PROJEKTBESKRIVELSE TRÆNINGSHUSET ETAPE 2. Det eksisterende Træningshuset set fra nordvest.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTBESKRIVELSE TRÆNINGSHUSET ETAPE 2. Det eksisterende Træningshuset set fra nordvest."

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE TRÆNINGSHUSET ETAPE 2 Det eksisterende Træningshuset set fra nordvest. JUNI 2012

2 Indhold 1. Indledning Træningshuset Etape 2 Idé, vision og frivillighed Historien bag Træningshuset Hvorfor bygge igen? Det lokale engagement Virkelighed eller varm luft? Organisation Styregruppen bag Etape Nuværende og fremtidige brugere Fysiske rammer og planlagte indgreb Byggebeskrivelse Oversigtsplan Plan stueetage Plan 1. sal Facader Anlægsbudget Finansieringsplan Driftsbudget Træningshuset Etape 1 og 2 samlet Kommunale tilskud uddybende forklaring Ejerforhold Tidsplan Luftfoto af Træningshuset set fra sydvest. Eksisterende klubhus ses til venstre PROJEKTBESKRIVELSE Side 2 af 17

3 1. Indledning Nærværende findes ansøgning og projektbeskrivelse omhandlende udvidelsen af det eksisterende Træningshuset i Asferg i daglig tale Træningshuset Etape 2. Nedenstående beskriver grundlaget for at udvide kultur- og idrætsfaciliteterne i Asferg og i Purhus Idrætsforenings område samt hvilke muligheder det giver. Ligeledes gennemgås i korte træk historien bag byggeriet af Træningshuset i En succeshistorie der involverede mere end 250 frivillige og som vi aldrig bliver trætte af at fortælle! Vi håber nu at vi, med samme engagement og arbejdsiver som blev vist op til og under byggeriet i 2006, kan fuldende projektet og dermed støtte op om det store aktivitetsniveau som Træningshuset har skabt. 2. Træningshuset Etape 2 Idé, vision og frivillighed 2.1. Historien bag Træningshuset Historien bag Træningshuset (TH) i Asferg starter i 1999 hvor en gruppe lokale ildsjæle fik ideen til at bygge et hus hvor bl.a. Purhus Idrætsforening (PIF) kunne udøve sine idrætsaktiviteter. I første omgang var det primært en stærkt voksende gymnastikafdeling der skabte et behov for større og bedre faciliteter. En konstant medlemsfremgang gjorde det problematisk at få plads til alle aktive udøvere i gymnastiksalen på Asferg Skole. Ydermere måtte man, i perioder med skolefest, temadage og lignende, aflyse al træning. Den første initiativgruppe satsede på et byggeri i forbindelse med skolen. Det lykkedes ikke at få projektet gennemført og ideen blev i første omgang skrinlagt. Stædighed i initiativgruppen gjorde imidlertid at planer ulmede videre. F.eks. indsamlede den tilhørende støttegruppe Husboblerne penge ved den årlige torvedag. Torvedagen har siden, i samarbejde med bl.a. Asferg Borgerforening og PIF, udviklet sig til en årlig byfest, som samler deltagere fra Asfergs store opland. Husboblernes bankbog øges støt og roligt den dag i dag og har bl.a. bidraget økonomisk til projektudvikling af nærværende Etape 2. I 2004 blev der med udgangspunkt i den første initiativgruppe dannet en ny gruppe med henblik på at sætte skub i projektet igen. Denne gang valgte man at satse på en placering ved siden af det eksisterende klubhus og i tilknytning til eksisterende fodboldbaner. Projektet fik i denne anden runde hurtig medvind. Bl.a. lykkedes det via årvågenhed at skaffe kostbare limtræsspær til bygningen for noget nær afhentningspris! Projektet opnåede kæmpe opbakning fra lokalbefolkningen og det lokale erhvervsliv. En omfattende hustandsindsamling bidrog med kr Dette gav grobund for styregruppen og gav troen på at projektet kunne realiseres. Sideløbende foregik der en tæt dialog med Lokale- og Anlægsfonden (LOA), der endte med at bidrage væsentligt, både økonomisk og kvalitetsmæssigt, til projektets gennemførelse. Projektet nød også stor velvilje fra daværende Purhus Kommune. Undervejs i projektet gennemførtes kommunesammenlægningen og Purhus blev en del af Randers Kommune. Kommunen støttede projektet med både et kontant beløb og via løbende aftale om tilskud til driften af TH. Efter en sommer med over arbejdstimer udført af mere end 250 frivillige kunne man i efteråret 2006 indvie TH som det ser ud i dag. Der blev på rekordtid opført 675 m² idrætsfaciliteter til multifunktionelle aktiviteter. En fornuftig og stram styring af byggeriets økonomi sikrede et projekt hvor hver eneste krone blev vendt og forvandlet til byggematerialer for minimum den dobbelte værdi. Udgangspunktet var at vi har ingen penge og der udvistes stor kreativitet og velvilje fra alle kanter for at holde projektets samlede pris nede. Ved indvielsen i efteråret 2006 stod man således med et gældfrit hus med en samlet byggesum på kr excl. moms. PROJEKTBESKRIVELSE Side 3 af 17

4 PIF valgte allerede inden indvielsen at stifte en erhvervsdrivende fond: Fonden Træningshuset i Asferg (Fonden). Dette blev gjort for at sikre PIF økonomisk således at idrætsforeningen ikke skal lide tab hvis økonomien i driften af TH ikke hænger sammen. Som det fremgår i afsnit 8 er denne bekymring dog gjort til skamme. Træningshuset er kendt for sin markante facade som især i mørke, med aktivitet i huset, kan ses vidt omkring 2.2. Hvorfor bygge igen? TH blev i 2006 etableret uden bade- og omklædningsfaciliteter idet man ville benytte de eksisterende faciliteter i det gamle klubhus. Der var oprindeligt tiltænkt en sammenbygning af TH og det gamle klubhus i form af en forbindelsesgang. I forbindelse med projektudviklingen og etableringen af TH bliver Fonden og LOA imidlertid enige om at parkere sammenbygningen for at se tiden lidt an. Fonden er ikke umiddelbart tilfreds med tanken om at sammenkoble det nye flotte byggeri med det utidssvarende og nedslidte klubhus. Det gamle klubhus, der er mere end 30 år gammelt, er i meget dårlig stand og specielt bade- og omklædningsfaciliteterne er konstant genstand for stor utilfredshed og diskussion. Der er ganske enkelt ikke nogen som vil benytte bad og omklædning. Endvidere er det meget uhensigtsmæssigt, at man i vintermånederne skal ud af Træningshuset og bevæge sig 40 meter over i klubhuset for bare at kunne komme på toilet. Asferg Skole, som er en mindre landsbyskole med ca. 180 elever fra 0. til 6. klasse, er en betydende bruger af TH. Det opleves som et stigende problem for skolens lærere at få børnene til at bade i de ofte uhumske og ildelugtende omklædningsrum. TH har oplevet en stor stigning i aktivitetsniveauet. PIF s medlemstal har været støt stigende og har formået at tiltrække aktive unge som ældre - fra Randers og ud på landet. I efterårssæsonen 2011 kan PIF således noteres sig ca. 490 aktive medlemmer og omkring 50 trænere fordelt på fodbold, gymnastik, bordtennis og badminton. For at kunne bibeholde det nuværende aktivitetsniveau og fremadrettet fortsætte den positive tendens er det bydende nødvendigt at kunne tilbyde tidssvarende toilet-, bade- og omklædningsfaciliteter indenfor Træningshusets egne fysiske rammer. Lokalområdet er ikke forvænt med overflod af offentlige transportmidler, hvorfor de mange børn og unge brugere ofte skal hentes og bringes. Det er således tanken, at mor og far skal kunne tilbydes aktiviteter i samme tidsrum som børn og unge dyrker deres fysiske og/eller sociale aktivitet. Projektet indeholder derfor forskellige muligheder herfor i form af f.eks. fitness og spinning. Gennem årene har der været diskuteret større tilbygninger end omtalt i dette materiale med mange flere aktivitetsmuligheder. Efter mange og lange drøftelser er projektet kogt ned til noget som gruppen føler løser de basale krav som vi har stillet. Projektet har en overkommelig økonomisk ramme og en drift som vi, med baggrund i erfaringen fra 5 års drift af TH, kan magte. PROJEKTBESKRIVELSE Side 4 af 17

5 2.3. Det lokale engagement Virkelighed eller varm luft? Det overordnede tema omkring TH og det kommende projekt Etape 2 - er en styrkelse af lokalsamfundets sammenhold, samvær, trivsel og livskvalitet. Landsbyen Asferg er omdrejningspunkt i Asferg skoledistrikt der danner basis for PIF og TH s virkeområde. Om end vi ikke er placeret i et officielt udkantsområde mærker vi dog dagligt udfordringer som opland og lille landsbysamfund i skyggen af Randers by. Der tales meget om landsbydød, skolelukninger og flugt fra landdistrikterne. Hos os er der ingen tvivl om at kun vi selv kan gøre noget for at vores lokalsamfund forbliver et levende sted med lys og luft. Her er heldigvis mange der bidrager til at netop vores lille samfund er et sted hvor man får lyst til at bosætte sig på grund af områdets naturherligheder og varierende tilbud til fritidslivet. Styregruppen har derfor gennem hele det hidtidige projektforløb inddraget borgere og brugere for at sikre den lokale forankring. Projektet kan opdeles i forskellige faser; projektudvikling, fundraising, gennemførelse og efterfølgende brug af de forskellige faciliteter. Hos os bliver det hele betragtet som en samlet proces der på hver sin måde er med til at udfordre og udvikle hele lokalområdet. Det kan ikke anfægtes at det er hele lokalområdets projekt. Vi er alle fælles om at få det til at ske og der er stor forståelse for og accept af at man hver især bidrager og byder ind med det man nu kan. Der er brug for alle færdigheder og kvalifikationer på forskellige tidspunkter i projektforløbet. Det er meget vigtigt for lokalområdet overlevelse at kunne tilbyde sunde multifunktionelle og trivselsfremmende rammer til udfoldelse af de mange forskellige aktiviteter. Et fælles samlingssted for alle aldersgrupper til udfoldelse af bevægelse, kultur, kunst og sociale aktiviteter i en bred vifte fra cafe, byfest og forsamlingshus til leg, motion og idræt. Der er flere eksempler på lokale ildsjæle der brænder for en sag og arrangerer forskellige aktiviteter. Vi har stor respekt for at der skal være plads til såvel organiserede som selvorganiserede grupper. Projektet er således med til at videreudvikle lokalområdet og stimulere det omfattende frivillige foreningsarbejde. Det er vores ambition at videreføre de stolte traditioner vi har omkring frivillige ledere og ildsjæle. Nærværende projekt afspejler til fulde dette faktum. Som tidligere nævnt var mere end 250 frivillige involveret i byggeriet af TH i Det være sig i planlægningen, byggestyring, selve byggearbejdet og bespisning af håndværkerne. Dette stod på weekend efter weekend gennem et helt sommerhalvår! Asferg Skoledistrikt har ca indbyggere og vi synes godt vi må prale af at vi kunne aktivere over 10 % af dem i projektet. 3. Organisation Styregruppen bag Etape 2 Styregruppen, der er nedsat af Fonden og PIF, har påtaget sig at stå for projektet helt frem til overdragelsen af det færdige byggeri. Herefter varetager de to bestyrelser i PIF og Fonden den daglige ledelse af TH s drift og aktiviteterne i og omkring huset. Styregruppen har følgende opgaver: Projekt- og idéudvikling Fremskaffelse af anlægsfinansiering Forhandling af driftsindtægter og refusioner med Randers Kommune samt takster for brugerbetaling for brugerne. Udarbejdelse af anlægs- og driftsbudgetter Gennemførelse af byggeriet herunder byggestyring, tilsyn og koordinering af frivilligt arbejde Overdragelse af færdigt byggeri til Fonden Styregruppen er sammensat bredt af lokale ildsjæle med forskelligartede baggrunde, indgangsvinkler og interesser. Sammensætningen gør at der indenfor gruppen findes betydelige PROJEKTBESKRIVELSE Side 5 af 17

6 erfaringer og faglige kompetencer indenfor byggeri, byggestyring, projekthåndtering og økonomistyring. Derudover er styregruppens medlemmer aktive deltagere eller trænere/ledere i lokalområdets mange forskellige organisationer og foreninger. Styregruppen bag projektet består af: Jens Larsen Rapstrader, DLF Trifolium Formand i PIF Bestyrelsesmedlem i Fonden Kompetencer: Organisering Kontakt til Randers Kommune og LOA Henrik Vangsted Direktør, Myhlenberg A/S Kompetencer: Formand i Fonden Aktiv i Purhus IF Gymnastikorganet Fodbold- og gymnastikleder Byggestyring og byggeteknik Ole Lynge Byggeleder, Myhlenberg A/S Kompetencer: Aktiv i Husboblerne Byggestyring Kurt Henriksen Salgskonsulent, SKIOLD A/S Kompetencer: Bestyrelsesmedlem, Skolebestyrelsen, Asferg Skole Aktiv i Husboblerne Organisering, mødeplanlægning, sekretær Lars J. Jespersen Redder, Falck A/S Kompetencer: Fodboldleder Idémager, døråbner Claus Edelgaard Controller, TV2 Østjylland Kompetencer: Økonomistyring, finansiering og budgetter Fundraising PROJEKTBESKRIVELSE Side 6 af 17

7 4. Nuværende og fremtidige brugere TH har siden opførelsen i 2006 været samlingspunkt for alle lokalområdets borgere både i organiserede såvel som i selvorganiserede grupper. Af nuværende brugere kan nævnes følgende: Purhus Idrætsforening o Fodbold o Gymnastik o Badminton o Bordtennis Randers Cheerleaders Asferg Skole og SFO Daginstitutionen Svalereden Asferg Daginstitutionen Børnehuset Gassum Asferg Borgerforening Fårup Børnehave Dagplejere private og kommunale Husboblerne (støttegruppe for TH) Fællesskab og Trivsel Asferg Arrangementsforening o Selvorganiseret gruppe som skaber liv i lokalsamfundet o Nystiftet forening som arrangerer kulturelle aktiviteter Træningshuset har følt vigtigheden af at tilbyde Asferg Skole moderne faciliteter og har derfor lavet en yderst favorabel pris på denne udlejning. 5. Fysiske rammer og planlagte indgreb 5.1. Byggebeskrivelse Tilbygningen Den eksisterende bygning har et meget markant arkitektonisk udtryk, hvor især tagudhænget og glasfacaden mod vest er blevet kendetegnende for bygningen. Det har derfor været vigtigt i udformningen af tilbygningen at denne fik et klart geometrisk udtryk, der er med til at fremhæve eksisterende bygning. Ved at lave en 2 etagers bygning som et firkantet volumen fremhæves det karakteristiske tag på eksisterende bygning. Tilbygningen sammenbygges med TH i den nordlige ende. Projektet indeholder i hovedpunkter følgende: Depot- og boldrum for udendørs aktiviteter Vindfang Foyerområde Klublokale/Møderum Anretterkøkken med depot Handicaptoilet og pusleplads Omklædningsrum Toiletter Salen, et aktivitets- og bevægelsesrum Beskrivelse af funktionerne i stueplan Vindfanget skal fungere som traditionel luftsluse mellem udeområdet og foyerområdet. I Foyerområdet tænkes opsat en foldevæg der giver mulighed for en underinddeling af området, således at der skabes mulighed for flere aktivitetszoner i områder. Funktionsmæssigt skal foyerområdet supplere den eksisterende bygnings indskudte etage og opfylde behovet for et forældre- venterum. Dette venterum er adskilt fra salen i det eksisterende Træningshuset samtidig med at der er mulighed for visuel kontakt til aktiviteterne i salen. Foyeren er udformet så den kan blive omdrejningspunkt i bygningen, dels kan brugerne af huset mødes uformelt, men der vil også være mulighed for at opfylde ønsket om f.eks. indretning af lektiecafé, opsætning af computerfaciliteter - alle aktiviteter der understøtter ønsket om et levende TH, der kan tilpasse sig og ændre sig i takt med at brugerne ønsker det. I foyerområdet vil der være en åben trappe til 1. sal, ligesom der er adgang til omklædningsrummene i stueplan. PROJEKTBESKRIVELSE Side 7 af 17

8 I tæt kontakt med foyerområdet er placeret et anrettekøkken med tilhørende depot. Køkkenets primære funktion er at understøtte aktiviteterne i huset. Omklædningsrummene er udformet efter grundige analyser af behov og med ideen om at minimere spildarealer. Når brugerne er til aktiviteter lægger de deres tøj ind i reolsystemer umiddelbart bag bænkene således at bænkene er fri for personlige ejendele. Denne løsning betyder at der kan blive et større flow i de enkelte omklædningsrum. Således vil 4 stk. omklædningsrum fordelt på 2 etager dække behovet. Omklædningsrummene i stuen vil hovedsagelig blive brugt til barfods- / indendørsidrætter og 1. sal til fodbold / udendørsidrætter. Vi har bevidst valgt at lade toiletfaciliteter være knyttet til gangarealer og ikke ligge i omklædningsrummene. I stueplan er placeret et Klublokale/Mødelokale i den østlige ende af tilbygningen. Lokalet giver mulighed for en mere tilbagetrukket aktivitet der både kan knyttet sig til husets sportslige aktiviteter - såsom taktikmøder, kurser, formidling, foreningsmøder mm, men som også giver mulighed for at andre kan afholde møder, seminarer mm. På 1. sal er Salen placeret Salen er tænkt som en udvidelse af aktiviteterne i Træningshuset. Foruden fitnessudstyr, spejlvæg og lign, skal den danne rammen om flere nye aktiviteter som f.eks. spinning, bevægelses- og rytmikhold, børnegymnastik, dansestudie, pilates, mm. Det centrale i rummet er fleksibiliteten til at udnytte rummets potentiale, samtidig med at man vil have en god visuel kontakt til salen i Træningshuset og med varierede kig mod landskabet og byen. Det er intentionen at huset kan rumme et bredt spektrum af aktiviteter, og at rammerne giver udfoldelsesmuligheder og at udvidelsen bliver en berigelse til den eksisterende hal og et supplement der genererer nye oplevelser og nye aktiviteter. Træningshuset er udstyret med springgrav og har omfattende og varieret udstyr til f.eks. leg, gymnastik og badminton samt moderne AV-anlæg med storskærm og prof. lydanlæg PROJEKTBESKRIVELSE Side 8 af 17

9 5.2. Oversigtsplan Til boldbaner Indgang Eksisterende bygning Legeplads Boldbane Træ Mobil pullert Lampe Tilbygning Purhus Idrætsforening Søndergade 17, Asferg 8990 Fårup Matr nr. 1 am, Asferg By, Asferg Grundareal Eksisterende klubhus(nedrives) m2 287m2 552m2 Nyt Træningshus Etape II stueplan 273m2 Etape II 1. Salsplan 269m2 S Ø ND E R G A D E Eksisterende bygning nedrives Tilbygning PROJEKTBESKRIVELSE Side 9 af 17

10 5.3. Plan stueetage PROJEKTBESKRIVELSE Side 10 af 17

11 5.4. Plan 1. sal PROJEKTBESKRIVELSE Side 11 af 17

12 5.5. Facader PROJEKTBESKRIVELSE Side 12 af 17

13 6. Anlægsbudget Byggeomkostninger ifølge tilbud af d. 25. januar Inventar mv. 150 Revisor 10 Total: Alle beløb i kr. excl. moms Som det fremgår arbejder Styregruppen som udgangspunkt kun med ét tilbud på selve byggeriet af Etape 2. Vi har valgt at koncentrere vores indsats omkring et samarbejde med Myhlenberg A/S som er lokalt forankret via firmaets ejerskab og ledelse. Myhlenberg A/S var også hovedentreprenør på opførslen af Træningshuset i 2006 og det gode samarbejde om at skabe et byggeri under hensyntagen til en stram økonomi ønskes videreført i Etape 2. Samarbejdet med Myhlenberg A/S sker i en form for partnerskab hvor der arbejdes med åbne tilbud, kalkulationer og økonomistyring i selve byggeforløbet. Ligeledes er intentionen at inddrage lokale håndværkere på fagentrepriser. Hovedformålet med denne konstellation er at vi kan opføre et byggeri til lavest mulige pris og hvor bidrag fra frivilliges arbejdskraft og lokale håndværker slår 100 % igennem på byggeriets samlede pris. Denne fremgangsmåde understøtter hele Træningshusets og Etape 2 s fundament som bygger på lokalt engagement og frivillighed. Vi forsøger at klare alt lokalt. Både via frivillige bidrag, arbejde såvel som direkte kontante tilskud og sponsorater i form af lokale erhvervsdrivendes forankring i projektet. 7. Finansieringsplan Fonden Træningshuset i Asferg 800 Husboblerne 300 Purhus Idrætsforening 100 Lokale- og anlægsfonden 200 LAG, Randers Randers kommune og anden offentlig Sponsorer og private bidrag 400 Fonde 400 Frivilligt arbejde, timer á kr. 100, Samlet egenfinansiering og bidrag: Lån DGI Foreningsfitness 400 Kreditforeningslån Total: Alle beløb i kr excl. moms PROJEKTBESKRIVELSE Side 13 af 17

14 Fonden s oparbejdede overskud kanaliseres direkte ind i det nye projekt ligesom der er tilsagn fra Husboblerne, PIF og LOA om økonomiske bidrag til projektet. I opførelsen af TH indgik frivilligt arbejde med op imod 25 % af den samlede anlægssum eller i alt ca arbejdstimer. Derfor anses det som en selvfølge at der også i nærværende projekt vil blive ydet en stor frivillig indsats. Det vurderes dog at indholdet af Etape 2 med f.eks. omklædningsrum, badefaciliteter og køkken indgår flere specialiserede byggeprocesser hvor andelen af frivillig arbejdskraft er mindre oplagt. Derfor er der i Etape 2 kun indregnet frivillige arbejdstimer. Alt i alt indgår den totale egenfinansiering, excl. låntagning, med minimum kr hvilket svarer til 23 % af den samlede anlægssum. Der arbejdes løbende med sponsorer og private bidrag samt fonde. Bidrag fra Byggeriets Ildsjæle vil høre til her. Indtægterne fra bl.a. fonde er i finansieringsplanen sat forholdsvis lavt idet der ønskes sikkerhed for at projektet kan realiseres med et fornuftigt driftsbudget på trods af at der påregnes låntagning til projektet. Fonden Træningshuset i Asferg er momsregistreret og vil stå som bygherre af Etape 2. Der forudsættes således fuld momsrefusion på alle momspligtige ydelser. I løbet af rekordtid og via primært frivilligt arbejde i weekender, dukkede Træningshuset op af jorden i løbet af sommeren 2006 PROJEKTBESKRIVELSE Side 14 af 17

15 8. Driftsbudget Træningshuset Etape 1 og 2 samlet Indtægter Kommunalt tilskud inkl. nuværende tilskud til Etape Foreningsbetaling 94 Indtægter i alt 736 Udgifter Ejendomsskat 20 Bygningsforsikring 15 Indbo- og Erhvervsforsikring 18 Bygningsvedligehold, indvendig og udvendig 88 Udvendig vedligeholdelse, grusarealer, legeplads m.m. 10 Snerydning 12 Vand, varme, el - Træningshuset - Etape 1 73 Vand, varme, el - Træningshuset - Etape Revision 15 Pedel og rengøring 178 Arbejdsskadeforsikring 11 Diverse 24 Renter 79 Udgifter i alt 657 Driftsresultat i alt: 79 Afdrag lån 40 Likviditet 39 Alle beløb i kr excl. moms Kommunalt driftstilskud fra Randers Kommune er baseret på en videreførelse af den nuværende aftale omkring TH omhandlende arealtilskud, grundtilskud og aktivitetstilskud. Ligeledes overføres den nuværende aftale med hensyn til refusionsopgørelse vedrørende det eksisterende klubhus. Endvidere forudsættes der kommunalt aktivitetstilskud vedrørende Salen indeholdt i Etape 2, samt arealtilskud på det samlede areal. Foreningsbetalingen, egenbetaling/brugerbetaling, afspejler et forøget aktivitetsniveau primært hos de største brugere PIF og Randers Cheerleaders. Fonden vil efter opførelsen af Etape II stå for driften af det samlede ejendomskompleks. Der forudsættes således fuld momsrefusion på alle momspligtige ydelser Kommunale tilskud uddybende forklaring Nedenstående er opstillet en forklaring til driftsomkostningen for Randers Kommune. Som det ses er der tale om en stigning på arealet og på aktivitetslokaler. Disse tilskud belaster ikke Randers Kommune ved øget aktivitetsniveau i Etape 2. Med fokus på bæredygtigt byggeri og de energiforanstaltninger som ligger heri kan driften holdes på et niveau der svarer til normalt aktivitetsniveau. PROJEKTBESKRIVELSE Side 15 af 17

16 Driftstilskud og refusion af klubhus Refusion, klubhus 75 % og omklædningsrum 100 % (1) ,00 "Udskudt" refusion pga. manglende brug 60 % (2) ,00 Vedligehold eksisterende klubhus 75 % af kr. 75,00 (287 m 2 á 56,25) (3) ,75 I alt kr.: (4) , ,75 Driftstilskud af Etape 2 Arealtilskud = Ekstra m 2 (650 m 2 á 97,00) (5) ,00 Aktivitetstilskud = Ekstra aktivitetslokaler (6) ,00 Drift (7) ,00 I alt samlet drift ifølge driftsbudget ,00 Reelt øget tilskud fra Randers Kommune ,25 Noter: 1. Der er gennem de senere år blevet refunderet kr ,00 fra kommunen vedr. driften af det eksisterende klubhus. 2. Hvis refusionen sidestilles med den aktivitet som Træningshuset har, vil det reelle tilskud være ca. 60 % højere end det der er blevet givet. Brugerne af Træningshuset har fravalgt at bruge faciliteterne pga. den forholdsvis dårlige standard som det eksisterende klubhus har. 3. Budgetmæssigt kalkuleres der med kr. 75,00 pr. m 2 til vedligehold - heraf 75 % refusion. 4. Med over 300 gymnaster, som under normale forhold ville bruge badefaciliteterne, ville dette have været den normale driftsomkostning. Ved omfattende renovering af badefaciliteterne og en mellemgang mellem klubhus og Træningshuset vil dette være scenariet fremadrettet. 5. Der søges arealtilskud til ca. 650 m 2, svarende til det areal som Træningshuset udvides med. Efter udvidelsen vil det samlede areal være på ca m Der søges aktivitetstilskud til de lokaler hvor der kan laves aktiviteter som f.eks. fitness, motoriktræning mm. Dette tilskud udelukker at foreninger kan søge lokaletilskud til lokalerne. 7. Der søges tilskud til drift af omklædningsrum og klublokaler i Træningshuset svarende til beregnet niveau for det eksisterende klubhus. PROJEKTBESKRIVELSE Side 16 af 17

17 9. Ejerforhold Det nuværende Træningshuset i Asferg ejes af den erhvervsdrivende fond Fonden Træningshuset i Asferg. Fondens bestyrelse består af 5 medlemmer og har siden etableringen i 2006 udelukkende været drevet af lokale frivillige kræfter der alle har arbejdet ulønnet, Fonden har siden etableringen i 2006 været i stand til at genere et driftsmæssigt samlet overskud på ca. kr ,00. Dette er primært fremkommet via frivilligt arbejde både i ledelse og hvad angår det daglige vedligehold, opsyn og udlejning. Fonden stiller de fysiske rammer til rådighed for lokalområdets mange organiserede og selvorganiserede brugere. De forskellige brugere skal ikke bekymre sig om de fysiske rammer og kan således koncentrere sig om selve organiseringen og udøvelsen af deres respektive aktiviteter. Dette faktum stimulerer det omfattende frivillige foreningsarbejde og videreføre de stolte traditioner omkring frivillige ledere og ildsjæle ved at inddrage lokalområdets forskellige aldersgrupper. Herunder findes yderligere oplysninger om Fonden: Navn: Fonden Træningshuset i Asferg Adresse: Søndergade 17B, 8990 Fårup CVR: Bestyrelse: Henrik Vangsted, Formand Hans Henrik Winther, Næstformand Eva Kofoed Maarup, Kasserer Jens Grimstrup Larsen Karsten Klit 10. Tidsplan Vinter Forår 2012: Finansiering Forår 2012: Projektering Sommer 2012: Byggestart forventet byggeperiode ca. 6 8 måneder Forår 2013: Indvielse og ibrugtagning PIF Fodbold udfolder sig med fysisk træning i Træningshuset PROJEKTBESKRIVELSE Side 17 af 17

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne LYNE HALLEN KLOSTERVEJ 3 6880 TARM Tlf. 7525 0383 www.lynehallen.dk hallen@lyne.dk Indhold Beskrivelse af projektet... 2 Formålet med projektet...

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Et aktivitetscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY Som mange andre landsbyer er Barrit i disse år udfordret af manglende tilflytning, stagnerende hussalg, lukning af butikker og faldende børnetal i skole og børnehave.

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v.

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. 00.30.08P20 08 1676 I forbindelse med budgetlægningen for 2009-2012 foreligger der en lang række anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet. Nogle af disse

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

ETABLERING AF HANDICAPTOILET I ALSLEV FORSAMLINGSHUS

ETABLERING AF HANDICAPTOILET I ALSLEV FORSAMLINGSHUS ETABLERING AF HANDICAPTOILET I ALSLEV FORSAMLINGSHUS OPLYSNINGER OM ANSØGER Alslev er beliggende mellem Esbjerg og Varde i et område med øget bosætning/nybygning/tilflytning. Forsamlingshuset er et centralt

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indsamlermappe Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indbetalingsvejledning kontant En ny hal Hvorfor?

Læs mere

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Indhold Behov... 2 Motivation... 2 Banens placering... 2 Økonomi ved etablering... 5 Drift... 5 Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet... 6 Tidsplan...

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Kraghede Idræts- og Borgerforening Juni 2010

Kraghede Idræts- og Borgerforening Juni 2010 LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune Kraghede Idræts- og Borgerforening Juni 2010 Samvær på Øster-, Vester Kraghede og Nejst 1. Projekt-titel: Samvær på Øster-, Vester Kraghede

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program Volsted Velkommen by og til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program 1. Status ved Volsted Forsamlingshusudvalg 2. Aalborg Kommune og forsamlingshuse

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Samlingshuset. i Øster Brønderslev

Samlingshuset. i Øster Brønderslev Samlingshuset i Øster Brønderslev Baggrund og forløb Samlingshuset i Øster Brønderslev er resultatet af mange års overvejelser og snak, en del møder og undersøgelser samt et par års arbejde med planlægning

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Overordnet udviklingsplan for et udvidet X-hus Medborger-kulturhus I Vester Hæsinge

Overordnet udviklingsplan for et udvidet X-hus Medborger-kulturhus I Vester Hæsinge Overordnet udviklingsplan for et udvidet X-hus Medborger-kulturhus I Vester Hæsinge X-huset (bygningerne) stod færdigt I 1993, som et lokalt projekt opført af frivillige kræfter. Bygningen er en tilbygning

Læs mere

Det nye Sæby Fritidscenter

Det nye Sæby Fritidscenter Sæby, den 04.04.14. Ansøgning om udvidelse af Sæby Fritidscenter. For at efterkomme vore mange brugers behov for mere plads og bedre forhold, ansøger vi herved Frederikshavn Kommune om tilladelse til at

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Bold & Bevægelse leg bevægelse sundhed - sport børn unge voksne seniorer hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Projektbeskrivelse Bold & bevægelse på Herlufsholm Idrætscenter Der etableres

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling

Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling Gormshallen og Jelling forenede Sportsklubber arbejder i øjeblikket på at afdække mulighederne

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

IK Frem Motionscenter Suldrup. Arena Rebild / Stensbohallen. udlejer til IK Frem

IK Frem Motionscenter Suldrup. Arena Rebild / Stensbohallen. udlejer til IK Frem IK Frem Motionscenter Suldrup Arena Rebild / Stensbohallen udlejer til IK Frem Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. udvidelse af Stensbohallen... 4 3. Lejekontrakt med IK Frem, Sønderup Suldrup Idrætsforening...

Læs mere

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål Bestyrelsen : 01.02.2015 Forslag til Vision og Strategi 2015 Baggrund Vision og Strategi indeholder de værdier, som klubben vil være kendt for og sætter en retning for den udvikling, vi ønsker i forhold

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

PROJEKT- BESKRIVELSE. Målgruppe Målgruppen for dette projekt er kreative personer og foreninger i lokalområdet.

PROJEKT- BESKRIVELSE. Målgruppe Målgruppen for dette projekt er kreative personer og foreninger i lokalområdet. 1 / nyt kulturrum til gasværket PROJEKT- BESKRIVELSE Visionen Kulturen skal være der hvor beboerne er. Gasværket er i dag rammen om en lang række forening og initiativer, der medvirker til at styrke den

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg 6 Nytænkning I En ny tilbygning og ny facade med store vinduespartier og stor indre gennemsigtighed har forvandlet Vissenbjerg Hallerne fra et mørkt og tillukket sted

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Fremtidens spejderbyggeri

Fremtidens spejderbyggeri Fremtidens spejderbyggeri Indhold Om Lokale- og Anlægsfonden Spejderliv og friluftsliv To eksempelprojekter Spejderhytte Spejder lejr Spørgsmål Lokale- og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter.

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev landsbycenter.

Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev landsbycenter. Faaborg-midtfyn kommune Hillerslev den 23/2 12 Job og Aktiv Kultur og Fritids udvalgt, Fagsekretariatet Plan og Kultur. Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Hørsholm kommune Udbygningsplan

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

TVÆRHUSET ET MULTIFUNKTIONSHUS PÅ CHRISTIANSHAVN

TVÆRHUSET ET MULTIFUNKTIONSHUS PÅ CHRISTIANSHAVN CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM. CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE. VO R F R E L S E R S K I R K E 1 INDHOLD VISION 3 VIRKELIGGØRELSE AF PROJEKTET 5 INSTITUTIONERNE - HVEM ER VI OG HVAD VIL VI 6 Vor Frelsers Kirke

Læs mere

FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan?

FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan? FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan? Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden Nr. Vium Skole, Erik Brandt Dam Arkitekter Nr. Vium Skole, Erik Brandt Dam Arkitekter SKÅDE

Læs mere

Projekt Mols i udvikling projektansøgning

Projekt Mols i udvikling projektansøgning Projekt Mols i udvikling projektansøgning August 2014 = DGI Faciliteter & Lokaludvikling Projekt Mols i udvikling Arbejdsgruppen Mols i udvikling. Molsskolen v. skoleleder Claus Peter Olesen IF Mols v.

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 2. Institutionens/Afdelingens navn: Skole & Unge Adresse: Projektejer: Dorrit Christensen Projektleder: Erik Vestergaard

Læs mere

Korinth aktivitetscenter

Korinth aktivitetscenter Korinth aktivitetscenter - Mødestedet vi er fælles om i Korinth. Ambitionen er at udvikle de fysiske rammer, så de favner bredde og elite, høj puls og hvilepuls, inde og ude, organiseret og selvorganiseret

Læs mere

SVANNINGE HALLEN I FORANDRING

SVANNINGE HALLEN I FORANDRING SVANNINGE HALLEN I FORANDRING Fra hal til idræts og aktivitets center. Sekundære haller i kommunerne er nød til at tænke i forandring. Svanninge hallen er en traditionel rundbue hal fra midt 70 erne med

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere