ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK"

Transkript

1 BeoCenter 23 Type Service Manual Danish English, German, French, Italian, Spanish and Dutch versions are available in the Retail System This Service Manual must be returned with the defective parts/back-up suitcase!

2 CONTENTS Survey of modules How to service Fault flow chart Adjustments and Repair tips Geometry adjustments Picture adjustments ServiceTool Final check after repair Service mode Replacement of modules Specification guidelines for service use....1 Type survey....5 Wiring diagram Available parts

3 Oversigt over moduler 1.1 Oversigt over moduler LCD 37* *Optional PCB1, PCB4, PCB5, PCB, PCB7, PCB51, PCB4... Main chassis, 999 module PCB7... HDTV/PC Sound PCB8... Decoupling PCB10... Sound Output PCB11... IR Autocontrast PCB37... DAB PCB51... Master Link PCB59... Camcorder Interface PCB1... BtB PCB4... Power Link PCB85... FM PCB88... Interface LCD, PCB8... LCD

4 1. Udførelse af service Udførelse af service Strategi Fjernsynet skal serviceres i kundens hjem. Det antistatiske serviceudstyr skal altid bruges, når produktet demonteres eller modulerne håndteres. Reparationen omfatter udskiftning af chassis, modul(er) eller LCD-panel, som leveres i backup-kufferten. De udskiftede moduler skal returneres til reparation hos Bang & Olufsens modulreparationsafdeling Fejlbeskrivelse og fejlkoder skal returneres sammen med de udskiftede dele. Brug modulreparationsformularen eller formularen Udskiftning af modul fra Retail bestillingssystemet. EEPROM en skal overføres til chassiset i fjernsynet, så kundens indstillinger bevares. Forberedelser før service Fejlbeskrivelse og fejlkoder skal returneres sammen med de udskiftede dele. Brug modulreparationsformularen eller formularen Udskiftning af modul fra Retail bestillingssystemet. Forklaring og demonstration af fejlen Før fejlfinding påbegyndes, skal du om muligt lade kunden demonstrere fejlen. Fejlkode Fejlkoden indeholder data, der kan bruges i forbindelse med reparation af modulet/modulerne. Disse data skal returneres sammen med modulet/modulerne. Håndtering af fejlkoden. 1. Skriv fejlkoden ned, fx på modulreparationsformularen. 2. Brug fejlkoden under fejlfinding. 3. Returner fejlkoden, enten på modulreparationsformularen eller i Retail systemet. 4. Inden fjernsynet leveres tilbage til kunden, skal fejlkoden slettes. Anbefalet serviceværktøj B&O ServiceTool Servicestand Integrated Living test-dvd Lineal til geometrikontrol/-justering Hvide handsker Blød, fnugfri klud ML-tester B&O Programmer ML-sæt skal være installeret

5 Udførelse af service 1.3 Håndtering og rengøring Statisk elektricitet ESD STATIC ELECTRICITY MAY DESTROY THE PRODUCT Statisk elektricitet kan beskadige fjernsynet. Antistatisk serviceudstyr. Der skal altid bruges antistatisk serviceudstyr, når produktet demonteres eller modulerne håndteres. Følg instruktionerne i vejledningen, og brug ESD-måtten både til gamle og nye moduler. Bemærk: Når der kræves netspænding på produktet, skal tilslutningen mellem produktet og ESD-måtten fjernes. Chassiset eller modulerne skal altid være tilsluttet det antistatiske serviceudstyr eller placeret i en ESD-sikker pose. Symbol for sikkerhedskomponenter Når der udskiftes komponenter med dette symbol, skal samme type benyttes også de samme værdier for ohm og watt. Den nye komponent skal monteres på samme måde som den komponent, der udskiftes. Lithiumbatteri ADVARSEL Kortslutning og overopladning af visse typer lithiumbatterier kan forårsage en voldsom eksplosion. Transport og håndtering Produktet må ikke hvile på kontrastskærmen. Det anbefales at bruge produktposen ved transport af fjernsynet. Produktpose kan bestilles. Montering eller demontering af servicestanden Læg fjernsynet på bagdækslet, og monter servicestanden. Se illustrationerne på side 5.5. Rengøring Se kapitlet Afsluttende kontrol efter reparation eller brugervejledningerne.

6 1.4 Udførelse af service Pinkode Fjernsynet har en firecifret pinkode efter brugerens eget valg, der skal indtastes, hvis strømmen til fjernsynet har været slået fra i minutter. Hvis pinkoden er aktiveret og fjernsynet har været uden strøm i minutter, bliver brugeren bedt om at indtaste den firecifrede pinkode, når fjernsynet tændes. Før fjernsynet sendes til reparation, er det en god ide at bede kunden om at deaktivere pinkoden. Pinkoden er aktiveret, når fjernsynet leveres fra Bang & Olufsen. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger. Pinkode aktiv før service Hvis pinkoden ikke er deaktiveret før service, skal du bruge servicekoden til at låse produktet op. Servicekode Servicekoden - låser op for produktet, men påvirker ikke pinkodeindstillingen - giver dig 12 timers servicetid Indtastning af servicekoden 1. Når produktet beder om PIN-CODE, skal du trykke på l og holde tasten nede i tre sekunder. 2. Masterkodemenuen vises. 3. Indtast servicekoden: Vigtig meddelelse vedr. servicetid Servicetiden er aktiv, så længe der er strøm til produktet, også i standby. Sådan opnår du maksimal servicetid: Sæt kun strøm til produktet, når du udfører egentligt servicearbejde på det. Når servicetiden er udløbet, kan produktet kun låses op ved at indtaste pinkoden eller masterkoden. Registrering af modulerne Modulerne bliver registreret til produktet i følgende situationer: - når der har været strøm til produktet i mere end 12 timer, inkl. standbytid - når pinkoden aktiveres eller deaktiveres Pinkode deaktiveret af kunden før service Hvis pinkoden er deaktiveret før service, skal du være opmærksom på, at modulerne bliver registreret til produktet i følgende situationer: - når der har været strøm til produktet i mere end 12 timer, inkl. standbytid - når pinkoden aktiveres eller deaktiveres Registrering af moduler til produktet kan kun ændres hos Bang & Olufsen.

7 Udførelse af service 1.5 Aktivering af pinkoden Vælg menuen TV SETUP. Tryk to gange på l og derefter på STOP for at hente menuen PINCODE SETUP frem. Indtast den firecifrede pinkode. Indtast koden igen for at bekræfte den. Tryk derefter på GO. Hvis du vil ændre eller slette pinkoden, skal du indtaste den korrekte pinkode og trykke på GO. Du kan nu ændre eller slette pinkoden. Indtastning af pinkoden Hvis pinkoden er aktiveret og fjernsynet frakobles i mere end minutter, vises menuen PINCODE, så snart fjernsynet tændes. Indtast pinkoden. Fjernsynet starter igen. Glemt pinkode Hvis du glemmer pinkoden, kan du kun aktivere fjernsynet igen ved at indtaste en femcifret masterkode. Masterkoden bestilles ved at sende en anmodning enten via Retail systemet eller masterkodeformularen. Hvis ingen af disse muligheder er tilgængelige, bedes du kontakte Bang & Olufsen. Når fjernsynet beder dig om at angive en pinkode, skal du trykke på l og holde den nede for at hente menuen MASTERCODE frem. Indtast masterkoden, og tryk på GO. Derefter deaktiveres pinkoden, og fjernsynet genaktiveres. Fjernsyn låst af pinkode Fjernsynet er låst af en pinkode, når: - Pinkoden er aktiveret og fjernsynet er koblet fra i mere end minutter. Fjernsynet aktiveres, når pinkoden indtastes. Pinkodetælleren er indstillet til fem forsøg inden for tre timer. Hvis der indtastes en forkert pinkode fem gange inden for tre timer, kan fjernsynet ikke registrere kommandoer i tre timer. Når dette tidsrum er udløbet, nulstilles pinkodetælleren. Fjernsynet skal være i standby, for at timeren kan aktiveres.

8 1.

9 Fejltræ 2. Fejltræ Starter ikke / PCB Starter ikke / Option Master Link Videokamera Intet billede Ingen farver Støj i billedet Geometri Tekst-tv Autokontrast FM DAB Stand BtB

10 2.2 Fejltræ Nej Fejlsymptomer: - Starter ikke - Standbylys virker ikke Ja Mulige årsager: - Ingen strømforsyning - Defekt Beo4 - Sprængt sikring i PCB 4 Power supply - Defekt PCB 11 IR receiver - Fejl i hovedchassiset Bemærk Ground = chassis, kølelegemer og metaldæksler (undtagen på HOT-siden af strømforsyningen) Kontroller, at strømforsyningen er tilsluttet og anvendes Strøm tilsluttet Strømforsyning tilsluttet Tilslut strømforsyningen Sikringer på PCB4 o.k.? Sikring på PCB4 Udskift sikringer på PCB4 Television o.k.? Sikring på PCB4 Udskift hovedchassiset (modul 999) Fejl i fjernsynet Kontroller 5 V DC på PCB 11, P51, ben 1 Udskift hovedchassis (modul 999) Udskift PCB 11 IR Module Udskift hovedchassis (modul 999)

11 Fejltræ 2.3 Nej Fejlsymptomer: - Starter ikke - Standbylys lyser rødt Ja Mulige årsager: - Pinkode låst - Option 0 - Defekt IR-modtager - Defekt hovedchassis - Defekt Beo4 Tryk på TV på Beo4 Indstil fjernsyn til OPTION 1 OSD viser WAIT Pinkode låst Blinker standbyindikatorlampen én gang? Option 0 = IR-modtager deaktiveret Kontroller, at fjernsynet er i standbytilstand Fjernsyn er låst i tre timer fra sidste pinkode blev indtastet Tryk på TV på Beo4 Fjernsyn o.k.? IR-modtager aktiveret Udskift hovedchassis (modul 999) Fejl i hovedchassis Kontroller Beo4 på et andet produkt Udskift batterierne i Beo4 Andet produkt reagerer korrekt Beo4 Fjernsyn o.k.? Beo4 Defekt Beo4 Prøv en anden Beo4 Fjernsyn o.k.? Beo4 Kontroller med multimeter, at der er ca. 0, V AC på PCB 11 P51 ben 3, mens der trykkes på TV på Beo4 (kort signal) (Se bjælkegrafen) Udskift PCB 11 IR / Autocontrast. Bemærk PCB11 P51 ben 3! Det er muligt at måle et godt signal (ca. 1,7 V AC) ved at trykke på MENU på Beo4. Kontroller samme signal på PCB1 P9 ben 1 Kontroller kabel W9 og W19 Tilslut kabel igen Udskift hovedchassis PCB11 P51 målepunkter

12 2.4 Fejltræ Nej Fejlsymptom: - ML-fejl Mulige årsager: - Master Link modul - Defekt hovedchassis - Defekt ML-forbindelse - Defekt ML-kabel - Fejlagtig Option-indstilling Master Link fejltræ ML-fejlkoder ML-fejl TU ML kortsluttet til forsyningsspændingen TD ML kortsluttet til stel CI Konfiguration ikke mulig?? Anden fejl NH Ingen hardware Ja Noter den sidste ML-fejl Ryd fejlkoderne Sæt fjernsynet til at udføre en selvdiagnose ML-fejl =? Se fejltræ ML-fejl = NH Ingen hardware Fejlen kan findes i enten ML-installationen eller fjernsynet Kontroller, at Master Link PCB en er korrekt tilsluttet Forbindelse o.k. Genetabler forbindelse Sluk for fjernsynet Frakobl ML-kablet Selvstændigt fjernsyn Tænd for fjernsynet Noter den sidste ML-fejl ML = Fejl i ML-installationen ML-fejl =? Se fejltræ Sluk for fjernsynet Frakobl alle ML-kabler i ML-opsætningen Udskift Master Link (PCB51) Kontroller ML-forbindelse Brug ML-testeren eller nyt kabel Forbindelser o.k.? ML-kabler og installation Genetabler ML-forbindelse Udskift hovedchassis (modul 999) Genetabler og konfigurer ML-opsætningen ét produkt ad gangen (gentag, indtil opsætningen er komplet) Master Link o.k.? Fejlen kan findes i Link-produktet

13 Fejltræ 2.5 Nej Fejlsymptom - Videokamera, ingen lyd og intet billede Mulige årsager - Forbindelse til videokamera - Defekt PCB59, Camcorder - Defekt hovedchassis Ja Kontroller videokamera på andet produkt, hvis muligt Intet billede Lyd o.k. Se næste side Kontroller forbindelsen mellem fjernsynet og videokameraet Forbindelse o.k.? Genetabler forbindelsen Vælg CAMCORD på Beo4 Billede o.k.? Defekt videokameraregistrering Kontroller interne ledningsforbindelser W9 og W20 Forbindelser o.k.? Interne forbindelser Genetabler forbindelsen Udskift hovedchassis (modul 999) Fejlen findes muligvis i en af PCB erne Udskift hovedchassis (modul 999) Udskift Camcorder (PCB59) Videokamera defekt

14 2. Fejltræ Nej Ja Fra forrige side Ingen lyd Billede o.k. Tryk på SPEAKER 1 på Beo4 Lyd o.k.? Aktiver interne højttalere Lyd på fjernsynskanalerne? PCB10, sound output Lydproblem Lydudgang Se Ingen lyd i interne højttalere Kontroller forbindelser mellem fjernsyn og videokamera Genetabler forbindelsen Fejlen findes muligvis i en af PCB erne Udskift PCB10, sound output Defekt CAMlinjeforstærker Udskift PCB59, Camcorder Defekt signalkredsløb Udskift hovedchassis (module 999) Ukendt fejl i hovedchassis

15 Fejltræ 2.7 Nej Fejlsymptomer - Intet billede - Standbyindikatorlampe lyser grønt Mulige årsager - Intet baglys - Fejl i videokredsløb - Defekt LCD - Defekt forbindelse Ja Tryk på TV på Beo4 OSD på display Videokredsløb på LCD Se næste side Støj i billedet? Videokredsløb Kontroller, at DECODER ON er valgt i TV MANUAL TUNING Vælg DECODER OFF i TV MANUAL TUNING Billede o.k.? Kontroller antenneforbindelse Genetabler forbindelsen Billede o.k.? Udfør en manuel kanalindstilling Billede o.k.? Udskift hovedchassis (modul 999)

16 2.8 Fejltræ Nej Ja Fra forrige side Baglys aktivt? Visuelt gennem gitter i bagparten LCD aktiv Intet baglys Se næste side Opret forbindelse fra ServiceTool til fjernsynet Kommunikation mellem ServiceTool og fjernsynet o.k.? Scaler PCB + MLforbindelse Start et prøvebillede i scalerens TEST MENU TEST PATTERNS billede o.k.? Videokredsløb-scaler til LCD Kontroller W13 RGBforbindelse Forbindelse o.k.? Genetabler forbindelsen Billede o.k.? Udskift hovedchassis (modul 999)

17 Fejltræ 2.9 Nej Ja Intet baglys Kontroller strømforsyning til baglys-lcd P135 ben 1-5; +24 V ben -10; GND Kontroller strømforsyning til baglys fra strømforsyningen P11 ben 1-5; +24 V ben -10; GND Udskift hovedchassis (modul 999) Kontroller W14- forbindelse 4P11 og 8P135 Genetabler forbindelsen Kontroller strømforsyning på scaler PCB5 P118 ben 1, 3, 5; GND ben 2, 4, ; +14 V Kontroller strømforsyning fra strømforsynings- PCB til scaler PCB4 P113 ben 1, 3, 5; GND ben 2, 4, ; +14 V Udskift hovedchassis (modul 999) Kontroller strømforsyning på LCD ved W18 ben 1-5; +24 V ben -10; GND begge strømforsyninger o.k.? Kontroller forbindelse W79 mellem 4P113 og 5P118 Visuel kontrol af forbindelse W17 fra scaler til LCD tilsluttet ved LCD? Kontroller forbindelse W15, CTRL-signaler til scaler PCB Genetabler forbindelsen Fejlen kan findes i enten hovedchassiset eller LCD-panelet Defekt LCD Udskift hovedchassis (modul 999)

18 2.10 Fejltræ Nej Fejlsymptom - Ingen farve(r) Mulige årsager - Videokredsløb - Scaler - LCD Ja Kontroller farveindstillinger i OPTIONS - PICTURE Gendan de korrekte farveindstillinger Opret forbindelse fra ServiceTool til fjernsynet Start et prøvebillede i scalerens TEST MENU - TEST PATTERNS rød, blå, grøn Farver o.k.? LCD testet LCD-fejl Fejl i scaler-udgang Kontroller W13 RGB-forbindelse Forbindelse o.k.? Genetabler forbindelsen Billede o.k.? Udskift hovedchassis (modul 999)

19 Fejltræ 2.11 Nej Fejlsymptom - Støj i billedet - kun fjernsyn Mulige årsager - Dårlig antenneforbindelse - Forkert indstilling - Finindstilling aktiv - Defekt hovedchassis - Forkert tunerindstilling - IF-justering eller Tuner-takeover Ja Støjproblem på enkelt fjernsynskanal Alle fjernsynskanaler har støj i billedet Kontroller kanalindstilling og finindstilling Billede o.k.? Udskift hovedchassis (modul 999) Kontroller antenneforbindelse Genetabler forbindelsen Tuner/IF-justering I TV SERVICE MENU Kontroller rigtige værdier for Tuner-takeover og IF-justering Overfør korrekte værdier Udskift hovedchassis (modul 999)

20 2.12 Fejltræ Nej Fejlsymptom - Dårlig geometri Mulige årsager - Defekt hovedchassis - Forkert geometrijustering - Defekt LCD Fjernsynet skal have være tændt i mindst ti minutter, før geometrien kan justeres Ja Noter indstillingerne i GEOMETRY ADJUST LCD Indtast standardværdier Billede o.k.? Udskift hovedchassis (modul 999) Fejlsymptom - Ingen tekst-tv Mulig årsag - Defekt hovedchassis Udskift hovedchassis (modul 999) Fejlsymptom - Ingen autokontrast Mulige årsager - Defekt autokontrast - Defekt hovedchassis Kontroller spænding på PCB10 P33 ben 2 og 4 App. 7,5 V med sensor dækket 7,2 V med alt lys tændt Udskift hovedchassis (modul 999) Udskift IR/Auto contrast (PCB59)

21 Fejltræ 2.13 Nej Fejlsymptom - Dårlig eller ingen FM-lyd Mulige årsager - Antenneforbindelse - Defekt PCB85, FM module - Defekt kabel, W22 eller W23 - Defekt PCB88, Interface - Defekt hovedchassis Ja Tryk på RADIO på Beo4. Bemærk: Denne kommando sletter eksisterende programmer! Støj på alle stationer? Udfør en ny autoindstilling Tryk på MENU - TUNING - AUTOTUNING Støj på kun én station? Kontroller antenneforbindelse Tilslut kabel igen Kontroller, at stationen er inden for rækkevidde Udskift PCB85, FM tuner Ingen lyd på nogen stationer? Rullende tekst virker Ingen lyd på nogle af stationerne Kontroller W22 Tilslut kabel W22 igen

22 2.14 Fejltræ Nej Ja Brummen i højttalerne? Ingen RDS i den rullende tekst Kontroller kabel W23 Tilslut kabel W23 igen Kontroller, om der er 5 V på PCB85 P10 ben 5 Kontroller, om der er 14 V på PCB88 P14 ben 1 eller 2 Kontroller, om der er 14 V på PCB1 P14 ben 1 eller 2 Udskift hovedchassis (modul 999) Kontroller, om der er 14 V på PCB85 P10 ben 4 Udskift PCB88, Interface module Udskift kabel W08 Udskift PCB85, Tuner module

23 Fejltræ 2.15 Nej Fejlsymptom - Dårlig eller ingen DAB-lyd Mulige årsager - Antenneforbindelse - Defekt PCB37, DAB module - Defekt kabel W21, W24, W101 eller W102 - Defekt PCB88, Interface - Defekt hovedchassis Ja Tryk på RADIO på Beo4 Ingen tilgængelige DAB-stationer? Gå til næste side Åbn servicemenuen Er det muligt at se DABmodulets softwareversion i undermenuen RADIO INFORMATION? Kontroller 5 V på PCB37 P101 ben Kontroller, om der er 8 V på PCB88 P107 ben 5 Kontroller, om der er 8 V på PCB1 P3 ben 8 Udskift hovedchassis (modul 999) Udskift PCB37, DAB module Udskift PCB88, Interface module Genetabler forbindelsen til eller udskift W21 Udfør en ny autoindstilling Tryk på MENU - TUNING - AUTOTUNING Problem løst? Udskift PCB37, DAB module Bemærk: Denne kommando sletter eksisterende programmer!

24 2.1 Fejltræ Nej Ja Fra forrige side Stationer tilgængelige, men med støj? Åbn SERVICE MENU Er der et godt niveau i SIGNAL QUALITY i undermenuen RADIO INFORMATION? Kontroller antenneforbindelse Genetabler antenneforbindelse Udskift PCB37, DAB module Kontroller kabel W101 og W102 Genetabler forbindelse til W101 eller W102 Udskift PCB37, DAB module Udskift PCB88, Interface module

25 Fejltræ 2.17 Nej Fejlsymptom - Stand fungerer ikke Mulige årsager - Defekt forbindelse til stand - Defekt stand - Defekt hovedchassis - Stand ikke registreret Tryk på MENU på Beo4 Standmenu o.k.? Stand registreret Sluk for fjernsynet, og træk strømstikket ud Vent 2 min. Sæt strømstikket i igen Geninstaller stand Ja Tænd for fjernsynet Tryk på MENU på Beo4 Standmenu o.k.? Stand registreret Kontroller forbindelse til stand Forbindelse o.k.? Forbindelse til stand Genetabler forbindelse Stand o.k.? Læs fejlkode i Service Menu ST 01, 02, 04, 05? Kalibreringsfejl Læs fejlkode i Service Menu ST 03? Fejl i hovedchassis Mål strømforsyning og Turn left/rightspændingen M1P43 ben 5; +14 V ben 2; Turn left ben 3; Turn right ben 1; GND Fejl i aflæsning af standposition fra standen Udskift hovedchassis (modul 999) Kontroller forbindelse til stand Forbindelse o.k.? Forbindelse til stand Genetabler forbindelse Stand o.k.? Bemærk: Turn left og Turn right er lave, når de er aktiveret. Ellers er de på 5 V Udskift stand Stand o.k.? Udskift hovedchassis (modul 999) Sluk for fjernsynet, og træk strømstikket ud Vent 2 min. Sæt strømstikket i igen Geninstaller stand

26 2.18 Fejltræ Nej Fejlsymptom - Dårlig eller ingen funktion i BtB-modul (Hotel Menu System) Mulige årsager - Hotelværelsesboks - Defekt forbindelse - Defekt hovedchassis - Defekt kabel - Defekt DC-strømforsyning Bemærk: Afbryd strømmen til både hotelværelsesboksen og BeoCenter, hvis muligt. Vent et minut, og sæt derefter strøm til igen. Dette gøres for at nulstille alle moduler. Ja Tryk på MENU på Beo4 for at aktivere menuen Hotel, hvis muligt Hvis modulet er i brug, fx i en hotelopsætning, skal du trykke på MENU GO på Beo4 for at deaktivere menuen Hotel Kontroller jumperplaceringen på PCB1, BtB module P014 Den skal sidde mellem ben 1 og 2 (5 V- indstilling). Skift jumperplacering Hvis modulet er i brug, fx i en hotelopsætning, skal du trykke på MENU GO på Beo4 for at deaktivere menuen Hotel Tryk derefter på MENU GO igen inden for fem sekunder for at hente servicemenuen frem og finde BtB-oplysningerne. Vælg BtB OFF for at undgå, at systemet skifter tilbage til menuen Hotel. Kontroller DCstrømforsyning til modulet (se eldiagram fjernsyn = 5 V) Udskift hovedchassis (modul 999) Tryk derefter på MENU GO igen inden for fem sekunder for at hente servicemenuen frem og finde BtB-oplysningerne. Vælg BtB OFF for at undgå, at systemet skifter tilbage til menuen Hotel. Fjern jumper og placer den igen. Dette nulstiller modulet Udskift PCB1, BtB module Få softwareversionen vist. Er den korrekt? Kontroller kablerne fra hotelværelsesboksen til fjernsynet Kontroller DCstrømforsyning til modulet (se eldiagram fjernsyn = 5 V) Bemærk: Til fremtidig brug er det meningen, at ServiceTool skal bruges til flashopdatering af modulet Kontakt indtil videre Bang & Olufsen Tilslut kabel igen Udskift hovedchassis (modul 999) Efter udskiftning af PCB1, BtB module: Bemærk: Hent servicemenuen frem, og find BtBoplysningerne Vælg BtB ON for at aktivere menuen Hotel igen Når dette gøres, skal systemet slukkes og så tændes igen Bemærk: Når strømmen er afbrudt, skal du vente ca. et minut, før du tænder igen I førstegangsopsætninger på hoteller kan det være nødvendigt at vente i op til ti minutter Bemærk! Der skal være en testfacilitet til stede på hotellet, som gør det muligt at forbinde udstyret til hotelboksen og derved teste hele systemet. Ellers skal det testes i et værelse Udskift PCB1, BtB module

27 Justeringer og tips til reparation 3. Justeringer og tips til reparation Beskrevne justeringer Formål med justeringer Generelle overvejelser Adgang til servicetilstand Justering af Tuner takeover, IF-indstilling og FM-lydindstilling Stand (kun fjernsyn med motoriseret stand) Geometrijustering Geometrispecifikationer Format 1 1:9 panorama Format 1 15: Format 1 4: Format 2 Letterbox Format 3 Real 1: Billedjusteringer ServiceTool Overvejelser inden tilslutning af ServiceTool Indhold af ServiceTool ServiceTool funktioner Ignore-tilstand Udskiftning af IC EEPROM Afsluttende kontrol efter reparation Isolationstest Monitorinformation Kundeopsætning Rengøring af produktet Pinkode

28 3.2 Justeringer og tips til reparation Justeringer Beskrevne justeringer Justering af stand (hvis der er tilsluttet motoriseret stand). Tuner takeover, IF-indstilling og FM-lydindstilling. Geometrikontrol. Billedkontrol. Lydjustering, ingen justering mulig Formål med justeringer Justeringsvejledningen indeholder: - Tekst og illustrationer (om nødvendigt). - Den korrekte rækkefølge at justere produktet i. - Den korrekte fremgangsmåde ved justeringen. Illustrationer af: - Geometrimålepunkter. Generelle overvejelser - Korrekt justering af alle parametre kan kun opnås ved at bruge særlige prøvesignaler og udstyr til lysmåling. - Fabriksindstillingerne giver det bedste resultat. - Kundens billedopsætning, lysstyrke, kontrast og farve findes i TV SETUP OPTIONS PICTURE. Billedjusteringer Lysstyrke, kontrast og farve kan kun justeres i MENU OPTIONS PICTURE. Det er ikke muligt at justere disse i SERVICE MENU. Målinger Alle geometrimålinger foretages med monteret kontrastskærm. Målingerne udføres med en lineal eller ved at tælle pixels. De bedste resultater opnås ved at udføre målingerne i en direkte vinkel på LCD-skærmen, fx ved at se ind i spejlbilledet af dit eget øje. Fjernsynet skal have været tændt i mindst 20 minutter, før målingerne påbegyndes, da baglyset først når op på 90 % efter 20 minutter. Prøvesignalet anvendes på V.TAPE indgangen og SCART-stikket, medmindre andet er angivet. Forberedelser før kontrol og justering 1. Tænd for fjernsynet. 2. Fjernsynet skal varme op i mindst 20 minutter, før justeringen kan gennemføres. Baglyset når et niveau på 90 % efter ca. 20 minutter. 3. Vælg det korrekte prøvebillede. 4. Indstil fjernsynet til det korrekte FORMAT. Det anbefales at bruge ServiceTool til at downloade indstillingerne.

29 SOUND FM ADJUST IF ADJUST TAKEOVER TUNER old the EEPROM: into be written to has values below The Justeringer og tips til reparation 3.3 Justeringsrækkefølge 1. Tuner takeover, IF-justering og FM-lydjustering 2. Stand, hvis der er tilsluttet en. 3. Geometrikontrol og justering, om nødvendigt. 4. Billedkontrol og justering, om nødvendigt. Adgang til servicetilstand Vælg en SETUP menu. Beo4: Tryk på 0 0 GO inden for tre sekunder. Vælg en almindelig menuhandling for at forlade servicetilstanden. Betjening i servicetilstand: Beo4 GO m p l n EXIT Handling - Vælger undermenuen til den menulinje, hvor markøren er placeret - Lagrer de gemte værdier og vender tilbage til SERVICE MENU - Sletter fejlkoder i menuen MONITOR INFORMATION og vender tilbage til SERVICE MENU Flytter markøren op og går tilbage til den forrige menu Flytter markøren ned og vælger en undermenu i særlige tilfælde Vælger nye værdier i menuerne og vælger en undermenu i særlige tilfælde Fjerner menuerne Justering af Tuner takeover, IF-justering og FM-lydjustering - De værdier (A), som er anført på etiketten på PCB1, skal anføres i EEPROM (IC). A - Gå ind i menuen SETUP, og vælg SERVICEMODE ved at taste 0 0 GO inden for tre sekunder. Fremhæv TV-TUNER, og vælg den med GO. Skift indstillinger ved hjælp af l og n, indtil de passer til værdierne på etiketten. Tryk derefter på GO for at gemme indstillingerne. Forlad servicetilstanden. Stand (kun fjernsyn med motoriseret stand) Formålet med denne justering er at bestemme midterpositionen. Justeringen skal foretages i følgende situationer: - Den motoriserede stand er tilsluttet fjernsynet. - Hovedchassiset er blevet udskiftet. - EEPROM en (IC) er blevet udskiftet. Fremgangsmåde for justering 1. Gå ind i SERVICE MENU, og vælg STAND. 2. Tryk på GO, når CALIBRATION OK vises dette gør, at den motoriserede stands midterposition findes.

30 3.4 Justeringer og tips til reparation Geometrijustering Det er normalt ikke nødvendigt at foretage geometrijustering. Geometrien kan evt. kontrolleres. Det anbefales at bruge en prøvegenerator til fjernsynet, men du kan bruge test-dvd en Integrated Living til at kontrollere de forskellige formater. Geometriformaterne er angivet i det følgende. Størrelse og position kan justeres i SERVICE MENU - MONITOR SERVICE MENU - GEOMETRY ADJUSTMENTS. Geometrien justeres i FORMAT 1, og værdien for alle andre billedformater beregnes. Billedformatet 4:3 skal være aktiveret i SERVICE MENU TELETEXT & FORMAT ADJUST. Fremgangsmåde for geometrijustering 1. Kontroller geometrispecifikationerne i FORMAT 1. FORMAT 1 1:9 panorama FORMAT 1 15:9 FORMAT 1 4:3 FORMAT 2 1:9 letterbox FORMAT 3, 1:9 brug 1:9-prøvebilledet. 2. Indtast/juster om nødvendigt fabriksindstillingerne i SERVICE MENU - MONITOR SERVICE MENU - GEOMETRY ADJUST LCD. Fabrikkens standardværdier for geometri: HOR SIZE 980 VERT SIZE 548 HOR POSITION 105 VERT POSITION 9 Husk at deaktivere billedformatet 4:3. Geometrispecifikationer Format 1 1:9 panorama Format 1 15:9

31 Justeringer og tips til reparation 3.5 Format 1 4:3 Format 2 1:9 letterbox Format 3 Real 1:9 Billedjusteringer Korrekt justering af alle parametre kan kun opnås ved at bruge særlige prøvesignaler og udstyr til lysmåling. Justering af de specifikke parametre beskrives ikke. Billedindstilling (TV MENU OPTIONS PICTURE) Brightness Contrast Colour Midterposition (32) Midterposition (32) Midterposition (32) Billedjusteringer 1. Kontroller billedkvaliteten. 2. Indsæt fabriksværdierne, hvis det er nødvendigt at foretage justeringer. 3. Bekræft billedkvaliteten.

32 3. Justeringer og tips til reparation Standard fra fabrik Standard fra fabrik HOP Picture menu HOP settings Brilliance Colour 19 Contrast 32 Reel værdi Red Drive 5 Green Drive Blue Drive 5 Black Offset R 4 Black Offset G 4 Soft Clip 0 PWL 2 ADC Adjustments R Offset 17 R Coarse 58 G Offset 17 G Coarse 58 B Offset 17 B Coarse 58 H SYNC 144 Scaler Menu 1 Picture Offsets Brightness 21 Colour 21 Contrast 20 Scaler Contrast 14 Sensor Contrast 180 Scaler Menu 2 Display White Point Display R 128 Display G 128 Display B 110 Display Grey Point Display R 11 Display G 4 Blue Stretch 0

33 Justeringer og tips til reparation 3.7 ServiceTool Overvejelser inden tilslutning af ServiceTool - Tag strømstikket ud af produktet. - Følg vejledningen i ServiceTool. Indhold af ServiceTool ServiceTool indeholder komplette oplysninger vedrørende: - Tilslutning af ServiceTool. - Liste over funktioner, der håndteres af ServiceTool. - Vejledning til brug af funktionerne. ServiceTool funktioner Udlæsning - Typenummer, delnummer, serienummer, softwareversioner, fejlkoder og servicetællere. DAB-variant. Justeringsmuligheder - Billedjusteringer og geometrijusteringer mulighed for at uploade indstillinger fra en bærbar computer samt at justere og gemme nye indstillinger. Indstilling af DAB-frekvensbånd. Lagring af filer Det er muligt at gemme tekstfiler med oplysninger og værdier fra SERVICE MENU. Filerne vil blive gemt i en standardmappe (Saved/BeoCenter _23) i samme mappe, som ServiceTool er installeret. Softwareprogrammering - Programmet M2 - STB-C-tabeller NB: Anden software end ovennævnte kan opdateres ved at udskifte EEPROM erne i hovedmikrocomputerens modul. Prøvebilleder - Mulighed for at aktivere den interne prøvegenerator i BeoCenter. ServiceTool indeholder ikke: - Beskrivelse af adgang og forbindelse til interne stik i produktet.

34 3.8 Justeringer og tips til reparation Ignore-tilstand ADVARSEL: Denne tilstand starter produktet direkte i servicetilstand og skal således kun bruges, hvis produktet ikke vil starte normalt. Gør følgende for at indstille produktet til Ignore-tilstand: - Sæt produktet i standby - Sæt produktet i serviceposition - Kortslut de to loddepunkter på PCB 1 AV, som vist på figuren herunder, og tænd samtidig for strømmen til produktet Dette vil starte produktet direkte i servicetilstand, uanset fejlen. Derfra er det muligt at udlæse fx fejlkoder. PCB Udskiftning af IC EEPROM - Hvis det kun er EEPROM en, der skal udskiftes, så brug den, der nævnes i de tilgængelige dele. - Hvis både EEPROM en og AV-boardet (chassiset) er defekt (fx efter et lynnedslag), kan der bestilles en EEPROM separat ved at kontakte Bang & Olufsen.

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoVision MX 8000 Type 910x On-site service guide English, German, French, Italian, Spanish, Danish, Dutch This On-site service guide must be returned with the defective parts/ back-up suitcase! 1.1 Contents

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M X 1 Deres BeoVision MX fjernsyn er konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK Plasma Display Panel 37 SD Type D7 BeoVision 4 37, type 8958, 8980-8986 Service Manual English German, French, Italian, Spanish, Danish and Dutch versions are available in the Retail System This Service

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide 911413 Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren DK installations- & konfigurationsguide Indholdsfortegnelse 1. Installationsværktøj.... 2. Kit indhold... 3. Sensor lakering... 4.

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugermanual. BroadLink RM2

Brugermanual. BroadLink RM2 Brugermanual BroadLink RM2 Udgivelse 2. September 2014 Tillykke med din nye BroadLink WiFi E-Remote ultimative kontroller. Indhold Side 3... Download APP Side 3... App installation Side 4... Tilslutning

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1. BETJENINGSVEJLEDNING 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.8 INDHOLD 1. Forholdsregler...1 2. Produkter...2 3. Monitor

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere