NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD"

Transkript

1 Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 1 - Kravspecifikation Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD

2 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Revision 0 Dato Udarbejdet af KATN Kontrolleret af BA Godkendt af Beskrivelse BA Bilag 1 - Kravspecifikation Ref Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C T F

3 INDHOLD 1. Entreprisens omfang Renovationskørsel Tømning af genbrugsøer 2 2. Renovationskørsel Arbejdets praktiske gennemførelse Krav til afhentning Krav til afhentning af renovationssække Krav til afhentning af plastbeholdere og minicontainere Krav til afhentning af ekstrasække Krav til afhentning af batterier Krav til tømning af nedgravede containere Gener og skader Renhold af materiel og eventuelt beskadiget materiel Tjenesteyderens ansvar for affald Arbejdstid Aflåste afhentningssteder og beholdere Adgangsforhold Veje med specielle adgangsforhold Problemer i forbindelse med afhentning af affald Fejlsortering vegetabilsk affald Fejlsortering restaffald til forbrænding Fejlsortering batterier Overfyldte sække Overfyldte beholdere/minicontainere Overfyldte poser med batterier Adgangsforhold og AT-vejledning Dokumentation Tjenesteyderens kontrolforpligtelser Ubeboede ejendomme Informationsmateriale Information og henvendelser Tømningsplaner Udlevering af liste over indsamlingsadresser Udarbejdelse af tømningsplaner 9 3. Tømning af genbrugsøer Arbejdets praktiske gennemførelse Krav til afhentning Krav vedrørende ekstratømning Arbejdstid Arbejdsforhold og AT-vejledning Gener og skader Procedurer, når affald ikke er afhentet Renovationskørsel Manglende afhentninger, der skyldes grundejer Glemt afhentning Information til NFS A/S Information til grundejeren

4 4.2 Tømning af genbrugsøer Glemt afhentning og manglende kapacitet Information til NFS A/S Driftsstop Vejrlig Vejarbejder, byggeri og lignende Tjenesteyderens biler til indsamlingen Tjenesteyderens indsamlingsmateriel Særlige krav til renovationsbilerne Krav i forhold til trafiksikkerhed Krav i forhold til spild af affald herunder perkolatopsamling Vedligeholdelse af renovationsbiler Krav til tekniske hjælpemidler i renovationsbilerne Krav til bilernes udseende og genkendelighed Hjælpemidler til at fjerne spildt affald Udstyr til foto/dokumentation Tømning af genbrugsøer Tjenesteyderens mandskab Ansvarlig adfærd Uddannelse Arbejdstøj Sprog Organisation Klager over medarbejdere Klunsning Private aftaler Alkohol Træffetider og kontorhold Modtageanlæg Renovationskørsel Tømning af genbrugsøer Registrering Økonomiske forhold

5 1. ENTREPRISENS OMFANG Entreprisen omfatter: Renovationskørsel (Indsamling af husholdningsaffald) Tømning af genbrugsøer i en del af Nyborg Kommune herefter kaldet Distrikt 3 Nyborg Syd. Distriktets geografiske udbredning fremgår af figur 1 nedenfor. Figur 1. Oversigtskort over distrikt 3 Nyborg Syd og genbrugsøer. Kortet er vejledende. 1.1 Renovationskørsel Entreprisen omfatter indsamling og transport af vegetabilsk affald og dagrenovationsaffald til forbrænding samt batterier i del af Nyborg Kommune, Distrikt 3 Nyborg Syd for private husstande, og nogle virksomheder, institutioner, sommerboliger med videre, der er omfattet af Nyborg kommunes Regulativ for Husholdningsaffald. Det påhviler Tjenesteyderen at indsamle vegetabilsk affald og dagrenovationsaffald til forbrænding samt batterier fra samtlige husstande, herunder virksomheder, institutioner, sommerboliger med videre, der er omfattet af ordningen Eventuel ny ordning for indsamling af genanvendeligt affald i entrepriseperioden I perioden maj 2015 til december 2016 gennemføres der i et afgrænset område i Nyborg Kommune forsøg med indsamling af flere fraktioner på de enkelte ejendomme (information om forsøgsordningen kan findes på Resultaterne af forsøget vil danne grundlag for en indstilling om implementering af en ny indsamlingsordning for genanvendelige fraktioner. Indstillingen forventes forelagt kommunalbestyrelsen i 2017 eller Hvis indstillingen godkendes af kommunalbestyrelsen, vil den nye ordning forventes igangsat en gang i tidsrummet Udformning af en ny indsamlingsordning for

6 genanvendeligt affald er, af ovenstående årsager, på nuværende tidspunkt ikke kendt, men forventes, at omfatte alle ejendomme i kommunen, herunder distrikt 3, og som udgangspunkt tage afsæt i den i forsøget afprøvede indsamling af pap, papir og plastposer/-folie samt dåser/metal, flasker/glas og hård plast i en to-kammerbeholder. Den endelige udformning og udbredelse af ordningen og de endelige arbejdsgange for en ny ordning vil først udarbejdes efter kommunalbestyrelsens eventuelle godkendelse af en indstilling om implementering af en sådan ordning. 1.2 Tømning af genbrugsøer Entreprisen omfatter tømning og transport af igloer fra 9 genbrugsøer. Placeringen fremgår af Bilag 4 Liste over genbrugsøer og institutioner. NFS A/S forbeholder sig ret til, indenfor entreprisen, at øge eller reducere antallet af genbrugsøer, samt øge eller reducere antallet af igloer på de enkelte genbrugsøer. Endvidere forbeholder NFS A/S sig ret til at flytte en genbrugsø til en anden placering. 2. RENOVATIONSKØRSEL Nyborg Kommune er inddelt i 3 distrikter. Distrikt 1 Nyborg Kommune Distrikt 2 Nyborg Nord Distrikt 3 Nyborg Syd (omfattet af nærværende kontrakt) Affaldet indsamles normalt i 125 liter renovationssække af plast, 140 liter og 240 liter plastbeholdere på hjul, samt 400 liter, 600 liter og 800 liter minicontainere på hjul og i 3 m 3 og 5 m 3 nedgravede containere. Affald fra institutioner kan herudover også indsamles i 16 m 3 og 20m 3 storcontainere med kroghejs. Grundejerne kan frit vælge mellem beholderstørrelse, beholdertype og antal beholdere. NFS A/S kan pålægge grundejeren at benytte en bestemt beholderstørrelse og beholdertype samt bestemme det antal beholdere, der skal være til rådighed. Vegetabilsk affald og dagrenovationsaffald til forbrænding sorteres af grundejeren i 2 fraktioner, derudover indsamles batterier: En grøn fraktion som indeholder alt vegetabilsk affald. Den grønne fraktion indsamles i 140 liter plastbeholdere samt i 400 liter, 600 liter og 800 liter minicontainere og i 3 m 3 og 5 m 3 nedgravede containere. En grå fraktion som indeholder dagrenovationsaffald til forbrænding. Den grå fraktion indsamles i 125 liter renovationssække af plast, 140 liter og 240 liter plastbeholdere, samt i 400 liter, 600 liter og 800 liter minicontainere og i 3m 3 og 5 m 3 nedgravede containere og i storcontainere fra institutioner. Batterier indsamles i plastposer. 2.1 Arbejdets praktiske gennemførelse Krav til afhentning Tjenesteyderen skal kunne afhente sække og beholdere svarende til dem, der er beskrevet i tilbudslisten. Er antallet af renovationsenheder normeret for lavt eller højt på de enkelte afhentningssteder, skal Tjenesteyderen affinde sig med, at der sker en tilpasning af det normerede antal enheder. Færre/flere afhentninger afregnes på grundlag af den afgivne enhedspris

7 Den grå fraktion afhentes 1 gang hver 2. uge og den grønne fraktion 1 gang hver 2. uge. Tømningen af både "grå fraktion" og "grøn fraktion" foregår i samme uge og på samme dag, påden enkelte ejendom. Sammenblanding af de to fraktioner er ikke tilladt og betragtes som misligholdelse af kontrakten. Et større antal grundejere har dispensation fra indsamling af den grønne fraktion med henblik på hjemmekompostering. Der er taget hensyn til dispensationerne i det skønnede antal beholdere og i det skønnede antallet tømninger i Bilag 2 - tilbudslisten tabel 1. I Distrikt 3 Nyborg Syd er der i perioden fra påske og til slutningen af efterårsferien (uge 42) ca. 250 sommerboliger, hvorfra der sker indsamling af den grå og grønne fraktion hver 2.uge. Sidste tømning af sommerboliger finder sted i uge 43 eller 44 afhængig af tømningsdag. Det vil sige at der skal afhentes affald ca. 14 gange pr. år fra sommerhusene. Det er i ordningen muligt for kommunens grundejere at købe sække til ekstratømning. Tjenesteyderen forpligter sig til at medtage disse ekstra sække i forbindelse med normal tømning. Ekstrasække er røde plastsække påtrykt Nyborg Kommune dagrenovation. Tømning af ekstrasække afregnes til samme pris som 125 liters plastsække. Institutioner kan have behov for at få hentet affald med en anden tømningsfrekvens end hver 2. uge. Affald fra institutioner skal afhentes efter behov. Det er NFS A/S der giver Tjenesteyderen besked når affald fra institutioner skal afhentes. Affald fra Institutioner er hidtil blevet afhentet i 360 liters og 770 liters minicontainere samt i 16 m 3 og 20 m 3 storcontainere med kroghejs 1 til 2 gange om måneden. Adresser og beholderstørrelsen, samt vejledende tømningsfrekvens fremgår af Bilag 4. Tjenesteyderen skal acceptere, at tømningsfrekvens og størrelsen af opsamlingsmateriellet ved institutioner også kan ændres i kontraktperioden Krav til afhentning af renovationssække Sækkestativer skal opstilles på standpladser hos grundejerne efter regulativets forskrifter. Sækkestativ anskaffes, vedligeholdes og fornys af grundejerne. Såfremt stativet ikke er i forskriftsmæssig stand, skal Tjenesteyderen meddele dette til grundejeren ved blanket afleveret i grundejerens postkasse. Tømningen sker ved, at de helt eller delvis fyldte sække afhentes på standpladsen. I samme arbejdsgang sættes en ny sæk i sækkestativet. Når en ny sæk er isat, skal sækkestativet lukkes. Hård og hensynsløs behandling af sække og stativer må ikke forekomme. Den fyldte sæk skal transporteres på vogn/kærre eller lignende transportredskab, som opfylder Arbejdstilsynets krav til manuel transport af vegetabilsk affald og dagrenovationsaffald til forbrænding. Ved aflæsning i komprimatorbilen skal der anvendes lift. Renovationssække afhentes på affaldsstationen, Langelandsvej 20, 5800 Nyborg Krav til afhentning af plastbeholdere og minicontainere Plastbeholdere, minicontainere og storcontainere skal opstilles på standpladsen hos grundejeren efter regulativets forskrifter. Plastbeholdere anskaffes, vedligeholdes og fornys af grundejerne. Minicontainere og storcontainere leveres, udbringes, vedligeholdes og hjemtages af NFS A/S. Tømninger af plastbeholdere og minicontainere skal ske ved, at de helt eller delvis fyldte plastbeholdere og minicontainere afhentes på standplads, transporteres til og tømmes i komprimator

8 vogne og returneres til standplads, hvor de henstilles med lukket låg. Tjenesteyderne skal sikre at grundejeren får sin egen beholder eller container retur efter endt tømning. Storcontainer med wire/kroghejs indvejes og tømmes, på Affaldsstationen, Langelandsvej 20, 5800 Nyborg og transporteres tilbage til standplads Krav til afhentning af ekstrasække I situationer, hvor grundejeren har ekstraordinært meget affald, kan der placeres ekstrasække på standpladsen til afhentning ved den ordinære afhentning. Ekstrasække sælges i kundeservice i NFS A/S administrationsbygning, samt på genbrugsstationerne i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk. Der sælges omkring 300 ekstrasække om året. Ekstrasække er røde plastsække påført dagrenovation EXTRA NYBORG KOMMUNE, så det tydeligt fremgår ved afhentning, at grundejeren har betalt/betaler for denne ydelse Krav til afhentning af batterier Indsamlingen af batterier fra adresserne vil ske fra plasticposer anbragt på låget af sækkestativet eller beholderen/minicontaineren til dagrenovation til forbrænding. Til orientering blev der i Distrikt 3- Nyborg Syd i 2015 indsamlet ca. 300 kg batterier. Brugerne har mulighed for at lægge en pose med batterier på låget. Posen må ikke være større end en almindelig indkøbspose. Posen skal være af klar plastic af en tilstrækkelig styrke til at kunne tåle håndteringen uden at gå i stykker. Brugeren skal lukke posen med knude, inden den lægges på beholderens låg. Herudover skal Tjenesteyderen benytte en egnet, tæt beholder, der er modstandsdygtige overfor eventuelle lækkende batterier til transport af batterierne fra indsamlingsadressen til modtageadressen. Afhentningen af batterier skal ske på de samme indsamlingsadresser som for indsamling af dagrenovationsaffald til forbrænding. Indsamling af batterier skal ske samtidig med indsamling af dagrenovationsaffald til forbrænding. Tjenesteyderens udgifter forbundet med indsamling af batterier skal indregnes i den pris som gives for indsamling af restaffald til forbrænding. Ved aflevering og aflæsning af batterier på modtageanlægget er det Tjenesteyderens ansvar, at afleveringen bliver korrekt registreret. Såfremt der i forbindelse med kontrol af det modtagne læs batterier konstateres andre affaldsfraktioner end batterier, for eksempel sprayflasker, elektronisk affald, kemikalier eller lignende, og Tjenesteyderen burde have konstateret dette, faktureres Tjenesteyderen for de eventuelle ekstra behandlingsomkostninger, dette måtte medføre samt eventuel statsafgift for den tilknyttede affaldsbehandling Krav til tømning af nedgravede containere Nedgravede containere anskaffes, vedligeholdes og fornys af grundejerne. Tømninger af nedgravede containere skal ske ved, at de helt eller delvis fyldte nedgravede containere hejses op og tømmes i containerbil og derefter løftes på plads igen. De nedgravede containere er udstyret med 2 krogs system. Hvor den ene krog skal fastgøres til indkastsøjlen og den anden krog fastgøres til udløseren. Containerbilen tømmes, på Affaldsstationen, Langelandsvej 20, 5800 Nyborg Gener og skader Indsamling foregå med mindst mulig gene for grundejerne og uden at beskadige grundejers ejendom. Eventuelle skader, som Tjenesteyderen har forårsaget på personer, privat eller offentlig

9 ejendom under arbejdets udførelse, udbedres af den skadelidte for Tjenesteyderens regning og er NFS A/S uvedkommende. Eventuelle skader, som Tjenesteyderen har forårsaget på stativer, plastbeholdere, minicontainere, storcontainere og igloer ejet af NFS A/S, erstattes eller udbedres for Tjenesteyderens regning Færdsel altid foregå på anlagte veje og stier eller efter grundejers anvisninger. Ved indsamling fra adgangsveje med grus eller ubundet materiale, skal indsamlingen tilrettelægges så støj- og støvgener, samt opkøring og sporkørsel undgås. 2.2 Renhold af materiel og eventuelt beskadiget materiel Renholdelse af plastbeholdere, minicontainere og nedgravede containere påhviler grundejeren. Såfremt denne forpligtelse ikke overholdes, afleveres blanket i grundejerens postkasse med pålæg om snarlig rengøring. Efterkommes pålægget ikke, underretter Tjenesteyderen NFS A/S. Udsættes minicontainere for hærværk, misbrug, eller anden skade, der ikke kan henføres til almindelig slitage, underrettes NFS A/S, som vil bringe forholdene i orden. Hærværk, misbrug, eller anden skade på nedgravede containere bringes i orden af grundejer. 2.3 Tjenesteyderens ansvar for affald Håndtering af det indsamlede affald er alene Tjenesteyderens ansvar fra det øjeblik, det flyttes fra indsamlingsadressen, og indtil de afleveres på den angivne afleveringsadresse. 2.4 Arbejdstid Arbejdet må ikke påbegyndes før kl og skal være afsluttet senest kl mandag til fredag. Forudsat disse ikke er heligdage. Indsamling af vegetabilsk affald og dagrenovationsaffald til forbrænding på lørdage, søn- og helligdage er kun tilladt efter aftale med NFS A/S. 2.5 Aflåste afhentningssteder og beholdere Der kan forekomme afhentningssteder og opsamlingsmateriel, som kræver, at der anvendes nøgler. Nøgler udveksles mellem Tjenesteyder og grundejer. Tjenesteyderen er pligtig til at opbevare disse nøgler på sikker vis i kontraktperioden og at låse de pågældende porte/døre/beholdere efter afhentning af affald. Det kan oplyses, at Tjenesteyderen indenfor den afgivne enhedspris jævnfør Bilag 2 - Tilbudsliste skal acceptere håndtering af nøgler for op til ca. 3 % af det samlede antal afhentningsadresser i Distrikt 3- Nyborg Syd. Tjenesteyderen skal fremsende en liste til NFS A/S over de adresser, hvortil Tjenesteyderen har fået udleveret nøgle. 2.6 Adgangsforhold Retningslinjer for placering af renovationsstativ, beholdere og containere samt indretning af standplads og adgangsveje fremgår af Nyborg Kommunes regulativ for husholdningsaffald, som findes på Nyborg Kommunes hjemmeside eller i Miljøstyrelsens database over regulativer (Nstar databasen) på adressen og Arbejdstilsynets vejledning D.2.24, juli Såfremt der på adgangsvejen findes hjælpemidler som for eksempel lifte, køreramper eller lignende, skal disse benyttes. Der kan forekomme afhentningssteder, der er tilmeldt specialindsamling på grund af adgangsforholdene. Det omhandler maksimalt 5 % af afhentningsstederne, og tjenesteyderen skal medtage affald fra disse adresser, hvor renovatøren eventuelt skal benytte ekstra mandskab eller specielt materiel. Omkostninger hertil indregnes i priserne i Bilag 2- Tilbudslisten. Der er i oktober måned 2016 ingen adresser tilmeldt specialindsamling

10 2.6.1 Veje med specielle adgangsforhold Der er i Distrikt 3- Nyborg Syd ikke kendskab til veje med specielle forhold, som tjenesteyderen skal tage hensyn til. Der kan være sådanne veje som NFS A/S ikke er bekendt med. I så fald vil NFS A/S i samarbejde med Tjenesteyder finde en løsning på adgangsforholdene. 2.7 Problemer i forbindelse med afhentning af affald I det følgende beskrives fremgangsmåden ved afhentning af affald fra adresser, hvor overfyldning, placering af beholdere, adgangsvejen eller andet vanskeliggør afhentningen. Tjenesteyderen skal også, i det omfang det er muligt at overholde reglerne om arbejdsmiljø og affaldshåndtering, afhente affaldet fra adresser, som ikke er tilmeldt specialindsamling, men som burde være det. I sådanne tilfælde skal Tjenesteyderen, for at kunne opfylde blandt andet Arbejdstilsynets bestemmelser, benytte det nødvendige mandskab og det nødvendige materiel. Der er i oktober måned 2016 ingen adresser tilmeldt specialindsamling. Det påhviler Tjenesteyderen at give såvel grundejeren som NFS A/S meddelelse, såfremt der konstateres overtrædelse af regulativets forskrifter eller forholdene på adressen ikke muliggør, at Arbejdstilsynets regler overholdes ved normal afhentning. Meddelelse sker ved en blanket, som Tjenesteyderen afleverer i grundejerens postkasse. Genpart af alle udleverede blanketter skal dagligt tilsendes NFS A/S. Det skal som udgangspunkt tilsigtes, at afhentning og dialog mellem Tjenesteyderens personale og grundejeren sker med størst mulig fleksibilitet fra alle parters side Fejlsortering vegetabilsk affald Såfremt Tjenesteyderen konstaterer, at der i beholderen til vegetabilsk affald også er anbragt andet affald, skal Tjenesteyderen undlade at tømme beholderen. Tjenesteyderen skal i sådanne tilfælde aflevere en blanket i grundejerens postkasse med besked om, at beholderen eller minicontaineren tømmes ved næste ordinære tømningstidspunkt, såfremt fejlsorteringen er afhjulpet. Genpart af alle udleverede blanketter skal dagligt tilsendes NFS A/S Fejlsortering restaffald til forbrænding Såfremt Tjenesteyderen konstaterer, at der er anbragt andet end dagrenovationsaffald til forbrænding i sækken, beholderen eller minicontaineren, tager Tjenesteyderen affaldet med, men afleverer en blanket i grundejerens postkasse med besked om, at der i sækken, beholderen eller minicontaineren kun må anbringes dagrenovationsaffald til forbrænding. Såfremt Tjenesteyderen konstaterer, at sækken, beholderen eller minicontaineren indeholder farligt affald eller elskrot, tager Tjenesteyderen ikke affaldet med. Tjenesteyderen skal i sådanne tilfælde aflevere en blanket i grundejerens postkasse med besked om, at sækken medtages eller beholderen eller minicontaineren tømmes ved næste ordinære tømningstidspunkt, såfremt fejlsorteringen er afhjulpet. Genpart af alle udleverede blanketter skal dagligt tilsendes NFS A/S Fejlsortering batterier Tjenesteyderen skal ved afhentningen foretage visuel kontrol af indholdet i posen med henblik på at forebygge forurening af de indsamlede batterier. Såfremt tjenesteyderen ved denne kontrol konstaterer andet affald end batterier i posen, kan Tjenesteyderen undlade at medtage posen og aflevere en blanket i grundejerens postkasse med besked om, at posen medtages ved næste ordinære tømningstidspunkt, såfremt fejlsorteringen er afhjulpet. Genpart af blanketten skal afleveres til NFS A/S inden for samme arbejdsdag Overfyldte sække Ved større overfyldninger, hvor sækken ikke kan lukkes, eller sækken vil revne under transport, medtages den fyldte sæk ikke. Der skal dog udleveres en ny sæk

11 Den nye tomme sæk afleveres sammen med en blanket i grundejerens postkasse med besked om, at den overfyldte sæk medtages ved næste tømning, såfremt overfyldningen afhjælpes. Det påhviler grundejeren at sørge for, at der er det nødvendige antal stativer til rådighed, så der ikke sker overfyldninger af sækkene Overfyldte beholdere/minicontainere Ved større overfyldninger, hvor transport vil medføre materialespild eller håndteringen i øvrigt er uforsvarlig, tømmes beholderen/containere ikke. Der afleveres blanket i grundejerens postkasse med besked om, at beholderen tømmes på næste ordinære tømningstidspunkt, såfremt overfyldningen er afhjulpet. Det påhviler grundejeren at sørge for, at der er det nødvendige antal beholdere/minicontainere til rådighed, så der ikke sker overfyldninger heraf. Da overfyldning af nedgravede containere ikke kan afhjælpes andet end ved Tjenesteyders tømning af de nedgravede containere, skal Tjenesteyder foretage tømning om muligt. Tjenesteyder skal desuden fjerne affald placeret rundt om indkast som konsekvens af overfyldningen Overfyldte poser med batterier Er posen overfyldt, og det derfor er umuligt ikke at spilde batterier ved indsamlingen, medtages batterierne ikke. Tjenesteyderen lægger i sådanne tilfælde en blanket på adressen med en angivelse af årsagen til den manglende afhentning af batterierne Adgangsforhold og AT-vejledning Når standplads og/eller adgangsvej ikke opfylder kravene som angivet i affaldsregulativet, skal tømning foretages i det omfang, det er muligt for Tjenesteyderen at gøre dette, uden at arbejdstilsynets regler overtrædes. Tjenesteyderen kan for eksempel anvende mere mandskab, ekstra udstyr med videre. Grundejeren orienteres om, at adgangsforholdene ikke er i orden, og anmodes om at bringe dette i orden inden næste afhentning, idet affaldet ikke vil blive afhentet ved gentagne overtrædelser. Såfremt det ikke er muligt for Tjenesteyderen at afhente affaldet, orienteres grundejeren ligeledes om årsagen hertil og anmodes om at bringe forholdene i orden inden næste afhentning. Grundejeren orienteres via en blanket, der afleveres i grundejerens postkasse. Genpart af blanketten skal afleveres til NFS A/S inden for samme arbejdsdag. NFS A/S vil i alle tilfælde, hvor der er problemer med adgangsvejene, umiddelbart efter modtagelsen af blanketten fra Tjenesteyderen, rette direkte henvendelse til grundejeren for at søge at få forholdet bragt i orden inden næste afhentning. Tjenesteyderen skal fortsat afhente affald fra den pågældende adresse sideløbende med behandling af Tjenesteyderens indberetning om adgangsforholdene, hvis NFS A/S tilmelder adressen til specielindsamlingen. Tjenesteyderen er forpligtet til i denne periode at træffe de nødvendige foranstaltninger for at overholde AT-vejledning med mere

12 2.8 Dokumentation Tjenesteyderen skal altid sørge for behørig dokumentation af de forhold, som afstedkommer, at denne ikke kan foretage afhentning af affald på en given adresse. Dokumentation skal som minimum bestå af et digitalt foto, som viser de pågældende forhold sammen med behørigt udfyldt blanket (se også afsnit 2.7). Foto og blanket indberettes til NFS A/S samme dag. Tjenesteyderens kopi af foto og blanket skal opbevares, indtil en eventuel klage er afhjulpet. Hvis der ikke klages over påtalen, opbevares materialet i 3 måneder. 2.9 Tjenesteyderens kontrolforpligtelser Konstaterer Tjenesteyderen, at ejendomme, der i henholdt til Nyborg Kommunes Regulativet for Husholdningsaffald er forpligtet til at være omfattet af ordningen, ikke er tilmeldt, skal det straks meddeles til NFS A/S. Bliver Tjenesteyderen opmærksom på, at der sker anden afhentning af vegetabilsk affald og dagrenovationsaffald til forbrænding på en ejendom, skal dette straks indberettes til NFS A/S. Tjenesteyderen skal kontrollere, at der er overensstemmelse mellem renovationsenhederne opført på kørelisten og de faktiske opstillede enheder. Uoverensstemmelser skal straks indberettes til NFS A/S. Tjenesteyderen er forpligtet til at meddele NFS A/S, hvis han modtager betaling for afhentning af affald i et omfang, der ikke svarer til de faktiske forhold Ubeboede ejendomme NFS A/S holder Tjenesteyderen orienteret om midlertidigt eller ubeboede ejendomme, hvor der ikke er opsamlingsmateriel, der skal tømmes Informationsmateriale Tjenesteyderen skal omdele relevant informationsmateriale af betydning for renovationsordningen i relation til denne entreprise på anmodning fra NFS A/S. Informationsmateriale skal afleveres i grundejerens postkasse. I ejendomme med fælles opsamlingsmateriel skal informationsmateriale afleveres i hver enkelt grundejers postkasse. Tjenesteyderen skal herudover efter særlig aftale med NFS A/S omdele relevant informationsmateriale, som relation til kommunens samlede affaldsordninger. NFS A/S forventer, at der skal udleveres informationsmateriale én gang om året til grundejerne af ejendommene. Tjenesteyder skal forvente at omdele informationsmateriale til samtlige ca husstande i distrikt 3 Nyborg Syd ved den årlige omdeling. Denne ene omdeling skal indregnes i prisen for renovationskørsel. Er der brug for yderligere omdeling ud over én gang om året afregnes dette efter prisen for informationsmateriale angivet i Bilag 2 - Tilbudsliste Information og henvendelser Generelt skal Tjenesteyderen informere NFS A/S om fejl og mangler ved opsamlingsmateriel eller ved fejlsortering, overfyldte sække og beholdere og problemer med adgang samt ubeboede ejendomme. NFS A/S står for borgerhenvendelse, men ved indsamling og transport skal Tjenesteyderen optræde som NFS A/S repræsentant. Tjenesteyderen må derfor være behjælpelig med information overfor borgerne, når disse retter henvendelse herom. Den daglige administration, herunder klager, forespørgsler med videre varetages af NFS A/S. Tjenesteyderen skal foretage registrering, påtale, indberetning med videre af forskellige forhold i forbindelse med arbejdets udførelse. Tjenesteyderen modtager de nødvendige blanketter herfor af NFS A/S

13 Retningslinjer for klagebehandling, af- og tilmeldinger, afregningsprocedure, samt registreringer og indberetninger, fastlægges ved entreprisestart. Alle omkostninger hermed skal være indeholdt i entreprisen. Eventuelle klager fra grundejerne, videregivet af NFS A/S til Tjenesteyderen, skal behandles på en effektiv, smidig og positiv måde. Enhver klage/fejl skal straks afhjælpes/udbedres af Tjenesteyderen. Sker reklamation inden kl , skal fejlen afhjælpes/udbedres samme dag. Sker reklamationen efter kl , skal fejlen afhjælpes/udbedres inden kl den efterfølgende hverdag. Sker dette ikke, er NFS A/S berettiget til at afhente affaldet på Tjenesteyderens regning Tømningsplaner Udlevering af liste over indsamlingsadresser Ved kontraktens indgåelse modtager Tjenesteyderen en fortegnelse over de på dette tidspunkt tilsluttede ejendomme med angivelse af størrelse og antal tilmeldte beholdere på hver ejendom, herunder også institutioner. Fortegnelserne vil være i elektronisk form Udarbejdelse af tømningsplaner Tjenesteyderen skal udarbejde en årlig tømningsplan, hvor tømningsdag/-uge angives. Grundlaget er: Arbejdet skal udføres i perioden kl mandag til fredag. Forudsat dette ikke er en helligdag. Arbejdet skal fordeles over ugens 5 første dage. Tjenesteyderen skal tilrettelægge sin kørsel således, at afhentning fra den enkelte grundejer sker på samme ugedag, året rundt, under hensyntagen til bestemmelser i afsnit Tjenesteyderen skal planlægge indsamlingen, så der fastlægges rationelle indsamlingsruter, der i størst mulig grad tilgodeser, at sammenhængende boligområder eller afgrænsede bydele tømmes på samme arbejdsdag. Liste afleveres til NFS A/S, som foranlediger annoncering på hjemmeside eller i lokale medier. Som grundlag for Tjenesteyderen kan udarbejde tømningslister vil NFS A/S udleverer med vejnavne, afhentningsadresser, og beholderenheder for afhentningsadressen. Tjenesteyderen skal ajourføre tømningslisten ved til- og afgang, samt hvis der sker ændringer i tømningsdage. NFS A/S underretter løbende om til- og afgang. Hvis afhentningsdagen skal ændres, kan det kun ske efter aftale med NFS A/S. Aftalen skal træffes i så god tid, at NFS A/S kan give grundejere varsel om ændringer. Driftsforstyrrelser, der har eller kan få indflydelse på afhentningen af affaldet, skal straks meddeles NFS A/S med angivelse af, hvilke konsekvenser, det har, eller kan have for de berørte borgere med videre, og Tjenesteyderen skal samtidig meddele, hvorledes problemerne afhjælpes. 3. TØMNING AF GENBRUGSØER 3.1 Arbejdets praktiske gennemførelse Krav til afhentning På genbrugsøerne indsamles metalemballage i 1,5 m 3 eller 2,5 m 3 igloer og flasker i 1,5 m 3 eller 2,5 m 3 igloer. Papir/pap indsamles i 2,5 m 3 iglo. I kontraktperioden påtænkes det at der også kan indsættes 5 m 3 nedgravede molokkeer til flasker og pap/papir, der afgives derfor pris på dette i tilbudslisten

14 Tjenesteyderen skal hvert år udarbejde en vejledende tømningskalender, som skal fremsendes til NFS A/S. Tømningskalenderen skal sikre, at genbrugsøerne tilses mindst en gang om ugen, og at opsamlingsmateriel tømmes efter behov, samt at Tjenesteyderens øvrige forpligtigelser i forbindelse med denne kontrakt overholdes. Viser det sig, at den fremsendte tømningskalender ikke sikrer dette, skal Tjenesteyderen udarbejde en ny tømningskalender, som sendes til NFS A/S. Tjenesteyderen skal i forbindelse med tømning af opsamlingsmateriel medtage det affald, som måtte være efterladt ved siden af opsamlingsmateriellet og som naturligt henhører under affaldstypen, som kan afleveres på genbrugsøen. Øvrig oprydning foretages af NFS A/S. Tjenesteyderen skal i forbindelse med tømning af opsamlingsmateriel feje eventuelle glasskår sammen og fjerne disse fra genbrugsøen. Igloerne skal tømmes særskilt, således at ingen af fraktionerne blandes sammen. Det afhentede affald må ikke på noget tidspunkt under transporten fra genbrugsøen til modtageanlægget, blive blandet med andet affald. Tømning af igloer skal ske med hjælp fra køretøj med kran. Igloerne tømmes ved, at kranen griber fat i øjet på løftestangen, der er placeret øverst på igloen. Herefter kan igloen løftes op for tømning i den af Tjenesteyderens medbragte container. Igloens løftestang er fremstillet af et 60 mm jernrør og med en godstykkelse på 4 mm. Øjet på løftestangen er af 16 mm rundjern. Liste over genbrugsøer samt antal igloer pr. genbrugsø er vedlagt udbudsmaterialet som bilag Krav vedrørende ekstratømning Tjenesteyderen skal ved tilkald for ekstratømning kunne være fremme på genbrugsøen, senest inden for 120 minutter efter tilkaldetidspunktet. Tjenesteyder skal forvente 1 til 5 ekstra tømninger pr. måned. Ved tilkald, hvor tilkaldetiden er overskredet, er NFS A/S berettiget til at få foretaget transporten af anden transportør. Eventuelle ekstra omkostninger sker for Tjenesteyderens regning Arbejdstid Arbejdet må ikke påbegyndes før kl og skal være afsluttet senest kl mandag til fredag. Tømning af genbrugsøer på lørdage, søn- og helligdage er kun tilladt efter aftale med NFS A/S Arbejdsforhold og AT-vejledning Tjenesteyderen skal sikre, at håndtering af affaldet sker i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser og retningslinjer for håndtering af affald. Tjenesteyderen skal tilrettelægge arbejdet således, at myndighedsregler vedrørende arbejdsmiljø og sundhed med mere tilgodeses og overholdes Gener og skader I øvrigt skal indsamling foregå med mindst mulig gene for brugerne af genbrugsøerne og uden at beskadige genbrugsøerne. Eventuelle skader, som Tjenesteyderen har forårsaget på personer, privat eller offentlig ejendom under arbejdets udførelse, udbedres af den skadelidte for Tjenesteyderens regning

15 4. PROCEDURER, NÅR AFFALD IKKE ER AFHENTET 4.1 Renovationskørsel Manglende afhentninger, der skyldes grundejer Ved manglende afhentning, der skyldes grundejeren, skal affaldet afhentes ved næste ordinære afhentning, såfremt forholdet er bragt i orden af grundejeren. Blanket afleveres efter anvisningerne i afsnit Glemt afhentning Ved manglende afhentning, der ikke skyldes grundejeren, skal Tjenesteyderen forestå afhentningen samme dag, hvis reklamationen sker inden kl. 12. Sker reklamation efter kl. 12, skal afhentningen foretages den næste hverdag. Tjenesteyderen må ved manglende afhentning, der ikke skyldes grundejeren, acceptere at medtage sække, som grundejeren har placeret ved sit opsamlingsmateriel for at undgå overfyldning, som følge af den manglende afhentning Information til NFS A/S Blanketter skal benyttes af Tjenesteyderen i ethvert tilfælde, jævnfør bestemmelserne i kontrakten med bilag og den aktuelle blanket, hvor andre forhold forhindrer eller besværliggør afhentning af affald. Dette gælder både, når affald på trods heraf medtages, og når det ikke medtages. Blanketter udleveres af NFS A/S, som også bekoster produktionen af blanketter. Genpart af alle udleverede blanketter skal dagligt tilsendes (elektronisk) NFS A/S med oplysninger om afhentningsadresse og årsagen til, at der ikke er afhentet eller tømt, og hvad der skal gøres ved det. Tjenesteyderen skal ligeledes hver dag indberette eventuelle klager fra grundejerne. Tilsvarende oplyser NFS A/S hver dag til Tjenesteyderen samtlige klager, som Tjenesteyderen skal tage hånd om Information til grundejeren Tjenesteyderen er forpligtet til, i forbindelse med indsamlingen at efterlade en blanket i grundejerens postkasse, der angiver, at der ikke er afhentet affald samt årsagen hertil. I ejendomme med fælles opsamlingsmateriel skal blanketten afleveres på kontoret til den lokale varmemester/vicevært eller, hvis dette ikke er muligt, i hver enkelt grundejers postkasse. NFS A/S skal desuden underrettes samme dag. Glemmer Tjenesteyderen at aflevere blanketten til grundejeren eller indberette fejl og mangler til NFS A/S, eller er blanketten ikke udfyldt korrekt, betragtes det som en af Tjenesteyderen manglende afhentning. 4.2 Tømning af genbrugsøer Glemt afhentning og manglende kapacitet Ved manglende tømning eller manglende kapacitet, skal Tjenesteyderen forestå afhentningen efter aftale med NFS A/S Information til NFS A/S Det påhviler Tjenesteyderen at informere NFS A/S om forholdene på genbrugsøerne, herunder manglende oprydning, skade på standplads, beholdere, igloer, skilte med videre. Denne information skal ske til NFS A/S kontor

16 4.3 Driftsstop Ved driftsstop skal Tjenesteyderen, uden ugrundet ophold, give NFS A/S besked herom med angivelse af årsagen hertil. Desuden skal Tjenesteyderen skriftligt underrette NFS A/S om forventet genopstart af indsamling af affald, og hvad der aktivt gøres for at sikre, at arbejdet genoptages hurtigst muligt. Underrettelsen skal fremsendes i let forståelig form og på en sådan måde, at NFS A/S uden videre kan offentliggøre denne på NFS A/S hjemmeside. Umiddelbart efter, at arbejde efter driftsstop er genoptaget, skal Tjenesteyder fremsende en skriftlig redegørelse for, hvornår og hvordan manglende afhentninger, grundet driftstoppet, indhentes til NFS A/S. Som udgangspunkt skal de manglende afhentninger søges indhentet hurtigst muligt. Tjenesteyderen ydes i denne forbindelse ingen godtgørelse for afhjælpning af manglende indsamlinger i forbindelse med driftsstop. Såfremt der opstår driftsstop, skal Tjenesteyderen genoptage arbejdet indenfor én arbejdsdag. 4.4 Vejrlig Indsamling af affald skal som udgangspunkt ske uanset vejrlig. Er Tjenesteyderen alligevel hindret i at udføre sit arbejde grundet vejrlig, skal Tjenesteyderen strakt kontakte NFS A/S, og drøfte dette med NFS A/S. Forhold, der forhindrer, at arbejdet kan udføres samt hvilke forholdsregler, der er forsøgt for at opretholde indsamlingen, drøftes samtidig med at en aftale om løsning indgås. På dage med store mængder is eller sne, skal Tjenesteyderen acceptere, at arbejdet først kan påbegyndes senere end normalt indtil kl , således at grundejeren og Nyborg Kommune har mulighed for at foranstalte saltning eller snerydning på veje og stier. Hvis det er nødvendigt kan indsamlingstiden forskydes tilsvarende i den anden ende, det skal dog aftales med NFS A/S fra gang til gang, hvor lang tidsforskydelsen må være. Besluttes det, at affald grundet vejrlig ikke kan afhentes den pågældende dag, er Tjenesteyderen pligtig til at indsamle affald snarest muligt og i henhold til aftale med NFS A/S. Der må under ingen omstændigheder springes en afhentning over. Ved sådanne forsinkelser er Tjenesteyderen forpligtet til, uden ekstra betaling at medtage uautoriserede sække, som grundejerne har brugt i perioden. 4.5 Vejarbejder, byggeri og lignende Ved opgravnings- og vejarbejder, byggeri og lignende er Tjenesteyderen forpligtiget til at indsamle affald. Er dette ikke muligt, skal der gives besked til NFS A/S med forslag til alternativ indsamling. Parkerede biler på vejarealer må ikke medføre, at indsamling og transport af affald ikke finder sted. Holder der biler som umuliggør afhentning skal proceduren i kravspecifikationens punkt benyttes. Tjenesteyder skal desuden udleverer en dagrenovationssæk som grundejer så kan benytte frem til næste normale tømningsdag. Tjenesteyder skal ved næste normal tømningsdag afhente sæk/tømme beholder og medtage den udleverede sæk. Ved gentagende problemer skal Tjenesteyderen rette henvendelse til NFS A/S. 5. TJENESTEYDERENS BILER TIL INDSAMLINGEN 5.1 Tjenesteyderens indsamlingsmateriel Tjenesteyderen forpligter sig til at anvende renovationsbiler, der ved kontraktens indgåelse modsvarer de faktiske forhold på indsamlingsruten og indsamlingsstederne, og at der udvises fornødent hensyn ved kørslen herunder ved kørsel på små, smalle veje. I denne forbindelse er det Tjenesteyderens ansvar at gøre sig bekendt med indsamlingsruten og indsamlingsstederne. 5.2 Særlige krav til renovationsbilerne Køretøjerne skal have minimum EURO-5 motorer og skal til enhver tid overholde typegodkendelsens støjkrav

17 Entreprenøren er forpligtet til, uden opfordring fra Nyborg Forsyning & Service A/S, og uden yderligere vederlag at indsætte reservemateriel, f.eks. ved nedbrud af en vogn, således at dagens planlagte tømninger kan gennemføres. Ved behov for indsættelse af reservemateriel, kan der i kortere perioder anvendes biler med minimum EURO 5 motorer med godkendt partikelfilter. Det er entreprenørens ansvar at få indsat det nødvendige reservemateriel med tilhørende udstyr i tilfælde af, at det normalt benyttede materiel og/eller udstyr ikke er funktionsdygtigt. Med henblik på at undgå, at der parkeres renovationsbiler i områder, hvor de eventuelt er til gene for borgere med videre, skal bilerne parkeres i garageanlæg eller på godkendt parkeringsplads. Tjenesteyderen skal til enhver tid - på opfordring - kunne oplyse, hvor renovationsbilerne er parkeret. Hvor afhentningen nødvendiggør kørsel på grusveje eller lignende belægning af nøddesten, ral eller lignende ubundet materiale, skal hastigheden være så lav, at støj- og støvgener samt sporkørsel minimeres. Tjenesteyder skal til enhver tid kunne dokumentere overholdelse af lovgivningsmæssige krav til renovationsbilerne på opfordring fra NFS A/S Krav i forhold til trafiksikkerhed For at øge trafiksikkerheden i byen og mindske risikoen for blandt andet svingulykker skal Tjenesteyderen sikre, at chaufførerne har optimalt udsyn fra køretøjerne. Dette indebærer blandt andet, at køretøjernes spejle, herunder specielt blindvinkelspejle, løbende kontrolleres og justeres, så de fungerer optimalt, samt at der i førerhuset ikke er genstande (klistermærker/p-skiver, printere, hylder, gardiner og lignende), der blokerer chaufførens udsyn, hvilket specielt gør sig gældende for forrudens nederste højre hjørne samt ved siderudens nederste venstre hjørne. Køretøjerne skal være udstyret med funktionsdygtigt bakkamera Krav i forhold til spild af affald herunder perkolatopsamling Renovationsbilerne skal være indrettet, så spild af affald under transport og indsamling ikke forekommer. Hvis der spildes affald, skal det fjernes med det samme. Renovationsbiler, der anvendes til indsamlingen, skal være indrettet således, at perkolat fra affaldet kan opsamles og bortskaffes under kontrollerede forhold Vedligeholdelse af renovationsbiler Materiel benyttet i forbindelse med indsamling af affald skal til enhver tid fremstå i ren og ordentlig stand og må ikke være til unødig gene for omgivelserne. Materiellet må heller ikke forringe kvaliteten af affaldet. Tjenesteyderen skal selv forestå og er ansvarlig for at vedligeholde materiel og udstyr, der benyttes i entreprisen. NFS A/S kan kræve biler vasket i tilfælde af lugtgener eller lignende Krav til tekniske hjælpemidler i renovationsbilerne Renovationsbilerne skal være udstyret med internt radiokommunikationsudstyr eller mobiltelefon, så der løbende er kontakt mellem køretøjerne og Tjenesteyderens kontor. Køretøjerne skal være udstyret med funktionsdygtigt bakkamera. Indkast i renovationsbilen skal ske, så renovationspersonale ikke udsættes for kontakt med affaldet og andre påvirkninger. Dette kan for eksempel ske via lukkede systemer med høj indlæsning, eller andre tilsvarende effektive metoder Krav til bilernes udseende og genkendelighed De af Tjenesteyderen benyttede renovationsbiler skal være ensartet bemalet, så de er let genkendelige for grundejerne

18 Tjenesteyderen skal på forlangende forsyne renovationsbilerne med skilte/mærker etc., som markere at bilerne kører for NFS A/S. Såfremt biler med skilte med NFS A/S benyttes til aktiviteter som er NFS uvedkommende, skal skiltet fjernes. Såfremt renovationsbilerne er dobbeltkammerbil, skal dette fremgå ved skiltning på bilen. Tjenesteyderen skal til en hver tid kunne redegøre for hvilke biler, der anvendes til entreprisen Hjælpemidler til at fjerne spildt affald På hver bil skal der forefindes redskaber til at opsamle spildt affald. Tjenesteyderen skal forestå oprydning af ethvert spild, som sker ved afhentning af affald. Hvis der ved indsamling af affald spildes affald, skal Tjenesteyderen få spildet oprenset, uanset at det af Tjenesteyderen er vurderet, at årsagen til spildet skyldes overfyldt eller ødelagt opsamlingsmateriel eller lignende. Opfejes spild ikke, kan NFS A/S få dette gjort på Tjenesteyderens regning og tilbageholde omkostningerne i førstkommende betaling. Sker der spild af flydende affald/perkolat, skal der på bilen forefindes sugende materiale, som hældes ud over perkolatet og som fjernes, når alt perkolat er suget op Udstyr til foto/dokumentation Hver enkelt bil skal have udstyr til fotodokumentation af forhold, som gør, at Tjenesteyderen ikke medtager affald. Udstyret skal dels sikre billeder af en sådan kvalitet, at forholdet dokumenteres tydeligt og entydigt, og dels at billeder kan sendes og eventuelt lagres elektronisk. 5.3 Tømning af genbrugsøer Tjenesteyderen forpligter sig til, at undgå, at lade køretøjerne køre i tomgang unødigt samt generelt at tage hensyn til omgivelserne ved afhentning og transport. Tjenesteyderen stiller selv køretøj, samt kost og skovl med videre til rådighed og vedligeholder selv dette udstyr. Antallet af køretøjer skal til enhver tid være tilstrækkeligt til, at afhentningen, transporten og afleveringen sker tilfredsstillende i henhold til denne kontrakts krav. 6. TJENESTEYDERENS MANDSKAB 6.1 Ansvarlig adfærd Tjenesteyderen er ansvarlig for, at mandskabet ved indsamling, transport og aflevering af affaldet udviser god og høflig adfærd. Mandskabet skal fremtræde servicemindede og kunne rådgive grundejerne om sorterings- og afhentningsmæssige forhold i henhold til det gældende affaldsregulativ. Tjenesteyderen skal til enhver tid, uden opfordring og uden ekstra udgift for NFS A/S, stille det nødvendige mandskab til rådighed, herunder også reservemandskab i tilfælde af ferie og sygdom, således at det fastlagte antal afhentninger og de specificerede afhentningsdage overholdes. 6.2 Uddannelse Tjenesteyderens personale skal sikres løbende relevant træning og efteruddannelse. Tjenesteyderen skal direkte til området have knyttet en person med ledelsesansvar, som har gennemgået relevante kurser for affaldstransportører. Dette skal kunne dokumenteres over for NFS A/S på opfordring. Det anvendte mandskab skal have modtaget uddannelse i forhold, der er relevant for arbejdets udførelse. Uddannelsen skal som minimum indeholde: Viden om Nyborg kommunes Regulativ for husholdningsaffald

19 Viden om den videre behandling af affaldet og krav, som dermed er forbundet med affaldets håndtering Viden om egne arbejdsforhold, inklusiv mulige risici ved affaldshåndtering. Instruktion om modtageanlæggenes modtageregler og sikkerhedsforskrifter. Instruktion om arbejdsmiljøforhold ved arbejdets udførelse. Desuden skal Tjenesteyderen sikre, at mandskabet sættes ind i relevante lov- og regulativændringer løbende. Mandskabet skal derudover deltage i kurser, der sigter mod at forbedre servicen og øge kvaliteten i arbejdet. Der skal som minimum foregå en omfattende instruktion til mandskabets opgaver i forhold til aftalegrundlagt for denne entreprise, inden entreprisens start, og uddannelseskravet skal være opfyldt senest 3 måneder efter entreprisens start. Beskrivelse af hvilken uddannelse, der vil blive givet leder og personale, skal kunne fremsendes på anmodning. Tjenesteyderen og dennes mandskab er endvidere forpligtet til at deltage i møder med NFS A/S efter behov i relation til denne kontrakts gennemførelse. Det vil typisk være nok at der deltager en person med bemyndigelse til at disponere på Tjenesteyderens vegne. 6.3 Arbejdstøj Der skal anvendes ensartet, let genkendeligt arbejdstøj, gerne med Tjenesteyderens navn. Øvrige regler om påklædning, som enten er lovbestemte, eller som aftales mellem NFS A/S og Tjenesteyderen, skal til enhver tid overholdes. 6.4 Sprog Al kommunikation, såvel mundtlig som skriftlig, med NFS A/S og grundejer skal foregå på dansk. 6.5 Organisation Tjenesteyderen skal inden entreprisens begyndelse samt ved væsentlige ændringer af organisationen fremsende en optegnelse over relevante medarbejders arbejdsopgaver, ansvar og beføjelser, således at NFS A/S altid er opdateret om Tjenesteyderens organisation. 6.6 Klager over medarbejdere Fremsættes en efter NFS A/S skøn berettiget klage over en eller flere af Tjenesteyderens medarbejdere, kan NFS A/S forlange vedkommende fjernet fra arbejdet. Klager vurderes på baggrund af krav stillet i dette kontraktmateriale. 6.7 Klunsning Klunsning af affald er forbudt. 6.8 Private aftaler Der må ikke indgås private aftaler mellem Tjenesteyderen og grundejer med hensyn til eksempelvis adgangsvej, placering af opsamlingsmateriel og lignende, som afviger fra Nyborg Kommunes til enhver tid gældende affaldsregulativer og AT s anvisninger, eller hvad der aftales på det møde, der vil blive afholdt mellem Tjenesteyderens og NFS A/S. 6.9 Alkohol Det accepteres ikke, at Tjenesteyderens mandskab er påvirket af eller indtager alkohol eller narkotiske stoffer i arbejdstiden Træffetider og kontorhold Tjenesteyderen skal kunne træffes på telefon og mail af NFS A/S med en varighed på mindst 8 timer dagligt

20 Træffetiden skal dække tidsrummet mandag-torsdag kl og fredag kl , hvor NFS A/S har træffetid. Kontoret skal bemandes med kvalificeret personale, der skal være rutineret i gældende bestemmelser, regulativer, forretningsgange med videre. Personalet skal have kendskab til bemanding, materiel og indsamlingsruter, og have bemyndigelse til at træffe aftaler med NFS A/S vedrørende den daglige drift. Det skal være muligt at kommunikere med renovationsbilerne via mobiltelefon. Tjenesteyderen skal lade arbejdet lede af en navngiven person, der er bemyndiget til at disponere på firmaets vegne, og som kan kontaktes i træffetiden. 7. MODTAGEANLÆG 7.1 Renovationskørsel Det indsamlede dagrenovationsaffald til forbrænding ( gråt affald) skal afleveres på Nyborg Komprimatorstationen, Langelandsvej 20, 5800 Nyborg eller på Fjernvarme Fyn, Havnegade 120, 5000 Odense C. Hvilket "gråt" affald der køres hvorhen, aftales nærmere med NFS A/S. Det indsamlede vegetabilske affald ( grønt affald) skal afleveres til Klintholm I/S, Klintholmvej 50, 5874 Hesselager. De indsamlede batterier skal afleveres på Affaldsstationen, Langelandsvej 20, 5800 Nyborg eller efter aftale med NFS A/S. Åbningstider kan ses på modtageanlæggenes hjemmesider. Tjenesteyderen er forpligtet til at lade bilen veje på modtageanlægget. De pågældendes pladsers modtageregler skal efterkommes. Ventetid i forbindelse med aflevering skal accepteres. Såfremt aflevering ikke er mulig på ovennævnte pladser, afleveres affaldet på det sted, der anvises af NFS A/S. Til orientering har NFS A/S ikke tidligere oplevet at renovatøren skulle dirigeres til andet modtageanlæg, men såfremt dette sker, kunne det være modtageanlæg i Svendborg. Afregning for eventuelle merudgifter til transport aftales med Affaldschefen hos NFS A/S, og prisen herfor indgår ikke i bilag 2 Tilbudslisten. Det er Tjenesteyderens ansvar at planlægge indsamlingen således, at aflevering kan foregå indenfor modtageanlæggenes åbningstider. 7.2 Tømning af genbrugsøer De indsamlede materialer skal transporteres til Genbrugsstationen, Langelandsvej 20, 5800 Nyborg og kan indleveres i tidsrummet: mandag torsdag fra kl og fredag kl Tjenesteyderen er forpligtet til at lade bilen veje på modtageanlægget. Entreprenøren er forpligtet til at overholde modtageanlæggenes modtagekrav og sikkerhedsforskrifter, ligesom opsynets anvisninger skal følges. Såfremt modtageanlæggene afviser affaldet, som følge af eksempelvis fejlsortering er Tjenesteyderen forpligtet til at kontakte NFS A/S for eventuel anvisning af andet modtageanlæg

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Spørgsmål og svar Dato December 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Revision

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & service A/S Dokumenttype Bilag 2 - Tilbudsliste Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 NYBORG SYD Revision

Læs mere

Bilag 1-Specifikation

Bilag 1-Specifikation Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding fra husholdninger Juni 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 8 Spørgsmål i forbindelse med udbudsforretningen Dato Januar 2015 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD. Oktober, 2007

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD. Oktober, 2007 Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92. E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD Oktober, 2007 Indsamling af dagrenovation

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen 10. juli 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-6 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 1 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

D2012-9935 6.0. Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder

D2012-9935 6.0. Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder D2012-9935 6.0 Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder Indhold Forord...3 Økonomi...3 AT forhold...3 Beskrivelse af indsamlingen i

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Udbudsvilkår Dato November 2014 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE Revision

Læs mere

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Den 2. juni 2015 Journal nr. 163-2014-19987 Dokument nr. 163-2015-76353 Til Tilbudsgiverne Fra Herlev Kommune 1. Indledning Udbyder har i overensstemmelse

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.)

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på privat grund i boligselskaber mv. Nedenstående

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SA) Natrenovation i Qasigiannguit by

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SA) Natrenovation i Qasigiannguit by QAASUITSUP KOMMUNIA Forvaltning for Anlæg & Miljø Postboks 113-3951 Qasigiannguit Tlf.: (+299) 94 78 00 - Fax:(+299) 91 13 77 Web: www.qaasuitsup.gl SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SA) for Natrenovation i Qasigiannguit

Læs mere

Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm.

Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm. Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm. Kontrakten gælder for en 1-årig periode Hvad er årsagen til at perioden er så kort? Den korte kontraktperiode

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling af dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling af dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune AFLD I/S Uldjydevej 2 DK-7400 Herning telefon +45 97 37 33 77 e-mail afld@afld.dk www.afld.dk CVR-nr. 13 81 47 08 Dato 23. maj 2017 sagsnr. 17050003 reference /lama Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Udbud af indsamling af affald for Fanø Kommune

Udbud af indsamling af affald for Fanø Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. juni 2017 Sagsbehandler Susanne Snedker Poulsen Telefon direkte 76 16 33 12 E-mail supo@esbjergkommune.dk Udbud af indsamling af affald for Fanø Kommune Spørgemøde tirsdag

Læs mere

INDSAMLING AF AFFALD INDHOLD. 1 Tilbud 2

INDSAMLING AF AFFALD INDHOLD. 1 Tilbud 2 OKTOBER 2017 RINGSTED KOMMUNE INDSAMLING AF AFFALD EU-UDBUD - TILBUDSLISTE - BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Tilbud 2 2 Tilbudsliste

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune

Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune Udbudsbeskrivelse Udover udbudsmaterialet, tilbudslisten og Herlev Kommunes

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Reno Djurs I/S "Informationshæfte til skraldemænd"

Reno Djurs I/S Informationshæfte til skraldemænd Bilag 4 Reno Djurs I/S "Informationshæfte til skraldemænd" http://projects.cowiportal.com/ps/a065028/documents/03 Project documents/baggrundsdata/eu-udbud - Forside til bilag 4-240415.docx Det skal du

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE. Guide til private grundejere og boligforeninger. "Klik her og indsæt billede eller slet teksten"

NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE. Guide til private grundejere og boligforeninger. Klik her og indsæt billede eller slet teksten NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE Guide til private grundejere og boligforeninger "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Nedgravede affaldscontainere Denne guide henvender sig til grundejere, boligforeninger

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ

Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ Præcisering af definition: Punkterne er inddelt efter relevans Ændret beskrivelsen af SØNDERBORG FORSYNING Specificeret forskellen på container

Læs mere

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE 1 HOLDEPLADS/ ARBEJDSOMRÅDE 2 ADGANGSVEJ Holdepladsen er der, hvor skraldebilen er parkeret på vejen. Der skal være

Læs mere

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven 48 12,00 Dagrenovationsbeholder til rest eller organisk affald

Læs mere

Til tilbudsgiverne. 16. juni 2016 Vores reference: Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation Svar på stillede spørgsmål nr.

Til tilbudsgiverne. 16. juni 2016 Vores reference: Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation Svar på stillede spørgsmål nr. Sweco Danmark A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 7220 7207 F +45 7242 8900 www.sweco.dk Til tilbudsgiverne CVR-nr. 48233511 Vores reference: 31.3030.16 Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune

Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune Undertegnede tilbyder at indsamle og transportere affald for Fanø Kommune på det i Udbudsbetingelser, Kravspecifikation og Udkast til kontrakt angivne

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 3 - Arbejdsklausul Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Revision

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune. Bilag 5 - Udkast til kontrakt

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune. Bilag 5 - Udkast til kontrakt Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune Bilag 5 - Udkast til kontrakt Kontraktens parter Parterne er: Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Herefter kaldet kommunen. Der kan med bindende

Læs mere

Denne vejledning beskriver de krav der skal opfyldes når en forening ønsker at etablere nedgravede affaldssystemer.

Denne vejledning beskriver de krav der skal opfyldes når en forening ønsker at etablere nedgravede affaldssystemer. Vejledning til etablering af nedgravede affaldsløsninger i Frederikssund Kommune Ikke godkendt forslag Affaldskontoret oktober 2011 Indledning Med virkning fra årsskiftet 2011/12 har byrådet besuttet at

Læs mere

Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere skforsyning.dk

Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere skforsyning.dk SK Spildevand A/S 2011 Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere Indholdsfortegnelse 1 Regulativets område... 3 2 Benyttelsespligt... 3 3 Krav til dæksler og adgangsforhold... 3 4 Tømning....

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014 Rettelsesbrev nr. 1 Der er indkommet følgende spørgsmål til udbudsmaterialet. Kopi af forsikringspolice skal vedlægges tilbuddet. Er det nok med en kopi af forsikringscertifikat, som viser, at forsikringen

Læs mere

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2 Teknik- og Miljøforvaltningen 18. august 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-7 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 2 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Indre By i Københavns

Læs mere

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Sortering af dagrenovation Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Affaldssortering Sortering af dagrenovation i madaffald og restaffald blev opstartet januar 1997. Hos alle de husstande i gl. Grindsted

Læs mere

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning Indholdsfortegnelse BILAG 1 TILBUDSLISTE 1. Hovedtilbudsliste 2. Orientering 3. Indsamling af restaffald og bioaffald 4. Indsamling af papir, glas, batterier og elektronik 5. Indsamling af plast og metal

Læs mere

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål... 1 2 Lovgrundlag... 1 3 Definitioner... 1 4 Gebyrer... 2 5 Klage m.v.... 2 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse... 3

Læs mere

Godkendelse af container til restaffald og madaffald

Godkendelse af container til restaffald og madaffald Punkt 7. Godkendelse af container til restaffald og madaffald 2015-038690 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse, at de containere, der fra 2017 anvendes til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5)

Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5) 1 Århus Kommunale Værker Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5) Udbudsmateriale (offentligt EU-udbud) Januar 2005 2 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 4 1.1 Udbyder 4 1.2 Baggrund 4

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativet er udarbejdet af: Morsø Forsyning A/S og Morsø Kommune Godkendt af Morsø Kommunes Kommunalbestyrelse: 26. september 2017 Indhold

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Svar på spørgsmål til udbud

Svar på spørgsmål til udbud 1. Spørgsmål: Side 15 afsnit 3.2 Tekniske og miljø- og arbejdsmiljømæssige betingelser Hvad menes med et lavt brændstofforbrug? Kommunen bedes definere hvilket brændstofforbrug, der skal dokumenteres.

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Borgeren har mulighed for at gå op eller ned i beholder størrelse:

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Sådan får du tømt hver gang Vi vil gerne tømme hver gang Vi vil gerne være sikre på at kunne tømme affaldsbeholder/-stativ hos dig hver gang. Desværre

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Formanden bød velkommen og gav en kort forklaring, for hvorfor der var indkaldt til ekstraordinær

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune.

Indsamling af affald i Sorø Kommune. Indsamling af affald i Sorø Kommune. RETTELSESBLAD 1 22.08.2017 Affald Plus har modtaget nedenstående spørgsmål. På baggrund af spørgsmålene skal følgende præciseres: Afsnit Spørgsmål Svar Udbudsbetingelser

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Med virkning fra 1. januar 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde 3 2. Lovgrundlag 3 3. Grundejerens pligt og ansvar

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq REGULATIV for natrenovation i FORORD Dette regulativ fastsætter bestemmelserne for håndtering og bortskaffelse af natrenovation indenfor planlagte områder i by- og bygdezoner i. Gyldighedsområde Regulativet

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Side 1 af 53 Indhold 1 Formål... 8 2 Lovgrundlag... 8 3 Definitioner... 8 4 Gebyrer... 8 5 Klage m.v.... 8 6 Overtrædelse og

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ &

! # $ %&$ ' (%) * +, - $ & ! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ & Dette regulativ fastsætter vilkårene for tømningsordning for bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende mindre bundfældningsanlæg) i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. februar 2014 Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Gældende fra 28. september 2015 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne.

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Baggrund Furesø Kommune ønsker at bidrage til opfyldelse af det nationale ressourcemål om at genanvende 50 % af

Læs mere

Byrådsindstilling. Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5.

Byrådsindstilling. Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 5. Afdeling Den 7. juni 2005 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Magistratens 5. Afdeling Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald

Læs mere

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune Dato Ansvarlig Sags ID. 19. juni 2012 Tins / sulu Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune 1 Formål. Kalundborg Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke

Læs mere

Nakskov Havn Revideret år 2014

Nakskov Havn Revideret år 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen for Nakskov Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Havneadministrationen Nakskov Havn Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse

Læs mere

Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække

Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække Notat Dato 4. juni 2012 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække Baggrund Skraldemændene fra Miljø Team A/S har gennem længere tid ønsket at anvendelse af sækkestativer

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse

Regulativ for husholdningsaffald i Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse Regulativ for husholdningsaffald i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Lovgrundlag...2 3. Gyldighedsområde...2 4. Definitioner...2 5. Kommunens bemyndigelse...3 6. Grundejeres og husstandes

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke i Næstved Kommune 1 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved kommune.

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

Sådan etableres nedgravede containere i Aalborg Kommune

Sådan etableres nedgravede containere i Aalborg Kommune Sådan etableres nedgravede containere i Aalborg Kommune Grøn og dynamisk - med respekt for dig Tilladelse til etablering af nedgravede containere skal søges hos By og Landskabsforvaltningen, Stigsborg

Læs mere

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2014 Indholdsfortegnelse 1 Generelle forhold 1.1 Indledning 1.2 Lovgrundlag 1.3 Regulativets gyldighedsområde 1.4 Benyttelsespligt 2 Tømningsordningen 2.1 Almindelig

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL

SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL Udbudsmateriale vedrørende indsamling og transport af dagrenovation storskrald haveaffald papir, pap og glas i Fredensborg Kommune Offentligt udbud Udbyder: Fredensborg Affald

Læs mere

REBILD KOMMUNE TRANSPORT AF AFFALD

REBILD KOMMUNE TRANSPORT AF AFFALD Til Rebild Kommune Center Natur og Miljø Dokumenttype Bilag 7 Spørgsmål i forbindelse med udbudsforretningen Dato September, 2015 REBILD KOMMUNE TRANSPORT AF AFFALD REBILD KOMMUNE TRANSPORT AF AFFALD Revision

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Nedgravede containere til restaffald

Nedgravede containere til restaffald Sådan etableres nedgravede containere i Aalborg Kommune Tilladelse til etablering af nedgravede containere skal søges hos By og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 6, 9400 Nørresundby, tlf. 99 31

Læs mere