PROJEKTBESKRIVELSE TRÆNINGSHUSET ETAPE 2. Det eksisterende Træningshuset set fra nordvest.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTBESKRIVELSE TRÆNINGSHUSET ETAPE 2. Det eksisterende Træningshuset set fra nordvest."

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE TRÆNINGSHUSET ETAPE 2 Det eksisterende Træningshuset set fra nordvest. JUNI 2012

2 Indhold 1. Indledning Træningshuset Etape 2 Idé, vision og frivillighed Historien bag Træningshuset Hvorfor bygge igen? Det lokale engagement Virkelighed eller varm luft? Organisation Styregruppen bag Etape Nuværende og fremtidige brugere Fysiske rammer og planlagte indgreb Byggebeskrivelse Oversigtsplan Plan stueetage Plan 1. sal Facader Anlægsbudget Finansieringsplan Driftsbudget Træningshuset Etape 1 og 2 samlet Kommunale tilskud uddybende forklaring Ejerforhold Tidsplan Luftfoto af Træningshuset set fra sydvest. Eksisterende klubhus ses til venstre PROJEKTBESKRIVELSE Side 2 af 17

3 1. Indledning Nærværende findes ansøgning og projektbeskrivelse omhandlende udvidelsen af det eksisterende Træningshuset i Asferg i daglig tale Træningshuset Etape 2. Nedenstående beskriver grundlaget for at udvide kultur- og idrætsfaciliteterne i Asferg og i Purhus Idrætsforenings område samt hvilke muligheder det giver. Ligeledes gennemgås i korte træk historien bag byggeriet af Træningshuset i En succeshistorie der involverede mere end 250 frivillige og som vi aldrig bliver trætte af at fortælle! Vi håber nu at vi, med samme engagement og arbejdsiver som blev vist op til og under byggeriet i 2006, kan fuldende projektet og dermed støtte op om det store aktivitetsniveau som Træningshuset har skabt. 2. Træningshuset Etape 2 Idé, vision og frivillighed 2.1. Historien bag Træningshuset Historien bag Træningshuset (TH) i Asferg starter i 1999 hvor en gruppe lokale ildsjæle fik ideen til at bygge et hus hvor bl.a. Purhus Idrætsforening (PIF) kunne udøve sine idrætsaktiviteter. I første omgang var det primært en stærkt voksende gymnastikafdeling der skabte et behov for større og bedre faciliteter. En konstant medlemsfremgang gjorde det problematisk at få plads til alle aktive udøvere i gymnastiksalen på Asferg Skole. Ydermere måtte man, i perioder med skolefest, temadage og lignende, aflyse al træning. Den første initiativgruppe satsede på et byggeri i forbindelse med skolen. Det lykkedes ikke at få projektet gennemført og ideen blev i første omgang skrinlagt. Stædighed i initiativgruppen gjorde imidlertid at planer ulmede videre. F.eks. indsamlede den tilhørende støttegruppe Husboblerne penge ved den årlige torvedag. Torvedagen har siden, i samarbejde med bl.a. Asferg Borgerforening og PIF, udviklet sig til en årlig byfest, som samler deltagere fra Asfergs store opland. Husboblernes bankbog øges støt og roligt den dag i dag og har bl.a. bidraget økonomisk til projektudvikling af nærværende Etape 2. I 2004 blev der med udgangspunkt i den første initiativgruppe dannet en ny gruppe med henblik på at sætte skub i projektet igen. Denne gang valgte man at satse på en placering ved siden af det eksisterende klubhus og i tilknytning til eksisterende fodboldbaner. Projektet fik i denne anden runde hurtig medvind. Bl.a. lykkedes det via årvågenhed at skaffe kostbare limtræsspær til bygningen for noget nær afhentningspris! Projektet opnåede kæmpe opbakning fra lokalbefolkningen og det lokale erhvervsliv. En omfattende hustandsindsamling bidrog med kr Dette gav grobund for styregruppen og gav troen på at projektet kunne realiseres. Sideløbende foregik der en tæt dialog med Lokale- og Anlægsfonden (LOA), der endte med at bidrage væsentligt, både økonomisk og kvalitetsmæssigt, til projektets gennemførelse. Projektet nød også stor velvilje fra daværende Purhus Kommune. Undervejs i projektet gennemførtes kommunesammenlægningen og Purhus blev en del af Randers Kommune. Kommunen støttede projektet med både et kontant beløb og via løbende aftale om tilskud til driften af TH. Efter en sommer med over arbejdstimer udført af mere end 250 frivillige kunne man i efteråret 2006 indvie TH som det ser ud i dag. Der blev på rekordtid opført 675 m² idrætsfaciliteter til multifunktionelle aktiviteter. En fornuftig og stram styring af byggeriets økonomi sikrede et projekt hvor hver eneste krone blev vendt og forvandlet til byggematerialer for minimum den dobbelte værdi. Udgangspunktet var at vi har ingen penge og der udvistes stor kreativitet og velvilje fra alle kanter for at holde projektets samlede pris nede. Ved indvielsen i efteråret 2006 stod man således med et gældfrit hus med en samlet byggesum på kr excl. moms. PROJEKTBESKRIVELSE Side 3 af 17

4 PIF valgte allerede inden indvielsen at stifte en erhvervsdrivende fond: Fonden Træningshuset i Asferg (Fonden). Dette blev gjort for at sikre PIF økonomisk således at idrætsforeningen ikke skal lide tab hvis økonomien i driften af TH ikke hænger sammen. Som det fremgår i afsnit 8 er denne bekymring dog gjort til skamme. Træningshuset er kendt for sin markante facade som især i mørke, med aktivitet i huset, kan ses vidt omkring 2.2. Hvorfor bygge igen? TH blev i 2006 etableret uden bade- og omklædningsfaciliteter idet man ville benytte de eksisterende faciliteter i det gamle klubhus. Der var oprindeligt tiltænkt en sammenbygning af TH og det gamle klubhus i form af en forbindelsesgang. I forbindelse med projektudviklingen og etableringen af TH bliver Fonden og LOA imidlertid enige om at parkere sammenbygningen for at se tiden lidt an. Fonden er ikke umiddelbart tilfreds med tanken om at sammenkoble det nye flotte byggeri med det utidssvarende og nedslidte klubhus. Det gamle klubhus, der er mere end 30 år gammelt, er i meget dårlig stand og specielt bade- og omklædningsfaciliteterne er konstant genstand for stor utilfredshed og diskussion. Der er ganske enkelt ikke nogen som vil benytte bad og omklædning. Endvidere er det meget uhensigtsmæssigt, at man i vintermånederne skal ud af Træningshuset og bevæge sig 40 meter over i klubhuset for bare at kunne komme på toilet. Asferg Skole, som er en mindre landsbyskole med ca. 180 elever fra 0. til 6. klasse, er en betydende bruger af TH. Det opleves som et stigende problem for skolens lærere at få børnene til at bade i de ofte uhumske og ildelugtende omklædningsrum. TH har oplevet en stor stigning i aktivitetsniveauet. PIF s medlemstal har været støt stigende og har formået at tiltrække aktive unge som ældre - fra Randers og ud på landet. I efterårssæsonen 2011 kan PIF således noteres sig ca. 490 aktive medlemmer og omkring 50 trænere fordelt på fodbold, gymnastik, bordtennis og badminton. For at kunne bibeholde det nuværende aktivitetsniveau og fremadrettet fortsætte den positive tendens er det bydende nødvendigt at kunne tilbyde tidssvarende toilet-, bade- og omklædningsfaciliteter indenfor Træningshusets egne fysiske rammer. Lokalområdet er ikke forvænt med overflod af offentlige transportmidler, hvorfor de mange børn og unge brugere ofte skal hentes og bringes. Det er således tanken, at mor og far skal kunne tilbydes aktiviteter i samme tidsrum som børn og unge dyrker deres fysiske og/eller sociale aktivitet. Projektet indeholder derfor forskellige muligheder herfor i form af f.eks. fitness og spinning. Gennem årene har der været diskuteret større tilbygninger end omtalt i dette materiale med mange flere aktivitetsmuligheder. Efter mange og lange drøftelser er projektet kogt ned til noget som gruppen føler løser de basale krav som vi har stillet. Projektet har en overkommelig økonomisk ramme og en drift som vi, med baggrund i erfaringen fra 5 års drift af TH, kan magte. PROJEKTBESKRIVELSE Side 4 af 17

5 2.3. Det lokale engagement Virkelighed eller varm luft? Det overordnede tema omkring TH og det kommende projekt Etape 2 - er en styrkelse af lokalsamfundets sammenhold, samvær, trivsel og livskvalitet. Landsbyen Asferg er omdrejningspunkt i Asferg skoledistrikt der danner basis for PIF og TH s virkeområde. Om end vi ikke er placeret i et officielt udkantsområde mærker vi dog dagligt udfordringer som opland og lille landsbysamfund i skyggen af Randers by. Der tales meget om landsbydød, skolelukninger og flugt fra landdistrikterne. Hos os er der ingen tvivl om at kun vi selv kan gøre noget for at vores lokalsamfund forbliver et levende sted med lys og luft. Her er heldigvis mange der bidrager til at netop vores lille samfund er et sted hvor man får lyst til at bosætte sig på grund af områdets naturherligheder og varierende tilbud til fritidslivet. Styregruppen har derfor gennem hele det hidtidige projektforløb inddraget borgere og brugere for at sikre den lokale forankring. Projektet kan opdeles i forskellige faser; projektudvikling, fundraising, gennemførelse og efterfølgende brug af de forskellige faciliteter. Hos os bliver det hele betragtet som en samlet proces der på hver sin måde er med til at udfordre og udvikle hele lokalområdet. Det kan ikke anfægtes at det er hele lokalområdets projekt. Vi er alle fælles om at få det til at ske og der er stor forståelse for og accept af at man hver især bidrager og byder ind med det man nu kan. Der er brug for alle færdigheder og kvalifikationer på forskellige tidspunkter i projektforløbet. Det er meget vigtigt for lokalområdet overlevelse at kunne tilbyde sunde multifunktionelle og trivselsfremmende rammer til udfoldelse af de mange forskellige aktiviteter. Et fælles samlingssted for alle aldersgrupper til udfoldelse af bevægelse, kultur, kunst og sociale aktiviteter i en bred vifte fra cafe, byfest og forsamlingshus til leg, motion og idræt. Der er flere eksempler på lokale ildsjæle der brænder for en sag og arrangerer forskellige aktiviteter. Vi har stor respekt for at der skal være plads til såvel organiserede som selvorganiserede grupper. Projektet er således med til at videreudvikle lokalområdet og stimulere det omfattende frivillige foreningsarbejde. Det er vores ambition at videreføre de stolte traditioner vi har omkring frivillige ledere og ildsjæle. Nærværende projekt afspejler til fulde dette faktum. Som tidligere nævnt var mere end 250 frivillige involveret i byggeriet af TH i Det være sig i planlægningen, byggestyring, selve byggearbejdet og bespisning af håndværkerne. Dette stod på weekend efter weekend gennem et helt sommerhalvår! Asferg Skoledistrikt har ca indbyggere og vi synes godt vi må prale af at vi kunne aktivere over 10 % af dem i projektet. 3. Organisation Styregruppen bag Etape 2 Styregruppen, der er nedsat af Fonden og PIF, har påtaget sig at stå for projektet helt frem til overdragelsen af det færdige byggeri. Herefter varetager de to bestyrelser i PIF og Fonden den daglige ledelse af TH s drift og aktiviteterne i og omkring huset. Styregruppen har følgende opgaver: Projekt- og idéudvikling Fremskaffelse af anlægsfinansiering Forhandling af driftsindtægter og refusioner med Randers Kommune samt takster for brugerbetaling for brugerne. Udarbejdelse af anlægs- og driftsbudgetter Gennemførelse af byggeriet herunder byggestyring, tilsyn og koordinering af frivilligt arbejde Overdragelse af færdigt byggeri til Fonden Styregruppen er sammensat bredt af lokale ildsjæle med forskelligartede baggrunde, indgangsvinkler og interesser. Sammensætningen gør at der indenfor gruppen findes betydelige PROJEKTBESKRIVELSE Side 5 af 17

6 erfaringer og faglige kompetencer indenfor byggeri, byggestyring, projekthåndtering og økonomistyring. Derudover er styregruppens medlemmer aktive deltagere eller trænere/ledere i lokalområdets mange forskellige organisationer og foreninger. Styregruppen bag projektet består af: Jens Larsen Rapstrader, DLF Trifolium Formand i PIF Bestyrelsesmedlem i Fonden Kompetencer: Organisering Kontakt til Randers Kommune og LOA Henrik Vangsted Direktør, Myhlenberg A/S Kompetencer: Formand i Fonden Aktiv i Purhus IF Gymnastikorganet Fodbold- og gymnastikleder Byggestyring og byggeteknik Ole Lynge Byggeleder, Myhlenberg A/S Kompetencer: Aktiv i Husboblerne Byggestyring Kurt Henriksen Salgskonsulent, SKIOLD A/S Kompetencer: Bestyrelsesmedlem, Skolebestyrelsen, Asferg Skole Aktiv i Husboblerne Organisering, mødeplanlægning, sekretær Lars J. Jespersen Redder, Falck A/S Kompetencer: Fodboldleder Idémager, døråbner Claus Edelgaard Controller, TV2 Østjylland Kompetencer: Økonomistyring, finansiering og budgetter Fundraising PROJEKTBESKRIVELSE Side 6 af 17

7 4. Nuværende og fremtidige brugere TH har siden opførelsen i 2006 været samlingspunkt for alle lokalområdets borgere både i organiserede såvel som i selvorganiserede grupper. Af nuværende brugere kan nævnes følgende: Purhus Idrætsforening o Fodbold o Gymnastik o Badminton o Bordtennis Randers Cheerleaders Asferg Skole og SFO Daginstitutionen Svalereden Asferg Daginstitutionen Børnehuset Gassum Asferg Borgerforening Fårup Børnehave Dagplejere private og kommunale Husboblerne (støttegruppe for TH) Fællesskab og Trivsel Asferg Arrangementsforening o Selvorganiseret gruppe som skaber liv i lokalsamfundet o Nystiftet forening som arrangerer kulturelle aktiviteter Træningshuset har følt vigtigheden af at tilbyde Asferg Skole moderne faciliteter og har derfor lavet en yderst favorabel pris på denne udlejning. 5. Fysiske rammer og planlagte indgreb 5.1. Byggebeskrivelse Tilbygningen Den eksisterende bygning har et meget markant arkitektonisk udtryk, hvor især tagudhænget og glasfacaden mod vest er blevet kendetegnende for bygningen. Det har derfor været vigtigt i udformningen af tilbygningen at denne fik et klart geometrisk udtryk, der er med til at fremhæve eksisterende bygning. Ved at lave en 2 etagers bygning som et firkantet volumen fremhæves det karakteristiske tag på eksisterende bygning. Tilbygningen sammenbygges med TH i den nordlige ende. Projektet indeholder i hovedpunkter følgende: Depot- og boldrum for udendørs aktiviteter Vindfang Foyerområde Klublokale/Møderum Anretterkøkken med depot Handicaptoilet og pusleplads Omklædningsrum Toiletter Salen, et aktivitets- og bevægelsesrum Beskrivelse af funktionerne i stueplan Vindfanget skal fungere som traditionel luftsluse mellem udeområdet og foyerområdet. I Foyerområdet tænkes opsat en foldevæg der giver mulighed for en underinddeling af området, således at der skabes mulighed for flere aktivitetszoner i områder. Funktionsmæssigt skal foyerområdet supplere den eksisterende bygnings indskudte etage og opfylde behovet for et forældre- venterum. Dette venterum er adskilt fra salen i det eksisterende Træningshuset samtidig med at der er mulighed for visuel kontakt til aktiviteterne i salen. Foyeren er udformet så den kan blive omdrejningspunkt i bygningen, dels kan brugerne af huset mødes uformelt, men der vil også være mulighed for at opfylde ønsket om f.eks. indretning af lektiecafé, opsætning af computerfaciliteter - alle aktiviteter der understøtter ønsket om et levende TH, der kan tilpasse sig og ændre sig i takt med at brugerne ønsker det. I foyerområdet vil der være en åben trappe til 1. sal, ligesom der er adgang til omklædningsrummene i stueplan. PROJEKTBESKRIVELSE Side 7 af 17

8 I tæt kontakt med foyerområdet er placeret et anrettekøkken med tilhørende depot. Køkkenets primære funktion er at understøtte aktiviteterne i huset. Omklædningsrummene er udformet efter grundige analyser af behov og med ideen om at minimere spildarealer. Når brugerne er til aktiviteter lægger de deres tøj ind i reolsystemer umiddelbart bag bænkene således at bænkene er fri for personlige ejendele. Denne løsning betyder at der kan blive et større flow i de enkelte omklædningsrum. Således vil 4 stk. omklædningsrum fordelt på 2 etager dække behovet. Omklædningsrummene i stuen vil hovedsagelig blive brugt til barfods- / indendørsidrætter og 1. sal til fodbold / udendørsidrætter. Vi har bevidst valgt at lade toiletfaciliteter være knyttet til gangarealer og ikke ligge i omklædningsrummene. I stueplan er placeret et Klublokale/Mødelokale i den østlige ende af tilbygningen. Lokalet giver mulighed for en mere tilbagetrukket aktivitet der både kan knyttet sig til husets sportslige aktiviteter - såsom taktikmøder, kurser, formidling, foreningsmøder mm, men som også giver mulighed for at andre kan afholde møder, seminarer mm. På 1. sal er Salen placeret Salen er tænkt som en udvidelse af aktiviteterne i Træningshuset. Foruden fitnessudstyr, spejlvæg og lign, skal den danne rammen om flere nye aktiviteter som f.eks. spinning, bevægelses- og rytmikhold, børnegymnastik, dansestudie, pilates, mm. Det centrale i rummet er fleksibiliteten til at udnytte rummets potentiale, samtidig med at man vil have en god visuel kontakt til salen i Træningshuset og med varierede kig mod landskabet og byen. Det er intentionen at huset kan rumme et bredt spektrum af aktiviteter, og at rammerne giver udfoldelsesmuligheder og at udvidelsen bliver en berigelse til den eksisterende hal og et supplement der genererer nye oplevelser og nye aktiviteter. Træningshuset er udstyret med springgrav og har omfattende og varieret udstyr til f.eks. leg, gymnastik og badminton samt moderne AV-anlæg med storskærm og prof. lydanlæg PROJEKTBESKRIVELSE Side 8 af 17

9 5.2. Oversigtsplan Til boldbaner Indgang Eksisterende bygning Legeplads Boldbane Træ Mobil pullert Lampe Tilbygning Purhus Idrætsforening Søndergade 17, Asferg 8990 Fårup Matr nr. 1 am, Asferg By, Asferg Grundareal Eksisterende klubhus(nedrives) m2 287m2 552m2 Nyt Træningshus Etape II stueplan 273m2 Etape II 1. Salsplan 269m2 S Ø ND E R G A D E Eksisterende bygning nedrives Tilbygning PROJEKTBESKRIVELSE Side 9 af 17

10 5.3. Plan stueetage PROJEKTBESKRIVELSE Side 10 af 17

11 5.4. Plan 1. sal PROJEKTBESKRIVELSE Side 11 af 17

12 5.5. Facader PROJEKTBESKRIVELSE Side 12 af 17

13 6. Anlægsbudget Byggeomkostninger ifølge tilbud af d. 25. januar Inventar mv. 150 Revisor 10 Total: Alle beløb i kr. excl. moms Som det fremgår arbejder Styregruppen som udgangspunkt kun med ét tilbud på selve byggeriet af Etape 2. Vi har valgt at koncentrere vores indsats omkring et samarbejde med Myhlenberg A/S som er lokalt forankret via firmaets ejerskab og ledelse. Myhlenberg A/S var også hovedentreprenør på opførslen af Træningshuset i 2006 og det gode samarbejde om at skabe et byggeri under hensyntagen til en stram økonomi ønskes videreført i Etape 2. Samarbejdet med Myhlenberg A/S sker i en form for partnerskab hvor der arbejdes med åbne tilbud, kalkulationer og økonomistyring i selve byggeforløbet. Ligeledes er intentionen at inddrage lokale håndværkere på fagentrepriser. Hovedformålet med denne konstellation er at vi kan opføre et byggeri til lavest mulige pris og hvor bidrag fra frivilliges arbejdskraft og lokale håndværker slår 100 % igennem på byggeriets samlede pris. Denne fremgangsmåde understøtter hele Træningshusets og Etape 2 s fundament som bygger på lokalt engagement og frivillighed. Vi forsøger at klare alt lokalt. Både via frivillige bidrag, arbejde såvel som direkte kontante tilskud og sponsorater i form af lokale erhvervsdrivendes forankring i projektet. 7. Finansieringsplan Fonden Træningshuset i Asferg 800 Husboblerne 300 Purhus Idrætsforening 100 Lokale- og anlægsfonden 200 LAG, Randers Randers kommune og anden offentlig Sponsorer og private bidrag 400 Fonde 400 Frivilligt arbejde, timer á kr. 100, Samlet egenfinansiering og bidrag: Lån DGI Foreningsfitness 400 Kreditforeningslån Total: Alle beløb i kr excl. moms PROJEKTBESKRIVELSE Side 13 af 17

14 Fonden s oparbejdede overskud kanaliseres direkte ind i det nye projekt ligesom der er tilsagn fra Husboblerne, PIF og LOA om økonomiske bidrag til projektet. I opførelsen af TH indgik frivilligt arbejde med op imod 25 % af den samlede anlægssum eller i alt ca arbejdstimer. Derfor anses det som en selvfølge at der også i nærværende projekt vil blive ydet en stor frivillig indsats. Det vurderes dog at indholdet af Etape 2 med f.eks. omklædningsrum, badefaciliteter og køkken indgår flere specialiserede byggeprocesser hvor andelen af frivillig arbejdskraft er mindre oplagt. Derfor er der i Etape 2 kun indregnet frivillige arbejdstimer. Alt i alt indgår den totale egenfinansiering, excl. låntagning, med minimum kr hvilket svarer til 23 % af den samlede anlægssum. Der arbejdes løbende med sponsorer og private bidrag samt fonde. Bidrag fra Byggeriets Ildsjæle vil høre til her. Indtægterne fra bl.a. fonde er i finansieringsplanen sat forholdsvis lavt idet der ønskes sikkerhed for at projektet kan realiseres med et fornuftigt driftsbudget på trods af at der påregnes låntagning til projektet. Fonden Træningshuset i Asferg er momsregistreret og vil stå som bygherre af Etape 2. Der forudsættes således fuld momsrefusion på alle momspligtige ydelser. I løbet af rekordtid og via primært frivilligt arbejde i weekender, dukkede Træningshuset op af jorden i løbet af sommeren 2006 PROJEKTBESKRIVELSE Side 14 af 17

15 8. Driftsbudget Træningshuset Etape 1 og 2 samlet Indtægter Kommunalt tilskud inkl. nuværende tilskud til Etape Foreningsbetaling 94 Indtægter i alt 736 Udgifter Ejendomsskat 20 Bygningsforsikring 15 Indbo- og Erhvervsforsikring 18 Bygningsvedligehold, indvendig og udvendig 88 Udvendig vedligeholdelse, grusarealer, legeplads m.m. 10 Snerydning 12 Vand, varme, el - Træningshuset - Etape 1 73 Vand, varme, el - Træningshuset - Etape Revision 15 Pedel og rengøring 178 Arbejdsskadeforsikring 11 Diverse 24 Renter 79 Udgifter i alt 657 Driftsresultat i alt: 79 Afdrag lån 40 Likviditet 39 Alle beløb i kr excl. moms Kommunalt driftstilskud fra Randers Kommune er baseret på en videreførelse af den nuværende aftale omkring TH omhandlende arealtilskud, grundtilskud og aktivitetstilskud. Ligeledes overføres den nuværende aftale med hensyn til refusionsopgørelse vedrørende det eksisterende klubhus. Endvidere forudsættes der kommunalt aktivitetstilskud vedrørende Salen indeholdt i Etape 2, samt arealtilskud på det samlede areal. Foreningsbetalingen, egenbetaling/brugerbetaling, afspejler et forøget aktivitetsniveau primært hos de største brugere PIF og Randers Cheerleaders. Fonden vil efter opførelsen af Etape II stå for driften af det samlede ejendomskompleks. Der forudsættes således fuld momsrefusion på alle momspligtige ydelser Kommunale tilskud uddybende forklaring Nedenstående er opstillet en forklaring til driftsomkostningen for Randers Kommune. Som det ses er der tale om en stigning på arealet og på aktivitetslokaler. Disse tilskud belaster ikke Randers Kommune ved øget aktivitetsniveau i Etape 2. Med fokus på bæredygtigt byggeri og de energiforanstaltninger som ligger heri kan driften holdes på et niveau der svarer til normalt aktivitetsniveau. PROJEKTBESKRIVELSE Side 15 af 17

16 Driftstilskud og refusion af klubhus Refusion, klubhus 75 % og omklædningsrum 100 % (1) ,00 "Udskudt" refusion pga. manglende brug 60 % (2) ,00 Vedligehold eksisterende klubhus 75 % af kr. 75,00 (287 m 2 á 56,25) (3) ,75 I alt kr.: (4) , ,75 Driftstilskud af Etape 2 Arealtilskud = Ekstra m 2 (650 m 2 á 97,00) (5) ,00 Aktivitetstilskud = Ekstra aktivitetslokaler (6) ,00 Drift (7) ,00 I alt samlet drift ifølge driftsbudget ,00 Reelt øget tilskud fra Randers Kommune ,25 Noter: 1. Der er gennem de senere år blevet refunderet kr ,00 fra kommunen vedr. driften af det eksisterende klubhus. 2. Hvis refusionen sidestilles med den aktivitet som Træningshuset har, vil det reelle tilskud være ca. 60 % højere end det der er blevet givet. Brugerne af Træningshuset har fravalgt at bruge faciliteterne pga. den forholdsvis dårlige standard som det eksisterende klubhus har. 3. Budgetmæssigt kalkuleres der med kr. 75,00 pr. m 2 til vedligehold - heraf 75 % refusion. 4. Med over 300 gymnaster, som under normale forhold ville bruge badefaciliteterne, ville dette have været den normale driftsomkostning. Ved omfattende renovering af badefaciliteterne og en mellemgang mellem klubhus og Træningshuset vil dette være scenariet fremadrettet. 5. Der søges arealtilskud til ca. 650 m 2, svarende til det areal som Træningshuset udvides med. Efter udvidelsen vil det samlede areal være på ca m Der søges aktivitetstilskud til de lokaler hvor der kan laves aktiviteter som f.eks. fitness, motoriktræning mm. Dette tilskud udelukker at foreninger kan søge lokaletilskud til lokalerne. 7. Der søges tilskud til drift af omklædningsrum og klublokaler i Træningshuset svarende til beregnet niveau for det eksisterende klubhus. PROJEKTBESKRIVELSE Side 16 af 17

17 9. Ejerforhold Det nuværende Træningshuset i Asferg ejes af den erhvervsdrivende fond Fonden Træningshuset i Asferg. Fondens bestyrelse består af 5 medlemmer og har siden etableringen i 2006 udelukkende været drevet af lokale frivillige kræfter der alle har arbejdet ulønnet, Fonden har siden etableringen i 2006 været i stand til at genere et driftsmæssigt samlet overskud på ca. kr ,00. Dette er primært fremkommet via frivilligt arbejde både i ledelse og hvad angår det daglige vedligehold, opsyn og udlejning. Fonden stiller de fysiske rammer til rådighed for lokalområdets mange organiserede og selvorganiserede brugere. De forskellige brugere skal ikke bekymre sig om de fysiske rammer og kan således koncentrere sig om selve organiseringen og udøvelsen af deres respektive aktiviteter. Dette faktum stimulerer det omfattende frivillige foreningsarbejde og videreføre de stolte traditioner omkring frivillige ledere og ildsjæle ved at inddrage lokalområdets forskellige aldersgrupper. Herunder findes yderligere oplysninger om Fonden: Navn: Fonden Træningshuset i Asferg Adresse: Søndergade 17B, 8990 Fårup CVR: Bestyrelse: Henrik Vangsted, Formand Hans Henrik Winther, Næstformand Eva Kofoed Maarup, Kasserer Jens Grimstrup Larsen Karsten Klit 10. Tidsplan Vinter Forår 2012: Finansiering Forår 2012: Projektering Sommer 2012: Byggestart forventet byggeperiode ca. 6 8 måneder Forår 2013: Indvielse og ibrugtagning PIF Fodbold udfolder sig med fysisk træning i Træningshuset PROJEKTBESKRIVELSE Side 17 af 17

Korinth aktivitetscenter

Korinth aktivitetscenter Korinth aktivitetscenter - Mødestedet vi er fælles om i Korinth. Ambitionen er at udvikle de fysiske rammer, så de favner bredde og elite, høj puls og hvilepuls, inde og ude, organiseret og selvorganiseret

Læs mere

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE l KULTUR & FRITID. Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019

SOLRØD KOMMUNE l KULTUR & FRITID. Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019 SOLRØD KOMMUNE l KULTUR & FRITID Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019 Vedtaget af Solrød Byråd august 2014 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 2 HELHEDSPLANENS ORGANISERING... 3 METODE... 3 HELHEDSPLANENS

Læs mere

Samlingshuset. i Øster Brønderslev

Samlingshuset. i Øster Brønderslev Samlingshuset i Øster Brønderslev Baggrund og forløb Samlingshuset i Øster Brønderslev er resultatet af mange års overvejelser og snak, en del møder og undersøgelser samt et par års arbejde med planlægning

Læs mere

pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011

pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011 pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011 49 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011 O konkurrenceområdet 50 fremtidens bæredygtige

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Idrætslegepladser i. Danmark

Idrætslegepladser i. Danmark Idrætslegepladser i Danmark Idrætslegepladser i Et forskningsprojekt om lege- og idrætsmiljøer Danmark Et forskningsprojekt om lege- og idrætsmiljøer Benny Schytte Benny 1996 Schytte 1996 1 Idrætslegepladser

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Indledning og baggrund 2 De eksisterende anlæg Anlæggets placering i området 3 Nuværende indendørs faciliteter 3 Anlæggets styrker og svagheder 3 Indendørs

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Foreninger i forandring

Foreninger i forandring Foreninger i forandring HÆFTE IV fra forskningsprojektet Folkelig gymnastik i en moderne motionskultur Bjarne Ibsen og Peter Mindegaard Møller Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk

Læs mere

Natur- og Kulturcafé. på Gjøl Havn

Natur- og Kulturcafé. på Gjøl Havn Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn et sted der summer af liv på tværs af alder og interesser et bredt folkeligt lokalt forankret initiativ naturformidling kulturformidling limfjordsturisme naturaktiviteter

Læs mere

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Lokale- og Anlægsfonden Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Foto: Michael Reisch Foto: Thomas Petri Det er en god hal, fordi flere kan lave noget samtidig. Den er meget grøn. Der

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By! Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By! Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund Borgernes Handlingsplan 2009 Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund 1 1 Borgernes Helhedsplan er udarbejdet for Barrit Lokalråd i samarbejde med Hedensted Kommune af Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a.

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Idrætsudvalget, 27-08-2014 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødested: Madsby Legepark, Bakkehuset Mødetidspunkt:

Læs mere

Det er in at være ude

Det er in at være ude Det er in at være ude i Statsfængslet i Ringe Udeanlægget efter Udeanlægget før Evaluering af nyt udeanlæg i Statsfængslet i Ringe Benny Schytte 2010 DER ER 'IN' AT VÆRE UDE i Statsfængslet i Ringe. Evaluering

Læs mere

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab ReSTART LINDHOLM Et godt liv i Lindholm Helhedsplan Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark for Nykøbing F Boligselskab Boligselskabet Fjordparken Boligselskabet Vendersbo/Domea September 2007 FORORD OG

Læs mere