Beretning Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Indledning s. 2. Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2010. Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2010. Indledning s. 2. Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3"

Transkript

1 Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2010 Beretning 2010 Indledning s. 2 Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3 Regionsbestyrelsens arbejdsgrupper s. 5 Fremtidens forening/rekruttering s. 8 Medlemsaktiviteter s. 9 De nye i regionen s. 11 Beskæftigelse i Region Hovedstaden s. 12 Det handler om penge s. 13 Esbønderupsagen s. 14 Kun for medlemmer s. 16 Her bliver der taget beslutninger s. 17 Afslutning s. 18 Bilag s. 19

2 Side 2 Indledning Indholdet i beretningen for 2010 bærer præg af en omlægning af arbejdsformen i Regionsbestyrelsen. Bestyrelsens arbejde er blevet mere handlingsorienteret og det betyder, at det i fremtiden vil fremstå mere nærværende og synlig for dig som medlem. Udover bestyrelsens arbejde indeholder beretningen også emner der har optaget os og som vi har været involveret i på forskellige fronter. Bestyrelsen består af 16 forskellige mennesker, og vi vil meget gerne favne alle jer knap 3000 medlemmer i regionen. Vi vil gerne vide alt hvad der foregår af både gode, spændende, kedelige, nye og dårlige ting. Det vil vi, fordi at det er vigtigt for os, at vi gør en forskel, at det arbejde vi laver, har en betydning for fysioterapeuter og fysioterapien. Den forskel kan give sig udtryk på mange måder. Det kan være at udbrede kendskabet til spændende projekter, at give ideer til kommuner om hvordan de kan opnå mere sundhed for deres borgere, at hjælpe en arbejdsplads med at udarbejde et høringssvar, at bringe fysioterapeuter sammen med fælles interesse, tilvejebringe og samle viden om et bestemt emne, kontakte politikere for at fortælle konsekvensen af deres beslutning eller noget helt andet. For at vi kan gøre den forskel er viden meget vigtig. Hvis du ikke synes vi ved noget om dig og dit arbejdsområde, så er det fordi det lige er det vi mangler. Skriv til os og fortæl eller kom til generalforsamlingen. Viden er som bekendt magt og manglende viden kan ofte føre til afmagt specielt i en organisation hvor vi lever af viden. Så derfor er vi er meget afhængige af aktive og engageret medlemmer for uden jer er det ikke muligt at synliggøre Danske fysioterapeuter lokalt som forening. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke alle jer der har deltaget og ydet en aktiv indsats, specielt tak til alle dem der uopfordret er kommet med information, ideer af den ene og anden slags eller bare holdningstilkendegivelser. Det kan godt være at der måske ikke kommer noget ud af det med det samme, men alt bliver brugt, på den ene eller anden måde. Så mange tak. Regionsbestyrelsens Sammensætning Hovedstadens Regionsbestyrelse består af 1 regionsformand 11 medlemmer valgt på generalforsamlingen 2 medlemmer valgt af og blandt tillidsrepræsentanter 1 SU- koordinator for praktiserende valgt blandt SU- medlemmerne 1 studerende valgt af og blandt de studerende Regionens bestyrelsesmedlemmer kommer med forskellige faglig og organisatorisk baggrund, erfaring og geografisk tilhørssted. Der er medlemmer fra den private og offentlige sektor, ansatte og klinikejere og ansatte fra institutioner og centre. Nogle er garvede inden for organisatorisk arbejde og har tidligere siddet i bestyrelser og flere gange deltaget på repræsentantskabsmøder, andre er helt grønne uden tidligere erfaring i politisk eller organisatorisk arbejde. Igen i år er vi blevet beriget med en repræsentant for de studerende (læs også: se bilag)..som følge af en beslutning på Danske Fysioterapeuters repræsentantskab om at, generalforsamling afholdes hvert andet år, er alle 11 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg den 3. februar 2011 Regionsbestyrelsen håber at se rigtig mange medlemmer til en god og konstruktiv debat på generalforsamling. På vegne af Regionsbestyrelsen Tine Nielsen Regionsformand Generalforsamling Dato: 3. februar Tid: 16:30-21:00 Sted: Byggerkulturenshus Borgergade 111, 2100 København Ø Emne: Kvalitet i træning Dagsorden: Mundtlig beretning om regionsbestyrelsens arbejde og drøftelse af det kommende års aktiviteter Indkomne forslag Fremlæggelse af regnskab og budget Valg af regionsbestyrelsenmedlemmer og suppleanter. Forplejning: Der serveres en let anretning,vand samt kaffe te og frugt. Tilmelding via region Hovedstadens hjemmeside senest d.27 januar.

3 Regionsbestyrelsens medlemmer Per Norman Jørgensen klinik for fysioterapi, København Valgt på generalforsamlingen På valg 2010 Mie Rinaldo Træningscenter Brønshøj- Husum. Valgt på generalforsamlingen På valg 2011 Carsten Bugtrup Jensen Afdelingsterapeut, Frederikssund Hospital, Afdeling for neurorehabilitering. Valgt på generalforsamlingen På valg 2011 Tine Nielsen Jes Mogensen Anne Marie Jensen Mette Amstrup Formand for Region Hovedstaden Valgt ved urafstemning i regionen Klinik for Fysioterapi, Aakirkeby. Valgt på generalforsamlingen På valg 2011 Havnestads klinikkens fysioterapi Valgt på generalforsamlingen På valg 2011 Sundhedstjenesten Helsingør Kommune Valgt på generalforsamlingen. På valg 2011 Solvejg Pedersen Line Schiellerup Per Tornøe Frederiksberg Sundhedscenter Valgt på generalforsamlingen På valg 2011 Region Hovedstaden, Hvidovre Hospital Valgt blandt regionens TR. Østerbro Fysioterapi Valgt af og blandt SU-medlem Kirsten Carstensen Klampenborg fysioterapi Valgt på generalforsamlingen På valg 2011 Marianne Breyen Klinik for fysioterapi, Brøndbyøster. Valgt på generalforsamlingen På valg 2011 Bettina Jensen Fysioterapien, Bispebjerg Hospital Valgt på generalforsamlingen På valg 2011 Lene Banke Træningsenheden, Fredensborg Kommune Valgt på generalforsamlingen 2009 for 2 år. Charlotte Larsen Københavns Kommune Sundhedsforvaltning Valgt blandt regionens TR. Lasse Rosenkilde Lundquist Studerende på Professionshøjskolen, Metropol Valgt blandt de studerende Side 3

4 Regionsbestyrelsens arbejdsgrupper Efter nogle år med den samme arbejdsform i Regionsbestyrelsen og en bestyrelse der var nået op på 16 medlemmer, blev det besluttet at prøve kræfter med en ny arbejdsform; gruppearbejde. Hensigten med den nye arbejdsform var mange: at gøre bestyrelsesarbejdet mere synligt for andre at gøre bestyrelsens arbejde mere målrettet og handlingsorienteret at gøre arbejdet mere nærværende og relevant for bestyrelsesmedlemmerne at give mulighed for at gå i dybden med ét selvvalgt emne i stedet for at forholde sig mere overfladisk til 10 emner Regionsbestyrelsens medlemmer grupperede sig efter tre selvvalgte emner. De tre arbejdsgrupper giver her beretning om årets arbejde, som både bød på frustration, aha-oplevelser og en masse presseomtale. Fysisk aktive hospitaler Arbejdsgruppen: Mie Rinaldo, Bettina Jensen, Mette Amstrup og Line Schiellerup De kommende år investerer regeringen 40 mia. i nyt hospitalsbyggeri. På baggrund af den store viden og udbredte evidens der er omkring fysisk aktivitets gavnlige effekt på heling og rehabilitering er det oplagt at fysioterapeuter medinddrages i arbejdet med udformning og indretning i forbindelse med større ombygninger og nybyggeri. I arbejdsgruppen har vi arbejdet med at finde veje til at øge fokus på den positive effekt af fysisk aktivitet under indlæggelse og hvordan vi får beslutningstagerne til at indtænke dette i nyt hospitalsbyggeri. Udover den forskningsbaserede evidens på området har arbejdsgruppen fundet inspiration i følgende rapporter : Det fysisk aktive sygehus Det helende hospital Det kommende hospital Øget fokus på de gode resultater (Hvis du vil se de forskellige rapporter kan du finde henvisninger til dem i bilaget) En stor del af vores arbejde har været at afdække målgruppen for vores tanker og idéer hvem er beslutningstagerne for rammerne til et sådan byggerier? Det er bl.a. politikkerne de respektive steder dvs. Regeringen og Regionsråd. Dertil kommer virksomhedsdirektørerne, det faglige kliniske personale, men også byggeteknisk personale og arkitekter. Det er vigtigt at medarbejderrepræsentanter medinddrages på et tidligt stadie så de kan være med til at formulere krav til nyt byggeri. Lidt afhængig af hvem der slår stregerne, vil det være naturligt at rette et særlig fokus Fakta* Borgere, der ikke cykler eller går til og fra arbejde Hele regionen: 28 % Mænd: 33% Kvinder: 23 % København: 16 % Gribskov: 53 % på eksterne aktører, arkitekterne, i den situation at der bliver inviteret til arkitektkonkurrence. Fra forskning af bl.a. Nina Beyer og Bente Klarlund Petersen ved vi at fysisk aktivitet har stor indflydelse på udvikling af sygdom, heling og restituering. At fysisk aktivitet er altafgørende for at hindre tab af muskelstyrke og dermed nedsætte risiko for funktionstab i forbindelse med indlæggelse. At fysisk aktivitet mindsker risiko for fald, både under og efter indlæggelse. At fysisk aktivitet kan nedsætte risikoen for lungeinfektioner og mortaliteten hos svage patienter. Nyeste forskning og viden bør indgå som en naturlig del når man planlægger nyt byggeri. Nyt hospitalsbyggeri og større ombygninger giver ligeledes mulighed for at retænke kulturen omkring fysisk aktivitet på regionens hospitaler og en mulighed for at optimere behandlingen og give patienternes mere medansvar for deres egen rehabilitering. Danske Fysioterapeuter i Region hovedstaden vil arbejde for at denne viden bliver tilgængelig for beslutningstagere og andre relevante aktører og presse på for at det medinddrages i de endelige beslutninger. Fysioterapeuter i byplanlægningen Arbejdsgruppen: Solvejg Pedersen, Kirsten Carstensen, Jes Mogensen og Lene Banke Som en del af Regionsbestyrelsens nye arbejdsform, har vi været en arbejdsgruppe, der har forholdt os til byplanlægning. Talrige forskningsprojekter har godtgjort, Side 5

5 at fysisk aktivitet er helt afgørende for folkesundheden, og i Danske Fysioterapeuters etiske retningslinier, har vi forpligtet os til at fremme den almene sundhed. På baggrund af de to faktorer ønskede vi at få overblik over de tilbud, som Hovedstadsregionens 29 kommuner giver til deres borgere. For at afgrænse og konkretisere opgaven definerede vi nogle krav. Vi ville se på mulighed for fysisk aktivitet, som borgerne kan dyrke individuelt uden nogen form for betaling, uden tilknytning til klub, forening eller behandlingssted. Dvs. cykling, løb, gang, udendørs træning på motionssti og i træningspavillon Da den digitale kommunikation er et stort emne i kommunerne og bruges mere og mere af borgerne, afgrænsede vi opga- Side 6

6 Fakta* Borgere der har 3 eller flere kroniske lidelser: Samlet: 8 % Kvinder: 11% Mænd: 6 % Brønshøj-Husum: 11,1 % Allerød: 6,0 % ven yderligere. Vi har derfor gennemgået samtlige kommuners hjemmesider, for at sammenligne deres elektroniske markedsføring af deres stinet, motionsruter m.m. Dels ville det være en uoverkommelig opgave at cykle/løbe hele Hovedstadsregionen igennem, dels er kommunernes promovering på nettet, afgørende for hvor mange brugere, der opdager mulighederne. Vi blev virkelig overrasket over, hvor vidt forskelligt hjemmesiderne er opbygget. Cykelstier kan både findes under fritid, kultur, vej og park, natur, byplan, sundhed og forebyggelse. For at systematisere vores arbejde valgte vi tre søgeord: cykelpolitik, cykelrute, motionsrute. Dernæst rubricerede vi hjemmesiderne i tre grupper: Over middel, middel og under middel. Efter første gennemgang i foråret, sendte vi samme brev til alle kommuner, så de kunne studere hinandens placering. Det fandt også vej til pressen og har givet anledning til mange forskellige reaktioner. I efteråret gentog vi hele manøvren. Tendensen var tydelig, nu var 8 kommuner mod tidligere 3 i den bedste kategori. Anvendt Kommunal Forsknings rapport Effekt af sundhedsfremmende indsats i 3 kommuner viser, at det der giver størst bonus er let tilgængelige cykel-gangstier, der indbyder til daglig transport Hvis vi som fysioterapeuter vil facilitere den sundhedsfremmende udvikling, er det derfor vigtigt at påvirke kommunernes byplanlægning til at prioritere fysiske rammer, der indbyder til bevægelse i hverdagen. Udvidet lænderygundersøgelse Arbejdsgruppen: Per Norman Jørgensen, Per Tornøe, Marianne Breyen, Charlotte Larsen, Carsten Jensen og Anne Marie Jensen Arbejdsgruppens formål var at arbejde for, at udvidet lænderyg undersøgelse skulle implementeres i Region Hovedstaden hos praktiserende fysioterapeuter. Projektet var iværksat i de tre jyske regioner. Arbejdsgruppen foretog på sit første møde en grundig interessentanalyse med henblik på endelig formulering af formål og strategi samt fastlæggelse af køreplan. Virkeligheden indhentede imidlertid arbejdsgruppens formål, idet Samarbejdsudvalget for fysioterapi i Region Hovedstaden tildelte et ansøgerprojekt om udvidet lænderyg undersøgelse knap kr. fra de praktiserende fysioterapeuters kvalitetsudviklingspulje i Regionen. Efter drøftelser i arbejdsgruppen, blev det besluttet at ændre formål. Det blev besluttet, at udarbejde en drejebog /skabelon til kommende projektinteressenter med beskrivelse af, hvor man kan søge hjælp og vejledning til udarbejdelse af projektprotokol, drift af projekt m.m. Drejebogen skulle endvidere indeholde en oversigt over mulige fonde, der kunne ansøges om økonomiske midler. Arbejdsgruppen har haft kontakt internt i Danske Fysioterapeuters faglige afdeling og eksternt til fysioterapeuter med forskningsbaggrund. Danske Fysioterapeuters Repræsentantskab har tidligere udtrykt ønske om en central kompetence i faglig afdeling til at kunne vejlede projekt- og forskningsansøgere. Økonomien i foreningen har imidlertid ikke tilgodeset denne funktion endnu, og arbejdsgruppen har måttet konstatere, at der for nuværende ikke er kompetence og ressourcer til nogen form for vejledning. Kontakt til eksterne fysioterapeuter med forskningsbaggrund har heller ikke afdækket muligheder for vejledning, hverken til den faglige eller økonomiske del af et projekt. Det er dog muligt at søge om økonomisk støtte til projektstartere. I regionen findes Hovedstadens Sundhedsvidenskabelige forskningsfond- Region Hovedstadens praksisfond og forskningsfonden for (fysioterapi)praksissektoren. Derudover er det også muligt at søge penge på EU niveau. Således må arbejdsgruppen konstatere, at det ikke er muligt på nuværende tidspunkt at udarbejde en drejebog til kommende projektansøgere. Det er Danske Fysioterapeuters ønske, at flere fysioterapeuter laver projekter og forskning samt erhverver Ph.d. grad. Arbejdsgruppen skal derfor opfordre Hovedbestyrelsen til at Side 7

7 Fremtidens forening/rekruttering En vigtig opgave for foreningen (også) i de kommende år vil være at finde ud af hvad der skal til for at Danske Fysioterapeuter forbliver en attraktiv forening at være medlem af også for de nye generationer af fysioterapeuter. I de kommende år bliver der uddannet rigtig mange fysioterapeuter, så mange at vi, på landsplan, vil være ca om 10 år. For at vi kan bevare legitimiteten i at være talerør for fysioterapeuter på den politiske arena, skal vi som minimum bevare vores nuværende organisationsprocent, men den skal helst blive større (efter skøn er den nu ca. 84). Derfor får vi som forening en stor opgave i at rekruttere og fastholde medlemmer. Det skal være mere synligt hvad man betaler til som medlem og omvendt hvad man går glip af hvis man melder sig ud. I hovedbestyrelsen er der lagt en strategi for at nedbringe kontingentet. Første skridt blev taget på repræsentantskabet. Strategien er afhængig af, at vi kan fastholdelse og rekruttere (nye) medlemmer. Hvad er det vi som medlemmer gerne vil have af foreningen, hvad er det der skal til for at man som nyuddannet fysioterapeut melder sig ind og ikke mindst forbliver medlem? På Regionskonferencen i 2010 var emnet: Hvordan kommunikerer vi med fremtiden? Fremtidens nye medlemmer. Formål med konferencen var: at sætte fokus på fremtidens medlemmer at belyse og debattere hvordan disse medlemmer integreres i foreningens arbejde at skabe grundlag for regionsbestyrelsernes videre drøftelser af betydningen og konsekvenserne af det øgede antal yngre medlemmer i foreningen Efter nogle gode oplæg og gruppearbejder med blandt andet beskrivelser af fremtidens forening fremkom følgende statement fra konferencen: Vi skal etablere et tydeligt billede af Danske Fysioterapeuter Vi skal være omkostningsbevidste Vi skal fokusere på fagligheden Vi skal møde medlemmerne, hvor de er Vi skal tage godt imod nye medlemmer Regionsbestyrelsen havde også noget tid sammen, hvor vi aftalte at arbejde videre med: Dialog med de studerende Bachelorprojekt- arrangementer Iværksættermøder/ Iværksætterpakke Youtube konkurrence om fysioterapi For at strategien med at øge organisationsprocenten skal lykkes må alle dele af foreningen arbejde sammen, fra hovedbestyrelse over sekretariat til regionsbestyrelser, tillidsvalgte og det enkelte medlem. Foreningen fungerer bedst når der er dialog med og mellem medlemmer. Side 8 Regionskonferencen er en årlig konference for foreningens regionsbestyrelser

8 Medlemsaktiviteter Hensigten med bestyrelsens nye arbejdsform, var som nævnt tidligere at gøre bestyrelsens arbejde mere synligt og nærværende. En måde til at gøre dette er blandt andet at skabe en rød tråd mellem de forskellige arbejdsgrupper og de planlagte medlemsaktiviteter. Det kunne både være i form af faglige indslag, men også fagpolitiske, så der blev skabt en sammenhæng. Det lykkedes ikke rigtig i år, men det blev til 3 faglige arrangementer som begge fik stor tilslutning i forhold til forventet. Endvidere bliver der løbende annonceret arrangementer på hjemmesiden blandt andet fra FTF 1, som mange medlemmer har benyttet sig af. Foreningens første pensionistarrangement blev også stor succes og afviklet her i hovedstaden. Alle medlemsaktiviteter bliver annonceret på hovedstadens hjemmeside og hvis det kan nås, så også bag i Fysioterapeuten under regionerne. Læs om de fire arrangementer nedenfor. Pensionister i Region Hovedstaden I oktober 2010 slog regionskontoret pjalterne sammen med pensioneret fysioterapeut Kirsten Thorup for at arrangere en udflugt for regionens pensionister og efterlønnere. Resultatet blev en udflugt til Frilandsmuseet. Og hvilket resultat. ca. 20% af regionens pensionister deltog. Udflugten var så stor en succes, at der allerede er afsat datoer til kommende arrangementer i Sæt derfor kryds i kalenderen den 4. Maj 2011 og den 5. Oktober Når tiden nærmer sig vil hjemmesiden blive opdateret med oplysninger om tid og sted osv. Oral Motorik Danske Fysioterapeuter arrangerede den 5. maj 2010 et foredrag om oral motorik. Oplægsholderen var tandlæge og Castillo Morales terapeut Pia Svendsen. Pia Svendsen belyste hvordan vi kan bruge Castillo Morales metoden som et tværfagligt undersøgelses- og behandlingsredskab i forbindelse med oralmotoriske problemstillinger hos børn med neurologiske skader. Eftermiddagen bød både på teori i forhold til den orofaciale funktion, belysning af selve konceptet samt behandling. Pia introducerede os til stimulationshjælpemidler, som er noget hun beskæftiger sig meget med at udvikle. Det var en meget indholdsrig eftermiddag, som mange havde valgt at komme til på trods af det foregik samtidig med den store hjælpemiddelmesse i Bella centret. Medlemsmøde med Lotte Paarup Tirsdag d. 23. november 2010 inviterede Region Hovedstaden alle medlemmer til en aften i selskab med fysioterapeut Lotte Paarup under overskriften Paradigmeskifte indenfor træningsterapien. Medlemsmødet fandt sted i festsalen i De Gamles By, hvor ca. 85 medlemmer trodsede sne og kulde og mødet op forventningsfulde med hver deres træningsmåtte under armen. Ifølge Lotte Paarup, som har været på Side 9 1 Danske Fysioterapeuter er medlem af FTF der er en af de 3 hovedorganisationer, dvs. er man medlem af Danske Fysioterapeuter er man også en del af FTF og kan gå til de arrangementer FTF laver.

9 en længere rejse rundt i verden, i litteraturen og ikke mindst i egen krop og sjæl, er vi i gang med et paradigmeskifte indenfor fysisk træning, der kommer til at sprede sig over de næste mange år. Det er et skifte der vender tilbage til mere logiske sammenhænge i kroppen, hvor vi ikke overser kroppens naturlige mekanismer. Det er f.eks. unaturligt at pålægge kroppen en større spænding, end der er brug for i en given bevægelse. Dette kan hæmme selve bevægelsen, gøre kroppen svagere og dårligere til at koordinere i værste fald kan det give et (nyt) problem i kroppen. Til daglig er det ikke sundt at gå og holde maven inde (som vi ellers ofte ser det hos unge kvinder, der gerne vil have flad mave og stram talje, eller fordi de har lært at stramme korsettet hos terapeuten). Når vi trækker maven ind kan vi ikke trække vejret optimalt, hvilket kan have store konsekvenser for vores sundhed. Ved unødig spænding i muskelkorsettet, bliver musklerne trætte, den naturlige facilitering af muskulaturen bliver dårlig, bevægelserne begrænses og leddene låses fast. Derfor bør åndedrætsfunktionen spille en stor rolle i enhver form for træning. Når vi ikke trækker vejret optimalt, mangler vi en vigtig og naturlig stimulering af mave, bækkenbunds og ryg muskulaturen mener Lotte Paarup. I løbet af aftenen fik medlemmerne gennem diverse øvelser lov til at mærke hvad vejrtrækningen gør ved stabiliteten, ved bækkenbunden, ved mavemuskulaturen mm. Efter pausen fik vi inspiration til hvordan vi kan arbejde med vejrtrækningen ved briksen i den individuelle terapi. Tak til Lotte for en inspirerende aften og til de fremmødte medlemmer for alle deres gode, kritiske spørgsmål, som var med til at skabe spændende diskussioner om åndedrættets betydning for stabiliteten. Pga. et meget stort antal tilmeldte gentages det i februar og er allerede fuldt booket. Side 10

10 De nye i regionen Praksiskonsulentordningen for almen fysioterapi området. 1. oktober 2009 ansatte Region Hovedstaden to praksiskonsulenter for almen fysioterapi området. Ansættelsen lyder samlet på 15 timer pr. uge. Desværre er tempoet hos kommunerne i regionen ikke overvældende, så der er endnu ikke oprettet praksiskonsulentstillinger for den vederlagsfri fysioterapi. Det første år har praksiskonsulenterne brugt på at sætte sig ind i arbejdsopgaverne, og her har de haft et godt samarbejde med de øvrige praksiskonsulentordninger på fysioterapiområdet. I 2010 har praksiskonsulenterne bl.a. arbejdet med følgende opgaver: At rådgive Regionen om spørgsmål inden for fysioterapeuternes faglige virksomhedsområde. Understøtte it-udvikling for fysioterapi Medvirke til at der udarbejdes/implementeres kliniske retningslinier Tværsektorielt samarbejde (datakonsulenter, forløbsprogram, UTH) Tværfaglige relationer (praksiskonsulenterne indenfor kiropraktik og alment praktiserende læger) Danske Fysioterapeuter håber, at der trods økonomisk trængte tider vil komme en udvidelse af ordningen for almen fysioterapi, samt at kommunerne vil oprette praksiskonsulentordning på vederlagsfri fysioterapiområdet, da der er rigtig mange opgaver at tage fat på. Fakta* Borgere med dårligt eller mindre godt selvvurderet helbred: Hele regionen: 14 % Kvinder: 15 % Mænd: 13 % Bispebjerg: 21 % Fredensborg: 9 % Side 11

11 Beskæftigelse i Region Hovedstaden Ledigheden er stigende blandt lønmodtagere uanset uddannelsesbaggrund. Heldigvis ligger fysioterapeuter rimelig lunt i svinget. Sammen med de andre faggrupper i Sundhedskartellet er ledighedsprocenten for fysioterapeuter stadig relativ lav, men i modsætning til de andre organisationer i Sundhedskartellet har vi ikke en stor andel af vores medlemmer der går på pension indenfor de næste 5-10 år. Derfor er vi meget opmærksomme på udviklingen indenfor beskæftigelsen af fysioterapeuter. De følgende grafer viser en oversigt over: fuldtidsledige i Region Hovedstaden i 2009 og 2010 og ledighedsberørte dimittender i Region Hovedstaden. i første halvdel af Oversigten over fuldtidsledige i Reg. H. i 2009 og 2010 tegner et billede af en gennemsnitlig højere ledighedsprocent i 2010 end den i Den blå streg for 2009 afspejler dog ikke kun ledighedsprocenten for Region Hovedstaden, men også for Region Sjælland, hvor der er en lavere ledighedsprocent end i Region Hovedstaden Oversigten giver således ikke et 100% klart billede af ledighedsprocenten i Reg. H. i Side 12 Fakta* Arbejdsløse (>1/2 år) og andre uden for arbejdsstyrken (ml år) Hele Regionen: 16 % Bispebjerg: 25 % Egedal: 8 % Grafen over ledighedsberørte dimittender giver et klart billede af,at diminttender fra januar bruger nogle måneder på at finde et job. Den viser også at næsten alle dimenttender er i job efter et halvt år.

12 Det handler om penge Massive besparelser i Regionen På det regionale område har 2010 været et økonomisk hårdt år som de foregående. Der er desværre tale om en tendens. Massive besparelser atter og atter igen! At økonomien er svær at styre, er betinget af flere mekanismer. Én mekanisme er aktiviteten. Der er rigtig godt gang i hjulene. Der laves simpelthen for meget! Og det er vel at mærke også på det akutte område - det billede lader vi lige stå er øjeblik! Væksten er med andre ord højere end forudsat, da Budget 2010 blev vedtaget. Budgettet blev fastlagt, efter en økonomiforhandling med regeringen, SF, Socialdemokraterne og Radikale Venstre. Endnu engang blev posen ikke så stor som forudsat nødvendig og konsekvenserne var, at der skulle spares millioner alt efter hvordan og hvem der lavede beregningerne. Besparelsen implementeres bl.a. ved at fremskynde hospitals - og psykiatriplanen 2007, samt ved at hjemtage næsten spritnye udefunktioner fra andre hospitaler. Fakta* Borgere, der er moderat til hårdt fysisk aktive mindre end 30 minutter om dagen 35 % Som følge heraf tegner der sig efterhånden et mere og mere tydeligt billede af, hvordan fremtidens sygehusbehandling, bliver for borgerne. Vi skal indstille os på, at alt ikke kan fikses på samme matrikel. Eksemplificeret med f. eks en kræftpatient i forløb på Rigshospitalet og som også har diabetes. Hun må derfor samtidig med en indlæggelse på Rigshospitalet også indlægges på Hvidovre Hospitals endokrinologiske afdeling og pendle lidt mere imellem hospitalerne, mens hun er indlagt. Et andet eksempel på de fremtidige besparelser ses med lukning af Hørsholm. Rygpatienter med et konservativt præforløb på Helsingør skal forvente en evt. rygoperation. på Glostrup. Ligeledes lukkes rehabiliteringen på Esbønderup og på Skt. Hans. De personalemæssige konsekvenser er selvsagt store. Det har ikke som i et tidligere omfang, været muligt at tilbyde afskedstruet personale, beskæftigelse et andet sted eller at flytte ud med opgaverne. Kommunerne kan heller ikke som tidl. tilbyde en stilling. Et helt præcist billede af hvor mange der afskediges er der ikke i skrivende stund, men fra Regionens Personaleblad for november er angivet 591 personer og i det tal mangler personale fra Herlev. Af det antal er der cirka 15 fysioterapeuter, der er indstillet til afskedigelse. Udover det afskedigede personale er også markante og ubesatte stillinger blevet nedlagt. Færre penge til flere opgaver i kommunerne Kommunernes økonomi har ligeledes været under pres i Flere borgere end før, har i Region Hovedstaden modtaget genoptræning eller andre ydelser fra fysioterapeuter via deres kommune i Antallet af genoptræningsplaner er stigende, der er kommet nye diagnosegrupper til og den patient rettede forebyggelse er startet med deres forløbsprogrammer. Alt sammen spændende og udfordrende arbejde for fysioterapeuter. Desværre skal disse opgaver løses i takt med økonomiske stramninger. Det betyder i praksis at flere og flere opgaver skal løses for de samme eller færre penge. De enkelte kommuners politikere har løst konflikten med stigende antal opgaver og stram økonomi meget forskelligt. Enkelte kommuner har (set lyset) og opnormeret fysioterapien. Nogle kommuner har udskudt investeringer til etablering af nye træningsfaciliteter, andre har ændret i standarder for træning efter serviceloven og nogle steder har der, ligesom i Regionen, været personalereduktioner permanent eller midlertidigt. Presset på økonomien ventes ikke at blive mindre de kommende år, derfor gælder det for alle kommuner, at opgaverne skal leveres til laveste omkostninger. Vi skal som fysioterapeuter være med til at tænke i alternative løsninger, uden at gå på kompromis med vores faglighed. Vi skal være nyskabende og tænke nye arbejdsområder ind hvor vi på sigt også kan vises vores værd på den økonomiske beregning. Side 13

13 Esbønderupsagen I det følgende kan du læse om Esbønderup sagen set med en af de implicerede fysioterapeuters øjne, Regionsbestyrelsesmedlem Carsten Jensen. Rock n roll will never die! Strukturændringer på Region Hovedstadens hospitaler; - er vi vist mange der er del af eller påvirkede af for tiden; Her en kort beretning på et eksempel; Esbønderup er en lille landsby i den nordlige del af regionen. Der bor ca mennesker, der er 51 km til København og 9 km til Nordkysten. Byen har kirke og skole og købmand og gadekær. Og i byen ligger et af regionens hospitaler; Og det har det gjort i 255 år, hvilket gør det til landets første og ældste sygehus; I sig selv noget der har historie og sjæl. Esbønderup sygehus har siden 1972 haft status som specialsygehus for genoptræning. Huset danner i dag rammen for Afdeling for neurorehabilitering, med 47 pladser til specialiseret neurorehabilitering under indlæggelse. En afdeling vi er mange som er stolte af, som vi mener yder et kvalitets-fuldt og omkostningseffektivt tilbud til regionens borgere i indbydende og rehabiliterings- og aktivitets- fremmende rammer. Men det gør det snart ikke længere. I modstrid med regionens hospitalsplan forelå der pludselig denne sommer som del af regionens budgettilpasningsforslag op- Side 14

14 Fakta* Forekomsten af borgere der har haft apopleksi opdelt på planlægningsområde: Nord: 2,5 % sv.t personer Midt: 2,6 % sv.t personer Syd: 2,6 % sv.t personer Byen: 2,3 % sv.t personer Bornholm: 2,9 % sv.t. 900 personer læg om fuld nedlukning af afdelingen og af matriklen Esbønderup Sygehus. Suppleret af at åbne 10 senge i tilknytning til neurologisk afdeling på Hillerød hospital. Men altså reelt en fuld lukning af rehabiliteringsafdelingen. Det politiske rationale var at sådan en rehabiliteringsafdeling kunne undværes! Fy for den; Noget af en mavepumper sådan nærmest at få devalueret det daglige arbejde, som unødvendigt Begrundelserne var angivet at være dalende behov for genoptræning til målgruppen pga. nye behandlingsmetoder, kommunalreform samt formuleret at genoptræning vil udføres bedre, mere sammenhængende på stamafdelingen. For os føltes det som en klar nedprioritering af træning, genoptræning, rehabiliteringsdelen af det samlede sundhedsvæsenstilbud!! Heldigvis var de nedfældede begrundelser for os også et grundlag at gå i saglig og faglig dialog. Vi følte hurtigt vi havde godt skyts at arbejde med! Det positive ved dette eksempel er at det faktisk lykkedes at få påvirket det politiske oplæg og den politiske proces! Via en bred front af initiativer fra personale, tillidsvalgte -lokale som fællestr-, patienter og pårørende- nuværende som tidligere, ledelse samt faglige organisationer. Initiativer som: høringssvar, læserbreve, skrivelser til politikere - formelle som individuelle, interviews til lokalpresse, fremmøde på regionsrådsmøde, politikerbesøg m.m. Det lykkedes at påvirke et stykke af vejen; Beslutningen blev at afdelingen flyttes i ½ størelse; Altså flyttes og fastholdes som en afdeling for neurorehabilitering! Til Frederikssund hospital som vi allerede er organisatorisk forbundet på. Og at den beskæres fra de 47 pladser, til 24 pladser! Hvilket vi er meget spændt på hvordan skal hænge sammen, al den stund at belægningen konstant har været meget nær 100%. Så; Kan man vinde og tabe på samme tid!?? Vi, de sundhedsfaglige på Esbønderup sygehus føler nok lige nu at det er det der er tilfældet. Både for os - Og for huset med dets rammer, kultur, atmosfære og stolte traditioner - Og ikke mindst for folk med hjerneskade og genoptræningsbehov i Region Hovedstaden. En del regionale rehabiliteringspladser falder bort! Men afdelingen består i sin rehabiliterings-specialiserede form. Samtidig er det tid at kigge fremad; Der er nogle skønne perspektiver i at have muligheden for at forme sine fysiske omgivelser og sine strukturer og arbejdsgange i omvæltningen af en flytning til ny lokalitet. Det helt brede perspektiv er vel hvordan vi som fysioterapeuter og organisation for fysioterapeuter skal anskue denne case?; Som en reel velbegrundet tilpasning af strukturer?, eller som et varsel på den samlede prioritering af træning, genoptræning, rehabilitering i vores Hovedstads Region??? Er der også fremover Rock og rul i rehabilitering i Region Hovedstaden? Se indlæg i debatten fra Regionsformand Tine Nielsen (Bilag 1) Fakta* Hvad mener borgeren i Reg. H. om deres eget helbred? 11 % mener, de har et fremragende helbred 38 % mener, de har et vældig godt helbred 38 % mener, de har4 et godt helbred 11% mener, de har et mindre godt helbred 3 % mener de har et dårligt helbred Side 15

15 Kun for medlemmer Danske Fysioterapeuters lukkede digitale medlemsportal, MitFysio, er efter en lidt svær start ved at komme godt i gang. Der er pt. mere end 3300 medlemmer der har oprettet en profil på MitFysio, der er dog langt vej til alle medlemmer er på. Der har været en del begyndervanskeligheder, i form af tekniske fejl, de er nu ved at være rettet. Flere og flere informationer til medlemmerne og til foreningens tillidsvalgte ligger nu udelukkende tilgængelige på Mit- Fysio. Det er således hensigten at udvide den lukkede del af foreningens hjemmeside, og forbeholde en del af informationerne for medlemmer, da det er foreningens mål at øge organisationsprocenten. Det skal blandt andet ske ved at have små appetitvækkere på fysio.dk, men hvis man vil vide mere, skal man logge ind. Det er et af foreningens hovedmål at få fat i en stor del af de ca. 16 % af fysioterapeuterne der har valgt at stå udenfor foreningen. Fra 1. januar 2011 skal man finde sin lønseddel på Mitfysio, hvis man får udbetalt tabt arbejdsfortjeneste fra foreningen. Det er også en del af foreningens strategi at spare på papirposten, og lade så meget som muligt overgå til elektronisk post. Det blev derfor også vedtaget på det nyligt afholdte repræsentantskabsmøde, at valg fremover kan afholdes elektronisk, det vil også skulle foregå via Mitfysio. Alle der har en profil på MitFysio, har også en mail-adresse her. Det er nu blevet muligt at videresende alle de mails der kommer til denne adresse til sin private , så man kun skal holde øje med sin mail et sted. Man skal selv logge ind på MitFysio og rette sine oplysninger under profil, og huske et flueben der hvor man siger ja til at videresende mails. Husk at gemme! Regionsbestyrelsen vil opfordre alle der endnu ikke har oprettet en profil, til at gøre det! Fakta* Borgere der lever op til alle Sundhedsstyrelsens anbefalinger om KRAM: Hele regionen 15 % Høje Taastrup: 10 % Gentofte: 20 % Side 16

16 Her bliver der taget beslutninger Danske Fysioterapeuters Repræsentantskabsmøde d. 12. og 13. november 2010 Danske Fysioterapeuters øverste myndighed Repræsentantskabet med 56 repræsentanter fra hele landet satte hinanden stævne den 12. og 13. november Regionsbestyrelsen mødte talstærkt op med 12 repræsentanter. Repræsentantskabet lægger sporene ud for de kommende 2 år. Hovedbestyrelsen arbejder med de udlagte spor indtil næste Repræsentantskab, hvor der igen skal aflægges beretning, diskuteres, tages beslutninger og ændres/justeres vedtægter. Dagsordenen var fyldig med to temadiskussioner som det særlige krydderi i år. Første temadiskussion drejede sig om udvikling af faggrupper og fagfora hen mod faglige selskaber. Det blev også en diskussion om sammen og hver for sig. Hvor adskilte skal fagforeningen Danske Fysioterapeuter og Fysioterapeutiske faglige selskaber være for at kunne optræde med legitimitet i både politiske og faglige sammenhænge? Hvor adskilte kan vi tåle at være? Hvilken sammenhængskraft er vigtig og vigtigst for medlemmerne? Diskussionen mundede ud i stillingtagen til HB s forslag om at foreningen skal arbejde videre med og hen imod etablering af faglige selskaber. Forslaget blev vedtaget. Anden temadiskussion var en fortsættelse af kampagnen Kvalitet i træning. fire emner var valgt ud, 1½ time var sat af til diskussion i små grupper lidt større grupper essenser op på flip-over afstemning om, hvilke temaer hovedbestyrelsen skal arbejde videre med, videre til næste emne. Alle var med og med på den, forløbet var stramt styret og særdeles effektfuldt der blev både talt, lyttet og konkluderet. Regionsbestyrelsen havde to forslag på dagsordenen: 1. Alle repræsentanter fra Regionsbestyrelse foreslog, at der i regionerne skulle være generalforsamling hvert 2. år, i stedet for hvert år (for yderligere information, se bilag 1). Forslaget blev vedtaget. 2. Otte af repræsentanterne forslog at der i Repræsentantskabet skulle være en fast plads til en kontaktperson. Forslaget blev forkastet (se bilag 1). Repræsentantskabsmødet strækker sig over to hele dage. Vi nåede det hele og gik kun én time over berammet sluttid (vi lukkede og slukkede ca lørdag). Mødet var godt tilrettelagt, dirigenten streng men retfærdig og periodevis lettere frustreret, det er krævende at styre en så engageret, diskuterende og kommunikerende forsamling. Det er og var to meget inspirerende dage. På Danske Fysioterapeuters hjemmeside kan du i Love & vedtægter, læse om rammer for Repræsentantskabet (se bilag 1). Side 17

17 Afslutning Det var så et udsnit af hvad der er sket det forgangne år. I Danske Fysioterapeuter, Region Hovedstaden har der udover det nævnte været deltagelse i diverse møder, arbejdsgrupper m.m. Der har været skrevet læserbreve til aviserne (både landsdækkende og lokale), nogle har været optaget andre ikke. Der har været skrevet høringssvar, kontakt til politikere og administratorer. Der er blevet givet sparring til tillidsvalgte, forhandlet trepartsmidler, samarbejdet med andre organisation og samarbejdet på kryds og tværs i Danske Fysioterapeuter. Specielt sidstnævnte er ved at tage mere form, så der bliver lagt strategier for arbejdet i hele organisationen. Ventetidsundersøgelsen (for genoptræning i kommunerne) er et resultat af en koordineret indsats. Der blev lavet en undersøgelse centralt, der bliver sat fokus lokalt. Kvalitet i træning er et andet tiltag dette vil også være hovedemnet på generalforsamlingen. Hvilken betydning har så al det arbejde? Det kan være svært at sige noget meget konkret om udkommet, men jo bedre sammenhæng og dialog i arbejdet, jo større opmærksomhed bliver der rettet mod fysioterapeuter og hvad vi kan. Hvis du vil vide mere er det en god ide at følge med på hjemmesiden (www.hovedstaden.fysio. dk) hvor der løbende kommer nyt; nyheder, referater fra bestyrelsesmøder, arrangementer, læserbreve m.m. Vi håber at beretningen har inspireret dig til at komme og diskutere med os på generalforsamlingen d. 3. februar 2011 kl (se programmet andetsteds). Hvis du synes det hele var ret kedeligt så kom alligevel og fortæl det. Du er også altid velkommen til at skrive ideer og tanker til regionskontoret på men også meget gerne historier fra det virkelig liv har I gang i noget nyt eller genoptaget noget gammelt som du synes andre skulle høre om, så giv et praj. Side 18

18 Bilag Kildeangivelse Tal i faktabokse på side: 5, 7, 11, 12, 13, 15 og 16 stammer fra: Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed: Sundhedsprofil for region og kommuner 2008, Region Hovedstaden, Koncern Plan og Udvikling Se også: Studerende i regionsbestyrelsen: Undersøgelsen samt avisartikler fra arbejdet:http://fysio.dk/regioner/hovedstaden/nyheder/fokus-pa-formidling-af-motionstilbud-harforbedret-kommunernes-hjemmesider/ Rapporter om fysisk aktivt hospital m.m. Læserbrev i Frederiksborg Amtsavis: Forslag til repræsentantskabet om Generalforsamling: Forslag til repræsentantskab om fast plads til kontaktperson: plads%20til%20kontaktpersoner.pdf Referat og billeder fra repræsentantskabet: Foreningens love og vedtægter: Side 19

19 Tal om hovedstadens medlemsskare Ordinære medlemmer(2748) 2840 Pensionister(81) 84 Passive(31) 33 Studerende(492) 489 mænd (639)673 Kvinder(2224) 2285 Arbejdsområder: Klinikker med OK(ydernr.) Klinikejere: (170) 166 Lejere(436) 448 Mobile(16) 13 Ridefys(4) 3 Ansatte og Vikarer(60) 45 selvstændige u. OK: (86) 73 Basisansatte m.fl. Kommunale (895) 907 Regionale (568) 554 Lederansatte: Kommunale(72)73 Regionale(47) 50 Privat ansatte (121)138 Tillidsvalgte: Tillidsrepræsentanter: 89 Arbejdsmiljørep.: 58 Su medlemmer: 4 Kontaktpersoner: 2 Side 20 OBS: Tallene er udtryk for hvad medlemmerne har indberettet. Tallene i parentes er fra december De øvrige tal er fra december 2010.

20

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Generalforsamling 2010- Mundtlig beretning Regionsformanden Tine Nielsens mundtlig beretning 2010 Da jeg startede med at lave denne mundtlige beretning, havde

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat, Regionsbestyrelsesmøde 25/10 2011 13 17.30 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: T23 Dagsorden 1.Velkommen og formalia... 1 2. Nyt fra... 2 3. Opsamling på diskussion

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

3. Oplæg om MED indflydelse ved Line og Charlotte Gruppearbejde og erfaringsudveksling om MED indflydelse

3. Oplæg om MED indflydelse ved Line og Charlotte Gruppearbejde og erfaringsudveksling om MED indflydelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR- Møde, region Hovedstaden 08.03 2012 Dagsorden Velkomst og godkendelse af dagsorden 1. Nyt fra Tillidsrepræsentant råd og regionsbestyrelse 2. Møde formanden

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 5. maj 2015 kl. 13.00-16.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, 1358 København K

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 5. maj 2015 kl. 13.00-16.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, 1358 København K Referat til Regionsbestyrelsesmøde 5. maj 2015 kl. 13.00-16.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, 1358 København K Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 21. august 2015 kl i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, st, 1358 København K

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 21. august 2015 kl i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, st, 1358 København K Referat til Regionsbestyrelsesmøde 21. august 2015 kl. 15.00-17.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, st, 1358 København K Indhold Referat til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl i mødelokalet, Nørre Voldgade 90

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl. 14.00-18.00 i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Indhold 1. Velkommen v. Line Schiellerup... 2 2. Plan for evaluering af næstformand... 2 3. Den medlemsinddragende

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere

13.03 2012. Der henvises inden mødet til avisudklip vedhæftet mødekaldelsen, med omtale af Louise Thule Christensen.

13.03 2012. Der henvises inden mødet til avisudklip vedhæftet mødekaldelsen, med omtale af Louise Thule Christensen. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, region Syddanmark Dato for møde: 13.03 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 18. 03 2012 Deltagere: Helene Benfeldt, Zanny Bowley, Helle

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Bestyrelsesmøde Region Hovedstaden, Referat 24.01.12 Dagsorden 1) Velkommen og formalia... 1 2) Politisk interessevaretagelse... 1 3) Dialogmøde 9.maj V/ Charlotte Larsen og Børge Bo Hansen... 2 4) Konference

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 1.april 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 1.april 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 1.april 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Mette Johansen(til kl. 12.00), Jytte Wagner(til

Læs mere

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde, Region Onsdag d. 15. 6. 2011, kl. 18-21 Syddanmark. Mødet afholdt v. Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3A, Mødelokale K 2, 6000 Kolding

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE NORDJYLLAND

REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE NORDJYLLAND REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE NORDJYLLAND Den 12. marts 2015 Kl. 9.00-15.00. Hos Preben Weller H. I. Biesgade 6 A, 9500 Hobro Der er morgenkaffe inden mødet starter Rundvisning på et tidspunkt mellem

Læs mere

Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3.

Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3. Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl. 13 17 i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3. Indhold 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)... 2 2. Repræsentantskab

Læs mere

TR netværksmøde for de regionalt ansatte Torsdag den 27.08.2013 kl. 8.30-12.30

TR netværksmøde for de regionalt ansatte Torsdag den 27.08.2013 kl. 8.30-12.30 TR netværksmøde for de regionalt ansatte Torsdag den 27.08.2013 kl. 8.30-12.30 Sted: Danske Fysioterapeuter i mødelokale A19 Ordstyrer: Tilde Referent: Elise Til stede: Line HH, Pernille Gentofte med.,

Læs mere

Mundtlig beretning for For Danske Fysioterapeuter i Nordjylland

Mundtlig beretning for For Danske Fysioterapeuter i Nordjylland Mundtlig beretning for 2009 For Danske Fysioterapeuter i Nordjylland Indledning: Vores beretning gennemgår vores store arbejdsområder områder for 2009 og det var; Børneområdet Vederlagsfri Fysioterapi

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Regionsbestyrelsesmøde 21/6 2011 9.30 16.45 Ordstyrer: Anne Marie Mødeleder: Tine Nielsen Referent: Bestyrelsen Afbud: Mette, Lasse, Per T, Per N, Carsten, Børge, Tilde Dagsorden 1. Velkomst, godkendelse

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011

Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011 Fremmødte: 23 Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011 Velkomst: regionsformand Lise Hansen 1. Dirigent: Karen Dam Referent: Merethe Fehrend Karen Dam erklærede generalforsamlingen lovligt varslet.

Læs mere

Region Hovedstaden TR netværksmøde

Region Hovedstaden TR netværksmøde Region Hovedstaden TR netværksmøde Referat fra den 6. april 2016 Dagsorden 1)Velkomst og kort nyt fra Danske Fysioterapeuter 2) Stress - forebyggelse, håndtering og om at afhjælpe stress v/ Stressekspert

Læs mere

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer Forbrug af sundhedsydelser hvor er de store udfordringer i forhold til kroniske sygdomme? Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maja Lykke Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen.

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen. Marts april 2014 5. udgave Nu tegner der sig en råskitse til en politisk organisationsmodel for en kommende afdeling. En organisation, der har fokus på at samle organisationens kræfter dér hvor det giver

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Referat Referat af møde: Dato for møde: Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Deltagere: Helle Bruun, Helene Benfeldt, Kirsten Thoke, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann,

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup.

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Oplæg fra Sannie Jørgensen: Løntilskudsordning, hvad er det

Læs mere

Afbud: Bettina Jensen, Carsten Bugtrup Jensen, Line Schiellerup, Enok Holsegård. Referat af regionsbestyrelsensmøde d. 6.

Afbud: Bettina Jensen, Carsten Bugtrup Jensen, Line Schiellerup, Enok Holsegård. Referat af regionsbestyrelsensmøde d. 6. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 6. februar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 7. februar 2013 Deltagere: Tine Nielsen, Anne Marie Jensen, Jes Mogensen,

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden for regionsbestyrelsesmøde 7.- 8. oktober. Fredag. Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011

Dagsorden. Dagsorden for regionsbestyrelsesmøde 7.- 8. oktober. Fredag. Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011 Dagsorden Dagsorden for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011 For referat: Dorthe G. Thomsen Sted: Danhostel: Vinkelvej 26, 8800 Viborg. Deltagere: [Fulde navn efterfulgt

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN 1 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde torsdag d. 15 marts 2012, kl. 16.15 Hos EL FRB: Hostrupsvej 8, kld, 1950 Frederiksberg Referat afbud: Gry og Jeanne Dagsorden: 1. Nyt fra Regionen 2. Lovforslag

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 19.06.2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 28.06.2013 Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H.

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 1. Indledning Med kommunalreformen er kommunerne blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi,

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Marjanne den Hollander, Mette Johansen(indtil

Læs mere

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 1) Velkomst og godkendelse af dagsordenen Charlotte bød velkommen særlig til de nye TR. Præsenterede Pernille Hoppe, som nu er TRR s medlem. Vi gennemgik

Læs mere

Dato for møde: Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Maria Rothgart, Helle Gerbild, Sune Frølund

Dato for møde: Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Maria Rothgart, Helle Gerbild, Sune Frølund Referat Referat af møde i: Danske Fysioterapeuters etiske råd Dato for møde: 15.9.2016 For referat: Gurli Petersen Dato for udarbejdelse: 27.9.2016 Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Maria Rothgart,

Læs mere

NOTAT. Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Genoptræning i Solrød Kommune Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 5. maj 214 Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.:12/16 383 Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

GENOPTRÆNING. efter Sundhedsloven 140

GENOPTRÆNING. efter Sundhedsloven 140 GENOPTRÆNING efter Sundhedsloven 140 2009 3 3 4 6 6 Indhold Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Henvisning og visitation Genoptræning Midlertidigt døgnophold Kvalitet og udvikling Kommunalt samarbejde

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

På toppen hele arbejdslivet

På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet Vejledning 1 På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet er en aktivitetsrække fyldt med saft og kraft. Aktiviteter til dig i generation plus og fastansat i Fredensborg

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010)

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Forord Samarbejdet mellem Dansk Socialrådgiverforening og HK-Kommunal

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Uddrag af arbejdet fra ERFAgruppen om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i Region Hovedstaden Juni

Læs mere

Referat fra den 6. december 2006

Referat fra den 6. december 2006 Referat fra den 6. december 2006 Mødested: Grindsted sygehus røntgenafdelingen. Engparken 1, 7200 Grindsted den 6. Dec. 2006 kl. 09.00-14.00 Fremmødte: Christian, Lars, Dorthe, Anne-Grethe, Pica, Maria

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere