Human papillomavirus infection vaccine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Human papillomavirus infection vaccine"

Transkript

1 Human papillomavirus infection vaccine Undersøgelse af mikrobiomet hos patienter, der har udviklet myalgisk encephalomyelitis som mulig bivirkning af HPV-vaccine Kristine Wichmann Madsen Allerød Gymnasium Forskerspirer 2016 SUND

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Afgrænsning af forskningsprojekt... 3 Statistiske overvejelser... 4 Metode... 5 Afføringsprøver S rrna gensekvensering... 5 PCR opformering... 6 Forsøgsdesign... 6 Forsøgspersoner... 6 Udførelse af forsøg... 6 Tidsramme... 7 Budget... 8 Konklusion... 9 Tak... 9 Litteraturliste Referencer Bilag Bilag Forsidebillede Øvrig Bilag Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4:... 15

3 Indledning I Danmark får alle piger mellem 12 og 18 år tilbud om at få HPV-vaccinen, da den kan forebygge mange tilfælde af livmoderhalskræft. På trods af at WHO Global Advisory Committee on Vaccine Safety har udtalt, at der ikke er en sammenhæng mellem HPV-vaccinen og autoimmune sygdomme, har landets fem HPV-skadecentre fået over 2000 henvisninger af kvinder i alderen år, som har mistænkt bivirkninger ved HPV-vaccinen. Mange af patienterne rapporterer bivirkninger, der påvirker dem i sådan en grad, at det afholder dem fra arbejde og skole. Deres symptomer er forholdsvis ensartede, og blandt de mest fremtrædende symptomer er hovedpine, mavesmerter, svimmelhed, tab af muskelkraft og udtalt træthed. I forskning foretaget ved synkopecentret på Frederiksberg Hospital, blev 90 % af de undersøgte patienter diagnosticeret med sygdommen myalgisk encephalomyelitis/kronisk trætheds syndrom (ME/CFS)[1]. ME/CFS er en sygdom, der rammer nervesystemet, immunsystemet og hormonsystemet, og desuden har den forbindelse til hjernen, mavetarmflora og mitokondrierne i muskelcellerne.[2] Da ME/CFS patienter eksisterede før vaccinen blev indført, og sygdommen ofte opstår uafhængigt af vaccination i mange tilfælde, er det uklart hvorvidt der er tale om en kausalitet mellem vaccine og symptomer. På trods af dette er det relevant, at undersøge de piger der rapporterer disse alvorlige symptomer med udgangspunkt i kendskab til ME/CFS. Der er relevant at kigge til den forskning, der er fortaget inden for ME/CFS. Forskning indenfor ME/CFS tyder på en mulig sammenhæng mellem tarmens mikrobiota og sygdommen [1]. Kunne der derfor findes nogle fællestræk, som f.eks. sammenfald i tarmflorasammensætningen blandt de piger med alvorlige bivirkninger af HPV-vaccinen? Jeg finder det interessant at undersøge, hvorfor individer reagerer så forskelligt selvom de udsættes for det samme. At nogle unge piger måske kan blive invalideret af en vaccine som HPV er selvfølgelig utrolig alvorligt men også svært at undersøge, da man ikke ved nok om den sygdom, de lider af. Ved at sammenligne tarmfloraen hos patienterne, kan man få en bedre forståelse for om der kunne være fællestræk ifht. sygdommen og de piger, der lider af den. Problemformulering Forskning inden for myalgisk encephalomyelitis peget på at ME/CFS-patienter har en mindre i diversitet af tarmbakterier. Min hypotese er, at man vil se, at tarmbakteriesammensætningen hos HPV-vaccinerede piger med bivirkninger adskiller sig fra den hos raske, når man undersøger for en række bakterier ved brug af 16S rrna sekvensering. Jeg analyserer for Bacteroidaceae, Enterobacteriaceae, Ruminococcaceae, Prevotellaceae og Lachnospiraceae, som er udvalgt på baggrund af tidligere forskning i mikrobiota hos ME/CFS-patienter[3](se bilag 1). Afgrænsning af forskningsprojekt

4 Det er vigtigt ikke at skabe mistillid til vaccinen. Med mit forskningsprojekt ønsker jeg at bidrage til at genoprette tilliden til HPV-vaccinen ved at tage patienterne seriøst og undersøge den sygdom, de lider af. Forskning indenfor dette felt er endnu minimal, og jeg kan ikke med mit forskningsprojekt vise om der er en kausal sammenhæng mellem vaccinen og symptomerne. Ved at undersøger hvorvidt patienternes mikrobiom adskiller sig fra en rask kontrolgruppe, kan jeg skabe en bedre forståelse for patofysiologien. Således kan jeg bidrage til udviklingen af bedre behandling af patienterne og til en forebyggelse af bivirkningerne. Jeg kunne også have undersøgt kausaliteten mellem vaccine og symptomer mere direkte ved at undersøge epidemiologisk, hvorvidt pigerne der er blevet syge efter HPV vaccination er blevet udsat for omstændigheder som spæd, som kan have indflydelse på tarmbakteriesammensætningen. Rent praktisk ville en sådan undersøgelse dog være vanskelig. Jeg har valgt ikke at gå denne vej, da der i forvejen er så lidt forskning indenfor feltet, at man risikere at generalisere og skabe større mistillid til vaccinen. I stedet vil jeg undersøge meget specifikt for at finde ud af om bestemte tarmbakterier er fremherskende hos HPV-vaccinerede der har ME/CFS lignende bivirkninger. Statistiske overvejelser Der er mange overvejelser der går forud for bestemmelse af sample size. Det afhænger af hvilken form for statistik, man har med at gøre. I dette tilfælde ønsker jeg at sammenligne gennemsnit for to grupper, da jeg ønsker at sammenligne en gennemsnitlig forekomst for hver af de fem bakterier. Ved beregning af sample size for to kontinuerlige variable, skal man kende standard afvigelsen (s) hos populationen. Standardafvigelsen er et mål for spredningen og beskriver, variationen i tarmbakteriesammensætning hos raske individer. Desuden skal man beslutte hvor stor en forskel man forventer at se (d), baseret på tidligere forskning. Derudover indgår konstanten C som afhænger af variablene α og β. Fejlmarginen er α og beskriver hvor stor en usikkerhed, man vil acceptere ved sin konklusion. I dette forskningsprojekt vil der arbejdes med en tosidig fejlmargin på 0,05, og jeg accepterer således en usikkerhed på 5%. Risikoen for at man ikke ser forskellen, hvis den er der kaldes for β og bestemmes til 0,20. Dette beskrives ved følgende formel: n = 1 + 2C ( s d ) 2 Når α=0,05 og 1-β=0,8 gælder det, at C=7,85. [4] For at beregne min sample size, benyttes resultater fra tidligere forskning indenfor mikrobiomet hos ME/CFS-patienter. I dette forsøg undersøges der for fem forskellige bakterier, men sample size er den samme i alle tilfælde. Til at bestemme sample size vælger jeg at benytte standardafvigelse og forventet forskel hos populationen bakterien Bacteroidaceae (bilag 1). Den forventede forskel er på 0,08 og spredningen er 0,213 og på baggrund af disse værdier beregnes sample size:

5 n = ,85 ( 0,213 0,08 ) 2 = 112,39 Altså er det optimale antal patientforsøg 112, hvilket betyder at forskningsprojektet i alt vil omfatte 224 forsøgspersoner. Metode Min empiri i dette forskningsprojekt, er de data, der skal indsamles i løbet af forsøget. Til dette formål vil jeg indsamle afføringsprøver og analysere dem ved hjælp af 16S rrna sekvensering. Jeg vil på baggrund af dette være i stand til at drage nogle konklusioner ift. hvilke tarmbakterier der karakteriserer de patienter, der mistænker bivirkninger af HPVvaccinen. Afføringsprøver Vores afføring indeholder genetisk materiale fra de mange forskellige bakterier der lever i vores tarm. Man kan dermed ved hjælp af gensekvensering identificere de forskellige tarmbakterier og få indblik i tarmens mikrobiom. I dette forsøg indsamles afføringsprøver af forsøgspersoner i hjemmet. Der udtages 15 ml afføring til hver af prøverne, som opbevares ved -80 C indtil analysetidspunkt. Afføringsprøverne destrueres ved forskningsprojektets ophør. 16S rrna gensekvensering En metode som er vidt udbredt til at undersøge fylogeni og taksonomi af prøver taget fra miljøer med komplekse bakteriesammensætninger, er at ekstrahere og sammenligne bestemte former for RNA ved brug at molekylære redskaber. Ved denne metode benyttes 16S ribosomal RNA (16S rrna) til identificering og sammenligning af bakterier fundet i en given prøve. Ribosomer er de organeller der oversætter generne i cellerne ved at omdanne mrnastrengens nukleotidsekvenser til aminosyresekvenser. Generne for ribosomalt RNA har ændret sig meget lidt over de millioner af år, organismer har udviklet sig. De små forskelle der er i rrna et viser os, hvor tæt relaterede forskellige organismer er. Da 16S rrna genet kun består af 1542 nukleotider er det enkelt at kopiere og sekvensere. Efter cellemembranen er blevet brudt, kan man begynde at identificere de bakterier, som man ønsker at undersøge i prøven. I 16S rrna gener er det de nukleotider der findes i henholdsvis starten og slutningen af gensekvensen, som er unikke for en specifik organisme. For at kunne identificere denne organisme i en prøve benytter man sig af primere, der er komplementære til specifikke nukleotidsekvenser og dermed binder sig til dem. Således isoleres 16S rrna i prøven, og disse nukleotidsekvenser opformeres herefter ved brug af PCR. Man er således i stand til at sammenligne 16S rrna-sekvenserne fra prøven med den af andre kendte

6 bakterier og således bestemme hvilke bakterier, der er tilstede og i hvilken relativ mængde [5]. PCR opformering Polymerase Chain Reaction (PCR) er en metode til opformering af DNA, som foregår ved at bryde hydrogenbindingerne mellem baseparrene ved høj varme og dernæst sænke temperaturen hurtigt. Herefter tilsættes primere og binder sig til hver af de enkelte DNAstrenge, der er splittet af varmen. Primerne har en OH-ende som DNA-polymerasen kan binde sig til, og når temperaturen hæves binder polymerasen sig til OH-gruppen og replicerer DNAstykket i tilstedeværelsen af nukleotider. Ved hvert varmeskift sker der en ny cyklus og mængden af DNA fordobles. Forsøgsdesign Forsøgspersoner I mit forskningsprojekt ønsker jeg, at involvere 112 patienter som har oplevet alvorlige mulige bivirkninger ved HPV-vaccinen og en kontrolgruppe som skal bestå af 112 raske forsøgspersoner. Kontrolgruppen skal, ligesom patientgruppen, være kvinder i alderen år, og skal være vaccineret med HPV-vaccinen og uden nogen form for bivirkninger. Patientgruppen rekrutteres ved hjælp af patientregister på Synkopecenteret på Frederiksberg Hospital. Patientgruppen kontaktes på mail og informeres om forsøget og dets formål, som er at undersøge patologien bag de symptomer patienterne rammes af og således nærme sig et behandlingstilbud. For at få fat i en matchende kontrolgruppe, rekrutteres der gennem opslag på sundhed.dk. Alle der responderer på opslaget, vil blive screenet ved en telefonsamtale med en sygeplejerske, for at sikre, at de har forstået forsøgets omfang, opfylder kriterierne og at de ikke lider af nogle kroniske lidelser. Når forsøgspersonerne er godkendt, tilsendes de et brev om fremmødetid samt et brev om deres rettigheder som forsøgspersoner (se bilag 2). Udførelse af forsøg Fase I: I denne fase fokuseres på udvælgelse af velegnede forsøgspersoner. Individer der responderer på opslag på sundhed.dk og på HPV-centrene ved Frederiksberg Hospital og Sjællands Universitetshospital i Roskilde, som ønsker at melde sig som forsøgspersoner screenes ved en telefonsamtale. Alle raske forsøgspersoner skal have modtaget HPV-vaccinen uden bivirkninger, og må ikke lide af andre former for kroniske lidelser. Dette sikres ved telefonsamtalen. Fase II: Forsøgspersonerne møder op til undersøgelse på hospitalet. Her skal forsøgspersonerne afgive informeret samtykke. Den forsøgsansvarlige sygeplejerske giver mundtlig information om projektet og forsøgspersonerne får herefter lidt betænkningstid inden de skal afgive deres samtykke (bilag 2).

7 Derudover udspørges de om tilstedeværelse af symptomer, vaccinationsstatus, højde, vægt, alder og hvorvidt de har fået antibiotika 1 i måneden op til prøven. Dernæst får forsøgspersonerne udleveret et opsamlingssæt og en grundig vejledning i, hvordan det gøres (se bilag 3). Der sættes 10 minutter af til hver forsøgsperson. Fase III: Når afføringsprøverne er blevet indsamlet og indsendt til laboratoriet skal bakterierne identificeres. De trin der er involveret i processen ses af nedenstående tabel [4]: Trin Procedure 1. DNA ekstraheres fra en 100 mg afføringsprøve ved brug af ekstraktionskittet PowerSoil-htp DNA isolation kit ifølge producentens instruktioner S rrna-gener opformeres ved brug af primerne 515F og 806R, der genkender den hypervariable region V4 på 16S rrna-genet. 3. PCR opformering forgår ved brug af 2.5X HotMasterMix, ng DNA-skabelon og 0,05 µm af hver primer. PCR opformering: 1. Start med denaturation ved 94 C (3 min) cyklusser af: 45 sek denaturation: 94 C 60 sek annealing: 50 C 90 sek extention: 72 C 4. Afsluttende extention ved 72 C (10 min) 4. Sekvensering af arvematerialet udføres i samarbejde med DTU på maskinen Illumina MiSeq 2x250 bp. Fase IV: Statistisk behandling af data. Her skal resultaterne af prøverne sammenlignes. For hver forsøgsperson laves et diagram over fordelingen af de forskellige bakterier i procent (bilag 1). Frekvensen af de forskellige bakterier bliver opgjort, og tilsammen udgør de 100%. Gennemsnittet for andelen af hver bakterie findes for henholdsvis kontrolgruppen og patientgruppen og det undersøges, hvorvidt der er en statistisk signifikant forskel på de to grupper. Tidsramme Forløb Inklusionsfase Informationssamtaler samt indlevering af afføringsprøver En måned Tre uger Varighed 1 Hvis forsøgspersonerne har fået antibiotika kort forinden prøvetagningen, skal de ekskluderes fra forsøget, da brugen af antibiotika har stor indvirkning på voksne menneskers mikrobiota.

8 Databehandling og sammenskrivning af resultater Seks måneder efter igangsættelse af forskningsprojekt Budget Nedenstående budgetskabelon tager udgangspunkt i mine beregninger af sample size. Udgiftspost Noter Beløb Løn til sygeplejerske 10 minutter sættes af til hver af de 224 forsøgspersoner. Sygeplejerskens timeløn: 250 kr/timen. Løn til laborant Løn til statistiker Sekvensering I alt Der samarbejdes med en laborant ved DTU, som forventes at kunne udføre analyse af prøverne på 10 arbejdstimer. Laborantens timeløn: 250 kr/timen. Statistisk behandling af data forventes at tage 3 timer. Statistikerens timeløn: 400 kr/timen. Sekvensering af 16S rrna på maskinen Illumina MiSeq 2x250 bp. Sekventeringen koster 180 kr/prøve. (37 timer)*(250 kr/timen) = kr (10 timer)*(250 kr/timen)= kr (3 timer)*(400 kr/timen)= kr (180 kr/prøve)*(224 prøver)= kr kr Som det fremkommer af ovenstående budget, skal jeg bruge kr. for at kunne gennemføre mit forskningsprojekt optimalt. I denne konkurrence bliver jeg dog kun bevilliget kr. til udførelsen af mit projekt. Med kr. til rådighed er det kun muligt at udføre forsøget på ca. 80 forsøgspersoner (se bilag 4). Altså en patientgruppe på 40 personer og en kontrolgruppe på 40 personer. For at kunne udføre mit projekt, vil jeg forsøge at søge kr. gennem fonde til udførelsen af mit projekt. Disse penge vil Louise Brinth, forsker ved Synkopecenteret på Frederiksberg Hospital hjælpe mig med at søge. Hun vil formidle kontakt til patientforeningen MEforeningen, som har erfaring med at søge fondsmidler til forskning i ME/CFS. Et tænkeligt sted at søge midler er hos lægemiddelstyrelsen, da folketinget har afsat 7 mio. kr. til udførelse af forskningsprojekter indenfor bivirkninger ved HPV-vaccinen i årene [6] Hvis ikke det lykkes mig at få bevilliget pengene til mit forskningsprojekt, vil jeg udføre mit projekt med 80 forsøgspersoner. Det vil selvfølgelig have konsekvenser for sandsynligheden for at få klare resultater. Jeg vælger dog at udføre projektet, selv hvis jeg kun har kr. tilgængelig, da jeg mener at min forskning alligevel kan være relevant og fungere som pilotforsøg for fremtidig forskning.

9 Konklusion Med dette forskningsprojekt kan jeg være med til at kaste lys over et ellers forholdsvis uberørt forskningsområde. Hvis man på baggrund af denne undersøgelse kan se, at patienter der har rapporteret bivirkninger ved HPV-vaccinen mikrobielt adskiller sig fra den raske kontrolgruppe, kan det give håb for behandlingsmuligheder for de kvinder der er ramt af symptomerne. Hvis denne patientgruppe har en anderledes og evt. mindre divers tarmbakteriesammensætning, kan man begynde at udvikle behandling, som kan forøge livskvaliteten hos patienterne og i sidste ende kurere sygdommen. Man har tidligere haft held med at behandle folk med forskellige lidelser med fæcestransplantationer. I en fæcestransplantation overføres afføring fra et raskt individ, som ændrer bakteriesammensætningen. Desuden kan positive forskningsresultaterne fra dette forsøg give basis for en mere målrettet undersøgelse af en kausal sammenhæng mellem vaccinen og symptomerne. Man kan f.eks. gå epidemiologisk til værks og begynde et større forskningsprojekt, hvor man belyser hvorvidt disse forskelle i mikrobiota er årsag til udviklingen af symptomerne eller blot er en del af de symptomer, som patienterne har til fælles. Det er kun en lille del af ME/CFS-tilfælde der er forbundet med HPV-vaccinen. Langt den største del af tilfældene synes at udløses af virusinfektioner som Epstein-Barr, Enterovirus og Borrelia.[7][8] Det kan således tænkes, at symptomerne ikke er en direkte virkning af vaccinen, men at patienterne i forvejen har været disponeret for sygdommen, og at vaccinen bliver en udløsende faktor.[9] Hvis man er i stand til at identificere de personer, der er i risiko for at udvikle ME/CFS, kan man undtage dem fra vaccinen og dermed genoprette tilliden til HPV- vaccinen og gøre brugen af den mere sikker. Tak Først og fremmest tak til forsker Louise Schouborg Brinth og overlæge Jesper Mehlsen, ved Synkopecenteret på Frederiksberg Hospital for deres hjælp og vilje til at dele ud af deres erfaring. Derudover skylder jeg Tine Rask Licht, leder af afdeling for fødevaremikrobiologi hos DTU, en stor tak. Hun var til stor hjælp i forhold til at indskærpe mit fokus og løbende hjælpe mig med problemer der opstod undervejs. Derudover ønsker jeg at takke mine forældre for deres støtte - især min mor for at give mig indblik i en hverdag som ME/CFS-patient og bruge sin sparsomme energi på at hjælpe mig. Jeg skylder desuden en tak til Louise Lundbæk og Line Bach fra Allerød Gymnasium for vejledning og råd.

10 Litteraturliste Referencer [1] L. Brinth, K. Pors, A.G. Hoppe, I. Badreldin, J. Mehlsen Is Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis a Relevant Diagnosis in Patients with Suspected Side Effects to Human Papilloma Virus Vaccine? International Journal of Vaccines and Vaccination, (4) (2015) [2] Om ME Ukendt, me-foreningen.dk, besøgt 17/8/2016 [3] L. Giloteaux, J.K. Goodrich, W.A. Walters, S.M. Levine, R.E. Ley, M.R. Hanson Reduced diversity and altered composition of the gut microbiome in individuals with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome Microbiome, 4 (1) (2016), p. 1 [4] P. Kadam, S. Bahlerao Sample size calculation International Journal of Ayurveda Research, 1 (1) (2010), p [5] 16S rrna Ukendt, microbeworld.org, besøgt 1/10/2016 [6] https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/hpvvaccination/pulje-til-forskning Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination H. Harder, laegemiddelstyrelsen.dk, besøgt 28/10/2016 [7] J. Treib, M.T. Grauer, A. Haass, J. Langenbach, G. Holzer, R. Woessner Chronic fatigue syndrome in patients with Lyme borreliosis European Neurology, 43 (2) (2000), p [8] J.K.S. Chia The role of enterovirus in chronic fatigue syndrome Journal of clinical pathology, 58 (11) (2005), p [9] Chronic fatigue syndrome/myalgic Encephalomyelitis (ME) T. Kenny, patient.info, besøgt 15/9/2016 Bilag 2 De videnskabsetiske komiteer for region hovedstaden Forsøgspersonersrettigheder i et sundhedsvidenskabligt forskningsprojekt 2014 Bilag 3 Region Syddanmark Medicinsk Center

11 Patientvejledning Afføringsprøve Sygehus Sønderjylland, udarbejdet i 1997, revideret i 2016 Forsidebillede https://commonfund.nih.gov/sites/default/files/hmp%20ibd%20image.jpg A Novel Approach to Gene Sequencing Reveals Hidden Depths in Microbial Diversity commonfund.nih.gov, besøgt: 25/10/2016 Øvrig M. Frémont, D. Coomans, S. Massart, K.D. Mielier High-throughput 16S rrna gene sequencing reveals alterations of intestinal microbiota in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome patients Anaerobe, 22 (8) (2013), p S.E. Lakhan, A. Kirchgessner Gut inflammation in chronic fatigue syndrome Nutrition and Metabolism, 7 (1) (2010), p. 79 K. Donegan, R. Beau-Lejdstrom, B. King, S. Seabroke, A. Thomson, P. Bryan Bivalent human papillomavirus vaccine and the risk of fatigue syndromes in girls in the UK Vaccine, 31 (43) (2013), p L. Tomljenovic, S. Colafrancesco, C. Perricone, Y. Shoenfeld Postural Orthostatic Tachycardia With Chronic Fatigue After HPV Vaccination as Part of the Autoimmune/Auto-inflammatory Syndrome Induced by Adjuvants -Case Report and Literature Review Journal of Investigative Medicine High Impact Case Reports, 2 (1) (2014), p. 1 L.J. Jara, E. Izquierdo, G. Medina Is the immune neuroendocrine system the connection between epipharyngitis and chronic fatigue syndrome induced by HPV vaccine? Immunologic Research, () (2016), p. 1-3 C. Shepherd Is CFS Linked to Vaccinations? International Journal of Vaccines and Vaccination,? (?) (2009) J.M. Janda, S.L. Abbott 16S rrna Gene Sequencing for Bacterial Identification in the Diagnostic Laboratory: Pluses, Perils, and Pitfalls Journal of Clinical Microbiology, 45 (9) (2007), p T.J. Borody, A. Nowak, S. Finlayson The GI microbiome and its role in Chronic Fatigue Syndrome: A summary of bacteriotherapy Journal of the Australasian College of Nutritional and Environmental Medicine, 31 (3) (2012), p. 3-8

12 Bilag Bilag 1: Udvælgelse af bakterier der undersøges for i dette projekt blev besluttet på baggrund af forskning lavet ved Cornell University på 48 ME/CFS-patienter og 39 kontroller. Af nedenstående graf kan gruppens resultater læses, og jeg har her fundet inspiration til min undersøgelse. Af illustrationen fremgår det, at det kan være interessant at kigge på bestemte bakteriefamilier, da forekomsten af disse hos ME/CFS-patiener adskiller sig fra kontrolgruppen. De bakteriefamilier hvor ME/CFS-patienterne adskiller sig mest fra den raske kontrolgruppe er Bacteroidaceae, Enterobacteriaceae, Ruminococcaceae, Prevotellaceae og Lachnospiraceae. I mit forskningsprojekt undersøger jeg derfor netop disse bakteriefamilier for at se, om den samme forskel kan ses hos de HPV-vaccinebivirkningsramte i et forsøg med 224 forsøgspersoner.

13 Bilag 2:

14 Bilag 3:

15 Bilag 4: Udregning af budget ved 80 forsøgspersoner: Udgiftspost Noter Beløb Løn til sygeplejerske 10 minutter sættes af til hver af de 80 forsøgspersoner. Sygeplejersken får en timeløn på 250 kr/timen. Løn til laborant Løn til statistiker Sekvensering I alt Der samarbejdes med en laborant ved DTU, som forventes at kunne udføre analyse af prøverne på 5 arbejdstimer. Laboranten har primere, PCR-mix og PowerSoil-htp DNA isolation kit til rådighed. Laboranten får en timeløn på 250 kr/timen. Statistisk behandling af data forventes at tage 2 timer. Statistikeren får en timeløn på 400 kr/timen. Sekvensering af 16S rrna på maskinen Illumina MiSeq 2x250 bp. Sekvenseringen koster 180 kr/prøve. (13 timer)*(250 kr/timen) = kr (5 timer)*(250 kr/timen)= kr (1,5 timer)*(400 kr/timen)= 800 kr (180 kr/prøve)*(80 prøver)= kr kr

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere

POTS. (postural orthostatisk takykardisyndrom) - en bivirkning efter HPVvaccination?

POTS. (postural orthostatisk takykardisyndrom) - en bivirkning efter HPVvaccination? POTS (postural orthostatisk takykardisyndrom) - en bivirkning efter HPVvaccination? Louise Brinth Koordinerende Forskningsenhed/Synkopecenter Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Program Hvorfor Synkopecenter

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Autoimmunitet ved knoglemarvssvigt Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af læge, ph.d.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Er som ordet siger en beskrivelse af ens forskningsprojekt Kan anvendes inden man går i gang med et projekt

Projektbeskrivelse. Er som ordet siger en beskrivelse af ens forskningsprojekt Kan anvendes inden man går i gang med et projekt Er som ordet siger en beskrivelse af ens forskningsprojekt Kan anvendes inden man går i gang med et projekt Til at få ens projekt godkendt (projekter under studiet, bachelor, speciale, ph.d.) Til at søge

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Treatment Of Chronic Anal fissure (TOCA): a Randomized Clinical trial on Levorag Emulgel versus Diltiazem gel 2% Forsøgets danske titel: Behandling

Læs mere

for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse

for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse Version 3 RETNINGSLINJER for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse Holbergsgade 6 DK-1057 København K Tel +45

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR til at opkopiere bestemte DNA-sekvenser i en prøve er nu en af genteknologiens absolut vigtigste værktøjer. Peter Rugbjerg, Biotech Academy PCR (Polymerase

Læs mere

Behandlingstilbudogerfaringer

Behandlingstilbudogerfaringer Behandlingstilbudogerfaringer Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 128 Offentligt Jesper Mehlsen, Synkopecenteret Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Sundheds-og Ældreudvalgets høring

Læs mere

wewr Human PapillomaVirus

wewr Human PapillomaVirus Human PapillomaVirus wewr Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 128 Offentligt >15 onkogene typer (high-risk). HPV 16 og HPV 18 er årsag til hovedparten af cervix cancere Ikke-onkogene typer

Læs mere

Vi vil hermed spørge om du vil deltage i et Sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt.

Vi vil hermed spørge om du vil deltage i et Sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt. Deltager information Kære Patient Vi vil hermed spørge om du vil deltage i et Sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt. De hæmatologiske klinikker på Herlev Universitets Hospital og Rigshospitalet gennemfører

Læs mere

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Deltagelse i videnskabeligt forsøg om Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg? Det er frivilligt at deltage

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer En befolkningsundersøgelse for fremtiden KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer Information om deltagelse i forskningsprojektet Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere

Deltagerinformation 06-11-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 06-11-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE H1N1v vaccination af gravide kvinder. Et kohortestudie til karakterisering af den beskyttende effekt af Influenza A H1N1v vaccine hos gravide kvinder: Delstudium i ABC (Asthma

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Eksperter samlet om HPV-spørgsmålet

Eksperter samlet om HPV-spørgsmålet Notat af Jeppe S. Kerckhoffs, politisk konsulent Eksperter samlet om HPV-spørgsmålet 19. august var de fremmeste eksperter inden for lægeverden samlet til et afgørende dialogmøde i Sundhedsstyrelsen om

Læs mere

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach Videnskabsetisk komite og biobanker Dansk Selskab for Good Clinical Practice Forskningsbiobank Samling af personhenførbart biologisk materiale Indgår som integreret del af konkret forskningsprojekt Opbevares

Læs mere

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Sebastian, Louise og Ana

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Sebastian, Louise og Ana Velkommen Test dit eget DNA med PCR Undervisningsdag på DTU Systembiologi Undervisere: Sebastian, Louise og Ana Hvem er I? 2 DTU Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet Dagens program 9:00 10:00 Introduktion

Læs mere

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger 14.10.2014 Livmoderhalskræft kan forebygges Information om HPV-vaccination HPV-vaccination beskytter mod de typer af virus, der er skyld i langt de fleste

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering De sidste 10 års store fremskridt indenfor gensekventeringsteknologi har gjort det muligt at

Læs mere

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 Lone Gundelach

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 Lone Gundelach Videnskabsetisk komite og biobanker Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 De videnskabsetiske komiteer Anmeldelsespligtigt: Forsøg hvor man ønsker at opnå viden om menneskets biologi

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE H1N1v vaccination af gravide kvinder. Et kohortestudie til karakterisering af den beskyttende effekt af Influenza A H1N1v vaccine hos gravide kvinder: Vi henvender os til dig

Læs mere

Oplæg til forskning i komplekse sygdomme

Oplæg til forskning i komplekse sygdomme Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 331 Offentligt Oplæg til forskning i komplekse sygdomme Den 19. marts 2014 blev der afholdt høring 1 i folketinget om funktionelle lidelser.

Læs mere

Biologiske Signaler i Graviditeten

Biologiske Signaler i Graviditeten Biologiske Signaler i Graviditeten Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt studie, der udføres af Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut. Før du beslutter, om du vil

Læs mere

Clostridium difficile: Gammel kending nye behandlingsmuligheder. Jørgen Engberg, Overlæge dr.med. KMA Slagelse

Clostridium difficile: Gammel kending nye behandlingsmuligheder. Jørgen Engberg, Overlæge dr.med. KMA Slagelse Clostridium difficile: Gammel kending nye behandlingsmuligheder Jørgen Engberg, Overlæge dr.med. KMA Slagelse Sygehuserhvervet CD i Danmark HAIBA Den farlige CD027 er på vej ned! Nye CD027 tilfælde fordelt

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer EN BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE FOR FREMTIDEN KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer INFORMATION OM DELTAGELSE I FORSKNINGSPROJEKTET Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Høring om klinisk forskning 2. november 2012 Formand for NSS Poul Jaszczak, overlæge, dr.med Fra statusrapporten

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt. Patienten i kliniske lægemiddelforsøg

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt. Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Side Forord Formålet med denne pjece er at give dig og

Læs mere

Mikrobiom, fæces transplantation og personlig diagnostik

Mikrobiom, fæces transplantation og personlig diagnostik Mikrobiom, fæces transplantation og personlig diagnostik Trine Nielsen, læge, ph.d. Metabolismecenteret, Københavns Universitet Danske Bioanalytikere Marts 2017 Personlig diagnostik Personalised medicine

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

Overlæge Kirstine Amris, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab Overlæge dr. med. Niels Henrik Valerius, udpeget af Dansk Pædiatrisk

Overlæge Kirstine Amris, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab Overlæge dr. med. Niels Henrik Valerius, udpeget af Dansk Pædiatrisk N O T A T j.nr. 7-203-01-85/1/CHH Oplæg til det videre arbejde med struktur for patienter med kronisk træthedssyndrom/cfs/me (CFS) Baggrund nedsatte medio 2008 i forlængelse af specialeplanlægningsarbejdet

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg DEN CENTRALE VIDENSKABSETISKE KOMITÉ * FINSENSVEJ 15 * 2000 FREDERIKSBERG * TLF.: +45 72 26 93 70 * E-MAIL: CVK@SUM.DK * WWW.CVK.SUM.dk

Læs mere

Mammaimplantater og bakteriologi ved brystforstørrende operation.

Mammaimplantater og bakteriologi ved brystforstørrende operation. Mammaimplantater og bakteriologi ved brystforstørrende operation. Plastikkirurgen vil ved forundersøgelsen spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forskningsprojekt. Projektet har til formål, at

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter -regler og egne erfaringer Rikke Lund, lektor cand.med. ph.d. Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet, sept.

Læs mere

Genital HPV (Cervix) HPV-virus. Fra infektion til dysplasi Cervix Dysplasi Cervixcancer. HPV-vaccination. Hvem skal vaccineres? Åbne spørgsmål?

Genital HPV (Cervix) HPV-virus. Fra infektion til dysplasi Cervix Dysplasi Cervixcancer. HPV-vaccination. Hvem skal vaccineres? Åbne spørgsmål? HPV-infektion Dysplasi Cervixcancer HPV vaccination Danny Svane, Overlæge PhD Gynækologisk afdeling D Odense Universitetshospital HPV-virus. Fra infektion til dysplasi Cervix Dysplasi Cervixcancer. HPV-vaccination.

Læs mere

Bioteknologi A. Gymnasiale uddannelser. Vejledende opgavesæt 1. Mandag den 31. maj 2010 kl. 9.40-14.40. 5 timers skriftlig prøve

Bioteknologi A. Gymnasiale uddannelser. Vejledende opgavesæt 1. Mandag den 31. maj 2010 kl. 9.40-14.40. 5 timers skriftlig prøve Vejledende opgavesæt 1 Bioteknologi A Gymnasiale uddannelser 5 timers skriftlig prøve Vejledende opgavesæt 1 Mandag den 31. maj 2010 kl. 9.40-14.40 Side 1 af 8 sider pgave 1. Genmodificeret ris Vitamin

Læs mere

Deltagerinformation. Undersøgelse af virkningen af et bioaktivt protein (CGMP) - et biprodukt fra ostefremstilling, givet i 3 forskellige dosis

Deltagerinformation. Undersøgelse af virkningen af et bioaktivt protein (CGMP) - et biprodukt fra ostefremstilling, givet i 3 forskellige dosis Deltagerinformation Undersøgelse af virkningen af et bioaktivt protein (CGMP) - et biprodukt fra ostefremstilling, givet i 3 forskellige dosis Originale titel: Dobbelt-blindt cross-over studie af casein

Læs mere

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb.

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb. Afdeling: KFIU Innovation Udarbejdet af: Lisbeth Thisted Andersen, Projektleder Aktiv Patientstøtte Sagsnr.: E-mail: Lisbeth.thisted.andersen@rsyd.dk Dato: 19. juni 2017 Telefon: 2979 6434 Projekt Aktiv

Læs mere

Hvis α vælges meget lavt, bliver β meget stor. Typisk vælges α = 0.01 eller 0.05

Hvis α vælges meget lavt, bliver β meget stor. Typisk vælges α = 0.01 eller 0.05 Statistik 7. gang 9. HYPOTESE TEST Hypotesetest ved 6 trins raket! : Trin : Formuler hypotese Spørgsmål der ønskes testet vha. data H : Nul hypotese Formuleres som en ligheds hændelse H eller H A : Alternativ

Læs mere

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Ikke kun livmoderhalskræft, men en hel stribe kræftformer med forbindelse til den frygtede HPV-virus truer nu både kvinder og mænd. Flere mænd burde vaccineres,

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer INFORMATION OM DELTAGELSE I ET SUNDHEDSVIDENSKABELIGT FORSKNINGSPROJEKT Foto: Shutterstock Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt

Læs mere

Afholdt d. 17. november 2016

Afholdt d. 17. november 2016 MIKROBIOMET HVAD VED VI OM DET OG HVORDAN UNDERSØGER VI DET? Paal Skytt Andersen 1. Modtagelighed for sygdom 2. Metoder til at vise association 3. Tarmflora 4. Metoder til at karakterisere mikrobiomet

Læs mere

9. Dokumentation for den forsøgsansvarliges uddannelse (f.eks. autorisationsid).

9. Dokumentation for den forsøgsansvarliges uddannelse (f.eks. autorisationsid). Mødedato: REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE (vs-09_06-13) A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

FAQ. Om HPV-sagen. Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte

FAQ. Om HPV-sagen. Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte FAQ Om HPV-sagen Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte Hvad drejer HPV-problematikken sig om? Tusindvis af tidligere velfungerende piger har indberettet deres symptomer og bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Der var engang, hvor Danmark havde

Der var engang, hvor Danmark havde Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler og Michael Bo Rasmussen Danske forsøgspersoner er i verdensklasse Danmark er under pres inden for kliniske lægemiddelforsøg initieret af virksomheder, men

Læs mere

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal

Læs mere

At skrive en god deltagerinformation (december 2011)

At skrive en god deltagerinformation (december 2011) At skrive en god deltagerinformation (december 2011) Generelt om deltagerinformationen I forbindelse med videnskabelige forsøg, der inddrager forsøgspersoner, er der fastsat regler for, hvordan man informerer

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Uafhængighedstestet Eksempel: Bissau data Data kommer fra Guinea-Bissau i Vestafrika: 5273 børn blev undersøgt da de var yngre end 7 mdr og blev

Læs mere

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Om GCP Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Hvad står GCP for? GCP = Good Clinical Practice (Good Clinical Trial Practice) Lidt historie... 1964 World Medical Association

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

INDIVIDUALISERET BEHANDLING ETABLERING OG KARAKTERISERING AF PRIMÆRE LUNGECANCER CELLELINJER

INDIVIDUALISERET BEHANDLING ETABLERING OG KARAKTERISERING AF PRIMÆRE LUNGECANCER CELLELINJER Protokolresume - LUCELLI INDIVIDUALISERET BEHANDLING ETABLERING OG KARAKTERISERING AF PRIMÆRE LUNGECANCER CELLELINJER 6. oktober 2014 Version 1 Forfattere og afdelinger: Birgitte Brinkmann Olsen, Nuklearmedicinsk

Læs mere

KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE PCR

KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE PCR KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE Elevvejledning PCR PCR trin for trin PCR involverer en række gentagne cykler, der hver består af følgende tre trin: Denaturering, primer påsætning og forlængelse

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere:

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Velkommen Test dit eget DNA med PCR Undervisningsdag på DTU Systembiologi Undervisere: Hvem er I? 2 DTU Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet Hvilke baser indgår i DNA? A. Adenin, Guanin, Cytosin,

Læs mere

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 424 Offentligt Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Af svar på spørgsmål 704 1 fremgår det, at der er foretaget en ny analyse

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

Notat om Krop og Kræft

Notat om Krop og Kræft Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om Krop og Kræft Krop og kræft er et tilbud ved Onkologisk og Hæmatologisk

Læs mere

1. Undersøgelsesmetoder, der hører under begrebet omfattende kortlægning

1. Undersøgelsesmetoder, der hører under begrebet omfattende kortlægning Version 5 RETNINGSLINJER for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af individets arvemasse Holbergsgade 6 DK-1057 København K Tel +45 7226

Læs mere

HPV vaccinen: Hvad er status? Bivirkninger og screening for livmoderhalskræft

HPV vaccinen: Hvad er status? Bivirkninger og screening for livmoderhalskræft HPV vaccinen: Hvad er status? Bivirkninger og screening for livmoderhalskræft Undervisere: Jesper Mehlsen, overlæge og forskningschef, Synkopecentret, Hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg & Frederiksberg

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Deltagerinformation Forsøgets titel: Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Vi vil spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet

HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2014 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark tillæg 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Trykt ISBN 978-87-7104-067-8 Elektronisk ISBN 978-87-7104-066-1

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Introduktion 1 Formelt Lærere: Esben Budtz-Jørgensen Jørgen Holm Petersen Øvelseslærere: Berivan+Kathrine, Amalie+Annabell Databehandling: SPSS

Læs mere

Kort eller lang reagensglasbehandling?

Kort eller lang reagensglasbehandling? Officiel titel: Kort versus lang reagensglasbehandling. En prospektiv, konsekutiv og randomiseret sammenlignende undersøgelse. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg vedrørende reagensglasbehandling

Læs mere

københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III MØDRE

københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III MØDRE københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III MØDRE Hvem kan deltage 3 Aktiviteter i forsøget 3 Oversigt over aktiviteter i forsøget

Læs mere

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016.

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016. Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2016 2. opslag - til støtte af tværgående sundhedsforskning Ansøgningsfrist: 1. december 2016 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 1. november 2016. Ansøgning

Læs mere

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve.

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve. Protokolresume: Forsøgets titel: Perfusion skanning af nyretumorer Forsøgsansvarlige: Overlæge Nessn H. Azawi, Urologisk afdeling D, Roskilde Sygehus. Formål: At forbedre diagnostikken mhp. at undgå dels

Læs mere

Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Deltagerinformation

Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Deltagerinformation August 2012 Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Deltagerinformation for det videnskabelige forsøg: Formodning af livmoderhalsen med misoprostol ved graviditet efter terminen Modning af de

Læs mere

Perfusion skanning af nyretumorer

Perfusion skanning af nyretumorer Perfusion skanning af nyretumorer Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke

Læs mere

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Birgitte Christiansen, klinisk sygeplejespecialist Center for Kræftforskning,

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Hæmatologisk Afdeling Odense Universitetshospital Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Forebyggende antibiotika til patienter med myelomatose Protokoltitel: SUTRICA Et klinisk prospektivt, randomiseret,

Læs mere

KOMITÉSYSTEMETS TJEKLISTE INDHOLD KLINISKE LÆGEMIDDELFORSØG

KOMITÉSYSTEMETS TJEKLISTE INDHOLD KLINISKE LÆGEMIDDELFORSØG 1 KOMITÉSYSTEMETS TJEKLISTE INDHOLD KLINISKE LÆGEMIDDELFORSØG DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES VIA DKMAnet. Se fælles dokumenttjekliste ved ansøgning om lægemiddelforsøg via DKMAnet * markerer komitérelevante

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED GYNÆKOLOGISK KRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE

FAKTA OM OG REHABILITERING VED GYNÆKOLOGISK KRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Jette Marquardsen, Lissi Jonasson og Rikke Daugaard Sundhedscenter for Kræftramte, april 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier 12 Odense: Odense Universitetshospital Sdr.Boulevard 29 5000 Odense C Tlf: 65 41 17 25 Kromosomforandringer Vejle: Sygehus Lillebælt, Vejle Klinisk Genetik Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf: 79 40 65 55 Århus:

Læs mere