Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år"

Transkript

1 Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år 2012 inklusive det konstituerede møde den 26. marts umiddelbart efter sidste års repræsentantskabsmøde 2012 og et enkelt FU-møde i år 2013, den 2. februar i Ansager. 9. juni 2012 FU-møde i Vejle. 21. oktober 2012 FU-møde ved konferencekald / telefonmøde. 9. december 2012 FU-møde ved konferencekald / telefonmøde. 2. februar 2013 FU-møde i Ansager har været præget af mange lovændringer og restriktioner fra Regeringens side specielt inden for dagpenge, førtids- og fleksreformen. Mange er og bliver ramt at de stramninger, som der er sket. Jeg har modtaget en invitation til deltagelse i møde på Christiansborg den 28. februar arrangeret af Handicaporganisationen med emnet Stop fleksjobreformen der går ud på protest / retssag mod Regeringens afskaffelse af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge / sygedag-pengereformen førtidsog fleksjobreformen i lyset af handicap- og menneskerettighedskonventionen. Da jeg var forhindret i at deltage i dette møde deltog Verny Rasmussen i mødet i stedet. Jeg har modtaget en anmodning om samarbejde fra Jacob Anderson fra Ringsted fra dinarbejdsskade.dk som er her i dag som gæstetaler tak for det. Desværre har Bent Engstrøm af personlige årsager valgt at stoppe som FUmedlem i Landsforeningen. Jeg siger Bent tak for de mange år han har været med i LFA, hvor vi har nydt godt af hans gode inspiration og respekt for Landsforeningens arbejde og vi ønske ham det bedste i årene fremover. Jens Rasmussen har også af personlige årsager besluttet, at han ikke stiller op til genvalg han ønsker at gøre en større indsats i Arbejdsskadeforeningen Sønderjylland i stedet jeg siger også tak til Jens for han gode virke i Landsforeningens arbejde i de år han har været og ønsker ham al mulig godt i fremtiden. Ethvert firma eller forening skal være obs. på, hvad der rør på sig og at der er tale om udvikling i mindre eller større omfang, men vi skal samtidig være på

2 vagt på at passe på det gode vi har gjort og lære af de fejl vi har gjort og gør - det kan vi kun blive dygtigere af og det er meget lærerig. Tak for det samarbejde vi har haft indtil nu, men vi kan gøre det bedre. Tak til Forretningsudvalget og Region- og Lokalafdelingerne, LFA`S webmaster, FL Reklame og alle annoncørerne der har annonceret i LFA-Nyt i 2012 der ikke er èn vi kan undvære der er brug for enhver med nye input og som har lyst til at gøre en forskel. LFA-Nyt Vi har i 2012 udgivet 3 udgaver af LFA-Nyt i maj, september og december. Tak til Region- og lokalafdelinger, Kurt Nissen, Karina Schmidt, Brian W. Lassen og Leif W. Lassen som har medvirket til de artikler som har været med i alle udgaver af LFA-Nyt Men jeg appellerer stadig til alle medlemmerne om at komme med artikler i form af et læsebrev eller andet - noget andre kan have glæde af at vide eller høre om - så skriv til mig og så vil jeg kigge på det. HJEMMESIDE I samarbejde med LFA s webmaster Leif W. Lassen blev LFA s hjemmeside i sommeren 2012 ændret med et nyt udseende og uden knudepunkter. Jeg har været på besøg ved Leif W. Lassen flere gange med henblik på redigering af LFA`s nye hjemmeside - 3 gange i løbet af sommeren Udover et nyt udseende er der nu også mulighed for at anmode om at blive medlem og samtidig markere, hvilken afdeling anmoderen ønsker at blive medlem af. Der kommet 3 anmodninger 1 medlem til Ringkøbing Skjern og 2 medlemmer til Næstved. LFA`s webmaster Leif W. Lassen videresender anmodningerne til formanden i den ønskede Region- og lokalafdeling - samtidig sendes anmodningen også til mig som landsformand for at følge op på at anmodningerne blive fulgt op og derved får vi mulighed for på en nem måde at øge Region- og Lokalafdelingernes medlemstal og dermed også Landsforeningens. Det er vigtigt at Region- og lokalafdelingernes formænd melder tilbage at de har modtaget og fuldført anmodningen og at medlemskabet er bragt i orden. Jeg siger tak til LFA`s webmaster Leif W. Lassen for det store stykke arbejde han har udført og stadig gør.

3 Gaver Jeg har modtaget en invitation til afskedsreception i Arbejdsskade-styrelsen i forbindelse med Anna Lind Madsens fratræden som chef for Arbejdsskadestyrelsen. Da jeg desværre ikke havde mulighed for at deltage i afskedsreceptionen fik jeg Kurt Nissen til at tage et par flasker med et kort og har i den anledning overført 300 kr. til AVS Slagelse til dækning af udgifterne til 2 flasker vin tak til Kurt Nissen for denne gode hjælp. Fødselsdag LFA har givet 2 flasker vin til LFA`S webmaster Leif Lassens i anledning af hans 70 års fødselsdag, den 27. oktober 2012 med ønske om tillykke og tak for hans gode hjælp. Selv modtog jeg en flot blomsterdekoration til min 60 års fødselsdag, den 1. december 2012 fra Leif W. Lassen og hans hustru Anne Marie og det siger jeg endnu en gang tak for. Tak til Sønderjyllands Arbejdsskadeforening som jeg har modtaget 500 kr. af og tak til Næstved for den flotte buket - begge gaver har jeg fået i anledning af min runde fødselsdag. Arbejdsskadesstyrelsen Den 10. december 2012 deltog jeg i det årlige dialogmøde ved Arbejdsskadestyrelsen, hvor vi fik at vide at forældelsesreglerne er ændret således og kan oplyse at 20 års forældelsesfristen er ophævet, men at 1 års reglen for anmeldelse af en arbejdsskadesag stadig er gældende. Herudover er 5 års forældelsesfristen også stadig gældende for genoptagelse af en arbejdsskadesag. Tipsmidler / Socialministeriet Landsforeningen er blevet tildelt kr. for år 2012 og er registreret som overførte midler i Årsregnskabet for 2012 da beløbet af gode grunde først kan anvendes i år Godkendelse af ansøgning om tipsmidler kræver udover et godkendt årsregnskab med en udgift på minimum på kr. skal vi på landsplan have gennemført Ikke kommercielle aktiviteter i mindst 3 forskellige regioner

4 Vi har opfyldt kravene for tildeling af tipsmidler fra Socialministeriet med Kronjylland Randers og Sønderjyllands hjælp med nedenstående ikke kommercielle aktiviteter, som følger og det siger jeg dem tak for. 1. Landstræf 2011 for medlemmer Søgårdlejren (Region / lokalafdeling Sønderjylland. 2. Jesperhus på Mors udflugt for medlemmer (Region / lokalafdeling Kronjylland Randers. 3. Grønlangkålsspisning for medlemmer (Region / lokalafdeling Sønderjylland. Ikke kommercielle aktiviteter kræver at der er en egenbetaling og at det kun er for medlemmer. Aktiviteten må ikke give overskud, men må gerne være udgiftsneutral ved støtte fra sponsorer. Kommercielle aktiviteter fokuserer på et overskud og er for alle der har lyst til at være med, men kan ikke anvendes til tildeling af tipsmidler. Alle aktiviteter skal være ude af huset gerne i naturen, vær opmærksom på at Skov og Naturstyrelsen er informeret om foretagendet i det omfang det kræver det. Jeg har fundet reglerne på google ved at søge ikke kommercielle aktiviteter ja, hvad sku vi gøre uden google Medlemmer Ringkøbing / Skjern Næstved Randers Sønderjylland Medlemsantallet er desværre ikke god nok det er vigtigt at Region- og lokalafdelingerne sørger for øgning af medlemmer ellers er udsigterne for tildelingen af tipsmidler små i årene fremover. Medlemslisten pr. 1. marts 2012 ligger til gennemsyn her ved repræsentantskabsmødet. LFA`s facebook profil. Jeg har fået 1 henvendelse med en forespørgsel som jeg har besvaret. Der har løbende været et mindre besøgsantal på LFA`s Facebook profil - der har været 35 personer, der har klikket syntes godt om LFA. Landsformandens deltagelse i Region og lokale aktiviteter Jeg har i modsætning til sidste år ikke deltaget i så mange aktiviteter i Region og lokalafdelingerne på nær banko i Tønder og Bøf og Bowl i Ringkøbing Skjern. Landstræf 2013

5 Landstræf 2013 er aflyst, da vi alligevel ikke kunne leje lokalerne ved Nymindegabslejren og at vi derved ikke kunne nå at finde nye lokaler da vi økonomisk ikke har midler til at reservere. Vi vil forsøge at arrangere Landstræf i år 2015 men det betyder at lokalerne skal reserveres senest i efteråret 2014 og gerne før. Jubilæum Landsforeningen har 30 års jubilæum i Landsformanden og det øvrige FU-udvalg med flere, arbejder på at finde et egnet sted til dette og gerne med 2 overnatninger. Lokalerne skal være reserveret senest i efteråret 2013 og gerne før. Nye Region og Lokalafdelinger. En ny Region- og lokalafdeling er oprettet i Ringkøbing Skjern, den 30. april 2012 som efterfølgende er godkendt af Landsforeningens FU-udvalg og den ny arbejdsskadeforening opfylder betingelse for at være en del af Landsforeningen tillykke og velkommen. Esbjerg og Hovedstaden er stadig på standby. Årsregnskab Tak til landskasserer Sigvald Henriksen for det arbejde han har udført med bogføring af regnskabet for år 2012 og tak til Gravers Bjerg som har foretaget bilagskontrol pga. Betty Vestergaard var forhindret på grund af sygdom og på grund af tidspres og afstand ikke havde mulighed for at benytte bilagskontrollantsuppleant Freddy Parsberg assistance. Tak for hjælpen til at gøre LFA-Nyt til en interessant blad i år 2012 og vi glæder os til Tak til de firmaer, der annoncerer Tak til Advokat Karina Schmidt Tak til advokat Brian W. Lassen Tak til LFA`s webmaster Leif W. Lassen. Tak til Bent Engstrøm - LFA Kronjylland Randers Tak til Jens Michelsen - LFA Sønderjylland Tak til Sigvald Henriksen LFA Ringkøbing - Skjern Tak til Forretningsudvalget og Region og Lokaludvalgets medlemmer og øvrige samarbejdspartnere som har været med til at gøre LFA-Nyt 2012 interessant og oplysende.

6 Mails, telefon og post Alt det jeg har orienteret om er naturligvis ikke udtømmende, fordi der foregår mange andre ting som jeg modtager pr. mail, telefon og post som er svær at redegøre for her. På FU s vegne 16. marts 2013 Inga Lund Landsformand Jens Michelsen Dirigent

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 77 Maj 2011 19. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 100

Læs mere

Workshop på Ellegården

Workshop på Ellegården April 2013 Workshop på Ellegården Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Styregruppen Beretning Børneholdet Bestyrelsens hjørne Budget Årsprogram Dragthold Aldershvilestævne Begynderdans Redaktørens hjørne

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4 Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Afdeling 1-1027 Søagerpark Mødedato: 16. september 2010 Sted: Mødesalen på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 A Deltagere: Fra bestyrelsen i 3B Monia Stolz, varmemester

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 4. Indkomne

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere