XMO brugerundersøgelse 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XMO brugerundersøgelse 2011"

Transkript

1 1 af 11 XMO brugerundersøgelse ) Bruger du XMO på lokalserver eller fjernserver (ASP)? XMO på lokalserver XMO på fjernserver (ASP) Total responses: 153 2) Hvis du har prøvet at bruge både XMO Classic interface (=Æskulaplook) og XMO fanebladsstruktur Hvad fungerer så bedst? (Besvar kun spørgsmålet, hvis du har prøvet begge) XMO med classic look XMO med faneblade Ligegyldigt Total responses: 45 3) Nyindkøbte skærme viser typisk 1920*1080. Hvor store er dine skærme? Generelt omkring 17" Generelt større end 17" Total responses: 153 4) XMO Classic (=Æskulap) brugerfladen er skabt til at fungere på skærme med opløsning 1024*768 eller måske endda 800*600. XMO Fanebladsstrukturen er skabt da skærmene blev større, men udnytter ikke større skærme bedre end XMO Classic CGM er i gang med et facelift. Hvad det går ud på er uvist, men der har ikke været mange følere til brugerne om hvad de mon kunne tænke sig at få liftet. Lad brugerne tale! Her 3 muligheder for interface. Læg alle erfaringer og foredomme bag dig, hvad tiltaler dig umiddelbart mest: Grundskærmen med et vindue med en startmenu. Funktioner åbner i hver sit vindue. Vinduerne, f.eks patientstamkort, journal, laboratoriekort, medicinkort kan arrangeres efter ønske på skærmen. Vælges en ny funktion er det grundlæggende princip at der åbnes et nyt vindue. Grundskærmen er en fanebladsstruktur. Der kan åbnes et enkelt vindue, f.eks ved indskrivning af journalnotat. Oplysninger ligger på hver sit faneblad. Et overordnet faneblad, der er forside for patienten, indeholder stamoplysninger og et antal minimoduler der indeholder f.eks faste diagnoser, fast medicin, regninger, egen tidsbestilling. Grundskærmen er opdelt i 2, 3 eller 4 lodrette søjler efter ønske (og skærmstørrelse). Første søjle indeholder patientens stamdata og oversigtsjournalen. 2. søjle viser det aktive dokument, f.eks journalnotat, epikrise, indscannet dokument

2 2 af 11 Der åbnes ikke et nyt vindue for at redigere et dokument, dette sker direkte i 2. søjle. I søjle 1, 3 og evt 4 lægges valgfrit minimoduler som faste diagnoser, fast medicin, regninger, tidsbestilling. Større strukturer, f.eks komplet medicinkort og komplet labkort åbner i selvstændige vinduer. Total responses: 153 5) Kommentarer og ønsker til interface: - Jeg er usiker på - Jeg er en rigtig god bruger, men jeg er rigtig dårlig til de fine ord. Jeg er faktisk ikke rigtig klar over hvad I præcist mener med de fleste spørgsmål, og det synes jeg er et problem. Kunne flere ord "oversættes" eller forlæares. (Og jeg mener faktisk at jeg er en god bruger, der ikke er skræmt af teknik og gerne forsøger nye muligheder, men ordene, dem mangler jeg) - for indviklet for mig. æskulap var udmærket - ej prøvet - Svar på spørgsmål er ikke korrekte, men ellers kan jeg ikke komme videre, jeg tror kun jeg har brugt det klassiske look, og så kan jeg ikke svare på spørgsmål 2. og 4 har jeg svært ved at gennemskue. Jeg kan ikke vurdere ovenstående valgmuligheder, men vil se det som godt, hvis der gives mulighed for bedre at udnytte muligheden med større skærme. Skifte mellem fx lab kort medicin og journal fungerer så godt at jeg ikke synes det virker som hæmmende. et eneste der irriterer mig er at man i journal oversigten ikke kan se 2. og følgende diagnoser, uden at åbne det enkelte notat. - Ønsker at kunne se både gammelt (valgfrit) journalnotat og nyt journalnotat i samme vindue samtidig. - som det pt i æskulap - jeg forstår kun lidt af denne snak,derfor er det svært at svarer på. krydset sat tilfældigt da jeg ellers ikke kan komme vider. - Jeg aner ikke noget om mine skærme - vanskeligt selv at redigere - Det kan jeg ikke tage stilling til Jeg behøver demo for at gennemskue - Det ville jo så være fint om en given opsætning var gældende for alle patienter man lukker op; altså at man har valgt som forvalg at man har forside, medicin og labkort åben for hver patient man måtte gøre aktiv. - Enig: Lad brugerne tale! også ud fra den betragtning at XMO hylder princippet: Lad brugerne BEtale - Svært for mig at svare på, har ingen erfaring med andet end det nuværende. -?????interface??? - meget vanskeligt at vælge ud fra beskrivelsen - Det gamle aeskulap fungerede altså bedre og mre overskueligt. Der er flere tastetryk nu! - Ikke for mange oplysninger på 1 skærm, det giver for små bogstaver - og venligst KOntrast! - ikke som webreq, grønt på gråt - Vi er nogle lidt ældre med synsproblemer, sååeh. - Ikke flere kolbøtter tak! - Skal fungerer perfekt hver dag og gerne hurtigt - Det kan jeg ikke forestille mig, ville have brug for at få det demonstreret for at kunne tage stilling - Umuligt at afgøre uden at se layout men kryds sat i den nederste - Det kræver vist lidt nærmere overvejelser at kunne svare på det. - Det er umiddelbart svært at forestille sig uden at se et eksempel på hvordan det kan se ud.dejligt hvis diagnose kode, fast medicin og laboratorie- værdier kunne ses automatisk samtidigt - Forstår desværre ikke helt spm 4. Behov for at se eksempler

3 3 af 11 - Hvis vi skal ud over IT-kravegårdsstadiet (fuldstændig som i DOS), hvor man er begrænset til at se på 1 vidnue af gangen, så skal man kunne lægge de forskellige journaldele som OJ, Med.- og lab.kort m.v. ud over flere skærme - ligesom man fordelte papirjournalen ud på skrivebordet. Alt andet er manglendle vision for, hvordan læge- og maeget andet arbejde er. Vi har IT til at hjælpe os - ikke til at begrænse vores muligheder. - Har otologpraksis - Jeg kan ikke helt se havd det skulle give af forskel for mig - muighed for farver på baggrunde, mulighed for på asp at skifte skriftstørrelse, ved store skærme alt for meget hvidt felt = spildplads - I forklarer ikke hvad interface er..! Hvis det relaterer sig til ovenstående pkt. 4 kunne I også godt have fortalt hvilket system vi har hver for sig. Jeg har tidl. haft Medicare og nu XMO og finder ikke den gamle Æskulap opsætning interessant. Det forlyder, at man var nødt til at have 2 skærme på sit fysiske skrivebord...gys! Det er ikke patientvenligt. - Jeg vil gerne kunne se flere ting samtidigt, jeg vil gerne kunne se laboratoriekort og medicinkort og journal notater samtidigt. Jeg vel gerne kunne skrive et journal notat og se resten af journalen samtidit, jeg vil gerne kunne skrive en henvisning og samtidit se tidliger journal og ubesvært hente/kopiere oplysninger herfra. - Vigtigt der ikke sker overlapning mellem de enkelte dele 6) Hvis du har "Besøglægen", hvad mener du så om programmet? Besøglægen fungerer tilfredsstillende Besøglægen fungerer ikke tilfredsstillende ) Stadig kun, hvis du har Besøglægen, hvad mener du så om prisen? Besøglægen er merprisen værd i forhold til Min-Laege Besøglægen er ikke merprisen værd i forhold til Min-Laege Total responses: 24 8) Besøglægen kræver ikke at man har MPLS. Alligevel har CGM valgt kun at tilbyde Besøglægen via MPLS. Er det i orden? Ja Nej Total responses: 84 9) Jeg har ikke Besøglægen. Jeg har tænkt mig... Jeg skifter til Besøglægen, når det er hensigtsmæssigt Jeg skifter ikke før Min-Laege bliver nedlagt Total responses: ) Kommentarer til mailkommunikation i det hele taget kan skrives her

4 4 af 11 - Jeg har cure4you og er MEGET utilfreds med den måde CGM har behandlet samarbejdet på ift. hvad vi blev lovet kort før vi konveretede til XMO!!! - honoraret blev for ringe - Jeg har kun brugt min-læge. Kender ikke den anden. - Har ikke taget stilling til ovenstående. - vi er otologer og har ikke noget der hedder besøglæge! - alt for dyrt med besøgslægen - Jeg ved ikke hvad jeg har - Har skiftet. er i opstartsfasen - vi har cure 4 you-og ved faktisk ikke hvad det betyder i forhold til ovennævnte men det fungerer godt - Vil gerne have mulighed for at mail ligger hos pt. til åbning efter mit valg i op 2-3 uger før jeg får dem retur. Overførsel af lab-data til mail er elendigt både med tabulering eller via udskrift fra labkort, hvor man ikke kan vælge kun sidste dage som standard og tabulering er også nødvendig her ved korte prøvenavne (typisk LDL og HDL osv) Det er en dårlig brugerflade. Ikke til at se hvad der er link - min-laege er usikker, ind imellem problemer med at pt kan modtage eller møder op til tid, som ikke er booket - Jeg har ikke hørt om besøglægen, så jeg ved intet herom - Besøgslægen er for dyr i forhold til fordelene, som til gengæld er tillokkende - Spørgsmål 8 er godt nok ledende:) - min-laege er velfungerende enkel. vi har mange ældre patienter og de vil have problemer med et skifte og med en hjemmeside med mange muligheder. - vi har ikke oprettet mailkommunikation, da jeg hellere vil tale med pt. Det er let for pt at komme i tlf. kontakt med og så er der åben konc. hver dag. - Eftersom vi har egen server og selv styrer netværksopsætningen er det dybt utilfredsstillende, at MPLS skal tvinges ned over os for at få Besøgslægen, så vi derefter ikke længere kan styre vores eget netværk, men i praksis overdrager det til Compogroups teknikere. - Min-laege fungerer ok. Deter provokerende, hvis vi skal tvinges over i et dyrere program - Brugt rigtigt er det en god, ny mulighed, men jo kun som envejskommunikation. Aflaster telefonen. - Pinligt så meget bøvl, der er med Besøglægen - Desværre har vi haft mange patienter som er gået væk fra at bruge mailkommunikation pga problemer med besøglægen. - Hvad er MPLS? - Det tog uger/måneder og megen tid med support/michael før besøglægn fungerede. Måske er den udsendt for tidligt, den virkede ikke velafprøvet, meget besværligt at komme igang, men nu altså ok. - Det er alt for tungt med min-laege.dk - Bruger ikke mailkommunikation, for når jeg har sat det op med besævr forsvinder det ved næste omredigering og vores lokale computer mand kunne ikke hjælpe mig igang med det igen. - Den eneste irritation ved mailkommunikation er de mange ubesvarede mails, der kommer retur. Det er en stor fordel, at patienterne umiddelbart kan bruge Min-laege og ikke skal kontakte klinikken for at få pass-word m.v. - Jeg bruger et helt andet program - problemet med laboratoriesvar er nu løst tilstrækkelig godt - ofte problemer hvor det ikke virker pt siger de ikke kan lukke op - Tidsbestilling er elendig i min-laege.dk - Fungerer bedre og bedre. Man bør kunne opsætte tidbestilling kons kørekort børneundersøgelser i egen valgfri orden - Jeg har bestilt besøgslægen for over en måned siden, men er endnu ikke kommet igang. Det skaber utilfredse ptt.

5 5 af 11 - en fordel ved min-laege - at patienterne ikke skal have en kode men kan bruge cpr nr og at man får en mail retur hvis mailen ikke er åbnet. Det skal være enklere, det er en vigtig kommunikations form, som vi ikke kommer uden om. SMS mulighed også vigtig - vigtigt at kunne se hvornår mail adresse og mobilnr er opdateret sidst - føler at min lage er blevet for gammel og ikke up to date - Ad sp. 8 - en af grundene til, at vi har opsagt vores aftale med XMO og skifter til andet systemhus. Det er under al kritik, at vi tvinges til at installere en dyr MPLS forbindelse via TDC, selv om vi har fremtidens fiber bredbånd med kæmpestor kapacitet. - skal holdes på et minimum - Besøg lægen er komme ttil at virke ganske fint. Helt ok. - Det forekommer dyrt med Bseøgslægen - Bliver tit noget chat-veninde-skriveri. - Fungerer tilfredsstillende i dagligdagen. Selvfølgelig kunne en nærmere integration med tidsbestillingen være ønskelig, men så længe jeg kan spare på udgifterne, så lever jeg med den mangel - Ved ikke hvad besøgslæger er - for bøvlet - cure4you fungere fint. Der er enkelte patienter der ikke kan sende dertil - Jeg syntes generelt at alt det nye EDB tager tiden fra patient kontakten til at lave "unødigt" EDB - Har cure4you som påstår at være fuldt integeret og i samarbejde med CGM. Dette benægtes imidlertid af CGM. Kan ikke få hjælp til mine problemer og CGM forslag er at skifte til besøglægen. Ikke særligt konstruktivt - Vi har Cure4you og er godt tilfreds hermed - besoeglægen som jeg har er en skod side, umulig for patienterne at forstå og fuld af fejl og mangler - Vi har Cure4You gennem mange år og ser gerne at det bliver prioriteret, idet CGM har nedprioriteret deres interne samarbejde. Cure4you har været en mere stabil samarbejdspartner end CGM, og de følger altid op på deres ting. Desværre er integrationen langt fra, hvad Profdoc lovede os. Vi skulle nok i stedet alligevel have valgt Medwin - Har været meget tilfreds med cure4you. Ærgerligt at det ikke kan integreres med xmo. - fungerer ok i min-laege, har ikke behov for skifte,patienterne er tilfredse, er nervøs for besværet med at alle patienter skal orienteres, have password o.s.v. - Jeg har faktisk ikke tænkt alvorligt på om jeg vil skifte til Besøgslægen, da jeg ikke frivilligt har tænkt på at skaffe MPLS til de priser, det kan jeg blive tvunget til, men det har kan have lange udsigter. Mailkommunikation bruger jeg ikke ret meget. - abonnement for dyrt - vi når ikke engang at omsætte pr mail hvad abonnement koster - Lab. svar der sendes tilpt. en er for denne helt uoverskuelige, det skal skematiseres så man ser aktuelle værdi og bag denne på en linje normalområdet - Vi er ved at skifte til besøglægen 11) Om IP-telefoni. Er det vigtigt at CGM stiller et interface til rådighed til Telefoni-leverandørerne. Disse kan så programmere så cprnummer og/eller telefonnummer sendes videre til XMO, der automatisk åbner den korrekte patient, når telefonen tages, lige som i lægevagten? Ja Nej Ligegyldigt Total responses: ) Hvis du har IP-telefoni, er du tilfreds? Og hvorfor eller hvorfor ikke

6 6 af 11 - Har ikke IP-telefoni, men vi overvejer. Blandt andet pga det direkte opslag på både egne patienter, og - så vidt jeg har forstået - også passanter. Vi deler vagten om fredagen, så der ser vi byend andre patienter. - Nogen problemer, og ikke helt så billigt som lovet. Dog meget bedre omstilling i vores tidligere og væsentligt dyrere system. Ikke implementeret person nummer interface, det bliver ikke integreret, hvilket ville kunne være godt. - ja, men noget hyppigt nedbrud - har ikke men overvejer - vi fik for nogle år siden avaya i samarbejde med æskulap- som ved cure 4 you- er det et problem for os der ikke er så computerstærke når man hurtigt ændre samarbejde med ex avaya og cure 4 you-men det fungerer ok med avaya - Har ikke IP. Kan ikke overskue løbende priser mv endnu. - har ikke IP - ja velfungerende integration med CGM - endnu ikke prioriteret denne investering - har det ikke - Ja jeg har Avaya og kunne ikke forestille mig en morgentelefon uden automatisk CPR-opslag. - ja - Vi er tilfredse. Det giver gode muligheder for at styre og fordele opkald. - ja -men irriterende at en ny pc kræver ny installation via teknikker og vi ikke kan gøre det selv, men skal betale dyrt for det. - tilfreds, men apparatet voldte nole problemer i starten. - Systemet fungerer generelt godt; men jeg er meget utilfreds med den service, jeg får fra TDC, når det ikke fungerer. (Var f.eks. uden ordentlig telefon i 1 1/2 uge og fik at vide, at de arbejdede på at reparere fejlen 24 timer i døgnet. Da en anden tekniker ved en fejl ringede til mig, løste han problemet på mindre end 2 timer). - Utilfreds, for dyrt (dobbelt så dyrt som Ericsson Buisness Phnoe), ingen faciliterer der ikke findes i analog telefoni. - Ja - det fungerer meget fint. Ingen problemer så vidt jeg ved - rigtig rigtig dårlig service og funktionalitet. ADVARER med "phone-it" = lægernes edb-central (doc-base) Dur simpelt hen IKKE! - har ikke IP endnu - Ja, fordi patienterne oplever at komme igennem til os, istedet for at få optaget tone og fordi de ved hvad nummer de har i køen. - har ikke ip-tlf - Har ikke IP-telefoni - Ja, har TDC IP telefoni udenom CGM - Fungerer generelt godt. Dejligt at pt.forside popper up ved opkald - Er ved at købe Phone it - ja.hurtigt og effektivt. - jeg valgte det fra - da CGM blokerede for Fibernet med deres MPLS krav - så var der jo ikke grund til at forøge udgiften yderligt. Det var surt - vi har tdc erhvervs løsning. der var rigtig mange startvanskeligheder men de er ved at være udryddet og nu har fi et acceptabelt system - Nej, overhvoedet ikke. Endnu en grund til at vi skifter lægesystem. CGM har været overhovedet ikke været behjælpelig med vores IP-teloni, tværtimod. Igen fordi det tilsyneladende ikke passer dem, at vi kører via fiber bredbånd. - Ja, det er praktisk - har ikke - Er lige ved at anskaffe PI-telefoni. Det er utilfredsstillende, at CGM monopoliserer en sådan indlysende facilitet - Ja OK - Avaya-sytem virker strålende! - Der er for mange udfald

7 7 af 11 - Teledokfungere fint - Ja det fungerer fint - har ikke - ja - er tilfreds - fungerer ok 13) Der klages meget over hastigheden. Men hvad er hurtigst, ASP eller lokal server? Prøv at læse 3 epikriser og 3 labsvar og arkiver dem. Hver gang du venter stopper uret i nederste hø. hjørne, så du kan beregne ventetiden. Spring dette spørgsmål over, hvis det udsætter din besvarelse mere end et døgn! Jeg har ASP. Jeg ventede mindre end et minut Jeg har ASP. Jeg ventede 1-2 minutter Jeg har ASP. Jeg ventede mere end 2 minutter Jeg har lokal server. Jeg ventede mindre end et minut Jeg har lokal server. Jeg ventede 1-2 minutter Jeg har lokal server. Jeg ventede mere end 2 minutter Total responses: 73 14) Nu hvor Sentinel bliver obligatorisk, skal vi alle diagnosekode, i hvert fald de kroniske sygedomme. Praksis har formentlig en fælles politik for diagnosekodning. Ikke alle følger politikken, så hvad gør du selv? Jeg koder kun det absolut nødvendige Jeg koder en del, men ikke alt Jeg diagnosekoder konsekvent Total responses: ) Bestyrelsen har diskuteret hvordan tilgangen til hjemmesiden skal være. Punkt D praktiseres allerede. Erklær dig enig eller uenig. Du kan vælge flere udsagn Praksispersonale skal have adgang, men kun hvis alle læger er medlem af Brugerforeningen CGM må gerne læse med. Der er ingen større hemmeligheder eller saftige historier Pensionerede brugere må gerne kigge med uden betaling. Adgang efter individuel bedømmelse, f.eks datakonsulenter

8 8 af 11 16) Brugerforum fungerer udemærket som det er, men skal der bruges kræfter på at lægge det på hjemmesiden? Der vil så komme mere struktur og mulighed for at læse tidligere indlæg til evig tid. Teknisk kan det udemærket lade sig gøre at der er forskellige indlog til hjemmesiden, et med adgang til brugerforum og et uden adgang. Nye indlæg på skal uændret være muligt. Bare fortsæt som nu Lav et forum på hjemmesiden Gør det rigtige Total responses: ) Det er et stort arbejde at lave XMO-bruger. Du har kun en valgmulighed: Det er vigtigt foreningen fortsat har et trykt medlemsblad. Elektronisk er tilstrækkelig, f.eks med nyhedsbreve nogle gange om året Total responses: ) Skulle du have en idé eller have mod på at skrive en artikel til XMO-bruger, så sig til! Redaktøren vil gerne have hardwareanmeldelser, backuptrick, indretning af sentinel, ryd op i labkortet, et års erfaringer med XMO ASP... Du kan også nøjes med at skrive lidt om hvad du gerne vil læse om: - noget om telefoni - Vedr. pkt. 16. Det er stadig et problem at et svar er beregnet til afsenderen, men SVAR-knappen sender det til hele gruppen. Fri os fra "jeg melder mig ud/ind"-mails. - tips til genveje er vigtigt løbende information om hardware og priser - Jeg er glad for feks info om fjern-opkobling. Syns selv at logmein.com er fin. Artikler som modvægter presset fra XMO er kærkomne. Feks: Vi har lokal server og kun ikke kontakte XMO-support uden det nævnes som en oplagt fejkilde. Dette er useriøst, men kan skræmme ukyndige ind i XMO-folden. Derfor artikler som anpriser uafhængige løsninger er i høj kurs, måske jeg selv skriver en om vores kommende kortlæserordning vi selv etablere med vores lokal PC-smed (BLJ-data som også servicerer lægevagten). - XMO ASP - hvilke erfaringer ligger der. Og hvorfor i alverden har CGM en mailadresse til spørgsmål når de alligevel kun besvarer spørgsmål i telefonen? og ikke mails. - Har ikke forstand på dette. - jeg vil gerne læse om: statistikmodulet - brug af, backuptrick oprydning af labkortet ift. datafangst antivirus, der ikke sløver systement, men er sikre nok lidt generelt om MPLS, sikkerhed, antivirus, firewall mv. - jeg vil gerne læse om nye ting på vej Tips og tricks til det praktiske Om back up - Skriv en artikel om, hvordan man har tænkt sig at forholde sig til fremtidens teknologi - når man tilsyneladende ikke agter at have noget med fiber bredbånd (ikke leveret af TDC) at gøre. Alle andre lægesystemer kører fint via det "normale" internet uden problemer. - ASP kontinget er sku for dyrt,

9 9 af 11 - jeg ønsker mig en kompetent edb rådgiver så man ikke er i hænderne på salgsafdelingen i GCM. De anbefaler oftest det nyeste hardware med store processorer og sidste nye. er det nødvendigt når ikke bruger maskinen til at spille på?. Jeg ewr kun læge og har nok med at sætte mig indi brugen, opdateringer, uddannelse af personale, køre drengene til fodbold mv - Vi har haft XMO i 1½ år og det er ikke lykkedes os at komme på brugerforum af en eller anden grund, så nu har jeg nærmest opgivet. Tidl læste jeg gerne indlæg på Medicares brugerforum, men erstatnings forummet har jeg ikke kunnet komme på. Dette spørgeskema er det første, jeg har set elektronisk fra gruppen - erfaringer med IP-telefoni, hvilket system man anbefaler erfaringer og fordele ved besøgslægen 19) Der er ikke den store udskiftning i bestyrelsen og gamle kræfter er trådt til. Der mangler nyt blod. Der kan lægges meget eller lidt arbejde, alt er velkomment. Hvad med at starte som suppleant og komme med til bestyrelsesmøder og fællesmøder med CGM? Bestyrelsesarbejde tager tid, i større eller mindre omfang. I erkendelse heraf er honorarerne hævet (Ses på hjemmesiden) og der ydes kompensation for arbejde i extraordinært omfang. Så det er ikke det rene filantropi. Hvis du har idéer om at du vil være med, så skriv din adresse/mail her eller send en mail til hvis du ikke vil blande besvarelse og personlige oplysninger sammen. - Pga lægemnagel må jeg sige hus forbi. - Tja, måske det kommer, men aktuelt ligger mit udenfor praksisarbejde som underviser på hoveduddannelsen. - Jeg har ingen ideer, - Jeg har ikke overskuddet - eller føler mig kompetent nok p.t. - det kan være det kommer:-) - Har været med som suppleant i først ipraksis, så Medicare ialt i 15 år, så jeg holder lige en pause. 20) Her er plads til at skrive om alt hvad du i øvrigt måtte have på hjerte (Helst relateret til XMO): - Jeg forstå ikke halvdelen af spørgsmålene i denne undersøelse - er ikke forståligt, når man er alm XMo bruger og kom fra medicare - Jeg kender ikke hjemmesiden, har kun brugt bladet. - skriften er for lille.ellers fungerere det godt. Hurra for den hurtige support!!! - pkt 15 og 16 har jge ingen mening om. - kunne det flag der popper op når pt har fødselsdag blive fjernet. Det hører ikke hjemme i et lægesystem - Jeg ville grusomt gerne af med så mange taste tryk som muligt også med perifere programmer som Webrekv. (jeg vil aldrig have en linie i journalen og ville gerne kunne hoppe til afsend med færre tryk). - Mange TAK for jeres indsats!! - et fumlet spørgeskema med alt for længe snørklede sætninger, så hvad mon i kan få ud af det? - Dejligt, at man stadig kan undvære musen i de fleste tilfælde. den er en pestilens og tidsrøver. - Ved indskanning med OCR er det ganske besværligt, at små billeder, som f.eks. logo er o.lig. bliver afvist. Tekstbehandlingen i formularer mv. er svær at benytte bl.a. fordi cursoren ikke nødvendigvis fungerer hvor den står. Søgefunktionen i patientregisteret er for usikker og mangelfuld. Der bør ikke være forskel på store og små bogstaver i patientregisteret. Ved oprettelse af familierelation er det irriterende at søgekriterier ikke hentes med over til søgefunktionen umiddelbart, men skal indtastes som f.eks en del af et CPR-nr.

10 10 af 11 Overskriftsfeltet i remindere er længere end der er mulighed for at gemme karakterer i. Roderi i undersøgelsesdato på speciallægebreve. Det skyldes formentlig manglende aftale mellem de forskellige lægesystemer, men er til voldsom daglig irritation. Det må da kunne lade sig gøre at blive enige om en fælles markering. Billedjournalen er helt uoverskuelig. Der skal indtastes et beskrivende navn, når billeder eller indskanninger lægges ind, men man kan ikke søge globalt i hele billedarkivet efter et bestemt billede. Når man sletter en medicinordination bliver man flere gange spurgt om det er OK, men så tælles der ned og det er lige i overkanten efter min smag. Til gengæld kan man meget let komme til at slette en aftalt tid i tidsbestillingen spec. ved at der indsættes en ny tid oveni i stedet for samtidig med en aftalt tid. Her er den slettede tid ganske forsvundet. Man kunne godt ønske sig en eller anden form for advarsel. - JEG ER 68 ÅR OG KUNNE IKKE DRØMME OM AT DIAGNOSEKODE NOGET SOM HELST.J EG ANVENDER ET ENKELT JOURNALNOTAT, DATERET 1/1 2020, SÅ DET ALTID STÅR NEDERST, SOM KØKKENRULLEJOURNAL. jeg MENER, ER ER BEDST OVERBLIK HERVED. NÅR JEG SCROLLER NED OVER SIDEN SER JEG AT PT OVER EN LÆNGERE PERIODE HAR SØGT FOR KONJUNKTIVIT, SVIEN VED VANDLADNING OG HÆVET KNÆ OG TÆNKER MIT HERVED. SÅDANNE PRÅSE KAN IKKE GÅ OP FOR EEN VED AT SE NED OVER EN ATOMISERET JOURNAL MED FLERE DIAGNOSER PÅ SAMME DATO. JEG SAVNER MEGET DEN LILLE GRØNNES FUNKTION MED AT SØGE PÅ ET PRÆPARAT OG SÅ PÅ F 10 FÅ LISTET ANALOGPRÆPARATER OP. - 1.Siden vi fik Æskulap windows har jeg opfattet det som en fejl, at der ikke printes dato (ingen datorubrik) på henvisningerne. Det holder ikke juridisk. 2. Det er vigtigt, at egen læges navn fremgår af henvisningerne (samarbejdspraksis). Det kan jo være en anden end den henvisende læge. - Jeg konstaterer der kan være uanstændig lang tid fra formular er godkendt i Attestudvalget under Lægeforeningen idntil CGM har implementeret den - Vi har oplevet fordobling af abb.prisen efter overgang fra æskulap til XMO...forhandler bestyrelsen priser?? eller kan XMO bare fastsætte efter forgodtbefindende? - Vi er generelt skuffede ovwer XMO. Aeskulap fungerede meget fint. - Kunne korspondance (tidsbestillig og medicin fornyelse) få en anden plads i journalen. - Pris - og omkostningsanalyser - savner vi - sammenligning mellem lokal- og fjernserver obj vurdering for og imod. - Hvis nogen har lavet det, gerne adgang til sådanne data, - med Tak - Jeg synes det er en pestilens at man absolut skal presse alle mulige og umulige funktioner ind i lægeprogrammet.al respekt for pionererne som har gjort et godt stykke arbejde men der må være grænser.de sidste år er programmet vokset i størrelse til mere end det doppelte,og hastigheden faldet til det utålelige indimellem.kunne jeg ønske noget, var det prioritering af hastighed og stabilitet,fremfor nye spidsfindige funktioner.kiss.jeg savner lidt at man i CGM igen samarbejder med brugerne - Jeg var lige ved at skrotte besvarelsen, fordi det ser ud som om der ikke er læst korrektur på spørgeskemaet. Fx. sp hvordan erklærer man sig uenig? I nogle spørgsmål mangler også muligheden for at svare ved-ikke eller "er indifferent" - God idé at spørge medlemmerne, men gerne med et lidt mere gennemarbejdet spørgeskema og med en længere svarfrist - Hvornår kan jeg nemt fotografere alle pt feks ved kortlæser - jeg savner muligheder i stam- patient oplysninger- fex.en rubrik til dispo sitioner, at kunne se - hvornår er tlf nr mobil nr og mailadresse sidst opdateret. At kunne åbne laboratorie værdier for flere kroniske sygdomme på en gang. At kunne få de "skæve" værdier frem - det kunne være rart hvis der kan publiceres unørdede beskrivelser omkring XMO, jeg oplever at der benyttes underforstået fagsprog som mange medlemmer ikke forstår - Har været glad for XMO med egen server. Man bør gøre mmere opmærksom på at det er en del billigere og fri for de tekniske problemer der har været med ASP. Jeg synes at det fungerer rigtig godt. - Fornyelse af bestyrelsen er det største problem. Det er jo stadig kun de gamle pionerårgange, der er aktive. Hvad med at spørge yngre medlemmer om, hvad der kunne få dem til at deltage? Hvor bevidste er de om, hvad XMO betyder for deres arbejdsdag? - Programmet er for langsomt!!! - Det er for mig lidt uklart hvad den store åbenbaring er med besøglægen. Det er problematisk man har "giftet sig" med TDC som eneste internetudbyder. - XMO tilfredshedsundersøgelse så vi har noget at slå leverandøren i hovedet med, sælger de overhovedet nye licenser. - jeg syntes det virker tiltagende "tungt" at håndtere for nye fx vikarer, det vil blive et stort problem fremover - generelt har skift fra aeskulap været en skuffelse - Hvad mener du med at deadline for XMO bruger nærmer sig uhyggeligt?

11 11 af 11 - fjernserver går lidt for ofte i stå

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Mit skrivebord XMO indeholder et mit skrivebord, der viser status for brugerens arbejdsopgaver den pågældende dag.

Mit skrivebord XMO indeholder et mit skrivebord, der viser status for brugerens arbejdsopgaver den pågældende dag. XMO præsentation Sundhedssektoren stiller stadig stigende krav til planlægning, kvalitetssikring og dokumentation af patientbehandlingen. Sundhedssektoren ændrer sig, og vi følger med. Hvordan sikrer vi

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden.

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Siden sidst Intro af læge og direktør, Jørgen Granborg læs mere Nyt fra datafronten Nu kan du få

Læs mere

XMO vejledning - fra V7 til V8

XMO vejledning - fra V7 til V8 XMO vejledning - fra V7 til V8 Indhold Medicinkortet med FMK... - 1 - Ny ordination... - 1 - Ordinationsmodulet... - 2 - Ændring af en eksisterende ordination... - 2 - FMK Sammenkodning og overførsel...

Læs mere

Resultater. Jeg er tryg ved i dagligdagen at bruge internettet

Resultater. Jeg er tryg ved i dagligdagen at bruge internettet Spørgeskemaundersøgelse - Tandplejens interne kommunikation 77 medarbejdere blev inviteret til at deltage i undersøgelsen, der løb fra den 13/10 2010 til den 3/11 2010. For at øge antallet af respondenter

Læs mere

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed visamlertrådene ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning ansvarlighed én leverandør, der samler trådene og skaber synergi De fleste ved, at der kan være meget at spare ved at samle

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

En 100% bærbar løsning! altid i front!

En 100% bærbar løsning! altid i front! En 100% bærbar løsning! Alle funktioner samlet i et system: Klientkartotek Journaler Debitorstyring Dataoverførsel bærbar/stationær Afregning / Fakturering Tidsbestilling PBS Præparat- og ydelsestabeller

Læs mere

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.:

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.: ClinicCare Web Produktblad 2012 Psykologjournal ClinicCare/ Novolog ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Indhold Journalmodulets opbygning

Læs mere

Lægepraksissystem specielt for Otologer

Lægepraksissystem specielt for Otologer Lægepraksissystem specielt for Otologer ...er et fuldt integreret speciallæge-praksissystem, der kan varetage de daglige arbejdsrutiner i enhver dansk speciallægepraksis. ÆSKULAP OTO er et 100% dansk produkt,

Læs mere

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 Indholdsfortegnelse 01. WinPLCs opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Notater... 5 04. Diagnoser... 6 05. Medicinkort... 7 06. Paraklinisk... 11 07. Regninger...

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

WinPLC. til alment praktiserende læger

WinPLC. til alment praktiserende læger WinPLC til alment praktiserende læger WinPLC Klinikkens primære værktøj WinPLC fra A-Data Lægesystemet med de fair priser I mere end 20 år har A-Data leveret software og hardware til den primære danske

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

ERFA-GRUPPE INTERNET EMNER EN ANTENNEFORENING BØR TAGE STILLING TIL, HVIS FORENINGEN ØNSKER AT UDBYDE INTERNET

ERFA-GRUPPE INTERNET EMNER EN ANTENNEFORENING BØR TAGE STILLING TIL, HVIS FORENINGEN ØNSKER AT UDBYDE INTERNET ERFA-GRUPPE INTERNET EMNER EN ANTENNEFORENING BØR TAGE STILLING TIL, HVIS FORENINGEN ØNSKER AT UDBYDE INTERNET 8.8.2011 ERFA-Gruppe Internet: Emner en antenneforening skal tage stilling til, hvis foreningen

Læs mere

Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning

Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning Forsvarets Personeltjeneste Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning Bedømmer og påtegner FPTLE & FA1 31-03-2012 Vejledningen er en hjælp til bedømmer og påtegner til e håndtering af skabeloner

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

ÆSKULAP Danmarks største system til den primære sundhedssektor! ÆSKULAP Windows. altid i front!

ÆSKULAP Danmarks største system til den primære sundhedssektor! ÆSKULAP Windows. altid i front! ÆSKULAP Danmarks største system til den primære sundhedssektor! ÆSKULAP Windows altid i front! Velkommen til ÆSKULAP Windows - her behøver du ikke mus..! ÆSKULAP Windows er den komplette windows-version

Læs mere

Diagnosekodning i forbindelse med Sentinel

Diagnosekodning i forbindelse med Sentinel Vejledning til: Diagnosekodning i forbindelse med Sentinel EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service

Læs mere

ipad for begyndere, modul 3

ipad for begyndere, modul 3 10052014AS ipad for begyndere modul 3 E-mail elektronisk post Generelt om mails E-mails er i princippet det samme som breve. Ligesom et brev kan indeholde både tekst og fotos, kan en e-mail det samme.

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde SkoleKom... 2 Øvelse 1 Start SkoleKom... 2 Øvelse 2 Find en person på SkoleKom... 2 Svar på indlæg... 3 Øvelse 3 Svar på et indlæg i FC-Skole-IT...

Læs mere

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Der findes yderligere hjælp på www.typo3support.com Copyright Vision Team ApS 1 www.visionteam.dk Content Page 1 Log ind på intranettet...

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Quickguide Vikarbooking Timelønnede vikarer

Quickguide Vikarbooking Timelønnede vikarer Quickguide Vikarbooking Timelønnede vikarer Indholdsfortegnelse: 1. Logge på vikarportalen (MinTid)... 1 2. Forklaring af vikarportalen... 2 3. Indberette til vikarservice at jeg kan arbejde i fanebladet

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 1. Undersøgelsen blev gennemført medio januar 2015 med følgende resultat: 1.1. Status for besvarelser 1.2. Resume/vurdering. 1.2.1. Der foreligger besvarelse

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Patienter kan booke døgnet rundt. Aflaster administrationen i klinikken.

Patienter kan booke døgnet rundt. Aflaster administrationen i klinikken. ClinicCare Produktblad August 2013 Online Booking Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. o God service for patienter o Brug

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

UNIVERSE. Administrators guide til Universe

UNIVERSE. Administrators guide til Universe UNIVERSE Administrators guide til Universe Indhold Administrator... 4 Mit Firma... 4 Punkt Produkter... 5 Punkt Abonnementer... 5 Punkt 3. Numre... 6 Punkt 4. Enheder... 7 Punkt 5. Nummervisning... 8 Punkt

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

DATAFANGST OG DATASIKKERHED

DATAFANGST OG DATASIKKERHED Store Praksisdag 28. januar 2014 DATAFANGST OG DATASIKKERHED Kvalitets udvikling - hvorfor er det svært? Struktur Registrering, journal, indkaldelse, personale, Proces Huske hvornår og hvad Resultater

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Besøglægen.dk Ny selvbetjenings-løsning til XMO

Besøglægen.dk Ny selvbetjenings-løsning til XMO Besøglægen.dk Ny selvbetjenings-løsning til XMO Hvad er Besøglægen? Besøglægen er en ny og meget brugervenlig selvbetjenings-løsning til klinikken. Med til Besøglægen hører en gratis hjemmeside, som frit

Læs mere

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development Kundekalender 3 Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 6 Del II Installation 8 1 Velkomst... 8 2 Licens... 9 3 Placering... 10 4 Første... bruger 11 5 Afslutning... 12 6 Fejlmeddelelser... 13 Del III

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside... - 2 - Profil... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 3 - Menupunkter... - 3 - Medier... - 4 - Hjemmesidens

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Guldborgsund Kommune

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Guldborgsund Kommune Projekt Tab Ud Slutmåling Guldborgsund Kommune Baggrundsoplysninger Andet fagområde - uddybning forsorgshjem Socialt udsatte Baggrundsoplysninger, fortsat Tidsforbrug - Borgerstøtte Gennemsnit Respondenter

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Vejledning til brug af Persondataformular

Vejledning til brug af Persondataformular Vejledning til brug af Persondataformular Om Persondataformular Persondataformularen skal anvendes til at registrere persondata omkring ansatte og gæster. I nogle tilfælde skal forskningsstuderende og

Læs mere

Glance - Del din skærm med op. til 200 deltagere. TelefonMøder. Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer,

Glance - Del din skærm med op. til 200 deltagere. TelefonMøder. Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer, Glance - Del din skærm med op 1 til 200 deltagere. Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer, der vises på den med dine mødedeltagere. Fordelene ved at benytte

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Introduktion til IT på IVA

Introduktion til IT på IVA Introduktion til IT på IVA Logge på IVA s computere... 2 Mappen Dokumenter... 3 Email... 4 Studienet... 6 Print... 7 Logge af computeren... 8 Huskeliste... 9 Brug for hjælp... 9 (Denne guide er baseret

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION

Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION Indhold Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION... 1 Oprettelse af henvisning... 2 Modtagelse af henvisning i GangView... 3 Brug af henvisning i GANGLION...

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt.

Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt. Sagde du virus? Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt. Af Erik Jon Sloth 21/02-2003 (http://sikkerhed.tdconline.dk) Det kan være fristende bare

Læs mere

WinPLC. til speciallæger i dermatologi

WinPLC. til speciallæger i dermatologi WinPLC til speciallæger i dermatologi WinPLC Klinikkens primære værktøj WinPLC fra A-Data Lægesystemet med de fair priser I mere end 20 år har A-Data leveret software og hardware til den primære danske

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk?

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Elevnavn: Kontaktlærer: Dette skema skal hjælpe dig med at få overblik over, om du kan alt det i elevplan, som er nødvendigt for, at elevplan kan være et godt

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

INTRO PRIS. 5.000 MOBILVENLIG HJEMMESIDE Tilpasser sig automatisk til smartphone, tablet og pc.

INTRO PRIS. 5.000 MOBILVENLIG HJEMMESIDE Tilpasser sig automatisk til smartphone, tablet og pc. Kommuniker bedre med ny hjemmeside eller infoskærm! kr 5.000 MOBILVENLIG HJEMMESIDE Tilpasser sig automatisk til smartphone, tablet og pc. INTRO PRIS kr 8.995 INFOSKÆRM 42 Oplys klinikkens patienter med

Læs mere

Din telefoncentral. Din klinik. Din stemme

Din telefoncentral. Din klinik. Din stemme Din telefoncentral Din klinik Din stemme Indhold 3 A-DATA - Professionel softwareleverandør til det danske sundhedsvæsen. 4 IP-telefoni - Hvad er det og hvordan virker det i praksis? 5 Telefoncentralen

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2.

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. 1 SUMOshop Backend v3 Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. Backend v3 er primært en visuel opdatering i et mere rent og moderne design. Hertil er der en række helt

Læs mere

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere ID-kortene i det daglige a Bestiling af ID-kort trin for trin KM s ID-kort Sådan gør du! Januar 2009 version 1.0 KØBENHAVNS MALERLAUG1 1.0 Derfor skal

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Velkommen til Ældre Sagens kursus Internet for begyndere kursus B. 1. lektion

Velkommen til Ældre Sagens kursus Internet for begyndere kursus B. 1. lektion Velkommen til Ældre Sagens kursus Internet for begyndere kursus B 1. lektion Navigationsseddel Fase Forklaring Navigation/tast Goddag Præsentation af: Undervisere Kursusdeltagere Netværk Lok på netværk:

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Endelig er vi kommet videre med opgaverne for afdelings hjemmesider. Her er en gennemgang af de første nye tiltag.

Endelig er vi kommet videre med opgaverne for afdelings hjemmesider. Her er en gennemgang af de første nye tiltag. Nye funktioner og rettelser på afdelingshjemmesider. November 2012 Endelig er vi kommet videre med opgaverne for afdelings hjemmesider. Her er en gennemgang af de første nye tiltag. 1. Artikelbokse Der

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere