Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon 43 26 26 26 www.dif.dk"

Transkript

1

2 2 ÅRSBERETNING 2014 UDGIVER Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Telefon REDAKTION Steen Dahl Pedersen (ansv.) Jakob Draminsky (redaktør) Casper Hollerup Lars Hestbech Torben Lollike Jacob Bech Andersen LAYOUT Formegon ApS TRYK Formegon ApS OPLAG 700 FORSIDEN Nano-basket i Hørsholm. Foto: Lars Møller. Redaktionen afsluttet marts 2015

3 ÅRSBERETNING Forord IDRÆTTENS NYBRUD Af DIF s formand, Niels Nygaard DIF skal have nyt politisk program i Det politiske program angiver de overordnede målsætninger for DIF s arbejde frem mod 2020 og er derfor en vigtig ledetråd for DIF s bestyrelse. Arbejdet med det politiske program har stået på siden midten af Det er foregået i et tæt samspil med repræsentanter fra mange specialforbund samt eksterne ressourcepersoner, der har stillet deres viden til rådighed. Jeg vil gerne sige en stor tak for indsatsen til alle, der har bidraget til arbejdet. Vi ser i bestyrelsen meget frem til at tage hul på implementeringen af det nye politiske program. FÆLLES VISION 2014 blev året, hvor DIF s og DGI s fælles vision om en fysisk mere aktiv befolkning for alvor tog form. Samarbejdsaftaler med de første fem idrætter løb, cykling, badminton, håndboldfitness og floorball kom på plads. Det samme gjorde en tværgående samarbejdsaftale om foreningsudvikling, uddannelse og frivillighed. I begyndelsen af 2015 er en aftale omkring fælles arbejde med skolereformen kommet til. Og så er sporene lagt for næste bølge af samarbejdsprojekter med beslutningen om at nedsætte analysegrupper, som i 2015 skal afdække samarbejdsmuligheder inden for fodbold, gymnastik, tennis, fitness, triatlon og skydning. Visionen rummer et nybrud inden for dansk idræt. Det skyldes, at DIF og DGI lægger kræfterne sammen for at gøre befolkningen mere fysisk aktiv. Men også, at DIF og DGI med visionen for første gang påtager sig et medansvar for den del af idrætten i Danmark, der ligger uden for idrætsforeningerne. Vi anser fortsat foreningsidrætten som en afgørende grundpille for idrætslivet i Danmark. Foreningsidrætten betyder fællesskab, den evner at fastholde udøverne i idrætten bedre end andre organiseringsformer, og den aktiverer hundredtudsindvis af frivillige. Men samtidig anerkender vi, at der er andre måder at organisere idræt på, som også har stor samfundsmæssig værdi, da de også understøtter, at flere bliver fysisk aktive. Regeringen har med et enigt folketing i ryggen skrevet visionen ind i den politiske aftale om dansk idræt fra foråret Og Nordea-fonden og TrygFonden støtter visionen med hver 30 millioner kroner over de næste tre år. Det er stærke signaler om, at visionen peger i den helt rigtige retning. Og det er en opbakning, vi er stolte af. EN FYSISK MERE AKTIV SKOLEDAG En vigtig milepæl i 2014 var den nye skolereform, som både omfatter en opgradering af idrætsundervisningen og en generelt mere fysisk aktiv skoledag. Vi har i DIF fulgt og vil fortsat følge reformen tæt for at understøtte, at ambitionerne om at skabe en fysisk mere aktiv skole bliver realiseret. REKORD MANGE MEDALJER På eliteidrætsområdet blev 2014 et virkelig godt år. Danske udøvere svømmede, spillede og sprang sig til ikke færre end 136 EM- og VM-medaljer. Det gør 2014 til det år, hvor Danmark har vundet flest EM- og VM-medaljer nogensinde. Det er dybt imponerende, når man holder det op imod en stadig hårdere international konkurrence. Og det giver en god fornemmelse forud for European Games i Baku til sommer og OL i Rio 2016.

4 4 ÅRSBERETNING 2014 FORORD Idrættens nybrud 3 RUNDT OM SPECIALFORBUNDENE Årets buzzword: skolereformen 6 Specialforbund kigger på sig selv 8 Historisk mange danske medaljer 10 Event førte til fornem idrætspris 11 PR- og kommunikationshjælp tilbydes 12 Tilbagegang på medlemssiden 13 Udviklingsprojekterne nåede målsætningen 14 TEMA: IDRÆT I FOLKESKOLEN Bevægelse på skoleskemaet 16 I RINGENES TEGN På vej mod OL i Rio 20 Skole OL i hele landet 23 6 TEMA: VISION Fælles vision går nye veje for dansk idræt 24 INTERESSEVARETAGELSEN Vision skrevet ind i politisk aftale 26 Skal idrætten redde verden? 28 Nye politiske udspil i DIF i den internationale idrætspolitik 32 DIF frem mod år TEMA: INTEGRATION Flere nydanskere er frivillige 34 RUNDT OM DIF Ændringer på dopingområdet 36 Koordineret indsats mod matchfixing 37 Uddannelse med udvikling 38 DIF-ambassadører med forskellige roller 39 Det kan du finde på ekstranettet 40 #Kommunikation 41 Frivillighedsstrategi i forbundene 42 Mountainbikere er flinke af natur 43 Historien i gode hænder 44 DIF s idrætspriser 45 Sådan brugte DIF pengene 46 DIF s udvalg og nævn 48 DIF eksternt

5 ÅRSBERETNING

6 6 ÅRSBERETNING 2014 Rundt om specialforbundene ÅRETS BUZZWORD: SKOLEREFORMEN Var der et emne, som i den grad fik opmærksomhed i 2014, var det folkeskolereformen, som trådte i kraft i august Set med idrætsbriller var det naturligvis kravet i reformen om mere fysisk aktivitet i folkeskolen, der havde særlig interesse. Og ekstra interessant blev det, da reformen samtidig indeholdt krav om, at folkeskolerne skal åbne op for den omkringliggende verden heriblandt det lokale foreningsliv. Mange af DIF s specialforbund så hurtigt muligheden, hvis de da ikke allerede var i gang, for at tilbyde deres idrætsgrene i skoleregi, og 2014 blev således året, hvor mange skoleprojekter og samarbejdsaftaler blev lavet af specialforbundene. FODBOLD TAGER MEDANSVAR DBU og lokalunionerne ønsker ved hjælp af flere projekter - at vise, hvilken effekt fodbold har på indlæring, og hvilke positive sundhedsmæssige perspektiver fod- Volley i Skolen på Nymarkskolen i Slagelse.

