Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30"

Transkript

1 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til senere brug. Tak for at du købte KaminX GSM Fjernstarter! KaminX GSM Fjernstarter er en fjernbetjent stikkontakt med indbygget GSM-modul. Med sine intelligente løsninger for temperatur-, tid- og strømstyring, kan du altid styre apparaterne som er tilkoblet Fjernstarter, uanset hvor du befinder dig. 1

2 KaminX GSM Fjernstarter er velegnet til styring af indendørs elektriske apparater med et strømforbrug på mindre end 3000W. Sammen med den medfølgende temperaturføler, kan KaminX GSM Fjernstarter programmeres med simple SMS-kommandoer til at udføre avancerede funktioner. Alle tjenester og funktioner er afhængige af tilstrækkelig GSM signalstyrke og et gyldigt SIM-kort. GSM enheden anvender det almindelige GSM-net til kommunikation mellem sig selv og din mobiltelefon. GSM Fjernstarter er ikke egnet til industri apparater, især ikke i fugtige eller støvede lokaler. Denne brugsanvisning gælder alene for KaminX S-30 GSM Fjernstarter. 2

3 INDHOLD Sikkerhedsanvisninger... 4 Undtagelsesklausul... 4 Kapitel 1 Funktioner og tilbehør Hovedfunktioner Pakkens indhold Instruktioner for brug af Fjernstarter Lysindikator og "Bip" advarsel tone... 6 Kapitel 2 Hurtig start Indsæt SIM-kort og temperaturføler Fjernstarter Tænd / sluk Tilføj et Master nummer til Fjernstarter Indstilling af tid og dato Fjernstarter ON / OFF Meddelelse om afbrudt strømforsyning... 9 Kapitel 3 Avancerede indstillinger Definer brugere Bruger autorisation Om SMS-kommandoer Tilføj et Master nummer til Fjernstarter Ændre master nummer Opret Familie nummer/numre Check familie nummer/numre Slet familie nummer/numre Manuel ON / OFF ON / OFF via SMS ON / OFF af M knap ON / OFF ved at ringe Tænd/sluk med tidsforsinkelse Automatisk tidsrumsstyring Aktivering af automatisk tidsrumstyring Indstilling af tænd/sluk-tidspunkter Deaktivering af automatisk tidsrumsstyring Automatisk styring efter temperatur Aktivering af automatisk styring efter temperatur Indstilling af temperaturinterval for tænd/sluk Deaktivering af automatisk styring efter temperatur Temperaturalarm Alarm ved over/undertemperatur Alarm ved pludselig temperaturændring Sms-besked når fjernstarterens status ændres Sms-besked når fjernstarterens strømforsyning ændres Tonesignal (bip) Kontrol af status Nulstilling af fjernstarter Kapitel 4 Vedligeholdelse Kapitel 5 Fejlfinding...,,,,,,,,,,,,, Kapitel 6 Specifikationer Bilag: Liste over SMS-kommandoer Bilag: Liste over SMS-kommandoer 26 3

4 Før start: 1. Køb et GSM SIM-kort fra en teleoperatør eller din lokale forhandler. 2. Aktiver opkalds-id af SIM-kortet. 3. Deaktiver SIM-kortets pinkode før det monteres i GSM Fjernstarter. Kontakt evt. din teleoperatør,eller mobiltelefonproducenten for support. VIGTIGT! 4. Skift oprindelige adgangskode efter første gang i brug. Sørg for at holde adgangskode og SIM-kort nummer hemmelige. 5. Deaktiver voic på SIM-kortet Sikkerhedsanvisninger VIGTIGT! Dette Fjernstarter-stik er fremstillet til brug i hjem og kontor. For pålidelig funktion af Fjernstarter kræves et tilfredstillende GSM-signal. Check derfor altid at GSM-signalstyrken er tilstrækkelig. Strømforbruget for apparater der tilsluttes Fjernstarter må IKKE overstige 3000W / 16A. Rør ikke ved Fjernstarters stik med metalgenstande eller hænder. Fjernstarter er fremstillet til indendørs brug. Må ikke anvendes i våde, fugtige, kemisk aggressive eller støvede lokaler. Undlad at åbne kabinettet, Undgå at ryste eller tabe GSM-Fjernstarter. Denne enhed kommunikerer via trådløs signaltransmission. Hold det væk fra andet elektronisk udstyr med trådløs signaltransmission, da dette kan forårsage forstyrrelse af signaltransmissionen. GSM Fjernstarter-stikket må ikke anvendes og aktiveres i områder, markeret med skilte som: "Eksplosiv", "Kan eksplodere", "Sluk mobiltelefon", etc. Udsæt ikke Fjernstarter for brand, da det kan forårsage eksplosion. Fjernstarter-stikket må kun tilsluttes godkendte 230V stik. Brug af andre typer strømforsyninger kan beskadige enheden. Fjernstarter-stikket med tilbehør skal opbevares utilgængeligt for børn. Undtagelsesklausul 1. Vi arbejder ud fra en idé om løbende produktudvikling, og forbeholder os derfor ret til at foretage ændringer og forbedringer af de funktioner, der er beskrevet i denne brugsanvisning, uden forudgående varsel. 2. Vi påtager os intet ansvar for særlige lokale forhold. 3. Vi påtager os intet ansvar for ulovlig brug af produktet. 4. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle særlige tab forårsaget af brug af GSM- Fjernstarter-stikket. 4

5 Kapitel 1. Funktioner og tilbehør 1.1 Hovedfunktioner. Fjernstarter-stikket bruger et GSM SIM-kort til 2-vejs kommunikation. Output er fjernbetjent af SMS-kommandoer eller telefonopkald. Tænd udgang ON eller OFF manuelt på M-knappen. Input: 230V/50Hz. Output: 230V/Hz Forsinkelseskontrol. Automatisk planlægningskontrol. Ydre temperaturføler. Automatisk temperaturstyring. Modtag opdaterede temperaturaflæsninger på SMS. SMS alarm for pludselig temperaturændring, eller når den forudindstillede værdi ændres. SMS alarm ved overskridelse af de indstillede grænser for lav / høj temperatur. Automatisk tids- og datosynkronisering. Tonesignal. SMS-alarm ved svigt i ekstern strømforsyning. SMS-alarm, hvis Fjernstarter-stikket bliver afbrudt. Statusrapport med temperaturoplysninger, samt øvrige aktive eller inaktive kommandoer. Master Bruger kan aktivere eller deaktivere Fjernstarter-stikkets funktioner. Skift adgangskode. Nem re-set til fabriksindstillinger. Understøtter op til 5 forskellige brugere. SMS-svar efter afsendelse af SMS-kommando. 1.2 Pakkens indhold 1 x GSM Fjernstarter 1 x Skruetrækker 1 x Temperaturføler 1 x Ekstra skruer 1 x Brugervejledning 5

6 1.3 Instruktioner for brug af Fjernstarter 1. Dataport. 5. Indikator lys (Power, GSM, Output) 2. Temperaturføler port. 6. Stikkontakt 9. Temperaturføler 3. M-knappen. 7. Hovedafbryder 10. Standard 3,5 mm indgang 4. Output.. 8. SIM-kortholderen 1.4 Lysindikatorer og "BIP"-toner. Indikator Action Status POWER: Intet lys Ingen strømforsyning Grønt lys Konstant lys Strømforsyning OK GSM: Blåt lys Intet lys Ikke installeret SIM-kort, ugyldigt SIM-kort eller afbryderen (7) er i OFF position. Blinker Modtager / afsender informationer, eller søger efter GSM-netværk. Konstant lys Forbindelse til GSM-netværk OUTPUT: Konstant lys Fjernstarter-output er tændt Rødt lys Intet lys Fjernstarter-output er afbrudt BIP Toner En gang Fjernstarter-output skiftede strømforsyningstilstand. Flere gange Mistet ekstern strømforsyning. Lang lyd Vellykket forbundet med GSM-netværket, eller vellykket re-set til fabriksindstillinger. Bemærk: "BIP" advarselstoner kan aktiveres eller deaktiveres med en SMS-kommando. Der henvises til kapitel 3,9 for yderligere oplysninger. 6

7 Kapitel 2. Hurtig start 2.1 Indsæt SIM-kort og temperaturføler. Drej afbryderen til OFF position. Løsn skruen og åben SIM-kort dækslet, SIM-kortholderen kommer til syne. Skub metalskinnen til "OPEN" position og løft skinnen til lodret position. Indsæt SIM-kortet i SIM-kortholderen (kortets afskårne hjørne mod det afskårne hjørne i holderen og det gyldne kontaktområde indad). Skub metalskinnen tilbage til "CLOSE" position. Fastgør igen SIM-dækslet med skruen. Sæt temperaturføleren helt ind i I / O porten. Drej afbryderen til ON position. 2.2 Fjernstarter Tænd / sluk Tænd: 1. Sæt Fjernstarter ind i en 230V stikkontakt. Det blå lys blinker langsomt i ca 5-20 sekunder,- herefter lyser det konstant. 2. Tilslut dit elektriske apparat til Fjernstarters output. 3. Tryk på M-knappen i omkring 0,5 sekund for at tænde eller slukke for output. Sluk: 1. Drej afbryderen til "OFF" position. Det blå lys slukker. 2. Fjernstarter kan nu fungere som en almindelig stikkontakt. SMS-kommandoer og M-knappen er deaktiveret. Bemærk: 1. Hvis GSM indikatorlyset, som skal indikere at SIM-kortet fungerer normalt, ikke er konstant, er alle funktioner i Fjernstarter inaktive. 2. Check derfor omhyggeligt at GSM-signalet er tilstrækkeligt. GSM-signalstyrken kan påvirke Fjernstarter-stikkets funktioner. Derfor bør man altid sikre, at GSM Fjernstarter anvendes i et område med et tilstrækkeligt og stabilt GSMsignal. Foretag derfor en test første gang GSM Fjernstarter anvendes, ved at sende en SMS-kommando til Fjernstarter-stikket. 7

8 2.3 Tilføj et Master nummer. Bruger skal sende følgende SMS-kommando til Fjernstarter fra sin mobiltelefon (Brugers telefonnummer vil så blive til Master-nummer): Tilføj et Master nummer til Fjernstarter: #00# Welcome to use your KaminX GSM socket Your password is: Indstilling af tid og dato: Vigtigt! Hvis Fjernstarter anvendes for første gang, eller der er blevet foretaget re-set (nulstilling) til fabriksindstillinger, skal Master brugeren justere tidsindstillingen i Fjernstarter til aktuel tid og dato. Ellers vil Fjernstarter anvende tids- /datoangivelserne fra fabriksindstillingerne, som er: 00:00, 1st.Jan Master bruger sender følgende SMS-kommando for at: Indstille tid: #152#SIMkortnummer# SIMkortnummer=det ICC-nummer på 20 cifre, der er vist på det SIM-kort, der er indsat i Fjernstarteren. The socket current time is; åååå /mm/dd hh:mm. 8

9 2.5 Fjernstarter output ON / OFF Fremgangsmåder. Fremgangsmåde 1: Tryk på M-knappen i 0,5 sekunder. Fremgangsmåde 2: Master bruger sender følgende SMS-kommando til Fjernstarter for at: Tænde Fjernstarter : #01# Slukke Fjernstarter : #02# Status: ON / OFF Temp: 23 Temp control: function ON / OFF Schedule control: function ON / OFF Delay control: function OFF 2.6 Meddelelse om ændring i strømforsyningsforhold. Ændring i strømforsyning: GSM Fjernstarter vil underrette brugeren, hvis der opstår ændringer i strømforsyningsforholdene. "Bip, Bip..." toner høres, og SMS-besked vil blive sendt. Mistet strømforsyning: Hvis GSM Fjernstarter fjernes fra stikket i væggen, eller der opstår strømsvigt, vil alle funktioner på GSM Fjernstarter være deaktiveret, -også M-knappen, samt alle SMSkommandoer. GSM Fjernstarter vil underrette brugeren: "Main electricity supply lost Temp: **". Strømforsyning genoprettet:: Hvis strømforsyningen bliver genoprettet, vil der blive sendt en SMS til bruger: Main electricity supply restored, Status: ON/OFF, Temp: **" Når den eksterne strømforsyning genoprettes, vil GSM Fjernstarter også genoprette til den tidligere arbejds-status. Eksempel: Hvis Fjernstarters output var aktiveret da strømforsyningen forsvandt, vil output automatisk blive aktiveret igen når strømforsyningen til Fjernstarter genoprettes. 9

10 Kapitel 3 Avancerede indstillinger. 3.1 Definer brugere Bruger autorisation. Alle indstillinger i Fjernstarter kan indstilles eller ændres med SMS-kommandoer. Autorisation til indstilling af Fjernstarter kan opdeles i Master og Familie: Master: Kun én Master bruger har autorisation/tilladelse til at bruge alle funktioner og kommandoer og der kan KUN oprettes én Master bruger. Familie: Der kan endvidere oprettes op til fire Familie brugere. Denne gruppe brugere kan dog kun autoriseres/gives tilladelse til at bruge to kommandoer: Output ON eller OFF Om SMS-Kommandoer. Master brugerens SMS kommando format: #code#content# Familie brugernes SMS kommando format: #code#content#password# Password skal være en fire-cifret koder. Det oprindelige password er Det maksimale antal cifre der er tilladt som mobilnummer er 16. GSM Fjernstarter vil sende et statussvar tilbage til bruger, når den har modtaget SMS-kommando.. VIGTIGT! "#" symbol må IKKE udelades og der må IKKE være noget mellemreum mellem bogstaver, tal og symboler i de SMS-kommandoer der afsendes til Fjernstarter Opret en Master bruger til Fjernstarter. Beskrivelse: Hvis Fjernstarter anvendes for første gang, eller der er foretaget re-set til fabriksindstillinger, skal Master brugers nummer oprettes/genoprettes. Bruger skal sende følgende SMS-kommando til Fjernstarter fra sin mobiltelefon. (Brugers telefonnummer vil så blive til Master nummer): Tilføj et master nummer til Fjernstarter: #00# Welcome to use your KaminX GSM socket. Your password is: 1234 Hvis en bruger forsøger at tilføje endnu en Master bruger, vil Fjernstarter sende en SMS med beskeden The master user already exists.".( Ønsker man at ændre Master bruger-nummer, se pkt ) 10

11 3.1.4 Ændre Master nummer Fremgangsmåder. Fremgangsmåde 1: Master bruger sender følgende SMS-besked til Fjernstarter for at:: Ændre master brugerens nummer: #14#NyeMasterNummer# NyeMasterNummer skal være den nye Master brugers mobilnummer. Fremgangsmåde 2: Foretag re-set (nulstilling) til fabriksindstillinger på Fjernstarter, og følg anvisningerne i pkt New master number set successfully. Når dette tilbagesvar er modtaget på nyt Master nummer, vil tidligere Master nummer ikke længere have adgang til at styre Fjernstarter Opret familie numre: Op til 4 familie brugere kan oprettes til begrænset betjening af Fjernstarter. Disse brugere vil kun have autorisation/tilladelse til at betjene Fjernstarters output ON/OFF funktion med SMS-kommandoer. Master bruger sender følgende SMS-kommando til Fjernstarter for at: Tilføj et familie nummer: Tilføj flere familie numre: #06#FamilieNummer# #06#FamilieNummer1#... #FamilieNummer4# FamilieNummer skal være familie brugerens/brugernes mobilnummer/numre. #******# Family numbers set successfully Check familie numre: Der henvises til kapitel Kontrollér status Slet familie numre: Master bruger sender følgende SMS-besked til Fjernstarter for at: Slet et familie nummer: Slet flere familie numre: #113#FamilieNummer# #113#FamilieNummer1#... #FamilieNummer4# 11

12 Slet alle familie numre: #113# #******# Family number has been deleted. Forsøges det at slette et Familie nummer, som ikke er oprettet, vil Fjernstarter sende en SMS med beskeden: #******# The family number does not exist. 3.2 ON / OFF funktion af Fjernstarters output. Beskrivelse: Når Fjernstarters output er ON (det røde signal lyser konstant) kan Fjernstarter strømforsyne de elektriske apparater som tilsluttes stikket. Hvis output er OFF (rødt signal slukket) er der ingen strømforsyning fra Fjernstarters output ON / OFF med SMS Master bruger sender følgende SMS-besked til Fjernstarter for at: Tænd Fjernstarters output: #01# Sluk Fjernstarters output: #02# Famile brugerne sender følgende SMS-kommando for at: Tænd Fjernstarters output: Sluk Fjernstarters output: #01#Password# #02#Password# Password skal være en 4-cifret kode. Standard er 1234 SMS svar vil også blive sendt til Master bruger, når familie-brugere anvender disse to kommandoer. Status: ON / OFF Temp: ** Temp control: function ON / OFF Schedule control: function ON / OFF Delay control: funcktion ON / OFF ON / OFF med M-knappen Tryk på M-knappen i éet sekund. M-knappen er placeret på venstre side af Fjernstarter. OUTPUT indikatoren (rødt lys) lyser op eller slukkes for at indikere om output er i ON eller OFF tilstand. SMS svar er det samme som nævnt i pkt ON / OFF med telefonopringning. Beskrivelse: Fjernstarter kan indstilles til at output ON/OFF-funktionen kan styres med en telefonopringning. Er denne indstilling foretaget, kan Master brugeren ringe til Fjernstarteren, og når brugeren hører ringetonen, vil den automatisk skifte til ON eller 12

13 OFF. Opkaldet vil herefter automatisk blive afbrudt, hvilket indikerer at kommandoen er udført. Master bruger sender følgende SMS-besked til fjernstarteren for at: Aktivere styring af ON / OFF med telefonopringning: #18#1# Deaktivere styring af ON / OFF med telefonopringning: #18#0# Control the socket power output status by calling, activated/deactivated 3.3 Tænd/sluk med tidsforsinkelse Beskrivelse: Fjernstarteren kan indstilles til at tænde eller slukke for et tilsluttet apparat på et senere tidspunkt (tidsforsinkelse) ved hjælp af SMS-kommandoer. Der tælles ned i hele minutter. Når funktionen tænd/sluk med tidsforsinkelse anvendes, deaktiveres den forudindstillede automatiske tænd/sluk-funktion. Hvis fjernstarteren modtager en kommando om at tænde apparatet efter et vist tidsrum, og apparatet allerede er tændt, slukker det øjeblikkeligt og tænder igen efter det angivne tidsrum. Hvis apparatet er slukket, forbliver det slukket, og tænder efter det angivne tidsrum. Når fjernstarteren tænder apparatet, sendes følgende SMS: Status: ON Delay control: function OFF Masterbrugeren sender følgende sms for at: Tænde efter * minutter: #138#1#Minutes# Slukke efter * minutter: #138#0#Minutes# Forsinkelsen angives i minutter fra 0 til 720 minutter. Hvis minuttallet angives til 0, er tidsforsinkelsesfunktionen ikke aktiv, men tænd/sluk-funktionen er stadig aktiveret. Status: ON/OFF Output will switch off/on after * minutes. (Fjernstarteren tænder/slukker apparatet efter * minutter). 13

14 3.4 Automatisk tidsrumsstyring Aktivering af automatisk tidsrumsstyring Beskrivelse: Fjernstarteren kan indstilles til at tænde for apparatet og slukke for det efter et bestemt tidsrum. Hvis fjernstarterens status ændres manuelt (ved tryk på M-knappen, eller via SMS eller telefonopkald), annulleres automatisk den forudindstillede tidsrumsstyring, tidsforsinkelse eller styring efter temperatur. Tidsintervalindstillingerne er dog fortsat gemt, medmindre Fjernstarter nulstilles til fabriksindstillingerne (Re-set), eller omprogrammeres. Masterbrugeren sender følgende SMS-kommando for at: Aktivere tidsrumsindstillingen: #128#1# SMS-tilbagesvar Schedule control: function ON Ugedag: starttidspunkt/sluttidspunkt Hvis Ugedag: starttidspunkt/sluttidspunkt er angivet med 0 i sms en, betyder det, at tidsrummet ikke er blevet indstillet. (Se 3.4.2). 14

15 3.4.2 Indstilling af tænd/sluk-tidspunkter Beskrivelse: Når tænd og sluk-tidspunkterne er blevet indstillet på fjernstarteren, gemmes de i hukommelsen, indtil fjernstarteren nulstilles til fabriksindstillingerne, eller omprogrammeres. Hvis funktionen deaktiveres, fungerer tidsrumsindstillingerne ikke længere automatisk. Når funktionen igen aktiveres, gælder de tidligere tidsrumsindstillinger. Masterbrugeren sender følgende SMS for at: Indstille tidspunkterne for tænd og sluk: #129#ugedag#Starttidspunkt#Sluttidspunkt# Ugedagen angives med ét ciffer fra "0" til "8". Tal Ugedag 0 Hverdag 1 Mandag 2 Tirsdag 3 Onsdag 4 Torsdag 5 Fredag 6 Lørdag 7 Søndag 8 Mandag fredag Starttidspunktet og sluttidspunktet angives med 4 cifre (tt:mm). Starttidspunktet og sluttidspunktet skal være samme dag, og sluttidspunktet skal være senere end starttidspunktet. Fjernstarter tænder for apparatet på starttidspunktet og slukker for det på sluttidspunktet. For eksempel betyder #129#1#0000#2130# hhv. kl og kl (tt.mm) SMS-tilbagesvar Schedule control: function ON/ OFF Ugedag, starttidspunkt - sluttidspunkt 15

16 3.4.3 Deaktivering af automatisk tidsrumsstyring Masterbrugeren sender følgende SMS-kommando for at: Deaktivere den automatiske tidsrumsstyring: #128#0# Schedule control: function OFF Ugedag, starttidspunkt sluttidspunkt 3.5 Automatisk styring efter temperatur Aktivering af automatisk styring efter temperatur Beskrivelse: Den eksterne temperatursensor skal være indsat i I/O-porten. Fjernstarterens output styres automatisk af temperaturen på det sted, hvor fjernstarteren er placeret. Så længe funktionerne "tidsrumsstyring" eller "tænd/sluk med tidsforsinkelse er deaktiverede, tænder eller slukker fjernstarteren for apparatet i overensstemmelse med den indstillede ønskede temperatur. Hvis masterbrugeren aktiverer funktionen tidsrumsstyring" eller "tænd/sluk med forsinkelse", fungerer temperaturstyringsfunktionen kun, hvis der er tændt for fjernstarterens output i indstillingerne tidsrumsstyring og tænd/sluk med forsinkelse. Eksempel: Fjernstarteren bruges til at tænde for et varmeapparat, og fjernstarteren er programmeret til at tænde for det, hvis den indendørs temperatur er under 20 grader, og slukke, hvis temperaturen er over 28 grader. Hvis fjernstarteren samtidig er indstillet til at tænde kl og slukke kl , vil fjernstarteren automatisk tænde/slukke apparatet inden for dette tidsrum i overensstemmelse med temperaturindstillingerne. Masterbruger sender følgende SMS-kommando for at: Aktivere tænd/sluk automatisk efter temperatur: 159#1## Status: ON/OFF Temp control: function ON Temp: ** Function: Heating/Cooling Range: Nedre temperatur ~ Øvre temperatur 16

17 3.5.2 Indstilling af temperaturinterval for tænd/sluk Beskrivelse: Når temperaturintervallet er indstillet, gemmes det i fjernstarterens hukommelse, indtil fjernstarteren nulstilles til fabriksindstillingerne eller omprogrammeres. Masterbrugeren sender følgende SMS-kommando for at: Indstille temperaturintervallet for automatisk tænd/sluk: #159#Mode#LowTemp#HighTemp# "Mode" er valg af funktion: Mode 0: Opvarmning - Mode 1: Køling. LowTemp og HighTemp står for den nedre og øvre temperaturgrænse, der kan indstilles mellem -10 og +50 grader Celsius. Hvis den nedre temperaturgrænse er lig med den øvre temperaturgrænse, vil temperaturen være konstant. Temperaturen er angivet i Celsius. Eksempel 1: Ved varmeapparater sendes følgende kommando: #159#0#10#20#. Hvis rumtemperaturen falder til 9 grader (dvs. under den forudindstillede temperatur på 10 grader i kommandoen), tænder fjernstarteren automatisk for apparatet (ON), og hvis rumtemperaturen stiger til 21 grader (dvs. over den forudindstillede temperatur på 20 grader i kommandoen), slukker fjernstarteren automatisk for apparatet (OFF). Eksempel 2: Ved køleapparater sendes følgende kommando: #159#1#10#20# Hvis rumtemperatur stiger til 21 grader (dvs. over den forudindstillede temperatur på 20 grader i kommandoen), tænder fjernstarteren automatisk for apparatet (ON), og hvis rumtemperaturen falder til 9 grader (dvs. under den forudindstillede temperatur på 10 grader i kommandoen), slukker fjernstarteren automatisk for apparatet (OFF). Status: ON/OFF Temp control: function ON/OFF Temp: ** Mode: Heating/Cooling Range: Nedre temperatur ~ Øvre temperatur Deaktivering af automatisk styring efter temperatur Masterbruger sender følgende SMS-kommando for at: Deaktivere den automatiske styring efter temperatur: #159#0# 17

18 Status: ON/OFF Temp control: function OFF Temp: ** Mode: Heating/Cooling Range: Nedre temperatur ~ Øvre temperatur 3.6 Temperaturalarm Alarm ved over/undertemperatur Beskrivelse: Fjernstarter kan indstilles til at sende en SMS-alarm til masterbrugers mobiltelefon, hvis rumtemperaturen stiger til over, eller falder til under, et forudindstillet rumtemperaturinterval. Denne funktion er afhængig af, at temperaturføleren er isat, og at der er foretaget indstillinger. Masterbrugeren sender følgende SMS-kommando for at: Aktivere alarm ved overtemperatur: #170#1# Indstille temperaturinterval: #170#MinTemp#MaxTemp# Min. temperaturen og max. temperaturen kan indstilles til mellem -10 og +50 grader Celcius. Som standard er min. temperaturen indstillet til 20, og max. temperaturen til 30 grader Celsius. Deaktivere alarm, når temperaturgrænserne nås: #170#0# Temperature alert: function ON/OFF Min Temp. ** Max Temp. ** Alarm ved pludselig temperaturændring Beskrivelse: Der kan indstilles en værdi for en pludselig temperaturændring inden for et tidsrum. Hvis rumtemperaturen ændrer sig inden for tidsrummet, sendes der automatisk en alarm til masterbrugerens mobiltelefon. Denne funktion er afhængig af at temperaturføleren er isat, og at der er foretaget indstillinger. 18

19 Masterbrugeren sender følgende SMS-kommando for at: Aktivere alarm ved pludselig temperaturændring: #160#1# Indstille tidsrum og værdi for temperaturændring: #160#Temp#Tid# Temperaturværdien kan sættes mellem 1 og 50 Celsius. Tidsrummet kan sættes mellem 1 og 300 minutter. Standardtemperaturindstillingen er 2 grader Celsius og standardtidsrummet 1 minut. For at deaktivere alarm ved pludselig temperaturændring: #160#0# Fast temperature changing function ON/OFF (pludselig temp.ændring ON/OFF) Delta: ** Time: * minutes 3.7 SMS-besked, når Fjernstarters status ændres. Beskrivelse: Fjernstarteren sender masterbrugeren en SMS, når status for fjernstarteren ændres. Masterbrugeren kan vælge at aktivere/deaktivere denne SMS-besked. Masterbrugeren sender følgende SMS-kommando for at: Aktivere SMS-besked, når status ændres (standard): #11#1# Deaktivere SMS-besked, når status ændres: #11#0# Set no SMS notification when socket output changes (ingen SMS-besked, når fjernstarterens status ændres) Set SMS notification when socket output changes (SMS-besked, når fjernstarterens status ændres) 3.8 SMS-besked, når fjernstarterens strømforsyning ændres Beskrivelse: Fjernstarteren giver som standard masterbrugeren besked via SMS, hvis strømforsyningen ændres. For eksempel: Main electricity supply lost (strømforsyning afbrudt) Temp: ** 19

20 Eller: Main electricity supply restored (strømforsyning genoprettet) Status: ON Temp: ** Masterbrugeren kan vælge at aktivere/deaktivere denne SMS-besked. Masterbrugeren sender følgende SMS-kommando for at: Aktivere SMS-besked, hvis strømforsyning ændres (standard): #12#1# Deaktivere SMS-besked, hvis strømforsyning ændres: #12#0# SMS-tilbagesvar (No) SMS notification upon main electricity supply changing (Besked/Ikke besked, hvis strømforsyning ændres). 3.9 Tonesignal (bip) Beskrivelse Der høres et tonesignal, hvis fjernstarterens status ændres. Tonesignalet er som standard deaktiveret. Masterbrugeren kan aktivere det ved at sende en SMSkommando. Masterbrugeren sender følgende SMS-kommando for at: Aktivere tonesignal: #19#1# Deaktivere tonesignal (standard): #19#0# SMS-tilbagesvar Beep alam activated/de-activated (Tonesignal aktiveret/deaktiveret) Kontrol af status Følgende SMS-kommando sendes for at: Kontrollere fjernstarterens driftsstatus: #07# SMS-svar på status: User number: ***********, ********** Status: ON / OFF 20

21 TEMP: ** Temp control: function ON / OFF Schedule control: function ON / OFF Delay control: function ON / OFF Kontrollere fjernstarterens outputstatus: #000# SMS-svar på status: Status: ON Temp: 23. Kontrollere "Tænd/sluk med tidsforsinkelse": #138# SMS-svar på status: Status: ON/OFF Output will switch ON/OFF after ** minutes (Tænder/slukker efter ** minutter). Kontrollere "Automatisk tidsrumsstyring": #128# SMS-svar på status: Schedule control: function ON /OFF Ugedag, starttidspunkt - sluttidspunkt Kontrollere "Automatisk styring efter temperatur": #159# SMS-svar på status: Status: ON / OFF Temp control: function ON /OFF Temp: ** Mode: Heating/Cooling Range: Nedre temperatur ~ Øvre temperatur Kontrollere "Alarm ved pludselig temperaturændring": #160# SMS-svar på status: Rapid changing temperature alarm: function ON/OFF Delta: * Time: * minutes Kontrollere "Alarm ved over/undertemperatur #170# SMS-svar på status: Temperature alert: function OFF Min Temp. ** Max Temp. ** 21

22 3.11 Nulstilling (Re-set) af Fjernstarter. Beskrivelse: Denne funktion nulstiller alle programmerede indstillinger til de oprindelige indstillinger, herunder alle brugernumre, tids- og temperaturindstillinger. Hvis indstillingerne eller en funktion ikke fungerer korrekt, eller en fejlfunktion ikke kan rettes, kan man nulstille fjernstarteren til dens oprindelige indstillinger. Bemærk: Funktionen skal bruges med omtanke, da al hukommelse og alle indstillingsværdier også slettes. Fremgangsmåder: Fremgangsmåde 1: Tryk på M-knappen, der sidder på siden af fjernstarteren, i fem sekunder. Fremgangsmåde 2: Send følgende sms-kommando for at: Nulstille fjernstarteren: #08# Reset the socket to factory setting successfully (Nulstillet) A long Beep tone (if enabled) will be heard (Der høres et tonesignal, hvis dette er aktiveret) Kapitel 4 Vedligeholdelse. Hvis Fjernstarter ikke skal bruges i længere tid, skal den afbrydes på kontakten på bagsiden (OFF) eller tages ud af stikkontakten. Fjernstarteren og alt tilbehør skal holdes tørt. Må ikke opbevares eller bruges på badeværelset eller andre steder med høj luftfugtighed. Hvis der kommer vand eller anden væske ind i fjernstarteren, vil det medføre fejlfunktion. Fjernstarteren må ikke opbevares eller anvendes i rum, hvor der er meget støv. Der må ikke bruges alkohol, acetone og andre lignende opløsningsmidler til rengøring af fjernstarteren. Den skal tørres forsigtigt af med en blød, fugtet klud. Fjernstarteren må ikke forsøges åbnet, med undtagelse af det anførte. Hvis fjernstarteren ikke virker korrekt, se kapitlet Fejlfinding". Hvis problemet fortsætter, skal en autoriseret fagmand kontaktes straks. 22

23 Kapitel 5 Fejlfinding Nr. Problem Mulig årsag Løsning 1 Strømindikatoren lyser ikke. 2 GSM indikatoren lyser ikke. 3 Fjernstarteren reagerer ikke på M-knappen. 4 Alle funktioner er deaktiverede, men alle indikatorer lyser. 5 Fjernstarteren reagerer ikke på kommandoer 6 Når fjernstarteren er tændt, blinker indikatoren. Ingen strømforsyning Kan ikke finde eller identificere SIMkortet. Der er slukket på tænd/sluk-knappen (OFF). Der er ingen strøm. Der er slukket på tænd/sluk-knappen (OFF). Bruger-id er ikke aktiv SIM-kortkonto er ugyldig. Abonnement Fjernstarteren fungerer ikke korrekt Ukorrekt kommando Ingen ekstern strømforsyning Svagt/intet/eller optaget netværkssignal SIM-kortets PIN-kode er aktiv SIM-kortet er ugyldigt Kontroller ledningsforbindelser SIM-kortet er ikke installeret korrekt Deaktiver PIN-kode. Tænd på tænd/sluk-knappen (ON). Kontroller ledningsforbindelser Tænd på tænd/sluk-knappen (ON). Aktiver bruger-id Tjek din konto Deaktiver SIM-kortets PINkode Kontakt din teleoperatør Tag fjernstarteren ud af stikket og kontroller SIMkortet. Nulstil fjernstarteren. Kontroller, om kommando er indtastet korrekt. Kontroller den eksterne strømforsyning Hvis din mobiltelefon også viser, at signalet er svagt, flyttes fjernstarteren til et sted med stærkere signal eller vent. Deaktiver SIM-kortets PIN-kode Kontakt din teleoperatør 7 Masterbrugernummeret eksisterer allerede 8 Ugyldigt format. Kontroller venligst og prøv igen. 9 Ikke godkendt som bruger Der er allerede gemt en anden masterbruger i fjernstarterens hukommelse Ugyldig kommando Ukorrekte brugerindstillinger Masterbrugernummeret ændres (kap ), eller fjernstarteren nulstilles til fabriksindstillinger (kap. 3.11). Se i brugermanualen Brug masterbrugerens mobiltelefon til kommandoer om nye indstillinger. Bemærk: Hvis problemet ikke kan løses ved at følge ovenstående retningslinjer, skal du kontakte forhandleren. 23

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Stikkontakt med indbygget GSM modul

Stikkontakt med indbygget GSM modul Stikkontakt med indbygget GSM modul Varenr. 6000.0160 Vejledning Version 19.11.13 Svane Electronic ApS Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk 1 / 28 Stikkontakt med indbygget GSM modul TUTA S30 Tak fordi

Læs mere

GSM stikkontakt Brugermanual

GSM stikkontakt Brugermanual GSM stikkontakt Brugermanual Brug nogle minutter på at læse igennem brugermanualen. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem brug. Pas godt på brugermanualen til senere brug. Tak for at du købte

Læs mere

SafeHome GSM Stikkontakt

SafeHome GSM Stikkontakt DK - Brugsanvisning SafeHome GSM Stikkontakt S30 Indholdsfortegnelse 2 SafeHome GSM Stikkontakt SafeHome GSM Stikkontakt...3 Kapitel 1 Funktioner og tilbehør...6 1.1 Hovedfunktion...6 1.2 Pakken indeholder...7

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion 1. Introduktion Denne GSM kontakt styres via sms kommandoer og kan, ved hjælp at en mobiltelefon, tænde og slukke for elektriske apparater og derved

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Svane Electronic har solgt sikrings udstyr, alarmer, adgangskontrol systemer, samt CCTV siden 1983.

Svane Electronic har solgt sikrings udstyr, alarmer, adgangskontrol systemer, samt CCTV siden 1983. 1 Oktober 2014 Tillykke med valget af vores nyeste GSM udstyr Vi håber, at De i mange år vil få den fulde glæde af dette udstyr. Svane Electronic har solgt sikrings udstyr, alarmer, adgangskontrol systemer,

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20 GSM dør/port kontrol 20 Bestillings nummer: 6000.0420 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk 1 1 Funktioner Fjernstyring af automatiske

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL GSM-STYRESYSTEM TIL BILER WebControl BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse. SYSTEMBESKRIVELSER.... TERMER OG FORKORTELSER.... FUNKTIONER...4. Betjeningsfunktioner...4. Overvågningsfunktioner...4 4. OPSÆTNING...4

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA Brugermanual Manual version 1.0 Svane Electronic ApS Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk GSM fjernstyret kamera Tak for at du købte GSM kameraet. Dette kamera er et fjernstyret

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

QUICK GUIDE. Besøg hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog.

QUICK GUIDE. Besøg  hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog. QUICK GUIDE Besøg www.ctsmall.eu hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog. 1 Køb et SIM-kort (normal størrelse), og brug din telefon til at deaktivere brugen af PIN-kode. Sørg for at der er penge på

Læs mere

TK102-2 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk. Kontakt: salg@smartgps.dk

TK102-2 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk. Kontakt: salg@smartgps.dk TK102-2 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK102-2. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt.

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay BRUGER MANUAL Feb 2015 Ver. 1 1 INTRODUKTION WT-1675B-8 GSM Er en smart lille GSM kontroller med 8 digitale indgange

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Test at det virker ved at sende SMS med beskeden 1234, Status til din CTSmall modtager du IKKE en bekræftelse på SMS, så gå tilbage til punkt 1.

Test at det virker ved at sende SMS med beskeden 1234, Status til din CTSmall modtager du IKKE en bekræftelse på SMS, så gå tilbage til punkt 1. QUICK GUIDE Besøg www.ctsmall.eu hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog. 1 Køb et SIM-kort (normal størrelse), og brug din telefon til at deaktivere brugen af PIN-kode. Sørg for at der er penge på

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt 5.5.15 S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt Bestillings nummer: 60000700 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Opstart 2 Opstart tryk

Læs mere

Manual til GPS tracker til kæledyr KDL100

Manual til GPS tracker til kæledyr KDL100 Manual til GPS tracker til kæledyr KDL100 Indledning Tak for at du har købt GPS trackeren. Denne manual viser hvordan du bruger produktet korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt inden du tager

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken Alarm System AS-300 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber... 03 Alarm Panel... 04 Initialisering... 07 Systemindstilling... 07 Indstillinger... 07 Tilføj Fjernbetjening... 08 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Danfoss Link Mobile Phone Butler

Danfoss Link Mobile Phone Butler MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning varme.danfoss.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Installation... 3 3 Grænseflader... 4 4 Ledningsføring... 4 5 Sms-kommandoer... 5 6 Tekniske

Læs mere

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 For nyeste manual www.termalou.com Indholdsfortegnelse Intorduktion....... 4 Pakkens indhold......4 Enhedens design....5 Installations Diagram...5

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide Solar Sikring Tillykke med din nye Solar Plus Ajax Security Hub Velkommen til hjernen I dit nye Solar Plus alarmsystem. Security Hub ens trådløse to-vejs

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2 Hurtig start Powerline 1000 Model PL1000v2 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver dig en alternativ måde

Læs mere

NIBE AG-BU10 Manual 1

NIBE AG-BU10 Manual 1 NIBE AG-BU10 Manual 1 Hvad gør NIBE AG-BU10? NIBE AG-BU10 er en varmepumpekontroller, som man styrer med mobiltelefon. Den er kompatibel med alle større producenters varmepumper og alle mobiltelefoner

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

WT-1672A GSM trømsvigt Alarm

WT-1672A GSM trømsvigt Alarm VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1672A GSM trømsvigt Alarm Bruger MANUAL WITURA TECHNOLOGY SDN BHD WT-1672A GSM Power Outage Alarm User Manual V1.4 1 INTRODUCTION Strømsvigts alarm er en simpel enhed

Læs mere

TC06 Brugermanual 2014-07

TC06 Brugermanual 2014-07 TC06 Brugermanual 2014-07 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere