GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-S. Monterings- og driftsinstruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-S. Monterings- og driftsinstruktion"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Hydro Multi-S Monterings- og driftsinstruktion

2 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Symboler brugt i dette dokument Side 1. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Hvad omfatter denne instruktion 2 3. Produktbeskrivelse 2 4. Identifikation Typeskilt Typenøgle 3 5. Driftsbetingelser 4 6. Installation Mekanisk installation El-tilslutning 5 7. Betjeningspanel 5 8. Idriftsætning 5 9. Driftsformer Manuel drift Automatisk drift Tørløbssikring Nøddrift Funktioner Indstillinger Indstilling af pressostater Indstilling af fortryk i membranbeholder Vedligeholdelse Pumpe Indstillinger Frostsikring Fejlfindingsskema Relateret dokumentation Bortskaffelse 8 Forsigtig Læs denne monterings- og driftsinstruktion før installation. Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift. Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre personskade! Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl eller skade på materiellet! Råd og anvisninger som letter arbejdet og sikrer pålidelig drift. 2. Hvad omfatter denne instruktion Denne monterings- og driftsinstruktion gælder for Grundfos trykforøgeranlæg Hydro Multi-S. Hydro Multi-S er en række fabriksmonterede trykforøgeranlæg som er klar til installation og drift. 3. Produktbeskrivelse Grundfos Hydro Multi-S-trykforøgeranlægget er beregnet til trykforøgning af rent vand. Eksempler: boligblokke hoteller skoler landbruget. Hydro Multi-S består af to eller tre ens, parallelkoblede Grundfos CM, CMV- eller CR-pumper monteret på en fælles bundramme, sugemanifold og trykmanifold, afspærringsventiler, kontraventiler, manometer, pressostater og styreskab. Se fig. 1. Fig Hydro Multi-S-trykforøgeranlæg Pos. Komponenter 1 Pumper (Grundfos CM, CMV eller CR) 2 Trykmanifold 3 Afspærringsventiler 4 Bundramme 5 Styreskab 6 Manometer 7 Pressostater 8 Stander 9 Kontraventiler 10 Slutmuffer 11 Sugemanifold 12 Pressostat TM Vi anbefaler at installere en membranbeholder på afgangssiden. 2

3 4. Identifikation 4.1 Typeskilt Hydro Multi-S-trykforøgeranlæggets typeskilt sidder på standeren. 1 2 Type Model: Serial No.: Mains supply: pmax: T Medium: Q Max.: H Nom.: MADE IN GERMANY IP Class: QR Weight: code Fig. 2 DE Wahlstedt - Germany Hydro Multi-S, typeskilt 9XXXXXXX TM Pos. Beskrivelse 1 Typebetegnelse 2 Model 3 Serienummer 4 Forsyningsspænding 5 Maks. driftstryk i bar 6 Middeltemperatur 7 Maks. flow i m 3 /t 8 Nominel løftehøjde i meter 9 Teknisk dokumentation 10 Kapslingsklasse 11 Vægt i kg 12 Godkendelsesmærke 13 QR-kode 14 Oprindelsesland Dansk (DK) 4.2 Typenøgle Eksempel Hydro Multi -S 2 CR 15-3 U3 A- B- A Anlægsnavn Anlægstype S: Pumper med fast hastighed Antal pumper Pumpetype Forsyningsspændingskode U3: 3 x V, N, PE, 50 Hz U4: 3 x V, PE, 50 Hz U5: 3 x V, N, PE, 60 Hz U6: 3 x V, PE, 60 Hz U9: 3 x V, PE, 60 Hz UA: 3 x V, PE, 60 Hz UC: 1 x V, N, PE, 50 Hz UD: 1 x V, N, PE, 60 Hz UE: 1 x V, PE, 60 Hz UF: 3 x / V, N, PE, 60 Hz UG: 3 x / V, PE, 60 Hz Udførelsestype A: Anlæg med sikringsskab monteret på anlægget. B: Anlæg med vægmonteret sikringsskab og 5 m ledninger. Startmetode B: Direkte start (DOL) C: Stjerne-trekant-start (SD) Materialekode A: Manifolds af rustfrit stål, bundramme af rustfrit stål, standardventiler B: Manifolds af rustfrit stål, bundramme af rustfrit stål, ventiler af rustfrit stål C: Manifolds af galvaniseret stål, bundramme af galvaniseret stål, standardventiler (kun CME-A-pumper) G: Manifolds af galvaniseret stål, bundramme af galvaniseret stål, standardventiler H: Manifolds af galvaniseret stål, bundramme af sortmalet galvaniseret stål, standardventiler I: Manifolds af rustfrit stål, bundramme af sortmalet rustfrit stål, standardventiler P: Manifolds af rustfrit stål, bundramme af galvaniseret stål, standardventiler 3

4 Dansk (DK) 5. Driftsbetingelser Pumpetype Data CM, CMV CR Maks. flow Op til 45 m 3 /h Op til 69 m 3 /h Maks. driftstryk 10 bar 10/16 bar Medietemperatur +5 til +50 C +5 til +50 C Omgivelsestemperatur +5 til +60 C +5 til +40 C 1) +5 til +60 C 2) Maks. sugehøjde: 10,33 m minus pumpens NPSH minus andre sugetab minus en sikkerhedsmargen på 0,5 m Effekt Op til 3,2 kw Op til 5,5 kw Startmetode Direkte Stjerne-trekant 3 x V, N, PE, 50 Hz 3 x V, PE, 50 Hz 3 x V, N, PE, 60 Hz 3 x V, PE, 60 Hz 3 x V, PE, 60 Hz Forsyningsspænding 3 x V, PE, 60 Hz 1 x V, N, PE, 50 Hz 1 x V, N, PE, 60 Hz 1 x V, PE, 60 Hz 3 x / V, N, PE, 60 Hz 3 x / V, PE, 60 Hz Spændingstolerance + 10 %/- 10 % Relativ luftfugtighed Maks. 95 % Kapslingsklasse IP Forhåndsopfyldning af membranbeholder Hvis der er sluttet en membranbeholder til anlægget, skal beholderen på forhånd fyldes med nitrogen til et tryk på 0,9 x sætpunktet. Det er vigtigt at bruge nitrogen for at forhindre korrosion i membranbeholderen Rørtilslutning De rør der tilsluttes trykforøgeranlægget, skal have en passende størrelse. Tilslut rørene til trykforøgeranlæggets manifold. Begge rørender kan bruges. Læg tætningsmateriale på den ende af røret som ikke skal bruges, og montér en slutmuffe. For at opnå optimal drift og minimere støj og vibrationer kan det være nødvendigt at montere vibrationsdæmpere. Støj og vibrationer forårsages af rotationer i motoren og pumpen og flowet i rør og fittings. Hvis et trykforøgeranlæg installeres i en boligblok, eller den første forbruger på linjen ligger tæt på trykforøgeranlægget, tilrådes det at montere rørkompensatorer på suge- og trykledningerne for at forhindre overføring af vibrationer gennem rørsystemet. 1 1) Gælder motorstørrelser fra 0,37 kw til og med 0,75 kw. 2) Gælder motorstørrelser fra 1,1 kw til og med 5,5 kw. 6. Installation 1 2 TM Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation. Før installation skal det tjekkes at trykforøgeranlægget svarer til bestillingen. at ingen synlige dele er beskadiget. 6.1 Mekanisk installation Stå aldrig oven på manifoldene. Dette kan medføre beskadigelse af pumpehuset eller udsivning Forsigtig ved sammenføjninger Placering For at sikre tilstrækkelig køling af motor og elektronik skal følgende krav overholdes: Hydro Multi-S-anlægget skal placeres så det køles tilstrækkeligt. Køleribber, huller i ventilatorskærm og ventilatorvinge skal holdes rene. Fig. 3 Eksempel på installation med rørkompensatorer og rørholdere (udstyr leveret af Grundfos er vist med gråt) Pos. Beskrivelse 1 Rørholder 2 Rørkompensator Membranbeholder, rørkompensatorer, rørholdere og maskinsko er ikke inkluderet i et standard-trykforøgeranlæg. Efterspænd alle møtrikker før anlægget sættes i drift. Rørene skal fastgøres til bygningsdele så de ikke flytter sig eller udsættes for vridning. Hvis pumpen skal bruges til sugedrift, skal der monteres en bundventil af passende størrelse. Hvis trykforøgeranlægget installeres på en bundramme med vibrationsdæmpere, skal der altid monteres rørkompensatorer på manifoldene. Dette er vigtigt for at undgå at trykforøgeranlægget "hænger" i rørsystemet. Hydro Multi-S egner sig ikke til udendørs installation og skal beskyttes mod frost og direkte sollys. Trykforøgeranlægget skal placeres så der er tilstrækkelig fri plads rundt om det til eftersyn og service. 4

5 6.1.4 Fundament Trykforøgeranlægget bør placeres på en plan, fast overflade. Hvis trykforøgeranlægget ikke er forsynet med maskinsko, skal det boltes til gulvet. Hydro Multi-S-anlæg med CM-pumper skal altid boltes til gulvet Rørkompensatorer Rørkompensatorerne har følgende formål: optagelse af udvidelser/sammentrækninger i rørsystemet forårsaget af ændringer i medietemperaturen reduktion af mekaniske påvirkninger i forbindelse med trykstød i rørsystemet isolering af mekanisk strukturbåren støj i rørsystemet (kun gummibælgskompensatorer). 7. Betjeningspanel Grundfos Hydro Multi-S-trykforøgeranlægget kan styres via betjeningspanelet i styreskabet. Se fig Dansk (DK) Rørkompensatorer monteres i en afstand af minimum 1 til 1 1/2 gange den nominelle flangehulsdiameter fra suge- og trykmanifoldene. Dette forhindrer at der opstår turbulens i rørkompensatorerne, hvilket sikrer bedre sugeforhold og minimalt tryktab på afgangssiden. Rørene skal fastgøres så de ikke belaster rørkompensatorerne og pumperne. Følg leverandørens anvisninger, og giv dem videre til rådgivere eller installatører. 6.2 El-tilslutning Rørkompensatorer må ikke installeres for at kompensere for unøjagtigheder i rørsystemet, f.eks. centerforskydning mellem flangerne. El-tilslutning skal foretages af en autoriseret person i henhold til lokale forskrifter og normer og det relevante forbindelsesdiagram. Forsyningsspændingen skal afbrudes med netspændingsafbryderen, som skal låses med en hængelås så spændingen ikke uforvarende kan genindkobles. Fig. 4 7 Betjeningspanel Pos. Beskrivelse 1 Lysdiodeangivelse af tørløbsalarm 2 Pumpenummer Lysdiodeangivelse af fejltilstand 3 (kun 3-fasede pumper) 4 Lysdiodeangivelse af pumpedrift 5 Trykknapper til manuel drift 6 Trykknapper til stop af pumperne 7 Trykknapper til automatisk drift 8 Lysdiodeangivelse af drift TM Disse regler skal overholdes: Den elektriske installation af trykforøgeranlægget skal overholde kapslingsklasse IP54. Kontrollér at trykforøgeranlægget er egnet til strømforsyningen på installationsstedet. Det skal sikres at ledernes tværsnit overholder specifikationerne i forbindelsesdiagrammet. Vedrørende el-tilslutning henvises til det forbindelsesdiagram der følger med trykforøgeranlægget. 8. Idriftsætning Forsigtig Trykforøgeranlægget må først startes når pumperne og sugeledningen er fyldt med væske. Sæt trykforøgeranlægget i drift på følgende måde: 1. Tilslut vand- og strømforsyningen. 2. Luk ventilen på afgangssiden af alle pumper. 3. Spæd alle pumper, og tjek at sugemanifolden og sugeledningen også er spædet. 4. Tjek at beholderens fortryk svarer til 0,9 x starttrykket. 5. Tilslut strømforsyningen. 6. Start den første pumpe ved at trykke på knappen til manuel drift og holde den inde. 7. Kontrollér pumpens omdrejningsretning. Hvis omdrejningsretningen er forkert, ombyttes to faser i nettilslutningen. 8. Udluft pumpen ved langsomt at åbne afgangsventilen. 9. Gentag den samme fremgangsmåde for de øvrige pumper. 10. Skift trykforøgeranlægget til automatisk drift ved at trykke på knappen til automatisk drift. 5

6 Dansk (DK) 9. Driftsformer Driftsformen for hver pumpe kan vælges med knapperne for "automatisk drift", "stop" og "manuel drift" som beskrevet i afsnit 7. Betjeningspanel. 9.1 Manuel drift Manuel drift bruges normalt under idriftsætning, testkørsel eller i forbindelse med vedligeholdelse og service. Manuel drift aktiveres ved at trykke på knappen til manuel drift og holde den inde. Knappen til manuel drift har ingen permanent stilling. Hold derfor knappen trykket ind under testen. 9.2 Automatisk drift Når denne driftsform er valgt, kører pumperne automatisk i henhold til anlæggets behov, f.eks. de tryk der er indstillet på pressostaterne. Når en hane åbnes, tappes der vand fra en eventuel membranbeholder indtil beholderen er tom. Når trykket falder til det første starttryk, starter den første pumpe. Hvis forbruget stadig stiger, starter der flere pumper indtil ydelsen for de pumper der er i drift svarer til behovet. Når vandforbruget falder, stiger afgangstrykket til det første stoptryk, pressostaten udkobles, og én pumpe stopper. Hvis forbruget stadig falder, udkobles flere pumper indtil den sidste pumpe stopper. 9.4 Nøddrift Der er stadig spænding på de klemmer og kabler som er tilsluttet før netspændingsafbryderen, selvom afbryderen er i afbrudt stilling. Nøddrift må kun bruges i nødstilfælde og kun i kort tid. Forsigtig Et defekt printkort skal altid udskiftes med et nyt. Kontakt Grundfos for at få et nyt printkort. Alle funktionerne i Hydro Multi-S styres af et elektronisk printkort i styreskabet. Hvis printkortet bliver defekt, er det muligt at undgå at anlægget stopper. I forbindelse med 3-fasede trykforøgeranlæg er det muligt at omgå printkortet og kun betjene trykforøgeranlægget ved hjælp af pressostaterne. Etablér nøddrift på følgende måde: 1. Afbryd strømforsyningen, og åbn styreskabet. 2. Fjern styrestikket fra den oprindelige position, se fig. 5, pos. A, og sæt stikket i nødpositionen, se fig. 5, pos. B. 3. Luk styreskabet, og tilslut strømforsyningen. B 9.3 Tørløbssikring Hydro Multi-S har indbygget tørløbssikring som beskytter pumperne mod tørløb. Tørløbssikringen aktiveres af en pressostat eller en niveauafbryder som er tilsluttet på tilgangssiden og derefter tilsluttet styreskabet. Hver pressostat er kun knyttet til én pumpe og ikke nødvendigvis til samme pumpe når pumperne skifter efter hver cyklus. Fig. 5 A 10. Funktioner Elektronisk printkort Hydro Multi-S har følgende funktioner: Automatisk kaskadestyring af pumper ved hjælp af to eller tre pressostater. Automatisk pumpeskift ved alle start/stop-cyklusser. Hvis en pumpe har fejlstatus, tages den automatisk ud af drift. Automatisk nulstilling af tørløbstilstand. Manuel nulstilling af tripoverbelastningstilstand. Pumpe- og anlægsbeskyttelse: Kortslutningsbeskyttelse ved hjælp af sikringer. Motorbeskyttelse ved hjælp af et termoafbryderrelæ. Tørløbssikring ved hjælp af en ekstra pressostat eller niveauafbryder. Startforsinkelse mellem to pumper: Forhindrer samtidig start af mere end én pumpe. TM

7 11. Indstillinger 11.1 Indstilling af pressostater Stoptrykket må under ingen omstændigheder overstige det maksimale driftstryk for pumpen og beholderen. Alle trykforøgeranlæg er testet fra fabrikken, og pressostaterne er indstillet til at sikre optimal drift. Under installation og idriftsætning kan det være nødvendigt at justere indstillingerne for at optimere driften i den aktuelle installation. Se fig Indstilling af fortryk i membranbeholder Når pumpens starttryk er blevet fastslået, kan membranbeholderens ønskede fortryk justeres til ca. 90 % af pumpens starttryk. Fortryk = 0,9 x p start. Beholderens fortryk skal kontrolleres/justeres mens trykledningen er tom. 12. Vedligeholdelse Før arbejdet på pumperne påbegyndes, skal det sikres at forsyningsspændingen er afbrudt. Lås netspændingsafbryderen med en hængelås så spændingen ikke uforvarende kan genindkobles. Dansk (DK) TM Pumpe Pumpelejerne og akseltætningerne kræver ingen vedligeholdelse Indstillinger For at sikre pålidelig og korrekt drift skal membranbeholderens fortryk og pressostaternes indstilling tjekkes regelmæssigt og mindst én gang om året Frostsikring Hvis trykforøgeranlægget ikke bruges i frostperioder, skal manifoldene, pumperne og membranbeholderen tømmes for at undgå beskadigelse. Fig. 6 Pressostat Indstilling af stoptryk Indstil stoptrykket (p stop ) på følgende måde: 1. Drej P1-skruen med uret for at øge stoptrykket og mod uret for at mindske stoptrykket. Se fig Indstil stoptrykket med en forskel på henholdsvis 0,3 til 0,5 bar (kaskadetrin) på hver enkelt pressostat. 3. Start pumpen, og tjek på manometeret om det ønskede stoptryk er opnået for hver enkelt pressostat Indstilling af differenstryk Indstil differenstrykket (p diff. ) ved at dreje P2-skruen med uret for at øge differenstrykket og mod uret for at mindske differenstrykket. Stoptrykket forbliver uændret. Se fig. 6. Differenstrykket skal indstilles til samme værdi på alle pressostater Starttryk Starttrykket (p start ) indstilles automatisk når differenstrykket indstilles. p start = p stop - p diff. Tjek starttrykket på følgende måde: 1. Start pumpen, og tjek på manometeret om det ønskede start- og stoptryk er opnået. 2. Gentag ovenstående indstillingsprocedurer indtil det korrekte start- og stoptryk er opnået. 7

8 Dansk (DK) 13. Fejlfindingsskema For fejl som ikke er anført i dette fejlfindingsskema, se monterings- og driftsinstruktion for pumperne. Før der foretages arbejde på trykforøgeranlægget, skal forsyningsspændingen være afbrudt, og det skal sikres at den ikke uforvarende kan genindkobles. Fejl Årsag Afhjælpning 1. Hydro Multi-S kører ikke når den startes. 14. Relateret dokumentation a) Aktuelt tryk er højere end eller lig med det indstillede starttryk. For yderligere oplysninger om Hydro Multi-S, se WebCAPS på Grundfos hjemmeside, 15. Bortskaffelse Dette produkt eller dele deraf skal bortskaffes på en miljørigtig måde: 1. Brug de offentlige eller godkendte, private renovationsordninger. 2. Hvis det ikke er muligt, kontakt nærmeste Grundfos-selskab eller -serviceværksted. Vent indtil trykket er faldet, eller sænk trykket på afgangssiden af Hydro Multi-S. Tjek at trykforøgeranlægget starter. b) Strømforsyning afbrudt. Tilslut strømforsyningen. c) Automatsikringer udkoblet. Afhjælp fejlen, og indkobl sikringerne. d) Motorbeskyttelse aktiveret. Kontakt Grundfos. e) Afbryder defekt. Udskift afbryderen. f) Pressostat defekt. Udskift pressostaten. g) Sikring defekt. Afhjælp fejlen, og udskift sikringen. h) Pumpe blokeret. Fjern blokeringen. i) Motor defekt. Reparér eller udskift motoren. j) Elektronisk printkort defekt. Udskift sikringen, hvis den er defekt. Skift til nøddrift, og udskift det elektroniske printkort hvis det er defekt. 2. Pumpen starter, a) Forkert indstilling af pressostat. Øg starttrykket og/eller differenstrykket. men stopper straks igen. b) Forkert fortryk i membranbeholder. Tjek fortrykket. c) Tørløbssikring aktiveret. Tjek tilløbsforholdene, og kontrollér at væsken strømmer frit til pumperne. 3. Hyppige start og stop. a) Forkert indstilling af pressostat. Øg starttrykket og/eller differenstrykket. b) Forkert fortryk i membranbeholder. Tjek fortrykket. c) Membranbeholder defekt. Reparér eller udskift membranbeholderen. 4. Pumperne kører, men giver ingen vand. a) Sugeledning/pumper blokeret af urenheder. Rengør sugeledningen/pumperne. b) Bund- eller kontraventil blokeret i lukket stilling. Tjek og reparér ventilen. c) Luft i sugeledning/pumper. Udluft pumperne. Tjek sugeledningen for lækager. d) Motorer kører med forkert omdrejningsretning. Skift omdrejningsretningen (ombyt to faser i nettilslutningen). 5. Pumperne kører baglæns a) Sugeledning utæt. Reparér eller udskift sugeledningen. ved stop. b) Bund- eller kontraventil defekt. Reparér eller udskift ventilen. 6. Akseltætningen er utæt. a) Akseltætning defekt. Udskift akseltætningen. 7. Støj. a) Pumper kaviterer. Tjek sugeforholdene (pumpe, rør, ventiler og eventuel indløbssi). Ret til ændringer forbeholdes. 8

9 Overensstemmelseserklæring 1 GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products Hydro Multi-S, to which this declaration relates, are in conformity with these Council directives on the approximation of the laws of the EC member states: CZ: ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky Hydro Multi-S, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství v oblastech: DE: EG-Konformitätserklärung Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte Hydro Multi-S, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen: BG: EC декларация за съответствие Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продуктите Hydro Multi-S, за които се отнася настоящата декларация, отговарят на следните указания на Съвета за уеднаквяване на правните разпоредби на държавите членки на ЕС: DK: EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne Hydro Multi-S som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes lovgivning: EE: EL vastavusdeklaratsioon Meie, Grundfos, deklareerime enda ainuvastutusel, et tooted Hydro Multi-S, mille kohta käesolev juhend käib, on vastavuses EÜ Nõukogu direktiividega EMÜ liikmesriikide seaduste ühitamise kohta, mis käsitlevad: Overensstemmelseserklæring GR: ήλωση συμμόρφωσης EC Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα Hydro Multi-S στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τις εξής Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ: FR: Déclaration de conformité CE Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les produits Hydro Multi-S, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives aux normes énoncées ci-dessous: IT: Dichiarazione di conformità CE Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti Hydro Multi-S, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE: LT: EB atitikties deklaracija Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad gaminiai Hydro Multi-S, kuriems skirta ši deklaracija, atitinka šias Tarybos Direktyvas dėl Europos Ekonominės Bendrijos šalių narių įstatymų suderinimo: UA: Декларація відповідності ЄС Компанія Grundfos заявляє про свою виключну відповідальність за те, що продукти Hydro Multi-S, на які поширюється дана декларація, відповідають таким рекомендаціям Ради з уніфікації правових норм країн - членів ЄС: PL: Deklaracja zgodności WE My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby Hydro Multi-S, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich WE: RU: Декларация о соответствии ЕС Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что изделия Hydro Multi-S, к которым относится настоящая декларация, соответствуют следующим Директивам Совета Евросоюза об унификации законодательных предписаний стран-членов ЕС: SK: Prehlásenie o konformite ES My firma Grundfos prehlasujeme na svoju plnú zodpovednost, že výrobky Hydro Multi-S, na ktoré sa toto prehlásenie vzt ahuje, sú v súlade s ustanovením smernice Rady pre zblíženie právnych predpisov členských štátov Európskeho spoločenstva v oblastiach: RS: EC deklaracija o usaglašenosti Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod Hydro Multi-S, na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa direktivama Saveta za usklađivanje zakona država članica EU: SE: EG-försäkran om överensstämmelse Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna Hydro Multi-S, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med rådets direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende: TR: EC uygunluk bildirgesi Grundfos olarak bu beyannameye konu olan Hydro Multi-S ürünlerinin, AB Üyesi Ülkelerin kanunlarını birbirine yaklaştırma üzerine Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunun yalnızca bizim sorumluluğumuz altında olduğunu beyan ederiz: ES: Declaración CE de conformidad Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que los productos Hydro Multi-S, a los cuales se refiere esta declaración, están conformes con las Directivas del Consejo en la aproximación de las leyes de las Estados Miembros del EM: HR: EZ izjava o usklađenosti Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod Hydro Multi-S, na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama ovog Vijeća o usklađivanju zakona država članica EU: LV: EK atbilstības deklarācija Sabiedrība GRUNDFOS ar pilnu atbildību dara zināmu, ka produkti Hydro Multi-S, uz kuriem attiecas šis paziņojums, atbilst šādām Padomes direktīvām par tuvināšanos EK dalībvalstu likumdošanas normām: HU: EK megfelelőségi nyilatkozat Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a Hydro Multi-S termékek, amelyekre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak: ID: Deklarasi kesesuaian dengan EC Kami, Grundfos, menyatakan dengan tanggung jawab kami sendiri bahwa produk Hydro Multi-S, yang berkaitan dengan pernyataan ini, sesuai dengan petunjuk Dewan berikut ini sedapat mungkin dengan hukum negara-negara anggota Komunitas Eropa: PT: Declaração de conformidade CE A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos Hydro Multi-S, aos quais diz respeito esta declaração, estão em conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE: RO: Declaraţie de conformitate CE Noi, Grundfos, declarăm pe propria răspundere că produsele Hydro Multi-S, la care se referă această declaraţie, sunt în conformitate cu aceste Directive de Consiliu asupra armonizării legilor Statelor Membre CE: SI: ES izjava o skladnosti V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so naši izdelki Hydro Multi-S, na katere se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov držav članic ES: FI: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet Hydro Multi-S, joita tämä vakuutus koskee, ovat EY:n jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamiseen tähtäävien Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti: VI: Tuyên bố tuân thủ EC (Hội đồng Châu Âu) Chúng tôi - Grundfos - tuyên bố trong phạm vi trách nhiệm duy nhất của mình rằng các sản phẩm Hydro Multi-S mà tuyên bố này có liên quan tuân thủ các chỉ thị Hội đồng sau về việc áp dụng luật pháp của các nước thành viên EC: CN: EC 产 品 合 格 声 明 书 我 们 格 兰 富 在 我 们 的 全 权 责 任 下 声 明, 产 品 Hydro Multi-S, 即 该 合 格 证 所 指 之 产 品, 符 合 欧 共 体 使 其 成 员 国 法 律 趋 于 一 致 的 以 下 欧 共 理 事 会 指 令 : 9

10 Overensstemmelseserklæring KO: EC 적합성 선언 Grundfos 에서는 자사의 단독 책임에 따라 이 선언과 관련된 Hydro Multi-S 제품이 EC 회원국 법률에 기반한 다음 이사회 지침을 준수함을 선언합니다 : MY: Perisytiharan keakuran EC Kami, Grundfos, mengisytiharkan di bawah tanggungjawab kami semata-mata bahawa produk Hydro Multi-S, yang berkaitan dengan perisytiharan ini, akur dengan perintah Majlis ini tentang penghampiran undang-undang negara ahli EC: TH: ค าประกาศความสอดคล องตามมาตรฐาน EC เราในนามของบร ษ ท Grundfos ขอประกาศภายใต ความร บผ ดชอบของเราแต เพ ยงผ เด ยวว าผล ตภ ณฑ Hydro Multi-S ซ งเก ยวข องก บค าประกาศน ม ความสอดคล องก บระเบ ยบค าส งเหล าน ของสภาว ชา ช พว าด วยค าประมาณตามกฎหมายของร ฐท เป นสมาช ก EC: Machinery Directive (2006/42/EC). Standards used: EN 809: Low Voltage Directive (2006/95/EC). Standard used: EN : EMC Directive (2004/108/EC). Standards used: EN : 2007, EN : 2005, EN : 2007, EN : This EC declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos installation and operating instructions (publication number ). Bjerringbro, 15th August 2014 Jan Strandgaard Technical Director Person authorised to compile the technical file and empowered to sign the EC declaration of conformity. 10

11 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Centro Industrial Garin 1619 Garín Pcia. de B.A. Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belarus Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ «Порт» Тел.: +7 (375 17) /73 Факс: +7 (375 17) Bosna and Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7A, BH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd. Hongqiao development Zone Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Buzinski prilaz 38, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čajkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: +358-(0) Telefax: +358-(0) France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: HILGE GmbH & Co. KG Hilgestrasse Bodenheim/Rhein Germany Tel.: Telefax: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg., 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: Romania GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия , г. Москва, ул. Школьная, 39-41, стр. 1 Тел. (+7) (495) Факс (+7) Serbia Grundfos Srbija d.o.o. Omladinskih brigada 90b Novi Beograd Phone: Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore Phone: Telefax: Slovakia GRUNDFOS s.r.o. Prievozská 4D BRATISLAVA Phona: sk.grundfos.com Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: +386 (0) South Africa GRUNDFOS (PTY) LTD Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine Бізнес Центр Європа Столичне шосе, 103 м. Київ, 03131, Україна Телефон: ( ) Факс.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Uzbekistan Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan 38a, Oybek street, Tashkent Телефон: (+998) / Факс: (+998) Addresses Revised Grundfos-selskaber

12 ECM: The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. Copyright Grundfos Holding A/S

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 GRUNDFOS INSTRUKTIONR, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) Monterings- og driftsinstruktion 2 Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Safety instructions and other important information

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Safety instructions and other important information GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3 Safety instructions and other important information Dansk (DK) Dansk (DK) Sikkerhedsanvisninger Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG 50/60 Hz Indhold Demontering... 3 Udskiftning af slidring... 7 Montering af pumpe... 9 2 Demontering 1 2 Afmontér møtrikkerne på pumpehuset. Afmontér pumpehuset.

Læs mere

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC GRUNDFOS INSTRUKTIONER SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA Series 2000 LON Module Fitting instructions Montageanleitung Instrukcja montażu Notice de montage Istruzioni di montaggio Instrucciones de montaje ËÁ Â ÙÔðÔı ÙËÛË Montage instructies Monteringsanvisning

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 D-2 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 D-2 http://net.grundfos.com/qr/i/97781574 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Monterings-

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Tanks. Doseringstank og tilbehør. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Tanks. Doseringstank og tilbehør. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Tanks Doseringstank og tilbehør Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 C-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 C-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771617 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

Unilift AP12, AP35, AP50

Unilift AP12, AP35, AP50 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift AP12, AP35, AP50 Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96011045 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. LC-Ex4. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. LC-Ex4. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS LC-Ex4 Installation and operating instructions LC-Ex4 Declaration of conformity.......................................... 4 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 D-2 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 D-2 http://net.grundfos.com/qr/i/97781574 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CRN MAGdrive Installation and operating instructions 2 CRN MAGdrive Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 6 Notice d'installation et de fonctionnement

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 C-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 C-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771617 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

TP, TPD union og low head

TP, TPD union og low head GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPD union og low head 50/60 Hz 1/3~ Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Symboler

Læs mere

Sololift2 WC-1, WC-3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Other languages

Sololift2 WC-1, WC-3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Other languages GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 WC-1, WC-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 WC-1, WC-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771615 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Unilift AP35B, AP50B. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages.

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Unilift AP35B, AP50B. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift AP35B, AP50B Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96004693 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af

Læs mere

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Unilift KP 150, KP 250, KP 350 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift KP 150, KP 250, KP 350 Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96894217 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

Unilift CC 5, CC 7, CC 9

Unilift CC 5, CC 7, CC 9 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift CC 5, CC 7, CC 9 Monterings- og driftsinstruktion 50 and 60 Hz Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Safety instructions and other important information

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Safety instructions and other important information GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3 Safety instructions and other important information Dansk (DK) Dansk (DK) Sikkerhedsanvisninger Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Unilift AP12, AP35, AP50 Control box

Unilift AP12, AP35, AP50 Control box GRUNDFOS INSTRUCTIONS Unilift AP12, AP35, AP50 Control box Installation and operating instructions 2 Unilift AP12, AP35, AP50 Control box Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l Overensstemmelseserklæring Vi Grundfos erklærer under ansvar at produkterne

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings-

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice d installation et d entretien

Læs mere

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

RMQ-B. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS

RMQ-B. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS RMQ-B Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS RMQ-B Declaration of Conformity.......................................... 4 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

R100 Installation and operating instructions

R100 Installation and operating instructions > GRUNDFOS INSTRUCTIONS R100 Installation and operating instructions R 100 > OK > > + - Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product R100, to which this

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Elektriske omrørere. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Elektriske omrørere. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Elektriske omrørere Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100 Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product CU 100, to which this declaration relates,

Læs mere

Hydro Flex trykforøgeranlæg

Hydro Flex trykforøgeranlæg GRUNDFOS DATAHÆFTE Grundfos trykforøgeranlæg i PE-Flex brønd Indholdsfortegnelse Generelle data Hydro Flex Booster 3 Systemkomponenter 4 Driftsforhold 5 Typenøgle 5 5 Produktprogram 5 Hydro Flex Booster

Læs mere

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 20 VELUX 4 VELUX KUX 100 1 2 VELUX 5 L R VELUX 21 CVP 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 1 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 452015-2013-02

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Vi Grundfos erklærer under ansvar at produkterne GRUNDFOS ALPHA2, som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Læs mere

GT-C, GT-CF, GT-D, GT-DF, GT-H

GT-C, GT-CF, GT-D, GT-DF, GT-H GRUNDFOS INSTRUKTIONER GT-C, GT-CF, GT-D, GT-DF, GT-H Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management GRUNDFOS INSTRUCTIONS Grundfos Remote Management Installation and operating instructions 2 Grundfos Remote Management English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2.

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L AL LPHA2 ALPHA2 L ALPHA2 www.grundfos.com Overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED. Serie 300, 50/60 Hz. Serviceinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED. Serie 300, 50/60 Hz. Serviceinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED Serie 300, 50/60 Hz Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Identifikation

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2 Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produktet

Læs mere

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere Aluminium-anslagsdøre Til aluminium-anslagsdøre Letmetal-dørlukkerarm 2 Til glatte anslagsdøre i de forskellige systemer 2 Dørbredde

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CR deep-well Installation and operating instructions 2 CR deep-well Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d'installation et d'entretien

Læs mere

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION. DDI med PROFIBUS-DP. Supplement til monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION. DDI med PROFIBUS-DP. Supplement til monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION DDI med PROFIBUS-DP Supplement til monterings- og driftsinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Symboler brugt i dette dokument. Generelt. Tekniske data. Tilslutning af DDI-pumpen

Læs mere

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen A/S Totalleverandør af damparmaturer ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG grundlagt i 1952 ca.1000

Læs mere

Cranes for AMD, AMG, AFG, SRP

Cranes for AMD, AMG, AFG, SRP GRUNDFOS INSTRUCTIONS Cranes for AMD, AMG, AFG, SRP Installation and operating instructions Cranes for AMD, AMG, AFG, SRP Declaration of conformity.....................................................................

Læs mere

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Teknisk information 12/2010 DORMA TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Den sikre løsning til kontrolleret fasthold af branddøre Universel anvendelse, konstant fastholdepunkt

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER SCALA. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER SCALA. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER SCALA Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-E. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-E. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER ydro Multi-E Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Grundfos GO Remote Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. PC Tool Link. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. PC Tool Link. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS Installation and operating instructions Declaration of Conformity We Grundfos declare under our sole responsibility that the product, to which this declaration relates, is in conformity

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-E. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-E. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER ydro Multi-E Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Små trykforøgeranlæg. Hydro Solo-S, Hydro Solo-E, Hydro 2000 MS/ME 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Små trykforøgeranlæg. Hydro Solo-S, Hydro Solo-E, Hydro 2000 MS/ME 50 Hz GRUNDFOS DATAÆFTE Små trykforøgeranlæg ydro Solo-S, ydro Solo-E, ydro 2 MS/ME 5 z Indhold ydro Solo-S Produktdata Oversigtskurve 4 ydro Solo-S 5 Driftsbetingelser 5 Tilløbstryk 5 Typenøgle 6 Programoversigt

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER POMONA. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER POMONA. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER POMONA Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden?

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Rigshospitalet Når man taler om mænd sygdom.. Y+ = Y+ = Y+ = Et paradoks Når manden er ramt af forkølelse og giver sig hen til sin sygdom,

Læs mere

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009 C T S 2 5 produktoplysninger CTS 25 Universalsystem

Læs mere

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care Engangssystem til opsamling af væske Quick Card Denne korte vejledning erstatter ikke på nogen måde den almindelige manual, REF 00.78. 00-7585-MSEDA-06-0-B-disp-system-quick-card.indd Precious life Progressive

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3 Monterings- og driftsinstruktion Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Symboler brugt i dette dokument

Læs mere

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 DORMA TS 73 V Dørlukker Montagevenlig med trinløs justerbar lukkekraft Enkel og hurtig montering Sikret kvalitet. Godkendt efter DS/EN 1154. Især til indvendige

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE JP Jetpumper 50 Hz Tekniske data Jetpumper JP 5, JP 6 ydelseskurver H [m] 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 Q [m³/h] JP 5, JP 6 kapacitetsoversigt Løftehøjde i m 10 15 20 25

Læs mere

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation Grafisk Projekteringsværktøj BACnet er en forkortelse for Building Automation and Control networks. Oprettelse af BACnet objekter ifbm. system-integration

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE CM Booster Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz CM Booster Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 Produktprogram 3 Anvendelse 3 Pumpemedier 3 Identifikation 4 Installation

Læs mere

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP100 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1. Almindelige sikkerhedsanvisninger. Klargøring til brug.1 Udpakning. Pakkens indhold

Læs mere

INTERNET http://www.alto-online.com ALTO HEADQUARTERS Incentive International A/S Kongens Nytorv 28 P.O.Box 2064 1013 Copenhagen K Tel.: +45 72 18 10 00 Fax: +45 72 18 1164 E-mail: incentive@incentive-dk.com

Læs mere

Dørlukker DORMA TS 83

Dørlukker DORMA TS 83 Dørlukker DORMA TS 83 DORMA TS 83 Dørlukker Høj brugsværdi. Sikret kvalitet. Godkendt efter EN 1154 DORMA TS 83 er velegnet til både ud- og indvendige døre. Certificeret efter ISO 9001. Fordele punkt for

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

IVSC-1102 7 607 003 553

IVSC-1102 7 607 003 553 In Car Video IVSC-1102 7 607 003 553 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle henvisninger... 35 sikkerhedshenvisninger... 35 Tilbehør... 35 Funktion...

Læs mere

European Social Survey. Introduktion til ESS

European Social Survey. Introduktion til ESS European Social Survey Den europæiske samfundsundersøgelse Introduktion til ESS Torben Fridberg National Coordinator tf@sfi.dk 1 Formål med ESS 1. At følge ændringer i de europæiske befolkningers holdninger,

Læs mere

PT-600 Beskyttelsesgas blandingsmanifold

PT-600 Beskyttelsesgas blandingsmanifold PT-600 Beskyttelsesgas blandingsmanifold Instruktionsbog Denne instruktionsbog gælder for ESAB bestillingsnummer: 0558003931 0558005318 SØRG FOR AT OPERATØREN FÅR DENNE INFORMATION. DU KAN FÅ EKSTRA KOPIER

Læs mere

Transportsikring af varer og gods på paller Maskiner til omvikling med strækfolie

Transportsikring af varer og gods på paller Maskiner til omvikling med strækfolie Transportsikring af varer og gods på paller Maskiner til omvikling med strækfolie Drejeskivemaskine Svingarmsmaskine Ringmaskine Strapex fordelen Maskine, folie og service som totalløsning Den rigtige

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CONTROL FS 1. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CONTROL FS 1. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CONTROL FS 1 Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product CONTROL FS 1, to which this declaration

Læs mere

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Unilift KP 150, KP 250, KP 350 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift KP 150, KP 250, KP 350 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aggressive Environments SERIES

Aggressive Environments SERIES Aggressive Environments SERIES Med kravet om, at man er leveringsdygtig i gear og motorer, der er egnede til at arbejde i fugtige og ætsende omgivelser, har fået Motovario til at udarbejde en ny serie

Læs mere

VI ER IKKE KLAR Alt, hvad du behøver vide om EuP-ecodesign- direktivets betydning for bygningsinstallationer

VI ER IKKE KLAR Alt, hvad du behøver vide om EuP-ecodesign- direktivets betydning for bygningsinstallationer VI ER IKKE KLAR neup-ecodesig høver vide om er be on ti du la al ad st hv in, lt gs A for bygnin g in dn ty be s direktivet VI Er LAnGT foran I 2013 vil EuP-direktivet ændre det europæiske marked for cirkulationspumper

Læs mere

Brugsvejledning Luftrenser

Brugsvejledning Luftrenser Brugsvejledning Luftrenser A300/A600/A700/A1700/A2500 HEPA A300 HEPA A600 HEPA A700 HEPA A1700 HEPA A2500HEPA 1 Tillykke med din nye Pullman Ermator Pullman Ermator bygger på mange års erfaring under navnet

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Hydro MPC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark Støtter bæredygtig forvaltning af skove for mere information:

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Kabel- og rørtætninger. Bygninger og anlæg

Kabel- og rørtætninger. Bygninger og anlæg Kabel- og rørtætninger Bygninger og anlæg Når sikkerheden er vigtig Roxtec er verdens førende inden for modulbaserede tætningssystemer. Vores løsninger til kabler og rør øger sikkerheden og pålideligheden

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

Idriftsættelsesprotokol Oxiperm GRUNDFOS INSTRUKTIONER

Idriftsættelsesprotokol Oxiperm GRUNDFOS INSTRUKTIONER Idriftsættelsesprotokol Oxiperm GRUNDFOS INSTRUKTIONER Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion Idriftsættelsesprotokol for klordioxid-produktionssystemer af typen Oxiperm Start med at læse hele idriftsættelsesprotokollen

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

ONLINE-DATABLAD. UE403-A0930 Muting-styring UE403 PRODUKTPORTEFØLJE

ONLINE-DATABLAD. UE403-A0930 Muting-styring UE403 PRODUKTPORTEFØLJE ONLINE-DATABLAD UE403-A0930 Muting-styring UE403 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger Type andre instrumentudførelser og

Læs mere

SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500

SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 K0061IVZ.fm SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 Betriebsanleitung.................... 3 Operating Instruction................. 6 Instructions d'utilisation............... 9 Handleiding.......................

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

Mænds sygdomme og mænds sundhedspsykologi - Den mandlige patient

Mænds sygdomme og mænds sundhedspsykologi - Den mandlige patient Mænds sygdomme og mænds sundhedspsykologi - Den mandlige patient Rigshospitalet Et paradoks Forkølede mænd kaldes ynkelige Når manden bliver alvorligt syg, trækker han sig ofte fra andre, taler ikke om

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

Heat Roadmap Europe: Markedspotentiale I EU

Heat Roadmap Europe: Markedspotentiale I EU Energipolitiks Fjernvarmedag Landstingssalen, Christiansborg den 30. marts 2017 Heat Roadmap Europe: Markedspotentiale I EU Henrik Lund Professor i Energiplanlægning Aalborg Universitet Heat Roadmap Europe

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

CR, CRN SF 32, 45, 64 og 90

CR, CRN SF 32, 45, 64 og 90 GRUNDFOS INSTRUKTIONER R, RN SF 32, 45, 64 og 90 Model A Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Symboler brugt

Læs mere