Søg hoveduddannelse i Anæstesiologi. 4. Februar 2009, (.30) Ole Nørregård Mona Tarpgaard Morten Gustav Poulsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søg hoveduddannelse i Anæstesiologi. 4. Februar 2009, 16.30 18(.30) Ole Nørregård Mona Tarpgaard Morten Gustav Poulsen"

Transkript

1 Søg hoveduddannelse i Anæstesiologi 4. Februar 2009, (.30) Ole Nørregård Mona Tarpgaard Morten Gustav Poulsen

2 Program: Profilen og de syv roller Skema, procedure og dokumentation Ansøgningen og CV et (frem og tilbage) Hvordan præsenter man (ikke) sig selv, eller de 10 (for)bud hvis man ønsker HU Samtalen Afslag, hvad så? Spørgsmål og svar

3 Jobsøgning i faser 1. Afklarende fase Intro vurdering Gode råd 2. Ansøgningsfase Profil Uddannelsesprogrammer Afdelingerne på nettet? 3. Jobsamtale Hovedinterviewer forbered svar 20 min 4. Efter forløb Tag kontakt sig tak Bed om karrierevejledning

4 Hvad er vigtigt? familie familie familie familie vuggestue familie skole børnehave gymnasium skole andre venner familie fritid fritidsjob fritidsjob familie universitet fritid nye venner studenter -job kæresterne/en gå i byen slænget nye venner sport nye ven -ner 2 krævende mor og far mand/kone og børn vuggestuens bestyrelse arbejde som fuldmægtig spille musik /foreninger nye venner sport madklub mor eller far på plejehjem mand/kone og teenage børn gamle arbejdskolleger arbejde som chef vennekredsen sport faglige tværgående netværk madklub senil forælder ny mand/ ny kone voksne børn børnebørn eksmand/kone arbejde som topchef vin- og cigarklubben VL-mahognigruppe mand/kone egne børn hans/hendes børn fællesbørn børnebørn haven og sommerhuset golf en enkelt bestyrelsespost en enkelt konsulentopgave?? familie venner venner venner gamle venner gamle venner gamle venner gamle venner man fødes med gener, biologiske dispositioner mm. 3 år 5 år 10 år 15 år 23 år 32 år 42 år 55 år 67 år

5 Afklarende fase Mit liv, mit job, min fremtid. Specialevalg Subspeciale Interesseområde? Karrierevalg Hvor henne? Hvornår? Med hvem?

6 Profilen og de 7 roller

7 Profil og vejledning

8 Alle roller med Medicinsk ekspert Sundhedsfremmer Kommunikator Samarbejder Organisator Akademiker Professionel Dokumenterede kompetencer inden for alle roller giver højest prioritering. Andre kvalifikationer og erfaringer end de i profilen nævnte. Disse skal i lighed med øvrige kompetencer dokumenteres skriftligt og med angivelse af varighed.

9 Ansøgning består af Struktureret ansøgningsskema Curriculum Vitae Personlig motiveret ansøgning Vurdering af kompetencer fra introstilling Kopi af autorisationer Yderligere bilag

10 Ansøgning CV et Bagudrettet, din historie indtil nu Det relevante, inkl. metakompetencer Den motiverede ansøgning Fremadrettet, din ønskede fremtid Én A4 side Det, der sælger

11 How not to do it... Motiveret ansøgning (max én A4 side): Jeg vil gerne være ortopædkirurg

12 How to do it... Motiveret ansøgning (max én A4 side): Få udvalget til at ønske at møde dig Hvorfor Anæstesi? Hvorfor nu? Hvorfor de ønskede forløb? /de konkrete afdelinger? Hvorfor dig? særlige kompetencer, interesser, talenter særligt engagement med konkrete kolleger Øvrige forhold?

13 Ansøgningsskema til hoveduddannelsesforløb i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Ansøgningen skal være Videreuddannelsessekretariatet Videreuddannelsesregion Nord i hænde i eksemplarer senest den 2009 kl Der henvises til Vejledning om ansøgning til hoveduddannelse i den lægelige videreuddannelse. Navn Cpr. nr. Adresse Postnr. og by Telefon privat Mobil Mailadresse Nuværende arbejdssted Sygehus Afdeling Telefon arbejde Lokal/kode Uddannelsessted Ud da nn els es år Vinter Sommer Turnusamt Turnus opnået i udlandet (land) Bilag B Tilladelse til selvstændigt virke Bilag A Årstal 1. halvår 2. halvår Introduktionsstilling Bilag D Sygehus Ansættelsesperiode Afdeling Klassifikationsnr. Introduktionsstilling (ved delt stilling) Sygehus Ansættelsesperiode Afdeling Klassifikationsnr. Bemærkninger til Introduktionsstilling (orlov, ad hoc etc.) Bilag E Statsborgerskab (sæt kryds) Dansk E U (u nd tag en *) E ØS / No rd en / Sc hw eiz Bil ag F E U* på ov er ga ng so rd ni ng Bil ag F 3. lands lande Bilag F Godkendt ph.d eller disputats Bilag G Årstal 1. halvår 2. halvår Undertegnede ansøger hermed om ansættelse i hoveduddannelsesforløb i Klinisk Immunologi og bekræfter på tro og love, at alle oplysninger i ansøgningsskemaet og dokumentationen herfor er korrekte. Dato og underskrift

14 Curriculum Vitae Egne data og aktiviteter, der har bidraget til dine kompetencer Forklar evt. og sæt tid på alt Opdel efter 7 lægeroller Sæt ind hvor der mangler, anfør lidt på hvert Fx: organisatorisk arbejde som bijob som enten leder/org eller kommunikator eller samarbejder Fx: arbejde i 3.lande som med.ekspert eller kommunikator eller sundhedsfremmer

15 CV kan indeholde følgende punkter jf kompetencer i profilen o Personlige forhold o Gennemførte uddannelser o Tidligere ansættelser o Publikationsliste o Undervisningserfaring o Organisatorisk erfaring o Kvalitetsarbejde erfaring o Udenlandsk erfaring o Kursusaktiviteter o Frivilligt arbejde o Øvrigt

16 Medicinsk Ekspert Bedømmelse i forhold til forventet niveau Tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kan ikke bedømmes a. Kan varetage generel anæstesi- og peri-operativt forløb til elektiv patient ASA 1-2, over 15 år til mindre og middelstor operation, herunder varetage basal håndtering af luftveje samt teste anæstesiapparat Bemærkninger Kompetencevurdering 1, 2 og 3 samt generel vurdering b. Kan instituere respiratorbehandling samt varetage stuegang på ukompliceret intensiv patient Kompetencevurdering 9, 10 og 11 samt generel vurdering c. Kan varetage generel anæstesi- og perioperativt forløb til akut patient ASA 1-2, over 15 år til mindre og middelstor operation Kompetencevurdering 4 samt generel vurdering d. Kan varetage spinal og epidural anæstesi Kan varetage CVK anlæggelse e. Kan varetage genoplivning af voksne og påbegynde genoplivning af børn Kompetencevurdering 5, 6 og 7 samt generel vurdering Kompetencevurdering 12 samt generel vurdering Kommunikator a. Kan varetage effektiv præoperativ patientkommunikation Kompetencevurdering 13 samt generel vurdering Samarbejder a. Arbejder effektivt sammen med andre med respekt for faglig, roller og funktion b. Fungerer effektivt som medlem af teamet og påtager sig opgaver som teamleder eller medlem Leder, administrator a. organiserer sit arbejde og varetager et effektivt arbejdsflow på operationsgang Generel vurdering Generel vurdering Generel vurdering b. Kan prioritere arbejdsopgaver i vagten Kompetencevurdering 15 samt generel vurdering Sundhedsfremmer a. Kan redegøre for livsstilfaktorer som påvirker morbiditet og mortalitet i forbindelse med anæstesi og operation Kompetencevurdering 13 samt generel vurdering Akademiker a. Kan foretage kritisk analyse og refleksion over perioperative håndtering af patientforløb Generel vurdering samt kompetencevurdering 8, 14 og 16 b. Kan tilrettelægge og gennemføre en kontinuerlig plan for egen læring Generel vurdering samt uddannelsesplan Professionel a. Viser ansvarlighed i arbejdsopgaverne Generel vurdering

17 Procedure Et betroet postbud eller du selv kører til Skottenborg 26, 8800 Viborg, eller Damhaven 12, 7100 Vejle, senest 16. februar kl.12 Udvalget læser ansøgninger og udvælger (alle?) til samtale Indkaldte kommer i god tid til samtalen den 12. (SYD) eller 17. marts 2009 (NORD) Alle får svar i løbet af få dage

18 Præsenter dig som løsningen Match den faglige profil Punkt for punkt, men læsbart (for anæstesilæger) Match gerne afdelinger i ønsket forløb Fremhæv samarbejdsrelationer Vis din personlighed Altså, de positive sider

19 Det banale Kryds vejledningen af punkt efter punkt, husk al dokumentation og alle perioder i CV et Udryd stavefejl og tastefejl brug to hjælpere Sæt teksten pænt op Vedlæg kun det krævede (og evt. MEGET interessante specielle bilag) Husk underskriften gerne på hvert sæt, mens du checker kopimaskinen

20 Ansættelsesudvalget En leder fra hver afdeling i regionen En fra DASAIMs udd.udv. En fra FYA En fra YL (uden for Anæstesiologi) En fra Videreuddannelsessekr.

21 Før samtalen Hvad ville du og dine venner spørge dig selv om efter at have læst ansøgningen? Lav svar til alle ventede spørgsmål Læs profilen, de fleste står der. Hvad er svært for dig? Hvorfor vil du passe godt i det forløb? Hvad vil udvalget tænke, når de ser dig komme ind ad døren?

22 Samtalens formål at give afdelingerne et fælles beslutningsgrundlag At give ansøgerne mulighed for at uddybe ansøgningen og afklare uklarheder vedr. den enkelte afdeling At matche optimalt?

23 Samtalen Dialog én ( 2) interviewere Øvrige medlemmer obs og vurdering Primært kendte spørgsmål Hav svar på dem alle, inkl. Hvorfor skal vi lige vælge dig (til det ønskede forløb)? Hør alligevel efter (afvigelser og ledende spm) Vær ærlig men konstruktiv Stil evt. et interessant spørgsmål til slut

24 Her er listen Hvilke overvejelser har gjort du netop søger uddannelse i anæstesiologi? Er der subspecialer du har speciel interesse i? Hvor forventer du at du fagligt befinder dig om 10 år? Er der specielle udviklingsområder der har din interesse, så som forskning, kvalitetsarbejde, patientsikkerhed eller lignende? Har du spørgsmål til udvalget? Evt. yderligere spørgsmål: Hvilke faglige områder i din introduktionsstilling har interesseret dig mest? Hvordan håndterer du stressede situationer? Hvordan overkommer du belastede vagter? Hvordan håndterer du kritiske hændelser/fejl? Er der emner du undrer dig over vi ikke har spurgt til? Hav et svar til dem alle

25 Efter samtalen Udvalget drøfter og prioriterer Indstiller til ansættelse i hvert enkelt forløb Sekretariater skriver til alle på én gang inden for få dage Ingen høring i afdelinger (begrundet indsigelse?)

26 Efter samtalen Ring eller skriv til den første afdeling, tak og sig, at du glæder dig til at begynde Spørg evt efter vagtplaner og giv ferieønsker Eller, hvis. Tilbud om en karrierevejledende samtale Fra et udvalgsmedlem Fra din vejleder eller UAO på nuværende afdeling Fra PKL

27 E læring Hvordan går jeg til samtale? Se Yngre Lægers vejledning her

28 Flere tips > Uddannelse > Karriererådg. nord.dk > Job og Karriere > Mentor Særlig tak for baggrundsmateriale og koncept til Sidsel Wied, Yngre Lægers Uddannelsessekretariat og Karriererådgivning

29 FYA ønsker held og lykke!

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

D A S A I M. Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi. DASAIM efterår 2015

D A S A I M. Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi. DASAIM efterår 2015 Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi DASAIM efterår 2015 D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Denne vejledning er et specialespecifikt

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi BEMÆRK: Det er første gang at ansættelsesproceduren er elektronisk for anæstesiologi. Flere specialer har haft

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

KARRIEREVÆRKET Et redskab +l vejledersamtaler, der skal stø2e yngre læger i deres karrierevalg

KARRIEREVÆRKET Et redskab +l vejledersamtaler, der skal stø2e yngre læger i deres karrierevalg Et redskab +l vejledersamtaler, der skal stø2e yngre læger i deres karrierevalg Udviklet i samarbejde mellem Yngre Læger og Danske Regioner November 2014 INDHOLD. FORBEREDELSESGUIDE.. SAMTALEGUIDE.. OM

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser Indholdsfortegnelse Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2 - Nøglebegreber Kurser og undervisningsdage 3 - Obligatoriske kurser - Introdag og undervisningsdage i Almen Praksis Ansættelse

Læs mere

Move On - det effektive afsæt

Move On - det effektive afsæt Move On - det effektive afsæt Der er mange spørgsmål, der melder sig, når man bliver jobsøgende. For de flestes ved kommende er det en ret uvant situation, som man kun oplever få gange i et arbejdsliv.

Læs mere

Syv bud på den bedste ansøgning

Syv bud på den bedste ansøgning XXX Af xxx Syv bud på den bedste ansøgning Hvorfor skal tandplejen vælge dig som ansøger what s in it.. ikke kun for dig, men også for tandklinikken? Sidste spørgsmål er især vigtigt at få besvaret, og

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: Annonce Ansvarlig

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Hjælp til at skrive en ansøgning

Hjælp til at skrive en ansøgning Hjælp til at skrive en ansøgning indhold Praktikplads på Tech College Aalborg....3 Trin 1 Hvordan finder jeg jobs og virksomheder?... 4 Trin 2 Passer jeg til jobbet?....5 Trin 3 Hvordan får jeg mere at

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin MÅLBESKRIVELSE FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGI HOVEDUDDANNELSE D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i anæstesiologi Redaktion

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

På vej mod nyt job. Redaktion: Januar 2008 Oplag: 4.000

På vej mod nyt job. Redaktion: Januar 2008 Oplag: 4.000 JOBSØGNINGSGUIDE På vej mod nyt job........................ 3 Afklaring............................... 4 Curriculum Vitae CV..................... 7 Jobansøgningen......................... 17 Uopfordrede

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere