GUIDE. - til udvikling af turistoplevelser gennem brugerdreven innovation. Section - 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE. - til udvikling af turistoplevelser gennem brugerdreven innovation. Section - 1"

Transkript

1 GUIDE - til udvikling af turistoplevelser gennem brugerdreven innovation Section - 1

2 DESTINATION SØNDERJYLLAND - VÆRD AT SMAGE PÅ! Denne guide henvender sig til dig, som arbejder med udvikling af oplevelser i turistbranchen. Formålet med guiden er at inspirere dig til arbejde med brugerdreven innovation i udviklingen af turistoplevelser. Med guiden bliver du ført trinvist igennem en kreativ innovationsproces, der resulterer i idéer til fremtidige oplevelseskoncepter. I processen involveres mennesker med forskellige baggrunde, som alle bidrager med deres viden og perspektiver til udviklingen af oplevelserne dem som arbejder med organisering af turismen, dem som udbyder turistoplevelser, og dem som i sidste ende skal købe oplevelserne. Mad er det gennemgående tema i guiden. Gennem en række kvalitative undersøgelser har vi undersøgt, hvilke potentialer den sønderjyske madkultur rummer for attraktive turistoplevelser, og resultaterne af disse undersøgelser fremlægges i guiden. Vi håber dog, at guiden vil virke som en inspiration til at bringe en ny metode ind i arbejdet med udvikling af turistoplevelser inden for mange andre emner. Hvorfor ikke afprøve processen i udviklingen af kulturoplevelser, campingoplevelser eller historieoplevelser? Guiden er baseret på erfaringer, vi har opnået gennem arbejdet med vores speciale på kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi ved Aarhus Universitet i perioden september marts Specialets emne er udvikling af sønderjyske turistoplevelser med mad i fokus. - Karen Julie Fink og Sofie Egel Andersen Oplevelsesøkonomi, Aarhus Universitet Marts 2013 Som en del af specialeprocessen har vi gennemført en brugerdreven innovationsproces med det formål at undersøge potentialerne for udvikling af attraktive madoplevelser i en fremtidig Destination Sønderjylland. Resultatet af denne proces blev en række interresante idéer til fremtidige oplevelser i destinationen, der udsprang af et frugtbart møde mellem forskellige mennesker med en interesse i gode turistoplevelser. Med udgangspunkt i denne proces bringer vi i guiden en række anbefalinger til, hvordan man i fremtiden kan arbejde med oplevelsesudvikling indenfor turistbranchen. Ønsker du et indblik i grundlaget for guidens indhold, henviser vi til specialet: Jeg vil have Sønderjylland ind under huden destinationsudvikling i krydsfeltet mellem mad, oplevelser og turisme. (Oplevelsesøkonomi, Aarhus Universitet 2013)

3 Jeg synes det var spændende især at få turisterne med rundt om bordet, når man snakker udvikling af produkter. Det der wake up call udefra omkring Sønderjylland. OPSKRIFT Her får du en opskrift på, hvordan du, gennem en brugerinvolverende proces, kan skabe idéer til oplevelseskoncepter, der tager udgangspunkt i dit område. Guiden er opbygget, så du dels finder en række anbefalinger til din proces og dels ser, hvordan anbefalingerne kan føres ud i livet, med en innovationsproces gennemført i Sønderjylland som eksempel. Repræsentant fra den sønderjyske turistbranche Jeg synes det har været nogle gode indspark og horisonten er udvidet Ingredienser s. 6 - Hvad skal ingredienserne i et succesfuldt oplevelseskoncept være? - Eksempel fra Sønderjylland sønderjysk caféejer En hyggelig og inspirerende dag Jeg har lyst til at tilbringe mere tid i Sønderjylland Turist fra Aarhus Kokke s Hvem skal være med i udviklingen af oplevelseskoncepterne? - Eksempel fra Sønderjylland Tilberedning s Hvilken ramme skal idéudviklingen foregå inden for? - Eksempel fra Sønderjylland Redskaber s Hvordan skal idéerne til oplevelseskoncepterne opstå? - Eksempel fra Sønderjylland Citater fra evalueringen af en idéudviklingsworkshop afholdt i Tønder, januar 2013 med repræsentanter fra den sønderjyske turist- og fødevarebranche og aarhusianske madentusiaster i rollen som turister. Tilsmagning s Hvad skal der ske med konceptidéerne fremover? - Eksempel fra Sønderjylland

4 INGREDIENSER HVAD SKAL INGREDIENSERNE I ET SUCCESFULDT OPLEVELSESKONCEPT VÆRE? Hvis du skal udvikle turistoplevelser, som er attraktive og unikke, er det vigtigt, at du har en grundig forståelse af den kontekst, som oplevelseskoncepterne udvikles til. En indsigt i konteksten skal hjælpe dig til at identificere, hvilke ingredienser oplevelseskoncepterne kan bygge på. Undersøg konteksten - eksempelvis madoplevelser i Sønderjylland - og forsøg med dine undersøgelser at blive klogere på: Turisternes behov og præferencer Udbydernes interesser Særlige udfordringer Særlige potentialer Anvend eksempelvis interviews og deltagerobservationer som metoder til at få et indblik i det, som gør sig gældende for dit område. Find ud af hvad der er unikt for lige præcist dit område, så du kan anvende dette i udviklingen af attraktive oplevelseskoncepter. Identificer ud fra dine undersøgelser hvilke ingredienser som oplevelseskoncepterne med fordel kan bygge på. Det kan eksempelvis være nøgleord som historie, natur, læring eller leg. For mere information om værdien af en grundig kontekstforståelse i en innovationsproces se: Jonas Löwgren & Erik Stolterman: Thoughtful Interaction Design A Design Perspective on Information Technology, MIT Press, 2007 For mere information om interviewteknikker og deltagerobservationer se: Uwe Flick: An introduction to qualitative research, SAGE 2009, Ingredienser Ingredienser - 7

5 EKSEMPEL INGREDIENSER I SØNDERJYLLAND For at opnå en forståelse af de muligheder og udfordringer som konteksten madoplevelser i Sønderjylland rummer tog vi på tur til en række af områdets turistattraktioner og undersøgte, hvordan de i dag inddrager mad i deres oplevelser, og hvordan det virker. Undervejs interviewede vi turister, vi mødte i området, for at blive klogere på deres oplevelse af at være på ferie i Sønderjylland. For at få et indblik i udefrakommendes syn på landsdelen afholdte vi desuden et fokusgruppeinterview i Aarhus med 11 deltagere, som skulle fortælle os, hvad der skal til for at lokke dem på ferie i Sønderjylland. Fælles for deltagerne var, at de alle havde en stor interesse for mad og går målrettet efter gode madoplevelser, når de er på ferie. Derfor kunne de hjælpe os til at forstå, hvordan man skaber den ideelle ferie-madoplevelse. Besøg på attraktionen Historiecenter Dybbøl Banke Disse undersøgelser hjalp os til at udpege, hvilke ingredienser madoplevelser i Sønderjylland med fordel kan bygge på. På de følgende sider kan du læse, hvad undersøgelserne viste. Interview med turist på ferie i Sønderjylland Fokusgruppeinterview med madentusiater om Sønderjylland i Aarhus 8 - Ingredienser i Sønderjylland Ingredienser i Sønderjylland - 9

6 INGREDIENSER I DEN GODE FERIE- MADOPLEVELSE I SØNDERJYLLAND HER KAN DU LÆSE, HVAD VI FANDT UD AF I VORES UNDERSØGELSER AF POTENTIALERNE FOR SØNDERJYSKE TURISTOPLEVELSER MED MAD I FOKUS. Sønderjylland er en region med en særlig madkultur. Områdets geografiske placering i en grænseregion og den dramatiske historiske baggrund har ført til en række kulinariske fænomener, som er særlige for lige præcist denne del af Danmark eksempelvis det sønderjyske kaffebord, en stolt pølsemagertradition og forskellige kålretter. Det er kendetegnende for den traditionelle sønderjyske madkultur, at den består af forholdsvis tunge, nærringsrige retter. Retter som er påvirket af sur-søde og røgede smagsnuancer fra nabolandet i syd. Vi har erfaret, at der i Sønderjylland idag findes et stort udbyd af succesfulde madoplevelser. Nogle steder er maden i centrum, andre steder bruges maden til at forstærke en oplevelse, som har noget andet i fokus. Der er dog stadig et stort uudnyttet potentiale for at indtænke mad som en del af de sønderjyske turistoplevelser. Det kulinariske landskab i Sønderjylland er imidlertid også kendetegnet af en række selvstændige fødevareproducenter, der producerer en lang række fødevarer af høj kvalitet. Produkterne er i nogle tilfælde påvirket af områdets særlige natur og dyrkningsforhold og i andre tilfælde af den historiske madkulturarv. Hos flere af disse virksomheder har en efterspørgsel fra forbrugerne ført til, at produktionerne åbnes op for besøgende, som kan opleve hvordan virksomhedens produkter fremstilles Ingredienser i Sønderjylland Ingredienser i Sønderjylland - 11

7 HVAD TÆNKER DANSKERE, SOM IKKE KOMMER FRA SØNDERJYLLAND OM OM- RÅDET OG OM DEN SØNDERJYSKE MAD? De danskere vi har interviewet, associerer sønderjysk mad med egnsretter som kålpølser, grønlangkål og rugbrødslagkage i højere grad end med specifikke råvarer eller fødevarevirksomheder. Retterne i det sønderjyske køkken f.eks. solæg, surrib og stuvet hvidkål, er velkendte begreber for mange, men det er de færreste, der rent faktisk har smagt dem. Derfor kan der spores en vis nysgerrighed i forhold til at smage de sønderjyske specialiteter. Sønderjysk mad er i de adspurgtes øjne traditionel men alligevel lidt moderne, fordi mormor-mad og retro-retter er oppe i tiden. Den traditionelle sønderjyske mad er attraktiv for nogen, mens den er for tung for andre. Hvis de skal sætte tænderne i egnens specialiteter, skal de serveres i en fornyet version. Det sønderjyske køkken rummer retter og råvarer til enhver årstid. Sæsonbestemte specialiteter kan være med til at lokke turister til området uden for højsæsonen. For udefrakommende danskere er Sønderjylland først og fremmest attraktiv som feriedestination på grund af områdets særlige natur og historie. Samtidig er det en landsdel, som, mere end nogen anden, er kendt for sin madkultur. De kendetegn kan med fordel kobles i oplevelseskoncepter, hvor maden supplerer de attraktioner, egnen i forvejen byder på. Skal man udvikle madoplevelser i Sønderjylland kan man altså med fordel anvende tradition, fornyelse, aktiv deltagelse, læring, sæson, natur og historie som ingredienser. Den gode ferie-madoplevelse er for nogle en oplevelse, hvor de selv deltager aktivt. Eksempelvis en tur ud i Vadehavet, hvor man samler og spiser sine egne østers. Sådan en oplevelse kan være ekstra interessant, hvis den kombineres med et læringselement, så man lærer noget om maden og tilberedningsmetoden. For andre er nydelsen det vigtigste. De gode ferie-madoplevelser er dem, hvor man får maden serveret og kan læne sig tilbage og nyde områdets specialiteter Ingredienser i Sønderjylland Ingredienser i Sønderjylland - 13

8 KOKKE HVEM SKAL VÆRE MED I UDVIKLINGEN AF KONCEPTERNE? Når du skal arbejde med udvikling af oplevelser, kan du med fordel invitere forskellige mennesker, fra den kontekst du udvikler til, med i processen. Sammensæt en gruppe, hvor både din turistorganisation, lokale aktører der udbyder oplevelser i området og potentielle turister er repræsenterede, og bring dem sammen i en idéudvikling. På den måde kommer interesser og behov fra de mennesker som dels skal tilbyde oplevelserne, dels skal benytte sig af dem, til at udstikke retningen for koncepterne. Dermed er der en god chance for, at de turistoplevelser, der kommer ud af idéudviklingen bliver realistiske og interessante for aktørerne at føre ud i livet - og samtidigt attraktive for fremtidige besøgende. Inviter altså deltagere som er fælles om en interesse i gode turistoplevelser. Deltagerne kan f.eks. være: I mødet mellem turistorganisation, lokale aktører og potentielle turister kan idéer, som er rodfæstede i alle parters interesser og behov, opstå. medarbejdere fra din turistorganisation, som arbejder med udvikling af turismen i området fødevareproducenter, restauratører, museer eller andre aktører, som udbyder oplevelser til turister udefrakommende personer fra den målgruppe, du ønsker at tiltrække, som har været eller kan blive turister i dit område. Du kan for eksempel finde disse mennesker ved at opsøge et interessefællesskab, der dyrker det emne du arbejder med en sejlklub, en campingforening eller et madlavningshold på en aftenskole. For mere information om at udvælge deltagere (brugere) i en brugerdreven innovationsproces se: Anne Marie Kanstrup & Pernille Bertelsen: User Innovation Management a handbook, Aalborg University Press, Kokke Kokke - 15

9 EKSEMPEL KOKKE I SØNDERJYLLAND I Sønderjylland deltog tre parter i en fælles idéudvikling. Dels en repræsentant fra en sønderjysk turistorganisation, dels lokale aktører, som udbyder madoplevelser og endeligt en gruppe udefrakommende madentusiater i rollen som potentielle turister. Udbyderne af madoplevelser talte virksomhederne Søndernæsgaard, Naturmælk, Vibegaard, Johanne s Kaffebar og fødevarenetværket Sønderjyske Fristelser. Det gjaldt for dem alle, at de allerede arbejder med oplevelser i forbindelse med deres virksomhed, men ikke i høj grad beskæftiger sig med turisme. De potentielle turister var madentusiaster med bopæl i Aarhus, som tidligere havde deltaget i vores fokusgruppeinterview. Dem havde vi bl.a. fundet frem til gennem et madlavningshold på en aftenskole. Vi rekrutterede madentusiasterne ud fra disse kriterier: Udbydere af madoplevelser, potentielle turister og en repræsentant fra den lokale turistorganistion udvikler idéer i fællesskab Jeg er meget interesseret i mad også mere end de fleste i min omgangskreds Jeg kan godt finde på at vælge feriedestination efter stedets madkultur Jeg kommer ikke fra Sønderjylland, men har været der på ferie eller besøg ideudvikling i Sønderjylland Formålet med at invitere deltagere med denne profil var, at de, med deres store interesse og ekspertise inden for mad og madoplevelser, kunne være med til at sikre, at de idéer som opstod, var attraktive for et kræsent publikum. Vi oplevede, at det var overraskende nemt at finde folk, som havde lyst til at deltage i processen. Deres engagement skyldtes først og fremmest en passion for emnet mad, men også en nysgerrighed forbundet med at tage del i en kreativ udviklingsproces Kokke i Sønderjylland Kokke i Sønderjylland - 17

10 TILBEREDNING HVILKEN RAMME SKAL IDÉUDVIKLINGEN FOREGÅ INDEN FOR? Når du planlægger, hvordan du vil bringe de forskellige parter sammen i en idéudvikling, skal du overveje, hvordan du skaber en proces, som er attraktiv for alle at deltage i. Skal idéudviklingen eksempelvis foregå som en workshop? På en hverdag, en weekend eller i en ferie? Hvad skal varigheden være? Skal det foregå i eller udenfor det område, som er i fokus? Det kan være en stor fordel at afholde idéudviklingen i lokalområdet, fordi omgivelserne kan virke som inspiration og medvirke til, at idéerne tager udgangspunkt i stedet og stedets særlige styrker. At holde idéudviklingen i dit lokalområde medfører dog nogle udfordringer i forhold til at få udefrakommende deltagere i rollen som potentielle turister med, hvis de kommer langt væk fra. Vær opmærksom på at afsætte ressourcer til at planlægge og afvikle en proces, som det er attraktivt for alle parter at deltage i. Eksempelvis ved at byde de udefrakommende deltagere på en oplevelse i området, som en gulerod for at tage del i processen. FACILITERING Når du har bragt de forskellige deltagere sammen, gælder det om at få det fulde udbytte af deres tilstedeværelse. Det sikrer du bl.a. ved at sørge for, at der er en person, som har til opgave at facilitere processen. Facilitatoren skal tage ansvar for styringen af processen og skabe en tryg ramme, så deltagerne kan koncentrere sig om at spille ind med deres holdninger og idéer uden at bekymre sig om processens forløb. Vær opmærksom på, at de forskellige parters deltagelse betyder, at mange forskellige behov og interesser sættes i spil. Deltagerne kan have forskellige visioner og det kræver stram styring af facilitatoren, hvis alle skal arbejde sammen om et fælles mål. For mere information om at facilitere en brugerdreven innovationsproces se: Anne Marie Kanstrup & Pernille Bertelsen: User Innovation Management a handbook, Aalborg University Press, Tilberedning Tilberedning - 19

11 EKSEMPEL TILBEREDNING I SØNDERJYLLAND Idéudviklingen i vores proces foregik under en 3-timers workshop, som blev afholdt en lørdag formiddag i en kaffebar i Tønder. Kaffebaren skabte en hyggelig ramme for mødet mellem deltagerne og fungerede samtidig som et udstillingvindue for de medvirkende virksomheder, hvis produkter blev solgt i kaffebarens butik. Under workshoppen fik de deltagende producenter mulighed for at præsentere deres virksomhed og fortælle om de visioner, de har for at udvikle virksomheden i forhold til turisme, og hvilke udfordringer de så i den forbindelse. Madentusiasterne spillede ind i diskussionen med deres interesser, præferencer og syn på Sønderjylland og turistorganisationens repræsentant bidrog med turistbranchens perspektiv på muligheder og udfordringer. Vi deltog som facilitatorer og styrede slagets gang. Engageret diskussion under workshop Frokost Vadehavstapas Deltagerne diskuterede lystigt under hele workshoppen, og snakken fortsatte efterfølgende under en fælles frokost, der bestod af lokale specialiteter. For at gøre det attraktivt for de udefrakommende madentusiaster at deltage bød programmet efter frokosten på en gourmettur en guidet tur i lokalområdet, med fokus på spiselige planter i naturen. En guidet tur i den lokale natur 20 - Tilberedning i Sønderjylland Tilberedning i Sønderjylland - 21

12 REDSKABER HVORDAN SKAL IDÉERNE TIL OPLEVELSESKONCEPTERNE OPSTÅ? Gode idéer opstår, som oftest, ikke ud af det blå. Skal du arbejde målrettet med idéudvikling, skal du på forhånd overveje, hvilke redskaber du vil bruge til at skabe idéer med. Formålet med at bruge redskaber er først og fremmest at støtte deltagerne i deres idéudvikling. Ikke alle er vant til at tænke kreativt, og derfor er det vigtigt, at du skaber rammerne for, at de gode idéer kan opstå. Et andet formål med at anvende redskaber er at sørge for, at din viden om konteksten kommer til at danne grundlaget for idéudviklingen, så idéerne har rødder i den virkelige verden. På de følgende sider præsenteres to redskaber, som er anvendelige til at få konkrete idéer til oplevelsesdesign, med udgangspunkt i din viden om konteksten: KOMBINATIONSREDSKAB 1: til lokalt forankrede idéer KOMBINATIONSREDSKAB 2: til idéer på destinationsplan Kombinationsredskaberne egner sig til at gennemføre en idéudvikling i to runder. I den første runde skabes idéer med udgangspunkt i de deltagende aktørers virksomheder vha. kombinationsredskab 1. I den anden runde tænkes disse idéer ind i en større geografisk kontekst vha. kombinationsredskab 2. Idéudviklingen kan med fordel foregå i grupper med mellem tre og otte deltagere. For mere information om at anvende redskaber som støtte i en brugerdreven innovationsproces se: Anne Marie Kanstrup & Pernille Bertelsen: User Innovation Management a handbook, Aalborg University Press, Redskaber Redskaber - 23

13 KOMBINATIONS- REDSKAB 1 (CIRKA 30 MIN. PR. RUNDE) Formålet med dette redskab er at skabe idéer til oplevelser, som tager udgangspunkt i en af de deltagende udbydere af oplevelser, og som bygger på viden om den kontekst som oplevelserne designes til. AKTIV DELTAGELSE SÆSON TRADITION FORNYELSE FØR IDÉUDVIKLINGEN: De ingredienser som du under din undersøgelse af konteksten fandt frem til kunne indgå i oplevelseskoncepterne, opsummerer du med ét nøgleord på hver deres ark papir. Arkene indgår i redskabet sammen med tusser, post it s og en spillebrik. HISTORIE NATUR LÆRING UNDER IDÉUDVIKLINGEN: Placer arkene med ingredienser i en cirkel, så alle kan se dem. Skriv navnet på en af de deltagende virksomheder i centrum af cirklen. Bed en repræsentant fra den virksomhed som er i centrum præsentere sin virksomhed og fortælle om sine ønsker og behov for udvikling i virksomheden i forhold til turisme. Kobl derefter virksomheden i centrum med én af ingredienserne, ved at placere spillebrikken på denne ingrediens. Brainstorm på idéer til oplevelser, ud fra denne kobling tag udgangspunkt i den viden, I har fået om virksomheden. Skriv de idéer som opstår ned på post it s og placér dem uden for cirklen. Diskutér og nuancer idéerne gennem en dialog i gruppen. Når koblingen er udtømt, flyttes brikken til en anden ingrediens og der brainstormes på idéer ud fra den nye kombination. Overvej eventuelt hvordan flere ingredienser kan kobles i én idé. Vær opmærksom på at det kan være en udfordring at finde den rette balance mellem vilde og realistiske idéer. Det er facilitatorens opgave at sørge for, at der skabes et rum, hvor alle idéer anerkendes, og hvor der samtidig er plads til at diskutere idéerne konstruktivt. En model af kombinationsredskab 1 med ingredienser fra den sønderjyske kontekst (side 12-13) som eksempel. EFTER IDÉUDVIKLINGEN Efter cirka 30 minutter lægges idéerne til side, en ny virksomhed kommer i fokus, og øvelsen gentages. For mere information om brainstorming i en innovationsproces se: Jonas Löwgren & Erik Stolterman: Thoughtful Interaction Design A Design Perspective on Information Technology, MIT Press, Kombinationsredskab 1 Kombinationsredskab 1-25

14 EKSEMPEL KOMBINATIONS- REDSKAB 1 I SØNDERJYLLAND Under workshoppen i Sønderjylland blev kombinationsredskab 1 anvendt ad flere omgange, med de forskellige deltagende virksomheder som centrum for idéudviklingen. Eksempelvis virksomheden Søndernæsgaard, som er en gård ved Vadehavet, hvor besøgende kan tage aktiv del i gastronomiske oplevelser, der inddrager naturen i området. IDÉUDVIKLING MED SØNDERNÆS- GAARD I CENTRUM En repræsentant fra Søndernæsgaard indledte med at fortælle om virksomheden, om hvordan de arbejder med oplevelser på deres gård i dag, og hvilke visioner de har for at udvikle disse tilbud i fremtiden. Ved at koble denne viden om virksomheden med de tidligere identificerede ingredienser fik deltagerne sammen idéer til fremtidige oplevelseskoncepter. Idéerne var eksempelvis: Kombinationsredskab 1 i brug i Tønder Søndernæsgaard + Fornyelse = På gården afholdes et sønderjysk kaffebord med kager lavet og pyntet med lokale urter og spiselige blomster. Kombinationsredskab 1 Søndernæsgaard + Aktiv deltagelse = En sommerfest med lammetema, hvor turister selv steger et helstegt lam, farver og spinder garn og strikker. Søndernæsgaard + Historie, Læring og Natur = En gåtur i naturen, hvor ældre lokale fungerer som guider og lærer fra sig om egnens traditioner for anvendelse af vilde planter Kombinationsredskab 1 i Sønderjylland Kombinationsredskab 1 i Sønderjylland - 27

15 KOMBINATIONS- REDSKAB 2 (CA. 60 MIN.) Formålet med dette redskab er at skabe idéer til oplevelseskoncepter, som bygger på de idéer, som opstod ved brug af kombinationsredskab 1, men som har en større rækkevidde. Idéerne er ikke blot til gavn for den enkelte virksomhed, men binder et større område sammen og er på den måde med til at udvide turistens feriedestination. Turisten får mulighed for at opdage, at området har mere at byde på end lige det sted, vedkommende har besøgt, og får måske lyst til at blive længere eller komme igen. PARTNER- SKABER RUTER FESTIVAL FØR IDÉUDVIKLINGEN: Et kort over området placeres på bordet, så alle kan se det. Kortet skal støtte deltagernes geografiske forståelse og fungere som baggrund for idéudviklingen. Alle de idéer som opstod under brugen af kombinationsredskab 1 placeres langs den ene side af kortet. I den anden side fordeles en række inspirationskort. Inspirationskortene skal vise eksempler på praksisser, som kan anvendes til at forbinde områdets oplevelser. Eksempelvis konkurrence, festival, event, rute, digitale løsninger, partnerskaber, stafet, lokale anbefalinger med mere. UNDER IDÉUDVIKLINGEN: Giv deltagerne to minutter til at orientere sig i de idéer og inspirationskort som ligger på bordet. Bed herefter deltagerne koble en af de gamle idéer som ligger på bordet med et inspirationskort, så der opstår en ny idé med udgangspunkt i denne kobling en idé til et oplevelsekoncept som rækker ud over den enkelte virksomhed Gentag øvelsen med andre kombinationer og noter alle de idéer som opstår på post it s. Udvælg, efter cirka 30 min., de idéer som er mest populære blandt deltagerne. Placer hver af disse idéer på et tomt ark papir. Gruppen skal nu, i løbet af de næste 30 min, videreudvikle idéerne ved at overveje følgende spørgsmål: Hvad, hvem, hvor, hvornår, hvordan og hvorfor? Dermed bliver idéerne nuancerede ud fra deltagernes forskellige baggrunde og synspunkter. Beskriv de videreudviklede idéer på papiret. EFTER IDÉUDVIKLINGEN: Opsummér kort indholdet af idéerne i deres nuværende form for hinanden. For mere information om at anvende inspirationskort i en innovationsproces: Kim Halskov & Peter Dalsgård, Inspiration Card Workshops, University Park Pennsylvania, Kombinationsredskab 2 Kombinationsredskab 2-29

16 EKSEMPEL KOMBINATIONS- REDSKAB 2 I SØNDERJYLLAND I workshoppens anden runde blev idéerne fra første runde løftet op på et større geografisk niveau og videreudviklet, så de blev anvendelige i en fælles sønderjysk destination. De nye idéer opstod ud fra koblinger af praksisser som festival, ruter, kort, vandreture, anbefalinger fra lokale og partnerskab med andre fødevareproducenter. Idéerne var eksempelvis: Kombinationsredskab 2 Rullende fødevaremarked Et fødevaremarked med lokale specialiteter som kan opleves på forskellige attraktioner i Sønderjylland i stedet for at du kommer til marked, kommer markedet til dig. Det sønderjyske kaffebord anno 2013 En nyfortolkning af det kendte sønderjyske kaffebord hvor kagerne moderniseres, og måltidet indledes af et kaffebrygnings-kursus. Kombinationsredskab 2 i brug i Tønder Kulinarisk turistbureau Et turistbureau hvor udbydere af madoplevelser formidler de oplevelser, der findes i området fra en midlertidig pop up -butik. Festival med mormor-mad En festival hvor temaet er traditionelle retter. Retterne fortolkes blandt andet af nogle af de mange danske stjernekokke, der kommer fra Sønderjylland. Sønderjyske fristelser med på tur En kurvfuld af egnens fristelser som turisten kan tage med på picnic i det grønne. Bedstemors urtetur En naturtur hvor turisterne guides af ældre lokale, som fortæller om områdets særlige vilde planter og urter. Turen udbydes flere steder i destinationen. Spis dig gennem Sønderjylland Forskellige kulinariske ruter der guider turisten til de bedste madoplevelser i Sønderjylland Kombinationsredskab 2 i Sønderjylland Kombinationsredskab 2 i Sønderjylland - 31

17 TILSMAGNING HVAD SKAL DER SKE MED KONCEPT- IDÉERNE FREMOVER? Inden idéudviklingen afsluttes er det vigtigt, at der samles op på de idéer, som opstod og ansvarsområder afklares. Diskuter eksempelvis: Hvilke idéer har gruppen mest lyst til at se realiseret? Hvilke udfordringer ligger der i at realisere idéerne? Hvem tager ejerskab over hvilke idéer? Hvad er næste skridt i processen? Overvej at lave en skriftlig eller mundtlig evaluering af dagen for at få et indblik i hvilket udbytte de forskellige deltagere har fået af at være med, og hvad de synes fungerede og ikke fungerede. Efter arrangementet skal de idéer, som opstod, naturligvis videreudvikles, hvis de skal kunne realiseres. I arbejdet med at videreudvikle idéerne kan du blandt andet overveje, hvilke ingredienser idéerne bygger på, og hvordan de eventuelt kan styrkes ved at inddrage andre ingredienser. Overvej også hvad der skal ske før og efter oplevelsen. Hvordan får turisten øjnene op for oplevelsen? Og hvordan kan turistens oplevelse forlænges bagefter? 32 - Tilsmagning Tilsmagning - 33

18 EKSEMPEL TILSMAGNING I SØNDERJYLLAND Efter idéudviklingen udpegede deltagerne den idé, de helst så realiseret og diskuterede den. Den mest populære idé var kulinariske ruter. Det vil sige ruter, som forbinder områdets madoplevelser. Madentusiaterne ønskede kulinariske ruter, fordi ruter kan hjælpe dem til at opdage interessante steder, som de ikke på forhånd kender til f.eks. gennem anbefalinger fra lokale madconnaisseurs. Ruterne kan virke som en inspiration til udflugter og være en hjælp i deres ferieplanlægning. For madentusiasterne var en rute attraktiv, hvis den tilbød en helhedsoplevelse, hvor de enkelte stop på ruten er relateret til hinanden, så besøget på det ene sted forstærker oplevelsen af det andet. Et forslag gik desuden på at gøre det muligt for turisterne selv at sammensætte deres egen rute eksempelvis via en online platform. Den mest populære idé fremlægges... For de deltagende udbydere af madoplevelser var idéen om kulinariske ruter attraktiv, fordi deres virksomheder kan optræde på ruten og dermed kan de få del i et flow af turister. De deltagende virksomheder var eksempler på, at fødevareproduktioner også kan udgøre en turistoplevelse og derfor lige så vel kan optræde på en turistrute som mere typiske attraktioner, såsom museer og spisesteder. For turistorganisationen Destinationsudvikling Sønderjylland er ruter interessante, fordi de kan binde destinationens oplevelsesprodukter sammen på tværs af kommunegrænser og derved styrke den enkelte kommunes tilbud.... og debatteres Inden workshoppens afslutning blev idéen om kulinariske ruter debatteret, og der blev blandt andet stillet spørgsmål til, hvem der skal organisere ruterne, hvordan de skal finansieres, og hvordan ruterne skal markedsføres. Altsammen spørgsmål som er relevante for den videre udvikling af idéen Tilsmagning i Sønderjylland Tilsmagning i Sønderjylland - 35

19 HVORFOR BRUGE BRUGERE? Alle deltagerne ved vores workshop var begejstrede for at være med i arrangementet og gav udtryk for, at de havde fået meget ud af at deltage. Det fungerede super godt at have turisterne med, vi andre ; producenter og turistbureauer har ofte siddet sammen i lignende workshops og gættet på, hvad folk derude mener og tænker, så det var rart for en gangs skyld at have dem med. - Udbyder af madoplevelser Potentielle turister: De udefrakommende madentusiaster viste stor begejstring for at have deltaget i den kreative innovationsproces - både under fokusgruppeinterview i Aarhus, og ikke mindst under arrangementet i Tønder. De satte pris på at have fået mulighed for at tage del i workshoppen og samtidig opleve området områdets natur, mad og beboere og gav alle udtryk for, at de havde fået et nyt syn på landsdelen, havde lyst til at komme tilbage og ikke mindst havde lyst til at fortælle om egnen til venner og bekendte. Jeg er allerede begyndt at snakke om Tønder og den fine butik. Jeg tænke faktisk på, at jeg kender nogle, der er med i ølentusiasterne i Thisted, og jeg kunne jo se mange sjove øl i butikken. Jeg ved, at disse personer går meget op i mad også - så næste gang jeg skal være sammen med dem, vil jeg reklamere. - Aarhusiansk madentusiast Udbydere af madoplevelser: De deltagende virksomheder gav udtryk for, at det var udbytterigt at møde nuværende og potentielle kunder, i form af de deltagende madentusiaster, og få et indblik i deres syn på virksomhedernes tilbud. Repræsentant fra en sønderjysk turistorganisation: For repræsentanten fra den sønderjyske turistbranche var det også værdifuldt at have de udefrakommende turister og dem der driver forretning med rundt om bordet. Jeg synes, det gav rigtig stor værdi, at man både satte turistaktører forstået som dem, der driver forretning og producenter og turister og så os, der arbejder med det sådan mere organisatorisk - at vi satte os sammen om et bord og idéudviklede - Repræsentant fra en sønderjysk turistorganisation Det er vores klare fornemmelse at arrangementet er værd at gentage også i en større skala! 36 - Udbytte Udbytte - 37

20 Layout: Hele Vejen

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

2. LÆS JERES UDFORDRING

2. LÆS JERES UDFORDRING DEN SOCIALE KABALE Brugere Beskriv jeres målgruppe(r) i taleboblerne. leasing donationer sponsorater direkte salg co-creation andet Salgsmodel Kunder pop up shop freemium / premium butik bytte abonnement

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kursusnummer.: 12 Hvornår: 27.9., 2.10., 23.10. og 7.11.2013 Hvor: UCR; Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde Deltagergebyr:

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til testprojekt Det internationale

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER

SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER FØR DU STARTER SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER Brug denne model, når I skal udvikle nye aktiviteter. Gå igennem faserne step for step, så er I tættere på en succesfuld aktivitet. Start fra bunden. 4. ORANGE

Læs mere

30-08-2013. 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 1. Introduktion til dagens program og arbejdsformer

30-08-2013. 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 1. Introduktion til dagens program og arbejdsformer 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 1 Introduktion til dagens program og arbejdsformer 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 2 1 Rammeprogram Tid Tema 09.00 Velkomst til det fælles udviklingsarbejde

Læs mere

Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro

Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro Tak for sidst til den kreative workshop 1374 idéer godt gået! Udvikling af stedbundne turismekoncepter

Læs mere

Projektbeskrivelse Borgermillionen

Projektbeskrivelse Borgermillionen Til: Teknik- og Miljøudvalget UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 14. marts 2013 Tlf. dir.: 4477 3208 E-mail: eim@balk.dk Kontakt: Erik Sassersen Møller Sagsnr: 2013-6258 Dok.nr: 2013-44536 Projektbeskrivelse

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Velkommen TAG DEL. Hjertelig velkommen på TAGDEL.dk. vores samfund

Velkommen TAG DEL. Hjertelig velkommen på TAGDEL.dk. vores samfund Velkommen TAG DEL 6 gode råd til, hvordan I kan få mere ud af at bruge TAG DEL til at involvere jeres omverden Hjertelig velkommen på TAGDEL.dk Der er allerede mange, der har oprettet en profil og er begyndt

Læs mere

SKRIV DIN BOG - ROCK DIN FORRET- NING!

SKRIV DIN BOG - ROCK DIN FORRET- NING! SKRIV DIN BOG - ROCK DIN FORRET- NING! FØRST TAGER 5 VI LIVET AF SEJLIVEDE VRANG- FORESTILLIN- GER 2 GÅR DU RUNDT MED EN BOG I MAVEN? Drømmer du om at løfte din karriere med en bog? Kan du ikke få det

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Den udvidede koncertoplevelse

Den udvidede koncertoplevelse Den udvidede koncertoplevelse Denne artikel er skrevet på baggrund af produktspecialet i oplevelsesøkonomi v/ Aarhus Universitet: Den udvidede koncertoplevelse. Specialet er udarbejdet af Cand. Mag. i

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Brugerdreven innovation. Jens Møller Tomas Vedsmand

Brugerdreven innovation. Jens Møller Tomas Vedsmand VIFFOS: Videncenter for Fødevarer og Sundhed Brugerdreven innovation redskab til nyt samarbejde mellem leverandør og køkken Jens Møller Tomas Vedsmand Kulinarisk kvalitet med fokus på sensorik og innovation

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder

Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder Produktudvikling Smag dit produkt kurset er overtegnet 13.2. Roskilde Skab rammerne for dit produkt kurset er overtegnet 14.2. Roskilde Den smagsmæssige produktudvikling

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

INVITATION TIL PEJ GRUPPENS 2016-2019 KØBENHAVN 2. SEPTEMBER 14 OSLO 4. SEPTEMBER 14 HERNING 9. SEPTEMBER 14

INVITATION TIL PEJ GRUPPENS 2016-2019 KØBENHAVN 2. SEPTEMBER 14 OSLO 4. SEPTEMBER 14 HERNING 9. SEPTEMBER 14 INVITATION TIL PEJ GRUPPENS 2016-2019 KØBENHAVN 2. SEPTEMBER 14 OSLO 4. SEPTEMBER 14 HERNING 9. SEPTEMBER 14 FREMTIDENS FØDEVARER SKABES NU Fremtidsbegrebet har altid været omgærdet af mystik, lidt spænding

Læs mere

Læseplan for valgfaget madværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget madværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget madværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Mad og hygiejne 4 Fødevarebevidsthed 5 Madlavning 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget madværksted

Læs mere

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer 5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer Forretningsudvikling er...en proces Du skal hele tiden udvikle din forretning med blik for kundens behov og oplevede merværdi, og hvordan du tjener

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Tilstede: Katrine, Mads, Anders, Louise, Sigrid, Fie, Thor (fra punkt 5), Sidsel og Miriam (referent) Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Bliv Landsbypilot i din landsby Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Jørgen Krogh Hessellund Program Den gode sag Hvad motiverer frivillige Rekrutteringen Fastholdelse Den gode

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Dansk vandreturisme Contents 1. Indledning 3 2. Introduktion 3 3. Kortlægningsfase 1: Research på internet 3 4. Kortlægningsfase 2: Dybdeinterview

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere