Indhold. Lærerig dag Død og ødelæggelse Velfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Lærerig dag Død og ødelæggelse Velfærd"

Transkript

1 Indhold Leder 2 Kommunalreformen 4 Vinderne 4 Køreplan 5 20 års jubilæum 6 Stilladskursus 7 Kampen er igang 8 En lærerig dag 10 3F-Als efterlønsklub 12 PLR Production 13 Jubilarer 13 Kontingent år Find fem fejl 16 Guld værd Så er der gang i den års jubilæum 19 Det snurrer Død og ødelæggelse 21 Aktivitetsplan klub Dannelsesrejse 2. del 23 Psykisk arbejdsmiljø 28 Regeringen ændrer Hvem har ret? 31 Lærerig dag Død og ødelæggelse Velfærd 3F Als 2. årgang Nr. 4 December 2006

2 3F Als Nyt udgives af: 3F Als udgives af: 3F Als, 3F Nørreled Als 29, Guderup Nørreled 6430 Nordborg 29, Guderup 6430 udkommer Nordborg i marts, juni, september og december. udkommer i marts, juni, september, december. Redaktionen: Redaktionen: Gert H. Andersen (GHA) Gert Bente H. Andersen Nielsen (BN) (GHA) Bente Eva Nielsen Christensen (BN) (EC) Eva Jens Christensen B. Andersen (EC) (JBA) Jens N. B. Marie Andersen Granholm (JBA) (NMG) N. Marita Marie Granholm Geinitz (MG) (NMG) ansvarshavende. Marita Geinitz (MG) ansvarshavende Oplag: Oplag: Tryk: Tryk: Grafisk Arbejde, A/S Guderup. Sidste Sidste frist frist for indsendelse: for indsendelse: 15. januar 2007 Eftertryk 15. januar tilladt med Kildeangivelse Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Leder Vi nedsætter afdelingskontingentet med med 10 %. 10 Det %. Det afdelingskon- betyder at vi bliver den anden billigste 3F afdeling i landet med endnu flere aktiviteter og høj og høj faglig faglig kvalitet kvalitet på alle på alle om- områder. Vi har siden fusionen i 2005 arbejdet med en målsætning der siger at 3F Als skal være Danmarks bedste og billigste 3F afdeling at være medlem Benny Jensen i. Det er et stort mål som hele tiden kræver at vi skal forbedre vores indsatsområder. Et af målene er næsten nået, når vi fra første januar igen kan nedsætte afdelingskontingentet denne gang med 12 kr. om må- måneden, på de på mest de mest brugte brugte kontingentkategorier. Afdelingskontingenterne for efterlønnere, folkepensionister m.m. der i forvejen er meget lave vil være uændret mens førtidspensionister vil komme til at betale det samme til afdelingen som øvrige pensionister. Nedsættelsen af kontingentet må ikke gå ud over vo- vores andet andet mål mål om om at at vi skal vi skal være være Danmarks bedste bedste afdeling at være medlem af. Derfor har vi sat flere penge af til faglige aktiviteter, Medlemsaktiviteter, kur- kursusaktiviteter og og opsøgende arbejde. Det Det er afgøren- er afgørende for for kvaliteten i en i en afdeling afdeling at vi at har vi har veluddannede veluddannede tillidsvalgte på på arbejdspladserne og veluddannet og veluddannet per- personale i i afdelingen. Det Det vil vil sikre vi sikre os os ved, ved, at afsætte at af- tillidsvalgte flere sætte penge flere penge i budgettet i budgettet til at vi til kan at vi gennemføre kan gennemføre de DE FLESTE VILLE HAVE MEGET AT GLÆDE SIG OVER, HVIS DE BARE HAVDE TID. De fleste ville have meget at glæde sig over, hvis De bare havde tid. 2

3 kurser der er nødvendige for, at vore tillidsvalgte og personalet hele tiden er veluddannede. Vi vil lave endnu flere faglige medlemsaktiviteter og komme mere ud på arbejdspladserne. Det er vigtigt at der er en tæt kontakt mellem afdelingen, medlemmerne og arbejdspladserne. Dermed kan vi få en debat om den enkeltes arbejdsplads og arbejdsforholdene. Debatten er vigtig for at skabe de bedste arbejdsforhold på alle arbejdspladserne i vores organisationsområde. Aktiviteterne skal være både af faglig og fornøjelig karakter da et godt fællesskab opstår bedst gennem alvor og leg. Bestyrelsen har på et heldagsmøde gennemgået regnskabet og vi kan allerede nu se at vi kommer ud af året med et overskud, med kontingentnedsættelsen kommer pengene tilbage til medlemmerne. Vi er stadig en solid afdeling og det skal vi blive ved med at være, så vi kan give vore medlemmer den bedste hjælp i alle sager. Der skal være råd til at der sker ændringer på arbejdspladserne i området f.eks. udflytninger, større ledighed m.m., det har vi sikret os. Vi ønsker med denne kontingentnedsættelse at vise, at vi gør hvad vi kan for at gøre det faglige kontingent billigere. På kontingentet til forbundet kommer der heller ingen stigning, så samlet set er det blevet billigere at være medlem af 3F Fagligt Fælles Forbund. Det er staten der fastsætter kontingentet til A-kassen og her kommer der en stigning der gælder for alle a-kasser uanset om de er røde eller gule, men i 3F nedsætter vi også kontingentet på administrationsbidraget til A-kassen, så hele vejen igennem er 3F blevet billigere at være medlem at. De nye kontingentpriser kan ses på vores hjemmeside. Og så til noget helt andet. Et af vore sidste arrangementer har givet en hel del omtale, det drejer sig om ølsmagning der i dette tilfælde er målrettet de unge op til 30 år. Det er med nogen undren at vi skal have så mange negative henvendelser angående dette arrangement, kritikken går ikke på at det er de unge der kan komme til ølsmagning, men på at dem over 30 år ikke kan deltage. Det er ikke unormalt at vi laver arrangementer for forskellige målgrupper, her kan jeg nævne møder om de forskellige pensionsordninger, overenskomster, pensionistkomsammen og modeopvisning. Vi har også flere gange arrangeret netcafe og sommertræf for de unge, uden at det har bragt sindene i kog. Vi mener også at vi fremover skal lave både fælles arrangementer og arrangementer der er målrettet enkelte grupper. Vi tager da også kritikken mere som et ønske om at der også laves ølsmagning for medlemmer over 30 år, hvorfor vi vil lave sådan et arrangement i første halvdel af Har du ønsker til arrangementer vi skal lave i afdelingen er du altid velkommen til at ringe til os, så vil vi tage det op i aktivitetsudvalget. Til sidst, vil vi alle i afdelingen ønske dig og din familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Benny Jensen Formand NogeN mennesker finder fejl hos andre med sådan en iver... at man skulle tro Der var udlovet Dusør. 3

4 Kommunalreformen Overgang til ansættelse i ny region Syddanmark Den 17. august har der været afholdt møde mellem Danske Regioner, KTO og sundhedskartellet om overenskomst forholdene i de nye regioner. Forbere- Forberedelsesudvalget i region i Syddanmark region Syddanmark har tilkendegivet har tilkendegivet som udgangspunkt at de som udgangspunkt tiltræder de tiltræder af amtsrådsfor- de af amtsrådsforeningen indgåede overenskomster. indgåede overenskomster. Dette betyder for os, at de medlemmer der overgår til ansættelse i regionen er sikret de samme overenskomster og arbejdsforhold som nu. Fællesskab i 3F i Ny Sønderborg Ny Sønderborg er delt op i mellem 3 forskellige 3F afdelinger, derfor er der nu lavet en samarbejdsaftale, samarbejdsaf- at tale, der beskriver der beskriver hvem hvem der gør der hvad. gør hvad. Det er Det aftalt, er aftalt, for for hele hele tiden tiden at optimere at optimere de forskellige de aftaler aftaler at alle at alle 3 3 afdelinger følger aftalerne på på alle alle områder, men men såle- således at 3F at Als, 3F Als, er kontakten er kontakten for Vej for og Vej Park, og Park, samt samt For- Forsyning, 3F Sønderborg 3F området området er kontakten er kontakten for ren- for rengøring og omsorgsmedhjælperne. og Ny Aftale på Teknisk service leder/assistenter Her har 3F og FOA en fælles overenskomst, hvor det har været sådan at 3F har haft organiseringen i de gamle sogne kommuner, i forbindelse med kommunalreformen, får de nye kommuner købstads status, hvis blot 1 af de gamle kommuner er en købstadskommune, dette er tilfældet i vores nye Sønderborg kommune. Derfor er der på forbundsplan lavet aftale med FOA om at nuværende medlemmer kan blive stående og at forhandlingsretten dermed forbliver hos hos 3F. 3F. Tom Brandt branchesekretær Vinderne 1. præmie Lone Quorp, Inderhave 5, Fynshav 2. præmie Chresten Hansen, Kærløkke 18, Hørup 3. præmie Jesper Lorenzen, Vibøgevej 22, Sydals Vi ønsker hjertelig tillykke! Præmierne Præmierne kan afhentes kan afhentes i afdelingen. i afdelingen. SVIGTER MAN FORBEREDELSEN, FORBEREDER MAN SVIGTET svigter man forberedelsen, forbereder man svigtet. 4

5 Vi kommer også på din arbejdsplads Der er nu lavet en køreplan for det opsøgende arbejde fra fra afdelingens side. side. Den Den går går i korte i korte træk træk ud ud på, på, at på, og havde og vil også mange gøre spørgsmål det fremover. til os. Dem har vi fulgt op arbej- og rede havde har været, mange var spørgsmål medarbejderne til os. Dem glad har for at vi se fulgt os, op der at der er afsat afsat en en dag dag om om ugen, ugen, torsdage, til til at at kontakte kontakte opsøge og opsøge virksomheder virksomheder i vort i organisationsområde, vort organisations- Vi har også tidligere opsøgt virksomheder og arbejds- på, og vil også gøre det fremover. og kommunerne område, kommunerne Nordborg, Nordborg, Augustenborg Augustenborg og Sydals. og pladser, Vi har også men tidligere nu der opsøgt afsat virksomheder tid til det, og fremover og arbejdspladser, foregå men systematisk, nu er der afsat hvor tid det til tidligere det, og ofte fremover var en vil vil Sydals. det I denne omgang vil vi koncentrere os om produktionsvirksomheder, I denne omgang som vil vi ikke koncentrere indbetaler os pensionsbidrag, om produktions- form for brandslukning form det foregå brandslukning systematisk, hvor det tidligere ofte var en og virksomheder, derfor typisk som ikke heller indbetaler ikke har pensionsbidrag, overenskomst. og Günter Jürgensen Virksomhederne derfor typisk opsøges heller ikke med har det overenskomst. formål at gøre Günter branchesekretær Jürgensen afdelingen Virksomhederne synlig opsøges overfor arbejdsgiveren, med det formål indgå at gøre overenskomsterdelingen synlig hvor overfor dette arbejdsgiveren, er muligt, og sige indgå goddag overens- til af- branchesekretær medarbejderne komster, hvor dette og medlemmer, er muligt, og servicere sige goddag dem, til samt medarbejderne skaffe nye og medlemmer. medlemmer, servicere dem, samt at at skaffe nye medlemmer. Herefter vil vi overfor dem, som er relevante for os, holde Herefter kontakten vil vi overfor ved lige dem, og som påvirke er relevante dem til at for forbedre holde arbejds- kontakten og ansættelsesforhold ved lige og påvirke / indgå dem til overens- at for- os, komst. bedre arbejds- Der vil altså og ansættelsesforhold blive iværksat en løbende / indgå overenskomst. opfølgning, Der også vil altså overfor blive arbejdsgivere iværksat en løbende som i før- akti- aktivitet og ste vitet omgang og opfølgning, ikke er også varm overfor på at indgå arbejdsgivere overenskomst som i med første os. omgang ikke er varm på at indgå overenskomst med os. Planen er, at vi inden for 1 år når ud til alle relevante virksomheder Planen er, at vi og inden arbejdsgivere for 1 år når i vort ud til område, alle relevante og så løbende virksomheder følge og op arbejdsgivere på aktiviteterne. i vort område, og så løbende følge op på aktiviteterne.... og hvilket læs gider du at slæbe rundt på? På de virksomheder eller arbejdspladser, hvor vi allerede På de har virksomheder været, var medarbejderne eller arbejdspladser, glad for hvor at vi se alle- os, REGNEN REGNER PÅ DEN GODE, OG OGSÅ PÅ DEN ONDE, MEN MEST PÅ DEN GODE, FOR DEN ONDE STJÆLER HANS PARAPLY. regnen regner på DeN gode, og også på DeN onde, men mest på DeN gode, for DeN onde stjæler hans paraply. 5

6 20 års Jubilæum og stadig ung 3F Als Pigeklub for seniorer/efterlønner Klub 65 fejrer dagen Et kik i de gamle protokoller! 9. marts marts ønskede Maja Maja Geisler Geisler at holde at holde som som kas- PEF klubben (Pension - Efterløns og Fondsmedlemmer) i KAD Klub i KAD 65 Klub 65 I 1995 blev kontingentet sat til 35 kr. om året. Klubben fik sin start d. 7. januar 1987, der var indkaldt ind- Medlemstallet fortsatte med at stige og ved julefrokaldt til møde til møde og der og mødte der mødte 4 piger. 4 piger. De blev De enige blev enige om atom kosten d. 10. december 1996 var der mødt 49 piger. at starte starte klubben og og ved ved næste næste møde møde d. 25. d. 25. februar februar var Den 7. januar 1997 holdt klubben reception i i anled- var medlemstallet fordoblet, fordoblet, der mødte der mødte 8 piger. 8 piger. ningen af 10 års jubilæet, der kom 35 piger. Som mødedag blev den anden tirsdag i måneden På generalforsamlingen d. 11. marts 1997 blev valgt (og det er det stadigt), klubkontingent blev sat til Sonja Hansen valgt som ny kasserer, da Henriette 5 kr. pr. mødedag. Podgorski ønskede at holde. I 1998 steg kontingentet til 70 kr. om året (og det er Lene Christensen blev valgt til formand og Maja Geis- det stadigt) Geisler blev blev valgt valgt til kasserere. til kasserere. På generalforsamlingen i 2000 meddelte Grethe Medlemstallet steg hurtigt, allerede den 7. april 1987 Torp, at hun gerne ville holde som formand og un- mødte der 14 piger, 11. august 1987 var medlemstaldertegnede Bente W. Tiettje blev valgt som nu forlet steget til 27 piger, og nu begyndte der at ske aktivi- aktimand. Fondsmedlemmer) kasserer serer og ny og kasserer ny kasserer blev blev Henriette Henriette Podgorski. viteter. Der har været mange aktive bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, der har der været har været med til med at bære til at bære klubben klubben frem til frem det, til Der var udflugter, besøg på virksomheder og museer, ude det, den er den i dag. er i dag. at se på glaskunst, der var Det er gået rigtigt godt for klubben, der møder lottospil, foredrag, møder med mange til vores klubdage, der er god opbakning til politikere og julefrokost m.m. det vi arrangerer, og de ting vi laver nu er lottospil, Lene Christensen var formand udflugter, foredrag, tager emner op om sundhed og frem til 13. marts 1990 og Gre- om hvad vi kan gøre i hverdagen for at passe på os Grethe Torp Torp blev blev valgt valgt som som ny for- ny os selv, selv, tager tager på på indkøbsture og ser og ser på tøj, på tøj, tager tager til mo- til formand. modeopvisning, ældrekoncert med med Sønderjyllands Af protokollen fremgår det, at Symfoniorkester, holder hobbydag hvor der sælges der i 1992 var fremmødet ved juleting, pileflet, billeder, perleting, dukketøj, syltede klubdage på mellem ting, m.m. alt noget medlemmerne har lavet i deres piger. fritid. På generalforsamlingen d. 9. De sidste år har der været næste 90 piger med til vores julefrokost. ALDER ER IKKE NOGET SÆRLIGT INTERESSANT EMNE. ALLE KAN BLIVE GAMLE. ALT, MAN SKAL GØRE, ER AT LEVE LÆNGE NOK alder er ikke Noget særligt interessant emne. alle kan blive gamle. alt, man skal gøre, er at leve længe Nok. 6

7 Så skete fusionen med SID og her blev der virkelig kæmpet for at beholde vores pigeklub, og heldigvis fik vi vi lov at fortsætte, men det var nu en sej kamp, det kan da godt være nogle syntes det er mærkelig at at have en pigeklub, men det var et meget stort ønske fra vores medlemmer i den gamle KAD klub, at vi skulle forblive som en pigeklub. Vi samarbejder med den tværfaglige klub i 3F og laver da også ting sammen med dem. Husk der er 20 års jubilæum d. 7. januar 2007 kl , hvor vi inviterer vores medlemmer med ægtefælle/ samlever til spisning, kaffe. m.m. (Se omtale andet steds i bladet.) Formand Bente W. Tiettje. Stilladskursus! Stilladser over over 3 meter Efter Efter at at vi vi nu nu har har passeret den den juli juli er er det det kun kun de de bygningsarbejdere med med et et godkendtstil- ladskursus stilladskursus der der må må bygge bygge stillads stillads over over 3 meter 3 meter i højden. i højden. Stillads byggeri og og lærlinge Vi Vi må må desværre konstatere at at det det er er kommet bag bag på på enkelte arbejdsgivere, enkelte mener mener så så at at når når de de har har en en lærling der der har har gennemgået det det 3 ugers ugers stilladskursus, må må lærlingen selv selv bygge og og stå stå for for stilladsarbejdet i i firmaet. Lærlinge må må ikke ikke stå stå for for stilladsarbejdet. Rulle- og og Bukkestillads. EUC-SYD udbyder i i uge uge 4-6, 4-6, kurser af af 1 dages varighed, hvor hvor man man opnår opnår færdigheder til til at at opstille og og nedtage Rulle- og og Bukkestilladser højere end end 3 meter jf. jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse. System stilladser. Her Her skal skal vi vi fortsat til til AMU AMU Vest Vest i i Esbjerg, der der løbende kører kører kurser kurser i i system stilladser. Skulle du du være være bygningsarbejder og og mangle et et stilladskursus, så så henvend dig dig i i afdelingen, så så skal skal vi vi nok nok hjælpe jer jer videre. Tom Tom branchesekretær branchesekretær At tro på udødelighed er en ting, men det er først og fremmest nødvendigt at tro på livet. at tro på udødelighed er en ting, men Det er først og fremmest NøDveNDigt at tro på livet. 7

8 Kampen er igang Lørdag den 16. og 17. september 2006 blev 448 tillidsvalgte fra 3F s industrigruppe budt velkommen i Aalborg. Gruppeformanden Børge Frederiksen lagde ud med den faglige situation og de foreslåede punk- punkter til debat, til debat, til den til nye den nye overenskomst Punkter der efterfølgende udløste livlig debat. o Højere mindsteløn skal sikre de dårligst betalte og forhindre løndumping ved import af arbejdskraft. o Fuld løn under sygdom i hele sygeforløbet o Forhøjelse af pensionsbidraget og fuld pen- pensionsindbetaling under under sygdom sygdom og barsels- og barselsorlov o Feriebetaling skal op der skal være råd til at holde ferie. o Langt bedre vilkår for vores tillidsrepræsen- tillidsrepræsentanter og deres stedfortrædere og deres stedfortrædere o En skærpelse og stramning af overarbejdsbestemmelserne o Den øgede brug af af ubekvemme arbejdstider gør det nødvendigt med en yderligere nedsættelse af arbejdstiden på skiftehold og højere og ensartet genebetaling o Ungdommens løn- og og arbejdsvilkår skal forbedres væsentligt o Styrkelse af retten til uddannelse med fuld løn mindst 6 uger om året Forslag til udtalelse til regering og folketing. Vi ønsker: o En regering, som ikke undergraver velfærdssamfundetfærdssamfundet. vel- o En regering, som ikke udsulter kommunerne og den offentlige service med det mål, at få få den den købestærke del del af af danskerne til at til at presse på, for at få private alternativer. o En regering, der ikke manipulerer groft ved at hævde, at det kollektive forbrug er steget kraftigere kraftigere end end det det private private forbrug forbrug siden siden Kendsgerningen er den modsatte: Stigningen i den private sektor er mere end dobbelt så stor som i den offentlige. steget o En regering, som ikke jagter de ledige med lovforslag om færre rettigheder og mere akti- aktivering. o Flaskehalse og arbejdskraftmangel peger på behov for opkvalificering o En regering, som forstår indholdet af den danske model og flexicurity,, som understøtter arbejdsmarkedsaftaler og forstår organisationers værdi for velfærdssamfundet. Jane Korczak, 3F s næstformand kom også med indlæg til den nye overenskomst. MEDBORGERE MED LAVE LØNNINGER ER ERFARINGSMÆSSIGT MERE UDSAT FOR SNUE END VELLØNNEDE. DET BEDSTE MIDDEL MOD SNUE ER DERFOR LØNFOHØJELSE medborgere med lave lønninger er erfaringsmæssigt mere udsat for snue end vellønnede. Det bedste middel mod snue er Derfor lønfohøjelse. 8

9 Hun lagde mere vægt på de bløde bløde værdiger værdiger som som fami- familier, syge syge børn, børn, omsorgs- omsorgsdage, bedsteforældre bedsteforældre dag retten dag retten til at passe til at passe sine bør- sine børnebørn osv. osv. Ligestilling, for mor og far, forældreorlov Seksuel chikane: skabe et netværk, få debaten ud ii afdelingerne // arbejdspladser Jobpakke: flaskehalse på arbejdspladserne, få flere i i arbejde, også personer med anden etnisk baggrund. Jane var også ind på at tillidsvalgte skal have relevante uddannelse, få den faglige ekspertise for at vedligeholde og styrke sammenholdet. Skabe bedre betingelser for tillidsvalgte på arbejdspladserne. Taler tillidsvalgte og fagfolk et sprog som alle forstår? Der var en god debat efterfølgende, som bekræfter Jane s udsagn. Sidst på dagen talte socialdemokraternes gruppeformand Carsten Hansen om den aktuelle po- politiske situation. Søndag den 17. sept Fremlæggelse og vedtagelse af udtalelse fra landsmødet. 3F s industri landsmøde bakker op om initiativer, der kan fremme indfrielsen af de rejste krav. Ligeledes forventer vi, at industrigruppen og 3F s ledelse forbereder mulighederne for en aktiv og effektiv konflikt. Vi vil være parat, hvis det bliver eneste mulighed for at få indfriet kravene! Vi kræver, at regeringen stopper undergravningen af a kasserne med dens stramninger og usande påstande om vilkårlighed på trods af, at beskæftigelsesministerens at egne egne folk folk i årevis i årevis har gennemkontrolleret har og godkendt og godkendt administratio- administrationen. De De søger søger at nedbryde at solidariteten med med snak om den enkeltes frihed. Regeringen har med sin politik klart demonstre- politik ret, at klart en socialdemo- demonstreret, kratisk en socialdemokratisk ledet regering er ledet den eneste regering garant er den for enestfærdssamfundet. garant for velfærdssamfundet. vel- Kampen om velfærdssam- Kampen fundet er om i gang. velfærdssamfundet er i gang. Elke Christiansen Elke Christiansen DøreN DØRE Ntil TILforaNDriNg FORANDRINGåbNes ÅBNESiNDefra. INDEFRA 9

10 En lærerig dag på Nørherredhus Den sidste lørdag i oktober startede for 75 af afdeling Richard sammenfattede han træningsteorier og bandt 3F Als klubbestyrelsesmedlemmer tidligt. Vi skulle dem sammen til en helhed i følgende ti punkter: være på det nyrestaurerede Nørherredhus allerede 1. Følg bolden op klokken 8, hvor morgenmaden stod parat. 2. Riv ukrudtet op fjern de rådne æbler, de smitter hele holdet Efter kaffen startede formand Benny med at byde 3. Vask det snavsede undertøj derhjemme velkommen og fortalte lidt om, hvorfor der var ind- 4. Vis tillid kaldt til denne konference. I målsætningerne for 3F 5. At sætte sig synlige mål Als er det vedtaget at der skal være klubber for alle 6. Motivationspunkter tillidsrepræsentanter. Det skal være med til at give 7. Brug succesoplevelser øget indflydelse til medlemmerne på arbejdspladsen, 8. Sund selvtillid men det er mindst lige så meget for at give tillids- 9. Kom aldrig i affekt repræsentanten hjælp og opbakning til de mange 10.Behandl andre opgaver, en tillidsrepræsentant skal klare derude. Så som.. skal klubarbejdet selvfølgelig også styrke sammen- Disse punkter kan også holdet på arbejdspladserne. bruges i det faglige arbejde i klubarbejdet. For at sparke konferencen i gang havde udvalget Richard sluttede af med inviteret en oplægsholder. Desværre meldte han fra at fortælle, at han havde aftenen før. I stedet kom Richard Møller Nielsen. Tid- en talefejl han kan bare Tidligere træner træner for for landsholdet i fodbold. i fodbold. Det Det hold hold der ikke bare sige ikke nej. sige Og nej. derfor Og der blev blev Europamester i i gik derfor det gik ham det den ham dag den i Richard fortalte på meget inspirerende og medle- oktober dag i oktober os 3F os Als, 3F lige Als, vende vis, om hans tid som træner for landsholdet. som lige som det gik det ham gik ham i i Han kom med på et afbud Hvordan de små skridt gennem samarbejde og team- men han Han sejrede kom med stort. på et afbud men han sejrede teamgejst, førte førte til en til fornem en fornem sejr. Men sejr. også Men også at de at utraditionelle ting, såsom ting, såsom besøg besøg på burgerbar på burgerbar og besøg og af Herefter kom Jette Hedegaard og Michael Lynge, ver- de stort. utraditionelle besøg konerne af inden konerne kampen. inden Disse kampen. ting, Disse der i ting, tilfælde der af i et densberømte Herefter kom Jette i Danmark, Hedegaard på. Begge og Michael er undervisere Lynge, verdensberømte og vi har før i Danmark, haft dem i på. vores Begge afdeling. er undervisere i i tilfælde nederlag, af jo et ville nederlag, have fået jo ville en helt have anden fået en drejning helt anden pressen. drejning Han i fortalte pressen. også, Han at fortalte en dygtig også, angriber at en dyg- lø- Michael 3F og vi startede har før haft med dem at fortælle i vores afdeling. at der jo for pædago- i 3F tig ber angriber forgæves løber 9 ud forgæves af 10 gange. 9 ud Så af 10 det gange. gælder Så om det at ger Michael som startede dem, ikke med findes at fortælle dumme at spørgsmål, der jo for pædagoger som svar. dem, Men ikke efter findes lige dumme at have spørgsmål, hørt Richard, kun kun gælder blive ved om og at ikke blive opgive ved og gejsten. ikke opgive gejsten. dumme mente dumme han svar. at Men spørgsmålet efter lige fra en at journalist: have hørt hvordan Richard, AT ACCEPTERE TANKEN OM NEDERLAG ER AT VÆRE SLÅET at acceptere tanken om NeDerlag er at være slået. 10

11 mente er stemningen han at spørgsmålet i omklædningsrummet? fra en journalist: lige hvordan efter en er tabt stemningen kamp, dog i kunne omklædningsrummet? betegnes som yderst lige efter dumt en tabt spørgsmål. kamp, dog kunne betegnes som et yderst dumt spørgsmål. Derefter kom Michael og Jette med en perlerække Derefter udsagn f.eks.: kom Michael og Jette med en perlerække udsagn Er det ikke f.eks.: typisk efter kampen den lille mand som Er altid det står ikke på typisk sidelinien efter og kampen som altid den ved lille hvordan mand kampen kunne står på have sidelinien været og vundet. som altid Sjovt ved at der hvordan ikke er kam- som altid pen nogen kunne der har have hyret været ham vundet. som træner. Sjovt at der ikke er nogen I sportens der verden har hyret er ham der ikke som nogen, træner. der træner for at I blive sportens nummer verden 2. Alle er der træner ikke for nogen, at blive der nummer træner for 1. at blive Jette nummer og Michael 2. Alle havde træner planlagt for at dagen blive rigtigt nummer godt 1. og Jette havde og flere Michael opgaver havde og oplæg planlagt med dagen om hvad rigtigt kan godt viog havde bruge klubben flere opgaver og klubarbejdet og oplæg med til og om hvad hvordan kan gør vi bruge vi en forskel? klubben og klubarbejdet til og om hvordan gør vi Hjælpe en forskel? kolleger der får problemer på arbejds - Hjælpe pladsen. kolleger der får problemer på arbejds pladsen. Løbende forbedring af arbejdsvilkår. - Løbende Udbrede forbedring kendskabet af til arbejdsvilkår. overenskomsten, - Udbrede aftaler og kendskabet andre bestemmelser. til overenskomsten, aftaler Medvirke og andre til organisering. bestemmelser. - Medvirke Sikre samarbejde til organisering. mellem og støtte til tillids - valgte. Sikre samarbejde mellem og støtte til tillids valgte. Deltage i kurser afdelingen, forbundet eller - Deltage AOF. i kurser afdelingen, forbundet eller AOF. Agitere for deltagelse i klubben og fagforenin - gen. Agitere for deltagelse i klubben og fagforeningen. Fagforeningsfolk er problemtyve. De stjæler folks problemer og prøver at løse dem. Så efterfølgende beder vi om opbakning. Vi skal prøve at lade medlemmerne beholde deres problemer selv men tilbyde hjælp og support til selv at finde løsningen. De skal engageres og finde den bedste løsning for dem selv. Derefter kom der et gruppearbejde som var baseret på samarbejde. Det krævede at alle oplysninger kom på bordet alle blev hørt og at alle samarbejdede. Opgaven viste at hvis vi trækker disse erfaringer med over i klubarbejdet så kan der virkelig ske noget med klubarbejdet. Herefter blev der lavet gruppearbejde om uddannel- uddannelsesbehovet i afdelingen. i Der Der blev blev givet givet en masse en masse forslag og disse får uddannelsesudvalget at arbejde med når de skal lave uddannelsesplan for Nu var klokken efterhånden blevet ca og Benny sagde Tak for i dag til både oplægsholdere og deltagere og en spændende, sjov og udbytterig dag var slut. E.C. & M.G. til TIL at AT tænke TÆNKE behøves BEHØVES Der DER en EN hjerne HJERNE for FOR ikke IKKE at AT tale TALE om OM et ET menneske. MENNESKE 11

12 3F-Als efterlønsklub LO s Faglige Seniorer tværfaglig Dagsorden: Ordinær generalforsamling Afholdes onsdag d. 17. januar 2007 kl F-Huset Nørreled 29, Guderup 1. Valg af dirigent 2. Protokol 3. Beretning ved formanden 4. Regnskab ved kassereren 5. Indkomne forslag 6. Valg a. Formand Johannes Nissen (modtager ikke genvalg) b. Best.medl. Paul Jørgensen c. Best.medl. Eduard Holm d. Best.suppl. Bente Andersen e. Best.suppl. Hans Andersen f. Revisor Marie Røhr g. Revisor suppl. Hans Andersen 7. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 10.januar Klubben giver kaffe og rundstykker derfor tilmelding til Johannes eller Jens senest d. 10. jan OBS! I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive orienteret om bestyrelsens forslag til ferierejsen På bestyrelsens vegne Johannes Nissen Du kan være ung uden penge, men Du kan ikke være gammel uden. 12

13 PLR Production Afdelingen har haft kontakter med PLR Produktion gennem de sidste måneder med henblik på at indgå overenskomst med virksomheden. Da PLR blandt andet er underleverandør til en række større virksomheder i området, har vi fra medlemmer og tillidsrepræsentanter haft flere henvendelser om dette. Ledelsen har taget godt imod os, der er udvekslet synspunkter mellem os, og jeg har fremsendt 2 forslag til indgåelse af overenskomst. De har været åben overfor dialogen og forslagene, det hele er foregået i en positiv ånd. Tilsyneladende var vore forslag til en overenskomst ikke gode nok, i hvert fald meddelte virksomheden mig i oktober måned, at de har søgt optagelse i arbejdsgiverorganisationen Dansk Håndværk og Industri, det tidligere Dansk Smedemesterforening. Denne organisation bliver de så, oplyst til mig, medlem af pr. 1. januar Alligevel synes jeg at det var godt at jeg havde forhandlingerne i gang og brugte tid på det. Resultatet blev jo, at virksomheden fra januar 2007 er medlem af en organisation med overenskomst og alt hvad dertil hører. Günter Jürgensen branchesekretær Jubilarer 10 års jubilæum Kirsten Adele Christensen Kamma Jørgensen Hansen Henning Ove Petersen Heinz Petersen Per Hauritz Helle V. K. Madsen års jubilæum Morten Ansbjerg Nielsen Kaj Nielsen Gudrun Frederiksen Lone Bujakiewicz Gynter Stender Tony Nielsen års jubilæum Verner Petersen Nis Hybjerg Clausen Bent Lorenzen Poul Andersen Viggo Lohmann Finn Christensen Vi ønsker alle vore forbundsjubilarer rigtig hjertelig tillykke. ViDeN om Det mulige er begyndelsen til glæde. 13

14 Kontingent år 2007 Heltidsforsikret medlem - forbund og a-kasse pr. måned År 2007 År 2006 Stigning/fald A-kasseforsikring (staten) 273,00 267,00 6,00 ATP-bidrag (staten) 8,00 11,00-3,00 A-kasseadministrations Hovedkontor 47,00 48,00-1,00 A-kasseadministrations afdeling 97,00 97,00 0,00 Forbundskontingent Hovedkontor 171,50 171,50 0,00 Konfliktformål 10,00 10,00 Gruppelivsforsikring 32,50 32,50 0,00 Afdelingskontingent 100,50 112,50-12,00 739,50 749,50-10,00 Efterlønskontingent 398,00 389,00 9,00 Fritidsulykkesforsikring 42,50 38,50 4,00 I alt incl. Efterlønsbidrag og fritidsulykkesforsikring 1.180, ,00 3,00 Klubkontingentet udgør på de fleste arbejdspladser kr. 6,00 pr. måned Beløb til afdelingen År 2007 År 2006 Ændring A-kasseadministrations afdeling 97,00 97,00 0,00 Afdelingskontingent 100,50 112,50-12,00 197,50 209,50-12,00 Øvrige kontingentpriser kan oplyses ved henvendelse i afdelingen. lykken er som regel Noget man har efterladt sig, man ser DeN først i bakspejlet. 14

15 Kontingentpriser for år 2007 m/forsikring og efterløn u/forsikring med efterløn m/forsikring uden efterløn Fuldtid Deltid m/forsikring u/forsikring Forbund Øvrige kontingentpriser kan oplyses ved henvendelse i afdelingen. 4% A-kasseforsikring (staten) 22% ATP-bidrag (staten) 33% 1% 4% A-kasseadministrations Hovedkontor A-kasseadministrations afdeling Forbundskontingent Hovedkontor Konfliktformål 8% Gruppelivsforsikring Afdelingskontingent Efterlønskontingent 9% 15% Fritidsulykkesforsikring 3% 1% livet er en NøD. Det lader sig ikke knække mellem to bløde puder. 15

16 Find fem fejl Find fem fejl i billedet til højre og send løsningen til afdelingen. Der vil blive udtrukket 3 flotte gevinster blandt de rigtige løsninger. Navn: Adresse: Cpr.nr.: Løsningen afleveres til 3F Als, Nørreled 29, Guderup, 6430 Nordborg, senest den 16. januar 2007 lykken er som en høne. DeN lægger Det andet æg, hvor Det første ligger. 16

17 Gode kolleger er guld værd Marie Granholm Efter mit sidste indlæg her i bladet, hvor jeg fortalte om problemet med de ekstra opgaver der konstant bliver os pålagt uden at noget tilsvarende bliver os frataget, samt min vanskelighed ved at sige nej, har jeg fået rigtig mange henvendelser fra kolleger, der er enige i mine synspunkter. Det har været meget positivt, endda mere end jeg havde forestillet mig. Hvis jeg i dag ser en smule stresset ud på jobbet, er mine kolleger straks efter mig. - Husk nu hvad du skrev! Husk at sige nej! Men nu er det jo ikke kun mig, der har det problem. Det gælder jo faktisk de fleste af os, og her har jeg lagt mærke til, at mine kolleger også indbyrdes passer på hinanden. I hvert fald til en vis grad. er jo også rigtigt. Vi må jo ikke stresse hinanden.. Heldigvis er mine daglige ledere også opmæksomme på problemerne, så de gør hvad de kan for at give os så meget hjælp, som vi nu behøver. Her er det så op til os selv at sige til, når vi føler, vi har brug for hjælp. For der er ingen, der kan se ind i os, hvornår bægeret er fyldt. Tidligere landsholdstræner i fodbold, Preben Møller Nielsen sagde i et foredrag for nylig: - Jeg har en talefejl jeg kan ikke sige nej. Mange af os lider af samme talefejl, men vi kan hjælpe hinanden med at lære det. Ligesom mange af mine kolleger gør. Tak skal I ha. Jeg vil ikke bytte jer væk for en million! (Måske to)! Lad heller ikke julen stresse jer, men brug den til afslapning og hygge. NMG Når jeg kommer og spørger en kollega om hvornår en bestemt ordre kan blive færdig, får jeg ofte svaret - Ja, ja nu må du jo ikke stresse os. Og selv om det er sagt med et gran af humor, så ved jeg jo godt, at de mener det, og det kedelig er DeN, som kun vil tale, Når Du vil have ham til at lytte. 17

18 Så er der gang i den igen Så er det så vidt igen vore forhandlere skal til at forhandle Industriens Overenskomst. I denne sammenhæng er der afholdt en række møder landet over for at få input fra medlemmerne og afdelingerne. Her i afdelingen har vi gennem længere tid drøftet forskellige ændringsforslag med tillidsrepræsentanterne, vi har også inviteret til et medlemsmøde, desværre var der kun meget få som ønskede at deltage, så det måtte vi aflyse. Afdelingen har indgivet i alt 19 ændringsforslag, heraf er der flere som også er indgivet fra andre afdelinger. Ud over disse er der indgivet et utal af andre, nedenunder er der et udpluk af disse. Hovedtrækkene i ændringsforslagene er følgende: Lønsatserne forhøjes med 5 kroner. For lærlinge og ungarbejdere forhøjes med en tilsvarende procentvis forhøjelse. Voksenlærlinge aflønnes med gældende løn på virksomheden. Feriebetalingen forhøjes med 2,5 %. Søgnehelligdagsbetalingen forhøjes med 1,5 %. Bidraget til arbejdsmarkedspensionen forhøjes med 0,9 % henholdsvis marts 2007 og Afskaffelse / nedsættelse af anciennitetsbestemmelserne. Læretiden medregnes i ancienniteten. Forbedrede opsigelsesvarsler og fratrædelsesgodtgørelse, arbejdsgiverbetalt uddannelse i opsigelsesperioden. Ved skiftehold forhøjes satserne generelt med 4,5 %, ved overflytning fra et skift til et andet varsles med 14 gange 24 timer. Betalt pause på 30 minutter ved skifteholdsarbejde. Begrebet forskudt tid afskaffes og indarbejdes i skiftehold. Overarbejdssatserne forhøjes og alt overarbejde afspadseres. Omsorgsdage her foreslås der at man får ret til fuld løn under barnets sygdom, samme for pasning af alvorligt syge nære slægtninge i hjemmet, ret til frihed med fuld løn i forbindelse med nære slægtninges død, fuld løn under barsel samt mere orlov til fædrene samt pensionsindbetalinger under hele sygdoms og barselsperioden. Seniorordninger forbedres / indføres. Tillidsrepræsentanten vælges alene af de medarbejdere som er medlem i en fagforening under CO Industri, og de skal også kun varetage de herunder organiserede medarbejderes interesser. Ud over dette forbedres tillidsmandsreglerne og arbejdsvilkår herunder adgang til EDB, statistikker og andre relevante oplysninger fra virksomheden. Ud over de ovennævnte ændringsforslag er der indgivet en lang række andre forslag, som alle sigter på væsentlige forbedringer for de ansatte. Køreplanen er strikket sammen på en sådan måde, at der kan varsles konflikt så tidligt, at den kan træde i kraft den 1. marts Inden det kommer så vidt, vil forhandlingsresultatet blive udsendt til urafstemning, og her er det så at i skyggen er Der altid plads. 18

19 DU kan bruge din indflydelse på indholdet. Det er vigtigt, at så mange som muligt deltager i afstemningen, enten ved at stemme ja til forslaget, eller ved at forkaste det ved at stemme nej. Der er ingen tvivl om at arbejdsgiverorganisationen er forberedt på kamp denne gang, det tyder diverse udmeldinger fra disse fra, men jeg mener også at vi er godt rustet til eventuelle kampskridt. Økonomien i virksomhederne har ikke været så god som i mange år så skal der kæmpes for at får vore vilkår forbedret, er det nu. Brug derfor din ret til at stemme, jo større afstemningsprocenten er, jo bedre kort har vore forhandlere på hånden. Det er kun dig som er organiseret i et CO Industriforbund som har denne ret! Günter Jürgensen branchesekretær 20 års jubilæum 3F- Als Pigeklub for seniorer/efterlønner Søndag den 7. januar 2007 kl i 3F- Als lokaler i Guderup Klubben inviterer sine medlemmer med ægtefælle/samlever til nogle hyggelige timer. Kl spisning kaffe m.m. Spisebilletter a 50 kr. pr. person skal være købt senest d. 20. december Spisebilletter kan købes hos. Sonja Hansen, Præstevænget 12, Guderup tlf Karen Møller, Poppelvej 3, Havnbjerg tlf Bente W. Tiettje, Skovtoften 2, Havnbjerg tlf Vel mødt. På bestyrelsens vegne. Formand Bente Weber Tiettje. på De store sproglige DybDer går De store tanketorsk. 19

20 Det snurrer døgnet rundt Fællesklubberne på Grundfos A/S, Danfoss A/S, B&O, Vestfrost og Glud&Marstrand/Odense, repræsenterende ca ansatte i industrien, udtaler: meget imod. Men at forringe arbejdsforholdene i industrien betyder jo, at det bliver endnu mindre attraktivt at søge job i industrien. Og det er ikke lige det vi har brug for. Tværtimod! Vi har på vores årlige fælles konference diskuteret situationen op til forårets overenskomstforhandlinger på Industriens område. Vi kan konstatere, at vore respektive arbejdsgivere, med Hans Skov Christensen fra DI i spidsen ufortrødent bliver ved med at rejse kravet om yderligere flexibel arbejdstid. Det er ikke noget nyt. Det har vi hørt på i mange år. Vi mener fortsat, at vi som medarbejdere leverer den flexible arbejdstid, der er behov for. Der er nok nærmere tale om, at arbejdsgiverne ønsker at slippe for den ekstrabetaling, der i dag ydes for arbejde på skæve tidspunkter, i henhold til Industriens Overenskomst. Der arbejdes i alle vore virksomheder på 3. holdskift og weekenddrift, endda dobbeltweekend. Maskinerne har således mulighed for at snurre døgnet rundt, alle ugens 7 dage. Hele året rundt. Og det gør de! Vi appellerer til, at man ikke skyder sig selv i foden. Vi mangler arbejdskraft i industrien. Det går godt. Eksporten går forrygende og indtjeningen er god for aktionærerne. Det kan vi ikke have så Vi forventer ikke, at arbejdsgiverne stiller en gavebod frem for os ved forårets overenskomstforhandlinger. Vi forventer heller ikke 16 % i lønforhøjelse og lukrative aktieoptioner, som visse chefer og direktører i dette land åbenbart føler sig berettiget til! Lidt mindre kan nok gøre det! Men vi forventer, at der udvises respekt for, almindelige industriarbejdere i dette land. Vi er overbeviste om at vore centrale forhandlere, er i stand til at afvise de angreb og forringelser der er lagt op til. Vi skal fastholde nogle gode og trygge arbejdsforhold i industrien. Det er den bedste garanti for, at vi kan gøre gode tider endnu bedre! For yderligere information Gunner Jensen, Fællestillidsmand Danfoss A/S tlf: Det er bedre at Dø på sine fødder end leve på sine knæ. 20

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN T VELKOMMEN TIL T AAB-KLUBBEN 1 Klubben har ca. 125 medlemmer. Boligforeningen AAB 2 Boligforeningen AAB Velkommen som medlem i AAB- Klubben. Dit medlemskab giver tryghed og hjælp fra klubben, hvis der

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere