Beretning for b/f Kjøgegaard 2011 / 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for b/f Kjøgegaard 2011 / 12"

Transkript

1 23. april 2012 Beretning for b/f Kjøgegaard 2011 / 12 Afgivet mundtligt til ordinær generalforsamling 26. april 2012 Velkomst og stilhed for de afdøde Siden sidste års ordinære generalforsamling har vi mistet andelshaver Harry Johnson. Jeg har kendt Harry siden jeg som barn legede i gården og i en periode har han siddet i boligforeningens bestyrelse. I mine øjne har Harry altid været en del af denne boligforening. Vi har også mistet Jørgen Jensen, der døde i julen og i en alder af kun 39 år. Jørgen har boet her mange år og jeg lærte ham at kende som en god ven, efter jeg flyttede tilbage hertil i Vi har også mistet Elly Hansen, der har boet mange år i ejendommen. Jeg vil gerne bede generalforsamlingen rejse sig og vise vores respekt for afdøde - tak! Jeg skal byde velkommen til mange nye andelshavere. Det gælder Lau Labansen, Sylvester Wilhelmsen, Lasse Schytte, Martin Petersen, Mikael Hoffmann samt Inge Røper og Ebbe Jensen. Hvis navnene lyder bekendt, kan jeg sige at de alle er enten opvokset her eller har boet her for nogle år siden. Det betyder også, at vi i det forløbne år ikke har optaget nye medlemmer fra den eksterne liste, altså listen for familie og nære bekendte. 1. Teknik og vand ovenfra Det kan ikke undgås, at ejendommens installationer fylder meget i denne beretning. Under punkt 6 skal vi tage stilling til en renovering af vores varmecentral. Dette projekt har været på generalforsamlingen før og vi har to gange taget stilling til finansieringen. Første gang for 2½ år siden besluttede en ekstraordinær generalforsamling at bestyrelsen kunne optage lån og lave en renovering i varmecentralen, der bl.a. skulle udskifte de gamle pumper og sikre forsyningen. Vi fik efterfølgende billigere tilbud og måtte afvente en generalforsamling, for at få råderet over det resterende beløb. I anden omgang mødte vi så forhindringen. Der blev konstateret asbest i nogle af rørene og så vendte sagen på hovedet endnu en gang. Vi har sidenhen samarbejde med en varmekonsulent om at lave en grundig beskrivelse af arbejdet og indhente flere forskellige tilbud.

2 I mellemtiden har vi lavet andre tiltag for at sikre forsyningen af varme og ikke mindst varmt brugsvand, samt udskiftet faldstammet. På hjørnet Lyshøj Alle og Aarestrupsvej har vi kontrolleret forsyningen af varmt vand mange gange, vi har udskiftet en såkaldt kontraventil i varmecentral og forsøgt at regulere på forskellig vis, både i lejlighederne og på ventilerne på selve systemet. Først med udskiftningen af en ventil på loftet blev fejlen og der strømmer igen en stabil forsyning af varmt vand på Aarestrupsvej 6. Tak til de beboere for jeres tålmodighed. Vi ved godt den blev sat på en hård prøve. Som en udløber af problemerne med forsyningen af varmt brugsvand gennemførte vi i efteråret en gennemgang af muligt omløb i blandingsbatterier i lejlighederne. Vi var inde i de fleste lejligheder og vi konstaterede kun få og ikke betydelige fejl, men vi fik en snak om vedligeholdelse af blandingsbatterier med mange beboere. Da man skal slutte af med det positive vil jeg starte med at sige, at det for mig var meget skuffende, at to andelshavere i dagene før ringede til bestyrelsen og sagde at vi ikke måtte få adgang til deres lejligheder. Det er altid ærgerligt at møde manglende ansvarlighed når nogen vælger ikke at være hjemme, men det er direkte trist, når nogen bevidst sætter sig udenfor fællesskabet ved at nægte bestyrelsen adgang. Sagen var ikke vigtig nok til, at bestyrelsen ville stå på sin ret til at få adgang. Jeg skal så slutte med at sige tak til de mange, der var hjemme og tog godt imod os. 2. Varmeregningen og husleje Bestyrelsen har været kede af den store stigning i varmeudgiften, som vi måtte vedtage på sidste års generalforsamling. Vi er forpligtet til at føre et selvstændigt varmeregnskab og dette regnskab skal være i balance. Da regnskabet føres selvstændigt er betalingen til regnskabet følsomt for udsving og kan ikke altid holdes i bero med en fast årlig stigningstakt, ligesom med selve huslejen. Trods kravet om ligevægt havde vi på et tidspunkt for godt og vel 5 år en større buffer, som vi siden har nedskrevet år for år. Sidste år var den i bund og samtidig kom der en større varmeregning end vi havde forventet. Derfor nogle år med samme udgift og så et år med en større stigning. Når renoveringen af varmecentralen er gennemført vil vi spare en betydelig udgift på varmen, så prisen forhåbentlig kan holdes nede igen. Vi forhøjer ikke forhøjelser ikke varmebidraget i budgettet for Som nævnt 2

3 tidligere år, har nogle andelshavere svært ved at betale til tiden. Jeg vil derfor gerne varsle, at vi foreslår den nye bestyrelse at tage stilling til en strammere praksis vedrørende restancer. En praksis, hvor vi indfører rykkergebyr, med mindre der foreligger en aftale om andet. 3. Gennemgang af taget. Vi har haft vores murerfirma til at gennemgå de tilgængelige dele af vores tag og de har meldt tilbage til bestyrelsen, at taget er i god stand. Det er et firma med erfaring i tagarbejde, så vi mener ikke vi behøver være urolige for tagets tilstand. Dermed også svar til de andelshavere, som har spurgt ind til taget på de seneste generalforsamlinger. På et tidspunkt senere i år vil vi gennemgå nogle af de aflåste loftsrum på adresserne Lyshøj Alle 5, samt Aarestrupsvej 4 og 6. Der vil vi altså ulejlige nogen af jer med at få låst op eller udleveret nøgler. Selv om jeg vist har sagt det før, vil jeg gerne gentage min opfordring til alle om jævnligt at tilse egen loftsrum og kontakte bestyrelsen hvis du har mistanke om skader på grund af regn. 4. Skybrud og opfølgning på kældre Det må også være en del af denne beretning, at vi 2. juli sidste år havde næsten alle vores kældre under vand. Efter en meget lang tørretid er vi endnu ikke færdige med de opfølgende arbejder. Mange af os mistede værdier og jeg ved, at nogen har fået udbetalt erstatning fra forsikringen, mens andre ikke har. Vi har bedt vores murerfirma komme med tilbud på at installere såkaldte højvandslukkere, så vi undgår de samme skader når og hvis der måtte komme samme regnmængde igen. I højvandslukkerne sidder der tilbageløbssikringer så vand ikke kan løbe baglæns og trænge ind i vores kælderrum fra afløbene. Boligforeningen er heldigvis forsikret, så vi har modtaget refusion for både de omfattende afværgeforanstaltninger vi iværksatte og en meget stor el-regning. Tilbage står at vi forhåbentlig snart får svar om det er nødvendigt at udskifte dele af træværket i de private kælderrum. 5. Arbejdsdage og håndværkerrum Der blev ydet et stort bidrag på arbejdsdagen i efteråret og jeg vil gerne sige tak til alle der medvirkede. Vi holder en dag igen søndag 13. maj og jeg håber at se mange af jer den dag. Arbejdsdagene er med til at holde vores vedligeholdelsesudgifter nede og sikrer en bedre trivsel i boligforeningen. 3

4 Jeg var især glad for at se så mange af de større børn deltage og yde en god indsats. De voksne kunne godt lære lidt af deres eksempel og vi kan godt bruge mange flere hænder på arbejdsdagen. Uanset om du selv tvivler på hvor meget du kan yde, så kan vi godt finde på noget at sætte dig i gang med. I den gamle vaskekælder i opgangen Aarestrupsvej 4 har Per istandsat lokalet og som et forsøg vil vi indrette det som et håndværkerrum. Det er tanken at rummet kan udlånes til beboere, men vi skal lige have det på plads - også at rummet ikke skal være til gene for de omkringboende. 6. Gårdrenovering Der er ikke noget stort punkt om gårdrenoveringen i denne beretning, men jeg skylder at sige at det tilsagn bestyrelsen har givet om ændringer vil komme. Det gælder at få mere grønt i affaldsområdet og langs Lyshøj Alle. Vi har ikke nået det henover efteråret og vinteren på grund af de mange andre projekter, men det skal være en prioritet for bestyrelsen efter denne generalforsamling at få det i gang. 7. Vurderinger I sidste års beretning nævnte jeg en del af de udfordringer vi har med at beboerne gør mere og mere ud af deres lejligheder. Jeg kan kun gentage, at det er positivt, men at det også giver bestyrelsen en ekstra arbejdsbyrde. I denne valgperiode har vi valgt at konstituere vurderings- og vedligeholdelsesudvalget med en formand, der har en del beføjelser og forpligtelser. Emil har varetaget denne opgave og han deltager også i de ugentlige møder, som formanden har med gårdmanden. På møderne koordinerer vi den daglige indsats i forhold til renhold og vedligeholdelse. Emils formandspost i udvalget er derfor vores måde at imødekomme ønsket om at koordinere opgaverne indenfor vedligehold og vurderinger i højere grad end jeg som bestyrelsesformand har haft mulighed for det tidligere. 8. Beboerlokalerne Det går godt med udlejning af beboerlokalerne og vi kan se at antallet af arrangementer er svagt stigende. Der er dog plads til flere, så overvej det når du skal holde dit næste arrangement. Flere og 4

5 flere benytter lokalerne til mødeaktiviteter og lejer det på hverdagsaftener. Det er derfor oplagt at overveje det hvis du er medlem af en klub, der savner et mødested eller hvis I blot mødes og skal spise sammen. Lejen er også betydelig billigere end hvis du skal leje alle lokaler til et weekendarrangement. Så, kontakt Susan og hør nærmere. Flere udlejninger betyder også et større slid på lokalerne og mere arbejde med at udleje og afregne. Derfor har vi besluttet at stramme lidt op på afleveringen og først afregne depositum indenfor en uge, når vi har haft mulighed for at gå lokalerne igennem og tage stilling til om noget skal modregnes. Jeg nævner dette, da vi også har haft et par uheldige episoder, hvor lokalerne er efterladt i en meget dårlig tilstand. Det skal vi rette op på, samtidig med at vi glæder os over hvor meget lokalerne benyttes. Bestyrelsen har vedtaget, at arrangementer der er åbne for alle beboere, ikke skal betale leje. I det seneste år har der således været pokeraftener og fællesspisning. I de kommende måneder er der planlagt fodboldaftener, Champions League finale og Danmarks kampe fra EM i Polen og Ukraine. Dagene fremgår af beboerinformation, som er omdelt til alle for et par uger siden. Hvis du opdager fejl eller mangler i lokalerne må du gerne give os besked, så det kan blive rettet. Det samme gælder hvis du synes, der mangler noget i lokalerne. Vi har for nyligt indkøbt en mikrobølgeovn og vi er i gang med at se på indkøb af en bedre og hurtigere opvaskemaskine. 9. Afslutninger og tak Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til de beboere, der har ydet en indsats i det forløbne år. Både ved jul og fastelavn, samt ved arbejdsdagen sidste år. En særlig tak til Theo Falkjær, der er medlem af Parknets bestyrelse og som vi kan trække på ved spørgsmål om Parknet og IT løsninger på kontoret og vores hjemmeside. Også tak til Flemming og Ilse, der har ydet en stor hjælp ved juletræsfesten og fastelavn - og ikke mindst ved hovedrengøringen i forrige måned. Fra bestyrelsen skal jeg sige tak til Esther Schytte. Du blev valgt som suppleant, men blev ret hurtigt bestyrelsesmedlem, da Claus flyttede fra ejendommen og måtte udtræde af bestyrelsen. Du har været meget aktiv i mange arbejdsopgaver i bestyrelsen. Specielt skal du have tak for mange refera- 5

6 ter og resumeer - og så håber jeg du kan overtales til fortsat at lave nogle fællesspisninger i beboerlokalerne. Tak fordi I lyttede. Jeg håber på mange kommentarer og spørgsmål efter pausen. Henrik 6

Beretning for b/f Kjøgegaard 2010 / 11

Beretning for b/f Kjøgegaard 2010 / 11 15. april 2010 Beretning for b/f Kjøgegaard 2010 / 11 Afgivet mundtligt til ordinær generalforsamling 14. april 2011 Velkomst og stilhed for de afdøde Siden sidste års ordinære generalforsamling har vi

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

Bestyrelsens sammensætning: Marie Vinter (formand), Caroline Krag, Christian Nielsen, Jens Overgaard, Tine Dwinger, Bo S. Larsen og Pia M. Jensen.

Bestyrelsens sammensætning: Marie Vinter (formand), Caroline Krag, Christian Nielsen, Jens Overgaard, Tine Dwinger, Bo S. Larsen og Pia M. Jensen. Generalforsamling 15. maj 2008 Bestyrelsens beretning Bestyrelsens sammensætning: Marie Vinter (formand), Caroline Krag, Christian Nielsen, Jens Overgaard, Tine Dwinger, Bo S. Larsen og Pia M. Jensen.

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Sønderborg, d. 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ Nyhedsbrev September 2011 Indhold Nyhedsbrev september 2011 Velkommen fra bestyrelsen 3 Nyt fra viceværten 4-5 Skybrud den 2. juli 2011 6-7 Vedligeholdelsesprojekter og nye tiltag 8-12 Historisk tilbageblik

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

ordinært afdelingsmøde

ordinært afdelingsmøde CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 fortsat torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR S CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2014, den 7. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Åbning af generalforsamling

Åbning af generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede,

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park april 2005. Husk afdelingsmødet mandag den 9. maj kl. 19.00

Beboerinformation. Måløv Park april 2005. Husk afdelingsmødet mandag den 9. maj kl. 19.00 Beboerinformation Måløv Park april 2005 Husk afdelingsmødet mandag den 9. maj kl. 19.00 Regnskab, budget og indkomne forslag vil blive omdelt inden mødet Indhold: Opstillinger Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Holmegårdsvej 6. Ordrup. 2920 Charlottenlund ORDI NÆ R G EN ERALFORSAM LING. Andel sbo I i gfo ren i n gen HOLMEGAARDEN

Holmegårdsvej 6. Ordrup. 2920 Charlottenlund ORDI NÆ R G EN ERALFORSAM LING. Andel sbo I i gfo ren i n gen HOLMEGAARDEN Andel sbo I i gfo ren i n gen ORDI NÆ R G EN ERALFORSAM LING Ar 2Ot4 den 21. oktober kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling iab Holmegaarden. Mødet afholdtes i Sognegård, Formanden indledte med

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere