TRICOMMERCE BRUGERMANUAL ADMINISTRATION FORSIDE. [Type text]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRICOMMERCE BRUGERMANUAL ADMINISTRATION FORSIDE. [Type text]"

Transkript

1 TRICOMMERCE BRUGERMANUAL ADMINISTRATION FORSIDE [Type text]

2 Indhold 1. Introduktion Valg af organisation Administration af organisationer Stamoplysninger Nummerserier Dimensionsmodel Leverings- og faktureringsadresser Nedarvning Administration af grupper Administration af brugere og roller Oprettelse af nye brugere Vedligeholdelse af brugerinformation Tilknyttede organisationer Tilknyttede grupper Tilknyttede roller og rettigheder Roller Indkøber Rekvirent Supporter Aftaleansvarlig Administrator Leverandør Indkøbsanalytiker Version 1.01 Side 2

3 1. Introduktion Administrationen af enhver IT-løsning, som berører en hel organisation kan være en tidskrævende og tung proces. Administrationsdelen af Tricommerce er udarbejdet, så det er gjort effektivt og brugervenligt at administrere systemet. Det er således nemt at vedligeholde organisationer og få overblik over brugernes rettigheder og roller. Endvidere har vi indført et gruppebegreb, der gør det muligt at dele rettigheder på tværs af brugere samt et nedarvningsprincip, der gør det nemt at sikre ensartet organisationsopsætning og deling af information i organisationshierarkiet. Begge dele er stærke værktøjer, der kan optimere vedligeholdelsen af hele indkøbsportalen væsentligt. Brugere med rollen administrator har adgang til punktet Opsætning i Tricommerce, hvorfra administrationen af organisationer, grupper, roller og brugere foregår. Side 3

4 2. Valg af organisation Når en bruger tilgår administrationen af organisationer, åbnes dette i et nyt faneblad. Brugeren kan således skifte imellem det daglige arbejde med f.eks. at bestille varer og parallelt sørge for opsætningen af organisationer, brugere og roller. Administrationen foregår for en given organisation, og man skal derfor som det første vælge en organisation ved at klikke på Organisationsvælgeren øverst på skærmen. Her vises organisationsstrukturen med angivelse af organisationsnavn og evt. CVR og/eller EANnummer. En organisation vælges i listen eller fremsendes og vælges. Når en organisation vælges, kan organisationsdata, grupper og brugere administreres for denne. Vælges en anden organisation end toporganisationen, kan der være informationer, der er nedarvet og derfor ikke kan rettes for organisationen. Dette er beskrevet nærmere i afsnit ##. Organisationsvælgeren, hvor hele organisationsstrukturen vises. En organisation vælges og i træet og derefter administreres data for den valgte organisation. Side 4

5 3. Administration af organisationer Når en organisation er valgt i organisationsvælgeren (se afsnit 2. Valg af organisation), vises organisationsfanebladet automatisk. Der er i alt tre faneblade for en given organisation: Organisationsinformation (navngivet med navnet på organisationen) Grupper Brugere og roller I det følgende gennemgås organisationsinformationen. For yderligere information om grupper, brugere og roller, se hhv. afsnit Side 5

6 4. Administration af grupper og Side 6

7 5. Administration af brugere og roller Stamoplysninger Det er muligt at påføre følgende stamoplysninger for en organisation: Organisationsnavn CVR-nummer EAN-nummer SE-nummer P-nummer DUNS-nummer Stamoplysningerne bruges til at identificere organisationen ifbm. indlæsning af kataloger eller afsendelse af ordrer. Kun organisationsnavnet er påkrævet, imens de resterende felter er valgfrie. En organisation er som udgangspunkt aktiv. Dvs. organisationen er i brug og kan benyttes af brugere til f.eks. ordreafsendelse. Hvis en organisation ikke længere skal benyttes, sættes organisationen inaktiv ved at fjerne fluebenet i checkboksen ud for Aktiv. Det er muligt at aktivere organisationen igen ved at sætte fluebenet igen. Ændringen træder i kraft med det samme. Information, man sjældent ændrer - det være sig SE-nummer, P-nummer eller DUNS, samt boksene til nedarvning - er i udgangspunktet foldet sammen, således at administrationsbilledet er så overskueligt som muligt. Angivelse af stamdata for en organisation 3.2. Nummerserier Når der afgives en ordre fra en organisation, får ordren tilknyttet et unikt ordrenummer. Ordrenummeret sættes op som nummerserie for organisationen, hvor man kan angive præ- og postfiks, samt startnummer (et heltal). På eksemplet herunder er løbenummeret 126, hvilket vil sige at den næste ordre, der afgives i organisationen får nummer 126. Det er således nemt for administratoren at se, hvor mange bestillinger brugerne i en given organisation har afgivet (i dette tilfælde 125). Ønsker man en fælles nummerserie for flere enheder eller for hele organisationshierarkiet, kan dette angives vha. nedarvning (beskrevet nærmere i afsnit 3.5. Nedarvning). Side 7

8 Eksempel på nummerserieopsætning uden præ- og postfiks. Pt. varetages opsætning af nummerserie af Tricom og felterne vises derfor ikke i administrationsbilledet Dimensionsmodel Man kan benytte Tricommerce med eller uden kontering. Hvis der er oprettet en eller flere dimensionsmodeller, kan den aktive dimensionsmodel vælges i dropdown-listen Dimensionsmodel. Dimensionsmodeller oprettes og vedligeholdes under punktet Dimensioner. Dette område er ikke frigivet til brug endnu. Opsætning og vedligeholdelse af kontering varetages derfor af Tricom efter kundens anvisning. Pt. varetages opsætning af dimensionsmodel af Tricom og feltet vises ikke i administrationsbilledet Leverings- og faktureringsadresser Der er tre typer af adresser i Tricommerce: Leveringsadresser Faktureringsadresser Juridisk adresse Man kan angive en eller flere adresser for en organisation. En adresse oprettes ved at klikke på Tilføj adresse og indtaste adresseinformationer. Når alle felter er udfyldt, gemmes adressen automatisk (click tab-knappen i sidste indtastningsfelt). Adressen kan ændres igen ved at klikke på rediger-ikonet til højre for den givne adresse, eller slettes ved at klikke på x et til højre for adressen. Slettede adresser inaktiveres i praksis, således at adresserne kan fremgå af historikken. Slettede adresser fjernes fra visningen med det samme. For hver adresse er det muligt at angive om den er hhv. en leverings- og/eller faktureringsadresse. Det er denne markering, der styrer om en bruger kan vælge den pågældende adresse i levrings- eller fakturerings-drop down-listen på en ordre. Markeringen angiver ligeledes om adressen vises i drop down-listerne for Primær leverings- eller faktureringsadresse. Når en adresse vælges i en af disse to drop downs, bliver den pågældende adresse sat som standard for alle ordrer i organisationen. Brugerne har dog mulighed for at vælge en anden adresse på ordren. Den juridiske adresse på organisationen skal oprettes og sættes. Der kan være sammenfald imellem den juridiske adresse og en leverings- eller faktureringsadresse. Side 8

9 Udsnit af administrationen omhandlende adresser. Adresserne oprettes og det angives om det er leverings- eller faktureringsadresser. Derefter kan de primære adresser angives i drop downboksene nederst Nedarvning Det er muligt på en given organisation at angive rettigheder for nedarvning. Det er dels, hvad organisationen skal nedarve fra organisationen der ligger over i hierarkiet, og dels hvad organisationen tillader, at dens underorganisationer må nedarve. Nedarvning er et stærkt princip, der kan gøre administrationen af store organisationer meget nemmere. Man kan f.eks. indlæse alle kataloger på topniveau og tillade nedarvning til underorganisationer, således at kataloger håndteres ét sted og ikke skal indlæses flere steder i organisationen. Skal en given organisation eller et antal organisationer kun have adgang til en delmængde af katalogerne, styres dette med grupper. Dette er beskrevet nærmere i afsnit 4. Administration af grupper. Nedarvning vil grundlæggende sige, at man får alle informationer for et givent område foræret af en organisation højere oppe i hierarkiet. Nedarvningen knytter sig altid til organisationen lige over eller organisationerne lige under den pågældende organisation i organisationshierarkiet. Disse organisationer kan så igen nedarve fra deres overliggende organisationer, og det er således i princippet muligt at alle underorganisationer nedarver information fra det absolutte topniveau. Side 9

10 Organisationen over bestemmer, hvad der kan nedarves. Det angives så for den enkelte organisation om de pågældende informationer skal nedarves. Tilsvarende angives for organisationen om underorganisationer må nedarve fra denne organisation. Det er muligt at nedarve følgende: Organisationsinfo - Alle stamdata for en organisation som f.eks. CVR eller EAN-nummer. Nummerserie - Et antal organisationer (eller alle) kan dermed dele den samme nummerserie, så alle ordrer afgivet følger samme unikke nummerserie i hele organisationshierarkiet. Dimensionsmodel - Flere organisationer kan benytte samme dimensionsmodel, men eksempelvis kun have adgang til en delmængde af værdierne vha. grupper. Adresser - Flere organisationer kan dele de samme leverings- og faktureringsadresser. Brugere - Organisationer kan dele brugere, således at brugere ikke skal oprettes særskilt for hver enkelt organisation. Grupper - Organisationer kan dele grupper. Roller - Roller nedarves normalt fra top-niveauet, således at alle brugere i hele organisationshierarkiet har mulighed for at få tildelt det samme sæt af roller og rettigheder. Workflows - Der kan opsættes godkendelses-workflows. Disse kan med fordel nedarves fra topniveauet, så vedligeholdelsen bliver nem. Kataloger - Kataloger kan f.eks. indlæses på top-niveauet og nedarves til samtlige underliggende organisationer. Hvis en organisation kun skal have adgang til udvalgte kataloger, oprettes en gruppe indeholdende de valgte kataloger. Side 10

11 Favoritlister - Favoritlister kan f.eks. oprettes centralt på et top-niveau i organisationshierarkiet og nedarves til udvalgte eller alle underliggende organisationer. Dette er en måde at sende favoritlister ud til brugerne fra centralt hold. Favoritliste nedarvning kræver også katalognedarvning, da de samme varelinier skal være tilgængelige. Administratoren kan altså med nedarvning styre opsætningen for hele organisationshierarkiet uden at skulle ind på hver enkel organisation og lave en ændring. På organisationen kan man ligeledes angive, hvilke informationer, man vil tillade at en underorganisation arver. Opsætningen af nedarvning styres for nuværende af Tricom og opsættes efter aftale med kunden. De to bokse kan derfor pt. ikke foldes ud. Side 11

12 4. Administration af grupper Gruppe-begrebet i Tricommerce kan være en stor hjælp for en administrator og kan spare rigtigt meget tid i vedligeholdelsen af indkøbsløsningen. En gruppe består af en række brugere, der har eller skal have et eller flere fællestræk. En gruppe navngives og en eller flere brugere tilknyttes gruppen. En gruppe kan godt bestå af kun én person, men kan ligeledes være alle brugere i en given organisation. Der eksisterer en speciel gruppe til alle organisationer, som automatisk har alle brugerne tilknyttet. Denne hedder Alle i [navn på organisation]. Vælg en organisation, som beskrevet i afsnit 2. Valg af organisation, og klik på fanebladet Grupper. Til venstre på siden vises en oversigt over alle grupper for den valgte organisation. Grupperne er sorteret alfabetisk. Nye grupper oprettes ved klik på knappen Ny gruppe og placeres relativt til den valgte gruppe. Når en gruppe oprettes eller vælges i listen, vises gruppeinformationerne i området til højre. Her kan gruppen navngives og man kan sætte gruppen aktiv/inaktiv. Eksempel på administrationen af grupper. Her er gruppen Alle i Demo valgt. Side 12

13 Under gruppeinformationerne vises en liste over alle aktive brugere i den givne organisation. En bruger tilføjes fra en gruppe ved at sætte flueben ud for brugerens navn. Tilsvarende fjernes brugeren fra gruppen ved at fjerne fluebenet. Når en gruppe er oprettet og en eller flere brugere er tilknyttet, vælges indholdet for gruppen. Pt. kan man styre rolletilknytningen for en gruppe, hvilket gøres ved at tilføje/fjerne fluebenet ud for en eller flere roller i rolletræet under Roller og rettigheder. På fanebladet Organisationer vises de organisationer, hvor gruppen har adgang til. På sigt udvides den funktionalitet, en gruppe har adgang til, hvilket kunne være et subset af dimensionsværdier, udvalgte kataloger eller varer. Side 13

14 5. Administration af brugere og roller Brugere er oprettet med tilknytning til en organisation og kan nedarves som beskrevet i afsnit 3.5. Nedarvning. Det er derfor muligt at oprette brugere med adgang til alle organisationer i toppen af organisationshierarkiet og lade disse tilgå alle underorganisationer vha. nedarvning. Brugere kan dog også oprettes direkte i en underorganisation, hvorved disse kun vil have adgang til den pågældende organisation, samt eventuelt underliggende organisationer vha. nedarvning. En bruger kan aldrig have rettigheder opad i organisationshierarkiet ifht. den organisation, hvor brugeren er oprettet. Brugere oprettes og vedligeholdes på fanebladet Brugere, der fremkommer ved at vælge en organisation som beskrevet i afsnit 2. Valg af organisation. Alle brugere for en given organisation vises i brugerlisten til venstre. Det er muligt at søge i brugerlisten ved at indtaste et navn og trykke Enter. Når en bruger vælges, vises brugerinformationerne til højre for brugerlisten. Administrationen af brugere foregår ved at vælge fanebladet Brugere og derefter vælge en bruger i listen til venstre. Side 14

15 5.1. Oprettelse af nye brugere Nye brugere oprettes ved klik på knappen Ny bruger under brugerlisten nederst til venstre, hvorved en ny blank brugerprofil oprettes. Påkrævede felter er markeret med * og brugerdata knyttes til brugeren i takt med at de udfyldes. Imens brugerinformationerne udfyldes er brugeren inaktiv. Når brugeren skal aktiveres, sættes flueben ud for Aktiv. Adgangskoden indtastes to gange identisk og gemmes, når der klikkes OK. Adgangskoder bør være min. 6-8 karakterer lang og indeholde en blanding af store og små bogstaver samt tal. Man kan vælge om brugeren skal skifte adgangskode ved næste (første) login, hvilket gøres ved at sætte flueben ud for teksten. Husk at tilknytte en eller flere roller til brugeren. Udsnit af skærmbilledet til at oprettelse af en ny bruger Vedligeholdelse af brugerinformation Når en bruger vælges i brugerlisten til venstre, vises brugerens stamdata - felter markeret med * er obligatoriske: Bruger-id* Fornavn* Efternavn* Telefonnr. * Sprog Side 15

16 Når et felt udfyldes eller ændres, bliver data automatisk gemt, når et nyt felt aktiveres. Angivelse af stamdata for en bruger. I første version angives sproget ikke. Bruger-id og adgangskode benyttes når brugeren skal logge på Tricommerce. Bruger-id skal være unikt i Tricommerce. Fornavn, efternavn, telefonnr. og benyttes ifbm. ordreafsendelse til leverandøren, hvor brugerens kontaktoplysninger vises som kontaktinfo for rekvirenten/indkøberen på ordren. Sprog angiver applikationssproget for brugeren, hvilket er standard-sproget, der vises for brugeren ifbm. login i Tricommerce. Man kan angive ny adgangskode ved klik på Skift password. Adgangskoden skal indtastes ens to gange. Hvis den aktuelle brugers egen adgangskode skal skiftes, skal den nuværende og den nye adgangskode angives. Hvis brugeren skal tvinges til at skifte adgangskode ved næste login, sættes flueben ved dette. Ændringen gemmes automatisk. Ved skift af adgangskode, skal adgangskoden indtastes ens to gange. Side 16

17 Tilknyttede organisationer I boksen til højre vises de organisationer, hvortil brugeren har adgang. Brugeren vil kunne se de samme organisationer i organisationstræet i statuslinien nederst til højre i Tricommerce. For den enkelte bruges vises de organisationer, brugeren har adgang til Tilknyttede grupper I boksen til højre vises på fanebladet Grupper en oversigt over alle de grupper, den givne bruger kan være medlem i. De grupper, som brugeren er medlem af, har et flueben ud for sig. Grupper kan have undergrupper, der vises ved at klikke på pilen ud for gruppenavnet. Hvis man er med i en eller flere undergrupper, er man automatisk med i over-gruppen. Indholdet og tilknytningen til grupperne administreres under Grupper. Læs mere i afsnit 4. Administration af grupper. For den enkelte bruger kan man til- og fravælge medlemskabet af oprettede grupper. Side 17

18 Tilknyttede roller og rettigheder I boksen til højre vises på fanebladet Roller & rettigheder en oversigt over de roller, den pågældende bruger har. Det er muligt at tilføje og fjerne roller fra brugeren ved at sætte eller fjerne flueben ud for rollen. Ændringer gemmes automatisk. I nederste del af boksen vises brugerens rettigheder. Det er en udspecificeret liste over de punkter/områder/funktioner, brugeren har adgang til gennem de tilknyttede rettigheder. Tilknyttede roller og rettigheder vises for den valgte bruger, så man nemt og hurtigt kan få overblik over brugerens adgangsmuligheder til Tricommerce Roller Rollerne i Tricommerce styrer, hvad den enkelte bruger har adgang til. Hvis man har adgang til både Tricommerce og Tricommerce Analytics, vil roller for begge moduler kunne tilknyttes de samme brugere. Der er for indkøbsløsningen følgende standard-roller: Indkøber Rekvirent (simpel indkøber) Supporter Aftaleansvarlig Administrator Leverandør Side 18

19 Til indkøbsanalysen er der følgende roller: Indkøbsanalytiker Administrator Indkøber Dette er den almindelige indkøbsrolle. Brugere med denne rolle har adgang til at kunne købe ind i de kataloger, der er tilgængelige i organisationen. Endvidere har brugere med denne rolle adgang til dashboardet, varesøgning, manuelle ordrer, produktvisning, favoritlister (oprette og dele), hjælp, vidste du, ordreoversigten, varemodtagelse og aftaleoversigten Rekvirent Rekvirenten er i princippet en simpel indkøber, der har adgang til en neddroslet udgave af indkøberrollen. Rekvirenten kan fremsøge varer, se produktvisning, hjælp, vidste du og afsende ordrer Supporter Supporteren har adgang til samme funktionalitet som indkøberen, dog kan ordrer ikke sendes og der kan ikke foretages varemodtagelse. Support-brugeren benyttes af Tricom ifbm. teknisk support eller fejlmeldinger Aftaleansvarlig Den aftaleansvarlige kan godkende eller afvise prislister fra leverandørerne og styrer samtidig de ekstra informationer (kategori, leverandørkontakt og bemærkninger), man kan knytte på et katalog. Disse informationer vises for brugerne i aftaleoversigten Administrator Systemadministratoren har adgang til at konfigurere opsætningen af Tricommerce. Dvs. ændre/vedligeholde organisationer, grupper, brugere og roller m.v. Såfremt kontering benyttes, styres dette ligeledes af administratoren Leverandør Leverandører har adgang til at se deres egne kataloger i Tricommerce, og kan søge varer frem og se produktvisning på samme måde som indkøbere og rekvirenter. Derved får leverandørerne indblik i, hvordan varerne præsenteres og kan tilpasse produktinformationer derefter Indkøbsanalytiker Indkøbsanalytikere har adgang til modulet Tricommerce Analytics og kan udtrække statistik og rapporter fra Indkøbsanalysen. Side 19

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

TRICOMMERCE BRUGERGUIDE Aftaleadministration

TRICOMMERCE BRUGERGUIDE Aftaleadministration TRICOMMERCE BRUGERGUIDE Aftaleadministration [Type text] Indhold 1. Introduktion... 3 2. Aftaleoversigten... 4 2.1 Opsætning af aftaleforhold...4 2.1.1 Kategori...5 2.1.2 Leverandørkontakt...5 2.1.3 Gebyrer...5

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

IndFak Brugeradministration

IndFak Brugeradministration IndFak Brugeradministration Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 13.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Brugere... 4 2.1 Oprette en

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop

Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop Bestil dine varer, når DU har tid! Berners webshop tilbyder en række unikke værktøjer, hvor du som kunde har mulighed for at skræddersy din personlige

Læs mere

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Side 1 af 17 Indhold i manual til Redoffice OneCompany s webshop: - Første kapitel er en general manual til webshoppen. - Andet kapitel omhandler søgemuligheder

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

IndFak Modtager manual

IndFak Modtager manual IndFak Modtager manual 1. Modtagerens arbejdsopgaver... 3 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 3 1.1.1 Indkøbsprocessen... 3 1.1.2 Varemodtagelse... 4 1.1.3 Fakturaprocessen... 4 1.1.4 Opsamling...

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE Nemt Hurtigt Sikkert www.ttonline.dk TT ONLINE www.ttonline.dk ERMAX TT Online... Online bestilling, når det passer dig Med TT Online behøver du ikke længere at bruge unødvendig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til.

I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til. Tolkeportalen Brugervejledning til brug af tolkeportalens administrationssider Brugerroller I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til. Der findes i

Læs mere

E-SHOPPEN. Brugervejledning

E-SHOPPEN. Brugervejledning E-SHOPPEN Brugervejledning KOM GODT I GANG MED WÜRTHS ONLINE LØSNING Denne manual er lavet for at hjælpe dig godt på vej til at bruge Würths e-shop. Den guider dig igennem med billeder og kan også anvendes

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Indkøb...2 Hjem...2 Dashboard...2 Aktiviteter...3 Beskeder...5 Varesøgning...8 Søgemuligheder...8 Visning af søgeresultater...11 Indkøbskurv...

Indkøb...2 Hjem...2 Dashboard...2 Aktiviteter...3 Beskeder...5 Varesøgning...8 Søgemuligheder...8 Visning af søgeresultater...11 Indkøbskurv... Indkøb...2 Hjem...2 Dashboard...2 Aktiviteter...3 Beskeder...5 Varesøgning...8 Søgemuligheder...8 Visning af søgeresultater...11 Indkøbskurv...14 Favoritlister...17 Varevisning...25 Hjælpevideoer...30

Læs mere

Rettigheder og Roller i IndFak

Rettigheder og Roller i IndFak Rettigheder og Roller i IndFak September 2015 ØSY Generelt om rettigheder i IndFak En brugers rettigheder i IndFak kan inddeles i to typer af rettigheder 1. Adgangsrettigheder fx retten til at tilgå en

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forhåndsoprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Disponent Godkend faktura

Disponent Godkend faktura Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...

Læs mere

BESKO ONLINE det helt rigtige valg

BESKO ONLINE det helt rigtige valg BPW THE QUALITY FACTOR BESKO ONLINE det helt rigtige valg Online bestilling døgnet rundt Detaljeret produktkatalog www.beskoonline.dk BESKO ONLINE - DET HELT RIGTIGE VALG FOR DIG www.beskoonline.dk Dine

Læs mere

Brugermanual IndFak2 - Indkøb Indhold

Brugermanual IndFak2 - Indkøb Indhold Brugermanual IndFak2 - Indkøb Indhold Brugermanual IndFak2 - Indkøb... 1 Forside/dashboard... 4 Indbakke... 4 Information... 6 Aktiviteter... 6 Statistik 8 Indkøb... 9 Varesøgning... 9 Favoritlister...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

IndFak Indkøber manual

IndFak Indkøber manual IndFak Indkøber manual 1. Indkøberens arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 4 1.1.2 Varemodtagelse... 5 1.1.3 Fakturaprocessen... 5 1.1.4 Opsamling...

Læs mere

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3 AU Timeløn Vejledning til sekretær-brugere TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Version 3 Januar 2017 Forord: Velkommen til AU Timeløn. I denne vejledning finder du beskrivelser af de funktionaliteter,

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://leverandoradmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://leverandoradmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forud oprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

QUICK GUIDE. til E-handel

QUICK GUIDE. til E-handel QUICK GUIDE til E-handel QUICK GUIDE Via vores hjemmeside www.ecolab.dk får du adgang til vores E-handel. Her kan du bl.a. finde produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade samt se hvilke produkter, der er

Læs mere

Sådan sætter du TraceTool op til tælleugerne

Sådan sætter du TraceTool op til tælleugerne Sådan sætter du TraceTool op til tælleugerne TraceTool er det værktøj, som medarbejderne i din kommune skal anvende til at registrere henvendelser manuelt i tælleugerne. Denne vejledning beskriver, hvordan

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Dalux Field Brugermanual

Dalux Field Brugermanual Dalux Field Brugermanual Brugerstyring Version 2.0 Dato: 11. Juli 2014 Dalux Field Brugermanual - Brugerstyring Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... 3 Indstilling

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Disponent Godkend ordre

Disponent Godkend ordre Disponent Godkend ordre Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Behandling af ordre til godkendelse...

Læs mere

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011. Koncernøkonomi

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011. Koncernøkonomi Manual ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011 Koncernøkonomi Indholdsfortegnelse: 1. Log-in...3 1.1 Ved skift af password... 3 2. Internet sikkerhedsindstillinger...4 2.1 Pop-up blokeringer...

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forhåndsoprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra virksomhedens lokale

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Lokal brugeradministration i SKS. Side 1 af 21

Lokal brugeradministration i SKS. Side 1 af 21 Lokal brugeradministration i SKS Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Side 2 af 21 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse af den lokale brugeradministratorrolle i SKS... 3 2.1. STANDARD LOKAL BRUGERADMINISTRATOR

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: / LH. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: / LH. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2016-01-14 / LH Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION Side 1 af 17 INDHOLD Introduktion 3 Log ind 3 Overblik 5 Søg efter bruger 6 Hovedgruppen og adgang til moduler 6 Opret gruppe 8 Opret bruger 8 Rediger bruger 11 Flyt

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til udbyder Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Vejledning. Bestilling af knallertbeviser hos Ungdomsskoleforeningen. Opdateret 8. februar 2012

Vejledning. Bestilling af knallertbeviser hos Ungdomsskoleforeningen. Opdateret 8. februar 2012 Vejledning Bestilling af knallertbeviser hos Ungdomsskoleforeningen Opdateret 8. februar 2012 Det er muligt at bestille knallertbeviser hos Ungdomsskoleforeningen direkte fra Lara. Det er Ungdomsskoleforeningen

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

AU Timeløn. Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk

AU Timeløn. Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk AU Timeløn Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Version 2.3 Januar 2017 Forord: Velkommen til AU Timeløn. Denne vejledning er udviklet for, at give dig

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt)

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) 1 - Relevans - Afklarende spørgsmål 1. På den første side, skal du svare på et afklarende spørgsmål. 2. Du skal kunne svare 'Ja'

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

For at logge ind, skal du indtaste dit brugernavn eller din email-adresse, samt din adgangskode.

For at logge ind, skal du indtaste dit brugernavn eller din email-adresse, samt din adgangskode. PENSAB Introduktion til PENSAB systemet Log-ind Det første du møder i PENSAB systemet er log-ind vinduet. For at logge ind, skal du indtaste dit brugernavn eller din email-adresse, samt din adgangskode.

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildel rettigheder 1. Som administrator i en virksomhed kan du tildele rettigheder til andre brugere i virksomheden gennem virk.dk. 2. Du kan tildele rettigheder til brugere i din organisation ved at klikke

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Vejledning til brug af SKI's kataloger

Vejledning til brug af SKI's kataloger Vejledning til brug af SKI's kataloger 1 Indhold Indledning... 3 SKI-kataloget... 4 Lister... 4 Mulighed for private og låste lister... 5 Sådan opretter du en liste... 5 Sådan vælger du produkter til din

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: / LH. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: / LH. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2016-01-14 / LH Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Quick guide til BordingNet

Quick guide til BordingNet Quick guide til BordingNet BordingNet - Når tiden er vigtig Kom godt i gang med BordingNet. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner, så du hurtigt kan komme i

Læs mere

Emply Hire. Job-relaterede spørgsmål. Senest opdateret: 15. oktober 2015 Version 1/MO/2015

Emply Hire. Job-relaterede spørgsmål. Senest opdateret: 15. oktober 2015 Version 1/MO/2015 Emply Hire Job-relaterede spørgsmål Senest opdateret: 15. oktober 2015 Version 1/MO/2015 1 Denne brugermanual tager udgangspunkt i, hvordan du som rekrutteringsansvarlig/projektleder har mulighed for at

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Quick guide til BordingNet

Quick guide til BordingNet Quick guide til BordingNet BordingNet - Når tiden er vigtig BordingNet - Når tiden er vigtig Kom godt i gang med BordingNet. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner,

Læs mere

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Indkøbs workshop Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Novemberr 2015 MÅLGRUPPE Medarbejdere i jeres Institution som har kendskab til indkøbsaftaler, indkøbsprocesser og kontering, som i praksis skal

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

NETDESIGN WEBSHOP Brugervejledning NETDESIGN WEBSHOP BRUGERVEJLEDNING VERSION 1.0 03.02.2012

NETDESIGN WEBSHOP Brugervejledning NETDESIGN WEBSHOP BRUGERVEJLEDNING VERSION 1.0 03.02.2012 NETDESIGN WEBSHOP Brugervejledning NETDESIGN WEBSHOP BRUGERVEJLEDNING VERSION 1.0 03.02.2012 1 2 INDEX Login 3 Din profil 4 Interesseområder 5 Seneste indkøb 6 Favoritliste 7 Mest købte 8 Fakturaer 9 Fakturaadresse

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 6 Principper... 7 Opbygning... 8 Projektinfo - Entreprenør... 8 Opsummering

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

PHJWebshop. Brugermanual

PHJWebshop. Brugermanual PHJWebshop Brugermanual 1-2009 PHJWebshop - Når din tid er vigtig! Indhold PHJWebshop er P. Henning Jensens ApS e-handelssystem. Med PHJWebshop kan du finde og bestille dine produkter online. Du får desuden

Læs mere

Dalux Field Brugermanual

Dalux Field Brugermanual Dalux Field Brugermanual Administrator Version 1.2 Dalux Field Brugermanual Administration Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error! Bookmark not defined.

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Indhold Log på Corporate Netbank... 3 Opret bruger... 4 Bestil Nordea eid... 5 Godkend oprettelse af

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Logge på Forældrekontakt:... 3 Infosiden... 4 Beskeder... 5 Påmindelser... 6 Aktiviteter... 11 Stamkort... 11 Tilladelser... 12 Læge/medicin... 12 2 Logge på Forældrekontakt:

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

Hjælp til profiler i WebReq

Hjælp til profiler i WebReq INDHOLD Hjælp til profiler i WebReq Klinisk biokemi 01 Introduktion 02 Oprettelse af klinik profiler 04 Redigering af klinik profiler 05 Tilføjelse af analyser til klinik profiler 06 Fjernelse af analyser

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2013-12-02 /JET Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Første login... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere