Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier"

Transkript

1 Præsentation af og kategoristrategier

2 Agenda Formål med en Fremgangsmåde og involvering Præsentation af overordnet Præsentation af kategoristrategier Almindelig rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel Skolebuskørsel Flextrafik Implementering af strategier

3 Definitionen af en overordnet samt differentierede kategoristrategier tjener flere formål Virksomhedsstrategi (Movias forretningsplan) Overordnet Kategoristrategier for: Alm. rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel Skolebuskørsel Flextrafik Sikre udbudsarbejdet understøtter Movias forretningsplan Sikre en effektiv udbudsproces ved at skabe enighed om den strategiske retning - internt og med Movias ejere Danne grundlag for kategoristrategier for Movias serviceområder Fastlægge differentierede tilgange til operatørvalg og operatørsamarbejde for hvert serviceområde Aktivt anvende viden om operatørmarkedet samt serviceområdets vigtighed for Movia for at optimere valg af operatører og det efterfølgende operatørsamarbejde Dermed understøtte den overordnede for Movia, og Movias overordnede forretningsplan

4 Agenda Formål med en Fremgangsmåde og involvering Præsentation af overordnet Præsentation af kategoristrategier Almindelig rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel Skolebuskørsel Flextrafik Implementering af strategier

5 Definitionen af overordnet og kategoristrategier er sket i fire trin Strategiaktiviteter 1 Forberedelse Review af og kortlægning overordnet udbuds- og kategoristrategier af kategorier kategoristrategier Hvad? Projektplanlægning Kortlægning af kategorier Alm. rutekørsel Servicebusser Telebusser Skolebusser Flextrafik ud fra Movias forretningsplan Identifikation af strategielementer Konkretisering af strategielementer Udarbejdelse af strategidokument For hver kategori: Identifikation af kategoritype Identifikation af strategielementer Konkretisering af strategielementer Udarbejdelse af strategidokumenter Præsentation og review af og kategoristrategier i kategoriteams Præsentation og review af og kategoristrategier i ledergruppe Hvordan? Interview vedr. virksomhedsstrategi Workshop vedr. Kategorispecifikke workshops Efterbearbejdning med nøglepersoner Kategorispecifikke workshops Workshop i ledergruppe Strategiprocessen har været bredt funderet i organisationen med henblik på at sikre al relevant input og forankring

6 Agenda Formål med en Fremgangsmåde og involvering Præsentation af overordnet Præsentation af kategoristrategier Almindelig rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel Skolebuskørsel Flextrafik Implementering af strategier

7 2 overordnet For at sikre operationaliteten af den overordnede er den udarbejdet i tre niveauer Virksomhedsstrategi (Movias forretningsplan) Overordnet Kategoristrategier for: Alm. rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel Skolebuskørsel Flextrafik 1. Et kortere statement om vores fokus vores strategi 2. En række uddybende strategielementer hvordan realiserer vi strategien? 3. En konkretisering af hvert strategielement hvad betyder det for os i Movia?

8 2 overordnet Den overordnede er udarbejdet på baggrund af Movias forretningsplan De faktorer i forretningsplanen udbud kan påvirke er trukket ud Movias Forretningsplan Fokus på miljø Fokus på kunden passageren: Attraktiv materialekomfort Nem adgangsforhold Pålidelighed køre når vi lover det Servicevirksomhed fokus på service Kunden fokus på kunden Tryg og sikker transport Servicemindede chauffører og mellemledere Fokus på ejerne Servicevirksomhed - bedst mulige beslutningsgrundlag Fokus på effektivitet (sikrer også tilfredse ejere) Økonomisk mest fordelagtige tilbud Sikre marked i konkurrence Fokus på kompetence Sikre kompetence i Movias udbudsgruppe Fokus på nye standarder Forbedre arbejdsdeling mellem Movia og operatører

9 2 overordnet Med udgangspunkt i forretningsplanens fokusområder kunne strategien formuleres Fokus på miljø Fokus på kunden passageren: Attraktiv materialekomfort Nem adgangsforhold Pålidelighed køre når vi lover det Servicevirksomhed fokus på service Kunden fokus på kunden Tryg og sikker transport Servicemindede chauffører og mellemledere Fokus på ejerne Servicevirksomhed - bedst mulige beslutningsgrundlag Fokus på effektivitet (sikrer også tilfredse ejere) Økonomisk mest fordelagtige tilbud Sikre marked i konkurrence Fokus på kompetence Sikre kompetence i Movias udbudsgruppe Fokus på nye standarder Forbedre arbejdsdeling mellem Movia og operatører Vi vil sikre rammerne for, at Movias operatører skaber den mest effektive og attraktive busdrift for vores kunder (passagererne)

10 2 overordnet Uddybning af Movias Vi vil sikre rammerne for, at Movias operatører skaber den mest effektive og attraktive busdrift for vores kunder (passagererne) Rammerne: I udbudet skabes de rette rammer for at operatørerne og Movia i fællesskab kan skabe en effektiv og attraktiv busdrift. Rammerne for den rette driftsopfølgning og mulighed for kontraktjusteringer som skaber værdi for begge parter. Effektiv busdrift: Udbudsprocesserne skal sikre de økonomisk mest fordelagtige tilbud, og dermed den mest effektive busdrift. Derved tilfredsstilles også Movias ejere. Attraktiv busdrift: Udbudsprocesserne skal fokusere på at sikre at busdriften er attraktiv for buspassagererne. Ved attraktiv forstås de købsattributter som Movias overordnede forretningsplan skitserer: Pålidelig, service, tryg og sikker transport, gode adgangsforhold, miljøvenlig etc. Kunder: Kunder defineres som buspassagererne, og som det fremgår i strategien er hovedformålet at tilfredsstille dem.

11 2 overordnet Niveau 2 i en definerer strategielementerne hvordan vil vi realisere strategien? Vi vil sikre rammerne for, at Movias operatører skaber den mest effektive og attraktive busdrift for vores kunder (passagererne) Sikre et højt kompetenceniveau i udbudsgruppen Følge kategoristrategier i udbudsarbejdet Skabe effektive udbudsprocesser, der bl.a. sikrer Det bedst mulige beslutningsgrundlag for ejerne Valg af operatører, der skaber den mest effektive og attraktive busdrift Skabe effektive operatørsamarbejder Skabe nye arbejdsdelinger mellem Movia og dets operatører, hvor det er relevant

12 2 overordnet Niveau 3 i en konkretiserer de enkelte strategielementer 1. Sikre et højt kompetenceniveau i udbudsgruppen Gennemføre projektevalueringer og dele viden internt i Movia Udveksle viden og erfaring med andre nordiske trafikselskaber, samt med de fire øvrige danske trafikselskaber Tilbyde eksterne kurser til Movias udbudsmedarbejdere samt anvende sidemandsoplæring 2. Følge kategoristrategier i udbudsarbejdet Udvikle kategoristrategier for fem af Movias seks serviceområder, nemlig almindelig rutekørsel, servicebuskørsel, flextrafik, telebuskørsel samt skolebuskørsel Fokusere på synergier på tværs af kategorier, fx i form af fælles udbud

13 2 overordnet Konkretisering af 3.strategielement 3. Skabe effektive udbudsprocesser Fokusere på at standardisere valgmuligheder for kommunen (baseret på mandat fra bestyrelsen) Fokus på at offentliggjorte udbudsbetingelser er lettilgængelige for mulige bydere I højere grad anvende informationsmøder til at præcisere udbudsbetingelser og besvare spørgsmål fra operatører. Herved tilstræbes en højere kvalitet i operatørernes tilbud og en lavere indgangsbarriere Gennemføre alle udbud elektronisk Lave kvalifikationssystem, så operatører ikke skal prækvalificeres ved hvert udbud Muliggøre optioner (en måskebus ) i udbud, så kommuner har mulighed for at få ekstra busser mellem udbud med henblik på at muliggøre behov for større kapacitet som resultat af udvikling

14 2 overordnet Konkretisering af 4. og 5. strategielement 4. Skabe effektive operatørsamarbejder 5. Skabe nye arbejdsdelinger mellem Movia og dets operatører Anvende informationsmøder til at præcisere udbudsbetingelser og besvare spørgsmål I højere grad arbejde med incitamentsstrukturer for operatørerne Hvor muligt anvende funktionskrav frem for detaljerede tekniske krav Afdække mulighederne for nye arbejdsdelinger Fokusere på at få input fra operatørerne til at identificere disse muligheder Teste nye arbejdsdelinger på udvalgte områder Afdække mulighederne for at overlade kontrol til operatørerne (selvkontrol), således at kvalitet bygges ind i processen

15 2 overordnet Movias overordnede ser således ud 1. Et kortere statement om vores fokus vores strategi 2. En række uddybende strategielementer hvordan realiserer vi strategien 3. En konkretisering af hvert strategielement hvad betyder det for os i Movia Vi vil sikre rammerne for, at Movias operatører skaber den mest effektive og attraktive busdrift for vores kunder (passagererne) Sikre et højt kompetenceniveau i udbudsgruppen Følge kategoristrategier i udbudsarbejdet Skabe effektive udbudsprocesser, der bl.a. sikrer Det bedst mulige beslutningsgrundlag for ejerne Valg af operatører, der skaber den mest effektive og attraktive busdrift Skabe effektive operatørsamarbejder Skabe nye arbejdsdelinger mellem Movia og dets operatører, hvor det er relevant Gennemføre projektevalueringer og dele viden internt i Movia København Udveksle viden og erfaring med den nordiske Movia-organisation, samt med de fire øvrige Fokusere på at standardisere valgmuligheder danske traffikselskaber for kommunen Tilbyde eksterne Revidere kurser udbudsmateriale, til Movias indkøbere således at det bliver samt anvende lettere sidemandsoplæring tilgængeligt for operatørerne. Dette vil desuden bidrage til øget konkurrence, Anvende fordi informationsmøder flere vil byde ind til at præcisere Udvikle kategoristrategier for fem af Movias I højere grad udbudsbetingelser anvende informationsmøder og besvare til spørgsmål at seks serviceområder, nemlig almindelig præcisere udbudsbetingelser I højere grad arbejde og besvare med rutekørsel, service-buskørsel, spørgsmål fra incitamentsstrukturer operatører. flextrafik, Herved for tilstræbes operatørerne en telebuskørsel højere samt skolebuskørsel kvalitet Hvor i operatørnes relevant anvende tilbud funktionskrav frem for Fokusere på synergier Dette på vil almindelige desuden tværs af skabe kategorier, kraværdi for Movia, fordi fx i form af fælles udbud input til Overlade udbudsmaterialet kontrol til modtages operatørerne i tide til (selvkontrol), at udbudsmaterialet således at kan kvalitet forbedres bygges ind i processen Ligeledes vil Herved det skabe undgår værdi, Movia fordi også flere kontrolrollen, vil som finde udbuddet underminerer interessant skabelsen og byde af ind tillid Gennemføre alle udbud elektronisk Lave kvalifikationssystem, Afdække mulighederne så operatører for nye ikke skal prækvalificeres arbejdsdelinger; ved hvert dette udbud før og under kontrakter Fokusere på at få input fra operatørerne til at identificere disse muligheder Teste nye arbejdsdelinger på udvalgte områder

16 Agenda Formål med en Fremgangsmåde og involvering Præsentation af overordnet Præsentation af kategoristrategier Almindelig rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel Skolebuskørsel Flextrafik Implementering af strategier

17 3 kategoristrategier For at sikre realiserbare kategoristrategier blev de, ligesom en, udarbejdet i 4 niveauer Virksomhedsstrategi (Movias forretningsplan) Overordnet Kategoristrategier for: Alm. rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel Skolebuskørsel Flextrafik 1. Definition af kategoriens overordnede type: Strategisk, volumen, kritisk eller standard 2. Definition af elementerne i kategoristrategien med udgangspunkt i kategoriens overordnede type 3. Konkretisering af strategielementerne hvad betyder det for os i Movia?* 4. Udmøntning af kategoristrategier på arbejdet med udbud, opdelt på planlægning (udbudsform, opdeling mm.), proces (involvering af parterne) og tildelingskriterier mm.* * Bemærk at pkt. 3 og 4 ikke er medtaget i den følgende gennemgang.

18 3 kategoristrategier Kategoriens type blev defineret ud fra nedenstående indkøbsmatrix Frihedsgrad på markedet Frihedsgrad Høj på markedet lav Kritisk Lille indkøbsvolumen Reducere sårbarhed Konsolidere til volumen Finde alternativer Standard Lille indkøbsvolumen Standardisere Konsolidere Automatisere (e-handel) Volumen Stor indkøbsvolumen Strategisk Stor indkøbsvolumen Ændre leverandør relationer Flytte til volumen Vedvarende tiltag Hård forhandling Skab konkurrence Play the marked Kraljic matrix from Peter Kraljic (1983) Resultatindflydelse x-akse Andel af totale omkostninger (vægt 40%) Betydning for slutproduktets kundeværdi (vægt 30%) Betydning for produktets teknologiske differentiering (vægt 15%) Betydning af fejl i leverancen (15%) Frihedsgrad på markedet y-akse Konkurrence på leverandørmarkedet (vægt 50%) Indkøbende virksomheds forhandlingskraft (vægt 50%) Lav Resultat indflydelse Høj

19 3 kategoristrategier Frihedsgrad Høj på markedet lav Kategoriernes placeringer giver anledning til forskellige kategoristrategier Kritisk Lille indkøbsvolumen Skolebus Reducere sårbarhed Konsolidere til volumen Finde alternativer Standard Lille indkøbsvolumen Standardisere Konsolidere Automatisere (e-handel) Volumen Servicebus Alm. rute Stor indkøbsvolumen Øvrig Sjælland Strategisk Stor indkøbsvolumen Alm. rute Ændre leverandør StorKBH relationer Flytte Telebus til volumen Vedvarende tiltag Hård forhandling Flextrafik Skab konkurrence Play the marked Omsætning 2007 (mio kr.) Udgifter % Område H ,4 Område Vest 240 9,9 Områade Syd 199 8,2 Almindelig rutekørsel i alt: ,4 Servicebuskørsel 19 0,8 Telebuskørsel 35 1,4 Havnebus sejlads 12 0,5 Behovsstyret trafik 119 4,9 Total ,0 Lav Resultat indflydelse Høj

20 3 kategoristrategier Strategielementer for almindelig rutekørsel i Storkøbenhavn (strategisk kategori) Frihedsgrad Høj på markedet lav Kritisk Strategisk Lille indkøbsvolumem Stor indkøbsvolumem Reducer sårbarhed Ændre leverandør relationer Konsolidere til volumen Flytte til volumen Finde alternativer Hårdnakket tiltag Standard Volumen Lille indkøbsvolumem Stor indkøbsvolumem Standardisering Hård forhandling Konsolider Skab konkurrence Automatiser (e-handel) Play the marked Lav Resultat indflydelse Høj Mål: Skabe attraktivitet og effektivitet & reducere risiko Kategoristrategielementer: 1. Fokusere på at øge antallet af operatører, der byder på almindelig rutekørsel i Storkøbenhavn for at undgå monopollignende tilstande på operatørmarkedet 2. Opbygge tætte, langvarige relationer Dette eksisterer allerede på det tekniske område, men ikke med henblik på at skabe attraktivitet for kunden (passageren) 3. Involvere operatører i produkt-/konceptudvikling Både af nye og eksisterende produkter/koncepter 4. Hvor relevant, skabe nye arbejdsdelinger mellem Movia og dets operatører Ikke et formål i sig selv, men for at skabe attraktivitet og effektivitet 5. Udvikle standardpakker til kommuner bl.a. krav til materiel og kvalitetsstyring 6. Sikre synkronisering mellem Movias krav til materiel og generelle krav på busmarkedet 7. Indarbejde incitamentsstrukturer i kontrakter

21 3 kategoristrategier Strategielementer for alm. rutekørsel på det øvrige Sjælland (volumen kategori) Frihedsgrad Høj på markedet lav Kritisk Strategisk Lille indkøbsvolumem Stor indkøbsvolumem Reducer sårbarhed Ændre leverandør relationer Konsolidere til volumen Flytte til volumen Finde alternativer Hårdnakket tiltag Standard Volumen Lille indkøbsvolumem Standardisering Konsolider Automatiser (e-handel) Stor indkøbsvolumem Hård forhandling Skab konkurrence Play the marked Lav Resultat indflydelse Høj Mål: Skabe attraktivitet og effektivitet & reducere risiko Kategoristrategielementer: 1. Fokusere på at øge antallet af operatører, der byder på rutekørsel udenfor Storkøbenhavn 2. Kombinere volumen fra forskellige kategorier for at opnå fleksibilitet samt økonomiske, miljømæssige og imagemæssige fordele 3. Etablere et gensidigt tillidsforhold til operatørerne 4. Overførsel af viden og nye arbejdsdelinger til operatørerne Læringer/viden fra strategiske operatører overføres til volumen operatører 5. Udvikle standardpakker til kommuner bl.a. krav til materiel og kvalitetsstyring 6. Sikre synkronisering mellem Movias krav til busmateriel og generelle krav på busmarkedet 7. Indarbejde incitamentsstrukturer i kontrakter

22 3 kategoristrategier Strategielementer for servicebuskørsel (volumen men tæt på strategisk og standard) Frihedsgrad Høj på markedet lav Kritisk Strategisk Lille indkøbsvolumem Stor indkøbsvolumem Reducer sårbarhed Ændre leverandør relationer Konsolidere til volumen Flytte til volumen Finde alternativer Hårdnakket tiltag Standard Volumen Lille indkøbsvolumem Stor indkøbsvolumem Standardisering Hård forhandling Konsolider Skab konkurrence Automatiser (e-handel) Play the marked Lav Resultat indflydelse Høj Mål: Skabe attraktivitet og effektivitet & reducere risiko Kategoristrategielementer: 1. Kombinere volumen fra forskellige kategorier for at opnå fleksibilitet samt økonomiske, miljømæssige og imagemæssige fordele 2. Etablere et gensidigt tillidsforhold til operatørerne 3. Fokusere på at øge antallet af operatører, der byder på servicebuskørsel 4. Udvikle standardpakker til kommuner bl.a. krav til materiel, kvalitetsstyring og service 5. Sikre synkronisering mellem Movias krav til busmateriel og generelle krav på busmarkedet 6. Udbyde flere enheder på samme tid med henblik på at effektivisere interne processer og muliggøre stordriftsfordele for operatører

23 3 kategoristrategier Strategielementer for telebuskørsel (strategisk kategori men tæt på volumen) Frihedsgrad Høj på markedet lav Kritisk Strategisk Lille indkøbsvolumem Stor indkøbsvolumem Reducer sårbarhed Ændre leverandør relationer Konsolidere til volumen Flytte til volumen Finde alternativer Hårdnakket tiltag Standard Volumen Lille indkøbsvolumem Stor indkøbsvolumem Standardisering Hård forhandling Konsolider Skab konkurrence Automatiser (e-handel) Play the marked Lav Resultat indflydelse Høj Mål: Skabe attraktivitet og effektivitet & reducere risiko Kategoristrategielementer: 1. Kombinere volumen fra forskellige kategorier for at opnå fleksibilitet samt økonomiske, miljømæssige og imagemæssige fordele 2. Etablere et gensidigt tillidsforhold til operatørerne 3. Fokusere på at øge antallet af operatører, der byder på telebuskørsel 4. Udvikle standardpakker til kommuner bl.a. krav til materiel og kvalitetsstyring 5. Sikre synkronisering mellem Movia krav til busmateriel og generelle krav på busmarkedet 6. Udbyde flere enheder på samme tid med henblik på at effektivisere interne processer og muliggøre stordriftsfordele for operatører 7. Integrere telebuskørsel med flextrafik* * Det er intentionen at integrere telebuskørsel med flextrafik. Dette er dog endnu ikke endeligt besluttet, og der er ikke fastlagt en tidsplan. Til dette er sket, skal kategorien derfor følge ovenstående strategi

24 3 kategoristrategier Strategielementer for skolebuskørsel (kritisk kategori) Frihedsgrad Høj på markedet lav Kritisk Strategisk Lille indkøbsvolumem Stor indkøbsvolumem Lav Reducer sårbarhed Ændre leverandør relationer Konsolidere til volumen Flytte til volumen Finde alternativer Hårdnakket tiltag Standard Volumen Lille indkøbsvolumem Standardisering Konsolider Automatiser (e-handel) Stor indkøbsvolumem Hård forhandling Skab konkurrence Play the marked Lav Resultat indflydelse Høj Mål: Skabe attraktivitet og effektivitet & reducere risiko Kategoristrategielementer: 1. Definere konceptet skolebuskørsel i samarbejde med kommuner 2. Fokusere på at øge antallet af operatører, der byder på skolebuskørsel 3. Reducere Movias ressourceforbrug: 4. Kombinere volumen fra forskellige kategorier for at opnå fleksibilitet samt økonomiske, miljømæssige og imagemæssige fordele Alternativt reducere krav til materiel 5. Etablere et gensidigt tillidsforhold til operatørerne 6. Udvikle standardpakker til kommuner bl.a. krav til materiel og service

25 3 kategoristrategier Strategielementer for flextrafik (volumen kategori) Frihedsgrad Høj på markedet lav Kritisk Strategisk Lille indkøbsvolumem Stor indkøbsvolumem Reducer sårbarhed Ændre leverandør relationer Konsolidere til volumen Flytte til volumen Finde alternativer Hårdnakket tiltag Standard Volumen Lille indkøbsvolumem Standardisering Konsolider Automatiser (e-handel) Stor indkøbsvolumem Hård forhandling Skab konkurrence Play the marked Lav Resultat indflydelse Høj Mål: Skabe attraktivitet og effektivitet Kategoristrategielementer: 1. Kombinere volumen for at opnå fleksibilitet samt økonomiske, miljømæssige og imagemæssige fordele Internt i kategorien flextrafik Med almindelig rutekørsel 2. Etablere et gensidigt tillidsforhold til operatørerne 3. Overførsel af viden mellem operatører Movia udvikler og indsamler best practice, og deler med øvrige operatører 4. Fortsat udbyde standardpakker til kommuner bl.a. servicekrav og kvalitetsstyring 5. Udbyde i passende enhedsstørrelser for at opnå mere favorable bud I nogle tilfælde splitte udbud op, så der kommer flere bud, i andre bundle, så der muliggøres stordriftsfordele for operatører

26 Strategiprocessen har således resulteret i en overordnet, samt differentierde kategoristrategier, der understøtter Movias forretningsplan Virksomhedsstrategi (Movias forretningsplan) Overordnet Vi vil sikre rammerne for, at Movias operatører skaber den mest effektive og attraktive busdrift for vores kunder (passagererne) Sikre et højt kompetenceniveau i indkøb Følge kategoristrategier i udbudsarbejdet Skabe effektive udbudsprocesser, der bl.a. sikrer Det bedst mulige beslutningsgrundlag for ejerne Valg af operatører, der skaber den mest effektive og attraktive busdrift Skabe effektive operatørsamarbejder Skabe nye arbejdsdelinger mellem Movia og dets operatører, hvor det er relevant Gennemføre projektevalueringer og dele viden internt i Movia København Udveksle viden og erfaring med den nordiske Movia-organisation, samt med de fire øvrige danske traffikselskaber Tilbyde eksterne kurser til Movias indkøbere samt anvende sidemandsoplæring Fokusere på at standardisere valgmuligheder Udvikle kategoristrategier for kommunen for fem af Movias seks serviceområder, Revidere nemlig udbudsmateriale, almindelig således at det bliver rutekørsel, service-buskørsel, lettere tilgængeligt flextrafik, for operatørerne. Dette vil desuden bidrage til øget telebuskørsel samt skolebuskørsel konkurrence, fordi flere vil byde ind Fokusere på synergier I højere på grad tværs anvende af kategorier, informationsmøder til at fx i form af fælles udbud præcisere udbudsbetingelser og besvare spørgsmål fra operatører. Herved tilstræbes en højere kvalitet i operatørnes tilbud Dette vil desuden skabe værdi for Movia, fordi input til udbudsmaterialet modtages i tide til at udbudsmaterialet kan forbedres Ligeledes vil det skabe Anvende værdi, informationsmøder fordi flere vil til at præcisere finde udbuddet interessant udbudsbetingelser og byde indog besvare spørgsmål Gennemføre alle udbud I højere elektronisk grad arbejde med Lave kvalifikationssystem, incitamentsstrukturer så operatører ikke for operatørerne skal prækvalificeres ved Hvor hvert relevant udbud anvende funktionskrav frem for almindelige krav Overlade kontrol til operatørerne (selvkontrol), således at kvalitet bygges ind i processen Herved undgår Movia også kontrolrollen, som underminerer skabelsen af tillid Afdække mulighederne for nye arbejdsdelinger; dette før og under kontrakter Fokusere på at få input fra operatørerne til at identificere disse muligheder Teste nye arbejdsdelinger på udvalgte områder Kategoristrategier for: Alm. rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel Skolebuskørsel Flextrafik Mål: Skabe attraktivitet og effektivitet & reducere risiko Kategoristrategielementer: 1. Fokusere på at øge antallet af operatører, der byder på rutekørsel i StorKøbenhavn for at undgå monopollignende tilstande på operatørmarkedet 2. Opbygge tætte langvarige relationer Dette eksisterer allerede på det tekniske område, men ikke med henblik på at skabe attraktivitet for kunden (passageren) 3. Involvere operatører i produkt-/konceptudvikling Både af nye og eksisterende produkter/koncepter 4. Hvor relevant, skabe nye arbejdsdelinger mellem Movia og dets operatører Ikke et formål i sig selv, men for at skabe attraktivitet og effektivitet 5. Udvikle standardpakker til kommuner bl.a. krav til materiel og kvalitetsstyring 6. Sikre synkronisering mellem Movia krav til materiel og generelle krav på busmarkedet 7. Indarbejde incitamentsstrukturer i kontrakter Skal give operatør incitament til løbende effektivisering og skabelse af attraktivitet, herunder dele produktivitetsgevinster og merindtægter ved flere passagerer Gennemføre projektevalueringer og dele viden internt i Movia København Udveksle viden og erfaring med den nordiske Movia-organisation, samt med de fire øvrige danske traffikselskaber Tilbyde eksterne kurser til Movias indkøbere samt anvende sidemandsoplæring Fokusere på at standardisere valgmuligheder Udvikle kategoristrategier for kommunen for fem af Movias seks serviceområder, Revidere nemlig udbudsmateriale, almindelig således at det bliver rutekørsel, service-buskørsel, lettere tilgængeligt flextrafik, for operatørerne. Dette vil desuden bidrage til øget telebuskørsel samt skolebuskørsel konkurrence, fordi flere vil byde ind Fokusere på synergier I højere på grad tværs anvende af kategorier, informationsmøder til at fx i form af fælles udbud præcisere udbudsbetingelser og besvare spørgsmål fra operatører. Herved tilstræbes en højere kvalitet i operatørnes tilbud Dette vil desuden skabe værdi for Movia, fordi input til udbudsmaterialet modtages i tide til at udbudsmaterialet kan forbedres Ligeledes vil det skabe Anvende værdi, informationsmøder fordi flere vil til at præcisere finde udbuddet interessant udbudsbetingelser og byde indog besvare spørgsmål Gennemføre alle udbud I højere elektronisk grad arbejde med Lave kvalifikationssystem, incitamentsstrukturer så operatører ikke for operatørerne skal prækvalificeres ved Hvor hvert relevant udbud anvende funktionskrav frem for almindelige krav Overlade kontrol til operatørerne (selvkontrol), således at kvalitet bygges ind i processen Herved undgår Movia også kontrolrollen, som underminerer skabelsen af tillid Afdække mulighederne for nye arbejdsdelinger; dette før og under kontrakter Fokusere på at få input fra operatørerne til at identificere disse muligheder Teste nye arbejdsdelinger på udvalgte områder

27 Agenda Formål med en Fremgangsmåde og involvering Præsentation af overordnet Præsentation af kategoristrategier Almindelig rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel Skolebuskørsel Flextrafik Implementering af strategier

28 Hvad? For at sikre realisering er det vigtigt ikke at tabe momentum handlingsplaner skal udarbejdes Strategi Forberedelse og kortlægning overordnet kategoristrategier af kategorier Projektplanlægning Kortlægning af kategorier Rutekørsel Servicebusser Telebusser Skolebusser Flextrafik ud fra Movias forretningsplan Identifikation af strategielementer Konkretisering af strategielementer Udarbejdelse af strategidokument For hver kategori: Identifikation af kategoritype Identifikation af strategielementer Konkretisering af strategielementer Udarbejdelse af strategidokumenter 4 Review af udbuds- og kategoristrategi er Præsentation og review af og kategoristrategier i kategoriteams Præsentation og review af og kategoristrategier i ledergruppe Realisering 5 Udarbejdelse af handlingsplaner Prioritering af kategorier og strategielementer For hvert strategielement udarbejdelse af konkrete handlingsplaner, herunder: Materielstrategi Miljøstrategi Strategi for driftsopfølgning Hvordan? Interview vedr. virksomhedsstrategi Workshop vedr. Kategorispecifikke workshops Efterbearbejdning med nøglepersoner Kategorispecifikke workshops Workshop i ledergruppe

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

SKI Årsdage for offentligt indkøb 2015

SKI Årsdage for offentligt indkøb 2015 SKI Årsdage for offentligt indkøb 2015 9. marts 2015, Århus 11. marts 2015, København Hvordan får du din organisation med i transformationen..? Direktør for Indkøb, Supply Chain Management & Kommercielle

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon ccro@bane.dk Senior markedsanalytiker

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer KLUMMETITLER KOMMER SENERE 137 Videnregnskab og videnstyring i Systematic Case fra bogen Videnregnskaber Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer PER NIKOLAJ BUKH JAN MOURITSEN METTE ROSENKRANDS

Læs mere

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Vejledning Værktøj til funktionsudbud på vejområdet 2012 Titel: Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Hele vejledningen, svarende til kapitel 1-9 er udarbejdet af Ernst & Young for Udbudsrådets sekretariat.

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere