Paradiskvarteret - parcelhuskvarterer i fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Paradiskvarteret - parcelhuskvarterer i fremtiden"

Transkript

1 Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for FremtidsforskningM Paradiskvarteret - parcelhuskvarterer i fremtiden Resumé Maj 2005

2 PROJEKTET FREMTIDENS FORSTÆDER: KVARTERLØFT MED FOKUS PÅ PARCEL- HUSKVARTERERNE ER UDARBEJDET AF INSTITUTTET FOR FREMTIDSFORSKNING FOR SOCIALMINISTERIET. DER SKAL LYDE EN STOR TAK TIL ALLE DE, DER HAR BIDRAGET TIL PROJEKTET. DET GÆLDER DELS DELTAGERNE I DET NETVÆRK, SOM VIA NETVÆRKSMØDER HAR BIDRAGET TIL ARBEJDET, DELS DE INTERVIEWPERSONER, SOM HAR MEDVIRKET. EN LISTE OVER DELTAGERE I NETVÆRKET SAMT INTERVIEWPERSONER ER VEDHÆFTET SOM BILAG. PROJEKTET ER UDARBEJDET AF: PROJEKTLEDER NIELS BØTTGER-RASMUSSEN (PROJEKTANSVARLIG) SENIORFORSKER ANDERS BJERRE PROJEKTLEDER TROELS THEILL ERIKSEN FORSKNINGSASSISTENT MARTIN KRUSE PROJEKTLEDER KRISTINA SØGAARD REDAKTØR GITTE LARSEN DET ER ALENE INSTITUTTET FOR FREMTIDSFORSKNING, SOM ER ANSVARLIG FOR KONKLUSIONER OG FAGLIGT NIVEAU.

3 Indhold: Indledning 4... Fire scenarier for parcelhuskvarter i Scenarie 1: Nye boligbevægelser... 6 Scenarie 2: Når sjælen flytter ind... 6 Scenarie 3: Værdifællesskaber... 7 Scenarie 4: Diversitet og kreativitet... 8 Parcelhusets status - drømme, myter og realiteter. Et nutidsbillede... 9 Parcelhuskvarterer fra 1960 erne og 1970 erne - kendetegn... 9 Parcelhuset og de andre boligformer på boligmarkedet Parcelhuskvarteret og den diffuse forstad Parcelhuskvarterets byggeklodser er parcelhuskvarteret - styrker og svagheder Megatrends - drivkræfter for forandring Stagnerende befolkning og aldring Individualisering og nye fællesskaber Velstandsudvikling og boligøkonomi Immaterialisering - fra funktion til følelse Sundhed Digitalisering, netværk og internetservices Den nye geografi Offentligt og privat samspil Idékatalog til kvarterudvikling i parcelhuskvartererne Hvad kan staten gøre? Hvad kan kommunerne gøre? Hvad kan andre interessenter gøre? Hvad kan beboerne selv gøre? Kvarterets fysiske kvaliteter Kvarterets sociale liv Kvarterets servicefunktioner Værktøj til fremtiden - scenarier for vort kvarter Visionsværksted Nutidsbilledet Fremtidsbilleder Fra langtidsholdbare værdier til konkrete tiltag Hvordan får man en kvarterudvikling i gang? Kilder og noter... 29

4 Indledning Forstadens parcelhuskvarterer er de fleste steder attraktive og velfungerende, men fremtiden byder ikke desto på en række udfordringer. Parcelhusejerne bliver ældre. Der er risiko for problemer med generationsskiftet på grund af færre unge. Befolkningstilbagegang truer nogle områder, og der er risiko for nedslidning og manglende fornyelse i nogle parcelhuskvarterer. Samtidig kommer der nye krav til livskvalitet og til omgivelsernes kvalitet, som parcelhuskvartererne skal være i stand til at opfylde for at tiltrække de nye unge og sikre de ældre, som vælger at blive, et godt senior liv. I det følgende er der særligt fokus på de mange parcelhuskvarterer fra 1960 erne og 1970 erne. Denne publikation handler ikke om renovering af den enkelte bolig, men om parcelhuskvartererne som helhed. Beliggenhed har længe været ejendomsmæglernes vigtigste kriterium ved prissætning af ejendomme. I den forbindelse vil også kvaliteten af omgivelserne og det sociale liv få øget vægt i fremtiden. Det drejer sig ikke om offentligt finansieret kvarterløft. Ressourcerne skal primært komme fra beboere og deres netværk. Private virksomheder som ejendoms- og finansvirksomheder, servicevirksomheder m.v. vil også kunne bidrage til kvarterudvikling. Da organiseringsgraden og aktivitetsniveauet mange steder er lavt, vil det de fleste steder være nødvendigt, at kommunerne spiller en faciliterende og koordinerende rolle. Kommunerne har en interesse både i attraktive boligkvarterer og i en styrkelse af netværksdannelsen i det lokale civilsamfund, som kan aflaste offentlige services til børn, unge og ældre. Denne publikation er udarbejdet på grundlag af en hovedrapport, som består af følgende dele: - Parcelhuskvarterer - et nutidsbillede. Afsnittet er baseret på tidligere undersøgelser og projekter på området samt på interviews med boligeksperter, ejendomsmæglere samt enkelte beboere i parcelhuskvarterer - Megatrends - drivkræfter for forandring af parcelhuskvartererne frem mod Scenarier for parcelhussektoren i Scenarierne udspænder en vifte af muligheder og skal inspirere til nytænkning - Idékatalog til kvarterløft i parcelhuskvarterer - hvad kan beboere gøre, og hvordan kan stat og kommune samt naboer og leverandører til parcelhuskvartererne bidrage? - Værktøj til fremtiden er en vejledning i at organisere fremtidsværksteder, hvor beboerne sammen med kommunen og de lokale erhvervsliv m.v. arbejder kreativt og systematisk med kvarterets stærke og svage sider og med trusler og muligheder Udfordringen Truslen om omfattende problemer med tendenser til forslumning og ghettodannelse i parcelhuskvarterene fra 1960 erne og 1970 erne kan formentlig afvises. Men derfor kan der i fremtiden godt opstå lommer rundt omkring i det danske land, hvor også parcelhuskvarterer kommer ind i en negativ spiral. Selvom husene i sig selv ikke er et problem, kan beliggenheden godt være det, og det giver god mening at se på mulighederne for kvarterudvikling i disse parcelhuskvarterer. Så galt som i det fiktive Rønnebærkvarter (se wildcard i boksen på næste side) går det nok ikke ret mange steder. Det drejer sig også om livskvaliteten for de nuværende og kommende beboere, som bor i den mest udbredte 4

5 boligform i Danmark - parcelhuse, som oprindeligt blev bygget til nogle mennesker med andre behov og værdier eller til mennesker i andre faser af livet. Som senior og ældre har man andre behov og krav til boliglivet, end da man som ung børnefamilie etablerede sig i kvarteret. Nye børnefamilier har andre udfordringer, værdier og behov end de tidligere generationer. Nye befolkningsgrupper med anden baggrund, etnisk, kulturelt og livsstilsmæssigt bruger ofte boligen og kvarteret på en anden måde end de hidtidige beboere. Mange af de ønskede forandringer i parcelhusene og kvartererne vil ske på helt privat initiativ, uden at det offentlige eller andre behøver at blande sig med visioner og handlingsplaner. Problemet er bare, at det private initiativ ofte ikke rækker ud over hegnet, med mindre det får en hjælpende hånd. Parcelhuse fra 1960 erne og 1970 erne har ikke ringere kvalitet end andre huse. Bekymringen for, at særligt typehusene skulle være belastet af lignende byggefejl som de store betonbyggerier fra samme periode, har vist sig ubegrundet. Ifølge en analyse foretaget af By- og Boligministeriet i 1998 lader det ikke til, at parcelhusene fra skiller sig bemærkelsesværdigt ud fra tidligere og efterfølgende parcelhusbyggerier, hvad angår antallet af fejl og skader. Der er dog en række forhold at være opmærksom på: Antallet og dermed også det potentielle udbud af disse huse er meget stort Husene er ofte placeret i ret store ensartede udstykninger Beliggenheden er i reglen dårligere end i de ældre villakvarterer De fleste er enige i, at disse huse ikke har den samme sjæl, charme og variation som de ældre villaområder. Det er også opfattelsen blandt de beboere, som rent faktisk har valgt husene Befolkningssammensætningen betyder, at disse områder i de kommende år vil blive præget markant af seniorer WILDCARD ELLER SANDSYNLIGT FREMTIDSBILL- EDE? - Et parcelhuskvarters dødsdom. Jyllandsposten, 15. marts 2016 De sidste par år er dødsfald og flytning til ældreboliger for alvor begyndte at sætte sit præg på Rønnebærkvarteret i Rønnebæk. Mange ældre beboere magter ikke længere den basale vedligeholdelse, og mange huse og haver ser mere og mere nedslidte og tilgroede ud. Bankerne er blevet mere end tilbageholdende med at finansiere boligkøb og renovering. Kommunen har hverken mandskab eller penge til at løfte opgaven, men foretrækker at flytte beboerne til almene ældreboliger, hvor de er lettere at passe. I Rønnebæk er opfattelsen, at kommunen bare venter på at de saneringstruede boliger kommer så langt ned i pris, at kommunen kan overtage husene og rive dem ned. Hverken private huskøbere eller offentlige instanser kan længere se meningen med at investere millioner i Rønnebærkvarteret. eller i forstæder til større byer. I parcelhuskvarterer vil det ofte være beliggenheden snarere end selve husene, som er det egentlige problem. Derfor kan det være svært at få investeringen hjem igen. Nogle lommer af parcelhuskvarterer er måske ligefrem dømt til undergang, fordi beliggenheden er helt forkert i forhold til, hvor folk ønsker at bo. Disse forhold taler for ikke at vente, til der er åbenbare problemer men i stedet at søge at forebygge, at en negativ spiral overhovedet sætter ind i disse parcelhuskvarterer. Hvordan vil fremtiden så komme til at se ud for parcelhussektoren? Fremtiden er en vifte af muligheder og risici. I det følgende afsnit tegnes fire forskellige scenarier for udviklingen på boligmarkedet og i parcelhuskvartererne frem mod Da problemet ofte er beliggenheden, er muligheden for en genopretning, når først forfaldet er sat ind i et parcelhuskvarter, sandsynligvis langt mindre end ved de store byfornyelsesprojekter i lejlighedskomplekser i bykernen Der er udarbejdet slides i Powerpoint, som kan benyttes som et udgangspunkt for det lokale arbejde med kvarterudvikling i parcelhuskvartererne. Se projekter/2005/parcelhus 5

6 Fire scenarier for parcelhuskvarterer i 2015 De fire historier fra fremtiden udspænder til sammen en vifte af muligheder for, hvordan parcelhussektoren kan udvikle sig. Scenarierne er bygget op over det, vi er usikre på. Bliver vi mere mobile eller mere forankrede i fremtiden, når det gælder bolig? Det er den ene usikkerhedsakse. Den anden usikkerhedsakse går på, om vi får mere opdelte eller mere mangfoldige boligkvarterer. De fire forskellige scenarier med hver deres motor er vist i stikord i figuren side 7. Scenarie 1: Nye boligbevægelser - mobilitet og opbrud I perioden frem mod år 2015 er mobiliteten i det danske samfund øget markant. Verden er blevet mindre, og Danmark er også blevet mindre i kraft af broer, motorveje og hurtigfærger m.v. Mobil teknologi har gjort det langt lettere at leve et mere mobilt liv. Den øgede flyttemobilitet er især en følge af, at boligmarkedet er blevet liberaliseret markant. Der er også kommet færre restriktioner på nybyggeri. Der må bygges højhuse i byerne, og der må i øget omfang bygges i det åbne land og i kystnære områder, forudsat at æstetiske og arkitektoniske hensyn tilgodeses. Nyt er bedre og billigere Det er blevet relativt billigere at bygge nyt. En stor andel af de nye danske boliger præfabrikeres nu i lande med lavere lønomkostninger og fragtes til Danmark i moduler. Derimod er der ikke samme produktivitetsløft i renovering. Det kan ikke svare sig at renovere. Man river mere og mere ned. De eksisterende boligers gennemsnitsalder er øget markant, og købere må indregne betydeligt større driftsomkostninger, når de køber et ældre hus. Den kendsgerning var noget købere og ejendomsmæglere tog lidt lettere på tidligere, men i 2015 skal der med salgsopstillingen følge en oversigt over restlevetid for de forskellige bygningsdele og installationer og et budget for de næste 20 års forventede vedligeholdelsesudgifter. I store dele af den eksisterende boligmasse er det blevet dyrere at bo, mens det til gengæld er blevet relativt billigere at flytte. Staten har øget den løbende ejendomsværdibeskatning, men har lempet afgifter i forbindelse med køb og salg. Internettet og konkurrencen blandt ejendomsmæglere har, godt hjulpet på vej af internationale kæders etablering i Danmark, også sænket mæglernes satser markant. Sanering i parcelhuskvarterer Liberaliseringer, lavere priser på nybyggeri, rentestigning og øgede energipriser har betydet store ændringer i de relative priser for at bo. Boligen er i højere grad end tidligere på valg hele tiden. Nye huse kan fås billigere. Huse med mindre central beliggenhed kan fås meget billigere. De store og gode parcelhuse kommer ud på markedet, når de unge ældre nærmer sig pensionsalderen. De unge ældre flytter til mindre boliger og ofte også til andre dele af landet, hvor der fås mere bolig og herlighedsværdi for pengene. Konkurrencen fra bedre og billigere alternativer har betydet, at mange ældre lejeboliger og parcelhuskvarterer fra 1960 erne og 1970 erne ikke længere er så attraktive. De er for dyre at varme op og vedligeholde. Nye boliger kan bygges billigere. Særligt de steder, hvor lave grundpriser og nybyggeri øger udbuddet, sælges parcelhusene fra 1960 erne og 1970 erne til meget lave priser. Det er ofte billigere at bygge nyt end at renovere. De belastede parcelhuse overtages i øget omfang af gør-det-selv folk. Mange førtidspensionister og indvandrere er ved hjælp af deres boligtilskud søgt ud i parcelhuse i provinsbyer og landdistrikter. Beboerudskiftningen i parcelhuskvartererne har nogle steder medført en øget fraflytning af de oprindelige beboere. Sanering og kvarterløft er rykket ud i parcelhuskvartererne. Scenarie 2: Når sjælen flytter ind - forankring Familie, hjem og bolig er frem mod år 2015 blevet fortsat vigtigere forankringspunkter i en verden under stadigt hurtigere forandring. Globalisering, individualisering og ny teknologi har medført flere jobskift og flere ændringer i folks levevis. De mange forandringer har også medført større usikkerhed og en mere udbredt følelse af at leve i et 6

7 FIGUR 1: Scenarier for parcelhuskvarterer 2015 MOBILITET Nye boligbevægelser - Verden er blevet mindre - Liberalisering - Dyrere at bo - billigere at flytte - Nybyggeri meget billigere - Stort nybyggeri - Sanering af 60 er og 70 er byggeri - Skrotningspræmie - Nye grupper ud i parcelhusene Værdifællesskaber OPDELING - Man vil bo med andre som sig selv - Specialiserede boligkvarterer - Stigende indkomstforskelle - 2/3-samfund - Metropolen og resten af Danmark - Seniorbyer, børnebyer m.m. - Differentieret kvartersudvikling - Branding Diversitet og kreativitet - Reaktion mod megatrends - Creative man - Ønsker ikke at bo i ghettoer - Liv i boligområdet - Civilsamfundets renæssance - Nabofællesskab i landsbyen - Ildsjæle - Kvarterløftprojekter MANGFOLDIGHED Når sjælen flytter ind - Globalt risikosamfund - Teleløsninger - Aldring og lav mobilitet - Afdragsfrihed/nedsparing - Flere ejerboliger - Parcelhuset som ældrebolig - Incitamenter til at flytte FORANKRING risikosamfund. Det danske samfund præges ligesom resten af Europa og Japan af aldringen af befolkningen. Den økonomiske vækst stagnerer også. Der er flere, som føler, at de egentligt har hvad de behøver og prioriterer tid, nærvær og fællesskab højere. Flere vælger det enkle liv og slår sig ned på en af Danmarks mange naturskønne øer og halvøer områder, som tidligere blev kaldt udkantområder. Her i 2015 koster huse på Bornholm og Ærø mere end parcelhuse i Odenses forstæder, så folk med idéer om det enkle liv må nu søge mindre attraktive græsgange. Det er primært i de unge år, at man er mobil. Når først man etablerer familie, sker der en forankring, og man flytter helst ikke mere. Derfor bliver det konkrete valg af beliggenhed og boligtype etc. endnu vigtigere. Parcelhusejere flytter ikke, selvom den ene ægtefælle får nyt job i den anden ende af regionen. Nye forstæder Den største udfordring på boligmarkedet er, at de ældre bliver i deres store parcelhuse. Det er den væsentligste årsag til det stigende kvadratmeterforbrug pr. person. De ældre har ofte udvidet boligen med flere kvadratmetre for at gøre plads til hjemmeboende børn og står efterfølgende med mange overflødige kvadratmetre. Manglen på mobilitet er blevet et stadigt større problem, fordi det blokerer for de unge familiers muligheder for at få et enfamiliehus i vækstcentrene. Det har drevet ejerboligpriserne i vejret og tvunget en del unge til at finansiere med flekslån og afdragsfrihed fra starten. De er dermed kommet til at mangle denne fleksibilitet ved arbejdsløshed og skilsmisse. Det har kreditforeningerne imidlertid taget i stiv arm, fordi den lave arbejdsløshed og den høje boligefterspørgsel har lagt en bund under risikoen for en decideret krise på boligmarkedet. Fastlåsningen af boligmarkedet betyder, at der bygges nye forstæder på livet løs til børnefamilierne, mens 1960 er og 1970 er boligkvartererne nærmest bliver til seniorbyer, fordi så få af seniorerne ønsker at flytte, før de skal bæres ud. Seniorbyer Kvarterløft handler primært om at tilpasse parcelhuskvartererne til stadigt flere ældre beboere. De ældre og de unge ældre sætter i stigende grad deres præg på parcelhuskvartererne. De unge ældre har fået mere tid til at engagere sig i livet i kvarteret. De ressourcestærke interesserer sig for, hvordan kvarteret skal udvikle sig fremover for at være et trygt og godt sted at blive gammel. Seniorerne er som helhed blevet mere ressourcestærke og klarer af egen kraft at få huset renoveret og løfte kvarteret, men der ses også en stigende polarisering i mulighederne. Der er områder i negativ økonomisk udvikling, og der er områder med mange ressourcesvage ældre. Frem mod 2015 har boligpolitikken og ældreboligdiskussionen i øget omfang sat fokus på, hvordan man bedst muligt udvikler parcelhussektoren til at rumme fremtidens ældre. Parcelhuskvarterer med mange étplans parcelhuse uden indvendige eller udvendige trapper er særdeles ældrevenlige og blev i 2008 udråbt til fremtidens ældrebolig. Kommunerne gik herefter overalt i landet i gang med at identificere områder med denne type små og ældrevenlige parcelhuse og lægge dem ud til seniorboligområder. Scenarie 3: Værdifællesskaber - specialiserede boligkvarterer Her i år 2015 er det danske samfund blevet langt mere opdelt og polariseret, end det har været tidligere. Forskelligheden er især et resultat af globaliseringen på den ene side og individualiseringen på den anden side. Som reaktion på den øgede opsplitning og atomisering søger danskerne i øget omfang sammen i selvvalgte fællesskaber med dem, som man har noget til fælles med. Klubber og klaner er i vækst. Det samme er bofællesska- 7

8 ber eller rettere nabofællesskaber, som er den mest dækkende betegnelse for boligformer, hvor der både er plads til at være sig selv og til fællesskab. Den globale konkurrence har skabt en polarisering af danskernes levevilkår og levevis. For det første har globaliseringen resulteret i langt større indkomstforskelle. Stigende mangel på højt kvalificeret arbejdskraft er gået hånd i hånd med en øget arbejdsløshed blandt ufaglærte. Der er også sket en todeling af Danmark. Tingene foregår i hovedstaden, mens Jylland har mistet mange industriarbejdspladser. Ejendomsinvestorer og udenlandske firmaer, som etablerer sig i Danmark, interesseret sig kun hovedstadsregionen. Det er kun her, at der er tilstrækkelig med kritisk masse i form af forbrugere og veluddannet arbejdskraft og forskning. Det øvrige Danmark har måttet indstille sig på at fungere som forstæder og opland til København. Seniorerne og dem uden for arbejdsmarkedet bor i øget omfang i yderområderne. I 2015 vælger man sin bolig og sine naboer langt mere end tidligere. Det er blevet muligt for stadigt flere at vælge. Det handler ikke længere så meget om at bo tæt på arbejde og indkøbssteder etc. Det er alligevel blevet en illusion for de fleste, og teknologien gør det også lettere at bo længere væk. Med stigende hjemmearbejde betyder lokalområdets karakter mere og mere. Der skal være gode naboer og/eller herlighedsværdier, der matcher ens livsstil. Specialiserede parcelhuskvarterer De eksisterende parcelhuskvarterer var i udgangspunktet ikke særligt egnet til den specialisering, som har fundet sted på boligmarkedet. Selvom seniorbyer og børnebyer m.v. er lettere at etablere i helt nye bebyggelser, foregår det også i den eksisterende boligmasse. Udviklingen betyder, at specielle befolkningsgrupper med deres særlige kendetegn og værdier gradvis kommer til at præge et kvarter. Det kan være seniorer, børnefamilier, singler, unge, homoseksuelle og forskellige religiøse retninger og etniske minoriteter. Boligpolitik i både stat og kommune har fokus på at gøre den eksisterende boligmasse mere fleksibel ved at stimulere til øget mobilitet og ved at brande forskellige områder. Kvarterbeskrivelser benyttes i øget omfang som værktøj hertil. De er med til at synliggøre de enkelte boligområders særpræg og identitet. De bidrager også til en selvsegmentering. Developere, ejendomsmæglere og kommuner arbejder ihærdigt på at mobilisere folk i deres boligkvarterer. Kommunerne har en interesse i at samle børnefamilier, seniorer etc. i kvarterer, hvor de kan tilbyde optimal service til bestemte målgrupper af beboere. Scenarie 4: Diversitet og kreativitet - mangfoldige boligkvarterer Mangfoldighed og kreativitet har vundet frem i de danske boligkvarterer. Ønsket om øget lokalt fællesskab baseret på mangfoldighed er til dels en reaktion på opløsningstendenser i samfundet, skabt af individualisering, globalisering og øget mobilitet, men det er også en følge af nye tendenser. Den nye tids kreative mennesker ser ikke sig selv som lønmodtagere, forbrugere eller modtagere af offentlig service, men som skabende menneske der først og fremmest lægger vægt på at gøre en forskel og på at skabe noget, der hvor man har mulighed for det. Opdeling i samfundet efter stereotype kriterier som alder, etnisk baggrund og religion er heller ikke så markant som tidligere. Det er blevet sværere at sætte folk i bås. Alder er langt mere blevet en definitionssag. Der er gjort meget for at bryde med de mange ghettodannelser i samfundet. Pensionsalderen er i realiteten ophævet. Fængslerne er erstattet af elektroniske fodlænker. Skolerne er blevet åbne og mobile skoler, som involverer sig i lokalsamfundet og lærer børnene at skabe i teams i et samspil med deres omgivelser. De sociale ghettoer er også delvist opløst. Først og fremmest ved at beboerne er blevet meget mere involveret i lokalområdets og i det omgivende samfunds værdiskabende aktiviteter. Kreative parcelhuskvarterer Nabofællesskabet i parcelhuskvartererne har fået langt større betydning. Man er blevet mere opmærksomme på vigtigheden af et godt naboskab. Grundlaget for at udbygge nabofællesskabet var allerede tilstede. Undersøgelser helt tilbage i år 2003 viste, at beboerne i parcelhuskvartererne var mere sociale, det vil sige hjalp hinanden og udførte aktiviteter i fællesskab oftere end beboere i andre boligformer. De mange forskelligartede kreative bomiljøer, som blomstrer i seniorbofællesskaber, i nye børnebyer, i kreative miljøer i landsbyer og i byen har leveret inspiration til ildsjæle i de mere traditionelle parcelhuskvarterer. Det er beboere, som på den ene side ikke ønsker at flytte, men som på den anden side gerne vil introducere noget af den kreativitet og det fællesskab, som findes andre steder. Den drivende kraft heri er ikke mindst de nye unge ældre. Lokalpolitik på kommunalt plan handler i stigende grad om at facilitere de netværk, som findes og de aktiviteter, som foregår lokalt. Når der er et aktivt børnefamilienetværk, hjælpes man med at følge de mindre børn i skole til fods eller på cykel, frem for at hver især kører dem i bil til skole. Presset på børnehaver og daginstitutioner mindskes, når forældre hjælpes ad med at passe børn i boligkvarteret. Der bliver lagt normer for teenager børns adfærd. De ældre holder sig sunde og aktive ved at mødes til motion, fælles madlavning og spisning. Boligpolitik og lokalpolitik handler om at tilbyde så differentierede tilbud som muligt i de enkelte boligkvarterer. Det er ikke længere en oppefra og ned planlægning. Tværtimod baseres byudviklingen på så høj en grad af lydhørhed som muligt overfor de lokale initiativer. Det offentliges indsats handler i høj grad om at identificere og facilitere lokale kreative kræfter og skabe momentum bag. 8

9 Parcelhusets status - drømme, myter og realiteter Efter besøget i fremtiden bevæger vi os tilbage til nutiden, hvor vi kan konstatere, at uanset eventuelle problemer med 1960 er og 1970 er parcelhusene i fremtiden, så er parcelhusets status her i 2005 fortsat usvækket. Enfamiliehuset er for det fleste tæt forbundet med drømmen om det gode liv. Enfamiliehuset omfatter blandt andet patriciervillaen, murermestervillaen og typehuset. For nogle dækker begrebet parcelhus alene de typehuse, der blev opført i 1960 erne og 1970 erne. I denne publikation bruges betegnelsen parcelhus om alle enfamiliehuse i form af ejerboliger. I følge Ugebrevet Mandag Morgen er danskere er generelt tilfredse med tilværelsen, meget tilfredse med deres bolig og om muligt endnu mere tilfredse med deres boligkvarter. På en skala fra 0-10, hvor 10 er størst tilfredshed, scorer parcelhuskvartererne 8,8, kun overgået af ejere i række- og klyngehuse og landejendomme. Boligmanglen dominerer danskernes dagsorden, hvorimod spørgsmål som byfornyelse og boligkvalitet prioriteres lavt. Hovedparten af danskere foretrækker en ejerbolig. Ni ud af 10 lejere mellem år forventer på et tidspunkt at købe ejerbolig. Enfamiliehuset er den boligtype, som de fleste ville vælge, hvis valget var frit. I en anden undersøgelse gælder det 62 pct. af de adspurgte. En majoritet af den danske befolkning bor i parcelhus. Ser vi på de forskellige aldersgrupper, topper andelen, der bor i parcelhus, i års alderen med ca. 58 pct. Generelt elsker danskerne deres bolig. Boligemner dyrkes med gudstjenester i medierne. I en stadig mere turbulent og risikofyldt verden repræsenterer hjem og bolig tilværelsens lyse sider. Det nære er blevet vigtigere som en reaktion på globaliseringen. Hvilke værdier lægger parcelhusejerne vægt på Privatliv og uforstyrrethed samt konsensus om fælles værdier i området er noget, som er vigtigt for alle i deres boligvalg, men det gælder særligt udpræget for dem, der har valgt parcelhuskvarteret. I forbindelse med valg af parcelhus lægger beboerne stor vægt på børnevenlighed. For mange er muligheden for at indrette og bygge om en væsentlig del af det at bo. Parcelhusejerne er de mest sociale Flere undersøgelser viser, at opfattelsen af parcelhusbeboere som nogle, der gemmer sig bag ligusterhækken, er en myte. Ønsket om privathed betyder ikke, at man er ligeglad med naboerne. Når man sammenligner parcelhusbeboere med beboere i andre boligformer, er parcelhusejerne dem, der har flest sociale relationer med andre i nærområdet. Der er flere naborelationer i parcelhuskvarterer end i både tætte bykvarterer med lejligheder og i landsbyen. For beboerne handler det om at finde en passende balance mellem fællesskab og privathed. Parcelhuskvarterer fra 60 erne og 70 erne kendetegn Parcelhuskvarteret har ry for monotoni og kedsommelighed, men der er ikke to huse, der er ens i parcelhuskvarteret, de er bare forskellige på en ens måde. (Interview med antropolog Siv Raun Andersen) Der er er i Danmark 2,5 mio. boliger. Heraf er 1,5 mio. enfamiliehuse, som omfatter parcelhuse, rækkehuse og stue- 9

10 huse. Af disse er godt 1 mio. parcelhuse. 45 procent af disse, svarende til ca parcelhuse, er opført i perioden En fjerdedel af alle danskere bor i disse huse. Nedenfor er to typiske parcelhuskvarterer fra denne periode, hvoraf også fremgår nogle af de udfordringer, som gør sig gældende for områderne. De ene eksempel viser et parcelhuskvarter tæt på storbyen Århus, hvor husene oprindeligt var små og kedelige, men hvor der siden er sket en omfattende omdannelse, så kvarteret i dag fremstår meget mere attraktiv og varieret. Det andet eksempel er fra Frederikshavn, hvor der formentlig på grund af beliggenheden - ikke er sket nær så meget og husene var, da undersøgelsen blev lavet i 2002, svært omsættelige. Hvem er parcelhusejerne og hvad har de til fælles? Parcelhusejerne etablerer sig typisk i et parcelhus, når eller lige efter de får børn og de fleste bliver herefter boende. Et typisk parcelhuskvarter fra 1960érne og 1970 erne består typisk af tre grupper: De ældre oprindelige husejere, de midaldrende, og de nye husejere (Pernille Almlund m.fl., DTU, Byg 2002) - Ældre oprindelige husejere: De har købt huset fra nyt i 60 erne og 70 erne. Nogle har selv været med i byggeprocessen, hvor typehuset er udvalgt til en købt grund. De fleste er typisk rundet 60 år, og mange er på efterløn og pension. Hovedparten ønsker at blive boende i deres huse, indtil de ikke kan klare sig selv længere uden personlig hjælp. Lånene er typisk betalt ud, så husejerne kan blive boende i husene til trods for en lav indkomst. Mange har et solidt fællesskab opbygget den gang man flyttede ind som nybyggere og var i samme båd erne: Husejere i denne gruppe er typisk i midten af 50 erne, og børnene er flyttet hjemmefra. Mange af husejerne har købt huset nogle år efter, at huset er bygget. Den type husstand har et godt økonomisk grundlag. Lånene er næsten betalt ud, de er stadig på arbejdsmarkedet, og børnene er flyttet hjemmefra. Mange ønsker at blive boende så længe de kan, men en del er også interesseret i alternativer. De midaldrende gennemfører typisk større forbedringer af huset, når børnene er flyttet hjemmefra men det er ofte prestigeprojekter som renovering af køkken og bad. - Nye husejere: De nye husejere er i reglen børnefamilier, som ikke har boet i husene så længe. Familierne er typisk flyttet ind i husene i 90 erne og frem. De har købt huset i en tid med stigende huspriser. De unge parcelhusfamilier har typisk ikke råd til at gøre så meget ved deres huse, men de vil gerne gøre noget ved huset og sætte sit præg på det. PARCELHUSKVARTER I MÅRSLET, EN FORSTAD 11 KM FRA ÅRHUS CENTRUM Præstegårdsvej udgør kvarterets rygrad. Herfra udgår en række små veje, der ender blindt på små vendepladser. Kvarteret er således en lukket enhed uden gennemgående trafik. Det er med til at mindske trafikken og skabe et roligt kvarter. Kvarterets veje er lige og møder hinanden i rette vinkler. De er brede og typiske for en byplantradition, hvor en effektiv trafikafvikling er væsentlig. Oprindeligt er den største del af kvarteret opført i form af helt ens typehuse bygget sidst i 1960 erne og først i 1970 erne. Der har været tale om billige, små étplanshuse (ca. 100m2) opført i gule teglsten, med brystninger i plademateriale, bræddebeklædte gavltrekanter og 30 taghældning beklædt med eternit. Når man i dag besøger kvarteret, er den oprindelige ensartethed imidlertid utrolig svær - om ikke umulig - at få øje på. Det skyldes, at næsten alle huse har gennemgået omfattende omdannelser. Kilde: SBI meddelelse 134, 2000 PARCELHUSE I FREDERIKSHAVN Frederikshavn by omfatter en lang række parcelhuskvarterer, som omkranser den ældre del af byen. Der er tale om boligområder, som er udstykket fra 1960 til 1980 efter stort set samme skabelon med hensyn til vejanlæg og bygningsregulering. Grundstørrelserne er ofte beskedne, og de enkelte kvarterer bærer tydeligt præg af sin tids standardiserede byggeskik, murstensfarve, planløsning og modeluner i øvrigt. Ofte har der været tale om relativt restriktive retningslinier i lokalplanerne i forhold til materialevalg, taghældning, tilladelse til eventuel udnyttelse af 1. sal etc. Der bliver på den måde tale om en stereotyp bebyggelse. De attraktive boligkvarterer i byen udgøres af enkelte velbeliggende områder præget af lidt større huse i individuel byggestil, placeret på lidt større grunde end tilfældet er i parcelhuskvartererne og med en mere varieret bebyggelse. Kilde: PLS Rambøll Management,

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne Maj 2005 PROJEKTET FREMTIDENS FORSTÆDER: KVARTERLØFT MED

Læs mere

Andelsboliger i fremtiden

Andelsboliger i fremtiden Andelsboliger i fremtiden Instituttet for Fremtidsforskning september, 2008 2 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Megatrends muligheder og trusler... 5 Befolkningsudvikling og aldring... 6 Globalisering...

Læs mere

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Instituttet for Fremtidsforskning September 2004 BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Kristina L. Søgaard,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning.

Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning. Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning. Titel Forskningsbehov på boligområder Undertitel Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning

Læs mere

Den gode bolig. Hvordan skal vi bo i fremtiden?

Den gode bolig. Hvordan skal vi bo i fremtiden? Den gode bolig Hvordan skal vi bo i fremtiden? Den gode bolig - Hvordan skal vi bo i fremtiden? ATV s Temagruppe for Byggeri og bystruktur DEN GODE BOLIG HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 1 Akademiets formål

Læs mere

Fra nutidens til fremtidens parcelhuse

Fra nutidens til fremtidens parcelhuse Fra nutidens til fremtidens parcelhuse Hvordan skal de indrettes? Hvor mange og hvem vil bo der Hvad kommer de til at koste? Hvor meget skal vi bygge og bygge om? Jesper Bo Jensen Fremforsk Center for

Læs mere

Befolkningens boligønsker. Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen

Befolkningens boligønsker. Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen Befolkningens boligønsker Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen Center for Bolig og Velfærd Realdania Forskning August 2009 Indhold 1. Indledning, konklusioner og sammenfatning... 4 Indledning... 4

Læs mere

Resumé Fremtidens mobile livsformer Ændrede krav til rammerne om hjem og arbejdsplads Mobile mennesker Mobile services

Resumé Fremtidens mobile livsformer Ændrede krav til rammerne om hjem og arbejdsplads Mobile mennesker Mobile services Indhold Resumé 4 Fremtidens mobile livsformer 8 Teknologi og mobilitet 8 Mobilitetszoner 9 De nye nomader 11 Ændrede krav til rammerne om hjem og arbejdsplads 13 Familien og hjemmet 13 Funktionstømning

Læs mere

Over hækken. En antropologisk undersøgelse af individualitet, valg og fællesskaber i nye parcelhuskvarterer i Danmark. Siv Raun Andersen. Nr.

Over hækken. En antropologisk undersøgelse af individualitet, valg og fællesskaber i nye parcelhuskvarterer i Danmark. Siv Raun Andersen. Nr. DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Over hækken En antropologisk undersøgelse af individualitet, valg og fællesskaber i nye parcelhuskvarterer i Danmark Siv Raun Andersen Nr. 107/2004

Læs mere

S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN INSPIRATIONSKATALOG INNOVATIV SERVICE OG ÆLDRES VILKÅR SBI 2014:08

S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN INSPIRATIONSKATALOG INNOVATIV SERVICE OG ÆLDRES VILKÅR SBI 2014:08 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN INSPIRATIONSKATALOG INNOVATIV SERVICE OG ÆLDRES VILKÅR SBI 2014:08 Inspirationskatalog Innovativ service og ældres vilkår Helle Nørgaard

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET Mit hjem er min borg hed det før i tiden og sådan er det fortsat. Internationale undersøgelser viser, at man i Danmark lægger mere vægt på boligen end i noget andet land i

Læs mere

DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER

DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER RESUMÉ De næste ti år vil Gentofte Kommune opleve store forandringer i sammensætningen af gruppen af borgere, som er over 60 år. Nye generationer med anderledes værdier,

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING OM PLANEN OM PLANEN En temaplan er en del af kommuneplanen. Med ændringer i planloven åbnedes der mulighed for at koncentrere revisionen

Læs mere

Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer

Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol.

Læs mere

2009-Boligundersøgelsen

2009-Boligundersøgelsen Mads Engholm 2009-Boligundersøgelsen Slutrapport fra undersøgelse af elever og studerendes boligvilkår i Hovedstadsområdet og Århus Udgivet af DSK Danske elever og Studerendes Kollegieråd - juni 2010 2009-Boligrapporten:

Læs mere

Flexboliger på landet. Anne-Mette Hjalager og Dorthe Salling Kromann. Center for Landdistriktsforskning Syddansk Universitet

Flexboliger på landet. Anne-Mette Hjalager og Dorthe Salling Kromann. Center for Landdistriktsforskning Syddansk Universitet Flexboliger på landet Anne-Mette Hjalager og Dorthe Salling Kromann Center for Landdistriktsforskning Syddansk Universitet September 2014 1 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk

Læs mere

Flexboliger på landet. Anne-Mette Hjalager og Dorthe Salling Kromann. Center for Landdistriktsforskning Syddansk Universitet

Flexboliger på landet. Anne-Mette Hjalager og Dorthe Salling Kromann. Center for Landdistriktsforskning Syddansk Universitet Flexboliger på landet Anne-Mette Hjalager og Dorthe Salling Kromann Center for Landdistriktsforskning Syddansk Universitet September 2014 1 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk

Læs mere

olari erings endenser 016

olari erings endenser 016 olari erings endenser 016 Medlemsrapport nr. 1/2006 Polariseringstendenser 2016 Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning Medlemsrapport nr. 1/2006 polariseringstendenser

Læs mere

SBi 2006:01 Tryghed i parcelhusområder

SBi 2006:01 Tryghed i parcelhusområder SBi 2006:01 Tryghed i parcelhusområder Tryghed i parcelhusområder Helle Nørgaard Thorkild Ærø Simon Leth Nielsen SBi 2006:01 Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Tryghed i parcelhusområder Serietitel

Læs mere

S c e n a r i e r. f o r e j e n d o msmarkedets. f r e m m o d 2 0 1 5. Instituttet for Fremtidsforskning

S c e n a r i e r. f o r e j e n d o msmarkedets. f r e m m o d 2 0 1 5. Instituttet for Fremtidsforskning S c e n a r i e r f o r e j e n d o msmarkedets og byggeriets udvikling f r e m m o d 2 0 1 5 n y e t e k n o l o g i e r & p ro d u k t i v i t e t S c e n a r i e 5 I n n ovat i o n S c e n a r i e 4

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Fremtidssikringsanalyse Overblikket Afd. 238-0, Lærkebo, Lejerbo Aarhus INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 1 KONKRETE ANBEFALINGER... 1 INDLEDNING... 3 HVAD ER FREMTIDSSIKRING OG HVORFOR

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND PROJEKT FOR UDVIKLING AF LOKALE KVALITETER I STRUER KOMMUNES LANDDISTRIKTER Indhold INDLEDNING...3 SAMMENFATNING...4 SIGNALEMENT OG IDEER... 4 INDSATSER... 4 MIDLER... 5

Læs mere

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Sundhed og Ældre december 2012 Indhold Indledning... 4 1. Udfordringer på ældreboligområdet... 5 1.1 Borgeren... 5 1.1.1 Demografi... 5 1.1.2 Bevarer funktionsevnen

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER. Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om vanskelighederne med byernes planlægning og udvikling ATV

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER. Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om vanskelighederne med byernes planlægning og udvikling ATV AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om vanskelighederne med byernes planlægning og udvikling ATV Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om

Læs mere

En forhandlet løsning

En forhandlet løsning En forhandlet løsning En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD REALDANIA FORSKNING Indhold Sammenfatning...5 Baggrund, statistik og teori...15

Læs mere