LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget den , s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget Protokol Mandag den 19 april 2010 kl 15:30 afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i udvalgsværelse 1 Medlemmerne var til stede, undtagen: Lene Kaspersen (C) var fraværende under behandlingen af punkt 6 Endvidere deltog: Teknisk direktør Bjarne Holm Markussen, sekretariatschef Regin Nordentoft, afdelingsleder Niels-Kristian Holm Ibsen og afdelingschef Kim Dahlstrøm

2 Teknik- og Miljøudvalget den , s 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr: Side: 01 Budgetmæssige udfordringer i Aflæggelse af anlægsregnskab vedr Slidlag - retablering af veje Aflæggelse af anlægsregnskab vedr Slidlag - på tidligere kommuneveje Aflæggelse af anlægsregnskab vedr Slidlag - på tidligere amtsveje Aflæggelse af anlægsregnskab vedr udvikling af udflugtsområder Perspektivnotater Vedligeholdelse af både i haver Handelsforeningens Event VM i Fodbold den 11 til Cykelparkering og grafitti på Sorgenfri og Virum Stationer Iværksættelse af betalt parkering i Kgs Lyngby Indførelse af parkeringshenvisning i Kgs Lyngby Omklassificering og harmonisering af veje i Lyngby-Taarbæk 21

3 Teknik- og Miljøudvalget den , s 3 Kommune - frigivelse af anlægsbevilling 13 Placering af "Togbusser" på Jernbanepladsen i forbindelse med sporarbejde på Nordbanen 23

4 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s4 Budgetmæssige udfordringer i Drøftelse af handlemuligheder På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22 februar 2010 indstillede udvalget, at Teknisk Forvaltning - med udgangspunkt i notat af 8 februar 2010 (anført 5 februar 2010 i sagsfremstillingen) - arbejder videre med en økonomisk analyse på de berørte områder Fremgår af notat af 12 april 2010 som er udsendt til udvalgets medlemmer Notatet indebærer, at den budgetmæssige udfording nu udgør 20,481 mio kr mod tidligere 14,800 mio kr i februar 2010 Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget den : Sagen blev drøftet, idet punkt 1 til 3 i bilaget vedrørende: 1 Gennemførelse af parkeringskontrol i hele kommunen 2 Tømning af skraldespande 3 Fælleskommunalt udbud af slamsugning er godkendt, og at det anbefales, at der bliver udarbejdet et vinterregulativ, der giver mulighed for at prioritere snerydningsopgaven, hvorved der forventes en besparelse på kr i 2010 og kr i 2011 SF tager forbehold for indførelse af et vinterregulativ Udvalget ønsker, at forvaltningen undersøger muligheden for et Offentlig-Privat Samarbejde vedrørende vedligeholdelse af de offentlige veje, og at de private fællesveje, der har serviceaftale med kommunen, kan tilbydes at indgå i et eventuelt samarbejde

5 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s5 Udvalget ønsker også, at der udarbejdes et punkt til udvalgets møde i juni Punktet skal klargøre økonomien i et sådant samarbejde, herunder sammenligne priser på vejvedligeholdelse med nabokommuner af samme type og med samme trafikbelastning som Lyngby-Taarbæk Kommune

6 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s6 Aflæggelse af anlægsregnskab vedr Slidlag - retablering af veje Teknisk Forvaltning foreslår, at: 1 anlægsregnskabet godkendes 2 mindreudgift på 8889 kr indgår i den samlede finansiering inden for udvalgets område I forbindelse med Slidlag retablering af veje , er der godkendt en anlægsbevilling på kr Anlægsprojektet er nu afsluttet, og af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på kr Mindreudgiften på 8889 kr indgår i den samlede finansiering inden for udvalgets område Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer Kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget den : Anbefalet

7 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s7 Aflæggelse af anlægsregnskab vedr Slidlag - på tidligere kommuneveje Teknisk Forvaltning foreslår, at: 1 anlægsregnskabet godkendes, og 2 merudgift på kr indgår i den samlede finansiering inden for udvalgets område I forbindelse med Slidlag på tidligere kommuneveje 2009, er der godkendt en anlægsbevilling på kr Anlægsprojektet er nu afsluttet, og af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på kr Merudgiften på kr indgår i den samlede finansiering inden for udvalgets område Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer Kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget den : Anbefalet

8 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s8 Aflæggelse af anlægsregnskab vedr Slidlag - på tidligere amtsveje Teknisk Forvaltning foreslår, at: 1 anlægsregnskabet godkendes, og 2 mindreudgift på kr indgår i den samlede finansiering inden for udvalgets område I forbindelse med Slidlag - på tidligere amtsveje 2009, er der godkendt en anlægsbevilling på kr Anlægsprojektet er nu afsluttet, og af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på kr Mindreudgiften på kr indgår i den samlede finansiering inden for udvalgets område Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer Kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget den : Anbefalet

9 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s9 Aflæggelse af anlægsregnskab vedr udvikling af udflugtsområder Teknisk Forvaltning foreslår, at: 1 Anlægsregnskabet godkendes 2 Merudgift på kr finansieres af mindreforbrugt rådighedsbeløb på kr vedrørende "Renovering af legepladser 2009" I forbindelse med Udvikling af udflugtsområder 2009, er der godkendt en anlægsbevilling på kr Anlægsprojektet er nu afsluttet, og af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på kr Merudgiften på kr finansieres af mindreforbrugt rådighedsbeløb på kr vedrørende "Renovering af legepladser 2009" Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer Kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget den : Anbefalet

10 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s10 Perspektivnotater Teknisk Forvaltning foreslår, at perspektivnotater drøftes Der er i forbindelse med udarbejdelsen af budget udarbejdet perspektivnotater på Teknisk Forvaltnings område I henhold til gældende budgetproces skal perspektivnotaterne behandles i fagudvalg inden forelæggelse for Økonomiudvalget Konsekvenserne er pt ukendte, da financiering afklares i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2011 Kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget den : Udsat til ekstraordinært udvalgsmøde torsdag den 22 april 2010 kl 1530 Lene Kaspersen (C) var fraværende

11 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s11 Vedligeholdelse af både i haver 7 Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager notat af den 2 marts 2010 til efterretning Lene Kaspersen, Det Konservative Folkeparti, har i af den 18 januar 2010 anmodet om at få optaget sag vedr "oplagring af både i haver samt slibestøv fra bådene" på Byplanudvalgets dagorden Byplanudvalget besluttede den 23 marts 2010, at sagen udsættes til nærmere undersøgelse Sagen blev sendt til Teknik- og Miljøudvalget til behandling af det miljømæssige ved slibning og maling af både beliggende i haver Byplanudvalget besluttede den 23marts 2010, at der i nye lokalplaner indskrives et forbud mod oplag af større både samt uindregistrede campingvogne og biler Beslutningen blevet truffet for at beskytte naboer mod skønsmæssige gener ved opbevaring af større genstande i haver Der er blevet udarbejdet et notat om de miljømæssige forhold vedr vedligeholdelse af både, herunder slibning, i haver Notat af 2 februar 2010 er vedlagt sagen Konklusionen i notatet er, at der ikke er miljømæssige problemer ved slibning af både i haver, hvis det bliver udført efter sejlunionens retningsliner Såfremt der kommer støj- eller støvklager over vedligeholdelse af både, vil Natur & Miljø behandle klagen efter relevant lovgivning Natur & Miljø har ikke tidligere modtaget klager eller henvendelser om vedligeholdelse af både i haver Ingen, da opgaven er myndighedsbehandling Teknik- og Miljøudvalget

12 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s12 Teknik- og Miljøudvalget den : Godkendt Udvalget ønsker, at forvaltningen udarbejder en redegørelse for, om der kan etableres en miljøvagt indenfor allerede eksisterende vagtordninger

13 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s13 Handelsforeningens Event VM i Fodbold den 11 til Teknisk Forvaltning foreslår, at 1 ansøgningen imødekommes på samme vilkår som de tidligere arrangementer 2 der ydes et tilskud på kr, der afholdes inden for Teknisk Forvaltnings driftsramme til "Diverse kulturelle arrangementer" på i alt kr 3 der ydes et tilskud på kr finansieret af puljen "Udvikling af udflugtsmål 2010" Beløbet overføres til Teknisk Forvaltnings driftsramme til "Diverse kulturelle arrangementer" Kommunen har modtaget 2 ansøgninger fra Handelsforeningen om afholdelse af arrangementet "Event VM i Fodbold" fredag og lørdag den juni 2010 Handelsforeningen ansøger om tilladelse til at afspærre Lyngby Hovedgade mellem Toftebæksvej og Nørgaardsvej fra fredag den 11 juni kl 1000 til lørdag den 12 juni kl 1800 Ligeledes ønskes Lyngby Torv afspærret efter nærmere aftale, når det endelige program er fastlagt Det er efterfølgende oplyst, at man ønsker, at kommunen afholder udgifter til afspærring samt evt toiletter og rengøring, som ved tidligere arrangementer Desuden ansøger Handelsforeningen om kommunal støtte til arrangementet på kr I det vedlagte budget er ikke medtaget udgifter til vejlukning, leje af toiletter samt ekstra rengøring Disse udgifter skønnes til kr afhængig af omfanget af den ekstra rengøring Handelsforeningen har oplyst, at de forventer yderligere arrangementer i år Den kommunale støtte på kr kan afholdes med kr over Teknisk Forvaltnings budget og kr over Kultur- og Fritidsudvalgets budget Teknisk Forvaltning skal derudover afholde udgiften på kr til vejlukninger mm Udgifterne for Teknisk Forvaltnings område ( kr) kan afholdes på konto for "Diverse kulturelle arrangementer", hvor der er afsat kr, mens restbeløbet, der udgør op til kr, overføres til Teknisk Forvaltnings driftsramme til "Diverse kulturelle arrangementer" af det afsatte rådighedsbeløb til "Udvikling af udflugtsområder 2010" Denne bevilling reduceres tilsvarende

14 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s14 Midlerne på denne konto (i alt kr) er disponeret i den netop vedtagne årsplan for Parkområdet, hvilket betyder, at projektet: "Øget tilgængelighed til Mølleådalen og Dybendal skov" foreslås at udgå af årsplan 2010 Ingen, da udgifter afholdes inden for budgettets ramme Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget den : Punkterne 1-3 er godkendt Det Konservative Folkeparti stemmer imod De synes, at det er et godt forslag, men ønsker ikke at støtte arrangementet økonomisk på grund af kommunens nuværende økonomiske situation

15 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s15 Cykelparkering og grafitti på Sorgenfri og Virum Stationer 9 Teknisk Forvaltning foreslår, at der rettes henvendelse til DSB med henblik på aftale om fjernelse af graffiti samt tilvejebringelse af en mere hensigtsmæssig cykelparkering primært ved Virum- og Sorgenfri stationer Borgmesteren har modtaget henvendelse fra en borger, som gør opmærksom på problemet med graffiti på offentlig og privat ejendom og specielt i området mellem Virum Torv og Geels Plads samt det uhensigtsmæssige i, at cykler parkeres ved stationsindgangene til gene for den gående færdsel, og at denne cykelparkering medvirker til at give området et "rodet" indtryk Det er korrekt, at der er problemer med graffiti på både offentlig og privat ejendom og cykelparkeringen ved stationsområderne På budgettet er der til bekæmpelse af graffiti årligt afsat ca kr til afrensning af broer, tunneler og vejudstyr i hele kommunen Alene udgiften afrensning og graffitibehandling af kommunens 18 tunneler/viadukter vil årligt beløbe sig til over 1,5 mio kr Det vurderes, at det ikke er en opgave, som kommunen kan løfte økonomisk alene, da et sådant millionbeløb ikke er til rådighed på budgettet Et pænt samlet visuelt indtryk kan kun tilvejebringes i samarbejde med de øvrige ejere af broer, tunneler og andre bygværker Et grimt og trist miljø kan have en negativ indflydelse på områdets beboere og kan resultere i utilfredshed, ligegyldighed med og manglende respekt for området Hærværk mod offentlig ejendom kan også blive en følge Teknisk Forvaltning vil rette henvendelse til DSB med henblik på at tilvejebringe en løsning på problemerne med grafitti og cykelparkeringen ved Virum og Sorgenfri Stationer Teknisk Forvaltning vil forelægge sagen påny for Teknisk Udvalg, når resultatet af forhandlingerne med DSB foreligger

16 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s16 Kommunalbestyrelsen er vejbestyrelse for kommunale veje i Lyngby-Taarbæk Kommune Ifølge kommunens styrelsesvedtægt varetager Teknik- og Miljøudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens myndighedsopgaver for kommunale veje og stier Teknik- og Miljøudvalget den : Godkendt

17 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s17 10 Iværksættelse af betalt parkering i Kgs Lyngby Teknisk Forvaltning foreslår, at 1 den udarbejdede tidsplan godkendes 2 forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med ekstern rådgiver 3 der gives en anlægsbevilling på kr til rådgiver, der finansieres af fremrykket rådighedsbeløb fra 2012 til "pulje vedrørende trafikplan Lyngby Bymidte" Teknisk Forvaltning fremlægger tidsplan for etablering af betalt parkering i bymidten I tidsplanen er indlagt tid til forelæggelse af "nøglebeslutninger" for Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen Allerede nu iværksætter forvaltningen forebyggende foranstaltninger for uhensigtmæssig parkering i randzoneområdet for Kgs Lyngby bymidte Endvidere, udarbejdes der nærmere regelsæt for betalingsprincipper og arealreservationer med henblik på at tilgodese de forskellige parkeringstyper (beboer-, erhvervs- og kundeparkering) Forvaltningen vil gennemgå de aktuelle p-pladser for afklaring af diverse administrative og lovgivningsmæssige forhold og forelægge dette for udvalget Herunder mulighederne for at indføre betalt parkering på rådhusets personale p-plads, der nu er offentlig tilgængelig uden for almindelig arbejdstid Det vurderes, at rådgiverydelserne for den til tekniske del beløber sig til kr Hertil kommer eventuel juridisk rådgivning samt intern projektering, som samlet anslås til kr På investeringsoversigten er der afsat 2,103 mio kr og 2,202 mio kr i henholdsvis 2012 og 2013 til "pulje vedrørende trafikplan Lyngby Bymidte" Udgiften kan afholdes ved at fremrykke beløb til 2010 Der fremrykkes rådighedsbeløb på fra investeringsoversigten i 2012 Kommunalbestyrelsen

18 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s18 Teknik- og Miljøudvalget den : Ad 1 Godkendt, idet tidsplanen fremrykkes, så vidt det er muligt Ad 2 Godkendt Ad 3 Anbefalet Det Konservative Folkeparti stemmer imod, idet de er imod indførelse af betalt parkering

19 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s19 11 Indførelse af parkeringshenvisning i Kgs Lyngby Teknisk Forvaltning foreslår, at 1 den udarbejdede tidsplan godkendes 2 forvaltningen bemyndiges at indgå kontrakt med ekstern rådgiver 3 der gives en anlægsbevilling på kr, der finansieres af rådighedsbeløb fra "Trafik og infrastruktur i bymidten P-henvisning" Teknisk Forvaltning fremlægger tidsplan for etablering af parkeringshenvisning I tidsplanen er indlagt tid til forelæggelse af "nøglebeslutninger" for Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen, bla forhold om medfinansiering fra private p-ejere Forvaltningen vil gennemgå de aktuelle p-pladser for afklaring af diverse administrative, anlægs- og driftstekniske forhold og forelægge dette for udvalget Det vurderes, at rådgiverydelserne til opgaven beløber sig til kr Kommunens interne projektering skønnes til kr På investeringsoversigten er der i 2010 afsat 3,585 mio kr i 2010 til "Trafik og infrastruktur i bymidten P-henvisning" Ingen, da udgiften kan afholdes inden for budgettets rammer Kommunalbestyrelsen

20 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s20 Teknik- og Miljøudvalget den : Ad 1 Godkendt Ad 2 Godkendt Ad 3 Anbefalet Det Konservative Folkeparti stemte imod, idet indførelse af betalt parkering vil overflødiggøre indførelse af et parkeringshenvisningssystem

21 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s21 Omklassificering og harmonisering af veje i Lyngby-Taarbæk Kommune - frigivelse af anlægsbevilling 12 Forvaltningen foreslår, at der frigives anlægsbevilling på kr kr til rådgiverydelser i forbindelse med gennemførelse af omklassificering og harmonisering af veje På Teknik- og Miljøudvalsmødet den 26 marts 2010 foreslog udvalget at omklassificere en række lokalveje Kriterierne for hvilke veje, der skal være offentlige, og hvilke der skal være private fællesveje, er ændret i forhold til tidligere Udvalget ønskede desuden, at de veje, der nedklassificeres, bliver renoveret inden for en samlet ramme på op til 3,0 mio kr, som finiansieres inden for den eksisterende ramme af kontoen "Slidlag - renovering af veje'' i 2010 og 2011 Forslaget er efterfølgende anbefalet af Økonomiudvalget på mødet den 29 marts 2010 og godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 6 april 2010 Der ansøges nu om at få frigivet anlægsbevilling på kr kr til gennemførelse af omklassificering og hamonisering af veje Anlægsbevillingen blev ikke frigivet i forbindelse med godkendelse af årsplan 2010 for anlægsmidler til vejanlæg, stier mm på Kommunalbestyrelsesmødet den 6 april 2010 Budgetaftale Aktivitet Nedklassificering af veje (investeringsoversigten - merforbrug 2009) kr Færre offentlige veje nedklassificeres kr Nedklassificering af veje, merudgift som følge af forsinkelse kr Samlet beløb fra budgetaftale kr kr kr kr kr Overslagsmæssige omkostninger til rådgiver i år forventes at udgøre knap kr i 2010, der ansøges derfor om at få frigivet anlægsbevilling på kr kr

22 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s kr til rådgiverydelser Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen er vejbestyrelse for kommunale veje i Lyngby-Taarbæk Kommune Ifølge kommunens styrelsesvedtægt varetager Teknik- og Miljøudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens myndighedsopgaver for kommunale veje og stier Teknik- og Miljøudvalget den : Anbefalet

23 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s23 13 Placering af "Togbusser" på Jernbanepladsen i forbindelse med sporarbejde på Nordbanen Teknisk forvaltning foreslår, at placering af "togbusser" på Jernbanepladsen godkendes Banedanmark skal i perioden fra 27 marts til den 27 september foretage renovering af sporanlæg, broer og tunneler på banestrækningen fra Svanemøllen til Hillerød I den forbindelse bliver der indsat "togbusser" som erstatning for togdriften Da stoppestedskapaciteten på Jernbanepladsen i dag er fuldt udnyttet, er det ikke muligt at indpasse "togbusserne" via de nuværende stoppesteder Passagerafsætning fra Lyngby Omfartsvej har været drøftet men kan af sikkerhedsmæssige og økonomiske grunde ikke anbefales Det har derfor været nødvendigt dels at flytte rundt på nogle af de eksisterende stoppesteder og dels at oprette nye stoppesteder for "togbusserne" Efter aftale med DSB S-tog, Movia og Nordsjællands politi placeres de midlertidige stoppesteder som følger: - De sydfra kommende "togbusser" ved indkørslen til Jernbanepladsen fra Lyngby Hovedgade - For de nordfra kommende "togbusser" bliver det nødvendigt at bruge de sydligeste parkeringspladser på Lokalgaden langs stationen til stoppesteder For at sikre fodgængere fra stationen, som krydser Jernbanepladsen, og for at sikre belægningen i fodgængerfeltet i Lokalgaden, er det betinget, at Banedanmark bekoster udlægningen af asfaltbefæstelse, og at de etablerer fodgængerfelt i Lokalgaden Tidsplanen for Sporarbejde ser således ud: 27 marts til 5 april (påsken) Lukket Lyngby - Holte "Togbus": Gentofte - Holte Fra 5 juni Lukket Svanemøllen - Hillerød "Togbus": Svanemøllen - Hillerød

24 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s24 Fra 9 august Lukket Lyngby - Hillerød "Togbus": Lyngby - Hillerød Arbejdet forventes afsluttet den 27 september 2010 Placering af "togbusser" på Jernbanepladsen har ingen økonomisk konsekvens for Lyngby Taarbæk Kommune Kommunalbestyrelsen (Teknik- og Miljøudvalget) Teknik- og Miljøudvalget den : Teknisk direktør orienterede udvalget om udviklingen i sagen og om det møde, der har været afholdt med Banedanmark torsdag den 15 april i forbindelse med renovering af tognettet og afvikling af togbusserne i sommerperioden i 2010 Udvalget fastholder på det nuværende grundlag den tidligere trufne beslutning om etablering af stoppesteder på omfartsvejen i forbindelse med togbusserne i sommerperioden 2010 Udvalget er dog ikke afvisende overfor en anvendelse af midterøen på stationspladsen, til afvikling af den ekstraordinære bustrafik, mod, at Banedanmark afholder alle udgifter i forbindelse med planlægning, projektering og gennemførelse af anlægget Udvalget besluttede, at punktet genoptages på ekstraordinært udvalgsmøde torsdag den 22 april kl 1530

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 06-04-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Tirsdag den 6 april 2010 kl 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus Medlemmerne var til stede,

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 3. maj 2010, side 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 3. maj 2010 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 19-01-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Tirsdag den 19 januar 2010 kl 15:30 afholdt Social- og Sundhedsudvalget møde i Mødelokale F 6sal/T

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat

Teknisk Udvalg. Referat Referat Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt 14:00 : Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.17/rådhuset Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Johannes

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem 6. juni 2007: Medlemsforslag om bycykler (stillet af Morten Kabell,

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-01-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17. januar 2013 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 5 Overtagelse af vejarealer i Indre By (2010-76159) Borgerrepræsentationen skal godkende, at kommunen overtager de i indstillingen nævnte private veje og vejarealer i Indre By. Overtagelserne sker som

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55.

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. ALLERØD KOMMUNE Miljøudvalget Møde nr. 45 Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. Medlemmer: Formand John Køhler (V), Lea Herdal

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188 Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Teknisk udvalg den 15. november 2010 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Åben del 3 1.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 15-01-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35.

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 60 Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. Medlemmer: Formand Erik Lund

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 25. november 2015 Mødetidspunkt: 16:35 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Pkt.nr. 18 Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, at anbefale

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

NOTAT. Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme : Allerød Kommune

NOTAT. Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme : Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme Dato: 7. november

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Kultur- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 04-02-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Kultur- og Fritidsudvalget 04-02-2015 17:00 1 (Åben) Ibstrup

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 02-04-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Tirsdag den 2. april 2013 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 20-03-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 20. marts 2012 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 26. april 2010, side 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 26. april 2010 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 25-10-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Tirsdag den 25. oktober 2011 kl. 15:30 afholdt Byplanudvalget ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsens spisestue. Medlemmerne

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. december 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 20-06-2016 Økonomiudvalget - 20-06-2016 20.06.2016 kl. 17:45 Mødecenter C - Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 27-02-2012, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 27 februar 2012 kl 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus Medlemmerne var til stede,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 21-06-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Torsdag den 21. juni 2012 kl. 16:00 afholdt Byplanudvalget ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsens spisestue/rådhus.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. august 2006 Mødested: Materielgården, Håndværkervej 40, Tønder Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde 16.20 Fraværende: Preben Linnet Bo Jessen og Niels

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den 18. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 02-05-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 2. maj 2011 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til stede,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net.

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net. Pkt. 52 Køb af areal til vej Sagsnr. 205222 Byrådet Lukket punkt Resume Forvaltningen har forhandlet med Telia Net om at købe et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C med henblik på etablering af vej,

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø udarbejdede primo 2012 en

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Standard for gennemførelse af projekter på investeringsoversigten

Standard for gennemførelse af projekter på investeringsoversigten Standard for gennemførelse af projekter på investeringsoversigten Formålet med denne standard er at sikre budgetoverholdelse på alle anlægsprojekter og at fastslå hvor ansvaret for projekternes gennemførelse

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere