Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport for 1. halvår 2015"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade Nakskov Reg. nr CVR-nr Kommune: Lolland Kommune Telefon: Fax: Nakskov, 54 den august Internet: Ref. AHL Halvårsrapport for 1. halvår 2015 Vedlagt bankens halvårsrapport for 1. halvår Halvårsrapporten, klkl som er behandlet og godkendt af bankens bestyrelse, viser et resultat før og efter skat på henholdsvis 11,4 mio. kr. og 8,8 mio. kr. Året før udgjorde resultatet før og efter skat henholdsvis 0,1 mio. kr. og 0,3 mio. kr. Forventningerne til basisindtjeningen (resultat før nedskrivninger, kursreguleringer og skat) for hele året 2015 forventes i niveauet ca. 60 mio. kr. Nedskrivningerne, som i 1. halvår 2015 udgjorde 29 mio. kr., forventes på et væsentligt lavere niveau i 2. halvår Med venlig hilsen Lollands Bank Preben Pedersen Formand Anders F. Møller Bankdirektør

2 Indholdsfortegnelse Resumé...3 Koncernens hoved- og nøgletal...4 Koncernens kvartalsvise hoved- og nøgletal...6 Ledelsesberetning...8 Ledelsespåtegning Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Kapitalforhold og solvens Koncernens pengestrømsopgørelse Noteoversigt Noter Koncernens hoved- og nøgletal Oplysninger om Lollands Bank

3 Resumé Bestyrelsen har behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår Der er ikke foretaget review af halvårsrapporten. Banken har opnået et resultat før skat på 11,4 mio. kr. og efter skat på 8,8 mio. kr. Resultatet er forbedret i forhold til året før, hvor resultatet før og efter skat udgjorde henholdsvis 0,1 mio. kr. og 0,3 mio. kr. På trods af, at de indtægtsførte kursreguleringer på obligationer og aktier er ca. 20 mio. kr. lavere end for samme periode året før samt det forhold, at Finanstilsynet ved sit besøg i foråret pålagde banken at udgiftsføre statistiske nedskrivninger i niveauet ca. 21 mio. kr., så er det alligevel lykkedes banken at forbedre resultatet før skat fra 0,1 mio. kr. i 1. halvår 2014 til 11,4 mio. kr. i 1. halvår Et forbedret driftsresultat i 2015 er dels begrundet i en forbedret basisdrift, hvor omkostningsreduktioner har bidraget betydeligt til en forbedret basisindtjening, og dels betydeligt lavere nedskrivningsbeløb på kunder. Bankens ledelse er tilfreds med resultatet og ser optimistisk på fremtiden. Forventningen om en basisindtjening for hele året 2015 i niveauet mio. kr. ændres til at udgøre ca. 60 mio. kr. Det er ligeledes bankens forventning, at det fremtidige nedskrivningsbehov på kunder vil være faldende. Sammenfattende er det derfor forventningen, at der vil kunne skabes et positivt driftsresultat for 2015 med mulighed for konsolidering af banken samt udbyttebetaling til aktionærerne. Kapitalprocenten udgør 13,9 pct. og kapitalbehovet udgør 11,2 pct. hvilket betyder en overdækning på 2,7 pct. som banken tilstræber, skal udgøre minimum 3 pct.-point. Halvårets overskud på 8,8 mio. kr. er ikke indregnet i opgørelsen af kapitalprocenten, da der ikke er foretaget rewiev af halvårsrapporten, men såfremt overskuddet indregnes, vil kapitalprocenten udgøre 14,4 pct. hvorved kapitaloverdækningen bliver 3,2 pct. som dermed opfylder ledelsens målsætning om en overdækning på 3 pct. Bankens ledelse har ingen planer om at hente supplerende kapital i markedet til styrkelse af kapitaloverdækningen, idet det er ledelsens forventning, at kapitaloverdækningen vil kunne styrkes via konsolidering med indtjente midler. 3

4 Koncernens hoved- og nøgletal 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Året Hovedtal i kr Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter I alt indtægter Udgifter til personale og administration Afskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Basisindtjening Fusionsrelaterede omkostninger Nedskrivning på goodwill Nedskrivninger på udlån mv Kursreguleringer Resultat før skat Skat Resultat efter skat Balance Udlån Indlån Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Balance i alt Ikke-balanceførte poster Garantier

5 Koncernens hoved- og nøgletal (fortsat) 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Året Nøgletal Solvens og kapital Kapitalprocent 13,9 % 15,8 % 19,4 % 17,2 % 16,4 % 14,5 % Kernekapitalprocent 13,5 % 15,6 % 19,3 % 17,2 % 16,4 % 14,3 % Indtjening Egenkapitalforrentning før skat 3,4 % 0,0 % 4,7 % 1,8 % 0,8 % -8,9 % Egenkapitalforrentning efter skat 2,6 % 0,1 % 3,4 % 1,4 % 0,6 % -5,7 % Indtjening pr. omkostningskrone 1,14 1,00 1,32 1,09 1,05 0,87 Afkastningsgrad 0,3 % 0,0 % 0,6 % 0,2 % 0,1 % -0,7 % Markedsrisiko Renterisiko 2,9 % 2,4 % 0,5 % 2,0 % 1,4 % 2,4 % Valutaposition 1,1 % 2,1 % 12,2 % 13,4 % 14,3 % 1,6 % Valutarisiko 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Likviditet Udlån i forhold til indlån 76,4 % 79,7 % 83,5 % 89,0 % 93,0 % 77,1 % Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 223,7 % 189,7 % 212,5 % 179,7 % 138,8 % 209,8 % Store engagementer Summen af store engagementer 37,9 % 30,8 % 23,5 % 21,4 % 14,0 % 47,7 % Kreditrisiko Andel af udlån med nedsat rente 10,1 % 6,0 % 1,6 % 2,3 % 0,0 % 9,2 % Akkumuleret nedskrivningsprocent 11,4 % 8,0 % 8,7 % 6,3 % 4,2 % 10,4 % Periodens nedskrivningsprocent 1,3 % 2,2 % 0,8 % 1,6 % 0,5 % 5,1 % Udlån Periodens udlånsvækst -1,9 % -3,5 % 2,5 % -4,4 % 0,9 % -11,2 % Udlån i forhold til egenkapital 4,4 4,7 3,5 3,9 4,1 4,6 Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal medarbejdere ultimo Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie á 100 kr.) Resultat efter skat 40,7 1,6 78,3 22,1 10,0-91,7 Resultat efter skat udvandet 40,7 1,6 78,3 22,1 10,0-91,7 Indre værdi Børskurs ultimo Børskurs/ indre værdi 0,53 0,63 0,41 0,33 0,52 0,60 Børskurs/ resultat efter skat pr. aktie 20,9 663,8 8,9 18,3 83,6-9,3 Gennemsnitligt antal aktier i omløb

6 Koncernens kvartalsvise hoved- og nøgletal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Hovedtal i kr Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter I alt indtægter Udgifter til personale og administration Afskrivninger på materielle anlægsaktiver Andre driftsudgifter Basisindtjening Fusionsrelaterede omkostninger Nedskrivninger på udlån mv Kursreguleringer Resultat før skat Skat Resultat efter skat Balance Udlån Indlån Efterstillet kapitalindskud Egenkapital Balance Ikke-balanceførte poster Garantier Værdi af kundedepoter

7 Koncernens kvartalsvise hoved- og nøgletal (fortsat) 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Nøgletal Solvens og kapital Kapitalprocent 13,9 % 13,7 % 14,5 % 15,5 % 15,8 % 18,0 % Kernekapitalprocent 13,5 % 13,3 % 14,3 % 15,3 % 15,6 % 17,7 % Indtjening Egenkapitalforrentning før skat 2,6 % 0,8 % -10,3 % 1,4 % -1,2 % 1,2 % Egenkapitalforrentning efter skat 2,0 % 0,6 % -7,1 % 1,3 % -0,8 % 0,9 % Indtjening pr. omkostningskrone 1,30 1,05 0,56 1,12 0,93 1,07 Afkastningsgrad 0,4 % 0,1 % -0,8 % 0,1 % -0,1 % 0,1 % Markedsrisiko Renterisiko 2,9 % 3,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 0,5 % Valutaposition 1,1 % 1,7 % 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,1 % Valutarisiko 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Likviditet Udlån i forhold til indlån 76,4 % 77,3 % 77,1 % 78,7 % 79,7 % 81,7 % Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 223,7 % 202,6 % 209,8 % 191,8 % 187,7 % 210,3 % Store engagementer Summen af store engagementer 37,9 % 50,0 % 47,7 % 20,8 % 30,8 % 18,6 % Kreditrisiko Andel af udlån med nedsat rente 10,1 % 9,0 % 9,2 % 6,3 % 6,0 % 3,8 % Akkumuleret nedskrivningsprocent 11,4 % 11,8 % 10,4 % 8,8 % 8,0 % 7,1 % Periodens nedskrivningsprocent 0,1 % 1,2 % 2,2 % 0,5 % 1,1 % 1,1 % Udlån Periodens udlånsvækst -0,1 % -1,8 % -5,6 % -2,5 % -1,7 % -1,8 % Udlån i forhold til egenkapital 4,4 4,5 4,7 4,6 4,7 4,8 Medarbejdere Gennemsnitligt antal beskæftigede Antal medarbejdere ultimo Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie á 100 kr.) Resultat efter skat 31,1 9,7-115,1 21,8-13,9 15,4 Resultat efter skat udvandet 31,1 9,7-115,1 21,8-13,9 15,4 Indre værdi Børskurs ultimo Børskurs/ indre værdi 0,53 0,51 0,55 0,61 0,61 0,62 Børskurs/ resultat efter skat pr. aktie 27,4 82,8-9,3 71,1-74,5 67,5 Gennemsnitligt antal aktier i omløb

8 Ledelsesberetning Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Banken har i 1. halvår 2015 realiseret et resultat før og efter skat på henholdsvis 11,4 mio. kr. og 8,8 mio. kr. Året før udgjorde resultatet før og efter skat henholdsvis 0,1 mio. kr. og 0,3 mio. kr. Bankens ledelse er tilfreds med resultatet, idet der både er fremgang i basisdriften samt fald i nedskrivninger på kundeengagementerne. Et forbedret resultat er opnået på trods af, at kursreguleringerne er faldet fra +27,6 mio. kr. i 1. halvår 2014 til +7,6 mio. kr. i 1. halvår Herudover har Finanstilsynet ved et tilsynsbesøg i foråret 2015 pålagt banken at udgiftsføre statistiske nedskrivninger i størrelsesordenen ca. 21 mio. kr. som blev udgiftsført i kvartalsregnskabet for 1. kvartal Basisindtjeningen udgør for 1. halvår ,8 mio. kr. mod 28,4 mio. kr. året før, hvilket er en stigning på 4,4 mio. kr. Stigningen i basisindtjeningen er primært en følge af omkostningsreduktioner, som er en afledet effekt af fusionen med Vordingborg Bank. Således er medarbejderstaben reduceret fra at udgøre 107 medarbejdere ultimo 1. halvår 2014 til at udgør 92 medarbejdere ultimo halvåret Der har været et mindre fald i netto indtægterne på 2,4 mio. kr. som skyldes lavere renteindtægter på udlån. Dels har konkurrencesituationen medført et fald i udlånsrenten og dels har de store nedskrivninger på udlån medført, at det rentebærende udlån er faldet. Banken har i 1. halvår 2015 opnået positive kursreguleringer på i alt +7,6 mio. kr. mod +27,6 mio. kr. året før. De samlede kursreguleringer er således reduceret med 20 mio. kr. Nedskrivningerne udgør i 1. halvår ,0 mio. kr. mod 51,9 mio. kr. i 1. halvår Der er således sket et fald i nedskrivningerne på 21,9 mio. kr. i forhold til året før. Nedskrivningerne i 1. halvår 2015 er påvirket negativt af Finanstilsynets påbud om at foretage statistiske nedskrivninger, hvoraf der pr. 30. juni 2015 fortsat mangler individualisering af ca. 20 mio. kr. som fremkommer således: Finanstilsynets påbud vedrørende statistiske nedskrivninger 1. halvår Mio. kr Nedskrivninger iflg. Finanstilsynets påbud 35,8 Fradrag: Bankens egne individuelle nedskrivninger ,7 Nedskrivninger til senere individualisering 25,1 Andel af bankens managementmæssige skøn på gruppevise nedskrivninger pr. ultimo ,9 Resultatmæssig påvirkning i 1. kvartal under gruppevise nedskrivninger.. 21,2 Individualisering: Nedskrivninger til senere individualisering pr. 31/ fra Finanstilsynets besøg. 25,1 Heraf individualiseret i 2. kvartal ,0 Nedskrivninger til senere individualisering pr. 30/ ,1 Banken har påbegyndt - og fortsætter arbejdet de kommende måneder med gennemgangen af alle engagementer i det porteføljeniveau, hvor Finanstilsynet påbød banken at foretage yderligere statistiske nedskrivninger. På nuværende tidspunkt er det uvist, hvad gennemgangen vil vise, men banken forventer, at alle nedskrivningsbeløb er individualiseret inden årsskiftet Nedenfor er vist et sammendrag af resultatopgørelsen sammenholdt med 1. halvår året før. Sammendrag af resultatopgørelsen Mio. kr. 1. halvår halvår 2014 Netto rente- og gebyrindtægter 86,1 88,6 Andre driftsindtægter 0,6 0,4 Omkostninger og afskrivninger -53,9-64,6 Basisindtjening 32,8 28,4 Fusionsrelaterede omkostninger 0,0-4,0 Nedskrivninger på udlån mv. -29,0-51,9 Kursreguleringer +7,6 +27,6 Resultat før skat 11,4 0,1 Skat -2,6 +0,2 Periodens resultat 8,8 0,3 Udviklingen i bankens forretningsomfang er vist i nedenstående figur. Forretningsomfanget udgøres af indlån, udlån, garantier og værdien af kundedepoter. Figuren viser udviklingen fra ultimo juni 2014 til ultimo juni

9 Forretningsomfanget som beskrevet nedenfor udgør 6 mia. kr. hvilket er på niveau med ultimo Likviditet Den opgjorte likviditet i henhold til lov om finansiel virksomhed udgør 917 mio. kr. hvilket er en overdækning på 634 mio. kr. i forhold til lovkravet om likviditet på 283 mio. kr. Overdækning udgør 223 pct. som er på et højt niveau i forhold Tilsynsdiamantens krav om en likviditetsoverdækning på 50 pct. Banken har ikke i det kommende år behov for finansiering for at kunne overholde mindstekravet om altid at kunne klare sig i op til 12 måneder uden adgang til de finansielle markeder. Kapitalgrundlag Den samlede egenkapital (kernekapital) udgør ultimo halvåret 345 mio. kr. mod 335 mio. kr. ultimo året Stigningen udgør 10 mio. kr. som hidrører fra periodens resultat efter skat på 8,8 mio. kr. samt salg af egne aktier på 1,2 mio. kr. Foruden egenkapitalen har banken en ansvarlig lånekapital (supplerende kapital) på 25 mio. kr. som udløber i foråret Bankens kapitalforhold er således kendetegnet ved hovedsageligt at udgøres af ren egenkapital (kernekapital). Kapitalprocenten udgør ultimo halvåret 13,9 pct. medens det individuelle kapitalbehov er opgjort til 11,2 pct. hvorefter kapitaloverdækningen kan opgøres til 2,7 pct. Banken har en målsætning om, at kapitaloverdækningen tilstræbes at udgøre minimum 3 pct.-point. Da der ikke har været foretaget rewiev af halvårsrapporten kan periodens resultat på 8,8 mio. kr. ikke indregnes i opgørelsen af kapitalprocenten, som i tilfælde af udført rewiev ville kunne opgøres til 14,4 pct. I så fald ville overdækningen udgøre 3,2 pct. og dermed opfylde bankens interne målsætning. Som en del af bankens risikostyring udarbejdes der løbende detaljerede kapitalplaner, som vurderes med henblik på, om den nuværende kapital er tilstrækkelig til at opfylde kravet til kapitalgrundlaget. Banken har ingen planer om at optage ny kapital i markedet, idet det er ledelsens opfattelse, at banken via indtjeningen vil være i stand til at konsolidere sig til fortsat at kunne opfylde kapitalkravene på tilfredsstillende vis. Senere på året træder nye likviditetsbestemmelser i kraft i form af det nye nøgletal Liquidity Coverage Ratio (LCR). Nøgletallet skal vise, hvorledes banken kan honorere sine betalingsforpligtelser for en kommende 30 dages akut likviditetskrise og uden adgang til markedsfunding. Nøgletallet beregnes ved at sætte likviditetsbeholdningen i form af let realisable aktiver i forhold til betalingsforpligtelserne i de kommende 30 dage opgjort efter nærmere regler. Nøgletallet skal på sigt udgøre minimum 100 pct. Banken har pr. 30. juni beregnet nøgletallet til 238 pct. Tilsynsdiamanten Tilsynsdiamant har fastlagt en række risikoområder og relaterede pejlemærker i form af nøgletal med angivne grænseværdier, som et pengeinstitut som udgangspunkt bør ligge indenfor. De fem grænseværdier er: Summen af store engagementer skal være mindre end 125 pct. af basiskapitalen Udlånsvæksten skal være mindre end 20 pct. om året Ejendomseksponeringen skal være mindre end 25 pct. af de samlede udlån og garantier Stabil funding, som er udlån i forhold til arbejdende kapital skal være mindre end 1 Likviditetsoverdækningen skal være større end 50 pct. Nedenfor er bankens tal udregnet ultimo halvåret 2015 og sammenholdt med ultimo året / / Krav Sum af store engagementer < 125 % 37,9 % 47,7 % Udlånsvækst p.a. < 20 % -9,7 % -11,2 % Ejendomseksponering < 25 % 7,6 % 7,8 % Stabil funding < 1 0,57 0,58 Likviditetsoverdækning > 50 % 223,7 % 209,8 % 9

10 Pejlemærket omhandlende store eksponeringer skærpes fra og med 1. januar 2018 til at omhandle summen af de 20 største eksponeringer uanset størrelsen af den enkelte eksponering. Summen af de 20 største eksponeringer må ikke overskride 175 pct. af kapitalgrundlaget. Som pejlemærket er udformet i dag, så omhandler summen af store eksponeringer alene eksponeringer, som hver især udgør mindst 10 pct. af kapitalgrundlaget svarende til eksponeringer, som hver især er større end ca. 28 mio. kr. Summen af disse eksponeringer udgør i dag 37,9 pct. af kapitalgrundlaget og må maksimalt udgøre 125 pct. Såfremt det nye pejlemærke var gældende pr. ultimo juni 2015 ville summen af de 20 største eksponeringer udgøre 125 pct. af kapitalgrundlaget, hvilket ligger i en tilpas afstand fra maksimumgrænsen på 175 pct. Store aktionærer Banken har en storaktionær, som besidder mere end 5 pct. af aktiekapitalen: AHJ A/S, Amerikakajen 1, 4220 Korsør ejer stk. aktier svarende til 9,99 pct. af aktiekapitalen. Transaktioner med nærtstående parter Der har ikke i 1. halvår 2015 været større transaktioner mellem banken og dens nærtstående parter. Der henvises i øvrigt til note 25, hvor transaktioner med nærtstående parter fremgår. Forventet resultat for hele 2015 Banken har i årsrapporten for 2014 udtrykt forventning om en basisindtjening (resultat før kursreguleringer, nedskrivninger på kunder og skat) i niveauet mio. kr., som ændres til at udgøre ca. 60 mio. kr. Med hensyn til nedskrivninger på kunder er det endnu uvist hvor store nedskrivningerne vil blive for året som helhed, men banken forventer hverken en gentagelse af nedskrivningsbehovet fra helåret 2014 eller en fortsættelse af nedskrivningsbeløbet fra 1. kvartal Sammenfattende er det derfor forventningen, at der vil kunne skabes et positivt driftsresultat for 2015 med mulighed for konsolidering af banken samt udbyttebetaling til aktionærerne. Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2015 vil indeholde nærmere information om forventningerne til årsresultatet. Kvartalsrapporten vil blive offentliggjort den 11. november

11 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar juni 2015 for Lollands Bank Koncernhalvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og moderselskabsregnskabet og ledelsesberetningen er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Halvårsrapporten udarbejdes herudover i overensstemmelse med danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder. Det er vores opfattelse, at koncernhalvårsregnskabet og halvårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af koncernens pengestrømme for perioden 1. januar 30. juni 2015 Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står overfor. Halvårsregnskabet har hverken været underlagt revision eller review. Nakskov, den 12. august 2015 Direktion Anders F. Møller Bankdirektør Bestyrelsen Preben Pedersen Knud Rasmussen Søren Bursche Formand Næstformand Medarbejdervalgt Irene Jensen Jakob Mikkelsen Michael Pedersen Medarbejdervalgt 11

12 Koncern Bank Resultatopgørelse 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Note kr Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat efter skat Periodens resultat efter skat pr. aktie (kr.) * 8,15 1,56 8,15 1,56 Periodens resultat efter skat pr. aktie udvandet (kr.) * 8,15 1,56 8,15 1,56 * Beregnet ud fra gennemsnitligt antal aktier i omløb. Totalindkomstopgørelse Resultat efter skat Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst efter skat Note 1-3 vedrører anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn samt segmentregnskab 12

13 Balance Koncern Bank Koncern Note kr Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt heraf investeringsejendomme heraf domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelt skatteaktiv Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter I alt aktiver Passiver Gæld: 19 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser: Hensættelser til pension og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelse Overført overskud Egenkapital i alt I alt passiver

14 Egenkapitalopgørelse Aktiekapital Overkurs v/emission Overført overskud Foreslået udbytte Opskrivningshenlæggelse Egenkapital i alt kr. Koncern Egenkapital 1/ Periodens resultat/ totalindkomst efter skat Egenkapitalbevægelser: Køb/salg af egne aktier Egenkapital 30/ Egenkapital 1/ Periodens resultat/ totalindkomst efter skat Egenkapitalbevægelser: Køb/salg af egne aktier Egenkapital 31/ Bank Egenkapital 1/ Periodens resultat/totalindkomst efter skat Egenkapitalbevægelser: Køb/salg af egne aktier Egenkapital 30/ Egenkapital 1/ Periodens resultat/totalindkomst efter skat Egenkapitalbevægelser: Køb/salg af egne aktier Egenkapital 31/ Aktiekapitalen består af stk. aktier med en pålydende værdi á 20 kr. eller i alt 21,6 mio. kr. Alle aktier er fuldt indbetalt og ingen aktier har særlige rettigheder. Egenkapitalopgørelse for koncern og moderselskab er forskellige, idet der figurerer en opskrivningshenlæggelse på koncernniveau, men ikke på bankniveau. Opskrivningshenlæggelsen er realiseret på bankniveau i forbindelse med bankens salg af ejendomme til det 100 pct. ejede datterselskab Vorejendomme A/S. Opskrivningshenlæggelsen er på bankniveau overført til overført overskud under egenkapitalen, men består på koncernniveau, idet de pågældende ejendomme fortsat indgår i koncernen ejendomsportefølje. 14

15 Koncern Bank Kapitalforhold og solvens Procent: Kapitalprocent 13,9 % 14,5 % 13,8 % 14,4 % Kernekapitalprocent 13,5 % 14,3 % 13,5 % 14,2 % Kapitalsammensætning (1.000 kr.): Egenkapital Korrektion for periodens resultat Fradrag Egentlig kernekapital efter fradrag Ansvarlig lånekapital Fradrag Kapitalgrundlag Den samlede risikoeksponering: Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko I alt

16 Koncernens pengestrømsopgørelse kr. 1. halvår 1. halvår Året Driftsaktivitet: Periodens totalindkomst Regulering for beløb uden likviditetseffekt: Kursreguleringer, fonds Kursregulering, investeringsejendom Afskrivninger på materielle anlægsaktiver Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier Skat af totalindkomst Andre ikke-kontante driftsposter Regulering for beløb med likviditetseffekt: Betalt skat Driftens likviditetsbidrag Ændring i driftskapital: Kreditinstitutter Fonds Udlån Indlån Andre aktiver/passiver Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringsaktivitet: Statslig hybrid kernekapital Køb og salg af materielle aktiver Salg af ejendom Pengestrømme fra investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet: Køb og salg af egne kapitalandele Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likviditetsændring Kassebeholdning og tilgodehavender i centralbanker primo Kassebeholdning og tilgodehavender i centralbanker ultimo

17 Noteoversigt 1. Anvendt regnskabspraksis 2. Regnskabsmæssige skøn 3. Segmentregnskab 4. Renteindtægter 5. Renteudgifter 6. Gebyr- og provisionsindtægter 7. Kursreguleringer 8. Andre driftsindtægter 9. Udgifter til personale og administration 10. Andre driftsudgifter 11. Nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantier 12. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 13. Skat 14. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 15. Udlån til amortiseret kostpris 16. Obligationer til dagsværdi 17. Immaterielle aktiver 18. Andre aktiver 19. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 20. Indlån 21. Andre passiver 22. Efterstillede kapitalindskud 23. Egne kapitalandele 24. Garantier og andre eventualforpligtelser 25. Transaktioner og mellemværender med tilknyttede virksomheder 26. Oplysning om dagsværdi 27. Koncernens hoved- og nøgletal 28. Bankens hoved- og nøgletal 29. Koncern- og virksomhedsoversigt 30. Begivenheder efter balancedagen 31. Store aktionærer 32. Afledte finansielle instrumenter Koncern 17

18 Noter Note 1 Anvendt regnskabspraksis og væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder Halvårsrapporten for koncernen aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder, og halvårsregnskabet for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Halvårsregnskabet for koncernen og moderselskabet aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder. Bortset fra nedenstående er den i halvårsrapporten anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i koncernregnskabet og moderselskabet for Årsregnskabet 2014 for koncernen blev udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU samt danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder og for moderselskabet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed samt danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder. Vi henviser til årsrapporten for 2014 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens definitioner og i henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings vejledninger. Halvårsrapporten aflægges i danske kroner (DKK), der er moderselskabets funktionelle valuta og afrundet til nærmeste kr. Ændring af anvendt regnskabspraksis for koncernen Der er ikke implementeret nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag, der har medført ændringer i anvendt regnskabspraksis. Note 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder og væsentlige ændringer i regnskabsmæssige skøn Halvårsregnskabet udarbejdes ud fra visse særlige forudsætninger, der medfører brug af regnskabsmæssige skøn. Disse skøn foretages af ledelsen i overensstemmelse med regnskabspraksis og på baggrund af historiske erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige og realistiske. Forudsætningerne kan være ufuldstændige, og uventede fremtidige begivenheder eller omstændigheder kan opstå, ligesom andre vil kunne komme frem til andre skøn. De områder, som indebærer en højere grad af vurderinger eller kompleksitet, eller områder, hvor antagelser og skøn er væsentlige for regnskabet er angivet nedenfor. Såfremt disse forudsætninger ændres, kan regnskabsaflæggelsen blive påvirket og påvirkningen kan være væsentlig. Ændringer kan forekomme ved en ændring i praksis fra myndighedernes side, ligesom ændrede principper fra ledelsen såsom ændret tidshorisont. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager i forbindelse med indregning og måling af disse aktiver og forpligtelser, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet med udarbejdelsen af halvårsrapporten for 2015, er de samme som ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2014: Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender og hensættelser til tab på garantier Måling af unoterede aktier Måling af investeringsejendomme og domicilejendomme Måling af udskudte skatteaktiver Der henvises til årsrapporten for 2014 for en beskrivelse af de regnskabsmæssige skøn. Ændring i regnskabsmæssige skøn Der er ikke foretaget ændringer i regnskabsmæssige skøn. Usædvanlige forhold Halvårsrapporten for 1. halvår 2015 er ikke påvirket af usædvanlige forhold. 18

19 Note Noter 3 Segmentregnskab Filialer Finans Stabe Eliminering Koncern I alt kr. 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Koncernens primære segmenter er de forretningsområder, som organisationen, den interne økonomistyring samt rapporteringen er tilrettelagt efter. Forretningsområderne er opdelt i filialer, finans samt stabe, som består af IT og organisation samt regnskabsafdeling, likviditet og compliancefunktion Resultatopgørelse Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Afskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder før skat Basisindtjening Nedskrivning på udlån mv Kursreguleringer Resultat før skat Skat Resultat efter skat

20 Note Noter 3 Segmentregnskab (fortsat) Filialer Finans Stabe Eliminering Koncern I alt kr. 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Resultatopgørelse Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Afskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder før skat Basisindtjening Fusionsrelaterede omkostninger Nedskrivning på udlån mv Kursreguleringer Resultat før skat Skat Resultat efter skat

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 21 72 17 86 Bankdirektør Henrik Borup Jeppesen. Tlf. 61 56 60 00 1.-3. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske.

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Halvårsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning Beretning 3 Halvårsrapport 2011 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Pengestrømsopgørelse 9 Noter 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Beretning Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 5 Ledelsen i Saxo Privatbank A/S 12 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 14 Balance 15 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2008 102. regnskabsår

Årsrapport 2008 102. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2008 102. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2014

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2014 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2014 CVR-nr. 67 05 18 15 143. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2014. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

Årsrapport 2014. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Årsrapport 2014 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Resultat-

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 CVR-nr. 67 05 18 15 139. regnskabsår Side 1 af 41 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 ÅRSRAPPORT 2013 144. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat-

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20

Læs mere

tilbageblik Årsrapport 2009

tilbageblik Årsrapport 2009 mere tilbageblik Årsrapport 2009 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport,

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere