Særlig fokus: Mulighed for 12-årige kontrakter afhængigt af leveret kvalitet. Stor fokus på miljø: bussernes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlig fokus: Mulighed for 12-årige kontrakter afhængigt af leveret kvalitet. Stor fokus på miljø: bussernes"

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. februar 2009 MLL 04.c Status for udbud Sagsfremstilling: Bestyrelsen orienteres med mellemrum om fremdrift og status for de igangværende udbud af buskørsel. Nærværende status er udarbejdet ved udgangen af januar Nærværende notat omfatter tillige en orientering om de to udbud, som er afgjort i januar A3 - Almindelig rutekørsel i område Syd-Vest (afgjort den 23. januar 2009) Kørsel i områderne Syd og Vest - ca køreplantimer pr. år med ca. 140 driftsbusser. Udbudet opdelt i 20 enheder. Der er tale om udbud efter forhandling. Driftsstart er hhv og Mulighed for 12-årige kontrakter afhængigt af leveret kvalitet. Stor fokus på miljø: bussernes CO 2 -udslip inddrages. Automatisk stoppestedsannoncering vil blive et krav på udvalgte linjer. Der anvendes et kvalitetssystem i en lightudgave i forhold til det system, der anvendes på kørslen i Hovedstadsområdet. Der bliver bl.a. ikke tale om bod/bonus. Resultatet af udbudet: 18 af 20 enheder er afgjort, mens de sidste to enheder (fortrinsvis Holbæk Kommune) genudbydes i foråret på grund af manglende konkurrence og for høje priser. Udbudet var præget af ujævn prisudvikling i forhold til de nuværende priser. De tilbudte priser spændte over prisfald på 5 pct. til prisstigning på knap 30 pct. De tilbudte priser justeret for de reducerede olie- Trafikselskabet Movia Direktionen 1/9

2 priser indebar en samlet real prisstigning på ca. 5 pct. i forhold til det forventede prisniveau. Fordeling af kørslen i A 3 A4 - Almindelig rutekørsel i Storkøbenhavn (afgjort 23. januar 2009) I august 2008 blev 8 selskaber prækvalifiseret til at afgive tilbud. Udbudsmaterialet var tilgængeligt for disse 8 selskaber den 21. august 2008, og ved tilbudsfristens udløb den 2. oktober 2008 modtog Movia tilbud fra 5 selskaber. 3 selskaber valgte således ikke at afgive tilbud. Movia har under hele forløbet modtaget i alt 98 tilbud, og der var tilbud på alle udbudsenheder. Der har i oktober og november 2008 været gennemført 2 forhandlingsrunder og 3 tilbudsrunder. 2/9

3 Fortrinsvis kørsel i Hovedstadsområdet - ca køreplantimer pr. år med 116 driftsbusser fordelt på 9 udbudsenheder. Der er tale om udbud efter forhandling. Udbudsprocessen afsluttet i januar 2009, hvorefter der indgås kontrakter. Driftsstart er den 20. december Særligt fokus: Mulighed for 12-årige kontakter afhængigt af leveret kvalitet. Stor fokus på miljø: Bussernes CO 2 -udslip er inddraget. Automatisk stoppestedsannoncering er et krav på alle linjer. Mulighed for tilbud med kortere busser på udvalgte linjer. I udbudet er indlagt en option på kørsel til Klimakonferencen i København, 7. december 19. december Optionen gør det muligt at anvende nyleveret busmateriel til kørsel med konferencens deltagere. Resultat af udbudet: Det samlede resultat af udbudet er prismæssigt tilfredsstillende med en samlet pris ca. 15 mio. kr. under den budgetterede helårspris. Fordelingen af kørsel i A 4 Udbuds enhed Linjer Nuværende operatør Garage Ny operatør Garage 1 3A, 4A, 80N Ryvang Ryvang Arriva 2 10 Gladsaxe Gladsaxe 3 29 Ryvang Glostrup City-Trafik 4 42, 43 Gladsaxe Borgen 5 66 Arriva Ryvang Arriva Ryvang Gladsaxe City-Trafik Glostrup 7 169, 179, 182, 183, 185 Gladsaxe/Ryvang Ryvang De Blaa omnibusser Holte 9 590E, 591E Gladsaxe 3/9

4 Busser Mister Vinder Arriva 46 City-Trafik 27 De Blaa Omnibusser 19 I alt Samlet kørselsfordeling efter A 3 og A 4: A5 - Almindelig rutekørsel i område Sydvest Der er afholdt infomøde for involverede kommuner i december februar afholdes der infomøde for interesserede operatører. Udbudsbetingelserne forventes udsendt (elektronisk) ultimo februar /9

5 Kørsel i område Syd - ca køreplantimer pr. år med ca. 98 driftsbusser. Der er tale om udbud efter forhandling. - Udbudsprocessen forventes afsluttet i juli/august 2009, hvorefter der indgås kontrakter. - Driftsstart er 29. marts Det vurderes om kvalitetssystem skal udvides med bod/bonus i forhold til light-udgaven som er benyttet i A1 og A3. A6 Udbud af Almindelig rutekørsel i område Hovedstaden Udbudsprocessen vedr. A6 er sat i gang. Der har været afholdt indledende møder, og p.t. er opgavebeskrivelse under udarbejdelse. Fortrinsvis kørsel i Roskildeområdet, Hornsherred, Helsinge Hillerødområdet, Holteområdet, samt på Amager og i Københavns omegn ca køreplantimer og 130 driftsbusser. Der er i visse tilfælde mulighed for kontraktforlængelser på op til 2 år. Indledningsvis vil der blive taget stilling til, hvor der med fordel bør gøres brug af disse muligheder. Der vil blive tale om udbud efter forhandling. - Udbudsprocessen forventes afsluttet i januar/februar 2010, hvorefter der indgås kontrakter - Driftsstart er efteråret 2010 Dette punkt vil blive konkretiseret senere i udbudsprocessen. B6 (FLEXTRAFIK) - Delvist genudbud af B3 / Udbud af kørsel med elever/brugere til og fra bopæl, skoler, børnehaver, værksteder og andre institutioner (KFS-kørslen i tidligere Frederiksborg Amt). Der er med frist den 15. januar 2009 indkommet tilbud. 5/9

6 Daglig kørsel med ca elever/brugere til 5 forskellige institutioner. Kørslen skal overvejende foregå i tidligere Frederiksborg Amt. 3½-årige kontrakter. Udbud efter forhandling Indkomne tilbud forhandles ultimo januar 2009 og afgørelse primo februar Driftsstart den 1. april Særligt fokus: En tidligere amtskommunal opgave, der nu er overført til kommunerne, der har indgået en aftale med Trafikselskabet Movia om at varetage kørslen. Der er tale om en meget sårbar gruppe af elever/brugere, hvorfor der har været meget fokus på, at kørslen i det daglige skal udføres med faste vogne og chauffører i et tæt samarbejde mellem forældre, institutioner og operatører/chauffører, samt at der skal stilles særlige krav til disse. C1 Udbud af citybuskørsel i Københavns Kommune I den forrige status blev det meddelt, at processen forløber planmæssigt, men medio december 2008 meddelte Arriva, at den italienske leverandør af de 11 el-busser ikke kunne overholde den aftalte leveringsplan med 4 busser medio november 2008 og de resterende 7 busser i januar/februar Da der er tale om en forsinkelse på ca 1 ½ måned, er det således nødvendigt at udskyde driftsstart fra den 1. marts 2009 til medio april Movia og Københavns Kommune har i stærke vendinger udtrykt utilfredshed med Arrivas håndtering af sagen, idet Arriva ikke, som aftalt, har fulgt tilstrækkeligt op på produktionen af el-busserne. Movia har derfor meddelt Arriva, at der, som anført i kontrakten, vil blive foretaget modregning i betalingen for de busser, som leveres efter den 1. marts Der afholdes fortsat jævnlige møder mellem Movia, Københavns Kommune og Arriva. I den forbindelse er Arriva blevet bedt om at stramme væsentligt op på processen i forhold til leverandøren med særlig fokus på en fremskyndelse af leveringen samt på godkendelsesproceduren i relation de italienske og danske myndigheder. Arriva vil således følge processen tæt, bl a ved ugentlige besøg hos leverandøren i Italien. Movia deltager i ét af disse besøg den januar /9

7 Citybussen er et nyt koncept med mindre busser, med en kapacitet på op til ca. 30 passagerer, i det centrale København (Middelalderbyen). Driftsomfanget er ca køreplantimer pr. år med 9 busser. - 3 busser leveres i uge 9/2009 (senest 27. februar) - 6 busser leveres i uge 14/2009 (senest 3. april) - 2 busser leveres i uge 16/2009 (senest 17. april) Driftsstart medio april 2009 (endelig dato er ikke fastsat) Der er lagt vægt på, at busserne er støjsvage og miljøvenlige, hvorfor der er valgt busser med el som drivmiddel. Af indretningsmæssige årsager er det ikke muligt for chaufførerne på citybussen at sælge kontantbilletter som i en almindelig bus, hvorfor der i hver citybussen vil blive installeret en specialdesignet kontantautomat. Disse automater er færdigproducerede og klar til montering i busserne. H2 - Udbud af rutesejlads i Købehavns Havn Basissejladsen med de 2 nuværende både (linjerne 901 og 902) forløber fortsat problemfrit, og det samme gør pendulsejladsen mellem Nyhavn og Operaen 1½ time før og 1½ time efter Operaens forestillinger. Begge både er renoveret og miljømæssigt opgraderet, bl. a. med partikelfiltre. Aftenssejladsen indgår som en del af pendulsejladsen på linje 903 mellem Nyhavn og Operaen, hvor sejladsen i dagtimerne udføres af Netto-Bådene. Også denne sejlads forløber fortsat problemfrit. Som nævnt i sidste udbudsstatus, traf Københavns Kommune i juni 2008 beslutning om at gøre brug af en option vedr. indsættelse af en ekstra båd for en 3-årig periode, d.v.s. fra januar 2009 til udgangen af 2011, hvor der fra Kommunens side er afsat midler til formålet. Båden skal til at begynde med indsættes på linje 903 og dermed erstatte den del af sejladsen, som p.t. udføres af Netto-Bådene. Primo juli 2008 afsendte Movia en bestilling til Arriva vedr. en ekstra båd, som kunne være enten ny eller brugt. I den efterfølgende proces blev det imidlertid klarlagt, at det ikke var muligt at få idriftsat en ny båd, som opfylder de stillede krav/ønsker, før medio Samtidig blev det klarlagt, at det var meget vanskeligt at skaffe en brugt båd, som tilnærmelsesvis opfyldte de stillede krav/ønsker, hvorfor Arriva satsede på levering af en ny båd. 7/9

8 Arriva har i de sidste par måneder ført forhandlinger med 4 værfter, hvilket netop er endt med en kontrakt med Baltec Werft i Lübeck om levering af en såkaldt dobbeltenterbåd. Der vil mellem Arriva og Movia blive indgået en tillægsaftale til kontrakten om havnebussejladsen, hvori der fastsættes de nærmere vilkår vedr betaling, sejladsperiode, sejladsomfang, krav og ønsker til bådens indretning og udstyr, modregning ved for sen levering, de videre samarbejde omkring leverancen mv. Basisydelse omfattende sejlads med de hidtidige 2 både - knapt sejlplantimer pr år. Hertil kom en række optioner på 1) pendulsejlads mellem Nyhavn og Operaen i forbindelse med Operaens forestillinger 2) aftensejlads samt 3) indsættelse af op til yderligere 2 både. - Kontrakten vedr. basissejladsen udløber ved udgangen af 2010, men vil blive forlænget, Jf option på kontraktforlængelse. Forlængelsen vil svare til udløb af aftalen vedr. den ekstra båd - Ekstra båd på linje 903 forventes sat i drift 1. juni Levering senere end den 1. juli 2009 vil medføre modregning i betalingen Stor vægt på miljøet og iflg. kontrakten er begge de nuværende både som nævnt blevet udstyret med partikelfiltre. Motoren er blevet udskiftet i den ene båd og renoveret i den anden m.h.p. udskiftning i Der blev i udbudet indhentet særskilte priser på disse miljøforbedrende tiltag. T2 Hasteudbud af telebuskørsel mv efter Busserne A/S konkurs Den 11. december 2008 gik Busserne A/S i betalingsstandsning og kort efter konkurs. Selskabet udførte kørsel for Movia på en række telebuslinjer i kommunerne Fredensborg, Rudersdal, Lejre og Frederikssund samt alm rutekørsel i Ringsted. Rutekørslen i Ringsted blev allerede fra den 12. december 2008 overtaget af Arriva, hvorimod telebuskørslen i større eller mindre omfang blev overtaget af andre operatørerer fra den 12. december Fjord-bus overtog således kørslen på linjerne 817 og 818 i kommunerne Lejre og Frederikssund fra den 15. december 2008, De Hvide Bussser kørslen på linjerne 820, 821 og 838 i kommunerne Fredensborg og Rudersdal fra den 16. december 2008 og endelig Egons- Turist og Minibusser den faste kørsel på linjene 629 og 829 i Lejre Kommune fra den 12. december Telebuskørslen på linjerne 629, 829 og 816 i Lejre Kommune kom først i gang fra den 5. januar 2009, hvor Kruse overtog hele kørslen på de 3 sidstnævnte linjer i Lejre Kommune. 8/9

9 Telebuskørslen, som således udføres af Fjord-bus, De Hvide Busser og Kruse, er baseret på midlertidige aftaler af ca ½ års varighed, svarende til den tidsramme, som Movia skal bruge til at gennemføre et hasteudbud af dele af den nævnte kørsel, idet Rudersdal Kommune har besluttet anvende hele 2009 til at revurdere kørslen på linje 838, og dermed undlade at lade kørslen på denne linje indgå i hasteudbudet. Herudover udløber kontrakten med Fjord-bus vedr telebuskørslen på linje 827 i kommunerne Frederikssund, Hillerød og Halsnæs i efteråret Det er pt hensigten at lade denne kørsel indgå i hasteudbudet. Og endelig ønsker Fredensborg Kommune ikke at genudbyde kørslen på telebuslinjerne 820 og 821 i sin nuværende form, men i stedet som kørsel på en servicebuslinje benævnt linje 844 og en telebuslinje benævnt linje 820. I den forbindelse nedlægges telebuslinje 821. Telebuskørsel i kommunerne Fredensborg, Lejre, Frederikssund, Hillerød og Halsnæs ca timer og 12 telebusser samt servicebuskørsel i Fredensborg kommune ca timer og 2 servicebusser. Der er endnu ikke taget stilling til fordeling af udbudet på udbudsenheder. Der vil blive tale om udbud efter forhandling. - Udbudsprocessen forventes afsluttet medio maj 2009, hvorefter der indgås kontrakter - Driftsstart medio august 2009 Der vil i dette hasteudbud være særlig fokus på økonomien, bl a som følge af, at priserne i de midlertidige aftaler er væsentligt højere set i forhold til priserne i kontrakterne med Busserne et forhold, som har påført de berørte kommuner væsentlige merudgifter. Øvrige fokuspunkter vil blive nærmere konkretiseret i forbindelse med udarbejdelse af udbudsm 9/9

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Budget 2010 2. behandling 10. september 2009 Udarbejdet af Trafikselskabet Movia Økonomi Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport Udkast Trafikplan evalueringsrapport Resume... 2 0 Indledning... 5 0.1 Historie og baggrund... 5 0.2 Forventninger og forudsætninger for den vedtagne trafikplan... 6 0.3 Beskrivelse af R-nettet og øvrige

Læs mere

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011.

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011. Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 5. maj 2011 105 Transportministeriet. København, den 6. april 2011. a. I medfør af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Udbudsbetingelser. T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune

Udbudsbetingelser. T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune Udbudsbetingelser T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune Kontrakter Trafikselskabet Movia August 2011 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser. C1 Citybuskørsel i Københavns Kommune

Udbudsbetingelser. C1 Citybuskørsel i Københavns Kommune Udbudsbetingelser C1 Citybuskørsel i Københavns Kommune Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia November 2007 C1 Udbud af citybuskørsel Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 1. Udbudets omfang... 4 1.1

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl. 13.30-15.30 Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel

Læs mere

Resumé 4. Indledning 7. Rapportens formål 7 Trafikstyrelsens indkøb af offentlig servicetrafik 7 Rapportens indhold 7 Rapportens struktur 8

Resumé 4. Indledning 7. Rapportens formål 7 Trafikstyrelsens indkøb af offentlig servicetrafik 7 Rapportens indhold 7 Rapportens struktur 8 Trafikkøb 2010 Indhold Resumé 4 Indledning 7 Rapportens formål 7 Trafikstyrelsens indkøb af offentlig servicetrafik 7 Rapportens indhold 7 Rapportens struktur 8 Trafikstyrelsens udbud 9 Formål med udbud

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 10

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 10 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 21.01.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. januar 2011 kl. 9.00-11.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe. TEKNIK OG MILJØ Trafik og Veje Aarhus Kommune

Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe. TEKNIK OG MILJØ Trafik og Veje Aarhus Kommune Kollektiv Trafik Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe Side 1 af 8 Hermed svar på 10-dages forespørgsel omkring dels kontantautomaterne i bybusserne og dels alternative muligheder

Læs mere

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon ccro@bane.dk Senior markedsanalytiker

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revideret Budget 2015 1 2 Lempelse af reklamebestemmelser

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. juni 2015

Arbejdsrettens dom af 30. juni 2015 Arbejdsrettens dom af 30. juni 2015 i sag nr. AR2014.0228 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI for Nobina Danmark A/S

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10225 (Niels Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 8. juli 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10225 (Niels Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 8. juli 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10225 (Niels Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 8. juli 2015 K E N D E L S E Tide Bus Danmark A/S (advokat Malene Raunholt, Odense) mod FynBus (advokat Lotte Hummelshøj,

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 Bilag Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 2 Indhold 1. Case: Allerød Kommune 3 2. Case: Haderslev Kommune 10 3. Case: Horsens Kommune 17 4. Case: Hørsholm Kommune 24 5. Case: Københavns

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere