Velkommen til ROI2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til ROI2012"

Transkript

1 K1 Velkommen til ROI2012 Leif Vestergaard CEO EG A/S Bjarne Aarup Divisionsdirektør EG Logistik & Produktion Henrik R. Møller Divisionsdirektør EG Retail & Medie 1

2 Dystre udsigter 2

3 Konkurrenceevnen falder 3

4 Vejen frem En god tommelfingerregel er, at velfærdssamfundet bliver mellem 10 og 20 milliarder kroner rigere hver gang produktiviteten kan hæve den økonomiske vækst med bare et halvt til et helt procentpoint. 4

5 Lav produktivitet koster Det ville vi have haft råd til, hvis produktivitetsvæksten i det offentlige i Danmark havde været som den svenske siden 1996 Indføre gratis kollektiv trafik Ansætte dobbelt så mange folkeskolelærere pr. elev på klassetrin Ansætte 40 procent flere hjemmehjælpere og plejeassistenter Anlægge 9 nye supersygehuse hvert år Sænke bundskatten med 3 procentpoint Kilde: Det handler om velfærd, Produktivitetskommissionen, 22 oktober

6 Hvornår? 2020 eller

7 Hvem har svaret? Regeringen? Virksomhederne? 7

8 Potentiale ved procesoptimering & it Er der en positiv effekt? Forventet forbedring af bundlinjen Kilde: YouGov og EG A/S. Undersøgelse gennemført september og oktober 2012 blandt 252 mellemstore og store danske virksomheder indenfor produktion, detail og service. Respondenterne er adm. direktører eller øverste leder for et funktionsområde. 8

9 Er handlingsplanen klar? Har din virksomhed en konkret handlingsplan for, hvordan produktivitetsforbedringer opnås fremover? Kilde: YouGov og EG A/S. Undersøgelse gennemført september og oktober 2012 blandt 252 mellemstore og store danske virksomheder indenfor produktion, detail og service. Respondenterne er adm. direktører eller øverste leder for et funktionsområde. 9

10 Hvad står i vejen? Primære barrierer for produktivitet Tid til at gennemføre planen Kortlægge potentiale Likviditet til at gennemføre planen Handlings plan for det videre arbejde Redskaber til at beregne ROI Viden om hvad der virker Kilde: YouGov og EG A/S. Undersøgelse gennemført september og oktober 2012 blandt 252 mellemstore og store danske virksomheder indenfor produktion, detail og service. Respondenterne er adm. direktører eller øverste leder for et funktionsområde. 10

11 Barrierer 11

12 Tre gode nyheder 1 Stort produktivitetspotentiale Både store og små gevinster 2 Vi kan høste nu, hvis vi vil 3 Det er en ledelsesopgave Tid, plan & penge 12

13 Produktivitet hos EG Strategihus NYE MARKEDER EKSISTERENDE MARKEDER Gennembrudsmål 1. Growth 2. Efficiency a) Streamline processes with it b) Smart measuring c) Run LEAN business d) Efficient product development 3. Culture Resultater 13

14 Elementer i optimering 14

15 Forskellige tilgange til it projekter 15

16 Potentialet i forskellige typer projekter 16

17 Gevinstrealisering hos Jens Schulz Forretningsanalyse med 8 processer, resulterede i 13 forretningsudviklingsprojekter 9 projekter igangsat sammen med ERP opgradering med realiseret gevinst på 3,2 mio. kr. 4 projekter realiseres over følgende 6 måneder med samlet gevinst på 1,3 mio. kr. 17

18 Handlingsplan og proces 18

19 Kortlægning af gevinstpotentiale - Kerneprocesser Kerneprocesser Målsætninger Optimering af tilbudsprocessen Øget hitrate Optimeret ordrehåndtering Optimeret kundeservice Gennemløbstid, salg Ordreindtastning frem i værdikæden Optimeret produktionsplanlægning Indsatsområder Optimering af ekspedition og forsendelse Optimering af kalkulationer Datafangst i produktion til lønbehandling Elektronisk dokumenthåndtering Optimering af økonomifunktionen Centrale processer Tilbudsprocessen Kalkulationer Prisstyring Tilbudsprocessen Ordreproces Kriterier for opfølgning af tilbud Tilbudsprocessen Ordreprocessen Leveringstidsbekræftelse / ordrebekræftelse Elektronisk dataudveksling Kundeservice (statusmail til kunden) Tilbudsproces, kalkulationer Ordreprocessen Ordreprocessen Produktionsplanlægning / -værktøjer Business case Frigiv produktionsordre pr. område Vedligehold produktionsstamdata og styklister Ekspedition- og faktureringsprocessen Kalkulationsprocessen Tilbudsprocessen Ordreprocessen Efterkalkulationer (vurdering og kriterier) Produktionstilbagemeldinger Udarbejdelse af løngrundlag Lønbehandling Leverandørfaktura-processen Journalisering / dokumentstyring 19

20 PROCES POTENTIALE FORBEDRING GEVINST Leveringstid Gennemløbstid reduceres med 25% Reduktion af leveringstid for bearbejdede emner fra 3-4 uger til max 3 uger Reduktion af varer i arbejde med x kr. Ordrehåndtering Tilbud Fakturering & forsendelse Lønhåndtering & økonomistyring Indkøbsdisponering Kortlægning af gevinstpotentiale - Indsatsområder Tid til internt salg reduceres med 25% Tid til eksterne sælgere reduceres med 25% Tid reduceres med 50% Effekt / indsats I ALT POTENTIALE Tid reduceres med 50% Tid for indkøber reduceres med 25% Optimering af forespørgsler, tilbud og ordrehåndtering Reduktion fra 5 til 3 personer Reduktion fra 2 til 1 person i ordreindtastning Optimering af tilbud og kalkulationer Bedre it-understøttelse Frigivelse af tid svarende til 1 dag om ugen pr sælger Automatisk faktureringsgrundlag i systemet It-værktøjer til forsendelses-planlægning Reduktion fra ca. 2 til 1 person til håndtering af fakturering og forsendelse Integreret dataopsamling fra produktion (tider og job) Indscanningsløsning til håndtering af leverandørfaktura Business case pr. område Automatisk indkøbsgrundlag integreret med produktions-styring Mere just-in-time for råvarelagre, samt pluk og forsendelse af varer (Ikke beregnet, men stort) 2 personer 1 person 1 sælger 1 person 1 person 1/4 person Lagerværdi reduceres med x kr. 6-7 personer 2,3+ mio. kr. 20

21 Kortlægning af gevinstpotentiale - Indsats / effekt Effekt / indsats Business case pr. område 21

22 GEVINSTPOTENTIALE: Plukfejl reduceres fra 7% af ordrer til 2% af ordrer Nuværende fakta 8 personer i pluk og forsendelse 120 pluk pr. dag / pluk årligt Gennemsnit 9 plukfejl pr. dag Et pluk koster 75 kr. (tid) Et fejlpluk koster kr. (varer retur, nye varer afsted) Fremtidige fakta (målepunkter for gevinstrealisering) 7 personer i pluk og forsendelse 120 pluk pr. dag Gennemsnit 2 plukfejl pr. dag Gevinstpotentiale 5 fejl i pluk pr. dag a kr. Tidsbesparelse?? Potentiale pr. år: 2,7 mio. kr. Effekt / indsats Omkostning Kortlægning af gevinstpotentiale - Business case pr. område 5 personer 2 dage pr. måned i 3 måneder: kr. Investering i it Stregkoder: kr. Lokationskoder: kr. Implementering: kr. Samlet omkostning: kr. Return on Investment (ROI) 1,5 måned Indsats Optimering af plukproces og forsendelsesproces baseret på best practices Implementering af nye best practice processer Implementering af it-understøttelse af processen Stregkodeløsning Lokationsstyring Kvalitetstjek i systemet bekræftelse af korrekt pluk System blokerer for færdiggørelse af ordren ved fejlpluk Opfølgning på proces og it-implementering Arbejdes der efter de nye best practice processer? Anvendes kvalitetstjek i systemet? Business case pr. område Realisering Hver uge foretages forbedringer i varepluk Følgende måltal skal nås Start Test I drift +2 måneder +4 måneder 7% 6% 4% 3% 2% Forudsætninger Deltagelse af 4 chefer fra lageret samt lagerchefen Lagerchef tager ejerskab Logistikdirektør har fokus på projektet 22

23 Kortlægning af gevinstpotentiale A: Kerneprocesser C: Effekt / indsats PROCES POTENTIALE FORBEDRING GEVINST Leveringstid Gennemløbstid Reduktion af leveringstid for bearbejdede emner fra 3-4 (Ikke beregnet, reduceres med uger til max 3 uger men stort) 25% Reduktion af varer i arbejde med x kr. Ordrehåndtering Tid til internt Optimering af forespørgsler, tilbud og ordrehåndtering 2 personer salg reduceres Reduktion fra 5 til 3 personer 1 person med 25% Reduktion fra 2 til 1 person i ordreindtastning Tilbud Tid til eksterne Optimering af tilbud og kalkulationer 1 sælger sælgere Bedre it-understøttelse reduceres med Frigivelse af tid svarende til 1 dag om ugen pr sælger 25% Fakturering & Tid reduceres Automatisk faktureringsgrundlag i systemet 1 person forsendelse med 50% It-værktøjer til forsendelses-planlægning Reduktion fra ca. 2 til 1 person til håndtering af fakturering og forsendelse Lønhåndtering Tid reduceres Integreret dataopsamling fra produktion (tider og job) 1 person & økonomistyring med 50% Indscanningsløsning til håndtering af leverandørfaktura Indkøbsdisponering Tid for indkøber Automatisk indkøbsgrundlag integreret med 1/4 person reduceres med produktions-styring Lagerværdi 25% Mere just-in-time for råvarelagre, samt pluk og reduceres med x forsendelse af varer kr. I ALT POTENTIALE 6-7 personer 2,3+ mio. kr. B: Indsatsområder Målsætninger Optimering af tilbudsprocessen Øget hitrate Optimeret ordrehåndtering Optimeret kundeservice Gennemløbstid, salg Ordreindtastning frem i værdikæden Optimeret produktionsplanlægning Optimering af ekspedition og forsendelse Optimering af kalkulationer Datafangst i produktion til lønbehandling Elektronisk dokumenthåndtering Optimering af økonomifunktionen Centrale processer Tilbudsprocessen Kalkulationer Prisstyring Tilbudsprocessen Ordreproces Kriterier for opfølgning af tilbud Tilbudsprocessen Ordreprocessen Leveringstidsbekræftelse / ordrebekræftelse Elektronisk dataudveksling Kundeservice (statusmail til kunden) Tilbudsproces, kalkulationer Ordreprocessen Ordreprocessen Produktionsplanlægning / -værktøjer Frigiv produktionsordre Vedligehold produktionsstamdata og styklister Ekspedition- og faktureringsprocessen Kalkulationsprocessen Tilbudsprocessen Ordreprocessen Efterkalkulationer (vurdering og kriterier) Produktionstilbagemeldinger Udarbejdelse af løngrundlag Lønbehandling Leverandørfaktura-processen Journalisering / dokumentstyring D: Business case pr. område GEVINSTPOTENTIALE: Plukfejl reduceres fra 7% af ordrer til 2% af ordrer Nuværende fakta 8 personer i pluk og forsendelse 120 pluk pr. dag / pluk årligt Gennemsnit 9 plukfejl pr. dag Et pluk koster 75 kr. (tid) Et fejlpluk koster kr. (varer retur, nye varer afsted) Fremtidige fakta (målepunkter for gevinstrealisering) 7 personer i pluk og forsendelse 120 pluk pr. dag Gennemsnit 2 plukfejl pr. dag Gevinstpotentiale 5 fejl i pluk pr. dag a kr. Tidsbesparelse?? Potentiale pr. år: 2,7 mio. kr. Omkostning 5 personer 2 dage pr. måned i 3 måneder: kr. Investering i it Stregkoder: kr. Lokationskoder: kr. Implementering: kr. Samlet omkostning: kr. Return on Investment (ROI) 1,5 måned Indsats Optimering af plukproces og forsendelsesproces baseret på best practices Implementering af nye best practice processer Implementering af it-understøttelse af processen Stregkodeløsning Lokationsstyring Kvalitetstjek i systemet bekræftelse af korrekt pluk System blokerer for færdiggørelse af ordren ved fejlpluk Opfølgning på proces og it-implementering Arbejdes der efter de nye best practice processer? Anvendes kvalitetstjek i systemet? Realisering Hver uge foretages forbedringer i varepluk Følgende måltal skal nås Start Test I drift +2 måneder +4 måneder 7% 6% 4% 3% 2% Forudsætninger Deltagelse af 4 chefer fra lageret samt lagerchefen Lagerchef tager ejerskab Logistikdirektør har fokus på projektet 23

24 Handlingsplan og proces 24

25 Hvor gemmer gevinstpotentialet sig? Effektiv kundeservice Kortere leveringstid Optimeret produktstyring Forbedret styringsgrundlag Effektivisering af processer 25

26 Produktivitetspotentiale i hele kæden Detailkæder Butikker Forbrugere 26

27 Transformation af forbrugeradfærd: cross-channel retailing Fakta & Trends 46 mia DKK i e-handel i % vækst m-handel tredoblet på 2 år 20% af al internettrafik i 2015 er fra mobile enheder Ændret købsadfærd førunder-efter i købsprocessen I gennemsnit 3 kilder i spil Kilde: FDIH, Retail Inst, Google

28 Brændende platform og stort potentiale US cross-channel shopping market size Cross-channel and online sales forventes at udgøre næsten 50% af al US detail salg i 2012 *Cross-channel shoppers research products online and then purchase them offline. Kilder: Forrester: The Web s impact on In-Store-Sales: US cross-channel, 5/07 Forrester: US Retail ecommerce Forecast, 2006 To /04 Aberdeen Group: Multi-Channel Must Integrate Their Enterprises 28

29 Integreret detail-løsning hos SPORTMASTER 29

30 SPORTMASTER s it øger produktiviteten 30

31 Business Intelligence hos Build-A-Bear 31

32 Logistik på tværs af lande hos Orifarm 32

33 Typer gevinstpotentiale Tid / ressourcebesparelse Frigivelse af personer til andre opgaver Afskedigelser Om-organisering nye opgaver Aktiv handling For realisering Omkostninger Rene omkostninger f.eks porto Indirekte omkostninger f.eks. lagerbindinger Aktiv målopfølgning Omsætning Øget omsætning f.eks. på produkter / sælger ved kassen Bedre kampagnestyring øget salg Aktiv målopfølgning Kvalitet Færre fejl færre fejl i varemodtagelsen Færre fejlhåndteringer f.eks. fejl ved kassen Aktiv målopfølgning 33

34 Ribe Jernindustri skabte succes med ryggen mod muren

35 Inspiration og konkrete eksempler 35

36 Evaluering & lodtrækning 36

37 Konferencetilbud x Vind workshop: Kortlægning af produktivitetspotentialet Processer Indsatsområder PROCES POTENTIALE FORBEDRING GEVINST Leveringstid Gennemløbstid Reduktion af leveringstid for bearbejdede emner fra 3-4 (Ikke beregnet, reduceres med uger til max 3 uger men stort) 25% Reduktion af varer i arbejde med x kr. Ordrehåndtering Tid til internt Optimering af forespørgsler, tilbud og ordrehåndtering 2 personer salg reduceres Reduktion fra 5 til 3 personer 1 person med 25% Reduktion fra 2 til 1 person i ordreindtastning Tilbud Tid til eksterne Optimering af tilbud og kalkulationer 1 sælger sælgere Bedre it-understøttelse reduceres med Frigivelse af tid svarende til 1 dag om ugen pr sælger 25% Fakturering & Tid reduceres Automatisk faktureringsgrundlag i systemet 1 person forsendelse med 50% It-værktøjer til forsendelses-planlægning Reduktion fra ca. 2 til 1 person til håndtering af fakturering og forsendelse Lønhåndtering Tid reduceres Integreret dataopsamling fra produktion (tider og job) 1 person & økonomistyring med 50% Indscanningsløsning til håndtering af leverandørfaktura Indkøbsdisponering Tid for indkøber Automatisk indkøbsgrundlag integreret med 1/4 person reduceres med produktions-styring Lagerværdi 25% Mere just-in-time for råvarelagre, samt pluk og reduceres med x forsendelse af varer kr. I ALT POTENTIALE 6-7 personer 2,3+ mio. kr. Effekt / indsats Business case GEVINSTPOTENTIALE: Plukfejl reduceres fra 7% af ordrer til 2% af ordrer Nuværende fakta Indsats 8 personer i pluk og forsendelse Optimering af plukproces og forsendelsesproces baseret 120 pluk pr. dag / pluk årligt på best practices Gennemsnit 9 plukfejl pr. dag Implementering af nye best practice processer Et pluk koster 75 kr. (tid) Implementering af it-understøttelse af processen Et fejlpluk koster kr. (varer retur, nye varer Stregkodeløsning afsted) Lokationsstyring Kvalitetstjek i systemet bekræftelse af korrekt pluk Fremtidige fakta (målepunkter for gevinstrealisering) System blokerer for færdiggørelse af ordren ved 7 personer i pluk og forsendelse fejlpluk 120 pluk pr. dag Opfølgning på proces og it-implementering Gennemsnit 2 plukfejl pr. dag Arbejdes der efter de nye best practice processer? Anvendes kvalitetstjek i systemet? Gevinstpotentiale 5 fejl i pluk pr. dag a kr. Tidsbesparelse?? Potentiale pr. år: 2,7 mio. kr. Omkostning Realisering 5 personer 2 dage pr. måned i 3 måneder: kr. Hver uge foretages forbedringer i varepluk Investering i it Følgende måltal skal nås Stregkoder: kr. Start Test I drift +2 måneder +4 måneder Lokationskoder: kr. 7% 6% 4% 3% 2% Implementering: kr. Samlet omkostning: kr. Return on Investment (ROI) Forudsætninger 1,5 måned Deltagelse af 4 chefer fra lageret samt lagerchefen Lagerchef tager ejerskab Logistikdirektør har fokus på projektet 37

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

Tid til at gøre en forskel

Tid til at gøre en forskel Invitation Frigør 20-40 % kapacitet i din it-afdeling Side 4-5 DK Company Aggressiv vækst drives af godt internt samarbejde Side 7 Nedsat arbejdstid med fuld løn hos Toyota. Det er der penge i! Læs bagsiden

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

EG A/S Årsrapport 2011

EG A/S Årsrapport 2011 EG A/S Årsrapport 2011 EG www.eg.dk EG A/S Årsrapport 2011 3 Ledelsesberetning 2 EG A/S Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 4 EG koncernens hovedtal 6 Året der gik 8 Årets resultat 10

Læs mere

EG A/S Årsrapport 2010

EG A/S Årsrapport 2010 Ledelsesberetning EG A/S Årsrapport 2010 EG www.eg.dk EG A/S Årsrapport 2010 3 Ledelsesberetning Koncernens hovedtal EG A/S Hoved- og nøgletal 2010 Side 24 EG koncernens hovedtal I millioner DKK 2006 2007

Læs mere

for vækst og bedre bundlinje i detailhandlen

for vækst og bedre bundlinje i detailhandlen Fra ambitiøs strategi til effektiv drift Forretningsudvikling og itløsninger, der skaber grundlag for vækst og bedre bundlinje i detailhandlen EG www.eg.dk Fremtidens detailhandel Stigende international

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

It-løsninger, der skaber værdi i din detailkæde

It-løsninger, der skaber værdi i din detailkæde Optimer dine processer og skab sammenhæng i forsyningskæden. It-løsninger, der skaber værdi i din detailkæde Sådan udnytter du de teknologiske muligheder og sikrer udvikling og fremdrift i din detailkæde.

Læs mere

Apport Nyt. Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål

Apport Nyt. Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål Apport Nyt 4. kvartal 2014 Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål... Side 2 Lagerstyring som konkurrenceparameter... Side 4 Nye kunder... Side 5 Nye medarbejdere...

Læs mere

Sammenligningsseminar 2012

Sammenligningsseminar 2012 Sammenligningsseminar 2012 Sikring af værdi ved implementering af ny løsning Erik S. Andersen og Jan Damkjær EG Management Consulting Agenda Præsentation Services og referencer Forretningsdrevne it-projekter

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion Få styr på fremdrift, kapacitetsudnyttelse og hele dit projektflow EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Hvor trykker skoen egentlig? Trenden

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2014

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2014 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2014 Maj 2014 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2014 Maj 2014 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Øget konkurrenceevne gennem digitalisering og IKT 4 2. IKT-erhvervene:

Læs mere

overser du optimeringsmuligheder?

overser du optimeringsmuligheder? overser du optimeringsmuligheder? selv små justeringer giver stor værdi til din ErP-løsning. kom til Dynamics-dagen, og hør om tillægsløsninger til Dynamics ax og nav og få styr på udfordringerne med cloud

Læs mere

TEMA DATAUDVEKSLING: FORHINDRINGSLØB ELLER FLOW? TOMS LEVERER VAREN ELEKTRONISK TRIUMPH: EFFEKTIV OG TIDSSVARENDE MED EDI

TEMA DATAUDVEKSLING: FORHINDRINGSLØB ELLER FLOW? TOMS LEVERER VAREN ELEKTRONISK TRIUMPH: EFFEKTIV OG TIDSSVARENDE MED EDI TEMA DATAUDVEKSLING: FORHINDRINGSLØB ELLER FLOW? TOMS LEVERER VAREN ELEKTRONISK SIDE 3 TRIUMPH: EFFEKTIV OG TIDSSVARENDE MED EDI SIDE 8 DETAIL: FÆRRE OMKOSTNINGER OG MINDRE PAPIR SIDE 10 NY FORSKNINGS-

Læs mere

Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet

Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet Marts 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. England... 2 2.1 NHS Logistics Authority... 2 2.1.1 NHS Logistics'

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv Erhvervsstyrelsen Digitalisering af dansk erhvervsliv Januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Erhvervslivets brug af it... 4 1.2. Effekter af it- investeringer i

Læs mere

It-fundamentet, du kan bygge forretning på

It-fundamentet, du kan bygge forretning på It-fundamentet, du kan bygge forretning på It-løsninger specialudviklet til dine behov løfter produktivitet og bundlinje EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Styrk bundlinjen Potentialet for øget produktivitet

Læs mere

ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER 2013-2014 AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE

ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER 2013-2014 AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER 2013-2014 AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE AMGROS INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16 16 17 19 20 21 22 Forord Kort og godt

Læs mere

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering

Læs mere

MARKinfo. Nedbring spildtiden med OEE. Sammen er vi stærke SAP har omlagt sin strategi. Er din virksomhed mere syg end dine konkurrenter?

MARKinfo. Nedbring spildtiden med OEE. Sammen er vi stærke SAP har omlagt sin strategi. Er din virksomhed mere syg end dine konkurrenter? Magasin fra Mark Information Danmark 02 Nedbring spildtiden med OEE Sammen er vi stærke SAP har omlagt sin strategi Er din virksomhed mere syg end dine konkurrenter? Tiden er relativ Som mennesker er flest,

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale: Danske styrker og udfordringer 3 2. IKT-erhvervene:

Læs mere

SUCCES MED IT-implementering

SUCCES MED IT-implementering JAN STENTOFT ARLBJØRN SØREN GRAUNGAARD PEDERSEN ANDERS HAUG TORBEN DAMGAARD SUCCES MED IT-implementering - i små og mellemstore virksomheder Succes med IT-implementering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere