GUIDE. - til udvikling af turistoplevelser gennem brugerdreven innovation. Section - 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE. - til udvikling af turistoplevelser gennem brugerdreven innovation. Section - 1"

Transkript

1 GUIDE - til udvikling af turistoplevelser gennem brugerdreven innovation Section - 1

2 DESTINATION SØNDERJYLLAND - VÆRD AT SMAGE PÅ! Denne guide henvender sig til dig, som arbejder med udvikling af oplevelser i turistbranchen. Formålet med guiden er at inspirere dig til arbejde med brugerdreven innovation i udviklingen af turistoplevelser. Med guiden bliver du ført trinvist igennem en kreativ innovationsproces, der resulterer i idéer til fremtidige oplevelseskoncepter. I processen involveres mennesker med forskellige baggrunde, som alle bidrager med deres viden og perspektiver til udviklingen af oplevelserne dem som arbejder med organisering af turismen, dem som udbyder turistoplevelser, og dem som i sidste ende skal købe oplevelserne. Mad er det gennemgående tema i guiden. Gennem en række kvalitative undersøgelser har vi undersøgt, hvilke potentialer den sønderjyske madkultur rummer for attraktive turistoplevelser, og resultaterne af disse undersøgelser fremlægges i guiden. Vi håber dog, at guiden vil virke som en inspiration til at bringe en ny metode ind i arbejdet med udvikling af turistoplevelser inden for mange andre emner. Hvorfor ikke afprøve processen i udviklingen af kulturoplevelser, campingoplevelser eller historieoplevelser? Guiden er baseret på erfaringer, vi har opnået gennem arbejdet med vores speciale på kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi ved Aarhus Universitet i perioden september marts Specialets emne er udvikling af sønderjyske turistoplevelser med mad i fokus. - Karen Julie Fink og Sofie Egel Andersen Oplevelsesøkonomi, Aarhus Universitet Marts 2013 Som en del af specialeprocessen har vi gennemført en brugerdreven innovationsproces med det formål at undersøge potentialerne for udvikling af attraktive madoplevelser i en fremtidig Destination Sønderjylland. Resultatet af denne proces blev en række interresante idéer til fremtidige oplevelser i destinationen, der udsprang af et frugtbart møde mellem forskellige mennesker med en interesse i gode turistoplevelser. Med udgangspunkt i denne proces bringer vi i guiden en række anbefalinger til, hvordan man i fremtiden kan arbejde med oplevelsesudvikling indenfor turistbranchen. Ønsker du et indblik i grundlaget for guidens indhold, henviser vi til specialet: Jeg vil have Sønderjylland ind under huden destinationsudvikling i krydsfeltet mellem mad, oplevelser og turisme. (Oplevelsesøkonomi, Aarhus Universitet 2013)

3 Jeg synes det var spændende især at få turisterne med rundt om bordet, når man snakker udvikling af produkter. Det der wake up call udefra omkring Sønderjylland. OPSKRIFT Her får du en opskrift på, hvordan du, gennem en brugerinvolverende proces, kan skabe idéer til oplevelseskoncepter, der tager udgangspunkt i dit område. Guiden er opbygget, så du dels finder en række anbefalinger til din proces og dels ser, hvordan anbefalingerne kan føres ud i livet, med en innovationsproces gennemført i Sønderjylland som eksempel. Repræsentant fra den sønderjyske turistbranche Jeg synes det har været nogle gode indspark og horisonten er udvidet Ingredienser s. 6 - Hvad skal ingredienserne i et succesfuldt oplevelseskoncept være? - Eksempel fra Sønderjylland sønderjysk caféejer En hyggelig og inspirerende dag Jeg har lyst til at tilbringe mere tid i Sønderjylland Turist fra Aarhus Kokke s Hvem skal være med i udviklingen af oplevelseskoncepterne? - Eksempel fra Sønderjylland Tilberedning s Hvilken ramme skal idéudviklingen foregå inden for? - Eksempel fra Sønderjylland Redskaber s Hvordan skal idéerne til oplevelseskoncepterne opstå? - Eksempel fra Sønderjylland Citater fra evalueringen af en idéudviklingsworkshop afholdt i Tønder, januar 2013 med repræsentanter fra den sønderjyske turist- og fødevarebranche og aarhusianske madentusiaster i rollen som turister. Tilsmagning s Hvad skal der ske med konceptidéerne fremover? - Eksempel fra Sønderjylland

4 INGREDIENSER HVAD SKAL INGREDIENSERNE I ET SUCCESFULDT OPLEVELSESKONCEPT VÆRE? Hvis du skal udvikle turistoplevelser, som er attraktive og unikke, er det vigtigt, at du har en grundig forståelse af den kontekst, som oplevelseskoncepterne udvikles til. En indsigt i konteksten skal hjælpe dig til at identificere, hvilke ingredienser oplevelseskoncepterne kan bygge på. Undersøg konteksten - eksempelvis madoplevelser i Sønderjylland - og forsøg med dine undersøgelser at blive klogere på: Turisternes behov og præferencer Udbydernes interesser Særlige udfordringer Særlige potentialer Anvend eksempelvis interviews og deltagerobservationer som metoder til at få et indblik i det, som gør sig gældende for dit område. Find ud af hvad der er unikt for lige præcist dit område, så du kan anvende dette i udviklingen af attraktive oplevelseskoncepter. Identificer ud fra dine undersøgelser hvilke ingredienser som oplevelseskoncepterne med fordel kan bygge på. Det kan eksempelvis være nøgleord som historie, natur, læring eller leg. For mere information om værdien af en grundig kontekstforståelse i en innovationsproces se: Jonas Löwgren & Erik Stolterman: Thoughtful Interaction Design A Design Perspective on Information Technology, MIT Press, 2007 For mere information om interviewteknikker og deltagerobservationer se: Uwe Flick: An introduction to qualitative research, SAGE 2009, Ingredienser Ingredienser - 7

5 EKSEMPEL INGREDIENSER I SØNDERJYLLAND For at opnå en forståelse af de muligheder og udfordringer som konteksten madoplevelser i Sønderjylland rummer tog vi på tur til en række af områdets turistattraktioner og undersøgte, hvordan de i dag inddrager mad i deres oplevelser, og hvordan det virker. Undervejs interviewede vi turister, vi mødte i området, for at blive klogere på deres oplevelse af at være på ferie i Sønderjylland. For at få et indblik i udefrakommendes syn på landsdelen afholdte vi desuden et fokusgruppeinterview i Aarhus med 11 deltagere, som skulle fortælle os, hvad der skal til for at lokke dem på ferie i Sønderjylland. Fælles for deltagerne var, at de alle havde en stor interesse for mad og går målrettet efter gode madoplevelser, når de er på ferie. Derfor kunne de hjælpe os til at forstå, hvordan man skaber den ideelle ferie-madoplevelse. Besøg på attraktionen Historiecenter Dybbøl Banke Disse undersøgelser hjalp os til at udpege, hvilke ingredienser madoplevelser i Sønderjylland med fordel kan bygge på. På de følgende sider kan du læse, hvad undersøgelserne viste. Interview med turist på ferie i Sønderjylland Fokusgruppeinterview med madentusiater om Sønderjylland i Aarhus 8 - Ingredienser i Sønderjylland Ingredienser i Sønderjylland - 9

6 INGREDIENSER I DEN GODE FERIE- MADOPLEVELSE I SØNDERJYLLAND HER KAN DU LÆSE, HVAD VI FANDT UD AF I VORES UNDERSØGELSER AF POTENTIALERNE FOR SØNDERJYSKE TURISTOPLEVELSER MED MAD I FOKUS. Sønderjylland er en region med en særlig madkultur. Områdets geografiske placering i en grænseregion og den dramatiske historiske baggrund har ført til en række kulinariske fænomener, som er særlige for lige præcist denne del af Danmark eksempelvis det sønderjyske kaffebord, en stolt pølsemagertradition og forskellige kålretter. Det er kendetegnende for den traditionelle sønderjyske madkultur, at den består af forholdsvis tunge, nærringsrige retter. Retter som er påvirket af sur-søde og røgede smagsnuancer fra nabolandet i syd. Vi har erfaret, at der i Sønderjylland idag findes et stort udbyd af succesfulde madoplevelser. Nogle steder er maden i centrum, andre steder bruges maden til at forstærke en oplevelse, som har noget andet i fokus. Der er dog stadig et stort uudnyttet potentiale for at indtænke mad som en del af de sønderjyske turistoplevelser. Det kulinariske landskab i Sønderjylland er imidlertid også kendetegnet af en række selvstændige fødevareproducenter, der producerer en lang række fødevarer af høj kvalitet. Produkterne er i nogle tilfælde påvirket af områdets særlige natur og dyrkningsforhold og i andre tilfælde af den historiske madkulturarv. Hos flere af disse virksomheder har en efterspørgsel fra forbrugerne ført til, at produktionerne åbnes op for besøgende, som kan opleve hvordan virksomhedens produkter fremstilles Ingredienser i Sønderjylland Ingredienser i Sønderjylland - 11

7 HVAD TÆNKER DANSKERE, SOM IKKE KOMMER FRA SØNDERJYLLAND OM OM- RÅDET OG OM DEN SØNDERJYSKE MAD? De danskere vi har interviewet, associerer sønderjysk mad med egnsretter som kålpølser, grønlangkål og rugbrødslagkage i højere grad end med specifikke råvarer eller fødevarevirksomheder. Retterne i det sønderjyske køkken f.eks. solæg, surrib og stuvet hvidkål, er velkendte begreber for mange, men det er de færreste, der rent faktisk har smagt dem. Derfor kan der spores en vis nysgerrighed i forhold til at smage de sønderjyske specialiteter. Sønderjysk mad er i de adspurgtes øjne traditionel men alligevel lidt moderne, fordi mormor-mad og retro-retter er oppe i tiden. Den traditionelle sønderjyske mad er attraktiv for nogen, mens den er for tung for andre. Hvis de skal sætte tænderne i egnens specialiteter, skal de serveres i en fornyet version. Det sønderjyske køkken rummer retter og råvarer til enhver årstid. Sæsonbestemte specialiteter kan være med til at lokke turister til området uden for højsæsonen. For udefrakommende danskere er Sønderjylland først og fremmest attraktiv som feriedestination på grund af områdets særlige natur og historie. Samtidig er det en landsdel, som, mere end nogen anden, er kendt for sin madkultur. De kendetegn kan med fordel kobles i oplevelseskoncepter, hvor maden supplerer de attraktioner, egnen i forvejen byder på. Skal man udvikle madoplevelser i Sønderjylland kan man altså med fordel anvende tradition, fornyelse, aktiv deltagelse, læring, sæson, natur og historie som ingredienser. Den gode ferie-madoplevelse er for nogle en oplevelse, hvor de selv deltager aktivt. Eksempelvis en tur ud i Vadehavet, hvor man samler og spiser sine egne østers. Sådan en oplevelse kan være ekstra interessant, hvis den kombineres med et læringselement, så man lærer noget om maden og tilberedningsmetoden. For andre er nydelsen det vigtigste. De gode ferie-madoplevelser er dem, hvor man får maden serveret og kan læne sig tilbage og nyde områdets specialiteter Ingredienser i Sønderjylland Ingredienser i Sønderjylland - 13

8 KOKKE HVEM SKAL VÆRE MED I UDVIKLINGEN AF KONCEPTERNE? Når du skal arbejde med udvikling af oplevelser, kan du med fordel invitere forskellige mennesker, fra den kontekst du udvikler til, med i processen. Sammensæt en gruppe, hvor både din turistorganisation, lokale aktører der udbyder oplevelser i området og potentielle turister er repræsenterede, og bring dem sammen i en idéudvikling. På den måde kommer interesser og behov fra de mennesker som dels skal tilbyde oplevelserne, dels skal benytte sig af dem, til at udstikke retningen for koncepterne. Dermed er der en god chance for, at de turistoplevelser, der kommer ud af idéudviklingen bliver realistiske og interessante for aktørerne at føre ud i livet - og samtidigt attraktive for fremtidige besøgende. Inviter altså deltagere som er fælles om en interesse i gode turistoplevelser. Deltagerne kan f.eks. være: I mødet mellem turistorganisation, lokale aktører og potentielle turister kan idéer, som er rodfæstede i alle parters interesser og behov, opstå. medarbejdere fra din turistorganisation, som arbejder med udvikling af turismen i området fødevareproducenter, restauratører, museer eller andre aktører, som udbyder oplevelser til turister udefrakommende personer fra den målgruppe, du ønsker at tiltrække, som har været eller kan blive turister i dit område. Du kan for eksempel finde disse mennesker ved at opsøge et interessefællesskab, der dyrker det emne du arbejder med en sejlklub, en campingforening eller et madlavningshold på en aftenskole. For mere information om at udvælge deltagere (brugere) i en brugerdreven innovationsproces se: Anne Marie Kanstrup & Pernille Bertelsen: User Innovation Management a handbook, Aalborg University Press, Kokke Kokke - 15

9 EKSEMPEL KOKKE I SØNDERJYLLAND I Sønderjylland deltog tre parter i en fælles idéudvikling. Dels en repræsentant fra en sønderjysk turistorganisation, dels lokale aktører, som udbyder madoplevelser og endeligt en gruppe udefrakommende madentusiater i rollen som potentielle turister. Udbyderne af madoplevelser talte virksomhederne Søndernæsgaard, Naturmælk, Vibegaard, Johanne s Kaffebar og fødevarenetværket Sønderjyske Fristelser. Det gjaldt for dem alle, at de allerede arbejder med oplevelser i forbindelse med deres virksomhed, men ikke i høj grad beskæftiger sig med turisme. De potentielle turister var madentusiaster med bopæl i Aarhus, som tidligere havde deltaget i vores fokusgruppeinterview. Dem havde vi bl.a. fundet frem til gennem et madlavningshold på en aftenskole. Vi rekrutterede madentusiasterne ud fra disse kriterier: Udbydere af madoplevelser, potentielle turister og en repræsentant fra den lokale turistorganistion udvikler idéer i fællesskab Jeg er meget interesseret i mad også mere end de fleste i min omgangskreds Jeg kan godt finde på at vælge feriedestination efter stedets madkultur Jeg kommer ikke fra Sønderjylland, men har været der på ferie eller besøg ideudvikling i Sønderjylland Formålet med at invitere deltagere med denne profil var, at de, med deres store interesse og ekspertise inden for mad og madoplevelser, kunne være med til at sikre, at de idéer som opstod, var attraktive for et kræsent publikum. Vi oplevede, at det var overraskende nemt at finde folk, som havde lyst til at deltage i processen. Deres engagement skyldtes først og fremmest en passion for emnet mad, men også en nysgerrighed forbundet med at tage del i en kreativ udviklingsproces Kokke i Sønderjylland Kokke i Sønderjylland - 17

10 TILBEREDNING HVILKEN RAMME SKAL IDÉUDVIKLINGEN FOREGÅ INDEN FOR? Når du planlægger, hvordan du vil bringe de forskellige parter sammen i en idéudvikling, skal du overveje, hvordan du skaber en proces, som er attraktiv for alle at deltage i. Skal idéudviklingen eksempelvis foregå som en workshop? På en hverdag, en weekend eller i en ferie? Hvad skal varigheden være? Skal det foregå i eller udenfor det område, som er i fokus? Det kan være en stor fordel at afholde idéudviklingen i lokalområdet, fordi omgivelserne kan virke som inspiration og medvirke til, at idéerne tager udgangspunkt i stedet og stedets særlige styrker. At holde idéudviklingen i dit lokalområde medfører dog nogle udfordringer i forhold til at få udefrakommende deltagere i rollen som potentielle turister med, hvis de kommer langt væk fra. Vær opmærksom på at afsætte ressourcer til at planlægge og afvikle en proces, som det er attraktivt for alle parter at deltage i. Eksempelvis ved at byde de udefrakommende deltagere på en oplevelse i området, som en gulerod for at tage del i processen. FACILITERING Når du har bragt de forskellige deltagere sammen, gælder det om at få det fulde udbytte af deres tilstedeværelse. Det sikrer du bl.a. ved at sørge for, at der er en person, som har til opgave at facilitere processen. Facilitatoren skal tage ansvar for styringen af processen og skabe en tryg ramme, så deltagerne kan koncentrere sig om at spille ind med deres holdninger og idéer uden at bekymre sig om processens forløb. Vær opmærksom på, at de forskellige parters deltagelse betyder, at mange forskellige behov og interesser sættes i spil. Deltagerne kan have forskellige visioner og det kræver stram styring af facilitatoren, hvis alle skal arbejde sammen om et fælles mål. For mere information om at facilitere en brugerdreven innovationsproces se: Anne Marie Kanstrup & Pernille Bertelsen: User Innovation Management a handbook, Aalborg University Press, Tilberedning Tilberedning - 19

11 EKSEMPEL TILBEREDNING I SØNDERJYLLAND Idéudviklingen i vores proces foregik under en 3-timers workshop, som blev afholdt en lørdag formiddag i en kaffebar i Tønder. Kaffebaren skabte en hyggelig ramme for mødet mellem deltagerne og fungerede samtidig som et udstillingvindue for de medvirkende virksomheder, hvis produkter blev solgt i kaffebarens butik. Under workshoppen fik de deltagende producenter mulighed for at præsentere deres virksomhed og fortælle om de visioner, de har for at udvikle virksomheden i forhold til turisme, og hvilke udfordringer de så i den forbindelse. Madentusiasterne spillede ind i diskussionen med deres interesser, præferencer og syn på Sønderjylland og turistorganisationens repræsentant bidrog med turistbranchens perspektiv på muligheder og udfordringer. Vi deltog som facilitatorer og styrede slagets gang. Engageret diskussion under workshop Frokost Vadehavstapas Deltagerne diskuterede lystigt under hele workshoppen, og snakken fortsatte efterfølgende under en fælles frokost, der bestod af lokale specialiteter. For at gøre det attraktivt for de udefrakommende madentusiaster at deltage bød programmet efter frokosten på en gourmettur en guidet tur i lokalområdet, med fokus på spiselige planter i naturen. En guidet tur i den lokale natur 20 - Tilberedning i Sønderjylland Tilberedning i Sønderjylland - 21

12 REDSKABER HVORDAN SKAL IDÉERNE TIL OPLEVELSESKONCEPTERNE OPSTÅ? Gode idéer opstår, som oftest, ikke ud af det blå. Skal du arbejde målrettet med idéudvikling, skal du på forhånd overveje, hvilke redskaber du vil bruge til at skabe idéer med. Formålet med at bruge redskaber er først og fremmest at støtte deltagerne i deres idéudvikling. Ikke alle er vant til at tænke kreativt, og derfor er det vigtigt, at du skaber rammerne for, at de gode idéer kan opstå. Et andet formål med at anvende redskaber er at sørge for, at din viden om konteksten kommer til at danne grundlaget for idéudviklingen, så idéerne har rødder i den virkelige verden. På de følgende sider præsenteres to redskaber, som er anvendelige til at få konkrete idéer til oplevelsesdesign, med udgangspunkt i din viden om konteksten: KOMBINATIONSREDSKAB 1: til lokalt forankrede idéer KOMBINATIONSREDSKAB 2: til idéer på destinationsplan Kombinationsredskaberne egner sig til at gennemføre en idéudvikling i to runder. I den første runde skabes idéer med udgangspunkt i de deltagende aktørers virksomheder vha. kombinationsredskab 1. I den anden runde tænkes disse idéer ind i en større geografisk kontekst vha. kombinationsredskab 2. Idéudviklingen kan med fordel foregå i grupper med mellem tre og otte deltagere. For mere information om at anvende redskaber som støtte i en brugerdreven innovationsproces se: Anne Marie Kanstrup & Pernille Bertelsen: User Innovation Management a handbook, Aalborg University Press, Redskaber Redskaber - 23

13 KOMBINATIONS- REDSKAB 1 (CIRKA 30 MIN. PR. RUNDE) Formålet med dette redskab er at skabe idéer til oplevelser, som tager udgangspunkt i en af de deltagende udbydere af oplevelser, og som bygger på viden om den kontekst som oplevelserne designes til. AKTIV DELTAGELSE SÆSON TRADITION FORNYELSE FØR IDÉUDVIKLINGEN: De ingredienser som du under din undersøgelse af konteksten fandt frem til kunne indgå i oplevelseskoncepterne, opsummerer du med ét nøgleord på hver deres ark papir. Arkene indgår i redskabet sammen med tusser, post it s og en spillebrik. HISTORIE NATUR LÆRING UNDER IDÉUDVIKLINGEN: Placer arkene med ingredienser i en cirkel, så alle kan se dem. Skriv navnet på en af de deltagende virksomheder i centrum af cirklen. Bed en repræsentant fra den virksomhed som er i centrum præsentere sin virksomhed og fortælle om sine ønsker og behov for udvikling i virksomheden i forhold til turisme. Kobl derefter virksomheden i centrum med én af ingredienserne, ved at placere spillebrikken på denne ingrediens. Brainstorm på idéer til oplevelser, ud fra denne kobling tag udgangspunkt i den viden, I har fået om virksomheden. Skriv de idéer som opstår ned på post it s og placér dem uden for cirklen. Diskutér og nuancer idéerne gennem en dialog i gruppen. Når koblingen er udtømt, flyttes brikken til en anden ingrediens og der brainstormes på idéer ud fra den nye kombination. Overvej eventuelt hvordan flere ingredienser kan kobles i én idé. Vær opmærksom på at det kan være en udfordring at finde den rette balance mellem vilde og realistiske idéer. Det er facilitatorens opgave at sørge for, at der skabes et rum, hvor alle idéer anerkendes, og hvor der samtidig er plads til at diskutere idéerne konstruktivt. En model af kombinationsredskab 1 med ingredienser fra den sønderjyske kontekst (side 12-13) som eksempel. EFTER IDÉUDVIKLINGEN Efter cirka 30 minutter lægges idéerne til side, en ny virksomhed kommer i fokus, og øvelsen gentages. For mere information om brainstorming i en innovationsproces se: Jonas Löwgren & Erik Stolterman: Thoughtful Interaction Design A Design Perspective on Information Technology, MIT Press, Kombinationsredskab 1 Kombinationsredskab 1-25

14 EKSEMPEL KOMBINATIONS- REDSKAB 1 I SØNDERJYLLAND Under workshoppen i Sønderjylland blev kombinationsredskab 1 anvendt ad flere omgange, med de forskellige deltagende virksomheder som centrum for idéudviklingen. Eksempelvis virksomheden Søndernæsgaard, som er en gård ved Vadehavet, hvor besøgende kan tage aktiv del i gastronomiske oplevelser, der inddrager naturen i området. IDÉUDVIKLING MED SØNDERNÆS- GAARD I CENTRUM En repræsentant fra Søndernæsgaard indledte med at fortælle om virksomheden, om hvordan de arbejder med oplevelser på deres gård i dag, og hvilke visioner de har for at udvikle disse tilbud i fremtiden. Ved at koble denne viden om virksomheden med de tidligere identificerede ingredienser fik deltagerne sammen idéer til fremtidige oplevelseskoncepter. Idéerne var eksempelvis: Kombinationsredskab 1 i brug i Tønder Søndernæsgaard + Fornyelse = På gården afholdes et sønderjysk kaffebord med kager lavet og pyntet med lokale urter og spiselige blomster. Kombinationsredskab 1 Søndernæsgaard + Aktiv deltagelse = En sommerfest med lammetema, hvor turister selv steger et helstegt lam, farver og spinder garn og strikker. Søndernæsgaard + Historie, Læring og Natur = En gåtur i naturen, hvor ældre lokale fungerer som guider og lærer fra sig om egnens traditioner for anvendelse af vilde planter Kombinationsredskab 1 i Sønderjylland Kombinationsredskab 1 i Sønderjylland - 27

15 KOMBINATIONS- REDSKAB 2 (CA. 60 MIN.) Formålet med dette redskab er at skabe idéer til oplevelseskoncepter, som bygger på de idéer, som opstod ved brug af kombinationsredskab 1, men som har en større rækkevidde. Idéerne er ikke blot til gavn for den enkelte virksomhed, men binder et større område sammen og er på den måde med til at udvide turistens feriedestination. Turisten får mulighed for at opdage, at området har mere at byde på end lige det sted, vedkommende har besøgt, og får måske lyst til at blive længere eller komme igen. PARTNER- SKABER RUTER FESTIVAL FØR IDÉUDVIKLINGEN: Et kort over området placeres på bordet, så alle kan se det. Kortet skal støtte deltagernes geografiske forståelse og fungere som baggrund for idéudviklingen. Alle de idéer som opstod under brugen af kombinationsredskab 1 placeres langs den ene side af kortet. I den anden side fordeles en række inspirationskort. Inspirationskortene skal vise eksempler på praksisser, som kan anvendes til at forbinde områdets oplevelser. Eksempelvis konkurrence, festival, event, rute, digitale løsninger, partnerskaber, stafet, lokale anbefalinger med mere. UNDER IDÉUDVIKLINGEN: Giv deltagerne to minutter til at orientere sig i de idéer og inspirationskort som ligger på bordet. Bed herefter deltagerne koble en af de gamle idéer som ligger på bordet med et inspirationskort, så der opstår en ny idé med udgangspunkt i denne kobling en idé til et oplevelsekoncept som rækker ud over den enkelte virksomhed Gentag øvelsen med andre kombinationer og noter alle de idéer som opstår på post it s. Udvælg, efter cirka 30 min., de idéer som er mest populære blandt deltagerne. Placer hver af disse idéer på et tomt ark papir. Gruppen skal nu, i løbet af de næste 30 min, videreudvikle idéerne ved at overveje følgende spørgsmål: Hvad, hvem, hvor, hvornår, hvordan og hvorfor? Dermed bliver idéerne nuancerede ud fra deltagernes forskellige baggrunde og synspunkter. Beskriv de videreudviklede idéer på papiret. EFTER IDÉUDVIKLINGEN: Opsummér kort indholdet af idéerne i deres nuværende form for hinanden. For mere information om at anvende inspirationskort i en innovationsproces: Kim Halskov & Peter Dalsgård, Inspiration Card Workshops, University Park Pennsylvania, Kombinationsredskab 2 Kombinationsredskab 2-29

16 EKSEMPEL KOMBINATIONS- REDSKAB 2 I SØNDERJYLLAND I workshoppens anden runde blev idéerne fra første runde løftet op på et større geografisk niveau og videreudviklet, så de blev anvendelige i en fælles sønderjysk destination. De nye idéer opstod ud fra koblinger af praksisser som festival, ruter, kort, vandreture, anbefalinger fra lokale og partnerskab med andre fødevareproducenter. Idéerne var eksempelvis: Kombinationsredskab 2 Rullende fødevaremarked Et fødevaremarked med lokale specialiteter som kan opleves på forskellige attraktioner i Sønderjylland i stedet for at du kommer til marked, kommer markedet til dig. Det sønderjyske kaffebord anno 2013 En nyfortolkning af det kendte sønderjyske kaffebord hvor kagerne moderniseres, og måltidet indledes af et kaffebrygnings-kursus. Kombinationsredskab 2 i brug i Tønder Kulinarisk turistbureau Et turistbureau hvor udbydere af madoplevelser formidler de oplevelser, der findes i området fra en midlertidig pop up -butik. Festival med mormor-mad En festival hvor temaet er traditionelle retter. Retterne fortolkes blandt andet af nogle af de mange danske stjernekokke, der kommer fra Sønderjylland. Sønderjyske fristelser med på tur En kurvfuld af egnens fristelser som turisten kan tage med på picnic i det grønne. Bedstemors urtetur En naturtur hvor turisterne guides af ældre lokale, som fortæller om områdets særlige vilde planter og urter. Turen udbydes flere steder i destinationen. Spis dig gennem Sønderjylland Forskellige kulinariske ruter der guider turisten til de bedste madoplevelser i Sønderjylland Kombinationsredskab 2 i Sønderjylland Kombinationsredskab 2 i Sønderjylland - 31

17 TILSMAGNING HVAD SKAL DER SKE MED KONCEPT- IDÉERNE FREMOVER? Inden idéudviklingen afsluttes er det vigtigt, at der samles op på de idéer, som opstod og ansvarsområder afklares. Diskuter eksempelvis: Hvilke idéer har gruppen mest lyst til at se realiseret? Hvilke udfordringer ligger der i at realisere idéerne? Hvem tager ejerskab over hvilke idéer? Hvad er næste skridt i processen? Overvej at lave en skriftlig eller mundtlig evaluering af dagen for at få et indblik i hvilket udbytte de forskellige deltagere har fået af at være med, og hvad de synes fungerede og ikke fungerede. Efter arrangementet skal de idéer, som opstod, naturligvis videreudvikles, hvis de skal kunne realiseres. I arbejdet med at videreudvikle idéerne kan du blandt andet overveje, hvilke ingredienser idéerne bygger på, og hvordan de eventuelt kan styrkes ved at inddrage andre ingredienser. Overvej også hvad der skal ske før og efter oplevelsen. Hvordan får turisten øjnene op for oplevelsen? Og hvordan kan turistens oplevelse forlænges bagefter? 32 - Tilsmagning Tilsmagning - 33

18 EKSEMPEL TILSMAGNING I SØNDERJYLLAND Efter idéudviklingen udpegede deltagerne den idé, de helst så realiseret og diskuterede den. Den mest populære idé var kulinariske ruter. Det vil sige ruter, som forbinder områdets madoplevelser. Madentusiaterne ønskede kulinariske ruter, fordi ruter kan hjælpe dem til at opdage interessante steder, som de ikke på forhånd kender til f.eks. gennem anbefalinger fra lokale madconnaisseurs. Ruterne kan virke som en inspiration til udflugter og være en hjælp i deres ferieplanlægning. For madentusiasterne var en rute attraktiv, hvis den tilbød en helhedsoplevelse, hvor de enkelte stop på ruten er relateret til hinanden, så besøget på det ene sted forstærker oplevelsen af det andet. Et forslag gik desuden på at gøre det muligt for turisterne selv at sammensætte deres egen rute eksempelvis via en online platform. Den mest populære idé fremlægges... For de deltagende udbydere af madoplevelser var idéen om kulinariske ruter attraktiv, fordi deres virksomheder kan optræde på ruten og dermed kan de få del i et flow af turister. De deltagende virksomheder var eksempler på, at fødevareproduktioner også kan udgøre en turistoplevelse og derfor lige så vel kan optræde på en turistrute som mere typiske attraktioner, såsom museer og spisesteder. For turistorganisationen Destinationsudvikling Sønderjylland er ruter interessante, fordi de kan binde destinationens oplevelsesprodukter sammen på tværs af kommunegrænser og derved styrke den enkelte kommunes tilbud.... og debatteres Inden workshoppens afslutning blev idéen om kulinariske ruter debatteret, og der blev blandt andet stillet spørgsmål til, hvem der skal organisere ruterne, hvordan de skal finansieres, og hvordan ruterne skal markedsføres. Altsammen spørgsmål som er relevante for den videre udvikling af idéen Tilsmagning i Sønderjylland Tilsmagning i Sønderjylland - 35

19 HVORFOR BRUGE BRUGERE? Alle deltagerne ved vores workshop var begejstrede for at være med i arrangementet og gav udtryk for, at de havde fået meget ud af at deltage. Det fungerede super godt at have turisterne med, vi andre ; producenter og turistbureauer har ofte siddet sammen i lignende workshops og gættet på, hvad folk derude mener og tænker, så det var rart for en gangs skyld at have dem med. - Udbyder af madoplevelser Potentielle turister: De udefrakommende madentusiaster viste stor begejstring for at have deltaget i den kreative innovationsproces - både under fokusgruppeinterview i Aarhus, og ikke mindst under arrangementet i Tønder. De satte pris på at have fået mulighed for at tage del i workshoppen og samtidig opleve området områdets natur, mad og beboere og gav alle udtryk for, at de havde fået et nyt syn på landsdelen, havde lyst til at komme tilbage og ikke mindst havde lyst til at fortælle om egnen til venner og bekendte. Jeg er allerede begyndt at snakke om Tønder og den fine butik. Jeg tænke faktisk på, at jeg kender nogle, der er med i ølentusiasterne i Thisted, og jeg kunne jo se mange sjove øl i butikken. Jeg ved, at disse personer går meget op i mad også - så næste gang jeg skal være sammen med dem, vil jeg reklamere. - Aarhusiansk madentusiast Udbydere af madoplevelser: De deltagende virksomheder gav udtryk for, at det var udbytterigt at møde nuværende og potentielle kunder, i form af de deltagende madentusiaster, og få et indblik i deres syn på virksomhedernes tilbud. Repræsentant fra en sønderjysk turistorganisation: For repræsentanten fra den sønderjyske turistbranche var det også værdifuldt at have de udefrakommende turister og dem der driver forretning med rundt om bordet. Jeg synes, det gav rigtig stor værdi, at man både satte turistaktører forstået som dem, der driver forretning og producenter og turister og så os, der arbejder med det sådan mere organisatorisk - at vi satte os sammen om et bord og idéudviklede - Repræsentant fra en sønderjysk turistorganisation Det er vores klare fornemmelse at arrangementet er værd at gentage også i en større skala! 36 - Udbytte Udbytte - 37

20 Layout: Hele Vejen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG)

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG) KONCEPTUDVIKLING 1. Kategorisering af ideer (clustering)... 2 2. Idéudvælgelse vha dotvoting... 2 3. Vægtet konceptudvælgelse... 4 4. Brugerrejse... 5 5. Innovation Matrix... 6 Find flere metoder til innovation:

Læs mere

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype)

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 Som et centralt led i udviklingen af en ny metode

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Evaluering af Madværksteder Evaluering af Madværksteder

Evaluering af Madværksteder Evaluering af Madværksteder Evaluering af Madværksteder Evaluering af Madværksteder i Engskovskolens SFO, Holbæk Kommune December 2014 1 Evaluering af Madværksteder 2 Madværksteder I foråret 2014 har Holbæk Kommune og Madkulturen

Læs mere

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit 1 PRESSETIPS Jeres køkken skal da i pressen! Lækker veltillavet mad, glade inspirerede medarbejdere og tilfredse mætte kunder er værd at fortælle

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

BilagBUV_140904_pkt.11.01. Spisetid Vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune

BilagBUV_140904_pkt.11.01. Spisetid Vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune Spisetid Vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune 1 Et måltid består af råvarer, der sammensættes til en ret og indtages alene eller sammen med andre. Disse tre elementer råvarerne, retten og rammen

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer Vi arbejder for turismen www.bornholm.info/erhverv Hvad gør vi/hvor er vi Vi har 75 fødevareproducerende virksomheder på Bornholm.

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

2. LÆS JERES UDFORDRING

2. LÆS JERES UDFORDRING DEN SOCIALE KABALE Brugere Beskriv jeres målgruppe(r) i taleboblerne. leasing donationer sponsorater direkte salg co-creation andet Salgsmodel Kunder pop up shop freemium / premium butik bytte abonnement

Læs mere

Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013.

Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013. Fora - læring og kreativitet i fællesskab, 2014 Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013. På landsmødet i maj 2014 stemte de delegerede ja

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD KOLOFON Midtjysk Turisme Eventboost er skrevet og udgivet

Læs mere

Smagen af jul. Smag. Lav. Snak. Læs. Skriv. Fag. Madkundskab, klasse. Faglige temaer. Introduktion. Kompetenceområder og faglige temaer

Smagen af jul. Smag. Lav. Snak. Læs. Skriv. Fag. Madkundskab, klasse. Faglige temaer. Introduktion. Kompetenceområder og faglige temaer Årstider Fag Mad Kompetenceområder og faglige temaer Introduktion Faglige temaer Smag og tilsmagning (1) 1. En duft der vækker (jule)minder Smag og tilsmagning, Madens æstetik Duft, Sans, Snak 2. Duften

Læs mere

MADKVALITET I DANSK TURISME

MADKVALITET I DANSK TURISME MADKVALITET I DANSK TURISME AGENDA Data Egne observationer og analyse Erfaringer fra udlandet FOODs egne projekter plus et par bonus-events Bud på fremadrettet indsats Data fra Danmark TURISMEERHVERVET

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius Når kommune og frivillige skaber sammen

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius   Når kommune og frivillige skaber sammen Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius E-mail: nif@ishoj.dk Når kommune og frivillige skaber sammen At lære af andres erfaringer Når det kommer til udvikling af den offentlige sektor

Læs mere

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Danskerne og yderområderne Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Om undersøgelsen Repræsentativ undersøgelse blandt danskere i den erhvervsaktive alder 18-65 år (3,5 mio. ud af 5,6

Læs mere

Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus.

Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 2. september 2015 Finansiering af projektet Smag på Aarhus Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus. 1.

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

Fagets navn:fritidsmanagement din fremtid inden for turisme, oplevelse, sport og event (dok 23521/14)

Fagets navn:fritidsmanagement din fremtid inden for turisme, oplevelse, sport og event (dok 23521/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn:fritidsmanagement din fremtid inden for turisme, oplevelse, sport og event (dok 23521/14) Klassetrin: 8.-9. klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Træn din faciliteringsmuskel. Værdiskabende møder og samarbejdsprocesser

Træn din faciliteringsmuskel. Værdiskabende møder og samarbejdsprocesser Træn din faciliteringsmuskel Værdiskabende møder og samarbejdsprocesser Nanna Munk Cand.mag. i Medievidenskab og Dansk fra Københavns Universitet, 2003 Certificeret facilitator fra DME, 2006 Ejer af MUNK

Læs mere

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013 Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats Herning 5. september 2013 1 Indledning Torsdag den 5. september mødtes 21 deltagere til workshop i Innovatorium, Herning for at diskutere og følge

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Invitation til projektet. VærtSkaberVækst

Invitation til projektet. VærtSkaberVækst Invitation til projektet VærtSkaberVækst Det gode værtskab indebærer en vært, der tager gæsten alvorligt og imødekommer de ønsker og behov som gæsten har for at blive underholdt, udfordret og bevæget.

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Fra felt til værktøjer. kort fortalt

Fra felt til værktøjer. kort fortalt Indsigter i frivilligledelse Fra felt til værktøjer kort fortalt // Samarbejde om nye indsigter i frivilligledelse Hvordan leder man frivillige? Og hvordan kan man styrke motivationen af frivillige, så

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE September 2014 Successen fortsætter - flere Fars køkkenskoler På rekordtid oplevede vi at få 5 fyldte køkkenskoler, som er startet op i august og september. Det er dermed

Læs mere

Smagsoplevelser - hvad vil de tyske turister have?

Smagsoplevelser - hvad vil de tyske turister have? Smagsoplevelser - hvad vil de tyske turister have? Kort om projekt Smagsoplevelser Oplevelsesbaseret Kystturisme, CKT Formål: At gøre smagsoplevelser til turismeprodukter Værdikæder for fødevarer og turisme

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kolde fakta og varme resultater

Kolde fakta og varme resultater Kolde fakta og varme resultater Den løbende evaluering af Kommunechat-projektet Aarhus Hvem vi er Hvor vi arbejder Hvad vi vil Speciale i Innovativ evaluering 6 medarbejdere i alt Amalie Agerbæk Forbedre

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

History Makers elever skaber historiske monumenter

History Makers elever skaber historiske monumenter HistorieLab http://historielab.dk History Makers elever skaber historiske monumenter Date : 25. januar 2016 Hvordan kan man få elever til at reflektere over deres egen rolle som medskabere af historie?

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006 Turisme Status over forretningsplaner. Her ses en oversigt over status for forretningsplanerne inden for turismeområdet. Handlinger: Rød = ej gennemført Gul = igangværende Grøn = gennemført sion NR 1.

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Socialt Udviklingscenter SUS

Socialt Udviklingscenter SUS Socialt Udviklingscenter SUS er et socialt konsulenthus på 22. år! Organiseret som almennyttig forening. Vi udvikler sociale initiativer og løser opgaver sammen med kommuner og foreninger. Co-Creation

Læs mere

SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER

SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER FØR DU STARTER SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER Brug denne model, når I skal udvikle nye aktiviteter. Gå igennem faserne step for step, så er I tættere på en succesfuld aktivitet. Start fra bunden. 4. ORANGE

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

Nordjyske Skaldyr. synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet

Nordjyske Skaldyr. synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet Nordjyske Skaldyr synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet Denne opsamling sammendrager de undersøgelser der er foretaget på baggrund af delprojekterne i projektet Nordjyske Skaldyrs første fase.

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Velkommen TAG DEL. Hjertelig velkommen på TAGDEL.dk. vores samfund

Velkommen TAG DEL. Hjertelig velkommen på TAGDEL.dk. vores samfund Velkommen TAG DEL 6 gode råd til, hvordan I kan få mere ud af at bruge TAG DEL til at involvere jeres omverden Hjertelig velkommen på TAGDEL.dk Der er allerede mange, der har oprettet en profil og er begyndt

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Spisevenner og madborgerskab

Spisevenner og madborgerskab Spisevenner og madborgerskab - Fællesskaber gennem måltider Inspirationskatalog Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 2015 Indhold Forord ved Anne Hjernøe tv-vært, madskribent og styregruppemedlem 3 Hvad er

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4 Formgiv dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 4 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver teknikker og handlinger i formgiv fasen At deltagerne fortsætter deres planlægning af

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 2 3 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet!

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet! Dette scenarie har meget meget lidt at gøre med vores vision for vandog wellnessprojektet. Men denne visionære mand fra en helt anden tidsalder er alligevel et godt udgangspunkt for at belyse nutidens

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere