Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?"

Transkript

1 Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad må træneren? Alvorlig samtale med en svømmer under fire øjne... hvad må træneren? Invitér en svømmer med hjem for at slå eftermiddagstimerne ihjel før aftenpasset... hvad må træneren?

2 Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk Dansk Svømmeunion ønsker med denne folder suppleret med små selvstændige videoklip, der foreligger på Dansk Svømmeunions hjemmeside, at give jeres svømmeklub et afsæt for en etisk drøftelse og stillingtagen vedrørende god og sund adfærd mellem klubbens ansatte/frivillige og de aktive jeres medlemmer. Brug drøftelsen til at indkredse klubbens grundlæggende værdier og leveregler. Fodnote: I folderen beskrives cases, hvor fokus er på træner/svømmer relationer. I stedet for træner kunne der ligeledes være tale om instruktør, holdleder eller anden funktion, hvor der indgår en form for autoritetsrolle. Forord 2 Case 1 3 Sejrsknus og kropskontakt 4 Træneren som rollemodel 4 Hvordan sikres den gode relation mellem træner og svømmer? 4 Hvordan gribes emnet an? 5 Case 2 5 Case 3 6 Case 4 6 Case 5 7 Hvordan kommer klubben herfra videre i processen med at udarbejde eget værdigrundlag? 7 Implementering af værdigrundlaget 7 Kontakt 8 2

3 I Dansk Svømmeunion ved vi, at der blandt svømmetrænere hersker usikkerhed omkring, hvornår grænser i forhold til svømmere måske/måske ikke overskrides. Her er det klubledelsens ansvar at sikre, at der skabes gode og trygge rammer for såvel trænere som svømmere. Spørgsmålet, jeres klub kunne stille sig selv, er: Hvordan sikres en god relation mellem træner/svømmer, som ikke mistænkeliggør trænerens adfærd? Ved at sætte ovennævnte spørgsmål til debat og i forlængelse heraf konkretisere og synliggøre hvad, der er jeres klubs holdning til, hvor grænserne går, får trænerstaben klarhed om hvad, der er sund, god og acceptabel adfærd. Det skaber tryghed blandt såvel trænerne som svømmerne. Med trygge rammer skabes et værdifuldt fundament for et godt, udviklende og sundt miljø i jeres klub. Case 1 Du er mandlig træner på 25 år. Du er til stævne med dine svømmere. Én af dine svømmere, en pige på 17 år, har netop præsteret en flot tid i bassinet. Længe har I sammen drøftet, hvordan netop denne tid skulle indhentes, så resultatet er kulminationen på ugers træning og slid. Du er begejstret på din svømmers vegne, så da hun træder op af bassinet, står du klar med kys og kram. Kender din svømmeklub til sådanne glædesudbrud fra trænerstaben? Tillader I med andre ord kys, kram og kærtegn mellem jeres trænere og svømmere? Måske gør I, måske gør I ikke. Måske ved I ikke rigtig, for måske har I aldrig forholdt jer aktivt til det i klubben. Spørgsmålene til ovenstående lille case, kan være mange. Og svarene ligeså. Træneren i ovennævnte case, som vi her forudsætter udelukkende har reelle hensigter om at rose sin svømmer for en god præstation, kan risikere ubevidst at krænke sin svømmer grundet ren og skær tankeløshed. Dette kunne måske undgås, hvis træneren kendte sin klubs klare retningslinjer på området. Retningslinjer for god adfærd træner/svømmer imellem. 3

4 Sejrsknus og kropskontakt Idræt er at opleve og vise følelser. Her skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen eller en trøstende omfavnelse. Kropslig kontakt er naturligt inden for idræt, for idræt handler jo om at bruge kroppen, mærke og beherske den. I undervisningssammenhænge kan det være nødvendigt for træneren at hjælpe svømmeren med at lære at udføre bestemte bevægelser. Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb skal ikke føre til, at træneren ikke tør røre ved sin svømmer. Træneren som rollemodel Men selvfølgelig er der grænser for kropskontakt. Berøring af skridt og bryster er aldrig acceptabelt. Smækkys på munden bør overlades til forældrene. Trænere skal holde sig fra det modsatte køns omklædningsrum. Grænserne kan imidlertid være flydende. Derfor er det en god idé, at jeres klub diskuterer, hvor grænsen for kropskontakt går og finder frem til en etisk fællesnævner. Må en træner massere en svømmer i enerum? Må en træner kommentere sine svømmeres fysiske udvikling? Må en træner fortælle frække og sjofle vittigheder til sine svømmere? Træneren er rollemodel for sine svømmere og således autoritet og forbillede på samme tid. Derfor er det utroligt vigtigt, at træneren er sin rolle bevidst. Det er vigtigt, at jeres klub er opmærksom på de roller, jeres trænere varetager ikke mindst den måde, hvorpå de taler og handler i forhold til svømmerne. Hvordan sikres den gode relation mellem træner og svømmer? Den bedste forebyggelse af ubehagelig mistænkeliggørelse og overgreb, som vi jo heller ikke må lukke øjnene for, finder sted, er et fælles værdigrundlag og et klima, hvor det i klubben er naturligt hele tiden at drøfte, om den enkelte eller klubben som sådan lever op til de fælles værdier. Enhver klub har brug for løbende at drøfte, hvilke holdninger og værdier, der skal være bærende for klubben. Hvordan skal vi omgås hinanden? Hvilke forventninger og krav har vi til trænere og ledere? Hvilket samspil ønsker vi med forældrene? I denne folder er der allerede skitseret en række spørgsmål, som jeres klub med fordel kunne stille sig selv. Af andre spørgsmål, som ville være oplagte at diskutere, kunne være: Hvordan taler I til hinanden i jeres svømmeklub? Skal en ny træner have eneansvar for sit hold fra dag ét? Har man i jeres svømmeklub pligt til at henvende sig hos bestyrelsen, hvis I hører rygter om overgreb eller selv fornemmer, at noget måske er galt? 4

5 Med besvarelse af denne folders mange spørgsmål, er din svømmeklub i fuld gang med at udarbejde klubbens eget værdigrundlag til gavn og glæde for alle. Et værdigrundlag, som bør synliggøres vidt og bredt, så alle har mulighed for at stifte bekendtskab med det. Hvordan gribes emnet an? Har din svømmeklub ikke allerede en god og åben dialog om dette vigtige emne, kan følgende være en måde at gribe diskussionen an på. Invitér klubbens trænere/instruktører/holdledere med flere til en klubaften under overskriften: Hvordan sikrer vi i vores klub en god og tryg adfærd og relation mellem trænere/instruktører og svømmere, som ikke mistænkeliggør adfærden? Med udgangspunkt i en række cases kombineret med konkrete spørgsmål lægger vi op til en åben drøftelse om klubbens holdninger og standpunkter. Benyt eksempelvis denne folders mange spørgsmål og find selv på flere. Diskutér eventuelt casen, fra indledningen i denne folder. Endvidere følger nedenfor yderligere fire cases. Endelig henvises til Dansk Svømmeunions hjemmeside, hvor små videoklip, der illustrerer denne folders fem cases, kan downloades til brug i forbindelse med en diskussion om emnet (videoklippene kan eventuelt overføres til klubbens egen hjemmeside). Videoklippene finder du på > Etisk kodeks > Video. Fire yderligere cases til diskussion i din klub: Case 2 Du er mandlig træner på 26 år, som træner startspring med en pigesvømmer på 17 år. I forbindelse med dette berører du svømmeren på bagdelen. Er denne form for fysisk berøring i orden i jeres svømmeklub? Hvordan sikrer I, at jeres trænere ikke kommer til at overskride nogen fysisk berøringsgrænse? Har I, i jeres klub, præcist defineret, hvordan/hvor, en træner må berøre sine svømmere i forskellige træningssammenhænge? 5

6 Case 3 Du er mandlig træner på 20 år. På dit hold er der en pige på 17 år, som du er kæreste med. Det er ikke noget, I skjuler. I går eksempelvis hånd i hånd fra træningen. Tillader jeres klub at trænere/svømmere er kærester med hinanden? Hvilken forskel vil det gøre, om svømmeren ikke er 17 år men derimod er fyldt 18 år? Der skal her henvises til Straffelovens paragraf : Straffelovens paragraf omhandler seksuelle overgreb mod børn og unge. Den seksuelle lavalder er i Danmark 15 år. Det er også strafbart at have sex med en ung under 18 år, hvis den unge er betroet den voksne til undervisning eller opdragelse. I idrætssammenhæng er alle former for seksuel kontakt mellem trænere, ledere, instruktører og de børn under 18 år, som de træner, derfor helt uacceptabelt. Case 4 Du er kvindelig træner på 22 år. Du har en pigesvømmer på 17 år, som netop er kommet op af bassinet. Du har besluttet at meddele svømmeren, at hun skal rykke et niveau ned. Du beder om en samtale i mødelokalet, så I under fire øjne kan få drøftet situationen. Pigen bliver ked af det, da du giver hende beskeden, men forstår budskabet. Du forsøger at være trøstende. Siger til hende, at det vil være bedre for hende at være med på et hold, hvor hun kommer mere til sin ret. Du afslutter samtalen med en fornemmelse af, at du har fået udtrykt dig på god og pædagogisk vis. Vil ovenstående case kunne finde sted i jeres svømmeklub? Er det i orden at tage en sådan svær samtale under fire øjne? Bør svære samtaler trænere og svømmere imellem finde sted, uden at der er en uvildig tredjepart til stede? 6

7 Case 5 Du er mandlig træner på 25 år. Det er eftermiddag, og du er en smut i svømmehallen. Du bor i nabolaget og vil nu gå hjem et par timer, før du har et hold til træning. På vej ud af hallen møder du én af dine pigesvømmere på 17 år. Hun fortæller, at hendes cykel er punkteret og derfor ikke kan nå hjem før træning. Hun skal nu vente to timer i hallen. Du tilbyder hende, at hun kan gå med hjem til dig og sidde dér og læse lektier. Det takker hun ja til. Kunne ovenstående case finde sted i jeres svømmeklub? Er det i orden, at klubbens trænere inviterer en svømmer med hjem som i situationen ovenfor? Kunne man forestille sig, at episoden kunne sætte rygter i gang i klubben? Hvordan kommer klubben herfra videre i processen med at udarbejde eget værdigrundlag? Nedenfor følger et forslag til den videre proces. Nedsæt et lille udvalg, som noterer, hvad klubben bliver enige om på det fælles aftenmøde. Udvalget bearbejder og udformer et oplæg. Sæt eventuelt oplægget til høring i jeres klub. Oplægget overdrages til klubbens bestyrelse, som har mulighed for at vedtage det som klubbens værdigrundlag. Implementering af værdigrundlaget For at et værdigrundlag skal have nogen som helst betydning i klubben, er det afgørende, at alle klubbens afdelinger, hold og udvalg præsenteres for teksten, forholder sig til den og drøfter, hvad grundlaget i praksis betyder i relation til den enkelte frivilliges/ansattes arbejde og adfærd. Svømmeklubber, som prioriterer at bruge tid på at blive enige om fælles værdier, forholder sig til dem og ikke mindst efterlever dem i hverdagen, vil opleve, at mange praktiske udfordringer bliver lettere at løse. Kvaliteten øges og de positive sider af klublivet fremmes. Klubbens og idrættens troværdighed styrkes, hvis I, som klub, tilkendegiver jeres holdninger og værdier i form af et sæt leveregler for hele klubbens virke, og jævnligt informerer svømmere og forældre herom. 7

8 Dansk Svømmeunion håber med denne folder og de dertil hørende videoklip på Dansk Svømmeunions hjemmeside at have motiveret jeres svømmeklub til at tage dette vigtige emne op. Ønsker jeres klub eventuelt at få besøg af en af Dansk Svømmeunions konsulenter med henblik på assistance i forbindelse med en temaaften i klubben eller den videre arbejdsproces, er I velkomne til at kontakte Dansk Svømmeunion herom. Se videoklippene på > Etisk kodeks > Video. Folder og videoklip er udarbejdet med støtte fra Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark. Ryttergaardsvej Farum Telefon: Fax:

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten Seksuelle krænkelser Seksuel krænkelse af børn og unge kan spænde fra ubevidste krænkelser grundet tankeløshed til bevidste

Læs mere

Etisk Kodeks i idrætten

Etisk Kodeks i idrætten Etisk Kodeks i idrætten Hvordan sikres en god relation mellem træner og svømmer, der ikke mistænkeliggør trænerens adfærd? Danielle Keller Dansk Svømmeunion September 2009 Projekt i samarbejde med DIF

Læs mere

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub Kvalitet bygger først og fremmest på interesse, engagement og viden. Vi må investere i børnenes verden; instruktører, trænere og lederes engagement skal anerkendes og værdsættes, forældre skal smittes

Læs mere

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k Seksualpolitik Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres

Læs mere

Kys Frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund

Kys Frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund kys frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund illustration Caspar Ronak, glad)tegnestue Kys Frøen

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre

Læs mere

Når medarbejdere giver værdier mening

Når medarbejdere giver værdier mening KOGEBOG 2 Når medarbejdere giver værdier mening PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om medarbejderdeltagelse i arbejdet med værdier i arbejdslivet Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Disciplinærudvalget. Revideret 1/8-09 Niels J. Nielsen 03-08-2009. Materiale til Trænere og holdledere i OIK omkring:

Disciplinærudvalget. Revideret 1/8-09 Niels J. Nielsen 03-08-2009. Materiale til Trænere og holdledere i OIK omkring: Materiale til Trænere og holdledere i OIK omkring: 1 Hvorfor dukker projekt Hockey og godt miljø op i OIK lige nu? Det gør det af flere årsager OIK er en god klub, og samtidig en af de største i Danmark,

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG September 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Mulig inspiration til træning: Værktøjskasse... 3 JHF- Regler mv.... 3 Turneringskalender 2014-2015... 4 Supervision... 5 Praktiske forhold...

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Håndbog til hjemmebesøg

Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Håndbog til hjemmebesøg Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser Håndbog til hjemmebesøg FAMILIESAMARBEJDE I ERHVERVSRETTEDE UNGDOMSUDDANNELSER Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser Håndbog til

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Side 2 Forord Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD Et skridt videre Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD 1 Indhold Indledning... 3 ADHD og grupper... 4 Koordinatorens opgaver og rolle... 7 Gruppelederens opgaver og roller... 13 Mestringsgruppeforløbets

Læs mere

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen Specialeskrivning Når det er svært Studenterrådgivningen Indhold Forord... 2 Specialeproblemer... 3 Tal med andre om dine besværligheder med specialet... 3... 4 Vejledere... 4... 5 Struktur og rammer...

Læs mere

SÆT SPot på homofobi med din klasse

SÆT SPot på homofobi med din klasse AMNESTY INTERACTIVE SÆT SPot på homofobi med din klasse Redigeret og udarbejdet af: Amnesty International Karen Ewers Udgivet: 2012 Amnesty International Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K Tlf. 33 45

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere

Sportspolitik og andre praktiske oplysninger

Sportspolitik og andre praktiske oplysninger Sportspolitik og andre praktiske oplysninger Indhold Indledning og formål... 3 Hvem er vi?... 3 FORMÅL FOR RY HÅNDBOLD... 4 FORENINGENS OPBYGNING... 4 Organisatorisk... 4 Inddeling i teams... 4 PRAKTISKE

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere