Indhold. Lærerig dag Død og ødelæggelse Velfærd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Lærerig dag Død og ødelæggelse Velfærd"

Transkript

1 Indhold Leder 2 Kommunalreformen 4 Vinderne 4 Køreplan 5 20 års jubilæum 6 Stilladskursus 7 Kampen er igang 8 En lærerig dag 10 3F-Als efterlønsklub 12 PLR Production 13 Jubilarer 13 Kontingent år Find fem fejl 16 Guld værd Så er der gang i den års jubilæum 19 Det snurrer Død og ødelæggelse 21 Aktivitetsplan klub Dannelsesrejse 2. del 23 Psykisk arbejdsmiljø 28 Regeringen ændrer Hvem har ret? 31 Lærerig dag Død og ødelæggelse Velfærd 3F Als 2. årgang Nr. 4 December 2006

2 3F Als Nyt udgives af: 3F Als udgives af: 3F Als, 3F Nørreled Als 29, Guderup Nørreled 6430 Nordborg 29, Guderup 6430 udkommer Nordborg i marts, juni, september og december. udkommer i marts, juni, september, december. Redaktionen: Redaktionen: Gert H. Andersen (GHA) Gert Bente H. Andersen Nielsen (BN) (GHA) Bente Eva Nielsen Christensen (BN) (EC) Eva Jens Christensen B. Andersen (EC) (JBA) Jens N. B. Marie Andersen Granholm (JBA) (NMG) N. Marita Marie Granholm Geinitz (MG) (NMG) ansvarshavende. Marita Geinitz (MG) ansvarshavende Oplag: Oplag: Tryk: Tryk: Grafisk Arbejde, A/S Guderup. Sidste Sidste frist frist for indsendelse: for indsendelse: 15. januar 2007 Eftertryk 15. januar tilladt med Kildeangivelse Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Leder Vi nedsætter afdelingskontingentet med med 10 %. 10 Det %. Det afdelingskon- betyder at vi bliver den anden billigste 3F afdeling i landet med endnu flere aktiviteter og høj og høj faglig faglig kvalitet kvalitet på alle på alle om- områder. Vi har siden fusionen i 2005 arbejdet med en målsætning der siger at 3F Als skal være Danmarks bedste og billigste 3F afdeling at være medlem Benny Jensen i. Det er et stort mål som hele tiden kræver at vi skal forbedre vores indsatsområder. Et af målene er næsten nået, når vi fra første januar igen kan nedsætte afdelingskontingentet denne gang med 12 kr. om må- måneden, på de på mest de mest brugte brugte kontingentkategorier. Afdelingskontingenterne for efterlønnere, folkepensionister m.m. der i forvejen er meget lave vil være uændret mens førtidspensionister vil komme til at betale det samme til afdelingen som øvrige pensionister. Nedsættelsen af kontingentet må ikke gå ud over vo- vores andet andet mål mål om om at at vi skal vi skal være være Danmarks bedste bedste afdeling at være medlem af. Derfor har vi sat flere penge af til faglige aktiviteter, Medlemsaktiviteter, kur- kursusaktiviteter og og opsøgende arbejde. Det Det er afgøren- er afgørende for for kvaliteten i en i en afdeling afdeling at vi at har vi har veluddannede veluddannede tillidsvalgte på på arbejdspladserne og veluddannet og veluddannet per- personale i i afdelingen. Det Det vil vil sikre vi sikre os os ved, ved, at afsætte at af- tillidsvalgte flere sætte penge flere penge i budgettet i budgettet til at vi til kan at vi gennemføre kan gennemføre de DE FLESTE VILLE HAVE MEGET AT GLÆDE SIG OVER, HVIS DE BARE HAVDE TID. De fleste ville have meget at glæde sig over, hvis De bare havde tid. 2

3 kurser der er nødvendige for, at vore tillidsvalgte og personalet hele tiden er veluddannede. Vi vil lave endnu flere faglige medlemsaktiviteter og komme mere ud på arbejdspladserne. Det er vigtigt at der er en tæt kontakt mellem afdelingen, medlemmerne og arbejdspladserne. Dermed kan vi få en debat om den enkeltes arbejdsplads og arbejdsforholdene. Debatten er vigtig for at skabe de bedste arbejdsforhold på alle arbejdspladserne i vores organisationsområde. Aktiviteterne skal være både af faglig og fornøjelig karakter da et godt fællesskab opstår bedst gennem alvor og leg. Bestyrelsen har på et heldagsmøde gennemgået regnskabet og vi kan allerede nu se at vi kommer ud af året med et overskud, med kontingentnedsættelsen kommer pengene tilbage til medlemmerne. Vi er stadig en solid afdeling og det skal vi blive ved med at være, så vi kan give vore medlemmer den bedste hjælp i alle sager. Der skal være råd til at der sker ændringer på arbejdspladserne i området f.eks. udflytninger, større ledighed m.m., det har vi sikret os. Vi ønsker med denne kontingentnedsættelse at vise, at vi gør hvad vi kan for at gøre det faglige kontingent billigere. På kontingentet til forbundet kommer der heller ingen stigning, så samlet set er det blevet billigere at være medlem af 3F Fagligt Fælles Forbund. Det er staten der fastsætter kontingentet til A-kassen og her kommer der en stigning der gælder for alle a-kasser uanset om de er røde eller gule, men i 3F nedsætter vi også kontingentet på administrationsbidraget til A-kassen, så hele vejen igennem er 3F blevet billigere at være medlem at. De nye kontingentpriser kan ses på vores hjemmeside. Og så til noget helt andet. Et af vore sidste arrangementer har givet en hel del omtale, det drejer sig om ølsmagning der i dette tilfælde er målrettet de unge op til 30 år. Det er med nogen undren at vi skal have så mange negative henvendelser angående dette arrangement, kritikken går ikke på at det er de unge der kan komme til ølsmagning, men på at dem over 30 år ikke kan deltage. Det er ikke unormalt at vi laver arrangementer for forskellige målgrupper, her kan jeg nævne møder om de forskellige pensionsordninger, overenskomster, pensionistkomsammen og modeopvisning. Vi har også flere gange arrangeret netcafe og sommertræf for de unge, uden at det har bragt sindene i kog. Vi mener også at vi fremover skal lave både fælles arrangementer og arrangementer der er målrettet enkelte grupper. Vi tager da også kritikken mere som et ønske om at der også laves ølsmagning for medlemmer over 30 år, hvorfor vi vil lave sådan et arrangement i første halvdel af Har du ønsker til arrangementer vi skal lave i afdelingen er du altid velkommen til at ringe til os, så vil vi tage det op i aktivitetsudvalget. Til sidst, vil vi alle i afdelingen ønske dig og din familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Benny Jensen Formand NogeN mennesker finder fejl hos andre med sådan en iver... at man skulle tro Der var udlovet Dusør. 3

4 Kommunalreformen Overgang til ansættelse i ny region Syddanmark Den 17. august har der været afholdt møde mellem Danske Regioner, KTO og sundhedskartellet om overenskomst forholdene i de nye regioner. Forbere- Forberedelsesudvalget i region i Syddanmark region Syddanmark har tilkendegivet har tilkendegivet som udgangspunkt at de som udgangspunkt tiltræder de tiltræder af amtsrådsfor- de af amtsrådsforeningen indgåede overenskomster. indgåede overenskomster. Dette betyder for os, at de medlemmer der overgår til ansættelse i regionen er sikret de samme overenskomster og arbejdsforhold som nu. Fællesskab i 3F i Ny Sønderborg Ny Sønderborg er delt op i mellem 3 forskellige 3F afdelinger, derfor er der nu lavet en samarbejdsaftale, samarbejdsaf- at tale, der beskriver der beskriver hvem hvem der gør der hvad. gør hvad. Det er Det aftalt, er aftalt, for for hele hele tiden tiden at optimere at optimere de forskellige de aftaler aftaler at alle at alle 3 3 afdelinger følger aftalerne på på alle alle områder, men men såle- således at 3F at Als, 3F Als, er kontakten er kontakten for Vej for og Vej Park, og Park, samt samt For- Forsyning, 3F Sønderborg 3F området området er kontakten er kontakten for ren- for rengøring og omsorgsmedhjælperne. og Ny Aftale på Teknisk service leder/assistenter Her har 3F og FOA en fælles overenskomst, hvor det har været sådan at 3F har haft organiseringen i de gamle sogne kommuner, i forbindelse med kommunalreformen, får de nye kommuner købstads status, hvis blot 1 af de gamle kommuner er en købstadskommune, dette er tilfældet i vores nye Sønderborg kommune. Derfor er der på forbundsplan lavet aftale med FOA om at nuværende medlemmer kan blive stående og at forhandlingsretten dermed forbliver hos hos 3F. 3F. Tom Brandt branchesekretær Vinderne 1. præmie Lone Quorp, Inderhave 5, Fynshav 2. præmie Chresten Hansen, Kærløkke 18, Hørup 3. præmie Jesper Lorenzen, Vibøgevej 22, Sydals Vi ønsker hjertelig tillykke! Præmierne Præmierne kan afhentes kan afhentes i afdelingen. i afdelingen. SVIGTER MAN FORBEREDELSEN, FORBEREDER MAN SVIGTET svigter man forberedelsen, forbereder man svigtet. 4

5 Vi kommer også på din arbejdsplads Der er nu lavet en køreplan for det opsøgende arbejde fra fra afdelingens side. side. Den Den går går i korte i korte træk træk ud ud på, på, at på, og havde og vil også mange gøre spørgsmål det fremover. til os. Dem har vi fulgt op arbej- og rede havde har været, mange var spørgsmål medarbejderne til os. Dem glad har for at vi se fulgt os, op der at der er afsat afsat en en dag dag om om ugen, ugen, torsdage, til til at at kontakte kontakte opsøge og opsøge virksomheder virksomheder i vort i organisationsområde, vort organisations- Vi har også tidligere opsøgt virksomheder og arbejds- på, og vil også gøre det fremover. og kommunerne område, kommunerne Nordborg, Nordborg, Augustenborg Augustenborg og Sydals. og pladser, Vi har også men tidligere nu der opsøgt afsat virksomheder tid til det, og fremover og arbejdspladser, foregå men systematisk, nu er der afsat hvor tid det til tidligere det, og ofte fremover var en vil vil Sydals. det I denne omgang vil vi koncentrere os om produktionsvirksomheder, I denne omgang som vil vi ikke koncentrere indbetaler os pensionsbidrag, om produktions- form for brandslukning form det foregå brandslukning systematisk, hvor det tidligere ofte var en og virksomheder, derfor typisk som ikke heller indbetaler ikke har pensionsbidrag, overenskomst. og Günter Jürgensen Virksomhederne derfor typisk opsøges heller ikke med har det overenskomst. formål at gøre Günter branchesekretær Jürgensen afdelingen Virksomhederne synlig opsøges overfor arbejdsgiveren, med det formål indgå at gøre overenskomsterdelingen synlig hvor overfor dette arbejdsgiveren, er muligt, og sige indgå goddag overens- til af- branchesekretær medarbejderne komster, hvor dette og medlemmer, er muligt, og servicere sige goddag dem, til samt medarbejderne skaffe nye og medlemmer. medlemmer, servicere dem, samt at at skaffe nye medlemmer. Herefter vil vi overfor dem, som er relevante for os, holde Herefter kontakten vil vi overfor ved lige dem, og som påvirke er relevante dem til at for forbedre holde arbejds- kontakten og ansættelsesforhold ved lige og påvirke / indgå dem til overens- at for- os, komst. bedre arbejds- Der vil altså og ansættelsesforhold blive iværksat en løbende / indgå overenskomst. opfølgning, Der også vil altså overfor blive arbejdsgivere iværksat en løbende som i før- akti- aktivitet og ste vitet omgang og opfølgning, ikke er også varm overfor på at indgå arbejdsgivere overenskomst som i med første os. omgang ikke er varm på at indgå overenskomst med os. Planen er, at vi inden for 1 år når ud til alle relevante virksomheder Planen er, at vi og inden arbejdsgivere for 1 år når i vort ud til område, alle relevante og så løbende virksomheder følge og op arbejdsgivere på aktiviteterne. i vort område, og så løbende følge op på aktiviteterne.... og hvilket læs gider du at slæbe rundt på? På de virksomheder eller arbejdspladser, hvor vi allerede På de har virksomheder været, var medarbejderne eller arbejdspladser, glad for hvor at vi se alle- os, REGNEN REGNER PÅ DEN GODE, OG OGSÅ PÅ DEN ONDE, MEN MEST PÅ DEN GODE, FOR DEN ONDE STJÆLER HANS PARAPLY. regnen regner på DeN gode, og også på DeN onde, men mest på DeN gode, for DeN onde stjæler hans paraply. 5

6 20 års Jubilæum og stadig ung 3F Als Pigeklub for seniorer/efterlønner Klub 65 fejrer dagen Et kik i de gamle protokoller! 9. marts marts ønskede Maja Maja Geisler Geisler at holde at holde som som kas- PEF klubben (Pension - Efterløns og Fondsmedlemmer) i KAD Klub i KAD 65 Klub 65 I 1995 blev kontingentet sat til 35 kr. om året. Klubben fik sin start d. 7. januar 1987, der var indkaldt ind- Medlemstallet fortsatte med at stige og ved julefrokaldt til møde til møde og der og mødte der mødte 4 piger. 4 piger. De blev De enige blev enige om atom kosten d. 10. december 1996 var der mødt 49 piger. at starte starte klubben og og ved ved næste næste møde møde d. 25. d. 25. februar februar var Den 7. januar 1997 holdt klubben reception i i anled- var medlemstallet fordoblet, fordoblet, der mødte der mødte 8 piger. 8 piger. ningen af 10 års jubilæet, der kom 35 piger. Som mødedag blev den anden tirsdag i måneden På generalforsamlingen d. 11. marts 1997 blev valgt (og det er det stadigt), klubkontingent blev sat til Sonja Hansen valgt som ny kasserer, da Henriette 5 kr. pr. mødedag. Podgorski ønskede at holde. I 1998 steg kontingentet til 70 kr. om året (og det er Lene Christensen blev valgt til formand og Maja Geis- det stadigt) Geisler blev blev valgt valgt til kasserere. til kasserere. På generalforsamlingen i 2000 meddelte Grethe Medlemstallet steg hurtigt, allerede den 7. april 1987 Torp, at hun gerne ville holde som formand og un- mødte der 14 piger, 11. august 1987 var medlemstaldertegnede Bente W. Tiettje blev valgt som nu forlet steget til 27 piger, og nu begyndte der at ske aktivi- aktimand. Fondsmedlemmer) kasserer serer og ny og kasserer ny kasserer blev blev Henriette Henriette Podgorski. viteter. Der har været mange aktive bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, der har der været har været med til med at bære til at bære klubben klubben frem til frem det, til Der var udflugter, besøg på virksomheder og museer, ude det, den er den i dag. er i dag. at se på glaskunst, der var Det er gået rigtigt godt for klubben, der møder lottospil, foredrag, møder med mange til vores klubdage, der er god opbakning til politikere og julefrokost m.m. det vi arrangerer, og de ting vi laver nu er lottospil, Lene Christensen var formand udflugter, foredrag, tager emner op om sundhed og frem til 13. marts 1990 og Gre- om hvad vi kan gøre i hverdagen for at passe på os Grethe Torp Torp blev blev valgt valgt som som ny for- ny os selv, selv, tager tager på på indkøbsture og ser og ser på tøj, på tøj, tager tager til mo- til formand. modeopvisning, ældrekoncert med med Sønderjyllands Af protokollen fremgår det, at Symfoniorkester, holder hobbydag hvor der sælges der i 1992 var fremmødet ved juleting, pileflet, billeder, perleting, dukketøj, syltede klubdage på mellem ting, m.m. alt noget medlemmerne har lavet i deres piger. fritid. På generalforsamlingen d. 9. De sidste år har der været næste 90 piger med til vores julefrokost. ALDER ER IKKE NOGET SÆRLIGT INTERESSANT EMNE. ALLE KAN BLIVE GAMLE. ALT, MAN SKAL GØRE, ER AT LEVE LÆNGE NOK alder er ikke Noget særligt interessant emne. alle kan blive gamle. alt, man skal gøre, er at leve længe Nok. 6

7 Så skete fusionen med SID og her blev der virkelig kæmpet for at beholde vores pigeklub, og heldigvis fik vi vi lov at fortsætte, men det var nu en sej kamp, det kan da godt være nogle syntes det er mærkelig at at have en pigeklub, men det var et meget stort ønske fra vores medlemmer i den gamle KAD klub, at vi skulle forblive som en pigeklub. Vi samarbejder med den tværfaglige klub i 3F og laver da også ting sammen med dem. Husk der er 20 års jubilæum d. 7. januar 2007 kl , hvor vi inviterer vores medlemmer med ægtefælle/ samlever til spisning, kaffe. m.m. (Se omtale andet steds i bladet.) Formand Bente W. Tiettje. Stilladskursus! Stilladser over over 3 meter Efter Efter at at vi vi nu nu har har passeret den den juli juli er er det det kun kun de de bygningsarbejdere med med et et godkendtstil- ladskursus stilladskursus der der må må bygge bygge stillads stillads over over 3 meter 3 meter i højden. i højden. Stillads byggeri og og lærlinge Vi Vi må må desværre konstatere at at det det er er kommet bag bag på på enkelte arbejdsgivere, enkelte mener mener så så at at når når de de har har en en lærling der der har har gennemgået det det 3 ugers ugers stilladskursus, må må lærlingen selv selv bygge og og stå stå for for stilladsarbejdet i i firmaet. Lærlinge må må ikke ikke stå stå for for stilladsarbejdet. Rulle- og og Bukkestillads. EUC-SYD udbyder i i uge uge 4-6, 4-6, kurser af af 1 dages varighed, hvor hvor man man opnår opnår færdigheder til til at at opstille og og nedtage Rulle- og og Bukkestilladser højere end end 3 meter jf. jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse. System stilladser. Her Her skal skal vi vi fortsat til til AMU AMU Vest Vest i i Esbjerg, der der løbende kører kører kurser kurser i i system stilladser. Skulle du du være være bygningsarbejder og og mangle et et stilladskursus, så så henvend dig dig i i afdelingen, så så skal skal vi vi nok nok hjælpe jer jer videre. Tom Tom branchesekretær branchesekretær At tro på udødelighed er en ting, men det er først og fremmest nødvendigt at tro på livet. at tro på udødelighed er en ting, men Det er først og fremmest NøDveNDigt at tro på livet. 7

8 Kampen er igang Lørdag den 16. og 17. september 2006 blev 448 tillidsvalgte fra 3F s industrigruppe budt velkommen i Aalborg. Gruppeformanden Børge Frederiksen lagde ud med den faglige situation og de foreslåede punk- punkter til debat, til debat, til den til nye den nye overenskomst Punkter der efterfølgende udløste livlig debat. o Højere mindsteløn skal sikre de dårligst betalte og forhindre løndumping ved import af arbejdskraft. o Fuld løn under sygdom i hele sygeforløbet o Forhøjelse af pensionsbidraget og fuld pen- pensionsindbetaling under under sygdom sygdom og barsels- og barselsorlov o Feriebetaling skal op der skal være råd til at holde ferie. o Langt bedre vilkår for vores tillidsrepræsen- tillidsrepræsentanter og deres stedfortrædere og deres stedfortrædere o En skærpelse og stramning af overarbejdsbestemmelserne o Den øgede brug af af ubekvemme arbejdstider gør det nødvendigt med en yderligere nedsættelse af arbejdstiden på skiftehold og højere og ensartet genebetaling o Ungdommens løn- og og arbejdsvilkår skal forbedres væsentligt o Styrkelse af retten til uddannelse med fuld løn mindst 6 uger om året Forslag til udtalelse til regering og folketing. Vi ønsker: o En regering, som ikke undergraver velfærdssamfundetfærdssamfundet. vel- o En regering, som ikke udsulter kommunerne og den offentlige service med det mål, at få få den den købestærke del del af af danskerne til at til at presse på, for at få private alternativer. o En regering, der ikke manipulerer groft ved at hævde, at det kollektive forbrug er steget kraftigere kraftigere end end det det private private forbrug forbrug siden siden Kendsgerningen er den modsatte: Stigningen i den private sektor er mere end dobbelt så stor som i den offentlige. steget o En regering, som ikke jagter de ledige med lovforslag om færre rettigheder og mere akti- aktivering. o Flaskehalse og arbejdskraftmangel peger på behov for opkvalificering o En regering, som forstår indholdet af den danske model og flexicurity,, som understøtter arbejdsmarkedsaftaler og forstår organisationers værdi for velfærdssamfundet. Jane Korczak, 3F s næstformand kom også med indlæg til den nye overenskomst. MEDBORGERE MED LAVE LØNNINGER ER ERFARINGSMÆSSIGT MERE UDSAT FOR SNUE END VELLØNNEDE. DET BEDSTE MIDDEL MOD SNUE ER DERFOR LØNFOHØJELSE medborgere med lave lønninger er erfaringsmæssigt mere udsat for snue end vellønnede. Det bedste middel mod snue er Derfor lønfohøjelse. 8

9 Hun lagde mere vægt på de bløde bløde værdiger værdiger som som fami- familier, syge syge børn, børn, omsorgs- omsorgsdage, bedsteforældre bedsteforældre dag retten dag retten til at passe til at passe sine bør- sine børnebørn osv. osv. Ligestilling, for mor og far, forældreorlov Seksuel chikane: skabe et netværk, få debaten ud ii afdelingerne // arbejdspladser Jobpakke: flaskehalse på arbejdspladserne, få flere i i arbejde, også personer med anden etnisk baggrund. Jane var også ind på at tillidsvalgte skal have relevante uddannelse, få den faglige ekspertise for at vedligeholde og styrke sammenholdet. Skabe bedre betingelser for tillidsvalgte på arbejdspladserne. Taler tillidsvalgte og fagfolk et sprog som alle forstår? Der var en god debat efterfølgende, som bekræfter Jane s udsagn. Sidst på dagen talte socialdemokraternes gruppeformand Carsten Hansen om den aktuelle po- politiske situation. Søndag den 17. sept Fremlæggelse og vedtagelse af udtalelse fra landsmødet. 3F s industri landsmøde bakker op om initiativer, der kan fremme indfrielsen af de rejste krav. Ligeledes forventer vi, at industrigruppen og 3F s ledelse forbereder mulighederne for en aktiv og effektiv konflikt. Vi vil være parat, hvis det bliver eneste mulighed for at få indfriet kravene! Vi kræver, at regeringen stopper undergravningen af a kasserne med dens stramninger og usande påstande om vilkårlighed på trods af, at beskæftigelsesministerens at egne egne folk folk i årevis i årevis har gennemkontrolleret har og godkendt og godkendt administratio- administrationen. De De søger søger at nedbryde at solidariteten med med snak om den enkeltes frihed. Regeringen har med sin politik klart demonstre- politik ret, at klart en socialdemo- demonstreret, kratisk en socialdemokratisk ledet regering er ledet den eneste regering garant er den for enestfærdssamfundet. garant for velfærdssamfundet. vel- Kampen om velfærdssam- Kampen fundet er om i gang. velfærdssamfundet er i gang. Elke Christiansen Elke Christiansen DøreN DØRE Ntil TILforaNDriNg FORANDRINGåbNes ÅBNESiNDefra. INDEFRA 9

10 En lærerig dag på Nørherredhus Den sidste lørdag i oktober startede for 75 af afdeling Richard sammenfattede han træningsteorier og bandt 3F Als klubbestyrelsesmedlemmer tidligt. Vi skulle dem sammen til en helhed i følgende ti punkter: være på det nyrestaurerede Nørherredhus allerede 1. Følg bolden op klokken 8, hvor morgenmaden stod parat. 2. Riv ukrudtet op fjern de rådne æbler, de smitter hele holdet Efter kaffen startede formand Benny med at byde 3. Vask det snavsede undertøj derhjemme velkommen og fortalte lidt om, hvorfor der var ind- 4. Vis tillid kaldt til denne konference. I målsætningerne for 3F 5. At sætte sig synlige mål Als er det vedtaget at der skal være klubber for alle 6. Motivationspunkter tillidsrepræsentanter. Det skal være med til at give 7. Brug succesoplevelser øget indflydelse til medlemmerne på arbejdspladsen, 8. Sund selvtillid men det er mindst lige så meget for at give tillids- 9. Kom aldrig i affekt repræsentanten hjælp og opbakning til de mange 10.Behandl andre opgaver, en tillidsrepræsentant skal klare derude. Så som.. skal klubarbejdet selvfølgelig også styrke sammen- Disse punkter kan også holdet på arbejdspladserne. bruges i det faglige arbejde i klubarbejdet. For at sparke konferencen i gang havde udvalget Richard sluttede af med inviteret en oplægsholder. Desværre meldte han fra at fortælle, at han havde aftenen før. I stedet kom Richard Møller Nielsen. Tid- en talefejl han kan bare Tidligere træner træner for for landsholdet i fodbold. i fodbold. Det Det hold hold der ikke bare sige ikke nej. sige Og nej. derfor Og der blev blev Europamester i i gik derfor det gik ham det den ham dag den i Richard fortalte på meget inspirerende og medle- oktober dag i oktober os 3F os Als, 3F lige Als, vende vis, om hans tid som træner for landsholdet. som lige som det gik det ham gik ham i i Han kom med på et afbud Hvordan de små skridt gennem samarbejde og team- men han Han sejrede kom med stort. på et afbud men han sejrede teamgejst, førte førte til en til fornem en fornem sejr. Men sejr. også Men også at de at utraditionelle ting, såsom ting, såsom besøg besøg på burgerbar på burgerbar og besøg og af Herefter kom Jette Hedegaard og Michael Lynge, ver- de stort. utraditionelle besøg konerne af inden konerne kampen. inden Disse kampen. ting, Disse der i ting, tilfælde der af i et densberømte Herefter kom Jette i Danmark, Hedegaard på. Begge og Michael er undervisere Lynge, verdensberømte og vi har før i Danmark, haft dem i på. vores Begge afdeling. er undervisere i i tilfælde nederlag, af jo et ville nederlag, have fået jo ville en helt have anden fået en drejning helt anden pressen. drejning Han i fortalte pressen. også, Han at fortalte en dygtig også, angriber at en dyg- lø- Michael 3F og vi startede har før haft med dem at fortælle i vores afdeling. at der jo for pædago- i 3F tig ber angriber forgæves løber 9 ud forgæves af 10 gange. 9 ud Så af 10 det gange. gælder Så om det at ger Michael som startede dem, ikke med findes at fortælle dumme at spørgsmål, der jo for pædagoger som svar. dem, Men ikke efter findes lige dumme at have spørgsmål, hørt Richard, kun kun gælder blive ved om og at ikke blive opgive ved og gejsten. ikke opgive gejsten. dumme mente dumme han svar. at Men spørgsmålet efter lige fra en at journalist: have hørt hvordan Richard, AT ACCEPTERE TANKEN OM NEDERLAG ER AT VÆRE SLÅET at acceptere tanken om NeDerlag er at være slået. 10

11 mente er stemningen han at spørgsmålet i omklædningsrummet? fra en journalist: lige hvordan efter en er tabt stemningen kamp, dog i kunne omklædningsrummet? betegnes som yderst lige efter dumt en tabt spørgsmål. kamp, dog kunne betegnes som et yderst dumt spørgsmål. Derefter kom Michael og Jette med en perlerække Derefter udsagn f.eks.: kom Michael og Jette med en perlerække udsagn Er det ikke f.eks.: typisk efter kampen den lille mand som Er altid det står ikke på typisk sidelinien efter og kampen som altid den ved lille hvordan mand kampen kunne står på have sidelinien været og vundet. som altid Sjovt ved at der hvordan ikke er kam- som altid pen nogen kunne der har have hyret været ham vundet. som træner. Sjovt at der ikke er nogen I sportens der verden har hyret er ham der ikke som nogen, træner. der træner for at I blive sportens nummer verden 2. Alle er der træner ikke for nogen, at blive der nummer træner for 1. at blive Jette nummer og Michael 2. Alle havde træner planlagt for at dagen blive rigtigt nummer godt 1. og Jette havde og flere Michael opgaver havde og oplæg planlagt med dagen om hvad rigtigt kan godt viog havde bruge klubben flere opgaver og klubarbejdet og oplæg med til og om hvad hvordan kan gør vi bruge vi en forskel? klubben og klubarbejdet til og om hvordan gør vi Hjælpe en forskel? kolleger der får problemer på arbejds - Hjælpe pladsen. kolleger der får problemer på arbejds pladsen. Løbende forbedring af arbejdsvilkår. - Løbende Udbrede forbedring kendskabet af til arbejdsvilkår. overenskomsten, - Udbrede aftaler og kendskabet andre bestemmelser. til overenskomsten, aftaler Medvirke og andre til organisering. bestemmelser. - Medvirke Sikre samarbejde til organisering. mellem og støtte til tillids - valgte. Sikre samarbejde mellem og støtte til tillids valgte. Deltage i kurser afdelingen, forbundet eller - Deltage AOF. i kurser afdelingen, forbundet eller AOF. Agitere for deltagelse i klubben og fagforenin - gen. Agitere for deltagelse i klubben og fagforeningen. Fagforeningsfolk er problemtyve. De stjæler folks problemer og prøver at løse dem. Så efterfølgende beder vi om opbakning. Vi skal prøve at lade medlemmerne beholde deres problemer selv men tilbyde hjælp og support til selv at finde løsningen. De skal engageres og finde den bedste løsning for dem selv. Derefter kom der et gruppearbejde som var baseret på samarbejde. Det krævede at alle oplysninger kom på bordet alle blev hørt og at alle samarbejdede. Opgaven viste at hvis vi trækker disse erfaringer med over i klubarbejdet så kan der virkelig ske noget med klubarbejdet. Herefter blev der lavet gruppearbejde om uddannel- uddannelsesbehovet i afdelingen. i Der Der blev blev givet givet en masse en masse forslag og disse får uddannelsesudvalget at arbejde med når de skal lave uddannelsesplan for Nu var klokken efterhånden blevet ca og Benny sagde Tak for i dag til både oplægsholdere og deltagere og en spændende, sjov og udbytterig dag var slut. E.C. & M.G. til TIL at AT tænke TÆNKE behøves BEHØVES Der DER en EN hjerne HJERNE for FOR ikke IKKE at AT tale TALE om OM et ET menneske. MENNESKE 11

12 3F-Als efterlønsklub LO s Faglige Seniorer tværfaglig Dagsorden: Ordinær generalforsamling Afholdes onsdag d. 17. januar 2007 kl F-Huset Nørreled 29, Guderup 1. Valg af dirigent 2. Protokol 3. Beretning ved formanden 4. Regnskab ved kassereren 5. Indkomne forslag 6. Valg a. Formand Johannes Nissen (modtager ikke genvalg) b. Best.medl. Paul Jørgensen c. Best.medl. Eduard Holm d. Best.suppl. Bente Andersen e. Best.suppl. Hans Andersen f. Revisor Marie Røhr g. Revisor suppl. Hans Andersen 7. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 10.januar Klubben giver kaffe og rundstykker derfor tilmelding til Johannes eller Jens senest d. 10. jan OBS! I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive orienteret om bestyrelsens forslag til ferierejsen På bestyrelsens vegne Johannes Nissen Du kan være ung uden penge, men Du kan ikke være gammel uden. 12

13 PLR Production Afdelingen har haft kontakter med PLR Produktion gennem de sidste måneder med henblik på at indgå overenskomst med virksomheden. Da PLR blandt andet er underleverandør til en række større virksomheder i området, har vi fra medlemmer og tillidsrepræsentanter haft flere henvendelser om dette. Ledelsen har taget godt imod os, der er udvekslet synspunkter mellem os, og jeg har fremsendt 2 forslag til indgåelse af overenskomst. De har været åben overfor dialogen og forslagene, det hele er foregået i en positiv ånd. Tilsyneladende var vore forslag til en overenskomst ikke gode nok, i hvert fald meddelte virksomheden mig i oktober måned, at de har søgt optagelse i arbejdsgiverorganisationen Dansk Håndværk og Industri, det tidligere Dansk Smedemesterforening. Denne organisation bliver de så, oplyst til mig, medlem af pr. 1. januar Alligevel synes jeg at det var godt at jeg havde forhandlingerne i gang og brugte tid på det. Resultatet blev jo, at virksomheden fra januar 2007 er medlem af en organisation med overenskomst og alt hvad dertil hører. Günter Jürgensen branchesekretær Jubilarer 10 års jubilæum Kirsten Adele Christensen Kamma Jørgensen Hansen Henning Ove Petersen Heinz Petersen Per Hauritz Helle V. K. Madsen års jubilæum Morten Ansbjerg Nielsen Kaj Nielsen Gudrun Frederiksen Lone Bujakiewicz Gynter Stender Tony Nielsen års jubilæum Verner Petersen Nis Hybjerg Clausen Bent Lorenzen Poul Andersen Viggo Lohmann Finn Christensen Vi ønsker alle vore forbundsjubilarer rigtig hjertelig tillykke. ViDeN om Det mulige er begyndelsen til glæde. 13

14 Kontingent år 2007 Heltidsforsikret medlem - forbund og a-kasse pr. måned År 2007 År 2006 Stigning/fald A-kasseforsikring (staten) 273,00 267,00 6,00 ATP-bidrag (staten) 8,00 11,00-3,00 A-kasseadministrations Hovedkontor 47,00 48,00-1,00 A-kasseadministrations afdeling 97,00 97,00 0,00 Forbundskontingent Hovedkontor 171,50 171,50 0,00 Konfliktformål 10,00 10,00 Gruppelivsforsikring 32,50 32,50 0,00 Afdelingskontingent 100,50 112,50-12,00 739,50 749,50-10,00 Efterlønskontingent 398,00 389,00 9,00 Fritidsulykkesforsikring 42,50 38,50 4,00 I alt incl. Efterlønsbidrag og fritidsulykkesforsikring 1.180, ,00 3,00 Klubkontingentet udgør på de fleste arbejdspladser kr. 6,00 pr. måned Beløb til afdelingen År 2007 År 2006 Ændring A-kasseadministrations afdeling 97,00 97,00 0,00 Afdelingskontingent 100,50 112,50-12,00 197,50 209,50-12,00 Øvrige kontingentpriser kan oplyses ved henvendelse i afdelingen. lykken er som regel Noget man har efterladt sig, man ser DeN først i bakspejlet. 14

15 Kontingentpriser for år 2007 m/forsikring og efterløn u/forsikring med efterløn m/forsikring uden efterløn Fuldtid Deltid m/forsikring u/forsikring Forbund Øvrige kontingentpriser kan oplyses ved henvendelse i afdelingen. 4% A-kasseforsikring (staten) 22% ATP-bidrag (staten) 33% 1% 4% A-kasseadministrations Hovedkontor A-kasseadministrations afdeling Forbundskontingent Hovedkontor Konfliktformål 8% Gruppelivsforsikring Afdelingskontingent Efterlønskontingent 9% 15% Fritidsulykkesforsikring 3% 1% livet er en NøD. Det lader sig ikke knække mellem to bløde puder. 15

16 Find fem fejl Find fem fejl i billedet til højre og send løsningen til afdelingen. Der vil blive udtrukket 3 flotte gevinster blandt de rigtige løsninger. Navn: Adresse: Cpr.nr.: Løsningen afleveres til 3F Als, Nørreled 29, Guderup, 6430 Nordborg, senest den 16. januar 2007 lykken er som en høne. DeN lægger Det andet æg, hvor Det første ligger. 16

17 Gode kolleger er guld værd Marie Granholm Efter mit sidste indlæg her i bladet, hvor jeg fortalte om problemet med de ekstra opgaver der konstant bliver os pålagt uden at noget tilsvarende bliver os frataget, samt min vanskelighed ved at sige nej, har jeg fået rigtig mange henvendelser fra kolleger, der er enige i mine synspunkter. Det har været meget positivt, endda mere end jeg havde forestillet mig. Hvis jeg i dag ser en smule stresset ud på jobbet, er mine kolleger straks efter mig. - Husk nu hvad du skrev! Husk at sige nej! Men nu er det jo ikke kun mig, der har det problem. Det gælder jo faktisk de fleste af os, og her har jeg lagt mærke til, at mine kolleger også indbyrdes passer på hinanden. I hvert fald til en vis grad. er jo også rigtigt. Vi må jo ikke stresse hinanden.. Heldigvis er mine daglige ledere også opmæksomme på problemerne, så de gør hvad de kan for at give os så meget hjælp, som vi nu behøver. Her er det så op til os selv at sige til, når vi føler, vi har brug for hjælp. For der er ingen, der kan se ind i os, hvornår bægeret er fyldt. Tidligere landsholdstræner i fodbold, Preben Møller Nielsen sagde i et foredrag for nylig: - Jeg har en talefejl jeg kan ikke sige nej. Mange af os lider af samme talefejl, men vi kan hjælpe hinanden med at lære det. Ligesom mange af mine kolleger gør. Tak skal I ha. Jeg vil ikke bytte jer væk for en million! (Måske to)! Lad heller ikke julen stresse jer, men brug den til afslapning og hygge. NMG Når jeg kommer og spørger en kollega om hvornår en bestemt ordre kan blive færdig, får jeg ofte svaret - Ja, ja nu må du jo ikke stresse os. Og selv om det er sagt med et gran af humor, så ved jeg jo godt, at de mener det, og det kedelig er DeN, som kun vil tale, Når Du vil have ham til at lytte. 17

18 Så er der gang i den igen Så er det så vidt igen vore forhandlere skal til at forhandle Industriens Overenskomst. I denne sammenhæng er der afholdt en række møder landet over for at få input fra medlemmerne og afdelingerne. Her i afdelingen har vi gennem længere tid drøftet forskellige ændringsforslag med tillidsrepræsentanterne, vi har også inviteret til et medlemsmøde, desværre var der kun meget få som ønskede at deltage, så det måtte vi aflyse. Afdelingen har indgivet i alt 19 ændringsforslag, heraf er der flere som også er indgivet fra andre afdelinger. Ud over disse er der indgivet et utal af andre, nedenunder er der et udpluk af disse. Hovedtrækkene i ændringsforslagene er følgende: Lønsatserne forhøjes med 5 kroner. For lærlinge og ungarbejdere forhøjes med en tilsvarende procentvis forhøjelse. Voksenlærlinge aflønnes med gældende løn på virksomheden. Feriebetalingen forhøjes med 2,5 %. Søgnehelligdagsbetalingen forhøjes med 1,5 %. Bidraget til arbejdsmarkedspensionen forhøjes med 0,9 % henholdsvis marts 2007 og Afskaffelse / nedsættelse af anciennitetsbestemmelserne. Læretiden medregnes i ancienniteten. Forbedrede opsigelsesvarsler og fratrædelsesgodtgørelse, arbejdsgiverbetalt uddannelse i opsigelsesperioden. Ved skiftehold forhøjes satserne generelt med 4,5 %, ved overflytning fra et skift til et andet varsles med 14 gange 24 timer. Betalt pause på 30 minutter ved skifteholdsarbejde. Begrebet forskudt tid afskaffes og indarbejdes i skiftehold. Overarbejdssatserne forhøjes og alt overarbejde afspadseres. Omsorgsdage her foreslås der at man får ret til fuld løn under barnets sygdom, samme for pasning af alvorligt syge nære slægtninge i hjemmet, ret til frihed med fuld løn i forbindelse med nære slægtninges død, fuld løn under barsel samt mere orlov til fædrene samt pensionsindbetalinger under hele sygdoms og barselsperioden. Seniorordninger forbedres / indføres. Tillidsrepræsentanten vælges alene af de medarbejdere som er medlem i en fagforening under CO Industri, og de skal også kun varetage de herunder organiserede medarbejderes interesser. Ud over dette forbedres tillidsmandsreglerne og arbejdsvilkår herunder adgang til EDB, statistikker og andre relevante oplysninger fra virksomheden. Ud over de ovennævnte ændringsforslag er der indgivet en lang række andre forslag, som alle sigter på væsentlige forbedringer for de ansatte. Køreplanen er strikket sammen på en sådan måde, at der kan varsles konflikt så tidligt, at den kan træde i kraft den 1. marts Inden det kommer så vidt, vil forhandlingsresultatet blive udsendt til urafstemning, og her er det så at i skyggen er Der altid plads. 18

19 DU kan bruge din indflydelse på indholdet. Det er vigtigt, at så mange som muligt deltager i afstemningen, enten ved at stemme ja til forslaget, eller ved at forkaste det ved at stemme nej. Der er ingen tvivl om at arbejdsgiverorganisationen er forberedt på kamp denne gang, det tyder diverse udmeldinger fra disse fra, men jeg mener også at vi er godt rustet til eventuelle kampskridt. Økonomien i virksomhederne har ikke været så god som i mange år så skal der kæmpes for at får vore vilkår forbedret, er det nu. Brug derfor din ret til at stemme, jo større afstemningsprocenten er, jo bedre kort har vore forhandlere på hånden. Det er kun dig som er organiseret i et CO Industriforbund som har denne ret! Günter Jürgensen branchesekretær 20 års jubilæum 3F- Als Pigeklub for seniorer/efterlønner Søndag den 7. januar 2007 kl i 3F- Als lokaler i Guderup Klubben inviterer sine medlemmer med ægtefælle/samlever til nogle hyggelige timer. Kl spisning kaffe m.m. Spisebilletter a 50 kr. pr. person skal være købt senest d. 20. december Spisebilletter kan købes hos. Sonja Hansen, Præstevænget 12, Guderup tlf Karen Møller, Poppelvej 3, Havnbjerg tlf Bente W. Tiettje, Skovtoften 2, Havnbjerg tlf Vel mødt. På bestyrelsens vegne. Formand Bente Weber Tiettje. på De store sproglige DybDer går De store tanketorsk. 19

20 Det snurrer døgnet rundt Fællesklubberne på Grundfos A/S, Danfoss A/S, B&O, Vestfrost og Glud&Marstrand/Odense, repræsenterende ca ansatte i industrien, udtaler: meget imod. Men at forringe arbejdsforholdene i industrien betyder jo, at det bliver endnu mindre attraktivt at søge job i industrien. Og det er ikke lige det vi har brug for. Tværtimod! Vi har på vores årlige fælles konference diskuteret situationen op til forårets overenskomstforhandlinger på Industriens område. Vi kan konstatere, at vore respektive arbejdsgivere, med Hans Skov Christensen fra DI i spidsen ufortrødent bliver ved med at rejse kravet om yderligere flexibel arbejdstid. Det er ikke noget nyt. Det har vi hørt på i mange år. Vi mener fortsat, at vi som medarbejdere leverer den flexible arbejdstid, der er behov for. Der er nok nærmere tale om, at arbejdsgiverne ønsker at slippe for den ekstrabetaling, der i dag ydes for arbejde på skæve tidspunkter, i henhold til Industriens Overenskomst. Der arbejdes i alle vore virksomheder på 3. holdskift og weekenddrift, endda dobbeltweekend. Maskinerne har således mulighed for at snurre døgnet rundt, alle ugens 7 dage. Hele året rundt. Og det gør de! Vi appellerer til, at man ikke skyder sig selv i foden. Vi mangler arbejdskraft i industrien. Det går godt. Eksporten går forrygende og indtjeningen er god for aktionærerne. Det kan vi ikke have så Vi forventer ikke, at arbejdsgiverne stiller en gavebod frem for os ved forårets overenskomstforhandlinger. Vi forventer heller ikke 16 % i lønforhøjelse og lukrative aktieoptioner, som visse chefer og direktører i dette land åbenbart føler sig berettiget til! Lidt mindre kan nok gøre det! Men vi forventer, at der udvises respekt for, almindelige industriarbejdere i dette land. Vi er overbeviste om at vore centrale forhandlere, er i stand til at afvise de angreb og forringelser der er lagt op til. Vi skal fastholde nogle gode og trygge arbejdsforhold i industrien. Det er den bedste garanti for, at vi kan gøre gode tider endnu bedre! For yderligere information Gunner Jensen, Fællestillidsmand Danfoss A/S tlf: Det er bedre at Dø på sine fødder end leve på sine knæ. 20

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN PRAKTIKPLADS LÆRLINGEKLUB DANSK METAL 1 INDHOLD 3 Hvad er en lærlingeklub? 4 Sådan starter I 4 Det kan I lave i lærlingeklubben 5 Kontingent

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation Torsdag den 11. november blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København. Jubilarerne

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8)

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8) Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen (kit, nummer 8) 1) En beskrivelse af idéen 2) Et storyboard 3) En 3D model 4) En film af hver gruppe 5) Et podie til hver gruppe Alle elementer vedrørende hver gruppe samlet

Læs mere

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 JANUAR 2013 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 Akut bolignød blandt områdets småfugle løst af dygtige Tumlinge Du finder Skærven sammen med en masse anden information på vores

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere