ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK"

Transkript

1 BeoCenter 23 Type Service Manual Danish English, German, French, Italian, Spanish and Dutch versions are available in the Retail System This Service Manual must be returned with the defective parts/back-up suitcase!

2 CONTENTS Survey of modules How to service Fault flow chart Adjustments and Repair tips Geometry adjustments Picture adjustments ServiceTool Final check after repair Service mode Replacement of modules Specification guidelines for service use....1 Type survey....5 Wiring diagram Available parts

3 Oversigt over moduler 1.1 Oversigt over moduler LCD 37* *Optional PCB1, PCB4, PCB5, PCB, PCB7, PCB51, PCB4... Main chassis, 999 module PCB7... HDTV/PC Sound PCB8... Decoupling PCB10... Sound Output PCB11... IR Autocontrast PCB37... DAB PCB51... Master Link PCB59... Camcorder Interface PCB1... BtB PCB4... Power Link PCB85... FM PCB88... Interface LCD, PCB8... LCD

4 1. Udførelse af service Udførelse af service Strategi Fjernsynet skal serviceres i kundens hjem. Det antistatiske serviceudstyr skal altid bruges, når produktet demonteres eller modulerne håndteres. Reparationen omfatter udskiftning af chassis, modul(er) eller LCD-panel, som leveres i backup-kufferten. De udskiftede moduler skal returneres til reparation hos Bang & Olufsens modulreparationsafdeling Fejlbeskrivelse og fejlkoder skal returneres sammen med de udskiftede dele. Brug modulreparationsformularen eller formularen Udskiftning af modul fra Retail bestillingssystemet. EEPROM en skal overføres til chassiset i fjernsynet, så kundens indstillinger bevares. Forberedelser før service Fejlbeskrivelse og fejlkoder skal returneres sammen med de udskiftede dele. Brug modulreparationsformularen eller formularen Udskiftning af modul fra Retail bestillingssystemet. Forklaring og demonstration af fejlen Før fejlfinding påbegyndes, skal du om muligt lade kunden demonstrere fejlen. Fejlkode Fejlkoden indeholder data, der kan bruges i forbindelse med reparation af modulet/modulerne. Disse data skal returneres sammen med modulet/modulerne. Håndtering af fejlkoden. 1. Skriv fejlkoden ned, fx på modulreparationsformularen. 2. Brug fejlkoden under fejlfinding. 3. Returner fejlkoden, enten på modulreparationsformularen eller i Retail systemet. 4. Inden fjernsynet leveres tilbage til kunden, skal fejlkoden slettes. Anbefalet serviceværktøj B&O ServiceTool Servicestand Integrated Living test-dvd Lineal til geometrikontrol/-justering Hvide handsker Blød, fnugfri klud ML-tester B&O Programmer ML-sæt skal være installeret

5 Udførelse af service 1.3 Håndtering og rengøring Statisk elektricitet ESD STATIC ELECTRICITY MAY DESTROY THE PRODUCT Statisk elektricitet kan beskadige fjernsynet. Antistatisk serviceudstyr. Der skal altid bruges antistatisk serviceudstyr, når produktet demonteres eller modulerne håndteres. Følg instruktionerne i vejledningen, og brug ESD-måtten både til gamle og nye moduler. Bemærk: Når der kræves netspænding på produktet, skal tilslutningen mellem produktet og ESD-måtten fjernes. Chassiset eller modulerne skal altid være tilsluttet det antistatiske serviceudstyr eller placeret i en ESD-sikker pose. Symbol for sikkerhedskomponenter Når der udskiftes komponenter med dette symbol, skal samme type benyttes også de samme værdier for ohm og watt. Den nye komponent skal monteres på samme måde som den komponent, der udskiftes. Lithiumbatteri ADVARSEL Kortslutning og overopladning af visse typer lithiumbatterier kan forårsage en voldsom eksplosion. Transport og håndtering Produktet må ikke hvile på kontrastskærmen. Det anbefales at bruge produktposen ved transport af fjernsynet. Produktpose kan bestilles. Montering eller demontering af servicestanden Læg fjernsynet på bagdækslet, og monter servicestanden. Se illustrationerne på side 5.5. Rengøring Se kapitlet Afsluttende kontrol efter reparation eller brugervejledningerne.

6 1.4 Udførelse af service Pinkode Fjernsynet har en firecifret pinkode efter brugerens eget valg, der skal indtastes, hvis strømmen til fjernsynet har været slået fra i minutter. Hvis pinkoden er aktiveret og fjernsynet har været uden strøm i minutter, bliver brugeren bedt om at indtaste den firecifrede pinkode, når fjernsynet tændes. Før fjernsynet sendes til reparation, er det en god ide at bede kunden om at deaktivere pinkoden. Pinkoden er aktiveret, når fjernsynet leveres fra Bang & Olufsen. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger. Pinkode aktiv før service Hvis pinkoden ikke er deaktiveret før service, skal du bruge servicekoden til at låse produktet op. Servicekode Servicekoden - låser op for produktet, men påvirker ikke pinkodeindstillingen - giver dig 12 timers servicetid Indtastning af servicekoden 1. Når produktet beder om PIN-CODE, skal du trykke på l og holde tasten nede i tre sekunder. 2. Masterkodemenuen vises. 3. Indtast servicekoden: Vigtig meddelelse vedr. servicetid Servicetiden er aktiv, så længe der er strøm til produktet, også i standby. Sådan opnår du maksimal servicetid: Sæt kun strøm til produktet, når du udfører egentligt servicearbejde på det. Når servicetiden er udløbet, kan produktet kun låses op ved at indtaste pinkoden eller masterkoden. Registrering af modulerne Modulerne bliver registreret til produktet i følgende situationer: - når der har været strøm til produktet i mere end 12 timer, inkl. standbytid - når pinkoden aktiveres eller deaktiveres Pinkode deaktiveret af kunden før service Hvis pinkoden er deaktiveret før service, skal du være opmærksom på, at modulerne bliver registreret til produktet i følgende situationer: - når der har været strøm til produktet i mere end 12 timer, inkl. standbytid - når pinkoden aktiveres eller deaktiveres Registrering af moduler til produktet kan kun ændres hos Bang & Olufsen.

7 Udførelse af service 1.5 Aktivering af pinkoden Vælg menuen TV SETUP. Tryk to gange på l og derefter på STOP for at hente menuen PINCODE SETUP frem. Indtast den firecifrede pinkode. Indtast koden igen for at bekræfte den. Tryk derefter på GO. Hvis du vil ændre eller slette pinkoden, skal du indtaste den korrekte pinkode og trykke på GO. Du kan nu ændre eller slette pinkoden. Indtastning af pinkoden Hvis pinkoden er aktiveret og fjernsynet frakobles i mere end minutter, vises menuen PINCODE, så snart fjernsynet tændes. Indtast pinkoden. Fjernsynet starter igen. Glemt pinkode Hvis du glemmer pinkoden, kan du kun aktivere fjernsynet igen ved at indtaste en femcifret masterkode. Masterkoden bestilles ved at sende en anmodning enten via Retail systemet eller masterkodeformularen. Hvis ingen af disse muligheder er tilgængelige, bedes du kontakte Bang & Olufsen. Når fjernsynet beder dig om at angive en pinkode, skal du trykke på l og holde den nede for at hente menuen MASTERCODE frem. Indtast masterkoden, og tryk på GO. Derefter deaktiveres pinkoden, og fjernsynet genaktiveres. Fjernsyn låst af pinkode Fjernsynet er låst af en pinkode, når: - Pinkoden er aktiveret og fjernsynet er koblet fra i mere end minutter. Fjernsynet aktiveres, når pinkoden indtastes. Pinkodetælleren er indstillet til fem forsøg inden for tre timer. Hvis der indtastes en forkert pinkode fem gange inden for tre timer, kan fjernsynet ikke registrere kommandoer i tre timer. Når dette tidsrum er udløbet, nulstilles pinkodetælleren. Fjernsynet skal være i standby, for at timeren kan aktiveres.

8 1.

9 Fejltræ 2. Fejltræ Starter ikke / PCB Starter ikke / Option Master Link Videokamera Intet billede Ingen farver Støj i billedet Geometri Tekst-tv Autokontrast FM DAB Stand BtB

10 2.2 Fejltræ Nej Fejlsymptomer: - Starter ikke - Standbylys virker ikke Ja Mulige årsager: - Ingen strømforsyning - Defekt Beo4 - Sprængt sikring i PCB 4 Power supply - Defekt PCB 11 IR receiver - Fejl i hovedchassiset Bemærk Ground = chassis, kølelegemer og metaldæksler (undtagen på HOT-siden af strømforsyningen) Kontroller, at strømforsyningen er tilsluttet og anvendes Strøm tilsluttet Strømforsyning tilsluttet Tilslut strømforsyningen Sikringer på PCB4 o.k.? Sikring på PCB4 Udskift sikringer på PCB4 Television o.k.? Sikring på PCB4 Udskift hovedchassiset (modul 999) Fejl i fjernsynet Kontroller 5 V DC på PCB 11, P51, ben 1 Udskift hovedchassis (modul 999) Udskift PCB 11 IR Module Udskift hovedchassis (modul 999)

11 Fejltræ 2.3 Nej Fejlsymptomer: - Starter ikke - Standbylys lyser rødt Ja Mulige årsager: - Pinkode låst - Option 0 - Defekt IR-modtager - Defekt hovedchassis - Defekt Beo4 Tryk på TV på Beo4 Indstil fjernsyn til OPTION 1 OSD viser WAIT Pinkode låst Blinker standbyindikatorlampen én gang? Option 0 = IR-modtager deaktiveret Kontroller, at fjernsynet er i standbytilstand Fjernsyn er låst i tre timer fra sidste pinkode blev indtastet Tryk på TV på Beo4 Fjernsyn o.k.? IR-modtager aktiveret Udskift hovedchassis (modul 999) Fejl i hovedchassis Kontroller Beo4 på et andet produkt Udskift batterierne i Beo4 Andet produkt reagerer korrekt Beo4 Fjernsyn o.k.? Beo4 Defekt Beo4 Prøv en anden Beo4 Fjernsyn o.k.? Beo4 Kontroller med multimeter, at der er ca. 0, V AC på PCB 11 P51 ben 3, mens der trykkes på TV på Beo4 (kort signal) (Se bjælkegrafen) Udskift PCB 11 IR / Autocontrast. Bemærk PCB11 P51 ben 3! Det er muligt at måle et godt signal (ca. 1,7 V AC) ved at trykke på MENU på Beo4. Kontroller samme signal på PCB1 P9 ben 1 Kontroller kabel W9 og W19 Tilslut kabel igen Udskift hovedchassis PCB11 P51 målepunkter

12 2.4 Fejltræ Nej Fejlsymptom: - ML-fejl Mulige årsager: - Master Link modul - Defekt hovedchassis - Defekt ML-forbindelse - Defekt ML-kabel - Fejlagtig Option-indstilling Master Link fejltræ ML-fejlkoder ML-fejl TU ML kortsluttet til forsyningsspændingen TD ML kortsluttet til stel CI Konfiguration ikke mulig?? Anden fejl NH Ingen hardware Ja Noter den sidste ML-fejl Ryd fejlkoderne Sæt fjernsynet til at udføre en selvdiagnose ML-fejl =? Se fejltræ ML-fejl = NH Ingen hardware Fejlen kan findes i enten ML-installationen eller fjernsynet Kontroller, at Master Link PCB en er korrekt tilsluttet Forbindelse o.k. Genetabler forbindelse Sluk for fjernsynet Frakobl ML-kablet Selvstændigt fjernsyn Tænd for fjernsynet Noter den sidste ML-fejl ML = Fejl i ML-installationen ML-fejl =? Se fejltræ Sluk for fjernsynet Frakobl alle ML-kabler i ML-opsætningen Udskift Master Link (PCB51) Kontroller ML-forbindelse Brug ML-testeren eller nyt kabel Forbindelser o.k.? ML-kabler og installation Genetabler ML-forbindelse Udskift hovedchassis (modul 999) Genetabler og konfigurer ML-opsætningen ét produkt ad gangen (gentag, indtil opsætningen er komplet) Master Link o.k.? Fejlen kan findes i Link-produktet

13 Fejltræ 2.5 Nej Fejlsymptom - Videokamera, ingen lyd og intet billede Mulige årsager - Forbindelse til videokamera - Defekt PCB59, Camcorder - Defekt hovedchassis Ja Kontroller videokamera på andet produkt, hvis muligt Intet billede Lyd o.k. Se næste side Kontroller forbindelsen mellem fjernsynet og videokameraet Forbindelse o.k.? Genetabler forbindelsen Vælg CAMCORD på Beo4 Billede o.k.? Defekt videokameraregistrering Kontroller interne ledningsforbindelser W9 og W20 Forbindelser o.k.? Interne forbindelser Genetabler forbindelsen Udskift hovedchassis (modul 999) Fejlen findes muligvis i en af PCB erne Udskift hovedchassis (modul 999) Udskift Camcorder (PCB59) Videokamera defekt

14 2. Fejltræ Nej Ja Fra forrige side Ingen lyd Billede o.k. Tryk på SPEAKER 1 på Beo4 Lyd o.k.? Aktiver interne højttalere Lyd på fjernsynskanalerne? PCB10, sound output Lydproblem Lydudgang Se Ingen lyd i interne højttalere Kontroller forbindelser mellem fjernsyn og videokamera Genetabler forbindelsen Fejlen findes muligvis i en af PCB erne Udskift PCB10, sound output Defekt CAMlinjeforstærker Udskift PCB59, Camcorder Defekt signalkredsløb Udskift hovedchassis (module 999) Ukendt fejl i hovedchassis

15 Fejltræ 2.7 Nej Fejlsymptomer - Intet billede - Standbyindikatorlampe lyser grønt Mulige årsager - Intet baglys - Fejl i videokredsløb - Defekt LCD - Defekt forbindelse Ja Tryk på TV på Beo4 OSD på display Videokredsløb på LCD Se næste side Støj i billedet? Videokredsløb Kontroller, at DECODER ON er valgt i TV MANUAL TUNING Vælg DECODER OFF i TV MANUAL TUNING Billede o.k.? Kontroller antenneforbindelse Genetabler forbindelsen Billede o.k.? Udfør en manuel kanalindstilling Billede o.k.? Udskift hovedchassis (modul 999)

16 2.8 Fejltræ Nej Ja Fra forrige side Baglys aktivt? Visuelt gennem gitter i bagparten LCD aktiv Intet baglys Se næste side Opret forbindelse fra ServiceTool til fjernsynet Kommunikation mellem ServiceTool og fjernsynet o.k.? Scaler PCB + MLforbindelse Start et prøvebillede i scalerens TEST MENU TEST PATTERNS billede o.k.? Videokredsløb-scaler til LCD Kontroller W13 RGBforbindelse Forbindelse o.k.? Genetabler forbindelsen Billede o.k.? Udskift hovedchassis (modul 999)

17 Fejltræ 2.9 Nej Ja Intet baglys Kontroller strømforsyning til baglys-lcd P135 ben 1-5; +24 V ben -10; GND Kontroller strømforsyning til baglys fra strømforsyningen P11 ben 1-5; +24 V ben -10; GND Udskift hovedchassis (modul 999) Kontroller W14- forbindelse 4P11 og 8P135 Genetabler forbindelsen Kontroller strømforsyning på scaler PCB5 P118 ben 1, 3, 5; GND ben 2, 4, ; +14 V Kontroller strømforsyning fra strømforsynings- PCB til scaler PCB4 P113 ben 1, 3, 5; GND ben 2, 4, ; +14 V Udskift hovedchassis (modul 999) Kontroller strømforsyning på LCD ved W18 ben 1-5; +24 V ben -10; GND begge strømforsyninger o.k.? Kontroller forbindelse W79 mellem 4P113 og 5P118 Visuel kontrol af forbindelse W17 fra scaler til LCD tilsluttet ved LCD? Kontroller forbindelse W15, CTRL-signaler til scaler PCB Genetabler forbindelsen Fejlen kan findes i enten hovedchassiset eller LCD-panelet Defekt LCD Udskift hovedchassis (modul 999)

18 2.10 Fejltræ Nej Fejlsymptom - Ingen farve(r) Mulige årsager - Videokredsløb - Scaler - LCD Ja Kontroller farveindstillinger i OPTIONS - PICTURE Gendan de korrekte farveindstillinger Opret forbindelse fra ServiceTool til fjernsynet Start et prøvebillede i scalerens TEST MENU - TEST PATTERNS rød, blå, grøn Farver o.k.? LCD testet LCD-fejl Fejl i scaler-udgang Kontroller W13 RGB-forbindelse Forbindelse o.k.? Genetabler forbindelsen Billede o.k.? Udskift hovedchassis (modul 999)

19 Fejltræ 2.11 Nej Fejlsymptom - Støj i billedet - kun fjernsyn Mulige årsager - Dårlig antenneforbindelse - Forkert indstilling - Finindstilling aktiv - Defekt hovedchassis - Forkert tunerindstilling - IF-justering eller Tuner-takeover Ja Støjproblem på enkelt fjernsynskanal Alle fjernsynskanaler har støj i billedet Kontroller kanalindstilling og finindstilling Billede o.k.? Udskift hovedchassis (modul 999) Kontroller antenneforbindelse Genetabler forbindelsen Tuner/IF-justering I TV SERVICE MENU Kontroller rigtige værdier for Tuner-takeover og IF-justering Overfør korrekte værdier Udskift hovedchassis (modul 999)

20 2.12 Fejltræ Nej Fejlsymptom - Dårlig geometri Mulige årsager - Defekt hovedchassis - Forkert geometrijustering - Defekt LCD Fjernsynet skal have være tændt i mindst ti minutter, før geometrien kan justeres Ja Noter indstillingerne i GEOMETRY ADJUST LCD Indtast standardværdier Billede o.k.? Udskift hovedchassis (modul 999) Fejlsymptom - Ingen tekst-tv Mulig årsag - Defekt hovedchassis Udskift hovedchassis (modul 999) Fejlsymptom - Ingen autokontrast Mulige årsager - Defekt autokontrast - Defekt hovedchassis Kontroller spænding på PCB10 P33 ben 2 og 4 App. 7,5 V med sensor dækket 7,2 V med alt lys tændt Udskift hovedchassis (modul 999) Udskift IR/Auto contrast (PCB59)

21 Fejltræ 2.13 Nej Fejlsymptom - Dårlig eller ingen FM-lyd Mulige årsager - Antenneforbindelse - Defekt PCB85, FM module - Defekt kabel, W22 eller W23 - Defekt PCB88, Interface - Defekt hovedchassis Ja Tryk på RADIO på Beo4. Bemærk: Denne kommando sletter eksisterende programmer! Støj på alle stationer? Udfør en ny autoindstilling Tryk på MENU - TUNING - AUTOTUNING Støj på kun én station? Kontroller antenneforbindelse Tilslut kabel igen Kontroller, at stationen er inden for rækkevidde Udskift PCB85, FM tuner Ingen lyd på nogen stationer? Rullende tekst virker Ingen lyd på nogle af stationerne Kontroller W22 Tilslut kabel W22 igen

22 2.14 Fejltræ Nej Ja Brummen i højttalerne? Ingen RDS i den rullende tekst Kontroller kabel W23 Tilslut kabel W23 igen Kontroller, om der er 5 V på PCB85 P10 ben 5 Kontroller, om der er 14 V på PCB88 P14 ben 1 eller 2 Kontroller, om der er 14 V på PCB1 P14 ben 1 eller 2 Udskift hovedchassis (modul 999) Kontroller, om der er 14 V på PCB85 P10 ben 4 Udskift PCB88, Interface module Udskift kabel W08 Udskift PCB85, Tuner module

23 Fejltræ 2.15 Nej Fejlsymptom - Dårlig eller ingen DAB-lyd Mulige årsager - Antenneforbindelse - Defekt PCB37, DAB module - Defekt kabel W21, W24, W101 eller W102 - Defekt PCB88, Interface - Defekt hovedchassis Ja Tryk på RADIO på Beo4 Ingen tilgængelige DAB-stationer? Gå til næste side Åbn servicemenuen Er det muligt at se DABmodulets softwareversion i undermenuen RADIO INFORMATION? Kontroller 5 V på PCB37 P101 ben Kontroller, om der er 8 V på PCB88 P107 ben 5 Kontroller, om der er 8 V på PCB1 P3 ben 8 Udskift hovedchassis (modul 999) Udskift PCB37, DAB module Udskift PCB88, Interface module Genetabler forbindelsen til eller udskift W21 Udfør en ny autoindstilling Tryk på MENU - TUNING - AUTOTUNING Problem løst? Udskift PCB37, DAB module Bemærk: Denne kommando sletter eksisterende programmer!

24 2.1 Fejltræ Nej Ja Fra forrige side Stationer tilgængelige, men med støj? Åbn SERVICE MENU Er der et godt niveau i SIGNAL QUALITY i undermenuen RADIO INFORMATION? Kontroller antenneforbindelse Genetabler antenneforbindelse Udskift PCB37, DAB module Kontroller kabel W101 og W102 Genetabler forbindelse til W101 eller W102 Udskift PCB37, DAB module Udskift PCB88, Interface module

25 Fejltræ 2.17 Nej Fejlsymptom - Stand fungerer ikke Mulige årsager - Defekt forbindelse til stand - Defekt stand - Defekt hovedchassis - Stand ikke registreret Tryk på MENU på Beo4 Standmenu o.k.? Stand registreret Sluk for fjernsynet, og træk strømstikket ud Vent 2 min. Sæt strømstikket i igen Geninstaller stand Ja Tænd for fjernsynet Tryk på MENU på Beo4 Standmenu o.k.? Stand registreret Kontroller forbindelse til stand Forbindelse o.k.? Forbindelse til stand Genetabler forbindelse Stand o.k.? Læs fejlkode i Service Menu ST 01, 02, 04, 05? Kalibreringsfejl Læs fejlkode i Service Menu ST 03? Fejl i hovedchassis Mål strømforsyning og Turn left/rightspændingen M1P43 ben 5; +14 V ben 2; Turn left ben 3; Turn right ben 1; GND Fejl i aflæsning af standposition fra standen Udskift hovedchassis (modul 999) Kontroller forbindelse til stand Forbindelse o.k.? Forbindelse til stand Genetabler forbindelse Stand o.k.? Bemærk: Turn left og Turn right er lave, når de er aktiveret. Ellers er de på 5 V Udskift stand Stand o.k.? Udskift hovedchassis (modul 999) Sluk for fjernsynet, og træk strømstikket ud Vent 2 min. Sæt strømstikket i igen Geninstaller stand

26 2.18 Fejltræ Nej Fejlsymptom - Dårlig eller ingen funktion i BtB-modul (Hotel Menu System) Mulige årsager - Hotelværelsesboks - Defekt forbindelse - Defekt hovedchassis - Defekt kabel - Defekt DC-strømforsyning Bemærk: Afbryd strømmen til både hotelværelsesboksen og BeoCenter, hvis muligt. Vent et minut, og sæt derefter strøm til igen. Dette gøres for at nulstille alle moduler. Ja Tryk på MENU på Beo4 for at aktivere menuen Hotel, hvis muligt Hvis modulet er i brug, fx i en hotelopsætning, skal du trykke på MENU GO på Beo4 for at deaktivere menuen Hotel Kontroller jumperplaceringen på PCB1, BtB module P014 Den skal sidde mellem ben 1 og 2 (5 V- indstilling). Skift jumperplacering Hvis modulet er i brug, fx i en hotelopsætning, skal du trykke på MENU GO på Beo4 for at deaktivere menuen Hotel Tryk derefter på MENU GO igen inden for fem sekunder for at hente servicemenuen frem og finde BtB-oplysningerne. Vælg BtB OFF for at undgå, at systemet skifter tilbage til menuen Hotel. Kontroller DCstrømforsyning til modulet (se eldiagram fjernsyn = 5 V) Udskift hovedchassis (modul 999) Tryk derefter på MENU GO igen inden for fem sekunder for at hente servicemenuen frem og finde BtB-oplysningerne. Vælg BtB OFF for at undgå, at systemet skifter tilbage til menuen Hotel. Fjern jumper og placer den igen. Dette nulstiller modulet Udskift PCB1, BtB module Få softwareversionen vist. Er den korrekt? Kontroller kablerne fra hotelværelsesboksen til fjernsynet Kontroller DCstrømforsyning til modulet (se eldiagram fjernsyn = 5 V) Bemærk: Til fremtidig brug er det meningen, at ServiceTool skal bruges til flashopdatering af modulet Kontakt indtil videre Bang & Olufsen Tilslut kabel igen Udskift hovedchassis (modul 999) Efter udskiftning af PCB1, BtB module: Bemærk: Hent servicemenuen frem, og find BtBoplysningerne Vælg BtB ON for at aktivere menuen Hotel igen Når dette gøres, skal systemet slukkes og så tændes igen Bemærk: Når strømmen er afbrudt, skal du vente ca. et minut, før du tænder igen I førstegangsopsætninger på hoteller kan det være nødvendigt at vente i op til ti minutter Bemærk! Der skal være en testfacilitet til stede på hotellet, som gør det muligt at forbinde udstyret til hotelboksen og derved teste hele systemet. Ellers skal det testes i et værelse Udskift PCB1, BtB module

27 Justeringer og tips til reparation 3. Justeringer og tips til reparation Beskrevne justeringer Formål med justeringer Generelle overvejelser Adgang til servicetilstand Justering af Tuner takeover, IF-indstilling og FM-lydindstilling Stand (kun fjernsyn med motoriseret stand) Geometrijustering Geometrispecifikationer Format 1 1:9 panorama Format 1 15: Format 1 4: Format 2 Letterbox Format 3 Real 1: Billedjusteringer ServiceTool Overvejelser inden tilslutning af ServiceTool Indhold af ServiceTool ServiceTool funktioner Ignore-tilstand Udskiftning af IC EEPROM Afsluttende kontrol efter reparation Isolationstest Monitorinformation Kundeopsætning Rengøring af produktet Pinkode

28 3.2 Justeringer og tips til reparation Justeringer Beskrevne justeringer Justering af stand (hvis der er tilsluttet motoriseret stand). Tuner takeover, IF-indstilling og FM-lydindstilling. Geometrikontrol. Billedkontrol. Lydjustering, ingen justering mulig Formål med justeringer Justeringsvejledningen indeholder: - Tekst og illustrationer (om nødvendigt). - Den korrekte rækkefølge at justere produktet i. - Den korrekte fremgangsmåde ved justeringen. Illustrationer af: - Geometrimålepunkter. Generelle overvejelser - Korrekt justering af alle parametre kan kun opnås ved at bruge særlige prøvesignaler og udstyr til lysmåling. - Fabriksindstillingerne giver det bedste resultat. - Kundens billedopsætning, lysstyrke, kontrast og farve findes i TV SETUP OPTIONS PICTURE. Billedjusteringer Lysstyrke, kontrast og farve kan kun justeres i MENU OPTIONS PICTURE. Det er ikke muligt at justere disse i SERVICE MENU. Målinger Alle geometrimålinger foretages med monteret kontrastskærm. Målingerne udføres med en lineal eller ved at tælle pixels. De bedste resultater opnås ved at udføre målingerne i en direkte vinkel på LCD-skærmen, fx ved at se ind i spejlbilledet af dit eget øje. Fjernsynet skal have været tændt i mindst 20 minutter, før målingerne påbegyndes, da baglyset først når op på 90 % efter 20 minutter. Prøvesignalet anvendes på V.TAPE indgangen og SCART-stikket, medmindre andet er angivet. Forberedelser før kontrol og justering 1. Tænd for fjernsynet. 2. Fjernsynet skal varme op i mindst 20 minutter, før justeringen kan gennemføres. Baglyset når et niveau på 90 % efter ca. 20 minutter. 3. Vælg det korrekte prøvebillede. 4. Indstil fjernsynet til det korrekte FORMAT. Det anbefales at bruge ServiceTool til at downloade indstillingerne.

29 SOUND FM ADJUST IF ADJUST TAKEOVER TUNER old the EEPROM: into be written to has values below The Justeringer og tips til reparation 3.3 Justeringsrækkefølge 1. Tuner takeover, IF-justering og FM-lydjustering 2. Stand, hvis der er tilsluttet en. 3. Geometrikontrol og justering, om nødvendigt. 4. Billedkontrol og justering, om nødvendigt. Adgang til servicetilstand Vælg en SETUP menu. Beo4: Tryk på 0 0 GO inden for tre sekunder. Vælg en almindelig menuhandling for at forlade servicetilstanden. Betjening i servicetilstand: Beo4 GO m p l n EXIT Handling - Vælger undermenuen til den menulinje, hvor markøren er placeret - Lagrer de gemte værdier og vender tilbage til SERVICE MENU - Sletter fejlkoder i menuen MONITOR INFORMATION og vender tilbage til SERVICE MENU Flytter markøren op og går tilbage til den forrige menu Flytter markøren ned og vælger en undermenu i særlige tilfælde Vælger nye værdier i menuerne og vælger en undermenu i særlige tilfælde Fjerner menuerne Justering af Tuner takeover, IF-justering og FM-lydjustering - De værdier (A), som er anført på etiketten på PCB1, skal anføres i EEPROM (IC). A - Gå ind i menuen SETUP, og vælg SERVICEMODE ved at taste 0 0 GO inden for tre sekunder. Fremhæv TV-TUNER, og vælg den med GO. Skift indstillinger ved hjælp af l og n, indtil de passer til værdierne på etiketten. Tryk derefter på GO for at gemme indstillingerne. Forlad servicetilstanden. Stand (kun fjernsyn med motoriseret stand) Formålet med denne justering er at bestemme midterpositionen. Justeringen skal foretages i følgende situationer: - Den motoriserede stand er tilsluttet fjernsynet. - Hovedchassiset er blevet udskiftet. - EEPROM en (IC) er blevet udskiftet. Fremgangsmåde for justering 1. Gå ind i SERVICE MENU, og vælg STAND. 2. Tryk på GO, når CALIBRATION OK vises dette gør, at den motoriserede stands midterposition findes.

30 3.4 Justeringer og tips til reparation Geometrijustering Det er normalt ikke nødvendigt at foretage geometrijustering. Geometrien kan evt. kontrolleres. Det anbefales at bruge en prøvegenerator til fjernsynet, men du kan bruge test-dvd en Integrated Living til at kontrollere de forskellige formater. Geometriformaterne er angivet i det følgende. Størrelse og position kan justeres i SERVICE MENU - MONITOR SERVICE MENU - GEOMETRY ADJUSTMENTS. Geometrien justeres i FORMAT 1, og værdien for alle andre billedformater beregnes. Billedformatet 4:3 skal være aktiveret i SERVICE MENU TELETEXT & FORMAT ADJUST. Fremgangsmåde for geometrijustering 1. Kontroller geometrispecifikationerne i FORMAT 1. FORMAT 1 1:9 panorama FORMAT 1 15:9 FORMAT 1 4:3 FORMAT 2 1:9 letterbox FORMAT 3, 1:9 brug 1:9-prøvebilledet. 2. Indtast/juster om nødvendigt fabriksindstillingerne i SERVICE MENU - MONITOR SERVICE MENU - GEOMETRY ADJUST LCD. Fabrikkens standardværdier for geometri: HOR SIZE 980 VERT SIZE 548 HOR POSITION 105 VERT POSITION 9 Husk at deaktivere billedformatet 4:3. Geometrispecifikationer Format 1 1:9 panorama Format 1 15:9

31 Justeringer og tips til reparation 3.5 Format 1 4:3 Format 2 1:9 letterbox Format 3 Real 1:9 Billedjusteringer Korrekt justering af alle parametre kan kun opnås ved at bruge særlige prøvesignaler og udstyr til lysmåling. Justering af de specifikke parametre beskrives ikke. Billedindstilling (TV MENU OPTIONS PICTURE) Brightness Contrast Colour Midterposition (32) Midterposition (32) Midterposition (32) Billedjusteringer 1. Kontroller billedkvaliteten. 2. Indsæt fabriksværdierne, hvis det er nødvendigt at foretage justeringer. 3. Bekræft billedkvaliteten.

32 3. Justeringer og tips til reparation Standard fra fabrik Standard fra fabrik HOP Picture menu HOP settings Brilliance Colour 19 Contrast 32 Reel værdi Red Drive 5 Green Drive Blue Drive 5 Black Offset R 4 Black Offset G 4 Soft Clip 0 PWL 2 ADC Adjustments R Offset 17 R Coarse 58 G Offset 17 G Coarse 58 B Offset 17 B Coarse 58 H SYNC 144 Scaler Menu 1 Picture Offsets Brightness 21 Colour 21 Contrast 20 Scaler Contrast 14 Sensor Contrast 180 Scaler Menu 2 Display White Point Display R 128 Display G 128 Display B 110 Display Grey Point Display R 11 Display G 4 Blue Stretch 0

33 Justeringer og tips til reparation 3.7 ServiceTool Overvejelser inden tilslutning af ServiceTool - Tag strømstikket ud af produktet. - Følg vejledningen i ServiceTool. Indhold af ServiceTool ServiceTool indeholder komplette oplysninger vedrørende: - Tilslutning af ServiceTool. - Liste over funktioner, der håndteres af ServiceTool. - Vejledning til brug af funktionerne. ServiceTool funktioner Udlæsning - Typenummer, delnummer, serienummer, softwareversioner, fejlkoder og servicetællere. DAB-variant. Justeringsmuligheder - Billedjusteringer og geometrijusteringer mulighed for at uploade indstillinger fra en bærbar computer samt at justere og gemme nye indstillinger. Indstilling af DAB-frekvensbånd. Lagring af filer Det er muligt at gemme tekstfiler med oplysninger og værdier fra SERVICE MENU. Filerne vil blive gemt i en standardmappe (Saved/BeoCenter _23) i samme mappe, som ServiceTool er installeret. Softwareprogrammering - Programmet M2 - STB-C-tabeller NB: Anden software end ovennævnte kan opdateres ved at udskifte EEPROM erne i hovedmikrocomputerens modul. Prøvebilleder - Mulighed for at aktivere den interne prøvegenerator i BeoCenter. ServiceTool indeholder ikke: - Beskrivelse af adgang og forbindelse til interne stik i produktet.

34 3.8 Justeringer og tips til reparation Ignore-tilstand ADVARSEL: Denne tilstand starter produktet direkte i servicetilstand og skal således kun bruges, hvis produktet ikke vil starte normalt. Gør følgende for at indstille produktet til Ignore-tilstand: - Sæt produktet i standby - Sæt produktet i serviceposition - Kortslut de to loddepunkter på PCB 1 AV, som vist på figuren herunder, og tænd samtidig for strømmen til produktet Dette vil starte produktet direkte i servicetilstand, uanset fejlen. Derfra er det muligt at udlæse fx fejlkoder. PCB Udskiftning af IC EEPROM - Hvis det kun er EEPROM en, der skal udskiftes, så brug den, der nævnes i de tilgængelige dele. - Hvis både EEPROM en og AV-boardet (chassiset) er defekt (fx efter et lynnedslag), kan der bestilles en EEPROM separat ved at kontakte Bang & Olufsen.

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoVision 6 26 MK II Type 9270 9275 Service Manual Danish English, German, French, Italian, Spanish and Dutch versions are available in the Retail System This Service Manual must be returned with the defective

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoVision MX 8000 Type 910x On-site service guide English, German, French, Italian, Spanish, Danish, Dutch This On-site service guide must be returned with the defective parts/ back-up suitcase! 1.1 Contents

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoVision Avant 32 DVD MKIII Type 846x On-site service guide English, German, French, Italian, Spanish, Danish, Dutch This On-site service guide must be returned with the defective parts/ back-up suitcase!

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

BeoVision MX 4200. Vejledning

BeoVision MX 4200. Vejledning BeoVision MX 4200 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

DAB modtager med FM sender

DAB modtager med FM sender DK manual 9119DAB2 DAB modtager med FM sender DAB-2 DAB-2 kan anvendes til alle typer radioer med DIN antennestik. Kan også anvendes til andre radioer som ikke har DIN antennestik, f.eks. originalmonterede

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK HDR Type 4640, 464, 4642 Service Manual English German, French, Italian, Spanish, Danish and Dutch versions are available in the Retail System This Service Manual must be returned with the defective parts/back-up

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK Digital Video Broadcasting - Terrestrial System/DVB-T module BeoVision 8 26, 9500 (1447000) BeoVision 8 32, 9550 (1447000) Service Manual Danish English, German, French, Italian, Spanish and Dutch versions

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK Ukompliceret DAB integrering DAB-VW1 brugermanual VW AutoDAB interface DAB-VW1 Caravelle 2010> Scirocco 2008> EOS 2007> Tiguan 2007> Golf 2004> Touran 2004> Jetta 2004> Touareg 2010> Multivan 2003> Transporter

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoVision 7 3 MK III Type 933-9339 From serial no. 09095 Service Manual Danish English, German, French, Italian, Spanish and Dutch versions are available in the Retail System This Service Manual must be

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 Indholdsfortegnelse 1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 2 Installation 5 2.1 Kontrol Enhed. 5 2.1.1 Tilslutning af forsyning... 5 2.1.2 Tilslutning af højttalere...

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Betjeningsvejledning. TFT-farvedisplay

Betjeningsvejledning. TFT-farvedisplay Betjeningsvejledning TFT-farvedisplay 1286.. Produktbeskrivelse TFT-Farvedisplayet er en del af Gira dørkommunikationssystemet og anvendes til udvidelse af boligstationerne. Menu Det højtopløste aktive

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

BeoVision MX 8000. Vejledning

BeoVision MX 8000. Vejledning BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Hurtig start. 2. Indsæt SD-kortet (32 GB eller mindre) og et aktivt SIM kort uden PIN-kode.

Hurtig start. 2. Indsæt SD-kortet (32 GB eller mindre) og et aktivt SIM kort uden PIN-kode. Hurtig start 1. Indsæt 12 stk. nye eller fuldt opladede AA batterier (kan opstarte på 4 batterier i nødstilfælde), eller tilslut ekstern 6 Volt strømforsyning, som er kompatibelt med kameraet. 2. Indsæt

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere