Høringsmateriale vedr. udbud af specialkørsel for Aarhus Kommune Udkast til udbudsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsmateriale vedr. udbud af specialkørsel for Aarhus Kommune Udkast til udbudsbetingelser"

Transkript

1 Høringsmateriale vedr. udbud af specialkørsel for Aarhus Kommune Udkast til udbudsbetingelser side 1

2 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 3 Udbudsbetingelser Ordregiver Udbudsmateriale Retsgrundlag Udelukkelsesgrunde Udvælgelseskriterier Underleverandører Tilbuddets form Forbehold Alternative tilbud Henvendelser Aflevering og åbning af tilbud Evaluering af tilbud Meddelelse af resultatet Vedståelsesfrist Annullering af udbud Indgåelse af kontrakt Indhentelse af oplysninger om tilladelser og vogne side 2

3 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel Den udbudte kørsel Område Kørselstype Vogntyper i udbuddet Delaftaler og pakker Antal vogne Samlet antal køretimer i udbud Aarhus Kommune Kørsel til skoler med specialklasser, institutioner eller lign. for Aarhus Kommune, hvor der foreligger et fast kørselsmønster. Vigtige datoer vedrørende kontrakterne Kontraktstart 1. august 2016 Kontraktløbetid Forlængelsesmulighed 4 år Kontrakten kan forlænges 2 gange 12 måneder. Tildeling Tildelingskriterie Laveste pris Vigtige datoer i tilbudsfasen Sidste frist for modtagelse af spørgsmål1 Sidste frist for svar på spørgsmål / rettelsesblade Tilbudsfrist Forventet beslutning om tildeling Frist for indsendelse af dokumentation Forventet indgåelse af kontrakt Vedståelsesfrist Henvendelser vedrørende udbud Skriftlig henvendelse vedrørende dette udbud: Afregningssatser Prisniveau 1 Se endvidere udbudsbetingelsernes pkt. 11 Henvendelser. side 3

4 Tilbudt pris pr. time [Udfyldes efter tildeling] Udbudsbetingelser 1. Ordregiver Midttrafik udbyder specialkørsel i Aarhus Kommune (herefter benævnt Kommunen ). Ordregiveren i dette udbud er Midttrafik med hvem kontrakterne indgås. 2. Udbuddets omfang Udbuddet omfatter specialkørsel for Aarhus Kommune. Den udbudte kørsel omfatter kørsel til skoler med specialklasser, institutioner, lokalcentre mm., hvor der foreligger et fast kørselsmønster. De omfattede kørselsordninger er: MBU: Kørsel med specialklasseelever mv., efter folkeskolelovens 26 MBU: Kørsel til/fra særlige dagtilbud, jf. servicelovens 32 (Lystruplund, Thorshavnsgade og Skovbrynet) MBU: Specialskoler, jf. folkeskolelovens 26 MSB: Merudgiftsydelser efter servicelovens 41 MSB: Voksenhandicap, jf. servicelovens 103 (Abildhus, Bøgeskovgård, Havkærparken, Karavana, Lyngåskolen/STU, Værkstedet Aarhus Nord) MSO: Lokalcenterkørsel, jf. servicelovens 79. Kørsel til visiteret aflastning og aktivitet. Kørsel til visiteret træning efter serviceloven. De enkelte borgere er alle visiterede til ordningen. Nogle borgere skal hjælpes ind og ud af vognen. Nogle borgere er desuden visiteret til en speciel service: Almindelige ganghjælpemidler Kørestolsbruger Borgere som medbringer en ledsager Borgere med behov for hjælp til/fra entredøren Håndaflevering 2.1. Målgruppe Kontrakterne omfattet af udbuddet er gældende for kørselsordninger under tre Magistratsafdelinger i Aarhus Kommune: MBU: Magistratsafdelingen for Børn og Unge MSB: Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse MSO: Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg side 4

5 Selve planlægningsopgaven varetages af Aarhus Kommunes kørselskontor, der organisatorisk er placeret i Borgmesterens Afdeling Delaftaler og pakker Delaftale 1 - Stensager skolen Alle kørselspakker under deltale 1 vedrører primært kørsel til og fra Stensager skolen (MBU, Folkeskolelovens 26 og MSB, SEL 41). Udover denne kørsel kan kørselpakkerne omfattet af delaftale 1 indeholde kørsel omfattet af andre kørselsordninger omfattet af udbuddet. Der etableres X kørselspakker under delaftale 1. [ Pakningen af kørslen er endnu ikke tilstrækkeligt langt til, at der kan anføres noget om antallet af kørselspakker i delaftale 1. Dette vil fremgå af det endelige udbudsmateriale.] Der indgås kontrakt med én leverandør til at håndtere alle pakkerne under delaftale 1. Delaftale 2 - Langager skolen Alle kørselspakker under deltale 2 vedrører primært kørsel til og fra Langager skolen (MBU, Folkeskolelovens 26 og MSB, SEL 41). Udover denne kørsel kan kørselpakkerne omfattet af delaftale 2 indeholde kørsel omfattet af ander kørselsordninger omfattet af udbuddet. Der etableres X kørselspakker under delaftale 2. Der indgås kontrakt med én leverandør til at håndtere alle pakkerne under delaftale 2. [Pakningen af kørslen er endnu ikke tilstrækkeligt langt til, at der kan anføres noget om antallet af kørselspakker i delaftale 2. Dette vil fremgå af det endelige udbudsmateriale.] Delaftale 3 - Kaløvig skolen Alle kørselspakker under deltale 3 vedrører primært kørsel til og fra Kaløvig skolen (MBU, Folkeskolelovens 26). Udover denne kørsel kan kørselpakkerne omfattet af delaftale 1 indeholde kørsel omfattet af andre kørselsordninger omfattet af udbuddet. Der etableres X kørselspakker under delaftale 3. Der indgås kontrakt med én leverandør til at håndtere alle pakkerne under delaftale 3. [Pakningen af kørslen er endnu ikke tilstrækkeligt langt til, at der kan anføres noget om antallet af kørselspakker i delaftale 3. Dette vil fremgå af det endelige udbudsmateriale.] side 5

6 Delaftale 4 øvrig kørsel Denne delaftale bliver en blanding af forskellige kørselstyper og der etableres X kørselspakker, som tilbudsgiverne kan byde ind på enkeltvis. Kørselspakkerne kan indeholde flg. kørselsordninger: Øvrig SEL 41 minus Stensager og Langager Særlige dagtilbud (Lystruplund, Thorshavnsgade og Skovbrynet) (MBU, Folkeskolelovens 26 og MSB, SEL 41) Øvrig MBU: o Specialklasser, høre tale mm. o Sproghenviste elever o Elever til tale-/høreundervisning o Øvrig individuelt baseret kørsel o Børn i kørestole Voksenhandicap kørsel til og fra voksenhandicap institutioner (Abildhus, Bøgeskovgård, Havkærparken, Karavana, Lyngåskolen/STU, Værkstedet Aarhus Nord), MSB SEL 103 Ældre kørsel kørsel til og fra lokalcentre, MSO SEL 79 Der indgås kontrakt med en leverandør pr. kørselspakke på delaftale 4. [Pakningen af kørslen er endnu ikke tilstrækkeligt langt til, at der kan anføres noget om antallet af kørselspakker i delaftale 3. Dette vil fremgå af det endelige udbudsmateriale.] 2.3. Forbehold for ændringer i kørselsomfanget inden driftsstart De enkelte kørselspakker indeholder et cirkatal for, hvor mange timer pakken forventes at have, ekskl. kørsel mellem vognens hjemsted og første og sidste tur, samt eventuel tomkørsel mellem ture. Kørselspakkerne er beskrevet ved en fiktiv start og slutadresse for hver tursegment. Kørselspakkerne er lavet på grundlag af statistik fra 2015, hvilket betyder at der kan ske ændringer, der vil få indflydelse på de enkelte pakker inden driftsstart. Der vil være en kontinuerlig udvikling i kørselsomfanget i løbet af kontraktperioden inden for alle delaftaler. Udviklingen skyldes en naturlig variation i over tid i antallet af borgere, der skal køres til en given skole/institution, f.eks. ved afgang/tilgang af borgere, institutions/skoleskift, adresseændringer, ændrede ringe-/mødetider, ændret antal institutioner, ændrede behov osv. samt virkningerne af lovændringer, byrådsbeslutninger, beslutninger i folketinget mv. Beskrivelsen af det nuværende kørselsomfang skal derfor alene opfattes som vejledende / forventet, og der er således ingen garanti for et faktisk tilsvarende kørselsomfang. Midttrafik tager forbehold for administrative og politiske beslutninger, der kan ændre grundlaget for udbuddet, f.eks. lukninger af skoler, lokalcentre, udliciteringer mv. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at dette kan medføre, at side 6

7 hele eller dele af delaftaler bortfalder. Forældre kan desuden til enhver tid vælge at køre deres barn selv. 3. Udbudsmateriale Det samlede udbudsmateriale består af: Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel (herefter benævnt Nøgleoplysninger ): Indeholder summariske oplysninger om bl.a. væsentlige datoer vedr. kontrakten og tilbudsfasen og oversigt over de udbudte pakker. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem udbudsbetingelserne og Nøgleoplysninger, har Nøgleoplysninger forrang. Udbudsbetingelser med tilhørende bilag: Indeholder vejledninger og krav til tilbudsgiveren og anvendes i forbindelse med tilbudsgivning og efterfølgende indgåelse af kontrakter. Kontrakt med bilag: Fastlægger de krav, der gælder for kørslens udførelse og angiver, hvordan forholdet mellem Midttrafik og leverandøren reguleres. Det er et bindende vilkår, at kørslen skal udføres på grundlag af kontrakten. Pakkebeskrivelser Spørgsmål og svar: Spørgsmål og svar offentliggjort i overensstemmelse med tidsplanen. Se frister under Nøgleoplysninger. 4. Retsgrundlag Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet (EU-direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004, jf. bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011). 5. Udelukkelsesgrunde En tilbudsgiver kan blive udelukket fra udbuddet, såfremt særlige forhold fordrer det, jf. pkt. 5.1, pkt. 5.2 og pkt Tro og love erklæring vedr. artikel 45 Tilbudsgivere skal afgive en tro og love erklæring om, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i én af de i direktiv 2004/18/EF artikel 45, stk. 1 og stk. 2, litra a- d anførte situationer. Befinder tilbudsgiveren sig i én af disse situationer, vil tilbudsgiveren blive udelukket fra deltagelse i udbuddet. Erklæringen skal udfyldes og underskrives sammen med Følgebrevet, når tilbuddet afsluttes og indsendes via udbudshjemmesiden Tro og love erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige side 7

8 Tilbudsgiver skal i henhold til lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudforretninger og om ændring af visse andre love, jf. LBK nr. 336 af 13. maj 1997, afgive en tro og love erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Erklæringen indeholder et samtykke til, at Midttrafik kan indhente oplysninger hos SKAT om, hvorvidt tilbudsgiver har ubetalt forfalden moms eller skattegæld, eventuelle afdragsordninger mv. Erklæringen skal udfyldes og underskrives sammen med Følgebrevet, når tilbuddet afsluttes og indsendes via udbudshjemmesiden Tro og loveerklæring om beskyttelse på arbejdspladsen Tilbudsgiver skal ligeledes afgive en erklæring om beskyttelse på arbejdspladsen, jf. udbudsdirektivets art. 27. Erklæringen skal udfyldes og underskrives sammen med Følgebrevet, når tilbuddet afsluttes og indsendes via udbudshjemmesiden. Tilbudsgiver skal overholde forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljøbeskyttelse, bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt i Danmark, jf. Udbudsdirektivet art. 27. Tilbudsgiver kan indhente de relevante oplysninger på følgende hjemmesider: Oplysninger om skatter og afgifter findes på SKATs hjemmeside: Oplysninger om miljøbeskyttelse findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: Oplysninger beskyttelse af arbejdsmiljøet findes på Arbejdstilsynets hjemmeside: 6. Udvælgelseskriterier 6.1. Vedrørende tilbudsgivers personlige forhold 6.2. Tro og loveerklæring om blank børneattest Tilbudsgiver skal afgive en erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver har indhentet en blank (negativ) børneattest på alle chauffører beskæftiget med den udbudte kørsel. Indhentningen af blank (negativ) børneattest sker i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse for Det Centrale Kriminalregister 36. side 8

9 Erklæringen skal udfyldes og underskrives sammen med Følgebrevet, når tilbuddet afsluttes og indsendes via udbudshjemmesiden. 7. Underleverandører Såfremt tilbudsgiveren agter at benytte underleverandører til udførelse af væsentlige dele af opgaverne omfattet af kontrakten, skal de under pkt. 5 og pkt. 6 nævnte erklæringer udfyldes for samtlige disse virksomheder. Udskiftning af underleverandører efter tilbudsfristen kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Midttrafik i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser herom. 8. Tilbuddets form Midttrafik gør opmærksom på, at såfremt et tilbud ikke er vedlagt de krævede oplysninger og dokumenter, vil Midttrafik være berettiget til og i de tilfælde, hvor manglende oplysninger ikke lovligt kan indhentes efterfølgende, forpligtet til at afvise tilbuddet i dets helhed. Det er derfor vigtigt, at tilbudsgiver følger anvisningerne i udbudsbetingelserne og udfylder de ønskede tilbudsblanketter og uploader disse sammen med det udfyldte og signerede følgebrev Elektronisk tilbudsafgivelse Udbuddet afvikles elektronisk, og tilbud skal derfor afgives elektronisk. Andre former for tilbud accepteres ikke. For at kunne afgive elektronisk tilbud skal tilbudsgiver tilmelde sig udbuddet på udbudshjemmesiden, hvorved tilbudsgiver får tildelt brugernavn. Derudover skal den udbudsansvarlige hos tilbudsgiveren have digital signatur. Ved tilmelding til udbuddet modtager tilbudsgiveren automatisk en digital signatur, der kan anvendes ved afgivelsen af tilbuddet. Har tilbudsgiver tidligere (fra september 2013 eller senere) deltaget i udbud af flextrafik eller specialkørsel via udbudshjemmesiden, skal tilbudsgiver blot tilmelde sig dette udbud via udbudshjemmesiden. Dette gøres ved at logge sig ind på udbudshjemmesiden med samme brugernavn og adgangskode, som der er blevet brugt ved tidligere udbud. Den digitale signatur fra tidligere udbud kan også genbruges. Tilbuddet afgives elektronisk via udbudshjemmesiden ved at uploade de udfyldte tilbudsblanketter sammen med følgebrevet, der skal signeres. Det bemærkes, at de under pkt. 5.1, 5.2, 5.3 og 6.2 omtalte erklæringer udfyldes ved signeringen af følgebrevet. side 9

10 Tilbuddet afgives på dansk og i danske kroner, ekskl. eventuel moms og afgifter Vilkår for afgivelse af timepriser Delaftale 1, 2 og 3 For delaftalerne 1, 2 og 3 skal der afgives tilbud på samtlige pakker omfattet af de pågældende delaftaler. Der skal afgives én timepris pr. delaftale, der skal være gældende for alle pakker omfattet af de delaftaler, der afgives tilbud på. Der kan ikke afgives tilbud på en del af en delaftale. Tilbud må ikke være afhængig af andre juridiske personers tilbud. Den tilbudte timepris pr. delaftale vil også være gældende ved Midttrafiks udnyttelse af option på indsættelse af ekstra vogne i delaftalen, jf. pkt. 8.4 Der skal desuden afgives en timepris pr. delaftale for anvendelse af en ledsager på vognen. Leverandøren afregnes for ledsagerens tid i vognen sammen med borgeren pr. påbegyndt time. I pakkebeskrivelserne er det anført, hvilke pakker der udbydes med ledsager, således at tilbudsgiveren kender det forventede omfang heraf. Den tilbudte timepris for ledsager skal desuden være gældende ved Midttrafiks udnyttelse af option på indsættelse af ledsager, jf. pkt. 8.4 på flere vogne end angivet i pakkebeskrivelserne. Delaftale 4 Der skal afgives en selvstændig timepris på hver pakke, som der bydes på. Der kan ikke afgives tilbud på en del af en pakke. Tilbud må ikke være afhængige af andre juridiske personers tilbud Forudsætninger for tilbudsafgivelsen Tilbuddet skal baseres på køreplanerne oplyst i udbudsmaterialet, inkl. eventuelle ændringer heraf i løbet af udbudsprocessen. Køreplanerne inkl. eventuelle ændringer heraf vil være udgangspunktet for beregning af ædnringer i kørselsomfanget, jf. kontraktens bestemmelser herom Optioner Option på indsættelse af ekstra vogne Obligatorisk option i delaftale 1, 2 og 3 I delaftale 1, 2 og 3 udbydes der en obligatorisk option på indsættelse af ekstra vogne i de enkelte delaftaler, hvis der skulle opstå et behov for at øge kapaciteten i den enkelte delaftale. Optionen omfatter indsættelse af op til 10 % ekstra vogne målt i forhold til det udbudte antal vogne på den enkelte delaftale. side 10

11 Leverandøren er forpligtet til at indsætte en ekstra vogn med et varsel på en en kalendermåned. Ved aktivering af optionen oplyser Midttrafik leverandøren om, hvor lang en periode den ekstra vogn skal indgå i driften. Perioden vil have en minimumlængde på 6 måneder. Leverandøren er forpligtet til at udføre kørsel med ekstra vogne efter Midttrafiks anvisninger, og der afregnes for denne kørsel til samme timepris som for den delaftale, hvor den/de ekstra vogn(e) indsættes. Frivillig option i delaftale 4 I delaftale 4 udbydes der en frivillig option på indsættelse af en ekstra vogn i hver pakke. Tilbudsgiveren bestemmer selv, om han ønsker at afgive tilbud på optionen under hver enkelt delaftale. Vælger tilbudsgiveren at afgive tilbud på optionen, vil tilbudsgiveren være forpligtet til at indsætte en ekstra vogn til udførelse af kørsel efter Midtrafiks anvisninger. Leverandøren er forpligtet til at indsætte en ekstra vogn med et varsel på en en kalendermåned. Ved aktivering af optionen oplyser Midttrafik leverandøren om, hvor lang en periode den ekstra vogn skal indgå i driften. Perioden vil have en minimumlængde på 6 måneder. Leverandøren er forpligtet til at udføre kørsel med ekstra vogne efter Midttrafiks anvisninger, og der afregnes for denne kørsel til samme timepris som for den delaftale, hvor den/de ekstra vogn(e) indsættes. Option på indsættelse af ledsager Obligatorisk option i delaftale 1,2 og 3 I delaftale 1, 2 og 3 udbydes der en obligatorisk option på indsættelse af en ledsager på bestemte vogne, hvis der skulle opstå behov for dette i den enkelte delaftale. Optionen omfatter indsættelse af op til 10 % ekstra ledsagere målt i forhold til det i pakkebeskrivelserne samlede antal anførte ledsagere i den enkelte delaftale. Leverandøren er forpligtet til at indsætte en ledsager på en bestemt vogn med et varsel på en kalendermåned. Ved aktiverungen af optionen oplyser Midttrafik leverandøren om, hvor lang en periode ledsageren skal indgå i driften. Perioden vil have en minimumlængde på 6 måneder. Leverandøren er forpligtet til at indsætte en ledsager efter Midttrafiks anvisninger, og der afregnes herfor til samme timepris som for den delaftale, hvor ledsageren indsættes. 9. Forbehold Eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet skal anføres på tilbudsblanketten. side 11

12 Midttrafik accepterer ikke forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, herunder men ikke begrænset til formuleringer i kontrakten, kravspecifikationen. Sådanne forbehold indebærer, at tilbuddet vil være ukonditionsmæssigt. Midttrafik er berettiget til at se bort fra tilbud med forbehold for ikkegrundlæggende elementer. Midttrafik er imidlertid også berettiget til at tage tilbud med sådanne forbehold i betragtning. Vælger Midttrafik at tage tilbuddene i betragtning, vil forbeholdene blive prissat af Midttrafik og værdien tillagt evalueringsprisen, hvorefter de vil indgå i den samlede vurdering af tilbuddene. Såfremt forbeholdene ikke kan prissættes, betyder dette, at tilbuddet ikke er konditionsmæssigt. Eventuelle forbehold skal fremføres skriftligt og tydeligt på listeform på tilbudsblanketten (Bilag A), og for hvert forbehold angive stedet (punkt og side) i udbudsmaterialet og den ordlyd, som tilbudsgiver tager forbehold for, samt angive den ordlyd, tilbudsgiver kan acceptere. 10. Alternative tilbud Midttrafik accpterer ikke alternative tilbud. 11. Henvendelser Alle henvendelser til Midttrafik forud for tilbudsafgivelsen skal ske via udbudshjemmesiden. Spørgsmål skal indsendes via menupunktet Send spørgsmål i rubrikken Spørgsmål i menupunktet til venstre på udbudshjemmesiden. Spørgsmål, der fremsendes senest 9 dage før tilbudsfristens udløb, kan påregnes besvaret senest 6 hele kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Fristen fremgår af Nøgleoplysninger. Spørgsmål bedes opstillet på listeform med angivelse af det sted i udbudsmaterialet (f.eks. afsnit og sidenummer), som spørgsmålet vedrører. Alle spørgsmål besvares via udbudshjemmesiden. Svar på spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form på udbudshjemmesiden under menupunktet Spørgsmål og svar. Eventuelle ændringer i udbudsmaterialet vil ligeledes blive meddelt via udbudshjemmesiden. side 12

13 12. Aflevering af tilbud Tilbuddet afgives elektronisk via udbudshjemmesiden ved at uploade de udfyldte bilag og anden relevant dokumentation til udbudshjemmesiden. Der er først afgivet tilbud, når følgebrevet er underskrevet (signeret elektronisk). Det anbefales, at tilbdusgiverne navngiver bilagene/dokumenterne på en logisk og genkendelig måde, således at det er muligt at identificere dokumenterne efter de er blevet uploadet Aflevering af tilbud Fristen for, hvornår tilbuddet senest skal afgives, fremgår af Nøgleoplysninger. Tilbud, der fremkommer efter dette tidspunkt, vil blive afvist. Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbud fremkommer rettidigt. 13. Evaluering af tilbud Tildelingskriterie Tilbud vil blive evalueret på baggrund af tildelingskriteriet laveste pris. Laveste pris beregnes på følgende måde: Laveste pris beregnes på baggrund af det antal køreplantimer, der fremgår under den enkelte pakke, samt den tid, der medgår til kørsel mellem henholdsvis vognens hjemsted og rutens fiktive start- og slutsted (tomkørsel), som er nævnt i de enkelte pakker. Tomkørsel bliver beregnet på baggrund af den tilbudte timepris pr. pakke. Følgende beregningsformel anvendes: P = (KPT + TK) x TP P = pris pr. uge inklusiv tomkørsel KPT = Ugentlige køreplantimer pr. pakke (se pakkebeskrivelserne) TK = Ugentlig tomkørsel i timer fra/til vognens hjemsted TP = Tilbudt timepris angivet af tilbudsgiver pr. pakke på tilbudsblanketten Tomkørsel (TK) opgøres på baggrund af en beregning i Midttrafiks IT-system (p.t. Planet) af afstanden mellem vognens hjemsted og den fiktive kundeadresse, som er nævnt i de enkelte pakker. Tomkørsel (TK) udregnes af Midttrafik efter modtagelse af tilbud på baggrund af det af tilbudsgiver angivne hjemsted for de enkelte vogne. side 13

14 13.2. Bud på flere pakker, end tilbudsgiver har vogne til En tilbudsgiver kan kun tildeles kontrakt på én pakke pr. vogn. Såfremt en tilbudsgiver står til at vinde flere pakker med samme vogn, bestemmer ordregiver, hvilken pakke vognen skal tildeles. Hvis tilbudsgiveren har afgivet den laveste pris på flere pakker, end han kan vedstå, tildeles han de pakker, hvor der er størst difference til næstlaveste tilbud. Hvis flere tilbud på samme pakke har samme laveste pris, vil kontrakten blive tildelt ved lodtrækning. For hver pakke vil der blive indgået en selvstændig kontrakt. 14. Meddelelse af resultatet Alle tilbudsgivere vil samtidig og skriftligt blive orienteret om resultatet af udbuddet. I underretningen til tilbudsgivere vil de vindende tilbudsgivere og disses samlede tilbudssum blive oplyst. Meddelelse til de vindende tilbudsgivere om, at deres tilbud er identificeret som det vindende tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren, før stand-still perioden er udløbet uden klager over udbuddet. Meddelelse om reslutatet af udbuddet vil endvidere blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med de herom gældnede regler Tildelingsliste Midttrafik vil udarbejde en tildelingsliste med oplysninger om vindende tilbudsgivere, pakkenumre og tildelingspriser. Tildelingslisten offentliggøres på Der kan ikke kræves indskrænkning i det nævnte oplysningsomfang. 15. Vedståelsesfrist Tilbud skal være bindende indtil den dato, der er oplyst i Nøgleoplysninger. Dette gælder også ved underskrivelse af kontrakt med en anden tilbudsgiver. side 14

15 16. Annullering af udbud Indtil kontraktindgåelsen forbeholder Midttrafik sig mulighed for at annullere udbuddet eller dele heraf (en eller flere pakker), såfremt Midttrafik finder, at der er en saglig grund hertil. Såfremt udbuddet eller dele heraf annulleres, er Midttrafik ikke forpligtet til at dække tilbudsgivers udgifter til deltagelsen i udbuddet. 17. Indgåelse af kontrakt Kontrakten underskrives elektronisk på en kontraktside i Ethics af både vindende tilbudsgiver og Midttrafik. 18. Indhentelse af oplysninger om tilladelser og vogne Indsendelse af dokumentation for tilladelser Tilbudsgivere, som får tildelt kontrakt, skal være i besiddelse af gyldig EP/OST-tilladelse, fællesskabs-, bustilladelse eller taxatilladelse til alle afgivne tilbud, der ønskes idriftsat fra kontraktstart. Forhåndsgodkendelser accepteres ikke. Dokumentationen for ovennævnte tilladelser skal være Midttrafik i hænde inden udløbet af den frist, der fremgår af Nøgleoplysninger. Som dokumentation skal tilbudsgiveren indsende et oplysningsskema, som vil være tilgængeligt på kontraktmodulet efter tildelingen. Oplysningsskemaet skal returneres med anførelse af tilladelsestype, tilladelsesnr., udløbsdato og udstedende myndighed samt registreringsnr., dato for 1. indregistrering og dato for 1. ibrugtagning på den vogn, der skal knyttes til tilbuddet. Oplysningsskemaet skal returneres elektronisk i regnearks-format (eksempelvis Excel) til Midttrafik forbeholder sig ret til på forlangende at få fremsendt kopi af gyldige tilladelser, samt kopi af gyldige registreringsattester eller anden relevant dokumentation for alle vogne, der udfører kørsen for Midttrafik Procedure ved manglende overholdelse af frist Tilbudsgivere som ikke overholder fristen for indsendelse af dokumentation kan miste deres kontrakt, medmindre andet er aftalt med Midttrafik. Venter tilbudsgiveren på levering af vogn(e), kan registreringsnr. mv. efter nærmere aftale med Midttrafik eventuelt tillades indsendt senere, dog senest en måned efter udløbet af ovennævnte frist. side 15

16 Såfremt en tilbudsgiver mister kontrakten, kan kontrakten herefter blive tildelt den tilbudsgiver, der har afgivet tilbud med næstlaveste pris. Såfremt der ikke kan indgås kontrakt med den tilbudsgivere, der har afgivet tilbud med næstlaveste pris, Midttrafik tilbyde kontrakten til tilbudsgiveren med det tredje laveste bud og så fremdeles, indtil Midttrafik har fundet en tilbudsgiver at indgå kontrakt med eller indtil Midttrafik vurderer, at det ikke længere er fordelagtigt at indgå kontrakt. Tilbudsgivere, der får tildelt kontrakt efter fristen for indsendelse af dokumentation, jf. Nøgleoplysninger, skal senest 5 arbejdsdage efter fornyet tildeling indsende de krævede dokumenter. Hvis denne frist ikke overholdes kan Midttrafik igen tildele kontrakten til næstlaveste tilbud. Indenfor de sidste 7 kalenderdage op til driftsstart er Midttrafik berettiget til at sætte en dokumentationsfrist på ned til 24 timer. Såfremt denne frist ikke overholdes, kan Midttrafik igen tildele kontrakten til næstlaveste tilbud. side 16

Lemvig Kommunes 1. udbud af specialkørsel Udbudsbetingelser

Lemvig Kommunes 1. udbud af specialkørsel Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser 31.03.2016 side 1 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 3 Udbudsbetingelser... 6 1. Ordregiver... 6 2. Udbuddets omfang... 6 3. Udbudsmateriale... 7 4. Retsgrundlag... 8 5. Udelukkelsesgrunde

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 9. MARTS UDBUD AF SPECIALKØRSEL AARHUS KOMMUNE

INFORMATIONSMØDE 9. MARTS UDBUD AF SPECIALKØRSEL AARHUS KOMMUNE INFORMATIONSMØDE 9. MARTS 2016 5. UDBUD AF SPECIALKØRSEL AARHUS KOMMUNE Midttrafiks 5. udbud af specialkørsel Aarhus Kommune 2 AGENDA FOR INFORMATIONSMØDET Udbuddets omfang o Organisering ml. Midttrafik

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Udbud efter forhandling December 2015-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 PRÆKVALIFIKATION... 3 Offentliggørelse af prækvalifikationsmateriale... 3 Udbyder... 3

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1 Kommentar [JI]: Opdateres Midttrafiks x. udbud af specialkørsel XXXX Kommune Indsæt dato side 1 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger...3 Den udbudte kørsel...3 Oversigt over pakker...3 Vigtige datoer vedrørende

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Midttrafiks 3. udbud af specialkørsel

Midttrafiks 3. udbud af specialkørsel Midttrafiks 3. udbud af specialkørsel Favrskov Kommune April 2014 side 1 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger... 6 Den udbudte kørsel... 6 Oversigt over pakker... 6 Vigtige datoer vedrørende kontrakterne...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen Udbudsbetingelser 24. oktober 2017 Udbud af udskiftning af komfurer i afd. 25 - Klostervangen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. Den udbudte aftale...

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 2 til Vejledning DRIFT LEVERING AF VEJSALT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009 Vejregelrådet Dette afsnit indeholder bindende oplysninger for udbuds- og

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen - 2012 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation... 3 3. Udarbejdelse af

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Udbudsbrev indhentning af tilbud til FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Kontaktpersen: Jens Nielsen Tlf. 72543314 / mail: jsn@nst.dk 23-07-2015 1 Indledning

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Thilde Fruergaard Astrup 6. juli 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Side 0 af 13 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Offentliggørelse af udbudsforretningen... 3 Udbudsmaterialets

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere