Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale"

Transkript

1 REDSKABER TIL AT MOTIVERE TIL FORANDRING FUA, KUA 25 oktober 2014 Tina Haren, psykolog Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale 1

2 Indhold Introduktion til den motiverende samtale (MI) Motivation som en relationel størrelse At installere versus at frembringe motivation Fire motivationsprocesser Træning i at fange forandringsudsagn Information som dialog Lidt om evidensen af MI 2

3 Der findes mange forskellige måder at motivere mennesker på ELLER 3

4 Den motiverende samtale fokuser på, hvordan indre motivation skabes gennem samtale 4

5 Et paradigmeskifte i motivationsarbejdet Ú Du behøver ikke at skabe forandring Det kan du ikke Ú Du behøver ikke at komme med alle svarene Du har formentlig ikke de bedste Ú Du skal ikke bryde Du skal danse 5

6 Dette ved I allerede om den motiverende samtale Sorter disse udsagn fra lav til høj grad af motivation til forandring og diskuter med din sidemand A. Den professionelle taler om hvorfor forandringen er vigtig. Personen viser sin enighed ved at nikke (et rigtigt nik) B. Den professionelle taler om hvorfor forandringen er vigtig. Personen siger: Måske, jeg kan godt se hvad du siger, men det er ikke så ligetil C. Personen taler om hvorfor forandringen er vigtig. Den professionelle udtrykker sin enighed D. Den professionelle taler om hvorfor forandringen er vigtig. Personen udtrykker eksplicit sin uenighed og argumenterer i mod 6

7 Dette ved I allerede om den motiverende samtale Høj grad af motivation C. Personen taler om hvorfor forandringen er vigtig. Den professionelle udtrykker sin enighed A. Den professionelle taler om hvorfor forandringen er vigtig. Personen viser sin enighed ved at nikke B. Den professionelle taler om hvorfor forandringen er vigtig. Personen siger: Måske, jeg kan godt se hvad du siger, men det er ikke så ligetil D. Den professionelle taler om hvorfor forandringen er vigtig. Personen udtrykker eksplicit sin uenighed og argumenterer i mod Lav grad af motivation 7

8 Personens sprog forudsiger personens adfærd Kilder: Miller, Benefield & Tonigan 1993 Amrhein & Miller 2003 Magill et al, 2010 Status quo udsagn Ingen forandring Kilder: Amrhein & Miller, 2003 Moyers & Martin, 2006 Moyers et al, 2007 Gaume et al, 2008 Moyers et al, 2009 Magill et al, 2010 Forandrings udsagn Forandring 8

9 Den professionelles adfærd forudsiger personens sprog Konfronterende adfærd Status quo udsagn Kilder: Patterson & Forgatch 1985 Miller, Benefield & Tonigan 1993 Apodaca, Longabough, 2009 Motiverende samtale Forandrings udsagn Kilder: Miller et al 1993 Moyers & Martin 2006 Moyers et al 2007 Gaume et al 2007 Gaume et al 2008 Moyers et al

10 Træning 1 To og to gerne en du ikke kender så godt Den ene er personen med en problemstilling Den anden er den professionelle I har 7 minutter 10

11 Træning 1: Personen Vælg noget fra dit eget liv, du Ønsker at ændre Må ændre Bør ændre Har tænkt på at ændre Men endnu ikke har ændret fordi du er ambivalent 11

12 Træning 1: Den professionelle Du skal først: Lytte lidt til personens problemstilling: på den ene side, på den anden side (ca. 3 minutter) Derefter skal du: Fortælle personen hvorfor han/hun bør ændre denne adfærd Oplyse personen om mindst 3 fordele ved at ændre adfærd Give personen gode råd om hvordan han/hun kan ændre adfærden Understrege hvor vigtigt det er for personen at ændre adfærden Beordre personen til at gøre det! Møder du modstand: gentag ovenstående NB: dette er ikke Motivational Interviewing 12

13 Almindelige reaktioner på ordnerefleksen Sur I opposition Defensiv Retfærdiggørende Ikke forstået Ikke hørt Overrumplet Skam Nedværdiget Disengageret Modstand Kommer ikke igen 13

14 Træning 2: En smag af den motiverende samtale På en skal fra 0-10: Hvor vigtig er en forandring for dig? 10 "5"... Status quo udsagn 5 Forandringsudsagn 0 14

15 Træning 2: Personen Vælg noget fra dit eget liv, du Ønsker at ændre Må ændre Bør ændre Har tænkt på at ændre Men endnu ikke har ændret fordi du er ambivalent 15

16 Træning 2: Den professionelle Lyt nøje med det formål at forstå dilemmaet Giv ingen råd! Stil blot disse spørgsmål: Hvad får dig til at ønske at ændre adfærden/situationen? På en skala fra 0-10 hvor vigtig er forandringen? Følg op: hvorfor X og ikke 0? Nævn mindst 3 grunde Fang forandringsudsagnene og spørg dybere ind til dem Opsummer til sidst personens egne motiver og gode grunde til forandring og stil så afslutningsvis følgende spørgsmål: Så hvad tænker du om det nu, her efter vores snak? Giv personen god tid til at svare 16

17 Almindelige reaktioner på det at blive lyttet til Forståelse Vil tale mere Kan lide rådgiveren Åben Accepteret Respekteret Tryg Engageret Godt tilpas Interesseret Vil komme igen Samarbejde 17

18 Den motiverende samtale er et opgør med tankpassermodellen for motivation 18

19 5 ting den motiverende samtale er 5 Relativt kort 1 En metode rettet mod at afklare en persons ambivalens Kan tilpasses forskellige personer, kulturer og 4 problemområder Styret mod et mål og et bestemt sprog Fokus på at skabe en samarbejdende og empatisk relation

20 Ånden i den motiverende samtale (MI spirit) Samarbejde Omsorg MI spirit Accept Frembringe 20

21 Empati i motivationsarbejdet den aktive ingrediens Professionelle der arbejder empatisk har personer der: Udviser mindre modstand Med større sandsynlighed bliver i behandling Med større sandsynlighed ændrer adfærd Med mindre sandsynlighed oplever tilbagefald There exists enough empirical support in the psychotherapy litterature for empathy to be considered an evidencebased component of therapy (Norcross & Wampold, 2011) 21

22 Metoden er både personcentreret og styrende på samme tid Personcentreret Samarbejde Autonomi Situation Ønsker Egne grunde Styrende Forandringsudsagn Spørge Reflektere Opsummere Bekræfte Den Motiverende Samtale 22

23 Den Motiverende Samtales fire motivationsprocesser som den professionelle ofte veksler mellem Planlæg Frembring Fokuser Opbyg relationen 23

24 De fire personcentrerede værktøjer bruges med forskelligt fokus afhængigt af hvilken proces man arbejder med 1. Åbne spørgsmål 2. Bekræftende udsagn Åbner for personens perspektiv, tanker, følelser og værdier At bekræfte og anerkende personens følelser, idéer, styrker og værdier 3. Reflekterende lytning 3. Opsummering Verbale spejlinger af det, personen siger. Viser at man lytter og forstår (empatisk lytning) Fungerer som en genfortælling og sammenknytning af det personen har sagt 24

25 Første proces: Opbyg relationen Planlæg Frembring Fokuser Opbyg relationen Ú Personcentreret tilgang Ú Lyt forstå den personens dilemma Ú Demonstrer forståelse Ú De personcentrerede værktøjer Ú Lær dette først 25

26 Anden proces: Fokuser Planlæg Frembring Fokuser Opbyg relationen Ú Målet er en betingelse for at man kan arbejde styrende med strategisk fokus på forandringsudsagn Ú Målet kan komme fra: Personen Konteksten Den professionelle 26

27 Tre strategier til at fastsætte emnet for samtalen 1. Personen bestemmer agendaen Her er det personen selv, der sætter agendaen for mødet. Vi følger personen og lader ham/ hende vælge det der giver mest mening. Eks: Hej Bente. Velkommen til. Du har bedt om en tid med mig i dag. Vil du ikke fortælle mig, hvad det er du har behov for at få talt om her i dag? 2. At tilbyde flere muligheder Dette er en mere struktureret måde at forhandle samtalens emne. Man sætter nogle rammer op og giver fri inden for disse rammer. Eks: Velkommen Bente. Vi har jo aftalt at tage en snak i dag om det her med træning af dit sprog. Nogle af de emner vi kan tage fat på i dag er træning i hverdagen, øvelser man kan lave derhjemme, taletræningsgruppe her på stedet. Hvilke af disse emner synes du, vi skal tale om? 3. At spørge om tilladelse Her har du en agenda og et emne, som du gerne vil have, I taler om. Her udviser man samarbejde og accept ved at bede om tilladelse. Eks: Hvis der er i orden med dig, kunne jeg godt tænke mig at tale med dig om andre måder at holde træningen ved lige på i sin hverdag. Hvad siger du til, at vi bruger lidt tid på at berøre det emne? 27

28 Tredje proces: Frembring forandringsudsagn Planlæg Frembring Fokuser Opbyg relationen Ú Bevidst at have et særligt fokus på at frembringe og styrke forandringsudsagn Ú En strategisk og målrettet brug af de personcentrerede værktøjer 28

29 En forbindelseslinje mellem den professionelles adfærd, det personen siger og det personen efterfølgende gør 29

30 Færdigheder i tredje motivationsproces Planlæg Frembring Fokuser Opbyg relationen Ú At genkende forandringsudsagn Ú At frembringe forandringsudsagn Ú At styrke forandringsudsagn 30

31 Forandringsudsagn er alle personens udsagn, der taler for at bevæge sig i retning af forandring Forandringsudsagn er udtryk, der fortæller om personens egne grunde og fordele ved forandring Ytringer om: ØNSKER EVNER GRUNDE NØDVENDIGHED FORPLIGTELSE TAGE SKRIDT Ú Jeg ville ønske, jeg kunne komme i gang igen, Jeg kunne tænke mig Ú Jeg tror godt, jeg kan lykkes med det Ú Det vil være godt for mig, hvis ikke jeg gør det, så ender det galt Ú Der er ikke noget at diskutere jeg SKAL bare i gang, Jeg er nødt til at følge planen Ú Jeg starter forløbet i næste uge Ú Jeg har tilmeldt mig en gruppe, Jeg kontaktede centeret i sidste uge 31

32 Træning 3: At genkende forandringsudsagn (Husk: forandringsudsagn forudsiger forandring) Vurder hvorvidt følgende udtalelser er forandringsudsagn i relation til træning Jeg tror ikke, min tale kan blive bedre Jeg hader at træne Jeg er nødt til at lave mine øvelser Jeg vil bare gerne vågne og føle, at jeg kan være sammen med andre mennesker Det er bare helt udelukket, at jeg kan følge den plan Jeg ved, jeg får det bedre, når jeg følger planen Jeg tror faktisk godt, at jeg kan træne mere i hverdagen Jeg vil ikke tale med mennesker, jeg ikke kender I sidste uge lavede jeg mine øvelser 32

33 At frembringe forandringsudsagn minder en del om at spille jeopardy 33

34 Spørgsmål der frembringer forandringsudsagn Ytringer om: ØNSKER Ú Hvad kunne du godt tænke dig var anderledes? Forandringsudsagn er udtryk, der fortæller om personens egne grunde og fordele ved forandring EVNER GRUNDE NØDVENDIGHED FORPLIGTELSE TAGE SKRIDT Ú Hvilke ressourcer har du der kan bruges her? Ú Hvilke grunde er der for dig til at komme i gang? Ú Hvordan kan det være, at det er så vigtigt for dig at ændre på disse ting? Ú Hvad kan vi aftale? Ú Hvad har du allerede gjort for at forbedre din situation? 34

35 35

36 Giver man nogensinde information, råd og vejledning? JA med tilladelse og som et dialogbaseret redskab 36

37 Rådgivning To elementer: Er til bør Give information: Rygning øger risikoen for kræft med Reglerne for ledighed er således at Overtalelse: Du bliver nødt til at stoppe med at ryge! Du bliver nødt til at finde dig et job! 37

38 UGU modellen Information som dialog Spørg først om lov til at give informationen U Undersøg først hvad personen ved G Giv så information på neutral vis uden fagjargon U Undersøg hvad personen tænker om den information, du har givet Der er altid to eksperter i samtalen 38

39 UGU modellen Et eksempel fra et træningscenter: Professionel: Er det ok at jeg fortæller dig lidt om kommunens tilbud i forhold til taletræning her på centeret? Person: Ja, selvfølgelig Professionel: Inden jeg fortæller en masse, vil jeg gerne høre, hvad du i forvejen ved om det? Person: Jeg ved fra min nabo, at det er to gange om ugen, at man kommer her, og at man også får nogle øvelser, man kan lave derhjemme Professionel: Det er korrekt. Derudover er også mulighed for Hvad tænker du om det? 39

40 Fjerde proces: Planlæg forandringen Planlæg Frembring Fokuser Opbyg relationen Ú Samarbejde om en plan for næste skridt Ú At konkretisere tiltag Ú At konsolidere forpligtelse 40

41 Planlægning: Hvordan? Planlæg Frembring Fokuser Opbyg relationen Ú Råd og vejledning (husk at spørge om lov) Ú Forhandl en prøveperiode Ú Udarbejd en plan der er specifik og konkret Ú Stil åbne spørgsmål: - Hvis du skulle brainstorme nogle ideer? - Hvad ville være det mindste/letteste skridt? - Hvad er du parat til? - Hvad skal vi aftale? 41

42 Evidensgrundlaget virker det? Ú Mere end 1788 videnskabelige artikler Ú Mere end 200 RCT er Ú Flere metaanalyser Ú Sågar et par cost-benefit analyser 42

43 Rehabilitering og MI Watkins, 2007, 2011: 411 patienter modtog 4 MI samtaler umiddelbart efter stroke Resultat: Signifikant mindre risiko for at dø eller at udvikle depression et år efter stroke Bell et al., 2005 & Bombardier et al., 2009: Patienter med traumatisk hjerneskade randomiseret til at modtage en serie af korte MI samtaler over telefon efter akut behandling Resultat: Signifikant forbedring af i kognitivt funktionsniveau, grundstemning og well-being i løbet af et års follow-up 43

44 MI in medical settings, A systematic review and meta-analysis of RCT. Lundahl et al, Patient Education and Counseling, 2013 Design: Metaanalyse Land: USA Udsnit: 48 studier (9.618 personer), sundhedssektoren Effekt: Odds ratio: 1.55 til fordel for MI Områder: 51 (HIV viral load, karies, dødsfald, alkohol) 44

45 Vil du vide mere om den motiverende samtale Litteratur på dansk Motivationssamtalen Miller & Rollnick, 2002 Motivationssamtalen i sundhedssektoren Miller & Rollnick, 2008 Den motiverende samtale i teori og praksis Gregers Rosdahl,

46 Dansk webside om den motiverende samtale 46

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale Ofte antager man i motivationsarbejdet, at motivation er noget der skal fyldes på udefra. At man som rådgiver skal overbevise personen om, hvad han/hun skal gøre, og at man skal levere det gode argument,

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad.

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Samtalens rammer og indhold I hvor stor grad fik du afklaret samtalens rammer (formål,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

ROLLEN SOM FACILITATOR

ROLLEN SOM FACILITATOR ROLLEN SOM FACILITATOR Hvad er facilitering? Ordet facilitering kommer af latin facilis og betyder let at gøre. Formålet med facilitering er, at få arbejdsprocesser blandt grupper af fagpersoner til at

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere