SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14"

Transkript

1 Bliv opdateret VIA University College SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 VCM-UDDANNELSEN Udarbejdet af Mette Blach (MEBG)

2 Bliv opdateret VIA University College INDHOLD 1 FORMÅL OG KONSEKVENS 3 2 VEJLEDNING GRAFISK PRÆSENTATION AF RESULTATER INDEKSTAL GRÆNSEVÆRDIER 4 3 DATAGRUNDLAG SVARPROCENT OG USIKKERHED NON-RESPONDENT ANALYSE 5 4 RESULTATER PROFILERING SAMLET OPDELT PÅ UDBUDSSTED 9 2/11

3 Bliv opdateret VIA University College Dato: 17. november 2014 SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGSFORLØB E14 På VCM er der i efteråret 2014 blevet gennemført slutevaluering af undervisningsforløb med fokus på besvarelse af følgende undersøgelsesspørgsmål: 1. Har de studerende nået læringsmålene beskrevet i studieordningen? 2. Hvordan har tilrettelæggelsen og den praktiske gennemførelse af semesteret/faget/projektet, understøttet de studerendes opnåelse af læringsmålene? Følgende fag er blevet evalueret: - Tools for Quantitative Analysis (Horsens) - Tools for Quantitative Analysis (Aarhus) - Supply Chain Management (Horsens) - Supply Chain Management (Aarhus) - Marketing Management (Horsens) - Marketing Management (Aarhus) 1 FORMÅL OG KONSEKVENS Indsamling og behandling af viden sker med henblik på at kvalitetssikre og -udvikle fag og projekter. Resultaterne fra slutevalueringen kan få en effekt på tilrettelæggelsen og den praktiske gennemførelse af det efterfølgende undervisningsforløb, hvis uddannelsesledelsen vurderer, at der er behov for tilpasning. Ydermere er evalueringsprocessen en anledning for de studerende til at forholde sig til undervisningen og deres egen læreproces. 2 VEJLEDNING 2.1 GRAFISK PRÆSENTATION AF RESULTATER Alle grafer præsenteres med en overskrift svarende til det spørgsmål respondenten har svaret på. Under hver graf fremgår den anvendte skala og evt. kommentarer til åbne spørgsmål. Inden resultatet fremvises rent grafisk, er der en kort forklaring af hvorfor spørgsmålet er blevet stillet. 3/11

4 2.1.1 INDEKSTAL De fleste spørgsmål i spørgeskemaet er lavet så de studerende skal besvare spørgsmålet ved brug af en 4-punkts likert skala koblet med muligheden for at svare Ved ikke. F.eks. Meget uenig-uenig-enig- Meget enig-ved ikke. Denne type skalerede spørgsmål rapporteres som indeksværdier. Dvs. at svarene er blevet overført til en skala fra 0-100, hvorefter der er beregnet et fiktivt gennemsnit, et indekstal for f.eks. hvor enige de studerende er. Ved ikke besvarelser frasorteres i denne type beregninger. Figur 1: Beregning af indekstal Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i illustrationen i Studentertilfredshedsundersøgelsen Skalaen er altid vendt på en måde, så den går fra negativ-positiv GRÆNSEVÆRDIER Ligesom i Studentertilfredshedsundersøgelsen, gælder følgende retningslinje: >80: Meget god vurdering 70-79: God vurdering 50-69: Lav til middel vurdering <50: Meget lav vurdering Efter pilottesten, skal ledelsen forholde sig til hvilken grænseværdi, der er passende for det enkelte spørgsmål. 3 DATAGRUNDLAG 3.1 SVARPROCENT OG USIKKERHED Svarprocent: 34 % (34/100) Usikkerhed: 14 % 4/11

5 Tabel 1: Svarprocent for hvert fag Respondenter Population Svarprocent Usikkerhed Tools for Quantitative Analysis % 16% Tools for Quantitative Analysis % 20% Supply Chain Management % 16% Supply Chain Management % 20% Marketing Management % 16% Marketing Management % 20% Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data i SurveyXact Tabel 2: Svarprocent for hvert udbudssted Respondenter Population Svarprocent Usikkerhed Horsens % 16% Aarhus % 20% Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data i SurveyXact Ifølge processtandarden skal svarprocenten ved slutevalueringen mindst være på 60 % og gerne være på %. Usikkerhederne indikerer at de rapporterede resultater med 95 % sandsynlighed, indenfor en margin på +/- usikkerheden er repræsentative for det resultat man havde fået hvis alle studerende havde deltaget i undersøgelsen. Svarprocenten er beregnet på baggrund af de studerende, der har gennemført hele evalueringen. Hvis en studerende kun har besvaret nogle af spørgsmålene er disse besvarelser dog taget med i rapporteringen, hvilket vil sige at den faktiske svarprocent for visse spørgsmål kan være højere end den angivne svarprocent. Ikke alle studerende får stillet de samme spørgsmål, hvorfor antallet af studerende der har svaret kan være lavere end det antal der er angivet i beregningen af svarprocenten. 3.2 NON-RESPONDENT ANALYSE Datas validitet afhænger i høj grad af, om der er et systematisk frafald altså om det er bestemt segment af målgruppen, der ikke har svaret. I nedenstående tabeller afdækkes respondenternes repræsentativitet i forhold til populationen med henblik på de evaluerede fag og udbudssted. Tabel 3: Repræsentativitetstest i forhold til fag Respondenter Population Difference Antal Procent Antal Procent Tools for Quantitative Analysis 17 17% 30 10% 6% Tools for Quantitative Analysis 17 17% 68 23% -6% Supply Chain Management 17 17% 30 10% 6% Supply Chain Management 17 17% 68 23% -6% Marketing Management 17 17% 30 10% 6% Marketing Management 17 17% 69 23% -7% Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data i SurveyXact 5/11

6 Tabel 4: Repræsentativitetstest i forhold til udbudssted Respondenter Population Difference Antal Procent Antal Procent Horsens 17 50% 32 32% 18% Aarhus 17 50% 68 68% -18% Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data i SurveyXact 4 RESULTATER Denne rapport præsenterer alle respondenternes besvarelser. I underafsnittende præsenteres resultaterne på forskellig vis: 4.1: Respondenternes profil i forhold til de demografiske faktorer 4.2: De samlede resultater 4.3: Resultaterne opdelt på udbudssted 4.1 PROFILERING Graf 1: Are you an exchange student? Note: Kun de studerende på den internationale linje har fået stillet dette spørgsmål Graf 2: Geografisk, hvor er du fra? Note: Kun de studerende på den internationale linje har fået stillet dette spørgsmål Graf 3: Hvor gammel er du? 6/11

7 Graf 4: Hvor mange timer bruger du i gennemsnit om ugen på fritidsjob? 4.2 SAMLET De studerende skal have opnået faglig viden, færdigheder og kompetencer inden for hvert fagområde. De studerende skal have opnået faglig viden, færdigheder og kompetencer inden for hvert fagområde. Graf 5: I hvilken grad har dette fag/kursus bidraget til A) din viden og forståelse inden for fagområdet? B) at du har opnået færdigheder til at kunne udføre/læse opgaver inden for fagområdet? C) at du selvstændigt kan anvende din viden og færdigheder inden for fagområdet i praksis? 7/11

8 De anvendte undervisnings- og arbejdsformer (jf. Studieaktivitetsmodellen) skal have understøttet de studerendes læring. Graf 6: Hvor højt et læringsudbytte har du opnået ved at A) deltage i klasseundervisning? B) deltage i forelæsninger? C) modtage vejledning (/konsulentbistand)? D) løse opgaver (øvelser, feltstudier, laboratoriearbejde)? E) modtage digital (/online) undervisning? F) deltage i ekskursioner (virksomhedsbesøg, studieture, byggepladsbesøg)? G) forberede dig til undervisningen? H) arbejde i en gruppe? I) anvende litteratur/viden ud over pensum? J) deltage i foredrag udenfor undervisningen? De nye studerende skal have de rette faglige forudsætninger. Graf 7: I hvilken grad oplever du, at du har haft de rette faglige forudsætninger til at kunne deltage i dette fag/kursus? 8/11

9 Note: Kun studerende på 1. semester har fået stillet dette spørgsmål Der skal være mulighed for at de studerende kan komme ud med det de føler er vigtigt at få pointeret i evaluering af undervisningsforløbet. Graf 8: Angiv gerne forslag til forbedring af faget/kurset: Besvarelser til åbne spørgsmål kan findes i rapporteringen for det enkelte fag. Semesteret skal have været tilrettelagt således at de studerende har oplevet en tværfaglig sammenhæng. Graf 9: I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? 4.3 OPDELT PÅ UDBUDSSTED Graf 10: I hvilken grad har dette fag/kursus bidraget til din viden og forståelse inden for fagområdet? Graf 11: I hvilken grad har dette fag/kursus bidraget til at du har opnået færdigheder til at kunne udføre/løse opgaver inden for fagområdet? Graf 12: I hvilken grad har dette fag/kursus bidraget til at du selvstændigt kan anvende din viden og færdigheder inden for fagområdet i praksis? Graf 13: Hvor højt et læringsudbytte har du opnået ved at deltage i klasseundervisning? 9/11

10 Graf 14: Hvor højt et læringsudbytte har du opnået ved at deltage i forelæsninger? Graf 15: Hvor højt et læringsudbytte har du opnået ved at modtage vejledning (/ konsulentbistand)? Graf 16: Hvor højt et læringsudbytte har du opnået ved at løse opgaver (øvelser, feltstudier, laboratoriearbejde)? Graf 17: Hvor højt et læringsudbytte har du opnået ved at modtage digital (/online) undervisning? Graf 18: Hvor højt et læringsudbytte har du opnået ved at deltage i ekskursioner (virksomhedsbesøg, studieture, byggepladsbesøg)? Graf 19: Hvor højt et læringsudbytte har du opnået ved at forberede dig til undervisningen? Graf 20: Hvor højt et læringsudbytte har du opnået ved at arbejde i en gruppe? 10/11

11 Graf 21: Hvor højt et læringsudbytte har du opnået ved at anvende litteratur/viden ud over pensum? Graf 22: Hvor højt et læringsudbytte har du opnået ved at deltage i foredrag udenfor undervisningen? Graf 23: I hvilken grad oplever du, at du har haft de rette faglige forudsætninger til at kunne deltage i dette fag/kursus? Note: Kun studerende på 1. semester har fået stillet dette spørgsmål Graf 24: I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? Jeg oplever at underviserne har arbejdet sammen omkring planlægningen af semesteret Graf 25: I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? Jeg oplever en sammenhæng imellem fagene på semesteret 11/11

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen i 4.-9. klassetrin UNI C november 2003 Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference

Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference Forår 2008 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 3 Indledning... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Indhold 1 Fælles Mål 4 2 Et kig ind i den læringsmålstyrede undervisning 8 3 Undervisningens

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Fra institution til idrætsinstitution

Fra institution til idrætsinstitution Fra institution til idrætsinstitution Kolofon Fra dagtilbud til idrætsinstitution Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum. Undersøgelsen er gennemført for Københavns Kommune af John Andersen,

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Hovedresultater for ICILS 2013

Hovedresultater for ICILS 2013 Hovedresultater for ICILS 2013 Dette notat indeholder en oversigt over de vigtigste resultater fra den danske afrapportering af IEA s International Computer and Information Literacy Study (ICILS). Den

Læs mere

Effekt af e-læring. En undersøgelse i grundskolen af anvendelse af Matematikkens Univers. April 2010. Forfatter: Michael Lund-Larsen.

Effekt af e-læring. En undersøgelse i grundskolen af anvendelse af Matematikkens Univers. April 2010. Forfatter: Michael Lund-Larsen. Effekt af e-læring En undersøgelse i grundskolen af anvendelse af Matematikkens Univers April 2010 Forfatter: Michael Lund-Larsen evidencenter Det Nationale Videncenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for 3F Hovedrapport November 2012 Indhold og forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Rummelighed og anerkendelse i dagtilbud, fritidstilbud og skoler -på vej mod en inkluderende praksis

Rummelighed og anerkendelse i dagtilbud, fritidstilbud og skoler -på vej mod en inkluderende praksis Rummelighed og anerkendelse i dagtilbud, fritidstilbud og skoler -på vej mod en inkluderende praksis idtvejsevaluering II af udviklingsprogrammet Et godt børneliv - et fælles ansvar Ballerup Kommune aj

Læs mere

Fællesrådet har udpeget nedenstående fokusområde til evaluering i dette studieår.

Fællesrådet har udpeget nedenstående fokusområde til evaluering i dette studieår. 1 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Undersøgelse af studieaktivitet, rapport Læreruddannelsen på Fyn, marts 2012 Rapporten indeholder:

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør,

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse Danmarks Evalueringsinstitut Design: BGRAPHIC Foto: Søren Svendsen (forside), Mette Bendixsen, Thomas Søndergaard

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 27% (98 besvarelser ud af 365 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere