GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-E. Monterings- og driftsinstruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-E. Monterings- og driftsinstruktion"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUKTIONER ydro Multi-E Monterings- og driftsinstruktion

2 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument. vad omfatter denne instruktion 3. Produktbeskrivelse Generel beskrivelse 3 3. Funktioner ydro Multi-E 3 4. Identifikation Typeskilt 3 4. Typenøgle 3 5. Driftsbetingelser Temperaturer 4 5. Relativ luftfugtighed Maks. driftstryk Indkøring af akseltætning Minimalt tilløbstryk Maks. tilløbstryk Minimalt flow Start/stop Membranbeholder 4 6. Installation Placering 5 6. Mekanisk installation Eltilslutning, ydro Multi-E med 1-fasede pumper Eltilslutning, ydro Multi-E med 3-fasede pumper Nøddrift (valgfri) Tørløbssikring 8 7. Idriftsætning ydro Multi-E i anlæg med positivt tilløbstryk 9 7. ydro Multi-E i anlæg uden tilløbstryk 9 8. Driftsformer Normal drift 1 8. Stop eller maks. drift Driftstilstand ved afbrydelse af strømforsyning Andre indstillinger 1 9. Indstilling via betjeningspanelet Sætpunktsindstilling 1 9. ydro Multi-E i konstanttryksdrift Sådan indstilles maks. kurve-drift Start/stop Indstilling via R Menu DRIFT Menu STATUS Menu INSTALLATION Digital indgang Datakommunikation Signallamper og melderelæ Isolationsmodstand Vedligeholdelse Pumper Motorer Sikringsskab Nedlukning Frostsikring Servicesæt Fejlfinding Tekniske data, ydro Multi-E med 1-fasede pumper Forsyningsspænding Lækstrøm Indgange/udgange Tekniske data, ydro Multi-E med 3-fasede pumper Forsyningsspænding Lækstrøm Indgange/udgange 19. Øvrige tekniske data 1. Bortskaffelse Advarsel Læs denne monterings- og driftsinstruktion før installation. Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift. 1. Symboler brugt i dette dokument Forsigtig Advarsel vis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre personskade. Advarsel vis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød med deraf følgende risiko for alvorlig personskade eller død. Advarsel Produktets overflade kan være så varm at det kan forårsage forbrændinger eller personskade. vis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl eller skade på materiellet. Råd og anvisninger som letter arbejdet og sikrer pålidelig drift.. vad omfatter denne instruktion Denne monterings- og driftsinstruktion gælder for Grundfos ydro Multi-E-trykforøgeranlæg. ydro Multi-E-serien er fabrikssamlede trykforøgeranlæg som er klar til montering og drift.

3 3. Produktbeskrivelse 3.1 Generel beskrivelse Grundfos ydro Multi-E-trykforøgeranlæg er konstrueret til transport og trykforøgning af rent vand i boligblokke, hoteller, hospitaler, skoler osv. ydro Multi-E omfatter Grundfos CRE, CRIE, CME-A eller CME-I-pumper monteret med frekvensstyrede 1- eller 3-fasede MGE-motorer og et sikringsskab. ydro Multi-E opretholder et konstant tryk ved hjælp af trinløs tilpasning af de tilsluttede pumpers hastighed. Det regulerer anlæggets ydelse efter behovet ved ind- og udkobling af det nødvendige antal pumper og parallelstyring af de pumper der er i drift. Det foretager automatisk skift af pumper i drift efter princippet "først ind, først ud" (FIFO). ydro Multi-E er samlet fra fabrikken og testet med de styringsog reguleringsparametre der er angivet i quickguiden der leveres sammen med anlægget. 3. Funktioner ydro Multi-E har følgende funktioner: Konstanttryk. Stop ved lavt flow. Kaskadestyring af pumper. Manuel drift, alle pumper stoppet eller alle pumper kører med maks. ydelse. Digital indgang til tørløbssikring via niveauafbryder eller pressostat. Nøddrift hvis en enhed er installeret. Overvågningsfunktioner: tørløbssikring (via digital indgang) motorbeskyttelse buskommunikation sensorfejl. Display og meldefunktioner: grøn signallampe for driftsmeldinger og rød signallampe for fejlmeldinger potentialfrie skiftekontakter for fejl-, drifts- eller klarmeldesignal gule lysfelter til angivelse af sætpunkt. Kommunikation via R1-fjernbetjening. Kommunikation til bus og CTS-anlæg via Grundfos CIU-enheder (CIU = Communication Interface Unit). 4. Identifikation 4.1 Typeskilt Trykforøgeranlæggets typeskilt er monteret på bundrammen. Fig. Typeskilt Pos. Beskrivelse 1 Typebetegnelse Produktnummer 3 Produktionssted (Grundfos-selskab) 4 Produktionskode (år og uge) 5 Vægt [kg] 6 Oprindelsesland 4. Typenøgle Eksempel ydro Multi-E /G CRE /6 V Typerække Undergruppe Manifoldmateriale: : Rustfrit stål /G: Galvaniseret stål Antal pumper: eller 3 Pumpetype Forsyningsspænding TM Dansk (DK) 3.3 ydro Multi-E Membranbeholder Sikringsskab Pumpe PUMP Tryktransmitter PRESSURE TRANSMITTER NON-RETURN Kontraventil VALVE Manometer PRESSURE GAUGE ISOLATING Afspærrings- VALVE ventil TM Fig. 1 Komponenterne i ydro Multi-E Sikringsskabet indeholder hovedafbryder og automatsikringer. 3

4 Dansk (DK) 5. Driftsbetingelser 5.1 Temperaturer Omgivelsestemperatur Ved omgivelsestemperaturer fra C til +4 C kan motorerne belastes 1 %. Se pumpens monterings- og driftsinstruktion hvis pumperne skal køre ved en højere omgivelsestemperatur eller ved højder over 1 meter over havets overflade Medietemperatur C til +6 C Temperatur under lagring og transport -4 C til +6 C. 5. Relativ luftfugtighed Maks. 95 %. 5.3 Maks. driftstryk Det maksimale driftstryk for ydro Multi-E er 1 bar. Det maksimale driftstryk for disse pumper er dog 16 bar: CME-I 5-6 CME-I 5-8 CR(I)E 3-15 CR(I)E 5-16 CR(I)E 1-9 CR(I)E Indkøring af akseltætning Tætningsfladerne smøres af pumpemediet, hvilket betyder at der kan være en vis lækage fra akseltætningen. Når pumpen sættes i drift første gang, eller når der monteres en ny akseltætning, kræves der en vis indkøringsperiode før lækagen er reduceret til et acceptabelt niveau. Den krævede tid afhænger af driftsforholdene, dvs. hver gang driftsforholdene ændres, starter der en ny indkøringsperiode. Under normale forhold fordamper den lækkede væske. Derfor bliver der ikke registreret nogen lækage. 5.5 Minimalt tilløbstryk Det minimale tilløbstryk "" i mvs som kræves for at undgå kavitation i pumpen, kan beregnes på denne måde: = p b x 1, - NPS - f - v - s p b = Barometerstanden målt i bar. (Barometerstanden kan evt. sættes til 1 bar). I lukkede anlæg angiver p b anlægstrykket i bar. NPS = Net Positive Suction ead i mvs (aflæses på NPS-kurven på side 1 ved det maksimale flow som den enkelte pumpe kommer til at yde). f = Friktionstabet i tilgangsmanifolden målt i mvs ved det maksimale flow som den enkelte pumpe kommer til at yde. v = Damptrykket i mvs, se side 3. t m = medietemperatur. s = Sikkerhedsmargin = minimum,5 mvs. vis den beregnede "" er positiv, kan den enkelte pumpe arbejde med en maks. sugehøjde på "" mvs. vis den beregnede "" er negativ, kræves der et min. tilløbstryk på "" mvs. Den beregnede skal være til stede under drift. Eksempel p b = 1 bar. Pumpetype: CRE 15, 5 z. Flow: 15 m 3 /h. NPS (fra side 1): 1, mvs. f = 3, mvs. Medietemperatur: +6 C. v (fra side 3):,1 mvs. = p b x 1, - NPS - f - v - s [mvs]. = 1 x 1, - 1, - 3, -,1 -,5 =,8 mvs. Det betyder at hver pumpe kan arbejde med en sugehøjde på maks.,8 mvs. Trykket i bar:,8 x,981 =,7. Trykket i kpa:,8 x 9,81 = 7, Maks. tilløbstryk Det maksimale tilløbstryk må ikke overstige 8 bar. Det aktuelle tilløbstryk + pumpens tryk mod lukket ventil skal dog altid være mindre end det maksimale driftstryk. Forsigtig ydro Multi-E-anlæg med CME-pumper kræver et positiv tilløbstryk ved idriftsætning og drift. 5.7 Minimalt flow På grund af risikoen for overophedning må pumperne ikke bruges ved flow der er under 1 % af det nominelle flow for én pumpe. Pumperne må ikke køre imod en lukket afgangsventil. Fig. 3 f f Pb p b NPS v v Parametre til beregning af min. tilløbstryk TM Start/stop Anlægget må ikke startes og stoppes via netforsyningen mere end fire gange pr. time. Når anlægget tilsluttes via netforsyningen, starter det efter ca. 5 sekunder. 5.9 Membranbeholder Fortrykket i membranbeholderen er indstillet til,7 x sætpunkt. Det fabriksindstillede sætpunkt er,5 x maks. tryk, medmindre der er angivet et andet tryk i quickguiden der leveres sammen med anlægget. vis sætpunktet ændres, skal fortrykket i membranbeholderen ændres tilsvarende for at opnå optimal drift. Beregn fortrykket på følgende måde: Fortryk =,7 x sætpunkt. Mål fortrykket i et trykløst anlæg. Vi anbefaler at bruge nitrogen til efterfyldning. 4

5 6. Installation 6.3 Eltilslutning, ydro Multi-E med 1-fasede pumper 6.1 Placering For at sikre tilstrækkelig køling af motor og elektronik skal dette overholdes: Placér ydro Multi-E på en sådan måde at tilstrækkelig køling sikres. old køleribber og ventilatorvinger rene. ydro Multi-E egner sig ikke til udendørs installation. Trykforøgeranlægget skal have én meter fri afstand foran og på de to sider. 6. Mekanisk installation Pilene på pumpens fodstykke viser vandets strømningsretning gennem pumpen. De rør der tilsluttes trykforøgeranlægget, skal have en passende størrelse. Montér rørkompensatorer på til- og afgangsrørene for at undgå resonans. Se fig. 4. Tilslut rørene til trykforøgeranlæggets manifolds. Manifolden leveres med en slutmuffe i den ene ende. vis denne ende skal bruges, fjern slutmuffen, kom tætningsmateriale på manifoldens anden ende, og montér skruen. Montér en blændflange med pakning på manifolds med flanger. Efterspænd trykforøgeranlægget inden idriftsætning. vis trykforøgeranlæg er monteret i boligblokke, eller den første forbruger på linjen ligger tæt på trykforøgeranlægget, anbefaler vi at montere rørholdere på suge- og trykledningerne for at forhindre at der overføres vibrationer gennem rørsystemet. Se fig. 4. Anbring trykforøgeranlægget på et plant og fast underlag, f.eks. et betongulv eller -fundament. vis trykforøgeranlægget ikke er forsynet med vibrationsdæmpere, skal det boltes til gulvet eller fundamentet. Fastgør rørene til bygningsdele så de ikke kan bevæge sig eller udsættes for vridning. Fig. 5 Fig. 6 ydro Multi-E med 1-fasede CRE-pumper ydro Multi-E med 1-fasede CME-pumper Brugeren eller installatøren har ansvaret for at installere korrekt jording og beskyttelse i henhold til lokale forskrifter. Alt arbejde skal foretages af uddannede personer. Advarsel Foretag aldrig tilslutninger i ydro Multi-E's sikringskab eller i den enkelte pumpes klemkasse medmindre strømforsyningen har været afbrudt i mindst 5 minutter Beskyttelse mod elektrisk stød - indirekte berøring TM TM Dansk (DK) Fig. 4 1 Installationseksempel med rørkompensatorer og rørholdere 1 TM Advarsel ydro Multi-E skal jordes og beskyttes mod indirekte i henhold til lokale forskrifter. Beskyttelsesledere skal altid have gul/grøn (PE) eller gul/grøn/blå (PEN) farvemærkning Ekstrabeskyttelse vis ydro Multi-E tilsluttes en elektrisk installation hvor der anvendes fejlstrømsafbryder som ekstrabeskyttelse, skal denne være mærket med følgende symbol: Pos. Beskrivelse 1 Rørkompensator Rørholder De rørkompensatorer og rørholdere der er vist i fig. 4, er ikke inkluderet i en standard ydro Multi-E. PFI Ved valg af fejlstrømsafbryder skal man være opmærksom på den samlede lækstrøm for det elektriske udstyr i installationen. Lækstrøm for ydro Multi-E fremgår af afsnit 18. Lækstrøm. 5

6 Dansk (DK) Motorbeskyttelse ydro Multi-E kræver ingen ekstern motorbeskyttelse. Motorerne har indbygget termisk beskyttelse mod både langsom overbelastning og blokering Beskyttelse mod netspændingsspidser ydro Multi-E er beskyttet mod netspændingstransienter i henhold til EN Forsyningsspænding 3 4/3 V - 1 %/+ 1 %, 5/6 z, N, PE. Forsyningsspænding og frekvens er angivet på pumpens typeskilt. Sørg for at pumpen kan anvendes til strømforsyningen på installationsstedet. Ledningerne i ydro Multi-E's sikringsskab skal være så korte som muligt. Undtaget er dog beskyttelseslederen der skal være så lang at det er den sidste der slipper hvis kablet utilsigtet rykkes ud af forskruningen. For maks. forsikring, se afsnit 18.1 Forsyningsspænding. PFI Installation i bygning Sikringsskab TM Beskyttelse mod elektrisk stød - indirekte berøring Beskyttelsesledere skal altid have gul/grøn (PE) eller gul/grøn/blå (PEN) farvemærkning. Advarsel ydro Multi-E skal jordes og beskyttes mod indirekte i henhold til lokale forskrifter. Da lækstrømmen for 4 til 5,5 kw-motorer er > 3,5 ma, skal disse motorer tilsluttes særligt pålidelige/robuste jordforbindelser. Lækstrøm for ydro Multi-E fremgår af afsnit 19. Lækstrøm. EN 5178 og BS 7671 foreskriver følgende: Lækstrøm > 3,5 ma ydro Multi-E skal være stationær og fast installeret. Desuden skal anlægget være fast tilsluttet strømforsyningen. Jordforbindelsen skal udføres ved at fremføre dobbelte ( stk.) beskyttelsesledere Ekstrabeskyttelse vis ydro Multi-E tilsluttes en elektrisk installation hvor der anvendes fejlstrømsafbryder som ekstrabeskyttelse, skal denne være af følgende type: Den egner sig til at håndtere lækstrømme samt indkobling med impulsformet kortvarig afledning. Den afbryder når der registreres AC-fejlstrømme og fejlstrømme med DC indhold, dvs. pulserende jævnstrømme og glatte DC fejlstrømme. Til disse anlæg skal der bruges en fejlstrømsafbryder type B. Denne type afbryder skal være mærket med følgende to symboler: Fig. 7 Eksempel på nettilslutning af ydro Multi-E med forsikringer og ekstrabeskyttelse PFI 6.4 Eltilslutning, ydro Multi-E med 3-fasede pumper Fig. 8 ydro Multi-E med 3-fasede pumper TM Ved valg af fejlstrømsafbryder skal man være opmærksom på den samlede lækstrøm for det elektriske udstyr i installationen. Lækstrøm for ydro Multi-E fremgår af afsnit 19. Lækstrøm Motorbeskyttelse ydro Multi-E kræver ingen ekstern motorbeskyttelse. Motorerne har indbygget termisk beskyttelse mod både langsom overbelastning og blokering Beskyttelse mod netspændingsspidser ydro Multi-E er beskyttet mod netspændingstransienter i henhold til EN TM Fig. 9 ydro Multi-E med 1-fasede CME-pumper Brugeren eller installatøren har ansvaret for at installere korrekt jording og beskyttelse i henhold til lokale forskrifter. Alt arbejde skal foretages af uddannede personer. Advarsel Foretag aldrig tilslutninger i ydro Multi-E's sikringskab eller i den enkelte pumpes klemkasse medmindre strømforsyningen har været afbrudt i mindst 5 minutter. 6

7 6.4.5 Forsyningsspænding V - 1 %/+ 1 %, 5/6 z, PE. Forsyningsspænding og frekvens er angivet på pumpens typeskilt. Sørg for at pumpen kan anvendes til strømforsyningen på installationsstedet. Ledningerne i ydro Multi-E's sikringsskab skal være så korte som muligt. Undtaget er dog beskyttelseslederen der skal være så lang at det er den sidste ledning der slipper hvis kablet utilsigtet rykkes ud af forskruningen. For maks. forsikring, se afsnit 19.1 Forsyningsspænding. 6.5 Nøddrift (valgfri) Nøddriftsfunktionen sikrer at vandforsyningen opretholdes hvis der skulle opstå fejl på sensor eller styreenhed. I en sådan situation kører alle pumper med maks. ydelse Tilslutning af pressostater Pressostaterne til nøddrift skal tilsluttes klemme 4, 5 og 6 på hver ydro Multi-E-pumpe. Dansk (DK) PFI Stop Maks : GND 5: +1 V 4: Sætpunktsindgang TM Installation i bygning Sikringsskab Fig. 1 Eksempel på nettilslutning af ydro Multi-E med forsikringer og ekstrabeskyttelse TM Fig. 11 Tilslutning af pressostater 6.5. Indstilling af pressostater Figur 1 viser følgende: sammenhængen mellem stop-, differens- og starttryk pressostatindstillinger antal pumper i nøddrift. Pressostatindstilling Sætpunkt Stoptryk Starttryk Pressostat 1 Pressostat Pressostat 3 Differenstryk Starttryk Én pumpe i maks. drift To pumper i maks. drift Tre pumper i maks. drift Q TM Fig. 1 Funktionsdiagram 7

8 Dansk (DK) 6.6 Tørløbssikring ydro Multi-E skal beskyttes mod tørløb. Tørløbssikring er beskrevet i to situationer: ydro Multi-E uden nøddrift. ydro Multi-E med nøddrift ydro Multi-E uden nøddrift Typer af tørløbssikring: en pressostat monteret i tilgangsmanifolden (fabriksmonteret og indstillet til 1,5 bar som standard) en niveauafbryder monteret i en vandbeholder. Tørløbssikringen er tilsluttet klemme 1 og 9 i pumpe ydro Multi-E med nøddrift vis der er fejl på ydro Multi-E-styreenheden, er klemme 1 og 9 ikke aktive. For at sikre at tørløbssikringen fungerer korrekt, er der lavet en ekstra forbindelse i klemkassen på pumpe 1 og mellem pumperne. Se også forbindelsesdiagrammet i sikringsskabet. Pumpe 1 Pumpe 1 Pumpe Pumpe 3 PS Pumpe 1 Pumpe TM Fig. 15 Ledningsføring for tørløbssikring i nøddrift PS B1 Y A1 B Y A 9: GND (stel) 1: Digital indgang TM Ledningsforbindelsen mellem klemme og 3 er fjernet (standard ydro Multi-E). I stedet er klemme og 3 er konfigureret til ekstern fejl. Fig. 13 Pressostat tilsluttet pumpe 1 Pumpe 1 Pumpe LS B1 Y A1 B Y A 9: GND (stel) 1: Digital indgang TM Fig. 14 Niveauafbryder tilsluttet pumpe 1 8

9 7. Idriftsætning Forsigtig 7.1 ydro Multi-E i anlæg med positivt tilløbstryk Når du har udført den mekaniske og elektriske installation som beskrevet i afsnit 6. Installation, så følg denne fremgangsmåde: 1. Kontrollér at ydro Multi-E svarer til det bestilte, og at ingen enkeltdele er beskadigede.. Afbryd strømforsyningen med hovedafbryderen. 3. Afbryd automatsikringen for hver pumpe. 4. Kontrollér at fortrykket i membranbeholderen er,7 gange det ønskede afgangstryk (sætpunkt). Start ikke pumperne før de er fyldt med væske. Advarsel Ved pumpning af varme medier skal man sikre at personer ikke uforvarende kan komme i berøring med varme overflader. Mål fortrykket i et trykløst anlæg. 5. Tilslut vand- og strømforsyningen. 6. Åbn alle ventiler på til- og afgangssiden. 7. Udluft alle pumper ved hjælp af udluftningsskruerne. 7. ydro Multi-E i anlæg uden tilløbstryk ydro Multi-E-anlæg med CME-pumper kræver et positiv tilløbstryk ved idriftsætning og drift. Forsigtig Den følgende fremgangsmåde gælder derfor kun ydro Multi-E-anlæg med CRE- eller CRIE-pumper. Når du har udført den mekaniske og elektriske installation som beskrevet i afsnit 6. Installation, så følg denne fremgangsmåde: 1. Kontrollér at ydro Multi-E svarer til det bestilte, og at ingen enkeltdele er beskadigede.. Afbryd strømforsyningen med hovedafbryderen. 3. Afbryd automatsikringen for hver pumpe. 4. Kontrollér at fortrykket i membranbeholderen er,7 gange det ønskede afgangstryk (sætpunkt). Mål fortrykket i et trykløst anlæg. 5. Tilslut vand- og strømforsyningen. 6. Åbn alle ventiler på tilgangssiden. 7. Luk alle ventiler på afgangssiden, og spæd alle pumper og tilgangsledningen. Dansk (DK) Udluftningsskruer Fig. 16 Placering af udluftningsskruer i anlæg med CME-A/-I-pumper Udluftningsskruer Udluftningsskruer Fig. 17 Placering af udluftningsskruer i anlæg med CR(I)E-pumper TM TM Fig. 18 Placering af udluftnings- og påfyldningsskruer 8. Tænd for strømforsyningen med hovedafbryderen. 9. Tænd for strømforsyningen til pumpe 1 via automatsikringen. 1. Udluft pumpen ved hjælp af udluftningsskruen. 11. Åbn afgangsventilen langsomt ca. halvt. 1. Gentag trin 9 til 11 ved de andre pumper i anlægget. 13. Åbn langsomt alle afgangsventiler. 14. Vent nogle få minutter. 15. Indstil det ønskede afgangstryk. vis du ændrer afgangstrykket, skal du ændre fortrykket i membranbeholderen tilsvarende. 16. Kontrollér at pumperne kobler ind og ud og dermed regulerer ydelsen efter forbruget. ydro Multi-E er nu indstillet til automatisk drift og klar. TM Tænd for strømforsyningen med hovedafbryderen. 9. Tænd for strømforsyningen til pumpe 1 via automatsikringen. 1. Udluft pumpe 1 ved hjælp af udluftningsskruen. 11. Gentag trin 9 og 1 ved de andre pumper i anlægget. 1. Indstil det ønskede afgangstryk. vis du ændrer afgangstrykket, skal du ændre fortrykket i membranbeholderen tilsvarende. 13. Kontrollér at pumperne kobler ind og ud og dermed regulerer ydelsen efter forbruget. ydro Multi-E er nu indstillet til automatisk drift og klar. 9

10 Dansk (DK) 8. Driftsformer Driftsformerne er de driftsbetingelser som anlægget kan bringes i af brugeren. Mulige driftsformer: Stop Alle pumper er stoppet. Normal (fabriksindstilling) Én eller flere pumper kører for at opretholde det indstillede tryk. Maks. Alle pumper kører med maks. hastighed. Driftsformerne kan vælges på betjeningspanelet, via R1 eller via bus. 8.1 Normal drift 9. Indstilling via betjeningspanelet Betjeningspanelet, fig. 1 og, har disse elementer: betjeningstaster, og, til indstilling af sætpunkt lysfelter, gule, til angivelse af sætpunkt signallamper, grøn (drift) og rød (fejl). Lysfelter Taster Signallamper TM Fig. 1 Betjeningspanel, 1-faset ydro Multi-E set sæt Q TM Lysfelter Taster Fig. 19 ydro Multi-E i normal drift, dvs. konstanttryksdrift Ved konstanttryksdrift regulerer ydro Multi-E ydelsen i henhold til det ønskede sætpunkt. 8. Stop eller maks. drift Udover normal drift kan du vælge driftsformen "Stop" eller "Maks.". Se eksemplet i fig.. Maks. Fig. ydro Multi-E i driftsformen "Maks." Maks. drift kan f.eks. benyttes i forbindelse med udluftning og idriftsætning af anlægget. 8.3 Driftstilstand ved afbrydelse af strømforsyning vis strømforsyningen til ydro Multi-E bliver afbrudt, bliver indstillingen gemt. ydro Multi-E genstarter i samme driftstilstand som den var i før afbrydelsen. 8.4 Andre indstillinger Du kan foretage andre indstillinger med R1. Se afsnit 1. Indstilling via R1. Fabriksindstillingerne er markeret med fed skrift under hvert billede i afsnit 1.1 Menu DRIFT og 1.3 Menu INSTALLATION. Q TM Signallamper Fig. Betjeningspanel, 3-faset ydro Multi-E 9.1 Sætpunktsindstilling Indstil det ønskede sætpunkt med og. Lysfelterne på betjeningspanelet angiver det indstillede sætpunkt. 9. ydro Multi-E i konstanttryksdrift Figur 3 viser at lysfelt 5 og 6 lyser og viser det ønskede sætpunkt på 5 bar når sensorens måleområde er fra til 1 bar. Indstillingsområdet svarer til sensorens måleområde (se sensorens typeskilt). [bar] 1 5 Fig. 3 Sætpunkt indstillet til 5 bar TM TM

11 9.3 Sådan indstilles maks. kurve-drift old inde for at skifte til ydro Multi-E s maks. kurve (øverste lysfelt blinker). Når det øverste lysfelt lyser, hold da inde i 3 sekunder indtil lysfeltet begynder at blinke. For at gå tilbage, hold inde indtil det ønskede sætpunkt er nået. Dansk (DK) Q Fig. 4 Drift på maks. kurve TM Start/stop Start ydro Multi-E ved at holde inde indtil det ønskede sætpunkt er nået. Stop ydro Multi-E ved at holde inde indtil ingen af lysfelterne lyser og den grønne signallampe blinker. 11

12 Dansk (DK) 1. Indstilling via R1 ydro Multi-E er konstrueret til trådløs kommunikation med Grundfos R1-fjernbetjening. TM Ved kommunikation skal R1 rettes mod betjeningspanelet. Når R1 kommunikerer med ydro Multi-E, blinker den røde signallampe hurtigt. R1 giver adgang til indstilling og statusvisninger for ydro Multi-E. Displaybillederne er opdelt i fire parallelle menuer (se fig. 6):. GENERELT (se betjeningsvejledning for R1) 1. DRIFT. STATUS 3. INSTALLATION Nummeret over hver enkelt displaybillede i fig. 6 henviser til det afsnit hvor billedet bliver beskrevet. Menuerne kan være forskellige afhængig af modellen af fjernbetjeningen. Fig. 5 R1 kommunikerer med ydro Multi-E via infrarødt lys. GENERELT 1. DRIFT. STATUS 3. INSTALLATION Fig. 6 Menuoversigt 1

13 1.1 Menu DRIFT Når kommunikationen mellem R1 og ydro Multi-E etableres første gang, vises det første billede i denne menu Sætpunkt Alarmlog Dansk (DK) Indstillet sætpunkt Aktuel værdi Indstil det ønskede sætpunkt i dette displaybillede. Ved normal drift (fabriksindstilling) er indstillingsområdet lig med sensorens måleområde. Desuden kan én af følgende driftsformer vælges: Stop Maks. (maks. kurve) Driftsform Indstil én af disse driftsformer: Stop Normal (drift) Maks. Driftsformerne kan indstilles uden at ændre sætpunktsindstillingen Fejlmeldinger I tilfælde af fejl vil de sidste fem fejlmeldinger fremgå af alarmloggen. "Alarm-log 1" viser den seneste fejl, "Alarm-log " viser den næstsidste fejl, osv. Eksemplet ovenfor giver disse informationer: Fejlmeldingen "Underspænding" for pumpe 1 (No. 1). Fejlkoden (4). Det antal minutter hvor ydro Multi-E har været tilsluttet strømforsyningen efter at fejlen opstod, 8 min. 1. Menu STATUS I denne menu vises udelukkende statusbilleder. Det er ikke muligt at ændre eller indstille værdier. De viste værdier er de værdier som var gældende da R1 sidst kommunikerede med ydro Multi-E. vis en statusværdi skal opdateres, ret R1 imod betjeningspanelet og tryk [OK]. Ønskes en parameter, f.eks. omdrejningstal, udlæst kontinuerligt, hold [OK] inde så længe den pågældende parameter ønskes overvåget. Tolerancen på de enkelte visninger er angivet under hvert billede. Tolerancerne er vejledende og angivet i % af parametrenes maksimumværdier Aktuelt sætpunkt Tolerance: ± % Displaybilledet viser det aktuelle sætpunkt. Det er ikke muligt at tilslutte et eksternt sætpunktssignal. 1.. Driftsform I tilfælde af en fejlmelding vil årsagen fremgå af dette displaybillede. Mulige årsager: For høj motortemperatur Underspænding Overspænding For mange genstarter (efter fejl) Overbelastning Sensorsignal uden for signalområde (kun 4- ma) Ekstern fejl Tørløb (kun ved nøddrift) Anden fejl. En fejlmelding kan afstilles i dette displaybillede hvis årsagen til fejlen er forsvundet. Dette displaybillede viser den aktuelle driftsform (Stop, Normal (drift) eller Maks.). Derudover viser det hvorfra denne driftsform blev valgt (R1, Pumpe, Bus, Ekstern eller Stopfunk.). For yderligere oplysninger om stopfunktionen, se afsnit

14 Dansk (DK) 1..3 Aktuel værdi 1.3 Menu INSTALLATION Regulator Dette displaybillede viser den værdi som faktisk måles af en tilsluttet sensor. vis der ikke er tilsluttet en sensor til ydro Multi-E, vises "-" i displayet Samlet ydelse i % Den indbyggede PI-regulators forstærkning (K p ) og integraltid (T i ) kan indstilles i dette billede hvis indstillingen fra fabrik ikke er optimal: Forstærkningen (K p ) kan indstilles inden for området,1 til. Integraltiden (T i ) kan indstilles inden for området,1 til 36 s. vis der er valgt "36 s", vil regulatoren fungere som en P-regulator Melderelæ Tolerance: ± 5 % Den aktuelle ydelse for alle pumper der er i drift, vises i dette billede. Eksempel 3 % svarer til 3 pumper med 1 % hastighed. 15 % svarer til pumper med hver 75 % hastighed. 8 % svarer til 1 pumpe med 8 % hastighed Tilført effekt og energiforbrug Vælg i hvilken driftssituation melderelæet skal aktiveres: Fejl Drift Klar. Se afsnit 13. Signallamper og melderelæ Taster på betjeningspanel Tolerance: ± 1 % Displaybilledet viser den effekt ydro Multi-E aktuelt optager fra nettet. Effekten vises i W. ydro Multi-E's effektforbrug fremgår også af dette displaybillede. Værdien for energiforbrug er en akkumuleret værdi beregnet fra ydro Multi-E s fødsel, og den kan ikke nulstilles. vis en pumpe udskiftes, bliver det samlede energiforbrug gemt Driftstimer Tasterne og på betjeningspanelet kan indstilles til disse værdier: Aktive Ikke aktive Nummer Tolerance: ± % Displaybilledet viser driftstimerne for hver pumpe i ydro Multi-E. Antallet af driftstimer er en akkumuleret værdi, og den kan ikke nulstilles. vis en pumpe udskiftes, bliver antallet af driftstimer nulstillet. ydro Multi-E kan tildeles et nummer mellem 1 og 64. Ved buskommunikation skal hver ydro Multi-E tildeles et nummer. 14

15 1.3.5 Stopfunktion 11. Digital indgang ydro Multi-E har en digital indgang til ekstern fejl. Indgangen er fabriksindstillet til ekstern fejl og er aktiv i lukket stilling. Funktionsdiagram: indgang til digital funktion Digitalfunktion (klemme 1 og 9) Dansk (DK) Formålet med stopfunktionen er at stoppe ydro Multi-E ved meget lavt flow for at undgå unødvendig energiforbrug. Funktionen er kun aktiv når én pumpe kører. Stopfunktionen kan indstilles til disse værdier: Aktive Ikke aktive. Lavt flow registreres ved hjælp af den indbyggede "lavt-flow detektor". ydro Multi-E kontrollerer flowet regelmæssigt ved at sænke hastigheden et kort øjeblik og kontrollerer derved trykændringen. Er der ingen eller kun en lille trykændring, betyder det at der er lavt flow. Når ydro Multi-E konstaterer at der er et lavt flow, øges hastigheden indtil stoptrykket (aktuelt sætpunkt +,5 x ) er nået, og ydro Multi-E stopper. Når trykket er faldet til starttrykket (aktuelt sætpunkt -,5 x ), genstarter ydro Multi-E. angiver forskellen mellem start- og stoptrykket. Se fig s vis den digitale indgang er aktiv i mere end 1 sek., stopper ydro Multi-E på grund af en ekstern fejl. Den digitale indgang bruges til tørløbssikring. 1. Datakommunikation Det er muligt at tilslutte anlægget til et eksternt netværk. Forbindelsen kan etableres via et GENIbus-baseret netværk eller en netværk der er baseret på en anden fieldbus-protokol via en gateway. Gatewayen kan være et Grundfos CIU-kommunikationsinterface eller en tredjeparts gateway. For yderligere oplysninger om CIU-enhederne, se (WebCAPS) eller kontakt Grundfos. Q Q Normal drift Ekstern fejl Stoptryk Starttryk Fig. 7 Forskellen mellem start- og stoptryk ( ) Q TM er fabriksindstillet til 1 % af aktuelt sætpunkt. kan indstilles inden for området 5 % til 3 % af aktuelt sætpunkt. Stopfunktionen kræver at membranbeholderens fortryk er,7 x aktuelt sætpunkt Sensor Indstilling af sensor er kun relevant ved normal drift. Vælg blandt følgende værdier: sensorens udgangssignal: -1 V - ma 4- ma sensorens måleenhed: bar, mbar, m, kpa, psi, ft, m 3 /h, m 3 /s, l/s, gpm, C, F, % sensorens måleområde. 15

16 Dansk (DK) 13. Signallamper og melderelæ ydro Multi-E s driftstilstand vises af den grønne og den røde signallampe på betjeningspanelet. Se fig. 8. Grøn Rød Grøn Rød TM TM Fig. 8 Signallampernes placering på betjeningspanelet på 1-fasede og 3-fasede ydro Multi-E Endvidere har ydro Multi-E en udgang til et potentialfrit signal via et internt relæ. Melderelæets udgangsværdier fremgår af afsnit 1.3. Melderelæ. De to signallampers og melderelæets funktioner fremgår af tabellen nedenfor: Fejl (rød) Signallamper Drift (grøn) Melderelæ aktiveret ved: Fejl Drift Klar Beskrivelse Lyser ikke Lyser ikke Strømforsyningen er blevet afbrudt. C NO NC C NO NC C NO NC Lyser ikke Lyser ydro Multi-E kører. C NO NC C NO NC C NO NC Lyser ikke Blinker C NO NC C NO NC C NO NC ydro Multi-E er indstillet til stop via betjeningspanel, R1 eller bus. Lyser Lyser ikke C NO NC C NO NC C NO NC ydro Multi-E er stoppet på grund af fejl og vil forsøge at genstarte. Ved fejlårsagen "Sensorsignal uden for signalområde" stopper ydro Multi-E, og fejlmeldingen kan ikke afstilles før signalet er inden for signalområdet. Lyser Lyser C NO NC C NO NC C NO NC ydro Multi-E kører, men der er fejl på én eller to pumper. Fejlmeldingen afstilles automatisk når fejlen er forsvundet. Lyser Blinker C NO NC C NO NC C NO NC ydro Multi-E er indstillet til stop via betjeningspanel, R1 eller bus, men der er fejl på én eller to pumper. Afstilling af fejlmeldinger En fejlmelding (rød signallampe) bliver automatisk afstillet af ydro Multi-E når fejlen er forsvundet. 16

17 14. Isolationsmodstand Forsigtig Mål ikke isolationsmodstanden i motorviklinger eller i en installation som omfatter motorer med indbygget frekvensomformer ved hjælp med højspændingsmegningsudstyr, da dette kan beskadige den indbyggede elektronik. Dansk (DK) 15. Vedligeholdelse 15.1 Pumper Pumpelejerne og akseltætningerne kræver ingen vedligeholdelse. vis CRE- eller CRIE-pumper skal tømmes for vand i en lang stilstandsperiode, så fjern én af koblingsskærmene og sprøjt et par dråber silikoneolie på akslen mellem topstykke og kobling. Dette forhindrer at tætningsfladerne i akseltætningen klæber sammen. 15. Motorer old motorens køleribber og ventilatorvinger rene for at sikre tilstrækkelig køling af motoren og elektronikken Motorlejer Motorer til og med 5,5 kw er vedligeholdelsesfrie. CRE- og CRIE-pumper: Ved sæsonbetonet drift (motoren er ude af drift i mere end seks måneder årligt) anbefaler vi at smøre motoren når ydro Multi-E tages ud af drift Sikringsskab Sikringsskabet er vedligeholdelsesfrit. old det rent og tørt. 16. Nedlukning Advarsel Afbryd strømforsyningen i mindst 5 minutter før du foretager arbejde på produktet. Sørg for at strømforsyningen ikke uforvarende kan genindkobles. Tag anlægget ud af drift med hovedafbryderen i sikringsskabet. Advarsel Ledningerne foran hovedafbryderen er stadigvæk strømførende. Tag den enkelte pumpe ud af drift ved at frakoble pumpens automatsikring Frostsikring vis pumper ikke bruges i frostperioder, skal de tømmes for at undgå skader. Tøm pumpen ved at løsne udluftningsskruen i topstykket og fjerne tømmeproppen i fodstykket. Spænd ikke udluftningsskruen eller udskift tømmeproppen før anlægget igen skal i drift. 16. Servicesæt Se (WebCAPS) eller WinCAPS. 17

18 Dansk (DK) 17. Fejlfinding Advarsel Afbryd strømforsyningen i mindst 5 minutter før fejlfinding. Sørg for at den ikke uforvarende kan genindkobles. Fejl Årsag Afhjælpning 1. ydro Multi-E kører ikke når den startes.. ydro Multi-E starter, men stopper straks igen. Driftstrykket nås ikke. 3. ydro Multi-E er stoppet og kan ikke genstarte. 4. ydro Multi-E s vandafgivelse er ustabil (gælder kun ved meget lavt vandforbrug). 5. Pumperne kører, men giver ingen vand. 6. ydro Multi-E kan ikke nå sætpunktet. 7. Utæthed ved akseltætning. a) Det aktuelle tryk er højere end eller svarer til det indstillede starttryk. Vent indtil trykket falder, eller sænk trykket på afgangssiden af ydro Multi-E og kontrollér at trykforøgeranlægget starter. b) Strømforsyningen er afbrudt. Tilslut strømforsyningen. c) Automatsikringer udkoblet. Afhjælp fejlen, og indkobl sikringerne. d) Intern motorbeskyttelse aktiveret. Kontakt Grundfos. e) Afbryder defekt. Udskift afbryderen. f) Motor defekt. Reparér eller udskift motoren. g) Tryktransmitterfejl. Tryktransmitter defekt. Udskift tryktransmitteren. Transmittere med et udgangssignal på - ma eller 4- ma overvåges af ydro Multi-E. Kabel brudt eller kortsluttet. Reparér eller udskift kablet. a) Tørløb eller intet tilløbstryk. Kontrollér om der er vandtilførsel til ydro Multi-E. Når tilløbstrykket er genetableret, starter pumperne igen efter 15 sek. a) Tryktransmitterfejl. Tryktransmitter defekt. Udskift tryktransmitteren. Transmittere med et udgangssignal på - ma eller 4- ma overvåges af ydro Multi-E. Kabel brudt eller kortsluttet. Reparér eller udskift kablet. b) Fejl på kontrolenhed. Strømforsyningen er afbrudt på Tilslut strømforsyningen. pumpe 1. Kontrolenhed defekt. Udskift klemkassen på pumpe 1. Kontakt Grundfos. a) Tilløbstryk for lavt. Kontrollér tilgangsledningen og en eventuel indløbssi. b) Tilgangsledning eller pumper delvist tilstoppet Rengør tilgangsledningen eller pumperne. af urenheder. c) Pumperne suger luft. Kontrollér tilgangsledningen for lækager. d) Tryktransmitter defekt. Udskift tryktransmitteren. a) Tilgangsledningen eller pumperne er tilstoppet af urenheder. b) Kontraventilen er blokeret i lukket position. Rengør tilgangsledningen eller pumperne. Rengør kontraventilen. Kontraventilen skal kunne bevæge sig frit. c) Tilgangsledning utæt. Kontrollér tilgangsledningen for lækager. d) Luft i tilgangsledning eller pumper. Udluft pumperne. Kontrollér tilgangsledningen for lækager. a) Kabel brudt eller kortsluttet (GENIbus-kommunikation mellem pumpe 1 og pumpe /3). Reparér eller udskift kablet. b) Pumpe eller 3 ude af drift. Tilslut strømforsyningen til pumpen og kontrollér pumpens tilstand. a) Akseltætning defekt. Udskift akseltætningen. b) CRE- og CRIE-pumper: Justér akselhøjden. Forkert højdejustering af pumpeakselen. 8. Støj. a) Pumperne kaviterer. Rengør tilgangsledningen eller pumperne og en eventuel indløbssi. 9. Meget hyppige start/stop. b) CRE- og CRIE-pumper: Pumperne roterer ikke frit (friktionsmodstand) på grund af forkert højdejustering af pumpeakselen. Justér akselhøjden. Se CR-, CRI-, CRN-monterings- og driftsinstruktionen som leveres sammen med ydro Multi-E. a) Forkert fortryk i membranbeholder. Kontrollér fortrykket. b) Forskellen mellem start- og stoptryk er for lille. : Denne situation opstår kun hvis der er installeret en nøddriftsenhed. Forøg det indstillede differenstryk på hver pressostat. 18

19 18. Tekniske data, ydro Multi-E med 1-fasede pumper 18.1 Forsyningsspænding 3 4/3 V - 1 %/+ 1 %, 5/6 z, N, PE. Kabel:,5-1,5 mm. Se typeskilt. Anbefalet sikringsstørrelse Motorstørrelser fra,37 til 1,1 kw: Maks. 1 A. Standardsikringer og hurtigvirkende sikringer må bruges. 19. Tekniske data, ydro Multi-E med 3-fasede pumper 19.1 Forsyningsspænding V - 1 %/+ 1 %, 5/6 z, PE. Kabel: 6-1 mm. Se typeskilt. Anbefalet sikringsstørrelse Motorstørrelser fra 1,5 til 5,5 kw: Maks. 16 A. Standardsikringer og hurtigvirkende sikringer må bruges. Dansk (DK) 18. Lækstrøm 19. Lækstrøm Motorstørrelse [kw] Antal pumper i anlægget Lækstrøm [ma] Motorstørrelse [kw] Antal pumper i anlægget Lækstrøm [ma],37-1,1 Lækstrømme måles i henhold til EN Indgange/udgange < 7 3 < 1,5 Digital Ekstern potentialfri afbryder. Spænding: 5 VDC. Strøm: < 5 ma. Skærmet kabel:,5-1,5 mm. Sensorsignaler Spændingssignal -1 VDC, R i > 5 kω (via intern spændingsforsyning). Tolerance: + %/- 3 % ved maks. spændingssignal. Skærmet kabel:,5-1,5 mm. Maks. kabellængde: 5 m. Strømsignal DC - ma/4- ma, R i = 175 Ω. Tolerance: + %/- 3 % ved maks. strømsignal. Skærmet kabel:,5-1,5 mm. Maks. kabellængde: 5 m. Strømforsyning til sensor: +4 VDC, maks. 4 ma. Meldeudgang Potentialfri skiftekontakt. Maks. kontaktbelastning: 5 VAC, A. Min. kontaktbelastning: 5 VDC, 1 ma. Skærmet kabel:,5 -,5 mm. Maks. kabellængde: 5 m. Busindgang GRUNDFOS busprotokol, GENIbus protokol, RS-485 Skærmet 3-leder-kabel:,5-1,5 mm. Maks. kabellængde: 5 m. 1,5-3, (forsyningsspænding < 46 V) 1,5-3, (forsyningsspænding > 46 V) 4, - 5,5 5,5, 4-polet Lækstrømme måles i henhold til EN < 7 3 < 1,5 < 1 3 < 15 < 1 3 < 15 < 3 < Indgange/udgange Digital Ekstern potentialfri afbryder. Spænding: 5 VDC. Strøm: < 5 ma. Skærmet kabel:,5-1,5 mm. Sensorsignaler Spændingssignal -1 VDC, R i > 5 kω (via intern spændingsforsyning). Tolerance: + %/- 3 % ved maks. spændingssignal. Skærmet kabel:,5-1,5 mm. Maks. kabellængde: 5 m. Strømsignal DC - ma/4- ma, R i = 175 Ω. Tolerance: + %/- 3 % ved maks. strømsignal. Skærmet kabel:,5-1,5 mm. Maks. kabellængde: 5 m. Strømforsyning til sensor: +4 VDC, maks. 4 ma. Meldeudgang Potentialfri skiftekontakt. Maks. kontaktbelastning: 5 VAC, A. Min. kontaktbelastning: 5 VDC, 1 ma. Skærmet kabel:,5 -,5 mm. Maks. kabellængde: 5 m. Busindgang GRUNDFOS busprotokol, GENIbus protokol, RS-485 Skærmet 3-leder-kabel:,5-1,5 mm. Maks. kabellængde: 5 m. 19

20 Dansk (DK). Øvrige tekniske data EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) i henhold til EN Boligområder - ubegrænset distribution, svarende til CISPR 11, klasse B, gruppe 1. Industriområder - ubegrænset distribution, svarende til CISPR 11, klasse A, gruppe 1. Kontakt Grundfos for yderligere oplysninger. Kapslingsklasse Standard: IP54 (IEC 34-5). Isolationsklasse F (IEC 85). Omgivelsestemperatur Under drift: C til +4 C. Under opbevaring/transport: -4 C til +6 C. Relativ luftfugtighed Maks. 95 %. Lydtryksniveau ydro Multi-E med 1-fasede pumper Motorstørrelse [kw] Antal pumper i anlægget 3 Lydtryksniveau [db(a)],37-1, ydro Multi-E med 3-fasede pumper Motorstørrelse [kw] Antal pumper i anlægget 3 Lydtryksniveau [db(a)] 1,5, 3, 4, 5, Bortskaffelse Dette produkt eller dele deraf skal bortskaffes på en miljørigtig måde: 1. Brug de offentlige eller godkendte, private renovationsordninger.. vis det ikke er muligt, kontakt nærmeste Grundfos-selskab eller -serviceværksted. Ret til ændringer forbeholdes.

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC GRUNDFOS INSTRUKTIONER SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 GRUNDFOS INSTRUKTIONR, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) Monterings- og driftsinstruktion 2 Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale

Læs mere

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG 50/60 Hz Indhold Demontering... 3 Udskiftning af slidring... 7 Montering af pumpe... 9 2 Demontering 1 2 Afmontér møtrikkerne på pumpehuset. Afmontér pumpehuset.

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 D-2 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 D-2 http://net.grundfos.com/qr/i/97781574 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Monterings-

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA Series 2000 LON Module Fitting instructions Montageanleitung Instrukcja montażu Notice de montage Istruzioni di montaggio Instrucciones de montaje ËÁ Â ÙÔðÔı ÙËÛË Montage instructies Monteringsanvisning

Læs mere

Unilift AP12, AP35, AP50

Unilift AP12, AP35, AP50 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift AP12, AP35, AP50 Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96011045 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 C-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 C-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771617 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 D-2 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 D-2 http://net.grundfos.com/qr/i/97781574 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Tanks. Doseringstank og tilbehør. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Tanks. Doseringstank og tilbehør. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Tanks Doseringstank og tilbehør Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CRN MAGdrive Installation and operating instructions 2 CRN MAGdrive Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 6 Notice d'installation et de fonctionnement

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 C-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 C-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771617 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Unilift AP35B, AP50B. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages.

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Unilift AP35B, AP50B. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift AP35B, AP50B Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96004693 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af

Læs mere

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Unilift KP 150, KP 250, KP 350 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift KP 150, KP 250, KP 350 Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96894217 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. LC-Ex4. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. LC-Ex4. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS LC-Ex4 Installation and operating instructions LC-Ex4 Declaration of conformity.......................................... 4 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Små trykforøgeranlæg. Hydro Solo-S, Hydro Solo-E, Hydro 2000 MS/ME 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Små trykforøgeranlæg. Hydro Solo-S, Hydro Solo-E, Hydro 2000 MS/ME 50 Hz GRUNDFOS DATAÆFTE Små trykforøgeranlæg ydro Solo-S, ydro Solo-E, ydro 2 MS/ME 5 z Indhold ydro Solo-S Produktdata Oversigtskurve 4 ydro Solo-S 5 Driftsbetingelser 5 Tilløbstryk 5 Typenøgle 6 Programoversigt

Læs mere

Sololift2 WC-1, WC-3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Other languages

Sololift2 WC-1, WC-3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Other languages GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 WC-1, WC-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 WC-1, WC-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771615 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp GRUNDFOS INSTRUKTIONER CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave.

Læs mere

Unilift CC 5, CC 7, CC 9

Unilift CC 5, CC 7, CC 9 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift CC 5, CC 7, CC 9 Monterings- og driftsinstruktion 50 and 60 Hz Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-E. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-E. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER ydro Multi-E Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Safety instructions and other important information

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Safety instructions and other important information GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3 Safety instructions and other important information Dansk (DK) Dansk (DK) Sikkerhedsanvisninger Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

TP, TPD union og low head

TP, TPD union og low head GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPD union og low head 50/60 Hz 1/3~ Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l Overensstemmelseserklæring Vi Grundfos erklærer under ansvar at produkterne

Læs mere

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis.

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis. Servicevejledning MAGNA Series 2000 Magna 32-120, 40-120, 50-60, 50-120, 65-60, 65-120 50/60 Hz 1~ Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings-

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice d installation et d entretien

Læs mere

RMQ-B. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS

RMQ-B. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS RMQ-B Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS RMQ-B Declaration of Conformity.......................................... 4 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100 Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product CU 100, to which this declaration relates,

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

Unilift AP12, AP35, AP50 Control box

Unilift AP12, AP35, AP50 Control box GRUNDFOS INSTRUCTIONS Unilift AP12, AP35, AP50 Control box Installation and operating instructions 2 Unilift AP12, AP35, AP50 Control box Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung

Læs mere

Hydro Flex trykforøgeranlæg

Hydro Flex trykforøgeranlæg GRUNDFOS DATAHÆFTE Grundfos trykforøgeranlæg i PE-Flex brønd Indholdsfortegnelse Generelle data Hydro Flex Booster 3 Systemkomponenter 4 Driftsforhold 5 Typenøgle 5 5 Produktprogram 5 Hydro Flex Booster

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Elektriske omrørere. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Elektriske omrørere. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Elektriske omrørere Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Vi Grundfos erklærer under ansvar at produkterne GRUNDFOS ALPHA2, som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe Positionsnr. Antal Beskrivelse Stykpris 1 CRE 9-- AN-F-A-E-HQQE Pris på foresp. Produktnr.: 961358 Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe til installation i røranlæg samt montering

Læs mere

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management GRUNDFOS INSTRUCTIONS Grundfos Remote Management Installation and operating instructions 2 Grundfos Remote Management English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Hydro Solo-E. Komplette trykforøgeranlæg 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Hydro Solo-E. Komplette trykforøgeranlæg 50/60 Hz GRUNDFOS DTÆFTE ydro Solo-E Komplette trykforøgeranlæg 50/60 z ydro Solo-E Indholdsfortegnelse 1. Produktintroduktion 3 Indledning...................................................................................

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Hydro MPC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-E. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-E. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER ydro Multi-E Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 20 VELUX 4 VELUX KUX 100 1 2 VELUX 5 L R VELUX 21 CVP 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 1 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 452015-2013-02

Læs mere

TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE

TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE GRUNDFOS INSTRUKTIONER TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2.

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L AL LPHA2 ALPHA2 L ALPHA2 www.grundfos.com Overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Grundfos GO Remote Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE CM Booster Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz CM Booster Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 Produktprogram 3 Anvendelse 3 Pumpemedier 3 Identifikation 4 Installation

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Teknisk information 12/2010 DORMA TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Den sikre løsning til kontrolleret fasthold af branddøre Universel anvendelse, konstant fastholdepunkt

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Unilift KP 150, KP 250, KP 350 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift KP 150, KP 250, KP 350 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TPE, TPED Series 2000

TPE, TPED Series 2000 GRUNDFOS INSTRUKTIONER TPE, TPED Series 2000 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER SCALA. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER SCALA. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER SCALA Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2 Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produktet

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE JP Jetpumper 50 Hz Tekniske data Jetpumper JP 5, JP 6 ydelseskurver H [m] 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 Q [m³/h] JP 5, JP 6 kapacitetsoversigt Løftehøjde i m 10 15 20 25

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED. Serie 300, 50/60 Hz. Serviceinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED. Serie 300, 50/60 Hz. Serviceinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED Serie 300, 50/60 Hz Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Identifikation

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

GT-C, GT-CF, GT-D, GT-DF, GT-H

GT-C, GT-CF, GT-D, GT-DF, GT-H GRUNDFOS INSTRUKTIONER GT-C, GT-CF, GT-D, GT-DF, GT-H Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CR deep-well Installation and operating instructions 2 CR deep-well Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d'installation et d'entretien

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION. DDI med PROFIBUS-DP. Supplement til monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION. DDI med PROFIBUS-DP. Supplement til monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION DDI med PROFIBUS-DP Supplement til monterings- og driftsinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Symboler brugt i dette dokument. Generelt. Tekniske data. Tilslutning af DDI-pumpen

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Trykforøgning og udpumpning

Trykforøgning og udpumpning GRUNDFOS VANDFORSYNING Trykforøgning og udpumpning Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis du skal til at konstruere

Læs mere

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen A/S Totalleverandør af damparmaturer ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG grundlagt i 1952 ca.1000

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 19 Notice

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere Aluminium-anslagsdøre Til aluminium-anslagsdøre Letmetal-dørlukkerarm 2 Til glatte anslagsdøre i de forskellige systemer 2 Dørbredde

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Safety instructions and other important information

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Safety instructions and other important information GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3 Safety instructions and other important information Dansk (DK) Dansk (DK) Sikkerhedsanvisninger Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care Engangssystem til opsamling af væske Quick Card Denne korte vejledning erstatter ikke på nogen måde den almindelige manual, REF 00.78. 00-7585-MSEDA-06-0-B-disp-system-quick-card.indd Precious life Progressive

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

ONLINE-DATABLAD. UE403-A0930 Muting-styring UE403 PRODUKTPORTEFØLJE

ONLINE-DATABLAD. UE403-A0930 Muting-styring UE403 PRODUKTPORTEFØLJE ONLINE-DATABLAD UE403-A0930 Muting-styring UE403 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger Type andre instrumentudførelser og

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere