Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30"

Transkript

1 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til senere brug. Tak for at du købte KaminX GSM Fjernstarter! KaminX GSM Fjernstarter er en fjernbetjent stikkontakt med indbygget GSM-modul. Med sine intelligente løsninger for temperatur-, tid- og strømstyring, kan du altid styre apparaterne som er tilkoblet Fjernstarter, uanset hvor du befinder dig. 1

2 KaminX GSM Fjernstarter er velegnet til styring af indendørs elektriske apparater med et strømforbrug på mindre end 3000W. Sammen med den medfølgende temperaturføler, kan KaminX GSM Fjernstarter programmeres med simple SMS-kommandoer til at udføre avancerede funktioner. Alle tjenester og funktioner er afhængige af tilstrækkelig GSM signalstyrke og et gyldigt SIM-kort. GSM enheden anvender det almindelige GSM-net til kommunikation mellem sig selv og din mobiltelefon. GSM Fjernstarter er ikke egnet til industri apparater, især ikke i fugtige eller støvede lokaler. Denne brugsanvisning gælder alene for KaminX S-30 GSM Fjernstarter. 2

3 INDHOLD Sikkerhedsanvisninger... 4 Undtagelsesklausul... 4 Kapitel 1 Funktioner og tilbehør Hovedfunktioner Pakkens indhold Instruktioner for brug af Fjernstarter Lysindikator og "Bip" advarsel tone... 6 Kapitel 2 Hurtig start Indsæt SIM-kort og temperaturføler Fjernstarter Tænd / sluk Tilføj et Master nummer til Fjernstarter Indstilling af tid og dato Fjernstarter ON / OFF Meddelelse om afbrudt strømforsyning... 9 Kapitel 3 Avancerede indstillinger Definer brugere Bruger autorisation Om SMS-kommandoer Tilføj et Master nummer til Fjernstarter Ændre master nummer Opret Familie nummer/numre Check familie nummer/numre Slet familie nummer/numre Manuel ON / OFF ON / OFF via SMS ON / OFF af M knap ON / OFF ved at ringe Tænd/sluk med tidsforsinkelse Automatisk tidsrumsstyring Aktivering af automatisk tidsrumstyring Indstilling af tænd/sluk-tidspunkter Deaktivering af automatisk tidsrumsstyring Automatisk styring efter temperatur Aktivering af automatisk styring efter temperatur Indstilling af temperaturinterval for tænd/sluk Deaktivering af automatisk styring efter temperatur Temperaturalarm Alarm ved over/undertemperatur Alarm ved pludselig temperaturændring Sms-besked når fjernstarterens status ændres Sms-besked når fjernstarterens strømforsyning ændres Tonesignal (bip) Kontrol af status Nulstilling af fjernstarter Kapitel 4 Vedligeholdelse Kapitel 5 Fejlfinding...,,,,,,,,,,,,, Kapitel 6 Specifikationer Bilag: Liste over SMS-kommandoer Bilag: Liste over SMS-kommandoer 26 3

4 Før start: 1. Køb et GSM SIM-kort fra en teleoperatør eller din lokale forhandler. 2. Aktiver opkalds-id af SIM-kortet. 3. Deaktiver SIM-kortets pinkode før det monteres i GSM Fjernstarter. Kontakt evt. din teleoperatør,eller mobiltelefonproducenten for support. VIGTIGT! 4. Skift oprindelige adgangskode efter første gang i brug. Sørg for at holde adgangskode og SIM-kort nummer hemmelige. 5. Deaktiver voic på SIM-kortet Sikkerhedsanvisninger VIGTIGT! Dette Fjernstarter-stik er fremstillet til brug i hjem og kontor. For pålidelig funktion af Fjernstarter kræves et tilfredstillende GSM-signal. Check derfor altid at GSM-signalstyrken er tilstrækkelig. Strømforbruget for apparater der tilsluttes Fjernstarter må IKKE overstige 3000W / 16A. Rør ikke ved Fjernstarters stik med metalgenstande eller hænder. Fjernstarter er fremstillet til indendørs brug. Må ikke anvendes i våde, fugtige, kemisk aggressive eller støvede lokaler. Undlad at åbne kabinettet, Undgå at ryste eller tabe GSM-Fjernstarter. Denne enhed kommunikerer via trådløs signaltransmission. Hold det væk fra andet elektronisk udstyr med trådløs signaltransmission, da dette kan forårsage forstyrrelse af signaltransmissionen. GSM Fjernstarter-stikket må ikke anvendes og aktiveres i områder, markeret med skilte som: "Eksplosiv", "Kan eksplodere", "Sluk mobiltelefon", etc. Udsæt ikke Fjernstarter for brand, da det kan forårsage eksplosion. Fjernstarter-stikket må kun tilsluttes godkendte 230V stik. Brug af andre typer strømforsyninger kan beskadige enheden. Fjernstarter-stikket med tilbehør skal opbevares utilgængeligt for børn. Undtagelsesklausul 1. Vi arbejder ud fra en idé om løbende produktudvikling, og forbeholder os derfor ret til at foretage ændringer og forbedringer af de funktioner, der er beskrevet i denne brugsanvisning, uden forudgående varsel. 2. Vi påtager os intet ansvar for særlige lokale forhold. 3. Vi påtager os intet ansvar for ulovlig brug af produktet. 4. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle særlige tab forårsaget af brug af GSM- Fjernstarter-stikket. 4

5 Kapitel 1. Funktioner og tilbehør 1.1 Hovedfunktioner. Fjernstarter-stikket bruger et GSM SIM-kort til 2-vejs kommunikation. Output er fjernbetjent af SMS-kommandoer eller telefonopkald. Tænd udgang ON eller OFF manuelt på M-knappen. Input: 230V/50Hz. Output: 230V/Hz Forsinkelseskontrol. Automatisk planlægningskontrol. Ydre temperaturføler. Automatisk temperaturstyring. Modtag opdaterede temperaturaflæsninger på SMS. SMS alarm for pludselig temperaturændring, eller når den forudindstillede værdi ændres. SMS alarm ved overskridelse af de indstillede grænser for lav / høj temperatur. Automatisk tids- og datosynkronisering. Tonesignal. SMS-alarm ved svigt i ekstern strømforsyning. SMS-alarm, hvis Fjernstarter-stikket bliver afbrudt. Statusrapport med temperaturoplysninger, samt øvrige aktive eller inaktive kommandoer. Master Bruger kan aktivere eller deaktivere Fjernstarter-stikkets funktioner. Skift adgangskode. Nem re-set til fabriksindstillinger. Understøtter op til 5 forskellige brugere. SMS-svar efter afsendelse af SMS-kommando. 1.2 Pakkens indhold 1 x GSM Fjernstarter 1 x Skruetrækker 1 x Temperaturføler 1 x Ekstra skruer 1 x Brugervejledning 5

6 1.3 Instruktioner for brug af Fjernstarter 1. Dataport. 5. Indikator lys (Power, GSM, Output) 2. Temperaturføler port. 6. Stikkontakt 9. Temperaturføler 3. M-knappen. 7. Hovedafbryder 10. Standard 3,5 mm indgang 4. Output.. 8. SIM-kortholderen 1.4 Lysindikatorer og "BIP"-toner. Indikator Action Status POWER: Intet lys Ingen strømforsyning Grønt lys Konstant lys Strømforsyning OK GSM: Blåt lys Intet lys Ikke installeret SIM-kort, ugyldigt SIM-kort eller afbryderen (7) er i OFF position. Blinker Modtager / afsender informationer, eller søger efter GSM-netværk. Konstant lys Forbindelse til GSM-netværk OUTPUT: Konstant lys Fjernstarter-output er tændt Rødt lys Intet lys Fjernstarter-output er afbrudt BIP Toner En gang Fjernstarter-output skiftede strømforsyningstilstand. Flere gange Mistet ekstern strømforsyning. Lang lyd Vellykket forbundet med GSM-netværket, eller vellykket re-set til fabriksindstillinger. Bemærk: "BIP" advarselstoner kan aktiveres eller deaktiveres med en SMS-kommando. Der henvises til kapitel 3,9 for yderligere oplysninger. 6

7 Kapitel 2. Hurtig start 2.1 Indsæt SIM-kort og temperaturføler. Drej afbryderen til OFF position. Løsn skruen og åben SIM-kort dækslet, SIM-kortholderen kommer til syne. Skub metalskinnen til "OPEN" position og løft skinnen til lodret position. Indsæt SIM-kortet i SIM-kortholderen (kortets afskårne hjørne mod det afskårne hjørne i holderen og det gyldne kontaktområde indad). Skub metalskinnen tilbage til "CLOSE" position. Fastgør igen SIM-dækslet med skruen. Sæt temperaturføleren helt ind i I / O porten. Drej afbryderen til ON position. 2.2 Fjernstarter Tænd / sluk Tænd: 1. Sæt Fjernstarter ind i en 230V stikkontakt. Det blå lys blinker langsomt i ca 5-20 sekunder,- herefter lyser det konstant. 2. Tilslut dit elektriske apparat til Fjernstarters output. 3. Tryk på M-knappen i omkring 0,5 sekund for at tænde eller slukke for output. Sluk: 1. Drej afbryderen til "OFF" position. Det blå lys slukker. 2. Fjernstarter kan nu fungere som en almindelig stikkontakt. SMS-kommandoer og M-knappen er deaktiveret. Bemærk: 1. Hvis GSM indikatorlyset, som skal indikere at SIM-kortet fungerer normalt, ikke er konstant, er alle funktioner i Fjernstarter inaktive. 2. Check derfor omhyggeligt at GSM-signalet er tilstrækkeligt. GSM-signalstyrken kan påvirke Fjernstarter-stikkets funktioner. Derfor bør man altid sikre, at GSM Fjernstarter anvendes i et område med et tilstrækkeligt og stabilt GSMsignal. Foretag derfor en test første gang GSM Fjernstarter anvendes, ved at sende en SMS-kommando til Fjernstarter-stikket. 7

8 2.3 Tilføj et Master nummer. Bruger skal sende følgende SMS-kommando til Fjernstarter fra sin mobiltelefon (Brugers telefonnummer vil så blive til Master-nummer): Tilføj et Master nummer til Fjernstarter: #00# Welcome to use your KaminX GSM socket Your password is: Indstilling af tid og dato: Vigtigt! Hvis Fjernstarter anvendes for første gang, eller der er blevet foretaget re-set (nulstilling) til fabriksindstillinger, skal Master brugeren justere tidsindstillingen i Fjernstarter til aktuel tid og dato. Ellers vil Fjernstarter anvende tids- /datoangivelserne fra fabriksindstillingerne, som er: 00:00, 1st.Jan Master bruger sender følgende SMS-kommando for at: Indstille tid: #152#SIMkortnummer# SIMkortnummer=det ICC-nummer på 20 cifre, der er vist på det SIM-kort, der er indsat i Fjernstarteren. The socket current time is; åååå /mm/dd hh:mm. 8

9 2.5 Fjernstarter output ON / OFF Fremgangsmåder. Fremgangsmåde 1: Tryk på M-knappen i 0,5 sekunder. Fremgangsmåde 2: Master bruger sender følgende SMS-kommando til Fjernstarter for at: Tænde Fjernstarter : #01# Slukke Fjernstarter : #02# Status: ON / OFF Temp: 23 Temp control: function ON / OFF Schedule control: function ON / OFF Delay control: function OFF 2.6 Meddelelse om ændring i strømforsyningsforhold. Ændring i strømforsyning: GSM Fjernstarter vil underrette brugeren, hvis der opstår ændringer i strømforsyningsforholdene. "Bip, Bip..." toner høres, og SMS-besked vil blive sendt. Mistet strømforsyning: Hvis GSM Fjernstarter fjernes fra stikket i væggen, eller der opstår strømsvigt, vil alle funktioner på GSM Fjernstarter være deaktiveret, -også M-knappen, samt alle SMSkommandoer. GSM Fjernstarter vil underrette brugeren: "Main electricity supply lost Temp: **". Strømforsyning genoprettet:: Hvis strømforsyningen bliver genoprettet, vil der blive sendt en SMS til bruger: Main electricity supply restored, Status: ON/OFF, Temp: **" Når den eksterne strømforsyning genoprettes, vil GSM Fjernstarter også genoprette til den tidligere arbejds-status. Eksempel: Hvis Fjernstarters output var aktiveret da strømforsyningen forsvandt, vil output automatisk blive aktiveret igen når strømforsyningen til Fjernstarter genoprettes. 9

10 Kapitel 3 Avancerede indstillinger. 3.1 Definer brugere Bruger autorisation. Alle indstillinger i Fjernstarter kan indstilles eller ændres med SMS-kommandoer. Autorisation til indstilling af Fjernstarter kan opdeles i Master og Familie: Master: Kun én Master bruger har autorisation/tilladelse til at bruge alle funktioner og kommandoer og der kan KUN oprettes én Master bruger. Familie: Der kan endvidere oprettes op til fire Familie brugere. Denne gruppe brugere kan dog kun autoriseres/gives tilladelse til at bruge to kommandoer: Output ON eller OFF Om SMS-Kommandoer. Master brugerens SMS kommando format: #code#content# Familie brugernes SMS kommando format: #code#content#password# Password skal være en fire-cifret koder. Det oprindelige password er Det maksimale antal cifre der er tilladt som mobilnummer er 16. GSM Fjernstarter vil sende et statussvar tilbage til bruger, når den har modtaget SMS-kommando.. VIGTIGT! "#" symbol må IKKE udelades og der må IKKE være noget mellemreum mellem bogstaver, tal og symboler i de SMS-kommandoer der afsendes til Fjernstarter Opret en Master bruger til Fjernstarter. Beskrivelse: Hvis Fjernstarter anvendes for første gang, eller der er foretaget re-set til fabriksindstillinger, skal Master brugers nummer oprettes/genoprettes. Bruger skal sende følgende SMS-kommando til Fjernstarter fra sin mobiltelefon. (Brugers telefonnummer vil så blive til Master nummer): Tilføj et master nummer til Fjernstarter: #00# Welcome to use your KaminX GSM socket. Your password is: 1234 Hvis en bruger forsøger at tilføje endnu en Master bruger, vil Fjernstarter sende en SMS med beskeden The master user already exists.".( Ønsker man at ændre Master bruger-nummer, se pkt ) 10

11 3.1.4 Ændre Master nummer Fremgangsmåder. Fremgangsmåde 1: Master bruger sender følgende SMS-besked til Fjernstarter for at:: Ændre master brugerens nummer: #14#NyeMasterNummer# NyeMasterNummer skal være den nye Master brugers mobilnummer. Fremgangsmåde 2: Foretag re-set (nulstilling) til fabriksindstillinger på Fjernstarter, og følg anvisningerne i pkt New master number set successfully. Når dette tilbagesvar er modtaget på nyt Master nummer, vil tidligere Master nummer ikke længere have adgang til at styre Fjernstarter Opret familie numre: Op til 4 familie brugere kan oprettes til begrænset betjening af Fjernstarter. Disse brugere vil kun have autorisation/tilladelse til at betjene Fjernstarters output ON/OFF funktion med SMS-kommandoer. Master bruger sender følgende SMS-kommando til Fjernstarter for at: Tilføj et familie nummer: Tilføj flere familie numre: #06#FamilieNummer# #06#FamilieNummer1#... #FamilieNummer4# FamilieNummer skal være familie brugerens/brugernes mobilnummer/numre. #******# Family numbers set successfully Check familie numre: Der henvises til kapitel Kontrollér status Slet familie numre: Master bruger sender følgende SMS-besked til Fjernstarter for at: Slet et familie nummer: Slet flere familie numre: #113#FamilieNummer# #113#FamilieNummer1#... #FamilieNummer4# 11

12 Slet alle familie numre: #113# #******# Family number has been deleted. Forsøges det at slette et Familie nummer, som ikke er oprettet, vil Fjernstarter sende en SMS med beskeden: #******# The family number does not exist. 3.2 ON / OFF funktion af Fjernstarters output. Beskrivelse: Når Fjernstarters output er ON (det røde signal lyser konstant) kan Fjernstarter strømforsyne de elektriske apparater som tilsluttes stikket. Hvis output er OFF (rødt signal slukket) er der ingen strømforsyning fra Fjernstarters output ON / OFF med SMS Master bruger sender følgende SMS-besked til Fjernstarter for at: Tænd Fjernstarters output: #01# Sluk Fjernstarters output: #02# Famile brugerne sender følgende SMS-kommando for at: Tænd Fjernstarters output: Sluk Fjernstarters output: #01#Password# #02#Password# Password skal være en 4-cifret kode. Standard er 1234 SMS svar vil også blive sendt til Master bruger, når familie-brugere anvender disse to kommandoer. Status: ON / OFF Temp: ** Temp control: function ON / OFF Schedule control: function ON / OFF Delay control: funcktion ON / OFF ON / OFF med M-knappen Tryk på M-knappen i éet sekund. M-knappen er placeret på venstre side af Fjernstarter. OUTPUT indikatoren (rødt lys) lyser op eller slukkes for at indikere om output er i ON eller OFF tilstand. SMS svar er det samme som nævnt i pkt ON / OFF med telefonopringning. Beskrivelse: Fjernstarter kan indstilles til at output ON/OFF-funktionen kan styres med en telefonopringning. Er denne indstilling foretaget, kan Master brugeren ringe til Fjernstarteren, og når brugeren hører ringetonen, vil den automatisk skifte til ON eller 12

13 OFF. Opkaldet vil herefter automatisk blive afbrudt, hvilket indikerer at kommandoen er udført. Master bruger sender følgende SMS-besked til fjernstarteren for at: Aktivere styring af ON / OFF med telefonopringning: #18#1# Deaktivere styring af ON / OFF med telefonopringning: #18#0# Control the socket power output status by calling, activated/deactivated 3.3 Tænd/sluk med tidsforsinkelse Beskrivelse: Fjernstarteren kan indstilles til at tænde eller slukke for et tilsluttet apparat på et senere tidspunkt (tidsforsinkelse) ved hjælp af SMS-kommandoer. Der tælles ned i hele minutter. Når funktionen tænd/sluk med tidsforsinkelse anvendes, deaktiveres den forudindstillede automatiske tænd/sluk-funktion. Hvis fjernstarteren modtager en kommando om at tænde apparatet efter et vist tidsrum, og apparatet allerede er tændt, slukker det øjeblikkeligt og tænder igen efter det angivne tidsrum. Hvis apparatet er slukket, forbliver det slukket, og tænder efter det angivne tidsrum. Når fjernstarteren tænder apparatet, sendes følgende SMS: Status: ON Delay control: function OFF Masterbrugeren sender følgende sms for at: Tænde efter * minutter: #138#1#Minutes# Slukke efter * minutter: #138#0#Minutes# Forsinkelsen angives i minutter fra 0 til 720 minutter. Hvis minuttallet angives til 0, er tidsforsinkelsesfunktionen ikke aktiv, men tænd/sluk-funktionen er stadig aktiveret. Status: ON/OFF Output will switch off/on after * minutes. (Fjernstarteren tænder/slukker apparatet efter * minutter). 13

14 3.4 Automatisk tidsrumsstyring Aktivering af automatisk tidsrumsstyring Beskrivelse: Fjernstarteren kan indstilles til at tænde for apparatet og slukke for det efter et bestemt tidsrum. Hvis fjernstarterens status ændres manuelt (ved tryk på M-knappen, eller via SMS eller telefonopkald), annulleres automatisk den forudindstillede tidsrumsstyring, tidsforsinkelse eller styring efter temperatur. Tidsintervalindstillingerne er dog fortsat gemt, medmindre Fjernstarter nulstilles til fabriksindstillingerne (Re-set), eller omprogrammeres. Masterbrugeren sender følgende SMS-kommando for at: Aktivere tidsrumsindstillingen: #128#1# SMS-tilbagesvar Schedule control: function ON Ugedag: starttidspunkt/sluttidspunkt Hvis Ugedag: starttidspunkt/sluttidspunkt er angivet med 0 i sms en, betyder det, at tidsrummet ikke er blevet indstillet. (Se 3.4.2). 14

15 3.4.2 Indstilling af tænd/sluk-tidspunkter Beskrivelse: Når tænd og sluk-tidspunkterne er blevet indstillet på fjernstarteren, gemmes de i hukommelsen, indtil fjernstarteren nulstilles til fabriksindstillingerne, eller omprogrammeres. Hvis funktionen deaktiveres, fungerer tidsrumsindstillingerne ikke længere automatisk. Når funktionen igen aktiveres, gælder de tidligere tidsrumsindstillinger. Masterbrugeren sender følgende SMS for at: Indstille tidspunkterne for tænd og sluk: #129#ugedag#Starttidspunkt#Sluttidspunkt# Ugedagen angives med ét ciffer fra "0" til "8". Tal Ugedag 0 Hverdag 1 Mandag 2 Tirsdag 3 Onsdag 4 Torsdag 5 Fredag 6 Lørdag 7 Søndag 8 Mandag fredag Starttidspunktet og sluttidspunktet angives med 4 cifre (tt:mm). Starttidspunktet og sluttidspunktet skal være samme dag, og sluttidspunktet skal være senere end starttidspunktet. Fjernstarter tænder for apparatet på starttidspunktet og slukker for det på sluttidspunktet. For eksempel betyder #129#1#0000#2130# hhv. kl og kl (tt.mm) SMS-tilbagesvar Schedule control: function ON/ OFF Ugedag, starttidspunkt - sluttidspunkt 15

16 3.4.3 Deaktivering af automatisk tidsrumsstyring Masterbrugeren sender følgende SMS-kommando for at: Deaktivere den automatiske tidsrumsstyring: #128#0# Schedule control: function OFF Ugedag, starttidspunkt sluttidspunkt 3.5 Automatisk styring efter temperatur Aktivering af automatisk styring efter temperatur Beskrivelse: Den eksterne temperatursensor skal være indsat i I/O-porten. Fjernstarterens output styres automatisk af temperaturen på det sted, hvor fjernstarteren er placeret. Så længe funktionerne "tidsrumsstyring" eller "tænd/sluk med tidsforsinkelse er deaktiverede, tænder eller slukker fjernstarteren for apparatet i overensstemmelse med den indstillede ønskede temperatur. Hvis masterbrugeren aktiverer funktionen tidsrumsstyring" eller "tænd/sluk med forsinkelse", fungerer temperaturstyringsfunktionen kun, hvis der er tændt for fjernstarterens output i indstillingerne tidsrumsstyring og tænd/sluk med forsinkelse. Eksempel: Fjernstarteren bruges til at tænde for et varmeapparat, og fjernstarteren er programmeret til at tænde for det, hvis den indendørs temperatur er under 20 grader, og slukke, hvis temperaturen er over 28 grader. Hvis fjernstarteren samtidig er indstillet til at tænde kl og slukke kl , vil fjernstarteren automatisk tænde/slukke apparatet inden for dette tidsrum i overensstemmelse med temperaturindstillingerne. Masterbruger sender følgende SMS-kommando for at: Aktivere tænd/sluk automatisk efter temperatur: 159#1## Status: ON/OFF Temp control: function ON Temp: ** Function: Heating/Cooling Range: Nedre temperatur ~ Øvre temperatur 16

17 3.5.2 Indstilling af temperaturinterval for tænd/sluk Beskrivelse: Når temperaturintervallet er indstillet, gemmes det i fjernstarterens hukommelse, indtil fjernstarteren nulstilles til fabriksindstillingerne eller omprogrammeres. Masterbrugeren sender følgende SMS-kommando for at: Indstille temperaturintervallet for automatisk tænd/sluk: #159#Mode#LowTemp#HighTemp# "Mode" er valg af funktion: Mode 0: Opvarmning - Mode 1: Køling. LowTemp og HighTemp står for den nedre og øvre temperaturgrænse, der kan indstilles mellem -10 og +50 grader Celsius. Hvis den nedre temperaturgrænse er lig med den øvre temperaturgrænse, vil temperaturen være konstant. Temperaturen er angivet i Celsius. Eksempel 1: Ved varmeapparater sendes følgende kommando: #159#0#10#20#. Hvis rumtemperaturen falder til 9 grader (dvs. under den forudindstillede temperatur på 10 grader i kommandoen), tænder fjernstarteren automatisk for apparatet (ON), og hvis rumtemperaturen stiger til 21 grader (dvs. over den forudindstillede temperatur på 20 grader i kommandoen), slukker fjernstarteren automatisk for apparatet (OFF). Eksempel 2: Ved køleapparater sendes følgende kommando: #159#1#10#20# Hvis rumtemperatur stiger til 21 grader (dvs. over den forudindstillede temperatur på 20 grader i kommandoen), tænder fjernstarteren automatisk for apparatet (ON), og hvis rumtemperaturen falder til 9 grader (dvs. under den forudindstillede temperatur på 10 grader i kommandoen), slukker fjernstarteren automatisk for apparatet (OFF). Status: ON/OFF Temp control: function ON/OFF Temp: ** Mode: Heating/Cooling Range: Nedre temperatur ~ Øvre temperatur Deaktivering af automatisk styring efter temperatur Masterbruger sender følgende SMS-kommando for at: Deaktivere den automatiske styring efter temperatur: #159#0# 17

18 Status: ON/OFF Temp control: function OFF Temp: ** Mode: Heating/Cooling Range: Nedre temperatur ~ Øvre temperatur 3.6 Temperaturalarm Alarm ved over/undertemperatur Beskrivelse: Fjernstarter kan indstilles til at sende en SMS-alarm til masterbrugers mobiltelefon, hvis rumtemperaturen stiger til over, eller falder til under, et forudindstillet rumtemperaturinterval. Denne funktion er afhængig af, at temperaturføleren er isat, og at der er foretaget indstillinger. Masterbrugeren sender følgende SMS-kommando for at: Aktivere alarm ved overtemperatur: #170#1# Indstille temperaturinterval: #170#MinTemp#MaxTemp# Min. temperaturen og max. temperaturen kan indstilles til mellem -10 og +50 grader Celcius. Som standard er min. temperaturen indstillet til 20, og max. temperaturen til 30 grader Celsius. Deaktivere alarm, når temperaturgrænserne nås: #170#0# Temperature alert: function ON/OFF Min Temp. ** Max Temp. ** Alarm ved pludselig temperaturændring Beskrivelse: Der kan indstilles en værdi for en pludselig temperaturændring inden for et tidsrum. Hvis rumtemperaturen ændrer sig inden for tidsrummet, sendes der automatisk en alarm til masterbrugerens mobiltelefon. Denne funktion er afhængig af at temperaturføleren er isat, og at der er foretaget indstillinger. 18

19 Masterbrugeren sender følgende SMS-kommando for at: Aktivere alarm ved pludselig temperaturændring: #160#1# Indstille tidsrum og værdi for temperaturændring: #160#Temp#Tid# Temperaturværdien kan sættes mellem 1 og 50 Celsius. Tidsrummet kan sættes mellem 1 og 300 minutter. Standardtemperaturindstillingen er 2 grader Celsius og standardtidsrummet 1 minut. For at deaktivere alarm ved pludselig temperaturændring: #160#0# Fast temperature changing function ON/OFF (pludselig temp.ændring ON/OFF) Delta: ** Time: * minutes 3.7 SMS-besked, når Fjernstarters status ændres. Beskrivelse: Fjernstarteren sender masterbrugeren en SMS, når status for fjernstarteren ændres. Masterbrugeren kan vælge at aktivere/deaktivere denne SMS-besked. Masterbrugeren sender følgende SMS-kommando for at: Aktivere SMS-besked, når status ændres (standard): #11#1# Deaktivere SMS-besked, når status ændres: #11#0# Set no SMS notification when socket output changes (ingen SMS-besked, når fjernstarterens status ændres) Set SMS notification when socket output changes (SMS-besked, når fjernstarterens status ændres) 3.8 SMS-besked, når fjernstarterens strømforsyning ændres Beskrivelse: Fjernstarteren giver som standard masterbrugeren besked via SMS, hvis strømforsyningen ændres. For eksempel: Main electricity supply lost (strømforsyning afbrudt) Temp: ** 19

20 Eller: Main electricity supply restored (strømforsyning genoprettet) Status: ON Temp: ** Masterbrugeren kan vælge at aktivere/deaktivere denne SMS-besked. Masterbrugeren sender følgende SMS-kommando for at: Aktivere SMS-besked, hvis strømforsyning ændres (standard): #12#1# Deaktivere SMS-besked, hvis strømforsyning ændres: #12#0# SMS-tilbagesvar (No) SMS notification upon main electricity supply changing (Besked/Ikke besked, hvis strømforsyning ændres). 3.9 Tonesignal (bip) Beskrivelse Der høres et tonesignal, hvis fjernstarterens status ændres. Tonesignalet er som standard deaktiveret. Masterbrugeren kan aktivere det ved at sende en SMSkommando. Masterbrugeren sender følgende SMS-kommando for at: Aktivere tonesignal: #19#1# Deaktivere tonesignal (standard): #19#0# SMS-tilbagesvar Beep alam activated/de-activated (Tonesignal aktiveret/deaktiveret) Kontrol af status Følgende SMS-kommando sendes for at: Kontrollere fjernstarterens driftsstatus: #07# SMS-svar på status: User number: ***********, ********** Status: ON / OFF 20

21 TEMP: ** Temp control: function ON / OFF Schedule control: function ON / OFF Delay control: function ON / OFF Kontrollere fjernstarterens outputstatus: #000# SMS-svar på status: Status: ON Temp: 23. Kontrollere "Tænd/sluk med tidsforsinkelse": #138# SMS-svar på status: Status: ON/OFF Output will switch ON/OFF after ** minutes (Tænder/slukker efter ** minutter). Kontrollere "Automatisk tidsrumsstyring": #128# SMS-svar på status: Schedule control: function ON /OFF Ugedag, starttidspunkt - sluttidspunkt Kontrollere "Automatisk styring efter temperatur": #159# SMS-svar på status: Status: ON / OFF Temp control: function ON /OFF Temp: ** Mode: Heating/Cooling Range: Nedre temperatur ~ Øvre temperatur Kontrollere "Alarm ved pludselig temperaturændring": #160# SMS-svar på status: Rapid changing temperature alarm: function ON/OFF Delta: * Time: * minutes Kontrollere "Alarm ved over/undertemperatur #170# SMS-svar på status: Temperature alert: function OFF Min Temp. ** Max Temp. ** 21

22 3.11 Nulstilling (Re-set) af Fjernstarter. Beskrivelse: Denne funktion nulstiller alle programmerede indstillinger til de oprindelige indstillinger, herunder alle brugernumre, tids- og temperaturindstillinger. Hvis indstillingerne eller en funktion ikke fungerer korrekt, eller en fejlfunktion ikke kan rettes, kan man nulstille fjernstarteren til dens oprindelige indstillinger. Bemærk: Funktionen skal bruges med omtanke, da al hukommelse og alle indstillingsværdier også slettes. Fremgangsmåder: Fremgangsmåde 1: Tryk på M-knappen, der sidder på siden af fjernstarteren, i fem sekunder. Fremgangsmåde 2: Send følgende sms-kommando for at: Nulstille fjernstarteren: #08# Reset the socket to factory setting successfully (Nulstillet) A long Beep tone (if enabled) will be heard (Der høres et tonesignal, hvis dette er aktiveret) Kapitel 4 Vedligeholdelse. Hvis Fjernstarter ikke skal bruges i længere tid, skal den afbrydes på kontakten på bagsiden (OFF) eller tages ud af stikkontakten. Fjernstarteren og alt tilbehør skal holdes tørt. Må ikke opbevares eller bruges på badeværelset eller andre steder med høj luftfugtighed. Hvis der kommer vand eller anden væske ind i fjernstarteren, vil det medføre fejlfunktion. Fjernstarteren må ikke opbevares eller anvendes i rum, hvor der er meget støv. Der må ikke bruges alkohol, acetone og andre lignende opløsningsmidler til rengøring af fjernstarteren. Den skal tørres forsigtigt af med en blød, fugtet klud. Fjernstarteren må ikke forsøges åbnet, med undtagelse af det anførte. Hvis fjernstarteren ikke virker korrekt, se kapitlet Fejlfinding". Hvis problemet fortsætter, skal en autoriseret fagmand kontaktes straks. 22

23 Kapitel 5 Fejlfinding Nr. Problem Mulig årsag Løsning 1 Strømindikatoren lyser ikke. 2 GSM indikatoren lyser ikke. 3 Fjernstarteren reagerer ikke på M-knappen. 4 Alle funktioner er deaktiverede, men alle indikatorer lyser. 5 Fjernstarteren reagerer ikke på kommandoer 6 Når fjernstarteren er tændt, blinker indikatoren. Ingen strømforsyning Kan ikke finde eller identificere SIMkortet. Der er slukket på tænd/sluk-knappen (OFF). Der er ingen strøm. Der er slukket på tænd/sluk-knappen (OFF). Bruger-id er ikke aktiv SIM-kortkonto er ugyldig. Abonnement Fjernstarteren fungerer ikke korrekt Ukorrekt kommando Ingen ekstern strømforsyning Svagt/intet/eller optaget netværkssignal SIM-kortets PIN-kode er aktiv SIM-kortet er ugyldigt Kontroller ledningsforbindelser SIM-kortet er ikke installeret korrekt Deaktiver PIN-kode. Tænd på tænd/sluk-knappen (ON). Kontroller ledningsforbindelser Tænd på tænd/sluk-knappen (ON). Aktiver bruger-id Tjek din konto Deaktiver SIM-kortets PINkode Kontakt din teleoperatør Tag fjernstarteren ud af stikket og kontroller SIMkortet. Nulstil fjernstarteren. Kontroller, om kommando er indtastet korrekt. Kontroller den eksterne strømforsyning Hvis din mobiltelefon også viser, at signalet er svagt, flyttes fjernstarteren til et sted med stærkere signal eller vent. Deaktiver SIM-kortets PIN-kode Kontakt din teleoperatør 7 Masterbrugernummeret eksisterer allerede 8 Ugyldigt format. Kontroller venligst og prøv igen. 9 Ikke godkendt som bruger Der er allerede gemt en anden masterbruger i fjernstarterens hukommelse Ugyldig kommando Ukorrekte brugerindstillinger Masterbrugernummeret ændres (kap ), eller fjernstarteren nulstilles til fabriksindstillinger (kap. 3.11). Se i brugermanualen Brug masterbrugerens mobiltelefon til kommandoer om nye indstillinger. Bemærk: Hvis problemet ikke kan løses ved at følge ovenstående retningslinjer, skal du kontakte forhandleren. 23

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E52

Brugervejledning til Nokia E52 Brugervejledning til Nokia E52 6.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 6 Netværkstjenester 6 Om DRM (Digital Rights Management) 7 Søgning efter hjælp 9 Support 9 Hold

Læs mere

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen!

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen! Version 1.32 2010 Servicemanual Skal opbevares ved terminalen!! Før du ringer til support skal du prøve at løse dit problem, via denne servicemanual så du undgår unødige telefonopkald, mens kunderne venter..

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Polar FT7 Brugervejledning DANSK

Polar FT7 Brugervejledning DANSK Polar FT7 Brugervejledning DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT7 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT7 Træningscomputer at kende... 4 FT7-knapper og menu... 4 Start

Læs mere

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUGSANVISNING FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:* Købsdato:

Læs mere

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Læs brugervejledningen, inden du går videre Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave Brugervejledning til Nokia E72 5.1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-530 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Læs mere

Brugervejledning. ST27i/ST27a

Brugervejledning. ST27i/ST27a Brugervejledning ST27i/ST27a go Indholdsfortegnelse Xperia go Brugervejledning...6 Introduktion...7 Android hvad og hvorfor?...7 Oversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere