Er du en sensitiv leder?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er du en sensitiv leder?"

Transkript

1 Er du en sensitiv leder? procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune sig ind på den enkelte medarbejders behov. Ledere i det 21 århundrede har flere fordele ved at være sensitive. Det sensitive træk blev opdaget i 1990 erne af Aron 1, som forskede i, hvorfor nogle mennesker reagerer mere på sanseindtryk end andre. Hun fandt via hjerneskanninger fmri 2, at sensitive mennesker reagerede mere på sanseindtryk. Nervesystem hos de sensitive sendte flere impulser og informationer til hjernen, derfor får denne gruppe flere input om f.eks. usagte ting eller stemninger uden præcis at kunne forklare, hvorfra informationerne kommer. Denne sensitive gruppe har en øget radar, som er mere præcis og giver et bredere spektrum af informationer omkring det der sker omkring dem. Det at være sensitiv er genetisk bestemt og er et personlighedstræk. Det betyder, at man er født med dette træk. Oftest kommer det fra ens forældre, og bliver på den måde nedarvet. Alle mennesker er på den ene eller anden måde sensitiv, der er blot en gruppe mennesker som i højere grad er mere sensitive. I alle de personlighedstest der eksisterer på markedet, har man ikke taget højde for dette træk. Dog kan tests som NEO PI-R og Hogan vise noget om dimensionerne i emotionelle reaktioner. I Danmark kan man på få yderligere informationer om, hvad der kendetegner særligt sensitive. Det at være sensitiv er ikke det samme, som at være konfliktsky. Der er ingen direkte sammenhæng mellem at være sensitiv og konfliktsky. Ledere som har arbejdet med at skabe bevidsthed omkring deres sensitive personlighedstræk og ledelsesmæssige udfordringer, har haft stor gavn af dette, fordi de lettere har kunnet arbejde med lederrollen og udviklingen af denne. Denne artikel vil fremhæve den sensitive leders særlige egenskaber og fordele ved at være sensitiv. Artiklen vil beskrive de udfordringer, der kan være forbundet med en sensitiv leder og fremhæve organisationspsykologiske redskaber til at håndtere disse. Redskaberne kan enten anvendes direkte eller give inspiration til at gøre ledelse lettere. Artiklen udspringer af forskning omkring sensitivitet samt egne erfaringer fra ledercoaching i privat praksis af både offentlige og privat ansatte ledere. 1 Elaine N. Aron: Særligt sensitive mennesker, Borgen Functional Magnetic Resonance Imaging, der på dansk bliver til 'funktionel magnetisk resonans-billeddannelse'. Med fmri kan man måle ændringer i blodtilstrømningen i forskellige dele af hjernen. 1

2 En sensitiv leder kan beskrives således: Er i stand til at mærke stemninger Er god til at sætte sig ind i den andens person sted Fornemmer i højere grad andres behov Registrerer det usagte Er tilbageholdende med at uddelegere opgaver tager særlige hensyn Tænker meget over tingene Behøver en fast platform Har behov for at kunne trække sig og have alene tid De sensitive ledere er oftest meget vellidte, fordi de netop er gode til at mærke stemninger og har et behov for at reagere på dårlige stemninger, så alle har det godt. Det betyder dog, at de lytter mere til andres behov fremfor deres egne, og kan føle sig i konflikt mellem organisationens behov og medarbejderens behov. I min daglige praksis oplever jeg, at en sensitiv leder kan være udfordret på følgende områder: Lederrollen og uddelegering af arbejdsopgaver Uformel og formel ledelse Trivselshåndtering Dette er blot et udsnit af de udfordringer sensitive ledere oplever. I en ledercoaching opstår der også andre temaer, der håndteres personligt fra leder til leder. Lederrollen Lederrollen skal ses i lyset af at være den, der skal sætte retningen for, hvor medarbejderne er på vej hen i forhold til organisationens mål. En sensitiv leder har via de ekstra informationer en tendens til at tænke ud fra en demokratisk ramme, hvor alle har ret til en stemme og medindflydelse. Det er som udgangspunkt også det mest forventelige inden for dansk ledelse. Dog skal man være opmærksomme på, at lederen skal lede og skabe retning. Lederen skal træffe beslutninger og uddelegere opgaver, der stemmer overens med organisationens behov. Medarbejderens behov er også vigtige, men de kan ikke stå alene. Lederen skal 2

3 sætte rammen, hvorfra arbejdet kan udføres. Rammen er derfor ikke til forhandling, det kan selv udførelsen være. En medarbejder skal eksempelvis udarbejde en rapport til et bestemt møde i januar. Lederen er blevet opmærksom på, at medarbejderen ikke kan nå at blive færdig med opgaven, fordi medarbejderen skal nå at afspadsere inden året er omme. Lederen har ved en tidligere lejlighed givet medarbejderen besked om nødvendigheden af afspadsering. I min ledercoaching spørger jeg, hvad han vil gøre, når rapporten ikke bliver færdig til tiden. Han fortæller, at han selv vil påtage sig opgaven, skønt han ikke har tid til det. Da vi taler om rammesætning og uddelegering af arbejdsopgaver, går det op for lederen, at han kan omdefinere rammen, og bede medarbejderen om ikke at afspadsere, fordi afleveringen af rapporten er vigtigere end afspadseringen. Lige præcis dette er afgørende, fordi lederen kan træffe gode beslutninger uden medinddragelse. Redskabet, der skal fremhæves her, er uddelegering et gentagende emne i ledercoaching. Lederen, fordeler og uddelegerer arbejdet til organisationens bedste. Lederrollen og niveauet af medinddragelse kan skabe rum for uformel ledelse, hvor en eller flere medarbejdere tager ledelsesopgaver uden, at de formelt har fået disse opgaver. Uformel og formel ledelse Davies og Harré 3 har udviklet et positioneringsbegrebet, hvor det handler om at skabe den mest funktionelle position, hvor man ikke behøver at tage en given rolle. De understreger, at roller indtages af en person, skabes og forhandles aktivt. Rollen kan både skabes igennem italesættelse og adfærdsændringer. Der vægtes dog primært italesættelsen. En leder beskriver, at han har haft et personalemøde, hvor en af medarbejderne siger: Så kan du lige booke lokale til den dato, hvor vi skal have det kursus. Lederen svarer i denne situation: Ja, det gør jeg lige. I min coaching af denne leder kommer jeg ind på positioneringsbegrebet. Jeg forklarer ham, hvordan han kan skabe en anden position og ikke blot tage den rolle, han bliver givet. Det går op for ham, at han skulle have sagt: Det lyder som et godt forslag, du kan lige booke lokalet og give mig besked, når det er booket. Herigennem ville han have skabt en anden position på en god måde og lukket muligheden for uformel ledelse. Eksemplet her ser jeg tit ved ledere, som automatisk reagerer på medarbejdernes behov. I den omtalte situation er det ikke umiddelbart skadeligt, men sker det flere gange over tid, får lederen alt for mange opgaver, som medarbejderne sagtens kan udføre, og desuden blegner hans status som leder. 3 Davies, B. & Harré, R. (1990): Positioning and the discursive production of selves. (Journal for the Theory of Social Behaviour, 20(1)):

4 Denne model kan anvendes til illustrere, hvad der sker, når medarbejderen giver lederen en uhensigtsmæssig rolle: Given rolle Tagen rolle Formel niveau Leder Medarbejder Uformelt niveau Medarbejder Medarbejder Frit efter Krantz and M. Maltz I første rubrik har lederen på det formelle niveau lederrollen, men bliver af en medarbejder, som er uformel leder givet rollen medarbejder, hvor lederen automatisk kommer til at tage medarbejderrollen. Det bevirker, at lederen på sigt kommer til at være i medarbejderrollen, hvor uformel ledelse vil blive endnu mere fremherskende. Det er derfor centralt, at lederen ikke automatisk tager de roller, som man bliver givet, men overvejer, hvordan lederen kan forblive i lederrollen og forstærke denne position. Et andet perspektiv som har relevans i denne sammenhæng er, at rollefordelingen formel og uformel ledelse sker ubevidst, fordi mennesker gruppere sig ud fra det, de er vant til. En sensitiv leder er vant til at mærke andres behov, derfor indtager de automatisk den rolle, der er nødvendig. I den psykodynamiske systemteori påpeges det, at der er forskel på formelle roller og psykodynamiske roller 5. Det betyder, at selvom lederen har titlen, så kan der sagtens ske en masse under overfladen, hvor lederen ubevidst ikke får lov til at tage lederrollen eller kommer til at tage medarbejder rollen, som i ovenstående eksempel. Det kan være ret vanskeligt at lede en gruppe, når der er én eller flere uformelle ledere. Redskabet der skal fremhæves her er, at omdefinere rollen igennem kommunikation eller adfærdsændring. En sensitiv leder kan opleve, at de bliver hurtigere overstimuleret og flere udvikler symptomer der minder om stress. Det er dog vigtigt at adskille reelle stresssymptomer og overstimulering. Nogle sensitive ledere fortæller at de føler sig svimmel, hvis der sker for meget omkring dem. Svimmelhed et et alvorligt stresssymptom, dog skal lederen være opmærksom på, at man godt kan blive svimmel, fordi man er sensitiv, og det betyder ikke nødvendigvis, at man er stresset. Alvorlige stresssymptomer (som f.eks. svimmelhed) skal være ledsaget af andre stresssymptomer over længere tid før, der er tale om diagnosen stress. På min hjemmeside ligger en gratis stresstest til fri afbenyttelse. 4 A Framework for Consulting to Organizational Role Published in the Consulting Psychology Journal, Practice and Research, Volume 49, Number 2, Spring, 1997, an American Psychology Association Publication. 5 Psykodynamisk organisationspsykologi på arbejde under overfladen (2004). 4

5 Trivselshåndtering Overstimuleringen eller stress åbner mulighed for at tale om trivsel. Oftest taler vi om vigtigheden af trivsel i organisationer, men denne artikel har fokus på den sensitives leders personlige trivsel. Der er skrevet adskillige bøger om stress og stresshåndtering, og ifølge WHO 6 er stress et af Europas største problemer om 6 år. I stedet for at have fokus på stress og stresshåndtering, er emnet trivsel i denne sammenhæng mere interessant. Inspireret af den positive psykologi, der tager udgangspunkt i det, der får mennesker til at trives optimalt. Aron 7 har fokus på, at sensitive mennesker både skal sørge for at trives mentalt og fysisk, fordi sensitive mennesker i højere grad bliver stimuleret positivt og negativt. Det er derfor vigtigt, at der er balance. Når jeg spørger en sensitiv leder: Hvad har du brug for? Hvad har du lyst til? og tilføjer, at de ikke må tænke andre ind i det, har de svært ved at svare på mine spørgsmål, fordi de straks begynder at tænke på andres behov. Redskabet er, at få den sensitive leder til at stille sig selv disse spørgsmål tre gange om dagen, igennem bevidstgørelse kan de ændre adfærd denne øvelse kalder jeg selvcoaching. Selvcoaching er yderst effektivt, når den sensitive leder står midt i en række udfordringer eller har behov for at øge egen trivsel. 6 World Health Organization 7 7 Elaine N. Aron: Særligt sensitive mennesker, Borgen

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb Mobning under lup Et mobbeoffer, en skurk, en næsepillende tilskuer og en uduelig leder. En stærk, en svag. Måske er diskursen og de mulige positioner i psykologernes tilgang til mobning ikke så konstruktive.

Læs mere

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive.

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. april 2013 Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. Du kender dem i skolen... Det er de elever, som vi i fortvivlelsens øjeblik kalder sårbare, nærtagende, sarte, langsomme, arrogante eller

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! I dette nummer har vi 2 forskellige indslag omkring pauser på arbejdet. Det ene er en artikel inspireret af den debat

Læs mere

Særligt Sensitive børn Highly Sensitive Children

Særligt Sensitive børn Highly Sensitive Children Særligt Sensitive børn Highly Sensitive Children 83.993 Gitte Bredahl Pedersen, ps10v105, 11A, 2010vAB., ps10v131, 11A, 2010vAB. 1 Indholdsfortegnelse Indledning...5 Problemformulering...6 Emneafgrænsning...7

Læs mere

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen mellem at bevare selvstændigheden og at afgive kontrol det er en af de mange svære og energikrævende udfordringer,

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

Mindfulness for ledere

Mindfulness for ledere Mindfulness for ledere Af Pernille Hippe Brun. Erhvervspsykolog, coach og facilitator, hippebrun^co (www.hippebrun.com). Introduktion Som leder i dagens Danmark stilles der dagen lang mange krav til din

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Man skulle ikke skulle tro det med det forår, men vi skal faktisk til at planlægge vores sommerferie nu. Spørgsmålet er,

Læs mere

Ledelse i udvikling. Lykkelige organisationer? TEMA

Ledelse i udvikling. Lykkelige organisationer? TEMA 2 2015 Ledelse i udvikling TEMA Skab motivation hver dag Nøglen til de bedste resultater findes blandt motiverede medarbejdere Pernille Erichsen, Implement Consulting Group side 6 Lykkelige organisationer?

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere