GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-S. Monterings- og driftsinstruktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-S. Monterings- og driftsinstruktion"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Hydro Multi-S Monterings- og driftsinstruktion

2 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Symboler brugt i dette dokument Side 1. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Hvad omfatter denne instruktion 2 3. Produktbeskrivelse 2 4. Identifikation Typeskilt Typenøgle 3 5. Driftsbetingelser 4 6. Installation Mekanisk installation El-tilslutning 5 7. Betjeningspanel 5 8. Idriftsætning 5 9. Driftsformer Manuel drift Automatisk drift Tørløbssikring Nøddrift Funktioner Indstillinger Indstilling af pressostater Indstilling af fortryk i membranbeholder Vedligeholdelse Pumpe Indstillinger Frostsikring Fejlfindingsskema Relateret dokumentation Bortskaffelse 8 Forsigtig Læs denne monterings- og driftsinstruktion før installation. Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift. Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre personskade! Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl eller skade på materiellet! Råd og anvisninger som letter arbejdet og sikrer pålidelig drift. 2. Hvad omfatter denne instruktion Denne monterings- og driftsinstruktion gælder for Grundfos trykforøgeranlæg Hydro Multi-S. Hydro Multi-S er en række fabriksmonterede trykforøgeranlæg som er klar til installation og drift. 3. Produktbeskrivelse Grundfos Hydro Multi-S-trykforøgeranlægget er beregnet til trykforøgning af rent vand. Eksempler: boligblokke hoteller skoler landbruget. Hydro Multi-S består af to eller tre ens, parallelkoblede Grundfos CM, CMV- eller CR-pumper monteret på en fælles bundramme, sugemanifold og trykmanifold, afspærringsventiler, kontraventiler, manometer, pressostater og styreskab. Se fig. 1. Fig Hydro Multi-S-trykforøgeranlæg Pos. Komponenter 1 Pumper (Grundfos CM, CMV eller CR) 2 Trykmanifold 3 Afspærringsventiler 4 Bundramme 5 Styreskab 6 Manometer 7 Pressostater 8 Stander 9 Kontraventiler 10 Slutmuffer 11 Sugemanifold 12 Pressostat TM Vi anbefaler at installere en membranbeholder på afgangssiden. 2

3 4. Identifikation 4.1 Typeskilt Hydro Multi-S-trykforøgeranlæggets typeskilt sidder på standeren. 1 2 Type Model: Serial No.: Mains supply: pmax: T Medium: Q Max.: H Nom.: MADE IN GERMANY IP Class: QR Weight: code Fig. 2 DE Wahlstedt - Germany Hydro Multi-S, typeskilt 9XXXXXXX TM Pos. Beskrivelse 1 Typebetegnelse 2 Model 3 Serienummer 4 Forsyningsspænding 5 Maks. driftstryk i bar 6 Middeltemperatur 7 Maks. flow i m 3 /t 8 Nominel løftehøjde i meter 9 Teknisk dokumentation 10 Kapslingsklasse 11 Vægt i kg 12 Godkendelsesmærke 13 QR-kode 14 Oprindelsesland Dansk (DK) 4.2 Typenøgle Eksempel Hydro Multi -S 2 CR 15-3 U3 A- B- A Anlægsnavn Anlægstype S: Pumper med fast hastighed Antal pumper Pumpetype Forsyningsspændingskode U3: 3 x V, N, PE, 50 Hz U4: 3 x V, PE, 50 Hz U5: 3 x V, N, PE, 60 Hz U6: 3 x V, PE, 60 Hz U9: 3 x V, PE, 60 Hz UA: 3 x V, PE, 60 Hz UC: 1 x V, N, PE, 50 Hz UD: 1 x V, N, PE, 60 Hz UE: 1 x V, PE, 60 Hz UF: 3 x / V, N, PE, 60 Hz UG: 3 x / V, PE, 60 Hz Udførelsestype A: Anlæg med sikringsskab monteret på anlægget. B: Anlæg med vægmonteret sikringsskab og 5 m ledninger. Startmetode B: Direkte start (DOL) C: Stjerne-trekant-start (SD) Materialekode A: Manifolds af rustfrit stål, bundramme af rustfrit stål, standardventiler B: Manifolds af rustfrit stål, bundramme af rustfrit stål, ventiler af rustfrit stål C: Manifolds af galvaniseret stål, bundramme af galvaniseret stål, standardventiler (kun CME-A-pumper) G: Manifolds af galvaniseret stål, bundramme af galvaniseret stål, standardventiler H: Manifolds af galvaniseret stål, bundramme af sortmalet galvaniseret stål, standardventiler I: Manifolds af rustfrit stål, bundramme af sortmalet rustfrit stål, standardventiler P: Manifolds af rustfrit stål, bundramme af galvaniseret stål, standardventiler 3

4 Dansk (DK) 5. Driftsbetingelser Pumpetype Data CM, CMV CR Maks. flow Op til 45 m 3 /h Op til 69 m 3 /h Maks. driftstryk 10 bar 10/16 bar Medietemperatur +5 til +50 C +5 til +50 C Omgivelsestemperatur +5 til +60 C +5 til +40 C 1) +5 til +60 C 2) Maks. sugehøjde: 10,33 m minus pumpens NPSH minus andre sugetab minus en sikkerhedsmargen på 0,5 m Effekt Op til 3,2 kw Op til 5,5 kw Startmetode Direkte Stjerne-trekant 3 x V, N, PE, 50 Hz 3 x V, PE, 50 Hz 3 x V, N, PE, 60 Hz 3 x V, PE, 60 Hz 3 x V, PE, 60 Hz Forsyningsspænding 3 x V, PE, 60 Hz 1 x V, N, PE, 50 Hz 1 x V, N, PE, 60 Hz 1 x V, PE, 60 Hz 3 x / V, N, PE, 60 Hz 3 x / V, PE, 60 Hz Spændingstolerance + 10 %/- 10 % Relativ luftfugtighed Maks. 95 % Kapslingsklasse IP Forhåndsopfyldning af membranbeholder Hvis der er sluttet en membranbeholder til anlægget, skal beholderen på forhånd fyldes med nitrogen til et tryk på 0,9 x sætpunktet. Det er vigtigt at bruge nitrogen for at forhindre korrosion i membranbeholderen Rørtilslutning De rør der tilsluttes trykforøgeranlægget, skal have en passende størrelse. Tilslut rørene til trykforøgeranlæggets manifold. Begge rørender kan bruges. Læg tætningsmateriale på den ende af røret som ikke skal bruges, og montér en slutmuffe. For at opnå optimal drift og minimere støj og vibrationer kan det være nødvendigt at montere vibrationsdæmpere. Støj og vibrationer forårsages af rotationer i motoren og pumpen og flowet i rør og fittings. Hvis et trykforøgeranlæg installeres i en boligblok, eller den første forbruger på linjen ligger tæt på trykforøgeranlægget, tilrådes det at montere rørkompensatorer på suge- og trykledningerne for at forhindre overføring af vibrationer gennem rørsystemet. 1 1) Gælder motorstørrelser fra 0,37 kw til og med 0,75 kw. 2) Gælder motorstørrelser fra 1,1 kw til og med 5,5 kw. 6. Installation 1 2 TM Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation. Før installation skal det tjekkes at trykforøgeranlægget svarer til bestillingen. at ingen synlige dele er beskadiget. 6.1 Mekanisk installation Stå aldrig oven på manifoldene. Dette kan medføre beskadigelse af pumpehuset eller udsivning Forsigtig ved sammenføjninger Placering For at sikre tilstrækkelig køling af motor og elektronik skal følgende krav overholdes: Hydro Multi-S-anlægget skal placeres så det køles tilstrækkeligt. Køleribber, huller i ventilatorskærm og ventilatorvinge skal holdes rene. Fig. 3 Eksempel på installation med rørkompensatorer og rørholdere (udstyr leveret af Grundfos er vist med gråt) Pos. Beskrivelse 1 Rørholder 2 Rørkompensator Membranbeholder, rørkompensatorer, rørholdere og maskinsko er ikke inkluderet i et standard-trykforøgeranlæg. Efterspænd alle møtrikker før anlægget sættes i drift. Rørene skal fastgøres til bygningsdele så de ikke flytter sig eller udsættes for vridning. Hvis pumpen skal bruges til sugedrift, skal der monteres en bundventil af passende størrelse. Hvis trykforøgeranlægget installeres på en bundramme med vibrationsdæmpere, skal der altid monteres rørkompensatorer på manifoldene. Dette er vigtigt for at undgå at trykforøgeranlægget "hænger" i rørsystemet. Hydro Multi-S egner sig ikke til udendørs installation og skal beskyttes mod frost og direkte sollys. Trykforøgeranlægget skal placeres så der er tilstrækkelig fri plads rundt om det til eftersyn og service. 4

5 6.1.4 Fundament Trykforøgeranlægget bør placeres på en plan, fast overflade. Hvis trykforøgeranlægget ikke er forsynet med maskinsko, skal det boltes til gulvet. Hydro Multi-S-anlæg med CM-pumper skal altid boltes til gulvet Rørkompensatorer Rørkompensatorerne har følgende formål: optagelse af udvidelser/sammentrækninger i rørsystemet forårsaget af ændringer i medietemperaturen reduktion af mekaniske påvirkninger i forbindelse med trykstød i rørsystemet isolering af mekanisk strukturbåren støj i rørsystemet (kun gummibælgskompensatorer). 7. Betjeningspanel Grundfos Hydro Multi-S-trykforøgeranlægget kan styres via betjeningspanelet i styreskabet. Se fig Dansk (DK) Rørkompensatorer monteres i en afstand af minimum 1 til 1 1/2 gange den nominelle flangehulsdiameter fra suge- og trykmanifoldene. Dette forhindrer at der opstår turbulens i rørkompensatorerne, hvilket sikrer bedre sugeforhold og minimalt tryktab på afgangssiden. Rørene skal fastgøres så de ikke belaster rørkompensatorerne og pumperne. Følg leverandørens anvisninger, og giv dem videre til rådgivere eller installatører. 6.2 El-tilslutning Rørkompensatorer må ikke installeres for at kompensere for unøjagtigheder i rørsystemet, f.eks. centerforskydning mellem flangerne. El-tilslutning skal foretages af en autoriseret person i henhold til lokale forskrifter og normer og det relevante forbindelsesdiagram. Forsyningsspændingen skal afbrudes med netspændingsafbryderen, som skal låses med en hængelås så spændingen ikke uforvarende kan genindkobles. Fig. 4 7 Betjeningspanel Pos. Beskrivelse 1 Lysdiodeangivelse af tørløbsalarm 2 Pumpenummer Lysdiodeangivelse af fejltilstand 3 (kun 3-fasede pumper) 4 Lysdiodeangivelse af pumpedrift 5 Trykknapper til manuel drift 6 Trykknapper til stop af pumperne 7 Trykknapper til automatisk drift 8 Lysdiodeangivelse af drift TM Disse regler skal overholdes: Den elektriske installation af trykforøgeranlægget skal overholde kapslingsklasse IP54. Kontrollér at trykforøgeranlægget er egnet til strømforsyningen på installationsstedet. Det skal sikres at ledernes tværsnit overholder specifikationerne i forbindelsesdiagrammet. Vedrørende el-tilslutning henvises til det forbindelsesdiagram der følger med trykforøgeranlægget. 8. Idriftsætning Forsigtig Trykforøgeranlægget må først startes når pumperne og sugeledningen er fyldt med væske. Sæt trykforøgeranlægget i drift på følgende måde: 1. Tilslut vand- og strømforsyningen. 2. Luk ventilen på afgangssiden af alle pumper. 3. Spæd alle pumper, og tjek at sugemanifolden og sugeledningen også er spædet. 4. Tjek at beholderens fortryk svarer til 0,9 x starttrykket. 5. Tilslut strømforsyningen. 6. Start den første pumpe ved at trykke på knappen til manuel drift og holde den inde. 7. Kontrollér pumpens omdrejningsretning. Hvis omdrejningsretningen er forkert, ombyttes to faser i nettilslutningen. 8. Udluft pumpen ved langsomt at åbne afgangsventilen. 9. Gentag den samme fremgangsmåde for de øvrige pumper. 10. Skift trykforøgeranlægget til automatisk drift ved at trykke på knappen til automatisk drift. 5

6 Dansk (DK) 9. Driftsformer Driftsformen for hver pumpe kan vælges med knapperne for "automatisk drift", "stop" og "manuel drift" som beskrevet i afsnit 7. Betjeningspanel. 9.1 Manuel drift Manuel drift bruges normalt under idriftsætning, testkørsel eller i forbindelse med vedligeholdelse og service. Manuel drift aktiveres ved at trykke på knappen til manuel drift og holde den inde. Knappen til manuel drift har ingen permanent stilling. Hold derfor knappen trykket ind under testen. 9.2 Automatisk drift Når denne driftsform er valgt, kører pumperne automatisk i henhold til anlæggets behov, f.eks. de tryk der er indstillet på pressostaterne. Når en hane åbnes, tappes der vand fra en eventuel membranbeholder indtil beholderen er tom. Når trykket falder til det første starttryk, starter den første pumpe. Hvis forbruget stadig stiger, starter der flere pumper indtil ydelsen for de pumper der er i drift svarer til behovet. Når vandforbruget falder, stiger afgangstrykket til det første stoptryk, pressostaten udkobles, og én pumpe stopper. Hvis forbruget stadig falder, udkobles flere pumper indtil den sidste pumpe stopper. 9.4 Nøddrift Der er stadig spænding på de klemmer og kabler som er tilsluttet før netspændingsafbryderen, selvom afbryderen er i afbrudt stilling. Nøddrift må kun bruges i nødstilfælde og kun i kort tid. Forsigtig Et defekt printkort skal altid udskiftes med et nyt. Kontakt Grundfos for at få et nyt printkort. Alle funktionerne i Hydro Multi-S styres af et elektronisk printkort i styreskabet. Hvis printkortet bliver defekt, er det muligt at undgå at anlægget stopper. I forbindelse med 3-fasede trykforøgeranlæg er det muligt at omgå printkortet og kun betjene trykforøgeranlægget ved hjælp af pressostaterne. Etablér nøddrift på følgende måde: 1. Afbryd strømforsyningen, og åbn styreskabet. 2. Fjern styrestikket fra den oprindelige position, se fig. 5, pos. A, og sæt stikket i nødpositionen, se fig. 5, pos. B. 3. Luk styreskabet, og tilslut strømforsyningen. B 9.3 Tørløbssikring Hydro Multi-S har indbygget tørløbssikring som beskytter pumperne mod tørløb. Tørløbssikringen aktiveres af en pressostat eller en niveauafbryder som er tilsluttet på tilgangssiden og derefter tilsluttet styreskabet. Hver pressostat er kun knyttet til én pumpe og ikke nødvendigvis til samme pumpe når pumperne skifter efter hver cyklus. Fig. 5 A 10. Funktioner Elektronisk printkort Hydro Multi-S har følgende funktioner: Automatisk kaskadestyring af pumper ved hjælp af to eller tre pressostater. Automatisk pumpeskift ved alle start/stop-cyklusser. Hvis en pumpe har fejlstatus, tages den automatisk ud af drift. Automatisk nulstilling af tørløbstilstand. Manuel nulstilling af tripoverbelastningstilstand. Pumpe- og anlægsbeskyttelse: Kortslutningsbeskyttelse ved hjælp af sikringer. Motorbeskyttelse ved hjælp af et termoafbryderrelæ. Tørløbssikring ved hjælp af en ekstra pressostat eller niveauafbryder. Startforsinkelse mellem to pumper: Forhindrer samtidig start af mere end én pumpe. TM

7 11. Indstillinger 11.1 Indstilling af pressostater Stoptrykket må under ingen omstændigheder overstige det maksimale driftstryk for pumpen og beholderen. Alle trykforøgeranlæg er testet fra fabrikken, og pressostaterne er indstillet til at sikre optimal drift. Under installation og idriftsætning kan det være nødvendigt at justere indstillingerne for at optimere driften i den aktuelle installation. Se fig Indstilling af fortryk i membranbeholder Når pumpens starttryk er blevet fastslået, kan membranbeholderens ønskede fortryk justeres til ca. 90 % af pumpens starttryk. Fortryk = 0,9 x p start. Beholderens fortryk skal kontrolleres/justeres mens trykledningen er tom. 12. Vedligeholdelse Før arbejdet på pumperne påbegyndes, skal det sikres at forsyningsspændingen er afbrudt. Lås netspændingsafbryderen med en hængelås så spændingen ikke uforvarende kan genindkobles. Dansk (DK) TM Pumpe Pumpelejerne og akseltætningerne kræver ingen vedligeholdelse Indstillinger For at sikre pålidelig og korrekt drift skal membranbeholderens fortryk og pressostaternes indstilling tjekkes regelmæssigt og mindst én gang om året Frostsikring Hvis trykforøgeranlægget ikke bruges i frostperioder, skal manifoldene, pumperne og membranbeholderen tømmes for at undgå beskadigelse. Fig. 6 Pressostat Indstilling af stoptryk Indstil stoptrykket (p stop ) på følgende måde: 1. Drej P1-skruen med uret for at øge stoptrykket og mod uret for at mindske stoptrykket. Se fig Indstil stoptrykket med en forskel på henholdsvis 0,3 til 0,5 bar (kaskadetrin) på hver enkelt pressostat. 3. Start pumpen, og tjek på manometeret om det ønskede stoptryk er opnået for hver enkelt pressostat Indstilling af differenstryk Indstil differenstrykket (p diff. ) ved at dreje P2-skruen med uret for at øge differenstrykket og mod uret for at mindske differenstrykket. Stoptrykket forbliver uændret. Se fig. 6. Differenstrykket skal indstilles til samme værdi på alle pressostater Starttryk Starttrykket (p start ) indstilles automatisk når differenstrykket indstilles. p start = p stop - p diff. Tjek starttrykket på følgende måde: 1. Start pumpen, og tjek på manometeret om det ønskede start- og stoptryk er opnået. 2. Gentag ovenstående indstillingsprocedurer indtil det korrekte start- og stoptryk er opnået. 7

8 Dansk (DK) 13. Fejlfindingsskema For fejl som ikke er anført i dette fejlfindingsskema, se monterings- og driftsinstruktion for pumperne. Før der foretages arbejde på trykforøgeranlægget, skal forsyningsspændingen være afbrudt, og det skal sikres at den ikke uforvarende kan genindkobles. Fejl Årsag Afhjælpning 1. Hydro Multi-S kører ikke når den startes. 14. Relateret dokumentation a) Aktuelt tryk er højere end eller lig med det indstillede starttryk. For yderligere oplysninger om Hydro Multi-S, se WebCAPS på Grundfos hjemmeside, 15. Bortskaffelse Dette produkt eller dele deraf skal bortskaffes på en miljørigtig måde: 1. Brug de offentlige eller godkendte, private renovationsordninger. 2. Hvis det ikke er muligt, kontakt nærmeste Grundfos-selskab eller -serviceværksted. Vent indtil trykket er faldet, eller sænk trykket på afgangssiden af Hydro Multi-S. Tjek at trykforøgeranlægget starter. b) Strømforsyning afbrudt. Tilslut strømforsyningen. c) Automatsikringer udkoblet. Afhjælp fejlen, og indkobl sikringerne. d) Motorbeskyttelse aktiveret. Kontakt Grundfos. e) Afbryder defekt. Udskift afbryderen. f) Pressostat defekt. Udskift pressostaten. g) Sikring defekt. Afhjælp fejlen, og udskift sikringen. h) Pumpe blokeret. Fjern blokeringen. i) Motor defekt. Reparér eller udskift motoren. j) Elektronisk printkort defekt. Udskift sikringen, hvis den er defekt. Skift til nøddrift, og udskift det elektroniske printkort hvis det er defekt. 2. Pumpen starter, a) Forkert indstilling af pressostat. Øg starttrykket og/eller differenstrykket. men stopper straks igen. b) Forkert fortryk i membranbeholder. Tjek fortrykket. c) Tørløbssikring aktiveret. Tjek tilløbsforholdene, og kontrollér at væsken strømmer frit til pumperne. 3. Hyppige start og stop. a) Forkert indstilling af pressostat. Øg starttrykket og/eller differenstrykket. b) Forkert fortryk i membranbeholder. Tjek fortrykket. c) Membranbeholder defekt. Reparér eller udskift membranbeholderen. 4. Pumperne kører, men giver ingen vand. a) Sugeledning/pumper blokeret af urenheder. Rengør sugeledningen/pumperne. b) Bund- eller kontraventil blokeret i lukket stilling. Tjek og reparér ventilen. c) Luft i sugeledning/pumper. Udluft pumperne. Tjek sugeledningen for lækager. d) Motorer kører med forkert omdrejningsretning. Skift omdrejningsretningen (ombyt to faser i nettilslutningen). 5. Pumperne kører baglæns a) Sugeledning utæt. Reparér eller udskift sugeledningen. ved stop. b) Bund- eller kontraventil defekt. Reparér eller udskift ventilen. 6. Akseltætningen er utæt. a) Akseltætning defekt. Udskift akseltætningen. 7. Støj. a) Pumper kaviterer. Tjek sugeforholdene (pumpe, rør, ventiler og eventuel indløbssi). Ret til ændringer forbeholdes. 8

9 Overensstemmelseserklæring 1 GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products Hydro Multi-S, to which this declaration relates, are in conformity with these Council directives on the approximation of the laws of the EC member states: CZ: ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky Hydro Multi-S, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství v oblastech: DE: EG-Konformitätserklärung Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte Hydro Multi-S, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen: BG: EC декларация за съответствие Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продуктите Hydro Multi-S, за които се отнася настоящата декларация, отговарят на следните указания на Съвета за уеднаквяване на правните разпоредби на държавите членки на ЕС: DK: EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne Hydro Multi-S som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes lovgivning: EE: EL vastavusdeklaratsioon Meie, Grundfos, deklareerime enda ainuvastutusel, et tooted Hydro Multi-S, mille kohta käesolev juhend käib, on vastavuses EÜ Nõukogu direktiividega EMÜ liikmesriikide seaduste ühitamise kohta, mis käsitlevad: Overensstemmelseserklæring GR: ήλωση συμμόρφωσης EC Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα Hydro Multi-S στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τις εξής Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ: FR: Déclaration de conformité CE Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les produits Hydro Multi-S, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives aux normes énoncées ci-dessous: IT: Dichiarazione di conformità CE Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti Hydro Multi-S, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE: LT: EB atitikties deklaracija Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad gaminiai Hydro Multi-S, kuriems skirta ši deklaracija, atitinka šias Tarybos Direktyvas dėl Europos Ekonominės Bendrijos šalių narių įstatymų suderinimo: UA: Декларація відповідності ЄС Компанія Grundfos заявляє про свою виключну відповідальність за те, що продукти Hydro Multi-S, на які поширюється дана декларація, відповідають таким рекомендаціям Ради з уніфікації правових норм країн - членів ЄС: PL: Deklaracja zgodności WE My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby Hydro Multi-S, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich WE: RU: Декларация о соответствии ЕС Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что изделия Hydro Multi-S, к которым относится настоящая декларация, соответствуют следующим Директивам Совета Евросоюза об унификации законодательных предписаний стран-членов ЕС: SK: Prehlásenie o konformite ES My firma Grundfos prehlasujeme na svoju plnú zodpovednost, že výrobky Hydro Multi-S, na ktoré sa toto prehlásenie vzt ahuje, sú v súlade s ustanovením smernice Rady pre zblíženie právnych predpisov členských štátov Európskeho spoločenstva v oblastiach: RS: EC deklaracija o usaglašenosti Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod Hydro Multi-S, na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa direktivama Saveta za usklađivanje zakona država članica EU: SE: EG-försäkran om överensstämmelse Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna Hydro Multi-S, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med rådets direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende: TR: EC uygunluk bildirgesi Grundfos olarak bu beyannameye konu olan Hydro Multi-S ürünlerinin, AB Üyesi Ülkelerin kanunlarını birbirine yaklaştırma üzerine Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunun yalnızca bizim sorumluluğumuz altında olduğunu beyan ederiz: ES: Declaración CE de conformidad Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que los productos Hydro Multi-S, a los cuales se refiere esta declaración, están conformes con las Directivas del Consejo en la aproximación de las leyes de las Estados Miembros del EM: HR: EZ izjava o usklađenosti Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod Hydro Multi-S, na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama ovog Vijeća o usklađivanju zakona država članica EU: LV: EK atbilstības deklarācija Sabiedrība GRUNDFOS ar pilnu atbildību dara zināmu, ka produkti Hydro Multi-S, uz kuriem attiecas šis paziņojums, atbilst šādām Padomes direktīvām par tuvināšanos EK dalībvalstu likumdošanas normām: HU: EK megfelelőségi nyilatkozat Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a Hydro Multi-S termékek, amelyekre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak: ID: Deklarasi kesesuaian dengan EC Kami, Grundfos, menyatakan dengan tanggung jawab kami sendiri bahwa produk Hydro Multi-S, yang berkaitan dengan pernyataan ini, sesuai dengan petunjuk Dewan berikut ini sedapat mungkin dengan hukum negara-negara anggota Komunitas Eropa: PT: Declaração de conformidade CE A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos Hydro Multi-S, aos quais diz respeito esta declaração, estão em conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE: RO: Declaraţie de conformitate CE Noi, Grundfos, declarăm pe propria răspundere că produsele Hydro Multi-S, la care se referă această declaraţie, sunt în conformitate cu aceste Directive de Consiliu asupra armonizării legilor Statelor Membre CE: SI: ES izjava o skladnosti V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so naši izdelki Hydro Multi-S, na katere se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov držav članic ES: FI: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet Hydro Multi-S, joita tämä vakuutus koskee, ovat EY:n jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamiseen tähtäävien Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti: VI: Tuyên bố tuân thủ EC (Hội đồng Châu Âu) Chúng tôi - Grundfos - tuyên bố trong phạm vi trách nhiệm duy nhất của mình rằng các sản phẩm Hydro Multi-S mà tuyên bố này có liên quan tuân thủ các chỉ thị Hội đồng sau về việc áp dụng luật pháp của các nước thành viên EC: CN: EC 产 品 合 格 声 明 书 我 们 格 兰 富 在 我 们 的 全 权 责 任 下 声 明, 产 品 Hydro Multi-S, 即 该 合 格 证 所 指 之 产 品, 符 合 欧 共 体 使 其 成 员 国 法 律 趋 于 一 致 的 以 下 欧 共 理 事 会 指 令 : 9

10 Overensstemmelseserklæring KO: EC 적합성 선언 Grundfos 에서는 자사의 단독 책임에 따라 이 선언과 관련된 Hydro Multi-S 제품이 EC 회원국 법률에 기반한 다음 이사회 지침을 준수함을 선언합니다 : MY: Perisytiharan keakuran EC Kami, Grundfos, mengisytiharkan di bawah tanggungjawab kami semata-mata bahawa produk Hydro Multi-S, yang berkaitan dengan perisytiharan ini, akur dengan perintah Majlis ini tentang penghampiran undang-undang negara ahli EC: TH: ค าประกาศความสอดคล องตามมาตรฐาน EC เราในนามของบร ษ ท Grundfos ขอประกาศภายใต ความร บผ ดชอบของเราแต เพ ยงผ เด ยวว าผล ตภ ณฑ Hydro Multi-S ซ งเก ยวข องก บค าประกาศน ม ความสอดคล องก บระเบ ยบค าส งเหล าน ของสภาว ชา ช พว าด วยค าประมาณตามกฎหมายของร ฐท เป นสมาช ก EC: Machinery Directive (2006/42/EC). Standards used: EN 809: Low Voltage Directive (2006/95/EC). Standard used: EN : EMC Directive (2004/108/EC). Standards used: EN : 2007, EN : 2005, EN : 2007, EN : This EC declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos installation and operating instructions (publication number ). Bjerringbro, 15th August 2014 Jan Strandgaard Technical Director Person authorised to compile the technical file and empowered to sign the EC declaration of conformity. 10

11 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Centro Industrial Garin 1619 Garín Pcia. de B.A. Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belarus Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ «Порт» Тел.: +7 (375 17) /73 Факс: +7 (375 17) Bosna and Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7A, BH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd. Hongqiao development Zone Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Buzinski prilaz 38, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čajkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: +358-(0) Telefax: +358-(0) France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: HILGE GmbH & Co. KG Hilgestrasse Bodenheim/Rhein Germany Tel.: Telefax: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg., 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: Romania GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия , г. Москва, ул. Школьная, 39-41, стр. 1 Тел. (+7) (495) Факс (+7) Serbia Grundfos Srbija d.o.o. Omladinskih brigada 90b Novi Beograd Phone: Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore Phone: Telefax: Slovakia GRUNDFOS s.r.o. Prievozská 4D BRATISLAVA Phona: sk.grundfos.com Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: +386 (0) South Africa GRUNDFOS (PTY) LTD Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine Бізнес Центр Європа Столичне шосе, 103 м. Київ, 03131, Україна Телефон: ( ) Факс.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Uzbekistan Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan 38a, Oybek street, Tashkent Телефон: (+998) / Факс: (+998) Addresses Revised Grundfos-selskaber

12 ECM: The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. Copyright Grundfos Holding A/S

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-E. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-E. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER ydro Multi-E Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER CMV. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER CMV. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER CMV Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. PC Tool Link. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. PC Tool Link. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS Installation and operating instructions Declaration of Conformity We Grundfos declare under our sole responsibility that the product, to which this declaration relates, is in conformity

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 221. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 221. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 221 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. Side 1. Symboler brugt i dette dokument

Læs mere

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG 50/60 Hz Indhold Demontering... 3 Udskiftning af slidring... 7 Montering af pumpe... 9 2 Demontering 1 2 Afmontér møtrikkerne på pumpehuset. Afmontér pumpehuset.

Læs mere

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKTIONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Hydro MPC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift M Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Pumpe Controller Type ABS PC 111/211

Pumpe Controller Type ABS PC 111/211 Pumpe Controller Type ABS PC 111/211 (10/2014) Installations- og Brugervejledning www.sulzer.com Pumpe controller type ABS PC 111/211, Installations- og brugervejledning Copyright 2014 Sulzer. Alle rettigheder

Læs mere

EU1. Wilo-Yonos PICO. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och skötselanvisning. Installation and operating instructions

EU1. Wilo-Yonos PICO. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och skötselanvisning. Installation and operating instructions Wilo-Yonos PICO GB Installation and operating instructions FIN Asennus- ja käyttöohje S Monterings- och skötselanvisning LV Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija N Monterings- og driftsveiledning

Læs mere

INSTALLATIONS- VEJLEDNING

INSTALLATIONS- VEJLEDNING INSTLLTIONS- VEJLEDNING Installationsvejledning Splittype Dansk Modeller BQ 71 CV1 BQ 100 CV1 BQ 125 CV1 BQ 140 CV1 IM-5CCY-0411(2)-SIEST Varenr.: R08019033304B CE - TITIKTIES-DEKLRCIJ CE - TBILSTĪBS-DEKLRĀCIJ

Læs mere

Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511

Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511 Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511 CA 511 2013.08.21 05:56:19 Low level 980.3 l/s 3 0 1.30 m 0.50 m 0 A 1.55 m 1827 l/s 1.50 m 0.55 m 1.70 m 0.60 m 0.15 kwh/m3 1.90 m 0.65 m 352.5 A 353.8 A 354.1

Læs mere

Wilo-DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions

Wilo-DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions Wilo-DrainLift Con D Einbau- und Betriebsanleitung DK Monterings- og driftsvejledning GB Installation and operating instructions CZ Návod k montáži a obsluze F Notice de montage et de mise en service RUS

Læs mere

Temperatur- og Lekagerelæ Type ABS CA 462

Temperatur- og Lekagerelæ Type ABS CA 462 Temperatur- og Lekagerelæ Type ABS CA 462 CA 462 (09/2014) Installationsvejledning www.sulzer.com Copyright 2014 Sulzer. All rights reserved. Den manual og softwaren, der beskrives i den, er beskyttet

Læs mere

Monterings- och skötselanvisning Installation and operating instructions. Monterings- og driftsvejledning Notice de montage et de mise en service

Monterings- och skötselanvisning Installation and operating instructions. Monterings- og driftsvejledning Notice de montage et de mise en service Wilo-Star-Z 15 TT D Einbau- und Betriebsanleitung S Monterings- och skötselanvisning GB Installation and operating instructions DK Monterings- og driftsvejledning F Notice de montage et de mise en service

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions SOLAR BOOSTER G/GH/GW 107319183 e (03.2014) Instruktionsbog... 3-31 Instruksjonsbok... 32-59 Instruktionsbok... 60-87 Käyttöohje... 88-117 Printed in Hungary Copyright 2014 Nilfisk-ALTO

Læs mere

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 c (05.2014) DA-NO-SV-FI-EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL Instruktionsbog... 3-16 Instruksjonsbok... 17-31 Instruktionsbok... 32-46 Käyttöohje... 47-61 Instruction manual...

Læs mere

Brugerhåndbog. Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in Philippines XX.XX.-XX(XXX) 2014.3

Brugerhåndbog. Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in Philippines XX.XX.-XX(XXX) 2014.3 Brugerhåndbog Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in Philippines XX.XX.-XX(XXX) 2014.3 Velkommen til BT-200 Dette enkeltstående produkt, er en gennemsigtig videobrille

Læs mere

TRUCK BOOSTER. Betjeningsvejledning... 3-29 Instruksjonsbok... 30-55 Instruktionsbok... 56-81 Käyttöohje... 82-107

TRUCK BOOSTER. Betjeningsvejledning... 3-29 Instruksjonsbok... 30-55 Instruktionsbok... 56-81 Käyttöohje... 82-107 TRUCK BOOSTER Betjeningsvejledning... 3-29 Instruksjonsbok... 30-55 Instruktionsbok... 56-81 Käyttöohje... 82-107 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsanvisniger... 4 2 Beskrivelse 2.1 Anvendelsesområde...

Læs mere

MagnumPlus - Operator s Manual MagnumPlus - Manuel de l utilisateur MagnumPlus - Manual del operador MagnumPlus - Betriebshandbuch MagnumPlus -

MagnumPlus - Operator s Manual MagnumPlus - Manuel de l utilisateur MagnumPlus - Manual del operador MagnumPlus - Betriebshandbuch MagnumPlus - MagnumPlus - Operator s Manual MagnumPlus - Manuel de l utilisateur MagnumPlus - Manual del operador MagnumPlus - Betriebshandbuch MagnumPlus - Bruksanvisning Da Magnum + TK 61110-4-OP (Rev. 0, 11/13)

Læs mere

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 b Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 17 Instruktionsbok... 32 Käyttöohje... 47 Instruction manual... 62 Betriebsanleitung... 76 Manuel d'instructions...

Læs mere

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Brugsvejledning Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Indhold Nilfisk E 130.2 / E 140.2 / E 145.2 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3

Læs mere

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013)

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013) Multi 20 Multi 30 User manual 107402134 e (11.2013) Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Multi English...6-9 Deutsch...10-13 Français...14-17 Español...18-21 Português...22-25 Italiano...26-29 Nederlands...30-33

Læs mere

Operating instructions POSEIDON PE/DE

Operating instructions POSEIDON PE/DE Operating instructions POSEIDON PE/DE 106169229 c Printed in Hungary Copyright 2012 Nilfisk-ALTO Instruktionsbog... 3-15 User manual... 16-28 Betriebsanleitung... 29-41 Manuel d instructions... 42-54 Manuale

Læs mere

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800 Brugsanvisning Original brugsanvisning Udgave 5 I April 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive

Læs mere

Model HT30220 230 V~, 50 Hz 3000 W, IP25 Maks. Vandtemperatur: 35 C

Model HT30220 230 V~, 50 Hz 3000 W, IP25 Maks. Vandtemperatur: 35 C - DA KSN rettelser 1.pdf 27/10/08 10:17:49 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 108---A0-1107 EN 1.pdf 1 13/10/10 09.21 BETJENINGSVEJLEDNING Elektrisk poolvarmer Model HT30220

Læs mere

Nilfisk Smart. User Manual 107412814 (09.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH

Nilfisk Smart. User Manual 107412814 (09.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH Nilfisk Smart User Manual 107412814 (0.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH User Manual...

Læs mere

E 130.3, E 140.3, E 145.3

E 130.3, E 140.3, E 145.3 E 130.3, E 140.3, E 145.3 User Manual 128332518 b (05.2014) EN------------ ----------- EN User Manual... 3-18 Instruktionsbog... 19-34 Instruksjonsbok... 35-50 Instruktionsbok... 51-66 Käyttöohje... 67-82

Læs mere

SF120-A Brugsanvisning 43 47

SF120-A Brugsanvisning 43 47 *336377* 336377 DK Brugsanvisning 43 47 1 2 R L STOP 3 4 1-10 6 7 8 9 9 10 5 click Batteridreven skruemaskine Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug, og følg brugsanvisningen. Opbevar

Læs mere