Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon 43 26 26 26 www.dif.dk"

Transkript

1

2 2 ÅRSBERETNING 2014 UDGIVER Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Telefon REDAKTION Steen Dahl Pedersen (ansv.) Jakob Draminsky (redaktør) Casper Hollerup Lars Hestbech Torben Lollike Jacob Bech Andersen LAYOUT Formegon ApS TRYK Formegon ApS OPLAG 700 FORSIDEN Nano-basket i Hørsholm. Foto: Lars Møller. Redaktionen afsluttet marts 2015

3 ÅRSBERETNING Forord IDRÆTTENS NYBRUD Af DIF s formand, Niels Nygaard DIF skal have nyt politisk program i Det politiske program angiver de overordnede målsætninger for DIF s arbejde frem mod 2020 og er derfor en vigtig ledetråd for DIF s bestyrelse. Arbejdet med det politiske program har stået på siden midten af Det er foregået i et tæt samspil med repræsentanter fra mange specialforbund samt eksterne ressourcepersoner, der har stillet deres viden til rådighed. Jeg vil gerne sige en stor tak for indsatsen til alle, der har bidraget til arbejdet. Vi ser i bestyrelsen meget frem til at tage hul på implementeringen af det nye politiske program. FÆLLES VISION 2014 blev året, hvor DIF s og DGI s fælles vision om en fysisk mere aktiv befolkning for alvor tog form. Samarbejdsaftaler med de første fem idrætter løb, cykling, badminton, håndboldfitness og floorball kom på plads. Det samme gjorde en tværgående samarbejdsaftale om foreningsudvikling, uddannelse og frivillighed. I begyndelsen af 2015 er en aftale omkring fælles arbejde med skolereformen kommet til. Og så er sporene lagt for næste bølge af samarbejdsprojekter med beslutningen om at nedsætte analysegrupper, som i 2015 skal afdække samarbejdsmuligheder inden for fodbold, gymnastik, tennis, fitness, triatlon og skydning. Visionen rummer et nybrud inden for dansk idræt. Det skyldes, at DIF og DGI lægger kræfterne sammen for at gøre befolkningen mere fysisk aktiv. Men også, at DIF og DGI med visionen for første gang påtager sig et medansvar for den del af idrætten i Danmark, der ligger uden for idrætsforeningerne. Vi anser fortsat foreningsidrætten som en afgørende grundpille for idrætslivet i Danmark. Foreningsidrætten betyder fællesskab, den evner at fastholde udøverne i idrætten bedre end andre organiseringsformer, og den aktiverer hundredtudsindvis af frivillige. Men samtidig anerkender vi, at der er andre måder at organisere idræt på, som også har stor samfundsmæssig værdi, da de også understøtter, at flere bliver fysisk aktive. Regeringen har med et enigt folketing i ryggen skrevet visionen ind i den politiske aftale om dansk idræt fra foråret Og Nordea-fonden og TrygFonden støtter visionen med hver 30 millioner kroner over de næste tre år. Det er stærke signaler om, at visionen peger i den helt rigtige retning. Og det er en opbakning, vi er stolte af. EN FYSISK MERE AKTIV SKOLEDAG En vigtig milepæl i 2014 var den nye skolereform, som både omfatter en opgradering af idrætsundervisningen og en generelt mere fysisk aktiv skoledag. Vi har i DIF fulgt og vil fortsat følge reformen tæt for at understøtte, at ambitionerne om at skabe en fysisk mere aktiv skole bliver realiseret. REKORD MANGE MEDALJER På eliteidrætsområdet blev 2014 et virkelig godt år. Danske udøvere svømmede, spillede og sprang sig til ikke færre end 136 EM- og VM-medaljer. Det gør 2014 til det år, hvor Danmark har vundet flest EM- og VM-medaljer nogensinde. Det er dybt imponerende, når man holder det op imod en stadig hårdere international konkurrence. Og det giver en god fornemmelse forud for European Games i Baku til sommer og OL i Rio 2016.

4 4 ÅRSBERETNING 2014 FORORD Idrættens nybrud 3 RUNDT OM SPECIALFORBUNDENE Årets buzzword: skolereformen 6 Specialforbund kigger på sig selv 8 Historisk mange danske medaljer 10 Event førte til fornem idrætspris 11 PR- og kommunikationshjælp tilbydes 12 Tilbagegang på medlemssiden 13 Udviklingsprojekterne nåede målsætningen 14 TEMA: IDRÆT I FOLKESKOLEN Bevægelse på skoleskemaet 16 I RINGENES TEGN På vej mod OL i Rio 20 Skole OL i hele landet 23 6 TEMA: VISION Fælles vision går nye veje for dansk idræt 24 INTERESSEVARETAGELSEN Vision skrevet ind i politisk aftale 26 Skal idrætten redde verden? 28 Nye politiske udspil i DIF i den internationale idrætspolitik 32 DIF frem mod år TEMA: INTEGRATION Flere nydanskere er frivillige 34 RUNDT OM DIF Ændringer på dopingområdet 36 Koordineret indsats mod matchfixing 37 Uddannelse med udvikling 38 DIF-ambassadører med forskellige roller 39 Det kan du finde på ekstranettet 40 #Kommunikation 41 Frivillighedsstrategi i forbundene 42 Mountainbikere er flinke af natur 43 Historien i gode hænder 44 DIF s idrætspriser 45 Sådan brugte DIF pengene 46 DIF s udvalg og nævn 48 DIF eksternt

5 ÅRSBERETNING

6 6 ÅRSBERETNING 2014 Rundt om specialforbundene ÅRETS BUZZWORD: SKOLEREFORMEN Var der et emne, som i den grad fik opmærksomhed i 2014, var det folkeskolereformen, som trådte i kraft i august Set med idrætsbriller var det naturligvis kravet i reformen om mere fysisk aktivitet i folkeskolen, der havde særlig interesse. Og ekstra interessant blev det, da reformen samtidig indeholdt krav om, at folkeskolerne skal åbne op for den omkringliggende verden heriblandt det lokale foreningsliv. Mange af DIF s specialforbund så hurtigt muligheden, hvis de da ikke allerede var i gang, for at tilbyde deres idrætsgrene i skoleregi, og 2014 blev således året, hvor mange skoleprojekter og samarbejdsaftaler blev lavet af specialforbundene. FODBOLD TAGER MEDANSVAR DBU og lokalunionerne ønsker ved hjælp af flere projekter - at vise, hvilken effekt fodbold har på indlæring, og hvilke positive sundhedsmæssige perspektiver fod- Volley i Skolen på Nymarkskolen i Slagelse.

7 ÅRSBERETNING bold har som idrætsgren. Med afsæt i projekterne kan DBU og lokalunionerne med fodbolden som redskab understøtte skolerne ved at udbyde emneperioder/ fagdage, enkeltstående events og kompetenceløft til skolelærerne på fodboldområdet. VOLLEYBALL PÅ SKOLENS GRØNNE OMRÅDER I samarbejde med Nordea-fonden tilbyder Dansk Volleyball Forbund 30 af forbundets volleyballklubber at være med i et unikt projekt, som har 120 skoler i fokus. De 120 skoler modtager hver seks bolde og tre net-systemer til at stille op på skolens grønne område. Det sker i et tæt samarbejde mellem klub og skole. Projektet har til formål at flytte volleyball ud på skolernes grønne områder og åbne for en helt ny idræts- og frikvartersaktivitet for tusindvis af elever. Skoler kan ikke selv melde sig til at være en del af Volley i Skolen. Det er den lokale volleyballklub, der kontakter skolen for at spørge, om den vil være med. RUGBY LÆRER SKOLEBØRN OM RESPEKT Rugbyunionen har i samarbejde med Nordea-fonden søsat et projekt, der skal lære skolebørn respekt, disciplin og fairplay gennem kontaktsport. Skoler, der er interesseret i projektet, kan se frem til fire besøg fra en af de skolekonsulenter, som Dansk Rugby Union har uddannet. Her introduceres elever og lærere til det over 100 år gamle spil, hvor traditioner spiller en stor rolle. Når en spiller skiftes ud, klapper både med- og modspillere, mens spilleren forlader banen, og efter kampen stiller spillerne sig i to rækker over for hinanden og løber på skift i mellem de to rækker, mens alle andre klapper. Syv rugbyklubber fordelt over hele landet har uddannet skolekonsulenter og er med i projektet. Rulleskøjteunionen tilbyder forløb til skoler og institutioner inklusiv leje af udstyr og trænere. Et forløb med skoleelever går typisk over tre til fem uger, hvor unionen indgår en aftale med skolen eller institutionen om planlægning af undervisning af idrætslærere og pædagoger. Skolen står selv for afvikling af aktiviteterne, mens rulleskøjteforbundet formidler kontakten til nærtliggende klubber. DANMARKS STÆRKESTE SKOLEROER Dansk Forening for Rosport har to tilbud til folkeskoler. Det ene er et læringstilbud for udskolingen bestående af både teoretisk og praktisk undervisning i roning. Tilbuddet omfatter undervisningsmateriale i fire til seks lektioner. Det andet koncept er Danmarks Stærkeste Klasse, som er en skoleroningskonkurrence for klasse. Danmarks Stærkeste Klasse består af to aktiviteter: Klassen ror 4000 meter i én romaskine - i klubben eller på skolen - i en idrætstime med hjælp fra en instruktør fra den lokale roklub. Alle fra klassen skal ro mindst én gang. De bedste hold udtages til en landsfinale. Klassen tilbydes en sjov og sikker oplevelse på vandet i roklubben i de nye EDON-både under hensyntagen til mulighederne i det lokale ro-farvand samt vejrforholdene på dagen. ORIENTERING I SKOLEN Orientering i skolen skal inspirere idrætslærere i folkeskolen. Derfor har forbundet samlet et antal øvelser og aktiviteter, som lærere kan anvende i undervisningen. Øvelserne og aktiviteterne findes på og indeholder også muligheder i andre fag end idræt. Der tages udgangspunkt i skolens egne faciliteter. Det kan være en hal, skolens udeområde eller en nærliggende skov/park. BLIV KLOGERE PÅ BORDTENNIS Bordtennisforbundet har udgivet materialet Bordtennis i Folkeskolen. Hæftet er målrettet undervisere, der ønsker inspiration til, hvordan der kan undervises i bordtennis i forbindelse med idrætsundervisningen i folkeskolen. RULLESKØJTELØB UDVIKLER BALANCEN Rulleskøjteløb er en velegnet sport for skoleklasser og institutioner. Børn og unge udfordrer og udvikler deres koordination, balance og kondi og har det sjovt med rulleskøjteforløb. Bordtennis i Folkeskolen indeholder en kort gennemgang, så eleverne får de bedste forudsætninger for at udvikle sig teknisk og samtidig har det sjovt med bordtennis.

8 8 ÅRSBERETNING 2014 Rundt om specialforbundene SPECIALFORBUND KIGGER PÅ SIG SELV DIF s analyseafdeling kiggede i det forgangne år nærmere på fire specifikke forbund, Dansk Ride Forbund, Badminton Danmark, Dansk Boldspil-Union og Dansk Håndbold Forbund, der alle fik udarbejdet forbundsanalyser. Rapporterne skal danne grundlag for nye initiativer i forbundene eksempelvis med henblik på at vende en negativ medlemsudvikling. Og med i rapporterne var også bud på fremtidige strategier. Alle fire forbund har fået udarbejdet et specialforbundsnotat, som laves på baggrund af eksisterende og tilgængeligt talmateriale som eksempelvis medlemstal. Dansk Ride Forbund og Badminton Danmark har derudover fået udarbejdet en rapport på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som har været med til at belyse specifikke problemstillinger eller give svar på udvalgte spørgsmål. FORMALISERET SAMARBEJDE Rapporterne er kommet i stand på initiativ fra forbundene. Det er en forudsætning for at få lavet en rapport, at rapporten skal bruges aktivt i forbundenes fremtidige arbejde og strategier. Derfor er der både en administrativ medarbejder og et bestyrelsesmedlem med i styregrupperne for analyseprojekterne. Der skal udarbejdes en projektbeskrivelse, som DIF og specialforbundet skal være enige om. Der kræves med andre ord en stor indsats af forbundet, hvis det skal indgå i et formaliseret samarbejde med DIF s analyseafdeling. Rapporterne har dannet baggrund for nye tiltag i de fire forbund. Eksempelvis har Dansk Ride Forbund udarbejdet sin nye strategi Ambition 2020 blandt andet på baggrund af rapporten Rideklubber i Danmark. Analytikerne fra DIF s analyseafdeling har derudover - ofte i forbindelse med udgivelsen af rapporterne - holdt oplæg på forbundenes repræsentantskabsmøder og for deres lokalunioner og bestyrelser. Badmintonsportens medlemspotentialer Rapporten lodder stemningen via en spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra 254 badmintonklubbers formænd. 84 procent af formændene svarer, at de tror på, at den negative medlemsudvikling kan vendes ved at gøre en ekstra indsats. Rapporten anbefaler klubberne at satse på gruppen af voksne motionister.

9 Fodbold i Danmark Rapporten beskriver de udfordringer og muligheder, som dansk fodbold står over for. Den giver desuden et bud på DBU s rolle i et stigende kommercielt fodboldmarked og peger på, at DBU skal udvikle sig for at tilfredsstille behovene hos især den voksne befolkningsgruppe mellem 25 og 59 år. Håndbold i Danmark Redegørelsen ser nærmere på medlemsudviklingen i DHF, som i 2017 for første gang siden 1970 risikerer at have under medlemmer. Rapporten beskriver også demografiens udvikling og dens betydning for håndboldsporten. Desuden peger rapporten på, at de konkrete initiativer, som DHF arbejder med for at vende medlemsudviklingen - Knæk kurven, Håndboldfitness og børnekonceptet Trille og Trolle i Underskoven - rent faktisk virker. Dansk Sportsdanserforbund og Dansk Sejlunion er de næste forbund, der skal have udarbejdet rapporter af DIF. DIF SOM SPARRINGSPARTNER Ud over de store forbundsanalyser, så deltager DIF s analyseafdeling som sparringspartner i en række andre analyseprojekter både blandt specialforbundene og eksterne samarbejdspartnere. Der er blandt andet mulighed for at få gennemført mindre krævende undersøgelser i samarbejde med DIF, hvor forbundene selv står for analyse- og skrivearbejdet. VISION Analysearbejdet i DIF er gennem de seneste år blevet styrket på baggrund af et ønske om at få adgang til mere konkret viden om udviklingstendenserne i dansk idræt. Analyseafdelingens arbejde har været et vigtigt element i DIF s udviklingsprojekter, og fremadrettet vil DIF s analyseresultater indgå i arbejdet med at indfri målsætningerne i Vision Rideklubber i Danmark Rapporten består af en spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra 219 rideklubber. Den kortlægger udfordringerne med Lov om hold af heste og ser nærmere på emner som frivillighed, uddannelse og medlemstal. Undersøgelsen viser, at 39 procent af klubberne i dag overholder de krav, som bliver indfaset senest i Men også at 21 procent af de klubber, som ikke lever op til alle kravene, ikke har konkrete planer om at bygge om.

10 10 ÅRSBERETNING 2014 Rundt om specialforbundene HISTORISK MANGE DANSKE MEDALJER Carsten Hansen, Frederik Øhrgaard og Thomas Larsen vandt VM-guld i bowling i Abu Dhabi. Danske atleter vandt 136 EM- og VM-medaljer i Det er det højeste antal vundne danske EM- og VM-medaljer nogensinde på et år. SVØMMERNE TOG FOR SIG AF RETTERNE De danske håndboldherrer fortsatte medaljehøsten og vandt en EM-sølvmedalje på hjemmebane, og badmintonspillerne hev både individuelle- og holdmedaljer til sig ved EM og VM. Svømmerne ryddede nærmest bordet ved EM i Berlin, hvor seks af de ni vundne danske medaljer var af guld, også ved VM på kortbane præsterede svømmepigerne på topniveau og satte blandt andet verdensrekord, da de tog guldet i holdkappen på 4 x 50 meter medley. Uden for mediernes rampelys har Danmark også skabt bemærkelsesværdige resultater. Bowling sejrede med guld ved både EM og VM, kajak vandt guld ved VM, og danserne i de latinamerikanske danse blev både europa- og verdensmestre. Det er tre gode eksempler, som vidner om mangfoldigheden i de vundne EM- og VM-medaljer. STOR MANGFOLDIGHED De 136 EM- og VM-medaljer blev vundet i 26 specialforbund, og sammenlignes medaljehøsten med 2010, som har samme turnus i internationale mesterskaber, så vandt Danmark 13 medaljer flere i WOZZY, MAGNUSSEN OG BJØRN Danmark har også markeret sig med flere flotte præstationer ved andre internationale events. I en evaluering af sportsåret 2014 huskes Caroline Wozniackis finaleplads i US Open, Kevin Magnussens sæde hos Formel 1-teamet McLaren og Thomas Bjørns plads på Ryder Cup-holdet, hvor Europa vandt trofæet ved at besejre USA. Det er flotte markeringer af dansk idræt i sportsgrene med global eksponering. Se DIF s samlede medaljestatistik på

11 ÅRSBERETNING Rundt om specialforbundene EVENT FØRTE TIL FORNEM IDRÆTSPRIS Da Dansk Atletik Forbund i foråret 2014 fyldte Københavns gader med motions- og eliteløbere gav det genlyd ikke kun i Danmark. Også internationalt spærrede idrætsorganisationerne øjnene op. Sådan havde man aldrig set et VM i halvmaraton afviklet før. Det var nemlig første gang, at VM i halvmaraton blev afviklet samtidig med et gigantisk motionsløb. Billetterne var sat til salg et år før, og arrangørerne kunne melde udsolgt med det samme. Det store arrangement gjorde så stort indtryk, at Dansk Atletik Forbund fik Kulturministeriets Idrætspris. Begrundelsen var, at VM i halvmaraton var en nyskabende begivenhed, som aktiverede danskerne og skabte international omtale af Danmark. Atletikforbundet var indstillet til prisen af DIF. VM i halvmaraton i tal: tilmeldte løbere fra 76 nationer fuldførende løbere tilskuere frivillige 20 danske klubber havde lavet VM-fortræning De 20 klubber fik nye medlemmer ET SLAG FOR DANSK GOLF OG BADMINTON Sport Event Denmark spiller en hovedrolle under alle store internationale idrætsbegivenheder på dansk grund og havde også mere end en finger med i spillet under afviklingen af to andre store idrætsbegivenheder i 2014: Made in Denmark (golf) og VM i badminton. Mens Danmark tre gange før har været vært for VM i badminton, var golfturneringen på den europæiske tour Danmarks debut. Made in Denmark er foreløbig sikret for endnu to år og har et samlet budget på omkring 110 millioner kroner. Penge som rejses i samarbejde mellem sponsorer og nationale, regionale samt kommunale instanser, herunder også Sport Event Denmark og Dansk Golf Union. Made in Denmark, der blev afviklet i Himmerland Golf og Spa Resort, tiltrak knap tilskuere. VM i badminton blev afviklet i Ballerup Super Arena og havde besøg af tilskuere. Foruden Badminton Danmark og Sport Event Denmark stod også Københavns Kommune og Ballerup Kommune bag arrangementet løbere deltog i VM i halvmaraton i Københavns gader. DANMARK RYKKER FREM På den internationale eventscene rykkede Danmark igen frem i I Sportcals Global Sports Nations Index 2014 som er superligaen for sporteventnationer sidder Danmark nu på en imponerende 15. plads. Rusland, Canada, Storbritannien, Kina og USA ligger uforandret i top fem. Målt i forhold til indbyggertal ligger Danmark nummer to efter Qatar.

12 AF BERIT HJORT BEK UGE AUGUST 2014 Af Anne Funch udholdenhed. overarmene. Ekstra Bladet Finansbureauet Den Korte Avis manøvrere. pr. flaske v. 12 fl. Fritidskajak Havkajak på dækket. Turkajak stabilitet. C M Y CM MY CY CMY K DTaF-LOGO.pdf 10/01/06 9:12:32 12 ÅRSBERETNING 2014 Rundt om specialforbundene PR- OG KOMMUNIKATIONS- HJÆLP TILBYDES I 2014 fik specialforbundene adgang til deres eget PR- og kommunikationsbureau, ForbundsPR, der er Idrættens Medieudvalgs seneste tilbud til specialforbundene. ForbundsPR består af kommunikationskonsulent, Berit Bek, der løbende kan hyres af forbundene til at rådgive om eller løse kommunikationsopgaver mod en beskeden egenbetaling. 14 FORBUND Efter et års tid med ForbundsPR er status, at 14 specialforbund har gjort brug af Berit Beks PR- og kommunikationskompetencer og nogle forbund har benyttet bureauet ved flere lejligheder. Som eksempler på løste kommunikationsopgaver kan nævnes, at taekwondoforbundet har fået lavet en kommunikationsstrategi, tennisforbundet har fået skrevet journalistiske artikler til deres medlemsblad, og kanoog kajakforbundet har fået medieomtale af deres Tour de Gudenå Maraton. NETVÆRK Foruden rådgivning og konkret opgaveløsning, så har ForbundsPR igangsat to netværk med kommunikationsfolk fra DIF-idrætten. Den oprindelige tanke var ét netværk, men populariteten gjorde, at 44 interesserede kommunikationsfolk måtte splittes i to netværk. Dagsordenen på netværksmøderne har indtil videre lydt på temaer som Sociale medier, Hjemmesider, Kommunikationsstrategi mv. STOR TILFREDSHED I slutningen af 2014 blev der lavet en tilfredshedsundersøgelse af ForbundsPR blandt specialforbundene. Og alt tyder på, at medieudvalget har ramt plet med det nye initiativ. 18 ud af 18 respondenter var enten meget tilfredse eller tilfredse med ForbundsPR. Desuden vil 94 procent af forbundene anbefale ForbundsPR til andre specialforbund. Specialforbund, der ønsker at benytte sig af ForbundsPR, kan henvende sig på On-Sport forbundenes web-tv On-Sport er et andet tilbud til forbundene fra idrættens Medieudvalg. I 2014 var sociale medier et nyttigt værktøj for afsætningen af On-Sports historier. Omkring juletid lavede On-Sports videojournalister en julekalender, der alene via Facebook blev vist over gange. On-Sport-facts fra 2014: Antal visninger: Antal afsatte historier til TV: UGE AUGUST sport & fritid I SAMARBEJDE MED GØR SOM DTDT GOLF GIVER STYR PÅ FØLELSERNE FÅ STYRKET DINE NETVÆRKS- OG KOMMUNIKATIONSKOMPETENCER Idrættens Medieudvalg inviterer dig til kommunikationsseminar med overnatning d april på Gentofte Hotel. På seminaret sætter vi sammen fokus på to temaer PROGRAM FORBUNDENES UDFORDRINGER OG SUCCESSER & SOCIALE MEDIER FRA DANMARK HAR TALENT Karen Fredsgaard har lært sig selv bedre point, er det derfor muligt at at kende ved at kontrollere golfbolde og andre er ikke afhængige af en vinde over en spiller med et bedre handicap end en selv. Det sker, hvis man selv lever op til sit bed- DAG 1: SPECIALFORBUNDENES KOMMUNIKATIONSUDFORDRINGER OG -SUCCESSER Onsdag d. 23. april: : Let morgenmad : Inspirationsoplæg om netværk v/berit Hjort Bek : Pause KARENS GODE RÅD»Før en træningsdagbog, hvor : Kort introduktion til forbundenes nye PR-bureau ForbundsPR : Specialforbundenes kommunikationsudfordringer og -succeser (Heat #1) og køller. I dag er hun et af sportens største talenter. for at kunne træne,«siger Karen Fredgaard, og fortsætter:»når man bruger meget tid på golfbanen og arbejder med sine slag, får man en masse frisk luft i al slags vejr, men man lærer også ste spil, men modstanderen ikke gør,«forklarer Karen. Handicap-systemet gør det også muligt for Karen at konkurrere med de bedste drenge på hendes alder : Frokost + tjek ind på værelser : Specialforbundenes kommunikationsudfordringer og -succeser (Heat #2) : Opsamling på specialforbundenes kommunikationsudfordringer og -succeser : Pause du løbende noterer dine mål for træningen og efterfølgende evaluerer på dine fysiske og mentale resultater. Det er et værktøj, der fungerer godt for mig og gør, at jeg udvikler mig : En journalists brug af sociale medier som nyhedsgenerator v/journalist fra landsdækkende medie : Social aktivitet (medbring sportstøj) : Middag sig selv rigtig godt at kende. For eksempel lærer man også at styre»jeg træner rigtig meget sammen med drengene. Det er fedt, ??.??: Hygge, netværk og socialt samvær DAG 2: SOCIALE MEDIER hurtigere som golfspiller.«sit temperament og blive mere for jeg får både mere styrke og KORT OM KAREN VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift Karen Fredgaards mor og far har spillet golf altid, så det var naturligt for både Karen og hendes storebror at prøve kræfter med den lille hvide bold på den lokale golfbane. Som 10-årig blev Karen udvalgt til Asserbo Golf Club-Junior Akademi, som er et akademi for klubbens mest talentfulde spillere. Undervisningen består af teknisk og fysisk træning, samt træning i, hvordan man styrer tanker og følelser alt sammen udviklet af Dansk Golf Union (DGU) og Team Danmark og tilpasset den enkelt spiller.»golf er en individuel sport. Man er ikke afhængig af et hold, AF BERIT HJORT BEK Emma Nørholm Koch på 11 år og Simone Lindhardt Carlsen på 12 år går til skydning. Og de ret gode til det. De to piger er både veninder og konkurrenter. Deres dyster ender altid tæt, men senest var det Simone, der trak det længste strå til det officielle Danmarks Mesterfelskydning i foråret: Simone fik og Emma fik en selvstændig. Det har golfen i hvert fald givet mig.«lige så god som drengene I golf spiller man nemlig med noget, der hedder handicap. Handicap er et system, hvor spillerne inddeles efter, hvor gode de er. Jo mindre handicap, jo bedre er man. Ens handicap fortæller, hvor mange slag man forventes at gennemføre banen på.»da man i golf kan spille om mere selvtillid, og de betragter mig faktisk som en ligeværdig spiller,«siger hun, og fortsætter:»golf en af de få sportsgrene, hvor drenge og piger sagtens kan spille mod hinanden på samme bane, til trods for at drengene ofte er fysisk stærkere end pigerne.«fremtidsdrømmen»efter sommerferien tager jeg 9. klasse på golflinjen på en idrætsefterskole i Jylland, hvor jeg skal gå i klasse med en af mine gode veninder, som jeg mødte på en af DGU s sommer-camps for piger på otte-14 år,«siger Karen Fredgaard. Når man spørger Karen, hvad hendes største drøm for fremtiden er, svarer hun:»jeg vil gerne være en af de bedste golfspillere i verden og få mulighed for at spille på alle de store baner rundt om i verden.«navn: Karen Fredgaard Fødselsdag: 31. oktober 1999 Klub: Asserbo Golf Club Handicap: 4,2 Ranglisteplacering for U22: #16 Favoritslag: Drive, som er det længste slag, man slår i golf Træningsmængde: Træner hver dag timer om ugen Trænere: Kristian Ravn og Lena Nielsen Prøv at spille 12 UGE JULI sport & fritid SKYDNING ER IKKE FOR TØSEDRENGE MEN FOR SEJE TØSER OG DRENGE!? DET... HEY, HVAD BETYDER Hvorfor vælger to piger på 11 og 12 år at gå til riffelskydning? Mød Emma Nørholm Koch og Simone rdt Carlsen, der n tur UGE JULI 2014 Skydning Hvor meget træner Emma og Simone? To gange x tre timer om ugen, og ofte er der stævne i weekenderne. Hvad går skydning ud på? Skydning går ud på at ramme midten af en skydeskive med sine skud på en afstand ml. 10 meter og op til 300 meter og derved opnå flest mulige points. Hvor kan man gå til skydning? Der er 450 skytteforeninger i Danmark under Dansk Skytte Union, hvor man kan gå til pistolskydning, riffelskydning eller flugtskydning. Man kan læse mere om skydning som sportsgren eller kontakte Dansk Skytte Union for at finde den nærmeste skytteforening på Er det farligt at gå til skydning? Gratis forløb med instruktør Nemt og intenst forløb Sjovt og socialt Fokus på samarbejde Træner kaste-, gribe- og slå-færdigheder Når det passer jer Det er ikke farligt at gå til skydning. Alle skytter modtager grundig vejledning i våbenhåndtering, og der bliver kun dyrket skydning på de dertil indrettede baner i klubberne og altid under opsyn. med 12-årige Mikkel Bülow DM-guldmedalje ramme midten af skiven på enten 10, 15 eller»riffelskydning foregår med en virkelig riffel, for hold på hjemmebane. Simone Lindhardt 50 meters afstand. Det er dejligt at rense hovedet for tanker og lukke alt andet ude, og det er mens man ligger ned og skyder på 50 meter, og man står op og skyder på 10 og 15 meter, Carlsen fortæller:»vi træner sammen med en anden pige også nødvendigt, for ellers rammer man ikke,«og her handler det altså om at ramme skiven og seks-syv drenge på vores egen alder. Det siger Emma Nørholm Koch. ikke fantasifigurer,«siger Emma Nørholm Koch. fællesskab, der er blandt skytterne i klubben, betyder rigtig meget for os.vi er gode til at bakke hinanden op og Når Emma og Simone fortæller vennerne i»jeg har ind i mellem inviteret et par skeptiske hjælpe hinanden. Vi taler om, hvordan vi oplever banerne og giver hinanden gode råd,«siger medaljer, synes kammeraterne, at det er sejt. kræfter med riffelskydning,«siger Simone skolen, at de går til skydning og vinder DM- klassekammerater en tur i klubben for at prøve Emma Nørholm Koch. Men pigerne er også flere gange blevet spurgt, Lindhardt Carlsen. om det virkelig kan være så svært at gå til»og svaret har hver gang været: Det er skydning. faktisk meget sværere at ramme, end man lige brødre går til skydning, og Sil skydning. Men spille Counter-Strike på computeren, så ved er ikke for tøsedrenge men for seje tøser og»hvis man tror, at skydning er ligesom at skulle tro! Derfor siger jeg til dem: Skydning man ikke, hvad skydning er,«siger Simone drenge!«rlsen. Hvorfor skydning? Piger ligger i Nykøbing Falster Skytteforening og skyder mod målskiven. Den står 50 meter væk. Hvor svært kan det være? N Skydning er for de seje Torsdag d. 24. april: : Morgenmad : Hvad er de seneste trends på sociale medier? v/ Andreas Klinke Johannsen : Hvilke sociale platforme dur til hvad? v/ Andreas Klinke Johannsen : Pause : Indblik i TeamDanmarks brug af Facebook : Indblik i DHF s brug af Facebook : Frokost + tjek ud af værelser : Indblik i DBU s brug af Twitter : Pause : Hvordan udarbejder forbundet en social mediestrategi? v/ Andreas Klinke Johannsen : Evaluering Tak for i dag FAKTA: Hvornår: april 2014 Hvor: Gentofte Hotel, Gentoftegade 29, 2820 Gentofte Tilmelding: Malene Vestergren Henriksen, senest 1. april 2014 KRAV FOR DELTAGELSE: Du deltager på hele seminaret og ikke kun til udvalgte temaer Maks. tre personer fra hvert forbund Pris: 500 kr. (Idrættens Medieudvalg betaler størstedelen af omkostningerne) HVOR KAN MAN GÅ TIL GOLF? Der er 187 golfklubber i Danmark under Dansk Golf Union (DGU). Man kan læse mere om golf som sportsgren og finde den nærmeste golfklub på Man kan også kontakte DGU på En maraton i kajak Med start i Silkeborg og mål i Randers. Tidligere er løbet foregået over flere dage med en etape hver dag, men den nye maratondistance bliver ifølge arrangørerne en tur år over 400 danskere i dag skruer sig ned i deres kajak, er det ikke med rigeligt af fysiske udfordringer undervejs og med mange tilmeldte, der også kom- kun for at nyde naturen og få rørt mer fra Sjælland. Maraton-kajak er det sidste nye hit i rækken af discipliner, der gerne vil være en del ling af medlemmer fra til mere end»de seneste ti år har vi haft en fordob- af det populære ekstremsport-univers. Også ,«siger formand for Dansk Kano og selv om begrebet ekstremsport efterhånden dækker over andet, end det oprindeligt Derudover vurderer forbundet, at mindst Kajak Forbund, Ole Tikjøb. gjorde: En risikobetonet disciplin, som stiller store krav til deltagernes mod, styrke og i privatorganiserede grupper danskere ror i kajak, enten alene eller»ekstremsporten herhjemme er eksploderet de senere år. Folk vil gerne udfordres Den stigende interesse med ironman og maratonløb som nogle af de mest populære fysisk inden for mange forskellige discipliner. Derfor har vi set et potentiale i også at har fået Dansk Kano og Kajak Forbund til i samarbejde med en række andre aktører kunne tilbyde et stigende antal kajak-roere at realisere det, forbundet kalder for en en mulighed for prøve sig selv af i et ekstremløb,«siger Ole Tikjøb.»endags-maraton i kajak«. Selv om der ikke er tale om den traditionelle distance på 42,2 At kajak-roning er blevet så populært, kilometer som ved løb. skyldes især havkajakken, som er let at Det bliver 73 kilometer, som udøverne skal tilbagelægge op ad Gudenåen i Østjylland i»tour de Gudenå«, der for første gang ger, end at man er i stand til at svømme,»den kræver ingen andre forudsætnin- afvikles som en en-dags maratonroning. hvis man falder i vandet,«siger Ole Tikjøb. I mål på en tidligere udgave af Tour de Gudenå. Foto: Lars Rasborg Ekstremsport. Det er ikke 42,2 kilometer, men 73 kilometer op ad Gudenåen i en kajak. Danskerne er så vilde med at ro i kajak, at de gerne vil udfordres. 94 POINT Robert Parker Spar 70,- NU > fakta KenD DIn KajaK Vidunderlig Rioja - Spar 41% 94 point og 3 x 6 stjerner Remelluri Rioja Reserva 2007 kap- og turkajakker, og det er en af årer en ret stabil, havkajak-lignende kajak, sagerne til havkajakkens store popularitet. men da den ofte er uden vandtætte skotrum i begge ender, bør den kun betegnes fritidskajak. dækker over en bred vifte af kajakker: Bruges kun, hvor det er let at bunde. Fra smalle, hurtige typer til mere brede og For folk, som bare vil have en nem, stabil begyndervenlige kajakker. Alt efter model kajak til små ture tæt på land. bruges en turkajak til korte, hurtige motionsture eller til dagture i roligere tempo. En turkajak har en slank stævn, men bredere er beregnet til brug på havet. Derfor er agterskib end kapkajakker, samt en lidt den udstyret med mindst to vandtætte fladere bund omkring midten, hvilket giver skot-rum, dæksliner og liner til at stuve grej Havkajakken har en del spring (bananform), der giver en god form i bølger. Den har også Kilde: DGI-instruktør i kajak, en flad bund, som gør den mere stabil end Michael Sørensen, ifølge vorespuls.dk Vinen er sammensat af druerne Tempranillo (90%), Garnacha og Graciano. Lagringen finder sted på amerikanske og franske fade i 17 måneder. Duften har masser af sort frugt og et strejf af vanilje fra fadlagringen. Smagen er raffineret og velafbalanceret med moden bærfrugt og perfekt modne tanniner, som gør helhedsindtrykket harmonisk. Eftersmagen er meget lang og rummer mineralske undertoner. Bestil på berlingskeshop.dk/remelluri Gælder til og med 14/ eller så længe lager haves. LØRDAG 13. SEPTEMBER SEKTION. BERLINGSKE. FRI. 03 DYRK TAEKWONDO FIND DIN NÆRMESTE KLUB PÅ TAEKWONDO.DK

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE 2 3 EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE DIF tilbyder i samarbejde med Dansk Svømmeunion(SVØM), Dansk Tennis Forbund(DTF) og Dansk Håndbold Forbund (DHF) et treårigt udviklingsforløb

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt.

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt. Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af Elite- og Talentrådsmøde

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 Sportslige resultater Side 1 af 6 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

SPONSORMATERIALE 2015 KARTING TEAM RACING WITH FERRARI

SPONSORMATERIALE 2015 KARTING TEAM RACING WITH FERRARI SPONSORMATERIALE 2015 KARTING TEAM RACING WITH FERRARI FORMULA RACING RACING with FERRARI FORMULA RACING er et professionelt dansk racerteam stiftet og 100 % ejet af den danske importør af Ferrari og Maserati,

Læs mere

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner: NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014

Nyhedsbrev december 2014 Nyhedsbrev december 2014 Glædelig jul og godt nytår - svømmeskolen starter igen den 6. januar. Svømmeskolebørnene og instruktørerne holder en velfortjent juleferie, mens konkurrencesvømmerne fortsætter

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet. Ansøgning til Ringsted Kommune. Maj 2014

Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet. Ansøgning til Ringsted Kommune. Maj 2014 Maj 2014 Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet Ansøgning til Ringsted Kommune Benløse Floorball Club sætter Ringsted på Danmarkskortet 1 Til Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade

Læs mere

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Odense Kommune og Idrætspolitisk Forum Fyn. Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Vil du gerne være en del af en forening eller klub, hvor du kan komme og bevæge og have det sjovt sammen

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Foto: Andreas Merrald

Foto: Andreas Merrald Foto: Andreas Merrald DIF Diplomtræner NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med i eliten

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis December 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis December 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis December 2014 Nedtur ved EM i Berlin Gentofte - min nye klub Afbud til VM på kortbane VM på Langbane - kursen er sat / sigtet er indstillet. EM i Berlin. Ingen tvivl ved afrejsen

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Staten DIF Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt: IF er/presse Netværk og synlighed Mission: 1 International branding

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Idrætslinjen Helsingør Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Sep.2014 Idrætslinjen har 5 års fødselsdag Fejres med nye discipliner og nyt spor vi bliver 6 klasser i fremtiden! Helsingør Kommunes Idrætslinje startede

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Langvang atletikstadion

Langvang atletikstadion Langvang atletikstadion Praktiske oplysninger Klubdragt: Der skal stilles op i anmeldt klubdragt Pigge: Maksimum 6 mm Startnumre: Startnumre skal bæres synlig på brystet og må ikke bøjes Opvarmning: Skal

Læs mere

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse BULLETIN 2013 / 07 Til Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund Protektor: H. K. H. Prinsgemalen Medlemsorganisationerne og jeres klubber Dato: 07-02-2013 ---/HH Emne: Lederuddannelse KDA har

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

BERETNING 2014 DANSK SKOLEIDRÆT, ØSTJYLLAND

BERETNING 2014 DANSK SKOLEIDRÆT, ØSTJYLLAND BERETNING 2014 DANSK SKOLEIDRÆT, ØSTJYLLAND 2014 er for mange elever, lærere, pædagoger, skoleledere og skoleafdelinger lig med ÅR 0. Skolereformen har vendt op og ned på rigtig mange vaner og traditioner

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Claus Ladefoged blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Dirigenten startede

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2015

Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2015 Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2015 Den værste dag i mit liv. VM kvalifikation Hjemløs NU venter Kazan!!!!!! 2015 Mit 2015 startede rigtig godt. Efter nogle dejlige dage i New York hvor jeg sammen med nogle

Læs mere

Fodbold for alle hele året hele livet!

Fodbold for alle hele året hele livet! Mundtlig beretning 2015 Endnu et fodbold år er gået med spændende aktiviteter og udfordringer. Vi skal være opmærksomme på megatrends i samfundet omkring os. Sikre tendenser, der vil påvirke fodbolden,

Læs mere

Dansk Boldspil-Union En Del Af Noget Større

Dansk Boldspil-Union En Del Af Noget Større Videnbaseret udvikling af børnefodbolden - fra tro til viden Dansk fodbold i 2005 Elite Mangel på landsholdsprofiler Ingen slutrundedeltagelse Dårlige klubresultater i europæisk sammenhæng For få danske

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016

DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016 DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016 Introduktion FINA s internationale kvalifikationskrav og DIF s generelle danske OL-udtagelseskrav

Læs mere

TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2013-2016

TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2013-2016 MÅL OG STRATEGIER TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2013-2016 MÅL OG STRATEGIER 1 TEAM DANMARK INDHOLD 1. Introduktion 4 2. Hvad er målet? 5 3. Hvem vil vi kommunikere med? - vores fem primære målgrupper 6 4.

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

Team Roskilde Junior

Team Roskilde Junior Team Roskilde Junior Et dansk juniorteam som skaber bemærkelsesværdige resultater nationalt og internationalt If my mind can conceive it, and my heart can believe it - then I can achieve it. Muhammad Ali

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk!

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk! RANDERS HERRE HÅNDBOLD SOCIALT ANSVAR OG UDVIKLING GENNEM HÅNDBOLD Randers HH Business & EventClub - et anderledes erhvervsnetværk! Randers HH er byens elitesatsning på herresiden som alle håndboldklubberne

Læs mere

12-16 år. Træning Træningsmiljø

12-16 år. Træning Træningsmiljø 12-16 år Træning Træningsmiljø Dagens program Hvordan skabes et godt træningsmiljø. Hvilken form for træning skal varetages for at motivere 12-16 årige. Jeppe Thomsen: Født 10. januar 1977 Tidligere eliteløber

Læs mere

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe Vamdrup Jagtforening Den nye skydebane Projektmappe Øverst: Etape 1 da banen blev taget i brug Nederst: Etape 1 sommeren 2014 1 Denne mappe er en udførlig orientering om anlægningen af Vamdrup Jagtforenings

Læs mere

Eksklusivt tilbud fra din Pro

Eksklusivt tilbud fra din Pro Eksklusivt tilbud fra din Pro I samarbejde med The Mental Scorecard Academy, er vi 4 PGA-proer der tilbyder dig 6 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Talentpotentiale: Dansk juniorelite med succes

Talentpotentiale: Dansk juniorelite med succes Talentpotentiale: Dansk juniorelite med succes Den danske juniorelite klarer sig bedre end seniorerne. Det viser en gennemgang af resultaterne i 2008. Selvom man ikke skal tillægge et enkelt års gode resultater

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Dansk Svømmeunions handleplan. Det vil vi. Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind. Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions handleplan. Det vil vi. Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind. Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program Det vil vi Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program Vision og mission Vision Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation. Mission At skabe de bedste,

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere