En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012"

Transkript

1 En by på biogas Planlægning, drift og udvidelser Gass-Konferensan i Bergen d. 23. maj 2012 Kommunalbestyrelsesmedlem Steffen Husted Damsgaard Næstformand Teknik & Miljø-udvalget Bestyrelsesmedlem i Lemvig Biogas + 4 Varmeværker Lemvig Kommune: Areal : 508,17 km 2 Indbyggere : ca Hovedby : Lemvig (7140 personer) Øvrige bysamfund: 18 minimum..! Kollektiv Varmeforsyning : Lemvig + 7 landsbyer BIOGAS og VINDENERGI 1

2 STATUS Lemvig Biogasanlæg har siden opstarten i 1992 været Danmarks største. I dag udnytter anlægget gylle fra cirka 75 landbrug, samt affald og restprodukter fra industriel produktion. Den producerede biogas giver over 21 millioner kwh-el/år, som sælges til det lokale el-selskab Nordvestjysk El, NOE. El-produktionen svarer til personers el-forbrug. Overskudsvarmen fra gasmotorernes kølesystem er på over 18,3 millioner kwh-varme/år. Varmen pumpes ud til Lemvig bys fjernvarmeforbrugere, og giver hvad der svarer til over husstandes varmeforbrug I 2012 bliver der produceret YDERLIGERE 3,8 millioner kwh-el/år som også sælges til NOE. El-produktionen svarer til personers el-forbrug. Overskudsvarmen fra gas-motorernes kølesystem er på over 5,6 millioner kwh-varme/år. Varmen pumpes ud til Klinkbys (nærliggende landsby) fjernvarmeforbrugere og giver hvad der svarer til 306 husstandes varmeforbrug. BIOGAS PLANLÆGNING: (1985) Lemvig Kommunes planlægning indenfor biogasområdet udspringer af et ønske om at kunne få gavn af biogasproduktionens mange fordele (bl.a. miljømæssige) og om at være kommunale foregangsmænd på miljøområdet og et udstillingsvindue på landsplan. BAGGRUND: Lemvig Kommune var i erne i forbindelse med naturgasnettets udrulning i store dele af landet udlagt som naturgasfyringsområde. Eneste måde at Lemvig Varmeværk kunne undgå naturgas-tilslutning var at bruge biogas (biomasse) som brændsel til fjernvarme og kraftvarme-produktion. MÅLSÆTNING: -at give varmeforbrugerne i Lemvig by mulighed for en vedvarende, billig energikilde -at værne om miljøet og i særdeleshed lokalmiljøet. 2

3 Gylle fra blot én ko dækker dit el-forbrug!...såfremt gyllen afgasses i et biogasanlæg Gylle fra 61 slagtesvin dækker dit el-forbrug!...såfremt gyllen afgasses i et biogasanlæg + varme der dækker noget af dit varmebehov! : En arbejdsgruppe bestående af lokale landmænd og Lemvig Kommune (herunder administration og engagerede politikere T&M formand, Jørgen Nørby) arbejdede med at planlægge biogasanlægget : Andelsselskabet Lemvig Biogas etableres formelt. Lemvig Kommune stiller kommunegaranti for størstedelen af finansieringen (DKK. 50 millioner) og andelshaverne hæfter hver for kr ,-. Samtidig laves aftale mellem Lemvig Varmeværk og Lemvig Biogas om salg af biogas til det forbruger-ejede andelsselskab Lemvig Kraftvarmeværk (datterselskab under Lemvig Varmeværk). Der indgås en 20-årig kontrakt mellem Lemvig Biogas og Lemvig Kraftvarmeværk om biogaslevering. Kontrakten giver Lemvig Kraftvarmeværk ret og pligt til at aftage al biogas fra Lemvig Biogas. Der etableres driftsudvalg ifølge kontrakten som skal godkende alt ud over daglig drift. Kontrakt går videre end varmeforsyningsloven.!! 3

4 : De 79 landmænd i andelsselskabet etablerede selve anlægget til en samlet pris på ca. DKK. 54 millioner. FAKTA: Leverandør: BSWC i totalentreprise + driftsmanagement i 5 år. Reaktorkapacitet: m3 (termofil) Reaktorkapacitet: m3 i 2008 (termofil) Behandlet biomasse: ca tons, især gylle Produktion: fra 3,0 millioner m3 Metan i 1995 til over 6,0 millioner m3 i Anlæg godkendt til industrianlæg og gylleanlæg i samme linje. Professionel aftager af affald fra Danmark og Norge. ELPRODUKTION I DK: (til sælger af el på biogas) Op til øre i tilskud pr kwh øre fast pris pr kwh xxxx 115 øre fast pris pr kwh (105 øre i 2020) + 30 % anlægstilskud til ansøgninger i sommer : Lemvig Biogasanlæg har efter en kort og svær indkøringsfase været et af landets absolut mest veldrevne biogas fællesanlæg, både med hensyn til teknik og økonomi. Især den nuværende ledelse og medarbejderstab har i god samspil med bestyrelsen (landmænd) udviklet og trimmet anlægget til at præstere flotte produktions-resultater. Lemvig Biogas har præsteret Danmarks største og samtidigt meget stabile produktion af biogas, hvilket har medført stor interesse og mange besøg fra hele verden. Biogas-kontrakten mellem Lemvig Kraftvarmeværk og Lemvig Biogas har givet anledning til mange diskussioner og sværdslag og bremset udviklingen af Lemvig Biogas. Diskussionen handlede om biogassen er/var for dyr eller ej! Nettopris på biogas (metan) DKK. 3,44 /m3 (omkostningsbestemt) + tilskud til el-producent : Ny reaktor (7.000 m 3 ) til hygiejnisering og back-up. Efter hovedreperation af de 3 oprindelige reaktorer er der samlet reaktorkapacitet på m 3. Opholds-tiden i reaktorerne er forøget fra 13 til ca. 26 døgn, hvilket samtidig øger gasproduktionen fra gyllen. 4

5 : Udarbejdelse og vedtagelse af ny kommunal varmeplan. NY VARMEPLANLÆGNING Lemvig Kommunes planlægning indenfor varmeplanlægning udspringer af et ønske om at udvide de eksisterende fjernvarmeområder, for at hjælpe boliger med olie, gas eller elopvarmning med omlægning til andre, CO2-neutrale energiformer som f. eks biogas eller biomasse. MÅLSÆTNING: - den økonomisk og miljømæssigt samlet set bedste varmeforsyningsløsning for kommunens borgere i hele Lemvig Kommune. RESULTATER AF BEREGNINGER OG ANALYSER: 1. Økonomiske og miljømæssige fordele ved brændselsskift til hhv. flis eller evt. halm samt biogas 2. Halm er et fornuftigt supplement til flis og vil gavne fleksibiliteten på værkerne og økonomien for varmeforbrugerne og give afsætningsmuligheder for landbruget. 3. Solvarme har svært ved at konkurrere med de varmepriser der pt. er på flis. Sol er dog ligesom andre energibesparende foranstaltninger en form for fremtidssikring af varmeprisen og kunne ved stigende priser på flis blive interessante. 4. Anvendelse af industriel overskudsvarme har muligvis et større ikke-udnyttet potentiale, det er forventeligt at der beregnes på evt. fordele Større biogas-produktion end Lemvig Kraftvarmeværk kunne/ville aftage Lemvig Biogas udnyttede i 2008 ikke produktionskapaciteten fuldt ud, derfor stort potentiale for yderligere anvendelse af biogas. Lemvig Kommune igangsatte projektarbejde angående selskabs- og samfundsøkonomisk mest optimale anvendelse af den uudnyttede produktionskapacitet (ca mio. m3 metan) Biogas ville forbedre driftsøkonomien på 2 decentrale naturgasbaserede kraftvarmeværker (Klinkby og Nr. Nissum) og muligvis også til andre byer som Ramme og Bækmarksbro Klinkby Kraftvarmeværk ønskede biogas. (godkendelser og tilladelser samt ny motor og 8 km rørledning) Kontrakt om eneret til Lemvig Kraftvarmeværk endelig opbrudt i efterår

6 Lemvig Gasdistributionsselskab A/S (100 % kommunal ejet) køber og videresælger biogassen. Ejer og driver rørledningerne mellem Lemvig Biogas og Lemvig Kraftvarmeværk samt til Klinkby Kraftvarmeværk. Næste fase er at øge biogasproduktion og afsætningen. ØGET AFSÆTNING Kommercielt gasselskab ønsker at købe opgraderet biogas til naturgasnettet, samt evt. lave biogastankstation ved Lemvig! Kontraktforhandlinger i gang om 2-5 millioner m3 metan årligt. Decentral kraftvarmeværk Nørre Nissum er også interesseret i 3-4 millioner m3 metan årligt. ØGET PRODUKTION investeringer for ca. DKK millioner Lemvig Biogas er i gang med at planlægge og projektere: Økologisk biogaslinje reaktorkapacitet m3 Behandlingskapacitet tons gylle produktion ca. 1,1 million m3 metan. Mesofil biogaslinje (især svinegylle og fra mink/kyllinger) reaktorkapacitet ca m3 Behandlingskapacitet tons gylle produktion ca. 2,1 millioner m3 metan Lemvig Kommune er en af 3 nationale parter i et Interregional KASK-projekt (IMPLEMENT) om udvikling af CO2 Neutral energiforsyning og udvikling. Projekt med samarbejdspartnere i Norge og Sverige, hvor Lemvig Kommune har fokus på biogasudvikling. VIGTIG OPSUMMERING: Der skal være politisk vilje og målsætning (miljømæssige og erhvervsmæssige) (kommunegarantier, mediatorfunktion, tovholder, klar til nye roller, hurtig sagsbehandling) Der skal være dygtige og engagerede og udviklingsorienterede folk omkring biogas-anlægget. De nationale rammevilkår skal være tilstede! (fx tilskud til el-produktion) Store fordele for miljø, landbrug og befolkning/bosætning 6

7 7

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning

Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning 7. januar 2011 Lars Baadstorp Lars.Baadstorp@PlanAction.dk Faaborg-Midtfyn kommune Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Varmeplan 2010. Nørre Alslev Stubbekøbing. Stubbekøbing. Sakskøbing. Sakskøbing. Nykøbing. Nykøbing F. Nysted. Nysted. Gedser.

Varmeplan 2010. Nørre Alslev Stubbekøbing. Stubbekøbing. Sakskøbing. Sakskøbing. Nykøbing. Nykøbing F. Nysted. Nysted. Gedser. Varmeplan 2010 Nørre Nørre Alslev Alslev Stubbekøbing Stubbekøbing Sakskøbing Sakskøbing Nykøbing F. F. Nykøbing Nysted Nysted Gedser Gedser guldborgsund varmeplan MAJ 2011 Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE Forretningsmodeller for biogas Kolofon Beregningsværktøjet til denne forretningsmodel er udviklet i samarbejde mellem Randers Kommune og Innovationsnetværket for Biomasse

Læs mere

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no.

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no. Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det Course: Develop and Market (SPRO3IB) Udarbejdet af : Vejleder: Anette Vagner Bernbom, student no.200027 Marianne Stenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Varmeplan Danmark - Sammendrag. Sammendrag af VARMEPLAN DANMARK. Udarbejdet af Rambøll A/S og Aalborg Universitet

Varmeplan Danmark - Sammendrag. Sammendrag af VARMEPLAN DANMARK. Udarbejdet af Rambøll A/S og Aalborg Universitet Side 1 2008 Varmeplan Danmark - Sammendrag Sammendrag af VARMEPLAN DANMARK Udarbejdet af Rambøll A/S og Aalborg Universitet Side 2 INDHOLD Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Forord af Jørgen G. Jørgensen Konklusion:

Læs mere

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG Kogebog for etablering af biogasanlæg Redaktion: Knud Tybirk (Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse) Bidragydere: Torben Ravn Pedesen, (LandboLimFjord/

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012 Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012 Kogebog for etablering af biogasanlæg 2012 Redaktion: Denne udgave er redigeret af Knud Tybirk (Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse) og bygger

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen

Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Forprojekt for Øko biogasanlæg 2.0 i BioM projektet Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Energinet.dk. Juli 2012. FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg

Energinet.dk. Juli 2012. FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg Energinet.dk Juli 2012 FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg PROJEKT Faktaark Biogas - notat Gård og Fælles Biogasanlæg Energinet.dk Projekt nr. 14.768.01 Dokument nr. 123164355 Version 3

Læs mere

BIOGASANLÆG PÅ SAMSØ

BIOGASANLÆG PÅ SAMSØ BIOGASANLÆG PÅ SAMSØ - en forundersøgelse af placeringsmuligheder og økonomi for fælles- og gårdanlæg PlanEnergi, Midt september 2002 for Samsø Energiselskab 2 Indhold side Resumé 3 1. Indledning 5 2.

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler.

Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler. Att: Niels Peter Lauridsen 14. juli 2010 Herning Kommune Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler. Fordele og ulemper ved følgende forskellige

Læs mere

Klima & Energi. Strategi 2029

Klima & Energi. Strategi 2029 Klima & Energi Strategi 2029 2013 Bæredygtighed En udvikling er bæredygtig, hvis den opfylder de nuværende behov uden at overbelaste nutiden og forbruge fremtiden. Vi forbruger fremtiden, hvis vi bringer

Læs mere

Spar på energien! Spar på energien!

Spar på energien! Spar på energien! Spar på energien! Kraftvarme Spar på energien! lllll NYT lll Spar på energien! Foreningen Danske Kraftvarmeværker og DFP har sammen taget initiativ til et nyt branchetilbud omkring opfyldelse af fjernvarmeselskabernes

Læs mere

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland.

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland. N O T AT 17. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3077 Ref. fbe/hla Energiforsyningsområdet Biogas svar på diverse spørgsmål fra SF 1. Kan det bekræftes at tilsætning af propan til biogas før tilledning til gasnettet

Læs mere

Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune

Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune Statusrapport Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Frederikssund Kommune

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel university of copenhagen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel Publication date: 2013 Document

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune.

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret

Læs mere

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Bilagsrapport Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG SØNDERBORG Revision 01 Dato 2009-11-06 Udarbejdet af JEML Kontrolleret af JJP Godkendt af AD Beskrivelse Bilagsrapport

Læs mere