7 ÅRSBERETNING bold har som idrætsgren. Med afsæt i projekterne kan DBU og lokalunionerne med fodbolden som redskab understøtte skolerne ved at udbyde emneperioder/ fagdage, enkeltstående events og kompetenceløft til skolelærerne på fodboldområdet. VOLLEYBALL PÅ SKOLENS GRØNNE OMRÅDER I samarbejde med Nordea-fonden tilbyder Dansk Volleyball Forbund 30 af forbundets volleyballklubber at være med i et unikt projekt, som har 120 skoler i fokus. De 120 skoler modtager hver seks bolde og tre net-systemer til at stille op på skolens grønne område. Det sker i et tæt samarbejde mellem klub og skole. Projektet har til formål at flytte volleyball ud på skolernes grønne områder og åbne for en helt ny idræts- og frikvartersaktivitet for tusindvis af elever. Skoler kan ikke selv melde sig til at være en del af Volley i Skolen. Det er den lokale volleyballklub, der kontakter skolen for at spørge, om den vil være med. RUGBY LÆRER SKOLEBØRN OM RESPEKT Rugbyunionen har i samarbejde med Nordea-fonden søsat et projekt, der skal lære skolebørn respekt, disciplin og fairplay gennem kontaktsport. Skoler, der er interesseret i projektet, kan se frem til fire besøg fra en af de skolekonsulenter, som Dansk Rugby Union har uddannet. Her introduceres elever og lærere til det over 100 år gamle spil, hvor traditioner spiller en stor rolle. Når en spiller skiftes ud, klapper både med- og modspillere, mens spilleren forlader banen, og efter kampen stiller spillerne sig i to rækker over for hinanden og løber på skift i mellem de to rækker, mens alle andre klapper. Syv rugbyklubber fordelt over hele landet har uddannet skolekonsulenter og er med i projektet. Rulleskøjteunionen tilbyder forløb til skoler og institutioner inklusiv leje af udstyr og trænere. Et forløb med skoleelever går typisk over tre til fem uger, hvor unionen indgår en aftale med skolen eller institutionen om planlægning af undervisning af idrætslærere og pædagoger. Skolen står selv for afvikling af aktiviteterne, mens rulleskøjteforbundet formidler kontakten til nærtliggende klubber. DANMARKS STÆRKESTE SKOLEROER Dansk Forening for Rosport har to tilbud til folkeskoler. Det ene er et læringstilbud for udskolingen bestående af både teoretisk og praktisk undervisning i roning. Tilbuddet omfatter undervisningsmateriale i fire til seks lektioner. Det andet koncept er Danmarks Stærkeste Klasse, som er en skoleroningskonkurrence for klasse. Danmarks Stærkeste Klasse består af to aktiviteter: Klassen ror 4000 meter i én romaskine - i klubben eller på skolen - i en idrætstime med hjælp fra en instruktør fra den lokale roklub. Alle fra klassen skal ro mindst én gang. De bedste hold udtages til en landsfinale. Klassen tilbydes en sjov og sikker oplevelse på vandet i roklubben i de nye EDON-både under hensyntagen til mulighederne i det lokale ro-farvand samt vejrforholdene på dagen. ORIENTERING I SKOLEN Orientering i skolen skal inspirere idrætslærere i folkeskolen. Derfor har forbundet samlet et antal øvelser og aktiviteter, som lærere kan anvende i undervisningen. Øvelserne og aktiviteterne findes på og indeholder også muligheder i andre fag end idræt. Der tages udgangspunkt i skolens egne faciliteter. Det kan være en hal, skolens udeområde eller en nærliggende skov/park. BLIV KLOGERE PÅ BORDTENNIS Bordtennisforbundet har udgivet materialet Bordtennis i Folkeskolen. Hæftet er målrettet undervisere, der ønsker inspiration til, hvordan der kan undervises i bordtennis i forbindelse med idrætsundervisningen i folkeskolen. RULLESKØJTELØB UDVIKLER BALANCEN Rulleskøjteløb er en velegnet sport for skoleklasser og institutioner. Børn og unge udfordrer og udvikler deres koordination, balance og kondi og har det sjovt med rulleskøjteforløb. Bordtennis i Folkeskolen indeholder en kort gennemgang, så eleverne får de bedste forudsætninger for at udvikle sig teknisk og samtidig har det sjovt med bordtennis.

8 8 ÅRSBERETNING 2014 Rundt om specialforbundene SPECIALFORBUND KIGGER PÅ SIG SELV DIF s analyseafdeling kiggede i det forgangne år nærmere på fire specifikke forbund, Dansk Ride Forbund, Badminton Danmark, Dansk Boldspil-Union og Dansk Håndbold Forbund, der alle fik udarbejdet forbundsanalyser. Rapporterne skal danne grundlag for nye initiativer i forbundene eksempelvis med henblik på at vende en negativ medlemsudvikling. Og med i rapporterne var også bud på fremtidige strategier. Alle fire forbund har fået udarbejdet et specialforbundsnotat, som laves på baggrund af eksisterende og tilgængeligt talmateriale som eksempelvis medlemstal. Dansk Ride Forbund og Badminton Danmark har derudover fået udarbejdet en rapport på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som har været med til at belyse specifikke problemstillinger eller give svar på udvalgte spørgsmål. FORMALISERET SAMARBEJDE Rapporterne er kommet i stand på initiativ fra forbundene. Det er en forudsætning for at få lavet en rapport, at rapporten skal bruges aktivt i forbundenes fremtidige arbejde og strategier. Derfor er der både en administrativ medarbejder og et bestyrelsesmedlem med i styregrupperne for analyseprojekterne. Der skal udarbejdes en projektbeskrivelse, som DIF og specialforbundet skal være enige om. Der kræves med andre ord en stor indsats af forbundet, hvis det skal indgå i et formaliseret samarbejde med DIF s analyseafdeling. Rapporterne har dannet baggrund for nye tiltag i de fire forbund. Eksempelvis har Dansk Ride Forbund udarbejdet sin nye strategi Ambition 2020 blandt andet på baggrund af rapporten Rideklubber i Danmark. Analytikerne fra DIF s analyseafdeling har derudover - ofte i forbindelse med udgivelsen af rapporterne - holdt oplæg på forbundenes repræsentantskabsmøder og for deres lokalunioner og bestyrelser. Badmintonsportens medlemspotentialer Rapporten lodder stemningen via en spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra 254 badmintonklubbers formænd. 84 procent af formændene svarer, at de tror på, at den negative medlemsudvikling kan vendes ved at gøre en ekstra indsats. Rapporten anbefaler klubberne at satse på gruppen af voksne motionister.

9 Fodbold i Danmark Rapporten beskriver de udfordringer og muligheder, som dansk fodbold står over for. Den giver desuden et bud på DBU s rolle i et stigende kommercielt fodboldmarked og peger på, at DBU skal udvikle sig for at tilfredsstille behovene hos især den voksne befolkningsgruppe mellem 25 og 59 år. Håndbold i Danmark Redegørelsen ser nærmere på medlemsudviklingen i DHF, som i 2017 for første gang siden 1970 risikerer at have under medlemmer. Rapporten beskriver også demografiens udvikling og dens betydning for håndboldsporten. Desuden peger rapporten på, at de konkrete initiativer, som DHF arbejder med for at vende medlemsudviklingen - Knæk kurven, Håndboldfitness og børnekonceptet Trille og Trolle i Underskoven - rent faktisk virker. Dansk Sportsdanserforbund og Dansk Sejlunion er de næste forbund, der skal have udarbejdet rapporter af DIF. DIF SOM SPARRINGSPARTNER Ud over de store forbundsanalyser, så deltager DIF s analyseafdeling som sparringspartner i en række andre analyseprojekter både blandt specialforbundene og eksterne samarbejdspartnere. Der er blandt andet mulighed for at få gennemført mindre krævende undersøgelser i samarbejde med DIF, hvor forbundene selv står for analyse- og skrivearbejdet. VISION Analysearbejdet i DIF er gennem de seneste år blevet styrket på baggrund af et ønske om at få adgang til mere konkret viden om udviklingstendenserne i dansk idræt. Analyseafdelingens arbejde har været et vigtigt element i DIF s udviklingsprojekter, og fremadrettet vil DIF s analyseresultater indgå i arbejdet med at indfri målsætningerne i Vision Rideklubber i Danmark Rapporten består af en spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra 219 rideklubber. Den kortlægger udfordringerne med Lov om hold af heste og ser nærmere på emner som frivillighed, uddannelse og medlemstal. Undersøgelsen viser, at 39 procent af klubberne i dag overholder de krav, som bliver indfaset senest i Men også at 21 procent af de klubber, som ikke lever op til alle kravene, ikke har konkrete planer om at bygge om.

10 10 ÅRSBERETNING 2014 Rundt om specialforbundene HISTORISK MANGE DANSKE MEDALJER Carsten Hansen, Frederik Øhrgaard og Thomas Larsen vandt VM-guld i bowling i Abu Dhabi. Danske atleter vandt 136 EM- og VM-medaljer i Det er det højeste antal vundne danske EM- og VM-medaljer nogensinde på et år. SVØMMERNE TOG FOR SIG AF RETTERNE De danske håndboldherrer fortsatte medaljehøsten og vandt en EM-sølvmedalje på hjemmebane, og badmintonspillerne hev både individuelle- og holdmedaljer til sig ved EM og VM. Svømmerne ryddede nærmest bordet ved EM i Berlin, hvor seks af de ni vundne danske medaljer var af guld, også ved VM på kortbane præsterede svømmepigerne på topniveau og satte blandt andet verdensrekord, da de tog guldet i holdkappen på 4 x 50 meter medley. Uden for mediernes rampelys har Danmark også skabt bemærkelsesværdige resultater. Bowling sejrede med guld ved både EM og VM, kajak vandt guld ved VM, og danserne i de latinamerikanske danse blev både europa- og verdensmestre. Det er tre gode eksempler, som vidner om mangfoldigheden i de vundne EM- og VM-medaljer. STOR MANGFOLDIGHED De 136 EM- og VM-medaljer blev vundet i 26 specialforbund, og sammenlignes medaljehøsten med 2010, som har samme turnus i internationale mesterskaber, så vandt Danmark 13 medaljer flere i WOZZY, MAGNUSSEN OG BJØRN Danmark har også markeret sig med flere flotte præstationer ved andre internationale events. I en evaluering af sportsåret 2014 huskes Caroline Wozniackis finaleplads i US Open, Kevin Magnussens sæde hos Formel 1-teamet McLaren og Thomas Bjørns plads på Ryder Cup-holdet, hvor Europa vandt trofæet ved at besejre USA. Det er flotte markeringer af dansk idræt i sportsgrene med global eksponering. Se DIF s samlede medaljestatistik på

11 ÅRSBERETNING Rundt om specialforbundene EVENT FØRTE TIL FORNEM IDRÆTSPRIS Da Dansk Atletik Forbund i foråret 2014 fyldte Københavns gader med motions- og eliteløbere gav det genlyd ikke kun i Danmark. Også internationalt spærrede idrætsorganisationerne øjnene op. Sådan havde man aldrig set et VM i halvmaraton afviklet før. Det var nemlig første gang, at VM i halvmaraton blev afviklet samtidig med et gigantisk motionsløb. Billetterne var sat til salg et år før, og arrangørerne kunne melde udsolgt med det samme. Det store arrangement gjorde så stort indtryk, at Dansk Atletik Forbund fik Kulturministeriets Idrætspris. Begrundelsen var, at VM i halvmaraton var en nyskabende begivenhed, som aktiverede danskerne og skabte international omtale af Danmark. Atletikforbundet var indstillet til prisen af DIF. VM i halvmaraton i tal: tilmeldte løbere fra 76 nationer fuldførende løbere tilskuere frivillige 20 danske klubber havde lavet VM-fortræning De 20 klubber fik nye medlemmer ET SLAG FOR DANSK GOLF OG BADMINTON Sport Event Denmark spiller en hovedrolle under alle store internationale idrætsbegivenheder på dansk grund og havde også mere end en finger med i spillet under afviklingen af to andre store idrætsbegivenheder i 2014: Made in Denmark (golf) og VM i badminton. Mens Danmark tre gange før har været vært for VM i badminton, var golfturneringen på den europæiske tour Danmarks debut. Made in Denmark er foreløbig sikret for endnu to år og har et samlet budget på omkring 110 millioner kroner. Penge som rejses i samarbejde mellem sponsorer og nationale, regionale samt kommunale instanser, herunder også Sport Event Denmark og Dansk Golf Union. Made in Denmark, der blev afviklet i Himmerland Golf og Spa Resort, tiltrak knap tilskuere. VM i badminton blev afviklet i Ballerup Super Arena og havde besøg af tilskuere. Foruden Badminton Danmark og Sport Event Denmark stod også Københavns Kommune og Ballerup Kommune bag arrangementet løbere deltog i VM i halvmaraton i Københavns gader. DANMARK RYKKER FREM På den internationale eventscene rykkede Danmark igen frem i I Sportcals Global Sports Nations Index 2014 som er superligaen for sporteventnationer sidder Danmark nu på en imponerende 15. plads. Rusland, Canada, Storbritannien, Kina og USA ligger uforandret i top fem. Målt i forhold til indbyggertal ligger Danmark nummer to efter Qatar.

12 AF BERIT HJORT BEK UGE AUGUST 2014 Af Anne Funch udholdenhed. overarmene. Ekstra Bladet Finansbureauet Den Korte Avis manøvrere. pr. flaske v. 12 fl. Fritidskajak Havkajak på dækket. Turkajak stabilitet. C M Y CM MY CY CMY K DTaF-LOGO.pdf 10/01/06 9:12:32 12 ÅRSBERETNING 2014 Rundt om specialforbundene PR- OG KOMMUNIKATIONS- HJÆLP TILBYDES I 2014 fik specialforbundene adgang til deres eget PR- og kommunikationsbureau, ForbundsPR, der er Idrættens Medieudvalgs seneste tilbud til specialforbundene. ForbundsPR består af kommunikationskonsulent, Berit Bek, der løbende kan hyres af forbundene til at rådgive om eller løse kommunikationsopgaver mod en beskeden egenbetaling. 14 FORBUND Efter et års tid med ForbundsPR er status, at 14 specialforbund har gjort brug af Berit Beks PR- og kommunikationskompetencer og nogle forbund har benyttet bureauet ved flere lejligheder. Som eksempler på løste kommunikationsopgaver kan nævnes, at taekwondoforbundet har fået lavet en kommunikationsstrategi, tennisforbundet har fået skrevet journalistiske artikler til deres medlemsblad, og kanoog kajakforbundet har fået medieomtale af deres Tour de Gudenå Maraton. NETVÆRK Foruden rådgivning og konkret opgaveløsning, så har ForbundsPR igangsat to netværk med kommunikationsfolk fra DIF-idrætten. Den oprindelige tanke var ét netværk, men populariteten gjorde, at 44 interesserede kommunikationsfolk måtte splittes i to netværk. Dagsordenen på netværksmøderne har indtil videre lydt på temaer som Sociale medier, Hjemmesider, Kommunikationsstrategi mv. STOR TILFREDSHED I slutningen af 2014 blev der lavet en tilfredshedsundersøgelse af ForbundsPR blandt specialforbundene. Og alt tyder på, at medieudvalget har ramt plet med det nye initiativ. 18 ud af 18 respondenter var enten meget tilfredse eller tilfredse med ForbundsPR. Desuden vil 94 procent af forbundene anbefale ForbundsPR til andre specialforbund. Specialforbund, der ønsker at benytte sig af ForbundsPR, kan henvende sig på On-Sport forbundenes web-tv On-Sport er et andet tilbud til forbundene fra idrættens Medieudvalg. I 2014 var sociale medier et nyttigt værktøj for afsætningen af On-Sports historier. Omkring juletid lavede On-Sports videojournalister en julekalender, der alene via Facebook blev vist over gange. On-Sport-facts fra 2014: Antal visninger: Antal afsatte historier til TV: UGE AUGUST sport & fritid I SAMARBEJDE MED GØR SOM DTDT GOLF GIVER STYR PÅ FØLELSERNE FÅ STYRKET DINE NETVÆRKS- OG KOMMUNIKATIONSKOMPETENCER Idrættens Medieudvalg inviterer dig til kommunikationsseminar med overnatning d april på Gentofte Hotel. På seminaret sætter vi sammen fokus på to temaer PROGRAM FORBUNDENES UDFORDRINGER OG SUCCESSER & SOCIALE MEDIER FRA DANMARK HAR TALENT Karen Fredsgaard har lært sig selv bedre point, er det derfor muligt at at kende ved at kontrollere golfbolde og andre er ikke afhængige af en vinde over en spiller med et bedre handicap end en selv. Det sker, hvis man selv lever op til sit bed- DAG 1: SPECIALFORBUNDENES KOMMUNIKATIONSUDFORDRINGER OG -SUCCESSER Onsdag d. 23. april: : Let morgenmad : Inspirationsoplæg om netværk v/berit Hjort Bek : Pause KARENS GODE RÅD»Før en træningsdagbog, hvor : Kort introduktion til forbundenes nye PR-bureau ForbundsPR : Specialforbundenes kommunikationsudfordringer og -succeser (Heat #1) og køller. I dag er hun et af sportens største talenter. for at kunne træne,«siger Karen Fredgaard, og fortsætter:»når man bruger meget tid på golfbanen og arbejder med sine slag, får man en masse frisk luft i al slags vejr, men man lærer også ste spil, men modstanderen ikke gør,«forklarer Karen. Handicap-systemet gør det også muligt for Karen at konkurrere med de bedste drenge på hendes alder : Frokost + tjek ind på værelser : Specialforbundenes kommunikationsudfordringer og -succeser (Heat #2) : Opsamling på specialforbundenes kommunikationsudfordringer og -succeser : Pause du løbende noterer dine mål for træningen og efterfølgende evaluerer på dine fysiske og mentale resultater. Det er et værktøj, der fungerer godt for mig og gør, at jeg udvikler mig : En journalists brug af sociale medier som nyhedsgenerator v/journalist fra landsdækkende medie : Social aktivitet (medbring sportstøj) : Middag sig selv rigtig godt at kende. For eksempel lærer man også at styre»jeg træner rigtig meget sammen med drengene. Det er fedt, ??.??: Hygge, netværk og socialt samvær DAG 2: SOCIALE MEDIER hurtigere som golfspiller.«sit temperament og blive mere for jeg får både mere styrke og KORT OM KAREN VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift Karen Fredgaards mor og far har spillet golf altid, så det var naturligt for både Karen og hendes storebror at prøve kræfter med den lille hvide bold på den lokale golfbane. Som 10-årig blev Karen udvalgt til Asserbo Golf Club-Junior Akademi, som er et akademi for klubbens mest talentfulde spillere. Undervisningen består af teknisk og fysisk træning, samt træning i, hvordan man styrer tanker og følelser alt sammen udviklet af Dansk Golf Union (DGU) og Team Danmark og tilpasset den enkelt spiller.»golf er en individuel sport. Man er ikke afhængig af et hold, AF BERIT HJORT BEK Emma Nørholm Koch på 11 år og Simone Lindhardt Carlsen på 12 år går til skydning. Og de ret gode til det. De to piger er både veninder og konkurrenter. Deres dyster ender altid tæt, men senest var det Simone, der trak det længste strå til det officielle Danmarks Mesterfelskydning i foråret: Simone fik og Emma fik en selvstændig. Det har golfen i hvert fald givet mig.«lige så god som drengene I golf spiller man nemlig med noget, der hedder handicap. Handicap er et system, hvor spillerne inddeles efter, hvor gode de er. Jo mindre handicap, jo bedre er man. Ens handicap fortæller, hvor mange slag man forventes at gennemføre banen på.»da man i golf kan spille om mere selvtillid, og de betragter mig faktisk som en ligeværdig spiller,«siger hun, og fortsætter:»golf en af de få sportsgrene, hvor drenge og piger sagtens kan spille mod hinanden på samme bane, til trods for at drengene ofte er fysisk stærkere end pigerne.«fremtidsdrømmen»efter sommerferien tager jeg 9. klasse på golflinjen på en idrætsefterskole i Jylland, hvor jeg skal gå i klasse med en af mine gode veninder, som jeg mødte på en af DGU s sommer-camps for piger på otte-14 år,«siger Karen Fredgaard. Når man spørger Karen, hvad hendes største drøm for fremtiden er, svarer hun:»jeg vil gerne være en af de bedste golfspillere i verden og få mulighed for at spille på alle de store baner rundt om i verden.«navn: Karen Fredgaard Fødselsdag: 31. oktober 1999 Klub: Asserbo Golf Club Handicap: 4,2 Ranglisteplacering for U22: #16 Favoritslag: Drive, som er det længste slag, man slår i golf Træningsmængde: Træner hver dag timer om ugen Trænere: Kristian Ravn og Lena Nielsen Prøv at spille 12 UGE JULI sport & fritid SKYDNING ER IKKE FOR TØSEDRENGE MEN FOR SEJE TØSER OG DRENGE!? DET... HEY, HVAD BETYDER Hvorfor vælger to piger på 11 og 12 år at gå til riffelskydning? Mød Emma Nørholm Koch og Simone rdt Carlsen, der n tur UGE JULI 2014 Skydning Hvor meget træner Emma og Simone? To gange x tre timer om ugen, og ofte er der stævne i weekenderne. Hvad går skydning ud på? Skydning går ud på at ramme midten af en skydeskive med sine skud på en afstand ml. 10 meter og op til 300 meter og derved opnå flest mulige points. Hvor kan man gå til skydning? Der er 450 skytteforeninger i Danmark under Dansk Skytte Union, hvor man kan gå til pistolskydning, riffelskydning eller flugtskydning. Man kan læse mere om skydning som sportsgren eller kontakte Dansk Skytte Union for at finde den nærmeste skytteforening på Er det farligt at gå til skydning? Gratis forløb med instruktør Nemt og intenst forløb Sjovt og socialt Fokus på samarbejde Træner kaste-, gribe- og slå-færdigheder Når det passer jer Det er ikke farligt at gå til skydning. Alle skytter modtager grundig vejledning i våbenhåndtering, og der bliver kun dyrket skydning på de dertil indrettede baner i klubberne og altid under opsyn. med 12-årige Mikkel Bülow DM-guldmedalje ramme midten af skiven på enten 10, 15 eller»riffelskydning foregår med en virkelig riffel, for hold på hjemmebane. Simone Lindhardt 50 meters afstand. Det er dejligt at rense hovedet for tanker og lukke alt andet ude, og det er mens man ligger ned og skyder på 50 meter, og man står op og skyder på 10 og 15 meter, Carlsen fortæller:»vi træner sammen med en anden pige også nødvendigt, for ellers rammer man ikke,«og her handler det altså om at ramme skiven og seks-syv drenge på vores egen alder. Det siger Emma Nørholm Koch. ikke fantasifigurer,«siger Emma Nørholm Koch. fællesskab, der er blandt skytterne i klubben, betyder rigtig meget for os.vi er gode til at bakke hinanden op og Når Emma og Simone fortæller vennerne i»jeg har ind i mellem inviteret et par skeptiske hjælpe hinanden. Vi taler om, hvordan vi oplever banerne og giver hinanden gode råd,«siger medaljer, synes kammeraterne, at det er sejt. kræfter med riffelskydning,«siger Simone skolen, at de går til skydning og vinder DM- klassekammerater en tur i klubben for at prøve Emma Nørholm Koch. Men pigerne er også flere gange blevet spurgt, Lindhardt Carlsen. om det virkelig kan være så svært at gå til»og svaret har hver gang været: Det er skydning. faktisk meget sværere at ramme, end man lige brødre går til skydning, og Sil skydning. Men spille Counter-Strike på computeren, så ved er ikke for tøsedrenge men for seje tøser og»hvis man tror, at skydning er ligesom at skulle tro! Derfor siger jeg til dem: Skydning man ikke, hvad skydning er,«siger Simone drenge!«rlsen. Hvorfor skydning? Piger ligger i Nykøbing Falster Skytteforening og skyder mod målskiven. Den står 50 meter væk. Hvor svært kan det være? N Skydning er for de seje Torsdag d. 24. april: : Morgenmad : Hvad er de seneste trends på sociale medier? v/ Andreas Klinke Johannsen : Hvilke sociale platforme dur til hvad? v/ Andreas Klinke Johannsen : Pause : Indblik i TeamDanmarks brug af Facebook : Indblik i DHF s brug af Facebook : Frokost + tjek ud af værelser : Indblik i DBU s brug af Twitter : Pause : Hvordan udarbejder forbundet en social mediestrategi? v/ Andreas Klinke Johannsen : Evaluering Tak for i dag FAKTA: Hvornår: april 2014 Hvor: Gentofte Hotel, Gentoftegade 29, 2820 Gentofte Tilmelding: Malene Vestergren Henriksen, senest 1. april 2014 KRAV FOR DELTAGELSE: Du deltager på hele seminaret og ikke kun til udvalgte temaer Maks. tre personer fra hvert forbund Pris: 500 kr. (Idrættens Medieudvalg betaler størstedelen af omkostningerne) HVOR KAN MAN GÅ TIL GOLF? Der er 187 golfklubber i Danmark under Dansk Golf Union (DGU). Man kan læse mere om golf som sportsgren og finde den nærmeste golfklub på Man kan også kontakte DGU på En maraton i kajak Med start i Silkeborg og mål i Randers. Tidligere er løbet foregået over flere dage med en etape hver dag, men den nye maratondistance bliver ifølge arrangørerne en tur år over 400 danskere i dag skruer sig ned i deres kajak, er det ikke med rigeligt af fysiske udfordringer undervejs og med mange tilmeldte, der også kom- kun for at nyde naturen og få rørt mer fra Sjælland. Maraton-kajak er det sidste nye hit i rækken af discipliner, der gerne vil være en del ling af medlemmer fra til mere end»de seneste ti år har vi haft en fordob- af det populære ekstremsport-univers. Også ,«siger formand for Dansk Kano og selv om begrebet ekstremsport efterhånden dækker over andet, end det oprindeligt Derudover vurderer forbundet, at mindst Kajak Forbund, Ole Tikjøb. gjorde: En risikobetonet disciplin, som stiller store krav til deltagernes mod, styrke og i privatorganiserede grupper danskere ror i kajak, enten alene eller»ekstremsporten herhjemme er eksploderet de senere år. Folk vil gerne udfordres Den stigende interesse med ironman og maratonløb som nogle af de mest populære fysisk inden for mange forskellige discipliner. Derfor har vi set et potentiale i også at har fået Dansk Kano og Kajak Forbund til i samarbejde med en række andre aktører kunne tilbyde et stigende antal kajak-roere at realisere det, forbundet kalder for en en mulighed for prøve sig selv af i et ekstremløb,«siger Ole Tikjøb.»endags-maraton i kajak«. Selv om der ikke er tale om den traditionelle distance på 42,2 At kajak-roning er blevet så populært, kilometer som ved løb. skyldes især havkajakken, som er let at Det bliver 73 kilometer, som udøverne skal tilbagelægge op ad Gudenåen i Østjylland i»tour de Gudenå«, der for første gang ger, end at man er i stand til at svømme,»den kræver ingen andre forudsætnin- afvikles som en en-dags maratonroning. hvis man falder i vandet,«siger Ole Tikjøb. I mål på en tidligere udgave af Tour de Gudenå. Foto: Lars Rasborg Ekstremsport. Det er ikke 42,2 kilometer, men 73 kilometer op ad Gudenåen i en kajak. Danskerne er så vilde med at ro i kajak, at de gerne vil udfordres. 94 POINT Robert Parker Spar 70,- NU > fakta KenD DIn KajaK Vidunderlig Rioja - Spar 41% 94 point og 3 x 6 stjerner Remelluri Rioja Reserva 2007 kap- og turkajakker, og det er en af årer en ret stabil, havkajak-lignende kajak, sagerne til havkajakkens store popularitet. men da den ofte er uden vandtætte skotrum i begge ender, bør den kun betegnes fritidskajak. dækker over en bred vifte af kajakker: Bruges kun, hvor det er let at bunde. Fra smalle, hurtige typer til mere brede og For folk, som bare vil have en nem, stabil begyndervenlige kajakker. Alt efter model kajak til små ture tæt på land. bruges en turkajak til korte, hurtige motionsture eller til dagture i roligere tempo. En turkajak har en slank stævn, men bredere er beregnet til brug på havet. Derfor er agterskib end kapkajakker, samt en lidt den udstyret med mindst to vandtætte fladere bund omkring midten, hvilket giver skot-rum, dæksliner og liner til at stuve grej Havkajakken har en del spring (bananform), der giver en god form i bølger. Den har også Kilde: DGI-instruktør i kajak, en flad bund, som gør den mere stabil end Michael Sørensen, ifølge vorespuls.dk Vinen er sammensat af druerne Tempranillo (90%), Garnacha og Graciano. Lagringen finder sted på amerikanske og franske fade i 17 måneder. Duften har masser af sort frugt og et strejf af vanilje fra fadlagringen. Smagen er raffineret og velafbalanceret med moden bærfrugt og perfekt modne tanniner, som gør helhedsindtrykket harmonisk. Eftersmagen er meget lang og rummer mineralske undertoner. Bestil på berlingskeshop.dk/remelluri Gælder til og med 14/ eller så længe lager haves. LØRDAG 13. SEPTEMBER SEKTION. BERLINGSKE. FRI. 03 DYRK TAEKWONDO FIND DIN NÆRMESTE KLUB PÅ TAEKWONDO.DK

#AllForRio Danmarks Idrætsforbund & Team Danmark

#AllForRio Danmarks Idrætsforbund & Team Danmark #AllForRio Danmarks Idrætsforbund & Team Danmark 2 #AllForRio OL-MÅLSÆTNING PÅ 10 MEDALJER DIF og Team Danmark er nået frem til en foreløbig fælles medaljemålsætning for OL i Rio på 10 medaljer. Ikke siden

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Jeg smurte 100 sandwich og inviterede hele byen, men der kom ikke en eneste til åbent hus!

Jeg smurte 100 sandwich og inviterede hele byen, men der kom ikke en eneste til åbent hus! Jeg smurte 100 sandwich og inviterede hele byen, men der kom ikke en eneste til åbent hus! Badmintonklubben i den lille sjællandske by Dalby mistede størstedelen af sine børne- og ungdomsspillere efter

Læs mere

Koncentration. Sigt. Ram plet. Lær at skyde i din lokale skytteforening

Koncentration. Sigt. Ram plet. Lær at skyde i din lokale skytteforening Lær at skyde i din lokale skytteforening Koncentration. Sigt. Ram plet. Alle kan gå til skydning uanset alder og fysisk form. Find et skytteforening i dit lokalområde og giv dig selv en udfordring Læs

Læs mere

DGI Skydning. DGI Skydning for alle. Find en af landets 755 skytteforeninger i dit lokalområde Læs mere på dgi.dk & skytten.dk & blivskytte.

DGI Skydning. DGI Skydning for alle. Find en af landets 755 skytteforeninger i dit lokalområde Læs mere på dgi.dk & skytten.dk & blivskytte. DGI Skydning DGI Skydning for alle Find en af landets 755 skytteforeninger i dit lokalområde Læs mere på dgi.dk & skytten.dk & blivskytte.dk 2 Discipliner Masser af tilbud alle kan være med! Som skytte

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2016

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2016 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2016 19 dage til OL i Rio. Et helt specielt OL for Gentofte Svømmeklub. Danmark stiller med 15 svømmere til OL. Heraf 2 fra Gentofte. Det er fedt, det

Læs mere

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 -

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 - Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Elitekommune Struktur/organisering Hvilke elever/behov er idrætsklasserne rettet mod? Aalborg Ballerup Esbjerg Pt. ingen folkeskoletilbud

Læs mere

Kaproningsudvalget Aktiviteter 2007

Kaproningsudvalget Aktiviteter 2007 Dansprint Maraton Cup Løbsoversigt: Åbne Sjællandske Mesterskaber 28. april Handelsbanken Paradisløb 6. maj Maribo Maraton 19. maj Sorø Maraton 23. juni Danmarks Mesterskaberne, lange distancer 6. 8. juli

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010 Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklassen! I august 2008 tog Sønderbroskolen i Aalborg for første gang

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 2018 Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby www.dif.dk Aldersgruppe: 15-25 år Uddannelsen udbydes i regi af Danmarks Idrætsforbund til alle idrætsgrene under DIF. Den praktiske gennemførelse

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2016

Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2016 Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2016 14 dage til OL i Rio. Rio bliver mit tredje OL. Danmark stiller med 15 svømmere til OL. Vi er 2 fra Gentofte min klub. Jeg føler jeg har forberedt mig så optimalt som

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

e n a d December 2014

e n a d December 2014 Spor tsl ig gr un e l s e n n a d d du December 2014 1 Idræt, fag og trivsel på højt plan Nu kan nuværende og kommende folkeskoleelever i IkastBrande Kommune vælge mere aktivitet og idræt i skolen. Ikast

Læs mere

Kommunikation Klubkonference 2014 v/ Flemming Ø. Pedersen nov. 2014

Kommunikation Klubkonference 2014 v/ Flemming Ø. Pedersen nov. 2014 Kommunikation Klubkonference 2014 v/ Flemming Ø. Pedersen nov. 2014 Kommunikation i Dansk Sejlunion Strategisk og operativ kommunikation Kontakt og formidling til ekstern presse Produktion af SEJLER og

Læs mere

LØKKEFONDENS DANMARKS TOUR

LØKKEFONDENS DANMARKS TOUR LØKKEFONDENS DANMARKS TOUR Er du mellem 16-19 år og har du brug for et afbræk fra hverdagen? 14 uger med cykeltræning, sunde vaner og personlige mål. HERNING Når matematikken er svær, tænker jeg på første

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål:

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål: UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017 Formål: Klatresporten udvikler sig hurtigt I følge IFSC (International Federation of Sport Climbing) kommer der 3.000 nye klatrere til hver dag. Ses på sammenlignelige lande

Læs mere

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Badmintonklubben i den lille sjællandske provinsby mistede først ¾-delen af alle sine ungdomsspillere efter den nye folkeskolelov. Men et gennemtænkt koncept præsenteret

Læs mere

Forening skræddersyr forløb

Forening skræddersyr forløb Forening skræddersyr forløb En lokal klub laver fleksible tilbud målrettet kommunens skoler. Kommunen giver støtte til undervisning og administration, som klubben finder folk til blandt dens unge medlemmer

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

FREMTIDENS ATLETIKMILJØER

FREMTIDENS ATLETIKMILJØER #vejen20 Trygve Laub Asserhøj, analytiker på Idrættens Analyseinstitut FREMTIDENS ATLETIKMILJØER Fastholdelse som nøglen til vækst Idan-undersøgelse for Dansk Atletik Forbund med støtte fra Nordea-fonden

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Strategiens formål DBU har fra 2014 lanceret en fireårig kommunestrategi i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Idrætsskole i Gentofte

Idrætsskole i Gentofte Idrætsskole i Gentofte - et tilbud til unge talenter GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Velkommen på idrætsskolen! Det er med stor glæde, at jeg indbyder unge talenter i Gentofte Kommune til at søge

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Vejen til landsholdet

DANSK GOLF UNION. Vejen til landsholdet DANSK GOLF UNION Vejen til landsholdet H O V E D S P O N S O R DGUs eliteudvikling juli 2008 1 Fra drøm til virkelighed Langt og kort spil Dansk Golf Union (DGU) har som vision at skabe golfspillere amatører

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

4. Februar 2016, kl. 19:00

4. Februar 2016, kl. 19:00 4. Februar 2016, kl. 19:00 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Formandens beretning 1/6: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis November 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis November 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis November 2015 OL i Rio de Janeiro KUN 9 måneder 40 uger 267 dage 6384 timer så er vi i gang I sidste uge blev jeg og 4 andre svømmere udtaget til OL. Gentofte

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

Håndbolden og den brændende platform - temperaturen på håndboldsporten

Håndbolden og den brændende platform - temperaturen på håndboldsporten DHF s Breddeseminar 2013 Oplæg v. Kasper Lund Kirkegaard Forskningsansvarlig analytiker ved Danmarks Idræts-Forbund 1 Program Hovedspørgsmålet skal håndboldsporten fortsat være en kulturbærer i dansk idræt?

Læs mere

DIF, uddannelse og Elitekommuner

DIF, uddannelse og Elitekommuner DIF, uddannelse og Elitekommuner Østerbro stadion, 17/11 2011 Indledning Hvad kan trænere bruge uddannelse til? Hvad kan I opnå ved hjælp af uddannelse? DIF og uddannelse 1,7mill udøvere Ca. 12.000 klubber

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. Gode idrætsmiljøer for piger. Gode idrætsmiljøer for piger redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde

PROJEKTBESKRIVELSE. Gode idrætsmiljøer for piger. Gode idrætsmiljøer for piger redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde PROJEKTBESKRIVELSE Gode idrætsmiljøer for piger - redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde Jeg gør altid mit bedste, men jeg synes aldrig, det er godt nok! 1 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET Piger

Læs mere

Gentofte Kommune. Elitekoordinatornetværksmøde Skovshoved Havn d. 20.11.2013

Gentofte Kommune. Elitekoordinatornetværksmøde Skovshoved Havn d. 20.11.2013 Gentofte Kommune Elitekoordinatornetværksmøde Skovshoved Havn d. 20.11.2013 Gentofte Kommune Beliggende nord for Købehavn ud mod Øresund 70.000 indbyggere 7 bydele: Ordrup, Klampenborg, Jægersborg, Vangede,

Læs mere

Bliv samarbejdspartner med ASV

Bliv samarbejdspartner med ASV Bliv samarbejdspartner med ASV ASV er Aarhus Studenternes Volleyforening, der er blandt Danmarks største og ældste volleyball klubber. Klubben består af en stor andel medlemmer, primært studerende, fordelt

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015

HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015 HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. Endnu et godt år for

Læs mere

Bobler december 2015

Bobler december 2015 Bobler december 2015 Årets sidste Bobler fra AGF er fyldt med medaljer og rekorder til AGF-svømmere, der har været til både nordiske, danske og vestdanske mesterskaber. Og lige inden jul rykkede klubben

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

Talentprisen 2014 går til Viktor Anker

Talentprisen 2014 går til Viktor Anker Talentprisen - Næstved Idræts Union De nominerede til Talentprisen 2014 er: Anne Frimann, Næstved Roklub Josephine Bøgh, Næstved Sportsrideklub Viktor Anker, Næstved IF Fodbold Årets Talent er ubestrideligt

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet. Ansøgning til Ringsted Kommune. Maj 2014

Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet. Ansøgning til Ringsted Kommune. Maj 2014 Maj 2014 Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet Ansøgning til Ringsted Kommune Benløse Floorball Club sætter Ringsted på Danmarkskortet 1 Til Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade

Læs mere

www.outdoorsports.dk Grønne møder med røde kinder 15 sjove og inspirerende aktiviteter skræddersyet til jer

www.outdoorsports.dk Grønne møder med røde kinder 15 sjove og inspirerende aktiviteter skræddersyet til jer Grønne møder med røde kinder 15 sjove og inspirerende aktiviteter skræddersyet til jer Grønne møder med røde kinder Grønne møder med røde kinder er 15 sjove og inspirerende aktiviteter, der er skræddersyet

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE 2 3 EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE DIF tilbyder i samarbejde med Dansk Svømmeunion(SVØM), Dansk Tennis Forbund(DTF) og Dansk Håndbold Forbund (DHF) et treårigt udviklingsforløb

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

TAK FOR SPONSORATET 2016

TAK FOR SPONSORATET 2016 TAK FOR SPONSORATET 2016 Vi vil gerne takke for jeres sponsorat her i 2016, og vil lige runde badminton sæsonen af med en oversigt over året der gik i RIF Badminton. Det har været et fantastisk år med

Læs mere

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Nyhedsarkiv 2013 Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Struer svømmeklub holdte i weekenden Vest Danske årgangsmesterskaber for gruppe 1 i Struer Svømmehal. Struer svømmeklub deltog

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Rundbold med hjelm og handsker

Rundbold med hjelm og handsker S k o le o g fo re n in g s liv i b e v æ g e ls e Rundbold med hjelm og handsker Dansk Softball Forbund er et af de forbund, der har set den nye folkeskole lov som en mulighed for at lave en særlig satsning

Læs mere

Gymnastikhuset, der gerne vil lege med

Gymnastikhuset, der gerne vil lege med Gymnastikhuset, der gerne vil lege med En forening sælger topklassefaciliteter til skolerne i forbindelse med eventdage, hvor foreningens instruktører styrer undervisningen i samarbejde med lærerne og

Læs mere

Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de årige Præmiesum kr.

Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de årige Præmiesum kr. Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de 10-18 årige Præmiesum 350.000 kr. Fremtidens børne- og ungdomsidræt Vi har brug for at

Læs mere

O l y m p i s k P a r t n e r s k a b. Dansk Svømmeunion Eliteklubleder-netværket 12. November, Sponsorarbejde I SÆRKLASSE

O l y m p i s k P a r t n e r s k a b. Dansk Svømmeunion Eliteklubleder-netværket 12. November, Sponsorarbejde I SÆRKLASSE O l y m p i s k P a r t n e r s k a b Dansk Svømmeunion Eliteklubleder-netværket 12. November, 2016 Sponsorarbejde I SÆRKLASSE 1 Tendenser Kæmpe medieudbud Mange tv-vinduer Sportskanaler Internettet =

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

På rette vej med foreningsarbejdet. DGI Bornholm. Vi sætter øen i bevægelse. www.dgi.dk/bornholm

På rette vej med foreningsarbejdet. DGI Bornholm. Vi sætter øen i bevægelse. www.dgi.dk/bornholm På rette vej med foreningsarbejdet DGI Bornholm Vi sætter øen i bevægelse www.dgi.dk/bornholm 2 Velkommen til DGI Bornholm Vi er en af DGI s 14 landsdelsforeninger. Vi har i øjeblikket 71 medlemsforeninger

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND FOOTBALL I FOKUS. Side 1 af 9

DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND FOOTBALL I FOKUS. Side 1 af 9 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND Ansøgning til Forbund i Fokus Brøndby, 2007 FOOTBALL I FOKUS Side 1 af 9 Til: Fra: Vedrørende: Projektansvarlige: Kontaktperson: Danmarks Idræts-forbund Dansk Amerikansk

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

DGI Badminton. DGI gør det nemt, sjovt og lærerigt at undervise i badminton. 3 gode tilbud til dine idrætstimer

DGI Badminton. DGI gør det nemt, sjovt og lærerigt at undervise i badminton. 3 gode tilbud til dine idrætstimer DGI Badminton Sæt badminton på skoleskemaet! DGI gør det nemt, sjovt og lærerigt at undervise i badminton 3 gode tilbud til dine idrætstimer 22495 19378 - Badmintonskole.indd 1 20-08-2015 10:53:29 2 Udgivet

Læs mere

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark TOPMØDE om PROJEKT SKOLESPORT 15. april 2008 Idrættens Hus, Brøndby Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 (mobil)

Læs mere

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt.

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt. Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af Elite- og Talentrådsmøde

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Nævn eksempler på tiltag hvor din forvaltning har været involveret i implementering af mere bevægelse i skolen.

Nævn eksempler på tiltag hvor din forvaltning har været involveret i implementering af mere bevægelse i skolen. Nævn eksempler på tiltag hvor din forvaltning har været involveret i implementering af mere bevægelse i skolen. Alle post-it er blevet anbragt i øverste højre hjørne: STOR INDSATS FRA KOMMUNENS SIDE- STOR

Læs mere

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2015/ 2016 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau AMBITIONER? Idrætslinjen giver dig mulighed for: At udvikle dig i et idrætsmiljø sammen med andre talentfulde idrætsudøvere og med kvalificerede

Læs mere

Gift/ samlevende /familie Single

Gift/ samlevende /familie Single Navn: Steffen Bonde Alder: 24, født 5. december 1989 Adresse: Havneholmen 38, 2. tv Mail: sbj@citius-remex.com Telefon: +45 31 12 30 33 Facebookside: CitiusRemex og Steffen Bonde Evt webside: www.citius-remex.com

Læs mere

e n a d December 2014

e n a d December 2014 Spor tsl ig gr un e l s e n n a d d du December 2014 1 Idræt, fag og trivsel på højt plan Nu kan nuværende og kommende folkeskoleelever i IkastBrande Kommune vælge mere aktivitet og idræt i skolen. Ikast

Læs mere

Ansøgning om Sponsorat

Ansøgning om Sponsorat Ansøgning om Sponsorat Footbag En livsbekræftende livsstil. En new-school nyhed der blander delikat dans med action attitude og svedig stil. En lækker luksus leg som skaber funky fællesskaber og ny nydelse.

Læs mere

ET LANGT LIV MED SKOLEIDRÆT

ET LANGT LIV MED SKOLEIDRÆT ET LANGT LIV MED SKOLEIDRÆT af Kim Larsen Jeg har i mine 37 år som lærer på Hareskov skole haft glæden af at arbejde med idræt i alle årene. Det har givet et kalejdoskop af oplevelser og idræt i alle former

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ //NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ ELITEIDRÆTSKLASSER // VELKOMMEN TIL ELITEIDRÆTSKLASSERNE!/ Jeg er rigtig glad for, at vi kan give unge idrætstalenter i Slagelse Kommune mulighed for at søge om optagelse

Læs mere

Forventningsafstemning i centrum

Forventningsafstemning i centrum Forventningsafstemning i centrum Kommunen spiller en afgørende rolle i skole-foreningssamarbejdet og er med til at etablere det første møde mellem skole og foreninger. Der bliver lagt klare rammer for,

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016. Aalborg 23. november Herning 24. november. Aarhus 25. november Odense 26. november. Roskilde 2.

Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016. Aalborg 23. november Herning 24. november. Aarhus 25. november Odense 26. november. Roskilde 2. Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016 Aalborg 23. november Herning 24. november Aarhus 25. november Odense 26. november Roskilde 2. december Et af livets store valg TITEL / 27. november 2015 VI KÆMPER

Læs mere

Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere

Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere Introduktion I Hovedstadens Svømmeklub har vi nordens bedste potentiale for at skabe konkurrencesvømmere på højt internationalt

Læs mere

Melges.dk Sailing Team. DEN 487 Sponsoroplæg

Melges.dk Sailing Team. DEN 487 Sponsoroplæg Melges.dk Sailing Team DEN 487 Sponsoroplæg Melges.dk Sailing Team: Vision: dominere toppen af Melges 24 klassen Nystartet team bestående af fire meget erfarne sejlere Fokus på at promovere os selv og

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

2016/ For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2016/ For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2016/ 2017 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau Velkommen på Idrætslinjen Sidste skoleår oprettede Skovvangskolen en idrætslinje. Der blev taget godt imod det nye tiltag, og der er i skrivende

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION

DA N S K GOL F U N ION DA N S K GOL F U N ION Kompetencer og kreativitet i de danske golfklubber Udviklingskonference 17. november 2012 PROGRAM FOREDRAGSHOLDER PANELDEBAT WORKSHOPS Kompetencer og kreativitet i de danske golfklubber

Læs mere