[Skriv dokumentets titel] DANCON ISAF 14. august februar 2013 INFORMATIONSFOLDER FOR FAMILIE OG PÅRØRENDE. Juni 2012 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[Skriv dokumentets titel] DANCON ISAF 14. august 2012 - februar 2013 INFORMATIONSFOLDER FOR FAMILIE OG PÅRØRENDE. Juni 2012 Side 1"

Transkript

1 [Skriv dokumentets titel] DANCON ISAF 14 august februar 2013 INFORMATIONSFOLDER FOR FAMILIE OG PÅRØRENDE Juni 2012 Side 1

2 Chefen har ordet Kære pårørende Inden længe drager Det Danske Kontingent, (DANCON), ISAF 14 af sted til Helmandprovinsen i Afghanistan. Opgaven er primært træning, uddannelse, rådgivning og at yde støtte til den afghanske hær og politi, så de kan skabe sikkerhed for den lokale befolkning. DANCON ISAF 14 består af enheder fra kaserner over hele Danmark. Vi vil være indsat mange forskellige steder i Helmand, men vi vil alle arbejde mod et fælles mål at afghanerne selv kan overtage ansvaret for deres land. Vi er nu i fuld gang med at forberede os bedst muligt til udsendelsen. Men ISAF 14 består ikke kun af udsendte soldater, men i høj grad også af jer som bliver herhjemme. I er en meget vigtig del af holdet. Familiens opbakning og støtte er uvurderlig for soldaten. Støtten medvirker til at opretholde livsmodet og er samtidig afgørende for, at vi fagligt kan præstere det bedste, vi har lært. Lad mig dog understrege, at udsendelsen i langt de fleste tilfælde styrker soldaten som menneske. Arbejdet i Afghanistan er ikke uden risiko. Vi vil gøre alt for at undgå skader undervejs, men uvisheden kommer vi ikke af med. Den byrde kommer til at veje tungest på jer, der går herhjemme. Vi vil via åben og hurtig kommunikation gøre vores bedste for at holde jer underrettet for at mindske det naturlige savn og usikkerhed. Formålet med denne folder er at give jer et overblik over, hvor jeres søn/datter/ mor/far/kæreste/ægtefælle eller gode ven skal hen, og i hvilken ramme soldaten skal løse sin opgave. Den giver også en oversigt over, hvordan I kan komme i kontakt med forsvaret og soldaterne, mens vi er udsendt. Folderen skal ses som et supplement til de pårørendearrangementer, som I enten allerede har været til, eller i den nærmeste fremtid vil blive tilbudt at deltage i. Jeg håber, at I vil finde folderen anvendelig. Afslutningsvis vil jeg nævne, at jeg naturligvis ikke kan udelukke, at der vil forekomme ændringer for så vidt angår opgaver og organisation, når vi lander i Afghanistan. Det er vi trænet til at håndtere. Med venlig hilsen Kresten Hedegård oberst Chef DANCON ISAF 14 Juni 2012 Side 2

3 INFORMATION OM AFGHANISTAN Geografi og klima Afghanistan er et af verdens fattigste lande. Landet er km2 (ca. 12 x Danmarks størrelse) og har en anslået befolkning på ca. 28 mio. mennesker. Landet består af 34 administrative provinser. Hovedstaden i Afghanistan er Kabul, hvor regeringen, såvel som NATOs International Security Assistance Force (ISAF) hovedkvarter, er placeret. Valutaen i Afghanistan er Afghani (November: 2011: 1 US $ = 43 afghani). I Afghanistan findes mange naturlige ressourcer: Naturgas, olie, kul, kobber, krom, talkum, svovl, bly, zink, jernmalm, salt, ædle og halvædle stene. De fleste ressourcer bliver dog ikke udnyttet, primært pga. den meget dårlige infrastruktur. Hovederhvervet er landbrug (60 %). Afghanistan eksporterer opium (illegalt), frugt og nødder, håndvævede tæpper, uld, ædle og halvædle stene. Nogle af de store udfordringer for landet og befolkningen er fattigdomsbekæmpelse, opbygning af infrastruktur samt fjernelse af landminer. Helmand-provinsen, hvor størstedelen af de danske soldater skal være, ligger mellem Nimruz-provinsen og Kandahar-provinsen, der er et meget fattigt område med udbredt analfabetisme. Gennem hele Helmand-provinsen løber Helmandfloden fra Kajakisøen i nord og helt ind i Iran. Størstedelen af befolkningen i Helmand lever langs floden, der skaber grundlag for dyrkning af afgrøder. Områderne langs Helmandfloden kaldes også Green Zone (Den Grønne Zone). Den vigtigste by i Helmand-provinsen er provinshovedstaden Lashkar Gar. Herudover er der en række byer i provinsen, hvoraf de vigtigste er Gereshk Sangin, Kajaki, Now Zad, Garmsir og Musa Qala. Helmand-provinsen består af 13 distrikter, og der bor ca mennesker. Selve provinsen er ca. 1½ gang så stor som Danmark. Juni 2012 Side 3

4 INFORMATION OM AFGHANISTAN Større etniske grupper i Afghanistan: - Pashtuner % - Tadjiker 25 % - Hazara er 9 % - Usbeker 7 % - Turkmener 1,5 % - Balucher 5 % - Andre 7-12,5 % Afghanistan har de seneste år været præget af udbredt tørke. Der er store temperaturudsving mellem sommer og vinter. I lavlandet kan sommertemperaturen nå op på 50 C (maks. temperatur nås i juli måned), mens vintertemperaturen i højlandet kan komme ned på omkring -25 C. Ved Helmand floden, som ligger ca. 850 m over havet, ligger udsvingene fra ca. 5 C om vinteren til over 45 C om sommeren. Vinteren er i perioden november til marts måned. Hovedsprogene er pashto og dari, som begge er indoeuropæiske sprog altså sprog fra samme sprogstamme som vores. Ca. 80 % af hele befolkningen kan tale dari, men i den sydlige Helmand-provins er pashto det mest udbredte sprog. Juni 2012 Side 4

5 HISTORIE Durrani s rige ( ): : Ahmed Shah Durrani etablerer sit imperium med hovedsæde i Kandahar. Ahmed Shah (pashtuner) blev valgt til konge og konsoliderede gennem sin regeringstid stort set det område, vi i dag kender som Afghanistan : Afghanistans hovedsæde flyttes fra Kandahar til Kabul. I det meste af perioden hersker der borgerkrig i landet, pga. interne stridigheder i Durrani familien. Europæisk indflydelse i Afghanistan ( ): Afghanistan bliver en del af The Great Game, hvor primært Storbritannien og Rusland forsøger at udvide deres interessesfærer i Asien. Storbritannien ønsker kontrol over Afghanistan for at kunne blokere for Ruslands muligheder for adgang til Det Indiske Ocean : Første krig mellem Afghanistan og Storbritannien. Storbritannien erobrer indledningsvis Afghanistan, men kan ikke opretholde kontrol med landet. Fredsaftale indgås i : Anden krig mellem Afghanistan og Storbritannien. Denne krig bringer Amir Abdur Rahman på tronen, støttet af Storbritannien. I hans regeringstid ( ) etableres de grænser, vi i dag kender som Afghanistans. Briterne bevarer frem til 1919 en vis kontrol med Afghanistans udenrigspolitik. Under første verdenskrig forbliver Afghanistan neutral på trods af afghanske oprør mod briterne langs grænsen til Indien. Juni 2012 Side 5

6 HISTORIE OG NYE MÅL 1919: Tredje krig mellem Afghanistan og Storbritannien. Kong Habibullah bliver myrdet i 1919, formentligt af antibritiske familiemedlemmer. Kong Habibullah s søn, Amanullah Khan, angriber samme år Indien. De krigstrætte briter opgiver herefter deres kontrol med Afghanistan, da de underskriver Rawalpindi-traktaten i august Afghanistans nyere historie ( ): Afghanistan er uafhængigt kongedømme Republikken Afghanistan etableres ved Daud Khan : Russerne tager magten i Afghanistan ved et kup. I løbet af december 1978 besætter Sovjetunionen Afghanistan, men opnår aldrig den fulde kontrol over landet. I 1989, efter 10 års krig, trækker Sovjetunionen sine tropper ud af landet. Borgerkrig og Taleban ( ): : Da Sovjetunionen forlader Afghanistan kastes landet ud i en blodig borgerkrig. I 1992 tager Mujahidinbevægelsen magten, hvorefter landet kastes ud i lovløshed og anarki. 1994: Taleban tager magten i det sydlige Afghanistan. Indledningsvis vinder Taleban befolkningens sympati, fordi de er i stand til at skabe en vis form for lov og orden : Taleban tager magten i Kabul i 1996, hvor Islamisk Sharia lov hurtigt indføres. Fra 1998 og frem bomber USA aktivt militære træningslejre i landet, som er drevet af Taleban og Al Qaeda. Umiddelbart efter angrebet på World Trade Centre i USA den 11. september 2001 iværksættes den amerikansk ledede Operation Enduring Freedom (OEF) med det formål at nedkæmpe Taleban og Al Qaeda samt fange Osama bin Laden : Ved FN-resolution nr (2001) oprettes International Security Assistance Force (ISAF), der indledningsvis indsættes snævert omkring Kabul. I 2003 overtager NATO ISAF-opgaven (FNresolution 1510/2003), hvor mandatet udvides til at dække hele Afghanistan. På et NATO møde i december 2005 blev det besluttet at udvide ISAFs operationsområde i løbet af 2006 til også at omfatte den sydlige og østlige del af Afghanistan. Danmark støttede fra medio 2006 denne udvikling ved at udsende danske soldater under ISAFledelse og britisk kommando - til Helmand-provinsen for at støtte udbredelsen af demokrati og sikkerhed i det sydlige Afghanistan. Det danske bidrag til udviklingen i Afghanistan omfatter således i dag få danske soldater i hovedstaden Kabul samt hovedstyrken i det sydlige Afghanistan. Den 10. maj 2007 fremsatte udenrigsministeren et forslag til en Juni 2012 Side 6

7 HISTORIE OG NYE MÅL, HELMANDPLANEN folketingsbeslutning om styrkelse af det danske bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke. Forslaget blev vedtaget den 1. juni. I folketingsbeslutningen står der: Den NATO-ledede ISAF-styrke har siden oktober 2006 bistået den afghanske regering med at varetage sikkerheden i hele Afghanistan, herunder gennem de såkaldte Provincial Reconstruction Teams (PRT), som er indsat i de fleste af Afghanistans provinser. Styrkerne skal sikre udbredelsen af den afghanske centralregerings myndighed til hele Afghanistan, understøtte sikkerhedsreformarbejdet, herunder afvæbning og demobilisering af væbnede grupper med henblik på at reintegrere dem i det afghanske samfund, og bistå med at skabe sikre omgivelser, som kan bane vejen for genopbygningsindsatsen. Indsatsen gennemføres i samvirke med nationale, regionale og lokale politiske, militære og religiøse ledere, med henblik på at lade disse overtage sikkerheden i landet. Styrkerne samarbejder ligeledes med andre internationale organisationer Nye mål: Helmand-planen Folketinget og regeringen har vedtaget den såkaldte HELMAND PLAN. DANCON, ISAF 14 er en del af planen, der handler om fremtiden for den danske indsats i Afghanistan. Målet er, at Danmark efter 2014 ikke længere har kampsoldater i landet. Overordnet set opdeles ISAF 14 således i enheder, der løser kampopgaver, og en række træningsenheder. ISAF 14 kommer i alt til at bestå af ca. 600 mand. DANCON skal samlet set primært arbejde med træning og uddannelse af de afghanske enheder. Her er de afghanske sikkerhedsstyrker hæren (Afghan National Army, (ANA)), politiet (Afghan National Police, ANP)) og det lokale politi (Afghan Local Police, ALP)) et særligt fokusområde i den kommende tid. DANCON, ISAF 14 kører således videre med skoleenheden, (kapacitetsopbygningsenheden), der skal træne, uddanne, rådgive og støtte de afghanske sikkerhedsstyrker. Ligeledes udsendes fortsat et polititræningshold på seks civile betjente til Helmand for at undervise i basale politikompetencer i samarbejde med soldater fra militærpolitiet, læs mere på de følgende sider. Det Danske Kontingent opererer nu udelukkende i britisk ansvarsområde uden eget ansvarsområde, sammen med en britisk kampgruppe og en række andre udenlandske enheder i Helmand-provinsen. HELMAND-PLANEN Fokus på træning, uddannelse, rådgivning og støtte til de afghanske sikkerhedsstyrker. Juni 2012 Side 7

8 Danske og britiske kvindelige soldater fra Civil - Militær samarbejdsenheden og Sanitetsenheden har gennemført et kvindeprojekt i Gereshk by og har samlet kvinderne til et afskedsfoto. Samlet set udgør alle udsendte på ISAF 14 Det Danske Kontingent (DANCON). Ved DANCON, ISAF 14 indgår der i store træk følgende enheder: Stab DANCON (ST/DANCON) Stab DANCON er placeret i Camp VIKING, der er en lille dansk lejr i Camp Bastion. I alt består staben af godt 20 stabsmedarbejdere. Stabens opgave er at støtte Chef DANCON, oberst Kresten Hedegård. Stabens arbejde omfatter følgende overordnede områder: Administration, efterretningstjeneste, operationer/rapportering og logistik. Udover disse arbejdsområder er der tilknyttet en række funktionelle specialister, der rådgiver chefen i lægefaglige-, pressemæssige-, religiøse-, og militærjuridiske spørgsmål. Kapacitetsopbygningsenhed (KOBENH) eller Military Capacity Building Unit (MCBU) Kapacitetsopbygningsenheden, i daglig tale kaldet KOB-enheden, udgør skole- og træningsenheden i det danske styrkebidrag. KOBENH har til opgave at rådgive og vejlede ( mentorere ) de afghanske sikkerhedsstyrker. KOBENH under-enheder opererer fra henholdsvis Camp Price ved Gereshk by, en mindre lejr i selve Gereshk by samt i Camp Bastion, hvor vi rådgiver og vejleder med uddannelsesaktiviteterne og driften af den afghanske skole Regional Military Training Center (RMTC), en del af Camp Shorabak, der huser både hovedkvarterer, operative enheder samt skole- og uddannelsesenheder, tilhørende den afghanske hær. Training Mentoring and Liason Teamet (TMLT) Training Mentoring and Liason Teamet, til daglig blot kaldet TMLT, er tilknyttet den afghanske hærs (RMTC) i Camp Shorabak. Det afghanske RMTC uddanner soldater til den afghanske hær, og vi bistår med at rådgive de afghanske officerer og instruktører i deres planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelsen. Mere specifikt rådgiver og vejleder vi både den daglige uddannelse, samt den langsigtede planlægning og udvikling af RMTC et i planlægning og styring af bl.a. administration, logistik, byggeprojekter, kommunikation med diverse signalmidler, uddannelsesvirksomhed, varetagelse af bevogtning og sikkerhed, læse- og skrivekurser, uddannelse af næstkommanderende for delinger, gruppeførere, Juni 2012 Side 8

9 grundlæggende rekrutuddannelse, skydeuddannelse og sanitetstjeneste. Hertil kan komme en række øvrige kurser i fx anvendelse af PC- og IT -systemer, engelskundervisning m.v. For at kunne løse de mange forskellige opgaver er vi sammensat af 36 personer med mange forskellige kompetencer fra både hæren, søværnet og flyvevåbnet. En del af os har tidligere været udsendt i lignende funktioner i både Afghanistan, Irak, på Balkan samt i Afrika. TMLT vil blive indkvarteret i Camp Tombstone, der er nabolejr til Camp Shorabak, samtidig med at den er en del af hovedlejren, Camp Bastion, og Camp Leatherneck også kendt som BSL (Bation/Shorabak/Leatherneck). Parade-, undervisnings- og eksercerpladsen i Camp Shorabak. De afghanske soldater hviler efter en 10 Km march. Police Operational Mentor and Liaison Team (POMLT) Police Operational Mentor and Liaison Teamet har til opgave at støtte opbygning af det afghanske politi, (Afghan National Police, ANP) i samarbejde med dansk civilt politi. POMLT gennemfører uddannelse af afghanske politibetjente på politistationen i Gereshk, gennemfører patruljer med ANP og fører tilsyn med ANP check-points i Gereshk. POMLT består af tre sikringssektioner af 16 mand, ni sergenter fra militærpolitiet og tre officerer, seks danske politifolk og en tolk. POMLT vil primært blive indkvarteret i Camp Price. POMLT kører i Eagle IV, et pansret hjulkøretøj med tungt maskingevær monteret i en våbenstation på taget af bilen (Se side 18 for billede af Eagle IV). Juni 2012 Side 9

10 En ANA soldat ved den afghanske hærs RMTC i Camp Shorabak modtager IT-undervisning. Kurset gennemføres af en dansk officer og er meget populært og eftertragtet blandt såvel de unge som de ældre soldater og officerer ved RMTC et. Kommandodelingen /KOBENH (KDODEL/KOBENH) KDODEL består af kommandosektionen og forsyningssektionen. Vi skaber rammerne for resten af KOBENH virke ved at sørge for alle de praktiske forhold omkring dennes eksistens: Arbejdstid, løn, orlov, forhold ved sygdom, ammunition, gas, vand, uniformer, faciliterer reparation af køretøjer og diesel til bilerne med mere. Kort sagt alt det som binder enheden sammen til en velfungerende militær enhed med gode arbejdsforhold i trygge rammer. Den daglige drift af KOBENH område i Camp Tombstone, ligger også hos KDODEL. KOBENH bor i Camp Tombstone som resten af enheden, og arbejder primært fra denne lokation. Vedligeholdelsessektion er dog placeret i Camp Price, da værkstedet her giver langt bedre arbejdsforhold for mekanikerne. Sikrings og eskortesektionen /KOBENH (SIK/ESKSEK/KOBENH) SIK/ESKSEK er en sektion bestående af 16 mand. SEK har mange forskellige opgaver, eksempelvis: - Eskorte af Very Important Persons (VIP), - Eskorte af lastbiler der medbringer vand, mad, diesel, ammunition og andet materiel, for at tilsikre at vore enheder er klar til at løse deres opgaver, - Opretholde et beredskab i lejren, således vi kan rykke ud, hvis der opstår en trussel overfor vore kollegaer i eller omkring lejren. - Sikring af mentorer samt sikring af større parader på RMTC. SEK bor i den danske del af Camp Bastion, der kaldes Camp Midgaard, Danelagen Lines. Juni 2012 Side 10

11 Viking kompagniet (VIKING-COY) Kompagniet (KMP) er et panserinfanterikompagni med 129 soldater på jorden i Afghanistan. Kompagniet er opstillet på Dragon kasernen i Holstebro under Jydske Dragonregiment. Viking kompagniet er et professionelt kompagni, der efter hjemkomsten vil fortsætte i Holstebro og skal være klar til næste mission august KMP består overordnet af en kommandodeling, som varetager administration, vedligeholdelse og logistik og tre kampdelinger (fire under uddannelsen herhjemme) med enten infanterikampkøretøjer, pansrede mandskabsvogne eller de nye minebeskyttede lastbiler kaldet MRAP (Mine Resistent Ambush protected Vehicle). Under uddannelsen hjemme i Danmark har der været flere soldater i enheden, da kompagniet er så heldig at have en ekstra deling til at gennemføre opgaveløsningen under leaveperioden. Det betyder, at der forventeligt hele tiden vil være tre kampdelinger i missionsområdet. Kompagniet er varslet at skulle bo i FOB Price. Kompagniet kan dog arbejde fra alle tænkelige steder og under mere primitive forhold. Det er VIKING-COY opgave at være fleksible i forhold til, hvor der er brug for det. Kompagniet er underlagt en britisk chef, der uddeler opgaver, og VIKING-COY arbejder i rammen af en britisk battle group. Viking kompagniet løser opgaver, som omfatter hele det militære opgavespektrum lige fra dagligdagsuddannelse og samarbejde med de afghanske sikkerhedsstyrker over fælles patruljer og fælles operationer til deciderede kampopgaver. Soldaterne evner hele opgavespektret og arbejder målrettet mod, at afghanerne selv skal kunne overtage sikkerheden i området, når de danske kampstyrker er væk. Patrulje i Green Zone øst for Gereshk. Juni 2012 Side 11

12 Kampvognsdelingen (LOKE) Delingen består af tre kampvogne og en pansret mandskabsvogn eller en MRAP, alle bemandet med erfarne, professionelle soldater fra Jydske Dragonregiment. Kampvognenes primære bevæbning er en 120mm kanon med en rækkevidde helt ud til seks km med lidt forberedelse. Kanonen kan skyde med en række forskellige ammunitionstyper og er kendetegnet ved en meget stor præcision. Desuden har kampvognen et yderst præcist tårngevær (maskingevær der sidder ved siden af kanonen), der kan virke ud til 1600 m. I modsætning til artilleripjecer (kanoner) skyder kampvognskanonen direkte på sit mål ligesom et gevær, og kampvognene skal derfor ikke ledes ind på målet af en observatør, men kan skyde selvstændigt, så snart de får øje på fjenden. Til at finde fjenden bruger kampvognene avancerede optiske og termiske sigtemidler, som virker lige så godt i mørke som i dagslys. Oprindelig blev kampvognene sendt til Afghanistan for at nedkæmpe fjenden med mindst mulig fare for skader på civile og deres ejendom samt yde en præcis støtte til infanteriet på jorden. Siden de ankom, har Taleban dog fået så stor respekt for dem, at tilstedeværelsen af kampvogne så godt som altid betyder, at det ikke kommer til kamp. Dermed gør kampvognene også en stor forskel for soldaternes sikkerhed. Kampvognsdelingen løser mange opgaver i og omkring Helmand-provinsen, hovedsaglig som force-protection, hvor egne enheder støttes/sikres, det være sig danske, britiske, amerikanske eller afghanske styrker. Kampvognsdelingen bor hovedsagelig i MOB Price, men flytter en del rundt, når opgaver skal løses. Juni 2012 Side 12

13 Ammunitionsrydningssektionen (EODSEK) EODSEK består af 12 mand + en hund, der er inddelt i en searchgruppe, en rydningsgruppe (IEDD) og en våben efterretningsspecialist (WIS). EODSEK har ikke nogen fast lejr, da den er afgivet til den britiske EOD og SEARCH TASK FORCE, så den danske EODSEK indsættes på lige fod med de britiske hold, der hvor der er behov.- EODSEK opgave er at finde og uskadeliggøre improviserede bomber (IED er) såkaldte vejsidebomber. Så når en enhed har fundet noget, de mistænker for at være en IED, rykker EODSEK ud. Searchgruppen sikrer, så der ikke er flere IED er i området, inden rydningsgruppen rykker frem og uskadeliggør IED en. EODSEK er også uddannet til indsættelse i forbindelse med search-operationer, hvor formålet kan være at finde IED produktionsfaciliteter, våben eller beviser mod mistænke. Pansret køretøj, MRAP, der anvendes ved forskellige ISAF 13 enheder. Køretøjet er et såkaldt Mine Resistent Ambush Protectet køretøj, heraf navnet MRAP. Juni 2012 Side 13

14 Militærpolitiet (MP) Militærpolitiets bidrag består af to dele, selve militærpolitidetachementet (MPDET) med otte personer og en POMLT enhed med ni mand, som forestår træning af det lokale politi. Se side 9 for info om POMLT enheden. MP er en mellemting mellem soldater og politifolk. MP ere er trænet ligesom alle andre soldater, men har derudover en supplerende uddannelse inden for politifaget. MP er i missionen for at sikre retssikkerheden for de danske soldater og gennemføre efterforskning på vegne af Forsvarets Auditørkorps. Disse undersøgelser finder blandt andet sted i forbindelse med: Skade på civile, tilskadekomne danske soldater, evt. overtrædelse af gældende love og bestemmelser, evt. brud på internationale konventioner. Derudover opretholder vi lov, orden og disciplin. Ud over denne efterforskning støtter MP også det danske kompagni under den britiske kampgruppe, når de løser operative opgaver, f.eks. i forbindelse med tilbageholdelse af mistænkte. Stab og Logistikkompagniet (ST&LOGCOY) ST&LOGCOY består af en række specialister, som alle understøtter kampsoldaternes opgaveløsning. Stab og logistikkompagniet består af 193 mand, som er fordelt på de forskellige baser i området. De enkelte enheder under stab og logistikkompagniet er beskrevet nedenfor: Kommandodelingen Kommandodelingen er kimen i stab og logistik kompagniet. Delingen består af 11 mand. Her er chefen og næstkommanderende for stab og logistikkompagniet placeret, og der er endvidere en kommandosektion og en forsyningssektion. Delingen er opdelt i henholdsvis Camp Bastion og i Camp Price. Delingens opgave er, at give soldaterne det bedst mulige grundlag for deres opgaveløsning. Kommandosektionen sørger for alt administrativt omkring personellet, herunder løn, arbejdstid, rejser osv. Forsyningssektionen sørger for, at alle stab og logistiskkompagniets enheder får de materielgenstande, de måtte behøve. Reparationsdelingen Reparationsdelingen består af 29 folk og er primært placeret i Camp Bastion. Delingen har et fremskudt element i Camp Price. Delingen består af en række mekanikere, som har til opgave at udføre eftersyn samt reparationer på alt materiel i hele DANCON. Til at hjælpe sig med denne enorme opgave er REPDEL støttet af 13 mekanikere fra firmaet SUPREME. Disse kommer fra forskellige nationer og har hjulpet de danske styrker gennem en årrække. Endvidere får REPDEL støtte af tre mekanikere fra United States Marine Corps. Juni 2012 Side 14

15 Værkstedsområde i Camp Bastion. Transport og bjærgningsdelingen Transport og bjærgningsdelingen består af ca. 25 soldater og er primært placeret i Camp Bastion. Bjærgningssektionen (BJSEK) kan være placeret i Camp Price afhængig af situationen og behovet. Delingen har to kernekompetencer. Den ene er transporttjeneste. Det vil sige vejtransport af alt materiel fra Camp Bastion til, hvor end danske soldater ellers måtte opholde sig i området. Transportdelingen kan transportere stort set alt det kan være mad, vand, ammunition, brændstof, post, personel, køretøjer osv. Den anden kompetence er bjærgning. Skulle et køretøj køre fast, er det bjærgningssektionen, der sørger for at få køretøjet fri igen, så opgaveløsningen kan fortsættes. Den ene af bjærgningsgrupperne vil ofte være placeret ved enten Bravokompagniet eller kampvognsdelingen. Danske og britiske forsyningskøretøjer holder pause i lejr/camp inden viderekørsel. Juni 2012 Side 15

16 Sanitetsdelingen Sanitetsdelingen består af ca. 25 medarbejdere, herunder et antal læger og sygeplejersker. Sanitetsdelingen har til opgave at forestå den almindelige lægetjeneste i baserne, således at en syg soldat altid hurtigt får den rette behandling. Delingen har en række specialuddannede soldater, der har fået en lang og grundig sanitetsfaglig uddannelse. Der er sanitetssoldater med på opgaveløsningerne, således de, såfremt en soldat skulle blive såret, hurtigt kan træde til, yde livreddende førstehjælp, stabilisere og sørge for evakuering af soldaten til felthospitalet i Camp Bastion. Delingen kan endvidere uddanne de afghanske styrker i førstehjælp mv. Ildstøttedetachementet (ILSTDET) Overordnet set støtter ILSTDET kampunder-afdelingerne direkte, nemlig med et Tactical Air Control Party (TACP), et Artilleri Observatør-hold (AO-hold), et ubemandet droneflyvningshold, kaldet UAS-hold, og en morter sektion. Detachementets opgaver spænder over planlægning af og indsættelse af artilleri, morterer, raketkastere, fly og helikoptere. Herudover kan UAS levere live billeder og film i "fugleperspektiv", således at kampunderafdelingen kan undersøge områder uden at udsætte deres soldater for unødvendig fare. Normalt er TACP, AO-hold og UAS placeret sammen med VIKING-COY. Morter sektionen er tildelt VIKING-COY, som en støtteenhed og fungerer dermed som kompagniets eget ildstøttemiddel. Enheden er på ca. 20 soldater. Morter afskyder granat til støtte for indsat enhed. UAS, minidrone. CIMIC, Civilt- Militært samarbejde (CIMIC) CIMIC Support Teamet (CST) består af to medarbejdere, der som udgangspunkt er placeret i Camp Price. CST skal overordnet understøtte en gunstig udvikling gennem et målrettet samarbejde med lokalbefolkningen, de afghanske sikkerhedsstyrker og andre aktører. CST skal herunder arbejde med kapacitetsopbygning i området til støtte for de afghanske myndigheder og sikkerhedsstyrker samt egne enheder. Dette kan være mindre og større genopbygnings-projekter, hvor et tæt samarbejde med lokale aktører finder sted. CST skal, i samarbejde med andre ISAF enheder, ligeledes have kontakten til lokalbefolkningen, herunder håndtere eventuelle erstatningssager. Juni 2012 Side 16

17 Ingeniør Detachementet (IGDET) Detachementet består af 54 soldater. Detachementet er opdelt med en Panser Ingeniør Deling (IGDEL), et Panseret Minerydning Køretøj (PNMIRK) og en Lejr Gruppe. Panser Ingeniør Delingen består af fire grupper og en deltrop, i alt 36 mænd og kvinder. Derudover uddannes en ekstra gruppe på otte soldater, som skal fungere som leave afløsning. Delingen kan løse opgaver som spænder fra kampingeniøropgaver til konstruktionstjeneste fx bygge en bro. Det Panseret Minerydning Køretøj består af en besætning på tre medarbejdere, som primært har til formål at gennembryde terrænet, det gør de ved anvendelse af deres påmonterede plov. Delingen og PNMIRK opererer primært fra Camp Price. Lejrgruppen, som er placeret i Camp Bastion, består af fem soldater, som primært har til opgave at gennemføre drift af lejrene dvs. el, vand og varme/aircondition. Til sidst er der Detachement troppen, som består af to medarbejdere, som er ingeniørofficeren og counter improviseret explosive device (CIED) instruktøren, som arbejder med, hvordan soldaterne kan identificere og dermed undgå vejsidebomber. Detachement troppen vil være placeret i Camp Price. Elektronisk Krigsførelses Detachement (EWDET) Elektronisk krigsførelse Detachementet har til formål at udnytte de elektroniske signaler og impulser, som en modstander udsender, samt yde beskyttelse af egne enheder for egne enheder. Elektronisk opklaring kan ske på forskellige måder, der alle har til formål at aflytte og pejle (stedfæste) modstanderens/fjendens kommunikation og placering. Kommunikations Detachementet (CISDET) CISDET er en enhed på 14 soldater, som sørger for, at alle signalmidler og netværk, såvel internt i missionsområdet som hjemad, kontinuerligt virker. Dette gøres både fra Camp Bastion og Camp Price, hvor de såkaldte CIS-Centre betjenes af ti kommunikations- og IT eksperter, som således sikrer, at alle signalmidler og computernetværk virker. De resterende fire medlemmer af detachementet håndterer bl.a. koder, IT-sikkerhed, fysisk sikkerhed, og beskyttelse af soldaterne mod vejsidebomber. Field HUMINT Team (FHT) FHT opgave er at bibringe egne styrker viden om sikkerhed, politik, økonomi og se ændringer i Afghanistan i det britiske ansvarsområde. Opgaven løser FHT gennem kontakt med lokalbefolkningen, politikere og erhvervsdrivende. Det Nationale Støtte Element (NSE) NSE er en selvstændig enhed placeret i Camp Bastion. Herudover har NSE en terminalgruppe placeret i Kabul. NSE består af 32 soldater. Personelmæssigt spænder afdelingen vidt, fra en civil kasseassistent over reservedels-ekspedienter, til logistiksoldater, der håndterer fly og depotbeholdninger. Den vigtigste opgave for NSE er at formidle logistisk Juni 2012 Side 17

18 støtte til alle danskere i Afghanistan, civile som militære. Helt konkret betyder det, at NSE i samarbejde med Danske Internationale Logistik Center i Vordingborg (DANILOG) sørger for at tilvejebringe og transportere det materiel og de soldater, der skal bruges for, at missionen i Afghanistan kan holdes kørende. NSE opfatter sig selv som værende en servicevirksomhed, som døgnet rundt gør, hvad de kan for at understøtte soldaterne. Succeskriterier er, at materiel leveres rettidigt, at soldaterne transporteres til Afghanistan og rundt i Afghanistan på så hensigtsmæssig en måde som muligt, og at man ved henvendelse til NSE får en god oplevelse af service. En af de opgaver, som bliver prioriteret højt, er, hvis en soldat af en eller anden årsag skal hurtigt hjem til sine pårørende. Her kaster NSE, hvad de måtte have i hænderne og sørger for, at den enkelte kommer hurtigst muligt hjem - hvad end det er med danske eller udenlandske fly. STABSELEMENT Combined Force Nahr-E-Saray. (STELM/CF NES(N)) DANCON kampenheder er på hold 14 underlagt en britisk bataljon og dermed britisk ledelse. DANCON afgiver derfor et stabselement bestående af officerer og befalingsmænd til støtte for den britiske bataljonsstab. Stabselementet bliver en integreret del af den britiske bataljonstab, som bl.a. får til opgave at planlægge for og føre de danske enheder. Den engelske bataljon, der udgør CF NES (N) er 40 Commando, Royal Marines som tidligere har været udstationeret i hhv. Irak og Afghanistan. Eagle IV, pansret hjulkøretøj. Anvendes ved ISAF 14 bl.a. ved CIMIC og POMLT enhederne. Juni 2012 Side 18

19 Joint Operation Base (JOB) Camp Bastion JOB Camp Bastion ligger ude i ørkenen langt fra byer og floder. Netop på grund af sin øde beliggenhed bliver lejren betragtet som et relativt sikkert sted, hvor vi normalt kan bo i fred og ro. Camp Bastion er nu hovedlejr for Det Danske Kontingent. De danske lejrafsnit Viking og Midgaard udgør tilsammen det, vi kalder Danelagen Lines. Den danske del af Camp Bastion udgør kun en lille del af den samlede lejr, der er enorm. Alene amerikanerne har placeret ca mand i lejren. Samtidig har Camp Bastion egen lufthavn, hvor fly og helikoptere lander og letter i en tilsyneladende uendelig strøm. Den danske lejr er veludbygget, og det betyder, at der er taget hensyn til en vis komfort og velfærd, såsom tv, indkøb og bibliotek, men også ting som brandsikkerhed og miljømæssig korrekt håndtering af affald. I lejren er der mulighed for bl.a. internet, tv samt vægttræning i motionsrum. Der er også en lille PX (købmand), hvor soldaterne kan forsyne sig med alt fra tandpasta til slik. Main Operation Base (MOB) Camp Price MOB Price ligger ca. en times kørsel fra Bastion mod øst af Highway 1. Lejren ligger i udkanten af byen Gereshk og tæt på Helmandfloden, men er trods dette at betragte som relativt sikkert område. Price er en betydelig mindre lejr end Camp Bastion, men er alligevel en god lejr med et hav af muligheder. Generelt er der de samme velfærdsfaciliteter til rådighed her som i Camp Bastion. Hvert beboelsestelt har egne toiletter og baderum. Endvidere er der en spisesal, hvor alle måltider indtages. Der bliver serveret et bredt udvalg af varme retter, så selv den mest kræsne kan få sig et måltid mad. Indgangen til den danske del af JOB Camp Bastion, Danelagen Lines Indgang til Camp Price På kortet, side 21, kan du se et kort med lejrenes placering. Juni 2012 Side 19

20 Kig ud over Camp Bastion KFUM soldaterhjem i Camp Bastion Indkvarteringsgaden i Camp Price Indkvarteringstelt til ca. otte soldater Fritidsområde i Camp Bastion I tilknytning til beboelsesteltene findes toiletter og badefaciliteter Juni 2012 Side 20

Flagdag for femte gang

Flagdag for femte gang www.hod.dk Officerernes Fagblad 05 oktober 2013 Flagdag for femte gang Hvor går man hen hvis man er whistleblower? Mange indlæg på debatsiderne 2 nr. 05/2012 Leder PROTECTION. MOBILITY. Pansret Mandskabsvogn

Læs mere

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19 44. årgang # 06 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter UNMISS, Sydsudan Side 4-6 Dansk formand - skab i BNBB Side 18-19 Indhold #06 3... Leder: Veteran-arbejde 4... Beretning

Læs mere

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt: STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Læs mere

LILLE FLÅDE HVAD NU? Af flotilleadmiral (pens.) Niels Chr. Borck

LILLE FLÅDE HVAD NU? Af flotilleadmiral (pens.) Niels Chr. Borck LILLE FLÅDE HVAD NU? Af flotilleadmiral (pens.) Niels Chr. Borck Som det vil være medlemmerne af Søe-Lieutenant-Selskabet og læserne i øvrigt af dette tidsskrift bekendt, indsendte flotilleadmiral Niels

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Den politiske kriger. Arbejdshæfte til Militær etik og ledelse i praksis

Den politiske kriger. Arbejdshæfte til Militær etik og ledelse i praksis Den politiske kriger Arbejdshæfte til Militær etik og ledelse i praksis Den politiske kriger FORSVARSAKADEMIET 2010 Katrine Nørgaard Den politiske kriger Forsvarsakademiet Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Strategi for den danske indsats mod pirateri og væbnet røveri til søs 2015-2018 Marts 2015 Udgiver: Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448

Strategi for den danske indsats mod pirateri og væbnet røveri til søs 2015-2018 Marts 2015 Udgiver: Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 Udenrigsministeriet Justitsministeriet Forsvarsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI OG VÆBNET RØVERI TIL SØS 2015-2018 Strategi for den danske indsats

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Laura Emdal Navne Marie Brandhøj Wiuff PUBLIKATION OKTOBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100 København

Læs mere

Hvor skulle vi vide det fra? En undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information

Hvor skulle vi vide det fra? En undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information Hvor skulle vi vide det fra? En undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Asyl & Samfund Borgergade 10, 3. sal 1300 København K Forfattere:

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014

Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014 Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan Færdig Blad 1 2014.indd 1 12/13/2013 10:15:32 AM UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster

Læs mere

Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten?

Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? Henrik Jedig Jørgensen Henrik Ø. Breitenbauch Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? Oktober 2008 Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? Dansk Institut for Militære Studier Oktober 2008 Abstract Denne

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Når du først er afsted, er der kaos. Claus Bakke står i spidsen for felthospitalet i Afghanistan: SKAL, SKAL IKKE KARMALEDELSE LEV LIVET NU

Når du først er afsted, er der kaos. Claus Bakke står i spidsen for felthospitalet i Afghanistan: SKAL, SKAL IKKE KARMALEDELSE LEV LIVET NU NR 3 10/09 SKAL, SKAL IKKE Gør lederuddannelse dig til en bedre leder? KARMALEDELSE Christian Stadil forener buddhisme og benhård business LEV LIVET NU På hospice sætter patienterne dagsordenen Claus Bakke

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror Vi lever i en verden, hvor voldelige kræfter vil

Læs mere