FA GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FA - 20. GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 2013.01.18"

Transkript

1 FA - 20 GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45) Fax: (+45)

2 FA-20, Kort og godt. Anvendelse: Datalogger med GSM/GPRS modem. FA-20 er vores 5. generation af GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsningsudstyr, beregnet til aflæsning og logning af data fra varme-, el-, vand- og gasmålere. På en afgørende ny måde kombineres nem installation, hurtig datatransmission med hovedstation(er) og direkte seriel kommunikation mod en lang række målere foruden naturligvis pulsopsamling fra puls baserede målere og fleksibel datalogning. Beskrivelse: FA-20 er en komplet enhed, der indeholder et Quad-band GSM/GPRS modem, datalogger, 2 styk M-bus porte, 1 styk multimåler interface (bl.a. M-BUS), 2 stk. S01-pulsindgange, strømforsyning og antenne. Hjemtagning af data, opsætning af parametre og endda programopdatering sker via det integrerede Quad-band GSM/GPRS-modem, der tillader data at blive overført via GPRS, V110 og SMS. Datalogning sker under respekt af EDIEL standard bl.a. med mærkning af data. Logning af serielle data og pulser kan frit blandes. FA-20 leveres indkodet med en række serielle målerdrivere, der understøtter forskellige serielle fabrikant protokoller. Skift mellem de enkelte drivere sker nemt via SMS og montøren kan derfor via sin mobiltelefon få kommunikationen mellem måler(e) og FA-20 til at fungere, UDEN at behøve hjælp fra personale ved det centrale IT system. FA-20 indeholder også en unik M-bus driver (Max M-bus), der uden opsætning kan aflæse M-bus baserede målere direkte ( plug and play ), UDEN at der skal indkodes oplysninger i FA-20. Option: FA-20 indeholder mulighed for montage af et option modul, der f.eks. kan indeholde 2 analog indgange 0(4)-20mA, 2 relæ udgange og 4 indgange (der enten kan bruges til pulsindgange efter S01 norm eller kan benyttes som digitale on/off indgange). Der pågår løbende udvikling af optionsmoduler (herunder trådløse kommunikationsmoduler). Specifikation: Antenne: Standard er 42mm dual-band pisk. Antenne tilslutning: Standard SMA. Forsyning: 230Vac (+-10%). Energiforbrug: Mindre end 1,5W ved normalt drift. Temperatur/tæthed: -20 til +45 / IP54. Relativ fugtighed: 15-95% (ikke kondenserende) Størrelse: 105x50x180mm eksklusiv antenne og eksklusiv frigang til kabelindføring. FA-20 Option type 1/2 Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes. 2

3 FA-20 Produktinformation 3

4 CB Svendsen A/S Produktinformation FA-20: GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning. Beskrivelse: FA-20 er en fjernaflæsnings enhed, beregnet til fjernaflæsning af varme, el, gas og vand via GSM-nettet. FA-20 er en enhed bestående af en dataopsamlingsdel og en kommunikationsdel. Ved hjælp af de 3 serielle indgange og/eller pulsindgange opsamler FA-20 data, for senere at kunne aflevere dem igen, via det indbyggede GSM/GPRS/SMS modem. FA-20 overvåger ydermere målernes funktionsduelighed og forbrug ved hjælp af alarmgrænser og - såfremt måleren har egen fejlerkendelse - målerens egen fejlkode. FA-20 tilbyder endvidere muligheder for udvidet databehandling, idet FA-20 kan udføre datalogning på såvel pulsindgange som de 3 serielle indgange. Databehandling for serielle data: FA-20 aflæser måleren serielt op til mere end 96 gange i døgnet (programmerbart) og kontrollerer de modtagne tal. For energimålere kan der indlægges alarmgrænser for fremog returtemperatur, samt for døgnforbrug af varme og vand (gælder kun multifunktions porten). Hvis der registreres fejl eller en alarmgrænse overskrides, vil dette blive meddelt hovedstationen ved hjælp af en ekstraordinær datakommunikation (programmerbart). FA-20 gemmer ydermere 3 sæt serielle aflæsninger: Sidste nye aflæsning, aflæsningen ved sidste midnat og aflæsningen fra sidste månedsskift. Disse aflæsninger er tilstede i FA-20 uafhængig af valgt logopsætning. Dvs. data som timetæller og fejlkode behøver man ikke at logge de er tilgængelige alligevel. Databehandling for pulsindgange: FA-20 er, udover de serielle indgange, udstyret med 2 pulsindgange - efter S01 normen - beregnet for målere med pulsudgange af typen S01, relæ eller optokobler. Mindste pulsbredde er 24mS og max. pulsfrekvens er 18 pulser pr. sekund. Hver pulsindgang har sin egen pulstæller på 8 cifre og der rulles rundt på Evt. pulsfaktor indlægges i hovedstationen. I tilfælde af strømsvigt lagres tællerstandene i F-RAM, hvis indhold ikke berøres af strømsvigt. Datalogning, Pulser: FA-20 kan udføre datalogning af pulstællerstandene med et, fra hovedstationen, programmerbart interval fra 1 minut til 240 minutter alternativ med interval fra 1s til 15s. 4

5 Datalogning, Serielle data: FA-20 kan udføre datalogning af udvalgte emner fra det serielle målertelegram, f.eks. energi, volumen (m³) og temperaturer fra varmeenergimålere. Anbefalet logningsinterval er fra 15 minutter til 240 minutter. FA-20 kan ikke udføre datakommunikation med hovedstationen, samtidig med at data indhentes serielt fra serielle målere, hvorfor der skal være tid mellem logninger til at aflevere data. Hvis man kan acceptere, at der ikke indhentes nye serielle data, mens der hjemhentes data, kan lognings intervallet sættes ned til 2 minutter for serielle data. Datalogning, Kapacitet: FA-20 kan udføre datalogning i et, fra hovedstationen, programmerbart antal data ringbuffere i intervallet fra 1 til 12, hvori der lagres efter FIFO princippet. Udover ringbuffere til data er der altid en ringbuffer, der logger tid for hver log (måned, dato, time og minut) foruden evt. mærkning af data (EDIEL). Antal pladser til rådighed i hver ringbuffer afhænger af antal data ringbuffere: Antal ringbuffere Antal pladser pr. ringbuffer Antal døgn hvis timelog Antal ringbuffere Antal pladser pr. ringbuffer Antal døgn hvis timelog Fra hovedstationen programmeres FA-20 via parameter opsætning til hvilke egenskaber, der skal logges og til hvilke ringbuffere. Logning af pulser og serielle data kan frit blandes! Logdata lagres i F-RAM, således at strømsvigt af en samlet varighed mindre end 360 dage over 8 år ikke medfører tab af data. Kommunikationsbeskrivelse: I FA-20 skal sættes et SIM-kort, hvor efter FA-20, ud fra SIM kortets oplysninger, kan søge efter et GSM-net. Når FA-20 har fundet det net, som SIM-kortet giver adgang til, kan FA-20 ringes op på det telefonnummer, der af teleoperatøren er knyttet til SIM-kortet. V.110 data kald: Ved at anvende kommunikationsstandard V.110 kan hurtig opkobling etableres, dvs. typisk 6-9s fra opkaldet begynder, til der er hul igennem (CONNECT 9600). Data kan herefter overføres med nominelt 9600 bit/s. Den effektive overførelseshastighed er typisk mindre, dels grundet forhold i det pakkekoblede datanet som GSM-nettet udgør, og dels som følge af lokale sende/modtage forhold. GPRS kommunikation under APN netværk: FA-20 understøtter GPRS under APN netværk, hvor faste IP-adresser tildeles enten via radioserver eller via teleoperatørens netværksmuligheder. GPRS afregnes normalt pr. byte plus GPRS nettets transportbytes uden opkaldsafgift, og GPRS vil derfor normalt være billigere end GSM til hyppig datahjemtagelse, dvs. flere gange i døgnet. 5

6 SMS med data efter SaSat: FA-20 understøtter SMS efter SaSat: Standard for SMS format, til overførelse af loggede værdier fra f.eks. en elmåler til et datafangst system via SMS. Service SMS med feltstyrke måling m. m.: FA-20 kan afsende flere typer af service SMS til f.eks. montørens almindelige mobiltelefon. Service SMS indeholder bl.a. oplysninger om aktuel feltstyrke, pulstællerstande m.m. Montøren bestiller service SMS ved at sende en almindelig tekst SMS til FA-20 indeholdende et password. "Dial-back": FA-20 understøtter også "Dial-back"-princippet, der er baseret på, at enheden selv tager initiativ til hjemkommunikation af data. Initiativet kan skyldes tid for rutinekommunikation, alarmerkendelse eller tastetryk. FA-20 programmeres til at udføre rutinekommunikation, enten fast rutine hver time, døgn, uge, måned, kvartal eller frit defineret. Interval mellem rutinekommunikation kan ændres fra hovedstationen med virkning fra første efterfølgende kommunikation. For at sikre imod at flere FA-20 tager initiativ til kommunikation på samme tidspunkt, er alle FA-20 udstyret med særlig software. FA-20 vælger at forsinke initiativet til kommunikation et tilfældigt antal minutter indenfor et tidsvindue, der er programmerbart via hovedstationen. FA-20 understøtter også dial-back på absolut tid, hvor det er hovedstationen, der vælger det tidspunkt (inkl. dato og måned), hvor FA-20 skal tage initiativ til kommunikation. Varighed: En datahjemsendelse inkl. etablering af forbindelse vil vare (afhængig af valgt kommunikationsmetode og lokale GSM forhold) fra ca. 15s og til mere end 10 minutter, såfremt alle loggede værdier skal hentes (den samlede logger hukommelse) og der også skal udføres download (indlæggelse af ny software i FA-20). Hovedstationen erkender selv, hvor mange logdata det er nødvendigt at overføre og styrer kommunikationen herefter. Sekundtæller: FA-20 tæller anvendt telefontid op i en sekundtæller, som ekstra kontrolmulighed. Protokol: FA-protokollen er en fuld tovejs, kommando orienteret ACK/NAK protokol med BCC, formatog værdivalidering. Der anvendes krypterede passwords på flere niveauer. Protokollen skaber mulighed for udstrakt parameter programmerings muligheder, hvor parameteropsætning vælges via menuer på hovedstationen og indlægges i FA-20 via GSM kommunikation. Når GPRS anvendes, benyttes FA protokollen stadig som den databærende fortolkningsprotokol, der transporteres i TCP/IP protokollen. 6

7 Ny Software: Den unikke download facilitet, som i mange år har været implementeret og gennemtestet i FA produkter, er naturligvis også tilstede i FA-20. I FA-20 benyttes den seneste udgave Safeload, der muliggør download af ny firmware uagtet evt. afbrydelse af elnet forsyningen eller GSM/GPRS forbindelsen. I forbindelse med datakommunikationen uagtet årsag og initiativ til kommunikation har hovedstationen mulighed for at overføre (downloade) ny software til FA-20. Efter kommunikationen er afsluttet, vil FA-20 genstarte på basis af den nye software, og dermed understøtte nye faciliteter. Tilslutning af antenne: På FA-20 er monteret et SMA stik, der muliggør anvendelse af enten en kort direkte monteret "pisk" antenne eller andre typer antenner via kabel tilslutning. Signallamper: En grøn og en rød lysdiode benyttes til ekstern visning af driftstilstande. Internt sidder flere forskellige lysdioder til brug ved installation og nem fejlfinding. Enkel "Fast track" service vejledning beskriver "step by step", hvorledes evt. fejl kan identificeres via lysdioderne og rettes. Tast: Én tast for aktivering af måler aflæsning med evt. efterfølgende hjemringning. Strømforsyning: 230 VAC +-10%, 50 Hz. max. 50 ma Effektforbrug: Max. 10 W, typisk under 1,5 W. Strømsvigt: FA-20 er udstyret med en særlig permanent hukommelsestype kaldet F-RAM, der uden strømforsyning kan bevare sit indhold. Logdata og f.eks. den sidste månedsaflæsning lagres altid i den særlige F-RAM, som ikke kræver batteri for at opretholde sin hukommelse. FA-20 indeholder et litiumbatteri og en urkreds, der har til formål at holde uret i FA-20 gående under elnet udfald (strømsvigt). I tilfælde af strømsvigt vil FA-20 stoppe sin almindelige drift, men inden dette sker, vil det batteridrevne ur blive opdateret med FA-20's driftsur. Når strømmen vender tilbage, vil FA-20 genoptage normal drift uden urfejl, idet FA-20's driftsur opdateres af det batteridrevne ur. Loggede værdier bliver genereret og mærket med "strømsvigt" jf. EDIEL. Såfremt strømsvigtet ønskes hjemrapporteret, kan FA-20 programmeres til at tage initiativ til kommunikation efter, at elnettet er normaliseret. I forbindelse med denne type kommunikation anvendes spredning af tidspunktet for initiativet for kommunikation, der sikrer imod overbelastning af hovedstation og GSM nettet. Under alle omstændigheder vil FA-20 meddele hovedstationen ved første lejlighed, at der har været et strømsvigt. I øvrigt registrerer FA-20 både tid for sidste udfald og indkobling af elnet, foruden samlet antal elnet udfald og samlet udfaldstid i minutter (indhent evt. nærmere oplysninger). FA-20 s batteri er placeret i en sokkel, hvorfor udskiftning på stedet er mulig. Der forventes en levetid af batteriet på min. 8 år ved max. 360 dages samlet elnet udfald. 7

8 Urfunktion: Fuld real time urfunktion med år, måned, dato, dagstype, time, minut, sekund, skudår, samt sommer/vintertid. FA-20's driftsur anvender et udmålt krystal som reference. Typisk nøjagtighed af det udmålte krystal er bedre end 1 sekund pr. døgn Under strømsvigt anvendes den batteridrevne urkreds med typisk nøjagtighed bedre end 2s pr. døgn. FA-20's ur kontrolleres og stilles i øvrigt i forbindelse med kommunikation med hovedstationen. Alternativ kan vedligeholdelse af urfunktion ske via SMS. Godkendelser: "Full type approval" for GSM/GPRS-modem. Normer/CE: Safety: EN60950 Emission: EN og -2 Immunity: EN og -2 GSM: Full type approved - 4-band GSM module. Temperaturområde: -20 til 45. Relativ fugtighed: 15 til 95% (ikke kondenserende) Tæthedsklasse: IP54 Dimensioner: 105*180*50 mm (B*H*D) uden antenne. Husk: +30 mm frigang til kabelindføringen OG frigang til antenne eller antennekabel. Vægt: 0,4 kg Generelt: FA-20 er en slagkraftig fjernaflæsnings- og databehandlingsenhed, der i kraft af sin store kapacitet og fleksible softwarestruktur (bl.a. mulighed for download af ny software via GSM/GPRS), sætter ny standard for GSM/GPRS baserede fjernaflæsningsenheder. FA-20 tilfredsstiller dagens krav til pris/funktion og kan udvides i funktion via ny software til at møde fremtidens krav. Optioner: FA-20 har plads til et intern udvidelsesmodul f.eks. til ekstra input/output eller trådløs netværk. Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes. 8

9 Aktuelle drivere til serielle målere på det danske marked til FA-20: Siemens (Landis&Gyr): 1. WSD med add-on modul type M-bus Version III. (Driver: Max M-bus). 2. WSF via M-bus modul monteret internt i WSF. (Driver: Max M-bus). Landis+Gyr (Siemens): 1. 2WR4 via M-bus modul monteret internt i 2WR5. (Driver: Max M-bus). 2. 2WR5 via M-bus modul monteret internt i 2WR5. (Driver: Max M-bus). 3. UH50 via M-bus modul monteret internt i UH50. (Driver: Max M-bus). Kamstrup (Grundfos): 1. Alle typer EM-målere via EM M-bus modul. (Driver: Max M-bus). Kamstrup (Kamstrup): 1. Multical III via data modul monteret internt i måler. (Driver: KMX). 2. Multical Compact via data modul monteret internt i måler. (Driver: KMX). 3. Multical 66C via data modul monteret internt i måler. (Driver: KMX). 4. Multical 401 via data modul monteret internt i måler. (Driver: KMX). 5. Multical 601 via data modul og med kompatibilitetsmodul. (Driver: KMX). (Både data - og kompatibilitetsmodul monteres internt i 601). 6. Multical 601 via data modul og uden kompatibilitetsmodul. (Driver: KM6). ( data -modul monteres internt i 601). 7. Multical 801 via data modul og uden kompatibilitetsmodul. (Driver: KM6). ( data -modul monteres internt i 801). 8. Div. Multical med M-bus modul monteret internt i Multical. (Driver: Max M-bus). 9. Unigas 61E via data modul monteret internt i måler. (Driver: Unigas61e). 10. Div. Kamstrup elmålere med M-bus modul. (Driver: Max M-bus). Brunata HG: 1. HG754 via M-bus modul monteret internt i måler. (Driver: Max M-bus). 2. HGR via M-bus modul monteret internt i måler. (Driver: Max M-bus). 3. HGP via M-bus modul monteret internt i måler. (Driver: Max M-bus). 4. HGS via M-bus modul monteret internt i måler. (Driver: Max M-bus). 5. HGQ via M-bus modul monteret internt i måler. (Driver: Max M-bus). Flonidan: 1. DC22 Gas korrektor. Der skal monteres et interface print i FA-20. (Driver: DC22). 2. Gallus + Uniflo. (Driver: Gallus/Uni). Hydrometer (Skovgård/Brunata/Danfoss): 1. Sharky via M-bus modul monteret internt i måler. (Driver: Max M-bus). 2. Infocal 5 via M-bus modul monteret internt i måler. (Driver: Max M-bus). AquaMetro: 1. AquaMetro med M-bus modul. (Driver: Max M-bus). Elster: 1. Elster gasmålere med M-bus og optisk læsning af mekanisk tæller. (Driver: Max M-bus). Sensus: 1. Mekanisk vandmåler med M-bus hoved (HG1-81). (Driver: Max M-bus). Ovenstående listen med drivere er ikke komplet, og vokser i øvrigt løbende. Kontakt venligst CB Svendsen A/S, hvis Deres målere ikke står på listen. 9

10 FA-M2000 GSM hovedstationsmodem 10

11 FA-M2000, Standard GSM-modem: Anvendelse: Hvis man har behov for et trådløst GSM modem, f. eks. som hovedstationsmodem i fjernaflæsningssystemer eller til fjernkommunikation med netværksservere, er FA-M2000 løsningen. Beskrivelse: FA-M2000 er en komplet enhed, der indeholder et standard dual-band GSM-modem, strømforsyning, antenne, kabel for tilslutning af PC via RS232 og kabel for tilslutning af forsyningsspænding (230Vac). Først isættes SIM kort beregnet for data og/eller SMS afhængig af anvendelse. Herefter tilsluttes RS232 kablet til PC/SERVER/andet og 230Vac. Nu er FA-M2000 klar til brug og evt. speciel opsætning af parametre kan indlægges og lagres permanent i GSM-modemmets hukommelse. Klar til brug. Integreret netdel. FA-M2000 understøtter V.110 datakommunikation, der tillader data at blive overført med op til 9600 bit/s. FA-M2000 understøtter GPRS i lukket APN-netværk med faste IPadresser. Antenne: Der medleveres en 42 mm lang dual-band antenne, der kan påskrues FA-M2000 s SMA antennetilslutning. Andre antenner med SMA leveres på bestilling. Specifikation: Forsyning: 230Vac (+-5%). Temperatur/tæthed: -20 til +45 / IP44. Standard stik. Relativ fugtighed: Størrelse: 15-95% (ikke kondenserende) 105x50x180mm ex. antenne Husk frigang til kabelindføring. Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes. 11

12 Installationsvejledning FA-20 12

13 CB Svendsen A/S Installationsvejledning FA-20: Fjernaflæsningsenheden FA-20 installeres ved, at følge denne vejledning punkt for punkt: 1. Isætning af SIM-kort i FA-20. Anvend et SIM-kort, der som minimum understøtter data "V.110" + SMS og slå PIN/PUK koden fra på forhånd ved hjælp af en mobil telefon. FA-20 s GSM modem sidder til venstre for plastsøjlen i midten af kassen. På toppen af GSM modemmet sidder SIM-kort holderen. SIM kort læseren er 2-delt (låg og bund) og hængslet øverst. Man skal skubbe låget op mod tasten/antennestikket, hvorefter låget kan vippe op i 90 grader (eller mere). SIM-kortet kan herefter skubbes i rillen på låget med SIM kortets skrå hjørne opad til højre. Herefter lukkes låget og SIM-kortet skubbes ind i låget indtil låget netop kan lukkes ned i bunden. Herefter trækkes låget nedad, til det går i lås. 2. FA-20's fysiske placering. FA-20 placeres typisk ved siden af en af de målere, som FA-20 skal fjernaflæse. Af hensyn til FA-20's tast og de 2 signal lamper, er det mest hensigtsmæssigt at FA-20 er placeret lodret mod væg med knap og signallamper i øjenhøjde, f.eks. 1,6 meter over gulvet. 3. Vægmontage af FA-20. FA-20 er beregnet for vægmontage ved hjælp af 3 selvskærende skruer (BN615: 3.5x30) med evt. rawlplugs (HFC365: Ø6). Såfremt rawlplugs skal anvendes: Placér FA-20 uden låg mod væg og marker boreposition på væg. Bor derefter de tre huller (Ø6, 40 mm dybt) og fastgør herefter FA-20 til væg. 4. Installation af pulsindgange. FA-20 er udstyret med 2 stk. pulsindgange beregnet for pulssignal fra potentialfri kontakt (relæ), S01 eller optokobler. Anvendt kabel skal have en ydre diameter på 4,5 mm +/- 0,5 mm af hensyn til optimal trækaflastning. De to pulsindganges tilslutningsklemmer er nr. 1+2 og 3+4. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) 13

14 5. Tilslutning af seriel måler til funktionsporten Multi : Seriel måler tilsluttes FA-20 s funktionsport Multi ved hjælp af tilslutningsklemmer 9-12 i FA- 20. Se i målerens installationsvejledning mht. hvorledes måleren tilsluttes. Anvendt kabel skal have en ydre diameter på 4,5 mm +/- 0,5 mm af hensyn til optimal trækaflastning. Da der ikke findes en fællesnævner for, hvorledes målere skal tilsluttes funktionsporten Multi vises efterfølgende et tilslutningsdiagram for de fleste typer af målere, som FA-20 kan interface: Bemærk: FA-20 s funktionsport Multi er unik, da den med samme hardware kan aflæse en række forskellige målertyper, der hver især benytter forskellige kommunikationsmåder, som adskiller sig fra hinanden i både hardware og software. For at sætte FA-20 s Multiport op til den enkelte målertype, er der knyttet forskellige softwaredrivere til Multi, der vælges ved at sende en SMS til FA-20: FA-20 med firmware 1.30 eller senere indeholder som minimum følgende software drivere: - KMX (håndterer div. Multical med databund dvs. Multical III, 66C, Compact, 401 og 601 men kun 601 hvis 601 er monteret med kompatibilitetsmodul) - Dancontrol DC22 gasmåler. - Flonidan Gallus/Uniflo - Kamstrup Unigas 61E - KM6 (håndterer Multical 601 og 801 med databund og uden kompatibilitetsmodul). - Max M-bus (håndterer et stort antal fortrådede M-bus målertyper) Valg af driver sker nemt via SMS. Send en tekst SMS til FA-20 med følgende indhold (husk STORE BOGSTAVER): - NNNND07 aktiverer målerdriver Kamstrup KMX. - NNNND20 aktiverer målerdriver Dancontrol DC22. - NNNND24 aktiverer målerdriver Flonidan Gallus/uniflo. - NNNND25 aktiverer målerdriver Kamstrup Unigas 61E. - NNNND28 aktiverer målerdriver Kamstrup ægte Multical 601/801protokol. - NNNND29 aktiverer målerdriver Max M-bus (M-bus målere). FA-20 leveres standardmæssig med driver nr. 29 Max M-bus aktiveret. Obs. NNNN er defaults password, der kan ændres via IT system. 14

15 Kamstrup Multical III, 66C, Compact, 401, 601 med databund (KMX driver): - Multical skal have 3-wire databund monteret. - Der skal forbindes 3 ledere (benævnt GND, REQ og DATA) til Multical. - Hvis Multical 601 har kompatibilitetsmodul monteret, skal KMX driver benyttes, ellers brug KM6- driveren. - Det er kun Multi, der kan benyttes med KMX driver. - Databund er markant billigere end M-bus til Multical. Kamstrup Multical 601 og 801 med databund (KM6 driver): - Multical måleren skal have databund monteret. - Der skal forbindes 3 ledere (benævnt GND, REQ og DATA) til 601/ Til Multical 601 fås databund også som topmodul. - Det er kun Multi, der kan benyttes med KM6 driver. - Databund er markant billigere end M-bus til Multical. Kamstrup Unigas 61E (Unigas 61E driver): - I Unigas skal 3 ledninger forbindes til det hvide stik på bundprint (ikke kommunikationsprintet i låget). Grøn ledning ("Data", ben 1 i Unigas) forbindes til klemme 12 i FA-20. Hvid ledning ("Gnd", ben 3 i Unigas) forbindes til klemme 10 i FA-20. Brun ledning ("Req", ben 5 i Unigas) forbindes til klemme 11 i FA-20. Det anbefales, at tilslutte FA-20 direkte til det interne stik i Unigas og lade stikket ved RPG-bøsningerne være tilsluttet kommunikationsprintet i låget af Unigas. Herved kan Unigas tappes på stedet uden at åbne låget og kommunikation mellem Unigas og FA-20 kan ikke afbrydes ved at aftage stikket ved RPG-bøsningerne. Tilslutning af nedenstående målere med M-bus til Multi : (Bemærk: Polaritet af målerens M-bus tilslutning er uden betydning) AquaMetro : AquaMetro med M-bus. Brunata HG : HGR, HGP, HGQ og HG754. Elster : Mekanisk gasmåler med M-bus Kamstrup : Multical III / 66C med M-bus. Multical 401 / 601 / 801 med M-bus. (Obs: Det er billigere at anvende databund til Multical end M-bus modul). Kamstrup : Div. El- og vandmålere med M-bus. L&G : WSD og WSF. L+G : 2WR4, 2WR5 og UH50 med G2 modul Sensus : Mekanisk vandmåler med M-bus. Skovgaard : Sharkey med M-bus og Infocal 5 med M-bus. ABB : Div. elmålere med M-bus. Speciel case: UH50 med G4 M-bus modul kan ikke tilsluttes Multi jf. ovenstående! Lusen mellem 11 og 12 erstattes af en 8 kohms modstand mellem klemme 3 og klemme 11. Pulsindgang P2 kan forsat benyttes. 15

16 6. Tilslutning af seriel måler til M-bus port M1 eller M2: Måler interface portene M1 og M2 er klassiske M-bus porte, der drives via multifunktions driveren MAX M-bus. MAX M-bus erkender selv, hvilken type M-bus måler der tilsluttes, og søger selv efter relevante egenskaber herunder målerens juridiske serienummer og det kundenummer (oftest lig målerens serie nummer.). Samme MAX M-bus driver findes også til Multi. Multiporten kan - udover at understøtte M-bus baserede målere - også understøtte en lang række fabrikant definerede serielle snitflader og protokoller, når den rigtige softwaredriver er valgt via en SMS til FA-20. Tilslutning af nedenstående målere med M-bus til M1 eller M2 AquaMetro : AquaMetro med M-bus. Brunata HG : HGR, HGP, HGQ og HG754. Elster : Mekanisk gasmåler med M-bus Kamstrup : Multical III / 66C med M-bus. Multical 401 / 601 / 801 med M-bus. (Obs: Det er billigere at anvende databund til Multical end M-bus modul). Kamstrup : Div. el- og vandmålere med M-bus. L&G : WSD og WSF. L+G : 2WR4, 2WR5 og UH50 med G2 eller G4. Sensus : Mekanisk vandmåler med M-bus. Skovgaard : Sharkey med M-bus og Infocal 5 med M-bus. ABB : Type Delta med M-bus. Benyt FA-20 tilslutnings klemmer 5+6 for port M1 eller klemmer 7+8 for port M2. 7. Tilslutning af 230 Vac: FA-20 leveres i en 230 Vac version. FA-20 må under ingen omstændigheder tilsluttes andre spændinger! FA-20 indeholder 2 klemmer for 230Vac, der er placeret nederst til højre. Der skal anvendes dobbelt isoleret ledning godkendt til 230Vac f.eks. 2x0,75 mm2. Den fase, der anvendes til FA-20, skal være sikret med 10A sikring eller mindre. Ledningen til elnetsforsyning skal have en ydre diameter på 6 mm +/-1 mm af hensyn til optimal trækaflastning og monteres via PGforskruningen. Installation skal udføres af autoriseret elektriker og i henhold til lokal/national lovgivning. 8. Indlæggelse af telefonnummer i FA-20: Indlæggelse af telefonnummer i FA-20 sker ved, at FA-20's hovedstation ringer FA-20 op og via datakommunikation indkoder telefonnummer og evt. IP-relaterede oplysninger i FA

17 9. Kontrol 9.1 FA-20 Strømforsyning: Efter afsluttet installation tændes for elnetsforsyning til FA-20. Hvis FA-20 låget ikke er påmonteret, kan man efter ca. 2s se 3 lysdioder i trafiklys opsætning (rød, gul og grøn) begynde at lyse lige netop til højre for midten. Disse 3 lysdioder angiver 3 interne spændinger 24V, 3.3V og 12V. Alle 3 lysdioder skal herefter lyse konstant. 9.2 FA-20 Computer opstart: Ca. 3s efter der er blevet tændt for elnetsforsyningen til FA-20, vil den store grønne lysdiode (øverste højre hjørne kan ses gennem låget) begynde at blinke hurtig, mens computerdelen af FA-20 starter op, og skriver parametre til GSM/GPRS modemmet. Når computeropstart er gennemført korrekt, vil den store grønne lysdiode begynder at blinke én gang hvert sekund. Hvis computer opstart ikke kan gennemføres, vil den grønne lysdiode forblive slukket, eller også vil ny computeropstart blive forsøgt igen. Specielt: Hvis det ikke lykkedes at kommunikere med GSM/GPRS modemmet, så vil den store røde lysdiode (øverste højre hjørne kan ses gennem låget) efter et mindre eller større antal sekunder blinke kvikt og stabilt for at indikere fejl. Almindelig loggerdrift er stoppet. 9.3 FA-20 GSM forbindelse: Den lille grønne indvendige lysdiode til højre for tasten styres alene af GSM/GPRS modemmet, og fortæller om GSM-modemmets tilstand: 1. Fast slukket: Powerfejl eller slukket af FA-20s computerdel. 2. Et blink pr. 1s: Modem leder efter et net, Modem er ved at slukke/genstarte Modem har defekt/intet SIM kort eller PIN-kode på SIM kort 3. Fast tændt: GSM/GPRS kommunikation pågår. 4. Et blink pr. 3s: GSM-modemmet er på GSM-nettet og parat (standby). 9.4 FA-20 Pulsoptælling: Hver gang FA-20 s computer har godkendt en puls (dvs. korrekt minimumslængde af puls og pause), så afgiver FA-20 et kort blink med den store røde lysdiode øverst til venstre. Dvs. pulskvitterings blinket på den røde lysdiode har altid en fast kort længde (50ms) og kommer først, når pulsstrømmen bliver afbrudt Pulsoptælling kan også kontrolleres via service SMS. Se side

18 9.5 FA-20 Tastetryk, serielle målere og hjemringning. Ved hjælp af tastetryk er det muligt at kontrollere seriel kommunikation med op til 3 serielle målere. Der må kun monteres én måler pr. seriel port. Når tasten i FA-20 aktiveres i mere end 1s (programmerbart fra hovedstation), så vil FA-20 forsøge at hente data fra først en seriel måler tilsluttet port M1, dernæst fra en seriel måler tilsluttet port M2 og til slut fra en seriel måler tilsluttet port MULTI. Efter tastetryk blinker den store grønne lysdiode én gang kortvarigt pr. sekund ved aflæsning af evt. måler på porten M1, 2 gange kortvarigt pr. sekund ved aflæsning af evt. måler på porten M2 og 3 gange kortvarigt pr. sekund ved aflæsning af evt. måler på porten Multi. Hvis en måler ikke er tilsluttet eller af anden årsag ikke kan aflæses korrekt af FA-20, så lyser den store røde lysdiode i 3s netop efter FA-20 har opgivet at få måleren til at svare. Hvis tasten ikke virker eller ikke alle 3 porte bliver testet efter tastetryk så er det overvejende sandsynligt, at det er hovedstationen, der har bedt FA-20 om ikke at udføre seriel kommunikation på de pågældende porte. (Dette kan være relevant, hvis FA-20 alene benyttes til pulser). Dette kan montøren omgå ved at slukke for FA-20 i min. 5s så vil FA- 20 gå i montør-mode, hvor alle 3 porte bliver aflæst på tastetryk uanset om hovedstationen har bedt FA-20 om ikke at aflæse en eller flere porte. Montør-mode afsluttes automatisk efter 20 minutter efter strømafbrydelsen. Hvis FA-20 er kodet til at kunne foretage en GSM-kommunikation (hjemringning), så vil FA-20 forsøge dette efter at evt. serielle målere er forsøgt aflæst grundet tastetryk. Den store grønne lysdiode vil lyse konstant under kommunikation og i tilfælde af fejl, vil den røde lysdiode melde fejl via et 3s langt blink. Obs: Automatisk seriel aflæsning efter power up. Normalt vil en FA-20 ca. 2-3 min. efter power-up begynde at aflæse evt. serielle målere, der måtte være tilsluttet FA-20. Dette medfører på samme måde, som når FA-20 aflæser serielle målere pga. tastetryk, at den store grønne lysdiode blinker én gang kortvarigt pr. sekund ved aflæsning af evt. måler på porten M1, 2 gange kortvarigt pr. sekund ved aflæsning af evt. måler på porten M2 og 3 gange kortvarig pr. sekund ved aflæsning af måler på porten Multi. Hvis en måler ikke er tilsluttet eller af anden årsag ikke kan aflæses korrekt af FA-20, så lyser den store røde lysdiode i 3s. Ved tastetryk prøves kun én gang pr. måler i modsætning til, når FA-20 pr. rutine eller efter power-up selv forsøger, hvor der typisk anvendes 1-2 genforsøg (programmerbart fra hovedstationen) i tilfælde af måleren ikke svarer første gang. Deaktivering af kommunikation med serielle målere. Hovedstationen har mulighed for at deaktivere aflæsning af serielle målere både i forbindelse med tastetryk og i forbindelse med power up. Dette kan være relevant i forbindelse med FA- 20, der alene skal benyttes til pulsoptælling. Dette kan virke uheldigt, hvis en montør senere skal eftermontere en ekstra måler og denne port f.eks. M2 ikke mere kan aktiveres via tastetryk. Derfor er der lavet en undtagelse montør-mode, således at et tastetryk ALTID i de første 20 minutter efter power up søger efter målere på alle 3 serielle porte, såfremt mindst én port er aktiveret. Hvis alle porte er deaktiveret f.eks. hvis der alene modtages pulser, da aktiverer tastetryk heller ikke serielle aflæsning i de første 20 minutter efter power up. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) 18

19 FA-20's signalprogrammer for grøn og rød lysdiode: (De store lysdioder, der kan ses gennem låget). Grøn lysdiode fortæller om aktuel driftssituation: A. Fast grønt lys: FA-20 er i færd med at udføre kommunikation via GSM/GPRS modemmet. B. Grøn lysdiode blinker (0,5 sekund on og 0,5 sekund off): Betyder at FA-20 afventer tidspunktet for næste aktivitet; aflæsning af måler, hjemringning eller tilringning. C. Grøn lysdiode slukket kortvarigt (5-60 sekund): Aflæsning af seriel måler pågår. D. Grøn lysdiode konstant slukket: Betyder at normal drift er stoppet. Det kan være pga. strømsvigt eller at FA-20 har erkendt en intern - af FA-20 uoprettelig - fejl (Rød lampe: Fast tændt eller blinkende). E. Efter elnets indkobling blinker den grønne lysdiode hurtig, mens FA-20s computer starter op og skriver parametre til GSM/GPRS modem. F. Efter tastetryk blinker den grønne lysdiode én gang kortvarigt pr. sekund ved aflæsning af måler på porten M1,2 gange kortvarigt pr. sekund ved aflæsning af måler på porten M2 og 3 gange kortvarigt ved aflæsning af måler på porten MULTI. Rød lampe (Puls modtaget eller fejl erkendt): A. Rød lampe blinker ét meget kort blink pr. modtaget puls på pulsens bagkant. Blinket er computerstyret og kommer kun, hvis pulsen er godkendt som ægte puls med bl.a. korrekt minimumslængde. B. Rød lampe lyser i 3s: Melding om fejl uden fatal betydning for normal drift: En seriel aflæsning af måler er mislykket. En datakommunikation med hovedstationen er mislykket. Kortvarigt strømsvigt. Mere atypisk kan interne fejltyper (Watchdog, Illegal opcode trap, Clock monitor, Software interrupt error, Main rutine sikkerhedstimere) aktivere rød lampe i 3s. Disse interne fejltyper håndteres normalt af FA-20 selv og ofte uden at normal drift har været påvirket. Fejltyperne registreres også internt i et driftsfejlsregister, der overføres til hovedstationen i forbindelse med hver kommunikation. C. Rød lampe lyser fast og grøn lampe blinker: Rød lampe tændes og forbliver tændt i tilfælde af, at alle forsøg på hjemringning er opbrugt (dvs. op til 10 på hinanden følgende opkaldsforsøg, der alle er mislykkedes). Gennemført kommunikation, aktiveret af tastetryk eller tilringning fra hovedstationen, vil normalisere rød lampe og hjemringningsrutiner. D. Rød lampe lyser fast og grøn lampe fast slukket: Fatal fejl: CRC-fejl for driftsparametre i EEPROM er den eneste fejl, der medfører, at FA-20 stopper normal virkemåde og aktiverer nøddrift. En CRC-fejl betyder, at driftsparametre, såsom telefonnumre, muligvis ikke er korrekte længere. Nøddriftsprogrammet tillader kun tilringning, og kun såfremt driftsparametre reetableres ved kommunikationen, vil FA-20 genoptage normal drift. CRC-fejl kan normalt ikke slettes ved afbrydelse af strømforsyningen til FA

20 Fast track service manual til FA-20: Kontrol af elnetsforsyning og interne strømforsyninger: Hvis der er tilsluttet 230Vac til FA-20, så skal man (senest 3 sekunder efter power ON) kunne se de 3 lysdioder i trafiklys -opsætning (rød, gul og grøn) indvendig i FA-20 lyse netop til højre for midten. Disse 3 lysdioder angiver 3 interne spændinger 24V, 3.3V og 12V. Alle 3 lysdioder skal lyser konstant. Er dette ikke tilfælde, skal man kontrollere, at der er 230Vac på tilslutningsklemmerne og hvis dette er tilfældet skal man kontrollere sikringen under plastlåget til højre for tilslutningsklemmerne. Sikringen kan gå i tilfælde af lyn og anden tilsvarende påvirkning og vil i nogle tilfælde beskytte FA-20 mod yderligere skade. Hvis normal funktion ikke kan tilvejebringes med evt. skift af sikring da skal FA-20 nedtages og sendes til service. 2. Kontrol af GSM forbindelse: Den lille grønne indvendige lysdiode, til højre for tasten, styres alene af GSM/GPRS modemmet og fortæller om GSM-modemmets tilstand: (standby). 1. Fast slukket: Powerfejl eller fejlramt. 2. Et blink pr. 1s: Modem leder efter et net, Modem er ved at slukke/genstarte Modem har defekt/intet SIM-kort (PIN-kode på SIM-kort?) 3. Fast tændt: GSM/GPRS kommunikation pågår. 4. Et blink pr. 3s: GSM-modemmet er på GSM-nettet og parat Hvis der ikke er power fejl jf. punkt 1 og den lille grønne indvendige lysdiode er slukket, så er der formentlig fejl i GSM modemmet, hvorfor FA-20 nedtages og sendes til service. Hvis den lille grønne indvendige lysdiode derimod blinker én gang pr. sekund, så er der formentlig tale om et lokalt problem i form af manglende GSM dækning, defekt antenne eller SIM-kort, SIM-kort med PIN-kode eller manglende betaling. Prøv med et andet testet SIM-kort evt. fra anden teleoperatør, eller prøv med en antenne med ledning i stedet for pisk. Test kommunikationen ved at sende FA-20 en almindelige tekst SMS med indhold NNNN (NNNN er default password kan være ændret af hovedstationen) fra en almindelige mobiltelefon. Hvis FA-20 modtager SMS en, vil FA-20 svare med en service SMS, der bl.a. indeholder målt feltstyrke. Feltstyrken bør ligge mellem 50dBm (godt signal) og 90dBm (typisk stadig et brugbar signal). Ved signal dårligere end 90dBm bør bedre antenneplacering søges. 3. Kontrol af FA-20 computers driftstilstand: Hvis der ikke er powerfejl, så kan man se FA-20 s computers driftstilstand på den store røde og den store grønne lysdiode øverst til venstre (kan ses gennem låget). Hvis den røde lysdiode lyser konstant og den grønne lysdioder er slukket permanent er der tale om en blivende fejltilstand, og FA-20 skal nedtages og sendes til service. Alle andre tilstande af den grønne lysdiode og den røde lysdiode er beskrevet på side 21 i installationsvejledning og vil normalt ikke betyde behov for service af FA

FA - 40. Flex GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.05.17

FA - 40. Flex GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.05.17 FA - 40 Flex GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.05.17 CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej 22-24 DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45)

Læs mere

FA - 27. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning 2013.01.18

FA - 27. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning 2013.01.18 FA - 27 Internet baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.01.18 CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej 22-24 DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45) 4448 5286

Læs mere

F A - 9. 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning. GSM baseret fjernaflæsning. Feb. 2007

F A - 9. 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning. GSM baseret fjernaflæsning. Feb. 2007 F A - 9 GSM baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning Feb. 2007 (Installationsvejledning rev. april 2011) 1 FA-9, Kort og godt. Anvendelse: Datalogger med

Læs mere

F A 7. Internet baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning. Feb. 2007

F A 7. Internet baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning. Feb. 2007 F A 7 MRK.2 Internet baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning Feb. 2007 (Installationsvejledning rev. april 2011) 1 FA-7, Kort og godt. Datalogger med Integreret

Læs mere

RF-6. Trådløs fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning 2015.08.02. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes)

RF-6. Trådløs fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning 2015.08.02. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) RF-6 2015.08.02 Trådløs fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning 1 RF-6, Kort og godt. Fjernaflæsning via kortdistance radiokæde netværk Beskrivelse: RF-6 er en fjernaflæsningsenhed med

Læs mere

RF-5. Trådløs fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning (Både 230Vac og 24Vac) 18. Januar 2013

RF-5. Trådløs fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning (Både 230Vac og 24Vac) 18. Januar 2013 RF-5 Med pulsudgang (Fra firmware version 3.15, januar 2013) (Hardware release 3) Trådløs fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning (Både 230Vac og 24Vac) 18. Januar 2013 1 RF-5, Kort og

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

F A - 6 Nyhed: GSM backup system

F A - 6 Nyhed: GSM backup system F A - 6 Nyhed: GSM backup system Produkt information & Installationsvejledning Okt. 2004 1 CB Svendsen A/S Jan. 2001 Produktblad FA-6: Udvidet fjernaflæsning hos mellem og storforbrugere. Beskrivelse:

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN)

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Teknisk information ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Input : Kontaktsæt på relæ ( Til forbindelse mellem klemme 45 & port ) Porten som Output : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) ( Til forbindelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm multiguard Light 4 udgange, 8+2 indgange multiguard micro 1 udgang, 3+1 indgange 1 Infrarød Trådløs alarm multiguard Max 8+1 udgange, 8+4 indgange, 60 trådløse Display multiguard

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T560 telefonnummer læser. Version 2.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til T560 telefonnummer læser. Version 2.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til T560 telefonnummer læser Projekt PRJ167 Version 2.0 Revision 150206 Telefonnummer læser T560 er en GSM modtager, som aflæser en opkalders telefonnummer og videresender dette

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911 GSM- / PSTN-Com Gældende fra software version GSM Com 835504 PSTN Com 839000 1 INDLEDNING... 4 Produktidentifikation... 4 VARENUMMER LISTE... 4 GSM Com... 4 GPRS Com... 4 PSTN Com... 4 Antenne... 4 Akkumulator

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

200 og 400 serien. Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien. Udgave 2

200 og 400 serien. Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien. Udgave 2 200 og 400 serien Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien Udgave 2 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Forberedelse... 5 Medfølgende tilbehør... 5 Hardware... 6 IRIS 200 kabinet... 6 IRIS 200 serien

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

ThermIT ApS. Sct. Cathrine Vej 21. 9800 Hjørring. Telefon +45 70 26 66 62. www.thermit.dk. salg@thermit.dk

ThermIT ApS. Sct. Cathrine Vej 21. 9800 Hjørring. Telefon +45 70 26 66 62. www.thermit.dk. salg@thermit.dk ThermIT ha ndbog Indhold Indledning... 2 Tekniske data... 3 Ordforklaring:... 4 Hovedmoduler... 4 Sensor information... 5 SMS Kommandoer... 6 Leverandøropgaver inden levering... 7 Tekniker Installationsvejledning...

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME GSM-enheden kan sættes op til at overvåge og styre solvarme med følgende faciliteter: AUTODRIFT: Opvarmning enten fra solfanger (temperatur i solfanger

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM GSM-enheden kan sættes op til at overvåge gylletanke med følgende faciliteter: alarm som sms, taleopkald og SIA IP til kontrolcentral alarm ved

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

BrunataNet Converter HG + til HGQ / S / W / HGP-SIV

BrunataNet Converter HG + til HGQ / S / W / HGP-SIV BrunataNet Converter HG + til HGQ / S / W / HGP-SIV Monteringsvejledning Udgave.0 QB0.469 /8..009 Brunata a/s er et 00 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800.

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. MVT800 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

TC06 Brugermanual 2014-07

TC06 Brugermanual 2014-07 TC06 Brugermanual 2014-07 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict250eg

Installationsvejledning til Countertop ict250eg Installationsvejledning til Countertop ict250eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0126 1. Indledning

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS

STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS SMS1000 Revideret den 19/6-2005 Manual STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS Eksempler på anvendelser Med SMS1000 vil der være helt nye muligheder for at fjernbetjene & overvåge anlæg

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere