[Skriv dokumentets titel] DANCON ISAF 14. august februar 2013 INFORMATIONSFOLDER FOR FAMILIE OG PÅRØRENDE. Juni 2012 Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[Skriv dokumentets titel] DANCON ISAF 14. august 2012 - februar 2013 INFORMATIONSFOLDER FOR FAMILIE OG PÅRØRENDE. Juni 2012 Side 1"

Transkript

1 [Skriv dokumentets titel] DANCON ISAF 14 august februar 2013 INFORMATIONSFOLDER FOR FAMILIE OG PÅRØRENDE Juni 2012 Side 1

2 Chefen har ordet Kære pårørende Inden længe drager Det Danske Kontingent, (DANCON), ISAF 14 af sted til Helmandprovinsen i Afghanistan. Opgaven er primært træning, uddannelse, rådgivning og at yde støtte til den afghanske hær og politi, så de kan skabe sikkerhed for den lokale befolkning. DANCON ISAF 14 består af enheder fra kaserner over hele Danmark. Vi vil være indsat mange forskellige steder i Helmand, men vi vil alle arbejde mod et fælles mål at afghanerne selv kan overtage ansvaret for deres land. Vi er nu i fuld gang med at forberede os bedst muligt til udsendelsen. Men ISAF 14 består ikke kun af udsendte soldater, men i høj grad også af jer som bliver herhjemme. I er en meget vigtig del af holdet. Familiens opbakning og støtte er uvurderlig for soldaten. Støtten medvirker til at opretholde livsmodet og er samtidig afgørende for, at vi fagligt kan præstere det bedste, vi har lært. Lad mig dog understrege, at udsendelsen i langt de fleste tilfælde styrker soldaten som menneske. Arbejdet i Afghanistan er ikke uden risiko. Vi vil gøre alt for at undgå skader undervejs, men uvisheden kommer vi ikke af med. Den byrde kommer til at veje tungest på jer, der går herhjemme. Vi vil via åben og hurtig kommunikation gøre vores bedste for at holde jer underrettet for at mindske det naturlige savn og usikkerhed. Formålet med denne folder er at give jer et overblik over, hvor jeres søn/datter/ mor/far/kæreste/ægtefælle eller gode ven skal hen, og i hvilken ramme soldaten skal løse sin opgave. Den giver også en oversigt over, hvordan I kan komme i kontakt med forsvaret og soldaterne, mens vi er udsendt. Folderen skal ses som et supplement til de pårørendearrangementer, som I enten allerede har været til, eller i den nærmeste fremtid vil blive tilbudt at deltage i. Jeg håber, at I vil finde folderen anvendelig. Afslutningsvis vil jeg nævne, at jeg naturligvis ikke kan udelukke, at der vil forekomme ændringer for så vidt angår opgaver og organisation, når vi lander i Afghanistan. Det er vi trænet til at håndtere. Med venlig hilsen Kresten Hedegård oberst Chef DANCON ISAF 14 Juni 2012 Side 2

3 INFORMATION OM AFGHANISTAN Geografi og klima Afghanistan er et af verdens fattigste lande. Landet er km2 (ca. 12 x Danmarks størrelse) og har en anslået befolkning på ca. 28 mio. mennesker. Landet består af 34 administrative provinser. Hovedstaden i Afghanistan er Kabul, hvor regeringen, såvel som NATOs International Security Assistance Force (ISAF) hovedkvarter, er placeret. Valutaen i Afghanistan er Afghani (November: 2011: 1 US $ = 43 afghani). I Afghanistan findes mange naturlige ressourcer: Naturgas, olie, kul, kobber, krom, talkum, svovl, bly, zink, jernmalm, salt, ædle og halvædle stene. De fleste ressourcer bliver dog ikke udnyttet, primært pga. den meget dårlige infrastruktur. Hovederhvervet er landbrug (60 %). Afghanistan eksporterer opium (illegalt), frugt og nødder, håndvævede tæpper, uld, ædle og halvædle stene. Nogle af de store udfordringer for landet og befolkningen er fattigdomsbekæmpelse, opbygning af infrastruktur samt fjernelse af landminer. Helmand-provinsen, hvor størstedelen af de danske soldater skal være, ligger mellem Nimruz-provinsen og Kandahar-provinsen, der er et meget fattigt område med udbredt analfabetisme. Gennem hele Helmand-provinsen løber Helmandfloden fra Kajakisøen i nord og helt ind i Iran. Størstedelen af befolkningen i Helmand lever langs floden, der skaber grundlag for dyrkning af afgrøder. Områderne langs Helmandfloden kaldes også Green Zone (Den Grønne Zone). Den vigtigste by i Helmand-provinsen er provinshovedstaden Lashkar Gar. Herudover er der en række byer i provinsen, hvoraf de vigtigste er Gereshk Sangin, Kajaki, Now Zad, Garmsir og Musa Qala. Helmand-provinsen består af 13 distrikter, og der bor ca mennesker. Selve provinsen er ca. 1½ gang så stor som Danmark. Juni 2012 Side 3

4 INFORMATION OM AFGHANISTAN Større etniske grupper i Afghanistan: - Pashtuner % - Tadjiker 25 % - Hazara er 9 % - Usbeker 7 % - Turkmener 1,5 % - Balucher 5 % - Andre 7-12,5 % Afghanistan har de seneste år været præget af udbredt tørke. Der er store temperaturudsving mellem sommer og vinter. I lavlandet kan sommertemperaturen nå op på 50 C (maks. temperatur nås i juli måned), mens vintertemperaturen i højlandet kan komme ned på omkring -25 C. Ved Helmand floden, som ligger ca. 850 m over havet, ligger udsvingene fra ca. 5 C om vinteren til over 45 C om sommeren. Vinteren er i perioden november til marts måned. Hovedsprogene er pashto og dari, som begge er indoeuropæiske sprog altså sprog fra samme sprogstamme som vores. Ca. 80 % af hele befolkningen kan tale dari, men i den sydlige Helmand-provins er pashto det mest udbredte sprog. Juni 2012 Side 4

5 HISTORIE Durrani s rige ( ): : Ahmed Shah Durrani etablerer sit imperium med hovedsæde i Kandahar. Ahmed Shah (pashtuner) blev valgt til konge og konsoliderede gennem sin regeringstid stort set det område, vi i dag kender som Afghanistan : Afghanistans hovedsæde flyttes fra Kandahar til Kabul. I det meste af perioden hersker der borgerkrig i landet, pga. interne stridigheder i Durrani familien. Europæisk indflydelse i Afghanistan ( ): Afghanistan bliver en del af The Great Game, hvor primært Storbritannien og Rusland forsøger at udvide deres interessesfærer i Asien. Storbritannien ønsker kontrol over Afghanistan for at kunne blokere for Ruslands muligheder for adgang til Det Indiske Ocean : Første krig mellem Afghanistan og Storbritannien. Storbritannien erobrer indledningsvis Afghanistan, men kan ikke opretholde kontrol med landet. Fredsaftale indgås i : Anden krig mellem Afghanistan og Storbritannien. Denne krig bringer Amir Abdur Rahman på tronen, støttet af Storbritannien. I hans regeringstid ( ) etableres de grænser, vi i dag kender som Afghanistans. Briterne bevarer frem til 1919 en vis kontrol med Afghanistans udenrigspolitik. Under første verdenskrig forbliver Afghanistan neutral på trods af afghanske oprør mod briterne langs grænsen til Indien. Juni 2012 Side 5

6 HISTORIE OG NYE MÅL 1919: Tredje krig mellem Afghanistan og Storbritannien. Kong Habibullah bliver myrdet i 1919, formentligt af antibritiske familiemedlemmer. Kong Habibullah s søn, Amanullah Khan, angriber samme år Indien. De krigstrætte briter opgiver herefter deres kontrol med Afghanistan, da de underskriver Rawalpindi-traktaten i august Afghanistans nyere historie ( ): Afghanistan er uafhængigt kongedømme Republikken Afghanistan etableres ved Daud Khan : Russerne tager magten i Afghanistan ved et kup. I løbet af december 1978 besætter Sovjetunionen Afghanistan, men opnår aldrig den fulde kontrol over landet. I 1989, efter 10 års krig, trækker Sovjetunionen sine tropper ud af landet. Borgerkrig og Taleban ( ): : Da Sovjetunionen forlader Afghanistan kastes landet ud i en blodig borgerkrig. I 1992 tager Mujahidinbevægelsen magten, hvorefter landet kastes ud i lovløshed og anarki. 1994: Taleban tager magten i det sydlige Afghanistan. Indledningsvis vinder Taleban befolkningens sympati, fordi de er i stand til at skabe en vis form for lov og orden : Taleban tager magten i Kabul i 1996, hvor Islamisk Sharia lov hurtigt indføres. Fra 1998 og frem bomber USA aktivt militære træningslejre i landet, som er drevet af Taleban og Al Qaeda. Umiddelbart efter angrebet på World Trade Centre i USA den 11. september 2001 iværksættes den amerikansk ledede Operation Enduring Freedom (OEF) med det formål at nedkæmpe Taleban og Al Qaeda samt fange Osama bin Laden : Ved FN-resolution nr (2001) oprettes International Security Assistance Force (ISAF), der indledningsvis indsættes snævert omkring Kabul. I 2003 overtager NATO ISAF-opgaven (FNresolution 1510/2003), hvor mandatet udvides til at dække hele Afghanistan. På et NATO møde i december 2005 blev det besluttet at udvide ISAFs operationsområde i løbet af 2006 til også at omfatte den sydlige og østlige del af Afghanistan. Danmark støttede fra medio 2006 denne udvikling ved at udsende danske soldater under ISAFledelse og britisk kommando - til Helmand-provinsen for at støtte udbredelsen af demokrati og sikkerhed i det sydlige Afghanistan. Det danske bidrag til udviklingen i Afghanistan omfatter således i dag få danske soldater i hovedstaden Kabul samt hovedstyrken i det sydlige Afghanistan. Den 10. maj 2007 fremsatte udenrigsministeren et forslag til en Juni 2012 Side 6

7 HISTORIE OG NYE MÅL, HELMANDPLANEN folketingsbeslutning om styrkelse af det danske bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke. Forslaget blev vedtaget den 1. juni. I folketingsbeslutningen står der: Den NATO-ledede ISAF-styrke har siden oktober 2006 bistået den afghanske regering med at varetage sikkerheden i hele Afghanistan, herunder gennem de såkaldte Provincial Reconstruction Teams (PRT), som er indsat i de fleste af Afghanistans provinser. Styrkerne skal sikre udbredelsen af den afghanske centralregerings myndighed til hele Afghanistan, understøtte sikkerhedsreformarbejdet, herunder afvæbning og demobilisering af væbnede grupper med henblik på at reintegrere dem i det afghanske samfund, og bistå med at skabe sikre omgivelser, som kan bane vejen for genopbygningsindsatsen. Indsatsen gennemføres i samvirke med nationale, regionale og lokale politiske, militære og religiøse ledere, med henblik på at lade disse overtage sikkerheden i landet. Styrkerne samarbejder ligeledes med andre internationale organisationer Nye mål: Helmand-planen Folketinget og regeringen har vedtaget den såkaldte HELMAND PLAN. DANCON, ISAF 14 er en del af planen, der handler om fremtiden for den danske indsats i Afghanistan. Målet er, at Danmark efter 2014 ikke længere har kampsoldater i landet. Overordnet set opdeles ISAF 14 således i enheder, der løser kampopgaver, og en række træningsenheder. ISAF 14 kommer i alt til at bestå af ca. 600 mand. DANCON skal samlet set primært arbejde med træning og uddannelse af de afghanske enheder. Her er de afghanske sikkerhedsstyrker hæren (Afghan National Army, (ANA)), politiet (Afghan National Police, ANP)) og det lokale politi (Afghan Local Police, ALP)) et særligt fokusområde i den kommende tid. DANCON, ISAF 14 kører således videre med skoleenheden, (kapacitetsopbygningsenheden), der skal træne, uddanne, rådgive og støtte de afghanske sikkerhedsstyrker. Ligeledes udsendes fortsat et polititræningshold på seks civile betjente til Helmand for at undervise i basale politikompetencer i samarbejde med soldater fra militærpolitiet, læs mere på de følgende sider. Det Danske Kontingent opererer nu udelukkende i britisk ansvarsområde uden eget ansvarsområde, sammen med en britisk kampgruppe og en række andre udenlandske enheder i Helmand-provinsen. HELMAND-PLANEN Fokus på træning, uddannelse, rådgivning og støtte til de afghanske sikkerhedsstyrker. Juni 2012 Side 7

8 Danske og britiske kvindelige soldater fra Civil - Militær samarbejdsenheden og Sanitetsenheden har gennemført et kvindeprojekt i Gereshk by og har samlet kvinderne til et afskedsfoto. Samlet set udgør alle udsendte på ISAF 14 Det Danske Kontingent (DANCON). Ved DANCON, ISAF 14 indgår der i store træk følgende enheder: Stab DANCON (ST/DANCON) Stab DANCON er placeret i Camp VIKING, der er en lille dansk lejr i Camp Bastion. I alt består staben af godt 20 stabsmedarbejdere. Stabens opgave er at støtte Chef DANCON, oberst Kresten Hedegård. Stabens arbejde omfatter følgende overordnede områder: Administration, efterretningstjeneste, operationer/rapportering og logistik. Udover disse arbejdsområder er der tilknyttet en række funktionelle specialister, der rådgiver chefen i lægefaglige-, pressemæssige-, religiøse-, og militærjuridiske spørgsmål. Kapacitetsopbygningsenhed (KOBENH) eller Military Capacity Building Unit (MCBU) Kapacitetsopbygningsenheden, i daglig tale kaldet KOB-enheden, udgør skole- og træningsenheden i det danske styrkebidrag. KOBENH har til opgave at rådgive og vejlede ( mentorere ) de afghanske sikkerhedsstyrker. KOBENH under-enheder opererer fra henholdsvis Camp Price ved Gereshk by, en mindre lejr i selve Gereshk by samt i Camp Bastion, hvor vi rådgiver og vejleder med uddannelsesaktiviteterne og driften af den afghanske skole Regional Military Training Center (RMTC), en del af Camp Shorabak, der huser både hovedkvarterer, operative enheder samt skole- og uddannelsesenheder, tilhørende den afghanske hær. Training Mentoring and Liason Teamet (TMLT) Training Mentoring and Liason Teamet, til daglig blot kaldet TMLT, er tilknyttet den afghanske hærs (RMTC) i Camp Shorabak. Det afghanske RMTC uddanner soldater til den afghanske hær, og vi bistår med at rådgive de afghanske officerer og instruktører i deres planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelsen. Mere specifikt rådgiver og vejleder vi både den daglige uddannelse, samt den langsigtede planlægning og udvikling af RMTC et i planlægning og styring af bl.a. administration, logistik, byggeprojekter, kommunikation med diverse signalmidler, uddannelsesvirksomhed, varetagelse af bevogtning og sikkerhed, læse- og skrivekurser, uddannelse af næstkommanderende for delinger, gruppeførere, Juni 2012 Side 8

9 grundlæggende rekrutuddannelse, skydeuddannelse og sanitetstjeneste. Hertil kan komme en række øvrige kurser i fx anvendelse af PC- og IT -systemer, engelskundervisning m.v. For at kunne løse de mange forskellige opgaver er vi sammensat af 36 personer med mange forskellige kompetencer fra både hæren, søværnet og flyvevåbnet. En del af os har tidligere været udsendt i lignende funktioner i både Afghanistan, Irak, på Balkan samt i Afrika. TMLT vil blive indkvarteret i Camp Tombstone, der er nabolejr til Camp Shorabak, samtidig med at den er en del af hovedlejren, Camp Bastion, og Camp Leatherneck også kendt som BSL (Bation/Shorabak/Leatherneck). Parade-, undervisnings- og eksercerpladsen i Camp Shorabak. De afghanske soldater hviler efter en 10 Km march. Police Operational Mentor and Liaison Team (POMLT) Police Operational Mentor and Liaison Teamet har til opgave at støtte opbygning af det afghanske politi, (Afghan National Police, ANP) i samarbejde med dansk civilt politi. POMLT gennemfører uddannelse af afghanske politibetjente på politistationen i Gereshk, gennemfører patruljer med ANP og fører tilsyn med ANP check-points i Gereshk. POMLT består af tre sikringssektioner af 16 mand, ni sergenter fra militærpolitiet og tre officerer, seks danske politifolk og en tolk. POMLT vil primært blive indkvarteret i Camp Price. POMLT kører i Eagle IV, et pansret hjulkøretøj med tungt maskingevær monteret i en våbenstation på taget af bilen (Se side 18 for billede af Eagle IV). Juni 2012 Side 9

10 En ANA soldat ved den afghanske hærs RMTC i Camp Shorabak modtager IT-undervisning. Kurset gennemføres af en dansk officer og er meget populært og eftertragtet blandt såvel de unge som de ældre soldater og officerer ved RMTC et. Kommandodelingen /KOBENH (KDODEL/KOBENH) KDODEL består af kommandosektionen og forsyningssektionen. Vi skaber rammerne for resten af KOBENH virke ved at sørge for alle de praktiske forhold omkring dennes eksistens: Arbejdstid, løn, orlov, forhold ved sygdom, ammunition, gas, vand, uniformer, faciliterer reparation af køretøjer og diesel til bilerne med mere. Kort sagt alt det som binder enheden sammen til en velfungerende militær enhed med gode arbejdsforhold i trygge rammer. Den daglige drift af KOBENH område i Camp Tombstone, ligger også hos KDODEL. KOBENH bor i Camp Tombstone som resten af enheden, og arbejder primært fra denne lokation. Vedligeholdelsessektion er dog placeret i Camp Price, da værkstedet her giver langt bedre arbejdsforhold for mekanikerne. Sikrings og eskortesektionen /KOBENH (SIK/ESKSEK/KOBENH) SIK/ESKSEK er en sektion bestående af 16 mand. SEK har mange forskellige opgaver, eksempelvis: - Eskorte af Very Important Persons (VIP), - Eskorte af lastbiler der medbringer vand, mad, diesel, ammunition og andet materiel, for at tilsikre at vore enheder er klar til at løse deres opgaver, - Opretholde et beredskab i lejren, således vi kan rykke ud, hvis der opstår en trussel overfor vore kollegaer i eller omkring lejren. - Sikring af mentorer samt sikring af større parader på RMTC. SEK bor i den danske del af Camp Bastion, der kaldes Camp Midgaard, Danelagen Lines. Juni 2012 Side 10

11 Viking kompagniet (VIKING-COY) Kompagniet (KMP) er et panserinfanterikompagni med 129 soldater på jorden i Afghanistan. Kompagniet er opstillet på Dragon kasernen i Holstebro under Jydske Dragonregiment. Viking kompagniet er et professionelt kompagni, der efter hjemkomsten vil fortsætte i Holstebro og skal være klar til næste mission august KMP består overordnet af en kommandodeling, som varetager administration, vedligeholdelse og logistik og tre kampdelinger (fire under uddannelsen herhjemme) med enten infanterikampkøretøjer, pansrede mandskabsvogne eller de nye minebeskyttede lastbiler kaldet MRAP (Mine Resistent Ambush protected Vehicle). Under uddannelsen hjemme i Danmark har der været flere soldater i enheden, da kompagniet er så heldig at have en ekstra deling til at gennemføre opgaveløsningen under leaveperioden. Det betyder, at der forventeligt hele tiden vil være tre kampdelinger i missionsområdet. Kompagniet er varslet at skulle bo i FOB Price. Kompagniet kan dog arbejde fra alle tænkelige steder og under mere primitive forhold. Det er VIKING-COY opgave at være fleksible i forhold til, hvor der er brug for det. Kompagniet er underlagt en britisk chef, der uddeler opgaver, og VIKING-COY arbejder i rammen af en britisk battle group. Viking kompagniet løser opgaver, som omfatter hele det militære opgavespektrum lige fra dagligdagsuddannelse og samarbejde med de afghanske sikkerhedsstyrker over fælles patruljer og fælles operationer til deciderede kampopgaver. Soldaterne evner hele opgavespektret og arbejder målrettet mod, at afghanerne selv skal kunne overtage sikkerheden i området, når de danske kampstyrker er væk. Patrulje i Green Zone øst for Gereshk. Juni 2012 Side 11

12 Kampvognsdelingen (LOKE) Delingen består af tre kampvogne og en pansret mandskabsvogn eller en MRAP, alle bemandet med erfarne, professionelle soldater fra Jydske Dragonregiment. Kampvognenes primære bevæbning er en 120mm kanon med en rækkevidde helt ud til seks km med lidt forberedelse. Kanonen kan skyde med en række forskellige ammunitionstyper og er kendetegnet ved en meget stor præcision. Desuden har kampvognen et yderst præcist tårngevær (maskingevær der sidder ved siden af kanonen), der kan virke ud til 1600 m. I modsætning til artilleripjecer (kanoner) skyder kampvognskanonen direkte på sit mål ligesom et gevær, og kampvognene skal derfor ikke ledes ind på målet af en observatør, men kan skyde selvstændigt, så snart de får øje på fjenden. Til at finde fjenden bruger kampvognene avancerede optiske og termiske sigtemidler, som virker lige så godt i mørke som i dagslys. Oprindelig blev kampvognene sendt til Afghanistan for at nedkæmpe fjenden med mindst mulig fare for skader på civile og deres ejendom samt yde en præcis støtte til infanteriet på jorden. Siden de ankom, har Taleban dog fået så stor respekt for dem, at tilstedeværelsen af kampvogne så godt som altid betyder, at det ikke kommer til kamp. Dermed gør kampvognene også en stor forskel for soldaternes sikkerhed. Kampvognsdelingen løser mange opgaver i og omkring Helmand-provinsen, hovedsaglig som force-protection, hvor egne enheder støttes/sikres, det være sig danske, britiske, amerikanske eller afghanske styrker. Kampvognsdelingen bor hovedsagelig i MOB Price, men flytter en del rundt, når opgaver skal løses. Juni 2012 Side 12

13 Ammunitionsrydningssektionen (EODSEK) EODSEK består af 12 mand + en hund, der er inddelt i en searchgruppe, en rydningsgruppe (IEDD) og en våben efterretningsspecialist (WIS). EODSEK har ikke nogen fast lejr, da den er afgivet til den britiske EOD og SEARCH TASK FORCE, så den danske EODSEK indsættes på lige fod med de britiske hold, der hvor der er behov.- EODSEK opgave er at finde og uskadeliggøre improviserede bomber (IED er) såkaldte vejsidebomber. Så når en enhed har fundet noget, de mistænker for at være en IED, rykker EODSEK ud. Searchgruppen sikrer, så der ikke er flere IED er i området, inden rydningsgruppen rykker frem og uskadeliggør IED en. EODSEK er også uddannet til indsættelse i forbindelse med search-operationer, hvor formålet kan være at finde IED produktionsfaciliteter, våben eller beviser mod mistænke. Pansret køretøj, MRAP, der anvendes ved forskellige ISAF 13 enheder. Køretøjet er et såkaldt Mine Resistent Ambush Protectet køretøj, heraf navnet MRAP. Juni 2012 Side 13

14 Militærpolitiet (MP) Militærpolitiets bidrag består af to dele, selve militærpolitidetachementet (MPDET) med otte personer og en POMLT enhed med ni mand, som forestår træning af det lokale politi. Se side 9 for info om POMLT enheden. MP er en mellemting mellem soldater og politifolk. MP ere er trænet ligesom alle andre soldater, men har derudover en supplerende uddannelse inden for politifaget. MP er i missionen for at sikre retssikkerheden for de danske soldater og gennemføre efterforskning på vegne af Forsvarets Auditørkorps. Disse undersøgelser finder blandt andet sted i forbindelse med: Skade på civile, tilskadekomne danske soldater, evt. overtrædelse af gældende love og bestemmelser, evt. brud på internationale konventioner. Derudover opretholder vi lov, orden og disciplin. Ud over denne efterforskning støtter MP også det danske kompagni under den britiske kampgruppe, når de løser operative opgaver, f.eks. i forbindelse med tilbageholdelse af mistænkte. Stab og Logistikkompagniet (ST&LOGCOY) ST&LOGCOY består af en række specialister, som alle understøtter kampsoldaternes opgaveløsning. Stab og logistikkompagniet består af 193 mand, som er fordelt på de forskellige baser i området. De enkelte enheder under stab og logistikkompagniet er beskrevet nedenfor: Kommandodelingen Kommandodelingen er kimen i stab og logistik kompagniet. Delingen består af 11 mand. Her er chefen og næstkommanderende for stab og logistikkompagniet placeret, og der er endvidere en kommandosektion og en forsyningssektion. Delingen er opdelt i henholdsvis Camp Bastion og i Camp Price. Delingens opgave er, at give soldaterne det bedst mulige grundlag for deres opgaveløsning. Kommandosektionen sørger for alt administrativt omkring personellet, herunder løn, arbejdstid, rejser osv. Forsyningssektionen sørger for, at alle stab og logistiskkompagniets enheder får de materielgenstande, de måtte behøve. Reparationsdelingen Reparationsdelingen består af 29 folk og er primært placeret i Camp Bastion. Delingen har et fremskudt element i Camp Price. Delingen består af en række mekanikere, som har til opgave at udføre eftersyn samt reparationer på alt materiel i hele DANCON. Til at hjælpe sig med denne enorme opgave er REPDEL støttet af 13 mekanikere fra firmaet SUPREME. Disse kommer fra forskellige nationer og har hjulpet de danske styrker gennem en årrække. Endvidere får REPDEL støtte af tre mekanikere fra United States Marine Corps. Juni 2012 Side 14

15 Værkstedsområde i Camp Bastion. Transport og bjærgningsdelingen Transport og bjærgningsdelingen består af ca. 25 soldater og er primært placeret i Camp Bastion. Bjærgningssektionen (BJSEK) kan være placeret i Camp Price afhængig af situationen og behovet. Delingen har to kernekompetencer. Den ene er transporttjeneste. Det vil sige vejtransport af alt materiel fra Camp Bastion til, hvor end danske soldater ellers måtte opholde sig i området. Transportdelingen kan transportere stort set alt det kan være mad, vand, ammunition, brændstof, post, personel, køretøjer osv. Den anden kompetence er bjærgning. Skulle et køretøj køre fast, er det bjærgningssektionen, der sørger for at få køretøjet fri igen, så opgaveløsningen kan fortsættes. Den ene af bjærgningsgrupperne vil ofte være placeret ved enten Bravokompagniet eller kampvognsdelingen. Danske og britiske forsyningskøretøjer holder pause i lejr/camp inden viderekørsel. Juni 2012 Side 15

16 Sanitetsdelingen Sanitetsdelingen består af ca. 25 medarbejdere, herunder et antal læger og sygeplejersker. Sanitetsdelingen har til opgave at forestå den almindelige lægetjeneste i baserne, således at en syg soldat altid hurtigt får den rette behandling. Delingen har en række specialuddannede soldater, der har fået en lang og grundig sanitetsfaglig uddannelse. Der er sanitetssoldater med på opgaveløsningerne, således de, såfremt en soldat skulle blive såret, hurtigt kan træde til, yde livreddende førstehjælp, stabilisere og sørge for evakuering af soldaten til felthospitalet i Camp Bastion. Delingen kan endvidere uddanne de afghanske styrker i førstehjælp mv. Ildstøttedetachementet (ILSTDET) Overordnet set støtter ILSTDET kampunder-afdelingerne direkte, nemlig med et Tactical Air Control Party (TACP), et Artilleri Observatør-hold (AO-hold), et ubemandet droneflyvningshold, kaldet UAS-hold, og en morter sektion. Detachementets opgaver spænder over planlægning af og indsættelse af artilleri, morterer, raketkastere, fly og helikoptere. Herudover kan UAS levere live billeder og film i "fugleperspektiv", således at kampunderafdelingen kan undersøge områder uden at udsætte deres soldater for unødvendig fare. Normalt er TACP, AO-hold og UAS placeret sammen med VIKING-COY. Morter sektionen er tildelt VIKING-COY, som en støtteenhed og fungerer dermed som kompagniets eget ildstøttemiddel. Enheden er på ca. 20 soldater. Morter afskyder granat til støtte for indsat enhed. UAS, minidrone. CIMIC, Civilt- Militært samarbejde (CIMIC) CIMIC Support Teamet (CST) består af to medarbejdere, der som udgangspunkt er placeret i Camp Price. CST skal overordnet understøtte en gunstig udvikling gennem et målrettet samarbejde med lokalbefolkningen, de afghanske sikkerhedsstyrker og andre aktører. CST skal herunder arbejde med kapacitetsopbygning i området til støtte for de afghanske myndigheder og sikkerhedsstyrker samt egne enheder. Dette kan være mindre og større genopbygnings-projekter, hvor et tæt samarbejde med lokale aktører finder sted. CST skal, i samarbejde med andre ISAF enheder, ligeledes have kontakten til lokalbefolkningen, herunder håndtere eventuelle erstatningssager. Juni 2012 Side 16

17 Ingeniør Detachementet (IGDET) Detachementet består af 54 soldater. Detachementet er opdelt med en Panser Ingeniør Deling (IGDEL), et Panseret Minerydning Køretøj (PNMIRK) og en Lejr Gruppe. Panser Ingeniør Delingen består af fire grupper og en deltrop, i alt 36 mænd og kvinder. Derudover uddannes en ekstra gruppe på otte soldater, som skal fungere som leave afløsning. Delingen kan løse opgaver som spænder fra kampingeniøropgaver til konstruktionstjeneste fx bygge en bro. Det Panseret Minerydning Køretøj består af en besætning på tre medarbejdere, som primært har til formål at gennembryde terrænet, det gør de ved anvendelse af deres påmonterede plov. Delingen og PNMIRK opererer primært fra Camp Price. Lejrgruppen, som er placeret i Camp Bastion, består af fem soldater, som primært har til opgave at gennemføre drift af lejrene dvs. el, vand og varme/aircondition. Til sidst er der Detachement troppen, som består af to medarbejdere, som er ingeniørofficeren og counter improviseret explosive device (CIED) instruktøren, som arbejder med, hvordan soldaterne kan identificere og dermed undgå vejsidebomber. Detachement troppen vil være placeret i Camp Price. Elektronisk Krigsførelses Detachement (EWDET) Elektronisk krigsførelse Detachementet har til formål at udnytte de elektroniske signaler og impulser, som en modstander udsender, samt yde beskyttelse af egne enheder for egne enheder. Elektronisk opklaring kan ske på forskellige måder, der alle har til formål at aflytte og pejle (stedfæste) modstanderens/fjendens kommunikation og placering. Kommunikations Detachementet (CISDET) CISDET er en enhed på 14 soldater, som sørger for, at alle signalmidler og netværk, såvel internt i missionsområdet som hjemad, kontinuerligt virker. Dette gøres både fra Camp Bastion og Camp Price, hvor de såkaldte CIS-Centre betjenes af ti kommunikations- og IT eksperter, som således sikrer, at alle signalmidler og computernetværk virker. De resterende fire medlemmer af detachementet håndterer bl.a. koder, IT-sikkerhed, fysisk sikkerhed, og beskyttelse af soldaterne mod vejsidebomber. Field HUMINT Team (FHT) FHT opgave er at bibringe egne styrker viden om sikkerhed, politik, økonomi og se ændringer i Afghanistan i det britiske ansvarsområde. Opgaven løser FHT gennem kontakt med lokalbefolkningen, politikere og erhvervsdrivende. Det Nationale Støtte Element (NSE) NSE er en selvstændig enhed placeret i Camp Bastion. Herudover har NSE en terminalgruppe placeret i Kabul. NSE består af 32 soldater. Personelmæssigt spænder afdelingen vidt, fra en civil kasseassistent over reservedels-ekspedienter, til logistiksoldater, der håndterer fly og depotbeholdninger. Den vigtigste opgave for NSE er at formidle logistisk Juni 2012 Side 17

18 støtte til alle danskere i Afghanistan, civile som militære. Helt konkret betyder det, at NSE i samarbejde med Danske Internationale Logistik Center i Vordingborg (DANILOG) sørger for at tilvejebringe og transportere det materiel og de soldater, der skal bruges for, at missionen i Afghanistan kan holdes kørende. NSE opfatter sig selv som værende en servicevirksomhed, som døgnet rundt gør, hvad de kan for at understøtte soldaterne. Succeskriterier er, at materiel leveres rettidigt, at soldaterne transporteres til Afghanistan og rundt i Afghanistan på så hensigtsmæssig en måde som muligt, og at man ved henvendelse til NSE får en god oplevelse af service. En af de opgaver, som bliver prioriteret højt, er, hvis en soldat af en eller anden årsag skal hurtigt hjem til sine pårørende. Her kaster NSE, hvad de måtte have i hænderne og sørger for, at den enkelte kommer hurtigst muligt hjem - hvad end det er med danske eller udenlandske fly. STABSELEMENT Combined Force Nahr-E-Saray. (STELM/CF NES(N)) DANCON kampenheder er på hold 14 underlagt en britisk bataljon og dermed britisk ledelse. DANCON afgiver derfor et stabselement bestående af officerer og befalingsmænd til støtte for den britiske bataljonsstab. Stabselementet bliver en integreret del af den britiske bataljonstab, som bl.a. får til opgave at planlægge for og føre de danske enheder. Den engelske bataljon, der udgør CF NES (N) er 40 Commando, Royal Marines som tidligere har været udstationeret i hhv. Irak og Afghanistan. Eagle IV, pansret hjulkøretøj. Anvendes ved ISAF 14 bl.a. ved CIMIC og POMLT enhederne. Juni 2012 Side 18

19 Joint Operation Base (JOB) Camp Bastion JOB Camp Bastion ligger ude i ørkenen langt fra byer og floder. Netop på grund af sin øde beliggenhed bliver lejren betragtet som et relativt sikkert sted, hvor vi normalt kan bo i fred og ro. Camp Bastion er nu hovedlejr for Det Danske Kontingent. De danske lejrafsnit Viking og Midgaard udgør tilsammen det, vi kalder Danelagen Lines. Den danske del af Camp Bastion udgør kun en lille del af den samlede lejr, der er enorm. Alene amerikanerne har placeret ca mand i lejren. Samtidig har Camp Bastion egen lufthavn, hvor fly og helikoptere lander og letter i en tilsyneladende uendelig strøm. Den danske lejr er veludbygget, og det betyder, at der er taget hensyn til en vis komfort og velfærd, såsom tv, indkøb og bibliotek, men også ting som brandsikkerhed og miljømæssig korrekt håndtering af affald. I lejren er der mulighed for bl.a. internet, tv samt vægttræning i motionsrum. Der er også en lille PX (købmand), hvor soldaterne kan forsyne sig med alt fra tandpasta til slik. Main Operation Base (MOB) Camp Price MOB Price ligger ca. en times kørsel fra Bastion mod øst af Highway 1. Lejren ligger i udkanten af byen Gereshk og tæt på Helmandfloden, men er trods dette at betragte som relativt sikkert område. Price er en betydelig mindre lejr end Camp Bastion, men er alligevel en god lejr med et hav af muligheder. Generelt er der de samme velfærdsfaciliteter til rådighed her som i Camp Bastion. Hvert beboelsestelt har egne toiletter og baderum. Endvidere er der en spisesal, hvor alle måltider indtages. Der bliver serveret et bredt udvalg af varme retter, så selv den mest kræsne kan få sig et måltid mad. Indgangen til den danske del af JOB Camp Bastion, Danelagen Lines Indgang til Camp Price På kortet, side 21, kan du se et kort med lejrenes placering. Juni 2012 Side 19

20 Kig ud over Camp Bastion KFUM soldaterhjem i Camp Bastion Indkvarteringsgaden i Camp Price Indkvarteringstelt til ca. otte soldater Fritidsområde i Camp Bastion I tilknytning til beboelsesteltene findes toiletter og badefaciliteter Juni 2012 Side 20

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Tre vigtige besøg på tre dage

Tre vigtige besøg på tre dage Tre vigtige besøg på tre dage AFGHANISTAN, Helmand: - Den forgangne uge bød på tre hektiske besøgsdage i Lashkar Gah. Udenrigsministeren og to generaler kom, så og rejste igen. Af Stabselementet ved Task

Læs mere

FAKTA. endvidere i 2013 og 2014 fortsætte omlægningen initieret med Helmand-planen 2011-2012 fra kamp i retning af en trænings- og støtteindsats.

FAKTA. endvidere i 2013 og 2014 fortsætte omlægningen initieret med Helmand-planen 2011-2012 fra kamp i retning af en trænings- og støtteindsats. KORTE FAKTA - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser

Læs mere

Åbent samråd Armadillo

Åbent samråd Armadillo Det Udenrigspolitiske Nævn 2009-10 UPN alm. del Bilag 116 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Åbent samråd Armadillo Spørgsmål: Ministeren bedes kommentere de danske soldaters optræden, som den fremgår af

Læs mere

MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN

MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN Som opfølgning på et vel initieret samarbejde, Global Medical Aid (GMA) og Forsvaret imellem, og gennemført donation af medicin og hospitalsudstyr i Helmand,

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

F Ø L G M I G F Ø L G M I G F O R O R D Følg mig! 6 7

F Ø L G M I G F Ø L G M I G F O R O R D Følg mig! 6 7 FØLG MIG FØLG MIG FORORD Følg mig! 6 7 I NOVEMBER 2007 måtte jeg som leder tage en af de sværeste beslutninger, jeg nogensinde har taget. Jeg var chef for den danske bataljon i Helmandprovinsen i Afghanistan

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 1 ANTAL ANSATTE I FORSVARET HÆREN Ca. 10.200 SØVÆRNET Ca. 3.300 Ca. 24.300 FLYVEVÅBNET Ca. 3.500 FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 Danmarks internationale engagement 1949-2011 Bosnien-Hercegovina Makedonien Kroatien

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Hæren. September Hærens Operative Kommandos organisation 2007

Hæren. September Hærens Operative Kommandos organisation 2007 September Hærens Operative Kommandos organisation 2007 En fremragende indsats i Irak Af chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Poul Kiærskou Den danske bataljon i Irak er sammen med en række

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. September 2009

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. September 2009 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan September 2009 BERETNING OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆRE OPERATIONER I AFGHANISTAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold FEB 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 7. marts 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

1. LOGISTIKBATALJON. En professionel bataljon, i en moderne hær

1. LOGISTIKBATALJON. En professionel bataljon, i en moderne hær 1. LOGISTIKBATALJON En professionel bataljon, i en moderne hær 1. Logistikbataljon er inde i en særdeles spændende periode med mange forandringer og nye opgaver, indledningsvis med fokus på rekruttering

Læs mere

Italesættelse af krigen i Afghanistan

Italesættelse af krigen i Afghanistan Italesættelse af krigen i Afghanistan 1 Fakta Danmark har i alt (gennem årene) haft over 10.000 tropper udstationeret i Afghanistan. 43 soldater er blevet dræbt. Der er brugt mere end 13 milliarder danske

Læs mere

OKTOBER Dragon info nr. 5 2013

OKTOBER Dragon info nr. 5 2013 1 N INFO No. 1 OKTOBER Dragon info nr. 5 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler og

Læs mere

Stab & Logistikkompagniet ISAF 8 gør status Af major Lars Kristensen, chef for Stab- og Logistikkompagniet, ISAF hold 8.

Stab & Logistikkompagniet ISAF 8 gør status Af major Lars Kristensen, chef for Stab- og Logistikkompagniet, ISAF hold 8. Stab & Logistikkompagniet ISAF 8 gør status Af major Lars Kristensen, chef for Stab- og Logistikkompagniet, ISAF hold 8. ST&LOGKMP ISAF 8 er nu hjemme efter godt seks måneders udsendelse og der er tid

Læs mere

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden NYHEDSBREV DANCON - UNIFIL NR. 1 UGE 47 2009 - HOLD 1 Første mønstring af hele UNIFIL Hold 1 umiddelbart efter ankomsten til lejren i Naqoura, Libanon. Ansvarshavende redaktør: Detachement Commander OL.

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET Bilag 5 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET 1. RESUMÉ Det fremgår af nedenstående, at personel

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~ Hændelsesforløb 2001 14. Folketingsbeslutning B37 om bl.a. danske specialoperationsstyrkers deltagelse i Operation december Enduring Freedom i Afghanistan. 2001 2002 9. januar - Tolken var udsendt med

Læs mere

VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT Velkommen til Jydske Livkompagni (4 KMP)! Jeg skriver til dig for at byde dig velkommen til din kommende tjeneste ved vores

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief NATO i Afghanistan Hvad kan vi lære af missionen, og er vi villige til at

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere

Nyhedsbrev ISAF rotation 2009-II

Nyhedsbrev ISAF rotation 2009-II ISAF rotation 2009-II Uge 32 - august 2009 - Nr. 1 ISAF rotation 2009-II Ansvarshavende redaktør: Lars B. Andersen, Presse og Informationsofficer (PIO). Tekst og foto af PIO, med mindre andet nævnt. Nyhedsbrev

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 NOTAT FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 Resume Dette notat beskriver den aktuelle status for de udviklede støtteforanstaltninger, der er rettet mod medarbejdere og pårørende

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation? Får du nok ud

Læs mere

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie Kulturforståelse er en af forudsætningerne for, at danske soldater kan løse deres opgaver i internationale missioner. I de fleste missioner indgår der samarbejde med andre landes militær og en vis kontakt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Før udsendelse. ISAF hold 11 27 NOV 2010

Før udsendelse. ISAF hold 11 27 NOV 2010 Før udsendelse ISAF hold 11 27 NOV 2010 Program Velkomst ved Regimentschef oberst Tommy M. Paulsen CH DANCON OB Jens Riis-Vestergaard Kontaktofficeren Socialrådgiver Bente Frøkjær Feltpræsterne Familienetværket

Læs mere

The Tombstone Telegraph NUMMER 15

The Tombstone Telegraph NUMMER 15 12. september 2009 The Tombstone Telegraph NUMMER 15 Indhold - Chefens hjørne - Statsminister besøg - Patrulje til Central Wadi - Klæder skaber folk - Soldatens Flagdag Chefens Hjørne af Jan, DETCO hold

Læs mere

The Tombstone Telegraph NUMMER 28

The Tombstone Telegraph NUMMER 28 13. mar 2010 The Tombstone Telegraph NUMMER 28 Indhold - Chefens hjørne - 25. februar en historisk dag for SEC COY, Shorabak Garnison - Bagsidebillede Chefens Hjørne Af oberstløjtnant Per Korshøj Andersen,

Læs mere

BRIEF. THE AFGHAN WAY Vejen frem: Afghansk sikkerhed efter afghanske standarder.

BRIEF. THE AFGHAN WAY Vejen frem: Afghansk sikkerhed efter afghanske standarder. BRIEF THE AFGHAN WAY Vejen frem: Afghansk sikkerhed efter afghanske standarder. Af David Vestenskov, Cand. Mag., projektforsker, Center for Militærhistorie FORSVARSAKADEMIETS FORLAG BRIEF THE AFGHAN WAY

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2010 HELMAND-PLANEN 2010 INDHOLDsfortegnelse Indledning... 1 Rammerne... 5 Sikkerhed... 10 Militær... 10 Politi... 19 Politik...

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation?

Læs mere

Indledning... 1. Sikkerhedssituationen og den militære indsats... 3. Den politiske, økonomiske og sociale situation... 16

Indledning... 1. Sikkerhedssituationen og den militære indsats... 3. Den politiske, økonomiske og sociale situation... 16 Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2009 AFRAPPORTERING 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Sikkerhedssituationen og den militære indsats... 3 Den politiske,

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

The Tombstone Telegraph NUMMER 21

The Tombstone Telegraph NUMMER 21 5. dec. 2009 The Tombstone Telegraph NUMMER 21 Indhold - Chefens hjørne - Som ambassadør for Flyvevåbnet - OMLT Skjoldet - Når gæsterne står for døren Chefens Hjørne Af DETCO, Oberstløjtnant JAN DAM Kampen

Læs mere

[Redegørelse for samarbejdet mellem den danske styrke i Irak og den irakiske regeringshær.]

[Redegørelse for samarbejdet mellem den danske styrke i Irak og den irakiske regeringshær.] Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 43 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Talepunkt til brug for Forsvarsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål A, Forsvarsudvalget, den 19. november 2015

Læs mere

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012 Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen Folketingsmedlem Bjarne Laustsen Folketingsmedlem Marie Krarup Folketingsmedlem Zenia Stampe Folketingsmedlem Holger K. Nielsen Folketingsmedlem Villum Christensen

Læs mere

Program for Midtvejsarrangement

Program for Midtvejsarrangement LØR 10 NOV 2012 Program for Midtvejsarrangement TID AKTIVITET BRIEFER / ANSVAR 09:00 10:00 Modtagelse af pårørende (let morgenmad) Finn Eisensøe, seniorsergent 10:00 10:10 Chefen for Gardehusarregimentet

Læs mere

Flygtninge fra Afghanistan. 08.03.2011 Flygtninge fra Afghanistan oplæg 5. marts 2011 Side 1

Flygtninge fra Afghanistan. 08.03.2011 Flygtninge fra Afghanistan oplæg 5. marts 2011 Side 1 Flygtninge fra Afghanistan 08.03.2011 Side 1 Side 2 Side 3 Afghanistan siden 1979 > 1979-1988: Sovjets invasion > 1988-1996: Borgerkrig > 1996: Taleban overtager magten i Kabul, erobrer 90 % af landet

Læs mere

AFRAPPORTERING 2011 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN

AFRAPPORTERING 2011 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN AFRAPPORTERING 2011 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN FOTOS Forside fra venstre: Franz-Michael Mellbin, Forsvarets Mediecenter, ISAF Media Hjørnebilleder: Side 1,3,7,9: Franz-Michael Mellbin, side 5,11,13,17:

Læs mere

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan Krig i mindre skala Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan For Eric Lerdrup Bourgois, leder af

Læs mere

DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2.

DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2. DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2. Kære pårørende til soldater ved DANCON KFOR 18. Jeg vil starte med at understrege, at I alle kan være stolte af jeres soldater.

Læs mere

I N G E N I E R O S M I L I T A R E S HÆRENS INGENIØR

I N G E N I E R O S M I L I T A R E S HÆRENS INGENIØR INGENIEROS MILITARES HÆRENS INGENIØR VESTRE LANDSDELS KOMMANDO (VLK) WEST LAND COMMAND; INGENIØR REGIMENTET (IGR) ENGINEER REGIMENT; INGENIØR REGIMENT (SIR) ZEALAND ENGINEER REGIMENT; JYDSKE INGENIØR REGIMENT

Læs mere

Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder

Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT 2 ESK(HBU)/V UDDBTN/JDR Dragonkasernen 7500 Holstebro Tlf. 7282 3631 VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT 1. SITUATION: Du er tilsagt at skulle aftjene din værnepligt

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Veteranpolitik Næstved kommune

Veteranpolitik Næstved kommune 2015 Veteranpolitik Næstved kommune Næstved Kommune 17-03-2015 Forord Forsvaret har altid haft en ganske særlig betydning for Næstved Kommune. Selvom Næstveds tidligere status som garnisonsby for Gardehusarregimentet

Læs mere

Det er en indsats, som har været og er frivillig og ulønnet, og den er båret af stor interesse og veneration for regimenterne.

Det er en indsats, som har været og er frivillig og ulønnet, og den er båret af stor interesse og veneration for regimenterne. Priser fra Dragonfonden Carl Åkerlund, pensioneret kaptajn fra Jydske Dragonregiment Carl Åkerlund har påtaget sig en række frivillige, ulønnede tillidshverv i forbindelse med Flagdagen ved Jydske Dragonregiment,

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

HELMAND-PLANEN 2011-2012

HELMAND-PLANEN 2011-2012 HELMAND-PLANEN 2011-2012 SAMT AFRAPPORTERING FOR DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN I 2010 Kort: NATO Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre

Læs mere

Sydsudans fremtid fanget i Nilens sump og manglende økonomisk grundlag

Sydsudans fremtid fanget i Nilens sump og manglende økonomisk grundlag Afvæbning, demobilisering og reintegration i Sydsudan Sydsudans fremtid fanget i Nilens sump og manglende økonomisk grundlag Af Håkon Støjko, oberstløjtnant, stabsofficer Disarmament, Demobilization and

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Vi planlægger for fremtiden Af regiments- og skolechef, oberst Ib Bager. Kære Soldater. Så nåede vi nu allerede 2/3 hen i det nuværende forlig. Det har været noget af en bøvlet omgang og selv om der er

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Til stede ved overrækkelsen på Christiansborg Slot den 21. november 2008.

Til stede ved overrækkelsen på Christiansborg Slot den 21. november 2008. Hærens Operative Kommando Hæderspris til den danske soldat i Afghanistan 21. november 2008 1. Ebbe Muncks Mindefond 2. Repræsentanter for Den danske soldat i Afghanistan 3. Danske Soldaters og Pårørendes

Læs mere

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV (GRO/HO) Formål 1. At bibringe kadetten (KT) den faglige viden, de fornødne færdigheder og holdninger i relation til infanteridelingens virke og anvendelse, således at KT,

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Forsvarsudvalget FOU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Forsvarsudvalget FOU Alm.del Bilag 47 Offentligt Forsvarsudvalget 2017-18 FOU Alm.del Bilag 47 Offentligt 1 Samtænkningen betød danske soldaters død Danmark mistede 43 soldater i Afghanistan, Sverige 6 og Norge 10. En forskel forklaret med at danske

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 8. december 2009 MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

Læs mere

Afghanistan - et mishandlet land

Afghanistan - et mishandlet land Afghanistan - et mishandlet land Udenlandsk indblanding i nyere tid Materiale: Søren Mørch og Anne Okkels Olsen "USA's nye verdensorden" Systime 2006, side 12-28, 117-120, 129-155, tekst 11, 19 og 20 Uddrag

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen

Læs mere

VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT Velkommen til Jydske Livkompagni (4 KMP)! Jeg skriver til dig for at byde dig velkommen til din kommende tjeneste ved vores

Læs mere

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema)

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Ansøgers fulde navn: Samtale afholdt den / 20 Du har søgt optagelse i (distrikt og underafdeling): Samtalen er gennemført mellem ansøger og ansøgers

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003

REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003 Forsvarsministeriet REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003 Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn den 4. september 2003 Lad mig indledningsvis slå fast, at jeg selvsagt på ingen måde har søgt at

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Mens I er væk fra hinanden...

Mens I er væk fra hinanden... Mens I er væk fra hinanden... Veterancentret Militærpsykologisk afdeling 2012 Indhold Forord........................... 2 Før udsendelsen...................... 2 Planlægning og informationer op til adskillelsen......

Læs mere

Sanitetsuddannelse for analfabeter, et forsøg på kompetenceudvikling på tværs af kulturer.

Sanitetsuddannelse for analfabeter, et forsøg på kompetenceudvikling på tværs af kulturer. Sanitetsuddannelse for analfabeter, et forsøg på kompetenceudvikling på tværs af kulturer. - Et postkulturelt blik på dansk kompetenceudvikling ved Afghansk sundheds klinik i Hellmand, Afghanistan. Jesper

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere