Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5"

Transkript

1 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Erik Jakobsen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh, Søren Sørensen, Jacob Just, Maj-Britt Rasmussen, Anette Henner, Gunnar Henriksen Afbud: Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Preben Juhl Rasmussen, Bo Hansen, Morten S. Petersen, Mogens Stampe Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Dungillie Pipe Band Fægteklubben Niels Juel Svendborg Gymnastikforening DBU Fyn - Fodbold for Alle - Inklusion gennem fodbold - Svendborg Maja Nusbaum - Kimpro Svendborg Mark Newman - Svendborg Ungdoms Film Ny Folkeoplysningslov pr. 1. august Mødekalender Folkeoplysningsudvalgets Rådighedspulje Information...8

2 Folkeoplysningsudvalg s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutningstema: Godkendelse af dagsorden. Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den : Godkendt. 2. Dungillie Pipe Band 11/33582 Beslutningstema: Ansøgning om tilskud. Sagsfremstilling: Dungillie Pipe Band ansøger om kr til dækning af udgifter til at engagere 2 eksterne instruktører til undervisning som optakt til deltagelse i VM i august 2012 i Skotland. Svendborg Sækkepibe Orkester har eksisteret siden 1980 og deltager hvert år i konkurrencer i Danmark, Danmarks mesterskaber og Skandinaviske mesterskaber (vandt DM i både 2008 og 2009). Orkestret har også deltaget i EM i Belgien og har nu mod på at stille op til VM i Skotland i august Foreningen har tidligere været repræsenteret ved VM med solospillere på både sækkepibe og tromme. Foreningen har pt. 25 aktive udøvere - i henhold til sidste udbetaling af medlemstilskud var 5 medlemmer under 25 år. Bilag: Åben - Dungillie Pipe Band - Ansøgning om tilskud Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den : Bevilget kr Maj-Britt Rasmussen deltog ikke i behandlingen. 3. Fægteklubben Niels Juel 11/29059 Beslutningstema: Ansøgning om tilskud til lokaleleje. 1

3 Folkeoplysningsudvalg s møde den Sagsfremstilling: Fægteklubben Niels Juel fremsender ansøgning om tilskud til lejebetaling for Fægteklubben har tidligere trænet i gymnastiksalen på Vestre Skole, men pga. pladsmangel i den lille gymnastiksal og det ikke var muligt at låne skolens store gymnastiksal, valgte foreningen på eget initiativ at låne Gymnasiets gymnastiksal. Indtil 2010 har foreningen lånt lokalerne uden beregning. Foreningen har nu fået en formel lejeaftale fra Gymnasiet og har modtaget regning for 2011 på kr , svarende til kr. 55 pr/time. Denne timepris er i overkanten af, hvad foreningen kan klare økonomisk. Administrationen har undersøgt muligheden for igen at tilbyde foreningen lokale i Vestre Skoles store gymnatiksal fra næste sæson og skolen er positiv overfor at finde en løsning. Foreningen søger derfor et tilskud til lejebetalingen for Pr var der 23 medlemmer i foreningen, heraf 11 under 25 år. Økonomiske konsekvenser: Med en fradrag for medlemmer over 25 år vil udgiften belaste lokaletilskudskontoen med kr Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den : Bevilget kr i Der arbejdes på at finde en alternativ løsning vedr. lokale. 4. Svendborg Gymnastikforening 11/32336 Beslutningstema: Ansøgning om lokaletilskud. Sagsfremstilling: Svendborg Gymnastikforening fremsender ansøgning om lokaletilskud til særlige springfaciliteter mm. for sæson 2011/2012. Leje af springfaciliteter: Gymnastikhøjskolen i Ollerup timer - svarende til kr Vejstrup Efterskole - 70 timer - svarende til kr Bernstorffsminde Efterskole - 44 timer - svarende til kr Leje af gymnastiksale: 2

4 Folkeoplysningsudvalg s møde den Gymnastikhøjskolen i Ollerup - 51 timer - svarende til kr Svendborg Gymnasium - 46,5 time - svarende til kr Leje af svømmehal (Aerobic/gymnastik i vand): Gymnastikhøjskolen i Ollerup - 10 timer - svarende til kr I alt søges om lokaletilskud for kr Svendborg Gymnastikforening fik i 2010/2011 bevilget 100 timer i springsalen på Gymnastikhøjskolen i Ollerup og 20 timer i springsalen på Vejstrup Efterskole. (Svarende til en udgift på kr ) På grund af Herreholdets ekstratræning til DM og EM blev yderligere bevilget 12 timer i springsalen på Vejstrup Efterskole og 8 timer på Bernstorffsminde Efterskole.(Svarende til en udgift på kr ) For Sæson 2009/2010 blev bevilget kr. 47,88 pr. time (samme takst som til aftenskoler) til ny aktivitet Aquagymnastik Bilag: Åben - Ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud 2011/2012 Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den : Bevilget 100 timer i Ollerup og 20 timer i Vejstrup Ollerup. I forhold til Aquagymnastikken bevilges tilskud i lighed med lignende aktivitet i aftenskolerne samme takst som aftenskolerne - kr. 47,88 pr, time. 5. DBU Fyn - Fodbold for Alle - Inklusion gennem fodbold - Svendborg 11/36366 Beslutningstema: Ansøgning om midler til projekt. Sagsfremstilling: Projektgruppen bestående af repræsentanter fra Svendborg Kommune, Fodboldrådet i Svendborg, SIS, Projekt "Sund i Hømarken", lokale fodboldklubber og DBU Fyn søger kr til projekt "Fodbold for alle - Inklusion gennem fodbold - Svendborg. Målgruppen for dette projekt er primært inklusion af unge af anden etnisk herkomst, socialt udsatte, samt andre med særlige problematikker (f.eks. overvægtige og anbragte unge m.fl.) ligger indenfor målgruppen for projektet. Fodboldklubberne tager allerede nu et stort socialt ansvar. Men denne proces kan styrkes og effektiviseres med en målrettet og strategisk klubudvikling. Fodbold fremmer inklusion. Men der er udfordringer i kulturmødet imellem det danske foreningsmiljø og den målgruppe, projektet omfatter. Målgruppen er: - børn og unge med anden etnisk herkomst med andre kulturelle og familiemæssige baggrunde. - socialt udsatte med andre sociale og familiemæssige baggrunde. - overvægtige med fysiske og psykiske barrierer 3

5 Folkeoplysningsudvalg s møde den andre børn og unge der har vanskeligt ved at blive inkluderet i en fodboldklub. I fodboldklubberne mangler trænere og ledere viden om strategi for inklusion og fastholdelse af børn og unge i målgruppen. Men der mangler desuden ofte organisatoriske og ledelsesmæssige rammer for at rumme og fastholde målgruppen i klubberne. Der mangler eksakt viden om de forskellige kulturer, som kan have betydning for den gensidige forståelse og dermed inklusion og fastholdelse i klubberne. Der mangler viden og forståelse for socialt udsattes og deres familiers virkelighed. Derfor skal fodboldklubberne støttes gennem klubudvikling og tilføres viden, vejledning og økonomi, som fremmer en målrettet klubudvikling med fokus på inklusion. DBU Fyn, Svendborg Kommune, Svendborg Idræts Samvirke og Get2Sport og har et samarbejde i gang om det fælles mål: at fremme inklusionen i fodboldklubberne. Dette skal ske gennem målrettet individuel klubudvikling med inklusion som fokus. Økonomi i projektet: DBU B1 træneruddannelse (anslået 20 unge) kr. Ungtræner netværk for de unge af anden etnisk herkomst kr. Tøjpakke til trænerassistenterne kr. Inspirationskurser, fortæring og transport kr. Afholdelse af inklusionsseminar i Svendborg november Fortæring og materialer kr. Evaluering kr. I alt: kr. Der er ansøgt projektmider:: SIS kr. - Er bevilget Alkoholprojekt Sydfyn kr. - Er endnu ikke behandlet Svendborg Kommune/Folkeoplysningsudvalget kr. - DIF kr. - Er bevilget DBU kr. - Er bevilget Bilag: Åben - Ansøgning om økonomiske midler til gennemførelse af projektet.doc Åben - projektbeskrivelse Inklusion gennem Fodbold Svendborg maj 2011.doc Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den : Bevilget kr Udvalget ønsker en tilbagemelding på projektet. Erling Johansen oplyser, at der findes puljer der kan søges gennem hovedeforbund til svage stillede familier - dette oplyses til foreningerne. 6. Maja Nusbaum - Kimpro Svendborg 11/30557 Beslutningstema: Puljen - Dig og din fritid. 4

6 Folkeoplysningsudvalg s møde den Sagsfremstilling: Maja Nusbaum søger kr fra Puljen - Dig og din Fritid til at lave Projekt "kontaktimprovisation til Svendborg". Projektets formål er at give Svendborg et indblik i, hvad kontaktimprovisation er via visninger, workshops og performance-jam den 29. oktober Det er samtidig formålet at samle danselystne borgere omkring en stiftende generalforsamling for en ny forening "Kimpro Svendborg". Hvad er kontaktimprovisation? Kontaktimprovisation er en improviseret danseform, der blev skabt af professionelle dansere i 1970 erne. Kontaktimprovisation udvikles til stadighed verden over i en udveksling mellem undervisere og udøvere af formen. Bevægelserne er ikke forudbestemte, men skabes i nuet og i kontakten mellem de dansende. Dansen tager udgangspunkt i det fysiske kontaktpunkt mellem danserne, og der leges med f.eks. balance, rytme, at give og modtage vægt, lede og følge, fald og flyv. Kontaktimprovisation kan være alt fra akrobatisk og intensivt med avancerede løft og spring til langsom, sjovt og legende til blødt og meditativt. Kontaktimprovisation er sjovt udfordrende og livsbekræftende, og det er god træning for kroppen og for intuition, nærvær og kreativitet. Formanden, næstformanden og administrationen har vurderet, at ansøgningen kan bevilges kr af puljen Dig og din fritid. Bilag: Åben - Ansøgning om tilskud fra puljen Dig og din fritid til projekt "Kontaktimprovisitation til Svendborg Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den : Til efterretning. 7. Mark Newman - Svendborg Ungdoms Film 11/34827 Beslutningstema: Puljen Dig og Din Fritid. Sagsfremstilling: Mark Newman søger kr fra puljen Dig og Din Fritid. Han ønsker at starte en filmklub for unge mellem år som har interesse i at lave kortfilm. Pengene vil blive brugt til udstyr, idet han allerede har fået mulighed for at bruge lokaler på Harmonien og i Borgerforeningen. Formanden, næstformanden og Administrationen har vurderet at ansøgningen kan dækkes af puljen Dig og Din Fritid. Bilag: Åben - Ansøgning om tilskud fra Puljen Dig og din Fritid til oprettelse af filmklub 5

7 Folkeoplysningsudvalg s møde den Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den : Til efterretning. Ansøger indkaldes til orientering om PR samt forhold omkring indkøb af materiale. 8. Ny Folkeoplysningslov pr. 1. august /27352 Beslutningstema: Den nye Folkeoplysningslov - drøftelse af overordnet proces. Sagsfremstilling: Folketinget vedtog den 7. juni 2011 en ny Folkeoplysningslov med ikrafttræden den 1. august Formanden redegør for ændringerne i loven. Udvalget skal tage stilling til følgende beslutningspunkter til indstilling til Byrådet: Der nedsættes et 35, stk. 2 udvalg, hvortil kompetence og ansvar delegeres pr. 1. januar 2012 Forslag til udvalgets navn Folkeoplysningsudvalget udarbejder oplæg til det nye udvalgs styrelsesvedtægt og valgregler Folkeoplysningsudvalget udarbejder oplæg til af arbejds- og beslutningsproces, herunder udarbejdelse af Folkeoplysningspolitik Anmodning om overførsel af DUT midler til Folkeoplysningsområdet for 2011 og fremover. Bilag: Åben - Folkeoplysningspolitik - De seks områder Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den : Formanden orienterede om den nye lov. Det vedtoges at indstille til Byrådet; at Byrådet nedsætter et 35, stk 2 udvalg. Udvalget består af det nuværende Folkeoplysningsudvalg, idet sammensætningen af udvalget fuldt ud lever op til kravene i den nye lov at Byrådet delegerer kompetence for hele folkeoplysningslovens område til det nye udvalg pr. 1. januar 2012, bortset fra fastsættelse af den samlede ramme for Folkeoplysningen i Svendborg Kommune. at Byrådet godkender, at navnet på det nye udvalg er Folkeoplysningsudvalget. at Byrådet godkender, at Folkeoplysningsudvalget varetager opgaven med udfærdigelse af den lovpligtige 6

8 Folkeoplysningsudvalg s møde den folkeoplysningspolitik, herunder godkendelse af tidsplan for processen. at Byrådet godkender, at DUT midler overføres til Folkeoplysningens område. 9. Mødekalender /34572 Beslutningstema: Mødeplan 2012 Sagsfremstilling: Udkast til fastsættelse af Folkeoplysningsudvalgets møder i Onsdag den 25. januar Onsdag den 29. februar Torsdag den 29. marts Torsdag den 26. arpil Torsdag den 24. maj Torsdag den 21. juni Torsdag den 23. august Torsdag den 27. september Onsdag den 24. oktober Torsdag den 22. november Punkter til dagsorden fremsendes senest 14 dage før mødet. Torsdag den 13. december Bilag: Åben - Udkast til mødekalender for 2012 Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den : Godkendt. 10. Folkeoplysningsudvalgets Rådighedspulje /2713 Sagsfremstilling: Status for Folkeoplysningsudvalgets Rådighedspulje pr er kr Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den : 7

9 Folkeoplysningsudvalg s møde den Til efterretning. 11. Information 10/6841 Sagsfremstilling: FORMAND: Orienterer om møde med Formanden for Udvalget for Kultur og Planlægning og Harmonien i forhold til selvorganiseredes brug af Harmonien Orienterer om indkaldelse til møde i idrætten om håntering af unge med alkoholproblemer i familien. Ny forening på vej i Gudme - Gudme Motionscenter UDVALGSMEDLEMMER: INFORMATION FRA BESTYRELSER MV. Information fra Svendborg Idrætssamvirke Information fra Samrådet for aftenskolerne Information fra Børne- og Ungdomskorps (Spejderne) - Spejderlederpriser uddelt i Krøyers have den 3. oktober Information fra Rottefældens bestyrelse Information fra Ungdomsskolens bestyrelse Information fra Forsamlingshusudvalget ADMINISTRATIONEN: Mødet hævet Indstilling: ½ 8

10 Folkeoplysningsudvalg s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 19:27 Jan Find Petersen Erling Johansen Jan Bunkenborg Kurt Sorknæs Erik Jakobsen Preben Juhl Rasmussen Birgit Sørensen Frank Müller-Bøgh Søren Sørensen Jacob Just Maj-Britt Rasmussen Anette Henner Bo Hansen Morten S. Petersen Mogens Stampe 9

11 Bilag: 2.1. Dungillie Pipe Band - Ansøgning om tilskud Udvalg: Folkeoplysningsudvalg Mødedato: 27. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

12

13

14

15 Bilag: 4.1. Ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud 2011/2012 Udvalg: Folkeoplysningsudvalg Mødedato: 27. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

16

17

18 Bilag: 5.1. Ansøgning om økonomiske midler til gennemførelse af projektet.doc Udvalg: Folkeoplysningsudvalg Mødedato: 27. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

19 Oktober Fodbold for alle - Inklusion gennem fodbold Svendborg Til SIS - ansøgning om projektmidler Til rette vedkommende Med udgangspunkt og begrundelse i projektbeskrivelse, kommunikations- og projektplan ansøges om økonomiske midler til gennemførelse af projektet fodbold for alle inklusion gennem fodbold. Der søges om kr kr. af SIS Svendborg Projektet er forankret i Svendborg, hvor en arbejdsgruppe (Projektejere) har udarbejdet projektide, -plan og budget, samt ansøgning om økonomi til gennemførelse af projektet. Arbejdsgruppen er bestående af repræsentanter fra Svendborg Kommune, Fodboldrådet Svendborg, SIS, Projekt Sund i Hømarken, lokale fodboldklubber og DBU Fyn. Ansøgning om økonomiske midler Ansøgning om økonomi til gennemførelse af projektet med udgangspunkt i: Projektbeskrivelse (Bilag) Budget (se nedenfor) Der søges om økonomi til: DBU B1 træneruddannelse (anslået 20 unge) kr. Ungtræner netværk for de unge af anden etnisk herkomst kr. Tøjpakke til trænerassistenterne kr. Inspirationskurser, fortæring og transport kr. Afholdelse af inklusionsseminar i Svendborg november Fortæring og materialer kr. Evaluering kr. I alt: kr. Ansøgning om økonomi til projektgennemførelse søges hos: SIS kr. Alkoholprojekt Sydfyn Svendborg Kommune/Folkeoplysningsudvalget DIF DBU Inklusionsprojekt på tværs og i samarbejde imellem kommune, fodboldforbund, lokal idrætssammenslutning og lokale fodboldklubber. Fodbold for alle hele året hele livet! 1

20 Vi håber på økonomisk velvilje fra Svendborg Idræts Samvirke til gennemførelse af et godt inklusionsprojekt, som har været gennemført med stor succes i Odense området i På forhånd tak. Besvarelse af økonomiansøgningen Svar på økonomiansøgningen eller spørgsmål vedr. Økonomi og kommunikation i forbindelse med projektet kan stilles til: Fritidskonsulent Per Nielsen, tlf Eller til: udviklingskonsulent DBU Fyn, Niels Lundvald Nielsen tlf Venlig hilsen Niels Lundvald Nielsen Per Nielsen Jørn Hansen Morten Holm Udviklingskonsulent DBU Fyn Fritidskonsulent Svendborg Kommune Formand Kirkeby Boldklub, medlem af Fodboldrådet i Svendborg & SIS Bestyrelsesmedlem Stjernen Svendborg Fodbold for alle hele året hele livet! 2

21 Bilag: 5.2. projektbeskrivelse Inklusion gennem Fodbold Svendborg maj 2011.doc Udvalg: Folkeoplysningsudvalg Mødedato: 27. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

22 Fodbold for alle - Inklusion gennem fodbold Svendborg SITUATIONEN Målgruppen for dette projekt er primært inklusion af unge af anden etnisk herkomst, socialt udsatte, samt andre med særlige problematikker (f.eks. overvægtige og anbragte unge m.fl.) ligger indenfor målgruppen for projektet. Fodboldklubberne tager allerede nu et stort socialt ansvar. Men denne proces kan styrkes og effektiviseres med en målrettet og strategisk klubudvikling. Fodbold fremmer inklusion. Men der er udfordringer i kulturmødet imellem det danske foreningsmiljø og den målgruppe, projektet omfatter. Målgruppen er: - børn og unge med anden etnisk herkomst med andre kulturelle og familiemæssige baggrunde. - socialt udsatte med andre sociale og familiemæssige baggrunde. - overvægtige med fysiske og psykiske barrierer - andre børn og unge der har vanskeligt ved at blive inkluderet i en fodboldklub. I fodboldklubberne mangler trænere og ledere viden om strategi for inklusion og fastholdelse af børn og unge i målgruppen. Men der mangler desuden ofte organisatoriske og ledelsesmæssige rammer for at rumme og fastholde målgruppen i klubberne. Der mangler eksakt viden om de forskellige kulturer, som kan have betydning for den gensidige forståelse og dermed inklusion og fastholdelse i klubberne. Der mangler viden og forståelse for socialt udsattes og deres familiers virkelighed. Derfor skal fodboldklubberne støttes gennem klubudvikling og tilføres viden, vejledning og økonomi, som fremmer en målrettet klubudvikling med fokus på inklusion. DBU Fyn, Svendborg Kommune, Svendborg Idræts Samvirke og Get2Sport og har et samarbejde i gang om det fælles mål: at fremme inklusionen i fodboldklubberne. Dette skal ske gennem målrettet individuel klubudvikling med inklusion som fokus. OPGAVE OG MÅL (SMART MÅL) Overordnet mål: Det overordnede mål er gennem en målrettet klubudvikling at gøre klubberne i stand til at inkludere børn og unge i den beskrevne målgruppe. Trænere og ledere skal støttes i at få hold på inklusion gennem målrettet klubudvikling.

23 Opgaven er at: - Skabe forståelse og viden om spillernes kulturelle barrierer Give viden til trænere, ledere, forældre og andre i fodboldklubben om: o Traditioner o Kulturer o Sociale forhold o Familieforhold o Religion og religiøse traditioner o Andet relevant. - Tilføre klubberne nødvendig økonomi til at håndtere den målrettede klubudvikling mhp. inklusion. Dette kan ske gennem målrettede projektansøgninger til relevante puljer. - Uddanne unge den beskrevne målgruppe med en DBU træneruddannelse B1. - Skabe kontakt imellem klub og unge med henblik på praktik som trænerassistent i en periode. - Der laves en partnerskabsaftale mellem den unge træner, klubben og projektejer Formålet med inklusionsprojektet er at: 1. Skabe klarhed gennem oplysning, viden og dialog. Give oplysninger og viden, som bringer forståelse om o Andre kulturer, andre traditioner, familieforhold, religion og religiøse traditioner mm. o Den danske foreningskultur og tankegang 2. Oplyse klubberne om de muligheder for klubudvikling projektet rummer. Klubberne vil have 2 muligheder for klubudvikling. De kan benytte sig af begge eller vælge en mulighed ud. A Individuel klubudvikling. Klubber med specifikke behov for hjælp til at styrke mangfoldigheden (bl.a. inklusion/integration) kan DBU Fyns udviklingskonsulent tilbyde individuel klubudvikling specifikt og målrettet deres klub. B Klubberne tilbydes en inklusionspakke: Modtag en ung træner (evt. under træneruddannelse) fra målgruppen De unge gennemgår træneruddannelsen DBU B1. Denne uddannelse kan f.eks. organiseres via DBU Fyn eller gennem Get2Sport inden de unge sendes ud i klubben. Den unge følges og fastholdes i klubben af repræsentant fra arbejdsgruppen, referencegruppen og DBU Fyn. Klubben forpligter sig til at have en kontaktperson for den unge. Det er et mål, at den unge skal gøre sig erfaringer som træner i en klub som assistent for en almindelig klubtræner i et almindelig ligeværdigt respektfuldt forhold. Dog har den unge en sparringspartner i klubben og fra projektet tilknyttet. Træneren/den unge skal knytte naturlige relationer med andre trænere, ledere, fodboldspillere og andre i fodboldklubben dette er gensidigt.

24 UDFØRELSE Opgaven konkretiseret i handleplan: Afholdelse af inklusionsseminar i Svendborg, hvor projektet udrulles. Deltagerne på seminaret orienteres og høres. Deltagerne kan være trænere, ledere, politikere, skolefolk og forældre med interesse i ovenstående beskrevne projekt. Uddannelse af de unge i målgruppen gennem lokale kurser (indsigt, indhold, inspiration mm) og DBU trænerkurset B1. Praktikordning for de unge i fodboldklubber i en sæson som trænerassistenter. Regelmæssige netværksmøder for de unge. Et forslag til temamøde om inklusion kunne se således ud: Fakta om inklusion. Medvirkende i temamøderne er samarbejdspartnerne. Fremlæggelse af DBUs tilbud om målrettet klubudvikling mhp. Inklusion gennem fodbold. Fælles visioner og ideer mhp. en positiv påvirkning af inklusionsprocessen i klubberne. TIDSRAMME Dato for afholdelse af inklusionsseminar i Svendborg i starten af november Projektet gennemføres med afslutning i august 2012 Projektet evalueres efterår 2012 RESSOURCER OG ØKONOMI DBU B1 træneruddannelse (anslået 20 unge) Ungtræner netværk for de unge af anden etnisk herkomst. Tøjpakke til trænerassistenterne Inspirationskurser, fortæring og transport kr. Afholdelse af inklusionsseminar i Svendborg november Fortæring og materialer Evaluering I alt: kr kr kr kr kr kr. KOMMUNIKATIONSPLAN Kommunikationsplan: Ultimo september: Budget, ansøgninger til DBU, DIF, SIS og Svendborg kommune Samt databank med mulig deltagere klar. 3.10: Styrergruppen holder møde, hvor programmet færdiggøres.

25 Oktober: Pressemeddelelse til lokale medier og invitation til klubberne sendes ud med tilmeldingsfrist den 21. oktober. Flyers deles ud. 17. oktober: Styregruppen og referencegruppen mødes 24. Oktober: Invitation til lokale medier. 2. November: Nyhed om afvikling af inklusionsseminaret. 7. November: Inklusionsseminar. Svendborg Rådhus 28. November: informationsmøde med de unge 5. December: De unge udvælges til projektet. 17. December: Inspirationskursus 1 for de unge 14. Januar: Inspirationskursus 2 1. Februar: Kontakt til klubberne 10. Februar: Inspirationskursus Februar: Værtsklubber er udvalgt 5. Marts: Møde med værtsklubber/kontaktpersoner og de unge 9. Marts: B1 kursus 1 16/23. Marts: B1 kursus 2 afslutning på B1 2. April: Opstart i værtsklubber OPFØLGNING/EVALUERING/FORANKRING 1. Opfølgning ved konkrete tiltag i klubberne målrettet individuel klubudvikling. 2. Uddannelse af unge. a. Gennemførelse af DBU B1 træneruddannelse. b. De unge trænere skal i praktik i klubber som trænerassistenter for børnehold i minimum en sæson. 3. Evaluering: Klubber og unge trænere. Forankring i DBU Fyn i udvalg: sundhed Oktober Niels Lundvald Nielsen Udviklingskonsulent DBU Fyn

26 Bilag: 6.1. Ansøgning om tilskud fra puljen Dig og din fritid til projekt "Kontaktimprovisitation til Svendborg Udvalg: Folkeoplysningsudvalg Mødedato: 27. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

27 Maja Nusbaum Øksenbjergvej Svendborg Tlf Mail: Projekt kontaktimprovisation til Svendborg Ansøgning om puljen Dig og din fritid. Som tilflytter fra København til Svendborg føler jeg, at jeg har vundet alt; billigere bolig, natur og by tæt på, skønne omgivelser og mennesker. Jeg har alt, hvad jeg skal bruge her. Næsten alt. For der mangler én ting. En ting, jeg har brændt for og engageret mig i gennem de sidste 10 år. Som har tilført mit liv bevægelsesglæde, energi, leg og æstetik. Og som jeg nu, efter halvandet år i Svendborg savner alt for meget. Det er danseformen kontaktimprovisation. Dén mangler i Svendborg. Det har jeg sat mig for at gøre noget ved. Ligesom jeg var medstifter af foreningen Kimpro Kbh, vil jeg starte en forening op i Svendborg, hvis formål skal være at udbrede kendskabet til kontaktimprovisation ved at arrangere træninger, workshops og visninger. Jeg har allerede samlet omkring 15 interesserede på Facebook- gruppen kontaktimprovisation i Svendborg, og vi glæder os til at komme i gang. Men hvordan skaffer man folk til en forening i kontaktimprovisation, når denne form er ukendt for de fleste? Hvordan kan jeg være sikker på, at der rundt omkring hernede er folk, der vil lege med på min idé? Løsningen er projekt kontaktimprovisation til Svendborg. En dag i kontaktimprovisationens navn med visninger, workshops for begyndere og øvede og jams, alt sammen åbent og tilgængeligt for alle nysgerrige svendborgensere. En dag, der skal annonceres, på Facebook, i avisen og via flyers. En dag, der skal give et indblik i hvad kontaktimprovisation er, og forhåbentligt give en masse mennesker lyst til at prøve det af. For at kunne stable alt dette på benene, søger jeg derfor kr. fra puljen dig og din fritid. Jeg har vedlagt min projektbeskrivelse inkl. budget, og håber på snart at høre fra jer. Med venlig hilsen Maja Nusbaum

28 Projektbeskrivelse af kontaktimprovisation til Svendborg. Overordnet formål med projektet. kontaktimprovisation kommer til Svendborg er en dag i kontaktimprovisationens tegn i Svendborg d. 29. Oktober Dagen skal give Svendborggensere et indblik i, hvad kontaktimprovisation er via visninger, workshops og performance- jam., og samle danse- lystne borgere omkring den stiftende generalforsamling for foreningen Kimpro Svendborg. Hvordan vil jeg gøre det? Op til selve dagen vil jeg fortsat arbejde på at gøre Facebook- gruppen kontaktimprovisation i Svendborg større, så rygtet spreder sig. Forhåbentligt er der nogle i denne gruppe, der har lyst til at hjælpe med forarbejdet til dagen. Der skal laves og kopieres flyers, og de skal ud i Svendborg og ud på relevante skoler på Fyn. Flyeren skal indholde information om, hvad kontaktimprovisation er, at det snart kommer til Svendborg samt program for d. 29. Oktober. Ligeledes skal der i lokalavisen en pressemeddelelse, der fortæller om dagen. Jeg vil til selve dagen invitere en god håndfuld dansere fra København og Århus til Svendborg for at hjælpe med at sparke energi ind i de to workshops og for at deltage i visninger og den store performance- jam om aftenen. Jeg har allerede fået tilkendegivelser fra 3 dansere, der gerne vil deltage. Der vil på selve dagen være både workshop for helt nybegyndere, en slags introduktion, og workshop for folk, der har prøvet at danse før. Den sidstnævnte skal lægge op til en større performance- jam om aftenen, der er åben for publikum. Jeg underviser selv på intro- workshoppen. Til den anden workshop har jeg inviteret en international kapacitet indenfor kontaktimprovisation Riccardo Morisson - hertil, som i øjeblikket er i København. Dette forestiller jeg mig i højere grad vil tiltrække dansere fra Oure højskole samt fra Odense. Riccardo er positiv overfor ideen, men det skal falde på plads med dato og pris. Jeg har kontakt til nogle lokale musikere, som jeg vil invitere med til performance- jam om aftenen, det er tanken, at dansere og musikere skal improvisere sammen. Jeg har endnu ikke modtaget tilkendegivelser fra disse. Mellem workshop 1 og 2 er det tanken at afholde stiftende generalforsamling for foreningen Kimpro Svendborg. Jeg vil tage udgangspunkt i vedtægterne for Kimpro Kbh og tage dem med som oplæg. Forinden vil jeg afsøge interessen for at melde sig i bestyrelsen på Facebook- gruppen. Tanken er, at workshops, stiftende generalforsamling samt performance- jam skal foregå i danselokalet i Bagergade 67. Dette har jeg fået tilkendegivelse fra kulturafdelingen om at få stillet til rådighed den dato.

29 Men hvad er kontaktimprovisation? Kontaktimprovisation er en improviseret danseform, der blev skabt af professionelle dansere I 1970 erne. Kontaktimprovisation udvikles til stadighed verden over I en udveksling mellem undervisere og udøvere af formen. Bevægelserne er ikke forudbestemte, men skabes i nuet og i kontakten mellem de dansende. Dansen tager udgangspunkt i det fysiske kontaktpunkt mellem danserne, og der leges med fx balance, rytme, at give og modtage vægt, lede og følge, fald og flyv. Kontaktimprovisation kan være alt fra akrobatisk og intensivt med avancerede løft og spring til langsom, sjovt og legende til blødt og meditativt. Kontaktimprovisation er sjovt, udfordrende og livsbekræftende, og det er god træning for kroppen og for intuition, nærvær og kreativitet. Program for lørdag d. 29. oktober Små visninger på Torvet/i gadebilledet Workshop 1: intro til kontaktimprovisation Underviser: Maja Nusbaum Målgruppe: folk i Svendborg og på Fyn, der har lyst til at afprøve eller genopfriske danseformen kontaktimprovisation. Ingen forudsætninger kræves Stiftende generalforsamling: foreningen Kimpro Svendborg Workshop 2: at bruge kontaktimpro performativt Underviser: Riccardo Morrison fra USA/København Målgruppe: folk, der har danset kontaktimprovisation før Performance- jam med live musik v. Lokale musikere. Kvinden bag projektet Åbent for publikum, gratis entré, kom og hæng ud, få en snak med danserne. Jeg er en kvinde på 32. Jeg har beskæftiget mig meget med teater, dans og fysisk teater, og har her stiftet bekendtskab med kontaktimprovisation. Siden har jeg taget en uddannelse som psykomotorisk terapeut (tidligere kaldt afspændingspædagog). I 2003 var jeg initiativtager og medstifter af Kimpro Kbh. Her sad jeg i bestyrelsen indtil 2008 og har undervist til både ugentlige træninger og weekend workshops indtil jeg flyttede til Svendborg i I min tid i Kimpro kbh har jeg været med til at stå for store events, bl.a. dansens dage, weekendworkshops og kontaktimprotræf mellem Kimpro kbh, Kimpro Århus og Kimpro Malmø.

30 Budget for projektet: Kopi af flyers: 200,- Porto/sende flyers til diverse skoler på Fyn 250,- Transport af dansere og underviser til Svendborg: 4 x kbh- svendborg tur/ret (608 x 4) 2432,- 3x århus- svendborg tur/ret (606 x 3) 1818,- Aflønning af underviser til workshop for øvede: 2500,- Honorar musiker til performance- jam 2300,- Let forplejning ved stiftende generalforsamling: 250,- Let forplejning til publikum samt stearinlys mv. ved performance- jam: I alt: ,-

31 Bilag: 7.1. Ansøgning om tilskud fra Puljen Dig og din Fritid til oprettelse af filmklub Udvalg: Folkeoplysningsudvalg Mødedato: 27. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

32

33 Bilag: 8.1. Folkeoplysningspolitik - De seks områder Udvalg: Folkeoplysningsudvalg Mødedato: 27. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

34

35

36

37

38

39

40

41 Bilag: 9.1. Udkast til mødekalender for 2012 Udvalg: Folkeoplysningsudvalg Mødedato: 27. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

42 UDKAST TIL MØDEKALENDER 2012 JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI 1 S 1 O Udvalget for Børn og Unge 1 T, 1 S PALMESØNDAG 1 T 1 F UMT studietur UKP studietur 2 M Uge 1 2 T 2 F Byrådet 2 M Uge14 2 O Udvalget for Børn og Unge 2 L 3 T 3 F 3 L 3 T SFU 3 T 3 S 4 O 4 L 4 S 4 O 4 F STORE BEDEDAG 4 M Udvalget for Miljø og Teknik 5 T 5 S 5 M Socialudvalget uge 10 5 T SKÆRTORSDAG 5 L 5 T GRUNDLOVSDAG 6 F 6 M Udvalget for Miljø og Teknik Socialudvalget Uge 6 6 T Udvalget for Kultur og Planlægning 6 F LANGFREDAG 6 S 6 O Udvalget for Børn og Unge 7 L 7 T Udvalget for Kultur og Planlægning 7 O 8 S 8 O Arbejdsmarkedsudvalget 8 T 9 M Uge 2 Udvalget for Miljø og Teknik 9 T Udvalget for Børn og Unge Arbejdsmarkedsudvalget 7 L 7 M Erhvervsudvalget Nærdemokratiudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudv. Udvalget for Miljø og Teknik Socialudvalget Uge 19 7 T 8 S PÅSKEDAG 8 T Udvalget for Kultur og Planlægning 8 F Erhvervsudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudv. 9 F 9 M 2. PÅSKEDAG Uge 15 9 O Arbejdsmarkedsudvalget 9 L 10 T Udvalget for Kultur og Planlægning 10 F 10 L 10 T Udvalget for Kultur og Planlægning 10 T 11 O 12 T Udvalget for Børn og Unge Arbejdsmarkedsudvalget 11 L 11 S 11 O Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 12 S 12 M Udvalget for Miljø og Teknik Uge T Erhvervsudvalget Nærdemokratiudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudv. 10 S Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Udvalget for Børn og Unge Arbejdsmarkedsudvalget 11 F 11 M Socialudvalget Erhvervsudvalget Nærdemokratiudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudv. 12 L 12 T Udvalget for Kultur og Planlægning 13 F 13 M Uge 7 13 T 13 F 13 S 13 O Arbejdsmarkedsudvalget 14 L 14 T Økonomiudvalget 14 O KL delegeretmøde 14 L 14 M Uge T Erhvervsudvalget Nærdemokratiudvalget 15 S 15 O 15 T KL delegeretmøde 15 S 15 T 15 F 16 M Socialudvalget Uge 3 16 T 16 F KL delegeretmøde 16 M Udvalget for Miljø og Teknik Uge O 16 L 17 T Økonomiudvalget 17 F 17 L 17 T Økonomiudvalget 17 T KRISTI HIMMELFARTSDAG 17 S 18 O 18 L 18 S 18 O 18 F 18 M Uge T Erhvervsudvalget 19 S 19 M Uge T 19 L 19 T Økonomiudvalget 20 F 20 M VINTERFERIE Uge 8 20 T Økonomiudvalget 20 F 20 S 20 O 21 L 21 T 21 O 21 L 21 M Uge T Folkeoplysningsudvalgsmøde 22 S 22 O 22 T 22 S 22 T Økonomiudvalget 22 F 23 M Uge 4 23 T 23 F 23 M Uge O 23 L 24 T Økonomiudvalget 24 F 24 L 24 T Byrådet 24 T Folkeoplysningsudvalgsmøde 24 S 25 O Folkeoplysningsudvalgsmøde 25 L 25 S 25 O 25 F Byrådet 25 M Uge T Nærdemokratiudvalget 26 S 26 M Socialudvalget Uge13 26 T Folkeoplysningsudvalgsmøde 26 L 26 T Byrådet 27 F 27 M Uge 9 27 T Byrådet 27 F Byrådet 27 S PINSEDAG 27 O 28 L 28 T Byrådet 28 O 28 L 28 M 2. PINSEDAG Uge T 29 S Uge 5 - BYRÅDSMØDE 29 O Folkeoplysningsudvalgsmøde 29 T Folkeoplysningsudvalgsmøde 29 S Uge 18 - BYRÅDSMØDE 29 T Byrådet 29 F Byrådet 30 M Uge 5 30 F Byrådet 30 M UMT, besigtigelsestur kl Uge O 30 L 31 T Byrådet 31 L 31 T UMT studietur UKP studietur

43 UDKAST TIL MØDEKALENDER 2012 JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 1 S 1 O 1 L 1 M 1 T 1 L 2 M Uge 27 2 T 2 S 2 T Økonomiudvalget (2. behandling af budget) 2 F Byrådet 2 S 3 T 3 F 3 M Udvalget for Miljø og Teknik Socialudvalget Uge 3 O Udvalget for Børn og Unge 3 L 3 M Udvalget for Miljø og Teknik Socialudvalget Uge 49 4 O 4 L 4 T Udvalget for Kultur og Planlægning 4 T 4 S 4 T Udvalget for Kultur og Planlægning 5 T 5 S 5 O Udvalget for Børn og Unge 5 F 5 M Udvalget for Miljø og Teknik Socialudvalget 5 O 6 F 6 M Uge 32 6 T Erhvervsudvalget 6 L 6 T Udvalget for Kultur og Planlægning 6 T 7 L 7 T 7 F 7 S 7 O Udvalget for Børn og Unge 7 F 8 S 8 O 8 L 8 M 9 M Uge 28 9 T 9 S 9 T Udvalget for Miljø og Teknik Socialudvalget 8 T Udvalget for Kultur og Planlægning (kl ) Byrådet (2. behandling af budget) Erhvervsudvalget Nærdemokratiudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudv. 8 L 9 F 9 S Udvalget for Børn og Unge Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervsudvalget Nærdemokratiudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudv. 10 T 10 F 10 M Uge O Arbejdsmarkedsudvalget 10 L 10 M Uge O 11 L 11 T Økonomiudvalget (1. behandling af budget) 11 T Erhvervsudvalget Nærdemokratiudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudv. 11 S 11 T Økonomiudvalget 12 T 12 S 12 O Arbejdsmarkedsudvalget 12 F 12 M Uge O 13 F 13 M Udvalget for Miljø og Teknik Socialudvalget Uge T Nærdemokratiudvalget Sundheds- og forebyggelsesudv. 13 L 13 T 13 T Folkeoplysningsudvalgsmøde 14 L 14 T 15 S 15 O 16 M Uge T Udvalget for Kultur og Planlægning 14 F 14 S 14 O Arbejdsmarkedsudvalget 14 F Udvalget for Børn og Unge Arbejdsmarkedsudvalget 15 L 15 M EFTERÅRSFERIE Uge T 15 L Erhvervsudvalget Nærdemokratiudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudv. 16 S 16 T 16 F 16 S 17 T 17 F 17 M UMT, besigtigelsestur kl O 17 L 17 M Uge O 18 L 18 T Økonomiudvalget (kl ) Byrådet (1. behandling af budget) 18 T 18 S 18 T Byrådet 19 T 19 S 19 O 19 F 19 M Uge O 20 F 20 M Uge T 20 L 20 T Økonomiudvalget 20 T 21 L 21 T Økonomiudvalget 21 F 21 S 21 O 21 F Byrådet 22 S 22 O 22 L 22 M Uge T Folkeoplysningsudvalgsmøde 22 L 23 M Uge T Folkeoplysningsudvalgsmøde 23 S 23 T Økonomiudvalget 23 F 23 S 24 T 24 F 24 M Uge O Folkeoplysningsudvalgsmøde 24 L 24 M JULEAFTENSDAG Uge O 25 L 25 T Byrådet 25 T 25 S 25 T JULEDAG 26 T 26 S 26 O 26 F 26 M Uge O 2. JULEDAG 27 F 27 M Uge T Folkeoplysningsudvalgsmøde 27 L 27 T Byrådet 27 T 28 L 28 T Byrådet 28 F 28 S 28 O 28 F 29 S 29 O 29 L 29 M Uge T 29 L 30 M Uge T 30 S 30 T Byrådet 30 F Byrådet 30 S 31 T 31 F 31 O 31 M Uge

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-10-2011 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-10-2011 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-10-2011 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Erik Jakobsen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh, Søren Sørensen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-08-2012 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Birgit Sørensen, Frank

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Preben Juhl Rasmussen, Søren Sørensen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 30-01-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den Kl. 17:00 undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den Kl. 17:00 undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 24-01-2011 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 Udvaægsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 Udvaægsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 22-11-2012 Kl. 17:00 Udvaægsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh, Søren

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 18-12-2013 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 18-12-2013 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 18-12-2013 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Birgit Sørensen, Frank

Læs mere

- med målrettet rådgivning og vejledning til trænere og ledere i klubberne

- med målrettet rådgivning og vejledning til trænere og ledere i klubberne Fodbold for alle Inklusion gennem Fodbold - med målrettet rådgivning og vejledning til trænere og ledere i klubberne 1 Fodbold for alle Inklusion gennem Fodbold - med målrettet rådgivning og vejledning

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 26-02-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 26-02-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 26-02-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Gunner Henriksen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Evaluering af projekt støttet af puljen Dig og din fritid : kontaktimprovisation til Svendborg. Maja Nusbaum. Fruerstuevej 3, 1.

Evaluering af projekt støttet af puljen Dig og din fritid : kontaktimprovisation til Svendborg. Maja Nusbaum. Fruerstuevej 3, 1. Maja Nusbaum Fruerstuevej 3, 1. 5700 Svendborg Tlf. 21 42 73 96 Mail: m_nusbaum@hotmail.com Evaluering af projekt støttet af puljen Dig og din fritid : kontaktimprovisation til Svendborg Overordnet vurdering

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Tirsdag den 23-09-2008 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Per Ulrik Jørgensen, Jan Bunkenborg, Erling Johansen, Litta Lund, Jan Find Petersen, Kaj

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 29-02-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 29-02-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 29-02-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Per Ulrik Jørgensen, Jeppe Ottosen, Curt Sørensen, Erling Johansen, Litta Lund, Kurt Sorknæs,

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-11-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-11-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-11-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 26-10-2009 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 26-10-2009 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 26-10-2009 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Per Ulrik Jørgensen, Jeppe Ottosen, Curt Sørensen, Jan Bunkenborg, Erling Johansen, Kurt

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 24-04-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 24-04-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 24-04-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Jacob Just, Ib Buch, Maj-Britt Rasmussen, Cafer Koyuncu,

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Referat Udviklingsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 Vejstrup Efterskole, Højskolevej 49, Vejstrup

Referat Udviklingsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 Vejstrup Efterskole, Højskolevej 49, Vejstrup Referat Udviklingsudvalget's møde Torsdag den 16-06-2016 Kl. 15:00 Vejstrup Efterskole, Højskolevej 49, Vejstrup Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jens Munk, Bo Hansen, Bruno Hansen Afbud:

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Deltagere: Arne Ebsen, Pia Dam, Mette Kristensen, Mogens Stampe Afbud: Jens Munk Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 24. april 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A+B Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Tirsdag den 09-03-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Tirsdag den 09-03-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Tirsdag den 09-03-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Frank

Læs mere

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Deltagere: Frank Müller-Bøgh, Bjarne Egeberg, Bo Madsen, Bo Tune, Ejner Larsen, Niels Thrysøe, Anne Strømkjær, Carsten Kallesøe,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh, Herdis Linde Jensen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27

Referat. af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Mødedato: 18. august 2016 Side: 1 Referat af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Åben dagsorden Medlemmer Finn Jensen (Formand) - 19428 Dina

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 30-03-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 17:00 Aktivhuset i Lundeborg

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 17:00 Aktivhuset i Lundeborg Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 17:00 Aktivhuset i Lundeborg Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen Afbud:, Pia Dam, Mogens Stampe Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Init.: Dato: 13.02.2007 Side: 4 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl. 17.00 på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Fraværende: Jørgen Meier Sørensen med afbud. MEDDELELSER

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Møde i folkeoplysningsudvalget den 18. november 2004.

Møde i folkeoplysningsudvalget den 18. november 2004. Dagsorden til folkeoplysningsudvalget Side 1 af 6 Møde i folkeoplysningsudvalget den 18. november 2004. Medlemmer: Jens Brogaard Jensen Jens Timm Jensen Ebbe Nielsen Mikkel Østergaard Søren Højlyng Jan

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013 Referat torsdag den 14. marts 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-11-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

09/3603. Fast Samrådet - administration 7.000 224.804

09/3603. Fast Samrådet - administration 7.000 224.804 09/3603 Folkeoplysningsudvalgets rådighedsbeløb Budget 2009 213.294 Kontonumre: Overført fra 200 (Forventet) 102.001 375 007 290 Varekøb(moms 25%) I alt Budget 2009 315.295 375 007 4005 Tjenesteydelser

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE HANDICAPRÅD ONSDAG DEN 11. MAJ 2006 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS, HIMMERLANDSGADE 27, AARS UDVALGSVÆRELSE 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedato: 20. juni 2016 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 204, 2. sal Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Stig Andersen, Flemming Gjelstrup, Jens Peter Jensen, Jens Rasch, Per Svendsen ved afbud.

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 10-01-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Rita Juhl deltog under punkterne 1-9. Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

REFERAT fra møde i FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET kl i Ydby Minihal, Ydbyvej 193 C.

REFERAT fra møde i FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET kl i Ydby Minihal, Ydbyvej 193 C. THISTED BYRÅD REFERAT fra møde i kl. 16.00 i Ydby Minihal, Ydbyvej 193 C. Medlemmer: Eigil Boye, Elisabeth Pedersen, Erik Bach, Jens Yde, Jørgen Østerby Pedersen, Kristian J. Kristensen, Morten Bach Andersen,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 5

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 5 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 14-06-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Medhat Khattab, Jens Munk, Hanne Klit Afbud: Jesper Kiel

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Folkeoplysningsrådet

Folkeoplysningsrådet Referat Folkeoplysningsrådet Mødedato: 23. april 2014 Mødetid: 16:30 Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: 1 Valg af formand og næstformand 2 2 Folkeoplysningsrådet, budget 2015 3 3 Folkeoplysningsrådets

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 18. juni 2013 Mødetidspunkt: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Retningslinjer for Fritidspuljen

Retningslinjer for Fritidspuljen Retningslinjer for Fritidspuljen Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon 7256 5000 fredensborg@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Indholdsfortegnelse Retningslinjer for Fritidspuljen... 3 1 Puljens

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Integrationsrådet's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Integrationsrådet's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Fadil Bucan, Bente Kjær, Cafer Koyuncu, Banafsheh Razavian, Siham Christensen,

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Aalestrup Skytteforening - beregning af medlemstilskud. 3 002. Hvalpsund Boldklub - udvidelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Onsdag den 20. september 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Havnestuen Helle Barth, Peter Læssøe, Per Hansen, Geert Jakobsen, Claus Palm Ole Svendsen,

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Deltagere: Arne Ebsen, Pia Dam, Mogens Stampe, Jens Munk Afbud: Mette Kristensen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1 Referat for KB-møde i DJ kreds 1 6. januar 2009 kl. 16.00 på Gl. Strand Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Per Rehfeldt (PR), Lissen Jacobsen (LJ) og Ulrik Borgermann

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 26-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Rådhuset mødelokale D Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 26-08-2015 17:00 1 (Åben) Ansøgning

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

09/3603. Fast Samrådet - administration 7.000 224.804

09/3603. Fast Samrådet - administration 7.000 224.804 09/3603 Budget 2009 213.294 Kontonumre: Overført fra 2008 (Forventet) 102.001 35 00 2908 Varekøb(moms 25%) I alt Budget 2009 315.295 35 00 4005 Tjenesteydelser u/m 35 00 4900 Tjenesteydelser m/m (25%)

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl

Referat. Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl Referat Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl. 17.00 Indhold Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Besøg af Dragør vandaktivitet... 2 3. Meddelelser... 3 4. Status på medlemmer...

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulrik Sand Larsen Afbud: Ulla Larsen, Gert Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl

Referat. Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl Referat Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl. 17.00 Indhold Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Meddelelser... 2 3. Banefordeling for 2017-2019 samt sæsonudlån

Læs mere

Referat Haludvalget's møde Torsdag den Kl. 18:00 Skårup Kultur- og Idrætscenter

Referat Haludvalget's møde Torsdag den Kl. 18:00 Skårup Kultur- og Idrætscenter Referat Haludvalget's møde Torsdag den 22-10-2015 Kl. 18:00 Skårup Kultur- og Idrætscenter Deltagere: Frank Müller-Bøgh, Kim Nielsen, Bjarne Egeberg, Bo Madsen, Bo Tune, Ejner Larsen, Carsten Kallesøe,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014 Referat torsdag den 30. januar 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Mødested: Hedensted Mødelokale 3-4

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Mødested: Hedensted Mødelokale 3-4 Referat Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Hedensted Mødelokale 3-4 Deltagere: (Fmd), Liselotte Hillestrøm, Torsten Sonne Petersen. Allan Petersen, Hans Henrik Rolskov,Asger Thyge Pedersen, Peter Østergaard,Jørgen

Læs mere

Handicaprådet. Referat

Handicaprådet. Referat Brønderslev Kommune Handicaprådet Referat Dato: 6. november 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 14.00-16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/38 Godkendelse af referat... 41 02/39

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 27-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:05 Tilstede: Anne Hjorth, Ulrik Borch,

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere