Rikke Mariehjemmet ophører efter 33 år som plejehjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rikke Mariehjemmet ophører efter 33 år som plejehjem"

Transkript

1 Særudgave af MarieBladet Rikke Mariehjemmet ophører efter 33 år som plejehjem Juni 2007

2 Adresser FONDEN MARIEHJEMMENE Onsgårdsvej Hellerup, Leder ROSE MARIEHJEMMET Brodersens Alle Hellerup, ELSE MARIEHJEMMET Kystvej Humlebæk, DORTHE MARIEHJEMMET Rødovrevej Rødovre, ELLEN MARIEHJEMMET Vesterbrogade 3 C 3250 Gilleleje, RIKKE MARIEHJEMMET Skodsborg Strandvej Skodsborg, KIRSTEN MARIE Vinkelvej Lyngby, KAREN MARIE Skovvej 7, Nyrup 4262 Sandved, METTE MARIE Hyltebjerg Allé Vanløse, LOUISE MARIEHJEMMET Svenskelejren Brønshøj, HANNE MARIEHJEMMET KVINDELY Ringstedvej Roskilde, LINE MARIE Stationsvej Slangerup, BIRTHE MARIE Liselundager 13 A 2640 Hedehusene, Forsiden Til forsiden er anvendt et foto af Rikke Mariehjemmet taget fra kanten af Øresund en dejlig sommerdag. Foto: Claudi Thyrrestrup 2 Jesper Maarbjerg, formand Fonden Mariehjemmene RikkeMarieBladet Dette nummer skulle måske hedde RikkeMarieBladet? Det er længe siden, vi i Mariehjemmene har skullet lukke en institution. De seneste år har været karakteriseret af vækst i form af ombygninger, nye byggerier og en fokusering på nye og spændende arbejdsområder. Folk, der kender os, er forundrede over, at der er noget, der skal lukkes og over, at det er gået så stille for sig. Men ligesom det er naturligt at søge gode nye tilbud dannet, når der er behov for det, så er det også vigtigt at stoppe, når man kan se, at tilbud ikke har en tilstrækkelig sikker fremtid for sig. I det lys har det været imponerende med hvilken professionalisme lukningen af Rikke Mariehjemmet er gennemført. Alle sejl har været sat til for at både beboere og personale har fået løst deres problemer på så smertefri en måde som muligt. Der er ikke fra Rikkes side protesteret over ting, der alligevel ikke har kunnet ændres, men man har tværtimod taget nedlæggelsen som en professionel opgave, der har skullet løses med beboernes forhold helt i centrum. I processen har forholdet til Gentofte, som er Rikkes overenskomstkommune, været forbilledligt. De massive protester Rikkes bestyrelse og ledelse mødtes med, da det blev kendt, at beslutningen om lukningen var truffet, har ikke forhindret gennemførelsen af de konkrete flytninger, selvom flere af de pårørende stadig er bitre over lukningen. Dette nummer er, som det vil ses, helliget Rikke og det, som Rikke har stået for ikke til kopiering i andre Mariehjem, men til inspiration om hvordan ting kan håndteres, selvom de måske afviger fra tidens tendenser i ældresektoren. God læselyst Redaktionsgruppen

3 Redaktionelt Redaktion Jesper Maarbjerg (jm) Flemming Høj Jermiin (fhj) Kristian Wedel Andersen Arne Skovgaard Nielsen (asn) ansvarshavende FONDEN MARIEHJEMMENE Onsgårdsvej Hellerup Tlf Fax Citat og gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse. Særudgave af MarieBladet Leder, RikkeMarieBladet... 2 Redaktionelt... 3 Skodsborg Badehotel Øresunds Perle... 4 Liv, kontakt og nærvær, billeder... 5 Bestyrelsesarbejde og samarbejde... 6 Når en flytning lykkes... 7 Den sidste dans Ledelse i skarp sovs ISSN Trykning StormTryk Faste links: Ankestyrelsen: Beskæftigelsesministeriet: Indenrigs og sundhedsministeriet: Socialministeriet: Videnscentre MarieBladet trykkes i et oplag på 750 stk. og sendes til alle medarbejdere og alle bestyrelsesmedlemmer samt samarbejdspartnere. Desuden udleveres MarieBladet til interessede pårørende. I Mariehjemmene er der aktuelt ansat 509 medarbejdere og antallet af bestyrelsesmedlemmer er i alt 73 i de 18 bestyrelser. Mariehjemmenes webmaster gør opmærksom på, at han har indrettet hjemmesiden, så MarieBladet også kan læses på 3

4 Rikke Mariehjemmet Skodsborg Badehotel Øresunds Perle Når man skal op til Rikke Mariehjemmet i Skodsborg, ser man på væggen til opkørslen fra Strandvejen, at der med store bogstaver har stået: Skodsborg Søbad. Det må være en veneration for gamle dages badehotelskultur der gør, at det gamle navn ikke er fjernet effektivt. Men navnet på væggen siger også lidt om, hvad Rikke Mariehjemmet har været for et plejehjem. I Mariehjemmene havde vi begrebet, hotelplejehjem altså plejehjem oprettet i tidligere hoteller. Ellen og Dorthe Mariehjemmene er i dag de sidste eksempler på den slags hjem. At hoteller blev til plejehjem siger også noget andet nemlig om tidligere tiders hotelkultur, der f.eks på hele strækningen op ad Strandvejen gik i opløsning! Søbad, men samtidig gik stedet mere trange tider i møde. I krigens første år søgte man at videreføre stilen, men i 1943 blev det beslaglagt af tyskerne til rekrutskole og til internering af danske officerer. Modstandsbevægelsen forsøgte forgæves at brænde stedet af i 1944, og da ejerne i 1947 fik stedet tilbage, var det så ødelagt og ribbet, at det ikke var muligt at Skodsborg Badehotel, som stedet oprindelig hed, havde sin storhedstid fra det blev bygget i 1876 op til omkring starten af første verdenskrig i Der var tale om en fremsynet selfmade tømrer, der for under 2000 kr. købte hele skrænten ved Skodsborg, hvor både Rikke Mariehjemmet og Høje Skodsborg-bebyggelsen ligger i dag. Han startede med badehotellet, og i dets storhedstid kunne der bo flere hundrede gæster på hotellet og spise endnu flere i restauranten. Faktisk var det i en periode Nordens største og bedst besøgte badehotel! Strandvejen var ikke trafikalt generende mest brugt til hestevogne så der førte brede trapper op fra stranden til hovedbygningen. Til hotellet var der op til 20 gange om dagen dampskibsforbindelse fra og til København og fra Klampenborg station var der en luksustransport i hestetrukket vogn til gæsterne. I 1886 blev der anlagt et parkanlæg langs stranden Skodsborg Langelinie for at understrege stedets betydning. Der var virkelig stil over stedet, og på trods af det tydelige overklassepræg, så var det ikke anderledes end at Socialistisk Internationale i 1910 holdt en kæmpe middagsudflugt til Skodsborg, med deltagere som Lenin, Stauning, Rosa Luxemburg og andre koryfæer fra bevægelsen. I 1892 holdt Carlsbergs brygger Jacobsen et internationalt bryggerstævne, hvor der på hotellet beværtedes 600 gæster (20 kr. pr. kuvert!!). Op til 2. verdenskrig ændredes navnet til Skodsborg vende tilbage til den gamle stil igen. Så sent som i 1958 forsøgte man at få liv i det ved at etablere Skodsborg Pølsekro, men allerede i 1960 blev hotellet delvist udstykket i ejerlejligheder af Gentofte Kommune. Da Rikke Mariehjemmet i 1974 blev indrettet i det tidligere badehotel med plads til 37 beboere, skete det på foranledning af ejeren, Gentofte Kommune, der havde spurgt Mariehjemmenes stifter, Rose Marie Rørdam Holm, om det var noget, hun ville påtage sig. Det ville og gjorde hun gerne. Det blev altså til over 30 års eksistens som Mariehjem, at det gamle Badehotels- / Søbads- og Pølsekros bygnminger kom til at fungere og fungere godt som institution. Nu bliver det formentlig ombygget til eksklusive private boliger. Det tilsiger beliggenheden. Jesper Maarbjerg 4

5 Rikke Mariehjemmet Liv, kontakt og nærvær 5

6 Rikke Mariehjemmet Vi har under vores samtale om Rikke Mariehjemmet spurgt Birthe Philip og Haldis Sedorff, om hvordan de sikrer balancen mellem en institutions bestyrelse og ledelse. Der sidder jo I Mariehjemmenes bestyrelser mange mennesker med interessante karrierer, og det kan rejse spørgsmålet hvad er det, der er så tiltrækkende ved at sidde i en Mariehjemsbestyrelse, at man gerne lægger kræfter i det? Og hvordan tilrettelægges et samarbejde mellem bestyrelse og leder, så begge parter får noget ud af det? Bestyrelsesarbejde og samarbejde! Folk, der ikke har med Mariehjemmene at gøre, vil bedst kende Birthe Philip som tidligere borgmester i Gentofte Kommune og formand for NESA, så selv uden beskedenhed må man sige, at der er et kæmpe niveauspring til at sidde i Rikke Mariehjemmets og Fonden Mariehjemmenes bestyrelse. Birthe Philip har altid været glad for at sidde i små bestyrelser, har også altid gjort det og altid været aktiv i sit bestyrelsesarbejde. Derved har hun en god erfaring for at trække grænsen mellem det, en forstander skal bestemme og det, der er bestyrelsens ansvar og det er et fælles spørgsmål i alt bestyrelsesarbejde. Man skal passe på med, hvilke detaljer man interesserer sig for; de skal være relevante og vise, at man interesserer sig for institutionens indre liv, men man må ikke fratage forstanderen det daglige ansvar og lysten til at lede. Hun synes, det er spændende at se ting fungere, når de gensidige afgrænsninger er lagt. At se en god udvikling i det man er ansvarlig for i bestyrelsen. Det er vigtigt, at der er en god kemi mellem bestyrelsen og lederen, så det der er alfa og omega en fælles forståelse mellem bestyrelsens formand og forstanderen om hvordan man deler det daglige ansvar for driften kan udvikle sig på en naturlig måde. Bestyrelsesformanden skal altid være til at træffe for forstanderen, så eventuel tvivl kan ryddes af vejen, og spørgsmål, der ligger i grænseområdet, kan håndteres Bestyrelsesformand Birthe Philip på en tilfredsstillende måde. Bestyrelsesformanden en helt central sparringspartner for forstanderen. Haldis er helt enig i Birthes bemærkninger og understreger, at det for en forstander er vigtigt at gøre sig klart, at der er tale om et frivilligt arbejde for bestyrelsens medlemmer. Det betyder, at man skal være glad for deres engagement og interesse og sikre at det ikke mistes. Det er her absolut ikke uvæsentligt, at bestyrelsen har det hyggeligt indbyrdes og sammen med forstanderen under møderne. Jesper Maarbjerg 6

7 Rikke Mariehjemmet Når en flytning lykkes Haldis Lov! Vi kender alle Murphys Lov: Hvis noget kan gå galt, så går det galt! Den lov ser vi ofte i funktion ikke mindst i forbindelse med institutionsnedlæggelser. Det skal gøres ordentligt Ved lukningen af Rikke Mariehjemmet var det ikke Murphys Lov der trådte i kraft det var Haldis Lov: Det skal gøres ordentligt! Ikke noget med uklare meldinger, der bringer usikkerhed om beslutninger. Nej, rene linier: Når vi må erkende, at Rikke Mariehjemmet ikke kan bygges om til moderne plejeboliger, så må vi lukke. Da beslutningen blev truffet af bestyrelsen, fondens bestyrelse og Gentofte Kommune, var det med at komme i gang med at sikre de bedst mulige forhold for beboerne og personalet. Det er ikke det mindste morsomt, at skulle orientere såvel medarbejdere som beboere og deres pårørende om en beslutning om lukning. Alle de implicerede havde jo valgt Rikke Mariehjemmet, fordi de kunne lide det ikke fordi der ikke var andre alternativer. Og en lukning er først og fremmest en sikring af, at huset ikke i fremtiden vil fremstå som et uønsket sted. Gentofte var en god samarbejdspartner i den situation. Tilbud om ansættelser af personalet, placering af beboerne først i køen til ledige boliger, dækning af beboernes omkostninger i forbindelse med flytningen og frem for alt: de gav plads til, at medarbejderne kunne kere sig optimalt om flytningerne, ved ikke at forlange ledigblevne boliger anvendt som aflastningsboliger i tømningsperioden. Forstander Haldis Seedorff Det, der virkede bedst i forbindelse med de mange flytninger var, at der ved hver eneste flytning (-bortset fra den første, der ikke var så vellykket!) var 2 medarbejdere, som fulgte med til den nye bolig og på stedet var med til at få indrettet boligen, så der blev rart og genkendeligt at være for beboeren. Det drejede sig både om den praktiske møblering, men ligeså meget om at introducere beboeren til de øvrige beboere og medarbejderne på det nye sted. Sådan en praksis er bestemt ikke normal, fordi man jo træder ind på den tilflyttede institutions enemærker, men den har sikret, at der efterfølgende har været meget få problemer i kølvandet af flytningerne, så den anvendte praksis har båret frugt, og det er nu en gang det vigtigste. Haldis og medarbejderne, der har deltaget i flytteprocesserne, har kunne se sig selv i spejlet efter flytningerne med en sikkerhed for, at den professionalisme, de så gerne vil stå for, har virket. Jesper Maarbjerg 7

8 Rikke Mariehjemmet Den sidste dans Dette forår har Rikke Mariehjemmet danset den sidste dans; men vi kan se tilbage med stolthed på en lang epoke med rigtig mange gode oplevelser og minder Artikel af Kristian Wedel Andersen, udviklingskonsulent, Fonden Mariehjemmene Denne artikel handler om at arbejde med fællesskabets svære dansetrin. Det er ikke enkelt at identificere rammer, der giver trivsel og nærvær for beboere. Imod alle odds Det vigtigt at stoppe op ved Rikke Mariehjemmets afdansningsbal, fordi beboerne og deres pårørende har været rigtig glade for dette sted. Der er faktisk mange kvaliteter ved dette hjem, som ikke nødvendigvis følger med over i de nye hjem med bedre faciliteter. Vi risikerer at smide barnet ud med badevandet, hvis ikke vi skaber rum for refleksion og udvikling og overvejer, hvad der er vigtigt for ældre mennesker og deres pårørende, når de flytter i plejeboliger? sociale lag. Men det skaber mange positiver signaler på Rikke Mariehjemmet, og giver beboerne mulighed for stadigvæk at kunne bevare deres integritet og fastholde egne normer for et godt liv. Det mærkes også i hverdagen, hvor spisebordet er pyntet med dug, servietter, blomster og stearinlys, når måltiderne indtages på Rikke Mariehjemmet. Rummene er malet med varme og lyse farve. Der er lagt vægt på, at det er beboernes interesser, ønsker og behov, som er centrum. Fællesskabets anatomi Der arbejdes med en række principper på Rikke Mariehjemmet, som er vigtige, hvis beboerne skal have mulighed for at udvikle trivsel og nærvær. Det at flytte på et hjem sammen med andre ældre mennesker er ganske vanskeligt for de fleste, og det er i høj grad blevet respekteret på Rikke Mariehjemmet. Sådan at forstå, at det at høre til og være en del af hjemmet, er livets salt. Rammer for fællesskabet kan bidrage til Boligernes størrelse på Rikke Mariehjemmet har netop gjort, at det har været nødvendigt at gøre en dyd ud af samværet, fællesskabet og sætte et hjemligt præg på stedet. Haldis Sedorff har stået fast ved roret på Rikke Mariehjemmet, fordi hun sammen med personalet har forstået nødvendigheden af at skabe en rar atmosfære, hvor alle har følt sig mødt, set og accepteret. Det er netop dette, som giver overskud. Tøjet skal hænge på franske bøjler! Der skal rigtig mange ting til for at føle sig værdsat i hverdagen; det ved de på Rikke Mariehjemmet! Det handler fx om, at tøjet ikke bliver hængende på renseriets bøjler men flyttes tilbage på de franske bøjler. Nogle vil mene, at det tenderer til perfektionistiske men det er bare standarden på Rikke Mariehjemmet. Andre vil kalde det snobberi ligesom Fru Hyacinths bestræbelser på at efterleve den gode tone og de gode manerer i de højere 8 Beboernes opholdsstue

9 trivslen, så der dannes mulighed for at blive inkluderet i hverdagslivet på hjemmet. Der arbejdes i mindre enheder for at skabe overskuelighed og nærvær, så alle kender hinanden. Genkendelsen og det at være savnet er betydningsfuldt for alle, fordi man bliver værdsat og anerkendt som den person, man er. Rammerne for fællesskabet er ikke bare det at give faste holdepunkter i form af fællesmåltider og faste ugeprogrammer. Tilsyneladende bliver neutrale ord som god morgen eller det er fint vejr i dag til handlinger, der møder beboerne på en positiv måde. Fællesskabet er en slags smøreolie, der får tingene til at køre, og det er først, hvis det går skævt, eller hvis vi kommer på afstand af fællesskabet, at vi bliver bevidste om hvilke elementer, der skaber sammenhængskraft på det enkelte hjem. Den sidste dans Den livgivende kontakt Den livgivende kontakt kalder den svenske psykolog Lars Lorentzon for resonans. Han beretter: Det, jeg har lært, er, at findes der en resonansmulighed mellem to mennesker, så opstår den straks. Findes den ikke, så hjælper hverken tid, kompetence eller gode hensigter (Vredens pedagogik, Raben Prisma 1991). Det har ledelsen og medarbejderne været meget bevidste om på Rikke Mariehjemmet, der bruger ressourcer på at hjælpe beboerne til at spise sammen med dem, de har fælles interesser med. Det betyder rigtigt meget, at der foregår en aktiv guidning eller matchning og det er en væsentlig metode for at skabe liv og kontakt i fællesarealerne. Medarbejderne på Rikke Mariehjemmet laver bordplaner og afprøver forskellige sammensætninger af beboere for at skabe de bedste grupper ved de fællesmåltider. Udsnit af én Rikke Mariehjemmets 36 boliger Moderne boliger Det er vigtigt, at vi fastholder de høstede erfaringer i Mariehjemmenes regi: at selvom vi etablerer moderne boliger med meget mere plads, er det vigtigt at have fokus på at skabe kontakt og nærvær. Der er rigtig mange ældre, som er i risiko for at blive ensomme, når de flytter i plejeboliger. Fællesarealerne bliver kun et aktiv, hvis de bruges af beboerne og personalet. Det er godt, at vi er med til at etablere nye plejeboliger; men der skal til stadighed arbejdes på at skabe fællesskab og samvær. og en frisk tur langs stranden i en mindre gruppe giver kontakt og nærvær på en anden måde Der skabes liv, kontakt og nærvær i fællesarealerne 9

10 Rikke Mariehjemmet Ledelse i skarp sovs Haldis Seedorff har været Rikke Mariehjemmets leder gennem 29 år. Haldis Seedorff er Rikke Mariehjemmet!! Hverken mer eller mindre! Et interview af Flemming Høj Jermiin forstander Dorthe Mariehjemmet Hun lider ikke af berøringsangst eller flinke-skole-syndromet. Og hun ved, hvad hun vil, sådan at man skal gøre sig endda noget bred, hvis man vil i clinch med hende. Sådan har det været i 29 år. Sådan begyndte det. Og sådan slutter det. Redaktionen har bedt om et afskedsinterview med en tydelig og klar leder, hvis motiv for ledelse fra start til slut har været: At skabe det miljø for de gamle, som Haldis selv har troet på, som tiden og de gamle har vist hende, har kunnet bære. I medgang og i modgang. Haldis har muligvis drevet ledelse på trods? På trods af omgivelser og fagforeninger og administratorer men aldrig på trods af værdier, ideer og egen tro på, hvad der fører mod de mål, hun satte sig. Det har været vidunderlige år! Jeg har haft det privilegium at kunne skabe dette sted efter mine ideer. Jeg har haft friheden. Eller også har jeg kæmpet mig til den! Friheden til at gøre det på mine måder og i mit tempo! Min inspirator har været fru Rørdam Holm! Ingen tvivl om det, og med det i bagagen har det været en stor glæde og berigelse, at jeg senere sammen med min formand har kunnet forsætte det teamspil, at husets ånd og rammer fortsat har skullet passes og vedligeholdes i overensstemmelse med den basis, som blev lagt efter inspiration fra fru Rørdam Holm. Det ses og høres, at Haldis har været med længe nok til at have oplevet den karisma, som Mariehjemmenes stifter har været udstyret med, og som betyder, at de, som har været bestrålet af den, kun kan udtale efternavnet, hvis de først har sagt fru Fru Rørdam Holm!! Jeg har været begunstiget af at have friheden og af at have et ben i begge lejre: både ét i Fonden Mariehjemmene, hvor jeg har fået del fagligheden og forbindelsen bagud omkring vore værdier og ét ben i Gentofte Kommune, hvor jeg har fået del i deres solide administrative kompetencer. I begge lejre har jeg fået en fantastisk god behandling, og jeg vi, siger Haldis med et blik til sin formand har været utroligt glade for samarbejdet med Gentofte Kommune. På spørgsmålet om, hvordan Haldis ser tilbage på dialogen mellem hende selv og medarbejderne, opstår et øjeblik af tavshed. I denne stund, looking back, er det ikke de svære stunder, der er i fokus. Kan hænde, at der kan have været situationer, hvor temperamenterne har slået gnister? Kan hænde, at der har været medarbejdere, der ikke har villet være med på Haldis måde at gøre tingene på; men der skal lidt tilløb til, før Haldis tager handsken op 10

11 Ledelse i skarp sovs Selvfølgelig koster det at være kompromisløs! Selvfølgelig er det ikke gratis at være oppe af stolen hele tiden! At være tydelig og klar! Men: ja!! Det er jeg!! Jeg er tydelig og klar, og jeg går ikke på kompromis! Det har alle dage været mit ståsted, at uanset hvor man er her i huset, har man skullet kunnet mærke, at man bor i rare rammer. At dette her har været et hjem for mennesker. At alt bagværk har været hjemmebagt. At rammerne altid skal være så smukke og indbydende som muligt. Blomster på bordene og rundt om i rummene. Lyse rum. Venligt og omsorgsfuldt personale. Det har aldrig været til forhandling! Og kalder du det at møde modstand, ja så har jeg mødt modstand, men det har været en del af arbejdet! Selvfølgelig har det det!! Det er kun naturligt, og det er da klart, at man gennem 29 år ikke kan komme uden om, at der opstår situationer, hvor man skal tage et opgør med en medarbejder. Men det har jeg gjort, når det skulle gøres, og det kan jeg ikke se som et problem!! kursusudbud! Jeg tror ikke et øjeblik på totalpleje, så jeg har holdt timerne til rengøring ude af plejenormativet. Rengøring er en lise for sjælen!! Men det skal ikke gøres af plejepersonalet! Min filosofi er enkel og uden dikkedarer: Jeg har brugt 95% af min tid på personalet! Jo mere fokus, man har på at personalet trives, så de kan levere det, jeg forlanger af dem, desto mere kan jeg være sikker på, at medarbejderne bliver her i huset, og at jeg derfor kan stille de krav, jeg har til dem! Haldis er fast i blikket. Der er ingen slinger i valsen!! Jeg har aldrig trukket på vikarbureauer. Jeg har kun brugt uddannet personale. Jeg har altid haft et stort Rikke Mariehjemmet har gennem mange år lagt lokaler til, når Fonden Mariehjemmenes bestyrelse og forstandergruppe afholder det årlige julemøde Motion og leg i en atmosfære af kontakt og nærvær har været højt prioriteret både hos Rikke Mariehjemmet og samarbejdspartneren Gentofte Kommune. Når alle anstrenger sig en smule kan der både spilles bold og væltes kegler 11

12 Ledelse i skarp sovs Det har været min måde at være oppe af stolen på! At være synlig og hele tiden at være i front om dette at skabe miljø for de gamle! -Der har jeg været hård, muligvis? Men det har jeg altid følt var det rigtige, og i overensstemmelse med min natur. Jeg vil ikke være med til det næstbedste og jeg vil ikke være med til, at man springer over, hvor gærdet er lavest!! Ingen slinger i valsen! Jeg ser mig selv som beboernes advokat! Jeg tager hånd om deres problemer! Alle deres problemer. Derfor kan vi selvfølgelig ikke ha, at Rikke Mariehjemmet kunne være en del af beboernes problemer, og derfor har jeg været kompromisløs! Og det er det samme, der har gjort sig gældende her i lukkefasen! Vi afvikler kun med fanen holdt højt! Ikke noget med at slække på kravene, hverken til sig selv eller til medarbejderne! Og læg vel mærke til: vi har gjort det uden at medarbejderne er sivet væk herfra! Vi har været de, der skal til for at alle beboere har fået optimal støtte i processen! Alt er betalt. Gentofte kommune har været fantastisk i den henseende! Vi har ikke sparet på noget i processen. Det, der har betydet noget, har været ro og værdighed omkring flytningen. Og det har betydet, at vi har kunnet flytte én beboer ad gangen. Vi har bogstaveligt talt kunnet hjælpe beboeren op, har kunnet sætte kaffe frem for den pågældende i fællesrummet, og senere på dagen har de kunnet flytte ind i en ny bolig et andet sted, møbleret og indrettet stort set som den, de forlod! Det har været en luksussituation, og den har kunnet lade sig gøre, fordi vi ville og fordi vi kunne overbevise Gentofte om, at de også ville! Man mærker en stærk samhørighed mellem forstander og formand, Birthe Philip, om denne pointe: flytning med ro og værdighed. Afvikling med fanen holdt højt! Stolthed og værdighed. Ingen slinger i valsen og kompromisløshed på kvaliteten. Hellere respekteret for sin indsats end elsket af alle og enhver! 12 Har du et budskab at bære videre til de, som kommer efter Rikke Mariehjemmet? Ja, det da ved Gud, jeg har! Haldis kommer op af stolen igen sådan som hun beskriver sin ledelsesfacon. Nu er det på tide, at politikkerne også dem på Christiansborg! Begynder at forholde sig til: Hva vil vi med de gamle! Og hva vil vi tilbyde dem? Den måde, loven er skruet sammen på om bygning af moderne plejeboliger må tilrettes! De økonomiske rammer er for snævre, og hvad spares der så på? På fællesskabet og udearealerne!! Mens der er masser af plads til personale og til hver bolig De gamle og skrøbelige sidder alene i deres boliger!! De kan ikke bruge boligerne og al den plads!! Der må ikke spares på rare og smukke rum til fællesskab. Det er i fællesskabet at livskvaliteten opstår og kan dyrkes! Det dur ikke med torumsboliger til de allersvageste!! Ja, jeg er godt klar over, at jeg er oppe mod tidens strømning og dem på Bjerget! Men jeg har ret! Tro mig! Der skal en omkalfatring af den herskende tænkning til eller også skal der en omkalfatring til af, hvornår de gamle flytter i den sidste bolig! De må ikke få dem så sent, at de ikke kan bruge boligen. Det er en skændsel, at når de så er blevet skrøbelige og har brug for nærvær, samvær og fællesskab, så er der sparet på lige netop det!! Jo, jo! Det er ild i flammen endnu! Ingen seniorordning her! Ikke noget med uklarhed eller utydelighed. Haldis er der! Hun fylder! Ikke noget flinke-pigesyndrom! Hun ved, hvad hun vil. I skarp sovs!

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

MarieBladet. Mariehjemmene i jubilæumsåret 1958-2008. Leder - Så kom de! November 2008 FONDEN HJEMMENE HJEMMET HJEMMET ELLEN HJEMMET ELSE HJEMMET

MarieBladet. Mariehjemmene i jubilæumsåret 1958-2008. Leder - Så kom de! November 2008 FONDEN HJEMMENE HJEMMET HJEMMET ELLEN HJEMMET ELSE HJEMMET MarieBladet Mariehjemmene i jubilæumsåret 1958-2008 Velfærd for ældre - inspiration på et højere plan! Værdierne skal tydeliggøres - om at være sociale entreprenører Leder - Så kom de! Gensyn med amerikanerne

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

MarieBladet. ter. esultater. Hvor går vi hen... etningen. Fælles arbejdstidsregler - 1. maj fridag for os alle. Leder Vi er sammen!

MarieBladet. ter. esultater. Hvor går vi hen... etningen. Fælles arbejdstidsregler - 1. maj fridag for os alle. Leder Vi er sammen! MarieBladet I fællesskab får vi bedre e resulta esultater ter Kirsten Thyr hyregod - Mariehjemmenes eminence EDBudvik vikling - nu rykker vi endnu tættere e sammen Hvor går vi hen... - Fondens bestyrelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

MarieBladet. Foryngelseskur til en adstadig dame Rose Mariehjemmet genindviet. Få madlysten tilbage mad som vor mor lavede den

MarieBladet. Foryngelseskur til en adstadig dame Rose Mariehjemmet genindviet. Få madlysten tilbage mad som vor mor lavede den MarieBladet Foryngelseskur til en adstadig dame Rose Mariehjemmet genindviet Sylvester går til filmen udviklingshæmmet og DJ-proff. Få madlysten tilbage mad som vor mor lavede den Par nummer 7 parløb,

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie FONDEN HJEMMENE Mariehjemmenes historie En historie om en organisation, der altid har været i bevægelse Mariehjemmenes historie er en historie om en stærk og socialt indigneret kvinde, der ønskede at forbedre

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie Mariehjemmenes historie Mariehjemmenes historie er en historie om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede at forbedre forholdene for hjemløse,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

MarieBladet. ementet. Småt og godt - en mangelvare! Line Marie i front. rammer - en samtale om fremtidens brugerkrav

MarieBladet. ementet. Småt og godt - en mangelvare! Line Marie i front. rammer - en samtale om fremtidens brugerkrav MarieBladet Bestyrelsesmedlemmer elsesmedlemmer har ordet Styrken kommer fra engagementet - engagementet ementet kommer fra indignationen Konstant vækst kræver vide rammer - en samtale om fremtidens brugerkrav

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21.

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. 50 Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. januar 2009 De ansattes evner kommer i spil til glæde for såvel

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

En drøm der bliver til virkelighed

En drøm der bliver til virkelighed 12 En drøm der bliver til virkelighed Af bestyrelsesformand Kai-Ole Gustav Det begyndte en dag i slutningen af forrige århundrede under en overskyet himmel. Forlydender ville vide, at Københavns Kommune

Læs mere

MarieBladet. Klædt på til fremtiden Lange viste os vejene. Selvbestemmelse! Til de ældre eller deres pårørene? Med MarieBladet ind i en ny tid Leder

MarieBladet. Klædt på til fremtiden Lange viste os vejene. Selvbestemmelse! Til de ældre eller deres pårørene? Med MarieBladet ind i en ny tid Leder MarieBladet Klædt på til fremtiden Lange viste os vejene Når stafetten går år videre Lederudvikling i fælles regi Interview My Home Is My Castle...et hjem - hvad ad er det? Samtale med forstanderen der

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

MarieBladet. rivillige - et alternativ af stigende betydning. Socialøkonomi. onomi - et nyt begreb i vores verden

MarieBladet. rivillige - et alternativ af stigende betydning. Socialøkonomi. onomi - et nyt begreb i vores verden MarieBladet Frivillig rivillige - et alternativ af stigende betydning Socialøkonomi onomi - et nyt begreb i vores verden OSI - selveje eje,, folk olkelighed og frivillighed Det kan godt lade sig gøre -

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Naturen trækkes ind i salonen

Naturen trækkes ind i salonen Naturen trækkes ind i salonen Personlig og en unik atmosfære har været kodeordene for René Beck, da han skulle indrette Uné ved Skodsborg Kurhotel og Spa. Dyrehaven og Øresund er inspirationskilderne i

Læs mere

MarieBladet. Vi holder fast i drømmen! - hos børn og unge på Caroline Marie. TRIVSEL på Ellen Mariehjemmet - eller taler vi bag ryggen på hinanden

MarieBladet. Vi holder fast i drømmen! - hos børn og unge på Caroline Marie. TRIVSEL på Ellen Mariehjemmet - eller taler vi bag ryggen på hinanden MarieBladet Vi holder fast i drømmen! - hos børn og unge på Caroline Marie Coaching - mon det er noget for os?! Værdipr diprojekt! - med beboer boere,, pårørende og personale TRIVSEL på Ellen Mariehjemmet

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

TRIL UD I NATUREN MED TRINITYS FRISKE PUST

TRIL UD I NATUREN MED TRINITYS FRISKE PUST TRIL UD I NATUREN MED TRINITYS FRISKE PUST DEN SKØNNE NATUR OMKRING TRINITY - skov, vand og strand TEAM TRINIYS FRISKE PUST Ideerne spirer, og læring gror, når I mødes på Trinity. Giv næring til udvikling

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

OM OS/ Med venlig hilsen Mikkel Jerger / Restauratør

OM OS/ Med venlig hilsen Mikkel Jerger / Restauratør OM OS/ For enden af Danmarks længste allé, som er en del af Ledreborg Slot, ligger Herthadalen. De smukke lokaler, som alle har egen terrasse med udsigt over Knapsø, har plads fra 15 til 200 personer,

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 "Virksomheder, der har udgifter til sponsorering af fx sportsklubber og kulturelle foreninger, modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og logo på bandereklamer,

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 10-06-2013 Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 NOTAT Åbøllingvej

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

MarieBladet. Har bostedet et prob - når udviklingshæmmede bliver gamle. Trivsel på arbejdspladsen. Leder Afbureaukratisering - igen - igen!

MarieBladet. Har bostedet et prob - når udviklingshæmmede bliver gamle. Trivsel på arbejdspladsen. Leder Afbureaukratisering - igen - igen! MarieBladet Bestyrelsens elsens rolle - om at udpege en fælles ledestjerne Har bostedet et prob oblem? - når udviklingshæmmede bliver gamle Ledernes kompetencer - hvad er så de endegyldige normer Trivsel

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling er en del af afdelingen Organisation og Personale, hvor man varetager opgaver, som retter sig mod organisationens ledelse og personale, herunder ledelses-

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe.

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Ofte ses der desværre flere kedelige tendenser når firmaet drager på messetur. Det kan være, at I simpelthen har så mange produkter at vise frem,

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009?

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.18 / 2009 KONSULENT NYT Hvordan forbereder du dig bedst på 2009? Repræsentanter for Microsoft, Sun og Oracle giver deres bud på de vigtigste IT-tendenser i 2009 DET FRIE

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

bostedet caroline marie ung i centrum

bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie VELKOMMEN Caroline Marie er dit bosted i centrum af København, to minutter fra Nørreport Station og med udsigt over Botanisk Have. Du kan bo

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Karin Naldahl, University College Nordjylland i samarbejde med personalet på... Udkast Marts 2009 Fortælling om Klara (Navnet er

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

recepten på motivation

recepten på motivation BS& recepten på motivation Alle - også BS - har kun fået én krop udleveret til hele livet, og den skal der passes på. Det gøres bedst ved bl.a. at lade motivationen drive én. BS Christiansen giver sin

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere