XMO brugerundersøgelse 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XMO brugerundersøgelse 2011"

Transkript

1 1 af 11 XMO brugerundersøgelse ) Bruger du XMO på lokalserver eller fjernserver (ASP)? XMO på lokalserver XMO på fjernserver (ASP) Total responses: 153 2) Hvis du har prøvet at bruge både XMO Classic interface (=Æskulaplook) og XMO fanebladsstruktur Hvad fungerer så bedst? (Besvar kun spørgsmålet, hvis du har prøvet begge) XMO med classic look XMO med faneblade Ligegyldigt Total responses: 45 3) Nyindkøbte skærme viser typisk 1920*1080. Hvor store er dine skærme? Generelt omkring 17" Generelt større end 17" Total responses: 153 4) XMO Classic (=Æskulap) brugerfladen er skabt til at fungere på skærme med opløsning 1024*768 eller måske endda 800*600. XMO Fanebladsstrukturen er skabt da skærmene blev større, men udnytter ikke større skærme bedre end XMO Classic CGM er i gang med et facelift. Hvad det går ud på er uvist, men der har ikke været mange følere til brugerne om hvad de mon kunne tænke sig at få liftet. Lad brugerne tale! Her 3 muligheder for interface. Læg alle erfaringer og foredomme bag dig, hvad tiltaler dig umiddelbart mest: Grundskærmen med et vindue med en startmenu. Funktioner åbner i hver sit vindue. Vinduerne, f.eks patientstamkort, journal, laboratoriekort, medicinkort kan arrangeres efter ønske på skærmen. Vælges en ny funktion er det grundlæggende princip at der åbnes et nyt vindue. Grundskærmen er en fanebladsstruktur. Der kan åbnes et enkelt vindue, f.eks ved indskrivning af journalnotat. Oplysninger ligger på hver sit faneblad. Et overordnet faneblad, der er forside for patienten, indeholder stamoplysninger og et antal minimoduler der indeholder f.eks faste diagnoser, fast medicin, regninger, egen tidsbestilling. Grundskærmen er opdelt i 2, 3 eller 4 lodrette søjler efter ønske (og skærmstørrelse). Første søjle indeholder patientens stamdata og oversigtsjournalen. 2. søjle viser det aktive dokument, f.eks journalnotat, epikrise, indscannet dokument

2 2 af 11 Der åbnes ikke et nyt vindue for at redigere et dokument, dette sker direkte i 2. søjle. I søjle 1, 3 og evt 4 lægges valgfrit minimoduler som faste diagnoser, fast medicin, regninger, tidsbestilling. Større strukturer, f.eks komplet medicinkort og komplet labkort åbner i selvstændige vinduer. Total responses: 153 5) Kommentarer og ønsker til interface: - Jeg er usiker på - Jeg er en rigtig god bruger, men jeg er rigtig dårlig til de fine ord. Jeg er faktisk ikke rigtig klar over hvad I præcist mener med de fleste spørgsmål, og det synes jeg er et problem. Kunne flere ord "oversættes" eller forlæares. (Og jeg mener faktisk at jeg er en god bruger, der ikke er skræmt af teknik og gerne forsøger nye muligheder, men ordene, dem mangler jeg) - for indviklet for mig. æskulap var udmærket - ej prøvet - Svar på spørgsmål er ikke korrekte, men ellers kan jeg ikke komme videre, jeg tror kun jeg har brugt det klassiske look, og så kan jeg ikke svare på spørgsmål 2. og 4 har jeg svært ved at gennemskue. Jeg kan ikke vurdere ovenstående valgmuligheder, men vil se det som godt, hvis der gives mulighed for bedre at udnytte muligheden med større skærme. Skifte mellem fx lab kort medicin og journal fungerer så godt at jeg ikke synes det virker som hæmmende. et eneste der irriterer mig er at man i journal oversigten ikke kan se 2. og følgende diagnoser, uden at åbne det enkelte notat. - Ønsker at kunne se både gammelt (valgfrit) journalnotat og nyt journalnotat i samme vindue samtidig. - som det pt i æskulap - jeg forstår kun lidt af denne snak,derfor er det svært at svarer på. krydset sat tilfældigt da jeg ellers ikke kan komme vider. - Jeg aner ikke noget om mine skærme - vanskeligt selv at redigere - Det kan jeg ikke tage stilling til Jeg behøver demo for at gennemskue - Det ville jo så være fint om en given opsætning var gældende for alle patienter man lukker op; altså at man har valgt som forvalg at man har forside, medicin og labkort åben for hver patient man måtte gøre aktiv. - Enig: Lad brugerne tale! også ud fra den betragtning at XMO hylder princippet: Lad brugerne BEtale - Svært for mig at svare på, har ingen erfaring med andet end det nuværende. -?????interface??? - meget vanskeligt at vælge ud fra beskrivelsen - Det gamle aeskulap fungerede altså bedre og mre overskueligt. Der er flere tastetryk nu! - Ikke for mange oplysninger på 1 skærm, det giver for små bogstaver - og venligst KOntrast! - ikke som webreq, grønt på gråt - Vi er nogle lidt ældre med synsproblemer, sååeh. - Ikke flere kolbøtter tak! - Skal fungerer perfekt hver dag og gerne hurtigt - Det kan jeg ikke forestille mig, ville have brug for at få det demonstreret for at kunne tage stilling - Umuligt at afgøre uden at se layout men kryds sat i den nederste - Det kræver vist lidt nærmere overvejelser at kunne svare på det. - Det er umiddelbart svært at forestille sig uden at se et eksempel på hvordan det kan se ud.dejligt hvis diagnose kode, fast medicin og laboratorie- værdier kunne ses automatisk samtidigt - Forstår desværre ikke helt spm 4. Behov for at se eksempler

3 3 af 11 - Hvis vi skal ud over IT-kravegårdsstadiet (fuldstændig som i DOS), hvor man er begrænset til at se på 1 vidnue af gangen, så skal man kunne lægge de forskellige journaldele som OJ, Med.- og lab.kort m.v. ud over flere skærme - ligesom man fordelte papirjournalen ud på skrivebordet. Alt andet er manglendle vision for, hvordan læge- og maeget andet arbejde er. Vi har IT til at hjælpe os - ikke til at begrænse vores muligheder. - Har otologpraksis - Jeg kan ikke helt se havd det skulle give af forskel for mig - muighed for farver på baggrunde, mulighed for på asp at skifte skriftstørrelse, ved store skærme alt for meget hvidt felt = spildplads - I forklarer ikke hvad interface er..! Hvis det relaterer sig til ovenstående pkt. 4 kunne I også godt have fortalt hvilket system vi har hver for sig. Jeg har tidl. haft Medicare og nu XMO og finder ikke den gamle Æskulap opsætning interessant. Det forlyder, at man var nødt til at have 2 skærme på sit fysiske skrivebord...gys! Det er ikke patientvenligt. - Jeg vil gerne kunne se flere ting samtidigt, jeg vil gerne kunne se laboratoriekort og medicinkort og journal notater samtidigt. Jeg vel gerne kunne skrive et journal notat og se resten af journalen samtidit, jeg vil gerne kunne skrive en henvisning og samtidit se tidliger journal og ubesvært hente/kopiere oplysninger herfra. - Vigtigt der ikke sker overlapning mellem de enkelte dele 6) Hvis du har "Besøglægen", hvad mener du så om programmet? Besøglægen fungerer tilfredsstillende Besøglægen fungerer ikke tilfredsstillende ) Stadig kun, hvis du har Besøglægen, hvad mener du så om prisen? Besøglægen er merprisen værd i forhold til Min-Laege Besøglægen er ikke merprisen værd i forhold til Min-Laege Total responses: 24 8) Besøglægen kræver ikke at man har MPLS. Alligevel har CGM valgt kun at tilbyde Besøglægen via MPLS. Er det i orden? Ja Nej Total responses: 84 9) Jeg har ikke Besøglægen. Jeg har tænkt mig... Jeg skifter til Besøglægen, når det er hensigtsmæssigt Jeg skifter ikke før Min-Laege bliver nedlagt Total responses: ) Kommentarer til mailkommunikation i det hele taget kan skrives her

4 4 af 11 - Jeg har cure4you og er MEGET utilfreds med den måde CGM har behandlet samarbejdet på ift. hvad vi blev lovet kort før vi konveretede til XMO!!! - honoraret blev for ringe - Jeg har kun brugt min-læge. Kender ikke den anden. - Har ikke taget stilling til ovenstående. - vi er otologer og har ikke noget der hedder besøglæge! - alt for dyrt med besøgslægen - Jeg ved ikke hvad jeg har - Har skiftet. er i opstartsfasen - vi har cure 4 you-og ved faktisk ikke hvad det betyder i forhold til ovennævnte men det fungerer godt - Vil gerne have mulighed for at mail ligger hos pt. til åbning efter mit valg i op 2-3 uger før jeg får dem retur. Overførsel af lab-data til mail er elendigt både med tabulering eller via udskrift fra labkort, hvor man ikke kan vælge kun sidste dage som standard og tabulering er også nødvendig her ved korte prøvenavne (typisk LDL og HDL osv) Det er en dårlig brugerflade. Ikke til at se hvad der er link - min-laege er usikker, ind imellem problemer med at pt kan modtage eller møder op til tid, som ikke er booket - Jeg har ikke hørt om besøglægen, så jeg ved intet herom - Besøgslægen er for dyr i forhold til fordelene, som til gengæld er tillokkende - Spørgsmål 8 er godt nok ledende:) - min-laege er velfungerende enkel. vi har mange ældre patienter og de vil have problemer med et skifte og med en hjemmeside med mange muligheder. - vi har ikke oprettet mailkommunikation, da jeg hellere vil tale med pt. Det er let for pt at komme i tlf. kontakt med og så er der åben konc. hver dag. - Eftersom vi har egen server og selv styrer netværksopsætningen er det dybt utilfredsstillende, at MPLS skal tvinges ned over os for at få Besøgslægen, så vi derefter ikke længere kan styre vores eget netværk, men i praksis overdrager det til Compogroups teknikere. - Min-laege fungerer ok. Deter provokerende, hvis vi skal tvinges over i et dyrere program - Brugt rigtigt er det en god, ny mulighed, men jo kun som envejskommunikation. Aflaster telefonen. - Pinligt så meget bøvl, der er med Besøglægen - Desværre har vi haft mange patienter som er gået væk fra at bruge mailkommunikation pga problemer med besøglægen. - Hvad er MPLS? - Det tog uger/måneder og megen tid med support/michael før besøglægn fungerede. Måske er den udsendt for tidligt, den virkede ikke velafprøvet, meget besværligt at komme igang, men nu altså ok. - Det er alt for tungt med min-laege.dk - Bruger ikke mailkommunikation, for når jeg har sat det op med besævr forsvinder det ved næste omredigering og vores lokale computer mand kunne ikke hjælpe mig igang med det igen. - Den eneste irritation ved mailkommunikation er de mange ubesvarede mails, der kommer retur. Det er en stor fordel, at patienterne umiddelbart kan bruge Min-laege og ikke skal kontakte klinikken for at få pass-word m.v. - Jeg bruger et helt andet program - problemet med laboratoriesvar er nu løst tilstrækkelig godt - ofte problemer hvor det ikke virker pt siger de ikke kan lukke op - Tidsbestilling er elendig i min-laege.dk - Fungerer bedre og bedre. Man bør kunne opsætte tidbestilling kons kørekort børneundersøgelser i egen valgfri orden - Jeg har bestilt besøgslægen for over en måned siden, men er endnu ikke kommet igang. Det skaber utilfredse ptt.

5 5 af 11 - en fordel ved min-laege - at patienterne ikke skal have en kode men kan bruge cpr nr og at man får en mail retur hvis mailen ikke er åbnet. Det skal være enklere, det er en vigtig kommunikations form, som vi ikke kommer uden om. SMS mulighed også vigtig - vigtigt at kunne se hvornår mail adresse og mobilnr er opdateret sidst - føler at min lage er blevet for gammel og ikke up to date - Ad sp. 8 - en af grundene til, at vi har opsagt vores aftale med XMO og skifter til andet systemhus. Det er under al kritik, at vi tvinges til at installere en dyr MPLS forbindelse via TDC, selv om vi har fremtidens fiber bredbånd med kæmpestor kapacitet. - skal holdes på et minimum - Besøg lægen er komme ttil at virke ganske fint. Helt ok. - Det forekommer dyrt med Bseøgslægen - Bliver tit noget chat-veninde-skriveri. - Fungerer tilfredsstillende i dagligdagen. Selvfølgelig kunne en nærmere integration med tidsbestillingen være ønskelig, men så længe jeg kan spare på udgifterne, så lever jeg med den mangel - Ved ikke hvad besøgslæger er - for bøvlet - cure4you fungere fint. Der er enkelte patienter der ikke kan sende dertil - Jeg syntes generelt at alt det nye EDB tager tiden fra patient kontakten til at lave "unødigt" EDB - Har cure4you som påstår at være fuldt integeret og i samarbejde med CGM. Dette benægtes imidlertid af CGM. Kan ikke få hjælp til mine problemer og CGM forslag er at skifte til besøglægen. Ikke særligt konstruktivt - Vi har Cure4you og er godt tilfreds hermed - besoeglægen som jeg har er en skod side, umulig for patienterne at forstå og fuld af fejl og mangler - Vi har Cure4You gennem mange år og ser gerne at det bliver prioriteret, idet CGM har nedprioriteret deres interne samarbejde. Cure4you har været en mere stabil samarbejdspartner end CGM, og de følger altid op på deres ting. Desværre er integrationen langt fra, hvad Profdoc lovede os. Vi skulle nok i stedet alligevel have valgt Medwin - Har været meget tilfreds med cure4you. Ærgerligt at det ikke kan integreres med xmo. - fungerer ok i min-laege, har ikke behov for skifte,patienterne er tilfredse, er nervøs for besværet med at alle patienter skal orienteres, have password o.s.v. - Jeg har faktisk ikke tænkt alvorligt på om jeg vil skifte til Besøgslægen, da jeg ikke frivilligt har tænkt på at skaffe MPLS til de priser, det kan jeg blive tvunget til, men det har kan have lange udsigter. Mailkommunikation bruger jeg ikke ret meget. - abonnement for dyrt - vi når ikke engang at omsætte pr mail hvad abonnement koster - Lab. svar der sendes tilpt. en er for denne helt uoverskuelige, det skal skematiseres så man ser aktuelle værdi og bag denne på en linje normalområdet - Vi er ved at skifte til besøglægen 11) Om IP-telefoni. Er det vigtigt at CGM stiller et interface til rådighed til Telefoni-leverandørerne. Disse kan så programmere så cprnummer og/eller telefonnummer sendes videre til XMO, der automatisk åbner den korrekte patient, når telefonen tages, lige som i lægevagten? Ja Nej Ligegyldigt Total responses: ) Hvis du har IP-telefoni, er du tilfreds? Og hvorfor eller hvorfor ikke

6 6 af 11 - Har ikke IP-telefoni, men vi overvejer. Blandt andet pga det direkte opslag på både egne patienter, og - så vidt jeg har forstået - også passanter. Vi deler vagten om fredagen, så der ser vi byend andre patienter. - Nogen problemer, og ikke helt så billigt som lovet. Dog meget bedre omstilling i vores tidligere og væsentligt dyrere system. Ikke implementeret person nummer interface, det bliver ikke integreret, hvilket ville kunne være godt. - ja, men noget hyppigt nedbrud - har ikke men overvejer - vi fik for nogle år siden avaya i samarbejde med æskulap- som ved cure 4 you- er det et problem for os der ikke er så computerstærke når man hurtigt ændre samarbejde med ex avaya og cure 4 you-men det fungerer ok med avaya - Har ikke IP. Kan ikke overskue løbende priser mv endnu. - har ikke IP - ja velfungerende integration med CGM - endnu ikke prioriteret denne investering - har det ikke - Ja jeg har Avaya og kunne ikke forestille mig en morgentelefon uden automatisk CPR-opslag. - ja - Vi er tilfredse. Det giver gode muligheder for at styre og fordele opkald. - ja -men irriterende at en ny pc kræver ny installation via teknikker og vi ikke kan gøre det selv, men skal betale dyrt for det. - tilfreds, men apparatet voldte nole problemer i starten. - Systemet fungerer generelt godt; men jeg er meget utilfreds med den service, jeg får fra TDC, når det ikke fungerer. (Var f.eks. uden ordentlig telefon i 1 1/2 uge og fik at vide, at de arbejdede på at reparere fejlen 24 timer i døgnet. Da en anden tekniker ved en fejl ringede til mig, løste han problemet på mindre end 2 timer). - Utilfreds, for dyrt (dobbelt så dyrt som Ericsson Buisness Phnoe), ingen faciliterer der ikke findes i analog telefoni. - Ja - det fungerer meget fint. Ingen problemer så vidt jeg ved - rigtig rigtig dårlig service og funktionalitet. ADVARER med "phone-it" = lægernes edb-central (doc-base) Dur simpelt hen IKKE! - har ikke IP endnu - Ja, fordi patienterne oplever at komme igennem til os, istedet for at få optaget tone og fordi de ved hvad nummer de har i køen. - har ikke ip-tlf - Har ikke IP-telefoni - Ja, har TDC IP telefoni udenom CGM - Fungerer generelt godt. Dejligt at pt.forside popper up ved opkald - Er ved at købe Phone it - ja.hurtigt og effektivt. - jeg valgte det fra - da CGM blokerede for Fibernet med deres MPLS krav - så var der jo ikke grund til at forøge udgiften yderligt. Det var surt - vi har tdc erhvervs løsning. der var rigtig mange startvanskeligheder men de er ved at være udryddet og nu har fi et acceptabelt system - Nej, overhvoedet ikke. Endnu en grund til at vi skifter lægesystem. CGM har været overhovedet ikke været behjælpelig med vores IP-teloni, tværtimod. Igen fordi det tilsyneladende ikke passer dem, at vi kører via fiber bredbånd. - Ja, det er praktisk - har ikke - Er lige ved at anskaffe PI-telefoni. Det er utilfredsstillende, at CGM monopoliserer en sådan indlysende facilitet - Ja OK - Avaya-sytem virker strålende! - Der er for mange udfald

7 7 af 11 - Teledokfungere fint - Ja det fungerer fint - har ikke - ja - er tilfreds - fungerer ok 13) Der klages meget over hastigheden. Men hvad er hurtigst, ASP eller lokal server? Prøv at læse 3 epikriser og 3 labsvar og arkiver dem. Hver gang du venter stopper uret i nederste hø. hjørne, så du kan beregne ventetiden. Spring dette spørgsmål over, hvis det udsætter din besvarelse mere end et døgn! Jeg har ASP. Jeg ventede mindre end et minut Jeg har ASP. Jeg ventede 1-2 minutter Jeg har ASP. Jeg ventede mere end 2 minutter Jeg har lokal server. Jeg ventede mindre end et minut Jeg har lokal server. Jeg ventede 1-2 minutter Jeg har lokal server. Jeg ventede mere end 2 minutter Total responses: 73 14) Nu hvor Sentinel bliver obligatorisk, skal vi alle diagnosekode, i hvert fald de kroniske sygedomme. Praksis har formentlig en fælles politik for diagnosekodning. Ikke alle følger politikken, så hvad gør du selv? Jeg koder kun det absolut nødvendige Jeg koder en del, men ikke alt Jeg diagnosekoder konsekvent Total responses: ) Bestyrelsen har diskuteret hvordan tilgangen til hjemmesiden skal være. Punkt D praktiseres allerede. Erklær dig enig eller uenig. Du kan vælge flere udsagn Praksispersonale skal have adgang, men kun hvis alle læger er medlem af Brugerforeningen CGM må gerne læse med. Der er ingen større hemmeligheder eller saftige historier Pensionerede brugere må gerne kigge med uden betaling. Adgang efter individuel bedømmelse, f.eks datakonsulenter

8 8 af 11 16) Brugerforum fungerer udemærket som det er, men skal der bruges kræfter på at lægge det på hjemmesiden? Der vil så komme mere struktur og mulighed for at læse tidligere indlæg til evig tid. Teknisk kan det udemærket lade sig gøre at der er forskellige indlog til hjemmesiden, et med adgang til brugerforum og et uden adgang. Nye indlæg på skal uændret være muligt. Bare fortsæt som nu Lav et forum på hjemmesiden Gør det rigtige Total responses: ) Det er et stort arbejde at lave XMO-bruger. Du har kun en valgmulighed: Det er vigtigt foreningen fortsat har et trykt medlemsblad. Elektronisk er tilstrækkelig, f.eks med nyhedsbreve nogle gange om året Total responses: ) Skulle du have en idé eller have mod på at skrive en artikel til XMO-bruger, så sig til! Redaktøren vil gerne have hardwareanmeldelser, backuptrick, indretning af sentinel, ryd op i labkortet, et års erfaringer med XMO ASP... Du kan også nøjes med at skrive lidt om hvad du gerne vil læse om: - noget om telefoni - Vedr. pkt. 16. Det er stadig et problem at et svar er beregnet til afsenderen, men SVAR-knappen sender det til hele gruppen. Fri os fra "jeg melder mig ud/ind"-mails. - tips til genveje er vigtigt løbende information om hardware og priser - Jeg er glad for feks info om fjern-opkobling. Syns selv at logmein.com er fin. Artikler som modvægter presset fra XMO er kærkomne. Feks: Vi har lokal server og kun ikke kontakte XMO-support uden det nævnes som en oplagt fejkilde. Dette er useriøst, men kan skræmme ukyndige ind i XMO-folden. Derfor artikler som anpriser uafhængige løsninger er i høj kurs, måske jeg selv skriver en om vores kommende kortlæserordning vi selv etablere med vores lokal PC-smed (BLJ-data som også servicerer lægevagten). - XMO ASP - hvilke erfaringer ligger der. Og hvorfor i alverden har CGM en mailadresse til spørgsmål når de alligevel kun besvarer spørgsmål i telefonen? og ikke mails. - Har ikke forstand på dette. - jeg vil gerne læse om: statistikmodulet - brug af, backuptrick oprydning af labkortet ift. datafangst antivirus, der ikke sløver systement, men er sikre nok lidt generelt om MPLS, sikkerhed, antivirus, firewall mv. - jeg vil gerne læse om nye ting på vej Tips og tricks til det praktiske Om back up - Skriv en artikel om, hvordan man har tænkt sig at forholde sig til fremtidens teknologi - når man tilsyneladende ikke agter at have noget med fiber bredbånd (ikke leveret af TDC) at gøre. Alle andre lægesystemer kører fint via det "normale" internet uden problemer. - ASP kontinget er sku for dyrt,

9 9 af 11 - jeg ønsker mig en kompetent edb rådgiver så man ikke er i hænderne på salgsafdelingen i GCM. De anbefaler oftest det nyeste hardware med store processorer og sidste nye. er det nødvendigt når ikke bruger maskinen til at spille på?. Jeg ewr kun læge og har nok med at sætte mig indi brugen, opdateringer, uddannelse af personale, køre drengene til fodbold mv - Vi har haft XMO i 1½ år og det er ikke lykkedes os at komme på brugerforum af en eller anden grund, så nu har jeg nærmest opgivet. Tidl læste jeg gerne indlæg på Medicares brugerforum, men erstatnings forummet har jeg ikke kunnet komme på. Dette spørgeskema er det første, jeg har set elektronisk fra gruppen - erfaringer med IP-telefoni, hvilket system man anbefaler erfaringer og fordele ved besøgslægen 19) Der er ikke den store udskiftning i bestyrelsen og gamle kræfter er trådt til. Der mangler nyt blod. Der kan lægges meget eller lidt arbejde, alt er velkomment. Hvad med at starte som suppleant og komme med til bestyrelsesmøder og fællesmøder med CGM? Bestyrelsesarbejde tager tid, i større eller mindre omfang. I erkendelse heraf er honorarerne hævet (Ses på hjemmesiden) og der ydes kompensation for arbejde i extraordinært omfang. Så det er ikke det rene filantropi. Hvis du har idéer om at du vil være med, så skriv din adresse/mail her eller send en mail til hvis du ikke vil blande besvarelse og personlige oplysninger sammen. - Pga lægemnagel må jeg sige hus forbi. - Tja, måske det kommer, men aktuelt ligger mit udenfor praksisarbejde som underviser på hoveduddannelsen. - Jeg har ingen ideer, - Jeg har ikke overskuddet - eller føler mig kompetent nok p.t. - det kan være det kommer:-) - Har været med som suppleant i først ipraksis, så Medicare ialt i 15 år, så jeg holder lige en pause. 20) Her er plads til at skrive om alt hvad du i øvrigt måtte have på hjerte (Helst relateret til XMO): - Jeg forstå ikke halvdelen af spørgsmålene i denne undersøelse - er ikke forståligt, når man er alm XMo bruger og kom fra medicare - Jeg kender ikke hjemmesiden, har kun brugt bladet. - skriften er for lille.ellers fungerere det godt. Hurra for den hurtige support!!! - pkt 15 og 16 har jge ingen mening om. - kunne det flag der popper op når pt har fødselsdag blive fjernet. Det hører ikke hjemme i et lægesystem - Jeg ville grusomt gerne af med så mange taste tryk som muligt også med perifere programmer som Webrekv. (jeg vil aldrig have en linie i journalen og ville gerne kunne hoppe til afsend med færre tryk). - Mange TAK for jeres indsats!! - et fumlet spørgeskema med alt for længe snørklede sætninger, så hvad mon i kan få ud af det? - Dejligt, at man stadig kan undvære musen i de fleste tilfælde. den er en pestilens og tidsrøver. - Ved indskanning med OCR er det ganske besværligt, at små billeder, som f.eks. logo er o.lig. bliver afvist. Tekstbehandlingen i formularer mv. er svær at benytte bl.a. fordi cursoren ikke nødvendigvis fungerer hvor den står. Søgefunktionen i patientregisteret er for usikker og mangelfuld. Der bør ikke være forskel på store og små bogstaver i patientregisteret. Ved oprettelse af familierelation er det irriterende at søgekriterier ikke hentes med over til søgefunktionen umiddelbart, men skal indtastes som f.eks en del af et CPR-nr.

10 10 af 11 Overskriftsfeltet i remindere er længere end der er mulighed for at gemme karakterer i. Roderi i undersøgelsesdato på speciallægebreve. Det skyldes formentlig manglende aftale mellem de forskellige lægesystemer, men er til voldsom daglig irritation. Det må da kunne lade sig gøre at blive enige om en fælles markering. Billedjournalen er helt uoverskuelig. Der skal indtastes et beskrivende navn, når billeder eller indskanninger lægges ind, men man kan ikke søge globalt i hele billedarkivet efter et bestemt billede. Når man sletter en medicinordination bliver man flere gange spurgt om det er OK, men så tælles der ned og det er lige i overkanten efter min smag. Til gengæld kan man meget let komme til at slette en aftalt tid i tidsbestillingen spec. ved at der indsættes en ny tid oveni i stedet for samtidig med en aftalt tid. Her er den slettede tid ganske forsvundet. Man kunne godt ønske sig en eller anden form for advarsel. - JEG ER 68 ÅR OG KUNNE IKKE DRØMME OM AT DIAGNOSEKODE NOGET SOM HELST.J EG ANVENDER ET ENKELT JOURNALNOTAT, DATERET 1/1 2020, SÅ DET ALTID STÅR NEDERST, SOM KØKKENRULLEJOURNAL. jeg MENER, ER ER BEDST OVERBLIK HERVED. NÅR JEG SCROLLER NED OVER SIDEN SER JEG AT PT OVER EN LÆNGERE PERIODE HAR SØGT FOR KONJUNKTIVIT, SVIEN VED VANDLADNING OG HÆVET KNÆ OG TÆNKER MIT HERVED. SÅDANNE PRÅSE KAN IKKE GÅ OP FOR EEN VED AT SE NED OVER EN ATOMISERET JOURNAL MED FLERE DIAGNOSER PÅ SAMME DATO. JEG SAVNER MEGET DEN LILLE GRØNNES FUNKTION MED AT SØGE PÅ ET PRÆPARAT OG SÅ PÅ F 10 FÅ LISTET ANALOGPRÆPARATER OP. - 1.Siden vi fik Æskulap windows har jeg opfattet det som en fejl, at der ikke printes dato (ingen datorubrik) på henvisningerne. Det holder ikke juridisk. 2. Det er vigtigt, at egen læges navn fremgår af henvisningerne (samarbejdspraksis). Det kan jo være en anden end den henvisende læge. - Jeg konstaterer der kan være uanstændig lang tid fra formular er godkendt i Attestudvalget under Lægeforeningen idntil CGM har implementeret den - Vi har oplevet fordobling af abb.prisen efter overgang fra æskulap til XMO...forhandler bestyrelsen priser?? eller kan XMO bare fastsætte efter forgodtbefindende? - Vi er generelt skuffede ovwer XMO. Aeskulap fungerede meget fint. - Kunne korspondance (tidsbestillig og medicin fornyelse) få en anden plads i journalen. - Pris - og omkostningsanalyser - savner vi - sammenligning mellem lokal- og fjernserver obj vurdering for og imod. - Hvis nogen har lavet det, gerne adgang til sådanne data, - med Tak - Jeg synes det er en pestilens at man absolut skal presse alle mulige og umulige funktioner ind i lægeprogrammet.al respekt for pionererne som har gjort et godt stykke arbejde men der må være grænser.de sidste år er programmet vokset i størrelse til mere end det doppelte,og hastigheden faldet til det utålelige indimellem.kunne jeg ønske noget, var det prioritering af hastighed og stabilitet,fremfor nye spidsfindige funktioner.kiss.jeg savner lidt at man i CGM igen samarbejder med brugerne - Jeg var lige ved at skrotte besvarelsen, fordi det ser ud som om der ikke er læst korrektur på spørgeskemaet. Fx. sp hvordan erklærer man sig uenig? I nogle spørgsmål mangler også muligheden for at svare ved-ikke eller "er indifferent" - God idé at spørge medlemmerne, men gerne med et lidt mere gennemarbejdet spørgeskema og med en længere svarfrist - Hvornår kan jeg nemt fotografere alle pt feks ved kortlæser - jeg savner muligheder i stam- patient oplysninger- fex.en rubrik til dispo sitioner, at kunne se - hvornår er tlf nr mobil nr og mailadresse sidst opdateret. At kunne åbne laboratorie værdier for flere kroniske sygdomme på en gang. At kunne få de "skæve" værdier frem - det kunne være rart hvis der kan publiceres unørdede beskrivelser omkring XMO, jeg oplever at der benyttes underforstået fagsprog som mange medlemmer ikke forstår - Har været glad for XMO med egen server. Man bør gøre mmere opmærksom på at det er en del billigere og fri for de tekniske problemer der har været med ASP. Jeg synes at det fungerer rigtig godt. - Fornyelse af bestyrelsen er det største problem. Det er jo stadig kun de gamle pionerårgange, der er aktive. Hvad med at spørge yngre medlemmer om, hvad der kunne få dem til at deltage? Hvor bevidste er de om, hvad XMO betyder for deres arbejdsdag? - Programmet er for langsomt!!! - Det er for mig lidt uklart hvad den store åbenbaring er med besøglægen. Det er problematisk man har "giftet sig" med TDC som eneste internetudbyder. - XMO tilfredshedsundersøgelse så vi har noget at slå leverandøren i hovedet med, sælger de overhovedet nye licenser. - jeg syntes det virker tiltagende "tungt" at håndtere for nye fx vikarer, det vil blive et stort problem fremover - generelt har skift fra aeskulap været en skuffelse - Hvad mener du med at deadline for XMO bruger nærmer sig uhyggeligt?

11 11 af 11 - fjernserver går lidt for ofte i stå

Indførelse af ICPC-2-DK i Æskulap. Update Hvad sker der på FMK-fronten? Opskrift på ny PC på netværket. Brugerforeningens kursus, marts 2010

Indførelse af ICPC-2-DK i Æskulap. Update Hvad sker der på FMK-fronten? Opskrift på ny PC på netværket. Brugerforeningens kursus, marts 2010 Indførelse af ICPC-2-DK i Æskulap Update Hvad sker der på FMK-fronten? Opskrift på ny PC på netværket Brugerforeningens kursus, marts 2010 nr. 2 december 2009 æskulap brugerforening Brugerforeningens bestyrelse:

Læs mere

H v o r d a n g å r d e t p å S t a t e n s S e r u m i n s t i t u t? N y t s p i r o m e t e r?

H v o r d a n g å r d e t p å S t a t e n s S e r u m i n s t i t u t? N y t s p i r o m e t e r? n r. 4 d e c e m b e r 2 0 0 7 æ s k u l a p b r u g e r f o r e n i n g H v o r d a n g å r d e t p å S t a t e n s S e r u m i n s t i t u t? N y t s p i r o m e t e r? D e n e v i g t l y t t e n d

Læs mere

Brugerforeningens bestyrelse:

Brugerforeningens bestyrelse: [nr.4 dec 04] S L K F J S A L D F J L K S D J F S D F J L S D K F J L S;DKFJSLDFJ S L K F S D F J L S D K F J S L D S D F J S L D K F J S L D K J Æ S K U L A P B R U G E R F O R E N I N G Brugerforeningens

Læs mere

nr. 2 september 2006 æskulap brugerforening

nr. 2 september 2006 æskulap brugerforening nr. 2 september 2006 æskulap brugerforening Formanden har ordet Hadeobjekter IP- telefoni Nedbrud Brugerforeningens bestyrelse: Formand: Peter Kolby Torvestræde 11, 1 4700 Næstved Tlf: 55 75 00 20 Fax

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Almen praksis modtagelse af forløbsydelsen for diabetespatienter

Almen praksis modtagelse af forløbsydelsen for diabetespatienter Almen praksis modtagelse af forløbsydelsen for diabetespatienter En kvalitativ evaluering efter det første år af Thorkil Thorsen Maj 2008 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 FORLØBSYDELSEN FOR DIABETESPATIENTER...

Læs mere

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole Det kan du lære i denne Internetskole Trygt i gang Hvad skal du bruge af udstyr og programmer for at komme på internettet? Hvilken udbyder og hvilken betalingsform skal du vælge? Hvordan ser Internet Explorer

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

BRUGERTEST AF EFTERUDDANNELSE.DK

BRUGERTEST AF EFTERUDDANNELSE.DK KVALITATIV UNDERSØGELSE AF BRUGERNE PÅ EFTERUDDANNELSE.DK Oktober 2014 Udarbejdet af Lars Jansen & Claus Dan Pedersen, Advice Digital STYRELSEN FOR IT OG LÆRING BRUGERTEST AF EFTERUDDANNELSE.DK KVALITATIV

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Outlook 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer:

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 37 Offentligt Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Større brugervenlighed på hjemmesiden. Det er vanvid - det virker altså

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Sådan får du din virksomhed til at ligne en million!

Sådan får du din virksomhed til at ligne en million! Sådan får du din virksomhed til at ligne en million! 7 ting der giver bedre signalværdi og gladere kunder Ligesom vi alle bedømmer en person vi møder første gang på dennes ansigt, frisure og påklædning,

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

ipad for let øvede, modul 5 Facebook

ipad for let øvede, modul 5 Facebook 17112014AS ipad for let øvede modul 5 Indledning Dette kursus er meget omfattende, selv om det kun dækker en mindre del af mulighederne i. Hvis du ikke har kendskab til, kan du med fordel bruge 2 kursusgange

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Opdateret 11. august 2014 OBS at denne vejledning ikke er opdateret i forhold til pop-uppers udseende og hvilke data, der indsamles!

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Frøbjerg Festspil 2014

Tilskuerundersøgelse Frøbjerg Festspil 2014 Tilskuerundersøgelse Frøbjerg Festspil 2014 Frøbjerg Festspil har gennemført en tilskuerundersøgelse, hvor 636 tilskuere deltog. Der blev stillet godt 20 spørgsmål og med mange kommentarmuligheder. Disse

Læs mere