INDHOLDSFORTEGNELSE. Herlev Hospital Dialogaftale for Klinisk Mikrobiologisk Afd og 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Herlev Hospital Dialogaftale for Klinisk Mikrobiologisk Afd. 2014 og 2015"

Transkript

1 Dialogaftale for Klinisk Mikrobiologisk Afd og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resultatmål Budget Aktivitetsbudget (DRG) Ledelse Kvalitet Rammer for afdelingen Mission Vision Målsætninger... 3 KMA s mål Faglig profil for afdelingen Organisationsdiagram Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev Hospital Beskrivelse af afdelingens opgaver og kerneydelser... 6 Opgavevaretagelse Strategiske udviklingsområder Hospitalets Udviklingsplan Afdelingens aktiviteter og milepæle

2 Dialogaftale for Klinisk Mikrobiologisk Afd og Resultatmål Budget I kr. Budget 2014 Status Lønninger Øvrig drift Nettobudget i alt Ledelsen er forpligtet til at informere Direktionen ved afvigelser med merforbrug til følge samt i tilfælde heraf at fremkomme med forslag til kompenserende tiltag mhp. budgetoverholdelse Aktivitetsbudget (DRG) Aktivitetsmål Budget 2014 Status DRG-produktionsværdi (1.000 DRG kr.) Ikke relevant. Aktivitet opgøres i antal analyser og klinisk aktivitet samt produktion af substrater Ledelsen er forpligtet til at informere Direktionen ved afvigelser i afdelingens DRG- produktionsværdi Ledelse Mål 2014 Status Sygefravær Afdelingen har et samlet sygefravær på 4,2%. På baggrund af en bekymrende stigning i sygefraværet i løbet af 2013 vil der være særlig fokus på dette område i Afdelingen har et mål om at reducere sygefraværet med 1% til 3,2% Trivsel OP Svarpct. Min. 85% Trivsel OP Der udarbejdes inden okt handleplaner for de udvalgte hospitalsspecifikke indsatsområder Inspektorbesøg Ingen genbesøg i Kvalitet Mål 2014 Status Faglighed Antibiotikaovervågning Se under Faglighed Flow a) Overvågning og monitorering af transporttider Standard i forbindelse med praksisprøver max. 2 hverdage, 95% overholdelse. Vedr. hospitalsprøver henvises til Flow - 2

3 Dialogaftale for Klinisk Mikrobiologisk Afd og 2015 b) Overvågning og monitorering af svartider Overholdelse af afdelingens servicemål ifølge prøvevejledning Brugertilfredshed a) interviewundersøgelse, praktiserende læger Se under Brugertilfredshed b) hospitalsafdelinger 2. Rammer for afdelingen 2.1. Mission At yde klinisk mikrobiologisk service til hospitaler og primærsektor i Region Hovedstaden, planlægningsområde Midt og Nord, til gavn for patientbehandlingen for disse borgere. Området omfatter klinisk mikrobiologisk diagnostik af patientprøver, rådgivning om diagnostik og behandling, infektionshygiejne, forskning, udvikling, uddannelse samt fremstilling af dyrkningssubstrater på internationalt anerkendt kvalitetsniveau 2.2. Vision KMA vil offensivt være med til at sikre, at patienterne i Region Hovedstaden får et optimalt patientforløb og behandles rationelt for infektionssygdomme, samtidig med at Danmark bevarer sin position som et af de lande i verden, der har den laveste forekomst af resistente bakteriestammer. Inden for infektionshygiejnen vil KMA medvirke til at dokumentere antallet af nosokomielle infektioner inden for relevante kliniske specialer og arbejde målrettet for at nedbringe deres antal. Vi vil realisere det ved at udvikle vores service og rådgivning til et niveau, der sætter standarden for tilsvarende afdelinger i Norden. KMA s ISO-certificerede substratproduktion skal være tilgængelig for hele Region Hovedstaden. KMA arbejder målrettet mod et godt og sikkert arbejdsmiljø, der bl.a. kommer til udtryk i respekt for hinandens arbejde og en åben dialog og kommunikation, som afspejles i den sociale adfærd blandt ledere og medarbejdere. Sikkerhed i arbejdsprocesserne har høj prioritet. I KMA er kompetenceudvikling, i relation til faglig og personlig udvikling, forankret i afdelingens kultur. KMA har fokus på gode ideer med en innovativ tankegang. KMA er en moderne arbejdsplads, og det skal komme til udtryk i brugen af det nyeste teknologiske udstyr i laboratorierne, et udstyr som skal være med til at sikre resultater af høj kvalitet og medvirke til at fastholde medarbejdere og rekruttere nye. Vi vil fortsat stille krav til egne resultater, herunder forskning og udvikling, og vi tror på, at vi dermed til stadighed gør afdelingen til en attraktiv, inspirerende og konkurrencedygtig arbejdsplads Målsætninger KMA s mål At yde den bedst mulige, evidensbaserede rådgivning vedr. diagnostik og behandling af patienter med infektioner. At yde den bedst mulige service i forbindelse med udførelsen af mikrobiologiske undersøgelser, dvs. prøvebehandling af international standard, kortest mulige svartider og svar, som er til at forstå for rekvirenten. Hjemtagelsen i 2013 af et større prøverepertoire fra SSI er et vigtigt led i denne proces incl.udvikling af analysepakker - 3

4 Dialogaftale for Klinisk Mikrobiologisk Afd og 2015 At yde den bedst mulige rådgivning i forbindelse med anvendelse af antibiotika i relation til en overordnet antibiotikapolitik, der tilsigter, at Danmark bevarer sin enestående position som et af de lande i verden, der har den laveste forekomst af resistente bakteriestammer. At yde den bedst mulige rådgivning vedr. infektionsprofylakse og infektionshygiejne mhp. forebyggelse af de infektioner, der kan opstå hos patienter og personale i forbindelse med undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering. At udvikle og vedligeholde kvaliteten af Substratafdelingens produkter i henhold til kvalitetsstyringssystemet (DS/EN ISO 9001:2008 og DS/EN ISO 13485:2003). At Substratafdelingen kan levere og udvikle produkter af høj kvalitet i overensstemmelse med kundens behov og krav. At fortsætte en akkrediteringsproces i 2014 efter DDKM og efterfølgende en DS/EN ISO 15189:2008 med henblik på at blive akkrediteret, når afdelingens nye lokaler er taget i brug. At sikre, at forskning, udvikling og undervisning udgør en integreret del af KMA s funktion, således at KMA kan opretholde en høj kvalitet i sit arbejde og styrke sin position inden for specialet og dermed tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere. At konsolidere fusionsprocessen mellem KMA-afsnittene, som pr er flyttet fysisk sammen i Herlev såvel i relation til medarbejdertrivsel og tryghed, kvalitet i produktionen og optimeret rådgivning og produktion. At have særlig fokus på at nedbringe sygefraværet. At sætte særlig fokus på medarbejdertrivsel og at skabe rammer som tilgodeser medarbejdernes forskellige faglige og sociale ønsker, behov og muligheder til gavn for den enkelte i forhold til opgaveløsningen bl.a. med øget automatisering for at formindske ensidigt gentaget arbejde. - 4

5 3. Faglig profil for afdelingen 3.1. Organisationsdiagram Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev Hospital Afdelingsledelsen Ledende overlæge / ledende bioanalytiker Afdelingsledelsessekretær Ledelsesteam Specialistteam Kvalitetsteam Leder af Substratafd. Hygiejne sygeplejersker Overlæger Afd. bioanalytikere med ledelsesansvar Afd.bioanalytiker - undervisere Ledende lægesekretær Medarbejdere i Substratafd. Afdelingslæger - 5 Uddannelsessøgende læger Bioanalytikere Lægesekretærer

6 3.2. Beskrivelse af afdelingens opgaver og kerneydelser Herlev Hospital Opgavevaretagelse KMA undersøger prøver fra patienter for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende mikroorganismer. KMA Herlev yder fra kl til en omfattende klinisk rådgivningsfunktion overfor såvel hospitaler- som primærsektor vedr. diagnostik og behandling af infektioner på speciallægeniveau i Region Hovedstadens planområder Nord og Midt. Fra kl til har KMA, Rigshospitalet den mikrobiologiske vagt for hele regionen. Der afholdes på årsbasis ca formaliserede konferencer med forskellige hospitalsafdelinger. KMA har som opgave at sikre, at behandlingen af infektioner bliver så effektiv som mulig, samtidig med, at der føres en rationel antibiotikapolitik, således at risikoen for udvikling af resistente bakterier holdes på et lavt niveau. KMA har fra 1. januar 2013 regionsfunktion indenfor det mykologiske område dermatofytter (hud hår og neglesvamp). KMA er et af centrene i Region Hovedstaden til infektionsprofylaktisk/hygiejnisk rådgivning. Dette arbejde består i en målrettet indsats for at opretholde en høj hospitalshygiejnisk standard og forebygge forekomsten af hospitalsinfektioner. KMA har et større salg af bakteriologiske dyrkningssubstrater til egen og andre regioner. KMA deltager i speciallægeuddannelsen i specialet Klinisk Mikrobiologi, i specialuddannelsen af hygiejnesygeplejersker samt i uddannelsen af medicinstuderende, bioanalytikerstuderende og lægesekretærelever. KMA er forskningsaktiv både internt og i samarbejde med andre afdelinger i Region Hovedstaden og andre eksterne samarbejdspartnere. Vedr. prøvebehandling som aktivitet: For perioden til Aktivitetsmål, prøvetyper Estimeret antal analysesvar Bloddyrkninger(antal kolber) Spinalvæsker 800 Væv og væsker Gonokokker 600 Podninger Miljøprøver Urindyrkninger Luftvejssekreter, dyrkning Undersøgelser for hud- og neglesvampe LUT PUT Blodparasitter 800 Screeningsprøver: MRSA, dyrkning MRSA, PCR Vancomycin resistente enterokokker, dyrkning Øvrige screeningsprøver

7 Luftvejsvirus: RS, Inf.A og Inf.B Udvidet undersøgelse Diarreudredning: Tarmpatogene bakterier Clostridium difficile Norovirus Rota/Adeno virus Tarmparasitter, PCR Tarmparasitter, mikroskopi Tarmpatogene E.coli Herlev Hospital Øvrige tarmpatogene parasitter Intrathekal test: Borrelia Herpes virus Varicella zoster virus Helicobacter pylori: Dyrkning (PY) Antigen (HF) Antistof (HP) Serologiske prøver, øvrige: Parasit antistoffer Virologi antistoffer Bakteriologi antistoffer PCR, øvrige: Atypisk pneumoni Bordetella Cytomegalo virus Enterovirus Herpes simplex Varicella zoster Meningit udredning Mycoplasma/Chlamydophilae Epstein Barr Urogenitale mycoplasmer Chlamydia trachomatis/gonokok (TMA) Videresendte prøver PCR Serologi Andet Øvrige prøver I alt Produktionstal fra Substratafdelingen: 2013 Dyrkningsplader Flydende substrater og reagenser

8 4. Strategiske udviklingsområder Herlev Hospital 4.1 Hospitalets Udviklingsplan Hospitalets Udviklingsplan er funderet i følgende tre strategiske pejlermærker: Faglighed Flow patienttilfredshed. Med udgangspunkt heri konkretiseres Udviklingsplanen indenfor følgende udviklingsområder: helhed i patientforløb, partnerskab med patienten, effektivisering, forskning, innovation og uddannelse, en attraktiv arbejdsplads. 4.2 Afdelingens aktiviteter og milepæle Andre indsatsområder/årsprojekter i afdelingen Afdelingen fastsætter relevante indsatsområder eller årsprojekter ud over de fælles udpegede områder. Sygefravær Afdelingen har et samlet sygefravær på 4,2%. På baggrund af en bekymrende stigning i sygefraværet i løbet af 2013 vil der være særlig fokus på dette område i Afdelingen har et mål om at reducere sygefraværet med 1% til 3,2% Trivsel På baggrund af Trivsel-OP 2014 fastsætter afdelingen mål for øget trivsel på valgte parametre. Flow KMA anvender Lean principper i forbindelse med vores daglige drift bl.a. ved at afholde tavlemøder. KMA anvender Lean-principper i mange processer internt i afdelingen. Der tilstræbes at undgå flaskehalse i prøvebehandlingen og på den måde fremme et konstant flow. KMA har tidl. initieret en analyse af prøvetransport på Herlev Hospital, med det formål at forkorte transporttider og øge sikkerheden ved selve transporten, samt undgå fejlforsendelser. Resultatet af den tværfaglige og hospitalsdækkende aktion, som herefter blev styret af risikomanager Benedicte Schou, blev, at der er indført særlige transportposer i farve, som angiver hvilket laboratorium, prøven skal afleveres til. KMA har pr 1. september 2011 øget åbningstiden på hverdage, således at der nu er bioanalytiker til stede til kl denne service er udvidet til at omfatte alle dage september Dette betyder bl.a., at bloddyrkninger kan overvåges i en betydelig større del af døgnet med hurtigere reaktion på positive prøver. Der er opstillet bloddyrkningsinkubatorer i de klinisk biokemiske afdelinger på Hillerød og Frederiksund hospital. Formålet med dette er, at reducere tiden fra prøvetagning til inkubation, hvorved detektionstiden af positive prøver reduceres markant. Dette, kombineret med åbningstid til kl , er en optimering af kvaliteten af denne livsvigtige analyse til gavn for patientbehandlingen. Endvidere udføres PCR (hurtigtest) for CDAD og MRSA (Akutmodtagelsen og neonatalafd.) også i denne periode. Pt med påvist CDAD kommer derfor hurtigt i korrekt behandling ved positivt fund, og patienter, som screenes for MRSA, kan undgå isolation ud over nogle få timer ved negativt resultat for MRSA. Det er med til et bedre flow i Akutmodtagelsen og Neonatalafsnittet på Herlev og Gentofte og for hele Nordsjællands Hospital, samt forøgelsen af trygheden for patienter og medarbejdere. Ved implementering af nyt serologi- og chlamydiaudstyr sikres flow, idet prøver kan analyseres løbende. Registrering af prøve-transport tider - 8

9 1. Hospitaler Overvågningen: Prøver der er mere end 1 dag om at blive transporteret til KMA registreres. Hver måned udsendes denne statistik til alle Kvalitets Patients Sikkerheds repræsentanter på Herlev samt til kvalitetskoordinatorer på Gentofte. Tilsvarende etableres for de Nordsjællandske hospitaler i Hver afdeling har således mulighed for at kontrollere egen afdeling i udsendte regneark. Monitorering: For at sikre en lokal opfølgning og handling kontakter KMA s Koordinerende Patients Sikkerhedsansvarlige de lokale afdelingsansvarlinge KPS ere ved forlænget transporttid. Monitoreringen behandles som punkt på de månedlige UPS (udvalg for patientsikkerhed). 2. Primærsektor Transporttid må max. være 2 hverdage (standard). Der forventes 95% overholdelse. Overvågning og monitorering af svartider 1 x ugentlig gøres der status på prøvebehandlingstid for udvalgte laboratorier. Denne status drøftes på det ugentlige Specialistteammøde, hvorefter en handlingsplan evt. igangsættes. Overvågning af prøvebehandlingstider 1 x ugentlig gøres der status på prøvebehandlingstid for udvalgte laboratorier. Denne status drøftes på det ugentlige Specialistteammøde. Se bilag 1. Hospitalserhvervede infektioner inkl. C. difficile Regional handlingsplan er implementeret i Med udgangspunkt i denne fastsættes afdelingsspecifikke mål og aktiviteter for 2012 mhp. at opnå det overordnede mål om 50 % reduktion af infektioner på hospitalsniveau i 2013 i forhold til regionalt fastsatte base-lines. Afdelingen fastlægger lokale indsatser, som kan bidrage til samlet målopfyldelse. Især fokus på registreringspraksis, indsats vedr. C.difficileinfektioner, forbrug af antibiotika, samt resistensudvikling. I forhold til Nordsjællands Hospital samt Gentofte Hospital er dette beskrevet i de respektive hospitalers infektionskontrolprogrammer. Ledelsesmæssig målopfyldelse af området sker på afdelingens økonomimøder med Direktionen. Andre indsatsområder/årsprojekter i afdelingen Afdelingen fastsætter relevante indsatsområder eller årsprojekter ud over de fælles udpegede områder - 9

10 Faglighed Indsatsområde Beskrivelse af aktiviteter/projekt Milepæle/delmål Ansvarlig(e) Tidsplan Antibiotikaindsats på Herlev Hospital og i primær sektor. Fortsat overvågning af antibiotikaforbrug og antibiotikaresistens. Optimering af mikrobiologisk diagnostik og antibiotisk behandling. KMA deltager aktivt i hospitalets antibiotikaspecialistteam og er ansvarlig for den daglige ledelse af antibiotikaindsatsen ved antibiotika ekspertgruppen (½ overlæge, 1 fuldtids farmaceut). Etablering af forskningsmiljø på KMA mhp. optimering af kvalitetsindikatorer for antibiotic stewardship på Herlev Hospital og i primær sektor. Styrkelse af antibiotikaindsatsen på hospitalet ved fælles standardplaner for antibiotisk behandling. Monitorering af dækningsgrad ved empirisk behandling af samfundserhvervet bakteriæmi. Opstart af overvågning af udvalgte infektionstyper (bakteriæmi, pneumoni, urinvejsinfektion) vha. EPM udtræk for at monitorere overholdelse af antibiotikavejledningen Antibiotika audits udføres på alle sengeafdelinger af antibiotika kontaktpersoner Styrkelse af forskningsenheden for antibiotic stewardship med yderligere et PhD projekt (2 PhD projekter omhandlende udvikling af kvali- Magnus Arpi Jens Otto Jarløv Permanent indsatsområde - 10

11 Patogenese og behandling af MRSA svælgbærerskab Undersøgelse af patogenese ved MRSA svælgbærerskab med fokus på rhinopharynx. Initiering af randomiseret undersøgelse af behandling af MRSA svælgbærerskab med fokus på rhinopharynx tetsindikatorer for antibiotic stewardship på hospitaler og i almen praksis er opstartet i 2013). Afslutning af patogenetisk undersøgelse med publicering anerkendt tidsskrift. Etablering af forskningsgpuppe og pilotundersøgelse mht behandling af MRSA svælgbærerskab Ina Sleimann Petersen 2-4 år December 2014: Projekt afbrudt, da nøgleperson ikke er ansat mere. Flow Indsatsområde Beskrivelse af aktiviteter/projekt Milepæle/delmål Ansvarlig(e) Tidsplan Se afsnittet om Flow Automatisering KiestrA Implementering af BD Kiestra work cell og standalone InoqulA. Denne automatisering af: udsåning af bakteriologiske prøver, inkubering og fotografering af dyrkningssubstrater vil kunne biddrage til at skabe flow i prøvebehandling, diagnostik og prøvesvar af patientprøverne til rekvirenterne. Flow forbedres ved at patientprøverne kan sættes på udstyret løbende og affotograferingen af dyrkningssubstraterne vil ske automatisk og løbende. Udover bedre flow øges kvaliteten ved standardisering i prøvebehandlingen. Samtidig forbedres arbejdsmiljøet betragtelig da automatiseringen mindsker ensidigt gentaget arbejde. Når systemet er fuldt implementeret vil en del af patientprøverne kunne aflæses og slutsvares på baggrund af vurdering af vækst på substrater iagttaget på fremkomne billeder. Udstyret installeres og afprøves Uddannelse of bioanalytikere i KMA Testsystem afprøves etableres og Implementering af systemet i driften BD Kiestra Februar 2014 BD Kiestra, Irene Møller Jensen og Imran Ahmad Khan BD Kiestra CIMT BD Kiestra, Susanne Pedersen, Irene Møller Jensen og Dennis Schrøder Hansen Marts 2014 Marts 2014 Medio

12 Brugertilfredshed Indsatsområde Beskrivelse af aktiviteter/projekt Milepæle/delmål Ansvarlig(e) Tidsplan Praktiserende læger a) Årligt interview med 10 antal praktiserende læger i anonymiseret form. Brugertilfreds vil have fokus i 2015 b) Årsmøde med indbydelse til alle områdets praktiserende læger. Efter aftale med vores praksiskonsulent blev det planlagte møde ikke afholdt. Vedr. evt. møde i 2015 vil vi undersøge interessen. a) 90% af de interviewede er tilfredse eller meget tilfredse med KMA s service b) Åben dialog med praktiserende læger Jens Otto Jarløv December 2014: Interview maj 2015 Evt. Årsmøde oktobernovember Hospitalsafdelinger Årlig dialog med hospitalafdelinger vedr. KMA s service. Dialogen kan være i forbindelse med lægekonferencer, hygiejneaudits eller ved særlig aftalt møde 95% af afdelingerne mener, at KMA yder en tilfredsstillende service Jens Otto Jarløv Løbende Årsprojekter i afdelingen Beskrivelse af projekt Milepæle/delmål Ansvarlig(e) Tidsplan 1. Dokumentstyring Dokumentstyring til akkreditering efter Den Deadline for revision Faglige teams og afdelingsledelsen. Løbende. Danske Kvalitetsmodel af instrukser m.v. overholdes. 2. Fortsat fokus på implementering af Herlev, Gentofte og Nordsjællands Hospitals infektionskontrol-program, herunder akkreditering efter Den Dan- Fortsat fokus på implementering af Herlev, Gentofte og Nordsjællands Hospitals infektionskontrolprogram og årlige handlingsplaner. Se årlig Handlingsplan for de respektive hospitaler. Hygiejneteamet i samarbejde med de lokale infektionshygiejniske komitteer. Løbende - 12

13 ske Kvalitetsmodel 3. Intern Audit Et værktøj til at kontrollere, at korrigerende handlinger fra afvigelser er implementeret, og at afdelingen lever op til kravene i standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). 4. H 2 O 2 -dry-mist desinfektion Fortsat at tilbyde desinfektion med H 2 O 2 + Ag ioner som en del af den multifaktorielle bekæmpelse af C.difficile. som en mulighed når sengestuer afisoleres på Herlev. Den velfungerende organisation på Herlev Hospital understøttes. Rengøringsafdelingen er den praktiske aktør. Overvågning af omfanget af indsats, samt fortsat udvikling af bakteriologiske målinger. At vedligeholde en organisation som varetager denne mulighed på alle regionens hospitaler. At opbygge en organisation, som varetager denne mulighed på regionens områdehospitaler 5. Antibiotikaindsats på Herlev Hospital og i primær sektor. Der afholdes intern audit 3 x årligt. Bakteriologisk overvågning foregår rutinemæssigt og på længere sigt på alle regionens hospitaler. Se beskrivelse under pkt. Faglighed. Alle sengeafdelinger foretager selv 2 antibiotika audits pr. år. Implementering af fælles standardplaner for antibiotisk behandling på hospitalet. Kvartalsvis tilbagemelding til alle afdelinger vedr. EPM overvågning af overholdelse af antibiotikavejledning ved udvalgte infetionstyper (bakteriæmi, pneumoni, urinvejsinfektion). Casper Dam-Nielsen Jens Otto Jarløv Marianne Midttun Magnus Arpi Jens Otto Jarløv Marts, juni og november 2015 Løbende December 2014: Bakteriologiske kontroller har ikke øget informationsniveauet. Er derfor indstillet indtil videre December 2014: Der sker løbende opdatering af indsatsen. Kvartalsvise tilbagemeldinger vedr. overholdelse af antibiotikavejledningen endnu ikke mulig. - 13

14 6. Uddannelse af hygiejnenetværkspersoner i kommunerne 7. Vedligeholdelse af kompetencerne hos hygiejnenøglepersoner i de kliniske afdelinger på alle 5 hospitaler 8. Vedligeholdelse af kompetencerne hos bioanalytikere og yngre læger på Hille- Der er indgået aftale med kommunerne om et formaliseret samarbejde vedr. infektionshygiejne. Områdehospitalerne har opgaven med etablering af netværk, uddannelse af netværkspersoner og organisering af regelmæssig mødeaktivitet. Muligheden for etablering af supplerende kommune-specifikke kurser undersøges i område Nord og Midt Afholdelse Af temadage og løbende kontakt på de 5 hospitaler. Harmonisering af informationer og implementering af fælles retningslinjer Afholdelse af årskursus 4 enkeltdage i løbet af 2013 rød og Herlev 9. Automatisering Øget automatisering af PCR analyser vha QIAsymphony assay set-up modul. Etablering af monitorering af dækningsgrad ved empirisk behandling af samfundserhvervet bakteriæmi. Case-baseret undervisning af KBU- og introlæger om antibiotikastrategi 2 gange årligt. Uddannelseforløb af 1 dags varighed Harmonisering af informationer sikres Ajourføring af viden og kompetenceudvikling Opsætning og implementering af enkelte analyser Hygiejnesygeplejerskerne Anne-Marie Thye (Hillerød) og Dorthe Mogensen (Herlev), Jens Otto Jarløv og Bente Olesen. Hospitalsdirektionerne i Hillerød og Herlev Hygiejneorganisationerne på de respektive hospitaler Alle afdelingsbioanalytikere, Hovedansvarlig Irene Møller Jensen. Fagligt team Løbende Løbende. Løbende Løbende - 14

15 10. 16S sekventering Etablering af 16S sekventering som rutine i laboratoriet (+ 18S sekventering af svampe). 11. Mikrobiel typning Etablering af et mikrobielt typningslaboratorium. 12. Bedre workflow og nedbringelse af svartider for serologiske undersøgelser 13. Optimering af resistensbestemmelse for gær- og skimmelsvampe med indførelse af bouillon fortyndingsmetode 14. Opsætning af metode til påvisning af Aspergillus Ved implementering af nyt udstyr til analyse af serologiske analyser kan et bedre workflow sikre at svartiden nedbringes. For at følge internationale forskrifter for resistensbestemmelse af gær- og skimmelsvampe skal undersøgelsen omlægges fra disk diffusion til mikrotiter format Afkortning af svartid på undersøgelsen, der i dag sendes til KMA RH, således at real-time 1) Identifikation af bakterie isolater. 2) PCR og sekventering fra kliniske materialer (væv, absces materiale m.m.) 3) Identifikation af svampe isolater. 1) Opsætning af DiversiLab udstyr til typning af K.pneumoniae 2) Afprøvning af DiversiLab til typning af VRE Anskaffelse af udstyr. Implementering i afdelingen. Afprøvning af kommercielt opsætning til gærsvampe, afprøvning af egen metode til skimmelsvampe Opsætning af kommerciel Molekylærbiolog (Gitte Charbon), Dennis Hansen, Lene Nielsen Molekylærbiolog (Gitte Charbon), Dennis Hansen, Lene Nielsen, Jette Bangsborg Fagligt team samt afdelingsledelsen. Irene Møller Jensen, Jette Bangsborg, Michael Pedersen Anne Kailow, Jette Bangsborg, ressource- 1) 1. april, 2) 1. juni og 3) 1. september December 2014: Ikke gennemført på grund af stort pres på KMA Forventes i ) 1. april 2) 1. juni December 2014: Ikke gennemført på grund af stort pres på KMA i Forventes i , såfremt økonomien kan fremskaffes. Løbende Gennemføres i Første halvår af

16 galaktomannan antigen i blod og bronchioalveolær lavage (BAL) 15. Optimering og validering af eksisterende analyser 16. Implementering af E.coli analyse på LightCycler 480 II monitorering af især hæmatologiske patienter i risiko for Aspergillus infektion muliggøres. Fortsat optimering og kvalitetsvalidering af eksisterende analyser indenfor PCR-området. Herunder implementering af kvalitetskontrol af in-house analyser samt kommercielt erhvervede analyse. Projektet har til formål at øge antallet af E.coli prøver, der kan analyseres i det daglige flow. Dette opnås gennem implementering af E.coli analysen på to ekstra platforme (LightCycler 480 II), hvorved det maksimale prøveantal, der kan gennemføres i et analyseopsæt, øges med 42 prøver. metode på eksisterende udstyr At sikre præcision for prøveudsvaring gennem fastlæggelse af kriterier for positive og negative prøver. Opsætning og validering af E.coli analyse person Martin Friis Thomas Sundelin Løbende Martin Friis Medio 2014 December 2014: Afsluttet. - 16

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er en tværgående, klinisk orienteret laboratorieafdeling under Odense Universitetshospital. Vi betjener sygehusafdelinger på OUH (Odense

Læs mere

Specialevejledning for Klinisk mikrobiologi

Specialevejledning for Klinisk mikrobiologi Specialevejledning for Klinisk mikrobiologi Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen af

Læs mere

Revideret specialevejledning for klinisk mikrobiologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for klinisk mikrobiologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for klinisk mikrobiologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

MiBAlert. Afholdt d. 19. maj Overlæge ph. D Bente Olesen, klinisk mikrobiologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

MiBAlert. Afholdt d. 19. maj Overlæge ph. D Bente Olesen, klinisk mikrobiologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital MiBAlert Overlæge ph. D Bente Olesen, klinisk mikrobiologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital Hospitalserhvervede infektioner medfører Større sygelighed, Større dødelighed Flere dage i isolation

Læs mere

Oversigt over regionale initiativer præsenteret på møde i Det Nationale Antibiotikaråd den 21. april 2015

Oversigt over regionale initiativer præsenteret på møde i Det Nationale Antibiotikaråd den 21. april 2015 Det Nationale Antibiotikaråd NOTAT Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1500717 Dok nr.: 1697169 Dato: 27. maj 2015 Oversigt over regionale initiativer præsenteret på møde

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedrørende rationel anvendelse af antibiotika. Pixi-udgave af projektbeskrivelse

Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedrørende rationel anvendelse af antibiotika. Pixi-udgave af projektbeskrivelse Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedrørende rationel anvendelse af antibiotika Pixi-udgave af projektbeskrivelse Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedr. rationel anvendelse af antibiotika (LKT Antibiotika)

Læs mere

Specialevejleding for klinisk mikrobiologi

Specialevejleding for klinisk mikrobiologi j.nr. 7-203-01-90/2 Specialevejleding for klinisk mikrobiologi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Klinisk mikrobiologi

Læs mere

Klinisk Mikrobiologisk Afdelings afdelingsspecifikke udviklingsplan for 2011-2014 (incl. strategi for forskning og højt specialiseret behandling)

Klinisk Mikrobiologisk Afdelings afdelingsspecifikke udviklingsplan for 2011-2014 (incl. strategi for forskning og højt specialiseret behandling) Emne Udviklingsinitiativer 2011-2014 UDVIKLING 2.1. Forskning og højt specialiseret behandling Klinisk mikrobiologi adskiller sig fra de fleste andre specialer ved, at mere end 90 % af funktionerne er

Læs mere

Velkommen til workshop i lærings- og kvalitetsnetværket for antibiotika

Velkommen til workshop i lærings- og kvalitetsnetværket for antibiotika Region Hovedstaden Velkommen til workshop i lærings- og kvalitetsnetværket for antibiotika Centerdirektør Bettina Lundgren Ledende overlæge Hanne Rolighed Christensen 20. Januar 2017, Vilvorde Kursuscenter

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Arbejdsgruppe: Godkendt Afdeling F : Pernille Henriksen LMU d. 19.4.12 Niels-Erik Schollert Ledergruppen d. 14.6.12 Inge Hein Lis Søgaard Susanne Djernes Bird

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Regionens rådgivning overfor kommunerne på hygiejneområdet

Regionens rådgivning overfor kommunerne på hygiejneområdet Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6104 Web www.regionh.dk Dato: 12. november 2012 Regionens rådgivning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Velkommen til hygiejnekursus

Velkommen til hygiejnekursus Velkommen til hygiejnekursus 30/11 og 1/12 2015 Tine Bentzen Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, AUH 30. november 2015 8.00-8.30 Velkomst, præsentation af

Læs mere

Den gode mikrobiologiske rekvirering

Den gode mikrobiologiske rekvirering Fællesmøde Praktiserende læger 24. november 2015 Efter mødet suppleret med uddrag af Brugerhåndbogen for KMA om selvtagne vaginalpodninger til undersøgelse for Chlamydia trachomatis og gonokokker (på side

Læs mere

Tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet 2013

Tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet 2013 Foreløbig handleplan_revideret Tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet 2013 GENERELLE OPLYSNINGER Projektleder (navn) Forventet deltagerkreds Udarbejdet af Ikke afklaret endnu (Foreløbig tovholder:

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

afholdt d. 5. maj 2014

afholdt d. 5. maj 2014 At initierer forandring en ledelsesopgave Generelle infektionshygiejniske retningslinjer - Hvordan bliver vi bedre til det? Temamøde CEI 5 maj 2014 Bettina Lundgren, centerdirektør, dr. med. Diagnostisk

Læs mere

Hospitalserhvervede infektioner Kan vi nedbringe dem, og hvordan monitorerer vi dem?

Hospitalserhvervede infektioner Kan vi nedbringe dem, og hvordan monitorerer vi dem? Hospitalserhvervede infektioner Kan vi nedbringe dem, og hvordan monitorerer vi dem? JENS YDE BLOM AFSNITSLEDER, PHD ÍNFEKTIONSHYGIEJNEN I REGION NORDJYLLAND SYGEHUSINFEKTIONER ER BARE GODT STOF! HVORFOR

Læs mere

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Hjertesygdomme Mission - Vision 2017 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2017 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver tid, at være den

Læs mere

Kursus i infektionshygiejne oktober Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH

Kursus i infektionshygiejne oktober Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH Kursus i infektionshygiejne 28. 29. oktober 2013 Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH annemand@rm.dk Praktiske oplysninger Toiletter Kaffe/frokost Kursusbeviser Præsentationer Hospitalserhvervede infektioner

Læs mere

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

BUA 2010 for Akutafdelingen

BUA 2010 for Akutafdelingen for Akutafdelingen FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet 1.1. Dokumenteret faglig kvalitet, gennem monitorering af patientforløb og journalaudit Akutafdelingens primære undersøgelse, dvs. plan for det videre

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Antibiotic stewardship på regionalt og lokalt niveau i Region Hovedstaden

Antibiotic stewardship på regionalt og lokalt niveau i Region Hovedstaden Antibiotic stewardship på regionalt og lokalt niveau i Region Hovedstaden Hospital - Primærsektor Magnus Arpi Klinisk Mikrobiologisk afdeling Herlev Hospital 21. april 2015 Task Force for Reducing Hospital

Læs mere

HYGIEJNE GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER

HYGIEJNE GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER HYGIEJNE GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER Jette Holt Hygiejnesygeplejerske, cand.pæd.pæd Central enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut jho@ssi.dk INFEKTIONSHYGIEJNE OG SMITTE Smitte sker fx gennem

Læs mere

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Rapport over baggrund, formål, metode, registrering og perspektiv Kilde: www.fhi.no Rapport udarbejdet af Infektionshygiejnisk Enhed

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Antibiotika som driftsmål

Antibiotika som driftsmål Antibiotikaindsats Antibiotika som driftsmål 1. Samlet forbrug af antibakterielle midler til systemisk brug (J01) i DDD pr. 100 sengedage 2. Andelen af beta-lactam, antibakterica, penicilliner (J01C,)

Læs mere

Velkommen til hygiejnekursus

Velkommen til hygiejnekursus Velkommen til hygiejnekursus 15/11 og 16/11 2016 Tine Bentzen Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologi AUH 15. november 2016 8.00-8.20 Velkomst med præsentation af: Infektionshygiejnisk

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup Incitamenter til kvalitet DRG-konferencen 2013 Lene Jørndrup Region Sjælland 817.000 borgere 4 somatiske sygehuse + Psykiatrien Incitamenter til kvalitet Temaets formål er at belyse, hvilke økonomiske

Læs mere

BUA2010 for Ernæringsenheden

BUA2010 for Ernæringsenheden BUA2010 for Ernæringsenheden FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet 1.1. Dokumenteret faglig kvalitet Ensretning af Ernæringspjecer i Hospitalsenheden Vest. Èn fælles ernæringspjece implementeret på relevante

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Når hygiejnesygeplejersker LEAN er

Når hygiejnesygeplejersker LEAN er Når hygiejnesygeplejersker LEAN er Vores geografi 819.385 borgere 17 kommuner 225 km Nakskov s Odde 2 Sundhed Sygehuse Psykiatri Praksisområde t AMK vagtcentral og præhospitalt beredskab 3 Sygehuse og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk

Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk * Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk Agenda *Officielle Krav til Infektionshygiejne i lægepraksis *Den Danske Kvalitetsmodel og lægepraksis *Eksempler på Infektionshygiejnearbejde

Læs mere

Rationelt antibiotika forbrug. Overlæge Merete Storgaard, ph.d., DMT&H Infektionssygdomme

Rationelt antibiotika forbrug. Overlæge Merete Storgaard, ph.d., DMT&H Infektionssygdomme Rationelt antibiotika forbrug Overlæge Merete Storgaard, ph.d., DMT&H Infektionssygdomme Dagens agenda Hvorfor skal vi ændre vores antibiotika forbrug? Hvordan er vores antibiotika forbrug i Danmark? Hvorfor

Læs mere

Vi kan gøre det lidt bedre. Jenny Dahl Knudsen, Overlæge, dr. med., Klinisk mikrobiologisk afdeling, Hvidovre Hospital

Vi kan gøre det lidt bedre. Jenny Dahl Knudsen, Overlæge, dr. med., Klinisk mikrobiologisk afdeling, Hvidovre Hospital Vi kan gøre det lidt bedre Jenny Dahl Knudsen, Overlæge, dr. med., Klinisk mikrobiologisk afdeling, Hvidovre Hospital Hvorfor? Hvorfor skal vi tale om det danske antibiotikaforbrug? Al anvendelse af antibiotika

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag. Mission, vision og strategi

Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag. Mission, vision og strategi Sundhedsfaglig strategi Vækststrategi Produktivitetsstrategi Enhedsstrategi Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag Mission, vision og strategi Trygge, effektive og sammenhængende patientforløb

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

De 5 regioners aftale om infektionshygiejne

De 5 regioners aftale om infektionshygiejne De 5 regioners aftale om Region Fra sundhedsaftale Hvilke ydelser Hovedstaden Sundhedsaftale 2011-2014: Der er således et væsentligt behov for at få formaliseret samarbejdet mellem regionen og den enkelte

Læs mere

BUA2011 for Hospitalsapoteket Enhed Vest

BUA2011 for Hospitalsapoteket Enhed Vest FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet 1.1. Sikre patientforløb - medicinafstemning. 1.2. Implementering af EPJ. I mindst 80 % af alle journaler er der gennemført medicinafstemning ved indlæggelse og udskrivelse.

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

BUA Kirurgisk afdeling

BUA Kirurgisk afdeling BUA2009 - Kirurgisk afdeling FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet Dokumenteret kvalitet og patientsikkerhed 1.1. Afdelingen ligger fagligt på niveau med eller over sammenlignelige afdelinger i Region Midtjylland

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Institution: Birkely Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Birkely arbejder videre Institutionens MED udvalg udarbejder en med at reducere handleplan, der sikrer

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Rigshospitalets Kvalitetsråd

Rigshospitalets Kvalitetsråd Rigshospitalets Kvalitetsråd Kommissorium, rammer, ansvar og opgaver Godkendt på centerledelsesmødet den 28. august 2013 * Indhold Rigshospitalets kvalitetsorganisation... 3 Kommissorium for Rigshospitalets

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

Klinisk mikrobiologi

Klinisk mikrobiologi Klinisk mikrobiologi Kompetencemål for 3. år af hoveduddannelsesstilling 1, 2, 3, 4 og 5 Mål Konkretisering af mål Evalueringsstrategi Indsatsområder: Medicinsk ekspert: Prøvetagning, laboratoriediagnostik

Læs mere

Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner

Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner Kursus i Infektionshygiejne dag 1 30. november 2015 Mona Kjærsgaard Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Antibiotika Eneste lægemiddelgruppe, som IKKE

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Bilag: Plan for fremadrettede tiltag i forbindelse med udsendelse af epikriser

Bilag: Plan for fremadrettede tiltag i forbindelse med udsendelse af epikriser Bilag: Plan for fremadrettede tiltag i forbindelse med udsendelse af epikriser Sygehus Vendsyssel 24. oktober 2012 På Sygehus Vendsyssel arbejdes der målrettet med opfyldelse af de regionale servicemål

Læs mere

Klinisk mikrobiologiske undersøgelser i COSMIC

Klinisk mikrobiologiske undersøgelser i COSMIC Klinisk mikrobiologiske undersøgelser i COSMIC Version 05-01-2010 Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, OUH Program Arbejdsgang ved rekvirering og svar? Overordnet tidsplan for implementering Forventninger

Læs mere

PATIENTERNES HOSPITAL

PATIENTERNES HOSPITAL Nordsjællands Hospital FOKUS & FORENKLING PATIENTERNES HOSPITAL FØRST OG FREMMEST Alle skal have den bedste og mest effektive behandling. Vi ser det som vores kerneopgave at imødekomme patienters og pårørendes

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 Princippet vi styrer efter i regionen Politik og ledelse Erhvervsudviklingsstrategi RUP 2.0 Den grønne Metropol Misbrugspolitik Hopp 2020 Pressepolitik Kommunikations politik

Læs mere

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland Ledelse i Region Midtjylland Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet Region Midtjylland September 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4

Læs mere

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Overførsel af MRSA. (Methicillin-resistente Stafylococcus aureus)

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Overførsel af MRSA. (Methicillin-resistente Stafylococcus aureus) H:S Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Overførsel af MRSA (Methicillin-resistente Stafylococcus aureus) Januar 2005 1. Resume af hændelsen Der overføres MRSA fra patient A til patient B til trods for,

Læs mere

Klinisk mikrobiologi

Klinisk mikrobiologi Klinisk mikrobiologi Kompetencemål for 2. år af hoveduddannelsesstilling 1, 2, 3, 4 og 5 Mål Konkretisering af mål Evalueringsstrategi Indsatsområder: Medicinsk ekspert: Prøvetagning, laboratoriediagnostik

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

REFERAT. Møde 2, 2015

REFERAT. Møde 2, 2015 Amager og Hvidovre Hospital REFERAT Møde i: SFR Klinisk Mikrobiologi Dato: 18. juni 2014 Kl.: 10.30 12.00 Sted: Hvidovre Hospital, Mødelokale 1 (i Vandrehallen over Informationen) Medlemmer: Torben Mogensen

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Klinisk mikrobiologi

Klinisk mikrobiologi Klinisk mikrobiologi Kompetencemål for 4. år af hoveduddannelsesstilling 1, 2, 3, 4 og 5 Mål Konkretisering af mål Evalueringsstrategi Indsatsområder: Medicinsk ekspert: Prøvetagning, laboratoriediagnostik

Læs mere

Praktiske oplysninger vedrørende diagnostik

Praktiske oplysninger vedrørende diagnostik Praktiske oplysninger vedrørende diagnostik Indhold Beliggenhed... 1 Henvendelser... 2 Prøvetyper og svartider... 2 Rekvirering af prøver... 3 Opbevaring af prøver... 4 Emballering... 4 Indlevering og

Læs mere

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Alice Friis-Møller, MD, Consultant microbiologist Gitta Stendal, Louise Barry Christensen Department of Clinical Microbiology, Hvidovre Hospital, Denmark

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Hvordan går det med arbejdet i Antibiotikagruppen

Hvordan går det med arbejdet i Antibiotikagruppen Hvordan går det med arbejdet i Antibiotikagruppen Antibiotikagruppen - projekt FAM v. Ulrik Stenz Justesen Konceptbeskrivelse for den nye lægemiddelkomité på OUH - Antibiotikagruppen Målsætning Antibiotikagruppen

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen Strategi for Hospitalsenheden Horsens 2017-2020 Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen FORORD Udgangspunktet for 'Strategi 2017-20 for Hospitalsenheden Horsens' er det fælles, regionale målbillede,

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. Forudsætningen for Det gode plejehjemsophold er at alle arbejder for målsætningen

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Ledelsesopgaven i forbedringsarbejdet, den personlige fortælling

Ledelsesopgaven i forbedringsarbejdet, den personlige fortælling Region Hovedstaden Ledelsesopgaven i forbedringsarbejdet, den personlige fortælling Region Hovedstadens Antibiotikaindsats Ledelsesseminar LKT Antibiotika 20 September 2017 Bettina Lundgren, Centerdirektør,

Læs mere