[Skriv dokumentets titel] DANCON ISAF 14. august februar 2013 INFORMATIONSFOLDER FOR FAMILIE OG PÅRØRENDE. Juni 2012 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[Skriv dokumentets titel] DANCON ISAF 14. august 2012 - februar 2013 INFORMATIONSFOLDER FOR FAMILIE OG PÅRØRENDE. Juni 2012 Side 1"

Transkript

1 [Skriv dokumentets titel] DANCON ISAF 14 august februar 2013 INFORMATIONSFOLDER FOR FAMILIE OG PÅRØRENDE Juni 2012 Side 1

2 Chefen har ordet Kære pårørende Inden længe drager Det Danske Kontingent, (DANCON), ISAF 14 af sted til Helmandprovinsen i Afghanistan. Opgaven er primært træning, uddannelse, rådgivning og at yde støtte til den afghanske hær og politi, så de kan skabe sikkerhed for den lokale befolkning. DANCON ISAF 14 består af enheder fra kaserner over hele Danmark. Vi vil være indsat mange forskellige steder i Helmand, men vi vil alle arbejde mod et fælles mål at afghanerne selv kan overtage ansvaret for deres land. Vi er nu i fuld gang med at forberede os bedst muligt til udsendelsen. Men ISAF 14 består ikke kun af udsendte soldater, men i høj grad også af jer som bliver herhjemme. I er en meget vigtig del af holdet. Familiens opbakning og støtte er uvurderlig for soldaten. Støtten medvirker til at opretholde livsmodet og er samtidig afgørende for, at vi fagligt kan præstere det bedste, vi har lært. Lad mig dog understrege, at udsendelsen i langt de fleste tilfælde styrker soldaten som menneske. Arbejdet i Afghanistan er ikke uden risiko. Vi vil gøre alt for at undgå skader undervejs, men uvisheden kommer vi ikke af med. Den byrde kommer til at veje tungest på jer, der går herhjemme. Vi vil via åben og hurtig kommunikation gøre vores bedste for at holde jer underrettet for at mindske det naturlige savn og usikkerhed. Formålet med denne folder er at give jer et overblik over, hvor jeres søn/datter/ mor/far/kæreste/ægtefælle eller gode ven skal hen, og i hvilken ramme soldaten skal løse sin opgave. Den giver også en oversigt over, hvordan I kan komme i kontakt med forsvaret og soldaterne, mens vi er udsendt. Folderen skal ses som et supplement til de pårørendearrangementer, som I enten allerede har været til, eller i den nærmeste fremtid vil blive tilbudt at deltage i. Jeg håber, at I vil finde folderen anvendelig. Afslutningsvis vil jeg nævne, at jeg naturligvis ikke kan udelukke, at der vil forekomme ændringer for så vidt angår opgaver og organisation, når vi lander i Afghanistan. Det er vi trænet til at håndtere. Med venlig hilsen Kresten Hedegård oberst Chef DANCON ISAF 14 Juni 2012 Side 2

3 INFORMATION OM AFGHANISTAN Geografi og klima Afghanistan er et af verdens fattigste lande. Landet er km2 (ca. 12 x Danmarks størrelse) og har en anslået befolkning på ca. 28 mio. mennesker. Landet består af 34 administrative provinser. Hovedstaden i Afghanistan er Kabul, hvor regeringen, såvel som NATOs International Security Assistance Force (ISAF) hovedkvarter, er placeret. Valutaen i Afghanistan er Afghani (November: 2011: 1 US $ = 43 afghani). I Afghanistan findes mange naturlige ressourcer: Naturgas, olie, kul, kobber, krom, talkum, svovl, bly, zink, jernmalm, salt, ædle og halvædle stene. De fleste ressourcer bliver dog ikke udnyttet, primært pga. den meget dårlige infrastruktur. Hovederhvervet er landbrug (60 %). Afghanistan eksporterer opium (illegalt), frugt og nødder, håndvævede tæpper, uld, ædle og halvædle stene. Nogle af de store udfordringer for landet og befolkningen er fattigdomsbekæmpelse, opbygning af infrastruktur samt fjernelse af landminer. Helmand-provinsen, hvor størstedelen af de danske soldater skal være, ligger mellem Nimruz-provinsen og Kandahar-provinsen, der er et meget fattigt område med udbredt analfabetisme. Gennem hele Helmand-provinsen løber Helmandfloden fra Kajakisøen i nord og helt ind i Iran. Størstedelen af befolkningen i Helmand lever langs floden, der skaber grundlag for dyrkning af afgrøder. Områderne langs Helmandfloden kaldes også Green Zone (Den Grønne Zone). Den vigtigste by i Helmand-provinsen er provinshovedstaden Lashkar Gar. Herudover er der en række byer i provinsen, hvoraf de vigtigste er Gereshk Sangin, Kajaki, Now Zad, Garmsir og Musa Qala. Helmand-provinsen består af 13 distrikter, og der bor ca mennesker. Selve provinsen er ca. 1½ gang så stor som Danmark. Juni 2012 Side 3

4 INFORMATION OM AFGHANISTAN Større etniske grupper i Afghanistan: - Pashtuner % - Tadjiker 25 % - Hazara er 9 % - Usbeker 7 % - Turkmener 1,5 % - Balucher 5 % - Andre 7-12,5 % Afghanistan har de seneste år været præget af udbredt tørke. Der er store temperaturudsving mellem sommer og vinter. I lavlandet kan sommertemperaturen nå op på 50 C (maks. temperatur nås i juli måned), mens vintertemperaturen i højlandet kan komme ned på omkring -25 C. Ved Helmand floden, som ligger ca. 850 m over havet, ligger udsvingene fra ca. 5 C om vinteren til over 45 C om sommeren. Vinteren er i perioden november til marts måned. Hovedsprogene er pashto og dari, som begge er indoeuropæiske sprog altså sprog fra samme sprogstamme som vores. Ca. 80 % af hele befolkningen kan tale dari, men i den sydlige Helmand-provins er pashto det mest udbredte sprog. Juni 2012 Side 4

5 HISTORIE Durrani s rige ( ): : Ahmed Shah Durrani etablerer sit imperium med hovedsæde i Kandahar. Ahmed Shah (pashtuner) blev valgt til konge og konsoliderede gennem sin regeringstid stort set det område, vi i dag kender som Afghanistan : Afghanistans hovedsæde flyttes fra Kandahar til Kabul. I det meste af perioden hersker der borgerkrig i landet, pga. interne stridigheder i Durrani familien. Europæisk indflydelse i Afghanistan ( ): Afghanistan bliver en del af The Great Game, hvor primært Storbritannien og Rusland forsøger at udvide deres interessesfærer i Asien. Storbritannien ønsker kontrol over Afghanistan for at kunne blokere for Ruslands muligheder for adgang til Det Indiske Ocean : Første krig mellem Afghanistan og Storbritannien. Storbritannien erobrer indledningsvis Afghanistan, men kan ikke opretholde kontrol med landet. Fredsaftale indgås i : Anden krig mellem Afghanistan og Storbritannien. Denne krig bringer Amir Abdur Rahman på tronen, støttet af Storbritannien. I hans regeringstid ( ) etableres de grænser, vi i dag kender som Afghanistans. Briterne bevarer frem til 1919 en vis kontrol med Afghanistans udenrigspolitik. Under første verdenskrig forbliver Afghanistan neutral på trods af afghanske oprør mod briterne langs grænsen til Indien. Juni 2012 Side 5

6 HISTORIE OG NYE MÅL 1919: Tredje krig mellem Afghanistan og Storbritannien. Kong Habibullah bliver myrdet i 1919, formentligt af antibritiske familiemedlemmer. Kong Habibullah s søn, Amanullah Khan, angriber samme år Indien. De krigstrætte briter opgiver herefter deres kontrol med Afghanistan, da de underskriver Rawalpindi-traktaten i august Afghanistans nyere historie ( ): Afghanistan er uafhængigt kongedømme Republikken Afghanistan etableres ved Daud Khan : Russerne tager magten i Afghanistan ved et kup. I løbet af december 1978 besætter Sovjetunionen Afghanistan, men opnår aldrig den fulde kontrol over landet. I 1989, efter 10 års krig, trækker Sovjetunionen sine tropper ud af landet. Borgerkrig og Taleban ( ): : Da Sovjetunionen forlader Afghanistan kastes landet ud i en blodig borgerkrig. I 1992 tager Mujahidinbevægelsen magten, hvorefter landet kastes ud i lovløshed og anarki. 1994: Taleban tager magten i det sydlige Afghanistan. Indledningsvis vinder Taleban befolkningens sympati, fordi de er i stand til at skabe en vis form for lov og orden : Taleban tager magten i Kabul i 1996, hvor Islamisk Sharia lov hurtigt indføres. Fra 1998 og frem bomber USA aktivt militære træningslejre i landet, som er drevet af Taleban og Al Qaeda. Umiddelbart efter angrebet på World Trade Centre i USA den 11. september 2001 iværksættes den amerikansk ledede Operation Enduring Freedom (OEF) med det formål at nedkæmpe Taleban og Al Qaeda samt fange Osama bin Laden : Ved FN-resolution nr (2001) oprettes International Security Assistance Force (ISAF), der indledningsvis indsættes snævert omkring Kabul. I 2003 overtager NATO ISAF-opgaven (FNresolution 1510/2003), hvor mandatet udvides til at dække hele Afghanistan. På et NATO møde i december 2005 blev det besluttet at udvide ISAFs operationsområde i løbet af 2006 til også at omfatte den sydlige og østlige del af Afghanistan. Danmark støttede fra medio 2006 denne udvikling ved at udsende danske soldater under ISAFledelse og britisk kommando - til Helmand-provinsen for at støtte udbredelsen af demokrati og sikkerhed i det sydlige Afghanistan. Det danske bidrag til udviklingen i Afghanistan omfatter således i dag få danske soldater i hovedstaden Kabul samt hovedstyrken i det sydlige Afghanistan. Den 10. maj 2007 fremsatte udenrigsministeren et forslag til en Juni 2012 Side 6

7 HISTORIE OG NYE MÅL, HELMANDPLANEN folketingsbeslutning om styrkelse af det danske bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke. Forslaget blev vedtaget den 1. juni. I folketingsbeslutningen står der: Den NATO-ledede ISAF-styrke har siden oktober 2006 bistået den afghanske regering med at varetage sikkerheden i hele Afghanistan, herunder gennem de såkaldte Provincial Reconstruction Teams (PRT), som er indsat i de fleste af Afghanistans provinser. Styrkerne skal sikre udbredelsen af den afghanske centralregerings myndighed til hele Afghanistan, understøtte sikkerhedsreformarbejdet, herunder afvæbning og demobilisering af væbnede grupper med henblik på at reintegrere dem i det afghanske samfund, og bistå med at skabe sikre omgivelser, som kan bane vejen for genopbygningsindsatsen. Indsatsen gennemføres i samvirke med nationale, regionale og lokale politiske, militære og religiøse ledere, med henblik på at lade disse overtage sikkerheden i landet. Styrkerne samarbejder ligeledes med andre internationale organisationer Nye mål: Helmand-planen Folketinget og regeringen har vedtaget den såkaldte HELMAND PLAN. DANCON, ISAF 14 er en del af planen, der handler om fremtiden for den danske indsats i Afghanistan. Målet er, at Danmark efter 2014 ikke længere har kampsoldater i landet. Overordnet set opdeles ISAF 14 således i enheder, der løser kampopgaver, og en række træningsenheder. ISAF 14 kommer i alt til at bestå af ca. 600 mand. DANCON skal samlet set primært arbejde med træning og uddannelse af de afghanske enheder. Her er de afghanske sikkerhedsstyrker hæren (Afghan National Army, (ANA)), politiet (Afghan National Police, ANP)) og det lokale politi (Afghan Local Police, ALP)) et særligt fokusområde i den kommende tid. DANCON, ISAF 14 kører således videre med skoleenheden, (kapacitetsopbygningsenheden), der skal træne, uddanne, rådgive og støtte de afghanske sikkerhedsstyrker. Ligeledes udsendes fortsat et polititræningshold på seks civile betjente til Helmand for at undervise i basale politikompetencer i samarbejde med soldater fra militærpolitiet, læs mere på de følgende sider. Det Danske Kontingent opererer nu udelukkende i britisk ansvarsområde uden eget ansvarsområde, sammen med en britisk kampgruppe og en række andre udenlandske enheder i Helmand-provinsen. HELMAND-PLANEN Fokus på træning, uddannelse, rådgivning og støtte til de afghanske sikkerhedsstyrker. Juni 2012 Side 7

8 Danske og britiske kvindelige soldater fra Civil - Militær samarbejdsenheden og Sanitetsenheden har gennemført et kvindeprojekt i Gereshk by og har samlet kvinderne til et afskedsfoto. Samlet set udgør alle udsendte på ISAF 14 Det Danske Kontingent (DANCON). Ved DANCON, ISAF 14 indgår der i store træk følgende enheder: Stab DANCON (ST/DANCON) Stab DANCON er placeret i Camp VIKING, der er en lille dansk lejr i Camp Bastion. I alt består staben af godt 20 stabsmedarbejdere. Stabens opgave er at støtte Chef DANCON, oberst Kresten Hedegård. Stabens arbejde omfatter følgende overordnede områder: Administration, efterretningstjeneste, operationer/rapportering og logistik. Udover disse arbejdsområder er der tilknyttet en række funktionelle specialister, der rådgiver chefen i lægefaglige-, pressemæssige-, religiøse-, og militærjuridiske spørgsmål. Kapacitetsopbygningsenhed (KOBENH) eller Military Capacity Building Unit (MCBU) Kapacitetsopbygningsenheden, i daglig tale kaldet KOB-enheden, udgør skole- og træningsenheden i det danske styrkebidrag. KOBENH har til opgave at rådgive og vejlede ( mentorere ) de afghanske sikkerhedsstyrker. KOBENH under-enheder opererer fra henholdsvis Camp Price ved Gereshk by, en mindre lejr i selve Gereshk by samt i Camp Bastion, hvor vi rådgiver og vejleder med uddannelsesaktiviteterne og driften af den afghanske skole Regional Military Training Center (RMTC), en del af Camp Shorabak, der huser både hovedkvarterer, operative enheder samt skole- og uddannelsesenheder, tilhørende den afghanske hær. Training Mentoring and Liason Teamet (TMLT) Training Mentoring and Liason Teamet, til daglig blot kaldet TMLT, er tilknyttet den afghanske hærs (RMTC) i Camp Shorabak. Det afghanske RMTC uddanner soldater til den afghanske hær, og vi bistår med at rådgive de afghanske officerer og instruktører i deres planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelsen. Mere specifikt rådgiver og vejleder vi både den daglige uddannelse, samt den langsigtede planlægning og udvikling af RMTC et i planlægning og styring af bl.a. administration, logistik, byggeprojekter, kommunikation med diverse signalmidler, uddannelsesvirksomhed, varetagelse af bevogtning og sikkerhed, læse- og skrivekurser, uddannelse af næstkommanderende for delinger, gruppeførere, Juni 2012 Side 8

9 grundlæggende rekrutuddannelse, skydeuddannelse og sanitetstjeneste. Hertil kan komme en række øvrige kurser i fx anvendelse af PC- og IT -systemer, engelskundervisning m.v. For at kunne løse de mange forskellige opgaver er vi sammensat af 36 personer med mange forskellige kompetencer fra både hæren, søværnet og flyvevåbnet. En del af os har tidligere været udsendt i lignende funktioner i både Afghanistan, Irak, på Balkan samt i Afrika. TMLT vil blive indkvarteret i Camp Tombstone, der er nabolejr til Camp Shorabak, samtidig med at den er en del af hovedlejren, Camp Bastion, og Camp Leatherneck også kendt som BSL (Bation/Shorabak/Leatherneck). Parade-, undervisnings- og eksercerpladsen i Camp Shorabak. De afghanske soldater hviler efter en 10 Km march. Police Operational Mentor and Liaison Team (POMLT) Police Operational Mentor and Liaison Teamet har til opgave at støtte opbygning af det afghanske politi, (Afghan National Police, ANP) i samarbejde med dansk civilt politi. POMLT gennemfører uddannelse af afghanske politibetjente på politistationen i Gereshk, gennemfører patruljer med ANP og fører tilsyn med ANP check-points i Gereshk. POMLT består af tre sikringssektioner af 16 mand, ni sergenter fra militærpolitiet og tre officerer, seks danske politifolk og en tolk. POMLT vil primært blive indkvarteret i Camp Price. POMLT kører i Eagle IV, et pansret hjulkøretøj med tungt maskingevær monteret i en våbenstation på taget af bilen (Se side 18 for billede af Eagle IV). Juni 2012 Side 9

10 En ANA soldat ved den afghanske hærs RMTC i Camp Shorabak modtager IT-undervisning. Kurset gennemføres af en dansk officer og er meget populært og eftertragtet blandt såvel de unge som de ældre soldater og officerer ved RMTC et. Kommandodelingen /KOBENH (KDODEL/KOBENH) KDODEL består af kommandosektionen og forsyningssektionen. Vi skaber rammerne for resten af KOBENH virke ved at sørge for alle de praktiske forhold omkring dennes eksistens: Arbejdstid, løn, orlov, forhold ved sygdom, ammunition, gas, vand, uniformer, faciliterer reparation af køretøjer og diesel til bilerne med mere. Kort sagt alt det som binder enheden sammen til en velfungerende militær enhed med gode arbejdsforhold i trygge rammer. Den daglige drift af KOBENH område i Camp Tombstone, ligger også hos KDODEL. KOBENH bor i Camp Tombstone som resten af enheden, og arbejder primært fra denne lokation. Vedligeholdelsessektion er dog placeret i Camp Price, da værkstedet her giver langt bedre arbejdsforhold for mekanikerne. Sikrings og eskortesektionen /KOBENH (SIK/ESKSEK/KOBENH) SIK/ESKSEK er en sektion bestående af 16 mand. SEK har mange forskellige opgaver, eksempelvis: - Eskorte af Very Important Persons (VIP), - Eskorte af lastbiler der medbringer vand, mad, diesel, ammunition og andet materiel, for at tilsikre at vore enheder er klar til at løse deres opgaver, - Opretholde et beredskab i lejren, således vi kan rykke ud, hvis der opstår en trussel overfor vore kollegaer i eller omkring lejren. - Sikring af mentorer samt sikring af større parader på RMTC. SEK bor i den danske del af Camp Bastion, der kaldes Camp Midgaard, Danelagen Lines. Juni 2012 Side 10

11 Viking kompagniet (VIKING-COY) Kompagniet (KMP) er et panserinfanterikompagni med 129 soldater på jorden i Afghanistan. Kompagniet er opstillet på Dragon kasernen i Holstebro under Jydske Dragonregiment. Viking kompagniet er et professionelt kompagni, der efter hjemkomsten vil fortsætte i Holstebro og skal være klar til næste mission august KMP består overordnet af en kommandodeling, som varetager administration, vedligeholdelse og logistik og tre kampdelinger (fire under uddannelsen herhjemme) med enten infanterikampkøretøjer, pansrede mandskabsvogne eller de nye minebeskyttede lastbiler kaldet MRAP (Mine Resistent Ambush protected Vehicle). Under uddannelsen hjemme i Danmark har der været flere soldater i enheden, da kompagniet er så heldig at have en ekstra deling til at gennemføre opgaveløsningen under leaveperioden. Det betyder, at der forventeligt hele tiden vil være tre kampdelinger i missionsområdet. Kompagniet er varslet at skulle bo i FOB Price. Kompagniet kan dog arbejde fra alle tænkelige steder og under mere primitive forhold. Det er VIKING-COY opgave at være fleksible i forhold til, hvor der er brug for det. Kompagniet er underlagt en britisk chef, der uddeler opgaver, og VIKING-COY arbejder i rammen af en britisk battle group. Viking kompagniet løser opgaver, som omfatter hele det militære opgavespektrum lige fra dagligdagsuddannelse og samarbejde med de afghanske sikkerhedsstyrker over fælles patruljer og fælles operationer til deciderede kampopgaver. Soldaterne evner hele opgavespektret og arbejder målrettet mod, at afghanerne selv skal kunne overtage sikkerheden i området, når de danske kampstyrker er væk. Patrulje i Green Zone øst for Gereshk. Juni 2012 Side 11

12 Kampvognsdelingen (LOKE) Delingen består af tre kampvogne og en pansret mandskabsvogn eller en MRAP, alle bemandet med erfarne, professionelle soldater fra Jydske Dragonregiment. Kampvognenes primære bevæbning er en 120mm kanon med en rækkevidde helt ud til seks km med lidt forberedelse. Kanonen kan skyde med en række forskellige ammunitionstyper og er kendetegnet ved en meget stor præcision. Desuden har kampvognen et yderst præcist tårngevær (maskingevær der sidder ved siden af kanonen), der kan virke ud til 1600 m. I modsætning til artilleripjecer (kanoner) skyder kampvognskanonen direkte på sit mål ligesom et gevær, og kampvognene skal derfor ikke ledes ind på målet af en observatør, men kan skyde selvstændigt, så snart de får øje på fjenden. Til at finde fjenden bruger kampvognene avancerede optiske og termiske sigtemidler, som virker lige så godt i mørke som i dagslys. Oprindelig blev kampvognene sendt til Afghanistan for at nedkæmpe fjenden med mindst mulig fare for skader på civile og deres ejendom samt yde en præcis støtte til infanteriet på jorden. Siden de ankom, har Taleban dog fået så stor respekt for dem, at tilstedeværelsen af kampvogne så godt som altid betyder, at det ikke kommer til kamp. Dermed gør kampvognene også en stor forskel for soldaternes sikkerhed. Kampvognsdelingen løser mange opgaver i og omkring Helmand-provinsen, hovedsaglig som force-protection, hvor egne enheder støttes/sikres, det være sig danske, britiske, amerikanske eller afghanske styrker. Kampvognsdelingen bor hovedsagelig i MOB Price, men flytter en del rundt, når opgaver skal løses. Juni 2012 Side 12

13 Ammunitionsrydningssektionen (EODSEK) EODSEK består af 12 mand + en hund, der er inddelt i en searchgruppe, en rydningsgruppe (IEDD) og en våben efterretningsspecialist (WIS). EODSEK har ikke nogen fast lejr, da den er afgivet til den britiske EOD og SEARCH TASK FORCE, så den danske EODSEK indsættes på lige fod med de britiske hold, der hvor der er behov.- EODSEK opgave er at finde og uskadeliggøre improviserede bomber (IED er) såkaldte vejsidebomber. Så når en enhed har fundet noget, de mistænker for at være en IED, rykker EODSEK ud. Searchgruppen sikrer, så der ikke er flere IED er i området, inden rydningsgruppen rykker frem og uskadeliggør IED en. EODSEK er også uddannet til indsættelse i forbindelse med search-operationer, hvor formålet kan være at finde IED produktionsfaciliteter, våben eller beviser mod mistænke. Pansret køretøj, MRAP, der anvendes ved forskellige ISAF 13 enheder. Køretøjet er et såkaldt Mine Resistent Ambush Protectet køretøj, heraf navnet MRAP. Juni 2012 Side 13

14 Militærpolitiet (MP) Militærpolitiets bidrag består af to dele, selve militærpolitidetachementet (MPDET) med otte personer og en POMLT enhed med ni mand, som forestår træning af det lokale politi. Se side 9 for info om POMLT enheden. MP er en mellemting mellem soldater og politifolk. MP ere er trænet ligesom alle andre soldater, men har derudover en supplerende uddannelse inden for politifaget. MP er i missionen for at sikre retssikkerheden for de danske soldater og gennemføre efterforskning på vegne af Forsvarets Auditørkorps. Disse undersøgelser finder blandt andet sted i forbindelse med: Skade på civile, tilskadekomne danske soldater, evt. overtrædelse af gældende love og bestemmelser, evt. brud på internationale konventioner. Derudover opretholder vi lov, orden og disciplin. Ud over denne efterforskning støtter MP også det danske kompagni under den britiske kampgruppe, når de løser operative opgaver, f.eks. i forbindelse med tilbageholdelse af mistænkte. Stab og Logistikkompagniet (ST&LOGCOY) ST&LOGCOY består af en række specialister, som alle understøtter kampsoldaternes opgaveløsning. Stab og logistikkompagniet består af 193 mand, som er fordelt på de forskellige baser i området. De enkelte enheder under stab og logistikkompagniet er beskrevet nedenfor: Kommandodelingen Kommandodelingen er kimen i stab og logistik kompagniet. Delingen består af 11 mand. Her er chefen og næstkommanderende for stab og logistikkompagniet placeret, og der er endvidere en kommandosektion og en forsyningssektion. Delingen er opdelt i henholdsvis Camp Bastion og i Camp Price. Delingens opgave er, at give soldaterne det bedst mulige grundlag for deres opgaveløsning. Kommandosektionen sørger for alt administrativt omkring personellet, herunder løn, arbejdstid, rejser osv. Forsyningssektionen sørger for, at alle stab og logistiskkompagniets enheder får de materielgenstande, de måtte behøve. Reparationsdelingen Reparationsdelingen består af 29 folk og er primært placeret i Camp Bastion. Delingen har et fremskudt element i Camp Price. Delingen består af en række mekanikere, som har til opgave at udføre eftersyn samt reparationer på alt materiel i hele DANCON. Til at hjælpe sig med denne enorme opgave er REPDEL støttet af 13 mekanikere fra firmaet SUPREME. Disse kommer fra forskellige nationer og har hjulpet de danske styrker gennem en årrække. Endvidere får REPDEL støtte af tre mekanikere fra United States Marine Corps. Juni 2012 Side 14

15 Værkstedsområde i Camp Bastion. Transport og bjærgningsdelingen Transport og bjærgningsdelingen består af ca. 25 soldater og er primært placeret i Camp Bastion. Bjærgningssektionen (BJSEK) kan være placeret i Camp Price afhængig af situationen og behovet. Delingen har to kernekompetencer. Den ene er transporttjeneste. Det vil sige vejtransport af alt materiel fra Camp Bastion til, hvor end danske soldater ellers måtte opholde sig i området. Transportdelingen kan transportere stort set alt det kan være mad, vand, ammunition, brændstof, post, personel, køretøjer osv. Den anden kompetence er bjærgning. Skulle et køretøj køre fast, er det bjærgningssektionen, der sørger for at få køretøjet fri igen, så opgaveløsningen kan fortsættes. Den ene af bjærgningsgrupperne vil ofte være placeret ved enten Bravokompagniet eller kampvognsdelingen. Danske og britiske forsyningskøretøjer holder pause i lejr/camp inden viderekørsel. Juni 2012 Side 15

16 Sanitetsdelingen Sanitetsdelingen består af ca. 25 medarbejdere, herunder et antal læger og sygeplejersker. Sanitetsdelingen har til opgave at forestå den almindelige lægetjeneste i baserne, således at en syg soldat altid hurtigt får den rette behandling. Delingen har en række specialuddannede soldater, der har fået en lang og grundig sanitetsfaglig uddannelse. Der er sanitetssoldater med på opgaveløsningerne, således de, såfremt en soldat skulle blive såret, hurtigt kan træde til, yde livreddende førstehjælp, stabilisere og sørge for evakuering af soldaten til felthospitalet i Camp Bastion. Delingen kan endvidere uddanne de afghanske styrker i førstehjælp mv. Ildstøttedetachementet (ILSTDET) Overordnet set støtter ILSTDET kampunder-afdelingerne direkte, nemlig med et Tactical Air Control Party (TACP), et Artilleri Observatør-hold (AO-hold), et ubemandet droneflyvningshold, kaldet UAS-hold, og en morter sektion. Detachementets opgaver spænder over planlægning af og indsættelse af artilleri, morterer, raketkastere, fly og helikoptere. Herudover kan UAS levere live billeder og film i "fugleperspektiv", således at kampunderafdelingen kan undersøge områder uden at udsætte deres soldater for unødvendig fare. Normalt er TACP, AO-hold og UAS placeret sammen med VIKING-COY. Morter sektionen er tildelt VIKING-COY, som en støtteenhed og fungerer dermed som kompagniets eget ildstøttemiddel. Enheden er på ca. 20 soldater. Morter afskyder granat til støtte for indsat enhed. UAS, minidrone. CIMIC, Civilt- Militært samarbejde (CIMIC) CIMIC Support Teamet (CST) består af to medarbejdere, der som udgangspunkt er placeret i Camp Price. CST skal overordnet understøtte en gunstig udvikling gennem et målrettet samarbejde med lokalbefolkningen, de afghanske sikkerhedsstyrker og andre aktører. CST skal herunder arbejde med kapacitetsopbygning i området til støtte for de afghanske myndigheder og sikkerhedsstyrker samt egne enheder. Dette kan være mindre og større genopbygnings-projekter, hvor et tæt samarbejde med lokale aktører finder sted. CST skal, i samarbejde med andre ISAF enheder, ligeledes have kontakten til lokalbefolkningen, herunder håndtere eventuelle erstatningssager. Juni 2012 Side 16

17 Ingeniør Detachementet (IGDET) Detachementet består af 54 soldater. Detachementet er opdelt med en Panser Ingeniør Deling (IGDEL), et Panseret Minerydning Køretøj (PNMIRK) og en Lejr Gruppe. Panser Ingeniør Delingen består af fire grupper og en deltrop, i alt 36 mænd og kvinder. Derudover uddannes en ekstra gruppe på otte soldater, som skal fungere som leave afløsning. Delingen kan løse opgaver som spænder fra kampingeniøropgaver til konstruktionstjeneste fx bygge en bro. Det Panseret Minerydning Køretøj består af en besætning på tre medarbejdere, som primært har til formål at gennembryde terrænet, det gør de ved anvendelse af deres påmonterede plov. Delingen og PNMIRK opererer primært fra Camp Price. Lejrgruppen, som er placeret i Camp Bastion, består af fem soldater, som primært har til opgave at gennemføre drift af lejrene dvs. el, vand og varme/aircondition. Til sidst er der Detachement troppen, som består af to medarbejdere, som er ingeniørofficeren og counter improviseret explosive device (CIED) instruktøren, som arbejder med, hvordan soldaterne kan identificere og dermed undgå vejsidebomber. Detachement troppen vil være placeret i Camp Price. Elektronisk Krigsførelses Detachement (EWDET) Elektronisk krigsførelse Detachementet har til formål at udnytte de elektroniske signaler og impulser, som en modstander udsender, samt yde beskyttelse af egne enheder for egne enheder. Elektronisk opklaring kan ske på forskellige måder, der alle har til formål at aflytte og pejle (stedfæste) modstanderens/fjendens kommunikation og placering. Kommunikations Detachementet (CISDET) CISDET er en enhed på 14 soldater, som sørger for, at alle signalmidler og netværk, såvel internt i missionsområdet som hjemad, kontinuerligt virker. Dette gøres både fra Camp Bastion og Camp Price, hvor de såkaldte CIS-Centre betjenes af ti kommunikations- og IT eksperter, som således sikrer, at alle signalmidler og computernetværk virker. De resterende fire medlemmer af detachementet håndterer bl.a. koder, IT-sikkerhed, fysisk sikkerhed, og beskyttelse af soldaterne mod vejsidebomber. Field HUMINT Team (FHT) FHT opgave er at bibringe egne styrker viden om sikkerhed, politik, økonomi og se ændringer i Afghanistan i det britiske ansvarsområde. Opgaven løser FHT gennem kontakt med lokalbefolkningen, politikere og erhvervsdrivende. Det Nationale Støtte Element (NSE) NSE er en selvstændig enhed placeret i Camp Bastion. Herudover har NSE en terminalgruppe placeret i Kabul. NSE består af 32 soldater. Personelmæssigt spænder afdelingen vidt, fra en civil kasseassistent over reservedels-ekspedienter, til logistiksoldater, der håndterer fly og depotbeholdninger. Den vigtigste opgave for NSE er at formidle logistisk Juni 2012 Side 17

18 støtte til alle danskere i Afghanistan, civile som militære. Helt konkret betyder det, at NSE i samarbejde med Danske Internationale Logistik Center i Vordingborg (DANILOG) sørger for at tilvejebringe og transportere det materiel og de soldater, der skal bruges for, at missionen i Afghanistan kan holdes kørende. NSE opfatter sig selv som værende en servicevirksomhed, som døgnet rundt gør, hvad de kan for at understøtte soldaterne. Succeskriterier er, at materiel leveres rettidigt, at soldaterne transporteres til Afghanistan og rundt i Afghanistan på så hensigtsmæssig en måde som muligt, og at man ved henvendelse til NSE får en god oplevelse af service. En af de opgaver, som bliver prioriteret højt, er, hvis en soldat af en eller anden årsag skal hurtigt hjem til sine pårørende. Her kaster NSE, hvad de måtte have i hænderne og sørger for, at den enkelte kommer hurtigst muligt hjem - hvad end det er med danske eller udenlandske fly. STABSELEMENT Combined Force Nahr-E-Saray. (STELM/CF NES(N)) DANCON kampenheder er på hold 14 underlagt en britisk bataljon og dermed britisk ledelse. DANCON afgiver derfor et stabselement bestående af officerer og befalingsmænd til støtte for den britiske bataljonsstab. Stabselementet bliver en integreret del af den britiske bataljonstab, som bl.a. får til opgave at planlægge for og føre de danske enheder. Den engelske bataljon, der udgør CF NES (N) er 40 Commando, Royal Marines som tidligere har været udstationeret i hhv. Irak og Afghanistan. Eagle IV, pansret hjulkøretøj. Anvendes ved ISAF 14 bl.a. ved CIMIC og POMLT enhederne. Juni 2012 Side 18

19 Joint Operation Base (JOB) Camp Bastion JOB Camp Bastion ligger ude i ørkenen langt fra byer og floder. Netop på grund af sin øde beliggenhed bliver lejren betragtet som et relativt sikkert sted, hvor vi normalt kan bo i fred og ro. Camp Bastion er nu hovedlejr for Det Danske Kontingent. De danske lejrafsnit Viking og Midgaard udgør tilsammen det, vi kalder Danelagen Lines. Den danske del af Camp Bastion udgør kun en lille del af den samlede lejr, der er enorm. Alene amerikanerne har placeret ca mand i lejren. Samtidig har Camp Bastion egen lufthavn, hvor fly og helikoptere lander og letter i en tilsyneladende uendelig strøm. Den danske lejr er veludbygget, og det betyder, at der er taget hensyn til en vis komfort og velfærd, såsom tv, indkøb og bibliotek, men også ting som brandsikkerhed og miljømæssig korrekt håndtering af affald. I lejren er der mulighed for bl.a. internet, tv samt vægttræning i motionsrum. Der er også en lille PX (købmand), hvor soldaterne kan forsyne sig med alt fra tandpasta til slik. Main Operation Base (MOB) Camp Price MOB Price ligger ca. en times kørsel fra Bastion mod øst af Highway 1. Lejren ligger i udkanten af byen Gereshk og tæt på Helmandfloden, men er trods dette at betragte som relativt sikkert område. Price er en betydelig mindre lejr end Camp Bastion, men er alligevel en god lejr med et hav af muligheder. Generelt er der de samme velfærdsfaciliteter til rådighed her som i Camp Bastion. Hvert beboelsestelt har egne toiletter og baderum. Endvidere er der en spisesal, hvor alle måltider indtages. Der bliver serveret et bredt udvalg af varme retter, så selv den mest kræsne kan få sig et måltid mad. Indgangen til den danske del af JOB Camp Bastion, Danelagen Lines Indgang til Camp Price På kortet, side 21, kan du se et kort med lejrenes placering. Juni 2012 Side 19

20 Kig ud over Camp Bastion KFUM soldaterhjem i Camp Bastion Indkvarteringsgaden i Camp Price Indkvarteringstelt til ca. otte soldater Fritidsområde i Camp Bastion I tilknytning til beboelsesteltene findes toiletter og badefaciliteter Juni 2012 Side 20

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief NATO i Afghanistan Hvad kan vi lære af missionen, og er vi villige til at

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2.

DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2. DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2. Kære pårørende til soldater ved DANCON KFOR 18. Jeg vil starte med at understrege, at I alle kan være stolte af jeres soldater.

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation? Får du nok ud

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation?

Læs mere

Afghanistan - et mishandlet land

Afghanistan - et mishandlet land Afghanistan - et mishandlet land Udenlandsk indblanding i nyere tid Materiale: Søren Mørch og Anne Okkels Olsen "USA's nye verdensorden" Systime 2006, side 12-28, 117-120, 129-155, tekst 11, 19 og 20 Uddrag

Læs mere

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2010 HELMAND-PLANEN 2010 INDHOLDsfortegnelse Indledning... 1 Rammerne... 5 Sikkerhed... 10 Militær... 10 Politi... 19 Politik...

Læs mere

HELMAND-PLANEN 2011-2012

HELMAND-PLANEN 2011-2012 HELMAND-PLANEN 2011-2012 SAMT AFRAPPORTERING FOR DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN I 2010 Kort: NATO Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 8. december 2009 MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV (GRO/HO) Formål 1. At bibringe kadetten (KT) den faglige viden, de fornødne færdigheder og holdninger i relation til infanteridelingens virke og anvendelse, således at KT,

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Afrapportering for 2011 på Helmandplanen 2011-2012

Afrapportering for 2011 på Helmandplanen 2011-2012 Afrapportering for 2011 på Helmandplanen 2011-2012 Pr. 31. december 2011 Benchmarks. 1 Hermed foreligger status på graden af målopfyldelse af Helmandplanen 2011 2012 pr. 31. december 2011. Statusoversigten

Læs mere

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan Afrapportering 2012 Den danske indsats i Afghanistan April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sikkerhed - militær... 4 Danske enheder i Afghanistan... 6 Sikkerhed - politi... 7 Freds- og forsoningsprocessen

Læs mere

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Ingeniørregimentet Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Få en uddannelse af rang Efter dine fire måneder som værnepligtig har du flere muligheder for at fortsætte karrieren i hæren en

Læs mere

Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014. På vej mod fuldt afghansk ansvar

Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014. På vej mod fuldt afghansk ansvar Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014 På vej mod fuldt afghansk ansvar Indholdsfortegnelse Kort: NATO Illustration og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter,

Læs mere

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger.

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. SÆRLIGE ORDNINGER FOR VETERANER Der eksisterer en række forskellige særlige ordninger for personale, der har været udsendt i militære

Læs mere

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!!

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!! Sidst i maj spurgte HIS om jeg ville skrive et lille Flyvevåben indlæg til LISBON Association og jeg spurgte kækt hvad terminen var. Senest med udgangen af juni var svaret. Det var jo i så god tid, at

Læs mere

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Oktober 2010 ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Tiltag over for udsendte soldater og veteraner Allerede inden en soldat udsendes, udpeges der en kontaktofficer ved soldatens

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

S(anne) Søndergaard: Hell man, Gyldendal, 2012

S(anne) Søndergaard: Hell man, Gyldendal, 2012 S(anne) Søndergaard: Hell man, Gyldendal, 2012 Vejledningen er udarbejdet af pædagogisk konsulent Kurt Thybo VIACFU Side 1 Unge danskere i krig Hell man er romanen om danskere i krig i Afghanistan. Hell

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

TRÆNREGIMENTET. Hærens Center for Logistik og Militærpoliti. Nr. 3 September 2012 67. årgang

TRÆNREGIMENTET. Hærens Center for Logistik og Militærpoliti. Nr. 3 September 2012 67. årgang TRÆNREGIMENTET Hærens Center for Logistik og Militærpoliti Nr. 3 September 2012 67. årgang Gæster i tusindvis besøgte Aalborg Kaserner, da det store Åbent Hus arrangement løb af stabelen den 22. september.

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

RDAF HELDET Nyhedsbrev

RDAF HELDET Nyhedsbrev Uge 48 - November 2007 - Nr.18 HELDET Nyhedsbrev nr. 18 Ansvarshavende redaktør: S. Heise, Presseofficer HELDET/IRAK Denne udgave Nyt fra detachement commander s. 2 Bent fik generalens mønt s. 3 Julestemning

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

4. Pressemeddelelser fra Hærens Operative Kommandos hjemmeside i perioden

4. Pressemeddelelser fra Hærens Operative Kommandos hjemmeside i perioden 1 DAGBOG FRA MUSA QALA Af Christian Brøndum Den 21. august 2006 kørte 40 køretøjer ud af den britisk-danske lejr Camp Bastion i Helmandprovinsen i det sydlige Afghanistan. Det blev indledningen til en

Læs mere

Undgå spionage. - for din sikkerheds skyld

Undgå spionage. - for din sikkerheds skyld Undgå spionage - for din sikkerheds skyld 1 FORORD Forud for et fjendtligt angreb har modstanderen typisk indhentet informationer, spioneret, så hans angreb får størst succes for ham - og dermed skader

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte. Stor opmærksomhed på soldater

Nyhedsbrev for udsendte. Stor opmærksomhed på soldater Stor opmærksomhed på soldater Af regimentschef oberst S.B. Bager Kære soldater. Jeg ser som regimentschef frem til at besøge jer i den nærmeste fremtid. Foreløbigt er der planlagt et besøg ved ISAF i oktober

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

FORMIDLINGSPAKKE TIL REGIONERNE VEDR. REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL INDSATSEN MOD EBOLA I SIERREA LEONE

FORMIDLINGSPAKKE TIL REGIONERNE VEDR. REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL INDSATSEN MOD EBOLA I SIERREA LEONE FORMIDLINGSPAKKE TIL REGIONERNE VEDR. REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL INDSATSEN MOD EBOLA I SIERREA LEONE Bilag: Orientering om GOAL og Helbredsspørgeskema. 1. KRAV 1.1. Faglige og ledelsesmæssige

Læs mere

Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation.

Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation. Tak for invitationen. Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation. Billedet viser danske frivillige på vej til Murmansk

Læs mere

Dansk Eksamen Synopse Harrie Emily Rice 10. I Tre Falke Skolen DANMARK I KRIG DE FALDNE - KRIGEN I AFGHANISTAN

Dansk Eksamen Synopse Harrie Emily Rice 10. I Tre Falke Skolen DANMARK I KRIG DE FALDNE - KRIGEN I AFGHANISTAN Dansk Eksamen Synopse Harrie Emily Rice 10. I Tre Falke Skolen DANMARK I KRIG DE FALDNE - KRIGEN I AFGHANISTAN HARRIE EMILY RICE TRE FALKE SKOLEN 10.I FS10 Synopseprøve 17 juni 2009 Fordybelsesområde:

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Husk på dine rettigheder:

Husk på dine rettigheder: Følgende rettigheder og berettigelser bliver dig garanteret under loven i England og Wales og efterkommer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Husk på dine rettigheder: 1. Oplys politiet, hvis

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6005 Bevogtning fred. B. Kort navn BEVFCOBJ FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand til

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

2.H København. Lemvig Gymnasium. Rejsen. Hotellet. Vi rejser med DSB fra Struer. Tog fra Struer til Århus 06.37 08.35

2.H København. Lemvig Gymnasium. Rejsen. Hotellet. Vi rejser med DSB fra Struer. Tog fra Struer til Århus 06.37 08.35 2.H København 2014 2.H København Lemvig Gymnasium Rejsen Vi rejser med DSB fra Struer. Tog fra Struer til Århus 06.37 08.35 Tog fra Århus til København H 09.04 12.42 Hjemrejse fra København H 12.50. I

Læs mere

Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt.

Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt. Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt. Udfordringer i dagligdagen kan der jo være nok af. Men selvom uniformerne er ens, så er opgaverne og dagligdagen det meget sjældent, rundt

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

FORSVARET TIL FORSVARETS MEDARBEJDERE 9. ÅRGANG / DECEMBER 2011

FORSVARET TIL FORSVARETS MEDARBEJDERE 9. ÅRGANG / DECEMBER 2011 TIL FORSVARETS MEDARBEJDERE 9. ÅRGANG / DECEMBER 2011 04 FORSVARET Forsvarskommandoen Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København K E-mail: fko@mil.dk Internet: Forsvaret.dk Telefon: 45 67 45 67 Telefax:

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Den danske Brigade i Sverige 1939-1945 - 5. (tunge) Bataljon, Del 1

Den danske Brigade i Sverige 1939-1945 - 5. (tunge) Bataljon, Del 1 Den danske Brigade i Sverige 1939-1945 - 5. (tunge) Bataljon, Del 1 Indledning Brigadens 5. (tunge) bataljon havde følgende krigsstyrke: Bataljonsstab: Chef med stab (34) samt 2 personvogne, 5 lastvogne

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Temaartikler

Indholdsfortegnelse. Temaartikler Indholdsfortegnelse Temaartikler Forord 135 Oprørsbekæmpelse det militæroperative niveau Peter Dahl Thruelsen Landoperationer i rammen af en Counterinsurgency Campaign Major Lars Mouritsen Air Power og

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008 UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008 2 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Situationen

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD TFUAFD BEV NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD TFUAFD BEV NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Overgangsuddannelse for reservepersonel, Totalforsvarsunderafdelingen, Bevogtning B. Kort navn C. Formål Uddannelsen skal

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nyhedsbrev. ISAF rotation 2009-II. Uge 33 - august 2009 - Nr. 2. Nyhedsbrev nr. 2

Nyhedsbrev. ISAF rotation 2009-II. Uge 33 - august 2009 - Nr. 2. Nyhedsbrev nr. 2 ISAF rotation 2009-II Uge 33 - august 2009 - Nr. 2 ISAF rotation 2009-II Ansvarshavende redaktør: Lars B. Andersen, Presse og Informationsofficer (PIO). Tekst og foto af PIO, med mindre andet er nævnt.

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Præsentation af. Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES)

Præsentation af. Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES) Præsentation af Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES) FLV har seks Wing Reserves Reserven i Flyvevåbnet er organiseret i syv Wings Reserves, som matcher moderwings: FW SKP, HW KAR, ATW AAL, ACW,

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER Forsvarets Personeltjeneste har i samarbejde med Forsvarsministeriet, Ingeniørforeningen, IDA og en lokal tillidsrepræsentant

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #08 FSU NYHEDSBREV NR. 08 / 3. ÅRGANG APRIL / 2014 PERSONALENYT I marts måned forlod tre medarbejdere Flyvestation Skalstrup: IT-konsulent Gitte Petersen forlod den 28. marts

Læs mere

Udenrigsministeriets Kunstforening. Udstilling November & December 2012 FOTOGRAF CHRISTIAN RADIL. People & Faces in Kabul

Udenrigsministeriets Kunstforening. Udstilling November & December 2012 FOTOGRAF CHRISTIAN RADIL. People & Faces in Kabul Udenrigsministeriets Kunstforening Udstilling November & December 2012 FOTOGRAF CHRISTIAN RADIL People & Faces in Kabul Christian Radil er 33 år, og uddannet som fotograf fra Københavns Film & Fotoskole

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere