Der Sprung 2, Kapitel 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der Sprung 2, Kapitel 1"

Transkript

1 Der Sprung 2, Kapitel 1 Eleven kan gennemføre korte dialoger om nære emner. enkle kommunikationsstrategier. Eleven kan ved hjælp af spørgsmålene og præsentationsteksterne indgå i dialoger med hinanden. Eleven kan både stille spørgsmål til andre og præsentere sig selv med bl.a. navn, alder, familie, fritidsinteresser og yndlingsfag. Niveau 1: Eleven stiller og besvarer få spørgsmål, bruger bogen som støtte og læser spørgsmålene op. Eleven skriver sætninger om sig selv og kigger på dem ved præsentationen. Niveau 2: Eleven stiller og besvarer en del spørgsmål uden at behøve bogen som støtte undervejs. Eleven bruger egne stikord som hjælp til at fortælle om sig selv. Niveau 3: Eleven stiller og besvarer spørgsmål og fortæller frit om sig selv uden at behøve at kigge i hverken bog eller egne stikord imens. hovedindholdet af talt tysk om nære emner. at lytte, hvad hun hører, når personer præsenterer sig selv, og hun kan vælge det rigtige svar ud af flere muligheder. Præsentation Eleven kan i et enkelt sprog tale om nære emner. forberedelse af enkle præsentationer på tysk. Præsentation Eleven kan skrive sætninger om sig selv og bruge dem til at fortælle om sig selv til en kammerat Side 1 af 23

2 hovedindholdet af enkle tekster inden for nære emner. at læse Skrivning Eleven kan skrive enkle sætninger. brug af opslagsteknologier. Eleven kan læse og forstå tekster, der handler om unge, der præsenterer sig selv. Skrivning Eleven kan i et enkelt sprog skrive sætninger om sig selv med støtte i en ordbog, fx bogens kapitelordliste eller en digital ordbog. Eleven kan skrive enkle udtryk klart og forståeligt. retstavning og tegnsætning. Eleven kan vælge ord og vendinger i kapitlets tekster og skrive dem korrekt af. Side 2 af 23

3 Der Sprung 2, Kapitel 2 hovedindholdet af talt tysk om nære emner. at lytte Skrivning Eleven kan skrive enkle sætninger. brug af opslagsteknologier. en lyttetekst, der handler om, hvilken årstid forskellige personer bedst kan lide eller ikke kan lide og hvorfor. Skrivning Eleven kan i et enkelt sprog skrive sætninger om sig selv, hvad hun gør i løbet af året, og hvornår hun gør det. Niveau 1: Eleven lytter til teksten, og må have hjælp til forståelse af mange ord. Eleven besvarer nogle af spørgsmålene til teksten, men slår af og til over i dansk eller engelsk. Niveau 2: Eleven lytter til teksten og afkoder hovedindholdet ved at besvare de fleste spørgsmål på tysk. Niveau 3: Eleven lytter til teksten, og viser stor forståelse for teksten ved at besvare spørgsmålene på tysk med fin intonation og uddybende. Eleven fortæller desuden frit, hvilken årstid, eleven selv bedst kan lide. Eleven kan skrive enkle udtryk klart og forståeligt. retstavning og tegnsætning. Kulturmøde Eleven kan anvende enkle tyske udtryk i mødet med tysktalende. Eleven kan samle ord og sætninger fra årstidstegningerne og skrive dem korrekt af. Kulturmøde Eleverne kan tilegne sig viden om skisports og vintersportarters betydning i tysktalende Side 3 af 23

4 sammenhæng mellem tysk sprog og kultur. lande. Eleven kan bruge ordene i samtale om, hvad man foretager sig om vinteren. Side 4 af 23

5 Der Sprung 2, Kapitel 4 Eleven kan formulere enkle sætninger. den simple sætnings opbygning. Eleven kan skrive en kort dialog med en ukendt gæst med udgangspunkt i mønsterdialogen i kapitlets tekst A. Eleven anvender rigtig form af udsagnsord, når han stiller spørgsmål til personer, der tiltales med Sie. Niveau 1: Eleven skriver sammen med en kammerat en kort dialog med nogle få sætninger. Eleven henter en del hjælp i dialogen/interviewet i tekst A. Niveau 2: Eleven skriver alene eller sammen med en kammerat en dialog, hvori der indgår et interview. Eleven henter ord og udtryk fra interviewet i tekst A. Niveau 3: Eleven skriver alene eller sammen med en kammerat en dialog med et interview. Eleven bruger ord og vendinger fra tekst A, men tilføjer selv andre,som hun slår op i ordlisten i bogen eller i andre ordbøger. hovedindholdet af talt tysk om nære emner. at lytte, hvilket job, det handler om, når han hører personer, der fortæller om deres job. Eleven kan gennemføre korte dialoger om nære emner. enkle kommunikationsstrategier. Eleven kan anvende spørgeordene fra kapitlets tekster til at indgå i dialoger, hvor han stiller spørgsmål til andre og selv besvarer spørgsmål, bl.a. i nye dialoger, hvori der indgår en hemmelig gæst. Side 5 af 23

6 Præsentation Eleven kan i et enkelt sprog tale om nære emner. forberedelse af enkle præsentationer på tysk. Præsentation Eleven kan fortælle om, hvilke bøger, han har læst af Ole Lund Kirkegaard og evt. også, hvad de handlede om. Side 6 af 23

7 Der Sprung 2, Kapitel 5 Tekster og medier Eleven kan arbejde med Information i enkle tekster og billeder. tekstopbygning og informationssøgning på tysk.. Tekster og medier Eleven kan læse en tekst om Der Ampelmann, vælge informationer fra teksten og på dansk eller tysk fortælle om der Ampelmann. Niveau 1: Eleven fortæller om der Ampelmann på dansk med udgangspunkt i tekst C. Niveau 2: Eleven finder de vigtigste informationer om der Ampelmann og præsenterer en del af informationerne på tysk. Niveau 3: Eleven finder de vigtigste informationer om der Ampelmann i teksten, og søger yderligere information på nettet og præsenterer hele sin viden på tysk i ord og billeder. Eleven kan gennemføre korte dialoger om nære emner. enkle kommunikationsstrategier Eleven kan spørge om vej til forskellige steder i en by, og kan give en enkel rutebeskrivelse. Eleven kan formulere enkle sætninger. den simple sætnings opbygning. hovedindholdet af enkle Eleven kan fremføre mindst en af dialogerne i kapitlet og lave ændringer med brug af korrekt kongruens. Eleven kan ved hjælp en CL struktur forstå Side 7 af 23

8 tekster inden for nære emner. at læse Eleven kan skrive enkle udtryk klart og forståeligt. retstavning og tegnsætning. Kulturmøde Eleven kan anvende enkle tyske udtryk i mødet med tysktalende. sammenhæng mellem tysk sprog og kultur. hovedindholdet i teksten Der grüne Mann. Eleven kan skrive enkle sætninger i en dialog, hvori der indgår en rutebeskrivelse. Kulturmøde Eleven kan på enten tysk eller dansk fortælle lidt om Tysklands historie efter 2. verdenskrig frem til murens fald. Eleven kan fortælle om der Ampelmann. Side 8 af 23

9 Der Sprung 2, Kapitel 6 Præsentation Eleven kan i et enkelt sprog tale om nære emner. forberedelse af enkle præsentationer på tysk.. Præsentation Eleven kan spille historien (tekst A) og kan præsentere sin egen slutning. Niveau 1: Eleven vælger sammen med nogle kammerater et mindre stykke af historien og spiller det. Eleven har brug hjælp til at forstå og udtale ordene og støtter sig meget til bogen undervejs. Niveau 2: Eleven vælger sammen med nogle kammerater noget af historien og de skriver en slutning. Eleven spiller historien og støtter sig til bogen og egen tekst undertiden ved oplæsning. Niveau 3: Eleven dramatiserer med nogle kammerater så godt som hele historien og inkluderer deres egen slutning. Eleven dramatiserer sin rolle med indlevelse, flydende og uden brug af teksten. hovedindholdet af talt tysk om nære emner. at lytte hovedindholdet af enkle tekster inden for nære emner. at læse, hvad det handler om, når hun hører om forskellige situationer hos dyrlægen. Eleven kan vælge det rigtige svar ud af flere muligheder. Eleven kan læse og forstå en tekst med en åben slutning og meddigte videre på tekstens indhold. Skrivning Eleven kan skrive enkle sætninger. brug af opslagsteknologier. Skrivning Eleven kan skrive billedtekster og en ny slutning til historien i et enkelt sprog. Eleven kan bruge ordbog, fx bogens kapitelordliste eller Side 9 af 23

10 en digital ordbog. Side 10 af 23

11 Der Sprung 2, Kapitel 8 Kulturforståelse Eleven kan sammenligne tysktalende kulturer med egen kultur. levevilkår i tysktalende lande. hovedindholdet af talt tysk om nære emner. at lytte Kulturforståelse Eleven kan udtrykke, at hun ved noget om nogle tyske byer, og hvor de ligger. Eleven kan fortælle, hvilke byer, der er tale om, når hun lytter til teksten Andreas Reisetagebuch og Wir besuchen. Niveau 1: Eleven vælger nogle tyske byer og skriver korte sætninger om dem på tysk. Eleven illustrerer sine sætninger med fotos. Eleven læser sine sætninger op, og skal have hjælp til udtale nogle af ordene. Niveau 2: Eleven skriver længere sætninger og læser sine sætninger op med god udtale. Eleven viser desuden på et tysklandskort, hvor byerne ligger undervejs. Niveau 3: Eleven fortæller om sine byer uden at behøve at kigge på sine sætninger imens. Eleven både peger på kortet og på sine illustrationer undervejs. Eleven kan gennemføre korte dialoger om nære emner. enkle kommunikationsstrategier. Eleven kan sammen med en kammerat i øvebogen stille og besvare spørgsmål om, hvad de foretager sig på hvilke tidspunkter. Præsentation Eleven kan i et enkelt sprog tale om nære emner. forberedelse af enkle præsentationer på tysk. Præsentation Eleven kan skrive og fortælle noget om Tyskland eller et andet tysktalende land. Eleven kan evt. indspille sine tekster som præsentationer. Side 11 af 23

12 Der Sprung 2, Kapitel 9 Eleven kan gennemføre korte dialoger om nære emner. enkle kommunikations-strategier. Eleven kan samtale om, hvad han foretager sig om aftenen. Niveau 1: Eleven skriver og fremfører sammen med en kammerat en dialog om, hvad de vil fortage sig om aftenen. Eleven har brug for at have teksten ved hånden og må have hjælp og støtte til såvel udtale som forståelse af ordene, når den relativt korte dialog læses op. Niveau 2: Eleven lærer sine replikker i dialogen udenad, og elevens udtale er god og forståelig. Niveau 3: Eleven kan udover at sige sine replikker med sikker og tydelig udtale også tilføje nye og relevante replikker undervejs og fx også stille og besvare spørgsmål. Andre færdigheds- /vidensmål hovedindholdet af talt tysk om nære emner. at lytte og skrive, hvilke musikinstrumenter navngivne personer spiller. Præsentation Eleven kan i et enkelt sprog tale om nære emner. forberedelse af enkle præsentationer på tysk. Præsentation Eleven kan fortælle om egen musikinteresse, hvilket instrument, han selv spiller, og hvilken musik, han godt kan lide. Side 12 af 23

13 Eleven kan skrive enkle udtryk klart og forståeligt. retstavning og tegnsætning. Eleven kan skrive navneord med stort begyndelsesbogstav, og udfylde manglende vokaler i udsagnsord. Side 13 af 23

14 Der Sprung 2, Kapitel 10 hovedindholdet af enkle tekster inden for nære emner. at læse hovedindholdet af talt tysk om nære emner. at lytte Præsentation Eleven kan i et enkelt sprog tale om nære emner. forberedelse af enkle præsentationer på tysk. Eleven kan formulere enkle sætninger. den simple sætningsopbygning. Eleven kan læse, forstå og gengive hovedindholdet i tekster om sportsgrene. Eleven kan bl.a. ved at besvare spørgsmål vise, at hun kan forstå, hvad det handler om, når hun hører personer fortælle om, hvor de har smerter. Præsentation Eleven kan fortælle om nogle sportsgrene, hvad sporten hedder, og hvad hun synes om den. Eleven kan genkende og sige, om navneord for kropsdele er der-, dieeller das-ord. Niveau 1: Eleven læser teksten sammen med en kammerat, og de genfortæller interviewet for hinanden. Eleven behøver hjælp til at forstå ord og vendinger. Når eleven læser op, slår eleven af og til over i en fordansket udtale. Niveau 2: Eleven genfortæller interviewets indhold uden at behøve at kigge i teksten mere end et par gange undervejs. Niveau 3: Eleven forstår hurtigt indholdet i interviewet, gengiver det og går derefter over til at formulere spørgsmål og svar til et interview i en anden tekst. Side 14 af 23

15 Side 15 af 23

16 Der Sprung 2, Kapitel 11 Eleven kan gennemføre korte dialoger om nære emner. enkle kommunikationsstrategier. Eleven kan bestille noget at spise og drikke. Niveau 1: Eleven fremfører delvist en af dialogerne i tekstbogen udenad og opfører eller indspiller den sammen med en kammerat med megen støtte i bogen. Eleven forstår ord og vendinger i den valgte tekst med en del hjælp. Niveau 2: Eleven fremfører en tilsvarende dialog som fx Im Café, og ændrer den ved at bestille noget andet at spise og drikke. Eleven fremfører dialogen eller indspille den med andre med god udtale. Eleven har brug for at have sin tekst ved hånden, når dialogen fremføres. Niveau 3: Eleven fremfører med en eller flere kammerater helt nye dialoger, hvori en situation på en café indgår. Dialogerne fremføres med indlevelse og god forståelig udtale og uden, at eleven kigger i teksten undervejs. hovedindholdet af talt tysk om nære emner. at lytte Eleven kan krydse rigtige svar af i en tabel efter at have lyttet til tekst, der handler om et festudvalg, der diskuterer, hvem der skal gøre hvad til en klassefest. hovedindholdet af enkle Eleven kan vise, at hun kan læse og forstå en Side 16 af 23

17 tekster inden for nære emner. at læse efter hovedindhold tekst, som fx Eis ved at besvare forståelsesspørgsmålene til. Skrivning Eleven kan skrive enkle sætninger. brug af opslagsteknologier. Eleven kan skrive enkle udtryk klart og forståeligt. retstavning og tegnsætning. Skrivning Eleven kan skrive sætninger i et enkelt sprog, der indgår i nye dialoger. Eleven henter støtte i en ordbog fx bogens kapitelordliste eller en digital ordbog undervejs. Eleven kan fx oversætte enkle danske sætninger til tysk. Side 17 af 23

18 Der Sprung 2, Kapitel 12 hovedindholdet af enkle tekster inden for nære emner. at læse Eleven kan vise, at hun kan læse og forstå en tekst om at gå på diskotek ved at svare på spørgsmål og omskrive sætninger, så de passer til indholdet i teksten. Niveau 1: Eleven viser, at hun forstår noget af teksten ved at besvare spørgsmålet, finde nogle enkelte ord i teksten, og har brug for hjælp fra læreren til at forstå sætningerne i omskrivningsopgaven. Niveau 2: Eleven viser, at hun nogenlunde forstår teksten i tekstbogen ved at besvare spørgsmålet, finde ordene i teksten og skriver en del sætninger i omskrivningsopgaven uden hjælp fra lærer eller andre kammerater. Niveau 3: Eleven viser, at hun forstår teksten ved at løse alle opgaver rigtigt på egen hånd Eleven genfortæller desuden teksten frit efter at have læst den et par gange. hovedindholdet af talt tysk om nære emner. at lytte Eleven kan ved at besvare spørgsmål vise, at de kan forstå, hvad en tekst handler om, når de hører personer tale om, hvad de skal efter et besøg på diskotek. Eleven kan skrive enkle udtryk klart og forståeligt. retstavning og tegnsætning. Eleven kan skrive korrekte oversættelser af danske småord. Side 18 af 23

19 Der Sprung 2, Kapitel 14 (F2) Eleven kan udtale ord og udtryk med forståelig intonation (F2) Eleven kan læse og spille mindst én scene af eventyret Hänsel und Gretel med indlevelse, fantasi, tydelig og forståelig artikulation og god udtale. Niveau 1: Eleven læser sine replikker, men støtter sig meget til teksten undervejs. Udtalen er usikker og af og til fordansket, fx når ordet ligner det tilsvarende danske, som fx ordene Zucker og Stiefmutter. Niveau 2: Eleven har brug for at have teksten i hånden, mens han eller han læser sine replikker op. Elevens udtaler sætningerne forståeligt. Eleven trækker delvis på sin forhåndsforståelse fra den danske udgave Hans og Grethe i sin forståelse af teksten. hovedindholdet af talt tysk om nære emner. at lytte hovedindholdet af enkle tekster inden for nære emner. at læse efter hovedindhold, hvad det handler om, når han hører eventyret Hänsel und Gretel. Eleven kan vise, at han kan læse og forstå eventyret Hänzel und Gretel, som han måske også kender fra dansk. Niveau 3: Eleven ser en positiv udfordring i at sige sine replikker på tysk uden at kigge i teksten undervejs. Eleven har en flydende, klar og næsten fejlfri udtale og fremfører teksten med indlevelse og fantasi. Side 19 af 23

20 Kulturforståelse Eleven kan sammenligne tysktalende kulturer med egen kultur. levevilkår i tysktalende lande. Kulturforståelse Eleven kan sammenligne tysk og dansk kultur ved fx at tale om, hvad de forskellige udgaver af folkeeventyr, der både kendes i Danmark og tysktalende kulturer hedder på de to sprog. Side 20 af 23

21 Der Sprung 2, Kapitel 15 Eleven kan gennemføre korte dialoger om nære emner. enkle kommunikationsstrategier. Eleven kan spille dialoger om at købe varer i forskellige slags butikker fx en boghandel og en elektronikafdeling. Niveau 1: Eleven fremfører en af dialogerne i tekstbogen delvist udenad. Eleven forstår ord og vendinger i den valgte tekst med en del hjælp. Niveau 2: Niveau 2: Eleven fremfører et par af dialogerne og indsætter enkelte nye ord i dialogen ved at købe noget andet. Eleven fremfører dialogen med udmærket udtale og næsten udenad. Niveau 3: Eleven fremfører med en eller flere kammerater helt nye dialoger, hvori situationer med indkøb indgår. Dialogerne fremføres med indlevelse og god forståelig udtale og uden, at eleven kigger i teksten undervejs. hovedindholdet af talt tysk om nære emner. at lytte hovedindholdet af enkle tekster inden for nære emner. at læse Eleven kan skrive enkle, i hvilke butikker nogle dialoger foregår og kan vise det ved at sætte kryds ved en tegning. Eleven kan læse og forstå en tekst, der handler om at gå på indkøb i forskellige butikker. Eleven kan samle ord for Side 21 af 23

22 udtryk klart og forståeligt. retstavning og tegnsætning. ting, man kan købe og anvende dem i en ny dialog, som eleven selv skriver. Side 22 af 23

23 Der Sprung 2, Weihnachten Kulturforståelse Eleven kan sammenligne tysktalende kulturer med egen kultur. levevilkår i tysktalende lande Kulturforståelse Eleven kan med udgangspunkt i teksten i tekstbogen fortælle om juletraditioner i Tyskland og sammenligne dem med egne traditioner. Niveau 1: Eleven fortæller med støtte i billeder og tekst om nogle tyske juletraditioner. Eleven fortæller fortrinsvis på dansk. Niveau 2: Eleven fortæller med støtte i nøgleord og sætninger fra kapitlet lidt om julens traditioner i Tyskland på tysk. Niveau 3: Eleven fortæller frit uden at kigge i bogen om de tyske juletraditioner og sammenligner dem med danske juletraditioner. Tekst og medier Eleven kan arbejde med information i enkle tekster og billeder. tekstopbygning og informationssøgning på tysk. Tekst og medier Eleven kan følge bl.a. en tysk instruktion og bage Vanillekipferl efter en opskrift. Side 23 af 23

Der Sprung! 1 Neue Ausgabe, 6. Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse

Der Sprung! 1 Neue Ausgabe, 6. Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse Samtale (f 2) Eleven kan stille og besvare enkle spørgsmål om nære emner. relevante spørgeord og svarstrategier. Fokus- læringsmål Samtale Eleverne kan fortælle om sig selv

Læs mere

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. 1 Jeg kan forstå hovedindholdet af talt tysk om personbeskrivelser.

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. 1 Jeg kan forstå hovedindholdet af talt tysk om personbeskrivelser. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Lytning (Fase 2) Eleven kan forstå enkle budskaber om nære emner / Eleven har viden om forhold mellem mimik, gestik og indhold i situationer.

Læs mere

Årsplan for 6. klasse i tysk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 6. klasse i tysk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 6. klasse i tysk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De Forenklede Fællesmål for faget tysk. Arbejdsformer: Vi arbejder i grupper, parvis og alene. Vi har desuden snakke

Læs mere

Tysk (2. fremmedsprog)

Tysk (2. fremmedsprog) Tysk ( fremmed) Kompetencemål Kompetenceområde Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund Eleverne kan kommunikere mundtligt om nære i et meget

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

Årsplan tysk 6. klasse

Årsplan tysk 6. klasse Årsplan tysk 6. klasse Årsplan 1. forløb Mundtlig kommunikation Ferienaktivitäten Samtale kan stille og besvare enkle spørgsmål om nære emner har viden om relevante spørgeord og svarstrategier Lytning

Læs mere

Der Sprung 2, kapitel 1 Færdigheds- og vidensmål (efter 7. klassetrin)

Der Sprung 2, kapitel 1 Færdigheds- og vidensmål (efter 7. klassetrin) fremmed efter 7. kl Der Sprung 2, kapitel 1 mundtligt i et meget enkelt og budskaber ud fra Eleverne har viden om det e forhold spørgsmål enkle relevante faste for brug af ord og e ord og Eleven kan ord

Læs mere

Årsplan tysk 8.klasse

Årsplan tysk 8.klasse Årsplan tysk 8.klasse Årsplan 1. forløb Samtale (1. fase efter 9. kl.) kan indgå i, fastholde og afslutte enkle samtaler om nære emner har viden om relationsbundne udtryk Sprogligt fokus (3. fase efter

Læs mere

Årsplan tysk 7. klasse 2016/2017

Årsplan tysk 7. klasse 2016/2017 5.-7. klasse Fra den første undervisning lægges hovedvægten indholdsmæssigt på det nære miljø og emner fra elevernes hverdag. Der er fokus på det tyske sprogs nære slægtskab med dansk, og gennem arbejdet

Læs mere

Færdigheds/ vidensmål

Færdigheds/ vidensmål Thème 1 Je m appelle 1 Bonjour! Præsentation (F1) Eleven kan med få sætninger præsentere sig selv ord og faste udtryk for præsentationsformer Præsentation Eleverne kan sige goddag og fortælle, hvad de

Læs mere

Eleven kan interviewe en kammerat om hans/hendes sommerferieaktiviteter.

Eleven kan interviewe en kammerat om hans/hendes sommerferieaktiviteter. Der Sprung 3, Kap 1 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 1 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds-/vidensmål Fokus-læringsmål Tegn på læring

Læs mere

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Sprogligt fokus (Fase 1) Jeg kan forstå og bruge engelske høflighedsudtryk.

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Sprogligt fokus (Fase 1) Jeg kan forstå og bruge engelske høflighedsudtryk. English every day Eleven kan efterligne hyppige ord og fraser / Eleven har viden om de hyppigste ord og fraser. Eleven kan afkode hyppige engelske ord med billedstøtte / Eleven har viden om ordbilleder,

Læs mere

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fællesmål for faget engelsk. Arbejdsformer: Eleverne skal både arbejde enkeltvis, i par og i grupper.

Læs mere

Årsplan for 5. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Tysk/KS

Årsplan for 5. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Tysk/KS Årsplan for 5. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Tysk/KS Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Hallo! Opstart med at lære at præsentere sig selv på tysk, lære en

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt Årsplan Dansk 1. klasse 2015/2016 1. Fortolkning temaer gennem samtale Oplevelse og indlevelse lege sprog, billeder og enkel poetisk sprogbrug og billeder Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Tysk (2. fremmedsprog)

Tysk (2. fremmedsprog) Tysk ( fremmed) Fagformål for faget tysk Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende tysk nationalt og globalt i deres aktuelle

Læs mere

De forenklede mål for faget tysk:

De forenklede mål for faget tysk: 1 Faglig årsplan for 6. klasse Formål for faget tysk: Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke

Læs mere

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 315 Offentligt Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Læse i alle fag Status for Gudrun slutningen af 3. klasse Gudrun er

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Mål for forløb Lasst uns Schlittschuh laufen

Mål for forløb Lasst uns Schlittschuh laufen Tysk 5.-6. klasse Forenklede Fælles Mål (færdigheds- og vidensmål) Mundtlig Lytning Eleverne kan forstå enkle ord, udtryk og budskaber ud fra situation, gestik og mimik Eleverne har viden om det tyske

Læs mere

Der Sprung 4, Kap 1. Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være

Der Sprung 4, Kap 1. Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Der Sprung 4, Kap 1 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 2 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds- Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. klasse 2014 15. Timer og fordeling: Undervisningen består af 9 lektioner fordelt over fem dage.

Årsplan for dansk i 2. klasse 2014 15. Timer og fordeling: Undervisningen består af 9 lektioner fordelt over fem dage. Årsplan for dansk i 2 klasse 2014 15 Timer og fordeling: Undervisningen består af 9 lektioner fordelt over fem dage Materialer: D dansk for 2 klasse, en, Læsebogen, minilæseforståelsen, Læs og forstå i

Læs mere

Der große Wurf. Om forløbet. Niveau. Varighed. 6. klasse. 8-10 lektioner

Der große Wurf. Om forløbet. Niveau. Varighed. 6. klasse. 8-10 lektioner Der große Wurf Niveau 6. klasse Varighed 8-10 lektioner Om forløbet Forløbet tager udgangspunkt i tegneserien Der große Wurf, der er en del af serien Wadenbeisser, hvor journalisterne (skoleelever) på

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Læreplan for tysk. Signalement af faget

Læreplan for tysk. Signalement af faget Læreplan for tysk Læreplan for tysk består af: Signalement Formål Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Det undervises i tysk på 7. 9. Klassetrin De centrale kundskabs og færdighedsområder

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

At en film er humoristisk betyder, at den er sjov og måske lidt fjollet eller skør. Ulvene og fårene i filmen kan snakke.

At en film er humoristisk betyder, at den er sjov og måske lidt fjollet eller skør. Ulvene og fårene i filmen kan snakke. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Mål for læringsforløb Dansk efter 2. klasse

Mål for læringsforløb Dansk efter 2. klasse Mål for læringsforløb Dansk efter 2. klasse Emne: Folk og røvere i Kardemommeby Fælles Mål (færdigheds- og vidensmål) Forberedelse Eleven kan forberede læsning gennem samtale i klassen måder til at skabe

Læs mere

Årsplan for 5.K i tysk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 5.K i tysk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 5.K i tysk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fællesmål for faget tysk. Arbejdsformer: Vi arbejder enkeltvis, parvis og i mindre grupper. Desuden har vi

Læs mere

Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN DEN DEMOKRATISKE SAMTALE

Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN DEN DEMOKRATISKE SAMTALE Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN DEN DEMOKRATISKE SAMTALE DEN DEMOKRATISKE SAMTALE INDHOLD INTRO (ARK1) 1. Før du ser filmen 2. Mens du ser filmen 3. Efter du har set filmen TJEK DIN FORSTÅELSE (ARK2)

Læs mere

Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16

Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16 Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16 Tyskbøgerne Alles klappt!, som eleverne undervises efter, tager udgangspunkt i fælles mål for faget. Alles klappt! ønsker at få eleverne til at tale tysk

Læs mere

Årsplan engelsk 6. klasse

Årsplan engelsk 6. klasse Årsplan engelsk 6. klasse Årsplan 1. forløb Food (eksempel) Kommunikationsstrategier kan vælge gættestrategier i forståelse af ukendt ordforråd har viden om forskellige gættestrategier Samtale kan indgå

Læs mere

Årsplan tysk GQ/HØP 1617

Årsplan tysk GQ/HØP 1617 Årsplan tysk GQ/HØP 1617 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt tyskhold. Fagligt er der stor spredning på holdet; nogle kan med rimelig

Læs mere

Zivilcourage. Om forløbet. Forfatter. Niveau. Varighed. Lisebet Svanøe klasse. 3-5 lektioner

Zivilcourage. Om forløbet. Forfatter. Niveau. Varighed. Lisebet Svanøe klasse. 3-5 lektioner Zivilcourage Forfatter Lisebet Svanøe Niveau 9.-10. klasse Varighed 3-5 lektioner Om forløbet Forløbet Zivilcourage er tænkt som et supplerende forløb til undervisningen, som eleverne delvist kan arbejde

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Pit Stop #3 Here I Am

Pit Stop #3 Here I Am Pit Stop #3 Here I Am My name is Færdigheds- og Præsentation (Fase 3) Eleven kan kort fortælle om sig selv / ord og fraser til at præsentere sig selv. Præsentation (Fase 3) Eleven kan sige goddag og fortælle,

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Årsplan for dansk i 3. klasse 2013-14. Årsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i skolen s egen Læseplan for faget dansk.

Årsplan for dansk i 3. klasse 2013-14. Årsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i skolen s egen Læseplan for faget dansk. Årsplan for dansk i 3. klasse 2013-14. Årsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i skolen s egen Læseplan for faget dansk. Links: http://www.ryparkenskole.dk/index.php?id=121 Forord: Det skal fortsat være

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017

Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017 Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017 Undervisningen tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål for fanget engelsk. Materialer: Vi bruger ikke noget bogsystem i undervisningen. Eleverne får

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kinesisk - sprog og kultur November 2014 Fælles mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i kinesisk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Sternzeichen. Niveau. Varighed. Forfatter. Om forløbet. Forslag til læringsmål og tegn på læring klasse lektioner.

Sternzeichen. Niveau. Varighed. Forfatter. Om forløbet. Forslag til læringsmål og tegn på læring klasse lektioner. Sternzeichen Niveau 4.-6. klasse Varighed 8-10 lektioner Forfatter Martje Moseler Om forløbet Forløbet Sternzeichen handler om stjernetegn og horoskoper. Eleverne arbejder med et ordforråd, hvor formålet

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse, arbejder vi med følgende: Indhold: Læsebog og arbejdsbog til Den første læsning

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Relation til Fælles Mål. skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid.

Relation til Fælles Mål. skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid. Fagårsplan 10/11 Fag: engelsk Klasse: 5.a Lærer: MC Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Family/myself, numbers August Arbejde med familien, beskrive sig selv og en ven. Repetere tallene fra 0-100

Læs mere

Opfølgningsskema. Løbende opfølgning i dansk som andetsprog basis. Til løbende opfølgning på én elev TRIN

Opfølgningsskema. Løbende opfølgning i dansk som andetsprog basis. Til løbende opfølgning på én elev TRIN Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen Løbende opfølgning TRIN 3 Løbende opfølgning i dansk som andetsprog

Læs mere

Årsplan tysk GQ/HØP 1718

Årsplan tysk GQ/HØP 1718 Årsplan tysk GQ/HØP 1718 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt tyskhold. Fagligt er der stor spredning på holdet; nogle kan med rimelig

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM KEVINS HUS I litteratursamtalen får eleverne mulighed for at fortælle om deres oplevelse af bogen samtidig med at de hører om deres klassekammeraters. Samtalen

Læs mere

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo Christiane F Et undervisningsforløb til temaet Familie i udskolingen

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo Christiane F Et undervisningsforløb til temaet Familie i udskolingen Wir Kinder vom Bahnhof Zoo Christiane F Et undervisningsforløb til temaet Familie i udskolingen Jeg har anvendt uddrag fra Wir Kinder vom Bahnhof Zoo Christiane F. i forbindelse med temaet Familie. Jeg

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse Skoleområdet 1 Fra 4. til 6.klasse er læsning et redskab i alle skolens fag, og eleverne skal nu for alvor forstå og bruge det læste. I løbet af de fire første skoleår

Læs mere

Karakterer på 7-trinsskalaen

Karakterer på 7-trinsskalaen Om 7-trins-skalaen I det danske uddannelsessystem anvender vi 7-trins-skalaen. Den består af syv karakterer. Hvis der er et beståkrav, er eleven/den studerende bestået, når hun/han får karakteren 02, 4,

Læs mere

EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 1. KLASSE

EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 1. KLASSE EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 1. KLASSE AUGUST uge 33-34-35 Kompetence område Færdighedsog vidensområde(r) Læringsmål Det er målet, at eleverne Forløb/træning Tid Korrektur ved, hvordan man bruger afkodningsstrategien

Læs mere

Eksempel på undervisningsplan i tysk 8. klasse

Eksempel på undervisningsplan i tysk 8. klasse Eksempel på undervisningsplan i tysk 8. klasse Tysk 8. klasse Tema: Reisen Opstart: august 2013 Indhold: at opleve verden Mål: Fokus vil ligge på udtale og sætningsopbygning. En del af det, at kunne begå

Læs mere

Eleven kan indgå i, fastholde og afslutte enkle samtaler om nære emner. Eleven har viden om relationsbundne udtryk

Eleven kan indgå i, fastholde og afslutte enkle samtaler om nære emner. Eleven har viden om relationsbundne udtryk Tysk Der Sprung 4: Kap.1 detaljer om nære holdninger inden for nære at lytte at afkode af situation, metode til at forbinderord udtale og nære af enkle tekster om nære at læse konteksts skriveprocesser

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Merry Christmas. Hvis du vil udfordre dine elever, kan du bede dem om at slå gloserne fra, når de læser teksterne.

Merry Christmas. Hvis du vil udfordre dine elever, kan du bede dem om at slå gloserne fra, når de læser teksterne. Merry Christmas Niveau 4. - 5. klasse Varighed 2-4 lektioner Om forløbet Forløbet Merry Christmas er centreret omkring emnet jul og juletraditioner. Eleverne får mulighed for at opfriske og udvide deres

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for tysk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for tysk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk I tysk i 8. klasse vil vi arbejde med følgende fem temaer: Mit Musik geht alles besser Familie

Læs mere

Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur. Kompetenceområdet kultur og samfund omfatter to færdigheds- og vidensområder:

Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur. Kompetenceområdet kultur og samfund omfatter to færdigheds- og vidensområder: Årsplan tysk: 6 x I udarbejdelsen af min årsplan i tysk 6. kl. tager jeg udgangspunkt i fagets 3 centrale kundskabs- og færdighedsområder, og i det nedenstående har jeg i punktform ridset det op, som jeg

Læs mere

Indskoling et legende og lærende univers

Indskoling et legende og lærende univers Indskoling et legende og lærende univers Litteraturundervisning Digtning Produktion af bøger Læsning - dialogisk læsning Det første projektarbejde Helle Frost 1.sep.10 CFU Aalborg Litteraturundervisning

Læs mere

Mein Kiez. Mein Kiez præsenterer eleverne får nogle af områderne i Berlin. De skal læse kort og beskrivelser, hvortil der også er lytteøvelser.

Mein Kiez. Mein Kiez præsenterer eleverne får nogle af områderne i Berlin. De skal læse kort og beskrivelser, hvortil der også er lytteøvelser. Mein Kiez Niveau 9. klasse Varighed 8-10 lektioner Om forløbet Mein Kiez er et forløb, hvor eleverne møder Berlin set gennem unge berliners øjne. De skal høre musik, læse digte og rejse på tur med Clara

Læs mere

Fælles mål for Billedkunst. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN

Fælles mål for Billedkunst. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Fælles mål for Billedkunst for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af billedkunstlæreren, skoleåret 2006-2007 23. april 2007 Side 1 af 47 Forord Undervisning i billedkunst på Al-Salahiyah

Læs mere

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012 Sommerferieminder Danskværksteder a. It b. Grammatik c. Skønskrift/Læsning Fabler 41 Emneuge for hele årgangen It Eleverne skal skrive om deres sommerferie. Eleverne fortæller om en oplevelse fra deres

Læs mere

Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15

Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15 Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15 Tyskbøgerne Alles klappt!, som eleverne undervises efter, tager udgangspunkt i fælles mål for faget. Alles klappt! ønsker at få eleverne til at tale

Læs mere

Fransk 2. fremmedsprog Kapitel 1 Færdigheds- og vidensmål (efter 7. klassetrin)

Fransk 2. fremmedsprog Kapitel 1 Færdigheds- og vidensmål (efter 7. klassetrin) Fransk 2. fremmedsprog Kapitel 1 kommunikere mundtligt om i et meget 1. genkende særlige e i ord 2. skelne mellem ord og faste s udtale stille om for præsentationsformer efterligne i faste mellem e og

Læs mere

Opfølgningsskema. Løbende opfølgning i dansk som andetsprog basis. Til løbende opfølgning på flere elever ad gangen TRIN

Opfølgningsskema. Løbende opfølgning i dansk som andetsprog basis. Til løbende opfølgning på flere elever ad gangen TRIN Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen Løbende opfølgning TRIN 3 Løbende opfølgning i dansk som andetsprog

Læs mere

Das Traumtor. Om forløbet. Oversigt over forløbet. Niveau. Varighed. 6. klasse. 6-8 lektioner

Das Traumtor. Om forløbet. Oversigt over forløbet. Niveau. Varighed. 6. klasse. 6-8 lektioner Das Traumtor Niveau 6. klasse Varighed 6-8 lektioner Om forløbet Undervisningsforløbet Das Traumtor er et sportsforløb, som tager udgangspunkt i Jasper og hans venner, som dyrker fodbold. Fodboldforløbet

Læs mere

Intro. Kompetenceområde: Læsning Finde tekst. Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg. Tekstforståelse

Intro. Kompetenceområde: Læsning Finde tekst. Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg. Tekstforståelse Intro Finde tekst Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg Tekstforståelse Eleven har viden om fortællende og informerende teksters struktur Eleven kan få øje på sproglige træk sproglige, lydlige

Læs mere

Free Time, Me Time! Hvis du vil udfordre dine elever, kan du bede dem om at slå gloserne fra, når de læser teksterne.

Free Time, Me Time! Hvis du vil udfordre dine elever, kan du bede dem om at slå gloserne fra, når de læser teksterne. Free Time, Me Time! Niveau 4. klasse Varighed 8-10 Lektioner Om forløbet Forløbet Free time, me time tager udgangspunkt i tre børns forskellige fritidsinteresser og hobbyer og er tilrettelagt, så det passer

Læs mere

Märchen. Om forløbet. Niveau. Varighed. 8. klasse. 8 lektioner

Märchen. Om forløbet. Niveau. Varighed. 8. klasse. 8 lektioner Märchen Niveau 8. klasse Varighed 8 lektioner Om forløbet Alle kender til eventyrets magiske verden, eventyrets typiske konstruktion og karaktertræk. Samtidig kender eleverne til de typiske figurer og

Læs mere

Ein großes Talent. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. 9. klasse. 12 lektioner

Ein großes Talent. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. 9. klasse. 12 lektioner Ein großes Talent Niveau 9. klasse Varighed 12 lektioner Om forløbet X Factor er kendt i hele verden også i Tyskland! I 2012 løb tredje sæson over skærmen og var en stor publikumssucces. Genren talentshows

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Eksempel på undervisningsplan i tysk 9. klasse

Eksempel på undervisningsplan i tysk 9. klasse Eksempel på undervisningsplan i tysk 9. klasse Tysk 9. klasse Tema: Ich bin eine deutsche Türkin Opstart: august 2013 Indhold: kulturforskelle og immigration Mål: Fokus vil ligge på udtale og sætningsopbygning.

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Du skal se to film. o De Fantastiske 3 o Orla Frøsnapper. Du skal lære

Du skal se to film. o De Fantastiske 3 o Orla Frøsnapper. Du skal lære Du skal se to film o De Fantastiske 3 o Orla Frøsnapper Du skal lære o o o o o At tale på dansk om karakterer i film. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene. At læse og forstå korte tekster

Læs mere

Læseplan for valgfaget tysk

Læseplan for valgfaget tysk Læseplan for valgfaget tysk Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7.- 9. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 6 Kultur og samfund 8 Indledning Faget tysk som valgfag udbydes i Folkeskolen

Læs mere

Fransk - 2. fremmedsprog

Fransk - 2. fremmedsprog Fransk - fremmed Kompetencemål Kompetenceområde Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund på mundtligt om nære i et meget enkelt og forståeligt

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fransk - 2. fremmedsprog Færdigheds- og vidensmål (efter 7. klassetrin)

Fransk - 2. fremmedsprog Færdigheds- og vidensmål (efter 7. klassetrin) Fransk - fremmed Temaet bør de med blå markede områd. Je m'appelle Lytning Samtale Præsentation på mundtligt om nære i et meget særlige e lyde i ord mellem faste s udtale Eleven kan bruge et besvare spørgsmål

Læs mere

Klassekabalen: Lejrskole Bror, min bror

Klassekabalen: Lejrskole Bror, min bror Du skal se to film om traditioner o o Klassekabalen: Lejrskole Bror, min bror Du skal lære o o o o o At tale på dansk om forskellige traditioner i Danmark. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

Hexenleben. Om forløbet. Niveau. Varighed 8-10 lektioner

Hexenleben. Om forløbet. Niveau. Varighed 8-10 lektioner Hexenleben Niveau 6. klasse Varighed 8-10 lektioner Om forløbet Undervisningsforløbet Hexenleben er velegnet til begynderundervisningen i 6.kl. Forløbet foregår i Trixburg, hvor bl.a. heksene Albert Aggerstein,

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion.

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. Fag: Tysk Hold:14 Lærer: Malene Clante 31-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Fælles mål for dansk. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN

Fælles mål for dansk. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Fælles mål for dansk for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af dansklærerne, skoleåret 2005-2006 20. januar 2010 Side 1 af 55 Forord Undervisning i dansk på Al-Salahiyah Skolen tager udgangspunkt

Læs mere

De forenklede mål for faget tysk:

De forenklede mål for faget tysk: 1 Faglig årsplan for 4. klasse Formål for faget tysk: Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke

Læs mere