17 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 17 / september 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "17 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 17 / 2.-4. september 2009"

Transkript

1 17 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 17 / september 2009 KONFERENCER JAGES UD AF DANMARK OP PÅ TÆERNE MED KARIN RIIS- JØRGENSEN FLEKSIBLE LØNPAKKER ER STADIG ATTRAKTIVE > SIDE 03 > SIDE > side Stor forskel på jobcentrenes brug af private jobrådgivere Jobcentrene er begejstrede for de private jobrådgivere. Men der ligger et stort uudnyttet potentiale for brugen af de private kræfter i jobformidlingen, viser en ny undersøgelse fra Dansk Erhverv Af Malene Billund Brugen af private jobrådgivere i beskæftigelsesindsatsen er lig med et kvalitetsløft og er et godt supplement, der understøtter ressourcerne i jobcentrene. Sådan lyder det fra de kommunale jobcenterchefer i ny undersøgelse fra Dansk Erhverv. Brugen af de private jobrådgivere, også kaldet andre aktører, varierer dog meget jobcentrene imellem: Det er positivt at se, at så mange jobcentre har gode erfaringer med brugen af private jobrådgivere. Langt de fleste jobcentre vil fortsætte brugen af de private kræfter på området, siger Stine Pilegaard Jespersen, afdelingschef for arbejdsmarked og erhvervsuddannelser, Dansk Erhverv. Hun henviser til undersøgelsen, hvor 40 % af jobcentrene svarer, at de andre aktører besidder en større viden i forhold til bestemte målgrupper end de enkelte jobcentre. Den hyppigste forklaring på brugen af andre aktører er ifølge 60 % af jobcentrene, at de supplerer jobcentrenes egne ressourcer og dermed hjælper til med at løfte de konkrete opgaver. Godt 80 % vil fortsætte brugen af andre aktører. Her går det godt Andel personer hos andre aktører i 2008 København 22,6 % Gentofte 21,9 % Vesthimmerland 21,7 % Slagelse 20,3 % Aabenraa 20 % Her går det mindre godt Andel personer hos andre aktører i 2008 Brønderslev 1 % Rebild 1,9 % Ikast-Brande 2,4 % Vejle 2,4 % Kerteminde 2,9 % Tallene bygger på indberetninger fra de tidligere statslige jobcentre. Det vil sige, at tallene dækker over antal ledige hos andre aktører på A-dagpenge. (Kilde: Jobindsats.dk). Meget store udsving Svarene i undersøgelsen vækker glæde og danner god grobund for et fortsat godt offentlig-privat samarbejde. Men det er vigtigt, at de positive erfaringer, som de statslige jobcentre har høstet ved at bruge private jobrådgivere, nu bliver ført videre i kommunalt regi og udbredt til de kommuner, der tidligere har været mere tilbageholdende med at bruge de private, understreger Stine Pilegaard Jespersen. Fortsættes på side 6-7. Er I klar til at få uventet besøg af Arbejdstilsynet? prøv en før-screening fra CRECEA T:

2 DANSK ERHVERV leder september 2009 S 2 hvad siger partierne: Brug krisen til langsigtede tiltag Skal der være ligestilling på momsen? Skal erhvervsmæssige køb af hotel- og restaurantydelser ligestilles med alle mulige andre erhvervsmæssige køb. Det vil sige, om den fulde fradragsret for momsen skal genindføres? Dansk Erhvervsavis har spurgt ordførerne fra Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti Af Jesper Brønnum Af Jens Klarskov, administrerende direktør, Dansk Erhverv Regeringens forslag til finanslov for 2010 blev forleden mødt af mange kritiske røster. Med et underskud på 86 milliarder kroner - svarende til 4,9 % af bruttonationalproduktet - er det da også det største underskud af sin art siden Alligevel er der ingen grund til panik. For det første kommer underskuddet efter en årrække med endog betydelige overskud på de offentlige finanser. Overskud der har bidraget til at nedbringe statens gæld betydeligt. Også på en række andre vigtige parametre er dansk økonomi i denne krise langt bedre rustet end under tidligere kriser. Ekspansive tiltag er efter Dansk Erhvervs opfattelse nødvendige i den nuværende alvorlige økonomiske konjunktursituation. Fremrykning af planlagte offentlige investeringer på 10 milliarder kr. - udover de allerede vedtagne initiativer - er både fornuftig og nødvendig. En kraftig offentlig underbudgettering er et uundgåeligt resultat af den internationale økonomiske krise og samtidig et vigtigt bidrag til at få økonomien på ret kurs igen. Men det er afgørende, at den ekspansive finanspolitik går hånd i hånd med en målrettet indsats på at anvende den til at gennemføre varige strukturforbedringer, der styrker Danmarks konkurrenceevne på lang sigt. Derfor bør regeringen tage de visionære briller på og prioritere at styrke virksomhedernes konkurrenceevne, en øget produktivitet i den offentlige sektor og offensive investeringer i energiforbedringer. For nu blot at nævne et par eksempler. Dertil kommer, at behovet for strukturreformer på arbejdsmarkedet består. At dansk økonomi for tiden er i vanskeligheder, fjerner ikke behovet for at sikre tilstrækkelig arbejdskraft på længere sigt. Både af hensyn til virksomhederne og de offentlige finanser. Med de offentlige underskud, der tegner sig i de kommende år, bliver de offentlige finanser jo sat under øget pres. Derfor er det bekymrende, at de forslag, som regeringens Arbejdsmarkedskommission netop har fremlagt, ikke ser ud til at få politisk opbakning. Kommissionens forslag har fortjent en bedre skæbne. Vi kan måske finde et kompromis Orla Hav Socialdemokraterne Vi er ikke i udgangspunktet indstillet på at ændre momsafløftningen for hoteller og restauranter. Men vi kan godt i en forhandlingsløsning gå ind i et kompromis på sagen. Det vender sådan i mit hoved, at når man producerer et fuldt opvarmet værelse, kan man godt spørge, om 25 % er en rimelig momsafløftningsgrad. Vi kunne godt overveje at indgå en aftale om, at hvis der investeres i energibesparelser, kan man opnå en højere procentsats på momsafløftning. Jeg må nøjes med sympati for tanken Jacob Jensen Venstre Jeg forstår branchens pointe, og jeg har svært ved at forstå det historiske argument for, at man afskaffede den fulde momsafløftning. Risikoen er jo, at virksomheder i stedet vælger at lægge deres arrangementer i Sverige, hvor man har fuld momsafløftning. Vi har visse begrænsninger i vores nuværende økonomiske situation. Jeg har sympati for tanken, men ændringer er ikke aktuelle i øjeblikket. Fjern det fjolleri UDGIVES AF BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F Annoncesalg: T Redaktion Teddy Østerlin Koch (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Kim Østrøm, Malene Billund, Michael E.J. Stilborg, Pernille Thorborg, Kathrine Læsøe Engberg design: 1508 layout og tryk: Schultz Grafisk Oplag: Udgives 24 gange i 2009 ISNN: Titel: Dansk Erhvervsavis Colette Brix Dansk Folkeparti Det ville være en glimrende idé. Vi er i konkurrence med andre lande, og virksomhederne ser på prisen - og så flytter de arrangementet over på den anden side af grænsen. Alle taler om, at vi skal sikre gode rammebetingelser for erhvervslivet, og her er en mulighed for at fjerne en fuldstændig fjollet konkurrenceforvridning. Den manglende momsafløftning koster landet masser af penge.

3 DANSK ERHVERV POLITIK september 2009 S 3 I praksis er der en særafgift på 18,75 % for erhvervsmæssige køb af hotel-, restaurant- og konferenceydelser i Danmark, og det jager konferencer til udlandet. Konferencer jages ud af Danmark Virksomhedernes mulighed for at få refunderet moms på køb af hotel-, restaurant- og konferenceydelser er blevet et internationalt konkurrenceparameter. Nu taber Danmark for alvor terræn Af Jesper Brønnum Med finanskrisen er danske og internationale virksomheder blevet ekstra opmærksomme på de faktiske omkostninger ved at afvikle møder og kongresser i Danmark frem for i andre lande. Når danske eller udenlandske virksomheder køber et møde, kursus eller forretningsmiddag på danske hoteller og restauranter, kan de kun trække en fjerdedel af momsen fra. I praksis opleves det som en særafgift på 18,75 % for erhvervsmæssige køb af hotel- og restaurantydelser i Danmark. Vælger virksomheden at lægge sine arrangementer i Malmø eller Flensborg, får virksomheden hele momsbeløbet retur. Det rammer erhvervsturismen i Danmark. Seneste eksempel er Bella Center i København, som gennem flere år har haft den globale IT-gigant Cisco som fast kunde. I foråret indgik man endnu en aftale om en 4-dages konference med cirka deltagere i Umiddelbart efter sommerferien meddelte Cisco imidlertid, at man desværre havde valgt en anden destination og dermed med beklagelse fravalgt Bella Center. Begrundelsen er ene og alene, at man ikke kan afløfte momsen, fortæller Bella Centers administrerende direktør, Arne Bang Mikkelsen. Han har nu rejst sagen over for økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen, skatteminister Kristian Jensen og erhvervsordførerne for en række partier. genererer vigtige valutaindtægter og er således et af vore største eksporterhverv. Derfor kommer vi ikke uden om at se på erhvervets rammebetingelser, påpeger chefkonsulent Christian Sestoft. Han opfordrer regeringen og de politiske partier til som et led i finanslovsforhandlingerne at indføre fuld momsafløftning: Det er ikke nok, at Skatteministeriet kun ser på det umiddelbare provenutab. Man bør se på hele den omsætning, konferencedeltagerne er med til at skabe. De deltagere ville have lagt mere end 60 millioner kr. i omsætning i hovedstaden over de fire dage. Momsrefusionen udgør en forsvindende lille del af det samlede beløb, siger Christian Sestoft. ER DU FANGET AF MILJØREGLERNE? Hjælp os med at gøre dem enklere. Provenutabet er uinteressant Dansk Erhverv vurderer, at den manglende ligestilling på momsområdet får stigende betydning: I krisetider bliver erhvervskunderne endnu mere prisbevidste. Globaliseringen medfører, at det bliver mindre afgørende i hvilket land, arrangementer holdes. Turistbranchen på Administrerende direktør Arne Bang Mikkelsen, Bella Center, måtte vinke farvel til en kontrakt om konferencegæster.

4 DANSK ERHVERV interview september 2009 S 4 Vi skal op på tæerne Hvis vi ikke tager os sammen, bliver vi en nation af wellness klubber, mener Karin Riis-Jørgensen, der har siddet 15 år i Europa-Parlamentet. Vi mødte hende til en samtale om at se Danmark udefra som globaliseret dansker - og indefra som fynbo Af Kathrine Læsøe Engberg Hun er født på Fyn, har siddet 15 år i Europa-Parlamentet for Venstre og flytter nu til London som ambassadørfrue. Hvis 56-årige Karin Riis-Jørgensen selv skal fortælle, hvad hun er mest - europæer eller dansker - så får man ikke et entydigt svar. Hun består nemlig af tre lige store dele: handelens dag Lær af konkurrenterne og plej dit netværk Fynboen som er opvokset i en Venstre-familie i Revninge ved Kerteminde, danskeren der som ung flyttede til København for at studere jura, og europæeren der de sidste 15 år på politisk plan har beskæftiget sig med europæiske spørgsmål. Dansk Erhvervsavis har sat hende stævne i København denne sommerdag, men ellers er solen, familien og > Onsdag den 23. september 2009 > Kl > Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K På Handelens Dag deler en række repræsentanter for detailvirksomheder ud af erfaringerne med at forandre deres virksomheder, så de er klar til et nyt og udfordrende marked. De inspirerende oplæg kommer blandt andet fra: > Ib Berntsen, administrerende direktør, Imerco > Jesper Boysen, administrerende direktør, Elgiganten > Alfred Josefsen, administrerende direktør, Irma > Jesper Baun Mortensen, client manager, The Nielsen Company. Handelens Dag byder også på den nyeste viden om forbrugeradfærd præsenteret af AC Nielsen. Endelig kan du møde fremtidens talenter i dansk detailhandel i forbindelse med uddeling af Detailhandelens Fagprøvepris Tilmelding Det er gratis at deltage men nødvendigt at melde sig til. De første 100 tilmeldte deltagere får et eksemplar af Alfred Josefsens bog om ledelse, Kære Irma - it s all about people, gratis. Tilmelding kan ske på: > > Senest torsdag den 17. september. Yderligere information Kontakt chefkonsulent Gorm Johansen, Dansk Erhverv, på: > Telefon: > vennerne blevet nydt i sommerhuset ved Kerteminde. Det betyder nemlig noget, hvor man kommer fra. Man skal kende sine rødder og sin historie som dansker. Men det udelukker jo ikke, at man kan betragte sig selv som europæer - faktisk supplerer det hinanden. Jeg er utrolig ærgerlig over, at Dansk Folkeparti ikke anerkender sammenhængen, siger Karin Riis-Jørgensen og fortsætter: Vi lever i en global verden. Hvis ikke vi kommer ud af starthullerne, løber Kina med det hele. Vi risikerer at blive en nation af wellness klubber og gourmetrestauranter. Det har jeg fuld respekt for, men det er ikke nok. Vi kan ikke bare have nok i os selv, men skal i højere grad tænke globalt og satse på innovation og viden. Udnyt arbejdsløsheden Karin Riis-Jørgensen læner sig frem i stolen og forklarer. Hun mener, at det i den forbindelse netop nu er tid til at se mulighederne i krisen og arbejdsløsheden blandt akademikere, som desværre kun ser ud til at tiltage. Selv arbejdede hun i Håndværksrådet, da Danmark sidste gang oplevede en lignende stigning i ledigheden i 80 erne. Her sad hun med brobyggerprojekter, som skulle sørge for, at akademikernes viden kunne anvendes i virksomhederne. Det vil være frygteligt, hvis vi taber de unge veluddannede årgange på gulvet og ikke får brugt deres kompetencer. Fra politisk hold skal der selvfølgelig nogle initiativer til. Men de små og mellemstore virksomheder bør også selv tænke i de baner. Der er virkelig noget at hente ved at tage videnmedarbejdere ind nu. De har måske nogle andre og skæve tilgange, som kan skabe vækst og innovation. Vi skal op på tæerne, påpeger Karin Riis-Jørgensen. I samme åndedrag hilses også regeringens vækstforum velkommen. Hun håber imidlertid, at man vil have et globalt perspektiv og også vil fokusere på de kinesiske og asiatiske markeder og de muligheder, der ligger dér. Danmark er altid klar til omstilling Efter 15 år, hvor hun både har set på Danmark indefra som dansker - og udefra som europæisk politiker, er hun grundlæggende positiv, når hun skal vurdere Danmarks parathed til globalisering. Hun fremhæver især vores omstillingsparathed som en styrke. Vi er ikke et stort land med mange store, tunge virksomheder - til gengæld kan vi hurtigt tilpasse os vilkårene på markedet. Men hvis man beder hende om at komme med et godt råd til, hvad det danske erhvervsliv kunne gøre endnu bedre, er svaret klart: Europa: Med den nye Lissabon-traktat får Europa endnu større betydning for de rammevilkår, der bliver skabt for virksomhederne. Dermed får Europa-Parlamentet også endnu større betydning. Derfor er det meget vigtigt, at man som virksomhed ikke kun inddrager sine lokale folketingspolitikere, men også parlamentspolitikerne, i sin måde at lobbye på, pointerer Karin Riis-Jørgensen og fortsætter: Vi bør i det hele taget være mere opmærksomme på EU s rolle. For eksempel har vi undgået statsstøtte og en for dårlig konkurrencesituation, fordi vi har en stærk, kvindelig konkurrencekommissær, Neelie Kroes, som har stået fast på traktaten. Den sikrer os netop, at de store lande ikke kan overtrumfe os. Det bør vi værdsætte mere. Glæder sig til at skifte spor Vi sidder i Tietgenhus ved siden af Børsbygningen på Slotsholmen og taler sammen. Vi kunne nemlig ikke besøge Karin Riis-Jørgensen i dén lejlighed, som hun har boet i hver weekend med sin yngste søn, mens hun i hverdagene har levet et hektisk liv i Bruxelles som medlem af Europa- Parlamentet. Jeg vil fortsætte mit politiske arbejde og forsøge at blive næstformand i Det Europæiske Liberale Parti. Karin Riis-Jørgensen, tidligere medlem af Europa-Parlamentet Hun er nemlig i øjeblikket ved at flytte ud af lejligheden for at begynde en tilværelse som ambassadørfrue i London. Men det betyder ikke, at hun bare vil læne sig tilbage - akku-

5 DANSK ERHVERV interview september 2009 S 5 Karin Riis-Jørgensen: Der er virkelig noget at hente ved at tage videnmedarbejdere ind nu. De har måske nogle andre og skæve tilgange, som kan skabe vækst og innovation. (Foto: Peter Elmholt). rat som hun heller ikke gør det under interviewet - hun er simpelthen for engageret. Hele tiden forklarer hun sine synspunkter understreget af mimik, gestik og stemmeføring: Nu glæder jeg mig til at skifte spor og har mentalt forberedt mig på det de sidste to år. Jeg kommer fra landet og har den holdning, at et ægteskab også er et arbejdsfællesskab, og det bliver dejligt at kunne tage del i det. Men jeg vil fortsætte mit politiske arbejde. Jeg vil forsøge at blive næstformand i Det Europæiske Liberale Parti, og jeg vil fortsætte med at kæmpe for mine mærkesager, siger hun. Alle har brug for eget rum Én af mærkesagerne er kampen for privatlivets fred i forhold til overvågning. Karin Riis-Jørgensen henviser til Virginia Woolfs bog A Room of One s Own for at illustrere, at vi alle har brug for et privat rum, hvor vi ikke bliver set af andre. Men også på internettet er der brug for privatliv. Både private og virksomheder kan nemlig sagesløst blive hængt ud på nettet, og fortrolige oplysninger kan blive offentliggjort: Jeg er klassisk liberal og mener selvfølgelig, at privatlivets fred skal gå hånd i hånd med et moderne informationssamfund. Men sikkerheden på nettet er for ringe, og hver dag sker der brud på behandlingen af fortrolige oplysninger. Vi skal i langt højere grad tænke privacy ind i vore processer. Som det er nu, hersker der en falsk tryghed - både i forhold til øget overvågning og i forhold til færdslen på nettet, slutter hun. portræt Karin Riis-Jørgensen > Er 56 år. > Er født og opvokset i byen Revninge ved Kerteminde. > Har siddet i Europa-Parlamentet for Venstre de sidste 15 år, men valgte ikke at genopstille ved det seneste valg. > Flytter nu til London, hvor hun skal være ambassadørfrue. > Er gift med ambassadør Birger Riis-Jørgensen. > Er blevet kaldt campaigner-karin af Berlingske Tidende på grund af sin iver og sin evne til at gøre opmærksom på en sag. Hendes mærkesager er: Organdonation, kvindehandel og privatlivets fred. Dem vil hun fortsat kæmpe for. > Håber på at blive næstformand for Det Europæiske Liberale Parti. Men ellers skal det nye kapitel i hendes liv indeholde mere familie i form af hendes mand og to sønner, mere boglæsning og flere gåture.

6 DANSK ERHVERV POLITIK september 2009 S 6 Stor forskel på jobcentrenes brug af private jobrådgivere Fortsat fra forsiden En opgørelse fra 2008 på Beskæftigelsesministeriets webportal, jobindsats.dk, viser, at op mod 22 % af de forsikrede ledige i nogle jobcentre kommer forbi en anden aktør. Imens er tallet helt nede på én procent i visse jobcentre. De jobcentre, som med succes har benyttet private jobrådgivere, skal vi lytte til, når vi planlægger den fremtidige beskæftigelsesindsats. Vores undersøgelse bekræfter nemlig, at der er en kvalitets- og ressourcemæssig gevinst for jobcentrene ved at benytte sig af de private. Med andre ord skal de mindre gode jobcentre lære af de gode, understreger Stine Pilegaard Jespersen. måltal for brugen af andre aktører, uden at opgaverne har været i udbud: Det er problematisk, at der ikke stilles flere krav til kommunerne. Vi har brug for et marked, hvor private aktører kan konkurrere om opgaverne. Men et marked fungerer ikke optimalt, medmindre der er gennemsigtighed. Der skal derfor være åbenhed om for eksempel priser, betingelser og lige adgang til det kommunale ITsystem, påpeger Stine Pilegaard Jespersen. Her går det godt andre aktører i 2008 København 22,6 Gentofte 21,9 Vesthimmerland 21,7 Slagelse 20,3 Aabenraa 20 Hvordan forventer I, at brugen af andre aktører i opgaveløsningen vil udvikle sig efter 1. august? Her går det mindre godt Andel personer hos andre aktører i 2008 Brønderslev 1 Rebild 1,9 Ikast-Brande 2,4 Vejle 2,4 Kerteminde 2,9 Hvorfor bruger I andre aktører? Behov for mere gennemsigtighed Der bliver i dag ikke stillet krav til, hvordan kommunerne skal udbyde opgaverne, eller hvordan udbudsmaterialet skal udformes. Det er således muligt for kommunerne at overholde Det har været muligt at afgive flere svar Svarene er fra Dansk Erhvervs undersøgelse om de offentlige jobcentre. Fleksjobbere forskelsbehandles i jobcentrene Fleksjobbere er ledige dobbelt så længe i Halsnæs som i Gentofte. En ny analyse fra Dansk Erhverv viser, at der er stor forskel på, hvor længe fleksjobbere går ledige i de enkelte kommunale jobcentre Af Malene Billund Der er mere end 15 ugers forskel på, hvor længe fleksjobbere i gennemsnit er på ledighedsydelse i henholdsvis det mest effektive og i det mindst effektive jobcenter. Også blandt jobcentre med samme rammevilkår er der stor forskel på, hvor lang tid den enkelte fleksjobber er på ledighedsydelse, fortæller Stine Pilegaard Jespersen, afdelingschef for arbejdsmarked og erhvervsuddannelser i Dansk Erhverv. Ledige fleksjobbere, der hører under jobcentret med længst varighed, er i gennemsnit 31,5 uger på ledighedsydelse. Mens fleksjobbere gennemsnitligt har 14,9 ugers ledighed, hvis de hører under det mest effektive jobcenter. Kommunerne har ansvaret for at formidle fleksjob. Men der er altså stor kommunal forskel på, hvor længe fleksjobberne er ledige. Selv om Helsingør og Esbjerg-Fanø har de samme rammevilkår, er den gennemsnitlige varighed for ledighedsydelsesmodtagere 15,6 uger i Esbjerg-Fanø mod 30,9 uger i Helsingør: Ledigheden blandt fleksjobbere er stort set den samme i kommuner med mindre gunstige vilkår som i kommuner med gunstige rammevilkår. Rammevilkår kan dermed ikke forklare de store kommunale forskelle, påpeger Stine Pilegaard Jespersen. Hun stiller spørgsmålstegn ved, om kommunerne dermed er rustet til at overtage indsatsen for dagpengemodtagere. I tråd med Arbejdsmarkedskommissionen mener Dansk Erhverv, at den statslige refusion på 35 % af kommu- Dobbelt så længe ledige i Halsnæs som i Gentofte Gennemsnitlig varighed på ledighedsydelser pr. modtager, jobcentre, uger, 2008 Top 5 Uger Bund 5 Uger 1. Gentofte 14,9 1. Halsnæs 31,5 2. Ikast-Brande 15,4 2. Helsingør 30,9 3. Esbjerg/Fanø 15,6 3. Guldborgsund 30,8 4. Morsø 16,1 4. København 30,2 5. Hørsholm 16,2 5. Fredensborg 29,5 Kilde: og egne beregninger. Tallene er opgjort på jobcentre, da nogle kommuner har fælles jobcentre. Mød beskæftigelsesministeren om jobcentrenes udvikling Siden 1. august 2009 har kommunerne overtaget det fulde ansvar for jobcentrene. Det betyder, at de nu også har ansvaret for de forsikrede ledige, der tidligere hørte til de nu hedengangne statslige jobcentre. Men hvordan skal fremtidens jobcenter se ud? Vær med torsdag den 24. september 2009 hos Dansk Erhverv, når beskæftigelsesminister Inger Støjberg sætter fokus på udfordringerne ved en ændret jobcenterstruktur.læs mere om konferencen på: nernes udgifter til ledighedsydelse bør afskaffes. Det vil øge kommunernes incitament til at hjælpe ledige fleksjobbere i beskæftigelse: Vi bør også indføre egentlige rådighedsregler for personer på ledighedsydelse i lighed med reglerne, som gælder for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, slutter Stine Pilegaard Jespersen.

7 DANSK ERHVERV POLITIK september 2009 S 7 Jobcenter Slagelse er glad for de private rådgivere Sørg for at være præcis med jeres ønsker til samarbejdet og inddrag den private samarbejdspartner på ledelsesniveau. Sådan lyder opfordringen fra Hans Erik Lund Rasmussen, der er jobcenterchef i Slagelse Af Malene Billund Slagelse er et af de jobcentre, der flittigt har benyttet sig af private kræfter. Både når de ledige skulle have hjælp i jobsøgningsfasen og i forhold til aktivering: Vi benytter de private jobrådgivere, fordi vi har erfaring med, at de meget hurtigt kan være på banen og hjælpe os med at løse en opgave. Eksempelvis har vi haft et samarbejde, hvor et privat firma har hjulpet os med at udarbejde et helt nyt projekt for ledige i matchgruppe 3, der har nogle særlige helbredsmæssige problemer. Det ville have taget os meget lang tid, hvis vi skulle have stået for projektet selv. Vi har således også fået mest valuta for pengene, fortæller jobcenterchef Hans Erik Lund Rasmussen. Jobcenter Slagelse har særlig god erfaring med at benytte de private jobrådgivere i forbindelse med enkeltsager, hvor fleksibilitet og hurtighed er nøgleordene: Vi har nogle faste samarbejdspartnere, som vi er glade for. For det tager selvfølgelig tid at lære at arbejde sammen. Mit råd er, at man er meget præcis i sine ønsker til sine samarbejdspartnere. Hvordan skal de private ellers kunne levere, hvis ikke man selv ved, hvad man vil have? spørger Hans Erik Lund Rasmussen. Jobcenterchefen foretrækker kontrakter med relativt korte opsigelsesfrister. Slagelse jobcenter benytter derfor standardfrister på kun 3 måneder: De korte frister er en forudsætning for at kunne agere i et meget omskifteligt marked. Vi lader desuden de private samarbejdspartnere blive en del af vores sagslogistik, så vi får en så lille snitflade som muligt. Vore samarbejdspartnere deltager også på vore ledermøder i perioder, igen for at minimere snitfladen, forklarer Hans Erik Lund Rasmussen. Sporene skræmmer, lyder et ordsprog. Hans Erik Lund Rasmussen vil dog gerne opfordre jobcentre med dårlige erfaringer i bagagen til ikke at lade sig afskrække: Vi skal lære af de dårlige erfaringer og blive bedre til at arbejde sammen, slutter han. Det handler ikke om dem og os HC Partners er en af spillerne på markedet for private jobrådgivere i Slagelse. Her er man meget tilfredse med samarbejdet med Jobcenter Slagelse Vi har haft et flerårigt samarbejde med Jobcenter Slagelse. Samarbejdet går helt tilbage fra før kommunesammenlægningen, og vi har løbende udviklet det, fortæller Søren Høybye, partner og stifter af HC Partners. Han fremhæver, at de rammer, som Jobcenter Slagelse tilbyder, giver rig mulighed for at sætte et tydeligt fingeraftryk på opgaveløsningen: Der er en accept af, at vores metode til at løse opgaverne er god. Vi kan dermed opfylde jobcenterets krav, og det er meget tilfredsstillende. Desuden sætter vi meget højt, at vi leverer det, vi lover. Det giver god grobund for et fortsat godt samarbejde, forklarer Søren Høybye. Jobcenter Slagelse inviterer en gang om måneden HC Partners med på et møde på ledelsesniveau: Ifølge Søren Høybye skal han og andre private jobrådgivere holde sig fra at diskutere den offentlige kundes dispositioner. Vi oplever, at der bliver lyttet meget til vore forslag og de erfaringer, vi gør os ude i marken. Møderne er en stor gave, der er med til at fremme en fælles kultur, så det ikke handler om dem og os. Men en fælles opgave der skal løses, siger Søren Høybye. Han har kun rosende ord om samarbejdet med Jobcenter Slagelse: Generelt har jeg det ønske til samarbejdet med offentlige myndigheder, at vi som anden aktør bliver betragtet som den entreprenør, vi jo i bund og grund er. Vi er en ekstra forvaltningsdel, der arbejder på lige fod med de offentlige myndigheder. Desuden skal private jobrådgivere holde sig fra at diskutere udbyders dispositioner. Kundens ønsker først, slutter Søren Høybye. Vi følger lovkravene Jobcenter Rebild har en beskeden placering på listen over jobcentrenes brug af private jobrådgivere. Faktisk var kun 20 ledige personer under Jobcenter Rebild på jobsøgningskursus eller lignende hos en privat jobrådgiver i Det svarer til under 2 % af de ledige På spørgsmålet om, hvorfor Jobcenter Rebild bruger andre aktører, svarer Kristian Korsgaard, der er økonom i Jobcenter Rebild, at det kun sker, når der er et lovkrav: Der er cirka 20 a-dagpengemodtagere, som har været hos en anden aktør, fordi der er et lovkrav, vi skal opfylde. Blandt de ikke-forsikrede ledige er vi dog mere tilbøjelige til at bruge en privat aktør, fortæller han. Kristian Korsgaard lægger ikke skjul på, at Jobcenter Rebild gerne vil løfte opgaverne med at få de ledige i job igen på egen hånd: Man kan jo spørge sig selv, hvilken berettigelse vi har som jobcenter, hvis vi sender en stor del af opgaverne ud af huset. Vi skal vise, at vi selv kan levere varen. Kan vi det, hvis vi for eksempel udliciterer 50 % af opgaverne? Hvorfor skulle staten så bruge penge på et jobcenter? spørger han. Kristian Korsgaard mener dog, at Jobcenter Rebild i fremtiden kommer til at benytte jobrådgivere i højere grad som følge af den stigende ledighed. Ansvaret for dagpengemodtagerne vil ligeledes lægge et øget pres på jobcenteret: Nu, hvor ledigheden stiger, får vi mange forskellige typer af ledige ind. Det kan derfor knibe med ressourcerne. Vi har planer om at benytte kommunens kompetencecenter fast som anden aktør. På den måde håber vi, at kommunen kan løfte opgaverne i det nye enstrengede system, pointerer Kristian Korsgaard. Han mener, det bliver svært at fortsætte med skræddersyede tilbud til den enkelte ledige. Der er visse fordele ved at benytte sig af en anden aktør. De besidder for eksempel nogle spidskompetencer, som vi kan have glæde af i forhold til visse målgrupper af ledige, påpeger Kristian Korsgaard. Han mener også, at de økonomiske incitamenter efterhånden er til at få øje på: De private aktører kan i nogle tilfælde gøre det billigere end jobcenteret. Med de nye muligheder for at få refunderet 50 % af udgifterne til den private aktør, er det da helt sikkert noget, vi kommer til at se mere til, slutter Kristian Korsgaard.

8 DANSK ERHVERV POLITIK september 2009 S 8 44 værdifulde forslag havnet i syltekrukke Den økonomiske krise har gjort presset på arbejdsmarkedet mindre, men ikke gjort Arbejdsmarkedskommissionens anbefalinger mindre påtrængende Af Laurits Rønn Direktør Dansk Erhverv Så kom Arbejdsmarkedskommissionen med sin endelige rapport. Den er et værdifuldt katalog med 44 forslag til, hvordan den private beskæftigelse kan øges, og de offentlige udgifter mindskes med minimum 14 milliarder kr. årligt. Kommissionen foreslår blandt andet en dagpengereform, der øger lediges incitament til at søge arbejde ved, at dagpengeperioden nedsættes fra 4 år til 2 år. Der foreslås også at afvikle efterlønsordningen samt en række tiltag for personer med nedsat arbejdsevne gennem at ændre førtidspensionen og justere fleksjob-ordningen. Derudover foreslår kommissionen blandt andet en skattefri bonus til unge, der gennemfører deres uddannelse hurtigt. Endelig foreslås lempelser i virksomhedernes adgang til udenlandsk arbejdskraft. Desværre har både regeringen og oppositionen været enige om at aflyse alle reformer på arbejdsmarkedet på grund af den økonomiske krise. Jo længere, desto hårdere Arbejdsmarkedskommissionens udspil får derimod opbakning i Dansk Erhverv. Den økonomiske krise har gjort presset på arbejdsmarkedet mindre, men ikke gjort kommissionens anbefalinger mindre påtrængende. Behovet for reformer går ikke væk, bare fordi man lukker øjnene. Tværtimod kan krisen underminere finanspolitikkens holdbarhed og øge behovet for reformer på arbejdsmarkedet. Skal der sikres langvarig ligevægt på de offentlige finanser, er det nødvendigt med tiltag, som øger arbejdsudbuddet på sigt. Jo længere, vi venter, desto hårdere bliver kuren. Behovet for reformer går ikke væk, bare fordi man lukker øjnene. Danmark kan ikke fastholde sin position som et af de mest velhavende samfund i verden, hvis ikke danskernes tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet på efterløn, førtidspension eller andre passive overførselsindkomster stoppes. Fremtidens mangel på arbejdskraft med de rette kvalifikationer skal løses nu - ikke når vi igen står midt i mangelproblemerne. Væk med efterlønnen Derfor vil Dansk Erhverv fortsat presse på for at få gennemført de nødvendige reformer, som Arbejdsmarkedskommissionen lægger op til. Ledigheden er på 3,7 %, nu hvor den økonomiske krise forhåbentlig har nået bunden. Selv om ledigheden fortsat vil stige, vurderer Dansk Erhverv, at vi på lidt længere sigt vil stå i en situation, hvor virksomhederne igen vil få svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Derfor skal efterlønnen afskaffes, og dagpengesystemet skal indeholde yderligere incitamenter for ledige til at søge arbejde. Alle med en arbejdsevne i behold skal have en chance for at komme ind på arbejdsmarkedet. Ingen skal henvises til livsvarig overførselsindkomst, medmindre alle muligheder er udtømte. Endelig er det helt nødvendigt, at adgangen til udenlandsk arbejdskraft lettes for virksomhederne. Arbejdsmarkedskommissionens forslag om at nedsætte beløbsgrænsen til kr. årligt er et godt skridt på vejen. analyse E-handelskonferencen 30. september 2009 på ITU i København Få indblik i en lang række aktuelle emner om e-handel Optimering af online marketing strategier Webanalyse - sådan skabes ROI Forretning i sociale medier Business Intelligence for netbutikker Multichannel strategier Næste generations netbutik For første gang i Danmark FACEBOOK Førende juridisk rådgivning FORBRUGER- OMBUDSMANDEN International e-handelsekspertise INTERNET RETAILING Mød Trevor Johnson Mød Henrik Øe Mød Ian Jindal Tilmeld dig konferencen på Pris: Medlemmer af FDIH og Dansk Erhverv kr. ekskl. moms - Andre kr. ekskl. moms I samarbejde med:

22 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 22 / 11.-13. november 2009

22 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 22 / 11.-13. november 2009 22 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 22 / 11.-13. november 2009 DEN DANSK- AMERIKANSKE FORBINDELSE 1 MILLION JOB TIL DEM DER TÆNKER ANDERLEDES EN AFTALE ER

Læs mere

18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009

18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009 18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009 KØBMANDEN VIL TIL KINA GENERATIONS- SKIFTE KAN VÆRE EN POSITIV VEJ UD AF KRISEN SKROT SKAL

Læs mere

19 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 19 / 30. september-2. oktober 2009

19 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 19 / 30. september-2. oktober 2009 19 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 19 / 30. september-2. oktober 2009 IT HANDLER IKKE OM COLA OG KODER SLUT MED KVINDEFNIDDER BETALER DU FOR MEGET FOR DIT

Læs mere

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 ALLE ER VELKOMNE TIL DANSK ERHVERVS ÅRSDAG 2011 TURISTER SØGES RÅDGIVNING PÅ TVÆRS AF LANDE- GRÆNSER

Læs mere

Svensk model kan give danske job

Svensk model kan give danske job #15 10.-12. december 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV OFFENTLIG-PRIVAT TOPMØDE 2014 side 08-09 BRANCHEN DER LØFTER ANDRE NY KREATIV STUDENTEREKSAMEN DET

Læs mere

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008 Fasthold fokus Fokus på afbureaukratisering bør ifølge Dansk Erhverv fortsat stå højt på regeringens dagsorden for at lette tilværelsen for virksomhederne: Jeg vil opfordre regeringen til at fortsætte

Læs mere

15 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 15 / 03.-05. juni 2009

15 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 15 / 03.-05. juni 2009 Årsdag 2009 15 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 15 / 03.-05. juni 2009 ÅRSDAG I GLOBALANCE S TEGN INNOVATIONENS HEMMELIGHEDER VIRKSOMHEDERNE ER KLIMA-KLAR

Læs mere

Handels- og transportvirksomheder får over 21.000.000.000 kr. i ekstra likviditet

Handels- og transportvirksomheder får over 21.000.000.000 kr. i ekstra likviditet 4,5 millioner kr. til at fastholde udenlandsk arbejdskraft Side 6-7 Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 9 18.-20. marts 2009 www.danskerhverv.dk Handels- og transportvirksomheder

Læs mere

Frokostpause kan sikre velfærd

Frokostpause kan sikre velfærd 2 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 2 / 16.-18. februar 2011 DETAILHANDELEN SÆTTER NY PRAKTIK- REKORD BILLIG FORSIKRING MOD INDBRUD I NETBANK SÅDAN VIL KØBMÆNDENE

Læs mere

Beskedne produktivitetsforbedringer kan sænke marginalskatten med 17 procentpoint

Beskedne produktivitetsforbedringer kan sænke marginalskatten med 17 procentpoint #16 11.-13. december 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØD SEISMONAUTERNE! side 08-09 MØDER MED MULIGHEDER > 04-05 DU HAR ANSVARET FOR VÆRDIKÆDEN UNGE MÅ

Læs mere

14 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 14 / 20.-22. MAJ 2009

14 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 14 / 20.-22. MAJ 2009 14 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 14 / 20.-22. MAJ 2009 2010 BLIVER ØKONOMIENS OG INNOVATIONENS ÅR VI ER KULTUR-NAIVE DANSK DETAIL OG DESIGN BIDER SKEER

Læs mere

5 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 5 / 14.-16. april 2010

5 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 5 / 14.-16. april 2010 5 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 5 / 14.-16. april 2010 CHRISTIANSENS KUNST DET ER SLUT MED BØF OG BEARNAISE- SOVS ESCO - MARKEDET DER KUN KAN GÅ FREMAD

Læs mere

Politikerne skal ikke blande sig i bestyrelsesvalg

Politikerne skal ikke blande sig i bestyrelsesvalg MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV 14.-16. marts 2012 #4 UD AF LÆRER- VÆRELSET OG IND PÅ VIRKSOMHEDERNE FIND BALANCEN MELLEM ENERGI- EFFEKTIVITET, MILJØ OG KONKURRENCEEVNE

Læs mere

Skattelettelser bør træde i kraft allerede i år

Skattelettelser bør træde i kraft allerede i år Side 1 950.000 kr. i udskudt moms og A-skat redder arbejdspladser Side 3 Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 7 4.-6. marts 2009 www.danskerhverv.dk Skattelettelser

Læs mere

12 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 12 / 5.-7. oktober 2011

12 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 12 / 5.-7. oktober 2011 12 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 12 / 5.-7. oktober 2011 FÅ SUCCES MED VIRKSOMHEDENS TALENTER HR-DIREKTØRERNES DAG PROJEKTSTYRING BREDER SIG TIL FLERE

Læs mere

Danskerne ønsker mere fleksibel efterløn

Danskerne ønsker mere fleksibel efterløn Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 1 9.-11. januar 2008 OPP Vejen til forbedring af infrastrukturen i Danmark? Side 10 Danskerne ønsker mere fleksibel efterløn

Læs mere

9 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 9 / 15.-17. juni 2011

9 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 9 / 15.-17. juni 2011 9 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 9 / 15.-17. juni 2011 ENGROSVIRKSOMHED ROKKER SKATTE- MINISTEREN FORANDRING I DAG - VÆKST I MORGEN SÅDAN VÆKSTER DEN DANSKE

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme #1 16.-18. januar 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Modescenen indtager Børsen side 16 Mød dine kunder på Facebook > 04 Bestyrelsesvalg i fuld gang Ny bog

Læs mere

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi #6 14.-16. maj 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DISTRIBUTION PÅ DEN FEDE MÅDE side 08-09 VERDENS STØRSTE VÆKSTMARKED JA TIL ENHEDS- PATENTET NYE OVERENS-

Læs mere

Vi skal videre ad reformvejen

Vi skal videre ad reformvejen #11 28.-30. august 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Styr på øjnene side 08-09 Private jobaktører ind i varmen > 02-03 Flere bump på vejen til kapital Rudekuverternes

Læs mere

Ny butiksoverenskomst for 150.000 ansatte

Ny butiksoverenskomst for 150.000 ansatte MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV 29. februar-2. marts 2012 #3 VIRKSOMHEDERNE BØR FORSIKRE SIG MOD INDBRUD I NETBANK SÅDAN ER DET GÅET VINDERE AF VIDENSTAFETTEN

Læs mere

#13. Rigide regler blokerer for kommunale besparelser. 9.-11. oktober 2013. Velfærdens Årsdag side 06-07. Hvad virker på beskæftigelsen?

#13. Rigide regler blokerer for kommunale besparelser. 9.-11. oktober 2013. Velfærdens Årsdag side 06-07. Hvad virker på beskæftigelsen? #13 9.-11. oktober 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Skarphed på Velfærdens Årsdag side 06-07 Kommunaldirektør taler ud > 04 Lauritzen på den lange bane

Læs mere

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 BANKERNE SVARER IGEN PÅ KREDIT- KLEMMEN LYT TIL DINE KUNDER HVIS DU VIL VÆRE BÆREDYGTIG SÅDAN VIL

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 håndværksrådet sætter fuld tryk på indsatsen for at højne erhvervsuddannelsernes image... side 6-8

Læs mere

Udbud ramt af afbud. 15.-17. januar 2014. SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE side 06-07 ET RUNGENDE JA TIL EU-PATENTET NY APP TIL MEDLEMMERNE

Udbud ramt af afbud. 15.-17. januar 2014. SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE side 06-07 ET RUNGENDE JA TIL EU-PATENTET NY APP TIL MEDLEMMERNE #1 15.-17. januar 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE side 06-07 ET RUNGENDE JA TIL EU-PATENTET NY APP TIL MEDLEMMERNE GREVINDEN ØSER

Læs mere

Nu skal det være slut med trafikpropper

Nu skal det være slut med trafikpropper Dansk erhvervsliv hædrer tre forskere med 450.000 kr. Side 8-9 Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 2 16.-18. januar 2008 www.danskerhverv.dk Nu skal det være

Læs mere

Skat skal skabe og ikke hæmme vækst

Skat skal skabe og ikke hæmme vækst #1 14.-16. januar 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE 2014 side 08-09 DIALOGEN VINDER OFFENTLIGE UDBUD HVIS DU FÅR NEJ I BANKEN -

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE EN FARVERIG SELSTÆNDIG... SIDE 8-9. Videnpiloten i mikrobryggeriet... side 14-15

DE SELVSTÆNDIGE EN FARVERIG SELSTÆNDIG... SIDE 8-9. Videnpiloten i mikrobryggeriet... side 14-15 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #4 oktober 2005 EN FARVERIG SELSTÆNDIG... SIDE 8-9 Videnpiloten i mikrobryggeriet... side 14-15 PP Møbler: Danish design

Læs mere