Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Kildebrøndegaard"

Transkript

1 Greve den 22. april 2013 Bestyrelsens beretning ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Efter generalforsamlingen den 16.april 2012 fortsatte den siddende bestyrelse for Grundejerforeningen Kildebrøndegård for året : Grete Grøn Søhusene 1 Lars Hansen Søhusene 2 Hans Peter Rasmussen Søhusene 3 Steen Sørensen Olsbækeng Christian Strøm Olsbækdal Thomas Clausen Olsbæklund Peter Klinke Olsbækhøj Bestyrelsen konstituerede sig selv på første bestyrelsesmøde den 30.april 2012, med Peter Klinke som formand Grete Grøn som næstformand Thomas Clausen som kasserer Steen Sørensen som grøn kontakt Christian Strøm som sekretær. Bestyrelsen og bestyrelsens konstitution er således den samme som for de forgående tre år. For året har bestyrelsens arbejde primært bestået af vedligeholdelses opgaver samt opfølgning på emner fra sidste års generalforsamling. Bestyrelsen har afholdt syv ordinære bestyrelsesmøder i mødeåret : Emnerne har været: Gartner og Snerydning. Oprydningsdag. Aftenmøde med politiet med emnet: Kriminalpræventive tiltag mod indbrud. Udestående grundejerforenings kontingent. Indlæg fra medlemmerne. Vejanlæg/bemærkning. Gartner/Snerydning: Gartneropgaverne har i året været begrænset til almindelig vedligehold. Området omkring søen midt i vores bebyggelse er blevet renset og beplantningen, fortrinsvis siv er blevet beskåret og trimmet. Enkelte træer i bebyggelsen er blevet beskåret/stynet eller genplantet og der er nu opsat et solidt hegn ifm. med søen/mergelgraven i Dal. Vejdirektoratet har tilbageleveret motorvejs volden til Grundejerforeningen og vi står nu med det fulde vedligeholdelsesansvar af både planter og område. Det betyder bl.a. at volden klippes på indersiden to gange om året af vores gartner.

2 Endeligt har bestyrelsen besluttet at den ene indgang til lastbilparkeringspladsen blokeres med betonkummer. Lastbilparkeringspladsen har længe været en problemstilling som bestyrelsen har skullet tage stilling til. Desværre har pladsen ikke kun været brugt til en plads hvor taxaer eller håndværkere kunne holde pause, bestyrelsen erfaret at pladsen også benyttes af andre og andet ikke helt legitim virksomhed. Derudover har mange åbenbart brugt pladsen til hen kastning af diverse affald. For at sætte en stopper for den virksomhed vi ikke ønsker forbundet med vores område, men samtidig stadig kan gøre det muligt for beboerne at have en ekstra parkeringsplads til eksempelvis trailers mm, er det kun den ene indgang til parkeringspladsen der er blokeret. Men skal for at benytte pladsen således både ind og ud samme sted. Snerydningen har været noget af en udfordring for bestyrelsen i året Allerede i sidste sæson måtte vi tage vores tidligere leverandør Brdr. Jensen tilbage, da LK anlæg som vi var meget tilfredse med i sæsonen ikke ønskede at give tilbud på vintervedligeholdelsen i vores område og først meddelte dette til os umiddelbart før vintersæsonen satte ind. For året blev en række leverandører kontaktet, herunder Brdr. Jensen med henblik på tilbud om vintervedligeholdelsen for området. Bestyrelsen var forud for valg at vintervedligeholdelses leverandør splittet da vores erfaringer med Brdr. Jensen ikke var de bedste, til gengæld var deres tilbud ca. DKK billigere end nummer to, som vi fik fra vores gartners kompagnon. Grundejerforeningen i Birkelyparken, som vi samarbejder med var af den holdning som et flertal i vores bestyrelse også havde, nemlig at det billigste tilbud blev antaget, hvorfor Brdr. Jensen også i sæson var leverandør til vintervedligeholdelsen i området. Set tilbage har vores udfordringer med Brdr. Jensen omkring vintervedligeholdelsen for været store. Det er ikke fordi at vinteren har været specielt slem, men vi har slet og ret ikke fået den vare vi har bedt om og når vi så har klaget til dem og det har vi mange gange i sæsonen pga. manglende snerydning, saltning mm. så er det ligesom om Brdr. Jensen ikke har haft helt det samme syn på den manglende leverance som vi har. Bestyrelsens irritation over den lemfældige udførelse af vintervedligeholdelsen har flere gange i sæsonen affødet en diskussion omkring vi skulle opsige kontrakten for mislighold og antage en ny leverandør. Bestyrelsen har dog bestemt at fortsætte med Brdr. Jensen sæsonen ud, da vi ellers kunne have endt i en situation hvor der slet ikke blev vintervedligeholdt i området. En af de første opgaver som den nye bestyrelse for året skal tage fat på er at finde alternativer til vintervedligeholdelsen. Bestyrelsen i Birkelyparken er for øvrigt helt enig i, at Brdr. Jensen ikke leverede en ordentlig vintervedligeholdelse for og ønsker ligeledes alternativer til Brdr. Jensen. Oprydningsdag: I lighed med de tidligere år besluttede bestyrelsen også i år at vi afholdte en oprydningsdag i området. For 2012 blev oprydningsdagen lagt søndag den 10. juni 2012 hvor ca. 40 voksne og børn deltog, hvilket var færre end året før. Oprydningsdagen 2013 var berammet til søndag den 14.april 2013, altså noget tidligere end vanligt. Men bestyrelsen havde valgt den dag, da det dels var dagen før afhentning af storskrald og dels mangler der stadig blade på træer og buske, hvilket gør det nemmere at opdage og opsamle affald. I 2013 var der igen lidt færre beboere end i 2012 der var mødt op, til gengæld blev der opsamlet meget skrald. Bestyrelsen vil godt kvittere for super godt arbejde for de beboere der deltog og at arrangementer som disse, både er med til at holde gartneromkostningerne nede samtidig med at området bibeholdes attraktivt. At sidegevinsten så er at man kan få en hyggesnak med naboen eller en kold øl eller vand efter arrangementet jo er kun rigtig fint.

3 Aftenmøde med politiet ifm. forhånd regler for at undgå indbrud: Mandag den 17.september 2012 var der berammet et beboermøde med Johnny Winter fra Midt og Vestsjællands Politi, der orienterede beboerne om udviklingen i indbrudsstatistikken for Greve generelt og Kildebrøndegård specifikt samt gav os råd hvad vi selv og hvad vi i forening kunne gøre for at minimerer antal af indbrud i vores område. Hovedbudskabet var bl.a. at der var rigtig meget vi selv kunne gøre for at sikre vores huse Udskiftning til nye og mere sikre låse. Sætte lås på terrassedøren. Sikre vinduer mod underboring. Almindelig sund fornuft, som eksempelvis at man husker at låse sit hjem når man er ude Det er vigtigt at man ikke laver sit hjem til et Fort Knox. Hvis det brænder skal man kunne komme ud og så er det vigtigt at man ikke først skal lede efter nøgler mm. Men ellers kan vi sikre området ved at vi som beboere er observant og vi rapporterer til politiet hvis vi ser mistænkelige personer eller biler i området. Derudover er godt naboskab vigtigt, således man kan bede naboen om at passe på sit hus hvis man selv er væk på eksempelvis ferie mm. Lav aftaler med naboen om parkering af bil, skrald, snerydning m.m. Udestående grundejerforenings kontingent: Per 1. januar 2013 var der ikke nogen restancer på medlemmer der mangler at betale grundejerforenings kontingent, hvilket naturligvis er fint. Men ved hver betaling, må vi konstatere at der er nogle stykker (ofte de samme medlemmer) der ikke får betalt deres kontingent til tiden. Kassereren må derfor bruge ekstra tid på at sende rykkere ud for de manglende betalinger. Ud over at det koster DKK 100, i gebyr pr. rykker er det ikke optimalt at vores i forvejen hårdarbejdende kasserer skal bruge ekstra tid på opkrævningerne, ligesom det ikke er fair over for de medlemmer der betaler til tiden. I de værste tilfælde har bestyrelsen måtte udsende op til tre rykkere for betaling af kontingent, true med inkasso og selv møde op hos medlemmerne for at spare dem for ekstraregning til advokat og reetablering af antenne signal. Bestyrelsen vil derfor igen opfordre alle medlemmer til at lade betalingen af grundejerforenings kontingent ske automatisk via betalingsservice/nets mm. For god orden skyld skal det nævnes at salg af beboerhus i den gamle andelsforening Søhusene 2 er faldet endeligt på plads, hvorfor vi fra den 1.januar 2013 nu er 228 hustande i grundejerforeningen Kildebrøndegård. Indlæg fra medlemmerne: Bestyrelsen har i løbet af året modtaget indlæg fra medlemmerne, som emnemæssigt spænder fra løse hunde, parkering, planter og træer samt naturligvis fart. Bestyrelsen takker for alle indlæg og følger op på alle problemstillingerne. Med hensyn til hundeejerne, så er det klart at når man ejer en hund eller et andet kæledyr herunder en kat mm. Så ejer man også dens efterladenskaber. Der er ikke rart for nogen, når dyrs efterladenskaber ikke fjernes med det samme af dens ejer. Bestyrelsen henstiller derfor til at hvis man eksempelvis er hundeejer, så husk at fjerne hundens efterladenskaber, så de ikke er til gene for andre. Løse hunde kan også være et problem, det er ikke alle der bryder sig om hunde der kommer farende rundt, så hvis man ikke kan kalde sin hund til sig, bedes man holde den i snor indtil man er i område hvor der ikke er andre mennesker den kan generer.

4 Parkering skal naturligvis ske enten på egen grund eller på de parkeringspladser der er i området. Det betyder at man ikke skal parkerer i rabatten, da det kan medfører skader på området, som gartneren så bagefter skal udbedre for foreningens regning. Derudover kan parkering uden for parkeringsområderne også medfører nedsat trafiksikkerhed pga. forringet udsyn. Derfor parkerer på parkeringspladserne eller på egen grund. Der er ind i mellem medlemsforslag til beplantning, beskæring og vedligehold for bebyggelsen og området. Bestyrelsen vurderer kontinuerligt sammen med gartneren omkring disse forhold, men bestyrelsen er meget taknemlig for ethvert forslag, selvom det selvsagt ikke er alle forslag der kan imødekommes. Bestyrelsen foretager til orientering hvert år sammen med gartner en såkaldt Markvandring, hvor vi ser området igennem og på stedet vurderer hvilket arbejde der skal sættes i gang i den kommende periode. Endelig er farten på vores veje et emne der altid er aktuelt. Farten på især stamvejen er ind i mellem et problem og fra bestyrelsens side skal der igen i år lyde, at beboerne og deres gæster udviser den fornødne agtpågivenhed når de færdes i området. Vi har heldigvis været forskånet for ulykker ind til nu og sådan skulle det også gerne forblive med at være, så check op på farten. For god orden skyld bliver vi nød til at præciserer, at bestyrelsen ikke er en politimyndighed som tager ud og løser nabotvister. Hvis et medlem/beboer følger sig chikaneret af en nabo eller en gæst i området, så henstiller bestyrelsen til at man udviser godt naboskab og tager en snak med naboen/gæsten lokalt, således at sagen ikke eskaleres. Det er naturligvis klart at kan man ikke nå hinanden som gode naboer, så kan man blive nød til at inddrage bestyrelsen, men det bør være undtagelsen ikke reglen. Så specifikt, er der en nabo der har for meget fart på i området eller parkerer en nabo uhensigtsmæssigt eller uden for parkeringspladserne, er en nabo i gang med støjende havearbejde samtidig med at man selv har gæster i sin have, ja så tal med naboen om det, det bør kunne løses lokalt. Men mange tak for de mange medlemsindlæg som bestyrelsen har fået. Vi kan kun opfordre medlemmerne til at komme med indlæg, når man syntes at der er et emne relateret til området der skal behandles. Vejanlæg: Med hensyn til vejanlæg gentager bestyrelsen delvist bemærkningen fra 2011 og 2012 beretningen: Selvom det ikke er lang tid siden at vi fik en gennemgribende asfaltering af hele vores område, så må vi konstaterer at de sidste vintre har været meget hård ved vejbelægningen. Bestyrelsen har gennemgået vejbelægningen i området med Skanska, den virksomhed der i sin tid foretog asfalteringen og der er i løbet af året sket nogle udbedringer både for deres og vores regning. Men det er kommet bag på bestyrelsen at det allerede nu har været nødvendigt at foretage udbedringer og vi gør derfor opmærksom på at udbedringen af fremtidig asfaltarbejdet højst sandsynligt vil medfører merudgifter for foreningen. I den forbindelse kan det komme på tale at vi øger hensættelserne til de to vejfonde. Ud for Lund 31 er der i årets løb foretaget en opgravning i forbindelse med problemer med kloakrørene. Når sådant arbejde udføres bedes beboerne give Grundejerforeningen besked, da vi ikke får besked fra kommunen på trods af, det er privat vej. Grundejerforeningen ejer vejene og vi vil godt sikre os at arbejdet er i orden og området er genetableret tilfredsstillende efter endt opgravning.

5 Bestyrelsen: Hjemmesiden er et opdateret medie, hvor beboerne kan finde diverse oplysninger om grundejerforeningen, vedtægter, generalforsamling m.m. De af beboerne der ikke har været forbi hjemmesiden opfordres til at besøge den. På hjemmesiden er desuden en mail adresse til bestyrelsen hvis man har ris, ros eller forslag. Til slut vil jeg takke alle medlemmerne af min bestyrelse i Kildebrøndegård for godt samarbejde i bestyrelses året Tak til Thomas, der igen i år har varetaget kasserer arbejdet fremragende. Tak til Christian der har løst diverse administrative opgaver, så som bestyrelsesreferater, opdatering af Kildebrøndegårds hjemmeside og besvarelser af medlems indlæg, super fint. Tak til Steen der har varetaget kontakten til gartneren fornemt og tilsikret at bestyrelsens beslutninger er blevet ført ud i livet. Tak til Grete, Lars og Hans Peter der har arbejdet super konstruktivt og proaktivt for vores forening og sikret at dialogen og debatterne i bestyrelsen har været positive. Tak til Jens og Thomas der igen i år har valgt at stå til rådighed som suppleanter. Det er vigtigt for vores forening at der står gode folk klar hvis der bliver behov for det. Derudover vil jer gerne takker jer medlemmer der er mødt op her til Generalforsamlingen i dag og dermed udviser interesse for vores området og de beslutninger der tages. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt arbejde og det er vigtig for motivationen i bestyrelsen at rigtig mange medlemmer har interesse for vores arbejde. Greve 22. april 2013 Peter Klinke Formand GF Kildebrøndegaard

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hasselhegnet d. 21.4.2009 kl. 19.30. 1. Valg af dirigent Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND Årsberetning 2011. Formanden indledte sin beretning med en velkomst til alle de fremmødte og var glad for, at generalforsamlingen igen i år kunne

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4 Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

Generalforsamling år 2007. Formand Flemming Ravn s beretning Ver. 01

Generalforsamling år 2007. Formand Flemming Ravn s beretning Ver. 01 Generalforsamling år 2007. Formand Flemming Ravn s beretning Ver. 01 Indledningen Vi afholder i dag den 45 ende ordinære generalforsamling i Karlslunde Hallerne pga. Strandskoles ombygning efterhånden

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 1. Indledning (ved Dorte) Velkomst og tak for deltagelse og velkommen til nye medlemmer: Det drejer sig om: Christina og Tom i nr. 137, Bolette

Læs mere