Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget"

Transkript

1 Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

2 Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld. Ansv. Lotte Hemmer Idrætssamvirket Århus Århus Ungdommens Fællesråd Oplag: (4.000) Tryk: (Zeuner Grafik a/s) Pjecen kan bestilles gratis på tlf eller hentes på nettet hos Århus Kommune eller hos Idrætssamvirket i Århus, tlf eller hos Århus Ungdoms Fællesråd, Seksuelle overgreb Seksuelle overgreb mod børn og unge vækker voldsomme følelser hos os alle. Århus Kommune vil med denne pjece give vejledning i forebyggelse mod disse overgreb. Der har i 2003 været tilfælde i Århus med seksuelle overgreb i foreninger og organisationer. Pjecen er især rettet mod bestyrelserne i foreninger og frivillige ungdomsorganisationer, hvor der arbejdes med børn og unge under 15 år. Bestyrelserne skal samtidig være opmærksom på, at der også gælder særlige regler, når der i foreningen er medlemmer mellem år. Regeringen varsler en lovgivning, hvor det bliver et krav, at de frivillige foreninger gøres til "pædofilifri zone". Det kan forholdsvis enkelt kontrolleres, om trænere eller ledere har været dømt for overgreb. I praksis på den måde at samtlige trænere og ledere i foreningerne, som har fysisk kontakt med børn og unge, kontrolleres i Det Centrale Kriminalregister for overgreb mod børn og unge. Århus Kommune giver med denne pjece forslag til praktisk håndtering af problemet i foreningerne og organisationerne. Der skal iværksættes kontrol hos Kriminalregistret af trænere og ledere én gang årligt. Der opfordres til allerede nu at gøre brug af denne mulighed for at forebygge misbrug. Ansvar hos bestyrelserne I det frivillige ungdomsarbejde er det medlemmerne af besty- 2

3 relserne, der i hverdagen har ansvaret for, at ledere og trænere er de rigtige personer at give ansvaret til. En leder eller træner skal naturligvis fortsat kunne give teenageren et sejrsknus eller tage barnet på skødet for at trøste. Samværet med børnene og de unge skal selvfølgelig i foreningerne kunne have den nærhed, varme og omsorg, der er en central del af det frivillige foreningsarbejde. Hvordan kan problemet håndteres Århus Kommune anbefaler foreningernes bestyrelser at indhente oplysninger på alle kommende trænere og ledere hos Det Centrale Kriminalregister. Før dette sættes i værk, opfordrer vi til, at bestyrelserne overvejer følgende tre spørgsmål: Hvem i bestyrelserne skal modtage oplysningerne? Hvem skal der søges oplysninger på? Hvor ofte skal der indhentes oplysninger på den enkelte? Det anbefales, at f. eks. formand og kasserer indhenter og får kendskab til oplysningerne. Højst 1-2 personer bør have kendskab til materialet, der er fortroligt. Tavshedspligten gælder også efter at disse personer er trådt ud af bestyrelsen. Ligeledes skal det sikres, at materialet opbevares under betryggende forhold. Disse få personer, der kontrollerer hos kriminalregistret, bør også være dem, der træder frem, hvis en mistanke opstår. Det kan anbefales, at det på forhånd aftales, hvem, der - hvis der er en sag - skal henvende sig til træner eller leder, der menes at have krænket, og hvem der kontakter Socialforvaltningen. Det står i Bekendtgørelsen af behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister, 36, at oplysningerne kan videregives. Det er oplysninger, der handler om seksuel krænkelse mod personer under 15 år, blufærdighedskrænkelse, incestforhold, samt distribution og salg af børnepornografi. Straffeloven indeholder en paragraf, hvor den seksuelle lavalder er 15 år. Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel i op til 10 år. Der gives ikke oplysninger om overtrædelse af andre paragraffer i straffeloven, f. eks. omkring tyveri eller vold. 3

4 Ligeledes skal man være opmærksom på straffelovens 223, som bl.a. handler om at trænere og foreningsledere ikke må have seksuel samvær med medlemmer i foreningen, som er under 18 år. To skemaer afsted til Det Centrale Kriminalregister Der skal fra foreningen indsendes to skemaer til Rigspolitiets kriminalregister, nemlig en samtykkeerklæring fra den kommende træner eller leder, samt en rekvisition af oplysningerne fra registret til foreningsbestyrelsen. (Skemaerne kan hentes på nettet hos Århus Kommune og Det Centrale Kriminalregister). Modsætter de kommende trænere sig at medvirke til fremskaffelse af oplysningerne, så er det klart ikke de personer, man ønsker sig ind i foreningerne. Husk at bruge intuition i hverdagen og lyt til omgivelserne, både til børnene, de unge, de andre trænere/ledere og forældrene i foreningen. Kriminalregistret melder tilbage, om personen er dømt for seksuelt misbrug, men ikke om der burde have været en dom. Største tillidsbrud Det er et af de største tillidsbrud, et barn eller en ung kan opleve, hvis det misbruges seksuelt af en voksen. Oplevelsen vil forfølge barnet resten af livet. Seksuelle overgreb må ikke finde sted, og det er her, bestyrelserne må påtage sig en stor del af ansvaret for at forebygge overgreb. At anklage et andet menneske for seksuelle overgreb på børn og unge er på den anden side en alvorlig sag. Det kræver stor omtanke at tackle problemet. Der er hensyn til barnet, til den unge, til den der anklages for at have krænket, - men også et hensyn til foreningen, til forældrene til den krænkede, til kammeraterne i foreningen o.s.v. Hvis der er mistanke Pjecen giver vejledning i, hvordan der forebygges ved en omhyggelig procedure i forbindelse med ansættelse af nye ledere og trænere. Desuden er der en praktisk anvisning på, hvordan bestyrelserne skal tackle situationen, hvis en mistanke opstår. Hvor kan man hente oplysning? Hvem skal man henvende sig til? Hvornår skal foreningen overlade sagen til professionelle personer indenfor kommunens socialforvaltning og politi? 4

5 KUN TIL ILLUSTRATION

6 Husk tavshedspligt Tavshedspligten for bestyrelsesmedlemmerne betyder, at hvis man vælger ikke at ansætte en leder eller træner, fordi der fra kriminalregistret svares positivt på overtrædelser af straffelovens paragraffer om seksuelle krænkelser, må omverdenen ikke få at vide, hvorfor træneren/lederen ikke ansættes. Man må forklare noget mere neutralt, såsom manglende kompetencer til opgaven. Her i pjecen er kopier af skemaer til henvendelse til Det Centrale Kriminalregister. En balancegang Det er en balancegang for foreningerne at tackle forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge. Hverdagen skal ikke være belastet af mistanker og beskyldninger. Statistikken viser, at størsteparten af seksuelle overgreb på børn og unge bliver begået af bekendte eller familiemedlemmer til børnene og de unge. Til trods for at der har været mere åbenhed omkring seksuelt misbrug af børn og unge de senere år, findes der kun meget lidt statistik. I Danmark viser undersøgelser, at der er tale om ti procent af alle børn. Ethvert overgreb er et for meget. Frygten for at blive beskyldt for overgreb skal ikke få lederne eller trænerne til at undlade en omfavnelse eller en berøring - det kan være, hvis et barn har slået sig, eller det kan være af sikkerhedsmæssige årsager i springgymnastik eller under en rapelling på tur i skoven. Hvor er grænserne for accepterede omgangsformer i netop jeres forening? Hvordan håndterer I som ledere en situation, hvor en teenager flirter åbenlyst med en leder? Eller er der situationer på ture, hvor I som ledere ubevidst kan overskride børnenes blufærdighed? Tillades sjofle tilråb fra ledere? Er det afslappet og o.k., at trænere færdes i det modsatte køns omklædningsrum? O.s.v. Læg mærke til signaler Hvornår skal du som bestyrelse være på vagt? Her er et par signaler, du bør være vågen overfor: 6

7 Hold øje med jeres ledere og trænere. Det kan være et signal, hvis personen ikke har noget særligt forhold til andre voksne, men til gengæld er overdrevent glad for børn med forkælelse og private invitationer. Hold også øje med barnet, der pludselig lukker sig inde, og/eller ikke vil med på lejr-eller træningsture, hvor der skal overnattes. Forældrene bør i al fortrolighed henvende sig til foreningsformanden, hvis de har mistanke. Andre trænere/ledere bør sige til, hvis de føler utryghed omkring en medleders/træners adfærd. I tilfælde af en mistanke til en voksen i foreningen, anbefales det at tage en hurtig og generel drøftelse i bestyrelsen. Tal åbent om de ting, I har iagttaget og hør, hvordan de andre bestyrelsesmedlemmer har oplevet sagen. Måske er der ingen sag. Hvis pressen ringer, fordi den har hørt om en sag, så sørg for at have aftalt på forhånd, at der kun er en, der udtaler sig til pressen. F.eks. formanden eller en anden, der er udpeget til det job. Det giver let alt for mange forviklinger, hvis flere udtaler sig. Giv sagen videre Husk, at er der mistanke, så skal I som foreningsbestyrelser ikke lege detektiver. I skal overlade det videre forløb i sagen - som måske ikke er nogen sag - til socialforvaltningen i kommunen, der så måske igen kontakter politiet. 7

8 Her kan I henvende jer for rådgivning: Det kriminalpræventive Råd, Odinsvej 19, 2600 Glostrup, tlf eller Århus Kommunes Børn & Unge afdeling, Den pædagogiske Afdeling, Magistratens 1. afdeling på tlf Her hentes skemaer for oplysninger på nye trænere/ledere: Rigspolitichefen, afd. D, Kriminalregistret, Postboks 93, 2650 Hvidovre. Tlf (Kl ) eller (information-vejledning til borgerne-børneattester). Litteratur: "Når legen går over stregen" og "Sæt forebyggelse på dagsordenen". Dansk Ungdoms Fællesråds pjecer, tlf eller "Faktablad om seksuelt misbrug af børn". Det Danske Spejderkorps tlf eller "Det uhørte overgreb". Danmarks Idræts-Forbund, tlf eller

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten Seksuelle krænkelser Seksuel krænkelse af børn og unge kan spænde fra ubevidste krænkelser grundet tankeløshed til bevidste

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Formål: I HGF lægger vi vægt på åbenhed og gensidig respekt overfor hinanden. Vore værdier bygger på tillid og troværdighed, så alle kan færdes trygt

Læs mere

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung VEJLEDNING RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung Aarhus Kommune Børn og Unge 2 FORORD Vejledningen Respekt for grænser Når en medarbejder mistænkes

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet 1 Indhold Baggrund...3 Målgruppe og anvendelse...3 Arbejdsgruppe og styregruppe...3 Skole/fritidshjemskulturen...3 Rammer

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG September 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Mulig inspiration til træning: Værktøjskasse... 3 JHF- Regler mv.... 3 Turneringskalender 2014-2015... 4 Supervision... 5 Praktiske forhold...

Læs mere

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k Seksualpolitik Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden,

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden, 1 Tankerne er der - men for fanden, en mand skal have lov til at være mær ke lig, uden man får sådan nogle tanker NÅR MISTANKEN OPSTÅR OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Langt fra tanke til

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

Kærester slår da ikke?

Kærester slår da ikke? Chris Poole Kærester slår da ikke? Undervisningshæfte om emnet kærestevold for 14-18 årige Indhold Forord................................................... 3 Kærestevold som undervisningstema............................

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder Kolofon Titel Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold. Inspirationskatalog til udarbejdelse

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub Kvalitet bygger først og fremmest på interesse, engagement og viden. Vi må investere i børnenes verden; instruktører, trænere og lederes engagement skal anerkendes og værdsættes, forældre skal smittes

Læs mere

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten!

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten! Idræt og byliv Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Husk børneattesten! loven kort fortalt I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente

Læs mere

NÅR VOKSNE KRÆNKER. på, hvad andre børn mon tænker på mens. Sommetider kommer jeg også til at tænke. de ligger og venter

NÅR VOKSNE KRÆNKER. på, hvad andre børn mon tænker på mens. Sommetider kommer jeg også til at tænke. de ligger og venter 1 Sommetider kommer jeg også til at tænke på, hvad andre børn mon tænker på mens de ligger og venter NÅR VOKSNE KRÆNKER OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Hvad er et seksuelt overgreb? 3 Viden

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier.

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier. På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed for at lave

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere