Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen"

Transkript

1 Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen En Indehaveruddannelse for campingpladser godkendt af Campingrådet 20. og 21. november, 4. og 5. december og 22. januar 2014 Hotel Hedegården, Vejle

2 Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen En indehaveruddannelse for campingpladser godkendt af Campingrådet Et målrettet kursus i at skabe fokus på kerneforretningen for din campingplads. Kurset foregår den 20. og 21. november, 4. og 5. december 2013 og 22. januar 2014 på Hotel Hedegården i Vejle. Kurset gennemføres under AMU-lovgivningen, hvilket giver mulighed for såkaldt VEU-godtgørelse på 630 kr. pr dag - i alt kr. pr. deltager for dig som er i AMU målgruppen (læs mere på side 8 om målgruppen m.v.). Derved kan vi gøre kurset: SUPERBILLIGT! Du får: Fokus på din forretning i 5 dage Økonomiske og forretningsmæssige værktøjer, erfaringsudveksling, selvindsigt, sparring og coaching, faglig viden og sparring, der giver positive resultater i din forretning En gennemarbejdet forretningsplan, der har fokus på din indtjening og pladsens udvikling i fremtiden.

3 Moduler MODUL 1 Virksomhedsdrift Dagligt drift og udfordringer for campingpladsen Pladsens muligheder og ejerens strategi Opstart forretningsplan, målsætning, handlinger Modulet er opbygget af AMU kurset Salgsplanlægning i detailhandlen 1. dag og Udarbejdelse af forretningsplan 2. dag Forstå din økonomi og din revisor Fjernelse af spild Indhold og opbygning af regnskabet Budget Nyttige nøgletal som styringsredskab for forretningsplanen * Modulet er opbygget af AMU kurset Virksomhedsstrategier og økonomistyring MODUL 2 Salg, service og markedsføring Ideer og redskaber til at øge indtjeningen - strategi Service, mersalg og fastholdelse af kunder KundeProfil - salg/håndtering af mennesker med forskellig profil Markedsføring, medie, bookningsaftale m.v. * Modulet er opbygget af AMU kurserne: Salgsplanlægning i detailbranchen og Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet MODUL 3 Opsamling Hvordan gik det med de aftalte handlinger - erfa mellem deltagerne Afklaring af forhold siden sidst Hvilke ting er afprøvet? Færdiggørelse af forretningsplanen Vi skaber det store overblik over nutid og fremtid * Modulet er opbygget af AMU kurset Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet

4 Modul 1 Virksomhedsdrift november 2013 Dag 1 Velkomst og præsentation af uddannelsen Uddannelsens mål Forventningerne til uddannelsen og til deltagerne Deltagerne og forretningen præsenteres Forretningsplanen Forretningsplanen er et gennemgående element i kurset. Forretningsplanen indeholder planer for virksomheden for en periode på f.eks. 3 år. Det drejer sig om beskrivelse af virksomhedens styrker og udfordringer, virksomhedens strategi, budgetter og markedsføringsplaner. Det en metode til selv at overveje virksomhedens nærmeste fremtid: Hvilke ambitioner har du for din virksomhed? Hvilke udfordringer og muligheder ligger foran dig? Hvordan vil økonomien udvikle sig? Hvis du gennemfører dine planer, hvad skal du gøre ved salg og markedsføring? Osv. Hvilke muligheder har min plads? Hvad kræves der for at forfølge dem? De fundamentale muligheder for pladsen, og hvordan kan vi forbedre dem? Vi drøfter de forskellige forhold, der spiller ind på den grundlæggende drift af en campingplads. Beliggenhed, størrelse, muligheder på egnen/byen, drøftelse af de forskellige kundetyper/ segmenter, og hvordan vi tror dette vil udvikle sig i fremtiden, o.s.v. Herunder fastlægger den enkelte indehaver, hvordan alt dette ser ud på hendes/hans campingplads. Hvilke mulige veje har pladsen for udvikling de næste 3 år, med hvilke midler og hvilke handlinger skal der til? Der arbejdes med: Tiltrække flere turister, flere fastliggere, flere børnefamilier? Evt. muligheder for specialsegment eller vintercamping? Hvordan er potentialet for mersalg? Hvilke nye ydelser, butikken, bageren? Flowsalg af flere tillægsydelser, service o.s.v. På hvert modul i uddannelsen afsættes der tid til at arbejde på forretningsplanen. Instruktørerne hjælper dig med råd og vejledning, men det er dig, der skal gøre arbejdet. Underviser: Per Aarlev Røhl

5 Modul 1 Virksomhedsdrift november 2013 Dag 2 Økonomi På første modul starter vi økonomi-emnet. Vi arbejder med et interaktivt regnskab, hvor vi med det samme kan se konsekvenserne af de ideer vi har til optimering af virksomheden. Vi arbejder bl.a. med: Indføring i hvordan regnskabet hænger sammen Likviditet og likviditetsstyring Den og gode og dårlige investering et kalkuleringsværktøj Virkemidler der kan optimere økonomi og likviditet Vi starter med at skrive økonomi ind i forretningsplanen Vi taler om programmet for 2. modul, herunder hjemmeopgave til næste modul. Forberedelse til modul 2 Vi aftaler hjemmeopgaver til næste gang, vi taler økonomi (modul 2). Underviser: Søren Lauridsen

6 Modul 2 Salg, service, markedsføring og økonomi december 2013 Gennem adfærdsmodellen får du indsigt i menneskers adfærd, særligt dig egen. Denne viden bruges bl.a. til: At drøfte hvordan vi kan bedømme gæsternes (og evt. medarbejderes)forskellige tilgang til verden og dermed håndterer deres forskellighed endnu bedre, deres ønsker, og gennem den måde vi tackler dem på kan få mulighed for større tilfredshed og mere salg. Endnu bedre værtsskab Hvordan kan du håndtere den desværre stigende gruppe gæster, der mangler en del holdningsmæssigt og moralsk i forhold til normen. Dem der sviner, lader deres børn svine, støjer, har et klart overforbrug o.s.v. Hvordan er din profil i forhold til din kerneopgave? Hvilke fortrin har du, og hvilke ting kan du med fordel arbejde med? Salg og synlighed Vi drøfter hvilke salgsparametre vi skal tage i anvendelse, set i forhold til den enkelte plads/type: Trykte medier? Online medier? Udenlandske bookingsamarbejder, m.v.? En fast beslutning sikrer rigtig brug af marketingkronerne. Underviser: Per Aarlev Røhl Økonomi Muligheder og deres økonomiske virkninger Fokus på indtægtskilder Fokus på omkostningerne vi gennemgår omhyggeligt alle muligheder for at optimere driften f.eks.: Sammensætning fastlæggere/turister o.s.v. Kiosk/købmandsbutik... andre indtægtskilder end pladsleje Hvad skal jeres ydelse koste? Gør I ting gratis, som I godt kunne tage betaling for? Vi ser på effekten af ideerne om mersalg m.v.? Antal pladser og jeres omkostninger Vedligehold af plads og bygninger, salgsomk., adm. omk.leasing, afskrivninger, renter Fokus på finansieringen af virksomheden mulighed for forbedringer Fokus på investeringsbeslutninger I lærer at beregnes om en investering er lønsom, hvor følsom investeringen er i forhold til ændrede forudsætninger. Vi udarbejder en beslutningsmodel, som sikre at I kommer igennem overvejelser, som giver større chancer for at træffe de rette beslutninger, når der skal investeres. Underviser: Søren Lauridsen

7 Modul 3 Vi stiller skarpt på din forretningsplan og din plads muligheder 22. januar 2014 Opfølgning på beslutningerne og planlagte handlinger på tidligere kurser Deltagerne drøfter de vurderinger, der har været foretaget imellem modulerne Vi sætter lys på de områder, der meldes ind under modulerne, eller i mellemperioden Vi gennemgår delresultaterne af de handlinger, der er sat i spil Positivliste over ting vi mener kan føres ud i livet Vi færdiggør forretningsplanen Vi skal nu skabe det totale billede af vores muligheder og fremtid. Underviser: Per Aarlev Røhl

8 Undervisere I modulerne vil blive indlagt timer med eksterne foredragsholdere, bl.a. om hvordan, der i fremtiden kan spares på energiforbruget på pladsen. Kurset er støttet af Oplevelsernes Academy og er udarbejdet i samarbejde mellem Kursuscenter Vest og konsulentgruppen O2. De ansvarlige undervisere på uddannelsen er: Søren Lauridsen Uddannelseskonsulent hos Kursuscenter Vest kursuscentervest.dk Tlf Søren fungerer som underviser inden for områder som økonomi, lean, pædagogik, instruktions- og præsentationsteknik og iværksætteri. Per Aarlev Røhl Konsulent hos O 2 o2.nu Tlf Per er partner hos O2 Oehlenschlæger Han har siddet i direktørstolen i adskillige år og har derfor erfaringer med, hvilken støtte der er brug for - særligt i den mindre og mellemstore virksomhed. Per underviser på denne uddannelse i bl.a. salg og adfærd og især i at gøre forretningsplanen til et levende og brugbart værktøj til udvikling af forretningen.

9 Praktiske oplysninger Datoer 20. og 21. november, 4. og 5. december 2013 og 22. januar Uddannelsen er opbygget i 3 moduler: dags varighed. Der lægges op til, at deltagerne overnatter på kursusstedet, således at aftenen kan bruges til socialt samvær og erfaringsudveksling. Sted Hotel Hedegården, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Tlf Mail: Pris For dig som er i AMU-målgruppen: Målgruppen for AMU-kurser er personer som ikke har en længerevarende uddannelse f.eks. håndværkere, kontoruddannede m.m. De som ikke er i AMU-målgruppen er personer, som har en uddannelse, der typisk kræver en studentereksamen. Dog kan der dispenseres herfra, hvis du ikke har brugt din uddannelse i mere end fem år. Læs mere om VEU-godtgørelse på: AMU deltagerbetaling pr. deltager: 900 kr. Tilkøb til udarbejdelse af forretningsplan: kr. Opkræves af KursusCenter Vest Alle priser er oplyst uden moms. Fuld forplejning og overnatning på enkeltværelse november og december 2013, pr. deltager: kr. Dagsarrangement 22. januar 2014, pr. deltager 375 kr. Betales direkte til Hotel Hedegården Oplevelsernes Academy yder et tilskud på 500 kr. pr. deltager. Kvitteringen fra Hotel Hedegården sendes efterfølgende til Oplevelsernes Academy, som herefter godtgører 500 kr. Tilskud VEU-godtgørelse på 640,80 kr. pr dag - i alt kr. pr. deltager. Der kan søges om tilskud til ophold og fortæring på 450 kr. pr. modul. - i alt 900 kr.

10 Praktiske oplysninger For dig som ikke er i AMU-målgruppen: Pris for kurset kr. Tilkøb til udarbejdelse af forretningsplan: kr. Hertil skal du beregne udgifter til forplejning og overnatning (se priser på foregående side). Antal deltagere Min. 15 deltagere. Krav til deltagere Du skal som deltager bidrage aktivt med input og være parat til at se på din camping-plads med helt nye briller. Kontaktperson hos CAMPINGRÅDET Kenneth L. Hjorth-Hansen, , Kontaktperson KURSUSCENTER VEST Hanne B. Lauridsen, , Uddannelsen består af: 3 AMU-kurser (alle priser er momsfrie): Salgsplanlægning i detailbranchen. Pris 180 kr Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet. Pris 360 kr Virksomhedsstrategier og økonomistyring. Pris 360 kr. TILMELDING KLIK HER KLIK HER KLIK HER KLIK HER Tilkøb: Vejledning i udarbejdelse af forretningsplan. Pris i alt kr ,- ekskl. moms. Herefter sender vi et link og en vejledning til, hvordan du tilmelder dig på undervis-ningsministeriets officielle hjemmeside. Samtidig oplyser vi et telefonnummer på en kontaktperson hos KursusCenter Vest, hvis du har spørgsmål omkring tilmelding. Frist for tilmelding er 25. oktober Oplevelsernes Academy Oplevelsernes Academy udvikler og tilbyder efteruddannelse til turismeerhvervet. Formålet er at højne kompetenceniveauet og at skabe vækst gennem netværk, konferencer og læringsforløb. Som partner i Oplevelsernes Academy får du adgang til kurser til meget fordelagtige priser. Oplevelsernes Academy er støttet af Vækstforum Syddanmark og EU Socialfond.

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kultur termometer 1 Skab rammer for nytænkning

Læs mere

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan DEN DYNAMISKE FORRETNINGSPLAN 4. REVIDEREDE UDGAVE 2009 Mogens Thomsen Forfatter: Mogens Thomsen, post@mogensthomsen.dk

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet.

Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet. Klub 144 Udviklingsplan 2010 Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet. Fritids og ungdomsklubben 144 Bagsværdvej 144 A 2800 Lyngby E-mail: Klub144@gladsaxe.dk

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

Gør dig klar til Google AdWords Workshop

Gør dig klar til Google AdWords Workshop Gør dig klar til Google AdWords Workshop Nu er du snart klar til at komme på workshop og blive ekspert i AdWords. Du skal inden kursusstart have oprettet din AdWords konto. Vi hjælper dig i gang med denne

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Gør dig klar til Google AdWords Workshop

Gør dig klar til Google AdWords Workshop Gør dig klar til Google AdWords Workshop Nu er du snart klar til at komme på workshop og blive ekspert i AdWords. Du skal inden kursusstart have oprettet din AdWords konto. Vi hjælper dig i gang med denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere