Abstract: Bitten Møller Jensen. IVA København. 24/5 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abstract: Bitten Møller Jensen. IVA København. 24/5 2012"

Transkript

1 Abstract: Demoteket describes itself as a group of undergrond libraries. They are situated in a number of public libraries, some in Copenhagen and one in Kolding. Demoteket is highly influenced by the Do It Yourself (DIY) culture. The values that lie within the DIY culture conflict with the institutional culture to a certain extent. Demoteket and the public library misunderstand each other on certain points, which is the result of having roots in different cultural fields; the DIY culture and the institutionalized library. A reason for this misunderstanding can be found in the fact that the public library and Demoteket have very different norms and backgrounds. The public library is deeply founded in the instutional culture, which has little in common with the DIY culture the essence of Demoteket. This thesis aims to analyze what happens when underground culture is to coorporate with the institutional culture. 1

2 Indholdsfortegnelse S. 1. Abstract. S. 2 Indholdsfortegnelse S. 3 Problemformulering S 3. Teori og metode S. 4. Indledning S 4. Hvad er Demoteket. Analyseafsnit S. 7. Hvad formidler Demoteket? S. 8. Analyse af Demotekets virtuelle formidlingsmåder S. 8. Demotekets Hjemmeside S.12. Demotekets facebook side S. 15. Demotekets fysiske formidlingsmåde S. 15. At katalogisere undergrundsmateriale S. 16. DIY kulturens historie S. 17. Værdigrundlag og mentalitet i DIY kulturen S. 18. Symtomatisk lige nu/ Hvorfor er der plads og brug for demoteket? S. 20. Demoteket i det fysiske bibliotek S. 21. Værdigrundlag i Folkebiblioteket. Folkebiblioteket som institution. S. 24. Når undergrundskultur møder institutionskultur. S. 27. Hvad tilføjer Demoteket Folkebiblioteket? S. 29. Formidlingsforskelle S. 32. Konklusion. 2

3 Demoteket: Et undergrunds bibliotek i Biblioteket. Problemformulering: Hvordan forholder Demoteket sig til det etablerede bibliotek som institition? Hvad sker der, når et undergrundsbibliotek relateret til DIY kulturen, skal samarbejde og indpasses konventionelle rammer, som det, et folkebibliotek er? Hvilket kulturbegreb og formidlingsbegreb arbejder Demoteket ud fra i forhold til det etablerede og traditionelle bibliotek? Hvad gør de anderledes? Og hvilke problemer kan der opstå, når to forskelligt funderede kulturformidlingsorganisationer skal arbejde sammen? Teori og Metode Med udgangspunkt i Demotekets hjemmeside, facebookprofil, og fysiske formidlingstilgang undersøger jeg, hvad der adskiller Demoteket fra det almindelige folkebiblioteket, og konkluderer at Demoteket tilhører det der kaldes Do It Yourself kulturen. Meget af min viden bygget op omkring feltstudier i DIY mijøet, og til Demotekets arrangementer. Jeg har brugt Demotekets evalueringsrapport fra Maj 2011, til at belyse hvilke problemer der kan opstå, når DIY mijøet, bliver inkoorpereret i en folkelig institution som biblioteket, og hvorledes den første periode på 2 år er forløbet. Og jeg har brugt et antal webartikler, til at undersøge hvad Demoteket er, og hvorledes dette fungerer. Endvidere har jeg foretaget et skriftligt interview med Projektlederen Hans Henrik Skov, for at verificere nogle af de teser jeg stiller i min opgave. Udfra konklusionen, at Demoteket er bygget op omkring DIY kulturens pricipper, har jeg ved hjælp af bogen Generation Kan selv, af William Arbrahamsen og Kathrine Storm, et interview med projektlederen for Demoteket, og de førnævnte artikler foretaget en analyse af DIY kulturens værdigrundlag. Den konklusion bruger jeg til at analysere Demotekets værdigrundlag ud fra, hvilket jeg sammenstiller med det almindelige danske folkebiblioteks værdigrundlag. Udfra Nanna Kann-Christensens artikel, Institutionel teori, om institutions logik, sætter jeg Demoteket op i mod 3

4 folkebibliotekets værdier. Derefter bruger jeg afsnittet om biblioteket i oplevelsessamfundet i Rasmus Grøns PhD afhandling, Oplevelsens rammer, til at belyse hvilken betydning det har haft for folkebiblioteket og Demoteket at træde ind i den performativite fase, og hvilke indvirkninger dette har haft på eventuelle misforståelser, men også på at der er plads til Demoteket på folkebiblioteket af samme grund. Indledning Demoteket, beskriver sig selv som et undergrundsbibliotek, og er et forholdsvist nyt projekt, som tager DIY kulturelle metoder i brug på et etableret sted, som folkebibliotekerne. Hvad brugeren, Demoteket, og biblioteket får ud af denne nye konstellation, er relevant, både biblioteks historisk set, sociologisk set, og set i lyset af, at bibliotekerne disse år, går gennem mange udfordringer med hensyn til selvfornyelse og identitet. Det er i dette felt, mange områder, som er på forsøgsstadiet, og derfor udfylder min opgave et videnshul, hvorigennem jeg forhåbentlig kan undersøge og sætte ord på, hvordan denne formidlingsmåde influerer de involverede aktører. Folkebiblioteket bygger på en lang række traditioner og har et værdigrundlag, som er et resultat af denne organisations opbygning og historie gennem tiden. Det samme er gældende for Demoteket, som er tæt forbundet til Do It Yourself miljøet, der også har deres egne traditioner, regler og normer, hvilket indebærer en anderledes formidlingstilgang, end den folkebibliotekerne benytter sig af. Endvidere gælder det for begge parter, at dét værdigrundlag disse hver især har, er kulturelt funderet i hver deres tradition, hvilket influerer på alle områder i hver organisation. Hvorledes denne forankring i to vidt forskellige kulturer påvirker samarbejdet imellem disse, vil jeg belyse i denne bachelor. Hvad er Demoteket? Demotekets hovedpræmis, er at gøre den kunstneriske undergrund tilgængelig for alle, og fungerer på den måde, at alle kan aflevere deres selvproducerede værk, som så bliver registeret og lånt ud. Demoteket som idé, er taget fra Sverige, hvor det første demotek startede i Grundideen i Danmark, ligger op af den svenske, som er således beskrevet på den 4

5 svenske wikipediaside: Demoteket är ett ungdomsprojekt vars grundidé är att göra det möjligt för unga människor att lämna in sina egenproducerade alster till biblioteket, i form av film, text och musik m.m. Utöver själva grundidén jobbar projektet med många andra idéer som handlar om unga människors användande av dagens och morgondagens bibliotek. Driver projektet gör Reaktor Sydost som är ett resurscentrum för film och ung kommunikation. 1 Der findes indtil videre demoteker i 49 svenske byer. Demoteket i Danmark opstartede i 2010 som et offentligt støttet forsøgsprojekt på 6 Københavnske biblioteker. De 6 biblioteket var oprindeligt Blågårdens Bibliotek, Nørrebro Bibliotek, Vigerslev Bibliotek, Vesterbro Bibliotek og Øbro Jagtvejens Bibliotek 2. Vigerslev afdelingen er siden flyttet til Valby. Og endvidere er der opstartet et demotek i Brønshøj, Herlev og Kolding indenfor det sidste år. Ideen bag Demoteket er, at unge mennesker skal kunne indlevere værker, man selv har lavet. På denne måde bliver brugeren involveret i biblioteket på en helt ny måde, og som ny udøvende kunstner, forfatter, eller filmmager, er det på denne måde muligt at få formidlet sine ting ud på biblioteket, uden andre mellemled end Demoteket. At få sit værk på demoteket er forholdsvist enkelt. På demotekets hjemmeside finder man en blanket, som man udfylder og underskriver. Se Bilag 1. Demoteket er generelt rigtigt gode til at promovere sig selv, og sætte ord på, hvad de gerne vil. På bibliotek.kk.dk, sælger nørrebros demotek sig således: På Demoteket er vi af den overbevisning, at dine værker er værd at se og høre, uden indblanding fra store forlag og pladeselskaber. Vi mener at Do It Yourself-kulturen er en af de mest banebrydende og dynamiske udviklinger indenfor det københavnske kulturliv i senere tid. Demoteket bygger videre på et godt gammeldags biblioteksprincip om, at kultur og viden skal være gratis og tilgængeligt for alle. Som youtube-generation har vi mere end 1 Kilde wikipedia, lokaliseret d 23/ på:http://sv.wikipedia.org/wiki/demoteket 2 Demotekets evalueringsrapport. s.3 5

6 nogensinde taget gratiskulturen til os men er også blevet vant til dårlig lyd og dårlig opløsning. På Demoteket vil vi igen kunne opleve noget så luksuriøst som at stå med et værk i hånden: mærke det, vende det om, se bagsiden, folde det ud, se og høre det som en helhed, og hvordan det var meningen det skulle lyde eller se ud. Demoteket er en platform, ét enkelt samlingspunkt, hvor alle kan gå ned og se alle de værker, man altid gerne ville se, men ikke fik fat i. Fordi man ikke lige var til den rette releasefest, pirat-bio eller street art event, hvor det blev solgt eller givet væk. Både indenfor ens eget miljø og alle de andre subkulturer, man ikke lige får linket sig ind på. Det er selvfølgelig her, hvor du kommer ind i billedet: Uden jeres værker, intet Demotek! Du kan donére dine værker til biblioteket ved hjælp af et par få lette trin1) Print og underskriv en kopi af kontrakten. Den garanterer at det er dit eget værk, og at vi må låne det ud. 2) Smid værk og kontrakt ned på dit lokale Demotek. Gerne i 6 eksemplarer, så der kan stå et på hvert Demotek.3) Du kan evt. søge om støtte til materialeomkostninger. På den måde kan du være med til at skabe et aktivt og konstant voksende undergrundsarkiv. Du kan give dine venner og fans en mulighed for at opleve dine værker, som de var tænkt. (Selv dine venner i Ålborg vil kunne låne det gennem bibliotek.dk!) Og du vil kunne bruge det som en platform til at nå et bredere netværk. 3 Denne præsentation af Demoteket er stort set ens, for alle 6 Demotekers præsentation af dem selv. Styrelsen for bibliotek og medier beskriver demoteket således: Idéen med Demoteket er, at unge kan indsende deres demoer, dvs. værker, hvad enten det er musik, litteratur eller film til Demoteket der så gør de fysiske demoer tilgængelige på Københavns biblioteker og tilgængeliggør dem digitalt viahjemmesiden Demoteket.dk. Demoteket vil desuden give unge mulighed for at vise og udvikle deres egenproduktion på bibliotekerne ved at arrangere koncerter, udstillinger og workshops med fokus på DIY indenfor musik, film og litteratur. Demoteket inddrager unge brugere på biblioteket og positionerer os som en dynamisk, attraktiv og værdifuld partner for 3 6

7 unge. 4 Hvad formidler demoteket? Som nævnt, er det brugerne selv, der indleverer materialet til demoteket. Så det er brugerne der bestemmer hvad Demoteket skal bestå af. En stor del af materialet, som er til udlån, består af musikudgivelser. Disse er tit meget kunstfærdigt fremstillede udgivelser, som brugeren har brugt lang tid på at lave coveret til, og stilmæssigt bevæger disse sig indenfor mange forskellige genrer, som har det tilfælles at tilhøre DIY kulturen. Musikken er tit indspillet for relativt få penge, som bandsene selv har skaffet, og kunstnerne har tit selv brændt cd'erne og brugt meget energi på at lave flotte og nogle gange også unika covers til deres musik. 5 Endvidere formidler Demoteket selvfølgeligt litteratur, som brugerne selv har trykt, eller som er udgivet på små uafhængige forlag. Andre effekter som brugerne har sendt ind til Demoteket har været hjemmedesignet tøj, kunstinstallationer og sågar et koben, som ironisk nok blev stjålet. På Demoteket er vi af den overbevisning, at dine værker er værd at se og høre, uden indblanding fra store forlag og pladeselskaber. Vi mener at Do It Yourself-kulturen er en af de mest banebrydende og dynamiske udviklinger indenfor det københavnske kulturliv i senere tid. 6 Demoteket er andet og mere end bare et undergrundsbibliotek i biblioteket, og derfor har der været gode muligheder for at skabe et solidt fundament for at skabe sig et navn som folk kan huske. Opbyggelsen af Demoteksets navn er noget der har taget lang tid, og noget der har været en vigtig del af det grundlæggende arbejde med at gøre Demoteket både synligt og troværdigt. Det kræver det stort arbejde at blive husket indenfor dette miljø. Men Demotekets 4 (kilde evalueringsrapporten, s. 4men find selv citatet på siden for styrelsen for bibliotek og medier) 5 Baseret på feltundersøgelse 6 Fra: (fundet i evalueringsrapporten) 7

8 styrke er netop, at det kan samarbejde på tværs af forskellige interessefaktorer, og miljøer og knytte disse sammen. Desuden er Demoteket meget loyale overfor deres brugere, hvilket også er en force. De brugere der indleverer materialer til Demoteket, synliggør Demoteket på forskellige måder. Via deres hjemmeside, facebook side, eller ved at booke et demoteksband til en koncert. Læring tilbage til undergrunden er også et vigtigt emne i Demotekets arbejde. HHS understreger dette, i mit interview med ham: Hvad føler du, er demotekets vigtigste opgave? HHS: Indsamling og videreformidling af undergrundskunst. Læring tilbage til undergrundmiljøerne. Analyse af Demotekets virtuelle formidlingsmåder: Demotekets hjemmeside. Demotekets hjemmeside er simpel, men oplysende, og formidler dét den skal. Vedlagt som bilag 2, er et screenshot af hjemmesiden. Denne beskrivelse er foretaget udfra seneste observation af siden, fortaget d. 22/5 2012, hvilket er relevant i og med at hjemmesiden jævnligt bliver tilføjet nye informationer, funktioner og opdateringer. Hjemmesidens adresse er: fra hvilken alle oplysninger er taget. Demotekets DIY rødder, kommer klart til udtryk gennem hele hjemmesiden, og meget symbolsk er forsiden et hjemmelavet tv i pap, som man lavede dem, da man var barn. Det hjemmelavede tv's knapper leder videre til hjemmesidens undersider: Om. Aflever. Events. Teve. Nyhedsbrev. Hvilke jeg vil gennemgå i nævnte rækkefølge. Under Om, kan man trykke sig videre til Hvad, og Hvor. Under Hvad, er der en beskrivelse til brugeren af hvad demoteket er: Demoteket er dit undergrundsbibliotek. I februar 2010 sneg undergrunden sig ind på seks af Københavns biblioteker. Hvert bibliotek har en ny reol med alt fra krøllede soveværelses-produktioner til indieselskabers avantgarde-udgivelser. Fra dubplates til 8

9 zines, fra kunstfilm til digtsamlinger, fra streetart-bøger til stencils. Bedst af alt: du kan få lov til at låne det med hjem ligesom med alle andre biblioteksmaterialer. Og endnu bedre: du kan aflevere dine egne ting, så andre kan få glæde af dem! Husk! Hvis du vil lave foredrag eller spille eller læse op eller... så skriv en mail til Under Hvor, er der en liste over de 6 Demoteker i København, med kontaktinformation tilknyttet. Blågårdens Bibliotek, Brønshøj, Nørrebro Bibliotek, Biblioteket Rentemestervej, Valby Bibliotek, Vesterbro Bibliotek. Under Aflever, er der en udførlig guide til hvordan man afleverer det, man gerne vil have skal udlånes på Demoteket. Det kan være tekst, musik, kunst, film. Det eneste bureaukratiske krav der er at finde på hjemmesiden, er en kontrakt man skal udfylde, for at tilkendegive at man selv er lovmæssigt ophavsmand til det pågældende materiale. Man kan selv udfylde kontrakten med emneord, hvilket giver brugeren mulighed for at udfylde emneord, der måske er vanskelige for en bibliotekar at tilføje, hvis ens musik f.eks tilhører en meget smal genre. Udover dette er Demotekskontraktens funktion at give brugeren mulighed for at tilføje kontaktoplysninger til værket, så det på denne måde er muligt at netværke med andre brugere og lånere. Til allersidst giver denne blanket brugeren mulighed for at søge om bibliotekspenge for sit værk. Demotekskontrakten er vedlagt som bilag 1, som tidligere nævnt. Under "Lån", kommer man videre til den en underside med tre videre undersider: "Hvor", "Biblioteksbasen", og "Anbefalinger". Hvor der understreges endnu engang hvilke Demoteker man kan låne på. Endnu engang er det kun de Københavnske Demoteker der er kontaktoplysninger på. Dette kan måske tilskrives at Kolding og Herlev afdelingen er så nye, at de endnu ikke er kommet på siden. Hvis man trykker på "Biblioteksbasen", bliver man ledt videre ind på Købnhavns bibliotekers hjemmeside. Adressen: Her 9

10 finder man alt registreret demoteksmateriale. Screenshot er vedlagt som bilag 3 Ud fra denne side kan meget aflæses. Her får man blandt andet et indtryk af, hvilke genrer demoteket indeholder, hvor populært et medie grammafonpladen stadig er i undergrundsmiljøt ( Demoteket indeholder 111 grammafonplader. Og tilsammenligning indeholder det 79 musik cd'er) Nogle effekter har været svære at placere emneord på, og er blevet placeret under kategorien undefined. F.eks en bordeux lilla kjole, designet og lavet af Josefine Gerstenfeldt, der dog alligevel har fået klassemærket skønlitteratur. Tilsidst på denne underside, kan man læse tre anbefalinger. Een for et projekt der hedder Den Nørrejyske Ø's stororkester for opløst mønster musik, Tilsidst på denne underside, kan man læse 4 anbefalinger. Een for et projekt der hedder Den Nørrejyske Ø's stororkester for opløst mønster musik, som Demoteket udtrykker stor glæde for at snart at fået med i deres samling. Pladerne er lavet af en række avantgardemusikere, og beskrives som havende en indbygget mulighed for interaktion mellem låner og musiker. Boxen indeholder 4 Lp'er, en dvd og en plakat, og det er meningen at lytteren skal kunne afspille de 4 plader, for på denne måde at danne ny musik ud af disse: Kort og simpelt fortalt består boxen af en masse stykker musik der kan afspilles samtidig i forkellige tempo og rækkefølge f.eks, for at danne ny musik hvis man har flere pladespillere og en mixer er det optimalt, men det kan også lade sig gøre at downloade numrene og lave ny musik i sit musik editor program. 7 Envidere er der en anbefaling af en feministisk artikel samling, Feministiske Perspektiver- Køn og kapitalisme, som en feministgruppe kaldet KRAN har lavet. En digtsamling af Andreas Secher Boyes; Sundhedsforsygelsen, som beskrives som mavesure, morsomme og samfundsrevsende, Og en opsamlingsplade ( ) af et undergrundsband, kaldet Mit Nye Band. 7 Webside. Lokaliseret d. 22/ på 10

11 Under "Events" på forsiden, kommer man om til undersiden, hvor alle oplysninger om events er. Under "Denne måned, er der en bekskrivelse af en udvalgt event: et fordrag om human bodymodification, hvor der også vil være koncert med bandet Spost, plus en mulighed for at blive tatoveret gratis. En nærmere beskrivelse af dette event findes på side 18 Under "kalender", er der remset 4 arrangementer op der løber fra februar til maj, med en påhæftet advarsel om at alle events indeholder musik. Under "tidligere events" er to events nævnt: En poesi jam, og et event: Frankering for folket. En fax installation lavet af Jacob Sikker Remin, hvor man kunne lave julekort som blev frankeret af de til demoteket tilhørende Brunette Bros, eller man kunne faxe dem på fax installationen, hvilket ville udmunde i en bog med alle faxene i. Se bilag nr 4. Under "Video" ligger der en video fra en animationsworkshop Demoteket har afholdt. og endvidere to videoer fra koncerter. Den ene koncert med Henning Frimann, Vagn E. Olsson, Elisabetta Saiu, som jeg ikke har kompetencer nok til at genreplacere, men som indbefatter indkøbsvogne, postpakkevogne, gryder, og skrammel bygget sammen til instrumenter, med en monotom klagende messen tilsat. Den anden video er fra en noisekoncert, afholdt på spillestedet Mayhem, med kunstneren Eric Copeland. Under fotogalleri er et lille udvalg af Demotekets enorme fotosamling, og et link videre til Flickr. På Flickr har Demoteket ikke mindre end 200 fotos liggende fra de forskellige arrangementer de har lavet på adressen, hvorfra jeg også har alle fotos brugt i opgaven: Under TeVe på Demotekets forside, kommer man ind på en underside med forskellige videolinks. Under Søndagspakke ligger der skiftende aktuelt indhold op. Dette kan være reklamer for et aktuelt Demoteksband. I dette tilfælde dokumenteres et Københavnsk reaggeabands tur til Århus, hvor de spiller et gig på gågaden i sneen. Videoerne har tit 11

12 en humouristisk, drillende, eller satirisk undertone. Midt i den korte video om Bo Marley, klippes der over i en satirisk anmeldelse af det Københavnske band Frisk Frugt. Indtil videre jeg ikke på hjemmesiden observeret en seriøs anmeldelse, og det er heller ikke tilfældet med anmeldelsen af bandet Frisk Frugt. En Voiceover stemme er lagt hen over anmelderens rigtige stemme, og anmelderen misforstår med vilje alt omkring pladen og bandet. På undersiden er der herefter en række muligheder, der ser ud til at være under opbygning, eller hvor der ikke er materiale endnu. Under "Har lånt", "Har mødt" er der således ikke andet end en pauseskærm. Under "Guide", er der en kort naivistisk tegnet video, akkompaneret af muzak og blokfjøjte der beskriver hvorledes man afleverer sine ting til Demoteket. Under Credits takkes alle dem, der har hjulpet eller støttet. Feks: Udviklingspuljen, Styrelsen for Bibliotek og Medier.Københavns Kommune, der har støttet økonomisk, og.projektværkstedet, Det Danske Filminstitut, som er et sted, hvor man kan søge om at få gratis eller støttet hjælp til filmning og klipning. Endvidere takkes en række mennesker, der har været med til at lave filmene, eller musikken i videoerne, og sidst men ikke mindst takkes Byen Lys, som en gammel biograf på Christiania, der hver måned ligger rammer til at fremvise et nyt afsnit af Demotekets Tv. Hermed bliver formidlingsformen fysisk, og social. Den sidste knap på Demotekets forside er knappen "Nyhedsbrev" Her kan man skrive sig op til at modtage Demotekets nyhedsbrev på mail, så man altid kan holde sig opdateret. Demotekets facebook side. Demoteket har to facebooksider tilknyttet sig. Endvidere har Herlev og Kolding Demotek hver deres egen side, som vedrører deres egne lokale arrangementer. De to sider hedder begge Demoteket, med man kan adskille dem fra, at den ene er registreret som en gruppe, og har 316 medlemmer (registreret d 24/4 2012). Denne side, 12

13 promoverer udelukkende demotekets TeVe, som er et projekt, hvor der hver måned anmeldes nye kunstnere. Disse anmeldelser vises hver måned i en gammel biograf, Byens lys på Christiania. Indholdet i dette, analyserer jeg i afsnittet om Demotekest hjemmeside. Den anden gruppe, som jeg vil kalde hovedsiden er den mest aktive, med mange daglige statusupdates, som hovedsagligt reklamerer for Demotekets aktiviteter. Hovedsiden kan man kende ved, at den udover at hedde Demoteket, også et tilføjet kategorierne Library, Købanhavn, Denmark. Denne tæller over 1011 medlemmer (registreret 24/4 12) De 1011 medlemmer ser ved første øjekast ikke så aktive ud. Der er likes ved de enkelte opslag, men ikke særligt mange kommentarer eller intern snak. Man kan dog ikke bruge dette fact alene til at fastslå, om medlemmerne vitterligt bruger siden eller ej. Mange faktorer kan være gældende. At demoteket har et aktivt støttebagland sammenstillet med den forholdsvist ikke så aktive brugerinvolvering på facebookgruppen, kan skyldes et miks af mange ting. For det første traditionen indenfor den pågældende kultur. I modsætning til f.eks popkultur, er der ikke tradition for indenfor punkmiljøet, at man nødvendigvis behøver at rose og bekendtgøre at man kan lide det, man kan lide. Man støtter, ved at møde op til arrangementerne, eller være indvolverede på anden måde, som kontakt, eller hjælper og lignende. En anden forklaring kan være, at selv om Demoteket har mange aktive brugere, kender disse brugere ikke nødvendigvis hinanden, og er derfor mere tilbageholdende med at ytre sig på siden. Selvom København er en lille by, indeholder denne flere forskellige subkulturelle grupperinger, som ikke nødvendigvis kommunikerer særligt meget indbyrdes. Derfor kan et Demotek arrangement være det eneste, sådanne forskellige grupperinger har til fælles vedrørende et bestemt arrangement. Jeg har på facebook siderne observeret at den største indbyrdes brugermæssige aktivitet indenfor det subkulturelle miljø, foregår indenfor mere fasttømrede og homogene grupper, hvor brugerne til en vis grad også kender hinanden i virkeligheden. Eet eksempel Facebooksiden for Dansk Punk 8, hvor der er stor diskussionsaktivitet. Den gennemsnitlige bruger af denne side, ser ud til at have været ung i 80'ernes punkmiljø, og postningen af videoer derinde er også en blanding af punk fra 80'erne, og helt ny 8 13

14 punk. En hurtig observation af kommentererne derinde vidner om, at her kommenteres der af nostalgiske grunde. At brugerne af Demotekets facebook gruppe er tilbageholdende med at ytre sig derinde, betyder ikke at de ikke bruger siden. Mange af Demotekets opslag får mange shares, i forhold til hvor få der kommenterer, hvilket altså betyder at nogen har synes det var mere vigtigt at dele begivenheden, end at like, eller kommentere den. Der er mange måder at vise engagement på, og når man deler en begivenhed, laver man permanent reklame for det pågældende link, i og med dette bliver synligt både på ens facebookvæg, og i ens venners newsfeed. Et like indeholder ikke det samme aktive element, som et share gør, og har dermed mindre social effekt. Denne side bliver benyttet bredt. Til at fortælle om alle Demotekets arrangementer, også de ikke Københavnske. Af brugerne eller frænder i DIY miljøet, som ligger links ind, om alt fra at søge kulturstøtte, til fest i nærmiljøet tilhørende blågårdsgades Demotek. På facebooksiden, bliver tilknytningen tik DIY miøjet klar. Man bliver hele tiden opfordret til at deltage i noget, eller sende noget ind, på en ikke-anmasende måde. Man kan også finde en vejledning til, hvorledes man laver sin egen miljøvenlige mosgraffitti. En instruktionsvejledning i, hvordan man laver sin egen spiselige, realistiske chokoladehjerne, ud fra data fra en MRI scanner. Hvorledes man sniger sin egen kunst ind på et kustmuseum for at få det udstillet, en invitation til Lyd og litteraturfestival og meget mere. En blanding af informative opslag, der viser Demotekets enorme kulturelle netævrk, og af elementer der indeholder lige dele sjov, og opfordring til diverese DIY aktivitet. Ud fra facebooksiden, er det nemt at se, at Demoteket har en fastømret og gennemarbejdet identitet. Hvad denne identitet har for Demoteket og dens arbejde med bibliotekssektoren, vil jeg uddybe senere i opgaven. Demotekets fysiske formidlingsmåde. Demoteket er et undergrundsbibliotek med fast base på de 6 Fysiske Københavnske biblioteker, Eet i Herlev, og eet i Kolding, som tidligere nævnt. De 6 Københavnske biblioteker har hver især fået foræret et møbel af en kunstner, hvorfra Demotekets material bliver formidlet. Se bilag 5. Demoteket griber desuden udover rammerne indenfor det fysiske bibliotek, og arrangerer også forskellige kulturelle tiltag udenfor bibliotekets rammer. F.eks har 14

15 Demoteket haft et bibliotek på Roskilde festival, deltaget til Blågårdsgadefest på Nørrebro, og holdt koncerter og fødselsdag på Mayhem, (et alternativt spillested i nordvest, drevet af frivillige indenfor DIY miljøet) Indenfor biblioteketes fysiske rammer er der blever arrangeret et væld af arrangementer, workshops og events. Stencilworkshop, hvor man kunne lære at lave stencils (skabeloner til grafitti), Byg dit eget instument workshop, tegneserie workshop, oplæsning af digteren T.S. Høeg. Og eventen Frankering for folket, som tidligere beskrevet i opgaven, som var en fax event, der udmundende i en bog. At katalogisere undergrundsmateriale Ifølge HHS er en af de største udfordringer for Demoteket at kategorisere og sætte emneord på de indkomne materialer. Nogle af de indkomne værker er f.eks installationskunst, stencils (skabeloner, man bruger til at lave grafittikunst med), et koben og en enkelt pige har indleveret 6 stykker tøj, hun selv har syet og designet. Hvilket klassemærke tildeler man et stykke tøj? Og hvordan placerer man en chip i dette, så det kan udlånes? Endvidere tilhører meget af den musik der bliver sendt ind, meget smalle og svært definerede genrer, som er svære at genrebestemme, selv med et meget godt musikkendskab, og en biblioteksuddannelse. Et eksempel er no wave bandet Spost, som også udlånes på Demoteket. Spost havde spillet sammen i over to år, uden selv at kunne genrebestemme deres musik, indtil en bekendt kategoriserede dem som værende no wave. No wave er ikke en klart afgrænset musikgenre med konsekvente bestanddele, og endvidere bruger forskellige grupper indenfor genren, elementer fra andre genrer som punk, jazz, avantgarde, eksperimentel, funk og blues. Fælles elementer indenfor genren er brug af skurrende atonale lyde, gentagende fremaddrivende rytmer og en tendens til at betone musisk tekstur over melodi 9 Når man på bibliotek.dk søger på Spost, og finder pladen Uuul, er de tildelte emneord til paden følgende: Emne: rock ; lo-fi ; psykedelisk rock ; vokal ; instrumental ; ; Danmark =&field3=person&term3=&field4=titel&term4=&field5=htitel&term5=&field1=fritekst&term1=&c 15

16 Emneordet no wave er altså ikke tildelt. Men hvis selv bandet havde svært ved at finde ud af, at de tilhørte denne genre, er emneordstildeleren lovligt undskyldt. Endvidere kan man, når man afleverer sit værk, selv udfylde emneordfeltererne, så når man indleverer har man også selv et ansvar for at tilføje informationer herom, hvis ens værk tilhører en meget smal genre niche, man gerne vil gøre søgbar for brugeren.( se bilag 1, demotekskontrakt) DIY kulturens historie. Do it yourself fænomenet, var oprindeligt set et punk og indie fænomen indenfor musik og litteratur kredse. Bevægelsen startede op omkring punk miljøet i slut 70'erne som en modreaktion på den kapitalistiske tilgang til formidlelse af musik, litteratur og kunst. Indenfor punkmiljøet begyndte man selv at opstarte uafhængige pladeselskaber, stable egne arrangementer på benene, og distribuere fanzines; små magasiner om egen kultur, som man lagde rundt omkring til koncerter, eller solgte billigt i små pladebutikker. Op igennem 90'erne opstod mange små pladeselskaber og indiebands ud fra samme koncept. De sidste år, har DIY kulturen brudt igennem på mange forskellige områder, hvor denne ikke har været brugt før. Tekniske fremskridt har gjort formidlingsprocessen endnu mere uafhængig af markedskræfterne end før. Især pga internettets fremkomst, har det været muligt at sprede sin musik sin film eller sit budskab. Også andre tekniske fremskridt som meningmands adgang til printerere og cd brændere har været medvirkende til at fremme de små uafhængige pladeselskaber, hvor musikken bliver udgivet på cd-r og artworket bliver lavet i hånden. Formidlingshastigheden har internettet forkortet, ligesom dette også har gjort det muligt at samles i forskellige interessefællesskaber på tværs af lande osv. Mellemled som forlag, pladeselskaber og filmselskaber, er led man nemmere kan overflødiggøre/springe over, og derved formidle mere direkte fra kunstner til bruger. Overalt i kulturelle sammenhænge kan man observere Do It Yourself formidlingstilgangen, hvor kunstneren formidler direkte til brugeren, uden forstyrrende og kontrollerende mellemmænd. Denne formidlingsmåde har længe været brugt i de 16 clbuf=&divbuf=alle+genrer&field_genre=&term_genre=&mat_text=&mat_ccl=&field_sprog=&ter m_mat%5b%5d=%28ma%3dlm+ikke+ma%3dmu%29

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek Bachelor opgave Kerne kompetencer i 2012 fremtidens børnebibliotek Thomas Krarup Madsen Vejleder: Helene Høyrup IVA Aalborg Antal ord: 9685 02-07-2012 Tak til:... 2 Indledning... 2 Abstract... 3 Problemformulering...

Læs mere

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave,

Læs mere

Re:sounds. Kortlægning af den elektroniske musik i København (og omegn)

Re:sounds. Kortlægning af den elektroniske musik i København (og omegn) Kortlægning af den elektroniske musik i København (og omegn) Rasmus Just Thirslund, Kreativ Producent, vt03 K3, Malmö Högskola Vejledere: Morten Søndergaard og Kristoffer Gansing Indhold ABSTRACT... 1

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard Evaluering af bibliotekets tilbud og service Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Rapportens opbygning og læsevejledning...

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

Formidling hvorfor og hvordan en workshop

Formidling hvorfor og hvordan en workshop Det erhvervsrelaterede projekt Projektrapport Formidling hvorfor og hvordan en workshop Vejleder: Claus Secher Katrin Petersen 7. semester årgang 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Redegørelse for

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

1. Indledning s. 3 1.1 Motivation s.5 1.2 Problemfelt s. 6 1.3 Dimensionsforankring s.6 1.4 Afgrænsning s.7 1.5 Problemformulering s.

1. Indledning s. 3 1.1 Motivation s.5 1.2 Problemfelt s. 6 1.3 Dimensionsforankring s.6 1.4 Afgrænsning s.7 1.5 Problemformulering s. Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 1.1 Motivation s.5 1.2 Problemfelt s. 6 1.3 Dimensionsforankring s.6 1.4 Afgrænsning s.7 1.5 Problemformulering s. 8 2. Metode s. 9 2.1 Teori s.9 2.2 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Formidling på mobile enheder Workshop omkring koncepter

Formidling på mobile enheder Workshop omkring koncepter Formidling på mobile enheder Workshop omkring koncepter Workshop afholdt i Århus og Kolding Forår 2012 Koncept Workshop 1 Indholdsfortegnelse Baggrund...4 Personas og målgrupper...4 Sammenfatning...5 KU#1

Læs mere

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 Forord Karen Jespersen tidl. Velfærdsminister Der er en stigende interesse for

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Bibliotekets Stemme. Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus

Bibliotekets Stemme. Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus Bibliotekets Stemme Bibliotekets Stemme Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus www.strongbrighthearts.com www.aakb.dk Århus, 2008 Udgivet med

Læs mere

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold:

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe 1. 3Semester DK Indledning Livet er en nogle gange

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Regnbuekalenderen IT-Universitetet 2009 Abstract

Regnbuekalenderen IT-Universitetet 2009 Abstract Abstract En beskrivende, analyserende og refleksiv projektrapport om tilblivelsen af det webbaserede kalenderkoncept Regnbuekalenderen. Gennem indsamling af både kvantitativ og kvalitativ empiri via ekspertinterviews

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know dansk BiblioteksForskning tidsskrift for informations og kulturformidling Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know Rapport med afsæt i projektet Den digitale bibliotekar Elektronisk

Læs mere

og problemformulering

og problemformulering bibliotek wiki weblog RSS Af Randi Clemmensen, University College Nordjylland & Lene Herskind, H. Lundbeck A/S Skriftlig opgave i faget web 2.0 Danmarks Biblioteksskole København, maj 2009 Underviser:

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Det Erhvervsrelaterede Projekt:

Det Erhvervsrelaterede Projekt: Det Erhvervsrelaterede Projekt: Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Vejleder: Anne-Marie

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

PROJEKT DIGITAL DANNELSE

PROJEKT DIGITAL DANNELSE PROJEKT DIGITAL DANNELSE Erfaringer med interaktivt gulv og ipad i pædagogisk arbejde Skejby Vorrevang Dagtilbud, Aarhus Kommune UdviklingsForum, november 2013 Projekt digital dannelse UdviklingsForum

Læs mere