BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE"

Transkript

1

2 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter. Dertil kommer alle de aktive, som ikke hører under ovenstående. Med vores vision stiller det store krav til trænere, ledere og andre frivillige i idrætten. Det afspejler sig i denne folder med kursus- og uddannelsestilbud. Vi har tilbud til beslutningstagerne i toppen af dansk idræt i form af bestyrel sesmedlemmer og ledere i forbundene. Vi har træneruddannelser på alle niveauer fra begyndertræneren til træneren, der er i gang med at skabe sin egen karriere. Og så har vi kassen fuld af kortere kurser, som både klubber, kommuner og forbund kan købe. Alt det og meget mere kan du læse om i denne uddannelsesfolder. God læselyst. Danmarks Idrætsforbund INDHOLD Bestil et kursus... 3 Trænerkurser... 4 Lederkurser... 7 Deltag i kurser på nettet... 9 Tilmeld jer uddannelser Træneruddannelser Coachinguddannelser Bestyrelsesuddannelser Lederuddannelse Konsulentuddannelser Og så er der også Visionsaftale med DGI Kontakt os Top 5 over solgte kurser 1. Idræt og træning 2. Aldersrelateret træning 3. Idræt for børn og unge 4. Idrætsskader nej tak 5. Trænerrollen Bemærk Der tages forbehold for prisændringer. DIF kan ikke garantere, at alle udbudte uddannelser bliver oprettet. Flere foldere? Du kan downloade folderen på under Foreningsliv/ Uddannelse eller hente flere eksemplarer i DIF s forsendelse.

3 BESTIL ET KURSUS - TIL DIN FORENING, DIT FORBUND ELLER DIN KOMMUNE Her finder du en samlet oversigt over alle de kurser, du kan bestille hos DIF. Du vælger tid og sted og står selv for at invitere de relevante deltagere. Vi leverer underviser og kursusmaterialer.

4 4 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Kurser FOR TRÆNERE Kursus Indhold Timer Pris TRÆNING Aldersrelateret træning for børn og unge Idræt og træning Fysisk træning Tekniktræning Konditionstræning Styrketræning Træningsplanlægning På kurset bliver trænerne introduceret for de grundlæggende principper for børn og unges fysiologiske, motoriske, psykologiske og sociale udvikling. Der vil være fokus på, hvordan trænerne skal agere ift. udøvernes udvikling. Emner som tidlig vs. sen specialisering og talentudvikling vil blive behandlet. Endeligt vil trænerne blive introduceret til kroppens og sportens ABC, og de vil arbejde konkret med at omsætte teorien til praksis. Kurset giver en introduktion til træningslære fra fysiologi og anatomi til sikkerhed, træningsprincipper, psykologi og idrætsskader. Deltagerne vil få et generelt indblik i, hvordan kroppen fungerer og få viden om mange af de parametre, der skal tages højde for i forbindelse med træning. Kurset er en overbygning til Idræt og træning. Deltagerne kommer hele vejen rundt om det at arbejde med fysisk træning og bliver i stand til at forstå, hvordan udøveren påvirkes af forskellige fysiske og mentale faktorer før, under og efter træning. Kurset giver deltagerne en introduktion til, hvordan de aktivt tilegner sig nye motoriske færdigheder. På kurset bliver deltagerne trænet i at arbejde med bevægelsesanalysemodeller og systemer til at opbygge specifikke træningsøvelser. Kurset giver en grundlæggende fysiologisk viden om kredsløb og energiomsætning, så deltagerne kan arbejde med aerob og anaerob træning. Deltagerne får viden om, hvordan man kan planlægge og gennemføre aerob og anaerob træning. Mange idrætter bruger styrketræning som en del af grundtræningen. På kurset får deltagerne viden om basal muskelfysiologi og styrketræning i praksis. De prøver styrketræning i praksis og får indblik i, hvordan man kan organisere styrketræning. Den gode træner vil ofte være kendetegnet ved at have blik både for den enkelte træning og det lange seje træk. På kurset bliver trænerne derfor introduceret til at arbejde med træningsplanlægning på flere planer kr kr kr kr kr kr kr. Læs mere om alle kurserne på

5 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 5 Kursus Indhold Timer Pris TRÆNERROLLEN Idræt for børn og unge Vælg mig NY Trænerrollen TeenCoach Idrætspsykologi ja tak Idrætspsykologi Kurset er ét af de mest populære kurser i DIF. På kurset bliver deltagerne klædt på til at agere som træner for børn og unge. De får indsigt i betydningen af at tage hensyn til børnenes fysiske og mentale formåen og får indsigt i samspillet mellem børns udvikling, træningsmiljøet og trænerens roller og ansvar. Hvad gør man som træner, når et nyt barn dukker op til træning, som har andre (eller ingen) idrætslige eller foreningsmæssige forudsætninger? Hvordan kan man tilrettelægge træningen, så alle udøvere får en god og positiv oplevelse? Kurset tager udgangspunkt i kroppens ABC og aktivitetsudvikling. Kurset er målrettet børnetrænere, og der vil være stor involvering af deltagerne. Klæd jeres klubtrænere på til at træde ind i og ikke mindst udfylde hele trænerrollen fra det der foregår under træningen til alt det uden om. Trænerne bliver gjort bevidste om de personlige og menneskelige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med trænergerningen herunder træneren som ekspert, formidler og leder. På kurset får træneren mere viden om unge og de forhold, man som træner skal være opmærksom på. Træneren får indsigt i, hvordan hans/hendes personlige holdning og fremtræden påvirker de unges motivation og, hvordan træneren kan være med til at gøre idrætten til de unges foretrukne fritidsaktivitet. Træneren får konkrete redskaber med hjem til at planlægge inspirerende og målrettet træning til teenagere. Kurset giver trænerne en kort introduktion til, hvad idrætspsykologi er. Deltagerne får tre konkrete værktøjer til at begynde at bruge idrætspsykologien i den daglige træning. Præstationer handler om andet og mere end blot den fysiske og taktiske formåen. Kurset introducerer deltagerne til de forskelige temaer, fx koncentration, teambuilding, selvtillid og mentale træningsmetoder kr kr kr kr kr. RUNDT OM TRÆNINGEN Ernæring Idrætsskader nej tak Idrætsskader kend din rolle Mad er som bekendt ikke bare mad. På kurset får deltagerne viden om energiomsætning og næringsstoffer. De får kendskab til kostanbefalinger for idrætsudøvere og behovet for væske, mineraler og vitaminer og, hvordan kosten skal times ift. træning. Mange klubber oplever problemer med hele hold eller grupper af medlemmer, som bliver skadede. Kurset gør trænerne bevidste om, hvordan de kan forholde sig til forebyggelse, behandling og genoptræning af deres atleter. På kurset lærer trænerne at planlægge træningen, så den reducerer risikoen for skader. De får værktøjer til at indgå i genoptræningen og lærer, hvordan man forholder sig, når skaden er sket kr kr kr.

6 6 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

7 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 7 Kurser FOR LEDERE Kursus Indhold Timer Pris FORENINGSDRIFT De formelle spilleregler Godt møde engagement og handling Klubbens årsplan drift og styring Kassererens opgaver og funktioner Er der brug for at få overblik over spillerreglerne for foreningslivet, så er De formelle spilleregler det oplagte valg. Her bliver deltagerne introduceret til en række formelle forhold, som knytter sig til foreningslivet fra ansvarsforhold til økonomi, skat, moms og forsikringer. Deltagerne får inspiration til planlægning, afvikling og opfølgning på effektive møder. De får input til, hvordan de får alle mødedeltagere i spil og udnytter alles potentialer. Deltagerne får overblik over interne og eksterne opgaver. De får styr på de menneskelige ressourcer og, om de udnytter ressourcerne optimalt. Der bliver også undervist i forskellige redskaber og værktøjer til bedre planlægning i løbet af året. Deltagerne får hjælp til at skabe overblik over kassererens opgaver fra bogføring til årsopgørelse og indberetninger til eksterne interessenter. De lærer de formelle spilleregler at kende og får input til, hvordan de skaber den gode relation mellem kasserer og bestyrelse. FORENINGSUDVIKLING Medlemssucces rekruttering og fastholdelse Projekter fra idé til handling Fremtidens forening SYNLIGHED Bliv synlig i og uden for klubben Klubbens hjemmeside Sponsorer hvordan? Deltagerne får inspiration til, hvordan foreningen kan rekruttere og fastholde medlemmer. De lærer at sætte medlemmerne i centrum. De får inspiration til, hvordan de udvikler det gode klubmiljø, så de får tilfredse medlemmer. Deltagerne lærer, hvad der kendetegner et projekt og får overblik over projekters fire faser. De får input til projektstyring og tips til, hvordan de kommer i mål. Kurset er velegnet for hele bestyrelsen i en forening, idet formålet er at bygge fremtidens forening. Deltagerne får indblik i, hvad der skal til for at lykkes med at fortælle den gode historie ude i fremtiden. De får også anbefalinger til, hvordan de kan handle på de gode idéer. På kurset får deltagerne indblik i, hvordan de kan gøre deres klub mere synlig. De bliver bevidste om den gode historie og, hvad det egentlig er, de gerne vil gøre synligt. De bliver også introduceret til at arbejde med hjemmesiden og de sociale medier og få idéer til, hvordan de kan skabe samspil mellem medierne. Deltagerne bliver bevidste om, hvad de vil med deres website, bl.a. gennem interessentanalyse. De får fastlagt deres ambitionsniveau, får input til design og struktur og får det hele krydret med nyttige råd. Deltagerne får overblik over deres muligheder for at arbejde med sponsorer, herunder hvem og hvad der er i spil for mulige sponsorer. De får idéer til, hvordan de kan tiltrække og fastholde sponsorer.

8 8 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Kursus Indhold Timer Pris FRIVILLIGHED De frivillige i fokus Lederrekruttering flere gør mindre Deltagerne bliver introduceret til, hvordan de med værktøjerne fra Frivillighedstjek.dk kan udarbejde en frivillighedsstrategi. Målet er at gøre det lettere og sjovere at være frivillig i deres forening. Deltagerne bliver bevidste om, hvordan de kan rekruttere og fastholde frivillige ledere i foreningen. De lærer at spørge de rigtige rigtigt og få inspiration til at skabe motiverende rammer for frivillige. PERSONLIG LEDELSE Konflikthåndtering Ledelse - et spørgsmål om stil Dit personlige og strategiske netværk Deltagerne lærer om konflikttrappen og får forståelse for, at verden kan anskues på mange måder. De får redskaber til at håndtere konflikter og lærer at forholde sig konstruktivt, hvis det ikke lykkes. Deltagerne bliver introduceret til forskellige lederstile og får indblik i, hvordan de udnytter deres kompetencer bedst muligt. De lærer om kommunikation og samarbejde og får sat ord på deres personlige lederprofil. Deltagerne får indblik i forskellige netværkstyper og redskaber til, hvordan de kan arbejde med deres eget netværk. De får opstillet deres personlige og strategiske netværk og går fra kurset med tips og gode idéer til, hvordan de plejer dem. Sådan gør du Du booker kurset på under Foreningsliv/Uddannelse. Du bestemmer selv tid og sted. Som arrangør af kurset er du ansvarlig for lokaler og eventuel forplejning. Du fastsætter selv deltagerprisen og markedsfører den til relevante målgrupper. Kurserne skal bookes mindst fem uger før afholdelse og kan kvit og frit afbestilles indtil to uger før, hvis I ikke har deltagere nok. Har du spørgsmål, kan du kontakte DIF på

9 DELTAG I KURSER PÅ NETTET

10 10 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE DIF Online BLIV KLOGERE FORAN SKÆRMEN Kniber det med enten selv at finde tiden eller at få jeres frivillige motiveret til at bruge endnu en aften ude i frivillighedens navn? Eller vil I gerne forberede jeres kursister forud for et almindeligt kursus? Så gør brug af DIF s onlinekurser, som I finder på dif.dk eller hent vores App s på mobilen. DIF Online Bestyrelseskursus Idrætsskader nej tak 1-2-Træner App Indhold Få adgang til viden og værk- Mange klubber oplever proble- Få opskriften på den gode tøjer, som klæder jeres frivil- mer med hele hold eller grup- opvarmning og find masser af lige ledere på til bestyrelses- per af medlemmer, som bliver trænings øvelser inden for 14 arbejdet i foreningen. skadede. Kurset gør trænerne forskellige idrætter, bl.a. hånd- bevidste om, hvordan de kan bold, golf, badminton, squash På kurset kan du dykke ned i forholde sig til forebyggelse, og gymnastik. fem forskellige temaer: behandling og genoptræning Bestyrelsens rolle af deres aktive. de formelle spilleregler Frivillige har I nok? Sikkerhed og beredskabsplan vær på den sikre side Klubbens drift få styr på det basale Deltagerne gennemgår kurset på nettet, slutter af med en test og kan efterfølgende printe deres eget diplom. Synlighed lokalt hvordan gør I? Pris Gratis på Gratis på Gratis kr. pr. hold, hvis deltagerne skal have diplom.

11 TILMELD JER UDDANNELSER

12 12 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Træneruddannelser UDDAN ALLE TRÆNERE Gode trænere kan man ikke få nok af i idrætten og uanset hvilket niveau, man skal operere på som træner, anbefaler DIF, at trænerne uddanner sig. Derfor har vi træneruddannelser på alle niveauer fra 1-2-Træner, som klæder den helt nye og/eller unge træner på til at gøre sig de første gode erfaringer som træner, til Idrættens Træner Akademi for træneren, der har eliteatleter og egen trænerkarriere for øje. For alle træneruddannelserne gælder, at DIF tager sig af alt det generelle, trænere skal have for øje, mens forbundene står for det, der kendetegner den enkelte idræt. Niveau Træner Niveau 1 DIF Træner 1 Udbyder SPF og DIF DIF DIF SPF Hovedmål 8 timer At træneren får en række redskaber at støtte sig til, når træningen skal planlægges og gennemføres. Der tages udgangspunkt i træning af børn og unge, men 1-2-Træner kan også give inspiration til træning af voksne. 22 timer Min. 25 timer At træneren opnår kompetencer, der gør ham/hende i stand til at fungere som træner for hold eller individuelle udøvere på motionsniveau. Der lægges en platform for trænerens basiskundskaber. Temaer Trænerrollen Træningens faser Den gode træning Praktisk undervisning Instruktion, fejlretning og tilpasning af specifikke øvelser Udvikling af nye øvelser Idræt og træning Idræt for børn og unge Idrætsskader nej tak Pris 70 kr. pr. person + 70 kr. pr. T-shirt kr. Næste hold Bestilles hos specialforbund, som bestiller materialer hos DIF. Opstart: Brøndby: sep eller januar 2016 Tilst (Århus): oktober 2015

13 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 13 Tip! Vores erfaring er, at trænerne får rigtig meget ud af at tage en træneruddannelse sammen med trænere fra andre idrætter. Det giver inspiration og nye perspektiver på, hvordan man gør tingene. Vidste du at I også kan vælge selv at udbyde DIF Træner 1 og DIF Træner 2? Kontakt os på Uddannelsen er en kæmpe faglig udfordring, og man kommer bestemt ikke sovende til det. Jeg tog den komprimerede del, fordi jeg havde muligheden: Det var hårdt og intenst med meget læsestof og arbejde med opgaver, men utrolig givtigt. Det tværfaglige miljø, hvor man arbejder sammen med trænere fra helt andre sportsgrene, er ret unikt. Deltager på DIF Diplomtræner Niveau 2 DIF Træner 2 Niveau 3 DIF Diplom Niveau 4 DIF Elite DIF DIF DIF i samarbejde med Team Danmark 60,5 timer 165 timer Ca. 260 timer Min. 25 timer Min. 30 timer Min. 50 timer + ATK certificering At træneren opnår kompetencer, der gør ham/hende i stand til at fungere som klubtræner med ansvaret for hold eller individuelle udøvere. Der tages hul på konkurrence- og præstationsoptimering. Fysisk træning Trænerrollen Konditionstræning Styrketræning Ernæring Træningsplanlægning Tekniktræning Idrætsskader Aldersrelateret træning Idrætspsykologi At træneren opnår kompetencer, der gør ham/hende i stand til at fungere som træner med det overordnede træneransvar i en elite orienteret forening/organisation. Ledelse Pædagogik Psykologi Anatomi Skadesforebyggelse Tekniktræning Ernæring Doping og antidoping Fysiologi og træningslære Aldersrelateret træning At træneren kvalificeres yderligere i trænergerningen for talent- og eliteidrætsudøvere på højt nationalt og internationalt niveau. Der arbejdes med viden og kompetencer, der imødekommer fremtidens krav og udfordringer på den internationale idrætsscene. Trænerrollen: Coaching Træneren som leder Håndtering af modstand Konflikthåndtering Træningsmiljø og talentudvikling: Perspektiver på talentudvikling Life skills og dual career Elitemiljøer Sportspsykologi Træningslære: Udvidet præstationsoptimering Skader og sygdom kr kr. for tilmelding via specialforbund kr. for øvrige kr. for tilmelding via specialforbund Opstart: Brøndby: november 2015 eller februar 2016 Tilst: oktober 2015 Opstart: Kolding/Fredericia: Oktober 2015 Brøndby (Turbo): November 2015 Brøndby: Primo 2016 Opstart: Primo 2016

14 14 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

15 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 15 Coachinguddannelser SKAB COACHENDE TRÆNERE Hos DIF er vi ikke i tvivl om, at en stor del af det, der gør den gode træner god, handler om andet og mere end erfaring fra den pågældende idræt. Det handler også om at kunne arbejde med den mentale del af det at dyrke idræt på højeste niveau. Niveau DIF Coaching 1 DIF Coaching 2 Teori 33 lektioner 33 lektioner plus supervision Målgruppe Beskrivelse Teori Erfarne trænere, der arbejder aktivt som træner. Ét er fysisk træning, taktik og teknik. Noget andet er at få det bedste frem i hver eneste atlet. Med DIF Coaching 1 får træneren viden og redskaber til at arbejde som coachende træner. Gennem teori og praksis lærer trænerne om fordele og ulemper ved coaching både på og uden for banen. Filosofien bag coaching Den coachende samtales faser Coachende træner i praksis Teamcoaching Træning i coachende samtaler Erfarne trænere, der arbejder aktivt som træner og har gennemført DIF Coaching 1 eller tilsvarende. DIF Coaching 2 er et videregående forløb, som giver deltagerne de nyeste teorier og metoder inden for mental coaching i konkurrence- og eliteidræt. Gennem teori, praksis og supervision gør uddannelsen deltagerne i stand til coache på mentale udfordringer og problemstillinger, så de kan stimulere den mentale udvikling af udøverne. Coaching og sportspsykologi Coachingmodeller ift. mentale udfordringer Trænerens rolle og grænser med mental coaching Udøvere, der reagerer med modstand Pris kr kr. Tid og sted Brøndby september oktober november 2015 Brøndby Primo 2016 Vidste du.. at I har mulighed for selv at udbyde DIF Coaching 1 for jeres trænere? Kontakt os på og få mere information. Det er det kursus, der har gjort størst indtryk. Personligt er jeg blevet meget bevidst om mine værdier og handler også mere værdibaseret i dagligdagen. Deltager, DIF Coaching 2 Det her kursus var meget bedre, end jeg havde drømt om det var fantastisk. Idégrundlaget er fantastisk godt. Deltager, DIF Coaching 2 DIF Coaching 2 gør op med den klassiske coaching tankegang, hvilket har været ekstremt udviklende og brugbart i mit daglige arbejde med eliteungdoms fodboldspillere. Bedste kursus jeg til dato har deltaget på. Deltager, DIF Coaching 2

16 16 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Bestyrelsesuddannelse KUN FOR BESTYRELSES- MEDLEMMER I FORBUNDENE Hvordan arbejder I strategisk med jeres forbund? Hvordan arbejder en frivillig bestyrelse professionelt? Og hvordan du kan udvikle din lederprofil? Det og meget mere får du både viden og værktøjer til at udvikle, når du deltager på DIF s tilbud til bestyrelsesmedlemmer i forbundene. Tilmelding sker på senest en måned før afholdelse. Husk at oplyse navn, forbund, mail og telefonnummer. Betaling sker automatisk via dit forbund. Niveau 0 Velkomstdag for bestyrelsesmedlemmer Niveau 1 Bestyrelsesmedlemmers udfordringer Indhold DIF vil gerne byde dig velkommen og introducere dig til DIF-idrætten, som er så meget mere end foreninger fordelt på 61 specialforbund. På velkomstdagen skaber du netværk med andre bestyrelsesmedlemmer i idrættens verden, og du får mulighed for at drøfte holdninger og kultur. Du får inspiration fra andre bestyrelsesmedlemmer samt repræsentanter fra DIF. Vi slutter dagen af med et foredrag af en af de største atleter, den tredobbelte OL-guldvidner, Eskild Ebbesen fra guldfireren. DIF som organisation Hvorfor er du bestyrelsesmedlem? DIF som politisk organisation Workshop: Samarbejde mellem DIF og DIF s specialforbund DIF-idrættens økonomi På forløbet får du forståelse for, hvad det egentlig betyder at skulle varetage din idræts interesser på højeste niveau. Du får indblik i den organisatoriske kontekst, du som bestyrelsesmedlem i et specialforbund er en del af i den frivillige idrætsverden. Du bliver introduceret til at arbejde med strategi, drift og udvikling i en frivillig kontekst. Endelig bliver du bevidst om din egen person set i relation til motivation, kommunikation og roller. Fra idrætsleder til idrætspolitiker Organisationsforståelse De samfundsmæssige relationer Foreningsidrættens placering i samfundet Bestyrelsesansvar og jura Den menneskelige faktor Pris Gratis kr. Tid og sted Lørdag 25. april 2015 kl Idrættens Hus, Brøndby Fredag 12. lørdag 13. juni 2015 kl til Hotel Severin, Middelfart Mere end 100 bestyrelsesmedlemmer fra over 33 forbund har allerede deltaget på DIF s tilbud til bestyrelsesmedlemmer.

17 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 17 Niveau 2 Den professionelle bestyrelse På dagen forholder du dig til, hvordan en frivillig bestyrelse kan arbejde professionelt og hvilke ledelsesmæssige og formelle forhold, der er i spil i forbindelse med ledelse af frivillige og/eller ansatte i et forbund. Vi sætter fokus på, hvilke udfordringer der findes i forhold til arbejdsgiverrollen. På dagen får du forståelse for samspillet mellem det politiske, det faglige og det udførende niveau i en frivillig organisation og for bestyrelsens rolle i forhold til mål og strategier og så får du som altid på vores kurser gode muligheder for at netværke med bestyrelsesmedlemmer fra andre forbund samt forholde dig til dine egne drivkræfter. De personlige drivkræfter Bestyrelsen som arbejdsgiver Organisationsforståelse Niveau 3 Dig og dit lederskab din personlige lederprofil På dagen får du redskaber og værktøjer til at agere som leder af en gruppe, skabe effektive møder, konstruktive dialoger mv. Forud for Dig og dit lederskab får du tilsendt en mail med en række spørgsmål, hvor dine svar danner grundlag for udarbejdelsen af din personlige lederprofil. Profilen danner afsæt for en bevidstgørelse om styrker og svagheder i egen ledelsesstil og for refleksioner over, hvordan du kan arbejde med at udvikle dig som frivillig leder. Profilen er personlig og bliver ikke delt med andre. Din personprofil Teori bag profilen Hvad kan profilen bruges til? Hvordan anvendes profilen i dag i idrætten? NY 500 kr kr. (inkl. Insights profil) Lørdag 22. august 2015 kl Idrættens Hus, Brøndby Lørdag 12. september 2015 kl Idrættens Hus, Brøndby Dagen giver et godt indblik i, hvad det vil sige at sidde i bestyrelsen for et specialforbund, og hvilke forventninger man bliver mødt med i denne rolle. Deltager på Den professionelle bestyrelse Det var en god mulighed for at få input til, hvilket ansvar, der følger med posten som bestyrelsesmedlem i et specialforbund. Deltager på Bestyrelsesmedlemmers udfordringer

18 18 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Lederuddannelse BLIV EN BEDRE LEDER Listen over krav til nutidens ledere er lang og kompleks, men også et godt pejlemærke på, hvor bredt ledere i dag skal favne. Det ved du allerede qua din ledelsesmæssige funktion i et forbund i dag. DIF udbyder igen i år DIF Lederakademi målrettet både ansatte og politiske ledere i forbund samt andre, der arbejder på det strategiske niveau i et forbund. DIF Lederakademi er et sammenhængende forløb, hvor du ud over den faglige udvikling også får skabt et netværk med andre ledere. Ud over det sammenhængende forløb tilbyder vi også tre åbne moduler for dig, som ønsker at dykke ned i et særligt område. ÅBNE WEEKENDMODULER Tidsramme: Fredag kl søndag kl Tema Sportslig ledelse november 2015 DSB kursuscenter Nyborg Medarbejderudvikling maj 2016 Idrættens Hus Brøndby Ledelse af frivillige september 2016 Idrættens Hus Brøndby Udbytte Du får sat sportslig ledelse i relation til ledelse af din organisation som helhed og i relation til det at udøve ledelse i en sportslig kontekst. Der sættes fokus på emner som kvalitet, elite- og talentudvikling, udøverens muligheder, rettigheder og forpligtelser, personlige præferencer og arketyper. Du får viden og indblik i at arbejde innovativt og med begrebet forandringsparathed såvel organisatorisk som personligt. Modulet kan både tilgås af deltagere fran Sportslig ledelse nye. Du får indblik i, hvordan du kan arbejde struktureret og strategisk med at udvikle dine medarbejdere. Du bliver præsenteret for forskellige værktøjer og metoder til at fremme både den individuelle udvikling og udviklingen i teamet. På modulet vil du også beskæftige dig med samtalen som værktøj fra rammesætning og forventningsafstemning til roller, spørgsmål og opsamling. Du får indsigt i de særlige aspekter, der knytter sig til at lede frivillige og til at lede i en kontekst, hvor der både indgår ansatte og frivillige. Du får viden om forskellige måder at motivere på og bliver bevidst om, hvordan du kan arbejde aktivt med din ledelse af frivillige. På modulet vil du beskæftige dig med, hvilke krav og forventninger man kan stille til frivillige, og du får indsigt i frivillige arketyper og deres præferencer. Deltagerpris Pris pr. modul kr. inkl. overnatning og forplejning. Tilmelding sker på senest en måned før opstart. Informationsmøde Har du brug for at blive klogere på, hvordan DIF Lederakademi og/eller de åbne moduler kan bidrage til din udvikling som leder? Så kom til informationsmøde i Idrættens Hus, tirsdag 9. juni eller onsdag 26. august 2015 kl Tilmelding sker på Du kan også kontakte Torben Bundgaard, chefkonsulent, DIF på eller på mail:

19 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 19 DIF LEDERAKADEMI Samlet uddannelsesforløb med nedenstående fem moduler + et åbent weekendmodul. Tidsramme for modul 1-4: Fredag kl lørdag kl Tidsramme modul 5: Fredag kl lørdag kl med afrejse søndag morgen. Tema Modul 1 Personlig ledelse oktober 2015 DSB kursuscenter Nyborg Modul 2 Ledelse og samarbejde januar 2016 DSB kursuscenter Nyborg Modul 3 Ledelse og strategi april 2016 DSB kursuscenter Nyborg Modul 4 Ledelse og forandring august 2016 DSB kursuscenter Nyborg Modul 5 Ledelse og kommunikation oktober 2016 DSB kursuscenter Nyborg Udbytte Du bliver bevidst om forskellige ledertyper og får viden og indsigt til at reflektere over din egen ledelsesstil. Du får kendskab til den anerkendende samtale og det at skabe relationer og netværk. Hvilke præferencer er styrende for din lederadfærd? Den professionelle dialog Sprogets betydning Dialogskabelse - samtalen Du bliver mere bevidst om, hvordan du kan skabe relationer og kommunikere i forhold til at skabe samarbejde og synergi. Ledelse og selvledelse Dit lederportræt Samspil mellem lederudvikling og organisatorisk udvikling Ledelsesdilemmaer Du får øget indsigt i at kunne arbejde med strategisk tænkning i en stadig mere kompleks hverdag. Du får værktøjer til at udarbejde strategier i en organisation og til at praktisere strategisk ledelse. Fra idrætsleder til idrætspolitiker Samspillet mellem det politiske, det faglige og det udførende niveau Fra idégrundlag og visioner til resultater Organisatorisk styring i et strategisk perspektiv Strategiafklaring og den strategiske proces Analyseredskaber og modeller i det strategiske arbejde Du bliver bevidst om, hvad forandring er og, hvordan du gennem involvering og ejerskab kan skabe opbakning til forandringer. Du får værktøjer til at arbejde med forandringsledelse og at kunne nå mål i forhold til en vision. Innovation og forandringsparathed Den strategiske forandringsproces De ledelsesmæssige, psykologiske og kommunikative mekanismer Forandringsledelsesværktøjer Modeller for motivation og involvering Forandringsledelse som strategi Her bliver du bevidst om betydningen af din lederkommunikation. Du får inspiration og konkrete værktøjer til at arbejde med din kommunikation både i store og små forsamlinger. Hvordan bliver du set, hørt og forstået? Du er budskabet hvad skal du gøre? Fra dårlige vaner og støj til tilstedeværelse og klar tale Konflikthåndtering og sprog Indtag scenen og kom ud over rampen Deltagerpris kr. inkl. opholdsudgifter og forplejning. Tilmelding sker på senest en måned før opstart.

20 20 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Konsulentuddannelser BLIV EN BEDRE KONSULENT Uddannelse Proceskonsulent Projektstyring Målgruppe Beskrivelse Erfarne konsulenter og andre, der arbejder med processer. Nu har du chancen for at udvikle den måde, du arbejder på som konsulent. Med proceskonsulentuddannelsen får du udviklet din måde at kommunikere og tale med andre på og, du bliver i stand til at skabe samtaler og møder med plads til nytænkning og øget involvering. Dine kompetencer vil kunne bruges aktivt på foreningsbesøg, klubudvikling og andre situationer med fokus på udvikling og forandring. Uddannelsen bygger på den narrative forståelsesramme, hvor fortælling, nysgerrighed og aktiv lytning er i fokus. Du skal være villig til at bruge egne erfaringer og arbejdsmæssige udfordringer. Til gengæld lover vi, at du får viden og værktøjer til at angribe velkendte problemstillinger på nye måder. Udviklingskonsulenter og andre projektledere. Med uddannelsen bliver du i stand til at lede og styre projekter med mange forskellige interessenter. Du lærer at kunne sammensætte og udvikle projektgrupper og vurdere ressourcebehov. Du kan forvente et kursusforløb skræddersyet til konsulenter i idrætten. Under uddannelsen skal du arbejde med dit eget konkrete projekt og, undervejs bliver du skarp på: Projektdefinition og præsentation af gennemgående opgaver Problemformulering Idégrundlag og innovation Interessentanalyser Planlægningsværktøjer Fremdriftsmåling og styring Projektlederrollen Projektledelse og konflikthåndtering Du vil blive trænet i: Interviewteknik i at stille forskellige spørgsmål i forhold til organisatoriske problemstillinger Coaching og sparring Organisationsudvikling Konflikthåndtering og samarbejde Kurset er et akademifag i akademi/ merkonomuddannelsessystemet med et samlet forløb på 64 timer + mulighed for at gå til eksamen med afsæt i egen opgave. Det giver 10 ECTS-point ved bestået eksamen. Pris kr. (inkl. overnatning) kr. (uden overnatning) Tid og sted Brøndby: 7. maj kl maj 2015 kl Ringsted: 18. juni kl juni 2015 kl Nyborg: 20. august kl august 2015 kl Brøndby: september oktober oktober november 2015 Alle dage fra kl Det har gjort mest indtryk på mig, hvor meget jeg har lært på de relativt få undervisningsdage. Viden jeg kan benytte i min daglige praksis Deltager, Proceskonsulentuddannelsen

EN ANTOLOGI OM UNGE FRIVILLIGES MULIGHEDER I EN ULIGE UNGDOMSKULTUR

EN ANTOLOGI OM UNGE FRIVILLIGES MULIGHEDER I EN ULIGE UNGDOMSKULTUR EN ANTOLOGI OM UNGE FRIVILLIGES MULIGHEDER I EN ULIGE UNGDOMSKULTUR Redigering Charlotte Juul Thomsen Forlag Center for frivilligt socialt arbejde ISBN 87-90440-32-3 Design og layout Glad Design, www.gladdesign.dk

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Faglighed, kompetenceudvikling, forkælelse og socialt samvær

Faglighed, kompetenceudvikling, forkælelse og socialt samvær Faglighed, kompetenceudvikling, forkælelse og socialt samvær Velkommen Super fedt og meget vellykket kursus! Tillykke med det. Lad det blive en tilbagevendende tradition. Det er dejligt at blive nurset

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kultur termometer 1 Skab rammer for nytænkning

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere