GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-E. Monterings- og driftsinstruktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-E. Monterings- og driftsinstruktion"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUKTIONER ydro Multi-E Monterings- og driftsinstruktion

2 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument. vad omfatter denne instruktion 3. Produktbeskrivelse Generel beskrivelse 3 3. Funktioner ydro Multi-E 3 4. Identifikation Typeskilt 3 4. Typenøgle 3 5. Driftsbetingelser Temperaturer 4 5. Relativ luftfugtighed Maks. driftstryk Indkøring af akseltætning Minimalt tilløbstryk Maks. tilløbstryk Minimalt flow Start/stop Membranbeholder 4 6. Installation Placering 5 6. Mekanisk installation Eltilslutning, ydro Multi-E med 1-fasede pumper Eltilslutning, ydro Multi-E med 3-fasede pumper Nøddrift (valgfri) Tørløbssikring 8 7. Idriftsætning ydro Multi-E i anlæg med positivt tilløbstryk 9 7. ydro Multi-E i anlæg uden tilløbstryk 9 8. Driftsformer Normal drift 1 8. Stop eller maks. drift Driftstilstand ved afbrydelse af strømforsyning Andre indstillinger 1 9. Indstilling via betjeningspanelet Sætpunktsindstilling 1 9. ydro Multi-E i konstanttryksdrift Sådan indstilles maks. kurve-drift Start/stop Indstilling via R Menu DRIFT Menu STATUS Menu INSTALLATION Digital indgang Datakommunikation Signallamper og melderelæ Isolationsmodstand Vedligeholdelse Pumper Motorer Sikringsskab Nedlukning Frostsikring Servicesæt Fejlfinding Tekniske data, ydro Multi-E med 1-fasede pumper Forsyningsspænding Lækstrøm Indgange/udgange Tekniske data, ydro Multi-E med 3-fasede pumper Forsyningsspænding Lækstrøm Indgange/udgange 19. Øvrige tekniske data 1. Bortskaffelse Advarsel Læs denne monterings- og driftsinstruktion før installation. Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift. 1. Symboler brugt i dette dokument Forsigtig Advarsel vis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre personskade. Advarsel vis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød med deraf følgende risiko for alvorlig personskade eller død. Advarsel Produktets overflade kan være så varm at det kan forårsage forbrændinger eller personskade. vis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl eller skade på materiellet. Råd og anvisninger som letter arbejdet og sikrer pålidelig drift.. vad omfatter denne instruktion Denne monterings- og driftsinstruktion gælder for Grundfos ydro Multi-E-trykforøgeranlæg. ydro Multi-E-serien er fabrikssamlede trykforøgeranlæg som er klar til montering og drift.

3 3. Produktbeskrivelse 3.1 Generel beskrivelse Grundfos ydro Multi-E-trykforøgeranlæg er konstrueret til transport og trykforøgning af rent vand i boligblokke, hoteller, hospitaler, skoler osv. ydro Multi-E omfatter Grundfos CRE, CRIE, CME-A eller CME-I-pumper monteret med frekvensstyrede 1- eller 3-fasede MGE-motorer og et sikringsskab. ydro Multi-E opretholder et konstant tryk ved hjælp af trinløs tilpasning af de tilsluttede pumpers hastighed. Det regulerer anlæggets ydelse efter behovet ved ind- og udkobling af det nødvendige antal pumper og parallelstyring af de pumper der er i drift. Det foretager automatisk skift af pumper i drift efter princippet "først ind, først ud" (FIFO). ydro Multi-E er samlet fra fabrikken og testet med de styringsog reguleringsparametre der er angivet i quickguiden der leveres sammen med anlægget. 3. Funktioner ydro Multi-E har følgende funktioner: Konstanttryk. Stop ved lavt flow. Kaskadestyring af pumper. Manuel drift, alle pumper stoppet eller alle pumper kører med maks. ydelse. Digital indgang til tørløbssikring via niveauafbryder eller pressostat. Nøddrift hvis en enhed er installeret. Overvågningsfunktioner: tørløbssikring (via digital indgang) motorbeskyttelse buskommunikation sensorfejl. Display og meldefunktioner: grøn signallampe for driftsmeldinger og rød signallampe for fejlmeldinger potentialfrie skiftekontakter for fejl-, drifts- eller klarmeldesignal gule lysfelter til angivelse af sætpunkt. Kommunikation via R1-fjernbetjening. Kommunikation til bus og CTS-anlæg via Grundfos CIU-enheder (CIU = Communication Interface Unit). 4. Identifikation 4.1 Typeskilt Trykforøgeranlæggets typeskilt er monteret på bundrammen. Fig. Typeskilt Pos. Beskrivelse 1 Typebetegnelse Produktnummer 3 Produktionssted (Grundfos-selskab) 4 Produktionskode (år og uge) 5 Vægt [kg] 6 Oprindelsesland 4. Typenøgle Eksempel ydro Multi-E /G CRE /6 V Typerække Undergruppe Manifoldmateriale: : Rustfrit stål /G: Galvaniseret stål Antal pumper: eller 3 Pumpetype Forsyningsspænding TM Dansk (DK) 3.3 ydro Multi-E Membranbeholder Sikringsskab Pumpe PUMP Tryktransmitter PRESSURE TRANSMITTER NON-RETURN Kontraventil VALVE Manometer PRESSURE GAUGE ISOLATING Afspærrings- VALVE ventil TM Fig. 1 Komponenterne i ydro Multi-E Sikringsskabet indeholder hovedafbryder og automatsikringer. 3

4 Dansk (DK) 5. Driftsbetingelser 5.1 Temperaturer Omgivelsestemperatur Ved omgivelsestemperaturer fra C til +4 C kan motorerne belastes 1 %. Se pumpens monterings- og driftsinstruktion hvis pumperne skal køre ved en højere omgivelsestemperatur eller ved højder over 1 meter over havets overflade Medietemperatur C til +6 C Temperatur under lagring og transport -4 C til +6 C. 5. Relativ luftfugtighed Maks. 95 %. 5.3 Maks. driftstryk Det maksimale driftstryk for ydro Multi-E er 1 bar. Det maksimale driftstryk for disse pumper er dog 16 bar: CME-I 5-6 CME-I 5-8 CR(I)E 3-15 CR(I)E 5-16 CR(I)E 1-9 CR(I)E Indkøring af akseltætning Tætningsfladerne smøres af pumpemediet, hvilket betyder at der kan være en vis lækage fra akseltætningen. Når pumpen sættes i drift første gang, eller når der monteres en ny akseltætning, kræves der en vis indkøringsperiode før lækagen er reduceret til et acceptabelt niveau. Den krævede tid afhænger af driftsforholdene, dvs. hver gang driftsforholdene ændres, starter der en ny indkøringsperiode. Under normale forhold fordamper den lækkede væske. Derfor bliver der ikke registreret nogen lækage. 5.5 Minimalt tilløbstryk Det minimale tilløbstryk "" i mvs som kræves for at undgå kavitation i pumpen, kan beregnes på denne måde: = p b x 1, - NPS - f - v - s p b = Barometerstanden målt i bar. (Barometerstanden kan evt. sættes til 1 bar). I lukkede anlæg angiver p b anlægstrykket i bar. NPS = Net Positive Suction ead i mvs (aflæses på NPS-kurven på side 1 ved det maksimale flow som den enkelte pumpe kommer til at yde). f = Friktionstabet i tilgangsmanifolden målt i mvs ved det maksimale flow som den enkelte pumpe kommer til at yde. v = Damptrykket i mvs, se side 3. t m = medietemperatur. s = Sikkerhedsmargin = minimum,5 mvs. vis den beregnede "" er positiv, kan den enkelte pumpe arbejde med en maks. sugehøjde på "" mvs. vis den beregnede "" er negativ, kræves der et min. tilløbstryk på "" mvs. Den beregnede skal være til stede under drift. Eksempel p b = 1 bar. Pumpetype: CRE 15, 5 z. Flow: 15 m 3 /h. NPS (fra side 1): 1, mvs. f = 3, mvs. Medietemperatur: +6 C. v (fra side 3):,1 mvs. = p b x 1, - NPS - f - v - s [mvs]. = 1 x 1, - 1, - 3, -,1 -,5 =,8 mvs. Det betyder at hver pumpe kan arbejde med en sugehøjde på maks.,8 mvs. Trykket i bar:,8 x,981 =,7. Trykket i kpa:,8 x 9,81 = 7, Maks. tilløbstryk Det maksimale tilløbstryk må ikke overstige 8 bar. Det aktuelle tilløbstryk + pumpens tryk mod lukket ventil skal dog altid være mindre end det maksimale driftstryk. Forsigtig ydro Multi-E-anlæg med CME-pumper kræver et positiv tilløbstryk ved idriftsætning og drift. 5.7 Minimalt flow På grund af risikoen for overophedning må pumperne ikke bruges ved flow der er under 1 % af det nominelle flow for én pumpe. Pumperne må ikke køre imod en lukket afgangsventil. Fig. 3 f f Pb p b NPS v v Parametre til beregning af min. tilløbstryk TM Start/stop Anlægget må ikke startes og stoppes via netforsyningen mere end fire gange pr. time. Når anlægget tilsluttes via netforsyningen, starter det efter ca. 5 sekunder. 5.9 Membranbeholder Fortrykket i membranbeholderen er indstillet til,7 x sætpunkt. Det fabriksindstillede sætpunkt er,5 x maks. tryk, medmindre der er angivet et andet tryk i quickguiden der leveres sammen med anlægget. vis sætpunktet ændres, skal fortrykket i membranbeholderen ændres tilsvarende for at opnå optimal drift. Beregn fortrykket på følgende måde: Fortryk =,7 x sætpunkt. Mål fortrykket i et trykløst anlæg. Vi anbefaler at bruge nitrogen til efterfyldning. 4

5 6. Installation 6.3 Eltilslutning, ydro Multi-E med 1-fasede pumper 6.1 Placering For at sikre tilstrækkelig køling af motor og elektronik skal dette overholdes: Placér ydro Multi-E på en sådan måde at tilstrækkelig køling sikres. old køleribber og ventilatorvinger rene. ydro Multi-E egner sig ikke til udendørs installation. Trykforøgeranlægget skal have én meter fri afstand foran og på de to sider. 6. Mekanisk installation Pilene på pumpens fodstykke viser vandets strømningsretning gennem pumpen. De rør der tilsluttes trykforøgeranlægget, skal have en passende størrelse. Montér rørkompensatorer på til- og afgangsrørene for at undgå resonans. Se fig. 4. Tilslut rørene til trykforøgeranlæggets manifolds. Manifolden leveres med en slutmuffe i den ene ende. vis denne ende skal bruges, fjern slutmuffen, kom tætningsmateriale på manifoldens anden ende, og montér skruen. Montér en blændflange med pakning på manifolds med flanger. Efterspænd trykforøgeranlægget inden idriftsætning. vis trykforøgeranlæg er monteret i boligblokke, eller den første forbruger på linjen ligger tæt på trykforøgeranlægget, anbefaler vi at montere rørholdere på suge- og trykledningerne for at forhindre at der overføres vibrationer gennem rørsystemet. Se fig. 4. Anbring trykforøgeranlægget på et plant og fast underlag, f.eks. et betongulv eller -fundament. vis trykforøgeranlægget ikke er forsynet med vibrationsdæmpere, skal det boltes til gulvet eller fundamentet. Fastgør rørene til bygningsdele så de ikke kan bevæge sig eller udsættes for vridning. Fig. 5 Fig. 6 ydro Multi-E med 1-fasede CRE-pumper ydro Multi-E med 1-fasede CME-pumper Brugeren eller installatøren har ansvaret for at installere korrekt jording og beskyttelse i henhold til lokale forskrifter. Alt arbejde skal foretages af uddannede personer. Advarsel Foretag aldrig tilslutninger i ydro Multi-E's sikringskab eller i den enkelte pumpes klemkasse medmindre strømforsyningen har været afbrudt i mindst 5 minutter Beskyttelse mod elektrisk stød - indirekte berøring TM TM Dansk (DK) Fig. 4 1 Installationseksempel med rørkompensatorer og rørholdere 1 TM Advarsel ydro Multi-E skal jordes og beskyttes mod indirekte i henhold til lokale forskrifter. Beskyttelsesledere skal altid have gul/grøn (PE) eller gul/grøn/blå (PEN) farvemærkning Ekstrabeskyttelse vis ydro Multi-E tilsluttes en elektrisk installation hvor der anvendes fejlstrømsafbryder som ekstrabeskyttelse, skal denne være mærket med følgende symbol: Pos. Beskrivelse 1 Rørkompensator Rørholder De rørkompensatorer og rørholdere der er vist i fig. 4, er ikke inkluderet i en standard ydro Multi-E. PFI Ved valg af fejlstrømsafbryder skal man være opmærksom på den samlede lækstrøm for det elektriske udstyr i installationen. Lækstrøm for ydro Multi-E fremgår af afsnit 18. Lækstrøm. 5

6 Dansk (DK) Motorbeskyttelse ydro Multi-E kræver ingen ekstern motorbeskyttelse. Motorerne har indbygget termisk beskyttelse mod både langsom overbelastning og blokering Beskyttelse mod netspændingsspidser ydro Multi-E er beskyttet mod netspændingstransienter i henhold til EN Forsyningsspænding 3 4/3 V - 1 %/+ 1 %, 5/6 z, N, PE. Forsyningsspænding og frekvens er angivet på pumpens typeskilt. Sørg for at pumpen kan anvendes til strømforsyningen på installationsstedet. Ledningerne i ydro Multi-E's sikringsskab skal være så korte som muligt. Undtaget er dog beskyttelseslederen der skal være så lang at det er den sidste der slipper hvis kablet utilsigtet rykkes ud af forskruningen. For maks. forsikring, se afsnit 18.1 Forsyningsspænding. PFI Installation i bygning Sikringsskab TM Beskyttelse mod elektrisk stød - indirekte berøring Beskyttelsesledere skal altid have gul/grøn (PE) eller gul/grøn/blå (PEN) farvemærkning. Advarsel ydro Multi-E skal jordes og beskyttes mod indirekte i henhold til lokale forskrifter. Da lækstrømmen for 4 til 5,5 kw-motorer er > 3,5 ma, skal disse motorer tilsluttes særligt pålidelige/robuste jordforbindelser. Lækstrøm for ydro Multi-E fremgår af afsnit 19. Lækstrøm. EN 5178 og BS 7671 foreskriver følgende: Lækstrøm > 3,5 ma ydro Multi-E skal være stationær og fast installeret. Desuden skal anlægget være fast tilsluttet strømforsyningen. Jordforbindelsen skal udføres ved at fremføre dobbelte ( stk.) beskyttelsesledere Ekstrabeskyttelse vis ydro Multi-E tilsluttes en elektrisk installation hvor der anvendes fejlstrømsafbryder som ekstrabeskyttelse, skal denne være af følgende type: Den egner sig til at håndtere lækstrømme samt indkobling med impulsformet kortvarig afledning. Den afbryder når der registreres AC-fejlstrømme og fejlstrømme med DC indhold, dvs. pulserende jævnstrømme og glatte DC fejlstrømme. Til disse anlæg skal der bruges en fejlstrømsafbryder type B. Denne type afbryder skal være mærket med følgende to symboler: Fig. 7 Eksempel på nettilslutning af ydro Multi-E med forsikringer og ekstrabeskyttelse PFI 6.4 Eltilslutning, ydro Multi-E med 3-fasede pumper Fig. 8 ydro Multi-E med 3-fasede pumper TM Ved valg af fejlstrømsafbryder skal man være opmærksom på den samlede lækstrøm for det elektriske udstyr i installationen. Lækstrøm for ydro Multi-E fremgår af afsnit 19. Lækstrøm Motorbeskyttelse ydro Multi-E kræver ingen ekstern motorbeskyttelse. Motorerne har indbygget termisk beskyttelse mod både langsom overbelastning og blokering Beskyttelse mod netspændingsspidser ydro Multi-E er beskyttet mod netspændingstransienter i henhold til EN TM Fig. 9 ydro Multi-E med 1-fasede CME-pumper Brugeren eller installatøren har ansvaret for at installere korrekt jording og beskyttelse i henhold til lokale forskrifter. Alt arbejde skal foretages af uddannede personer. Advarsel Foretag aldrig tilslutninger i ydro Multi-E's sikringskab eller i den enkelte pumpes klemkasse medmindre strømforsyningen har været afbrudt i mindst 5 minutter. 6

7 6.4.5 Forsyningsspænding V - 1 %/+ 1 %, 5/6 z, PE. Forsyningsspænding og frekvens er angivet på pumpens typeskilt. Sørg for at pumpen kan anvendes til strømforsyningen på installationsstedet. Ledningerne i ydro Multi-E's sikringsskab skal være så korte som muligt. Undtaget er dog beskyttelseslederen der skal være så lang at det er den sidste ledning der slipper hvis kablet utilsigtet rykkes ud af forskruningen. For maks. forsikring, se afsnit 19.1 Forsyningsspænding. 6.5 Nøddrift (valgfri) Nøddriftsfunktionen sikrer at vandforsyningen opretholdes hvis der skulle opstå fejl på sensor eller styreenhed. I en sådan situation kører alle pumper med maks. ydelse Tilslutning af pressostater Pressostaterne til nøddrift skal tilsluttes klemme 4, 5 og 6 på hver ydro Multi-E-pumpe. Dansk (DK) PFI Stop Maks : GND 5: +1 V 4: Sætpunktsindgang TM Installation i bygning Sikringsskab Fig. 1 Eksempel på nettilslutning af ydro Multi-E med forsikringer og ekstrabeskyttelse TM Fig. 11 Tilslutning af pressostater 6.5. Indstilling af pressostater Figur 1 viser følgende: sammenhængen mellem stop-, differens- og starttryk pressostatindstillinger antal pumper i nøddrift. Pressostatindstilling Sætpunkt Stoptryk Starttryk Pressostat 1 Pressostat Pressostat 3 Differenstryk Starttryk Én pumpe i maks. drift To pumper i maks. drift Tre pumper i maks. drift Q TM Fig. 1 Funktionsdiagram 7

8 Dansk (DK) 6.6 Tørløbssikring ydro Multi-E skal beskyttes mod tørløb. Tørløbssikring er beskrevet i to situationer: ydro Multi-E uden nøddrift. ydro Multi-E med nøddrift ydro Multi-E uden nøddrift Typer af tørløbssikring: en pressostat monteret i tilgangsmanifolden (fabriksmonteret og indstillet til 1,5 bar som standard) en niveauafbryder monteret i en vandbeholder. Tørløbssikringen er tilsluttet klemme 1 og 9 i pumpe ydro Multi-E med nøddrift vis der er fejl på ydro Multi-E-styreenheden, er klemme 1 og 9 ikke aktive. For at sikre at tørløbssikringen fungerer korrekt, er der lavet en ekstra forbindelse i klemkassen på pumpe 1 og mellem pumperne. Se også forbindelsesdiagrammet i sikringsskabet. Pumpe 1 Pumpe 1 Pumpe Pumpe 3 PS Pumpe 1 Pumpe TM Fig. 15 Ledningsføring for tørløbssikring i nøddrift PS B1 Y A1 B Y A 9: GND (stel) 1: Digital indgang TM Ledningsforbindelsen mellem klemme og 3 er fjernet (standard ydro Multi-E). I stedet er klemme og 3 er konfigureret til ekstern fejl. Fig. 13 Pressostat tilsluttet pumpe 1 Pumpe 1 Pumpe LS B1 Y A1 B Y A 9: GND (stel) 1: Digital indgang TM Fig. 14 Niveauafbryder tilsluttet pumpe 1 8

9 7. Idriftsætning Forsigtig 7.1 ydro Multi-E i anlæg med positivt tilløbstryk Når du har udført den mekaniske og elektriske installation som beskrevet i afsnit 6. Installation, så følg denne fremgangsmåde: 1. Kontrollér at ydro Multi-E svarer til det bestilte, og at ingen enkeltdele er beskadigede.. Afbryd strømforsyningen med hovedafbryderen. 3. Afbryd automatsikringen for hver pumpe. 4. Kontrollér at fortrykket i membranbeholderen er,7 gange det ønskede afgangstryk (sætpunkt). Start ikke pumperne før de er fyldt med væske. Advarsel Ved pumpning af varme medier skal man sikre at personer ikke uforvarende kan komme i berøring med varme overflader. Mål fortrykket i et trykløst anlæg. 5. Tilslut vand- og strømforsyningen. 6. Åbn alle ventiler på til- og afgangssiden. 7. Udluft alle pumper ved hjælp af udluftningsskruerne. 7. ydro Multi-E i anlæg uden tilløbstryk ydro Multi-E-anlæg med CME-pumper kræver et positiv tilløbstryk ved idriftsætning og drift. Forsigtig Den følgende fremgangsmåde gælder derfor kun ydro Multi-E-anlæg med CRE- eller CRIE-pumper. Når du har udført den mekaniske og elektriske installation som beskrevet i afsnit 6. Installation, så følg denne fremgangsmåde: 1. Kontrollér at ydro Multi-E svarer til det bestilte, og at ingen enkeltdele er beskadigede.. Afbryd strømforsyningen med hovedafbryderen. 3. Afbryd automatsikringen for hver pumpe. 4. Kontrollér at fortrykket i membranbeholderen er,7 gange det ønskede afgangstryk (sætpunkt). Mål fortrykket i et trykløst anlæg. 5. Tilslut vand- og strømforsyningen. 6. Åbn alle ventiler på tilgangssiden. 7. Luk alle ventiler på afgangssiden, og spæd alle pumper og tilgangsledningen. Dansk (DK) Udluftningsskruer Fig. 16 Placering af udluftningsskruer i anlæg med CME-A/-I-pumper Udluftningsskruer Udluftningsskruer Fig. 17 Placering af udluftningsskruer i anlæg med CR(I)E-pumper TM TM Fig. 18 Placering af udluftnings- og påfyldningsskruer 8. Tænd for strømforsyningen med hovedafbryderen. 9. Tænd for strømforsyningen til pumpe 1 via automatsikringen. 1. Udluft pumpen ved hjælp af udluftningsskruen. 11. Åbn afgangsventilen langsomt ca. halvt. 1. Gentag trin 9 til 11 ved de andre pumper i anlægget. 13. Åbn langsomt alle afgangsventiler. 14. Vent nogle få minutter. 15. Indstil det ønskede afgangstryk. vis du ændrer afgangstrykket, skal du ændre fortrykket i membranbeholderen tilsvarende. 16. Kontrollér at pumperne kobler ind og ud og dermed regulerer ydelsen efter forbruget. ydro Multi-E er nu indstillet til automatisk drift og klar. TM Tænd for strømforsyningen med hovedafbryderen. 9. Tænd for strømforsyningen til pumpe 1 via automatsikringen. 1. Udluft pumpe 1 ved hjælp af udluftningsskruen. 11. Gentag trin 9 og 1 ved de andre pumper i anlægget. 1. Indstil det ønskede afgangstryk. vis du ændrer afgangstrykket, skal du ændre fortrykket i membranbeholderen tilsvarende. 13. Kontrollér at pumperne kobler ind og ud og dermed regulerer ydelsen efter forbruget. ydro Multi-E er nu indstillet til automatisk drift og klar. 9

10 Dansk (DK) 8. Driftsformer Driftsformerne er de driftsbetingelser som anlægget kan bringes i af brugeren. Mulige driftsformer: Stop Alle pumper er stoppet. Normal (fabriksindstilling) Én eller flere pumper kører for at opretholde det indstillede tryk. Maks. Alle pumper kører med maks. hastighed. Driftsformerne kan vælges på betjeningspanelet, via R1 eller via bus. 8.1 Normal drift 9. Indstilling via betjeningspanelet Betjeningspanelet, fig. 1 og, har disse elementer: betjeningstaster, og, til indstilling af sætpunkt lysfelter, gule, til angivelse af sætpunkt signallamper, grøn (drift) og rød (fejl). Lysfelter Taster Signallamper TM Fig. 1 Betjeningspanel, 1-faset ydro Multi-E set sæt Q TM Lysfelter Taster Fig. 19 ydro Multi-E i normal drift, dvs. konstanttryksdrift Ved konstanttryksdrift regulerer ydro Multi-E ydelsen i henhold til det ønskede sætpunkt. 8. Stop eller maks. drift Udover normal drift kan du vælge driftsformen "Stop" eller "Maks.". Se eksemplet i fig.. Maks. Fig. ydro Multi-E i driftsformen "Maks." Maks. drift kan f.eks. benyttes i forbindelse med udluftning og idriftsætning af anlægget. 8.3 Driftstilstand ved afbrydelse af strømforsyning vis strømforsyningen til ydro Multi-E bliver afbrudt, bliver indstillingen gemt. ydro Multi-E genstarter i samme driftstilstand som den var i før afbrydelsen. 8.4 Andre indstillinger Du kan foretage andre indstillinger med R1. Se afsnit 1. Indstilling via R1. Fabriksindstillingerne er markeret med fed skrift under hvert billede i afsnit 1.1 Menu DRIFT og 1.3 Menu INSTALLATION. Q TM Signallamper Fig. Betjeningspanel, 3-faset ydro Multi-E 9.1 Sætpunktsindstilling Indstil det ønskede sætpunkt med og. Lysfelterne på betjeningspanelet angiver det indstillede sætpunkt. 9. ydro Multi-E i konstanttryksdrift Figur 3 viser at lysfelt 5 og 6 lyser og viser det ønskede sætpunkt på 5 bar når sensorens måleområde er fra til 1 bar. Indstillingsområdet svarer til sensorens måleområde (se sensorens typeskilt). [bar] 1 5 Fig. 3 Sætpunkt indstillet til 5 bar TM TM

11 9.3 Sådan indstilles maks. kurve-drift old inde for at skifte til ydro Multi-E s maks. kurve (øverste lysfelt blinker). Når det øverste lysfelt lyser, hold da inde i 3 sekunder indtil lysfeltet begynder at blinke. For at gå tilbage, hold inde indtil det ønskede sætpunkt er nået. Dansk (DK) Q Fig. 4 Drift på maks. kurve TM Start/stop Start ydro Multi-E ved at holde inde indtil det ønskede sætpunkt er nået. Stop ydro Multi-E ved at holde inde indtil ingen af lysfelterne lyser og den grønne signallampe blinker. 11

12 Dansk (DK) 1. Indstilling via R1 ydro Multi-E er konstrueret til trådløs kommunikation med Grundfos R1-fjernbetjening. TM Ved kommunikation skal R1 rettes mod betjeningspanelet. Når R1 kommunikerer med ydro Multi-E, blinker den røde signallampe hurtigt. R1 giver adgang til indstilling og statusvisninger for ydro Multi-E. Displaybillederne er opdelt i fire parallelle menuer (se fig. 6):. GENERELT (se betjeningsvejledning for R1) 1. DRIFT. STATUS 3. INSTALLATION Nummeret over hver enkelt displaybillede i fig. 6 henviser til det afsnit hvor billedet bliver beskrevet. Menuerne kan være forskellige afhængig af modellen af fjernbetjeningen. Fig. 5 R1 kommunikerer med ydro Multi-E via infrarødt lys. GENERELT 1. DRIFT. STATUS 3. INSTALLATION Fig. 6 Menuoversigt 1

13 1.1 Menu DRIFT Når kommunikationen mellem R1 og ydro Multi-E etableres første gang, vises det første billede i denne menu Sætpunkt Alarmlog Dansk (DK) Indstillet sætpunkt Aktuel værdi Indstil det ønskede sætpunkt i dette displaybillede. Ved normal drift (fabriksindstilling) er indstillingsområdet lig med sensorens måleområde. Desuden kan én af følgende driftsformer vælges: Stop Maks. (maks. kurve) Driftsform Indstil én af disse driftsformer: Stop Normal (drift) Maks. Driftsformerne kan indstilles uden at ændre sætpunktsindstillingen Fejlmeldinger I tilfælde af fejl vil de sidste fem fejlmeldinger fremgå af alarmloggen. "Alarm-log 1" viser den seneste fejl, "Alarm-log " viser den næstsidste fejl, osv. Eksemplet ovenfor giver disse informationer: Fejlmeldingen "Underspænding" for pumpe 1 (No. 1). Fejlkoden (4). Det antal minutter hvor ydro Multi-E har været tilsluttet strømforsyningen efter at fejlen opstod, 8 min. 1. Menu STATUS I denne menu vises udelukkende statusbilleder. Det er ikke muligt at ændre eller indstille værdier. De viste værdier er de værdier som var gældende da R1 sidst kommunikerede med ydro Multi-E. vis en statusværdi skal opdateres, ret R1 imod betjeningspanelet og tryk [OK]. Ønskes en parameter, f.eks. omdrejningstal, udlæst kontinuerligt, hold [OK] inde så længe den pågældende parameter ønskes overvåget. Tolerancen på de enkelte visninger er angivet under hvert billede. Tolerancerne er vejledende og angivet i % af parametrenes maksimumværdier Aktuelt sætpunkt Tolerance: ± % Displaybilledet viser det aktuelle sætpunkt. Det er ikke muligt at tilslutte et eksternt sætpunktssignal. 1.. Driftsform I tilfælde af en fejlmelding vil årsagen fremgå af dette displaybillede. Mulige årsager: For høj motortemperatur Underspænding Overspænding For mange genstarter (efter fejl) Overbelastning Sensorsignal uden for signalområde (kun 4- ma) Ekstern fejl Tørløb (kun ved nøddrift) Anden fejl. En fejlmelding kan afstilles i dette displaybillede hvis årsagen til fejlen er forsvundet. Dette displaybillede viser den aktuelle driftsform (Stop, Normal (drift) eller Maks.). Derudover viser det hvorfra denne driftsform blev valgt (R1, Pumpe, Bus, Ekstern eller Stopfunk.). For yderligere oplysninger om stopfunktionen, se afsnit

14 Dansk (DK) 1..3 Aktuel værdi 1.3 Menu INSTALLATION Regulator Dette displaybillede viser den værdi som faktisk måles af en tilsluttet sensor. vis der ikke er tilsluttet en sensor til ydro Multi-E, vises "-" i displayet Samlet ydelse i % Den indbyggede PI-regulators forstærkning (K p ) og integraltid (T i ) kan indstilles i dette billede hvis indstillingen fra fabrik ikke er optimal: Forstærkningen (K p ) kan indstilles inden for området,1 til. Integraltiden (T i ) kan indstilles inden for området,1 til 36 s. vis der er valgt "36 s", vil regulatoren fungere som en P-regulator Melderelæ Tolerance: ± 5 % Den aktuelle ydelse for alle pumper der er i drift, vises i dette billede. Eksempel 3 % svarer til 3 pumper med 1 % hastighed. 15 % svarer til pumper med hver 75 % hastighed. 8 % svarer til 1 pumpe med 8 % hastighed Tilført effekt og energiforbrug Vælg i hvilken driftssituation melderelæet skal aktiveres: Fejl Drift Klar. Se afsnit 13. Signallamper og melderelæ Taster på betjeningspanel Tolerance: ± 1 % Displaybilledet viser den effekt ydro Multi-E aktuelt optager fra nettet. Effekten vises i W. ydro Multi-E's effektforbrug fremgår også af dette displaybillede. Værdien for energiforbrug er en akkumuleret værdi beregnet fra ydro Multi-E s fødsel, og den kan ikke nulstilles. vis en pumpe udskiftes, bliver det samlede energiforbrug gemt Driftstimer Tasterne og på betjeningspanelet kan indstilles til disse værdier: Aktive Ikke aktive Nummer Tolerance: ± % Displaybilledet viser driftstimerne for hver pumpe i ydro Multi-E. Antallet af driftstimer er en akkumuleret værdi, og den kan ikke nulstilles. vis en pumpe udskiftes, bliver antallet af driftstimer nulstillet. ydro Multi-E kan tildeles et nummer mellem 1 og 64. Ved buskommunikation skal hver ydro Multi-E tildeles et nummer. 14

15 1.3.5 Stopfunktion 11. Digital indgang ydro Multi-E har en digital indgang til ekstern fejl. Indgangen er fabriksindstillet til ekstern fejl og er aktiv i lukket stilling. Funktionsdiagram: indgang til digital funktion Digitalfunktion (klemme 1 og 9) Dansk (DK) Formålet med stopfunktionen er at stoppe ydro Multi-E ved meget lavt flow for at undgå unødvendig energiforbrug. Funktionen er kun aktiv når én pumpe kører. Stopfunktionen kan indstilles til disse værdier: Aktive Ikke aktive. Lavt flow registreres ved hjælp af den indbyggede "lavt-flow detektor". ydro Multi-E kontrollerer flowet regelmæssigt ved at sænke hastigheden et kort øjeblik og kontrollerer derved trykændringen. Er der ingen eller kun en lille trykændring, betyder det at der er lavt flow. Når ydro Multi-E konstaterer at der er et lavt flow, øges hastigheden indtil stoptrykket (aktuelt sætpunkt +,5 x ) er nået, og ydro Multi-E stopper. Når trykket er faldet til starttrykket (aktuelt sætpunkt -,5 x ), genstarter ydro Multi-E. angiver forskellen mellem start- og stoptrykket. Se fig s vis den digitale indgang er aktiv i mere end 1 sek., stopper ydro Multi-E på grund af en ekstern fejl. Den digitale indgang bruges til tørløbssikring. 1. Datakommunikation Det er muligt at tilslutte anlægget til et eksternt netværk. Forbindelsen kan etableres via et GENIbus-baseret netværk eller en netværk der er baseret på en anden fieldbus-protokol via en gateway. Gatewayen kan være et Grundfos CIU-kommunikationsinterface eller en tredjeparts gateway. For yderligere oplysninger om CIU-enhederne, se (WebCAPS) eller kontakt Grundfos. Q Q Normal drift Ekstern fejl Stoptryk Starttryk Fig. 7 Forskellen mellem start- og stoptryk ( ) Q TM er fabriksindstillet til 1 % af aktuelt sætpunkt. kan indstilles inden for området 5 % til 3 % af aktuelt sætpunkt. Stopfunktionen kræver at membranbeholderens fortryk er,7 x aktuelt sætpunkt Sensor Indstilling af sensor er kun relevant ved normal drift. Vælg blandt følgende værdier: sensorens udgangssignal: -1 V - ma 4- ma sensorens måleenhed: bar, mbar, m, kpa, psi, ft, m 3 /h, m 3 /s, l/s, gpm, C, F, % sensorens måleområde. 15

16 Dansk (DK) 13. Signallamper og melderelæ ydro Multi-E s driftstilstand vises af den grønne og den røde signallampe på betjeningspanelet. Se fig. 8. Grøn Rød Grøn Rød TM TM Fig. 8 Signallampernes placering på betjeningspanelet på 1-fasede og 3-fasede ydro Multi-E Endvidere har ydro Multi-E en udgang til et potentialfrit signal via et internt relæ. Melderelæets udgangsværdier fremgår af afsnit 1.3. Melderelæ. De to signallampers og melderelæets funktioner fremgår af tabellen nedenfor: Fejl (rød) Signallamper Drift (grøn) Melderelæ aktiveret ved: Fejl Drift Klar Beskrivelse Lyser ikke Lyser ikke Strømforsyningen er blevet afbrudt. C NO NC C NO NC C NO NC Lyser ikke Lyser ydro Multi-E kører. C NO NC C NO NC C NO NC Lyser ikke Blinker C NO NC C NO NC C NO NC ydro Multi-E er indstillet til stop via betjeningspanel, R1 eller bus. Lyser Lyser ikke C NO NC C NO NC C NO NC ydro Multi-E er stoppet på grund af fejl og vil forsøge at genstarte. Ved fejlårsagen "Sensorsignal uden for signalområde" stopper ydro Multi-E, og fejlmeldingen kan ikke afstilles før signalet er inden for signalområdet. Lyser Lyser C NO NC C NO NC C NO NC ydro Multi-E kører, men der er fejl på én eller to pumper. Fejlmeldingen afstilles automatisk når fejlen er forsvundet. Lyser Blinker C NO NC C NO NC C NO NC ydro Multi-E er indstillet til stop via betjeningspanel, R1 eller bus, men der er fejl på én eller to pumper. Afstilling af fejlmeldinger En fejlmelding (rød signallampe) bliver automatisk afstillet af ydro Multi-E når fejlen er forsvundet. 16

17 14. Isolationsmodstand Forsigtig Mål ikke isolationsmodstanden i motorviklinger eller i en installation som omfatter motorer med indbygget frekvensomformer ved hjælp med højspændingsmegningsudstyr, da dette kan beskadige den indbyggede elektronik. Dansk (DK) 15. Vedligeholdelse 15.1 Pumper Pumpelejerne og akseltætningerne kræver ingen vedligeholdelse. vis CRE- eller CRIE-pumper skal tømmes for vand i en lang stilstandsperiode, så fjern én af koblingsskærmene og sprøjt et par dråber silikoneolie på akslen mellem topstykke og kobling. Dette forhindrer at tætningsfladerne i akseltætningen klæber sammen. 15. Motorer old motorens køleribber og ventilatorvinger rene for at sikre tilstrækkelig køling af motoren og elektronikken Motorlejer Motorer til og med 5,5 kw er vedligeholdelsesfrie. CRE- og CRIE-pumper: Ved sæsonbetonet drift (motoren er ude af drift i mere end seks måneder årligt) anbefaler vi at smøre motoren når ydro Multi-E tages ud af drift Sikringsskab Sikringsskabet er vedligeholdelsesfrit. old det rent og tørt. 16. Nedlukning Advarsel Afbryd strømforsyningen i mindst 5 minutter før du foretager arbejde på produktet. Sørg for at strømforsyningen ikke uforvarende kan genindkobles. Tag anlægget ud af drift med hovedafbryderen i sikringsskabet. Advarsel Ledningerne foran hovedafbryderen er stadigvæk strømførende. Tag den enkelte pumpe ud af drift ved at frakoble pumpens automatsikring Frostsikring vis pumper ikke bruges i frostperioder, skal de tømmes for at undgå skader. Tøm pumpen ved at løsne udluftningsskruen i topstykket og fjerne tømmeproppen i fodstykket. Spænd ikke udluftningsskruen eller udskift tømmeproppen før anlægget igen skal i drift. 16. Servicesæt Se (WebCAPS) eller WinCAPS. 17

18 Dansk (DK) 17. Fejlfinding Advarsel Afbryd strømforsyningen i mindst 5 minutter før fejlfinding. Sørg for at den ikke uforvarende kan genindkobles. Fejl Årsag Afhjælpning 1. ydro Multi-E kører ikke når den startes.. ydro Multi-E starter, men stopper straks igen. Driftstrykket nås ikke. 3. ydro Multi-E er stoppet og kan ikke genstarte. 4. ydro Multi-E s vandafgivelse er ustabil (gælder kun ved meget lavt vandforbrug). 5. Pumperne kører, men giver ingen vand. 6. ydro Multi-E kan ikke nå sætpunktet. 7. Utæthed ved akseltætning. a) Det aktuelle tryk er højere end eller svarer til det indstillede starttryk. Vent indtil trykket falder, eller sænk trykket på afgangssiden af ydro Multi-E og kontrollér at trykforøgeranlægget starter. b) Strømforsyningen er afbrudt. Tilslut strømforsyningen. c) Automatsikringer udkoblet. Afhjælp fejlen, og indkobl sikringerne. d) Intern motorbeskyttelse aktiveret. Kontakt Grundfos. e) Afbryder defekt. Udskift afbryderen. f) Motor defekt. Reparér eller udskift motoren. g) Tryktransmitterfejl. Tryktransmitter defekt. Udskift tryktransmitteren. Transmittere med et udgangssignal på - ma eller 4- ma overvåges af ydro Multi-E. Kabel brudt eller kortsluttet. Reparér eller udskift kablet. a) Tørløb eller intet tilløbstryk. Kontrollér om der er vandtilførsel til ydro Multi-E. Når tilløbstrykket er genetableret, starter pumperne igen efter 15 sek. a) Tryktransmitterfejl. Tryktransmitter defekt. Udskift tryktransmitteren. Transmittere med et udgangssignal på - ma eller 4- ma overvåges af ydro Multi-E. Kabel brudt eller kortsluttet. Reparér eller udskift kablet. b) Fejl på kontrolenhed. Strømforsyningen er afbrudt på Tilslut strømforsyningen. pumpe 1. Kontrolenhed defekt. Udskift klemkassen på pumpe 1. Kontakt Grundfos. a) Tilløbstryk for lavt. Kontrollér tilgangsledningen og en eventuel indløbssi. b) Tilgangsledning eller pumper delvist tilstoppet Rengør tilgangsledningen eller pumperne. af urenheder. c) Pumperne suger luft. Kontrollér tilgangsledningen for lækager. d) Tryktransmitter defekt. Udskift tryktransmitteren. a) Tilgangsledningen eller pumperne er tilstoppet af urenheder. b) Kontraventilen er blokeret i lukket position. Rengør tilgangsledningen eller pumperne. Rengør kontraventilen. Kontraventilen skal kunne bevæge sig frit. c) Tilgangsledning utæt. Kontrollér tilgangsledningen for lækager. d) Luft i tilgangsledning eller pumper. Udluft pumperne. Kontrollér tilgangsledningen for lækager. a) Kabel brudt eller kortsluttet (GENIbus-kommunikation mellem pumpe 1 og pumpe /3). Reparér eller udskift kablet. b) Pumpe eller 3 ude af drift. Tilslut strømforsyningen til pumpen og kontrollér pumpens tilstand. a) Akseltætning defekt. Udskift akseltætningen. b) CRE- og CRIE-pumper: Justér akselhøjden. Forkert højdejustering af pumpeakselen. 8. Støj. a) Pumperne kaviterer. Rengør tilgangsledningen eller pumperne og en eventuel indløbssi. 9. Meget hyppige start/stop. b) CRE- og CRIE-pumper: Pumperne roterer ikke frit (friktionsmodstand) på grund af forkert højdejustering af pumpeakselen. Justér akselhøjden. Se CR-, CRI-, CRN-monterings- og driftsinstruktionen som leveres sammen med ydro Multi-E. a) Forkert fortryk i membranbeholder. Kontrollér fortrykket. b) Forskellen mellem start- og stoptryk er for lille. : Denne situation opstår kun hvis der er installeret en nøddriftsenhed. Forøg det indstillede differenstryk på hver pressostat. 18

19 18. Tekniske data, ydro Multi-E med 1-fasede pumper 18.1 Forsyningsspænding 3 4/3 V - 1 %/+ 1 %, 5/6 z, N, PE. Kabel:,5-1,5 mm. Se typeskilt. Anbefalet sikringsstørrelse Motorstørrelser fra,37 til 1,1 kw: Maks. 1 A. Standardsikringer og hurtigvirkende sikringer må bruges. 19. Tekniske data, ydro Multi-E med 3-fasede pumper 19.1 Forsyningsspænding V - 1 %/+ 1 %, 5/6 z, PE. Kabel: 6-1 mm. Se typeskilt. Anbefalet sikringsstørrelse Motorstørrelser fra 1,5 til 5,5 kw: Maks. 16 A. Standardsikringer og hurtigvirkende sikringer må bruges. Dansk (DK) 18. Lækstrøm 19. Lækstrøm Motorstørrelse [kw] Antal pumper i anlægget Lækstrøm [ma] Motorstørrelse [kw] Antal pumper i anlægget Lækstrøm [ma],37-1,1 Lækstrømme måles i henhold til EN Indgange/udgange < 7 3 < 1,5 Digital Ekstern potentialfri afbryder. Spænding: 5 VDC. Strøm: < 5 ma. Skærmet kabel:,5-1,5 mm. Sensorsignaler Spændingssignal -1 VDC, R i > 5 kω (via intern spændingsforsyning). Tolerance: + %/- 3 % ved maks. spændingssignal. Skærmet kabel:,5-1,5 mm. Maks. kabellængde: 5 m. Strømsignal DC - ma/4- ma, R i = 175 Ω. Tolerance: + %/- 3 % ved maks. strømsignal. Skærmet kabel:,5-1,5 mm. Maks. kabellængde: 5 m. Strømforsyning til sensor: +4 VDC, maks. 4 ma. Meldeudgang Potentialfri skiftekontakt. Maks. kontaktbelastning: 5 VAC, A. Min. kontaktbelastning: 5 VDC, 1 ma. Skærmet kabel:,5 -,5 mm. Maks. kabellængde: 5 m. Busindgang GRUNDFOS busprotokol, GENIbus protokol, RS-485 Skærmet 3-leder-kabel:,5-1,5 mm. Maks. kabellængde: 5 m. 1,5-3, (forsyningsspænding < 46 V) 1,5-3, (forsyningsspænding > 46 V) 4, - 5,5 5,5, 4-polet Lækstrømme måles i henhold til EN < 7 3 < 1,5 < 1 3 < 15 < 1 3 < 15 < 3 < Indgange/udgange Digital Ekstern potentialfri afbryder. Spænding: 5 VDC. Strøm: < 5 ma. Skærmet kabel:,5-1,5 mm. Sensorsignaler Spændingssignal -1 VDC, R i > 5 kω (via intern spændingsforsyning). Tolerance: + %/- 3 % ved maks. spændingssignal. Skærmet kabel:,5-1,5 mm. Maks. kabellængde: 5 m. Strømsignal DC - ma/4- ma, R i = 175 Ω. Tolerance: + %/- 3 % ved maks. strømsignal. Skærmet kabel:,5-1,5 mm. Maks. kabellængde: 5 m. Strømforsyning til sensor: +4 VDC, maks. 4 ma. Meldeudgang Potentialfri skiftekontakt. Maks. kontaktbelastning: 5 VAC, A. Min. kontaktbelastning: 5 VDC, 1 ma. Skærmet kabel:,5 -,5 mm. Maks. kabellængde: 5 m. Busindgang GRUNDFOS busprotokol, GENIbus protokol, RS-485 Skærmet 3-leder-kabel:,5-1,5 mm. Maks. kabellængde: 5 m. 19

20 Dansk (DK). Øvrige tekniske data EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) i henhold til EN Boligområder - ubegrænset distribution, svarende til CISPR 11, klasse B, gruppe 1. Industriområder - ubegrænset distribution, svarende til CISPR 11, klasse A, gruppe 1. Kontakt Grundfos for yderligere oplysninger. Kapslingsklasse Standard: IP54 (IEC 34-5). Isolationsklasse F (IEC 85). Omgivelsestemperatur Under drift: C til +4 C. Under opbevaring/transport: -4 C til +6 C. Relativ luftfugtighed Maks. 95 %. Lydtryksniveau ydro Multi-E med 1-fasede pumper Motorstørrelse [kw] Antal pumper i anlægget 3 Lydtryksniveau [db(a)],37-1, ydro Multi-E med 3-fasede pumper Motorstørrelse [kw] Antal pumper i anlægget 3 Lydtryksniveau [db(a)] 1,5, 3, 4, 5, Bortskaffelse Dette produkt eller dele deraf skal bortskaffes på en miljørigtig måde: 1. Brug de offentlige eller godkendte, private renovationsordninger.. vis det ikke er muligt, kontakt nærmeste Grundfos-selskab eller -serviceværksted. Ret til ændringer forbeholdes.

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG 50/60 Hz Indhold Demontering... 3 Udskiftning af slidring... 7 Montering af pumpe... 9 2 Demontering 1 2 Afmontér møtrikkerne på pumpehuset. Afmontér pumpehuset.

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Elektriske omrørere. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Elektriske omrørere. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Elektriske omrørere Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Hydro MPC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

Trykforøgning og udpumpning

Trykforøgning og udpumpning GRUNDFOS VANDFORSYNING Trykforøgning og udpumpning Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis du skal til at konstruere

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

GRUNDFOS MP 204. Elektronisk motorbeskyttelse til pumper

GRUNDFOS MP 204. Elektronisk motorbeskyttelse til pumper GRUNDFOS MP 204 Elektronisk motorbeskyttelse til pumper MP 204 holder øje med dine pumper - meget nøje For dem, der ikke tager let på motorbeskyttelse Den nye MP 204-motorbeskyttelsesenhed blev udviklet

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500

SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 K0061IVZ.fm SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 Betriebsanleitung.................... 3 Operating Instruction................. 6 Instructions d'utilisation............... 9 Handleiding.......................

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation Grafisk Projekteringsværktøj BACnet er en forkortelse for Building Automation and Control networks. Oprettelse af BACnet objekter ifbm. system-integration

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 Startsekvens

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-S. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-S. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Hydro Multi-S Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Symboler

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 5 Instruktion CEBOCON5 Dansk CEBOCON5 er en elektronisk konstanttrykregulator, som primært

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKTIONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. PC Tool Link. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. PC Tool Link. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS Installation and operating instructions Declaration of Conformity We Grundfos declare under our sole responsibility that the product, to which this declaration relates, is in conformity

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet

G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 G-TECTA

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 10. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 10. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 10 Instruktion Cebocon 10 67053 03/10 (DJU) Dansk Cebocon 0 er en elektronisk konstanttrykregulator,

Læs mere

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 2 6m 4 mm / m 6 Løftehøjde (kpa) Pumpekapacitet (l/h) www.phj.dk 7 8.2 13 9 1 2 11 12 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 www.phj.dk 3 1 Foreskrifter

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Funktioner: Hastighedsregulering For- og eftervanding Ur Stoptid er vist i displayet Længde af slangen Batteri

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere