Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem"

Transkript

1 Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Forfatter: Kent Tranberg Pedersen Version: 1.00 Dato: 31. august 2015 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: M.: Cvr

2 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUNDEN FOR JIRA HVORFOR ET ELEKTRONISK OPGAVE- OG AKTIVITETSSTYRINGSSYSTEM JIRA OM BRUGERVEJLEDNINGEN TILDELTE OG MAILS FRA JIRA OPSTART OG LOGIN OPSTART AF JIRA LOGIN OG STARTBILLEDET I JIRA SYSTEM DASHBOARD BESØGSREFERATER OG OPGAVER BESØGSREFERATER OG HVORDAN DU BEHANDLER DEM YDERLIGERE OM BESØGSREFERATER OPGAVER OPRETTELSE OG REDIGERING VEDHÆFTE FILER OG SKÆRMBILLEDER ARBEJDSGANGE OMKRING EN OPGAVE FORMATERING AF TEKST YDERLIGERE FUNKTIONALITET KOMMENTARER VEDHÆFTE FILER OG SKÆRMBILLEDER OVERVÅGNING AF AKTIVITETER OPRET UNDERAKTIVITET / KONVERTER TIL UNDERAKTIVITET FLYT LINK (SAMMENKÆDNING) KLON ETIKETTER MENTION / BRUGERREFERENCER OVERBLIK - SØGNING, FILTRE OG DASHBOARDS OVERBLIK OVER DIT PROJEKT SØGNING FILTRE ABONNER PÅ FILTRE DASHBOARDS MASSEOPDATERING AF AKTIVITETER PERSONLIGE INDSTILLINGER TILDELTE ÅBNE AKTIVITETER PR. PROJEKT FORUDDEFINEREDE FILTRE AKTIVITETSSTRØM BEGREBER OG FUNKTIONALITET I JIRA LOGNING S ALT ARKIVERES DATOER MERE OM PROJEKTER OG KOMPONENTER PROJEKTER OG PROJEKTEJERE KOMPONENTER OG KOMPONENTEJERE YDERLIGERE INFORMATION ATLASSIAN KURSUSMATERIALE OG VIDEOER JIRA brugervejledning kunder Side: 2 af 17

3 1 Baggrunden for JIRA 1.1 Hvorfor et elektronisk opgave- og aktivitetsstyringssystem 1.2 JIRA Hos C2IT Business Solutions er der behov for at sætte styring af opgaver og aktiviteter i forhold til dig som kunde i system. Formålet er at sikre høj kvalitet i det daglige arbejde både i relation til overblik over opgavemængde samt dokumentation af udført arbejde. Samtidigt er det et mål at sikre kommunikation omkring opgaver på et niveau, hvor alle konsulenter hos C2IT Business Solutions, sammen med relevante personer hos kunden, har adgang til al dokumentation i stedet for dette foregår mellem enkeltpersoner hos C2IT og dig som kunde. Til at løse denne problemstilling er produktet JIRA valgt. JIRA er et Web-baseret værktøj en såkaldt Issue-tracker som er udviklet til at støtte arbejdsgange omkring eksempelvis softwareudvikling. JIRA består overordnet af aktiviteter (Issues), som kan gennemgå et livsforløb (et workflow). Aktiviteter samles i projekter, hvortil der individuelt kan foretages opsætning af brugeradgang. JIRA er skabt af et australsk firma, Atlassian (www.atlassian.com), som laver forskellige værktøjer til at støtte processer omkring it og softwareudvikling. Hos C2IT er JIRA konfigureret til at kunne arbejde med 2 aktivitetstyper: 1) Besøgsreferater og 2) Opgaver. Et besøgsreferat skrives af en konsulent, når der har været udført arbejde for dig. Ordet besøg skal forstås i bred forstand og kan dække over aktiviteter udført uden fysisk besøg, fx supportopkald. En opgave indeholder flere felter end et besøgsreferat ligesom der er defineret et livsforløb for en opgave, hvor eksempelvis testen af en udført opgave kan håndteres. Livsforløbende (workflows) forklares senere. På nuværende tidspunkt er det vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel på, hvem der kan gøre hvad omkring en aktivitets livsforløb, afhængig af, om du er kunde eller medarbejder hos C2IT. 1.3 Om brugervejledningen Denne vejledning er tænkt som en introduktion til de grundlæggende funktioner i JIRA, således du kan godkende besøgsreferater og oprette og deltage i testen af en opgave. I JIRA er der adgang til en fuld brugervejledning til standardproduktet (uden vores konfiguration). Denne brugervejledning findes ved at klikke på ikonet med spørgsmålstegnet (?) i øverste højre hjørne og vælge menupunktet Online hjælp. 1.4 Tildelte og mails fra JIRA Tildelt til er et centralt begreb i JIRA. Aktiviteter tildeles en specifik bruger og indikerer, hvem der har ansvaret for aktiviteten i forhold til den aktuelle status. Der kan tildeles til brugere, der er oprettet i JIRA og kun til brugere, der kan se det aktuelle projekt i JIRA. Bemærk: Der kan skiftes Tildelt til, uden at der skiftes status på en opgave. Når en aktivitet tildeles en bruger, så sendes der automatisk en mail til vedkommende ved alle ændringer til aktiviteten. Se i øvrigt afsnit 9.2 vedr. s. JIRA brugervejledning kunder Side: 3 af 17

4 2 Opstart og login 2.1 Opstart af JIRA C2IT s opgave- og aktivitetsstyringssystem, JIRA, startes i en browser på adressen https://jira.c2it.dk/. 2.2 Login og startbilledet i JIRA Brugernavn og adgangskode er identisk med det du bruger til domænet/din pc. Du kan med fordel sætte flueben i Remember my login on this computer. 2.3 System Dashboard Den første side du møder, når du er logget ind, hedder System Dashboard. Her kan du få et overblik over igangværende og afsluttede aktiviteter. I sektionen Tildelt til mig kan du se de opgaver, der pt. ligger til godkendelse eller test hos dig. I sektionen Alle aktiviteter listes alle åbne og igangværende aktiviteter. Besøgsreferater kendes ved et lille ikon med et i, hvor opgaver har et ikon med et flueben ligesom underopgaver har deres eget ikon. JIRA brugervejledning kunder Side: 4 af 17

5 3 Besøgsreferater og opgaver I dette kapitel beskrives de helt grundlæggende elementer omkring arbejdet med aktiviteter i form af besøgsreferater og opgaver. Første del omhandler besøgsreferater og senere behandles emnet omkring opgaver. 3.1 Besøgsreferater og hvordan du behandler dem Et besøgsreferat er oprettet af en konsulent fra C2IT. Når referatet er færdigt, så sendes det til godkendelse hos dig. Du vil således kunne se det under både Tildelt til mig og Alle aktiviteter. Du åbner besøgsreferatet ved at klikke på det. For et besøgsreferat kan du udføre forskellige aktiviteter: Kommentere. Du kan indsætte en kommentar eller et spørgsmål til besøgsreferatet, ved at klikke på knappen Kommentar i bunden af skærmbilledet. Når du har angivet en kommentar sendes der automatisk en mail omkring kommentaren, til den, der har skrevet besøgsreferatet. Godkende. Kan du godkende referatet, så klikker du på Godkendt knappen øverst i skærmbilledet. I den efterfølgende dialog kan du igen blot klikke på knappen Godkendt. Du har her også mulighed for at angive en kommentar, men det er ikke nødvendigt. Afvise. Kan du ikke godkende referatet, så klikker du på knappen Ikke godkendt øverst i skærmbilledet. I den efterfølgende dialog vil vi gerne, om du 1. Tildeler opgaven til den konsulent, der har skrevet referatet 2. Kommenterer, hvorfor du ikke kan godkende referatet Tildele. Du kan også tildele besøgsreferatet til en anden person i din virksomhed, hvis det er en anden, der skal godkende. 3.2 Yderligere om besøgsreferater Har du brug for at dele besøgsreferatet med nogle, som ikke er oprettet som bruger i JIRA, så kan du gøre det ved at klikke på knappen Eksporter i øverste højre hjørne og vælge Word som eksportmulighed. I besøgsreferatet kan der være links til andre opgaver i JIRA. Det er nemt at navigere til disse ved blot at klikke på deres opgavenummer. Det samme kan også lade sig gøre, hvis der er vedhæftet filer eller skærmbilleder til besøgsreferatet. Hvis der i beskrivelsesteksten til en opgave står efterfulgt af nogle få bogstaver, så er det en facilitet i JIRA, som benyttes hos C2IT, til at notificere en kollega om, at besøgsreferatet er oprettet. 3.3 Opgaver oprettelse og redigering Du kan arbejde med opgaver på flere områder, fx oprette en ny opgave, deltage i kommunikationen omkring en opgave samt teste og godkende en opgave. Du opretter en opgave ved at klikke på den røde knap,. Derefter vises skærmbilledet til oprettelse af aktiviteter som vist nedenfor. I denne skal alle felter med en rød stjerne (*) udfyldes. Har du adgang til flere projekter, så vær sikker på, at du vælger det rigtige projekt. Aktivitetstypen skal være Opgave. Ud over det er der krav om, at du angiver et Resumé samt en opgavebeskrivelse. JIRA brugervejledning kunder Side: 5 af 17

6 Øvrige felter kan udfyldes efter behov: Komponenter. Hvis der er oprettet komponenter 1 til det aktuelle projekt i JIRA, så kan der vælges komponent her. Prioritet. Her kan der angives prioritet for opgaven. Standard er Normal. Der kan vælges mellem 1) Kritisk, 2) Høj, 3) Normal, 4) Lav og 5) Ved lejlighed. Deadline dato. Her kan angives en dato for, hvornår opgaven senest ønskes udført. Tildelte. Angives, hvis opgaven ønskes tildelt en specifik person. Sammenkædning. Der kan skabes sammenkædning 2 (link) til andre opgaver. Vedhæftning. Der kan vedhæftes filer til at underbygge opgavebeskrivelsen. 1 Komponenter beskrives i afsnit 10.2 på side Sammenkædning beskrives i afsnit 5.6 side 13. JIRA brugervejledning kunder Side: 6 af 17

7 Generelt er det sådan for alle lister med mulige valg mellem flere elementer, at listen kun viser andre elementer end det aktuelle valg. I eksemplet nedenfor er opgave allerede valgt, hvorfor listen kun viser besøgsreferat som muligt alternativt valg. Se fx feltet prioritet, hvor standardprioriteten er Normal. Klikker du på listen, vil du se 4 andre muligheder for feltet prioritet. Når opgaven er færdigudfyldt klikkes på den blå knap med teksten Opret. Kortvarigt herefter vises en dialog i toppen af skærmbilledet, som vist nedenfor. I denne kan man nå at klikke på linket til opgaven for at arbejde videre med denne. Den netop oprettede opgave redigeres nemmest ved at klikke på Aktiviteter i toppen af skærmbilledet, hvor det netop oprettede referat ligger øverst under Seneste aktiviteter. Klikker man på denne, vises den på følgende måde. Der kan rettes direkte i det viste skærmbillede ved at klikke direkte på det felt, man ønsker at ændre. Der kan også klikkes på knappen Ret, hvorefter opgaven kan redigeres i samme skærmbillede, som blev brugt til oprettelsen. JIRA brugervejledning kunder Side: 7 af 17

8 3.4 Vedhæfte filer og skærmbilleder Hvis opgaven har noget at gøre med et konkret skærmbillede eller rapport i dit system eller en specifik fejlmeddelelse, så vil vi gerne have så meget dokumentation vedhæftet til opgaven som muligt. Det letter opgaveløsningen, hvis der vedhæftes skærmbilleder og fejlbeskeder. Du kan også vedhæfte rapport i PDF-format eller Excel-udtræk. Ved hjælp af menuknappen Mere kan du Vedhæfte filer og vedhæfte skærmbilleder. Skærmbilleder kan også indsættes direkte på en opgave, hvis du kopieret skærmbilledet til din udklipsholder. Det kan indsættes i JIRA, ved at trykke Ctrl+V (windows-funktionen for at indsætte indholdet af udklipsholderen). Giv gerne skærmbilledet et sigende navn og tilføj bag efter en kommentar om, i hvilken situationen skærmbilledet er taget. 3.5 Arbejdsgange omkring en opgave Som kunde kan du foretage følgende statusskift på en opgave. Oprette. Kunden kan oprette opgaver men ikke redigere dem efterfølgende. Status efter oprettelse er Åben. Afvent. Skifte status til afvent. Det indikerer, at C2IT ikke kan igangsætte opgaven. Åbn afventende. Bruges til at skifte status fra Afvent til Åben på en opgave. Kommentere. Kan bl.a. bruges til efterfølgende at supplere opgavebeskrivelsen. Testet OK. Ved at klikke på godkendt. Testet fejl. Ved at klikke på ikke godkendt og dokumentere fejlen En opgave har ud over dette et livsforløb, hvor en opgave generelt kan have følgende statusser: Åben. Opgaven er oprettet. Dette er standard ved oprettelse af nye opgaver. Afvent. Angiver opgaven afventer og ikke må igangsættes. Igangsat. Indikerer at der arbejdes på opgaven. Stopper arbejdet på en opgave i længere tid, kan en igangsat skifte status tilbage til Åben. Til test. Når opgaven er færdig, sendes den til test hos kunden. Det sker ved at klikke til test og tildele opgaven til kunden. Testet OK. Vælges af kunden, hvis opgaven er testet ok. Testet Fejl. Vælges af kunden, hvis opgaven ikke testes ok. Til test (C2IT). Anvendes hvis opgaven skal testes af en kollega, inden den overdrages til test hos kunden. Det sker ved at klikke Til test (C2IT). Testet OK (C2IT). Vælges hvis opgaven er ok. Her kan man også vælge Til test direkte og sende den til test hos kunden. Testet fejl (C2IT). Vælges, hvis opgaven ikke er ok. Lukket. Opgaven er lukket efter endt test. Ved lukning af en opgave kan angives et resultat. Her er standardværdien Løst, men der kan også vælges andre resultater. Genåbnet. Hvis der er behov for at genåbne en testet/ lukket opgave for at lave rettelser. De forskellige statusser har farver efter følgende princip: Blå. Opgaven er åben eller afventer Gul. Opgaven er i gang Grøn. Opgaven er afsluttet eller lukket. JIRA brugervejledning kunder Side: 8 af 17

9 4 Formatering af tekst Der kan laves rigtig meget tekstformatering i JIRA. Hvis du editerer et tekstfelt, så vises nedenstående værktøjslinje, hvor almindelig tekstformatering kan foretages. Ved alle tekstfelter kan du desuden klikke på ikonet med et spørgsmålstegn,?, for at få hjælp til formatering af tekst. 5 Yderligere funktionalitet Ud over basisfunktionaliteten beskrevet i forrige kapitel, så giver JIRA en lang række yderligere muligheder, som beskrives i det efterfølgende. Første punkt er Kommentarer, som kan oprettes direkte via en knap i JIRA. Alle øvrige faciliteter beskrevet i det efterfølgende findes under menuknappen Mere: 5.1 Kommentarer Der kan kommenteres på alle aktiviteter i JIRA. Kommentarer oprettes ved at klikke på knappen Kommentar. Knappen findes både i toppen og bunden af skærmbilledet. Kommentarer kan slettes og ændres af den bruger, der har oprettet den. Det sker ved klikke på henholdsvis skraldespanden eller blyanten i kommentar-feltet. 5.2 Vedhæfte filer og skærmbilleder Det er muligt at vedhæfte filer til opgaver og besøgsreferater. Vedhæftede filer må ikke erstatte indholdet af feltet beskrivelse i JIRA. Dette bl.a. for at sikre muligheden for at søge på opgaver efterfølgende, hvor der ikke søges i vedhæftede filer. Et eksempel på en vedhæftet fil kunne være en PDF-fil af en rapport, som kunden har indtegnet diverse ændringsønsker på. Tilsvarende kan der vedhæftes skærmbilleder til en aktivitet. Ved fejlsituationer etc. skal kunderne opfordres til at vedhæfte skærmbilleder som dokumentation og forklaring. Skærmbillede indsættes via udklipsholderen. Der skal således være taget et skærmbillede i udklipsholderen, fx ved at trykke Alt + Print Screen. Det er en fordel at der indtastes et filnavn til det billede, der sættes ind. 5.3 Overvågning af aktiviteter JIRA gør det muligt at overvåge aktiviteter. Som standard overvåges de aktiviteter man selv har oprettet og/eller, som er tildelt til en. JIRA brugervejledning kunder Side: 9 af 17

10 Overvågning betyder, at man modtager en notifikation pr. ved ændring af en opgave. Det er også muligt at se en oversigt over overvågede aktiviteter på sit dashboard 3. Du kan aktivere overvågning på en given opgave på 3 måder: Ved at klikke på knappen Overvåg aktivitet. Overvågning kan frakobles ved at klikke Stop overvågning. Bemærk: Knappen er der kun på opgaver, man ikke er tildelt eller har oprettet. Ved at vælge tilsvarende menupunkter på menuknappen Mere. Ved at klikke på linket med Overvåg denne aktivitet. Du finder den i højre side under Personer. Via menupunktet Overvågere kan listen af overvågere styres. Det vil sige, vi både kan fjerne og tilføje overvågere på en aktivitet. 5.4 Opret underaktivitet / konverter til underaktivitet 5.5 Flyt Til en given opgave er det muligt at oprette en underopgave via menupunktet Opret underaktivitet. En underaktivitet har samme kendetegn som en almindelig opgave, men strukturmæssigt er den blot en underopgave og dermed knyttet til en anden opgave. På tilsvarende vis kan en allerede oprettet opgave gøres til en underaktivitet ved af vælge konverter til underaktivitet. Med menupunktet Flyt er det muligt at flytte en opgave fra et givent projekt til et andet. Det kan kun lade sig gøre, såfremt du har adgang til flere projekter i JIRA. 5.6 Link (Sammenkædning) Via menupunktet Link kan der laves sammenkædning mellem flere opgaver. Der kan vælges mellem følgende forskellige sammenkædningstyper: 5.7 Klon Hvis der er oprettet link mellem opgaver, så er der tale om en gensidig sammenkædning, hvorefter opgaverne refererer til hinanden. Det vises herefter i sektionen Aktivitetssammenkædninger på den enkelte opgave. Det er fra denne sektion en evt. sammenkædning kan ophæves, ved at føre musen hen over og klikke på skraldespanden. Der kan også laves en implicit sammenkædning ved blot at skrive en opgavereference med store bogstaver i et tekstfelt på en opgave. Fx vil en tekst med Jf. CNAVBI-37 så udarbejdes en rapport efterfølgende lave et link til opgaven CNAVBI-37. Man vil dog ikke kunne se, at der linkes til opgaven fra CNAVBI-37. Denne metode kan anvendes, når der i et besøgsreferat refereres til konkrete opgaver. En opgave kan klones (kopieres) ved at vælge menupunktet Klon. Opgaven vil få et nyt nummer og få tilføjet teksten KLON- foran opgavebeskrivelsen, med mindre du vælger en anden beskrivelse under kloningen. 3 Dashboards beskrives i afsnit 6.5 side 18. JIRA brugervejledning kunder Side: 10 af 17

11 5.8 Etiketter Etiketter gør det muligt at sætte et eller flere mærker eller søgeord på en opgave. Dette kan være et alternativ til underopdeling af et projekt i komponenter. 5.9 Mention / brugerreferencer Som beskrevet i afsnit 3.2 vedr. Yderligere om besøgsreferaterfejl! Henvisningskilde ikke fundet., så kan der laves brugerreferencer (mention). Det gøres ved at efterfulgt af brugernavn/initialer. Gøres dette, så sendes der automatisk en mail til pågældende om, at vedkommende er nævnt i en aktivitet. Bemærk: Denne funktionalitet er kun slået til internt hos C2IT. 6 Overblik - Søgning, filtre og dashboards Det er et stort emneområde som er nemmest at lære ved. Learning by doing. Vær ikke bange for at afprøve systemet på egen hånd. 6.1 Overblik over dit projekt Du kan få et overblik over alle aktiviteter i dit projekt, ved i øverste linje at klikke på projekter og vælge dit aktuelle projekt på listen: I det viste skærmbillede får du et resumé af projektet. Standardvisningen hedder Aktivitet, men skifter du visning til Statistik får du nedenstående skærmbillede, hvor du har mulighed for at få overblik over alle aktiviteter i dit projekt Udskriftsvenlige oversigter og eksport til Excel Ved at klikke på de enkelte elementer kan du få en detaljeret liste over aktiviteter inden for det valgte filter. Ønsker du fx at udskrive disse eller eksportere disse til Excel, gøres det nemmest ved at klikke på knappen Eksport i øverste højre hjørne, hvor du har en række forskellige muligheder: JIRA brugervejledning kunder Side: 11 af 17

12 6.2 Søgning Der kan søges på 2 måder: Fritekstsøgning via søgefelter i øverste højre hjørne o Her kan max fx skrive et projekts præfiks, fx CNAVBI, for at se alle aktiviteter på det projekt Ved at vælge søgefunktionen i JIRA Søgefunktionen findes under menuen Aktiviteter og menupunktet Søg efter aktiviteter: 6.3 Filtre I det viste vindue kan der søges efter samme princip, som hvis man arbejder med filtre i Excel og NAV for den sags skyld. De forskellige kolonner i søgningen kan sorteres ved at klikke på kolonneoverskrifterne. Filtre oprettes ved at gemme en søgning. Ønsker man at gemme en søgning, så kan man klikke på knappen Gem. Afhængig af situationen kan der være en knap, der hedder Gem som, alternativt er der en pil ved Gem-knappen, hvor man kan vælge Gem som. Filtre kan vedligeholdes via menuknappen Aktiviteter, hvor der nederst er menupunktet Vedligehold filtre. Vælges denne får man følgende skærmbillede til vedligeholdelse af filtre. Her kan man bl.a. se sine favoritfiltre eller søge efter delte filtre: JIRA brugervejledning kunder Side: 12 af 17

13 Som inspiration kan der tilføjes en gadget til et Dashboard (se nedenfor), som hedder Gemte filtre. Denne gadget findes også på System Dashboard. 6.4 Abonner på filtre På siden, hvor filtre administreres, er det også muligt at abonnere på filtre. Et abonnement betyder, at der på et defineret tidspunkt sendes en med indholdet af filteret. Der kan opsættes et filter ved at klikke på Abonner ud for det enkelte filter i kolonnen med Abonnementer. 6.5 Dashboards Dashboards er hjemmesider, hvor man kan samle lister og grafer, som giver et overblik over aktiviteter inden for et givent filter. JIRA brugervejledning kunder Side: 13 af 17

14 JIRA er konfigureret med et System Dashboard, der er designet til at give dig som kunde et overblik. Ud over dette er der designet nogle få yderligere dashboards, som er delt med alle kunder. For at få adgang til delte dashboards følges denne vejledning Gør delte dashboards til dine egne Start med at vælge menupunktet Dashboards og herunder Vedligehold Dashboards. I skærmbilledet vælges Søg i menuen til venstre, hvorefter der klikkes på knappen Søg. I listen kan man herefter se dashboards, der er delt med kunder (Group: C2IT-K-ALL-Kunder). På nuværende tidspunkt er der følgende delte dashboards: Besøgsreferater Mine opgaver Der vil blive udarbejdet flere dashboards løbende Lave egne dashboards Ønsker man selv at forsøge sig med Dashboards, så gøres det via menuerne i øverste højre hjørne: Man skal have sit eget dashboard, før man får adgang til værktøjerne Tilføj gadget og Ret layout. 7 Masseopdatering af aktiviteter I JIRA kan man opdatere mange aktiviteter på én gang via Massehandling. Massehandling findes i øverste højre hjørne under Værktøjer og kan aktiveres, når der vises en oversigt over aktiviteter (inden for en given filtrering): Aktiveres funktionen føres man igennem en guide, hvor de valgte aktiviteter kan opdateres. De aktiviteter, der skal opdateres, markeres med et flueben. Ønsker man at opdatere alle aktiviteter så sæt et flueben i det øverste felt lige under knappen Næste. JIRA brugervejledning kunder Side: 14 af 17

15 Dernæst følges dialogen i guiden og til sidst kan opdateringen gennemføres ved at klikke bekræft. 8 Personlige indstillinger I øverste højre hjørne kan du klikke på pilen ud for dit profilbillede. Har du ikke valgt noget, ser det sådan ud: Her kan du klikke på Profil og vedligeholde din egen brugerprofil fx sætte et billede ind. Eksterne brugere kan fx ændre adgangskode på dette sted. 8.1 Tildelte åbne aktiviteter pr. projekt I nederste venstre hjørne kan man se antallet af tildelte aktiviteter til én selv pr. projekt. 8.2 Foruddefinerede filtre Øverst til højre er det muligt at vælge blandt nogle foruddefinerede filtre jf. nedenstående: 8.3 Aktivitetsstrøm I højre side kan man desuden se en oversigt over de seneste aktiviteter, man har arbejdet på, og hvad man har foretaget sig. JIRA brugervejledning kunder Side: 15 af 17

16 9 Begreber og funktionalitet i JIRA 9.1 Logning Alle aktiviteter der udføres på en opgave i JIRA logges. Disse logninger ses nederst i skærmbilledet på den enkelte opgave/besøgsreferat under punktet Aktivitet: 9.2 s JIRA sender rigtig mange mails. Hver gang der sker noget på en aktivitet som man: Har oprettet (er rapportør) Er tildelt til dig (tildelt til) Overvåger Så sender JIRA en for at fortælle om ændringen. Er man irriteret af det, så anbefales det at lave en mappe i Outlook til arkivering af mails fra JIRA og opsætte en regel, som automatisk arkiverer mails fra JIRA i denne mappe, fx: 9.3 Alt arkiveres Alle opgaver og besøgsreferater arkiveres for evigt i JIRA. Afsluttede aktiviteter lukkes, så de ikke fremgår af den igangværende opgavemængde. Opgaver og besøgsreferater, der er fejloprettede, kan blot lukkes. JIRA brugervejledning kunder Side: 16 af 17

17 Administrator kan slette aktiviteter, hvis det er nødvendigt. 9.4 Datoer Alle datoer i JIRA præsenteres samlet i højre side af skærmbilledet. Det gælder også datoen for et besøgsreferat. Dette er standardfunktionalitet i JIRA og kan ikke ændres. 10 Mere om projekter og komponenter 10.1 Projekter og projektejere Projekter er den grundlæggende struktur bag aktiviteterne i JIRA. Der kan oprettes et ubegrænset antal projekter. Der oprettes min. ét projekt pr. kunde, men der kan oprettes flere. Fx kan der være et projekt til driftsopgaver og et separat projekt til eksempelvis et opgraderingsprojekt. Projekter har en forkortelse (et præfiks), som bruges til nummerering af alle aktiviteter i JIRA. Fx har vores interne projekt til C2IT NAV og BI præfikset CNAVBI og aktiviteter i projektet nummereres fortløbende fra CNAVBI-1. For hvert enkelt projekt kan der angives en projektejer (Projekt Lead). En projektejer vil pr. definition modtage alle ny opgaver oprettet i projektet, med mindre de oprettes og tildeles specifikt til en anden bruger Komponenter og komponentejere Et projekt kan underopdeles i komponenter. Til hver komponent kan der vælges en specifik komponentejer (Component Lead). Det vil så være denne person, der modtager nye opgaver til den pågældende komponent. På den måde kan alle generelle opgaver gives til en kundeansvarlig, hvorimod specifikke opgaver (fx relateret til et tillægsprodukt), kan gives til en anden. 11 Yderligere information Du er også velkommen til at spørge de konsulenter, du har besøg af, om de kan hjælpe med brugen af JIRA. Ligeledes er du også velkommen til at kontakte vores supportafdeling Atlassian kursusmateriale og videoer Har du lyst til at lære mere, så er der mange videoer om produktet på såvel Atlassians hjemmside samt på youtube. JIRA Demonstration Video o o https://www.atlassian.com/software/jira/demo Bemærk: Vi har ikke implementeret modulerne til Agile, Capture og Confluence. Det er således de første 14 minutter af videoen der er mest relevant. JIRA System Filters Demo Video o https://www.youtube.com/watch?v=o08oysq043w JIRA in a Nutshell demo video o https://www.youtube.com/watch?v=xrcjv0ftyr8 JIRA brugervejledning kunder Side: 17 af 17

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION BRUGERVEJLEDNING TRIC - Lagerrapport

BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION BRUGERVEJLEDNING TRIC - Lagerrapport BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION 1.1.3 Vejledning: Lagerrapport. Version 2015.12.22 Side 1 af 6 KOM GODT I GANG MED LAGERRAPPORT Vi vil her guide dig gennem brugen af

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

F2 Godkendelser. Version 4.4

F2 Godkendelser. Version 4.4 F2 Godkendelser Version 4.4 Indholdsfortegnelse Generelt om F2 godkendelser... 3 Oversigt... 4 Oprettelse af godkendelse... 5 Skabelon... 5 Godkendelsesforløb... 6 Gem godkendelsesskabelon... 8 Godkendelsesoverblik...

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING UH R MUS - LEDER UHR-VEJLEDNING Denne it-vejledning indeholder både en kvikguide og en udvidet it-vejledning til U s MUS-koncept i UHR til ledere, der skal afholde MUS. RHUS UNIVERSITET 1 KVIKGUIDE TIL

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013.

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Kalender Startvejledning Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Skifte mellem visninger Brug den kalendervisning, der bedst

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

MUS - MEDARBEJDER AUHRA-VEJLEDNING

MUS - MEDARBEJDER AUHRA-VEJLEDNING AUH RA MUS - MEDARBEJDER AUHRA-VEJLEDNING Denne it-vejledning indeholder både en kvikguide og en udvidet it-vejledning til AU s MUS-koncept i AUHRA til medarbejdere, der skal til MUS. KVIKGUIDE TIL MUS

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

https://gensidigforsikring.linkgrc.com

https://gensidigforsikring.linkgrc.com Indholdsfortegnelse Log ind... 2 Hjem... 3 Dokumenter... 6 Grupper... 9 Min profil... 20 Log ud... 21 Brugervejledning Fortroligt Side 1/21 Log ind På denne side angives et brugernavn og en adgangskode.

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK LegalOffice 1 Indhold Indledning... 3 LegalOffice Journaliser fra stifinder... 3 LegalOffice Journaliser fra Outlook og de øvrige Office produkter... 3 Visning af gemt mail på sag eller klient... 5 Gem

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside under Login eller på webadressen

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside  under Login eller på webadressen Brugervejledning Version 2.2. August 2012 Hvad er Plan A? Plan A er et elektronisk webbaseret styringsværktøj, der kan samle alle virksomhedens handlingsplaner. Plan A giver nemt og hurtigt overblik over

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Dynamicweb Quickguide

Dynamicweb Quickguide Brugervejledning Dynamicweb Quickguide Version: 1.1 2012.03.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2012 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument eller dele heraf må på ingen

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - INTRODUKTION TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW På nuværende tidspunkt består systemet af 26 blanketter, der er placeret i 7 kategorier - se nedenfor.

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do Generel information Dette dokument er en brugsanvisning for hjemmesidens back-end brugere, med information om hvordan man logger ind og hvordan man arbejder med hjemmesiden/hjemmesidens funktioner samt

Læs mere

Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer

Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer Indhold Ændringslog:... 2 Introduktion... 3 Kontrolpanel... 3 Føderationsdata... 4 Hvordan ændrer jeg information om

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 6 Principper... 7 Opbygning... 8 Projektinfo - Entreprenør... 8 Opsummering

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

5.5 Afslut handleplan Arkiverede handleplaner Find arkiverede handleplaner (og tidligere versioner)

5.5 Afslut handleplan Arkiverede handleplaner Find arkiverede handleplaner (og tidligere versioner) Indhold 1 Generelt om SVS Handleplaner i InfoNet...4 1.1 Forudsætninger...4 1.2 Tilgang til handleplaner...4 1.3 Find handleplaner sorter...6 1.4 Find handleplaner filtrer...6 1.5 Find handleplaner søg...7

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning ACUBIZ A/S Opret rejseafregning Guide INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Hvad er Acubiz...3 Hvad er en rejseafregning... 3 Afregning af dine omkostninger...4 ❶ Kontér... 4 ❷ Dokumentér... 4 ❸

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Studienet. Vejledning til det nye Studienet

Studienet. Vejledning til det nye Studienet Studienet Vejledning til det nye Studienet Denne vejledning henvender sig til medarbejdere og studerende og forklarer de vigtigste funktioner på Studienet VIA IT 20-05-2013 Studienet Vejledning til det

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere