Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon 43 26 26 26 www.dif.dk"

Transkript

1

2 2 ÅRSBERETNING 2014 UDGIVER Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Telefon REDAKTION Steen Dahl Pedersen (ansv.) Jakob Draminsky (redaktør) Casper Hollerup Lars Hestbech Torben Lollike Jacob Bech Andersen LAYOUT Formegon ApS TRYK Formegon ApS OPLAG 700 FORSIDEN Nano-basket i Hørsholm. Foto: Lars Møller. Redaktionen afsluttet marts 2015

3 ÅRSBERETNING Forord IDRÆTTENS NYBRUD Af DIF s formand, Niels Nygaard DIF skal have nyt politisk program i Det politiske program angiver de overordnede målsætninger for DIF s arbejde frem mod 2020 og er derfor en vigtig ledetråd for DIF s bestyrelse. Arbejdet med det politiske program har stået på siden midten af Det er foregået i et tæt samspil med repræsentanter fra mange specialforbund samt eksterne ressourcepersoner, der har stillet deres viden til rådighed. Jeg vil gerne sige en stor tak for indsatsen til alle, der har bidraget til arbejdet. Vi ser i bestyrelsen meget frem til at tage hul på implementeringen af det nye politiske program. FÆLLES VISION 2014 blev året, hvor DIF s og DGI s fælles vision om en fysisk mere aktiv befolkning for alvor tog form. Samarbejdsaftaler med de første fem idrætter løb, cykling, badminton, håndboldfitness og floorball kom på plads. Det samme gjorde en tværgående samarbejdsaftale om foreningsudvikling, uddannelse og frivillighed. I begyndelsen af 2015 er en aftale omkring fælles arbejde med skolereformen kommet til. Og så er sporene lagt for næste bølge af samarbejdsprojekter med beslutningen om at nedsætte analysegrupper, som i 2015 skal afdække samarbejdsmuligheder inden for fodbold, gymnastik, tennis, fitness, triatlon og skydning. Visionen rummer et nybrud inden for dansk idræt. Det skyldes, at DIF og DGI lægger kræfterne sammen for at gøre befolkningen mere fysisk aktiv. Men også, at DIF og DGI med visionen for første gang påtager sig et medansvar for den del af idrætten i Danmark, der ligger uden for idrætsforeningerne. Vi anser fortsat foreningsidrætten som en afgørende grundpille for idrætslivet i Danmark. Foreningsidrætten betyder fællesskab, den evner at fastholde udøverne i idrætten bedre end andre organiseringsformer, og den aktiverer hundredtudsindvis af frivillige. Men samtidig anerkender vi, at der er andre måder at organisere idræt på, som også har stor samfundsmæssig værdi, da de også understøtter, at flere bliver fysisk aktive. Regeringen har med et enigt folketing i ryggen skrevet visionen ind i den politiske aftale om dansk idræt fra foråret Og Nordea-fonden og TrygFonden støtter visionen med hver 30 millioner kroner over de næste tre år. Det er stærke signaler om, at visionen peger i den helt rigtige retning. Og det er en opbakning, vi er stolte af. EN FYSISK MERE AKTIV SKOLEDAG En vigtig milepæl i 2014 var den nye skolereform, som både omfatter en opgradering af idrætsundervisningen og en generelt mere fysisk aktiv skoledag. Vi har i DIF fulgt og vil fortsat følge reformen tæt for at understøtte, at ambitionerne om at skabe en fysisk mere aktiv skole bliver realiseret. REKORD MANGE MEDALJER På eliteidrætsområdet blev 2014 et virkelig godt år. Danske udøvere svømmede, spillede og sprang sig til ikke færre end 136 EM- og VM-medaljer. Det gør 2014 til det år, hvor Danmark har vundet flest EM- og VM-medaljer nogensinde. Det er dybt imponerende, når man holder det op imod en stadig hårdere international konkurrence. Og det giver en god fornemmelse forud for European Games i Baku til sommer og OL i Rio 2016.

4 4 ÅRSBERETNING 2014 FORORD Idrættens nybrud 3 RUNDT OM SPECIALFORBUNDENE Årets buzzword: skolereformen 6 Specialforbund kigger på sig selv 8 Historisk mange danske medaljer 10 Event førte til fornem idrætspris 11 PR- og kommunikationshjælp tilbydes 12 Tilbagegang på medlemssiden 13 Udviklingsprojekterne nåede målsætningen 14 TEMA: IDRÆT I FOLKESKOLEN Bevægelse på skoleskemaet 16 I RINGENES TEGN På vej mod OL i Rio 20 Skole OL i hele landet 23 6 TEMA: VISION Fælles vision går nye veje for dansk idræt 24 INTERESSEVARETAGELSEN Vision skrevet ind i politisk aftale 26 Skal idrætten redde verden? 28 Nye politiske udspil i DIF i den internationale idrætspolitik 32 DIF frem mod år TEMA: INTEGRATION Flere nydanskere er frivillige 34 RUNDT OM DIF Ændringer på dopingområdet 36 Koordineret indsats mod matchfixing 37 Uddannelse med udvikling 38 DIF-ambassadører med forskellige roller 39 Det kan du finde på ekstranettet 40 #Kommunikation 41 Frivillighedsstrategi i forbundene 42 Mountainbikere er flinke af natur 43 Historien i gode hænder 44 DIF s idrætspriser 45 Sådan brugte DIF pengene 46 DIF s udvalg og nævn 48 DIF eksternt

5 ÅRSBERETNING

6 6 ÅRSBERETNING 2014 Rundt om specialforbundene ÅRETS BUZZWORD: SKOLEREFORMEN Var der et emne, som i den grad fik opmærksomhed i 2014, var det folkeskolereformen, som trådte i kraft i august Set med idrætsbriller var det naturligvis kravet i reformen om mere fysisk aktivitet i folkeskolen, der havde særlig interesse. Og ekstra interessant blev det, da reformen samtidig indeholdt krav om, at folkeskolerne skal åbne op for den omkringliggende verden heriblandt det lokale foreningsliv. Mange af DIF s specialforbund så hurtigt muligheden, hvis de da ikke allerede var i gang, for at tilbyde deres idrætsgrene i skoleregi, og 2014 blev således året, hvor mange skoleprojekter og samarbejdsaftaler blev lavet af specialforbundene. FODBOLD TAGER MEDANSVAR DBU og lokalunionerne ønsker ved hjælp af flere projekter - at vise, hvilken effekt fodbold har på indlæring, og hvilke positive sundhedsmæssige perspektiver fod- Volley i Skolen på Nymarkskolen i Slagelse.

7 ÅRSBERETNING bold har som idrætsgren. Med afsæt i projekterne kan DBU og lokalunionerne med fodbolden som redskab understøtte skolerne ved at udbyde emneperioder/ fagdage, enkeltstående events og kompetenceløft til skolelærerne på fodboldområdet. VOLLEYBALL PÅ SKOLENS GRØNNE OMRÅDER I samarbejde med Nordea-fonden tilbyder Dansk Volleyball Forbund 30 af forbundets volleyballklubber at være med i et unikt projekt, som har 120 skoler i fokus. De 120 skoler modtager hver seks bolde og tre net-systemer til at stille op på skolens grønne område. Det sker i et tæt samarbejde mellem klub og skole. Projektet har til formål at flytte volleyball ud på skolernes grønne områder og åbne for en helt ny idræts- og frikvartersaktivitet for tusindvis af elever. Skoler kan ikke selv melde sig til at være en del af Volley i Skolen. Det er den lokale volleyballklub, der kontakter skolen for at spørge, om den vil være med. RUGBY LÆRER SKOLEBØRN OM RESPEKT Rugbyunionen har i samarbejde med Nordea-fonden søsat et projekt, der skal lære skolebørn respekt, disciplin og fairplay gennem kontaktsport. Skoler, der er interesseret i projektet, kan se frem til fire besøg fra en af de skolekonsulenter, som Dansk Rugby Union har uddannet. Her introduceres elever og lærere til det over 100 år gamle spil, hvor traditioner spiller en stor rolle. Når en spiller skiftes ud, klapper både med- og modspillere, mens spilleren forlader banen, og efter kampen stiller spillerne sig i to rækker over for hinanden og løber på skift i mellem de to rækker, mens alle andre klapper. Syv rugbyklubber fordelt over hele landet har uddannet skolekonsulenter og er med i projektet. Rulleskøjteunionen tilbyder forløb til skoler og institutioner inklusiv leje af udstyr og trænere. Et forløb med skoleelever går typisk over tre til fem uger, hvor unionen indgår en aftale med skolen eller institutionen om planlægning af undervisning af idrætslærere og pædagoger. Skolen står selv for afvikling af aktiviteterne, mens rulleskøjteforbundet formidler kontakten til nærtliggende klubber. DANMARKS STÆRKESTE SKOLEROER Dansk Forening for Rosport har to tilbud til folkeskoler. Det ene er et læringstilbud for udskolingen bestående af både teoretisk og praktisk undervisning i roning. Tilbuddet omfatter undervisningsmateriale i fire til seks lektioner. Det andet koncept er Danmarks Stærkeste Klasse, som er en skoleroningskonkurrence for klasse. Danmarks Stærkeste Klasse består af to aktiviteter: Klassen ror 4000 meter i én romaskine - i klubben eller på skolen - i en idrætstime med hjælp fra en instruktør fra den lokale roklub. Alle fra klassen skal ro mindst én gang. De bedste hold udtages til en landsfinale. Klassen tilbydes en sjov og sikker oplevelse på vandet i roklubben i de nye EDON-både under hensyntagen til mulighederne i det lokale ro-farvand samt vejrforholdene på dagen. ORIENTERING I SKOLEN Orientering i skolen skal inspirere idrætslærere i folkeskolen. Derfor har forbundet samlet et antal øvelser og aktiviteter, som lærere kan anvende i undervisningen. Øvelserne og aktiviteterne findes på og indeholder også muligheder i andre fag end idræt. Der tages udgangspunkt i skolens egne faciliteter. Det kan være en hal, skolens udeområde eller en nærliggende skov/park. BLIV KLOGERE PÅ BORDTENNIS Bordtennisforbundet har udgivet materialet Bordtennis i Folkeskolen. Hæftet er målrettet undervisere, der ønsker inspiration til, hvordan der kan undervises i bordtennis i forbindelse med idrætsundervisningen i folkeskolen. RULLESKØJTELØB UDVIKLER BALANCEN Rulleskøjteløb er en velegnet sport for skoleklasser og institutioner. Børn og unge udfordrer og udvikler deres koordination, balance og kondi og har det sjovt med rulleskøjteforløb. Bordtennis i Folkeskolen indeholder en kort gennemgang, så eleverne får de bedste forudsætninger for at udvikle sig teknisk og samtidig har det sjovt med bordtennis.

8 8 ÅRSBERETNING 2014 Rundt om specialforbundene SPECIALFORBUND KIGGER PÅ SIG SELV DIF s analyseafdeling kiggede i det forgangne år nærmere på fire specifikke forbund, Dansk Ride Forbund, Badminton Danmark, Dansk Boldspil-Union og Dansk Håndbold Forbund, der alle fik udarbejdet forbundsanalyser. Rapporterne skal danne grundlag for nye initiativer i forbundene eksempelvis med henblik på at vende en negativ medlemsudvikling. Og med i rapporterne var også bud på fremtidige strategier. Alle fire forbund har fået udarbejdet et specialforbundsnotat, som laves på baggrund af eksisterende og tilgængeligt talmateriale som eksempelvis medlemstal. Dansk Ride Forbund og Badminton Danmark har derudover fået udarbejdet en rapport på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som har været med til at belyse specifikke problemstillinger eller give svar på udvalgte spørgsmål. FORMALISERET SAMARBEJDE Rapporterne er kommet i stand på initiativ fra forbundene. Det er en forudsætning for at få lavet en rapport, at rapporten skal bruges aktivt i forbundenes fremtidige arbejde og strategier. Derfor er der både en administrativ medarbejder og et bestyrelsesmedlem med i styregrupperne for analyseprojekterne. Der skal udarbejdes en projektbeskrivelse, som DIF og specialforbundet skal være enige om. Der kræves med andre ord en stor indsats af forbundet, hvis det skal indgå i et formaliseret samarbejde med DIF s analyseafdeling. Rapporterne har dannet baggrund for nye tiltag i de fire forbund. Eksempelvis har Dansk Ride Forbund udarbejdet sin nye strategi Ambition 2020 blandt andet på baggrund af rapporten Rideklubber i Danmark. Analytikerne fra DIF s analyseafdeling har derudover - ofte i forbindelse med udgivelsen af rapporterne - holdt oplæg på forbundenes repræsentantskabsmøder og for deres lokalunioner og bestyrelser. Badmintonsportens medlemspotentialer Rapporten lodder stemningen via en spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra 254 badmintonklubbers formænd. 84 procent af formændene svarer, at de tror på, at den negative medlemsudvikling kan vendes ved at gøre en ekstra indsats. Rapporten anbefaler klubberne at satse på gruppen af voksne motionister.

9 Fodbold i Danmark Rapporten beskriver de udfordringer og muligheder, som dansk fodbold står over for. Den giver desuden et bud på DBU s rolle i et stigende kommercielt fodboldmarked og peger på, at DBU skal udvikle sig for at tilfredsstille behovene hos især den voksne befolkningsgruppe mellem 25 og 59 år. Håndbold i Danmark Redegørelsen ser nærmere på medlemsudviklingen i DHF, som i 2017 for første gang siden 1970 risikerer at have under medlemmer. Rapporten beskriver også demografiens udvikling og dens betydning for håndboldsporten. Desuden peger rapporten på, at de konkrete initiativer, som DHF arbejder med for at vende medlemsudviklingen - Knæk kurven, Håndboldfitness og børnekonceptet Trille og Trolle i Underskoven - rent faktisk virker. Dansk Sportsdanserforbund og Dansk Sejlunion er de næste forbund, der skal have udarbejdet rapporter af DIF. DIF SOM SPARRINGSPARTNER Ud over de store forbundsanalyser, så deltager DIF s analyseafdeling som sparringspartner i en række andre analyseprojekter både blandt specialforbundene og eksterne samarbejdspartnere. Der er blandt andet mulighed for at få gennemført mindre krævende undersøgelser i samarbejde med DIF, hvor forbundene selv står for analyse- og skrivearbejdet. VISION Analysearbejdet i DIF er gennem de seneste år blevet styrket på baggrund af et ønske om at få adgang til mere konkret viden om udviklingstendenserne i dansk idræt. Analyseafdelingens arbejde har været et vigtigt element i DIF s udviklingsprojekter, og fremadrettet vil DIF s analyseresultater indgå i arbejdet med at indfri målsætningerne i Vision Rideklubber i Danmark Rapporten består af en spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra 219 rideklubber. Den kortlægger udfordringerne med Lov om hold af heste og ser nærmere på emner som frivillighed, uddannelse og medlemstal. Undersøgelsen viser, at 39 procent af klubberne i dag overholder de krav, som bliver indfaset senest i Men også at 21 procent af de klubber, som ikke lever op til alle kravene, ikke har konkrete planer om at bygge om.

10 10 ÅRSBERETNING 2014 Rundt om specialforbundene HISTORISK MANGE DANSKE MEDALJER Carsten Hansen, Frederik Øhrgaard og Thomas Larsen vandt VM-guld i bowling i Abu Dhabi. Danske atleter vandt 136 EM- og VM-medaljer i Det er det højeste antal vundne danske EM- og VM-medaljer nogensinde på et år. SVØMMERNE TOG FOR SIG AF RETTERNE De danske håndboldherrer fortsatte medaljehøsten og vandt en EM-sølvmedalje på hjemmebane, og badmintonspillerne hev både individuelle- og holdmedaljer til sig ved EM og VM. Svømmerne ryddede nærmest bordet ved EM i Berlin, hvor seks af de ni vundne danske medaljer var af guld, også ved VM på kortbane præsterede svømmepigerne på topniveau og satte blandt andet verdensrekord, da de tog guldet i holdkappen på 4 x 50 meter medley. Uden for mediernes rampelys har Danmark også skabt bemærkelsesværdige resultater. Bowling sejrede med guld ved både EM og VM, kajak vandt guld ved VM, og danserne i de latinamerikanske danse blev både europa- og verdensmestre. Det er tre gode eksempler, som vidner om mangfoldigheden i de vundne EM- og VM-medaljer. STOR MANGFOLDIGHED De 136 EM- og VM-medaljer blev vundet i 26 specialforbund, og sammenlignes medaljehøsten med 2010, som har samme turnus i internationale mesterskaber, så vandt Danmark 13 medaljer flere i WOZZY, MAGNUSSEN OG BJØRN Danmark har også markeret sig med flere flotte præstationer ved andre internationale events. I en evaluering af sportsåret 2014 huskes Caroline Wozniackis finaleplads i US Open, Kevin Magnussens sæde hos Formel 1-teamet McLaren og Thomas Bjørns plads på Ryder Cup-holdet, hvor Europa vandt trofæet ved at besejre USA. Det er flotte markeringer af dansk idræt i sportsgrene med global eksponering. Se DIF s samlede medaljestatistik på

11 ÅRSBERETNING Rundt om specialforbundene EVENT FØRTE TIL FORNEM IDRÆTSPRIS Da Dansk Atletik Forbund i foråret 2014 fyldte Københavns gader med motions- og eliteløbere gav det genlyd ikke kun i Danmark. Også internationalt spærrede idrætsorganisationerne øjnene op. Sådan havde man aldrig set et VM i halvmaraton afviklet før. Det var nemlig første gang, at VM i halvmaraton blev afviklet samtidig med et gigantisk motionsløb. Billetterne var sat til salg et år før, og arrangørerne kunne melde udsolgt med det samme. Det store arrangement gjorde så stort indtryk, at Dansk Atletik Forbund fik Kulturministeriets Idrætspris. Begrundelsen var, at VM i halvmaraton var en nyskabende begivenhed, som aktiverede danskerne og skabte international omtale af Danmark. Atletikforbundet var indstillet til prisen af DIF. VM i halvmaraton i tal: tilmeldte løbere fra 76 nationer fuldførende løbere tilskuere frivillige 20 danske klubber havde lavet VM-fortræning De 20 klubber fik nye medlemmer ET SLAG FOR DANSK GOLF OG BADMINTON Sport Event Denmark spiller en hovedrolle under alle store internationale idrætsbegivenheder på dansk grund og havde også mere end en finger med i spillet under afviklingen af to andre store idrætsbegivenheder i 2014: Made in Denmark (golf) og VM i badminton. Mens Danmark tre gange før har været vært for VM i badminton, var golfturneringen på den europæiske tour Danmarks debut. Made in Denmark er foreløbig sikret for endnu to år og har et samlet budget på omkring 110 millioner kroner. Penge som rejses i samarbejde mellem sponsorer og nationale, regionale samt kommunale instanser, herunder også Sport Event Denmark og Dansk Golf Union. Made in Denmark, der blev afviklet i Himmerland Golf og Spa Resort, tiltrak knap tilskuere. VM i badminton blev afviklet i Ballerup Super Arena og havde besøg af tilskuere. Foruden Badminton Danmark og Sport Event Denmark stod også Københavns Kommune og Ballerup Kommune bag arrangementet løbere deltog i VM i halvmaraton i Københavns gader. DANMARK RYKKER FREM På den internationale eventscene rykkede Danmark igen frem i I Sportcals Global Sports Nations Index 2014 som er superligaen for sporteventnationer sidder Danmark nu på en imponerende 15. plads. Rusland, Canada, Storbritannien, Kina og USA ligger uforandret i top fem. Målt i forhold til indbyggertal ligger Danmark nummer to efter Qatar.

12 AF BERIT HJORT BEK UGE AUGUST 2014 Af Anne Funch udholdenhed. overarmene. Ekstra Bladet Finansbureauet Den Korte Avis manøvrere. pr. flaske v. 12 fl. Fritidskajak Havkajak på dækket. Turkajak stabilitet. C M Y CM MY CY CMY K DTaF-LOGO.pdf 10/01/06 9:12:32 12 ÅRSBERETNING 2014 Rundt om specialforbundene PR- OG KOMMUNIKATIONS- HJÆLP TILBYDES I 2014 fik specialforbundene adgang til deres eget PR- og kommunikationsbureau, ForbundsPR, der er Idrættens Medieudvalgs seneste tilbud til specialforbundene. ForbundsPR består af kommunikationskonsulent, Berit Bek, der løbende kan hyres af forbundene til at rådgive om eller løse kommunikationsopgaver mod en beskeden egenbetaling. 14 FORBUND Efter et års tid med ForbundsPR er status, at 14 specialforbund har gjort brug af Berit Beks PR- og kommunikationskompetencer og nogle forbund har benyttet bureauet ved flere lejligheder. Som eksempler på løste kommunikationsopgaver kan nævnes, at taekwondoforbundet har fået lavet en kommunikationsstrategi, tennisforbundet har fået skrevet journalistiske artikler til deres medlemsblad, og kanoog kajakforbundet har fået medieomtale af deres Tour de Gudenå Maraton. NETVÆRK Foruden rådgivning og konkret opgaveløsning, så har ForbundsPR igangsat to netværk med kommunikationsfolk fra DIF-idrætten. Den oprindelige tanke var ét netværk, men populariteten gjorde, at 44 interesserede kommunikationsfolk måtte splittes i to netværk. Dagsordenen på netværksmøderne har indtil videre lydt på temaer som Sociale medier, Hjemmesider, Kommunikationsstrategi mv. STOR TILFREDSHED I slutningen af 2014 blev der lavet en tilfredshedsundersøgelse af ForbundsPR blandt specialforbundene. Og alt tyder på, at medieudvalget har ramt plet med det nye initiativ. 18 ud af 18 respondenter var enten meget tilfredse eller tilfredse med ForbundsPR. Desuden vil 94 procent af forbundene anbefale ForbundsPR til andre specialforbund. Specialforbund, der ønsker at benytte sig af ForbundsPR, kan henvende sig på On-Sport forbundenes web-tv On-Sport er et andet tilbud til forbundene fra idrættens Medieudvalg. I 2014 var sociale medier et nyttigt værktøj for afsætningen af On-Sports historier. Omkring juletid lavede On-Sports videojournalister en julekalender, der alene via Facebook blev vist over gange. On-Sport-facts fra 2014: Antal visninger: Antal afsatte historier til TV: UGE AUGUST sport & fritid I SAMARBEJDE MED GØR SOM DTDT GOLF GIVER STYR PÅ FØLELSERNE FÅ STYRKET DINE NETVÆRKS- OG KOMMUNIKATIONSKOMPETENCER Idrættens Medieudvalg inviterer dig til kommunikationsseminar med overnatning d april på Gentofte Hotel. På seminaret sætter vi sammen fokus på to temaer PROGRAM FORBUNDENES UDFORDRINGER OG SUCCESSER & SOCIALE MEDIER FRA DANMARK HAR TALENT Karen Fredsgaard har lært sig selv bedre point, er det derfor muligt at at kende ved at kontrollere golfbolde og andre er ikke afhængige af en vinde over en spiller med et bedre handicap end en selv. Det sker, hvis man selv lever op til sit bed- DAG 1: SPECIALFORBUNDENES KOMMUNIKATIONSUDFORDRINGER OG -SUCCESSER Onsdag d. 23. april: : Let morgenmad : Inspirationsoplæg om netværk v/berit Hjort Bek : Pause KARENS GODE RÅD»Før en træningsdagbog, hvor : Kort introduktion til forbundenes nye PR-bureau ForbundsPR : Specialforbundenes kommunikationsudfordringer og -succeser (Heat #1) og køller. I dag er hun et af sportens største talenter. for at kunne træne,«siger Karen Fredgaard, og fortsætter:»når man bruger meget tid på golfbanen og arbejder med sine slag, får man en masse frisk luft i al slags vejr, men man lærer også ste spil, men modstanderen ikke gør,«forklarer Karen. Handicap-systemet gør det også muligt for Karen at konkurrere med de bedste drenge på hendes alder : Frokost + tjek ind på værelser : Specialforbundenes kommunikationsudfordringer og -succeser (Heat #2) : Opsamling på specialforbundenes kommunikationsudfordringer og -succeser : Pause du løbende noterer dine mål for træningen og efterfølgende evaluerer på dine fysiske og mentale resultater. Det er et værktøj, der fungerer godt for mig og gør, at jeg udvikler mig : En journalists brug af sociale medier som nyhedsgenerator v/journalist fra landsdækkende medie : Social aktivitet (medbring sportstøj) : Middag sig selv rigtig godt at kende. For eksempel lærer man også at styre»jeg træner rigtig meget sammen med drengene. Det er fedt, ??.??: Hygge, netværk og socialt samvær DAG 2: SOCIALE MEDIER hurtigere som golfspiller.«sit temperament og blive mere for jeg får både mere styrke og KORT OM KAREN VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift Karen Fredgaards mor og far har spillet golf altid, så det var naturligt for både Karen og hendes storebror at prøve kræfter med den lille hvide bold på den lokale golfbane. Som 10-årig blev Karen udvalgt til Asserbo Golf Club-Junior Akademi, som er et akademi for klubbens mest talentfulde spillere. Undervisningen består af teknisk og fysisk træning, samt træning i, hvordan man styrer tanker og følelser alt sammen udviklet af Dansk Golf Union (DGU) og Team Danmark og tilpasset den enkelt spiller.»golf er en individuel sport. Man er ikke afhængig af et hold, AF BERIT HJORT BEK Emma Nørholm Koch på 11 år og Simone Lindhardt Carlsen på 12 år går til skydning. Og de ret gode til det. De to piger er både veninder og konkurrenter. Deres dyster ender altid tæt, men senest var det Simone, der trak det længste strå til det officielle Danmarks Mesterfelskydning i foråret: Simone fik og Emma fik en selvstændig. Det har golfen i hvert fald givet mig.«lige så god som drengene I golf spiller man nemlig med noget, der hedder handicap. Handicap er et system, hvor spillerne inddeles efter, hvor gode de er. Jo mindre handicap, jo bedre er man. Ens handicap fortæller, hvor mange slag man forventes at gennemføre banen på.»da man i golf kan spille om mere selvtillid, og de betragter mig faktisk som en ligeværdig spiller,«siger hun, og fortsætter:»golf en af de få sportsgrene, hvor drenge og piger sagtens kan spille mod hinanden på samme bane, til trods for at drengene ofte er fysisk stærkere end pigerne.«fremtidsdrømmen»efter sommerferien tager jeg 9. klasse på golflinjen på en idrætsefterskole i Jylland, hvor jeg skal gå i klasse med en af mine gode veninder, som jeg mødte på en af DGU s sommer-camps for piger på otte-14 år,«siger Karen Fredgaard. Når man spørger Karen, hvad hendes største drøm for fremtiden er, svarer hun:»jeg vil gerne være en af de bedste golfspillere i verden og få mulighed for at spille på alle de store baner rundt om i verden.«navn: Karen Fredgaard Fødselsdag: 31. oktober 1999 Klub: Asserbo Golf Club Handicap: 4,2 Ranglisteplacering for U22: #16 Favoritslag: Drive, som er det længste slag, man slår i golf Træningsmængde: Træner hver dag timer om ugen Trænere: Kristian Ravn og Lena Nielsen Prøv at spille 12 UGE JULI sport & fritid SKYDNING ER IKKE FOR TØSEDRENGE MEN FOR SEJE TØSER OG DRENGE!? DET... HEY, HVAD BETYDER Hvorfor vælger to piger på 11 og 12 år at gå til riffelskydning? Mød Emma Nørholm Koch og Simone rdt Carlsen, der n tur UGE JULI 2014 Skydning Hvor meget træner Emma og Simone? To gange x tre timer om ugen, og ofte er der stævne i weekenderne. Hvad går skydning ud på? Skydning går ud på at ramme midten af en skydeskive med sine skud på en afstand ml. 10 meter og op til 300 meter og derved opnå flest mulige points. Hvor kan man gå til skydning? Der er 450 skytteforeninger i Danmark under Dansk Skytte Union, hvor man kan gå til pistolskydning, riffelskydning eller flugtskydning. Man kan læse mere om skydning som sportsgren eller kontakte Dansk Skytte Union for at finde den nærmeste skytteforening på Er det farligt at gå til skydning? Gratis forløb med instruktør Nemt og intenst forløb Sjovt og socialt Fokus på samarbejde Træner kaste-, gribe- og slå-færdigheder Når det passer jer Det er ikke farligt at gå til skydning. Alle skytter modtager grundig vejledning i våbenhåndtering, og der bliver kun dyrket skydning på de dertil indrettede baner i klubberne og altid under opsyn. med 12-årige Mikkel Bülow DM-guldmedalje ramme midten af skiven på enten 10, 15 eller»riffelskydning foregår med en virkelig riffel, for hold på hjemmebane. Simone Lindhardt 50 meters afstand. Det er dejligt at rense hovedet for tanker og lukke alt andet ude, og det er mens man ligger ned og skyder på 50 meter, og man står op og skyder på 10 og 15 meter, Carlsen fortæller:»vi træner sammen med en anden pige også nødvendigt, for ellers rammer man ikke,«og her handler det altså om at ramme skiven og seks-syv drenge på vores egen alder. Det siger Emma Nørholm Koch. ikke fantasifigurer,«siger Emma Nørholm Koch. fællesskab, der er blandt skytterne i klubben, betyder rigtig meget for os.vi er gode til at bakke hinanden op og Når Emma og Simone fortæller vennerne i»jeg har ind i mellem inviteret et par skeptiske hjælpe hinanden. Vi taler om, hvordan vi oplever banerne og giver hinanden gode råd,«siger medaljer, synes kammeraterne, at det er sejt. kræfter med riffelskydning,«siger Simone skolen, at de går til skydning og vinder DM- klassekammerater en tur i klubben for at prøve Emma Nørholm Koch. Men pigerne er også flere gange blevet spurgt, Lindhardt Carlsen. om det virkelig kan være så svært at gå til»og svaret har hver gang været: Det er skydning. faktisk meget sværere at ramme, end man lige brødre går til skydning, og Sil skydning. Men spille Counter-Strike på computeren, så ved er ikke for tøsedrenge men for seje tøser og»hvis man tror, at skydning er ligesom at skulle tro! Derfor siger jeg til dem: Skydning man ikke, hvad skydning er,«siger Simone drenge!«rlsen. Hvorfor skydning? Piger ligger i Nykøbing Falster Skytteforening og skyder mod målskiven. Den står 50 meter væk. Hvor svært kan det være? N Skydning er for de seje Torsdag d. 24. april: : Morgenmad : Hvad er de seneste trends på sociale medier? v/ Andreas Klinke Johannsen : Hvilke sociale platforme dur til hvad? v/ Andreas Klinke Johannsen : Pause : Indblik i TeamDanmarks brug af Facebook : Indblik i DHF s brug af Facebook : Frokost + tjek ud af værelser : Indblik i DBU s brug af Twitter : Pause : Hvordan udarbejder forbundet en social mediestrategi? v/ Andreas Klinke Johannsen : Evaluering Tak for i dag FAKTA: Hvornår: april 2014 Hvor: Gentofte Hotel, Gentoftegade 29, 2820 Gentofte Tilmelding: Malene Vestergren Henriksen, senest 1. april 2014 KRAV FOR DELTAGELSE: Du deltager på hele seminaret og ikke kun til udvalgte temaer Maks. tre personer fra hvert forbund Pris: 500 kr. (Idrættens Medieudvalg betaler størstedelen af omkostningerne) HVOR KAN MAN GÅ TIL GOLF? Der er 187 golfklubber i Danmark under Dansk Golf Union (DGU). Man kan læse mere om golf som sportsgren og finde den nærmeste golfklub på Man kan også kontakte DGU på En maraton i kajak Med start i Silkeborg og mål i Randers. Tidligere er løbet foregået over flere dage med en etape hver dag, men den nye maratondistance bliver ifølge arrangørerne en tur år over 400 danskere i dag skruer sig ned i deres kajak, er det ikke med rigeligt af fysiske udfordringer undervejs og med mange tilmeldte, der også kom- kun for at nyde naturen og få rørt mer fra Sjælland. Maraton-kajak er det sidste nye hit i rækken af discipliner, der gerne vil være en del ling af medlemmer fra til mere end»de seneste ti år har vi haft en fordob- af det populære ekstremsport-univers. Også ,«siger formand for Dansk Kano og selv om begrebet ekstremsport efterhånden dækker over andet, end det oprindeligt Derudover vurderer forbundet, at mindst Kajak Forbund, Ole Tikjøb. gjorde: En risikobetonet disciplin, som stiller store krav til deltagernes mod, styrke og i privatorganiserede grupper danskere ror i kajak, enten alene eller»ekstremsporten herhjemme er eksploderet de senere år. Folk vil gerne udfordres Den stigende interesse med ironman og maratonløb som nogle af de mest populære fysisk inden for mange forskellige discipliner. Derfor har vi set et potentiale i også at har fået Dansk Kano og Kajak Forbund til i samarbejde med en række andre aktører kunne tilbyde et stigende antal kajak-roere at realisere det, forbundet kalder for en en mulighed for prøve sig selv af i et ekstremløb,«siger Ole Tikjøb.»endags-maraton i kajak«. Selv om der ikke er tale om den traditionelle distance på 42,2 At kajak-roning er blevet så populært, kilometer som ved løb. skyldes især havkajakken, som er let at Det bliver 73 kilometer, som udøverne skal tilbagelægge op ad Gudenåen i Østjylland i»tour de Gudenå«, der for første gang ger, end at man er i stand til at svømme,»den kræver ingen andre forudsætnin- afvikles som en en-dags maratonroning. hvis man falder i vandet,«siger Ole Tikjøb. I mål på en tidligere udgave af Tour de Gudenå. Foto: Lars Rasborg Ekstremsport. Det er ikke 42,2 kilometer, men 73 kilometer op ad Gudenåen i en kajak. Danskerne er så vilde med at ro i kajak, at de gerne vil udfordres. 94 POINT Robert Parker Spar 70,- NU > fakta KenD DIn KajaK Vidunderlig Rioja - Spar 41% 94 point og 3 x 6 stjerner Remelluri Rioja Reserva 2007 kap- og turkajakker, og det er en af årer en ret stabil, havkajak-lignende kajak, sagerne til havkajakkens store popularitet. men da den ofte er uden vandtætte skotrum i begge ender, bør den kun betegnes fritidskajak. dækker over en bred vifte af kajakker: Bruges kun, hvor det er let at bunde. Fra smalle, hurtige typer til mere brede og For folk, som bare vil have en nem, stabil begyndervenlige kajakker. Alt efter model kajak til små ture tæt på land. bruges en turkajak til korte, hurtige motionsture eller til dagture i roligere tempo. En turkajak har en slank stævn, men bredere er beregnet til brug på havet. Derfor er agterskib end kapkajakker, samt en lidt den udstyret med mindst to vandtætte fladere bund omkring midten, hvilket giver skot-rum, dæksliner og liner til at stuve grej Havkajakken har en del spring (bananform), der giver en god form i bølger. Den har også Kilde: DGI-instruktør i kajak, en flad bund, som gør den mere stabil end Michael Sørensen, ifølge vorespuls.dk Vinen er sammensat af druerne Tempranillo (90%), Garnacha og Graciano. Lagringen finder sted på amerikanske og franske fade i 17 måneder. Duften har masser af sort frugt og et strejf af vanilje fra fadlagringen. Smagen er raffineret og velafbalanceret med moden bærfrugt og perfekt modne tanniner, som gør helhedsindtrykket harmonisk. Eftersmagen er meget lang og rummer mineralske undertoner. Bestil på berlingskeshop.dk/remelluri Gælder til og med 14/ eller så længe lager haves. LØRDAG 13. SEPTEMBER SEKTION. BERLINGSKE. FRI. 03 DYRK TAEKWONDO FIND DIN NÆRMESTE KLUB PÅ TAEKWONDO.DK

Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen

Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen Frontløbere idrætsprojekter med unge anno 2009 Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen Udgivet af Danmarks Idræts-Forbund, september 2009 Redaktion Helle Carlsen og Johannes Madsen, Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

DE FRIVILLIGES FORENINGERS PENGEKILDE TØRRER UD

DE FRIVILLIGES FORENINGERS PENGEKILDE TØRRER UD ANALYSE FAKTA HOLDNING IDRÆTSP OLITISK NYHEDSBREV FRA DANMARKS IDRÆTSFORBUND DE FRIVILLIGES FORENINGERS PENGEKILDE TØRRER UD Danskerne svigter Lotto-spillet. Det betyder stærkt faldende indtægter til de

Læs mere

Af Gitte Minor, koordinator

Af Gitte Minor, koordinator SPORT STUDY SYDFYN no. 11 oktober Nyhedsbrev Sport & Uddannelse Indhold: Gitte Minor udpeget til DIF s udviklingsudvalg 2 En royal hjertesag 3 De første skridt for folkesundheden 4 Sport Study Sydfyn på

Læs mere

Time Out. I dette nummer kan du læse om: Talent 2016. Idrætsfagets historie. Kenneth Hansen, Haderslev Idrætsakademi, Idrætsklasserne og meget mere...

Time Out. I dette nummer kan du læse om: Talent 2016. Idrætsfagets historie. Kenneth Hansen, Haderslev Idrætsakademi, Idrætsklasserne og meget mere... Time Out I dette nummer kan du læse om: Talent 2016 Idrætsfagets historie Kenneth Hansen, Haderslev Idrætsakademi, Idrætsklasserne og meget mere... En dag uden træning, er en dag længere fra målet www.elitesport.haderslev.dk

Læs mere

FORENINGER GIVER BESKÆFTIGELSE

FORENINGER GIVER BESKÆFTIGELSE ANALYSE FAKTA HOLDNING IDRÆTSP OLITISK NYHEDSBREV FRA DANMARKS IDRÆTSFORBUND FORENINGER GIVER BESKÆFTIGELSE Idrætsforeninger hjælper fleksjobbere og skaber meningsfuld aktivering. Indsatsen møder kommunal

Læs mere

Formandens beretning. v/ Carl Gerstrøm, formand Dansk Sejlunion

Formandens beretning. v/ Carl Gerstrøm, formand Dansk Sejlunion 09 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning... 3 Tursejlads... 11 Elite og talentafdelingen... 12 Ungdom... 14 Internationalt arbejde... 18 Kapsejlads i Sportsåret 2009... 21 Miljø og planlægning...

Læs mere

Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut

Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Overblik Nyt fra Idan Nr. 38 Marts 2011 l e d e r Af Henrik H. Brandt, direktør for Idrættens Analyseinstitut Foto: Colourbox Det med pengene Lad det være sagt med det samme. Jeg er gammel nok til at huske

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning...3 Tursejlads... 10 Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12 Ungdom... 14 Internationalt arbejde... 20 Kapsejlads i Danmark... 23 Kommunikation...

Læs mere

FIRMAIDRÆT. Futsal. Alderen er ingen hindring

FIRMAIDRÆT. Futsal. Alderen er ingen hindring FIRMAIDRÆT Futsal. Alderen er ingen hindring Formandsmøde. Kvinderne på talerstolen 6 Årets leder startede som brokkerøv 8 Invitation til Åbne aktiviteter i DFIF 16 Nr. 1 Januar 2007 Magasinet fra LEDER

Læs mere

IDRÆTSLIV. Jagten på anerkendelse Dansk basketball vil frem i lyset. Tema: For billigt at dyrke sport. Pulsen skal op Interview med sundhedsministeren

IDRÆTSLIV. Jagten på anerkendelse Dansk basketball vil frem i lyset. Tema: For billigt at dyrke sport. Pulsen skal op Interview med sundhedsministeren Nr. 3 Marts 2008 IDRÆTSLIV Jagten på anerkendelse Dansk basketball vil frem i lyset Tema: For billigt at dyrke sport Pulsen skal op Interview med sundhedsministeren Hanna Britt Milling, redaktør Det er

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion 2008 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3. Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Danmarks stærkeste...... miljø når du vil kombinere sport og uddannelse

Danmarks stærkeste...... miljø når du vil kombinere sport og uddannelse no. 14 maj 2011 Danmarks stærkeste...... miljø når du vil kombinere sport og uddannelse svb 2116 Indhold: 10.000 familier mere i Svendborg inden 2025 3 Erhvervslivet som medspiller 5 En vej til dygtige

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

Special Edition 2013. Danmarks stærkeste... miljø. - når du vil kombinere sport og uddannelse

Special Edition 2013. Danmarks stærkeste... miljø. - når du vil kombinere sport og uddannelse Special Edition 2013 Danmarks stærkeste... miljø - når du vil kombinere sport og uddannelse Vi spiller hinanden gode Svendborg Kommune kører gerne i team med idrætsklubber, uddannelsesinstitutioner og

Læs mere

HSU Nyhedsmagasin nr. 5 - December 2011

HSU Nyhedsmagasin nr. 5 - December 2011 HSU Nyhedsmagasin nr. 5 - December 2011 Godt nytår og tillykke til Viborg Af Peter Poulsen Formand for HSU Et gammelt år rinder ud og vi står på tærsklen til et nyt og skelsættende år for idrætslivet i

Læs mere

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Årsberetning. i tekst og billeder

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Årsberetning. i tekst og billeder DANSK GOLF UNION Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary Årsberetning 2007 i tekst og billeder bestyrelsens beretning RESULTATER SEKRETARIATET REGNSKAB Indhold 2007 Golfens sande værdier Golf er en sport

Læs mere

Arveprins. den ivrige. Kim Wraae råd fra advokaterne fotoalbum fra ishockey-vm nye metoder skal styrke dansk håndbold. plus

Arveprins. den ivrige. Kim Wraae råd fra advokaterne fotoalbum fra ishockey-vm nye metoder skal styrke dansk håndbold. plus atleter som iværksættere hjemme hos rasmus henning TIL ELITEUDØVERE OG TRÆNERE # 18 juli 2O10 PRis 50 kr den ivrige Arveprins for at nå toppen af INTERNational badminton skal jan Ø. Jørgensen først besejre

Læs mere

Indhold. Klubinfo Artikler Guide

Indhold. Klubinfo Artikler Guide F Magasinet udgives af FrederiksborgCentret Milnersvej 39, 3400 Hillerød Tlf.: 4820 9120 Fax: 4825 4419 info@frederiksborgcentret.dk www.frederiksborgcentret.dk Redaktion Carsten Larsen (ansv. red.) cal@frederiksborgcentret.dk

Læs mere

EN KONSULENT TAKKER AF

EN KONSULENT TAKKER AF FYN BOLD Nr. 1 Marts 2009 16. årgang EN KONSULENT TAKKER AF FBUs FODBOLDRÅDSSYSTEM - PÅ VEJ TIL ET GULDÆG DELEGERETMØDE 2009 EN FODBOLDDOMMERS VIGTIGSTE EGENSKAB 2 FYN BOLD 1/2009 FYN BOLD Nr. 1 Marts

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Bilag 1 Bestyrelsens beretning for 2009 Kaj Aagaard (formand) John Pihlkjær (næstformand) Kjeld Egebo Larsen

Læs mere

Bueskydning DAMSBO TOG SØLV VED WORLD CUP 1 KAN, VIL OG TØR BLIV KLOGERE PÅ DE UNGE VELLYKKET DEBUT MED 3D-STÆVNE I KOLDING

Bueskydning DAMSBO TOG SØLV VED WORLD CUP 1 KAN, VIL OG TØR BLIV KLOGERE PÅ DE UNGE VELLYKKET DEBUT MED 3D-STÆVNE I KOLDING Medlemsblad for Bueskydning Danmark Bueskydning Bueskydning Danmark / juni 2013 DAMSBO TOG SØLV VED WORLD CUP 1 KAN, VIL OG TØR BLIV KLOGERE PÅ DE UNGE VELLYKKET DEBUT MED 3D-STÆVNE I KOLDING www.langbue.dk

Læs mere

Stævnekalender. www.dbsf.dk

Stævnekalender. www.dbsf.dk Dansk Bueskytteforbunds officielle tidsskrift Bueskydning nr.7 September 2008 1 www.dbsf.dk Stævnekalender Dato Måned Sted Arrangør Type Ude 2008 1-6 9 Llwynnpia, Wales FITA VM Felt Arrowhead 7 9 Grønningen,

Læs mere

kano&kajak Fie får et 12-tal for vilje og mod Magasinet klub Rørvig Kajakklub anmeldelse Player eventyr Skandinavien rundt

kano&kajak Fie får et 12-tal for vilje og mod Magasinet klub Rørvig Kajakklub anmeldelse Player eventyr Skandinavien rundt kano&kajak Magasinet dansk kano & kajak forbund Nr. 4 august 2011 Fie får et 12-tal for vilje og mod 14-årige Fie fra Helsinge roede 200 km på otte dage langs Sjællands kyst i havkajakken "Frøken Solskin".

Læs mere

NY KLUBBÅD Køb af J/70 via DS Klubfinans. Danmarks smukkeste fjord

NY KLUBBÅD Køb af J/70 via DS Klubfinans. Danmarks smukkeste fjord 4.2014 Årgang 15 NY KLUBBÅD Køb af J/70 via DS Klubfinans Tur Danmarks smukkeste fjord Når ungerne kommer til juleafslutning eller sidste sejladsdag, og man får en krammer, mens de fortæller, at sejlads

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere