PROJEKTBESKRIVELSE TRÆNINGSHUSET ETAPE 2. Det eksisterende Træningshuset set fra nordvest.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTBESKRIVELSE TRÆNINGSHUSET ETAPE 2. Det eksisterende Træningshuset set fra nordvest."

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE TRÆNINGSHUSET ETAPE 2 Det eksisterende Træningshuset set fra nordvest. JUNI 2012

2 Indhold 1. Indledning Træningshuset Etape 2 Idé, vision og frivillighed Historien bag Træningshuset Hvorfor bygge igen? Det lokale engagement Virkelighed eller varm luft? Organisation Styregruppen bag Etape Nuværende og fremtidige brugere Fysiske rammer og planlagte indgreb Byggebeskrivelse Oversigtsplan Plan stueetage Plan 1. sal Facader Anlægsbudget Finansieringsplan Driftsbudget Træningshuset Etape 1 og 2 samlet Kommunale tilskud uddybende forklaring Ejerforhold Tidsplan Luftfoto af Træningshuset set fra sydvest. Eksisterende klubhus ses til venstre PROJEKTBESKRIVELSE Side 2 af 17

3 1. Indledning Nærværende findes ansøgning og projektbeskrivelse omhandlende udvidelsen af det eksisterende Træningshuset i Asferg i daglig tale Træningshuset Etape 2. Nedenstående beskriver grundlaget for at udvide kultur- og idrætsfaciliteterne i Asferg og i Purhus Idrætsforenings område samt hvilke muligheder det giver. Ligeledes gennemgås i korte træk historien bag byggeriet af Træningshuset i En succeshistorie der involverede mere end 250 frivillige og som vi aldrig bliver trætte af at fortælle! Vi håber nu at vi, med samme engagement og arbejdsiver som blev vist op til og under byggeriet i 2006, kan fuldende projektet og dermed støtte op om det store aktivitetsniveau som Træningshuset har skabt. 2. Træningshuset Etape 2 Idé, vision og frivillighed 2.1. Historien bag Træningshuset Historien bag Træningshuset (TH) i Asferg starter i 1999 hvor en gruppe lokale ildsjæle fik ideen til at bygge et hus hvor bl.a. Purhus Idrætsforening (PIF) kunne udøve sine idrætsaktiviteter. I første omgang var det primært en stærkt voksende gymnastikafdeling der skabte et behov for større og bedre faciliteter. En konstant medlemsfremgang gjorde det problematisk at få plads til alle aktive udøvere i gymnastiksalen på Asferg Skole. Ydermere måtte man, i perioder med skolefest, temadage og lignende, aflyse al træning. Den første initiativgruppe satsede på et byggeri i forbindelse med skolen. Det lykkedes ikke at få projektet gennemført og ideen blev i første omgang skrinlagt. Stædighed i initiativgruppen gjorde imidlertid at planer ulmede videre. F.eks. indsamlede den tilhørende støttegruppe Husboblerne penge ved den årlige torvedag. Torvedagen har siden, i samarbejde med bl.a. Asferg Borgerforening og PIF, udviklet sig til en årlig byfest, som samler deltagere fra Asfergs store opland. Husboblernes bankbog øges støt og roligt den dag i dag og har bl.a. bidraget økonomisk til projektudvikling af nærværende Etape 2. I 2004 blev der med udgangspunkt i den første initiativgruppe dannet en ny gruppe med henblik på at sætte skub i projektet igen. Denne gang valgte man at satse på en placering ved siden af det eksisterende klubhus og i tilknytning til eksisterende fodboldbaner. Projektet fik i denne anden runde hurtig medvind. Bl.a. lykkedes det via årvågenhed at skaffe kostbare limtræsspær til bygningen for noget nær afhentningspris! Projektet opnåede kæmpe opbakning fra lokalbefolkningen og det lokale erhvervsliv. En omfattende hustandsindsamling bidrog med kr Dette gav grobund for styregruppen og gav troen på at projektet kunne realiseres. Sideløbende foregik der en tæt dialog med Lokale- og Anlægsfonden (LOA), der endte med at bidrage væsentligt, både økonomisk og kvalitetsmæssigt, til projektets gennemførelse. Projektet nød også stor velvilje fra daværende Purhus Kommune. Undervejs i projektet gennemførtes kommunesammenlægningen og Purhus blev en del af Randers Kommune. Kommunen støttede projektet med både et kontant beløb og via løbende aftale om tilskud til driften af TH. Efter en sommer med over arbejdstimer udført af mere end 250 frivillige kunne man i efteråret 2006 indvie TH som det ser ud i dag. Der blev på rekordtid opført 675 m² idrætsfaciliteter til multifunktionelle aktiviteter. En fornuftig og stram styring af byggeriets økonomi sikrede et projekt hvor hver eneste krone blev vendt og forvandlet til byggematerialer for minimum den dobbelte værdi. Udgangspunktet var at vi har ingen penge og der udvistes stor kreativitet og velvilje fra alle kanter for at holde projektets samlede pris nede. Ved indvielsen i efteråret 2006 stod man således med et gældfrit hus med en samlet byggesum på kr excl. moms. PROJEKTBESKRIVELSE Side 3 af 17

4 PIF valgte allerede inden indvielsen at stifte en erhvervsdrivende fond: Fonden Træningshuset i Asferg (Fonden). Dette blev gjort for at sikre PIF økonomisk således at idrætsforeningen ikke skal lide tab hvis økonomien i driften af TH ikke hænger sammen. Som det fremgår i afsnit 8 er denne bekymring dog gjort til skamme. Træningshuset er kendt for sin markante facade som især i mørke, med aktivitet i huset, kan ses vidt omkring 2.2. Hvorfor bygge igen? TH blev i 2006 etableret uden bade- og omklædningsfaciliteter idet man ville benytte de eksisterende faciliteter i det gamle klubhus. Der var oprindeligt tiltænkt en sammenbygning af TH og det gamle klubhus i form af en forbindelsesgang. I forbindelse med projektudviklingen og etableringen af TH bliver Fonden og LOA imidlertid enige om at parkere sammenbygningen for at se tiden lidt an. Fonden er ikke umiddelbart tilfreds med tanken om at sammenkoble det nye flotte byggeri med det utidssvarende og nedslidte klubhus. Det gamle klubhus, der er mere end 30 år gammelt, er i meget dårlig stand og specielt bade- og omklædningsfaciliteterne er konstant genstand for stor utilfredshed og diskussion. Der er ganske enkelt ikke nogen som vil benytte bad og omklædning. Endvidere er det meget uhensigtsmæssigt, at man i vintermånederne skal ud af Træningshuset og bevæge sig 40 meter over i klubhuset for bare at kunne komme på toilet. Asferg Skole, som er en mindre landsbyskole med ca. 180 elever fra 0. til 6. klasse, er en betydende bruger af TH. Det opleves som et stigende problem for skolens lærere at få børnene til at bade i de ofte uhumske og ildelugtende omklædningsrum. TH har oplevet en stor stigning i aktivitetsniveauet. PIF s medlemstal har været støt stigende og har formået at tiltrække aktive unge som ældre - fra Randers og ud på landet. I efterårssæsonen 2011 kan PIF således noteres sig ca. 490 aktive medlemmer og omkring 50 trænere fordelt på fodbold, gymnastik, bordtennis og badminton. For at kunne bibeholde det nuværende aktivitetsniveau og fremadrettet fortsætte den positive tendens er det bydende nødvendigt at kunne tilbyde tidssvarende toilet-, bade- og omklædningsfaciliteter indenfor Træningshusets egne fysiske rammer. Lokalområdet er ikke forvænt med overflod af offentlige transportmidler, hvorfor de mange børn og unge brugere ofte skal hentes og bringes. Det er således tanken, at mor og far skal kunne tilbydes aktiviteter i samme tidsrum som børn og unge dyrker deres fysiske og/eller sociale aktivitet. Projektet indeholder derfor forskellige muligheder herfor i form af f.eks. fitness og spinning. Gennem årene har der været diskuteret større tilbygninger end omtalt i dette materiale med mange flere aktivitetsmuligheder. Efter mange og lange drøftelser er projektet kogt ned til noget som gruppen føler løser de basale krav som vi har stillet. Projektet har en overkommelig økonomisk ramme og en drift som vi, med baggrund i erfaringen fra 5 års drift af TH, kan magte. PROJEKTBESKRIVELSE Side 4 af 17

5 2.3. Det lokale engagement Virkelighed eller varm luft? Det overordnede tema omkring TH og det kommende projekt Etape 2 - er en styrkelse af lokalsamfundets sammenhold, samvær, trivsel og livskvalitet. Landsbyen Asferg er omdrejningspunkt i Asferg skoledistrikt der danner basis for PIF og TH s virkeområde. Om end vi ikke er placeret i et officielt udkantsområde mærker vi dog dagligt udfordringer som opland og lille landsbysamfund i skyggen af Randers by. Der tales meget om landsbydød, skolelukninger og flugt fra landdistrikterne. Hos os er der ingen tvivl om at kun vi selv kan gøre noget for at vores lokalsamfund forbliver et levende sted med lys og luft. Her er heldigvis mange der bidrager til at netop vores lille samfund er et sted hvor man får lyst til at bosætte sig på grund af områdets naturherligheder og varierende tilbud til fritidslivet. Styregruppen har derfor gennem hele det hidtidige projektforløb inddraget borgere og brugere for at sikre den lokale forankring. Projektet kan opdeles i forskellige faser; projektudvikling, fundraising, gennemførelse og efterfølgende brug af de forskellige faciliteter. Hos os bliver det hele betragtet som en samlet proces der på hver sin måde er med til at udfordre og udvikle hele lokalområdet. Det kan ikke anfægtes at det er hele lokalområdets projekt. Vi er alle fælles om at få det til at ske og der er stor forståelse for og accept af at man hver især bidrager og byder ind med det man nu kan. Der er brug for alle færdigheder og kvalifikationer på forskellige tidspunkter i projektforløbet. Det er meget vigtigt for lokalområdet overlevelse at kunne tilbyde sunde multifunktionelle og trivselsfremmende rammer til udfoldelse af de mange forskellige aktiviteter. Et fælles samlingssted for alle aldersgrupper til udfoldelse af bevægelse, kultur, kunst og sociale aktiviteter i en bred vifte fra cafe, byfest og forsamlingshus til leg, motion og idræt. Der er flere eksempler på lokale ildsjæle der brænder for en sag og arrangerer forskellige aktiviteter. Vi har stor respekt for at der skal være plads til såvel organiserede som selvorganiserede grupper. Projektet er således med til at videreudvikle lokalområdet og stimulere det omfattende frivillige foreningsarbejde. Det er vores ambition at videreføre de stolte traditioner vi har omkring frivillige ledere og ildsjæle. Nærværende projekt afspejler til fulde dette faktum. Som tidligere nævnt var mere end 250 frivillige involveret i byggeriet af TH i Det være sig i planlægningen, byggestyring, selve byggearbejdet og bespisning af håndværkerne. Dette stod på weekend efter weekend gennem et helt sommerhalvår! Asferg Skoledistrikt har ca indbyggere og vi synes godt vi må prale af at vi kunne aktivere over 10 % af dem i projektet. 3. Organisation Styregruppen bag Etape 2 Styregruppen, der er nedsat af Fonden og PIF, har påtaget sig at stå for projektet helt frem til overdragelsen af det færdige byggeri. Herefter varetager de to bestyrelser i PIF og Fonden den daglige ledelse af TH s drift og aktiviteterne i og omkring huset. Styregruppen har følgende opgaver: Projekt- og idéudvikling Fremskaffelse af anlægsfinansiering Forhandling af driftsindtægter og refusioner med Randers Kommune samt takster for brugerbetaling for brugerne. Udarbejdelse af anlægs- og driftsbudgetter Gennemførelse af byggeriet herunder byggestyring, tilsyn og koordinering af frivilligt arbejde Overdragelse af færdigt byggeri til Fonden Styregruppen er sammensat bredt af lokale ildsjæle med forskelligartede baggrunde, indgangsvinkler og interesser. Sammensætningen gør at der indenfor gruppen findes betydelige PROJEKTBESKRIVELSE Side 5 af 17

6 erfaringer og faglige kompetencer indenfor byggeri, byggestyring, projekthåndtering og økonomistyring. Derudover er styregruppens medlemmer aktive deltagere eller trænere/ledere i lokalområdets mange forskellige organisationer og foreninger. Styregruppen bag projektet består af: Jens Larsen Rapstrader, DLF Trifolium Formand i PIF Bestyrelsesmedlem i Fonden Kompetencer: Organisering Kontakt til Randers Kommune og LOA Henrik Vangsted Direktør, Myhlenberg A/S Kompetencer: Formand i Fonden Aktiv i Purhus IF Gymnastikorganet Fodbold- og gymnastikleder Byggestyring og byggeteknik Ole Lynge Byggeleder, Myhlenberg A/S Kompetencer: Aktiv i Husboblerne Byggestyring Kurt Henriksen Salgskonsulent, SKIOLD A/S Kompetencer: Bestyrelsesmedlem, Skolebestyrelsen, Asferg Skole Aktiv i Husboblerne Organisering, mødeplanlægning, sekretær Lars J. Jespersen Redder, Falck A/S Kompetencer: Fodboldleder Idémager, døråbner Claus Edelgaard Controller, TV2 Østjylland Kompetencer: Økonomistyring, finansiering og budgetter Fundraising PROJEKTBESKRIVELSE Side 6 af 17

7 4. Nuværende og fremtidige brugere TH har siden opførelsen i 2006 været samlingspunkt for alle lokalområdets borgere både i organiserede såvel som i selvorganiserede grupper. Af nuværende brugere kan nævnes følgende: Purhus Idrætsforening o Fodbold o Gymnastik o Badminton o Bordtennis Randers Cheerleaders Asferg Skole og SFO Daginstitutionen Svalereden Asferg Daginstitutionen Børnehuset Gassum Asferg Borgerforening Fårup Børnehave Dagplejere private og kommunale Husboblerne (støttegruppe for TH) Fællesskab og Trivsel Asferg Arrangementsforening o Selvorganiseret gruppe som skaber liv i lokalsamfundet o Nystiftet forening som arrangerer kulturelle aktiviteter Træningshuset har følt vigtigheden af at tilbyde Asferg Skole moderne faciliteter og har derfor lavet en yderst favorabel pris på denne udlejning. 5. Fysiske rammer og planlagte indgreb 5.1. Byggebeskrivelse Tilbygningen Den eksisterende bygning har et meget markant arkitektonisk udtryk, hvor især tagudhænget og glasfacaden mod vest er blevet kendetegnende for bygningen. Det har derfor været vigtigt i udformningen af tilbygningen at denne fik et klart geometrisk udtryk, der er med til at fremhæve eksisterende bygning. Ved at lave en 2 etagers bygning som et firkantet volumen fremhæves det karakteristiske tag på eksisterende bygning. Tilbygningen sammenbygges med TH i den nordlige ende. Projektet indeholder i hovedpunkter følgende: Depot- og boldrum for udendørs aktiviteter Vindfang Foyerområde Klublokale/Møderum Anretterkøkken med depot Handicaptoilet og pusleplads Omklædningsrum Toiletter Salen, et aktivitets- og bevægelsesrum Beskrivelse af funktionerne i stueplan Vindfanget skal fungere som traditionel luftsluse mellem udeområdet og foyerområdet. I Foyerområdet tænkes opsat en foldevæg der giver mulighed for en underinddeling af området, således at der skabes mulighed for flere aktivitetszoner i områder. Funktionsmæssigt skal foyerområdet supplere den eksisterende bygnings indskudte etage og opfylde behovet for et forældre- venterum. Dette venterum er adskilt fra salen i det eksisterende Træningshuset samtidig med at der er mulighed for visuel kontakt til aktiviteterne i salen. Foyeren er udformet så den kan blive omdrejningspunkt i bygningen, dels kan brugerne af huset mødes uformelt, men der vil også være mulighed for at opfylde ønsket om f.eks. indretning af lektiecafé, opsætning af computerfaciliteter - alle aktiviteter der understøtter ønsket om et levende TH, der kan tilpasse sig og ændre sig i takt med at brugerne ønsker det. I foyerområdet vil der være en åben trappe til 1. sal, ligesom der er adgang til omklædningsrummene i stueplan. PROJEKTBESKRIVELSE Side 7 af 17

8 I tæt kontakt med foyerområdet er placeret et anrettekøkken med tilhørende depot. Køkkenets primære funktion er at understøtte aktiviteterne i huset. Omklædningsrummene er udformet efter grundige analyser af behov og med ideen om at minimere spildarealer. Når brugerne er til aktiviteter lægger de deres tøj ind i reolsystemer umiddelbart bag bænkene således at bænkene er fri for personlige ejendele. Denne løsning betyder at der kan blive et større flow i de enkelte omklædningsrum. Således vil 4 stk. omklædningsrum fordelt på 2 etager dække behovet. Omklædningsrummene i stuen vil hovedsagelig blive brugt til barfods- / indendørsidrætter og 1. sal til fodbold / udendørsidrætter. Vi har bevidst valgt at lade toiletfaciliteter være knyttet til gangarealer og ikke ligge i omklædningsrummene. I stueplan er placeret et Klublokale/Mødelokale i den østlige ende af tilbygningen. Lokalet giver mulighed for en mere tilbagetrukket aktivitet der både kan knyttet sig til husets sportslige aktiviteter - såsom taktikmøder, kurser, formidling, foreningsmøder mm, men som også giver mulighed for at andre kan afholde møder, seminarer mm. På 1. sal er Salen placeret Salen er tænkt som en udvidelse af aktiviteterne i Træningshuset. Foruden fitnessudstyr, spejlvæg og lign, skal den danne rammen om flere nye aktiviteter som f.eks. spinning, bevægelses- og rytmikhold, børnegymnastik, dansestudie, pilates, mm. Det centrale i rummet er fleksibiliteten til at udnytte rummets potentiale, samtidig med at man vil have en god visuel kontakt til salen i Træningshuset og med varierede kig mod landskabet og byen. Det er intentionen at huset kan rumme et bredt spektrum af aktiviteter, og at rammerne giver udfoldelsesmuligheder og at udvidelsen bliver en berigelse til den eksisterende hal og et supplement der genererer nye oplevelser og nye aktiviteter. Træningshuset er udstyret med springgrav og har omfattende og varieret udstyr til f.eks. leg, gymnastik og badminton samt moderne AV-anlæg med storskærm og prof. lydanlæg PROJEKTBESKRIVELSE Side 8 af 17

9 5.2. Oversigtsplan Til boldbaner Indgang Eksisterende bygning Legeplads Boldbane Træ Mobil pullert Lampe Tilbygning Purhus Idrætsforening Søndergade 17, Asferg 8990 Fårup Matr nr. 1 am, Asferg By, Asferg Grundareal Eksisterende klubhus(nedrives) m2 287m2 552m2 Nyt Træningshus Etape II stueplan 273m2 Etape II 1. Salsplan 269m2 S Ø ND E R G A D E Eksisterende bygning nedrives Tilbygning PROJEKTBESKRIVELSE Side 9 af 17

10 5.3. Plan stueetage PROJEKTBESKRIVELSE Side 10 af 17

11 5.4. Plan 1. sal PROJEKTBESKRIVELSE Side 11 af 17

12 5.5. Facader PROJEKTBESKRIVELSE Side 12 af 17

13 6. Anlægsbudget Byggeomkostninger ifølge tilbud af d. 25. januar Inventar mv. 150 Revisor 10 Total: Alle beløb i kr. excl. moms Som det fremgår arbejder Styregruppen som udgangspunkt kun med ét tilbud på selve byggeriet af Etape 2. Vi har valgt at koncentrere vores indsats omkring et samarbejde med Myhlenberg A/S som er lokalt forankret via firmaets ejerskab og ledelse. Myhlenberg A/S var også hovedentreprenør på opførslen af Træningshuset i 2006 og det gode samarbejde om at skabe et byggeri under hensyntagen til en stram økonomi ønskes videreført i Etape 2. Samarbejdet med Myhlenberg A/S sker i en form for partnerskab hvor der arbejdes med åbne tilbud, kalkulationer og økonomistyring i selve byggeforløbet. Ligeledes er intentionen at inddrage lokale håndværkere på fagentrepriser. Hovedformålet med denne konstellation er at vi kan opføre et byggeri til lavest mulige pris og hvor bidrag fra frivilliges arbejdskraft og lokale håndværker slår 100 % igennem på byggeriets samlede pris. Denne fremgangsmåde understøtter hele Træningshusets og Etape 2 s fundament som bygger på lokalt engagement og frivillighed. Vi forsøger at klare alt lokalt. Både via frivillige bidrag, arbejde såvel som direkte kontante tilskud og sponsorater i form af lokale erhvervsdrivendes forankring i projektet. 7. Finansieringsplan Fonden Træningshuset i Asferg 800 Husboblerne 300 Purhus Idrætsforening 100 Lokale- og anlægsfonden 200 LAG, Randers Randers kommune og anden offentlig Sponsorer og private bidrag 400 Fonde 400 Frivilligt arbejde, timer á kr. 100, Samlet egenfinansiering og bidrag: Lån DGI Foreningsfitness 400 Kreditforeningslån Total: Alle beløb i kr excl. moms PROJEKTBESKRIVELSE Side 13 af 17

14 Fonden s oparbejdede overskud kanaliseres direkte ind i det nye projekt ligesom der er tilsagn fra Husboblerne, PIF og LOA om økonomiske bidrag til projektet. I opførelsen af TH indgik frivilligt arbejde med op imod 25 % af den samlede anlægssum eller i alt ca arbejdstimer. Derfor anses det som en selvfølge at der også i nærværende projekt vil blive ydet en stor frivillig indsats. Det vurderes dog at indholdet af Etape 2 med f.eks. omklædningsrum, badefaciliteter og køkken indgår flere specialiserede byggeprocesser hvor andelen af frivillig arbejdskraft er mindre oplagt. Derfor er der i Etape 2 kun indregnet frivillige arbejdstimer. Alt i alt indgår den totale egenfinansiering, excl. låntagning, med minimum kr hvilket svarer til 23 % af den samlede anlægssum. Der arbejdes løbende med sponsorer og private bidrag samt fonde. Bidrag fra Byggeriets Ildsjæle vil høre til her. Indtægterne fra bl.a. fonde er i finansieringsplanen sat forholdsvis lavt idet der ønskes sikkerhed for at projektet kan realiseres med et fornuftigt driftsbudget på trods af at der påregnes låntagning til projektet. Fonden Træningshuset i Asferg er momsregistreret og vil stå som bygherre af Etape 2. Der forudsættes således fuld momsrefusion på alle momspligtige ydelser. I løbet af rekordtid og via primært frivilligt arbejde i weekender, dukkede Træningshuset op af jorden i løbet af sommeren 2006 PROJEKTBESKRIVELSE Side 14 af 17

15 8. Driftsbudget Træningshuset Etape 1 og 2 samlet Indtægter Kommunalt tilskud inkl. nuværende tilskud til Etape Foreningsbetaling 94 Indtægter i alt 736 Udgifter Ejendomsskat 20 Bygningsforsikring 15 Indbo- og Erhvervsforsikring 18 Bygningsvedligehold, indvendig og udvendig 88 Udvendig vedligeholdelse, grusarealer, legeplads m.m. 10 Snerydning 12 Vand, varme, el - Træningshuset - Etape 1 73 Vand, varme, el - Træningshuset - Etape Revision 15 Pedel og rengøring 178 Arbejdsskadeforsikring 11 Diverse 24 Renter 79 Udgifter i alt 657 Driftsresultat i alt: 79 Afdrag lån 40 Likviditet 39 Alle beløb i kr excl. moms Kommunalt driftstilskud fra Randers Kommune er baseret på en videreførelse af den nuværende aftale omkring TH omhandlende arealtilskud, grundtilskud og aktivitetstilskud. Ligeledes overføres den nuværende aftale med hensyn til refusionsopgørelse vedrørende det eksisterende klubhus. Endvidere forudsættes der kommunalt aktivitetstilskud vedrørende Salen indeholdt i Etape 2, samt arealtilskud på det samlede areal. Foreningsbetalingen, egenbetaling/brugerbetaling, afspejler et forøget aktivitetsniveau primært hos de største brugere PIF og Randers Cheerleaders. Fonden vil efter opførelsen af Etape II stå for driften af det samlede ejendomskompleks. Der forudsættes således fuld momsrefusion på alle momspligtige ydelser Kommunale tilskud uddybende forklaring Nedenstående er opstillet en forklaring til driftsomkostningen for Randers Kommune. Som det ses er der tale om en stigning på arealet og på aktivitetslokaler. Disse tilskud belaster ikke Randers Kommune ved øget aktivitetsniveau i Etape 2. Med fokus på bæredygtigt byggeri og de energiforanstaltninger som ligger heri kan driften holdes på et niveau der svarer til normalt aktivitetsniveau. PROJEKTBESKRIVELSE Side 15 af 17

16 Driftstilskud og refusion af klubhus Refusion, klubhus 75 % og omklædningsrum 100 % (1) ,00 "Udskudt" refusion pga. manglende brug 60 % (2) ,00 Vedligehold eksisterende klubhus 75 % af kr. 75,00 (287 m 2 á 56,25) (3) ,75 I alt kr.: (4) , ,75 Driftstilskud af Etape 2 Arealtilskud = Ekstra m 2 (650 m 2 á 97,00) (5) ,00 Aktivitetstilskud = Ekstra aktivitetslokaler (6) ,00 Drift (7) ,00 I alt samlet drift ifølge driftsbudget ,00 Reelt øget tilskud fra Randers Kommune ,25 Noter: 1. Der er gennem de senere år blevet refunderet kr ,00 fra kommunen vedr. driften af det eksisterende klubhus. 2. Hvis refusionen sidestilles med den aktivitet som Træningshuset har, vil det reelle tilskud være ca. 60 % højere end det der er blevet givet. Brugerne af Træningshuset har fravalgt at bruge faciliteterne pga. den forholdsvis dårlige standard som det eksisterende klubhus har. 3. Budgetmæssigt kalkuleres der med kr. 75,00 pr. m 2 til vedligehold - heraf 75 % refusion. 4. Med over 300 gymnaster, som under normale forhold ville bruge badefaciliteterne, ville dette have været den normale driftsomkostning. Ved omfattende renovering af badefaciliteterne og en mellemgang mellem klubhus og Træningshuset vil dette være scenariet fremadrettet. 5. Der søges arealtilskud til ca. 650 m 2, svarende til det areal som Træningshuset udvides med. Efter udvidelsen vil det samlede areal være på ca m Der søges aktivitetstilskud til de lokaler hvor der kan laves aktiviteter som f.eks. fitness, motoriktræning mm. Dette tilskud udelukker at foreninger kan søge lokaletilskud til lokalerne. 7. Der søges tilskud til drift af omklædningsrum og klublokaler i Træningshuset svarende til beregnet niveau for det eksisterende klubhus. PROJEKTBESKRIVELSE Side 16 af 17

17 9. Ejerforhold Det nuværende Træningshuset i Asferg ejes af den erhvervsdrivende fond Fonden Træningshuset i Asferg. Fondens bestyrelse består af 5 medlemmer og har siden etableringen i 2006 udelukkende været drevet af lokale frivillige kræfter der alle har arbejdet ulønnet, Fonden har siden etableringen i 2006 været i stand til at genere et driftsmæssigt samlet overskud på ca. kr ,00. Dette er primært fremkommet via frivilligt arbejde både i ledelse og hvad angår det daglige vedligehold, opsyn og udlejning. Fonden stiller de fysiske rammer til rådighed for lokalområdets mange organiserede og selvorganiserede brugere. De forskellige brugere skal ikke bekymre sig om de fysiske rammer og kan således koncentrere sig om selve organiseringen og udøvelsen af deres respektive aktiviteter. Dette faktum stimulerer det omfattende frivillige foreningsarbejde og videreføre de stolte traditioner omkring frivillige ledere og ildsjæle ved at inddrage lokalområdets forskellige aldersgrupper. Herunder findes yderligere oplysninger om Fonden: Navn: Fonden Træningshuset i Asferg Adresse: Søndergade 17B, 8990 Fårup CVR: Bestyrelse: Henrik Vangsted, Formand Hans Henrik Winther, Næstformand Eva Kofoed Maarup, Kasserer Jens Grimstrup Larsen Karsten Klit 10. Tidsplan Vinter Forår 2012: Finansiering Forår 2012: Projektering Sommer 2012: Byggestart forventet byggeperiode ca. 6 8 måneder Forår 2013: Indvielse og ibrugtagning PIF Fodbold udfolder sig med fysisk træning i Træningshuset PROJEKTBESKRIVELSE Side 17 af 17

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne LYNE HALLEN KLOSTERVEJ 3 6880 TARM Tlf. 7525 0383 www.lynehallen.dk hallen@lyne.dk Indhold Beskrivelse af projektet... 2 Formålet med projektet...

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark Projektbeskrivelse Øster Snede Aktivitetspark Sole IF Aktivitetspark Missionshus Skole, SFO og børnehave 1. Projekttitel Øster Snede Aktivitetspark Placering: Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning i Hedensted

Læs mere

MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP. November 2012

MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP. November 2012 ,ngafdhalkjæshfdjakældshfkaljshfdkljajshdfkljs MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD VIL VI HVORDAN SKAL MULTIHUSET INDRETTES OVERSIGTSPLAN OG SNIT MULTIHUSET STUEPLAN

Læs mere

Idrætscenter Syd Budget for 1. og 2. driftsår (efter tilbygning)

Idrætscenter Syd Budget for 1. og 2. driftsår (efter tilbygning) DEN SELVEJENDE INSTITUTION CVR 21851590 IDRÆTS CENTER SYD Idrætscenter Syd Budget for 1. og 2. driftsår (efter tilbygning) Indholdsfortegnelse Side Budgetberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Budgetforudsætninger

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

FORSAMLINGSHUS ØSTER HASSING

FORSAMLINGSHUS ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS ØSTER HASSING Indhold Baggrund... 3 Øster Hassing... 3 Faciliteter i Øster Hassing... 3 Resultatet af projektgruppens arbejde... 4 Projektbeskrivelse... 4 Byens borgere hvad synes de?...

Læs mere

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 , STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 INDHOLD 03 SITUATIONSPLAN 1:500 04 FUGLEPERSPEKTIV SET FRA NORDØST 05 IDÉ GRUNDLAG 06 AULA & CAFEMILJØ #1 07 AULA & CAFEMILJØ

Læs mere

Submission #71 Roskilde Kommune

Submission #71 Roskilde Kommune Submission #71 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/9029 Side 1 af 1 02-08-2016 Formandens navn Helle Eriksen Telefon 24453943/30459829 Email eriksen.faaborg@os.dk Forening Gadstrup

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Træningshuset Etape 2

Træningshuset Etape 2 Træningshuset Etape 2 1. Sagens parter Bygherre: Purhus Idrætsforening Søndergade - Asferg ved: Henrik Vangsted Entreprenør: Myhlenberg v. Søren Vangsted Vest A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden Telefon 9856

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

HÅNDBOG. 16. marts 2014 2. udgave

HÅNDBOG. 16. marts 2014 2. udgave HÅNDBOG 16. marts 2014 2. udgave Indholdsfortegnelse. 1. INDLEDNING 2. FORMÅL 3. ANVENDELSE 4. LEDELSE OG STYRING. 4.1. Brugermøder. 5. MULTIHUSETS DRIFT 5.1. Frivillig i Multihuset. 5.2. Åbningstider

Læs mere

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Visionen for Vester Nebel Multihus Vester Nebel Multihus er stedet, hvor byens borgere samles. Et sted, der summer af aktivitet

Læs mere

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune Indsendelse #2821 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/2821 Side 1 af 1 20-01-2015 Forening Jyllinge FC Foreningens CVR nummer 27462510 Hvad søger du til? Midler til Multibane og udendørs

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Et aktivitetscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

Fritidscenter i Ryomgård

Fritidscenter i Ryomgård Fritidscenter i Ryomgård Et fritidscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i Ryomgård. Derudover

Læs mere

Projekt kunstgræsbane i Bælum-Solbjerg IF

Projekt kunstgræsbane i Bælum-Solbjerg IF Projekt kunstgræsbane i Bælum-Solbjerg IF Indhold: 1. Motivation 2. Målgruppe 3. Placering af banen 4. Økonomi ved etablering 5. Drift 6. Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet 7. Tidsplan 1 Motivation:

Læs mere

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg 13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 Litteratur- og Multimediefestival 90.000 90.000 90.000 90.000 Yderligere

Læs mere

Ventetid med drøn på Ansøgning til Skole+, 05.09.2014

Ventetid med drøn på Ansøgning til Skole+, 05.09.2014 Ventetid med drøn på Ansøgning til Skole+, 05.09.2014 1. Visionen Virring Skoles udfordringer Virring Skole er bygget i perioden 1963 til 1978 og store dele af bygningsmassen er uforandret. Indgangspartiet

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Fælles klubhus som nabo til BK Frems gamle klubhus Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Vi søger om tilskud til projektarbejde. Vi er syv klubber med fælles interesse

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub [Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub Idéoplæg til projektering af ny idrætshal i Karise Hermed fremsendes et oplæg af Karise Idræts Klub (KIK) om opførelse af en ny

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Fritidscenter i Ryomgård. Prospekt

Fritidscenter i Ryomgård. Prospekt 1 of 9 Fritidscenter i Ryomgård Prospekt Et fritidscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015

HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015 HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. Endnu et godt år for

Læs mere

Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2

Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2 Ansøgningsskema Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2 Projektnummer Modtaget den Behandlet den Afsluttet den

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indsamlermappe Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indbetalingsvejledning kontant En ny hal Hvorfor?

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

Idrættens medborgerhus Ansøger

Idrættens medborgerhus Ansøger Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Idrættens medborgerhus Ansøger Forening Boldklubben

Læs mere

Udtalelse. Til Kulturudvalget KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Kommunegaranti til DGI-Huset

Udtalelse. Til Kulturudvalget KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Kommunegaranti til DGI-Huset Udtalelse Side 1 af 5 Til Kulturudvalget KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Kommunegaranti til DGI-Huset 1. Konklusion Indstillingen Kommunegaranti til DGI-Huset blev på byrådsmødet

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆTSANLÆG I GRØNLAND

FREMTIDENS IDRÆTSANLÆG I GRØNLAND FREMTIDENS IDRÆTSANLÆG I GRØNLAND Potentialer - mellem drømme og virkelighed Jakob Færch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden Oversigt Lokale og Anlægsfondens STØTTEområde Grønlandske DRØMME og ønsker

Læs mere

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt Politikområde: Økonomiudvalget x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse, Nyborgvej Overordnet beskrivelse Indtil 2004 var klubbane for Boldklubben Stjernen.

Læs mere

Projektbeskrivelse Multibane - Blenstrup IF

Projektbeskrivelse Multibane - Blenstrup IF Projektbeskrivelse Multibane - Blenstrup IF En social multibane der samler alle aldre i lokalområdet til mange forskellige sportsgrene og aktiviteter.. 1 Projektets ansøger Blenstrup IF og Blenstrup hallen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

ETABLERING AF HANDICAPTOILET I ALSLEV FORSAMLINGSHUS

ETABLERING AF HANDICAPTOILET I ALSLEV FORSAMLINGSHUS ETABLERING AF HANDICAPTOILET I ALSLEV FORSAMLINGSHUS OPLYSNINGER OM ANSØGER Alslev er beliggende mellem Esbjerg og Varde i et område med øget bosætning/nybygning/tilflytning. Forsamlingshuset er et centralt

Læs mere

HÅNDBOG. 4. december 2012 1. udgave

HÅNDBOG. 4. december 2012 1. udgave HÅNDBOG 4. december 2012 1. udgave Indholdsfortegnelse. 1. INDLEDNING 2. FORMÅL 3. ANVENDELSE 4. LEDELSE OG STYRING. 4.1. Brugermøder. 5. MULTIHUSETS DRIFT 5.1. Frivillig i Multihuset. 5.2. Åbningstider

Læs mere

Løkken er Motion og Bevægelse

Løkken er Motion og Bevægelse Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Løkken d. 12/5-2015 Løkken er Motion og Bevægelse Formål Inddragelse og aktivt samlingspunkt for hele byen Multibanen i Løkken bliver byens nye samlingssted

Læs mere

BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening

BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening DGI Projekt- og landskabsværkstedet Tegnestuen v. Poul Erik Clausen, Finn Refslund og Bo Fisker DGI Karpenhøj BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening INDHOLD Nuværende forhold Billed registrering

Læs mere

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASFERG SKOLE 1. ASFERG SKOLE Østergade 2, 8990 Fårup Asferg Skole er beliggende i landsbyen Asferg nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Indhold Behov... 2 Motivation... 2 Banens placering... 2 Økonomi ved etablering... 5 Drift... 5 Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet... 6 Tidsplan...

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

BUDGETSKEMA - ANLÆG ANLÆG AFLEDT DRIFT

BUDGETSKEMA - ANLÆG ANLÆG AFLEDT DRIFT Funktion: 00.28.20 Grønne områder og naturpladser Projekt: 020702 Ombygning af toiletbygninger i parkerne 683 130 813 0 683 130 813 SBEVILLINGER Dato(er): 06.05.02 m.fl. Beløb (1.000 kr.): 683 I de historiske

Læs mere

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY Som mange andre landsbyer er Barrit i disse år udfordret af manglende tilflytning, stagnerende hussalg, lukning af butikker og faldende børnetal i skole og børnehave.

Læs mere

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund UDVIKLING & ERHVERV Kultur & fritid Dato: 20-10-2014 Kontaktperson: Henning Steen Jensen Dir. tlf.: 7996 6380 E-mail: hsj@vejenkom.dk NOTAT Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter Baggrund

Læs mere

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS KOLIND + dispositionsforslag Kolind + Revidering af masterplan maj 2014 Krads DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS perspektiv fra parkeringsplad DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projektværksted og

Læs mere

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011 Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011 Der foreligger i alt 10 ansøgninger deraf - 8 projekter, der har fået tilsagn/betingede tilsagn fra Lag Middelfart på i alt 1.153.681,37

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen er at etablere et troværdigt

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf PROJEKTEJER: Viuf Medborgerforening Storgaden 81 6052 Viuf PROJEKTGRUPPEN: Henrik Lindholm Susanne Hamer Tanja Dokkedahl Anja Dau Jacobsen Ole Hansen Jens Lassen Ralph Barfoed Jette Klint Erik Arvesen

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program Volsted Velkommen by og til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program 1. Status ved Volsted Forsamlingshusudvalg 2. Aalborg Kommune og forsamlingshuse

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011

Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011 Udviklingsplan 2010-2013 Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011 Denne udviklingsplan for Faaborg Fritidscenter tager udgangspunkt i dialog forløb i bestyrelsen i 2010. Centerets udvikling er baseret

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel Favrskov Kommune 12. juni 2013 Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel 1. Indledning Borgmester Nils Borring Socialdemokraterne Erling Kvist Andersen Venstre Anders G. Christensen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Anbefalinger til forsamlingshusdrift

Anbefalinger til forsamlingshusdrift Anbefalinger til forsamlingshusdrift Sagsnr.: 15/3387 De kommunale forsamlingshuse i dag Hvordan husene drives Alle fire huse bestyres og drives af en form for bestyrelser, der repræsenterer brugerne af

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

2. Forslag til nyt eller ændret anlæg

2. Forslag til nyt eller ændret anlæg 1. Forslag til nyt eller ændret anlæg Projektnavn / 2018 2019 2020 2021 Skanderborg Kulturhus - dbygning med sidescene og sammenhæng med 4.840 1.815 søtorv Projektnavn / 2018 2019 2020 2021 Kulturhuset

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Modtaget d. 27/08 kl. 11:56. Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole.

Modtaget d. 27/08 kl. 11:56. Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole. Modtaget d. 27/08 kl. 11:56 Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole. Det er rystende, man vil lukke vores skole fundamentet for hele vores landsby og dens sammenhold. Især efter der blevet lovet,

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

BORGERPLAN FOR SKJERN OMRÅDET

BORGERPLAN FOR SKJERN OMRÅDET BORGERPLAN FOR SKJERN OMRÅDET Udarbejdet jan 2007 Billede af Skern Kirke LUFTFOTOKORT OVER SKJERN OMRÅDET ( Der viser Skoleområdet Skjern Hovedgaard Skjern Kirke og det gamle mejeri ) Skjern området omfatter

Læs mere

Nyt idrætsliv i tre byer

Nyt idrætsliv i tre byer 4 Nyt idrætsliv i tre byer Tema I I Sdr. Nissum, Stepping og Allested-Vejle har de lokale idrætshaller fået en makeover, der giver nyt liv og nye muligheder for idræt og aktiviteter. Forandringen af hallerne

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere