Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 27. september 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen (O) Pia Bjerregaard (Løsgænger) Lars Møller (A) Lars Pedersen (A) Helle Kierkegaard Plougmann (Løsgænger) Helle Kierkegaard Plougmann (Løsgænger) Norddjurs Kommune

2 Voksen- og plejeudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Istandsættelse af boliger i Holbæk Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af madservice i Norddjurs Kommune Fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde i Ny procedure for gennemførelsen af det kommunale tilsyn i hjemmeplejen Drøftelse af brugertilfredshedsundersøgelse på sundheds- og omsorgsområdet Budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets område ultimo august Årsrapport for 2015 vedrørende embedslægetilsyn Embedslægetilsyn på plejecenter Fuglsanggården Orientering om evaluering af Projekt Fritidspas Status på anvendelsen af midler til velfærdsteknologi i Satspuljemidler til projekter vedrørende svage ældre medicinske patienter Orientering om risikobaseret tilsyn Orientering Ankeafgørelser Ankeafgørelser...28 Bilagsoversigt...29 Norddjurs Kommune

3 Voksen- og plejeudvalget Istandsættelse af boliger i Holbæk P00 16/1961 Åben sag Sagsgang: VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på et møde den 23. februar 2016, at 12 boliger i Holbæk skal anvendes som boliger til flygtninge. Det fremgik af sagsfremstillingen, at det ikke kunne udelukkes, at der ville være behov for at foretage en række udbedringsarbejder, såfremt boligerne skal anvendes i en længere årrække. Det fremgik ligeledes, at det var vurderingen, at udgiften hertil ville kunne finansieres af et akkumuleret driftsoverskud eller af henlagte midler. I løbet af foråret 2016 er der udført en række klargøringsarbejder i boligerne, og boligerne har siden juli 2016 været anvendt som boliger til flygtninge. På nuværende tidspunkt er der udlejet 11 af de 12 boliger. Vej og Ejendom har efterfølgende foretaget en gennemgang af boligernes tag, vinduer og tilhørende skure. Vej og Ejendom vurderer, at taget og vinduerne i boligerne er i en sådan stand, at det ikke er hensigtsmæssigt at foretage reparationer af disse. Vej og Ejendom vurderer i stedet, at en udskiftning af såvel tag som vinduer er nødvendig. Ligeledes vurderes det, at et mindre skur, der hører til hver bolig, er i en sådan stand, at det vil være nødvendigt at udskifte tag og facadeplader frem for at foretage reparationer af disse. Økonomiske konsekvenser Der er et akkumuleret driftsoverskud samt henlagte midler for de 12 boliger på i alt ca kr. Udgiften til udskiftning af tag og vinduer vurderes at udgøre ca kr., mens udgiften til udskiftning af skure vurderes at udgøre ca kr. 1

4 Voksen- og plejeudvalget Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at: 1. tag og vinduer på boligerne i Holbæk samt tag og facadeplader på skurene udskiftes. 2. der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på kr., der finansieres af de henlagte midler. 3. der indhentes underhåndstilbud på udskiftning af henholdsvis boligernes tag og vinduer samt tag og facadeplader på skure som ét samlet tilbud. 4. forvaltningen bemyndiges til at tildele arbejderne til lavestbydende tilbudsgiver. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Tiltrådt. Olaf Krogh Madsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 2

5 Voksen- og plejeudvalget Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune A00 16/14754 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Ifølge Servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg skal Norddjurs Kommune mindst én gang om året udarbejde pris- og kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp. Priskravene vil blive behandlet på voksen- og plejeudvalgets møde den 1. november Kommunens kvalitetskrav til leverandørerne udformes med udgangspunkt i de fastlagte kvalitetsstandarder for de forskellige ydelsestyper. Kvalitetskravene for 2017 er ændret i forhold til de krav, der blev stillet til leverandørerne i Kvalitetskravene er først gældende fra den 1. januar De væsentligste ændringer er følgende: at det præciseres, at leverandøren ved forhold af betydning for den tildelte hjælp straks skal give en tilbagemelding til Norddjurs Kommune at leverandøren såfremt denne kommer i besiddelse af klager over afgørelser om tildeling af hjælp, videresender klagen til Norddjurs Kommune at for leverandørens personale er tobaksrygning ikke er tilladt i borgerens hjem at det præciseres, at dokumentationen skal indeholde alle væsentlige oplysninger herunder at dokumentationen altid skal være ajourført at hvis den årlige forventede omsætning overstiger kr., skal der stilles en bankgaranti svarende til 10 pct. af omsætningen. Kvalitetskravene skal offentliggøres og er ens for de private leverandører og den kommunale leverandør. 3

6 Voksen- og plejeudvalget Krav til leverandører af hjemmehjælp, kontrakt til godkendelse af leverandører under fritvalgsordningen og fritvalgsblanketten er vedlagt som bilag. Kvalitetskravene til leverandører af hjemmehjælp skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 24. oktober Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at kvalitetskravene for 2017 til leverandører af hjemmehjælp sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Bilag: 1 Åben Fritvalgsblanketten /16 2 Åben Krav til leverandører af hjemmehjælp /16 3 Åben Kontrakt til godkendelse af leverandører. Praktisk hjælp og personlig /16 pleje Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. Olaf Krogh Madsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 4

7 Voksen- og plejeudvalget Krav til leverandør af madservice i Norddjurs Kommune A00 16/14754 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Ifølge Servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg skal Norddjurs Kommune mindst én gang om året udarbejde pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice. Priskravene vil blive behandlet på voksen- og plejeudvalgets møde den 1. november Kommunens kvalitetskrav til leverandørerne udformes med udgangspunkt i de fastlagte kvalitetsstandarder for de forskellige ydelsestyper. Kvalitetskravene for 2017 er ændret i forhold til de krav, der blev stillet til leverandørerne i Kvalitetskravene er først gældende fra den 1. januar De væsentligste ændringer er følgende: at borgeren som minimum skal kunne træffe leverandøren telefonisk i tidsrummet fra kl til kl på hverdage at Norddjurs Kommune skal kunne træffe leverandøren i tidsrummet fra kl til kl på hverdage at leverandøren skal kunne yde den enkelte borger vejledning og støtte omkring ernæringsrigtig kost. Det personale, der vejleder borgerne, skal have en kostfaglig uddannelse. at hvis den årlige forventede omsætning overstiger kr. skal der stilles en bankgaranti svarende til 10 pct. af omsætningen. Kvalitetskravene skal offentliggøres og er ens for de private leverandører og den kommunale leverandør. 5

8 Voksen- og plejeudvalget Krav til leverandører af madservice, kontrakt til godkendelse af leverandører under fritvalgsordningen og fritvalgsblanketten er vedlagt som bilag. Kvalitetskravene til leverandører af madservice skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 24. oktober Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at kvalitetskravene for 2017 til leverandører af madservice sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Bilag: 1 Åben Krav til leverandør af madservice /16 2 Åben Fritvalgsblanketten /16 3 Åben Kontrakt for madservice gældende for /16 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. Olaf Krogh Madsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 6

9 Voksen- og plejeudvalget Fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde i G01 10/3138 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling I budgettet for 2016 er der afsat følgende midler til frivilligt socialt arbejde og til aktiverende og forebyggende tilbud ( 18 og 79): kr., der er afsat i det ordinære budget for kr., der stammer fra uforbrugte midler fra Samlet set var der således kr. til uddeling i Der er på nuværende tidspunkt kr. tilbage til uddeling i Der er modtaget 4 løbende ansøgninger siden seneste behandling. Frivilligrådets indstilling kan ses i skemaet herunder: Ansøgere Det ansøgte beløb Det indstillede beløb Frivilligrådets bemærkninger Foreningen HATS 3.500,00 kr ,00 kr. - Auning Petanqueklub ,00 kr. 0,00 kr. Falder udenfor puljens ramme Kræftens Bekæmpelse Norddjurs ,00 kr ,00 kr. Ikke til forplejning Hjerteforeningen Norddjurs Lokalkomité 9.112,50 kr. 0,00 kr. Midlet er ikke relevant I alt ,50 kr ,00 kr. Ansøgningerne er sammen med en skrivelse fra Hjerteforeningen og Norddjurs Kommunes frivilligpolitik vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Hvis ansøgningerne imødekommes, finansieres tildelingen af frivilligpuljen, hvor der herefter er kr. til eventuelle ansøgninger i resten af

10 Voksen- og plejeudvalget Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget behandler ansøgningerne. Bilag: 1 Åben Ansøgning - Foreningen HATS 91348/16 2 Åben Ansøgning - Auning Petanqueklub /16 3 Åben Ansøgning - Kræftens bekæmpelse Norddjurs /16 4 Åben Ansøgning - Hjerteforeningen Norddjurs Lokalkomité /16 5 Åben Skrivelse fra Hjerteforeningen vedr. frivilligrådets indstilling /16 6 Åben Frivilligpolitik 67569/15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender frivilligrådets indstilling med den tilføjelse, at der også tildeles 9.112,50 kr. til Hjerteforeningen. Olaf Krogh Madsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 8

11 Voksen- og plejeudvalget Ny procedure for gennemførelsen af det kommunale tilsyn i hjemmeplejen K09 16/14729 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU Sagsfremstilling Sundheds- og omsorgsområdet har udarbejdet et forslag til en ny procedure for gennemførelsen af det kommunale tilsyn i hjemmeplejen. Proceduren er beskrevet i Norddjurs Kommunes tilsynspolitik, der ud over tilsyn med ydelser efter Servicelovens 83, nu også indeholder en procedure for tilsyn med de sundhedsfaglige ydelser efter Sundhedslovens 138. I tilsynspolitikken er der lagt vægt på følgende emner: Udvikling og læring Kvalitetsmål Mål for den rehabiliterende indsats Sundhedsfaglige borgerforløb. Det er vurderingen, at tilsynet efter den nye procedure vil medvirke til, at der i højere grad skabes fokus på udvikling og læring på tværs af sundheds- og omsorgsområdet, idet der ved at have fokus på både servicelovens og sundhedslovens ydelser skabes en helhedsorienteret kvalitetssikring. Dette betyder generelt en højnelse af borgerens sikkerhed for, at ydelserne er af den ønskede kvalitet. Med det nye kvalitetssikringsskema vil det desuden være muligt at følge udviklingen i den rehabiliterende indsats på sundheds- og omsorgsområdet. Derudover er det vurderingen, at den nye procedure vil medvirke til at rette fokus på konkrete områder, hvor der med fordel kan ske kvalitetsudvikling/ny læring. Den reviderede tilsynspolitik samt kvalitetssikringsskemaer er vedlagt som bilag. 9

12 Voksen- og plejeudvalget Forslaget til ny tilsynsprocedure skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 24. oktober Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en ny procedure for gennemførelsen af det kommunale tilsyn i hjemmeplejen/tilsynspolitikken sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Bilag: 1 Åben Tilsynspolitik /16 2 Åben Spørgeskema - Borger /16 3 Åben Spørgeskema - Leverandør /16 4 Åben Spørgeskema - Visitator /16 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. Olaf Krogh Madsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 10

13 Voksen- og plejeudvalget Drøftelse af brugertilfredshedsundersøgelse på sundheds- og omsorgsområdet A00 16/14969 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling I efteråret 2013 gennemførte forvaltningen i samarbejde med analyseinstituttet Epinion en brugertilfredshedsundersøgelse på sundheds- og omsorgsområdet. I brugertilfredshedsundersøgelsen blev der gennemført telefoninterviews med samtlige modtagere af hjemmepleje (1.127 visiterede borgere), hvor der blev spurgt ind til tilfredsheden med de ydelser, som Norddjurs Kommune leverede til borgerne. Derudover blev der forsøgt gennemført interviews med alle beboere i kommunens plejeboliger (385 beboere). På baggrund af den gennemførte brugertilfredshedsundersøgelse blev der udarbejdet en samlet rapport med undersøgelsens hovedresultater. På voksen- og plejeudvalgets møde den 1. april 2014 blev det besluttet, at der skal gennemføres en ny brugertilfredshedsundersøgelse på sundheds- og omsorgsområdet i 4. kvartal Det vil være hensigtsmæssigt, hvis brugertilfredshedsundersøgelse bygges op omkring de sammen spørgsmål, som blev stillet i undersøgelsen fra 2013, så der er mulighed for at sammenligne resultaterne. Økonomiske konsekvenser Udgifter til gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelsen i 2013 var på ca kr. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at det drøftes, om der skal gennemføres en ny brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle modtagere af hjemmepleje og blandt alle beboere på plejecentrene i Norddjurs Kommune. 11

14 Voksen- og plejeudvalget Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget beslutter, at der skal gennemføres en ny brugerundersøgelse blandt alle modtagere af hjemmepleje. Der udarbejdes ikke en ny brugerundersøgelse blandt beboerne på plejecentrene. Dette skyldes, at der i forvejen er andet tilsyn med plejecentrene i form af embedslægetilsyn (fremover risikobaseret tilsyn) og Norddjurs Kommunes visitationsenheds eget tilsyn. Desuden afholdes der årlige dialogmøder med bruger- og pårørenderådene. Olaf Krogh Madsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 12

15 Voksen- og plejeudvalget Budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets område ultimo august A00 16/7 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Drift På nuværende tidspunkt forventes der samlet set et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på voksenog plejeudvalgets område i Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at en række påbegyndte bil- og boligsager først forventes afsluttet i 2017, samt at der er en mindreudgift vedrørende eksterne projektmidler (klippekortsordningen). Der gøres opmærksom på, at der kan komme en merudgift til tilbagebetaling af udgifter til ledsagelse i forbindelse med ferier for beboere i bofællesskaber på socialområdet. Udgiftens størrelse er ukendt på nuværende tidspunkt. Det bemærkes, at der er overført et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. fra tidligere år, hvoraf der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som skal overføres til Anlæg På nuværende tidspunkt forventes der en mindreindtægt på 1,3 mio. kr. på det samlede anlægsbudget på voksen- og plejeudvalgets område. En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. 13

16 Voksen- og plejeudvalget Økonomiske konsekvenser Budget 2016 (mio. kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Forventet tillægsbevillingsbehov Drift 645,5 644,3-1,2 0 Overførte driftsmidler 11,1 10, Drift i alt 656,6 654,4-2,2 0 Anlæg 7,7 9,0 1,3 0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen godkendes. Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning for voksen- og plejeudvalgets område ultimo /16 august Åben Anlægsoversigt - august /16 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. Olaf Krogh Madsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 14

17 Voksen- og plejeudvalget Årsrapport for 2015 vedrørende embedslægetilsyn K09 16/10488 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, KB Sagsfremstilling Styrelsen for Patientsikkerhed har fremsendt en samlet årsrapport for embedslægens gennemførte tilsynsbesøg på Norddjurs Kommunes plejecentre i De enkelte rapporter fra hvert af de tilsyn, som er beskrevet i årsrapporten, har tidligere været forelagt for voksen- og plejeudvalget inkl. høringssvar fra ældrerådet, handicaprådet og de lokale bruger- og pårørenderåd. Der er i 2015 gennemført tilsyn på: Plejecenter Glesborg Plejecenter Farsøhthus Plejecenter Digterparken Plejecenter Møllehjemmet. Følgende plejecentre var undtaget for tilsyn i 2015: Plejecenter Violskrænten Plejecenter Fuglsanggården. Der blev ved tilsynene foretaget 12 stikprøver hos de 208 beboere på de af kommunens plejecentre, der blev tilset i 2015, for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. Der blev ved tilsynet fundet tilfælde med få fejl og mangler, som samlet set indebærer ringe risiko for patientsikkerheden. 15

18 Voksen- og plejeudvalget Et enkelt sted fandt tilsynet fejl og mangler, som indebærer patientsikkerhedsmæssige risici. Sundheds- og omsorgsområdet har efterfølgende fulgt op på fejlene. Generelt har Styrelsen for Patientsikkerhed fundet de sundhedsfaglige forhold tilfredsstillende. Årsrapporten har været sendt til høring i ældrerådet, handicaprådet samt bruger- og pårørenderådene. Årsrapporten med tilhørende høringssvar er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at Styrelsen for Patientsikkerheds årsrapport om gennemførte tilsynsbesøg på Norddjurs Kommunes plejecentre i 2015 godkendes. Bilag: 1 Åben Årsrapport embedslægetilsyn /16 2 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Årsrapport for 2015 vedr /16 embedslægetilsyn 3 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Årsrapport for 2015 vedr /16 embedslægetilsyn 4 Åben Høringssvar fra bruger- og pårørenderåd Glesborg Plejecenter /16 Årsrapport for 2015 vedr. embedslægetilsyn 5 Åben Høringssvar fra bruger- og pårørenderåd Digterparken - Årsrapport for / vedr. embedslægetilsyn 16

19 Voksen- og plejeudvalget Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Tiltrådt. Olaf Krogh Madsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 17

20 Voksen- og plejeudvalget Embedslægetilsyn på plejecenter Fuglsanggården K09 16/10488 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU Sagsfremstilling Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført et tilsynsbesøg på plejecenter Fuglsanggården. Tilsynsbesøget blev gennemført den 25. april På plejecenter Fuglsanggården fandt tilsynet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden. Det er Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at ledelsen og personalet på plejecenter Fuglsanggården har arbejdet konstruktivt og målrettet på at imødekomme styrelsens krav efter sidste tilsyn i Da det forventes, at Styrelsen for Patientsikkerhed går over til risikobaseret tilsyn, vides det endnu ikke, hvornår næste tilsyn vil finde sted. Tilsynsrapporten har været sendt til høring i ældrerådet, handicaprådet samt bruger- og pårørenderådet på plejecenter Fuglsanggården. Tilsynsrapporten med tilhørende høringssvar er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporten fra embedslægens tilsyn på plejecenter Fuglsanggården godkendes. Bilag: 1 Åben Tilsynsrapport - plejecenter Fuglsanggården 81851/16 18

21 Voksen- og plejeudvalget Åben Høringssvar fra ældrerådet - Embedslægetilsyn på plejecenter Fuglsanggården 3 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Embedslægetilsyn på plejecenter Fuglsanggården 4 Åben Høringssvar fra bruger- og pårørenderåd Fuglsanggården - Embedslægetilsyn på plejecenter Fuglsanggården / / /16 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. Olaf Krogh Madsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 19

22 Voksen- og plejeudvalget Orientering om evaluering af Projekt Fritidspas A00 14/19063 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Der er udarbejdet en evalueringsrapport af Projekt Fritidspas for voksne. Projektet blev iværksat i 2013 med tilskud fra kultur- og udviklingsudvalget samt fritidsrådet i Norddjurs Kommune. Projektet har været forankret på Sundhedsskolen. Formålet med Projekt Fritidspas har været at skabe lige muligheder for, at borgere, der har gået på et forløb på Sundhedsskolen, kan videreudvikle og fastholde nye sundhedsvaner i et aktivt fritidsliv. Konkret har hjælpen til udsatte og økonomisk udfordrede borgere bestået af et tilskud på 75 pct. af en fritidsaktivitet. I alt 94 borgere har fået tildelt ét eller to fritidspas i projektperioden fra 2013 til ultimo Ét af de centrale fund i evalueringen er, at en stor del af borgerne fortsat var tilmeldt en fritidsaktivitet, da de blev interviewet efter fritidspassets udløb. Evalueringsrapporten er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om Projekt Fritidspas tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Evaluering af projekt Fritidspas /16 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 20

23 Voksen- og plejeudvalget Status på anvendelsen af midler til velfærdsteknologi i A00 11/537 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Voksen- og plejeudvalget godkendte på sit møde den 5. januar 2016 principperne for investering og udmøntning af besparelser afledt af øget brug af velfærdsteknologi. Siden denne beslutning er puljen til indkøb af velfærdsteknologi øget med 3,062 mio. kr. fra værdighedspuljen. Der arbejdes i øjeblikket meget fokuseret på at prioritere investeringerne, udarbejde kravsspecifikationer, teste samt gennemføre de nødvendige overvejeler omkring tilbud/udbud. Dette arbejde sker i tæt samarbejde med Indkøbskontoret og IT-afdelingen. På nuværende tidspunkt forventes det, at investeringerne bliver gennemført i løbet af efteråret Investeringerne forventes at omfatte: Ecamove automatisk vendesystem Molliidragt som hjælper borgere med spastisk lidelse Sundhedsplatform. Telemedicinsk løsning som f.eks. giver mulighed for hjemmetræning, hjælp til medicinindtag, tryghedsopkald, socialpædagogisk støtte mv. Stemmeforstærker LiteGate vægtaflastende løbebånd, som giver mulighed for tidlig opstart af træning hos borgere. Alter G bionic leg, der er en skinne til benet, som fremmer den normale gangfunktion 21

24 Voksen- og plejeudvalget Elektronisk låsesystem, som gør det muligt at fjerne den synlige nøgleboks ved borgernes døre. Døren åbnes i stedet via en app på telefonen. Systemet gør det nemmere at åbne døren og omkode låsen samt mere sikkert at anvende, idet nøgler ikke kan tabes. En nærmere beskrivelse af investeringerne i velfærdsteknologien fremgår af en oversigt, der er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Der er i alt afsat 3,562 mio. kr. i 2016 til investeringer i velfærdsteknologi. Der er ikke afsat investeringsbeløb i overslagsåren. Investeringen skal medvirke til at realisere en driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i overslagsårene. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om anvendelsen af midlerne til velfærdsteknologi i 2016 tages til efterretning Bilag: 1 Åben Investeringsoversigt vedr. velfærdsteknologi /16 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 22

25 Voksen- og plejeudvalget Satspuljemidler til projekter vedrørende svage ældre medicinske patienter P20 16/14941 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Region Midtjylland og kommunerne i regionen har i fællesskab ansøgt om midler fra satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre til projektet Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt. Projektet består af to spor. Spor 1 Den rette, tidlige indsats: Denne del af projektet vil foregå i Randers-klyngen og Midt-klyngen. I dette spor er der fokus på at sikre, at de akut syge svageste ældre modtager det rette tilbud allerede ved første kontakt, hvad enten der er tale om indlæggelse på hospitalet, på en kommunal akutplads eller behandling i eget hjem. Norddjurs Kommune deltager i denne del af projektet. Spor 2 Tidlig indsats for de svageste ældre inden for 24 timer efter udskrivelse fra hospitalet: Denne del af projektet vil foregå i klyngerne Vest, Horsens og Aarhus. Formålet er at forebygge genindlæggelser ved at sætte fokus på en hurtig og sammenhængende opfølgning i hjemmet efter udskrivelse fra hospitalet. Økonomiske konsekvenser Region Midtjylland og kommunerne i regionen har den 7. september 2016 fået tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om midler til projektet. Der er i alt bevilget 15,694 mio. kr. til anvendelse i projektperioden Projektet forventes igangsat den 1. november De bevilgede midler skal finansiere begge de ovennævnte spor i projektet. Den endelige fordeling af midlerne mellem de to spor er endnu ikke besluttet. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 23

26 Voksen- og plejeudvalget Orientering om risikobaseret tilsyn K09 16/14729 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Den 3. juni 2016 vedtog Folketinget en samlet lovpakke, hvis overordnede formål er at styrke patientsikkerheden og gøre tilsynet med sundhedspersoner og behandlingssteder mere effektivt. Som en del af aftalen omlægges Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn (det tidligere embedslægetilsyn på plejecentre) til risikobaserede tilsyn. Dette betyder, at styrelsen fremover kan sætte ind de steder, hvor der erfaringsmæssigt er problemer med patientsikkerheden. I samme ombæring forsvinder Embedslægebegrebet, og Embedslægeinstitutionen Nord i Randers bliver til Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord. Styrelsens faste og tilbagevendende tilsynsbesøg med plejecentre mv. afløses fremadrettet af et proaktivt risikobaseret tilsyn med alle behandlingssteder på sundhedsområdet, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling af en autoriseret sundhedsperson. Behandlingssteder, der bliver omfattet af det nye risikobaserede tilsyn, er f.eks. plejecentre, bosteder, sundheds- og genoptræningssteder, hjemmeplejen, lægepraksisser og sygehusenheder. Ved tilrettelæggelsen af det risikobaserede tilsyn vil der årligt blive udvalgt temaer, risikoområder og behandlingssteder fra en datadrevet risikovurdering af, hvor de største risici for patientsikkerheden er. Det risikobaserede tilsyn bygger således på en opsamling af viden, som peger i retning af områder og organisationer, hvor de patientsikkerhedsmæssige forhold udviser fejl og mangler. Udvælgelsen vil blandt andet bygge på data om medicinordinationer, patientklagesager, oplysninger fra Patienterstatningen og bekymringshenvendelser fra sundhedspersonale, borgere og medier. I aftalen er det fastlagt, at det risikobaserede tilsyn får en kapacitet på 10 procent dvs. at 10 procent af behandlingsstederne kan få et tilsynsbesøg. Styrelsen for Patientsikkerhed har nedsat en projektgruppe, der arbejder med de enkelte områder, og det forventes, at Styrelsen i løbet af efteråret vil orientere om de nye tiltag. Omlægningen til risikobaserede tilsyn forventes at træde i kraft den 1. januar

27 Voksen- og plejeudvalget Økonomiske konsekvenser De risikobaserede tilsyn skal blandt andet finansieres ved opkrævning af et årligt gebyr hos de behandlingssteder, der vil være omfattet af det risikobaserede tilsyn. Gebyrets størrelse er endnu ikke fastlagt. Norddjurs Kommune tilføres ikke midler til at dække gebyrudgifterne til det risikobaserede tilsyn. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om det nye risikobaserede tilsyn tages til efterretning. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 25

28 Voksen- og plejeudvalget Orientering I00 16/1531 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Referat fra dialogmøde mellem formænd og næstformænd for voksen- og plejeudvalget og bruger- og pårørenderådene på sundheds- og omsorgsområdet den 15. juni 2016 er vedlagt som bilag. Referat fra dialogmøde mellem formænd og næstformænd for voksen- og plejeudvalget og bruger- og pårørenderådene på handicap- og psykiatriområdet samt handicaprådet den 15. juni 2016 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Referat fra dialogmøde - Sundheds- og omsorgsområdet /16 2 Åben Referat fra dialogmøde - Socialområdet /16 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 26

29 Voksen- og plejeudvalget Ankeafgørelser K03 16/1808 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om aktuelle ankeafgørelser i 2016 fra Ankestyrelsen. Siden voksen- og plejeudvalgets møde den 16. august 2016 er der modtaget tre nye ankeafgørelser, hvor myndighedsafdelingen har truffet afgørelse. Én af afgørelserne er blevet stadfæstet, én er blevet hjemvist og én er blevet ændret. Der er modtaget én ny ankeafgørelse, hvor hjælpemiddelafdelingen har truffet afgørelse. Afgørelsen blev stadfæstet. Der er ikke modtaget nogle ankeafgørelser hvor visitationsafdelingen har truffet afgørelse. En oversigt over ankeafgørelsernes indhold fremgår af det lukkede dagsordenspunkt vedrørende ankeafgørelser. Oversigten behandles under den lukkede dagsorden, idet beskrivelsen kan indeholde personhenførbare oplysninger. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 27

30 Voksen- og plejeudvalget Ankeafgørelser K03 16/1808 Lukket sag Sagsgang: VPU Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 28

31 Voksen- og plejeudvalget Bilagsoversigt 2. Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune 1. Fritvalgsblanketten 2017 (127051/16) 2. Krav til leverandører af hjemmehjælp 2017 (125716/16) 3. Kontrakt til godkendelse af leverandører. Praktisk hjælp og personlig pleje (125720/16) 3. Krav til leverandør af madservice i Norddjurs Kommune 1. Krav til leverandør af madservice 2017 (125719/16) 2. Fritvalgsblanketten 2017 (127051/16) 3. Kontrakt for madservice gældende for 2017 (125722/16) 4. Fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde i Ansøgning - Foreningen HATS (91348/16) 2. Ansøgning - Auning Petanqueklub (105307/16) 3. Ansøgning - Kræftens bekæmpelse Norddjurs (105335/16) 4. Ansøgning - Hjerteforeningen Norddjurs Lokalkomité (108601/16) 5. Skrivelse fra Hjerteforeningen vedr. frivilligrådets indstilling (121206/16) 6. Frivilligpolitik (67569/15) 5. Ny procedure for gennemførelsen af det kommunale tilsyn i hjemmeplejen 1. Tilsynspolitik (123229/16) 2. Spørgeskema - Borger (127576/16) 3. Spørgeskema - Leverandør (127575/16) 4. Spørgeskema - Visitator (127574/16) 7. Budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets område ultimo august Bilag til budgetopfølgning for voksen- og plejeudvalgets område ultimo august 2016 (119201/16) 2. Anlægsoversigt - august 2016 (125710/16) 8. Årsrapport for 2015 vedrørende embedslægetilsyn 1. Årsrapport embedslægetilsyn 2015 (83868/16) 2. Høringssvar fra ældrerådet - Årsrapport for 2015 vedr. embedslægetilsyn (114893/16) 3. Høringssvar fra handicaprådet - Årsrapport for 2015 vedr. embedslægetilsyn (114891/16) 4. Høringssvar fra bruger- og pårørenderåd Glesborg Plejecenter - Årsrapport for 2015 vedr. embedslægetilsyn (117239/16) 5. Høringssvar fra bruger- og pårørenderåd Digterparken - Årsrapport for 2015 vedr. embedslægetilsyn (117262/16) 9. Embedslægetilsyn på plejecenter Fuglsanggården 1. Tilsynsrapport - plejecenter Fuglsanggården (81851/16) 2. Høringssvar fra ældrerådet - Embedslægetilsyn på plejecenter Fuglsanggården (114895/16) 3. Høringssvar fra handicaprådet - Embedslægetilsyn på plejecenter Fuglsanggården 29

32 Voksen- og plejeudvalget (114896/16) 4. Høringssvar fra bruger- og pårørenderåd Fuglsanggården - Embedslægetilsyn på plejecenter Fuglsanggården (121215/16) 10. Orientering om evaluering af Projekt Fritidspas 1. Evaluering af projekt Fritidspas (122156/16) 11. Status på anvendelsen af midler til velfærdsteknologi i Investeringsoversigt vedr. velfærdsteknologi (127409/16) 14. Orientering 1. Referat fra dialogmøde - Sundheds- og omsorgsområdet (114913/16) 2. Referat fra dialogmøde - Socialområdet (126424/16) 30

33 Voksen- og plejeudvalget Underskriftsside Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen (O) Pia Bjerregaard (Løsgænger) Lars Møller (A) Lars Pedersen (A) Helle Kierkegaard Plougmann (Løsgænger) 31

34 Bilag: 2.1. Fritvalgsblanketten 2017 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 27. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

35 Fritvalgsblanket 1. Virksomhedsoplysninger CVR-nummer: Virksomhedens navn: Adresse, postnummer og by: Telefon og fax: Hjemmeside: Kontaktperson: 2. Serviceydelser Denne fritvalgsblanket omfatter følgende ydelser (sæt kryds): Praktisk bistand Personlig hjælp Madservice Delydelse Ved delydelse anfør denne/disse: 3. Økonomiske krav 3.1. Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer hermed på Tro og love, at virksomheden på tidspunktet for udarbejdelse af fritvalgsblanketten Ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige som overstiger kr Undertegnede samtykker hermed i, at de ovennævnte afgivne oplysninger kan kontrolleres ved henvendelse til SKAT af den kommune, hvor der søges godkendelse.

36 3. Økonomiske krav fortsat 3.2. Virksomhedens omsætning og overskud har de seneste 3 år været Omsætning: Overskud: Nystartet virksomhed, kan derfor ikke vedlægge de ønskede oplysninger. Nystartet i år: 3.3. Forsikringsforhold Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer hermed, at virksomheden har tegnet de lovpligtige og nødvendige forsikringer, der sikrer medarbejderne og Kommunen mod skader og andet tab opstået ved leverandørens og dennes medarbejdernes handlinger eller undladelser. Fritvalgsleverandøren er erstatningspligtig efter dansk ret almindelige regler for de skader og tab, denne eller dennes medarbejdere måtte påføre myndigheden. Der henvises til efterfølgende policenumre for disse forsikringer: 4. Oplysninger om leverandørens medarbejdere 4.1. Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer at have følgende antal medarbejdere fordelt efter type og uddannelseskategori på tidspunktet for anmodning om fritvalgsblanket: Fastansatte: Løstansatte: Antal fuldtidsækvivalenter:

37 4. Oplysninger om leverandørens medarbejdere fortsat Fordeling på uddannelseskategorier - praktisk bistand og personlig hjælp: Sygeplejersker: Fysio- og ergoterapeuter: Social- og sundhedsassistenter: Social- og sundhedshjælpere: Plejehjemsassistenter: Hjemmehjælpere - 7 eller 14 ugers hjemmehjælpsuddannelse: Andre: Fordeling på uddannelseskategorier - madservice: Økonoma: Køkkenleder: Køkkenassistent: Kok: Smørrebrødsassistent: Andre: 4.2. Håndtering af ansættelse på særlige vilkår: Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer at ville overholde de kommunale krav til ansættelse på særlige vilkår Gaveforbud Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer at ville sikre, at samtlige medarbejdere gøres bekendt med den lokale kommunale politik i forhold modtagelse af gaver m.m. og vil sikre, at denne overholdes. 5. Krav til ydelsen Krav til madservice 5.1. Egenkontrolprogram og næringsberegning Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer, at vi på tidspunktet for udarbejdelse af fritvalgsblanketten har et godkendt egenkontrolprogram i henhold til lovgivningens krav. Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer at ville sikre en produktion i overensstemmelse med principperne i Anbefalinger for den danske institutionskost, herunder at kunne udføre de nødvendige næringsberegninger.

38 5. Krav til ydelsen fortsat Krav til personlig pleje 5.2. Praktikplads Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer at være godkendt eller have til hensigt at ville søge om godkendelse som praktikplads for uddannelse af elever. 6. Krav til samarbejde 6.1. Klagehåndtering Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer at ville deltage i klagesagsbehandling samt besvarelse alle klagehenvendelser i overensstemmelse med de lokalt fastsatte retningslinjer. 7. Generelle vilkår Fritvalgsleverandørens opmærksomhed henledes på, at anvendelse af blanketten sker på vilkår af, at virksomheden overholder de til enhver tid gældende kommunale og nationale regler om: Notatpligt Tavshedspligt Oplysnings- og tilbagemeldingspligt Videregivelse af oplysninger Fritvalgsleverandørens opmærksomhed henledes endvidere på, at lov om social service, og arbejdsmiljølovgivningen finder anvendelse ved udøvelse af leverandørvirksomhed på fritvalgsområdet. Underskrift Dato: Navn (blokbogstaver): Underskrift:

39 Vejledning til Fritvalgsblanket Du har nu mulighed for at få en fritvalgsblanket til din virksomhed. Fritvalgsblanketten kan du bruge, når du søger om godkendelse som leverandør under fritvalgsordningen i kommunerne. Du kan også bruge den ved afgivelse af tilbud i en udbudsrunde. Fritvalgsblanketten er en administrativ lettelse for virksomheder og kommuner. Med fritvalgsblanketten har du ét dokument, som samler en række af de oplysninger, der normalt skal indsamles og afgives hver gang, virksomheden skal godkendes. Fritvalgsblanketten er samtidig en ensartet måde at præsentere oplysningerne på. Fritvalgsblanketten udfyldes ved afkrydsning og ved at skrive de oplysninger, du bliver bedt om i hvert punkt. Hvis der et krav, jeres virksomhed ikke kan leve op til, skal I ikke sætte kryds. I vil stadig kunne bruge fritvalgsblanketten i de kommuner, hvor dette krav ikke er stillet. Når du udfylder fritvalgsblanketten har du følgende muligheder: Du kan udskrive fritvalgsblanketten, udfylde den og skrive under. Du kan udfylde fritvalgsblanketten på skærmen, udskrive det færdige resultat i det ønskede antal eksemplarer og skrive under. Hvis du har en digital signatur, kan du udfylde fritvalgsblanketten på skærmen, og sende den direkte til kommunen på . Du kan vælge at få en fritvalgsattest, der gælder alle de fritvalgsbelagte områder, dvs. praktisk bistand, personlig pleje og madservice, 2 af disse områder eller blot et enkelt område. Vælg kun de områder, der er relevant for de ydelser virksomheden leverer. Bemærk, at du bekræfter med din underskrift på fritvalgsblanketten, at de afgivne oplysninger er korrekte. Viser det sig, at det ikke er tilfældet, kan grundlaget for virksomhedens godkendelse på baggrund af fritvalgsblanketten principielt falde bort. Fritvalgsblanketten har ikke en bestemt gyldighed. Da blanketten indeholder økonomiske tal, der opdateres hvert år, vil der dog i praksis være behov for at udfærdige en ny blanket efter afslutning af hvert regnskabsår. Virksomhedsoplysninger: Angiv de ønskede oplysninger. Har virksomheden ikke en hjemmeside eller et CVR-nummer udfyldes disse oplysninger ikke. Bemærk, at hvis CVR-nummeret udfyldes on-line indsættes automatisk de øvrige oplysninger direkte fra CVR-registeret. Serviceydelser: Angiv ved afkrydsning hvilke ydelsesområder, fritvalgsblanketten skal omfatte. Leverer virksomheden alene en delmængde af ydelserne på et ydelsesområde (eks. tøjvask som en del af praktisk bistand) angives den /disse ved afkrydsning af feltet delydelse. Økonomiske krav: Punkt 3.1. udfyldes ved afkrydsning. Virksomheden erklærer på tro og love, jf. lov nr. 336 af 13. maj 1997 (Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige Udbudsforretninger), at den ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige som overstiger kr En tro og love erklæring er en udbredt standard. Bemærk, at der samtidig gives samtykke til evt. kontrol af oplysningerne. Punkt 3.2. udfyldes med de konkrete tal for omsætning og overskud de seneste 3 år. Er virksomheden nystartet markeres dette ved afkrydsning og der angives i stedet tal for det antal år, hvor det er muligt samt årstal for virksomhedsetablering. Punkt 3.3. udfyldes ved afkrydsning samt angivelse af policenumre for virksomhedens erhvervsansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring. Oplysninger om leverandørens medarbejdere: Punkt 4.1. udfyldes ved angivelse af det nuværende antal medarbejdere i virksomheden. Ved virksomheden forstås den konkrete virksomhed, der vil anvende fritvalgsblanketten, jf. punktet om virksomhedsoplysninger ovenfor. Antal løst ansatte er det antal personer (dvs. ikke nødvendigvis fuldtidsansatte), der er løst ansat i virksomheden. Antal fuldtidsækvivalenter kan beregnes på én af følgende måder: Virksomhedens samlede ATP-betaling i seneste regnskabsår divideret med den årlige sats for en fuldtidsansat (se eller Antal ansatte ganget med den enkelte medarbejders eventuelle deltidsbrøk (dvs. en fuldtidsansat gælder som 1 medarbejder, mens en medarbejder på 18,5 timer pr. uge gælder som ½ medarbejder). Efter angivelse af det samlede antal medarbejdere angives antallet opdelt på stillingskategorier. Bemærk, at der er ét felt for personlig pleje og praktisk bistand og ét felt for madservice. Udfyld kun det relevante felt (eller begge felter, hvis blanketten omfatter begge områder). Punkt 4.2. og 4.3. udfyldes ved afkrydsning. Ad punkt 4.2.: De kommunale krav til ansættelse på særlige vilkår varierer. Ved at sætte kryds i feltet angiver I, at vil leve op til de lokale krav på dette felt i den kommune, hvor fritvalgsblanketten anvendes. Ad punkt 4.3.: De kommunale krav vedrørende gaveforbud varierer. Ved at sætte kryds i feltet angiver I, at vil leve op til de lokale krav på dette felt i den kommune, hvor fritvalgsblanketten anvendes. Kontakt eventuelt kommunen for yderligere information. Krav til ydelsen: Punkt 5 udfyldes ved afkrydsning. Punkt 5.1. om egenkontrol og næringsberegning er kun relevant hvis fritvalgsblanketten skal anvendes i forhold til madservice Ved afkrydsning af disse felter erklærer virksomheden, at den kan leve op til de angivne krav, hvilket er en forudsætning for at levere mad under fritvalgsreglerne. Du kan se mere om egenkontrol her: Du kan finde Anbefalinger for den danske institutionskost her: Punkt 5.2. om praktikplads er kun relevant hvis fritvalgsblanketten skal anvendes i forhold til personlig pleje. Kommunernes krav på dette område varierer. Ved at sætte kryds i feltet angiver I, at I allerede er godkendt som praktikplads eller vil søge om godkendelse, hvilket er et krav i flere kommuner. Hvis I ikke kan sætte kryds, vil det kun være et problem i forhold til at blive godkendt i de kommuner, der har netop dette krav. Krav til samarbejde: Punkt 6 udfyldes ved afkrydsning. De kommunale regler for private leverandørers medvirken til håndtering af klager varierer. Ved afkrydsning af dette felt markeres, at virksomheden er villig til at leve op til de lokale vilkår i de enkelte kommuner, hvor fritvalgsblanketten anvendes. Kontakt eventuelt kommunen for yderligere information. Generelle vilkår: Anvendelse af fritvalgsblanketten sker på vilkår af overholdelse af en række forskellige vilkår. Ved udfyldelse og underskrift bekræfter du, at I som virksomhed er indforstået med dette. Kontakt eventuelt kommunen for yderligere information. Underskrift: En gyldig fritvalgsattest skal være underskrevet af en person, der er tegningsberettiget eller på anden måde har ret til at repræsentere virksomheden. Antal fastansatte er det antal personer (dvs. ikke nødvendigvis fuldtidsansatte), der er fastansat i virksomheden.

40 Bilag: 2.2. Krav til leverandører af hjemmehjælp 2017 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 27. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

41 Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Januar 2017

42 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren er forpligtet til som minimum at levere praktisk hjælp i dagtimerne alle ugens 5 hverdage i enten Norddjurs Kommunes område Grenaa, område Allingåbro- /Glesborg eller område Anholt. I forbindelse med levering af personlig pleje er leverandøren forpligtet til at levere plejen hele døgnet i alle ugens 7 dage i enten Norddjurs Kommunes område Grenaa, område Allingåbro/Glesborg eller område Anholt. 2. Generelle krav Leverandøren skal oplyse forhold om ejer og ledelsesforhold. Leverandøren skal oplyse, hvor stor en del af kontrakten, som eventuelt vil blive givet til en underleverandør. Hvis leverandøren indgår aftale med en underleverandør, skal såvel Norddjurs Kommune og modtageren af hjælpen skriftligt orienteres om dette. Leverandøren skal dokumentere relevant erhvervsansvarsforsikring. Leverandøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringerne er i kraft. Leverandøren skal fremvise tro og love erklæring om, at denne ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige som overstiger kr. Leverandøren skal være i stand til at stille økonomisk sikkerhed for opfyldelsen af sine forpligtigelser overfor Norddjurs Kommune. Leverandøren har i samarbejde med Norddjurs Kommune en fælles forpligtigelse til at udvikle området - herunder indgå i efteruddannelse, udviklingsprojekter mv. Leverandøren skal i samarbejde med Norddjurs Kommune være parat til at tage et socialt ansvar med henblik på at skabe et rummeligt arbejdsmarked. Leverandøren skal fremlægge virksomhedens balance for de seneste 3 regnskabsår inkl. revisionsprotokol, hvis denne forefindes. Leverandøren skal fremlægge en erklæring om virksomhedens omsætning i forbindelse med sådanne ydelser, som leverancen vedrører, for de seneste 3 regnskabsår. Leverandøren skal fremvise referencer af tidligere gennemførte opgaver af samme størrelse og sværhedsgrad. 2

43 Leverandøren skal til enhver tid følge gældende lovgivning på området samt de intentioner, der ligger bag lovgivningen. 3. Arbejdsklausul Leverandøren og dennes eventuelle underleverandører skal sikre, at medarbejderne arbejder under løn- og arbejdsvilkår som mindste svarer til, hvad der er aftalt i gældende dansk overenskomst på området. Overholder leverandøren ikke dette krav og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne, kan Norddjurs Kommune tilbageholde vederlag til leverandøren med henblik på at sikre arbejdstagerne løn- og ansættelsesvilkår, som mindst svarer til hvad der er aftalt i gældende dansk overenskomst på området. Norddjurs Kommune kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtigelse. Leverandøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som underleverandørers arbejdstagere. Dokumentation skal være Norddjurs Kommune i hænde senest to arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. 4. Overordnede mål og værdier Norddjurs Kommune har fokus på, at støtte og hjælp gives med et sundhedsfremmende og forebyggende sigte og på en sådan måde, at borgernes selvbestemmelse, egenomsorg og netværk så vidt mulig bevares. Dette betyder, at der er særlig fokus på, at ydelser gives med et rehabiliterende sigte, hvor dette er muligt. Vedligeholdelse og træning af færdigheder vil i samarbejde med borgeren indgå som en naturlig del af den praktiske og personlige hjælp borgeren får tildelt. Leverandørerne skal tage udgangspunkt i at borgeren vedligeholder sin funktionsevne og i størst muligt omfang støttes i, at genvinde tabte funktioner og at se nye muligheder for, at mestre hverdagen. 5. Lovgivning og bestemmelser Leverandøren er forpligtet til at acceptere, at arbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i offentlig forvaltning. Dvs. at leverandøren bl.a. er omfattet af tavshedspligt samt krav til dokumentation og notatpligt. Borgeren skal have mulighed for at få indsigt i alle oplysninger (på papir og elektronisk), som leverandøren har registreret vedrørende borgeren selv. Borgeren skal have mulighed for at fravælge en bestemt medarbejder, hvis der ligger lovlige/saglige og begrundede kriterier til grund herfor. 3

44 Leverandøren skal overholde den gældende persondatalovgivning i forbindelse med opbevaring af personoplysninger, elektronisk kommunikation mellem leverandøren og Norddjurs Kommune, logning af brugere mv. Norddjurs Kommune har ophavsret til samtlige dokumenter, der udarbejdes i forbindelse med leveringen af ydelserne til borgerne. De personlige oplysninger, herunder oplysninger om modtagerens navn og adresse, som leverandøren modtager fra Norddjurs Kommune må ikke bruges i forbindelse med en målrettet markedsføring af leverandørvirksomheden. 6. Levering af ydelser til praktisk og personlig hjælp Ydelserne tildeles med baggrund i den af Norddjurs Kommunes til enhver tid fastlagte kvalitetsstandard og det fastlagte ydelseskatalog. Den praktiske og personlige hjælp skal tage udgangspunkt i de retningsgivende mål for hjælp og støtte. Der visiteres til de enkelte ydelser med en samlet normtid. Leverandøren regulerer selv småændringer i den daglige ydelse for at opnå fleksibilitet i den almindelige arbejdstilrettelæggelse. Der er ikke krav om revisitering ved småjusteringer fra dag til dag indenfor +/- 15 minutter med mindre, der er tale om en varig ændring, hvilket vil sige ud over 21 dage. Leverandøren skal udvise almindelig hjælpsomhed uden særlig afregning. Det skal tilstræbes, at hjælpen leveres af så få forskellige medarbejdere som muligt. Hjælp til personlig pleje kan ikke aflyses. Hvis tidspunktet for praktisk hjælp og personlig pleje afviger mere end +/- ½ time, skal borgeren informeres. Rengøring kan flyttes indenfor 1 uge. Det skal tilstræbes, at flytningen højest sker 2 gange i kvartalet og må ikke ske 2 gange i træk. Hvis hjælpen flyttes af leverandøren skal det tilstræbes, at borgeren informeres senest dagen før. Hvis borgeren ønsker flytning, skal det tilstræbes, at der tilbydes erstatningsbesøg indenfor 5 hverdage. Ved længerevarende fravær, så som indlæggelse ydes der ikke erstatningsbesøg. Norddjurs Kommune vil ikke kunne pålægges en merudgift, hvis leverandøren er nødsaget til at levere ydelsen på et senere tidspunkt, hvor timeprisen ville have været højere. Borgeren har mulighed for at vælge en anden ydelse end den, der er truffet afgørelse om. Ydelsen skal holdes indenfor samme omfang, som den visiterede ydelse. 4

45 Ønsker borgeren at bytte mellem personlig og praktisk hjælp forudsætter det, at der er tildelt begge ydelsesformer. Byt af ydelser foregår i samarbejde med leverandørens medarbejder. Det er medarbejderen der afgør, om det er fagligt forsvarligt. I tilfælde af planlagt indlæggelse, sommerhusophold eller andet aflyser borgeren selv til leverandøren, som herefter giver visitator besked. Ved sygehusindlæggelser er leverandøren forpligtiget til at levere den til enhver tid aftalte dokumentation til sygehuset. Hvis leverandøren går forgæves til borgeren på selve dagen, hvor ydelsen skulle leveres, er leverandøren ansvarlig for at finde ud af årsagen, handle derpå og give besked til visitator i fald der sker noget, der har indflydelse på hjælpen fremadrettet. Findes en person død i sin bolig, skal det straks meldes til politiet. Medarbejderen bliver på stedet, til politiet ankommer og overtager ansvaret. Medarbejderne skal være politiet behjælpelig med oplysninger. Opholder en medarbejder sig hos en person, der forventet dør, tilkaldes hjemmesygeplejen, der vurderer det videre forløb. 7. Leveringstid og telefontid Tidspunktet for levering af praktisk hjælp aftales altid mellem brugeren og leverandøren af ydelsen. Leverandøren er forpligtet til at levere praktisk hjælp i dagstimerne, dvs. mellem ca alle ugens 5 hverdage. Leverandører af praktisk hjælp skal kunne træffes telefonisk af brugeren i tidsrummet fra kl til samt telefonisk af kommunen i tidsrummet kl til på hverdage. Leverandøren må ikke udføre praktisk hjælp, når borgeren ikke er til stede. Tidspunktet for levering af personlig pleje aftales altid mellem brugeren og leverandøren af ydelsen. Morgenpleje udføres fortrinsvis mellem Leverandører af personlig pleje skal kunne træffes telefonisk af brugeren i tidsrummet fra kl til på hverdage samt telefonisk af kommunen 24 timer i døgnet alle ugens dage. 8. Visitation og tilbagemelding til Norddjurs Kommune Visitationsafdelingen visiterer på baggrund af en konkret, individuel vurdering af borgerens samlede behov og situation. Der udarbejdes et retningsgivende mål for indsatsen. Visitator gennemgår sammen med borgeren, og eventuelt en repræsentant for denne, baggrunden for ansøgningen. Informationsmateriale fra alle godkendte leverandører udleveres til borgeren. Efter visitationen modtager borgeren et bevillingsbrev, der beskriver 5

46 et retningsgivende mål hvilket funktionstab, hjælpen skal kompensere for hvilke ydelser hjælpen omfatter formålet med ydelserne klageadgang tidspunkt på dagen for levering af ydelsen. Leverandøren er forpligtet til at følge Norddjurs Kommunes visitation og kvalitetsstandarder. Desuden skal leverandøren følge de retningsgivende mål, som er udarbejdet for den enkelte borger. Leverandøren er forpligtiget til altid at følge den af visitations beskrevne leveringsfrekvens. Afvigelser i tid og frekvens kan kun ske i forbindelse med omvisitering. Leverandøren er forpligtet til straks at meddele visitationen forhold af betydning for den tildelte hjælp, f.eks. en ændret tilstand hos den ældre. Leverandøren er forpligtet til at meddele visitationen, såfremt borgeren selv tilkendegiver at have problemer eller ændrede behov, eller hvis leverandøren observerer, at borgeren har problemer eller ændringer i behov (f.eks. behov for hjælp til mad eller personlig pleje). Samme forpligtigelse gælder, hvis leverandøren observerer, at borgeren har fået det bedre, dvs. har et mindre behov for hjælp eller ingen behov for hjælp. Hvis leverandøren observerer problemer eller ændringer, der vedrører indsatser, der ligger ud over indsatserne, der er omfattet af det frie leverandørvalg, f.eks. behov for anden bolig, træning, hjælpemidler mm., er leverandøren også forpligtet til at informere visitationen om dette. Når en af leverandørens medarbejdere vurderer, at en borgers tilstand ændres i væsentlig grad, skal dette meddeles den ansvarlige leder hos leverandøren. Leverandøren retter henvendelse til visitationen med oplysninger om ændringer i borgerens funktionsniveau samt hvilken hjælp eller indsatser, der evt. er startet eller er behov for efter leverandørens vurdering. Leverandøren skal have faste arbejdsrutiner, der sikrer, at alle ændringer i borgerens tilstand og funktionsniveau, som kan medføre ændringer/justeringer i behovet for hjælp, registreres i den elektroniske journal og videregives til kommunen via advis (elektronisk kommunikation). Leverandøren skal have en særlig opmærksomhed på ændringer i borgerens forhold, der kræver inddragelse af andre sundhedsfaglige personer såsom sygeplejen, visitationen m.fl. Ved hændelser i borgerens hjem, der medfører øget behov for hjælp, skal leverandøren iværksætte hjælpen og senest første hverdag efter hændelse og den ændrede indsats, melde tilbage til Norddjurs Kommune. 6

47 I forbindelse med fleksibel hjemmehjælp har leverandøren en tilbagemeldingspligt ved hyppige tilvalg. Leverandøren har som udgangspunkt en månedlig dokumentations- og afregningsforpligtigelse. Afvigelser herfra kan kun ske ved særlig aftale. Leverandøren skal anvende entydige og gennemskuelige dokumentationssystemer for anvendt tid i forbindelse med afregning. Norddjurs Kommunes betaling til leverandøren erlægges månedsvis bagud i forhold til præsteret ydelse. 9. Videresendelse af klager Leverandøren skal, såfremt denne kommer i besiddelse af klager over afgørelser om tildeling af hjælp, videresende klagen til Norddjurs Kommunes visitationsafdeling. Klager over udførelsen af hjælpen håndteres og besvares af leverandøren. Klager over udførelsen af hjælpen sendes i kopi til orientering til Norddjurs Kommunes visitationsafdeling. Leverandøren skal videresende klager, jf. ovenstående, snarest efter, at de er modtaget eller kommet til kendskab. 10. Beredskab og påbegyndelse af leverance Leverandøren skal dokumentere, hvordan beredskabet i forhold til overholdelse af service- og kvalitetskrav tænkes opretholdt ved sygdom, strejke eller andet fravær eller i forbindelse med pludseligt opståede ændringer i behovet for hjælp. Leverandøren skal om nødvendigt kunne tilkalde vikarer eller andre, der sikrer, at hjælpen leveres (evt. ved et senere erstatningsbesøg). En leverandør af personlig pleje skal kunne yde assistance i forbindelse med nødkald. Der stilles krav om nødvendigt udstyr til modtagelse og besvarelse af nødkald. Som minimum mobiltelefon, som nødkald kan kanaliseres til. Til en leverandør af personlig pleje stilles der krav om overholdelse af responstid ved nødkald. Hjælpen skal være fremme senest 30 minutter efter modtagelsen af kaldet. Overholdelsen af responstiden skal kunne dokumenteres. Leverandøren er forpligtet til at påbegynde leverancen af praktisk hjælp senest 21 dage efter, at leverandøren har modtaget besked fra Norddjurs Kommune om visitationen. Ved personlig pleje skal leverancen så vidt mulig påbegyndes straks og senest 1 døgn efter, at leverandøren har modtaget besked fra Norddjurs Kommune om visitationen. 7

48 Leverandøren skal acceptere alle de modtagere, der ønsker at vælge den pågældende leverandør til levering af hjemmehjælp. 11. Samarbejde vedrørende hjemmehjælp, hjemmesygepleje og træning Den eksterne leverandør og kommunen har en fælles forpligtigelse til at sikre sammenhæng og koordination af ydelserne hos borgeren. Der er krav om gensidigt forpligtigende samarbejde med Norddjurs Kommunes terapeuter, hjemmehjælpere, sygeplejersker og andet relevant personale samt med hospital og borgerens egen læge. 12. Tilsyn og kvalitetsopfølgning Leverandørerne skal gennemføre ledelsestilsyn med det formål at sikre: At medarbejdernes kompetencer og faglige niveau svarer til de opgaver, der skal løses. At der skabes kontinuerlig læring og udvikling. At borgerne får den hjælp de er visiterede til, og at medarbejdere melder tilbage til visitator, hvis borgerens behov for støtte og hjælp ændrer sig. 13. Krav til leverandørens medarbejdere Norddjurs Kommune har besluttet, at der skal arbejdes ud fra den rehabiliterende tilgang. Borgernes egen mestringsevne skal inddrages i opgaveløsningerne, således det sikres, at der er mulighed for udvikling. Borgernes evner til at løse egne behov skal understøttes. Leverandøren er forpligtet til at tage afsæt i den rehabiliterende tilgang i opgaveløsningen Leverandøren skal benytte uddannet personale ved levering af ydelser vedrørende personlig pleje. Der skal ligeledes benyttes uddannet personale ved levering af praktisk hjælp, når der til denne hjælp er tilknyttet en målrettet forebyggende og pædagogisk opgave (jfr. Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp). Som udgangspunkt er uddannelseskravet til fastansatte medarbejdere minimum en uddannelse som social- og sundhedshjælper. Leverandørens medarbejdere skal have fokus på, at borgerne bevarer og udvikler nye færdigheder og inddrager borgeren i tilrettelæggelsen af hjælpen. I forbindelse med levering af praktisk hjælp og personlig pleje skal vikarer for leverandørens fastansatte medarbejdere have modtaget konkret oplæring, som sætter dem i stand til på egen hånd at udføre de bestilte opgaver. Desuden skal medarbejderne 8

49 som minimum være bekendt med målet for indsatsen, ældreområdets kvalitetsstandarder og afgørelser hos den enkelte borger. Ved borgere som har behov for en særlig personlig pleje / kompleks pleje kræves, at leverandøren har mulighed for at kunne søge sygeplejefaglig vejledning og supervision. Leverandørens medarbejdere skal opfylde Norddjurs Kommunes krav, hvad angår optræden og påklædning. Medarbejdere med brugerkontakt skal kunne tale og skrive dansk. Medarbejderne skal altid ved første gangs besøg og på opfordring kunne vise legitimation med billede til borgeren eller dennes familie. Leverandørens medarbejdere må ikke modtage arv, gaver eller lignende økonomiske midler fra borgerne. Herudover må der ikke finde handel sted mellem leverandørens medarbejdere og borgeren. Norddjurs Kommune ønsker generelt ikke, at godkendte leverandører lader opgaver udføre af medarbejdere, som tidligere er blevet afskediget fra Norddjurs Kommune, på grund af, at disse ikke har levet op til kommunernes krav til medarbejdernes faglige og økonomiske hæderlighed. For leverandørens personale er tobaksrygning ikke tilladt i borgernes hjem (gælder også e-cigaretter). 14. Krav til dokumentation Leverandøren skal anvende Norddjurs Kommunes omsorgssystem til dokumentation og registrering af leverede ydelser. Norddjurs Kommune stiller systemet til rådighed og står for opstartsundervisningen af leverandørens medarbejdere i systemet. Driftsudgifter forbundet med systemerne betales af leverandøren, ligesom aflønning af leverandørens medarbejdere i forbindelse med deltagelse i kursusvirksomheden alene påhviler leverandøren. Dokumentationen skal indeholde alle væsentlige oplysninger, der ligger til grund for de målrettede, planlagte og udførte handlinger samt den efterfølgende kvalitetssikring. Dokumentationen skal være ajourført, konkret og sagsvedkommende. Leverandøren er forpligtet til dagligt at sikre den påkrævede dokumentation og journalisering i kommunens omsorgssystem. Aflysninger skal være registreret i omsorgssystemet senest dagen efter aflysningen. 9

50 15. Digital post Det er lovpligtigt for leverandøren at kunne modtage digital post fra Norddjurs Kommune. Leverandøren skal benytte den digitale postkasse udarbejdet af e-boks, der håndterer sikker digital kommunikation mellem Norddjurs Kommune og Leverandøren. Det er et krav at leverandøren mindst én gang dagligt tjekker sin elektroniske postkasse (mails og advis). Leverandøren af personlig hjælp er forpligtet til at læse advis i omsorgssystemet mindst hver ottende time. 16. Arbejdsmiljø og adgang til hjælpemidler Leverandøren er forpligtet til at opfylde loven om arbejdsmiljø ved arbejde i borgerens hjem - herunder opfylde kravet om arbejdspladsvurdering. Hjælpemidler, der vurderes som nødvendige på grund af arbejdsmiljømæssige hensyn såvel som ud fra plejemæssige hensyn, stilles til rådighed af Norddjurs Kommune efter afgørelse af kommunens hjælpemiddelafdeling. Når hjælpemidler stilles til rådighed på grund af arbejdsmiljømæssige hensyn opkræves der leje af det enkelte hjælpemiddel. Leverandøren har pligt til at meddele, hvis der er hjælpemidler i hjemmet, som ikke benyttes. Ved en borgers fald i hjemmet, hvor leverandøren er tilkaldt for at hjælpe brugeren op igen og hvor det af arbejdsmæssige hensyn er nødvendigt at rekvirere hjælp udefra, afholder leverandøren udgiften hertil. 17. Driftssamarbejde For at sikre kvalitet, udvikling samt koordinering skal der 2 gange årligt, eller når Norddjurs Kommune ønsker det, afholdes møde mellem leverandøren og kommunen. Leverandøren skal udpege en kontaktperson, der er ansvarlig for det daglige/løbende samarbejde med Norddjurs Kommune. Leverandøren skal anvende det eksisterende dokumentationsredskab i borgerens eget hjem. Dvs. samarbejdsbøger o.lign. Leverandøren skal udpege en hovedansvarlig for indsatsen i det enkelte hjem. Leverandøren skal stille til møder indkaldt af kommunen med en frist på tre hverdage. 18. Opsigelse, ændringer og skift af leverandør Såvel Norddjurs Kommune som leverandøren kan opsige aftalen med 3 måneders varsel. 10

51 Norddjurs Kommunes krav til leverandørerne kan ændres med 3 måneders varsel. Borgerne har mulighed for at skifte fra en leverandør til en anden senest 14 dage efter, at Norddjurs Kommune har modtaget anmodningen om leverandørskifte. 19. Overdragelse af rettigheder og forpligtigelser Leverandørens rettigheder og forpligtigelser i henhold til nærværende betingelser kan ikke helt eller delvist overdrages til et andet firma uden Norddjurs Kommunes skriftlige samtykke. 20. Markedsføringsmateriale og markedsføring Det er op til leverandøren at bestemme, om der skal udarbejdes et markedsføringsmateriale om firmaet, hvordan det skal udformes, og hvilke oplysninger materialet skal indeholde. Markedsføringsmaterialet skal dog holdes inden for markedsføringslovens regler mv. Det er leverandøren der selv afholder udgifterne til materialet. Leverandøren må ikke rette personlig eller telefonisk henvendelse til borgere på deres bopæl eller andet sted, hvortil der ikke er almindelig adgang, med henblik på at indgå en aftale om personlig eller praktisk hjælp. 21. Tilbud om ansættelse af personale Norddjurs Kommune ønsker, at indgå en aftale med den private leverandør om, at der for hver gang den private leverandør udvider sin opgaveportefølge svarende til en udvidelse af den vejledende tidsnorm med 160 timer pr. måned, udløser dette en ret for Norddjurs Kommune til at overføre en medarbejder (fuldtids) til leverandøren. Norddjurs Kommune ønsker også, at der skal gælde en lignende forpligtigelse for Kommunen til at modtage en medarbejder, hvis leverandøren får sin opgaveportefølge reduceret. Det forudsættes, at medarbejderen opfylder kravene til uddannelse. Lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse er gældende og ændres ikke af ovennævnte bestemmelse. For alle fastansatte medarbejdere i Norddjurs Kommune gælder, at hvis en overdragelse til en anden leverandør bliver nødvendig, må løn- og ansættelsesvilkår ikke forringes. 11

52 Bilag: 2.3. Kontrakt til godkendelse af leverandører. Praktisk hjælp og personlig pleje Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 27. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

53 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen Personlig pleje og praktisk hjælp Norddjurs Kommune Januar 2017

54 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Afregning 3 5. Den private leverandørs forsikringer 4 6. Underleverandør 4 7. Overdragelse af rettigheder og pligter 4 8. Fortrolighed 4 9. Ansvar omkring datasikkerhed Oplysningspligt Misligholdelse Kommunens misligholdelse Force Majeure Aftalens løbetid og opsigelse Ændringer i kontraktgrundlaget under Frit-valg ordningen Tvister 9 2

55 1. Grundlaget Denne kontrakt tjener til regulering af den aftalemæssige forbindelse mellem Norddjurs Kommune og kommunens leverandører under Frit valg ordningen. Kontrakten er udarbejdet på grundlag af bekendtgørelse af lov om social service, se lovbekendtgørelse nr. 254 af 20. marts 2014, nr. 344 af 26. marts 2013 og nr. 326 af 23. marts Betingelser Det er en betingelse for levering af ydelser i relation til serviceloven i Norddjurs Kommune, at herværende kontrakt er accepteret og underskrevet af såvel Leverandøren som Norddjurs Kommune. Leverandøren skal tilstadighed opfylde de krav, der er opstillet for Leverandøren i Norddjurs Kommune. Der skal særligt henvises til følgende krav: Krav til Leverandøren af hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Kommunens kvalitetskrav/ydelseskatalog 3. Sikkerhedsstillelse Til sikkerhed for Leverandørens opfyldelse af aftalen skal der stilles en bankgaranti svarende til 10 pct. af den forventede årlige omsætning, hvis denne overstiger kr. Garantien, som skal udstedes af anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, skal være Norddjurs Kommune i hænde senest den XX, og skal indestå indtil 3 måneder efter aftalens ophør. 4. Afregning Afregningen sker bagudrettet. Afregningsfristen er løbende måned + 1 måned. Takstændringer i løbet af indeværende år kan foretages med et varsel på 3 måneder. Kommunens takster for afregning offentliggøres på Kommunens hjemmeside. Afregning foregår i øvrigt efter Kommunens anvisninger. 3

56 5. Den private leverandørs forsikringer Den private leverandør er forpligtet til at tegne og betale sædvanlige arbejdsgiverforsikringer som arbejdsskadeforsikring, tingsforsikring, erhvervs- produktansvarsforsikring, herunder driftsforsikring for skader for hvilke, der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Dokumentation herfor i form af kopi af forsikringspolicer skal forevises ved kontraktindgåelse. 6. Underleverandør Kommunen skal godkende anvendelsen af underleverandører. Anvendelse af underleverandører medfører ingen ændring i Leverandørens ansvar over for Kommunen i henhold til nærværende aftale. 7. Overdragelse af rettigheder og pligter Ingen af parterne kan overdrage deres forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand uden den anden parts forudgående samtykke. 8. Fortrolighed Norddjurs Kommune forpligter sig til indenfor rammerne af forvaltnings-, offentligheds- og persondatalovens bestemmelser ikke at videregive oplysninger om den private leverandørs driftsog forretningshemmeligheder. Den private leverandør og dennes medarbejdere er underlagt tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som den private leverandør eller dennes medarbejdere får kendskab til gennem udførelsen af opgaverne. Dette gælder både i forhold omhandlende den enkelte borger og forhold omhandlende Norddjurs Kommune. 9. Ansvar omkring datasikkerhed Leverandøren skal erkende at denne er selvstændig dataansvarlig og dermed ansvarlig for overholdelse af reglerne i persondataloven i forbindelse med behandling af de personoplysninger, som Leverandøren modtager fra Kommunen. 4

57 10. Oplysningspligt Leverandøren er forpligtet til ved udøvelse af sit erhverv for Kommunen at følge principperne for offentlig forvaltning, eksempelvis retningslinjerne for dokumentation og notatpligt. Leverandøren skal endvidere, af egen drift, give Kommunen oplysninger om samtlige væsentlige forhold, der kan hindre, forstyrre eller true Leverandørens opfyldelse af den indgåede aftale. Leverandøren skal efter anmodning fra borgeren give indsigt i dennes oplysninger. Dette gælder udelukkende oplysninger registreret af Leverandøren. Oplysningerne skal gives i papirform eller elektronisk. Leverandøren skal til alle tider overholde gældende lovgivning for opbevaring af oplysninger samt elektronisk kommunikation mellem Leverandøren og Kommunen. Leverandøren skal umiddelbart pr. telefon underrette Kommunen om forsinkelser o.l., som har væsentlig betydning for aftalens opfyldelse. Kommunen skal af Leverandøren sikres adgang til oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af Kommunens myndighedsansvar, ligesom brugere skal have mulighed for oplysninger fra Leverandøren svarende til hvad der er gældende efter de almindelige regler om offentlighed/aktindsigt m.v. Leverandøren har pligt til at orientere Kommunen om forhold, der kan have eller vil få væsentlig betydning for planlægningen af de i aftalen omhandlede opgaver. Tilsvarende er Kommunen forpligtet til tidligst muligt at orientere Leverandøren om ændringer af betydning for dennes arbejdstilrettelæggelse. Henvendelser fra Kommunens borgere eller andre til Kommunen vedrørende Leverandøren eller dennes medarbejdere skal straks videregives til Leverandøren og herefter besvares af Kommunen efter indhentelse af udtalelse fra Leverandøren. Henvendelser direkte til Leverandøren om konkrete forhold og hændelser besvares af Leverandøren, og Kommunen underrettes ved fremsendelse af 5

58 kopi heraf og af Leverandørens svar. Henvendelser direkte til Leverandøren af generel eller principiel karakter fremsendes til Kommunen til besvarelse. Ophavsretten til samtlige dokumenter, udarbejdet i forbindelse med udførsel af opgaven tilfalder Kommunen. Leverandørens medarbejdere skal altid ved første gangs besøg eller på opfordring kunne vise legitimation med billede til borgeren eller dennes familie. Leverandøren og dennes medarbejdere samt ægtefæller, nærtstående og pårørende må ikke modtage arv, gaver eller lignende økonomiske fordele fra borgerne. Leverandøren og dennes medarbejdere samt ægtefæller, nærtstående og pårørende må ikke låne penge hos eller sælge varer til borgerne. Leverandøren er forpligtet til at følge Kommunens visitation og kvalitetskrav. 11. Misligholdelse Parterne er enige om, at aftalen er indgået i gensidig tillid, hvorfor enhver påstand om misligholdelse fra en af parterne kan optages til forhandling parterne imellem. Konstaterede mangler berettiger Kommunen til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, medmindre manglen afhjælpes som nedenfor anført. Mangler skal rettes indenfor rimelig frist efter denne er blevet opdaget eller påtalt. Fristens længde aftales mellem Kommunen og Leverandørens repræsentant. Medmindre andet aftales, iværksættes udbedring af mangler samme dag, som den er påtalt. Udbedres manglen ikke rettidigt, kan aftalen helt eller delvis opsiges med et varsel på 1 måned til den første i en måned. Parterne er forpligtet til straks og skriftligt at meddele hinanden, hvis der konstateres mangler, som vil blive betragtet som misligholdelse. Misligholdelse foreligger, hvis ydelsen ikke opfylder de af Leverandøren givne garantier eller det i øvrigt ikke udføres, som Kommunen med føje kunne forvente. 6

59 Hvis det leverede er behæftet med så alvorlige mangler og Leverandøren enten erkender, at yderligere korrektion er udsigtsløs, eller forgæves har søgt at korrigere handlingerne i mere end 14 dage efter modtagelse af første påkrav over den pågældende mangel, kan Kommunen hæve aftalen helt eller delvist. Kommunen er endvidere berettiget til at hæve kontrakten, hvis leverandøren væsentligt misligholder sine forpligtigelser. Såfremt Leverandøren standser betalingerne, tages under konkursbehandling, indleder forhandlinger om tvangsakkord eller træder i likvidation, er Kommunen berettiget til straks at hæve aftalen. Såfremt Leverandøren under udførelse af sine pligter i henhold til aftalen ved handlinger eller undladelser forårsager skade på personer, fast ejendom eller løsøre, er Leverandøren ansvarlig for sådanne skader over for Kommunen i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler. Såfremt skadelidte rejser krav mod Kommunen i anledning af skadeforvoldelser, skal Leverandøren friholde Kommunen for ethvert krav og enhver udgift, herunder tillige sagsomkostninger og renter m.v., som et sådant krav måtte påføre Kommunen i det omfang Leverandøren er endeligt ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsansvarsregler. Dog kan der ikke kræves erstatning for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Der forekommer ingen ansvarsbegrænsning. Såfremt Norddjurs Kommune vurderer, at det ikke er forsvarligt at afvente svar fra Leverandøren kan afværgeforanstaltningen iværksættes umiddelbart på Leverandørens regning. Såfremt afværgeforanstaltningen iværksættes betales en konventionalbod svarende til timeprisen for levering af ydelser fra et privat vikarbureau. 12. Kommunens misligholdelse Såfremt Kommunen gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser over for Leverandøren i henhold til nærværende aftale, er Leverandøren berettiget til at hæve aftalen, dog forudsat at Kommunen ikke efter forudgående, rimeligt varsel har redresseret misligholdelsen. Norddjurs Kommune er over for Leverandøren ansvarlig efter dansk rets almindelige regler. 7

60 13. Force Majeure Hverken Leverandøren eller Kommunen skal i henhold til nærværende aftale anses for ansvarlig over for den anden part f.s.v. ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for partens kontrol, herunder arbejdskonflikter, og som parten ikke ved aftalens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller kunne have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum, og som Leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet. I det omfang force majeure midlertidigt medfører reduktion af de ydelser, som Leverandøren til enhver tid har påtaget sig at præstere over for Kommunen, reduceres Leverandørens vederlag forholdsmæssigt, beregnet på grundlag af de vedtaget frit valgs takster. Hvis Leverandøren helt eller delvist hindres i udførelsen af sine opgaver i henhold til aftalen som følge af force majeure, og dette medfører væsentlig skadevirkninger for Kommunen eller Leverandøren, kan den af parterne, der rammes af sådanne skadevirkninger, ophæve aftalen helt eller delvist. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 kalenderdage efter, at force majeure er indtrådt. Leverandøren skal i tilfælde af arbejdskonflikter omgående underrette Kommunen om årsagen hertil, således at Kommunen eventuelt kan bistå med forslag til løsning af konflikten. 14. Aftalens løbetid og opsigelse Aftalen træder i kraft den XX. Måned 20XX. Opsigelse af kontraktforholdet kan fra begge parters side ske med mindst 3 måneders varsel til den første hverdag i måneden. I forbindelse med ophør af aftalen skal al information, der er nødvendig for at Kommunen kan udføre sine forpligtelser m.v. returneres til Kommunen. Leverandøren skal positivt medvirke til, at evt. ændring af leverandørforholdet kan ske enkelt og uden gene for brugerne. Fortrolighedsforpligtelserne skal også være gældende efter aftalens ophør. Leverandøren er forpligtet til at destruere alle informationer i form af personhenførbare data og lign. 8

61 Ved kontraktens ophør er Leverandøren, uanset årsag, ikke berettiget til at udøve tilbageholdelsesret til sikkerhed for krav, denne måtte have i forhold til Kommunen. Dette for at sikre, at Kommunen/anden Leverandør kan fortsætte udførelse af opgaverne. 15. Ændring i kontraktgrundlaget under Frit-valg ordningen i Norddjurs Kommune Ændringer som følge af ændret lovgivning, ændringer i bekendtgørelser, vejledninger og administrativ praksis, kan gennemføres umiddelbart og med samme ikrafttræden som forudsat i de relevante love, bekendtgørelser, vejledninger og den administrative praksis. Øvrige ændringer kan ske med 1 måneds varsel med ikrafttræden den første hverdag i måneden. Norddjurs Kommune har i kontraktperioden mulighed for at justere og ændre kvalitetsstandarder, kvalitetskrav, kontrakt samt andet tilhørende materiale. 16. Tvister Eventuelle tvister mellem Kommunen og Leverandøren om ethvert spørgsmål omfattet af nærværende aftale afgøres efter dansk ret. Eventuelle tvister skal i videst muligt omfang søges løst i mindelighed mellem parterne. Kan eventuelle tvister ikke løses i mindelighed, skal de afgøres ved voldgift. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for parterne. Voldgiftsretten, som skal have sæde i Danmark, består af 3 medlemmer. Formanden udpeges på begæring af en af parterne af Præsidenten for Højesteret. Hver part udpeger 1 voldgiftsmand. Voldgiftsmændene skal udpeges og anmeldes til formanden senest 14 dage efter, at denne er udpeget. Foreligger en sådan anmeldelse ikke, udpeges voldgiftsmændene af formanden. Voldgiftsretten fastsætter selv proceduren for behandling af den enkelte sag. Såfremt Kommunen bliver sagsøgt ved de almindelige domstole, eller der bliver indledt syn og skøn ved de almindelige domstole vedrørende forhold, der har relation til Leverandørens opfyldelse 9

62 af den indgåede aftale, kan Kommunen - uagtet ovennævnte voldgiftsbestemmelse - vælge at adcitere(inddrage) Leverandøren under et sådant søgsmål eller syn og skøn. Nærværende aftale underskrives i to enslydende eksemplarer, hvoraf Norddjurs Kommune og Leverandøren hver modtager et eksemplar. Grenaa, den / 20, den / 20 For Norddjurs Kommune For Leverandøren

63 Bilag: 3.1. Krav til leverandør af madservice 2017 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 27. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

64 Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune JANUAR 2017

65 Norddjurs Kommune 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I NORDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider leveret i hjemmet Måltider uden levering i hjemmet. Aktuelt kan der oplyses følgende om produktionen i Norddjurs Kommune: I Norddjurs Kommune er der tale om køle/vakuumpakket mad, som primært leveres af det fælleskommunale produktionskøkken Djurs Mad I/S. Medio september 2016 er der 331 personer der er visiteret til ordningen. Leverandøren skal forestå den løbende, praktiske information om madleverancen til borgerne ved udsendelse af menuplan og bestillingsseddel. Kommunen er ansvarlig for og forestår via servicedeklarationer m.v. den mere generelle information om madordningen til brugerne. Det er op til leverandøren at bestemme, om der skal udarbejdes et markedsføringsmateriale om firmaet, hvordan det skal udformes, og hvilke oplysninger materialet skal indeholde. Markedsføringsmaterialet skal dog holdes inden for markedsføringslovens regler mv. Det er leverandøren der selv afholder udgifterne til materialet. Leverandøren må ikke rette personlig eller telefonisk henvendelse til borgere på deres bopæl eller andet sted, hvortil der ikke er almindelig adgang, med henblik på at indgå en aftale om madservice. Leverandøren er forpligtet til at indgå i et kostudvalg med repræsentation fra såvel brugere som kommune. Kostudvalget består af repræsentanter fra ældrerådet, brugerne, kommunen og leverandøren. Kostudvalget skal bestå af minimum 8 personer. Der skal minimum være 1 møde årligt eller når en af parterne ønsker det. Kostudvalget skal følge op på brugerundersøgelser, menuplaner, kvalitetskontrol, retningslinjer mv. 1.2 GENERELLE KRAV Der skal ved enhver opgaveløsning for Norddjurs Kommune tages hensyn til nedenstående væsentlige principper: Alle medarbejdere med direkte brugerkontakt, herunder madchauffør, har altid en observations- og meddelelsespligt i forhold til kommunen. Det betyder, at medarbejderen straks skal meddele kommunen forhold af betydning for visitationen m.v. - f.eks. en ændret situation hos brugeren. 2

66 Norddjurs Kommune Medarbejderen skal opfylde kommunens generelle krav til etik, hvad angår optræden og påklædning. Medarbejderne skal altid ved første gangs besøg og på opfordring kunne vise legitimation med billede til borgeren eller dennes familie. Medarbejdere med brugerkontakt skal kunne gøre sig forståelig på dansk (både i skrift og tale) - eller udføre opgaverne sammen med en person, som kan det. Medarbejderne skal i lighed med kommunalt ansat personale have tavshedspligt. (Borgerlig Straffelov 152/152b). Når der skal udveksles personlige oplysninger mellem kommunen og den eksterne leverandør, kan det kun ske med borgerens klare samtykke. Brugerne skal have mulighed for at få indsigt i alle oplysninger, der er registreret (på papir eller elektronisk) vedrørende brugeren selv. Der henvises i øvrigt til Retssikkerhedslovens 43, stk. 2, hvoraf fremgår, at når en myndighed overlader opgaver efter Aktivloven eller Serviceloven til andre offentlige myndigheder, er disse omfattet af reglerne i Forvaltningsloven og Offentlighedsloven i henhold til den opgave, der udføres. Leverandøren skal overholde den gældende persondatalovgivning i forbindelse med opbevaring af personoplysninger, elektronisk kommunikation mellem leverandøren og Norddjurs Kommune, logning af brugere mv. De personlige oplysninger, herunder oplysninger om modtagerens navn og adresse, som leverandøren modtager fra Norddjurs Kommune må ikke bruges i forbindelse med en målrettet markedsføring af leverandørvirksomheden. Leverandøren skal oplyse om ejer- og ledelsesforhold. Leverandøren skal oplyse, hvor stor en del af kontrakten, som eventuelt vil blive givet til en underleverandør. Leverandøren skal dokumentere relevant erhvervsansvarsforsikring og produktansvarsforsikring. Leverandøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringerne er i kraft. Leverandøren skal fremvise tro og love erklæring om, at denne ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige som overstiger kr. Leverandøren skal være i stand til at stille økonomisk sikkerhed for opfyldelsen af sine forpligtigelser overfor Norddjurs Kommune. Leverandøren skal dokumentere, hvordan beredskabet i forhold til overholdelse af service- og kvalitetskrav tænkes opretholdt ved f.eks. sygdom, strejke o. lign. Leverandøren har i samarbejde med Norddjurs Kommune en fælles forpligtigelse til at udvikle området - herunder indgå i efteruddannelse, udviklingsprojekter mv. Leverandøren skal i samarbejde med Norddjurs Kommune være parat til at tage et socialt ansvar med henblik på at skabe et rummeligt arbejdsmarked. Leverandøren skal fremlægge virksomhedens balance for de seneste 3 regnskabsår inkl. revisionsprotokol, hvis denne forefindes. 3

67 Norddjurs Kommune Leverandøren skal fremlægge en erklæring om virksomhedens omsætning i forbindelse med sådanne ydelser, som leverancen vedrører, for de seneste 3 regnskabsår. Leverandøren skal fremvise referencer af tidligere gennemførte opgaver af samme størrelse og sværhedsgrad. 1.3 ARBEJDSKLAUSUL Leverandøren og dennes eventuelle underleverandører skal sikre, at medarbejderne arbejder under løn- og arbejdsvilkår som mindste svarer til, hvad der er aftalt i gældende dansk overenskomst på området. Overholder leverandøren ikke dette krav og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne, kan Norddjurs Kommune tilbageholde vederlag til leverandøren med henblik på at sikre arbejdstagerne løn- og ansættelsesvilkår, som mindst svarer til hvad der er aftalt i gældende dansk overenskomst på området. Norddjurs Kommune kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtigelse. Leverandøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som underleverandørers arbejdstagere. Dokumentation skal være Norddjurs Kommune i hænde senest to arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. 1.4 LEDELSE Der skal ved den daglige opgaveløsning etableres samarbejder og retningslinjer for informationsudveksling m.v., der tilgodeser en effektiv drift. Der skal også indlægges tid til samarbejde på det daglige ledelsesniveau mellem kommune og leverandør. Der skal som minimum afholdes et årligt møde mellem den kommunale ledelse og den overordnede ledelse fra den eksterne leverandør med henblik på drøftelse af generelle spørgsmål f.eks. evaluering af ordningen, fastlæggelse af strategiske mål m.v. Antallet af møder bestemmes af Norddjurs Kommune. 1.5 BETALING Faktura fremsendes senest den 5. hverdag i den følgende måned, med forfald 30 dage netto. Regningen skal være opdelt således at kommunen kan se leverancen til den enkelte bruger via navn og cpr-nummer. Regningerne skal udelukkende fremsendes elektronisk. Leverandøren skal derfor kunne sende sikre mailforsendelser til Norddjurs Kommune via NemID. 1.6 DOKUMENTATION/FAKTURAKONTROL Leverandøren skal oplyse forslag til dokumentation af de leverede ydelser, herunder fakturakontrol - f.eks. anvendelse af stregkodesystem eller lign. 1.7 OPSIGELSE Aftalen kan - medmindre andet aftales - i kontraktperioden opsiges med 3 måneders varsel. 4

68 Norddjurs Kommune Borgerne har mulighed for at skifte fra en leverandør til en anden senest 14 dage efter, at Norddjurs Kommune har modtaget anmodningen om leverandørskifte. 1.8 KVALITETSKONTROL (MÅLING AF KVALITET) Brugerundersøgelser offentliggøres med henblik på at give brugeren bedre mulighed for valg. Der henvises til afsnit TELEFONTID Leverandøren skal af borgeren som minimum kunne træffes telefonisk i tidsrummet fra kl. 08:00 til 09:00 på hverdage samt telefonisk af kommunen i tidsrummet 08:00 til 16:00 på hverdage VEJLEDNING For at forbedre den enkelte borgers behov omkring ernæringsrigtig kost skal personale hos leverandøren kunne yde den enkelte borger vejledning og støtte omkring ernæringsrigtig kost. Det personale der vejleder borgerne skal have en kostfaglig uddannelse ANDRE KRAV Leverandøren er forpligtet til at følge Norddjurs Kommunes visitation og kvalitetskrav. Afvigelser i indhold og frekvens kan kun ske i forbindelse med omvisitering. Leverandørens rettigheder og forpligtigelser i henhold til nærværende betingelser kan ikke helt eller delvist overdrages til et andet firma uden Norddjurs Kommunes skriftlige samtykke. Leverandørens medarbejdere må ikke modtage arv, gaver eller lignende økonomiske midler fra borgerne. Herudover må der ikke finde handel sted mellem leverandørens medarbejdere og borgeren. 2.1 MAD TIL BEBOERE I EGET HJEM 2 TEKNISKE KRAV For middagsmaden gælder det, at den skal være velsmagende, varieret og tilrettelagt efter borgernes ønsker og behov og skal have høj ernæringsmæssig værdi. Maden skal fremme spiselysten og der skal tages hensyn til årstidens råvarer. Madkategori: Ingen krav. Produktionssted: Ingen krav. Leverandøren er forpligtet til at levere madservice alle ugens 7 dage. 5

69 Norddjurs Kommune Leverandøren er forpligtet til at påbegynde leverancen af madservice dagen efter, at leverandøren har modtaget besked fra Norddjurs Kommune om visitationen (Anholt: Iværksættes snarest muligt og senest indenfor 1 uge). Beskeden fra Norddjurs Kommune fremsendes udelukkende elektronisk. Leverandøren skal derfor kunne modtage sikre mailforsendelser fra Norddjurs Kommune via NemID. Det er lovpligtigt for leverandøren at kunne modtage digital post fra Norddjurs Kommune. Leverandøren skal benytte den digitale postkasse udarbejdet af e-boks, der håndterer sikker digital kommunikation mellem Norddjurs Kommune og leverandøren. Det er et krav at leverandøren mindst én gang dagligt tjekker sin elektroniske postkasse (mails og advis). Leverandøren skal acceptere alle de modtagere, der ønsker at vælge den pågældende leverandør til levering af madservice. I forbindelse med varm holdt mad kan der tillades en daglig afvigelse fra det aftalte tidspunkt på +/- 15 min. I forbindelse med køle/frysemad kan der tillades en daglig afvigelse fra det aftalte tidspunkt på +/- 60 min. Der skal kunne leveres 2 portionsstørrelser: Lille og normal portion. Biret (forret eller dessert) skal kunne vælges fra. Der skal være mulighed for at ønske flere kartofler inden for pakningens muligheder Valgmuligheder Tilbuddet skal som minimum omfatte: Hovedretter: Mindst 10 valgmuligheder pr. dag. Biretter: Mindst 10 valgmuligheder pr. dag. Der kan tillige være valgmuligheder for diæter og anden specialkost Udbringning Maden leveres i tidsrummet: Varmholdig mad: hver dag mellem kl samt i tidsrummet mellem kl Køle/fryseproduktion: på en fast ugentlig hverdag, inden for samme time, uanset om de aktuelle frameldinger har indflydelse på ruteplanen. Leverancer finder sted til den med visitator/hjemmepleje aftalte adresse. Ved levering på brugerens adresse, ydes der hjælp med at sætte kølemaden i køleskab/fryser. Leverandøren skal sikre, at 6

70 Norddjurs Kommune temperaturen ikke overstiger 5 ved levering. Brugeren overtager herefter leverancen. Ved tvivlsspørgsmål i forhold til holdbarhed af det leverede, kommer tvivlen altid brugeren til gode. Kommunen betaler omkostninger til mikroovn (opvarmningsinstallation) i borgerens eget hjem. Leverandøren skal uden beregning stå for leverancen af den kommunale mikroovn til den enkelte bruger. Ved rengøring af brugte ovne modtager leverandøren 50 kr. pr. ovn. 2.2 I ØVRIGT Søn- og helligdage I forbindelse med søn- og helligdage tilbydes søndagsmenuer Højtidsmenuer Medmindre andet aftales med kommunen og kostudvalget, skal nedennævnte retter være en mulighed ved følgende højtider: Mortensaften: Juleaften: Nytårsaften: Påskedag: And And og ris a la mande Torsk/hamburgerryg med kartofler og grønlangkål Lam Ekstrabestillinger Hvis brugere af madordningen ønsker at bestille mere end 7 hovedretter og 7 biretter, skal dette være muligt via bestillingssedlen Administrative retningslinjer Leverandøren er eneansvarlig for styringen af leverancerne. Leverandøren er ansvarlig for registrering af bestillinger og afbestillinger. Indlæggelser på sygehus eller dødsfald afmeldes som hastesag, og leverancen ophører i videst muligt udstrækning samme dag, som leverandøren får besked. Hvis den hjemmeboende bruger ikke er hjemme på det faste leveringstidspunkt skal hjemmeplejen i Norddjurs Kommune kontaktes. Årsagen til at der ikke lukkes op undersøges nærmere af Norddjurs Kommunes hjemmepleje. Leverandøren tager maden med retur til køkkenet og brugeren kan, efter anmodning, få maden leveret på ny mod betaling af et gebyr på kr. 150,00. Forekommer der i en leverance fejl eller mangler, der kan tilskrives leverandøren, er denne forpligtet til omgående - og for egen regning - at levere det manglede til modtageren. Leverandøren skal komme med nærmere forslag til retningslinjer for afbestilling. Retningslinjerne skal godkendes af Norddjurs Kommune. Retningslinjerne kan afstemmes efter produktionsform. 7

71 Norddjurs Kommune Merkøb/tilkøb Leverandøren kan fremkomme med forslag til sortimentsliste for mer- og tilkøbsvarer (eksempelvis morgen- og aftensmad, salater og kage). 2.3 KVALITET Oplevet subjektiv kvalitet Der ønskes en tæt, venlig og serviceminded kontakt til brugerne. Norddjurs Kommune udarbejder brugerundersøgelser, der skal indgå i en vedvarende kvalitetskontrol. Der stilles et nærmere antal spørgsmål. For at opfylde succeskriteriet skal 80 pct. af de afgivne svar, være positive. De adspurgte skal svare til minimum 25 pct. af brugerne. Det forventes, at Norddjurs Kommune forestår undersøgelsen. Hvis der er flere end 20 pct. negative svar på 3 efter hinanden foretagne undersøgelser (der foretages jævnt fordelt over 12 måneder), kan kommunalbestyrelsen enten kræve en prisreduktion svarende til 5 pct. af den samlede tilbudssum eller opsige aftalen med 3 måneders varsel Portionsstørrelser (minimumstørrelser/mængder) i leveret stand Mængde Almindelig portion Lille portion Hel kød Gram Paneret kød Gram Fars Gram Fjerkræ uden ben Gram Fisk Gram Sammenkogt ret dl. 2,5, heraf 80 gram kød 2,0, heraf 60 gram kød Kartofler Gram Kartoffelmos Gram Grønt Gram Løse ris Gram Stuvede grøntsager dl. 2,2 2,0 Sovs dl. 1,5 1,0 Grøntsupper dl. 2,5 2,5 Frugtsupper + evt. tilbehør dl. 2,5 2,5 Frugtgrød + mælk dl. 2,0 2,0 Mælkegrød + evt. tilbehør dl. 2,5 2,5 Dessert dl. 2,0 2, Madens næringsindhold Madens næringsindhold skal til enhver tid følge gældende retningslinjer. Energiindholdet skal følge de almindelige anvisninger på området. Vedtagne grænser for energiprocentfordeling for hovedmåltid skal overholdes. Anvendelse af tilsætningsstoffer skal holdes på et absolut minimum - der henvises til fortegnelse over godkendte tilsætningsstoffer (positivlisten) fra Levnedsmiddelstyrelsen. 8

72 Norddjurs Kommune Kommunen lægger generelt vægt på, at der fremstilles mad efter anbefalinger for den danske institutionskost Kvalitetskrav ved udbringning Ved udkørsel af maden skal de i lovgivningen anførte minimums- og maksimumstemperaturer overholdes. Køretøjet må i øvrigt ikke anvendes til andre transportopgaver, der på nogen måder kan rejse tvivl ved den hygiejniske kvalitet ved udbringningen. 2.4 KVALITETSKONTROL Egenkontrol og kvalitetskontrol i øvrigt Norddjurs Kommune vil løbende foretage kontrol af, om maden lever op til de i afsnit til afsnit opstillede minimumskrav. Leverandøren er forpligtet til at kontakte kommunen, hvis der opstår forhold af betydning for gennemførelsen af leverancer eller forhold, som på nogen måde vil kunne påvirke opfattelsen af Norddjurs Kommunes forsvarlige opfyldelse af sine forpligtelser overfor målgruppen. Fødevaredirektoratets varemærkning (smiley-ordningen) skal kunne oplyses overfor brugeren. Det forudsættes at tilbudsgiverne bl.a. er bekendt med følgende lovgivning m.v.: LOV Nr. 467 af 15/05/2014 Lov om fødevarer. BEK Nr af 27/11/2015 Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder mv. BEK Nr. 11 af 07/01/2016 Bekendtgørelse om fødevarehygiejne. Anbefalinger for den danske institutionskost Sundhedsstyrelsen m.fl.,

73 Bilag: 3.2. Fritvalgsblanketten 2017 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 27. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

74 Fritvalgsblanket 1. Virksomhedsoplysninger CVR-nummer: Virksomhedens navn: Adresse, postnummer og by: Telefon og fax: Hjemmeside: Kontaktperson: 2. Serviceydelser Denne fritvalgsblanket omfatter følgende ydelser (sæt kryds): Praktisk bistand Personlig hjælp Madservice Delydelse Ved delydelse anfør denne/disse: 3. Økonomiske krav 3.1. Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer hermed på Tro og love, at virksomheden på tidspunktet for udarbejdelse af fritvalgsblanketten Ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige som overstiger kr Undertegnede samtykker hermed i, at de ovennævnte afgivne oplysninger kan kontrolleres ved henvendelse til SKAT af den kommune, hvor der søges godkendelse.

75 3. Økonomiske krav fortsat 3.2. Virksomhedens omsætning og overskud har de seneste 3 år været Omsætning: Overskud: Nystartet virksomhed, kan derfor ikke vedlægge de ønskede oplysninger. Nystartet i år: 3.3. Forsikringsforhold Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer hermed, at virksomheden har tegnet de lovpligtige og nødvendige forsikringer, der sikrer medarbejderne og Kommunen mod skader og andet tab opstået ved leverandørens og dennes medarbejdernes handlinger eller undladelser. Fritvalgsleverandøren er erstatningspligtig efter dansk ret almindelige regler for de skader og tab, denne eller dennes medarbejdere måtte påføre myndigheden. Der henvises til efterfølgende policenumre for disse forsikringer: 4. Oplysninger om leverandørens medarbejdere 4.1. Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer at have følgende antal medarbejdere fordelt efter type og uddannelseskategori på tidspunktet for anmodning om fritvalgsblanket: Fastansatte: Løstansatte: Antal fuldtidsækvivalenter:

76 4. Oplysninger om leverandørens medarbejdere fortsat Fordeling på uddannelseskategorier - praktisk bistand og personlig hjælp: Sygeplejersker: Fysio- og ergoterapeuter: Social- og sundhedsassistenter: Social- og sundhedshjælpere: Plejehjemsassistenter: Hjemmehjælpere - 7 eller 14 ugers hjemmehjælpsuddannelse: Andre: Fordeling på uddannelseskategorier - madservice: Økonoma: Køkkenleder: Køkkenassistent: Kok: Smørrebrødsassistent: Andre: 4.2. Håndtering af ansættelse på særlige vilkår: Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer at ville overholde de kommunale krav til ansættelse på særlige vilkår Gaveforbud Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer at ville sikre, at samtlige medarbejdere gøres bekendt med den lokale kommunale politik i forhold modtagelse af gaver m.m. og vil sikre, at denne overholdes. 5. Krav til ydelsen Krav til madservice 5.1. Egenkontrolprogram og næringsberegning Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer, at vi på tidspunktet for udarbejdelse af fritvalgsblanketten har et godkendt egenkontrolprogram i henhold til lovgivningens krav. Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer at ville sikre en produktion i overensstemmelse med principperne i Anbefalinger for den danske institutionskost, herunder at kunne udføre de nødvendige næringsberegninger.

77 5. Krav til ydelsen fortsat Krav til personlig pleje 5.2. Praktikplads Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer at være godkendt eller have til hensigt at ville søge om godkendelse som praktikplads for uddannelse af elever. 6. Krav til samarbejde 6.1. Klagehåndtering Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer at ville deltage i klagesagsbehandling samt besvarelse alle klagehenvendelser i overensstemmelse med de lokalt fastsatte retningslinjer. 7. Generelle vilkår Fritvalgsleverandørens opmærksomhed henledes på, at anvendelse af blanketten sker på vilkår af, at virksomheden overholder de til enhver tid gældende kommunale og nationale regler om: Notatpligt Tavshedspligt Oplysnings- og tilbagemeldingspligt Videregivelse af oplysninger Fritvalgsleverandørens opmærksomhed henledes endvidere på, at lov om social service, og arbejdsmiljølovgivningen finder anvendelse ved udøvelse af leverandørvirksomhed på fritvalgsområdet. Underskrift Dato: Navn (blokbogstaver): Underskrift:

78 Vejledning til Fritvalgsblanket Du har nu mulighed for at få en fritvalgsblanket til din virksomhed. Fritvalgsblanketten kan du bruge, når du søger om godkendelse som leverandør under fritvalgsordningen i kommunerne. Du kan også bruge den ved afgivelse af tilbud i en udbudsrunde. Fritvalgsblanketten er en administrativ lettelse for virksomheder og kommuner. Med fritvalgsblanketten har du ét dokument, som samler en række af de oplysninger, der normalt skal indsamles og afgives hver gang, virksomheden skal godkendes. Fritvalgsblanketten er samtidig en ensartet måde at præsentere oplysningerne på. Fritvalgsblanketten udfyldes ved afkrydsning og ved at skrive de oplysninger, du bliver bedt om i hvert punkt. Hvis der et krav, jeres virksomhed ikke kan leve op til, skal I ikke sætte kryds. I vil stadig kunne bruge fritvalgsblanketten i de kommuner, hvor dette krav ikke er stillet. Når du udfylder fritvalgsblanketten har du følgende muligheder: Du kan udskrive fritvalgsblanketten, udfylde den og skrive under. Du kan udfylde fritvalgsblanketten på skærmen, udskrive det færdige resultat i det ønskede antal eksemplarer og skrive under. Hvis du har en digital signatur, kan du udfylde fritvalgsblanketten på skærmen, og sende den direkte til kommunen på . Du kan vælge at få en fritvalgsattest, der gælder alle de fritvalgsbelagte områder, dvs. praktisk bistand, personlig pleje og madservice, 2 af disse områder eller blot et enkelt område. Vælg kun de områder, der er relevant for de ydelser virksomheden leverer. Bemærk, at du bekræfter med din underskrift på fritvalgsblanketten, at de afgivne oplysninger er korrekte. Viser det sig, at det ikke er tilfældet, kan grundlaget for virksomhedens godkendelse på baggrund af fritvalgsblanketten principielt falde bort. Fritvalgsblanketten har ikke en bestemt gyldighed. Da blanketten indeholder økonomiske tal, der opdateres hvert år, vil der dog i praksis være behov for at udfærdige en ny blanket efter afslutning af hvert regnskabsår. Virksomhedsoplysninger: Angiv de ønskede oplysninger. Har virksomheden ikke en hjemmeside eller et CVR-nummer udfyldes disse oplysninger ikke. Bemærk, at hvis CVR-nummeret udfyldes on-line indsættes automatisk de øvrige oplysninger direkte fra CVR-registeret. Serviceydelser: Angiv ved afkrydsning hvilke ydelsesområder, fritvalgsblanketten skal omfatte. Leverer virksomheden alene en delmængde af ydelserne på et ydelsesområde (eks. tøjvask som en del af praktisk bistand) angives den /disse ved afkrydsning af feltet delydelse. Økonomiske krav: Punkt 3.1. udfyldes ved afkrydsning. Virksomheden erklærer på tro og love, jf. lov nr. 336 af 13. maj 1997 (Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige Udbudsforretninger), at den ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige som overstiger kr En tro og love erklæring er en udbredt standard. Bemærk, at der samtidig gives samtykke til evt. kontrol af oplysningerne. Punkt 3.2. udfyldes med de konkrete tal for omsætning og overskud de seneste 3 år. Er virksomheden nystartet markeres dette ved afkrydsning og der angives i stedet tal for det antal år, hvor det er muligt samt årstal for virksomhedsetablering. Punkt 3.3. udfyldes ved afkrydsning samt angivelse af policenumre for virksomhedens erhvervsansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring. Oplysninger om leverandørens medarbejdere: Punkt 4.1. udfyldes ved angivelse af det nuværende antal medarbejdere i virksomheden. Ved virksomheden forstås den konkrete virksomhed, der vil anvende fritvalgsblanketten, jf. punktet om virksomhedsoplysninger ovenfor. Antal løst ansatte er det antal personer (dvs. ikke nødvendigvis fuldtidsansatte), der er løst ansat i virksomheden. Antal fuldtidsækvivalenter kan beregnes på én af følgende måder: Virksomhedens samlede ATP-betaling i seneste regnskabsår divideret med den årlige sats for en fuldtidsansat (se eller Antal ansatte ganget med den enkelte medarbejders eventuelle deltidsbrøk (dvs. en fuldtidsansat gælder som 1 medarbejder, mens en medarbejder på 18,5 timer pr. uge gælder som ½ medarbejder). Efter angivelse af det samlede antal medarbejdere angives antallet opdelt på stillingskategorier. Bemærk, at der er ét felt for personlig pleje og praktisk bistand og ét felt for madservice. Udfyld kun det relevante felt (eller begge felter, hvis blanketten omfatter begge områder). Punkt 4.2. og 4.3. udfyldes ved afkrydsning. Ad punkt 4.2.: De kommunale krav til ansættelse på særlige vilkår varierer. Ved at sætte kryds i feltet angiver I, at vil leve op til de lokale krav på dette felt i den kommune, hvor fritvalgsblanketten anvendes. Ad punkt 4.3.: De kommunale krav vedrørende gaveforbud varierer. Ved at sætte kryds i feltet angiver I, at vil leve op til de lokale krav på dette felt i den kommune, hvor fritvalgsblanketten anvendes. Kontakt eventuelt kommunen for yderligere information. Krav til ydelsen: Punkt 5 udfyldes ved afkrydsning. Punkt 5.1. om egenkontrol og næringsberegning er kun relevant hvis fritvalgsblanketten skal anvendes i forhold til madservice Ved afkrydsning af disse felter erklærer virksomheden, at den kan leve op til de angivne krav, hvilket er en forudsætning for at levere mad under fritvalgsreglerne. Du kan se mere om egenkontrol her: Du kan finde Anbefalinger for den danske institutionskost her: Punkt 5.2. om praktikplads er kun relevant hvis fritvalgsblanketten skal anvendes i forhold til personlig pleje. Kommunernes krav på dette område varierer. Ved at sætte kryds i feltet angiver I, at I allerede er godkendt som praktikplads eller vil søge om godkendelse, hvilket er et krav i flere kommuner. Hvis I ikke kan sætte kryds, vil det kun være et problem i forhold til at blive godkendt i de kommuner, der har netop dette krav. Krav til samarbejde: Punkt 6 udfyldes ved afkrydsning. De kommunale regler for private leverandørers medvirken til håndtering af klager varierer. Ved afkrydsning af dette felt markeres, at virksomheden er villig til at leve op til de lokale vilkår i de enkelte kommuner, hvor fritvalgsblanketten anvendes. Kontakt eventuelt kommunen for yderligere information. Generelle vilkår: Anvendelse af fritvalgsblanketten sker på vilkår af overholdelse af en række forskellige vilkår. Ved udfyldelse og underskrift bekræfter du, at I som virksomhed er indforstået med dette. Kontakt eventuelt kommunen for yderligere information. Underskrift: En gyldig fritvalgsattest skal være underskrevet af en person, der er tegningsberettiget eller på anden måde har ret til at repræsentere virksomheden. Antal fastansatte er det antal personer (dvs. ikke nødvendigvis fuldtidsansatte), der er fastansat i virksomheden.

79 Bilag: 3.3. Kontrakt for madservice gældende for 2017 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 27. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

80 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Norddjurs Kommune Januar 2017

81 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget Betingelser Sikkerhedsstillelse Afregning Den private leverandørs forsikringer Underleverandør Overdragelse af rettigheder og pligter Fortrolighed Ansvar omkring datasikkerhed Oplysningspligt Misligholdelse Kommunens misligholdelse Force Majeure Aftalens løbetid og opsigelse Ændring i kontraktgrundlaget under Frit-valg ordningen i Norddjurs Kommune Tvister...9 2

82 1. Grundlaget Denne kontrakt tjener til regulering af den aftalemæssige forbindelse mellem Norddjurs Kommune og kommunens leverandører under Frit valg ordningen. Kontrakten er udarbejdet på grundlag af bekendtgørelse af lov om social service, se lovbekendtgørelse nr. 254 af 20. marts 2014, nr. 344 af 26. marts 2013 og nr. 326 af 23. marts Betingelser Det er en betingelse for levering af ydelser i relation til serviceloven i Norddjurs Kommune, at herværende kontrakt er accepteret og underskrevet af såvel Leverandøren som Norddjurs Kommune. Leverandøren skal til stadighed opfylde de krav, der er opstillet for Leverandøren i Norddjurs Kommune. Der skal særligt henvises til følgende krav: Krav til Leverandøren af madservice i Norddjurs Kommune Kommunens kvalitetskrav/ydelseskatalog 3. Sikkerhedsstillelse Til sikkerhed for Leverandørens opfyldelse af aftalen skal der stilles en bankgaranti svarende til 10 pct. af den forventede årlige omsætning hvis denne overstiger kr. Garantien skal udstedes af anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab og skal indestå indtil 3 måneder efter aftalens ophør. 4. Afregning Afregningen sker bagudrettet. Afregningsfristen er løbende måned + 1 måned. Takstændringer i indeværende år kan foretages med et varsel på 3 måneder. Kommunens takster for afregning offentliggøres på Kommunens hjemmeside. Afregning foregår i øvrigt efter Kommunens anvisninger. 3

83 5. Den private leverandørs forsikringer Den private leverandør er forpligtet til at tegne og betale sædvanlige arbejdsgiverforsikringer som arbejdsskadeforsikring, tingsforsikring, erhvervs- og produktansvarsforsikring, herunder driftsforsikring for skader for hvilke, der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Dokumentation herfor i form af kopi af forsikringspolicer skal forevises ved kontraktindgåelse. 6. Underleverandør Kommunen skal godkende anvendelsen af underleverandører. Anvendelse af underleverandører medfører ingen ændring i Leverandørens ansvar over for Kommunen i henhold til nærværende aftale. 7. Overdragelse af rettigheder og pligter Ingen af parterne kan overdrage deres forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand uden den anden parts forudgående samtykke. 8. Fortrolighed Norddjurs Kommune forpligter sig til indenfor rammerne af forvaltnings-, offentligheds- og persondatalovens bestemmelser ikke at videregive oplysninger om den private leverandørs driftsog forretningshemmeligheder. Den private leverandør og dennes medarbejdere er underlagt tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som den private leverandør eller dennes medarbejdere får kendskab til gennem udførelsen af opgaverne. Dette gælder både i forhold omhandlende den enkelte borger og forhold omhandlende Norddjurs Kommune. 9. Ansvar omkring datasikkerhed Leverandøren skal erkende at denne er selvstændig dataansvarlig og dermed ansvarlig for overholdelse af reglerne i persondataloven i forbindelse med behandling af de personoplysninger, som Leverandøren modtager fra Kommunen. 4

84 10. Oplysningspligt Leverandøren er forpligtet til ved udøvelse af sit erhverv for Kommunen at følge principperne for offentlig forvaltning, eksempelvis retningslinjerne for dokumentation og notatpligt. Leverandøren skal endvidere, af egen drift, give Kommunen oplysninger om samtlige væsentlige forhold, der kan hindre, forstyrre eller true Leverandørens opfyldelse af den indgåede aftale. Leverandøren skal efter anmodning fra borgeren give indsigt i dennes oplysninger. Dette gælder udelukkende oplysninger registreret af Leverandøren. Oplysningerne skal gives i papirform eller elektronisk. Leverandøren skal til alle tider overholde gældende lovgivning for opbevaring af oplysninger samt elektronisk kommunikation mellem Leverandøren og Kommunen. Leverandøren skal umiddelbart pr. telefon underrette Kommunen om forsinkelser o.l., som har væsentlig betydning for aftalens opfyldelse. Kommunen skal af Leverandøren sikres adgang til oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af Kommunens myndighedsansvar, ligesom brugere skal have mulighed for oplysninger fra Leverandøren svarende til hvad der er gældende efter de almindelige regler om offentlighed/aktindsigt m.v. Leverandøren har pligt til at orientere Kommunen om forhold, der kan have eller vil få væsentlig betydning for planlægningen af de i aftalen omhandlede opgaver. Tilsvarende er Kommunen forpligtet til tidligst muligt at orientere Leverandøren om ændringer af betydning for dennes arbejdstilrettelæggelse. Henvendelser fra Kommunens borgere eller andre til Kommunen vedrørende Leverandøren eller dennes medarbejdere skal straks videregives til Leverandøren og herefter besvares af Kommunen efter indhentelse af udtalelse fra Leverandøren. Henvendelser direkte til Leverandøren om konkrete forhold og hændelser besvares af Leverandøren, og Kommunen underrettes ved fremsendelse af 5

85 kopi heraf og af Leverandørens svar. Henvendelser direkte til Leverandøren af generel eller principiel karakter fremsendes til Kommunen til besvarelse. Ophavsretten til samtlige dokumenter, udarbejdet i forbindelse med udførsel af opgaven tilfalder Kommunen. Leverandørens medarbejdere skal altid ved første gangs besøg eller på opfordring kunne vise legitimation med billede til borgeren eller dennes familie. Leverandøren og dennes medarbejdere samt ægtefæller, nærtstående og pårørende må ikke modtage arv, gaver eller lignende økonomiske fordele fra borgerne. Leverandøren og dennes medarbejdere samt ægtefæller, nærtstående og pårørende må ikke låne penge hos eller sælge varer til borgerne. Leverandøren er forpligtet til at følge Kommunens gældende visitation og kvalitetskrav. 11. Misligholdelse Parterne er enige om, at aftalen er indgået i gensidig tillid, hvorfor enhver påstand om misligholdelse fra en af parterne kan optages til forhandling parterne imellem. Konstaterede mangler berettiger Kommunen til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, medmindre manglen afhjælpes som nedenfor anført. Mangler skal rettes indenfor rimelig frist efter denne er blevet opdaget eller påtalt. Fristens længde aftales mellem Kommunen og Leverandørens repræsentant. Medmindre andet aftales, iværksættes udbedring af mangler samme dag, som den er påtalt. Udbedres manglen ikke rettidigt, kan aftalen helt eller delvis opsiges med et varsel på 1 måned til den første i en måned. Parterne er forpligtet til straks og skriftligt at meddele hinanden, hvis der konstateres mangler, som vil blive betragtet som misligholdelse. Misligholdelse foreligger, hvis ydelsen ikke opfylder de af Leverandøren givne garantier eller det i øvrigt ikke udføres, som Kommunen med føje kunne forvente. 6

86 Hvis det leverede er behæftet med så alvorlige mangler og Leverandøren enten erkender, at yderligere korrektion er udsigtsløs, eller forgæves har søgt at korrigere handlingerne i mere end 14 dage efter modtagelse af første påkrav over den pågældende mangel, kan Kommunen hæve aftalen helt eller delvist. Kommunen er endvidere berettiget til at hæve kontrakten, hvis leverandøren væsentligt misligholder sine forpligtigelser. Såfremt Leverandøren standser betalingerne, tages under konkursbehandling, indleder forhandlinger om tvangsakkord eller træder i likvidation, er Kommunen berettiget til straks at hæve aftalen. Såfremt Leverandøren under udførelse af sine pligter i henhold til aftalen ved handlinger eller undladelser forårsager skade på personer, fast ejendom eller løsøre, er Leverandøren ansvarlig for sådanne skader over for Kommunen i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler. Såfremt skadelidte rejser krav mod Kommunen i anledning af skadeforvoldelser, skal Leverandøren friholde Kommunen for ethvert krav og enhver udgift, herunder tillige sagsomkostninger og renter m.v., som et sådant krav måtte påføre Kommunen i det omfang Leverandøren er endeligt ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsansvarsregler. Dog kan der ikke kræves erstatning for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Der forekommer ingen ansvarsbegrænsning. Såfremt Norddjurs Kommune vurderer, at det ikke er forsvarligt at afvente svar fra Leverandøren kan afværgeforanstaltningen iværksættes umiddelbart på Leverandørens regning. Såfremt afværgeforanstaltningen iværksættes betales en konventionalbod svarende til timeprisen for levering af ydelser fra et privat vikarbureau. 12. Kommunens misligholdelse Såfremt Kommunen gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser over for Leverandøren i henhold til nærværende aftale, er Leverandøren berettiget til at hæve aftalen, dog forudsat at Kommunen ikke efter forudgående, rimeligt varsel har redresseret misligholdelsen. Norddjurs Kommune er over for Leverandøren ansvarlig efter dansk rets almindelige regler. 7

87 13. Force Majeure Hverken Leverandøren eller Kommunen skal i henhold til nærværende aftale anses for ansvarlig over for den anden part f.s.v. ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for partens kontrol, herunder arbejdskonflikter, og som parten ikke ved aftalens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller kunne have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum, og som Leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet. I det omfang force majeure midlertidigt medfører reduktion af de ydelser, som Leverandøren til enhver tid har påtaget sig at præstere over for Kommunen, reduceres Leverandørens vederlag forholdsmæssigt, beregnet på grundlag af de vedtaget frit valgs takster. Hvis Leverandøren helt eller delvist hindres i udførelsen af sine opgaver i henhold til aftalen som følge af force majeure, og dette medfører væsentlig skadevirkninger for Kommunen eller Leverandøren, kan den af parterne, der rammes af sådanne skadevirkninger, ophæve aftalen helt eller delvist. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 kalenderdage efter, at force majeure er indtrådt. Leverandøren skal i tilfælde af arbejdskonflikter omgående underrette Kommunen om årsagen hertil, således at Kommunen eventuelt kan bistå med forslag til løsning af konflikten. 14. Aftalens løbetid og opsigelse Aftalen træder i kraft den. xx.xx 201x. Opsigelse af kontraktforholdet kan fra begge parters side ske med mindst 3 måneders varsel til den første hverdag i måneden. I forbindelse med ophør af aftalen skal al information, der er nødvendig for at Kommunen kan udføre sine forpligtelser m.v. returneres til Kommunen. Leverandøren skal positivt medvirke til, at evt. ændring af leverandørforholdet kan ske enkelt og uden gene for brugerne. 8

88 Fortrolighedsforpligtelserne skal også være gældende efter aftalens ophør. Leverandøren er forpligtet til at destruere alle informationer i form af personhenførbare data og lign. Ved kontraktens ophør er Leverandøren, uanset årsag, ikke berettiget til at udøve tilbageholdelsesret til sikkerhed for krav, denne måtte have i forhold til Kommunen. Dette for at sikre, at Kommunen/anden Leverandør kan fortsætte udførelse af opgaverne. 15. Ændring i kontraktgrundlaget under Frit-valg ordningen i Norddjurs Kommune Ændringer som følge af ændret lovgivning, ændringer i bekendtgørelser, vejledninger og administrativ praksis, kan gennemføres umiddelbart og med samme ikrafttræden som forudsat i de relevante love, bekendtgørelser, vejledninger og den administrative praksis. Øvrige ændringer kan ske med 1 måneds varsel med ikrafttræden den første hverdag i måneden. Norddjurs Kommune har i kontraktperioden mulighed for at justere og ændre kvalitetsstandarder, pris- og kvalitetskrav, kontrakt samt andet tilhørende materiale. 16. Tvister Eventuelle tvister mellem Kommunen og Leverandøren om ethvert spørgsmål omfattet af nærværende aftale afgøres efter dansk ret. Eventuelle tvister skal i videst muligt omfang søges løst i mindelighed mellem parterne. Kan eventuelle tvister ikke løses i mindelighed, skal de afgøres ved voldgift. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for parterne. Voldgiftsretten, som skal have sæde i Danmark, består af 3 medlemmer. Formanden udpeges på begæring af en af parterne af Præsidenten for Højesteret. Hver part udpeger 1 voldgiftsmand. Voldgiftsmændene skal udpeges og anmeldes til formanden senest 14 dage efter, at denne er udpeget. Foreligger en sådan anmeldelse ikke, udpeges voldgiftsmændene af formanden. Voldgiftsretten fastsætter selv proceduren for behandling af den enkelte sag. 9

89 Såfremt Kommunen bliver sagsøgt ved de almindelige domstole, eller der bliver indledt syn og skøn ved de almindelige domstole vedrørende forhold, der har relation til Leverandørens opfyldelse af den indgåede aftale, kan Kommunen - uagtet ovennævnte voldgiftsbestemmelse - vælge at adcitere(inddrage) Leverandøren under et sådant søgsmål eller syn og skøn. Nærværende aftale underskrives i to enslydende eksemplarer, hvoraf Norddjurs Kommune og Leverandøren hver modtager et eksemplar. Grenaa, den 1/xx 201x, den / 201x For Norddjurs Kommune For Leverandøren

90 Bilag: 4.4. Ansøgning - Hjerteforeningen Norddjurs Lokalkomité Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 27. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

91 Ansøgning Hjerteforeningen Norddjurs Lokalkomité Navn på forening/frivilliggruppe: Hjerteforeningen Norddjurs Lokalkomité Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: En Sooedemann Sakse-pavillon med logo. Er opholdssted til det frivillige arbejde. Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen, der søges midler til: Vores aktiviteter er bl.a. at vise hvordan en hjertestarter skal bruges samt tage blodtryk. Da det er de færreste, der har mulighed for at stille et rum til rådighed, ville det løse problemet med en pavillon og vi kan derfor være mere aktive som frivillige og udbrede budskabet noget mere. Giv en beskrivelse af målgruppen: Hele Norddjurs og med en pavillon har vi mulighed for at komme ud i de små landkommuner, som er vores mål. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: Det er svært at sige, da det varierer meget. Men vi har været ude i flere af de små landsbyer og de vil meget gerne have aktiviteterne, men har desværre ikke noget lokale at stille til rådighed, så forventningerne er store. Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Vi forventer at komme så bredt ud i Norddjurs som muligt og ikke kun de store byer.

92 Budget: Anfør de enkelte udgifter til aktiviteten/indsatsen: 1 stk. Telt 3x3 meter, Skellettet kr stk. Tagdug inkl. logo kr stk. Teltsider kr stk. Bardunsæt inkl. pløkker kr stk. Taske kr. 495 Fragt kr. 380 Pris kr % moms kr ,50 Samlet pris kr ,50 Se bilag Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Nej Søges der tilskud til aktiviteten/indsatsen andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Nej Hvilket beløb søges der i alt fra Frivilligpuljen i Norddjurs Kommune?: 9.112,50 kr. Bilag: 1 stk.

93

94 Bilag: 4.3. Ansøgning - Kræftens bekæmpelse Norddjurs Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 27. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

95 Ansøgning - Kræftens bekæmpelse Norddjurs Navn på forening/frivilliggruppe: Kræftens bekæmpelse Norddjurs Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Støtte og samvær for kræftramte og pårørende Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen, der søges midler til: Aftencafe en gang om måneden som regel på sundhedshuset i Grenaa. Som oftest et foredrag med emner som fx hospice, sorggrupper, kost, motion, senfølger, besøg af præst. Der serveres kaffe/the. Giv en beskrivelse af målgruppen: Alle voksne med kræft og deres pårørende Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: Mellem 20 og 80 pr. gang Forventer I, at borgere udenfor Norddjurs Kommune vil gøre brug af indsatsen/aktiviteten?: Ja Hvis ja, hvor mange?: Måske enkelte borgere fra Syddjurs Kommune Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Norddjurs Kommune Budget: Anfør de enkelte udgifter til aktiviteten/indsatsen: 8 x foredragsholder el.lign. a 1500 kr. = kr. 8 x forplejning a 100 kr. = 800 kr. kørsel anslået = kr. i alt kr.

96 Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Nej Søges der tilskud til aktiviteten/indsatsen andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Ja Hvis ja, hvor stor er formuen?: ca kr., men en del af pengene er til andet formål. Hvilket beløb søges der i alt fra Frivilligpuljen i Norddjurs Kommune?: kr. Bilag: 1 stk.

97 Ny bestyrelse i Kræftens Bekæmpelse i Norddjurs. Den nye bestyrelse består af flg medlemmer: 1. Lars F. Nørgaard formand 2. Birthe K. Heimann Nielsen - næstformand 3. Jytte Schmidt kasserer 4. Hanne Schjødt Rasmussen medlem 5. Jannie Kroer medlem Der er lavet en pjece over de tilbud, der er til kræftramte og deres pårørende i Norddjurs, så en af de første opgaver bliver at markedsføre den og gøre den tilgængelig på relevante steder såsom lægehuse, apoteker, biblioteker, sundhedshuset osv. Både Norddjurs Kommune, Sundhedshuset og Kræftens bekæmpelse har forskellige tilbud og bestyrelsen ser det som en væsentlig indsats, at viden herom spredes så godt som muligt. Og endvidere vil bestyrelsen arbejde på at blive mere synlige og opsøgende i lokalområdet, så vi får sat aktiviteter i gang, der kan støtte kræftramte og deres pårørende Sidste år blev der på landsplan indsamlet 17,7 mio til arbejdet med bekæmpelse af kræft til forskning, oplysning og pårørende pleje. I Norddjurs blev der indsamlet ,50 kr.

98 Bilag: 4.2. Ansøgning - Auning Petanqueklub Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 27. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

99 Ansøgning - Auning Petanqueklub Navn på forening/frivilliggruppe: Auning Petanqueklub Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Strøm i vores klubhus Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen, der søges midler til: Da vi har stævner hvor vi skal bruge lys og strøm til PC, der styrer vores spil. Det er besværligt at skrive det med pen, det tager meget tid. Kun strøm i vores klubhus ikke på baner Giv en beskrivelse af målgruppen: Det bliver en stor lettelse for bestyrelsen. Vi er ca. 25 personer der spiller 2 gange om ugen sommetider flere fks. ved stævner Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: til tider flere Forventer I, at borgere udenfor Norddjurs Kommune vil gøre brug af indsatsen/aktiviteten?: Ja Hvis ja, hvor mange?: Måske op til flere når vi har stævner Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Nord og Syddjurs kommuner Budget: Anfør de enkelte udgifter til aktiviteten/indsatsen: Vores medlemsbetaling dækker lige til vedligehold af vores baner og klubhus og kontingent til DGI. Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Nej

100 Søges der tilskud til aktiviteten/indsatsen andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Ja Hvis ja, hvor stor er formuen?: 5.550,75 kr. Hvilket beløb søges der i alt fra Frivilligpuljen i Norddjurs Kommune?: kr. tilbud vi har fået fra elfirmaet.

101 Bilag: 4.1. Ansøgning - Foreningen HATS Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 27. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 91348/16

102 Ansøgning Foreningen HATS Navn på forening/frivilliggruppe: Foreningen HATS Kontaktperson: John Pedersen Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Støtte til musikalsk ældretræf hvor der er særlig fokus på udsatte grupper bl.a. patienter med HS på Tangkær, demente samt fysisk og psykisk handicappede Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen, der søges midler til: Musikalsk ældretræf den arrangeres for 14 gang i tæt samarbejde med pensionistforeninger og i tæt kontakt med bl.a. Tangkær, bosteder for psykisk og fysisk udviklingshæmmede samt ældreinstitutioner med demente beboere, bl.a. Farsøhthus. Giv en beskrivelse af målgruppen: Målgruppen er ældre borgere samt fysisk og psykisk handicappede. se i øvrigt ovennævnte beskrivelse. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: 400 til 600 personer Forventer I, at borgere udenfor Norddjurs Kommune vil gøre brug af indsatsen/aktiviteten?: Ja Hvis ja, hvor mange?: måske omkring 100, men umuligt at sige præcist Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: hele Djursland Budget: Anfør de enkelte udgifter til aktiviteten/indsatsen: kr. til musik og koda kr. til bespisning - sponsoreret af bagere og købmænd

103 2.000 kr. til diverse udg. - delvist sponsoreret Samlet budget inkl. sponsorbidrag i form af varer ca kr. Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Ja Hvis ja, hvor meget opkræves der?: 10 kr. pr. person Søges der tilskud til aktiviteten/indsatsen andre steder?: Ja Hvis ja, hvor søges der tilskud og hvor meget søges der om?: Bevilget kr. fra pengeinstitutter, Lions Club, Farsøhthus Venner og Pensionistforening samt sponsorerede varer til bespisning - til lagkage og kringle fra bagere og købmænd. Har foreningen formue?: Nej Hvilket beløb søges der i alt fra Frivilligpuljen i Norddjurs Kommune?: kr. Bilag: 5 stk.

104 1. Foreningens navn: Hevring Amatør Teater Selskab (HATS) 2. Beliggenhed: Landsbyhallen Blåhvalen, Voer Færgevej 25, Hevring, 8950 Ørsted, Norddjurs Kommune, DK. 3. Formål: Foreningens formål er: a. På almennyttig basis aktivt at virke for fremme af teater, musik, dans, gøgl, film og anden kulturel udfoldelse primært på amatørbasis på Norddjursland. b.styrke lokalområdet ved at bryde barrierer og grænser ned mellem de enkelte bysamfund, skabe større samhørighed mellem tilflyttere og nytilflyttere og nytilkomne og arbejde for fremme af fælles projekter med aktivgrupper og lign, der arbejder indenfor tilsvarende overordnede vedtægtsmæssige formål. c. Inddrage børn, unge og gamle på lige fod i fælles projekter og støtte målrettede delprojekter for de enkelte aldersgrupper. d. Medvirke til øget integration af udstødte grupper og mindretal ved at søge at inddrage dem i fælles projekter. c. Styrke landsbylivet og gøre området attraktivt for tilflyttere ved at udvide de kulturelle aktiviteter og udbud. 4. Kapital og formue: Kapital og formue tilvejebringes ved bidrag og tilskud fra organisationer, fonde, kommune og enkeltpersoner samt fra entreindtægter og afholdelse af arrangementer, der kan forenes med opfyldelse af foreningens formålsparagraf. 5. Hæftelse for foreningen: Da foreningen er selvejende, har ingen personer, foreninger eller lignende andel i foreningens formue eller gæld eller evt. driftsoverskud eller -underskud. 6. Regnskab: Regnskabet løber fra 1. januar til 31. december. 7. Drift og ledelse: Driftsoverskud: Såfremt der ved foreningens drift fremkommer et overskud skal dette anvendes til de vedtægtsmæssige formål. Et overskud, der ikke medgår til udligning af underskud eller hensættelse til fornyelser m.v. - eller til imødegåelse af fremtidige underskud, kan anvendes til modernisering eller udvidelse af bestående bygninger eller anlæg, Foreningens midler skal indsættes i pengeinstitutter, der lyder på foreningens navn. Ingen har andel i foreningens formue eller evt. underskud, der alene tilfalder foreningen. Der kan ikke udbetales direkte løn til medlemmer af bestyrelsen. Foreningens myndighed og ledelse: Generalforsamlingen er den øverste myndighed. Ordinær generalforsamling finder sted hvert år senest den 30. april, Skriftlig bekendtgørelse finder sted med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og opfordring til indsendelse af forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

105 Dagsorden som minimum flg: 1. Valg af dirigent. 2,. Bestyrelsens årsberetning, 3. Fremlæggelse af årsregnskab.. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen. 6. Næste års budget. 7. Eventuelt. Alle spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller hvis mindst 25 stemmeberettigede har indgivet begrundet skriftlig anmodning herom. Ekstraordinær generalforsamling varsles på samme måde som ordinær generalforsamling og skal afholdes senest 3 uger efter bestyrelsen har modtaget skriftlig henvendelse herom. 8. Stemmeberettigelse: Enhver myndig person, der forpligter sig til aktivt at virke for foreningens erklærede målsætning, kan ved henvendelse blive medlem af foreningen. Medlemskabet giver stemmeret på generalforsamlingen. Medlemskabet er gratis og giver ikke rettigheder udover nævnte stemmeret. Det kræver mindst en måneds medlemskab før man er valgbar og har stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, som ikke er medlem af bestyrelsen. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedr. sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning. 9. Bestyrelsen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der alle skal være myndige og have bopæl her i landet. Medlemmerne vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælger for 2 år ad gangen, således at ca. halvdelen er på valg hvert år. Der kan begæres skriftlig afstemning. Bestyrelsen udpeger af sin midte som minimum 1. talsmand/aktivitetsansvarlig og 2. sponsor/økonomiansvarlig. Øvrige opgaver kan fordeles aktuelt ad-hoc behov. Bestyrelsen fordeler opgaverne på et møde der holdes senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg der får til ansvar at varetage konkrete opgaver med direkte reference til bestyrelsen i henhold til foreningens vedtægter i øvrigt. Bestyrelsens arbejde er ulønnet. Der kan ydes udgiftsdækning til udgifter, der er en følge af bestyrelsens beslutninger. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede ved indvarslet møde. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. 10. Foreningen kan ikke: Foreningen kan ikke indgå aftale med et medlem af bestyrelsen - hvorved denne - selvstændigt eller som befuldmægtiget for en anden, herunder fx. en ansat i denne virksomhed - optræder som entreprenør, advokat eller lignende.

106 11. Tegning: Foreningens tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være talsmanden/aktivitetsansvarlig eller sponsor-/økonomiansvarlig. I tilfælde af køb, salg, låntagning eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. 12. Regnskab og revision: Det årlige regnskab skal af bestyrelsen forelægges generalforsamlingen, som har påtaleret. Regnskab og status afleveres til revisorer senest 1. april. 13. Ændring af vedtægter og opløsning: Ændringer af disse vedtægter skal vedtages af generalforsamlingen med en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal desuden for at have gyldighed vedtages af den førstkommende generalforsamling, evt. ekstraordinær generalforsamling med simpel stemmeflerhed. Opløsning af foreningen kan kun ske såfremt vedtagelse herom finder sted på to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages mellemrum. På den første af de nævnte generalforsamlinger skal en majoritet af 2/3 af de afgivne stemmer vedtage opløsning. På den anden generalforsamling træffes afgørelsen ved simpel stemmeflerhed. Formue og eventuelle effekter udloddes til foreninger, organisationer el. lign, der forpligter sig til at anvende formue og effekter, der er omfattet af HATS vedtægtsmæssige formål. 16. juni 2006 blev vedtægterne for Hevring Amatør Teater Selskab godkendt ved stiftelse af foreningen.

107 Foreningens bestyrelse John Pedersen, Hevring Kirsten Arnfelt, Allingåbro Ole Bojer, Voer. Michael Hansen, Allingåbro Niels Bjerre Jørgensen, Hevring

108 Foreningen HATS inviterer i samarbejde med områdets pensionistforeninger og institutioner for 14 år i træk områdets pensionister og handicappede til en musikalsk eftermiddag med underholdning, lagkage og kringle. Arrangementet er det største af sin art for denne målgruppe på Djursland. Deltagerantal varierer fra 400 til ca Sidste år blev deltagerskaren udvidet til også at omfatte områdets institutioner for psykisk og fysisk handicappede. I år bliver den musikalske underholdning leveret af bandet "Bjørn & Okay", der sidste år kunne fejre deres 50 års jubilæum på den danske popscene. Arrangementet holdes 16.. august i Landsbyhallen Blåhvalen i Hevring.. Vi har gennem årene som gæster både haft en del demente, stærkt plejekrævende ældre i kørestol fra bl.a. Farsøhthusi Allingåbro, Møllehjemmet i Auning og beboere på Tangkær i Ørsted, der lider af den alvorlige sygdom Huntingtons Chorea. Vi arbejder med et samlet budget på ca. kr der dækker alt fra musik, koda til bespisning med lagkage og kringle. Alle arbejde gratis i forbindelse med projektet, der har det formål at give vores ældre og handicappede en stor fælles oplevelse, som ikke mindst for de svageste er noget som de kan leve højt på længe. Vi har med stor glæde modtaget støtte fra bl.a. Sparekassen Djursland, Djurslands Bank, Sparekassen Kronjylland, Allingåbro og Omegns Pensionistforening, Farsøhthus Venner og Lions Club Gl. Estrup ligesom lokale købmænd og bagere har bidraget med varer til bespisning. Egenbetalingen udgør kroner ca. 10 pr. person der kommer ind ved at repræsentanter for pensionistforeningerne går rundt med en "mælkespand" under arrangementet. Vi søger frivilligpuljen om et tilskud på kr kroner for at få budgettet for dette store sammenskudsgilde til at komme i hus. Tilskud bedes indbetalt på: reg. nr konto med venlig hilsen John Pedersen HATS Voer Færgevej Ørsted tlf mail: vedhæftet anbefalinger 2 styks.

109 Vedlagt flg. udtalelse fra Region Midtjyllands bosted Tangkær, afdelingen for beboere med diagnosen Huntingtons Chorea, der de seneste år har deltaget i ældre-sammenkomsterne i HATS.regi i Hevring. Udtalelse er skrevet af CharlotteHedegaard Hold fra HS-afdelingen på Tangkær i Ørsted. "Vore beboere nyder samværet og fællesskab med de frivillige kræfter til HATS arr. Derudover er det af stor betydning at føle sig inkluderet i lokalsamfundet. At blive inviteret ud er desværre en sjældenhed som bliver højt værdsat. Musik vækker arousal og velbefindende hos de HS beboere som er langt henne i deres sygdom. Da mange er meget fysisk hæmmet, føler de sig "normale" til disse arr. da man "kun" skal sidde - høre og nyde underholdning"- Charlotte Hedegaard Hold Aktivitets Facilitator og frivilligkoordinator Tangkær Bomiljø Sygehusvej 31, 8950 Ørsted tlf mail:

110 Udtalelse fra Lars Møller, Norddjurs Kommune, tidligere formand for Kultur og udvikling i dag formand for Voksen- og Plejeudvalget. "Igennem mine to valgperioder som udvalgsformand for Kultur og Udvikling i Norddjurs har jeg fulgt HATS arbejde meget tæt. Især deres arbejde med "normale" og udviklingshæmmede (som de selv skriver) har imponeret mig. Det er måske ikke stor kunst vil nogen elitære mene. Jeg synes det er stor kunst at se hvilken glæde og iver som kultur kan få frem i nogle meget engagerede udviklingshæmmede. Så samspillet mellem amatører, professionelle, ildsjæle i HATS og udviklingshæmmede virker. Som formand for Voksen og Plejeudvalget ser jeg nu med nogle nye øjne. "Det gode liv" gælder for alle vores borgere, hvilket vi har megen politisk fokus på. Derfor er jeg også glad for det arbejde og de projekter som HATS står for, for det understøtter det gode liv i Norddjurs". Lars Møller tlf

111 Bilag: 4.6. Frivilligpolitik Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 27. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 67569/15

112 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november Dok. Nr

113 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte og opbakning til foreningers og organisationers frivillige sociale arbejde efter Servicelovens 18 og 79. Politikken er rammen for, at de frivillige sociale organisationer og foreninger i samarbejde med kommunen kan udvikle lokalsamfundet til gavn og glæde for borgere i kommunen. Begreber At en indsats er frivillig betyder: Indsatsen udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang. En person må ikke kunne trues med økonomiske eller sociale sanktioner, hvis vedkommende ikke længere ønsker at udføre opgaven. Indsatsen er ikke-lønnet. Der kan dog ydes godtgørelse for omkostninger, for eksempel i forbindelse med transport samt symbolske betalinger. Indsatsen udføres over for andre end familie og slægt. Eksempelvis hører almindeligt husholdningsarbejde og omsorg over for familiemedlemmer ikke ind under definitionen af frivilligt arbejde. Indsatsen skal være til gavn og have værdi for andre end én selv og ens familie. Indsatsen er af formel karakter, dvs. at der skal være tale om en vis grad af organiseret, struktureret eller aftalt frivilligt arbejde, som er forskellig fra almindelig hjælpsomhed af spontan og uformel karakter, som f.eks. at slå græs for naboen eller handle ind for den ældre mand i opgangen. Det er vanskeligt at afgrænse, hvornår en frivillig indsats har et socialt sigte. Bredt defineret kan en frivillig social indsats forstås som handlinger, der sigter på at give enkelte individer eller grupper en øget velfærd og omsorg eller sigter mod at løse velfærdsproblemer. En frivillig organisation eller forening har følgende kendetegn: Den er frivilligt grundlagt, dvs. at den ikke må være fastlagt i lovgivningen, og organisationen skal kunne beslutte at nedlægge sig selv. Dens primære formål er ikke at skabe overskud. Organisationen skal være non-profit, og et evt. overskud skal investeres i opfyldelse af organisationens mål. Den frivillige indsats er en betydningsfuld del af organisationens grundlag. Mindstekravet er, at bestyrelsen yder en ulønnet, frivillig indsats. Der er frivilligt medlemskab. Mål for indsatsen Det er Norddjurs Kommunes mål: at den sociale indsats gøres til et bredt samfundsmæssigt ansvar at inddrage borgerne i løsningen og forebyggelsen af sociale problemer at der er mulighed for økonomisk støtte til frivillige organisationer og foreninger og enkeltpersoner, der udfører socialt arbejde at sikre en god og konstruktiv dialog mellem Norddjurs Kommune og Frivilligrådet samt de frivillige organisationer og foreninger 1

114 at forbedre ansatte og frivilliges forståelse for hinandens arbejde, og skabe muligheder for udvikling at opmuntre til udbygning af eksisterende sociale aktiviteter og udvikling af nye. Frivilligrådet Der nedsættes et Frivilligråd med følgende formål og opgaver: støtte, inspirere og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Norddjurs Kommune skabe og styrke dialogen mellem Norddjurs Kommune og de frivillige sociale organisationer og dermed fremme samarbejdet omkring frivilligt socialt arbejde komme med forslag til voksen- og plejeudvalget til initiativer på området medvirke ved udarbejdelsen af principper for tildeling af tilskud til frivillige foreninger i Norddjurs Kommune udarbejde en indstilling til voksen- og plejeudvalget om fordeling af tilskud til frivillige foreninger have opmærksomhed på iværksættelse af aktiviteter med fælles indhold for foreningerne eksempelvis kurser, foredrag medvirke ved udarbejdelsen af frivilligpolitik i Norddjurs Kommune arrangere og afholde en årlig frivilligdag Valg af Frivilligrådets medlemmer og suppleanter foregår på frivilligdagen, og medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Frivilligrådet består af: 3 medlemmer fra foreninger, der repræsenterer sundhed, sygdom og handicap 3 medlemmer fra foreninger, der repræsenterer ældre og pensionister 2 medlemmer fra foreninger, der repræsenterer børn og unge 1 medlem fra andre foreninger. Økonomisk støtte Rammen for samarbejdet og den økonomiske støtte er Servicelovens 18 og 79, som fastlægger kommunens samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Sigtet med Servicelovens 18 er: at medvirke til at forbedre betingelserne for den frivillige sociale indsats at gøre den frivillige sociale indsats mere synlig i lokalområdet at sikre et bedre samspil med de offentlige sociale tilbud i kommuner. Tilskud efter Servicelovens 79 gives til generelle forebyggende og aktivitetsprægede tilbud. Formålet er at øge og bevare brugernes muligheder for at klare sig selv, f.eks. ved at forebygge forringelse af den fysiske funktionsevne eller social isolation. Der afsættes hvert år i Norddjurs Kommune en pulje for tilskud til frivilligt socialt arbejde. Puljen dækker tilskud i henhold til Servicelovens 18 og 79. Midlerne bruges primært til at støtte nye tiltag og videreføre allerede igangværende gode aktiviteter, som ikke kan eksistere uden tilskud. De økonomiske midler fordeles på baggrund af indkomne relevante ansøgninger. Der uddeles som udgangspunkt midler en gang årligt, men 5 % af budgetbeløbet henlægges og kan søges til nye initiativer hele året. Enkelte indsatser kan kræve en længere opbygning og udvikling. Derfor kan der i særlige situationer tildeles en bevilling for to år, så der i praksis reserveres en del af det 2

115 efterfølgende års pulje. Muligheden skal være med til at sikre disse særlige aktiviteter kontinuitet i den økonomiske støtte i opstartsfasen. Eventuelle ubrugte midler overføres til næste budgetår. Der kan som hovedregel ydes støtte til frivilligt socialt arbejde, der: bidrager til, at borgere med sociale og personlige udfordringer får bedre mulighed for at mestre eget liv og sundhed medvirker til at styrke det sociale og relationelle netværk med henblik på at forebygge problemer for ensomme eller socialt vanskeligt stillede borgere gennem støtte, rådgivning eller omsorg bidrager til, at socialt truede kan opnå et større indhold i tilværelsen. Der er mulighed for at søge støtte til aktiviteter, som afholdes i Norddjurs Kommune, eller som er målrettet mod grupper af borgere med bopæl i Norddjurs Kommune. Støtte til foreninger inden for kultur- og fritidsområdet kan kun gives, når der er tale om aktiviteter med et tydeligt socialt sigte, og som ikke er en normal del af foreningens aktiviteter. Målgruppen Konkret udgør målgruppen for Servicelovens 18 og 79: 18: børn, familier og unge med sociale problemer handicappede og erhvervsudygtige sindslidende ensomme stofmisbrugere og alkoholikere socialt udstødte flygtninge og indvandrere 79: ældre og voksne handicappede Aktiviteter Den økonomiske støtte efter 18 kan gives til forskellige aktiviteter, som eksempelvis: rådgivning og støtte organiserede selvhjælpsgrupper støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis ledsagerordninger på frivillig basis besøgsvennetjenester aflastningstjenester for pårørende telefonrådgivning sociale cafeer sociale foreninger i opstart aktiviteter, der specielt retter sig mod løsning af målgruppens sociale problemer tiltag der fremmer integration tiltag der fremmer sundhed, motion og gode livsstilsvaner 3

116 Der vil eksempelvis kunne ydes økonomisk støtte efter 79 til: besøgsordninger klubarbejde undervisning foredrag studiekredsarbejde ældre- og handicapidræt Der skal som udgangspunkt være en rimelig egenbetaling til aktiviteterne efter 79. Tilskud efter 18 kan prioriteres højere end bevillinger efter 79. Alle borgere, uanset bopæl, skal have samme muligheder. Derfor kan der i visse tilfælde ydes tilskud til: leje af lokaler kollektive transportudgifter inventar i begrænset omfang, hvis det er af væsentlig betydning for den sociale aktivitet Der kan som udgangspunkt ikke ydes støtte til: ansøgere med formue ansøgere, som opfylder kriterierne for tilskud efter anden lovgivning aflønning af frivillige udflugter, entréudgifter og lignende julefrokoster, fortæring m.v. større huslejeudgifter Procedure for ansøgning om økonomisk støtte Udmelding om pulje og ansøgningsfrist sker i 1. kvartal. Der annonceres i lokalaviser og på kommunens hjemmeside. Ved ansøgning om støtte skal ansøger fremsende: evt. vedtægter for organisationen/foreningen fortegnelse over organisationens/foreningens bestyrelsesmedlemmer beskrivelse af målgruppen antal forventede brugere i alt samt antal forventede brugere fra Norddjurs Kommune beskrivelse af geografisk dækningsområde projektbeskrivelse herunder målet med støtten og budget for projektet oplysning om kontaktperson. Der er udarbejdet et ansøgningsskema, som kan findes på kommunens hjemmeside. Dette benyttes til ansøgninger efter både 18 og 79. Tildeling af midler sker én gang årligt. Foreninger, der de seneste to år har søgt om tilskud, gøres skriftligt opmærksomme på kriterier, ansøgningsfrist m.m. Ansøgningerne behandles af voksen- og plejeudvalget efter indstilling fra Frivilligrådet. Ansøgningerne koordineres med fritids- og kulturområdet. Ansøgninger, som ikke er omfattet af støtte til frivilligt socialt arbejde, vil således blive videresendt til fritids- og 4

117 kulturområdet til behandling, hvis det umiddelbart vurderes at kunne være omfattet af deres aktiviteter. Den enkelte forening kan få hjælp til udformning af ansøgning. Ansøgerne får skriftlig meddelelse om afgørelsen. Ved bevilling over kr. årligt, skal der én gang om året indsendes et regnskab og redegørelse. Ved bevilling under kr. årligt, skal der én gang om året indsendes en redegørelse for midlernes anvendelse. En frivillig organisation, forening eller enkeltperson, der modtager økonomisk tilskud fra Norddjurs Kommune er forpligtet til hurtigst muligt at informere kommunen, såfremt der sker ændringer i det formål, hvortil tilskuddet er givet. 5

118 Bilag: 4.5. Skrivelse fra Hjerteforeningen vedr. frivilligrådets indstilling Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 27. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

119 Vedr. Beslutningsreferat fra frivilligrådets møde den 22. august 2016 Da vi har været inde og læse beslutningsreferat fra frivilligrådets møde den 22. august 2016, står vi fuldstændig uforstående overfor bemærkningen behovet vurderes ikke at være relevant. Vi har brug for teltet, når vi er ude og måle blodtryk og vise hvordan folk bruger en hjertestarter som er noget af det Hjerteforeningen lægger meget vægt på og da de færreste har et ledigt lokal vi kan låne, er det her at teltet kommer ind, så kan vi altid klare det. Vi har brug for teltet til Kirialmessen, Ørsted Kvik Spar, Allingåbro Dagli brugs, Brugsen i Fjellerup, Stenalt gods, dette er blot nogle vi måtte sige nej til, da vi ingen steder havde, at være. Førhen havde vi en hjertebil, som vi kunne hente i Århus, men da den nu står på den anden side af Herning, vil det koste os omkring 2000 kr. i kørepenge, at hente og bringe den hver gang og vi skal to afsted. Dette undgås ved et telt og vi har dermed altid et sted at være og kan tilbyde at komme ud til mange af de små byer og udbrede budskabet. Der udover får vi med et telt, en god mulighed for at informere mange om brugen af en hjertestarter; vi har henover tid oplevet, at folk er nervøs for skulle gøre brug af en sådan. Vi har informeret mange om hjertestartere, men mangler ofte et sted at være, for at tage imod invitationer, som det ikke har skortet på. Det nytter ikke der er mange hjertestartere, som hænger rund omkring, hvis ikke folk tør tage dem i brug og ofte er der lang respons på, at en ambulance kan være fremme. Derfor ser vi det også, som en vigtig opgave at demonstrer hjertestartere. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger om, at folk nu tør bruge en hjertestarter efter, vi har demonstreret disse. Med venlig hilsen Birgitte Parby Hjerteforeningen Norddjurs

120 Bilag: 5.1. Tilsynspolitik Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 27. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

121 Sundhed og Omsorg TILSYNSPOLITIK SEPTEMBER 2016 Norddjurs Kommune Østergade Grenaa Tlf.:

122 TILSYNSPOLITIK Indhold 1. BAGGRUND FORMÅLET MED TILSYNET ORGANISERING AF TILSYN OG KVALITETSOPFØLGNING KVALITETSOPFØLGNING...6 1

123 1. BAGGRUND Norddjurs Kommune fører tilsyn med den personlige og praktisk hjælp efter Serviceloven 83, som leverandørerne yder til kommunens borgere. Ifølge Servicelovens 151c er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle tilbud efter Servicelovens 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandører efter 91, dvs. for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice til borgere i eget hjem. Kommunalbestyrelsen skal, i forbindelse med revidering af kvalitetsstandarderne for tilbud efter servicelovens 83 mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken og foretage de nødvendige justeringer. Tilsynspolitikken skal danne rammen for kommunens indsats med tilsyn og opfølgning til borgere i eget hjem. Tilsynspolitikken skal indeholde klare retningslinjer og faste procedure for, hvordan der; - Føres tilsyn med kommunens leverandører (kommunale og private) og hjælpens udførelse. - Følges op på, at hjælpen svarer til borgerens aktuelle behov. - Følge op på tilsynsresultaterne. Kompleksiteten er stigende i den sundhedsfaglige behandling, der udføres i kommunalt regi. I Norddjurs Kommune er ambitionen, at der skal leveres sundhedsydelser af så høj kvalitet, at forebyggelige indlæggelser som udgangspunkt undgås samt at omfanget af utilsigtede hændelser mindskes.. På baggrund af ovenstående vil sundheds- og omsorgsområdet gennemføre kvalitetssikring på udvalgte områder inden for de kommunale sundhedsfaglige indsatser, der leveres til borgerne på baggrund af Sundhedslovens 138. I Norddjurs Kommune sættes der fokus på den rehabiliterende indsats. Med det kommunale tilsyn ønskes det at sikre, at leverandørerne i mødet med borgerne efterlever strategien for den rehabiliterende indsats, samt at borgerne modtager den aftalte rehabiliteringsindsats. I forhold til borgerne er målet med rehabiliteringsindsatsen at sikre den enkeltes medindflydelse og ansvar for eget liv støtte den enkelte i at kunne klare sig selv lette den daglige hverdag for personer, med behov for hjælp styrke og bevare sundheden hos den enkelte 2

124 2. FORMÅLET MED TILSYNET Formålet med tilsynet er at sikre en løbende vurdering, kontrol og kvalitetssikring af, at Norddjurs Kommune lever op til sine forpligtelser med at føre tilsyn med hjemmeplejen. Formålet med tilsynspolitikken er at sikre at: - borgerne modtager den hjælp, de er visiteret til, - borgere (evt. pårørende) oplever sammenhæng i de kommunale indsatser - opgaverne løses i overensstemmelse med det politisk vedtagne serviceniveau, - påse at hjælpen er tilrettelagt og udføres på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, - der sker en forebyggende indsats ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer bliver til større problemer, - der skabes mulighed for læring og fremadrettet udvikling af den sundhedsmæssige indsats, - der fremkommer oplysninger, som kan være af værdi for den relevante kompetenceudvikling, - den gode praksis og udviklingsområder identificeres, - den nødvendige sundhedsfaglige kompetence er til stede, så unødvendige indlæggelser undgås, - de nødvendige sundhedsfaglige procedurer følges, så utilsigtede hændelser forebygges. 3

125 3. ORGANISERING AF TILSYN OG KVALITETSOPFØLGNING I Norddjurs Kommune indgår såvel Visitationsafdelingen som leverandørerne i tilsyns- og opfølgningsarbejdet. Tilsyn og kvalitetsopfølgningen tager udgangspunkt i dialog og med fokus på udvikling. Visitationsafdelingen samler tilsynsresultaterne i en årlig rapport. 1. Ledelsestilsyn De kommunale og private leverandører gennemfører ledelsestilsyn med det formål at sikre, at: - medarbejdernes kompetencer og faglige niveau svarer til de opgaver, de skal løse, - der skabes kontinuerlig læring og udvikling, - borgerne får den hjælp, de er visiterede til, - medarbejderne melder tilbage til visitator, hvis borgerens behov for hjælp ændrer sig. 2. Visitationsafdelingens tilsyn 2.1 Borgerrettet koordinering mellem leverandør og visitator. - Visitator afholder møde med planlæggerne hos leverandøren to gange årligt. Sammen gennemgår de alle borgere enkeltvis for at følge op på, om hjælpen, der ydes, svarer til de visiterede ydelser og borgerens aktuelle behov. - Ved enhver afvigelse kontakter visitator den ansvarlige leder/leverandør omkring den konkrete situation. Visitator følger op på, om situationen er udbedret. - Visitator handler og behandler enhver henvendelse fra en borger eller leverandør vedrørende borgerens aktuelle behov for hjælp. 2.2 Borgerrettet tilsyn (kvalitetssikringsskema) En tilbagevendende kvantitativ brugertilfredshedsundersøgelse, der udgør et centralt redskab i forhold til det løbende arbejde med kvalitetsforbedringer i serviceydelserne på hjemmeplejens områder. - Omfang: Med udgangspunkt i kvalitetssikringsskemaet laves der tilsyn på minimum 10 procent af kommunens borgere, der er visiteret til hjemmepleje efter Servicelovens 83 (både borgere med kommunal og privat leverandør).. - Tilrettelæggelse: Der udføres løbende kvalitetstilsyn, hvor der foretages uanmeldte besøg hos borgere, der modtager hjemmepleje. Tilsynet er baseret på besøg i tilfældigt udvalgte 4

126 borgeres hjem, hvor visitatoren gennemfører en personlig samtale med borgeren, med udgangspunkt i kvalitetssikringsskemaet. Borgerbesøget kombineres med, at både visitator og leverandøren/medarbejderen, der kommer hos borgeren, udfyldes der et lignende kvalitetssikringsskema. - Opfølgning: Efter at tilsynet er gennemført, følger visitator, i samarbejde med leverandøren, op på evt. problemfelter. Kvalitetssikringsskemaet har fokus på: - om borgeren får den visiterede hjælp, - borgerens oplevelse af kvalitet og leveringssikkerhed, - borgerens mulighed for - og egen indsats i forhold til at være aktiv i eget liv. 3. Sundhedsfagligt tilsyn Det sundhedsfaglige tilsyn vil tage afsæt i tracermetoden, der er velegnet til at finde risici og kontinuitetsbrud i et borgerforløb. Tracermetoden egner sig derfor godt til at evaluere de organisatoriske og kompetencemæssige snitflader relateret til borgerne. Der tages afsæt i udvalgte borgerforløb, hvor det ud fra en sundhedsfaglig vurdering systematisk gennemgås hvorvidt: - relevante standarder, aftaler og retningslinjer bliver anvendt i forbindelse med udmøntning af de sundhedsfaglige indsatser (både faglige og administrative retningsliner, som fx PPS, hygiejne, delegation, anvendelse af udvidet indlæggelsesinformation, opfølgende hjemmebesøg, medicinadministration osv.), - den sundhedsfaglige dokumentation lever op til lovgivningen, samt kommunens kvalitetsstandarder og retningslinjer på området, - de sundhedsfaglige indsatser er begrundende, målrettede og evaluerede i relevant omfang. Gruppen af borgerforløb vil blive udvalgt på baggrund af aktuelle udviklingsområder. 5

127 4. KVALITETSOPFØLGNING Med henblik på at fastholde en målrettet og relevant udvikling vil der på baggrund af tilsynene blive udarbejdet en evalueringsrapport. Denne rapport præsenteres og drøftes med den enkelte institution med henblik på identifikation af relevante udviklingsområder. Derudover vil der blive udarbejdet en årsrapport med anbefalinger til opmærksomheds- og udviklingsområder for hele sundheds- og omsorgsområdet. Rapporten forelægges til politisk behandling og høring i Ældrerådet. Kvalitetsmål for hjemmeplejen De indhentede svar omformuleres til et konkret tilfredshedsresultat. Første års resultater vil danne baggrund for det efterfølgende års forventninger. Der vil være en forventning om stigende tilfredshed Kvalitetsmål Resultat Den samlede tilfredshed Fast kontaktperson hos Hjemmepleje-visitationen Tilstræbe få forskellige medarbejdere i hjemmet Ingen aflysninger af hjemmehjælp fra leverandøren Tilfredshed med personlig pleje Tilfredshed med praktisk hjælp Udarbejdet mål i samarbejde med borgeren Tilfredshed med den leverede mad 6

128 Bilag: 5.2. Spørgeskema - Borger Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 27. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

129 Spørgeskema Til modtagere af hjemmepleje i Norddjurs Kommune Borgerens fødselsdato Visitators navn

130 Personlig pleje Først vil vi gerne spørge til hjælpen til den personlige pleje (fx bad, toiletbesøg og vask). Sæt ét kryds i hver række Hvad synes du om den hjælp, du får til Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Får ikke hjælp At gå i bad? (1) (2) (3) (4) (7) (8) At vaske dig? (1) (2) (3) (4) (7) (8) Af- og påklædning? (1) (2) (3) (4) (7) (8) Toiletbesøg? (1) (2) (3) (4) (7) (8) Den personlige pleje samlet set? (1) (2) (3) (4) (7) (8) Kommentarer til den personlige pleje

131 Praktisk hjælp Nu vil vi gerne spørge til den praktisk hjælp (fx rengøring, tøjvask og indkøb) Sæt ét kryds i hver række Hvad synes du om den hjælp, du får til Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Får ikke hjælp Rengøring? (1) (2) (3) (4) (7) (8) Tøjvask? (1) (2) (3) (4) (7) (8) Indkøb? (1) (2) (3) (4) (7) (8) Den praktiske hjælp samlet set? (1) (2) (3) (4) (7) (8) Hvem leverer din praktiske hjælp? (1) Kommunal leverandør (2) Privat leverandør (3) Får ikke praktisk hjælp Kommentarer til den praktiske hjælp

132 Maden Hvad synes du om den mad, du får leveret? (1) Meget tilfreds (2) Tilfreds (3) Utilfreds (4) Meget utilfreds (7) Ved ikke (8) Får ikke leveret mad Hvem leverer din mad? (1) DjursMad (2) Det Danske Madhus (3) Får ikke leveret mad Praktiske forhold De næste spørgsmål handler om de praktiske forhold ved planlægningen af hjælpen. Sæt ét kryds i hver række Ja Både og Nej Ved ikke Får du den hjælp, vi har aftalt? Får du den hjælp, du har behov for? (1) (2) (3) (7) (1) (2) (3) (7) Er det ofte de samme hjælpere, der kommer hos (1) (2) (3) (7) dig?

133 Ja Både og Nej Ved ikke Kommer hjælperne generelt til den aftalte tid? (1) (2) (3) (7) Får du besked, hvis hjælperne ændrer tidspunktet (1) (2) (3) (7) for hjælpen? Har hjælperne aflyst hjælpen eller er udeblevet? (1) (2) (3) (7) Hvor tit kommer der hjælpere hos dig? (1) Flere gange om dagen (2) 1 gang om dagen (3) Flere gange om ugen (4) 1 gang om ugen (5) Hver 2. uge (6) Hver 3. uge eller mindre (7) Ved ikke Kommentarer

134 Hjælperne De næste spørgsmål handler om de hjælpere, der kommer hos dig. Sæt ét kryds i hver række Hvor enig er du Helt enig Enig Uenig Helt uenig Ved ikke Hjælperne lytter til, hvad jeg har behov for? Hjælperne udviser respekt over for mig? Omgangstonen mellem hjælperne og mig er god? Hjælpen er lige god uanset hvilken hjælper, der kommer? (1) (2) (3) (4) (7) (1) (2) (3) (4) (7) (1) (2) (3) (4) (7) (1) (2) (3) (4) (7) Hvordan er kontakten til din kontaktvisitator i kommunen? (1) Meget god (2) God (4) Dårlig (5) Meget dårlig (7) Ved ikke (8) Kender ikke min kontaktperson Kommentarer

135 Din deltagelse i hjælpen De næste spørgsmål handler om din deltagelse i hjælpen Sæt ét kryds i hver række Ja, i høj grad ja, i nogen grad ja, i mindre grad Nej, slet ikke Ved ikke Har du været med til at sætte mål for, hvad du skal kunne? Arbejder I efter de aftalte mål? Er du med til at bestemme, hvordan hjælpen skal gøres? Deltager du i udførelsen af hjælpen? (1) (2) (3) (4) (7) (1) (2) (3) (4) (7) (1) (2) (3) (4) (7) (1) (2) (3) (4) (7) Kommentarer Din samlede vurdering af hjemmeplejen Hvad synes du samlet om den hjælp, du modtager? (1) Meget tilfreds (2) Tilfreds

136 (3) Utilfreds (4) Meget utilfreds (7) Ved ikke Baggrundsinformation Den sidste del af spørgeskemaet handler om dig Hvornår er du født (årstal)? Er du (1) Mand (2) Kvinde Hvad er din civilstand? (1) Gift/samboende (2) Enlig/enke(mand) (7) Ønsker ikke at oplyse Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? (1) Fremragende (2) Vældig godt (3) Godt (4) Mindre godt (5) Dårligt

137 Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du egentlig havde mest lyst til at være sammen med andre? (1) Ja, ofte (2) Ja, en gang imellem (3) Ja, men sjældent (4) Nej (7) Ønsker ikke at svare Har du nogen at tale med, hvis du har problemer eller brug for støtte? (1) Ja, ofte (2) Ja, for det meste (3) Ja, nogen gange (4) Nej, aldrig eller næsten aldrig (7) Ønsker ikke at svare Har du afsluttende kommentarer til spørgeskemaet? Du har nu svaret på alle spørgsmålene Mange tak for hjælpen

138 Bilag: 5.3. Spørgeskema - Leverandør Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 27. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

139 Spørgeskema til Leverandør af hjemmepleje i Norddjurs Kommune Borgerens fødselsdato Medarbejders navn

140 Personlig pleje Først vil vi gerne spørge til hjælpen til den personlige pleje Sæt ét kryds i hver række Hvor tilfreds mener du, at borgeren er med hjælpen til Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Får ikke hjælp At gå i bad? (1) (2) (3) (4) (7) (8) At vaske sig? (1) (2) (3) (4) (7) (8) Af- og påklædning? (1) (2) (3) (4) (7) (8) Toiletbesøg? (1) (2) (3) (4) (7) (8) Den personlige pleje samlet set? (1) (2) (3) (4) (7) (8) Kommentarer

141 Praktisk hjælp Nu vil vi gerne spørge til den praktiske hjælp Sæt ét kryds i hver række Hvor tilfreds mener du, at borgeren er med hjælpen til Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Får ikke hjælp Rengøring (1) (2) (3) (4) (7) (8) Tøjvask (1) (2) (3) (4) (7) (8) Indkøb (1) (2) (3) (4) (7) (8) Den praktiske hjælp samlet set (1) (2) (3) (4) (7) (8) Kommentarer Praktiske forhold De næste spørgsmål handler om de praktiske forhold vedr. organiseringen af hjælpen Sæt ét kryds i hver række Ja Både og Nej Ved ikke Kommer du generelt til den aftalte tid (1) (2) (3) (7) Får borgeren besked, hvis (1) (2) (3) (7)

142 Ja Både og Nej Ved ikke tidspunktet for hjælpen ændres Har du måtte aflyse et besøg hos borgeren (1) (2) (3) (7) I hvor høj grad oplever du, at der er en sammenhæng mellem borgerens funktionsniveau og den visiterede hjælp? (1) I meget høj grad (2) I høj grad (3) I nogen grad (4) I mindre grad (5) Slet ikke (7) Ved ikke Hvordan er omgangstonen mellem borgeren og dig? (1) Meget god (2) God (3) Dårlig (4) Meget dårlig (7) Ved ikke

143 Deltagelse i hjælpen De næste spørgsmål handler om borgerens deltagelse i hjælpen Sæt ét kryds i hver række Ja Både og Nej Ved ikke Er der i samarbejde med borgeren udarbejdet en (1) (2) (3) (7) handleplan med mål? Arbejdes der efter handleplanen/målene? (1) (2) (3) (7) Evalueres der i samarbejde med borgeren på (1) (2) (3) (7) handleplanen/målene? Inddrages borgeren aktivt i udførelsen af hjælpen? (1) (2) (3) (7) Du har nu svaret på alle spørgsmålene. Mange tak for hjælpen!

144 Bilag: 5.4. Spørgeskema - Visitator Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 27. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

145 Spørgeskema Denne del af spørgeskemaet udfyldes af visitator Borgerens fødselsdato Visitators navn

146 Visitator observerer, om der er Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, i mindre grad Nej, slet ikke Sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens (1) (2) (3) (4) faktiske behov? Sammenhæng mellem den visiterede hjælp og den (1) (2) (3) (4) leverede hjælp? Kommentarer Kvaliteten af hjælpen Hvordan er kvaliteten af hjælpen til Meget god God Dårlig Meget dårlig Får ikke hjælp Rengøring af toilet, håndvask og bad (1) (2) (3) (4) (8) Rengøring af køkken (1) (2) (3) (4) (8) Rengøring af foretrukne opholdssteder (1) (2) (3) (4) (8) Rengøring af hjælpemidler (1) (2) (3) (4) (8) Den personlige pleje (1) (2) (3) (4) (8)

147 Kommentarer Borgerens handleplan Ja Både og Nej Ved ikke Er der udarbejdet en handleplan med mål for (1) (2) (3) (7) borgeren? Afspejler borgerens handleplan medinddragelse (1) (2) (3) (7) af borgerens ressourcer? Kommentarer Du har nu svaret på alle spørgsmålene. Mange tak for hjælpen!

148 Bilag: 7.1. Bilag til budgetopfølgning for voksen- og plejeudvalgets område ultimo august 2016 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 27. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

149 Bilag til budgetopfølgningen ultimo august 2016 på voksen- og plejeudvalgets område Samlet oversigt Budget 2016 (mio. kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Drift 645,5 644,3-1,2 Overførte driftsmidler 11,1 10,1-1,0 Drift i alt 656,6 654,4-2,2 Anlæg 7,7 9,0 1,3 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget 2016 Oprindeligt (mio. kr.) budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 650,0-4,5 645,5 Anlæg inkl. overførte midler 2,9 4,8 7,7 Udvikling i overførte beløb fra 2015 (mio. kr.) Overført fra 2015 Forventet forbrug af overførsler Afvigelse på forbrug af overførsler Drift 11,1 10,1 1,0 På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område i Der gøres opmærksom på, at der kan komme en betydelig merudgift til tilbagebetaling af udgifter til ledsagelse i forbindelse med ferier, som tidligere er opkrævet uden lovhjemmel hos borgere i bofællesskaber på socialområdet. Det bemærkes, at der er overført et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. fra tidligere år, hvoraf der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som forventes overført til På anlæg forventes på nuværende tidspunkt en mindreindtægt på 1,3 mio. kr. i Det bemærkes, at der er overført et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. fra tidligere år, hvoraf 1,3 mio. kr. forventes overført til

150 Drift (mio. kr.) Korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrug ultimo august 2016 Forventet regnskab 2016 Afvigelser Velfærdssekretariatet 1,2 0,8 1,2 0,0 Socialområdet 168,8 109,7 169,3 0,5 Sundheds- og omsorgsområdet 475,6 309,3 473,9-1,7 I alt 645,5 419,8 644,3-1,2 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (mio. kr.) Overført fra 2015 Forventet forbrug af overførsler Afvigelse på forbrug af overførsler Velfærdssekretariatet 0,3 0,3 0,0 Socialområdet 4,4 4,4 0,0 Sundheds- og omsorgsområdet 6,3 5,3-1,0 I alt 11,1 10,1-1,0 Velfærdssekretariatet På nuværende tidspunkt forventes det samlede budget for velfærdssekretariatet at blive overholdt i Det bemærkes, at der er overført et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. fra tidligere år. Det overførte beløb fra tidligere år anvendes primært til aflønning af frivillighedskonsulenten, da der har været tale om en forskydning i ansættelsestidspunktet i forhold til den oprindelige bevilling på 2 år. Socialområdet På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug 0,5 mio. kr. på socialområdet i Det bemærkes, at der er overført et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. fra tidligere år. Heraf vedrører ca. 1,4 mio. kr. takst-/rammeaftalebelagte områder, mens ca. 3,0 mio. kr. vedrører ikke-takst- /rammeaftalebelagte områder. I 2016 forventes 3,0 mio. kr. af de overførte midler at blive anvendt til at dække merudgiften i forbindelse med tre særligt dyre sager, hvor borgere har benyttet 2

151 fritvalgsordningen. Af de ovennævnte tre borgere har to valgt et privat autismetilbud og en har valgt et tilbud i en anden kommune frem for Norddjurs Kommunes egne tilbud. Herudover er en borger med tidligere ophold i eget tilbud også flyttet til et privat autismetilbud. Desuden vil der blive brugt midler til et projekt til fremme af mental sundhed hos unge samt udgifter til kompetenceudvikling. På baggrund af ovenstående er der til budget 2017 udarbejdet en teknisk korrektion vedrørende de stigende udgifter til borgere, der benytter fritvalgsordningen. På socialområdet verserer to uafklarede ankesager i Ankestyrelsen, som vedrører spørgsmålet om, hvem der er betalingskommune. Såfremt begge sager afgøres til ugunst for Norddjurs Kommune, vil der være tale om en merudgift på ca. 3,5 mio. kr. Beregningen omfatter perioden fra sagernes starttidspunkter til og med Norddjurs Kommune har indtil 1. januar 2014 haft den praksis, at borgere, som bor i bofællesskaber på handicap- og psykiatriområdet, selv skulle betale for den ekstra ledsagelse i forbindelse med ferie efter Servicelovens 85, som Norddjurs Kommune tilbød. Ifølge Socialministeriet og KL var der ikke lovhjemmel til denne praksis, og kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014, at afsætte 2,14 mio. kr. årligt til etablering af en ferieordning for beboerne i botilbuddene. Den 8. februar 2016 har Social- og Indenrigsministeriet præciseret, at der ikke er lovhjemmel til, at en kommunalbestyrelse kan opkræve betaling fra borgere i kommunens botilbud for kommunens udgifter til løn, billetter, rejser, ophold mv. til det personale, som yder støtte og socialpædagogisk bistand, herunder ledsagelse, under sædvanlige ferier og udflugter. Det følger af ministeriets afgørelse, at Norddjurs Kommune er forpligtet til at tilbagebetale ydelser, der er opkrævet uden lovhjemmel. Norddjurs Kommune er omfattet af de almindelige forældelsesregler i forældelsesloven. Dette betyder, at det krav, som en borger måtte have som følge af den uberettigede opkrævning af deltagerbetaling, vil være omfattet af almindelige forældelsesregler, hvilket i de konkrete sager betyder en 3 årig forældelsesfrist. 3

152 Forvaltningen er på nuværende tidspunkt ved at undersøge, hvor stort et beløb, der skal tilbagebetales. Det skal bemærkes, at der i budgetkontrollen ikke er taget højde for udgiften til tilbagebetalingen. Sundheds- og omsorgsområdet På nuværende tidspunkt forventes et samlet mindreforbrug på sundheds- og omsorgsområdet på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes: at regninger til påbegyndte bil- og boligsager på hjælpemiddelområdet først forventes at komme i Dette betyder et forventet mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. at der i forbindelse med eksterne projektmidler (klippekortsordning) er et forventet mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. at en del af overførslerne fra 2015 forventes overført til Dette betyder et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det bemærkes, at der er overført et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. fra tidligere år, der primært tænkes anvendt til følgende: 3,0 mio. kr. vedrørende forskydning i betalingerne til/fra kommuner 1,0 mio. kr. vedrørende indkøb af it/telefoni 1,0 mio. kr. til allerede ansat personale i forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen 0,1 mio. kr. til indkøb af bl.a. træningsudstyr til Plejecenter Glesborg. Restbeløbet på ca. 1,0 mio. kr. forventes overført til 2017 og skal bl.a. anvendes til indkøb af træningsudstyr til Plejecenter Glesborg samt til eksterne projekter (klippekortsordningen). Det kan oplyses, at Plejecenter Fuglsanggården i 2015 har haft et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Som følge heraf er plejecenteret sat under økonomisk administration pr. december Der er udarbejdet en handleplan med henblik på at reducere merforbruget. 4

153 Anlæg På nuværende tidspunkt forventes en mindreindtægt på 1,3 mio. kr. i Det bemærkes, at der er overført et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. fra tidligere år, der forventes anvendt i (Mio. kr.) Korrigeret budget 2016 Forbrug ultimo august 2016 Forventet regnskab 2016 Afvigelse* Voksen- og plejeudvalget 7,7 0,2 9,0 1,3 I alt 7,7 0,2 9,0 1,3 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Afvigelsen på 1,3 mio. kr. i 2016 skyldes en mindreindtægt på servicearealtilskud til aktivitetscentret i Ørsted, som forventes at komme i En oversigt over det forventede forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune er vedlagt som separat bilag. 5

154 Bilag: 7.2. Anlægsoversigt - august 2016 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 27. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

155 Anlægsbudget august 2016 Ekskl. Ældreboliger (1.000 kr.) Forventet regnskab 2016 Udvalg Tekst Bevillingsdato Bemærkninger Forbrug Korr. budget Forventet regnskab 2016 Afvigelse i alt* ØKU-Anlæg Handicaprådets tilgængelighedspulje Indt. Jordforsyning boligformål pulje # Byggemodning - pulje # Indt. jordforsyning erhvervsformål pulje # Aarhus Lufthavn - investeringsramme # IT-administration IT-anlægspulje IT til administrationen herunder KOMBIT Indretning af én indgang for unge Møgelbjerg, Grenaa, etape Industrivej, Ørum Rimsti Bakken Gjerrild - salg af grunde Arealerhvevelse - pulje Ådalen, Allingåbro Køb/Salg af jord, jordfordeling Salg/Køb div. Bygninger og arealer Kapitalindskud - De Lichtenbergsvej # Opgradering af Kolindvej Udbredelse af bredbånds- og mobildækning Salg/Køb div. arealer Salg af grund Skolebakken Ørum Salg af grund Teknologivej, Grenaa Søndergade, Vivild # Bakkesvinget Auning - boligområde # Åbyen - boligområde Fuglsang/Hessel, vejanlæg Medfinansieringspulje # Salg af sommerhusgrunde # Skyttevej, Ørsted # ØKU-Anlæg Sum BUU-Anlæg IT-folkeskolen Ny daginstitution (Auning) Ung Norddjurs Allingåbroskolen Vivild børneby Ørum Skole erstatningsbyggeri pavilloner Djurslandsskolen på gl. Voldby Skole Djurslandsskolen afd. Damgården Ørum Overbygning Auning Forbedringer Djurslandsskolen Auning Skole erstatningsbyggeri Ventilation Vestre Skole Folkeskolereformen-udg. til it-genanskaffelse # Djurslandsskolen samles i Fjellerup # Legestuen Grenaa Etabl. ekstra pladser Norddjurs Børnecenter Ny daginstitution (Kattegatskolen - Skolebakken) Etabl. af skaterfaciliteter Djurslandsskolen Ørum - renov. Og nybygn Modtagerklasser - Auning Samling Djurslandsskolen i fjellerup Voldby Skole ændr. til Damgårdens elever BUU-Anlæg Sum KUU-Anlæg Ungdomsunivers, Arresten Områdefornyelse Grenaa Midtby Voldby SFO lokaler Multilift Grenaa Svømmehal Budgettet er overflyttet til medfinansieringspuljen - slettes Multiaktivitetspladser Nyt bibliotekssystem via Kombit Ørsted Rideklub Banestien Allingåbro-Ryomgård Naturpark Randers Fjord Porten til Naturpark Randers Fjord Ungdomsunivers, GD-N.P. Josiassensvej

156 Udvalg Tekst Bevillingsdato Bemærkninger Forbrug Korr. budget Forventet regnskab 2016 Afvigelse i alt* KUU-Anlæg Multifunktionel naturhus, Grenaa strand Pulje til vedligehold af forsamlingshuse Budgettet er overflyttet til medfinansieringspuljen Områdefornyelse Auning Multihal Nørager Museum Østjylland Basisudstilling Stationsbygningen Allingåbro Renovering haller og idrætsanlæg mv Renovering haller og idrætsanlæg mv Renovering af Grenaa Idrætscenter AIK - udskiftning af tag KUU-Anlæg Sum MTU-Anlæg Energiinvesteringspulje Bygningsrenovering skoler Merudgift omposteres Bygningsrenoveringspulje Klimahandlingsplan og energiplan Kabellægning Gadebelysning LED-lys Cykelpendlerpladser mm P-Pladser ved strande Vejføring i Glesborg Omfartsvej nord for Grenaa Elektronisk byggesagsarkiv Pulje til landsbyfornyelse 2014 Indtægt fra statstilskud forventes i Pulje til landsbyfornyelse Turiststi vest for Fjellerup Hessel trinbræt - trafikafviklingsplan Stationsbygning Trustrup renov. Ventehus Nordsøsti og Gjerrildbanesti, ny info Højmose-genopretning Løvenholm Fælles bygningsvedligeholdelse Kloakseparering kommunale ejendomme Energimærkning komm. ejd. + selvej. inst Renovering stiforbindelse Randersvej-A Asfaltbelægninger Mellerup-Voer færgen, nye skotter og spa Grenaa-Anholt Færgen, dokning Ny udstilling i infohus v. Tustrup Dysse Øster Alling - afstribning vej - etape Sti mellem Fjellerup og Skovårde Revision af vandløbsregulativer mv Letbane Trustrup # Ventefaciliteter v. anholtfærgen, Grenaa Nedrivning finansieret af lånepulje Øster Alling Vådenge Letbane Hessel # MTU-Anlæg Sum VPU-Anlæg Hjemmeplejen i Glesborg Nyt aktivitetscenter i Ørsted Pulje til velfærdsteknologi Fælleshus i Vivild - renovering/ombygning Pulje til velfærdsteknologi Etabl. af nyt storkøkken Møllehjemmet, ventilation Værested # Pulje velfærdsteknologi VPU-Anlæg Sum EU-Anlæg Kattegatcentret - renovering af tag Kattegatcentret - renovering EU-Anlæg Sum Hovedtotal

157 Bilag: 8.1. Årsrapport embedslægetilsyn 2015 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 27. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 83868/16

158 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Norddjurs Kommune 2015

159 Titel Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Norddjurs Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerhed, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge København S URL: Emneord: Plejehjem, embedslægeinstitutioner, tilsyn, medicinhåndtering, sundhedsfaglig dokumentation, journalføring Sprog: Dansk Version: 1.0 Versionsdato: Format: pdf Udgivet af Styrelsen for Patientsikkerhed, Kommunerapport Norddjurs kommune 2 / 13

160 Indhold 1 Formål og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet 4 2 Tilsynene i Norddjurs Kommune 5 3 Konklusioner 5 4 Målepunkter, instrukser og hygiejne 6 5 Målepunkter, dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser 8 6 Målepunkter, medicinhåndtering 10 7 Målepunkter, patienters retsstilling 12 9 Øvrige forhold 13 Kommunerapport Norddjurs kommune 3 / 13

161 1 Formål og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer den sundhedsmæssige indsats ved at se på den sygeplejefaglige dokumentation og medicinhåndteringen hos tilfældigt udvalgte beboere med komplekse plejebehov, som beskrevet i målepunkterne for tilsynet. Der er 10 målepunkter på området vedrørende instrukser og hygiejne, der er 7 målepunkter vedrørende dokumentationen i de sygeplejefaglige optegnelser, der er 20 målepunkter vedrørende medicinhåndtering samt 2 målepunkter i forhold til patienters retsstilling i Styrelsen for Patientsikkerhed havde ikke målepunkter i forhold til et særligt tilsynstema i Målepunkternes numre vedrører udelukkende Sundhedsstyrelsens interne dataopsamling. Retningslinjer og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet, kan findes på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside: Ifølge Sundhedsloven 219, stk. 1 og 2 og lovbekendtgørelse nr af 14. november 2014, foretager Styrelsen for Patientsikkerhed årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets plejehjem. Formålet med tilsynet er at medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre på landets plejehjem. Plejehjemmenes ledelse og forvaltningen i kommunen er ansvarlige for, at de sundhedsmæssige forhold på plejehjemmene er i overensstemmelse med gældende love og vejledninger. Deraf følger en forpligtelse til opfølgning på de eventuelle krav, der bliver givet efter Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn, således at disse bliver fulgt. Ved ændring af Lov nr. 538 af 17. juni 2008 blev det indført, at tilsynet på et plejehjem kan undlades det følgende år, hvis der ved et tilsynsbesøg ikke konstateres fejl og mangler, eller hvis der alene konstateres fejl og mangler, der efter Styrelsen for Patientsikkerheds skøn ikke har patientsikkerhedsmæssige konsekvenser. For at undlade tilsyn året efter skal følgende forhold være opfyldt, og kommunen har pligt til at oplyse Styrelsen for Patientsikkerhed om disse: Der har ikke siden sidste tilsyn været klagesager på plejehjemmet, eller disse har været af åbenlys grundløs karakter og/eller bagatelagtige, dvs. uden mistanke om patientsikkerhedsmæssige risici. Der har ikke siden sidste tilsyn været faglige tilsynssager eller andre sager af betydning for de sundhedsfaglige forhold. Kommunen har ikke meddelt Styrelsen for Patientsikkerhed, at der er fundet alvorlige problemer, som efter Styrelsens vurdering kan have betydning for de sundhedsfaglige forhold. Kommunen har ikke meddelt Styrelsen for Patientsikkerhed, at der er sket væsentlige ændringer siden sidste tilsyn, dvs. fx ny daglig ledelse, større personaleudskiftning eller lignende. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer den sundhedsmæssige indsats ved at se på den sygeplejefaglige dokumentation og medicinhåndteringen hos tilfældigt udvalgte patienter med komplekse plejebehov, som beskrevet i målepunkterne for tilsynet. Der bliver talt med patienter, ledelse og personale i forbindelse med tilsynet. Disse informationer indgår i den samlede vurdering af plejehjemmet. Konklusionen af den samlede vurdering kan være en af følgende 5 kategorier: Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet set kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden Kommunerapport Norddjurs kommune 4 / 13

162 Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden, og som har givet anledning til væsentlig kritik Retningslinjer og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet kan findes på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside: 2 Tilsynene i Norddjurs Kommune Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført i alt 4 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Styrelsen: Glesborg Plejecenter Plejecenter Farsøhthus Plejecenter Digterparken Auning Pensionistcenter, Møllehjemmet Følgende plejehjem var undtaget for tilsyn i 2015: Plejehjemmet Violskrænten Plejehjemmet Fuglsanggården Der blev ved tilsynene foretaget 12 stikprøver hos de 208 beboere på de af kommunens plejehjem der blev tilset i 2015, for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. 3 Konklusioner Konklusionskategorier Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet få fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer patientsikkerhedsmæssige risici Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler Tilsynet har fundet anledning til alvorlig kritik Antal plejehjem Kommunerapport Norddjurs kommune 5 / 13

163 På 3 plejehjem opfyldte forholdene kravene for at blive undtaget for tilsyn i 2016: Plejecenter Farsøhthus Plejecenter Digterparken Auning Pensionistcenter Møllehjemmet Af de plejehjem som blev undtaget for tilsyn i 2016, var 1 plejehjem også undtaget for tilsyn i Af de tilsyn som var undtaget i 2014, blev der ikke fundet alvorlige fejl og mangler i Målepunkter, instrukser og hygiejne 415:Personalets kompetence, ansvars- og opgavefordeling Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for personalets kompetence, ansvars- og opgavefordeling. Den skriftlige instruks skal beskrive kompetence, ansvars- og opgavefordeling for alle ansatte personalegrupper, herunder vikarer, samt regler for delegation af sundhedsfaglige opgaver. Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Instrukser om beboernes behov for behandling Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for personalets opgaver i forbindelse med beboernes behov for behandling. Den skriftlige instruks skal beskrive, hvordan personale skal forholde sig i forbindelse med ulykkestilfælde, smitsom sygdom, akut sygdom, kronisk sygdom og ved terminal behandling hos beboere, herunder krav til dokumentation af lægens anvisninger vedrørende delegerede opgaver og tilkald af læge Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Instrukser om livsforlængende behandlingledelsen skal sikre, at der er skriftlige instrukser, om hvordan personalet i tilstrækkeligt omfang anmoder om en lægelig vurdering af patienterne med hensyn til fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling. Instrukserne skal indeholde retningslinjer om: - Ansvars- og kompetenceforhold - Hvem der i konkrete sammenhænge anses for den behandlingsansvarlige læge - Ansvaret for det involverede sygeplejefaglige personale, der har kendskab til patienten, og dertil hørende nødvendige procedurer til overholdelse af pligten til at kontakte den behandlingsansvarlige læge i relevant omfang - Inddragelse af patient og nærmeste pårørende forud for kontakt med behandlingsansvarlig læge - Journalføring, herunder for placering i plejehjemmets patientjournal af oplysninger fra den behandlingsansvarlige læges om dennes beslutning af fravalg af livsforlængende behandling herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling Kommunerapport Norddjurs kommune 6 / 13

164 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Sundhedsfaglig dokumentation Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for føring, opbevaring og adgang til de sygeplejefaglige optegnelser. Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i forhold til føring, opbevaring og adgang til de sygeplejefaglige optegnelser, samt krav til indhold og systematik i den sundhedsfaglige dokumentation Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Medicinhåndtering Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for medicinhåndtering. Den skriftlige instruks skal beskrive -modtagelse af medicin, herunder kontrol og dokumentation af, at medicinen er i overensstemmelse med ordinationen - personalegruppernes kompetence i forhold til medicinhåndtering - dokumentation af medicinordinationer - identifikation af beboeren og beboerens medicin - hvordan medicin dispenseres - medicinadministration og håndtering af dosisdispenseret medicin Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Samarbejde med de behandlende læger Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for samarbejdet med de behandlende læger. - Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i samarbejdet med de behandlende læger, herunder håndtering af telefonordinationer, ordinationsændringer, receptfornyelse og ophør med medicin. - Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i samarbejdet med den behandlingsansvarlige læge om den medicinske behandling, herunder gennemgang og revision af den ordinerede medicin og aftaler om kontrol af behandlingens virkning og bivirkning. - Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i samarbejdet med den behandlende læge om behandling og kontrol af kroniske sygdomme Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Håndhygiejne Lederen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for håndhygiejne, der beskriver arbejdsgange og hjælpemidler til opfyldelse af almindelig anerkendt hygiejnisk standard Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Håndhygiejne i overensstemmelse med instrukser etc. Ledelsen skal sikre, at personalet har mulighed for at udføre håndhygiejne i overensstemmelse med instruksen, og at denne overholdes Kommunerapport Norddjurs kommune 7 / 13

165 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Formelle krav til instrukser Lederen skal sikre, at de skriftlige instrukser overholder de formelle krav til instrukser. - De skriftlige instrukser skal være daterede, indeholde oplysning om, hvem der er ansvarlig for udarbejdelsen, og de skal være forsynet med dato for ikrafttrædelse og seneste ajourføring. - De skriftlige instrukser skal indeholde en entydig og relevant fremstilling af emnet med en præcisering af den personalegruppe, som instruksen er rettet mod. - De skriftlige instrukser skal have en udformning, et omfang og en placering, så de er anvendelige i det daglige arbejde Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Personalet har kendskab til instrukserne, og følger retningslinjerne i disse Ledelsen skal sikre, at personalet har kendskab til instruksernes indhold og opbevaring, og at de følger disse i det daglige arbejde. - Ledelsen skal sikre, at personalet introduceres til instrukserne - Ledelsen skal sikre, at personalet følger instrukserne i det daglige arbejde Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem 4 0 For nærmere detaljer om målepunktsområderne, henvises til de enkelte plejehjems tilsynsrapporter. 5 Målepunkter, dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser 2110:De 11 områder i den sundhedsfaglige dokumentation Den sundhedsfaglige dokumentation skal som minimum indeholde en beskrivelse af, hvorvidt beboeren har aktuelle eller potentielle problemer inden for følgende problemområder: - Aktivitet (ADL) - Sanseindtryk, inkl. syn og hørelse - Kommunikation, inkl. hukommelse og sprogfunktion og vurdering af trænings behov - Smerter - Bevægeapparat, inkl. balance og faldtendens og vurdering af træningsbehov - Vejrtrækning og kredsløb - Søvn og hvile - Psykosociale forhold, inkl. stimulation og intellektuel funktion samt evt. misbrug - Hud og slimhinder, herunder vurdering af risiko for udvikling af tryksår - Udskillelse af affaldsstoffer, herunder inkontinens og obstipation - Ernæring, inklusiv vægt og vurdering af ernæringsbehov Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Oversigt over beboernes sygdomme og handikap Der skal udarbejdes en oversigt over beboernes sygdomme og handikap ved indflytningen, og den skal revideres ved ændringer i beboerens helbredstilstand Kommunerapport Norddjurs kommune 8 / 13

166 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Aftaler der er med den behandlende læge Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de aftaler om kontrol og behandling af beboernes kroniske sygdomme og handikap, som er indgået med de behandlende læger ved indflytning. Denne beskrivelse skal revideres ved ændringer i beboernes tilstand og/eller ændring af aftalerne Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Aktuel beskrivelse af pleje og behandling Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af pleje og behandling og indikation for denne, som er iværksat hos beboeren i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Beskrivelse af opfølgning og evaluering Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af opfølgning og evaluering den pleje og behandling, som er iværksat hos beboeren i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme. Der er dokumenteret oplysninger om lægens tilkendegivelser efter lægekontakt, og der er dokumentation for, at de aftalte tiltag følger aftalerne med den behandlende læge Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Dokumentationen er overskuelig og systematisk Dokumentationen i de sygeplejefaglige optegnelser skal føres overskueligt og systematisk Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Dokumentation føres i én journal Den sundhedsfaglige dokumentation skal føres i én journal, som er tilgængelig for notater fra personale, der deltager i observation, pleje og behandling samt opfylder de formelle krav til dokumentation af identifikation, datering, rettelser og opbevaring af sundhedsfaglig dokumentation. Det skal fremgå tydeligt af dokumentationen i journalen, hvis dele af denne føres på fx papir, og hvad disse omhandler. For at overholde systematik og entydig journalføring, vil oplysninger fra hjælpeark til en handleplan, hvor indsatsen håndteres i den elektroniske journal, skulle indføres i denne for at give et fyldestgørende overblik, og kan ikke indgå som separat bilag. Relevante bilag skal opbevares i jorunalen eller ved brug af elektronisk journal i en separat manuel journal og i mindst 5 år Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem 4 0 For nærmere detaljer om målepunktsområderne, henvises til de enkelte plejehjems tilsynsrapporter. Kommunerapport Norddjurs kommune 9 / 13

167 6 Målepunkter, medicinhåndtering 1112:Dato for ordinationen og/eller seponering Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal dato for ordinationen (dag, måned, år) og/eller seponering være dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Ordinerende læges navn eller navnet på sygehusafdelingen Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal den ordinerende læges navn eller navnet på sygehusafdelingen, hvor lægerne har ordineret medicin, være dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Præparatets navn, dispenseringsform og styrke Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal præparatets aktuelle handelsnavn, dispenseringsform (f.eks. tabletter, mikstur) og styrke være dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Enkeltdosis og døgndosis, herunder tidspunkt Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal enkeltdosis og døgndosis, herunder tidspunkt for indgift af fast medicin være dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Enkeltdosis og maksimal døgndosis for pn-medicin Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal enkeltdosis og maksimal døgndosis for pn-medicin fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Behandlingsindikationer skal fremgå Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal behandlingsindikationer for den medicinske behandling fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Medicinlisten føres systematisk og entydigt Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal medicinlisten føres systematisk og entydigt i den sundhedsfaglige dokumentation Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Kommunerapport Norddjurs kommune 10 / 13

168 Antal plejehjem :Medicingennemgang Det skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser, hvornår den behandlende læge har gennemgået beboernes medicin, og personalet har dokumenteret de relevante faglige oplysninger og de delegerede sundhedsfaglige opgaver vedrørende medicinhåndteringen Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Overensstemmelse mellem ordinerede og den i medicinlisten anførte medicin Ledelse og personale skal sikre, at der er overensstemmelse mellem den ordinerede og den i medicinlisten anførte medicin Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Overensstemmelse mellem antal tabletter på medicinliste og æsker Ledelse og personale skal sikre, at der er overensstemmelse mellem antallet af tabletter på medicinlisten og antallet af tabletter i doseringsæskerne Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Den ordinerede medicin findes i medicinbeholdning Ledelse og personale skal sikre, at den ordinerede medicin findes i beboerens medicinbeholdning Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Ophældt p.n.-medicin Ledelse og personale skal sikre, at ophældt p.n.-medicin er doseret i ordinerede doser og mærket med beboerens navn, personnummer, præparatets navn, styrke og dosis samt dato for ophældning og udløbsdato Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Identifikation ved medicinudlevering - Personalet skal sikre, at beboerens identitet er i overensstemmelse med angivelse af navn og personnummer på doseringsæsken eller anden medicinbeholder. - Udlevering af medicin skal ske på grundlag af identifikation af beboeren enten ved navn og personnummer eller fødselsdato og år eller ved sikker genkendelse Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Medicinen opbevares forsvarligt Medicinen skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Kommunerapport Norddjurs kommune 11 / 13

169 Antal plejehjem :Hver enkelt beboers medicin opbevares adskilt Hver enkelt beboers medicin skal opbevares adskilt fra de øvrige beboeres medicin Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin Aktuel medicin skal opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Ingen fælles medicin Reglen om, at der ikke må forefindes fælles medicin med undtagelse af adrenalin, bliver overholdt Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Holdbarhedsdatoen er ikke overskredet Holdbarhedsdatoen på beboerens medicin og opbevarede sterile produkter til brug ved den sundhedsfaglige pleje og behandling må ikke være overskredet Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Der er anbrudsdato Der skal være anbrudsdato på medicinske salver, dråber mv. med begrænset holdbarhed efter åbning Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Doseringsæsker er mærket korrekt Doseringsæsker, og andre beholdere med ophældt medicin, skal være mærket med beboerens navn og personnummer Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem 3 1 For nærmere detaljer om målepunktsområderne, henvises til de enkelte plejehjems tilsynsrapporter. 7 Målepunkter, patienters retsstilling 911:Varetagelse af helbredsmæssige interesser Den sundhedsfaglige dokumentation indeholder oplysninger om information til beboerne eller de pårørende om planlagt pleje og behandling af beboeren, og beboerens eller de pårørendes tilkendegivelser herpå (informeret samtykke/stedfortrædende samtykke). Kommunerapport Norddjurs kommune 12 / 13

170 Det skal fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation, om beboeren vurderes til helt eller delvist selv at have evnen til at give et informeret samtykke til pleje og behandling. Hvis det er pårørende/værge, der giver stedfortrædende samtykke, skal dette fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Informeret samtykke dokumenteret Det skal fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation, at der er indhentet informeret samtykke til behandling og pleje Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem 4 0 For nærmere detaljer om målepunktsområderne, henvises til de enkelte plejehjems tilsynsrapporter. 8 Øvrige forhold Adgang til sundhedsfaglige ydelser: Det blev oplyst, at samarbejdet med beboernes praktiserende læger fungerede tilfredsstillende. Det blev oplyst, at samarbejdet med vagtlæger, speciallæger, omsorgstandplejen samt gerontopsykiatrisk team fungerede tilfredsstillende. Det blev oplyst, at der var et velfungerende samarbejde med de lokale sygehuse og hospitaler. Det blev oplyst, at beboerne var orienteret om muligheden for influenzavaccination og om Fødevarestyrelsens og Sundhedsstyrelsens anbefaling af D-vitamin og kalciumtilskud. Bygningsforhold og indeklima: Det blev oplyst, at der på plejehjemmet ikke var bygnings- og indretningsforhold, som medførte særlig risiko for ulykker, eller indeklimamæssige problemer, som havde betydning for beboernes sundhed. Kvalitetssikring: Plejehjemmet indberettede alle de rapporteringspligtige utilsigtede hændelser, og der foregik internt på plejehjemmet en systematisk opfølgning af disse med henblik på forebyggelse. Arbejdsdragt: Personalet anvendte arbejdsdragt i overensstemmelse med Vejledningen om arbejdsdragt indenfor sundheds- og plejesektoren. Kommunerapport Norddjurs kommune 13 / 13

171 Bilag: 8.2. Høringssvar fra ældrerådet - Årsrapport for 2015 vedr. embedslægetilsyn Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 27. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

172 Voksen- og plejeudvalget Høringssvar fra ældrerådet vedr. Årsrapport for 2015 vedr. embedslægetilsyn Ældrerådet behandlede på møde den 11. august 2016 Årsrapport for 2015 vedr. embedslægetilsyn. Ældrerådet anerkender, at rapporten viser, at kommunens plejecentre fungerer godt og har et dygtigt personale, der lever op til lovens krav. Ældrerådet kan ikke acceptere, at der i rapporten henvises til plejehjemsbeboere som patienter. Se f.eks. side 6 i rapporten. På ældrerådets vegne Anne Chapion Sekretær

173 Bilag: 8.3. Høringssvar fra handicaprådet - Årsrapport for 2015 vedr. embedslægetilsyn Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 27. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

174 Norddjurs Kommune Voksen- og plejeudvalget samt Grenaa, den 12. august 2016 Høringssvar Årsrapport for 2015 vedr. embedslægetilsyn Handicaprådet tager årsrapporten til efterretning. På handicaprådets vegne Peter Hjulmand Formand Handicaprådet

175 Bilag: 8.4. Høringssvar fra bruger- og pårørenderåd Glesborg Plejecenter - Årsrapport for 2015 vedr. embedslægetilsyn Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 27. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

176 Høring: Årsrapport for 2015 vedr. embedslægetilsyn. Bruger- pårørenderådet på Glesborg Plejecenter har læst årsrapporten. Årsrapporten er taget til efterretning. På vegne af bruger-pårørende rådet på Glesborg Plejecenter Med venlig hilsen Viggo Mathiassen Formand af beboerpårørenderådet på Glesborg Plejecenter

177 Bilag: 8.5. Høringssvar fra bruger- og pårørenderåd Digterparken - Årsrappor t for 2015 vedr. embedslægetilsyn Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 27. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

178 Voksen- og plejeudvalget Dato: Årsrapport for 2015 vedr. embedslægetilsyn Taget til efterretning Venlig hilsen Bruger- og pårørenderådet på Digterparken Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf.: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag: Sikker

179 Bilag: 9.1. Tilsynsrapport - plejecenter Fuglsanggården Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 27. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 81851/16

180 Sundhed og Omsorg EMBEDSLÆGENS TILSYN PLEJECENTER FUGLSANGGÅRDEN 25. APRIL 2016 Norddjurs Kommune Østergade Grenaa Tlf:

Fritvalgsblanket. Ved delydelse anfør denne/disse:

Fritvalgsblanket. Ved delydelse anfør denne/disse: Fritvalgsblanket 1. Virksomhedsoplysninger CVR-nummer: Virksomhedens navn: Adresse, postnummer og by: Telefon og fax: E-mail: Hjemmeside: Kontaktperson: 2. Serviceydelser Denne fritvalgsblanket omfatter

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Fritvalgsblanket. Ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige som overstiger kr. 100.000.

Fritvalgsblanket. Ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige som overstiger kr. 100.000. Fritvalgsblanket 1. Virksomhedsoplysninger CVR-nummer: Virksomhedens navn: Adresse, postnummer og by: Telefon og fax: E-mail: Hjemmeside: Kontaktperson: 2. Serviceydelser Denne fritvalgsblanket omfatter

Læs mere

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Januar 2013 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 1. november 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen

Læs mere

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Januar 2016 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren

Læs mere

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Januar 2013 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Skovstjernen Tove Ditlevsens Vej 4 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 29. september 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L)

Læs mere

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Januar 2017 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren

Læs mere

Krav til leverandør af hjemmehjælp i Norddjurs Kommune

Krav til leverandør af hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Januar 2012 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren er forpligtet

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Glesborg Plejecenter Valmuevej 2 8585 Glesborg Dato: Torsdag den 22. oktober 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:45 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Birgit

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Godkendelses- anmodning

Godkendelses- anmodning Godkendelses- anmodning Godkendte fritvalgsleverandører af hjemmehjælp i Herning Kommune Sundhed og Ældre Herning Kommune Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Ydelser... 3 3. Bankerklæring... 3 4. Tro

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 1. marts 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K.

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fælleshuset i Holbæk Efter udvalgsmødet afholdes der informationsmøde om flygtninge i Holbæk Forsamlingshus kl. 17.00-18.30. Dato: Tirsdag den 5. april

Læs mere

Pleje- og Omsorgsafdelingen

Pleje- og Omsorgsafdelingen Godkendelsesanmodning Vedrørende levering af følgende ydelser i Nyborg Kommune: Praktisk hjælp kl.08.00-15.00 Mandag til fredag Personlig pleje alle dage døgnet rundt Pleje- og Omsorgsafdelingen Disposition

Læs mere

Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg.

Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg. Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg. Sendes til: Jammerbugt Kommune Social- Sundhed og Arbejdsmarkedsforvaltningen Myndighedsafdelingen Toftevej 43

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grønnegården, Violskrænten 10 i Grenaa Mødet forsætter i gæstekantinen på rådhuset Dato: Tirsdag den 23. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer:

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Østergade 36 i Grenaa Dato: Tirsdag den 3. januar 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen

Læs mere

Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg 21.02.2007 Randers Kommune Frit valg på ældreområdet Ansøgningsskema Ansøgningen sendes til Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Auning Sognehus Kirkevej 8, 8963 Auning Dato: Torsdag den 3. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Svend Erik Christiansen Jens Erik Madsen (formand)

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 136, rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 15. december 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Plejecenter Fuglsanggården Trekanten 1 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 23. oktober 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg Langeland Kommune Frit valg på ældreområdet Ansøgningsskema Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg Leverandøren bedes

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Glesborg Plejecenter Valmuevej 2 i Glesborg BEMÆRK: Mødet starter med indvielse af Cafe Grenaa, Markedsgade 2 i Grenaa Dato: Tirsdag den 31. januar 2017

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Glesborg Plejecenter Valmuevej 2 i Glesborg BEMÆRK: Mødet starter med indvielse af Cafe Grenaa, Markedsgade 2 i Grenaa Dato: Tirsdag den 31. januar 2017 Start kl.:

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje

Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje De potentielle leverandører har mulighed for at udfylde denne disposition i elektronisk form eller i særskilt dokument, hvilket blot kræver, at

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ørum Bo- og Aktivitetscenter Dystrupvej 4 i Ørum Dato: Onsdag den 1. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Mrk. "Anmodning om godkendelse - frit valg - pleje og praktisk hjælp" De potentielle leverandører har mulighed for

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Møllehjemmet Elme Alle 10 i Auning Dato: Tirsdag den 2. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K.

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Gl. Estrup Randersvej 2-4 i Auning. Dato: Onsdag den 7. juni 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 01/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 12. januar 2012 Start kl. : 15:30 Slut kl. : 17:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 31. maj 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:45 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

Tilsynspolitik for tilbud efter Serviceloven 83 Praktisk hjælp og Personlig pleje (herunder madservice)

Tilsynspolitik for tilbud efter Serviceloven 83 Praktisk hjælp og Personlig pleje (herunder madservice) Sundhed og Socialservice Myndighedsafdelingen Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75602848 myndighed@horsens.dk www.horsenskommune.dk Dato: 21. august 2013 KL-Emnenr.:27.36.04 Sagsnr.:2011-014250

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp. Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp. Kolding Kommune Senior- og sundhedsforvaltningen Klostergade 16 6000 Kolding Mrk. Anmodning om godkendelse

Læs mere

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Sundhed og Omsorg TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE OKTOBER 2016 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 T I L S Y N S P O L I T I K

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed

Sektor for myndighed Social & Sundhed Lolland Kommune Myndighed Social & sundhed Anmodning om godkendelse som leverandør af ydelser indenfor området Frit valg, i Lolland Kommune. Potentielle leverandører kan udfylde nærværende dokument i elektronisk

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 8. oktober 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:50 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Møllehjemmet Elme Alle 10 i Auning Dato: Tirsdag den 2. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars

Læs mere

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM 2013 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG TRÆNING BILAG 1

FRIT LEVERANDØRVALG TRÆNING BILAG 1 FRIT LEVERANDØRVALG TRÆNING BILAG 1 Indeholder: Godkendelsesanmodning Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 21. august 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen Bent Gyldenvang

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Fælleshuset i Stadionparken 50 i Allingåbro. Dato: Torsdag den 12. oktober Start kl.: 8:45. Slut kl.

DAGSORDEN. Ældrerådet. Fælleshuset i Stadionparken 50 i Allingåbro. Dato: Torsdag den 12. oktober Start kl.: 8:45. Slut kl. Ældrerådet DAGSORDEN Sted: Fælleshuset i Stadionparken 50 i Allingåbro Dato: Torsdag den 12. oktober 2017 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Anna Lund Hansen

Læs mere

Anmodning om godkendelse til madservice

Anmodning om godkendelse til madservice Anmodning om godkendelse til madservice De potentielle leverandører har mulighed for at udfylde denne disposition i elektronisk form eller i særskilt dokument, hvilket blot kræver, at dispositionen følges.

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Hjælpemiddelcentralen Kalorievej 4 i Grenaa Dato: Torsdag den 9. februar 2017 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Anna Lund Hansen

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen Bilag 1 Tilsynspolitik - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Aalborg 1 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning.

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning. Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning. Svendborg Kommune Social- og Sundhedsafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Att.: Myndighedschef Mrk. Anmodning om godkendelse - Frit valg De potentielle

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udarbejdet af Myndighed, Sundhed & Omsorg 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Uanmeldt tilsyn foretaget af Myndighed 5 Procedure

Læs mere

Indholdsfortegnelse ... 1 Indledning... 1.1 Baggrund... 1.2 Organisering... 1.3 Materialets opbygning... 3. 2 Godkendelsesprocedure...

Indholdsfortegnelse ... 1 Indledning... 1.1 Baggrund... 1.2 Organisering... 1.3 Materialets opbygning... 3. 2 Godkendelsesprocedure... FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP Godkendelsesmateriale Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Organisering... 3 1.3 Materialets opbygning... 3 2 Godkendelsesprocedure...

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen m.v. Thisted Kommune fører tilsyn med den personlige og praktiske hjælp efter Serviceloven (SEL) 83, som leverandørerne yder til kommunens

Læs mere

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg TILSYNSPOLITIK Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Baggrund og lovgrundlag I henhold til 151 c i Lov om Social

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 10. december 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

GODKENDELSESANMODNING

GODKENDELSESANMODNING GODKENDELSESANMODNING Anmodning samt relevant dokumentation sendes til elektronisk til Velfærd- og Sundhedsstaben, Horsens Kommune. E-mail: velfaerdogsundhed@horsens.dk Proceduren for godkendelse samt

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 13, Glesborg Glesborg Bygade 1 Dato: Mandag den 23. januar 2017 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian Stougaard

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 2. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Godkendelse af leverandører

Godkendelse af leverandører Formateret: Mindst 13,5 p Godkendelse af leverandører Frit valg inden for personlig pleje og/ praktisk hjælp Godkendelsesdokument 2012 2015 Godkendt af byrådet: 21.06.2012 xx.xx.2015 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Samlet bilag til Punkt 20 kommunalbestyrelsens dagsorden Mødet den 9. januar 2006

Samlet bilag til Punkt 20 kommunalbestyrelsens dagsorden Mødet den 9. januar 2006 Samlet bilag til Punkt 20 kommunalbestyrelsens dagsorden Mødet den 9. januar 2006 Indeholder: Aftale om datassikkerhed Fritvalgsblanket Kontrakt madservice Kontrakt til godkendelse af leverandører Kontrakt

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune.

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 1.1 Lovgrundlag 1.2 Ydelsernes sammensætning

Læs mere

Handicaprådet - arbejdsplan 2. halvår halvår 2011

Handicaprådet - arbejdsplan 2. halvår halvår 2011 Torsdag den 26. august Høringsfrist 30. august. På VPU s møde 9. september Høring af forslag til revideret kvalitetsstandard for praktisk bistand og pleje mv. Høring af forslag til revideret kvalitetsstandard

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG. TRÆNING Godkendelsesmateriale

FRIT LEVERANDØRVALG. TRÆNING Godkendelsesmateriale FRIT LEVERANDØRVALG TRÆNING Godkendelsesmateriale 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Organisering... 3 1.3 Materialets opbygning... 3 2 Godkendelsesprocedure... 4 2.1 Godkendelsesform...

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre Tilsynspolitik ved hjælp efter Servicelovens 83 Social & Ældre 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Februar 2017 Ordrenr.: 680-17 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Omsorgsplejen Dato for tilsynsbesøg: 26. marts 2015 Start- og sluttidspunkt for tilsynet:

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-A26-2-14 Dato:27.10.2016 Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice 1 1. Konklusion og

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne Centervej, Auning. den 10. november 2011.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne Centervej, Auning. den 10. november 2011. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn i Bofællesskaberne Centervej, Auning den 10. november 2011. December 2011 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 11. januar 2017 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2014 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg Kommune ved

Læs mere

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Madservice - februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Organisering... 4 1.3 Materialets opbygning... 4 1.4 Opgavens omfang...

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Aktivitetscentret i Ørsted Sygehusvej 27B i Ørsted Dato: Tirsdag den 3. november 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh

Læs mere