Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal."

Transkript

1 Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4: Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 5: Behandling af indkomne forslag 6: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 7: Valg af revisorer og revisorsuppleanter 8: Eventuelt Formanden bød velkommen til de fremmødte andelshavere til Dalby-Rode Vandværks generalforsamling 2013, hvorefter han gik over til første punkt på dagsordnen. Ad 1: Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Arne Pedersen. Arne Pedersen blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Dirigenten gennemgik herefter dagsordnen. Ad 2: Bestyrelsens beretning ved formanden Bjarne Dickow. Vi har i året 2012 udpumpet m³ fra Dalby-Rode Vandværk til nu ca forbrugere. Byggeaktiviteten er, som de fleste bekendt, på et meget lavt niveau og vi har derfor kun fået 4 nye forbrugere i Vi har i 2012 ikke haft større brud på vores ledningsnet, men har dog haft en større omlægning omkring Piberhusvej og Høsten Teglværksvej hvor det startede med manglende tryk/forsyning til en forbruger. Et forsøg med spuling af ledningen medførte blot at en anden forbruger ikke havde vand. Beslutningen blev derfor en helt ny vandledning til de berørte forbrugere idet det på grund af store træer ikke var muligt at grave ned til den eksisterende vandledning. For at begrænse gravearbejdet, blev den nye vandledning boret frem til forbrugeren ved hjælp af styret underboring, som kan styres meget nøjagtigt selv over lange afstande. 1

2 Vandkvaliteten har også i 2012 været perfekt og som vi derfor endnu engang har grund til at være stolte af. Vi har heldigvis været forskånet for forureningssager i mange år, men på grund af blandt andet forureningssagerne fra Køge, bliver der nu indført skærpede krav til alle vandværker omkring procedurerne for pasning og overvågning af vandværker. Som vi bekendtgjorde sidste år ville vi renovere vores gamle vandværksbygning hvilket startede som planlagt i foråret, men er trukket noget ud på grund af en sætningsskade som viste sig at være dækningsberettiget af vores all risk forsikring. Årsagen til sætningsskaden skyldtes et brud på et vandrør under vandværket, hvilket førte til en sætningsskade over det ene hjørne. Vi har nu fået fundamentet stabiliseret igen ved injektion af stabiliseringsskum under fundamentet og herved stoppet yderligere sætning. Samtidig med dette renoverer vi følgeskaderne på mursten og fuger på hele bygningen. Igennem 2012 har vi undersøgt muligheden for at finde en løsning for at få en bedre overvågning af vandværket, men disse undersøgelser pågår fortsat ved udgangen af 2012, men ventes dog at blive gennemført i løbet af Med løsningen vil vi få alarmer direkte til vores telefoner og have mulighed for at overvåge og styre vandværket via internettet. Desuden får vi opsamlet en del drift data automatisk, som indtil da har krævet nogle manuelle pejlinger. Vi skal registrere og indberette disse pejlinger hvert år for alle vores 4 boringer både under drift og efter 3 timers stilstand. Denne indberetning skal foretages hvert kvartal. Vi har konstateret et stort ledningstab på vores forsyningsledninger. Da vi kun kan trække 10 % fra i tab på den udpumpede vandmængde har det kostet vandværket en del penge i vandskat. Vi vil derfor appellere til at man dels er opmærksom på eget forbrug ved at aflæse sin vandmåler flere gange om året og dels være opmærksom på lækager i vandværkets ledningsnet hvis der bemærkes en usædvanlig våd plet eller vand der løber i kloaker eller afløb. En henvendelse om en observation til vandværket er altid velkommen så vi kan undersøge sagen nærmere. Vandværket er igen blevet styrket til at kunne give vore forbrugere en forbedret service, idet Klaus nu også kan være til rådighed i dagtimeren efter at have sluttet en lang karriere i statens tjeneste. Jeg vil hermed slutte beretningen for 2012 med bestyrelsens klare intention om fortsat at kunne servicere forbrugeren til deres fulde tilfredshed i det kommende år. Dirigenten spurgte om der var spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsens beretning. En andelshaver bemærkede, at han endnu ikke havde bemærket nogen forandring efter vandværket havde fået installeret en kalkknuser Formanden, Bjarne Dickow, orienterede om at vandværket sammen med leverandøren af kalkknuseren havde foretaget undersøgelser af vandet i 5 forskellige afstande fra vandværket og at der ER en dokumenteret virkning. 2

3 Der er dog stor forskel på hvordan folk oplever virkningen. Flere i forsamlingen ytrede deres oplevelser med kalkknuseren Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt med akklamation. Ad 3: Det reviderede regnskab ved kassereren Jonna Tuborg Nielsen. Regnskabet havde følgende hovedtal: Indtægter kr. Udgifter kr. Driftsresultat kr. Likvid beholdning kr. Gæld kr. Dirigenten spurgte om der var spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. En andelshaver spurgte om vandværket krævede penge ind for Faxe Forsyning. Kassereren Jonna Tuborg Nielsen orienterede og forklarede at vandværket kun opkræver vandskat til SKAT. En andelshaver spurgte til de store pengebeløb vandværket har indestående i bank/sparekasse set i lyset at garantien på kr. Vandværkets revisor Henning Seeding forklarede at garantien på kr. kun gælder for privatpersoner, således ikke for et vandværk som regnes for en forretning. Herefter blev regnskabet godkendt med akklamation. Ad 4: Budget for det kommende år ved formanden Bjarne Dickow. kr. Budgettet for 2013 blev gennemgået af formanden og viste et negativt driftsresultat på Dirigenten spurgte om der var spørgsmål eller kommentarer til budgettet. Næstformanden Klaus Behrendt Petersen bemærkede at hvis vi skulle være så uheldige at blive lagt ind under vandsektorloven ville vi blive pålagt at nedbringe vandværkets formue, ligesom generalforsamlingen for år tilbage pålagde bestyrelsen at nedbringe vandværkets formue. En andelshaver spurgte til nød leverancer i tilfælde af nedbrud/forurening. Formanden Bjarne Dickow orienterede om vandværkets nød forbindelse til Rønnede Vandværk og dermed Haslev Vandværk i forbindelse med den store vandledning fra Haslev til Faxe. Formanden gjorde desuden opmærksom på at vandværket var sikret med en nød generator ved et eventuelt strømsvigt. Bestyrelsessuppleant Joan Rudbæk roste, lige som sidste år, bestyrelsen for dens fremsynethed. 3

4 Herefter blev budgettet godkendt med akklamation. Ad 5: Behandling af indkomne forslag. Ved firstens udløb den 15. Februar var der ikke indkommet forslag. Ad 6:Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer. Klaus Behrendt Petersen Henrik Pallesen Nis Jørgen Vive Mogens Frantzen Alle genvalgt med akklamation. Bestyrelses suppleanter. Susanne Møller Nielsen Joan Rudbæk Ad 7: Valg af revisorer og revisorer suppleanter. Revisorer. Henning Seeding Niels Starbæk Revisorer suppleanter. Børge Hansen John Jensen 4

5 Ad 8: Eventuelt. Dirigenten efterlyste bemærkninger til punktet eventuelt og bemærkede at alt kan diskuteres men intet vedtages. Da der ikke var nogen der ønskede ordet afsluttede dirigenten generalforsamlingen og gav ordet til formanden. Formanden Bjarne Dickow takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen Arne Pedersen dirigent Klaus Behrendt Petersen referent 5

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 22 stemmeberettigede, 1 ægtefælle og revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Tirsdag den 12. april 2011 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 30 stemmeberettigede + revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen bød velkommen

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

3. Forretningsfører aflægger regnskabet

3. Forretningsfører aflægger regnskabet HØVE STRANDS VANDVÆRK 4550 ASNÆS. Der var mødet 39 personer/andelshavere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Forretningsfører aflægger regnskabet 4. Indkomne forslag 5. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Onsdag den 13. juni 2012 kl. 19:00 Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup Deltagere: 48 Andelshavere 6 Medarbejdere Mod

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, tirsdag den 31. januar 2006 kl. 19:00 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 78 stemmeberettigede

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter.

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Samtlige bestyrelsesmedlemmer deltog Offentlig godkendt revisor, Erling Korsgaard, deltog I generalforsamling deltog 32 (2012: 32)

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere