Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport for 1. halvår 2015"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade Nakskov Reg. nr CVR-nr Kommune: Lolland Kommune Telefon: Fax: Nakskov, 54 den august Internet: Ref. AHL Halvårsrapport for 1. halvår 2015 Vedlagt bankens halvårsrapport for 1. halvår Halvårsrapporten, klkl som er behandlet og godkendt af bankens bestyrelse, viser et resultat før og efter skat på henholdsvis 11,4 mio. kr. og 8,8 mio. kr. Året før udgjorde resultatet før og efter skat henholdsvis 0,1 mio. kr. og 0,3 mio. kr. Forventningerne til basisindtjeningen (resultat før nedskrivninger, kursreguleringer og skat) for hele året 2015 forventes i niveauet ca. 60 mio. kr. Nedskrivningerne, som i 1. halvår 2015 udgjorde 29 mio. kr., forventes på et væsentligt lavere niveau i 2. halvår Med venlig hilsen Lollands Bank Preben Pedersen Formand Anders F. Møller Bankdirektør

2 Indholdsfortegnelse Resumé...3 Koncernens hoved- og nøgletal...4 Koncernens kvartalsvise hoved- og nøgletal...6 Ledelsesberetning...8 Ledelsespåtegning Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Kapitalforhold og solvens Koncernens pengestrømsopgørelse Noteoversigt Noter Koncernens hoved- og nøgletal Oplysninger om Lollands Bank

3 Resumé Bestyrelsen har behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår Der er ikke foretaget review af halvårsrapporten. Banken har opnået et resultat før skat på 11,4 mio. kr. og efter skat på 8,8 mio. kr. Resultatet er forbedret i forhold til året før, hvor resultatet før og efter skat udgjorde henholdsvis 0,1 mio. kr. og 0,3 mio. kr. På trods af, at de indtægtsførte kursreguleringer på obligationer og aktier er ca. 20 mio. kr. lavere end for samme periode året før samt det forhold, at Finanstilsynet ved sit besøg i foråret pålagde banken at udgiftsføre statistiske nedskrivninger i niveauet ca. 21 mio. kr., så er det alligevel lykkedes banken at forbedre resultatet før skat fra 0,1 mio. kr. i 1. halvår 2014 til 11,4 mio. kr. i 1. halvår Et forbedret driftsresultat i 2015 er dels begrundet i en forbedret basisdrift, hvor omkostningsreduktioner har bidraget betydeligt til en forbedret basisindtjening, og dels betydeligt lavere nedskrivningsbeløb på kunder. Bankens ledelse er tilfreds med resultatet og ser optimistisk på fremtiden. Forventningen om en basisindtjening for hele året 2015 i niveauet mio. kr. ændres til at udgøre ca. 60 mio. kr. Det er ligeledes bankens forventning, at det fremtidige nedskrivningsbehov på kunder vil være faldende. Sammenfattende er det derfor forventningen, at der vil kunne skabes et positivt driftsresultat for 2015 med mulighed for konsolidering af banken samt udbyttebetaling til aktionærerne. Kapitalprocenten udgør 13,9 pct. og kapitalbehovet udgør 11,2 pct. hvilket betyder en overdækning på 2,7 pct. som banken tilstræber, skal udgøre minimum 3 pct.-point. Halvårets overskud på 8,8 mio. kr. er ikke indregnet i opgørelsen af kapitalprocenten, da der ikke er foretaget rewiev af halvårsrapporten, men såfremt overskuddet indregnes, vil kapitalprocenten udgøre 14,4 pct. hvorved kapitaloverdækningen bliver 3,2 pct. som dermed opfylder ledelsens målsætning om en overdækning på 3 pct. Bankens ledelse har ingen planer om at hente supplerende kapital i markedet til styrkelse af kapitaloverdækningen, idet det er ledelsens forventning, at kapitaloverdækningen vil kunne styrkes via konsolidering med indtjente midler. 3

4 Koncernens hoved- og nøgletal 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Året Hovedtal i kr Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter I alt indtægter Udgifter til personale og administration Afskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Basisindtjening Fusionsrelaterede omkostninger Nedskrivning på goodwill Nedskrivninger på udlån mv Kursreguleringer Resultat før skat Skat Resultat efter skat Balance Udlån Indlån Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Balance i alt Ikke-balanceførte poster Garantier

5 Koncernens hoved- og nøgletal (fortsat) 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Året Nøgletal Solvens og kapital Kapitalprocent 13,9 % 15,8 % 19,4 % 17,2 % 16,4 % 14,5 % Kernekapitalprocent 13,5 % 15,6 % 19,3 % 17,2 % 16,4 % 14,3 % Indtjening Egenkapitalforrentning før skat 3,4 % 0,0 % 4,7 % 1,8 % 0,8 % -8,9 % Egenkapitalforrentning efter skat 2,6 % 0,1 % 3,4 % 1,4 % 0,6 % -5,7 % Indtjening pr. omkostningskrone 1,14 1,00 1,32 1,09 1,05 0,87 Afkastningsgrad 0,3 % 0,0 % 0,6 % 0,2 % 0,1 % -0,7 % Markedsrisiko Renterisiko 2,9 % 2,4 % 0,5 % 2,0 % 1,4 % 2,4 % Valutaposition 1,1 % 2,1 % 12,2 % 13,4 % 14,3 % 1,6 % Valutarisiko 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Likviditet Udlån i forhold til indlån 76,4 % 79,7 % 83,5 % 89,0 % 93,0 % 77,1 % Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 223,7 % 189,7 % 212,5 % 179,7 % 138,8 % 209,8 % Store engagementer Summen af store engagementer 37,9 % 30,8 % 23,5 % 21,4 % 14,0 % 47,7 % Kreditrisiko Andel af udlån med nedsat rente 10,1 % 6,0 % 1,6 % 2,3 % 0,0 % 9,2 % Akkumuleret nedskrivningsprocent 11,4 % 8,0 % 8,7 % 6,3 % 4,2 % 10,4 % Periodens nedskrivningsprocent 1,3 % 2,2 % 0,8 % 1,6 % 0,5 % 5,1 % Udlån Periodens udlånsvækst -1,9 % -3,5 % 2,5 % -4,4 % 0,9 % -11,2 % Udlån i forhold til egenkapital 4,4 4,7 3,5 3,9 4,1 4,6 Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal medarbejdere ultimo Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie á 100 kr.) Resultat efter skat 40,7 1,6 78,3 22,1 10,0-91,7 Resultat efter skat udvandet 40,7 1,6 78,3 22,1 10,0-91,7 Indre værdi Børskurs ultimo Børskurs/ indre værdi 0,53 0,63 0,41 0,33 0,52 0,60 Børskurs/ resultat efter skat pr. aktie 20,9 663,8 8,9 18,3 83,6-9,3 Gennemsnitligt antal aktier i omløb

6 Koncernens kvartalsvise hoved- og nøgletal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Hovedtal i kr Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter I alt indtægter Udgifter til personale og administration Afskrivninger på materielle anlægsaktiver Andre driftsudgifter Basisindtjening Fusionsrelaterede omkostninger Nedskrivninger på udlån mv Kursreguleringer Resultat før skat Skat Resultat efter skat Balance Udlån Indlån Efterstillet kapitalindskud Egenkapital Balance Ikke-balanceførte poster Garantier Værdi af kundedepoter

7 Koncernens kvartalsvise hoved- og nøgletal (fortsat) 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Nøgletal Solvens og kapital Kapitalprocent 13,9 % 13,7 % 14,5 % 15,5 % 15,8 % 18,0 % Kernekapitalprocent 13,5 % 13,3 % 14,3 % 15,3 % 15,6 % 17,7 % Indtjening Egenkapitalforrentning før skat 2,6 % 0,8 % -10,3 % 1,4 % -1,2 % 1,2 % Egenkapitalforrentning efter skat 2,0 % 0,6 % -7,1 % 1,3 % -0,8 % 0,9 % Indtjening pr. omkostningskrone 1,30 1,05 0,56 1,12 0,93 1,07 Afkastningsgrad 0,4 % 0,1 % -0,8 % 0,1 % -0,1 % 0,1 % Markedsrisiko Renterisiko 2,9 % 3,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 0,5 % Valutaposition 1,1 % 1,7 % 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,1 % Valutarisiko 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Likviditet Udlån i forhold til indlån 76,4 % 77,3 % 77,1 % 78,7 % 79,7 % 81,7 % Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 223,7 % 202,6 % 209,8 % 191,8 % 187,7 % 210,3 % Store engagementer Summen af store engagementer 37,9 % 50,0 % 47,7 % 20,8 % 30,8 % 18,6 % Kreditrisiko Andel af udlån med nedsat rente 10,1 % 9,0 % 9,2 % 6,3 % 6,0 % 3,8 % Akkumuleret nedskrivningsprocent 11,4 % 11,8 % 10,4 % 8,8 % 8,0 % 7,1 % Periodens nedskrivningsprocent 0,1 % 1,2 % 2,2 % 0,5 % 1,1 % 1,1 % Udlån Periodens udlånsvækst -0,1 % -1,8 % -5,6 % -2,5 % -1,7 % -1,8 % Udlån i forhold til egenkapital 4,4 4,5 4,7 4,6 4,7 4,8 Medarbejdere Gennemsnitligt antal beskæftigede Antal medarbejdere ultimo Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie á 100 kr.) Resultat efter skat 31,1 9,7-115,1 21,8-13,9 15,4 Resultat efter skat udvandet 31,1 9,7-115,1 21,8-13,9 15,4 Indre værdi Børskurs ultimo Børskurs/ indre værdi 0,53 0,51 0,55 0,61 0,61 0,62 Børskurs/ resultat efter skat pr. aktie 27,4 82,8-9,3 71,1-74,5 67,5 Gennemsnitligt antal aktier i omløb

8 Ledelsesberetning Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Banken har i 1. halvår 2015 realiseret et resultat før og efter skat på henholdsvis 11,4 mio. kr. og 8,8 mio. kr. Året før udgjorde resultatet før og efter skat henholdsvis 0,1 mio. kr. og 0,3 mio. kr. Bankens ledelse er tilfreds med resultatet, idet der både er fremgang i basisdriften samt fald i nedskrivninger på kundeengagementerne. Et forbedret resultat er opnået på trods af, at kursreguleringerne er faldet fra +27,6 mio. kr. i 1. halvår 2014 til +7,6 mio. kr. i 1. halvår Herudover har Finanstilsynet ved et tilsynsbesøg i foråret 2015 pålagt banken at udgiftsføre statistiske nedskrivninger i størrelsesordenen ca. 21 mio. kr. som blev udgiftsført i kvartalsregnskabet for 1. kvartal Basisindtjeningen udgør for 1. halvår ,8 mio. kr. mod 28,4 mio. kr. året før, hvilket er en stigning på 4,4 mio. kr. Stigningen i basisindtjeningen er primært en følge af omkostningsreduktioner, som er en afledet effekt af fusionen med Vordingborg Bank. Således er medarbejderstaben reduceret fra at udgøre 107 medarbejdere ultimo 1. halvår 2014 til at udgør 92 medarbejdere ultimo halvåret Der har været et mindre fald i netto indtægterne på 2,4 mio. kr. som skyldes lavere renteindtægter på udlån. Dels har konkurrencesituationen medført et fald i udlånsrenten og dels har de store nedskrivninger på udlån medført, at det rentebærende udlån er faldet. Banken har i 1. halvår 2015 opnået positive kursreguleringer på i alt +7,6 mio. kr. mod +27,6 mio. kr. året før. De samlede kursreguleringer er således reduceret med 20 mio. kr. Nedskrivningerne udgør i 1. halvår ,0 mio. kr. mod 51,9 mio. kr. i 1. halvår Der er således sket et fald i nedskrivningerne på 21,9 mio. kr. i forhold til året før. Nedskrivningerne i 1. halvår 2015 er påvirket negativt af Finanstilsynets påbud om at foretage statistiske nedskrivninger, hvoraf der pr. 30. juni 2015 fortsat mangler individualisering af ca. 20 mio. kr. som fremkommer således: Finanstilsynets påbud vedrørende statistiske nedskrivninger 1. halvår Mio. kr Nedskrivninger iflg. Finanstilsynets påbud 35,8 Fradrag: Bankens egne individuelle nedskrivninger ,7 Nedskrivninger til senere individualisering 25,1 Andel af bankens managementmæssige skøn på gruppevise nedskrivninger pr. ultimo ,9 Resultatmæssig påvirkning i 1. kvartal under gruppevise nedskrivninger.. 21,2 Individualisering: Nedskrivninger til senere individualisering pr. 31/ fra Finanstilsynets besøg. 25,1 Heraf individualiseret i 2. kvartal ,0 Nedskrivninger til senere individualisering pr. 30/ ,1 Banken har påbegyndt - og fortsætter arbejdet de kommende måneder med gennemgangen af alle engagementer i det porteføljeniveau, hvor Finanstilsynet påbød banken at foretage yderligere statistiske nedskrivninger. På nuværende tidspunkt er det uvist, hvad gennemgangen vil vise, men banken forventer, at alle nedskrivningsbeløb er individualiseret inden årsskiftet Nedenfor er vist et sammendrag af resultatopgørelsen sammenholdt med 1. halvår året før. Sammendrag af resultatopgørelsen Mio. kr. 1. halvår halvår 2014 Netto rente- og gebyrindtægter 86,1 88,6 Andre driftsindtægter 0,6 0,4 Omkostninger og afskrivninger -53,9-64,6 Basisindtjening 32,8 28,4 Fusionsrelaterede omkostninger 0,0-4,0 Nedskrivninger på udlån mv. -29,0-51,9 Kursreguleringer +7,6 +27,6 Resultat før skat 11,4 0,1 Skat -2,6 +0,2 Periodens resultat 8,8 0,3 Udviklingen i bankens forretningsomfang er vist i nedenstående figur. Forretningsomfanget udgøres af indlån, udlån, garantier og værdien af kundedepoter. Figuren viser udviklingen fra ultimo juni 2014 til ultimo juni

9 Forretningsomfanget som beskrevet nedenfor udgør 6 mia. kr. hvilket er på niveau med ultimo Likviditet Den opgjorte likviditet i henhold til lov om finansiel virksomhed udgør 917 mio. kr. hvilket er en overdækning på 634 mio. kr. i forhold til lovkravet om likviditet på 283 mio. kr. Overdækning udgør 223 pct. som er på et højt niveau i forhold Tilsynsdiamantens krav om en likviditetsoverdækning på 50 pct. Banken har ikke i det kommende år behov for finansiering for at kunne overholde mindstekravet om altid at kunne klare sig i op til 12 måneder uden adgang til de finansielle markeder. Kapitalgrundlag Den samlede egenkapital (kernekapital) udgør ultimo halvåret 345 mio. kr. mod 335 mio. kr. ultimo året Stigningen udgør 10 mio. kr. som hidrører fra periodens resultat efter skat på 8,8 mio. kr. samt salg af egne aktier på 1,2 mio. kr. Foruden egenkapitalen har banken en ansvarlig lånekapital (supplerende kapital) på 25 mio. kr. som udløber i foråret Bankens kapitalforhold er således kendetegnet ved hovedsageligt at udgøres af ren egenkapital (kernekapital). Kapitalprocenten udgør ultimo halvåret 13,9 pct. medens det individuelle kapitalbehov er opgjort til 11,2 pct. hvorefter kapitaloverdækningen kan opgøres til 2,7 pct. Banken har en målsætning om, at kapitaloverdækningen tilstræbes at udgøre minimum 3 pct.-point. Da der ikke har været foretaget rewiev af halvårsrapporten kan periodens resultat på 8,8 mio. kr. ikke indregnes i opgørelsen af kapitalprocenten, som i tilfælde af udført rewiev ville kunne opgøres til 14,4 pct. I så fald ville overdækningen udgøre 3,2 pct. og dermed opfylde bankens interne målsætning. Som en del af bankens risikostyring udarbejdes der løbende detaljerede kapitalplaner, som vurderes med henblik på, om den nuværende kapital er tilstrækkelig til at opfylde kravet til kapitalgrundlaget. Banken har ingen planer om at optage ny kapital i markedet, idet det er ledelsens opfattelse, at banken via indtjeningen vil være i stand til at konsolidere sig til fortsat at kunne opfylde kapitalkravene på tilfredsstillende vis. Senere på året træder nye likviditetsbestemmelser i kraft i form af det nye nøgletal Liquidity Coverage Ratio (LCR). Nøgletallet skal vise, hvorledes banken kan honorere sine betalingsforpligtelser for en kommende 30 dages akut likviditetskrise og uden adgang til markedsfunding. Nøgletallet beregnes ved at sætte likviditetsbeholdningen i form af let realisable aktiver i forhold til betalingsforpligtelserne i de kommende 30 dage opgjort efter nærmere regler. Nøgletallet skal på sigt udgøre minimum 100 pct. Banken har pr. 30. juni beregnet nøgletallet til 238 pct. Tilsynsdiamanten Tilsynsdiamant har fastlagt en række risikoområder og relaterede pejlemærker i form af nøgletal med angivne grænseværdier, som et pengeinstitut som udgangspunkt bør ligge indenfor. De fem grænseværdier er: Summen af store engagementer skal være mindre end 125 pct. af basiskapitalen Udlånsvæksten skal være mindre end 20 pct. om året Ejendomseksponeringen skal være mindre end 25 pct. af de samlede udlån og garantier Stabil funding, som er udlån i forhold til arbejdende kapital skal være mindre end 1 Likviditetsoverdækningen skal være større end 50 pct. Nedenfor er bankens tal udregnet ultimo halvåret 2015 og sammenholdt med ultimo året / / Krav Sum af store engagementer < 125 % 37,9 % 47,7 % Udlånsvækst p.a. < 20 % -9,7 % -11,2 % Ejendomseksponering < 25 % 7,6 % 7,8 % Stabil funding < 1 0,57 0,58 Likviditetsoverdækning > 50 % 223,7 % 209,8 % 9

10 Pejlemærket omhandlende store eksponeringer skærpes fra og med 1. januar 2018 til at omhandle summen af de 20 største eksponeringer uanset størrelsen af den enkelte eksponering. Summen af de 20 største eksponeringer må ikke overskride 175 pct. af kapitalgrundlaget. Som pejlemærket er udformet i dag, så omhandler summen af store eksponeringer alene eksponeringer, som hver især udgør mindst 10 pct. af kapitalgrundlaget svarende til eksponeringer, som hver især er større end ca. 28 mio. kr. Summen af disse eksponeringer udgør i dag 37,9 pct. af kapitalgrundlaget og må maksimalt udgøre 125 pct. Såfremt det nye pejlemærke var gældende pr. ultimo juni 2015 ville summen af de 20 største eksponeringer udgøre 125 pct. af kapitalgrundlaget, hvilket ligger i en tilpas afstand fra maksimumgrænsen på 175 pct. Store aktionærer Banken har en storaktionær, som besidder mere end 5 pct. af aktiekapitalen: AHJ A/S, Amerikakajen 1, 4220 Korsør ejer stk. aktier svarende til 9,99 pct. af aktiekapitalen. Transaktioner med nærtstående parter Der har ikke i 1. halvår 2015 været større transaktioner mellem banken og dens nærtstående parter. Der henvises i øvrigt til note 25, hvor transaktioner med nærtstående parter fremgår. Forventet resultat for hele 2015 Banken har i årsrapporten for 2014 udtrykt forventning om en basisindtjening (resultat før kursreguleringer, nedskrivninger på kunder og skat) i niveauet mio. kr., som ændres til at udgøre ca. 60 mio. kr. Med hensyn til nedskrivninger på kunder er det endnu uvist hvor store nedskrivningerne vil blive for året som helhed, men banken forventer hverken en gentagelse af nedskrivningsbehovet fra helåret 2014 eller en fortsættelse af nedskrivningsbeløbet fra 1. kvartal Sammenfattende er det derfor forventningen, at der vil kunne skabes et positivt driftsresultat for 2015 med mulighed for konsolidering af banken samt udbyttebetaling til aktionærerne. Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2015 vil indeholde nærmere information om forventningerne til årsresultatet. Kvartalsrapporten vil blive offentliggjort den 11. november

11 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar juni 2015 for Lollands Bank Koncernhalvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og moderselskabsregnskabet og ledelsesberetningen er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Halvårsrapporten udarbejdes herudover i overensstemmelse med danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder. Det er vores opfattelse, at koncernhalvårsregnskabet og halvårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af koncernens pengestrømme for perioden 1. januar 30. juni 2015 Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står overfor. Halvårsregnskabet har hverken været underlagt revision eller review. Nakskov, den 12. august 2015 Direktion Anders F. Møller Bankdirektør Bestyrelsen Preben Pedersen Knud Rasmussen Søren Bursche Formand Næstformand Medarbejdervalgt Irene Jensen Jakob Mikkelsen Michael Pedersen Medarbejdervalgt 11

12 Koncern Bank Resultatopgørelse 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Note kr Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat efter skat Periodens resultat efter skat pr. aktie (kr.) * 8,15 1,56 8,15 1,56 Periodens resultat efter skat pr. aktie udvandet (kr.) * 8,15 1,56 8,15 1,56 * Beregnet ud fra gennemsnitligt antal aktier i omløb. Totalindkomstopgørelse Resultat efter skat Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst efter skat Note 1-3 vedrører anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn samt segmentregnskab 12

13 Balance Koncern Bank Koncern Note kr Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt heraf investeringsejendomme heraf domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelt skatteaktiv Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter I alt aktiver Passiver Gæld: 19 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser: Hensættelser til pension og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelse Overført overskud Egenkapital i alt I alt passiver

14 Egenkapitalopgørelse Aktiekapital Overkurs v/emission Overført overskud Foreslået udbytte Opskrivningshenlæggelse Egenkapital i alt kr. Koncern Egenkapital 1/ Periodens resultat/ totalindkomst efter skat Egenkapitalbevægelser: Køb/salg af egne aktier Egenkapital 30/ Egenkapital 1/ Periodens resultat/ totalindkomst efter skat Egenkapitalbevægelser: Køb/salg af egne aktier Egenkapital 31/ Bank Egenkapital 1/ Periodens resultat/totalindkomst efter skat Egenkapitalbevægelser: Køb/salg af egne aktier Egenkapital 30/ Egenkapital 1/ Periodens resultat/totalindkomst efter skat Egenkapitalbevægelser: Køb/salg af egne aktier Egenkapital 31/ Aktiekapitalen består af stk. aktier med en pålydende værdi á 20 kr. eller i alt 21,6 mio. kr. Alle aktier er fuldt indbetalt og ingen aktier har særlige rettigheder. Egenkapitalopgørelse for koncern og moderselskab er forskellige, idet der figurerer en opskrivningshenlæggelse på koncernniveau, men ikke på bankniveau. Opskrivningshenlæggelsen er realiseret på bankniveau i forbindelse med bankens salg af ejendomme til det 100 pct. ejede datterselskab Vorejendomme A/S. Opskrivningshenlæggelsen er på bankniveau overført til overført overskud under egenkapitalen, men består på koncernniveau, idet de pågældende ejendomme fortsat indgår i koncernen ejendomsportefølje. 14

15 Koncern Bank Kapitalforhold og solvens Procent: Kapitalprocent 13,9 % 14,5 % 13,8 % 14,4 % Kernekapitalprocent 13,5 % 14,3 % 13,5 % 14,2 % Kapitalsammensætning (1.000 kr.): Egenkapital Korrektion for periodens resultat Fradrag Egentlig kernekapital efter fradrag Ansvarlig lånekapital Fradrag Kapitalgrundlag Den samlede risikoeksponering: Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko I alt

16 Koncernens pengestrømsopgørelse kr. 1. halvår 1. halvår Året Driftsaktivitet: Periodens totalindkomst Regulering for beløb uden likviditetseffekt: Kursreguleringer, fonds Kursregulering, investeringsejendom Afskrivninger på materielle anlægsaktiver Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier Skat af totalindkomst Andre ikke-kontante driftsposter Regulering for beløb med likviditetseffekt: Betalt skat Driftens likviditetsbidrag Ændring i driftskapital: Kreditinstitutter Fonds Udlån Indlån Andre aktiver/passiver Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringsaktivitet: Statslig hybrid kernekapital Køb og salg af materielle aktiver Salg af ejendom Pengestrømme fra investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet: Køb og salg af egne kapitalandele Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likviditetsændring Kassebeholdning og tilgodehavender i centralbanker primo Kassebeholdning og tilgodehavender i centralbanker ultimo

17 Noteoversigt 1. Anvendt regnskabspraksis 2. Regnskabsmæssige skøn 3. Segmentregnskab 4. Renteindtægter 5. Renteudgifter 6. Gebyr- og provisionsindtægter 7. Kursreguleringer 8. Andre driftsindtægter 9. Udgifter til personale og administration 10. Andre driftsudgifter 11. Nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantier 12. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 13. Skat 14. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 15. Udlån til amortiseret kostpris 16. Obligationer til dagsværdi 17. Immaterielle aktiver 18. Andre aktiver 19. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 20. Indlån 21. Andre passiver 22. Efterstillede kapitalindskud 23. Egne kapitalandele 24. Garantier og andre eventualforpligtelser 25. Transaktioner og mellemværender med tilknyttede virksomheder 26. Oplysning om dagsværdi 27. Koncernens hoved- og nøgletal 28. Bankens hoved- og nøgletal 29. Koncern- og virksomhedsoversigt 30. Begivenheder efter balancedagen 31. Store aktionærer 32. Afledte finansielle instrumenter Koncern 17

18 Noter Note 1 Anvendt regnskabspraksis og væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder Halvårsrapporten for koncernen aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder, og halvårsregnskabet for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Halvårsregnskabet for koncernen og moderselskabet aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder. Bortset fra nedenstående er den i halvårsrapporten anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i koncernregnskabet og moderselskabet for Årsregnskabet 2014 for koncernen blev udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU samt danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder og for moderselskabet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed samt danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder. Vi henviser til årsrapporten for 2014 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens definitioner og i henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings vejledninger. Halvårsrapporten aflægges i danske kroner (DKK), der er moderselskabets funktionelle valuta og afrundet til nærmeste kr. Ændring af anvendt regnskabspraksis for koncernen Der er ikke implementeret nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag, der har medført ændringer i anvendt regnskabspraksis. Note 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder og væsentlige ændringer i regnskabsmæssige skøn Halvårsregnskabet udarbejdes ud fra visse særlige forudsætninger, der medfører brug af regnskabsmæssige skøn. Disse skøn foretages af ledelsen i overensstemmelse med regnskabspraksis og på baggrund af historiske erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige og realistiske. Forudsætningerne kan være ufuldstændige, og uventede fremtidige begivenheder eller omstændigheder kan opstå, ligesom andre vil kunne komme frem til andre skøn. De områder, som indebærer en højere grad af vurderinger eller kompleksitet, eller områder, hvor antagelser og skøn er væsentlige for regnskabet er angivet nedenfor. Såfremt disse forudsætninger ændres, kan regnskabsaflæggelsen blive påvirket og påvirkningen kan være væsentlig. Ændringer kan forekomme ved en ændring i praksis fra myndighedernes side, ligesom ændrede principper fra ledelsen såsom ændret tidshorisont. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager i forbindelse med indregning og måling af disse aktiver og forpligtelser, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet med udarbejdelsen af halvårsrapporten for 2015, er de samme som ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2014: Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender og hensættelser til tab på garantier Måling af unoterede aktier Måling af investeringsejendomme og domicilejendomme Måling af udskudte skatteaktiver Der henvises til årsrapporten for 2014 for en beskrivelse af de regnskabsmæssige skøn. Ændring i regnskabsmæssige skøn Der er ikke foretaget ændringer i regnskabsmæssige skøn. Usædvanlige forhold Halvårsrapporten for 1. halvår 2015 er ikke påvirket af usædvanlige forhold. 18

19 Note Noter 3 Segmentregnskab Filialer Finans Stabe Eliminering Koncern I alt kr. 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Koncernens primære segmenter er de forretningsområder, som organisationen, den interne økonomistyring samt rapporteringen er tilrettelagt efter. Forretningsområderne er opdelt i filialer, finans samt stabe, som består af IT og organisation samt regnskabsafdeling, likviditet og compliancefunktion Resultatopgørelse Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Afskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder før skat Basisindtjening Nedskrivning på udlån mv Kursreguleringer Resultat før skat Skat Resultat efter skat

20 Note Noter 3 Segmentregnskab (fortsat) Filialer Finans Stabe Eliminering Koncern I alt kr. 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Resultatopgørelse Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Afskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder før skat Basisindtjening Fusionsrelaterede omkostninger Nedskrivning på udlån mv Kursreguleringer Resultat før skat Skat Resultat efter skat

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2011 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2009

Halvårsrapport for 1. halvår 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2009 Dato 13. august 2009 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2009 Vedlagt Vordingborg Banks kvartalsrapport, som i dag er behandlet og godkendt af bankens bestyrelse.

Kvartalsrapport pr. 30. september 2009 Vedlagt Vordingborg Banks kvartalsrapport, som i dag er behandlet og godkendt af bankens bestyrelse. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2009 Dato 5. november 2009 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Oplysninger om instituttet

Oplysninger om instituttet Indholdsfortegnelse Oplysninger om instituttet... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning 1. halvår 2012... 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar - 30. juni 2012... 9 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. oktober 2013 Ref.: Direktionen / jc Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Resultat før skat på 14,3 mio. kr. Forrentning af egenkapitalen

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 30. SEPTEMBER 2015

Supplerende/korrigerende information til DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 30. SEPTEMBER 2015 Supplerende/korrigerende information til DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 30. SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors erklæring om review af supplerende-/korrigerende

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 08/2006. Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Hovedtal for 1.

KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 08/2006. Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Hovedtal for 1. Storegade 29 478 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 7 København K. Telefon: 55 86 5 Telefax: 55 86 5 55 Reg.nr.: 64 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 657468 E-post: post@moensbank.dk Web: www.moensbank.dk

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. januar 30. juni 2007. 8. august 2007. Meddelelse nr. 08/2007. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

HALVÅRSRAPPORT. 1. januar 30. juni 2007. 8. august 2007. Meddelelse nr. 08/2007. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege 8. august Meddelelse nr. 08/ Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web: www.moensbank.dk HALVÅRSRAPPORT

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2013 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2013 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

FS Finans III A/S CVR nr

FS Finans III A/S CVR nr FS Finans III A/S CVR nr. 32 32 15 77 Delårsrapport for 1. halvår 2013 3. regnskabsperiode 1. januar - 30. juni 2013 Indhold Ledelsesberetning Beretning for 1. halvår 2013 3 Delårsrapport for perioden

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2014 Halvårsrapport

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2015-29. oktober 2015 Velkommen til Skjern Bank i Skjern Tilfredsstillende resultat og styrket kapitalgrundlag

Læs mere

Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 23. februar 2011 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 3/ 2011 Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012 1 Halvårsrapport 212 Halvårsrapport 212 Overskud før skat udgør 7,6 mio. kr. Overskud efter skat blev på 6,4 mio. kr. Egenkapitalen er steget med 82,7 mio. kr. til 2.141,9 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 28. oktober 2015 Kvartalsrapport 1.-3.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 2012 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 2012 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 22. august 2012 Halvårsrapport

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2016 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2016 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 22. august 2016 Halvårsrapport 2016

Læs mere

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 Kreditbanken opjusterer Med et overskud på 26,9 mio. kr. før skat i årets første 9 måneder opjusterer banken forventningen til årets resultat før skat fra 20-28 mio.

Læs mere