LØSNINGER TIL FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN. Regionernes erhvervssamarbejde om sund vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØSNINGER TIL FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN. Regionernes erhvervssamarbejde om sund vækst"

Transkript

1 NYE LØSNINGER TIL FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN Regionernes erhvervssamarbejde om sund vækst Én indgang Alle regioner har etableret en enkel og effektiv indgang, hvor virksom heder kan indgå aftaler om kliniske forsøg gennem regionale ko ordinatorer i de fem regioner. Side 6 Fra ide til virkelighed Partnerskabet for Sundheds- og Sygehusinnovation skal bl.a. hjælpe danske virksomheder med at udvikle nye løsninger efterspurgt af regionerne. Side 9

2 Fremtidens sundhedsløsninger skabes i fællesskab REGIONERNE HAR ET OMFATTENDE SAMARBEJDE MED erhvervs livet, som vi er i fuld gang med at udbygge og videreudvikle. I regionerne værdsætter vi samarbejdet, fordi vi har brug for virksomhedernes hjælp til at udvikle nye løsninger til fremtidens sundhedsvæsen, som kan bidrage til øget kvalitet og effektivitet. Udviklingen af nye løsninger kan kun lade sig gøre, hvis virksomhederne får indsigt i arbejdet på hospitalerne og får mulighed for at afprøve og teste løsningerne i realistiske omgivelser. REGIONERNES EFTERSPØRGSEL EFTER NYE løsninger kan være med til at drive erhvervslivet på sundhedsområdet i en retning, som giver virksomhederne gode betingelser for vækst og beskæftigelse. De nye løsninger, som tydeligst bidrager til at skabe øget effektivitet og kvalitet i sundhedsvæsenet, vil således også være dem som har det største vækstpotentiale - ikke blot i Danmark, men også på eksportmarkederne. I DENNE PUBLIKATION VISER VI SYV EKSEMPLER på regionernes erhvervssamarbejde på sundhedsområdet en case fra hver region samt to fællesregionale. Eksemplerne spænder bredt og viser, at der på mange forskellige områder er gode muligheder for at skabe et stærkt offentlig-privat samarbejde. Det gælder for eksempel områder som telemedicin, velfærdsteknologi, logistik og sporing, byggeri af nye hospitaler, sundhedsforskning og robotteknologi. Samarbejderne har forskellige former og omfatter blandt andet offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI) og offentlig-privat partnerskab (OPP). I DE KOMMENDE ÅR VIL REGIONERNE ARBEJDE FOR at styrke samarbejdet med erhvervslivet yderligere. Nye løsninger til fremtidens sundhedsvæsen skal sikre, at patienterne fremover får endnu bedre og hurtigere behandling. De nye løsninger skal give værdi til en tredobbelt bundlinje, målt ud fra parametrene øget effektivitet, øget kvalitet for patienterne og grobund for erhvervsudvikling og vækst. Rigtig god læselyst. Bent Hansen Formand Danske Regioner Carl Holst Næstformand Danske Regioner 2 NYE LØSNINGER

3 Åbenhed skaber innovation Patienterne har et telekit i deres hjem, og monitoreringen foretages af et aktivt fagpersonale.der sammen med patienten skal fange symptomerne i tide, reagere proaktivt og derved sparer indlæggelser. Telecare Nord er et storskalaprojekt inden for telemedicin. Lunge sygdommen KOL er fokusområdet, og det samlede nordjyske sundhedsvæsen står bag. Det unikke er, at projektet udvikles på en åben platform, som andre aktører kan udvikle og bygge videre på Telecare Nord tilbyder alle nordjyske KOL-patienter med KOL i svær grad en telemedicinsk løsning uafhængigt af, hvilken kommune, hvilket sygehus eller hvilken praktiserende læge, patienterne er tilknyttet. Virksomheden Silverbullet har leveret den første udgave af open source platformen OpenTele, som bliver anvendt i Telecare Nord, og for Henrik Ibsen, CEO og partner i Silverbullet, er den åbne tankegang noget, der i den grad giver projektet et stort potentiale.»jeg har i ti år set sundheds-it, der lider af pilotitis! Uden sammenhæng, hvor de mange pilotprojekter lukker lige efter gennemførsel. F.eks. pga. licensomkostninger, der blokerer for Henrik Ibsen udrulning i stor skala. Her er OpenTele licensfri, og det har ingen tung økonomi. Det her er ét system og én platform det lukker op for en masse nye spændende scenarier inden for telemedicin.«med OpenTele kan man via spørgeskemaer, måle og inddatere en hel masse forskellige data med den samme platform samlet i ét system.»det er meget, meget nemmere, og det tilfører en vigtigt kontekst til måledata. Her får vi data og målinger, der siger noget om, hvorfor patienten f.eks. har højt blodtryk. Det er konteksten, der er vigtig for klinikerne, og de siger: sæt det i sammenhæng så er vi langt bedre klædt på til behandling. Det er et kvantespring inden for telemedicin,«mener Henrik Ibsen. DET SKAL OP I STOR SKALA Dorte Stigaard er direktør i Region Nordjylland, samt initiativtager og styregruppeformand i Telecare Nord. Hun er enig i, at Danmark er et land af pilotprojekter, og problemet er, at ikke mange bærer det videre og op i stor skala.»vi ved ikke, om gevinsten i pilotforsøg kan genskabes i ordinær drift. Derfor skal vi op i stor skala med systematiske målinger og kontrolgrupper, så det giver fakta og evidens. Og finde ud af hvad der er fup og fakta i telemedicin. Det gør vi her,«understreger hun. Hun og partnerne Dorte Stigaard i projektet tænker i systemeksport, og tænker det anderledes med den åben platform, som et økosystem.»virksomhederne skal sælge processer i stedet for produkter, og der er allerede nogle løsninger ude på Softwarebørsen*. Det kræver noget andet på forretningssiden. Men det er også vigtigt, at man som myndighed lukker op for informationen til virksomhederne, så de kan forstå, hvad vi tænker og laver. De skal udfordre os og gøre os mere innovative, og det kræver meget af alle. Derfor er mere partnerskab nødvendigt.«det gør Region Nordjylland og Telecare Nord ved at være proaktive ift. virksomhederne.»nu fortæller vi åbent, hvad vi laver, og vi går aktivt ud og inviterer virksomheder og universiteter. Vi fortæller virksomhederne om de problemer, vi gerne vil have løst, og vi holdt f.eks. et seminar om Wayfinding, hvor 85 virksomheder mødte op. De arbejder med logistik mm. Det var en stor succes, virksomheder fandt sammen, og vi lukker meget mere op med en ny og innovativ indkøbs- og udbudsstrategi.«den nye strategi er funktionsudbud, hvor man signalerer, hvad der skal løses. Her er en stor opdragelsesproces i det offentlige, mener Dorte Stigaard. NATIONALE STRATEGIER 1300 KOL-patienter alt i alt skal ind i projektet, der løber fra 2012 til medio 2015 med et samlet budget på knap 60 mio. kr. Projektet finansieres af Region Nordjylland og de nordjyske kommuner og desuden fået støtte fra Digitaliseringsstyrelsen, Den Obelske Familiefond og Vækstforum Nordjylland. Patienterne har et telekit i deres hjem, og monitoreringen foretages af et aktivt fagpersonale.der sammen med patienten skal fange symptomerne i tide, reagere proaktivt og derved sparer indlæggelser.»medarbejderne skal også have et kompetenceløft i telemedicin, og det handler om at få et sammenhængende sundhedsvæsen, mestring for borgerne og mere tryghed og kontrol - patient empowerment. Men vi skal op i stor skala, hvis telemedicin skal bruges aktivt, så TeleCare Nord skal gerne vise, at det giver mening, resultater og evidens, og vi dermed skal fortsætte med at udvikle det,«fastslår Tina Archard Heide, der er projektchef i Telecare Nord. Hun forventer, at storskalaforsøget bidrager til nationale strategier og fortsat modning på landsplan.»det giver jo en Tina Archard Heide god platform til forskning i telemedicin og mange muligheder fremadrettet. Kan vi stå som et pejlemærke og finde løsninger, alle kan få glæde af, har vi nået meget. Nu går vi sammen og samarbejder, og vi har brug for platforme til telemedicin, som kan bruges i åben dialog og en åben platform omkring software og kildekode, som man deler. Det er en ny vej at gå «pointerer Tina Archard Heide. * Softwarebørsen fungerer som et offentligt tilgængeligt softwarebibliotek med offentlig open source-software og som et marked, hvor leverandører på konkurrencevilkår kan sælge relaterede ydelser, fordi de har adgang til softwareprojekternes kildekode. Regionerne har et omfattende offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI) Regionerne gennemfører aktuelt 153 OPI-projekter inden for bl.a. telemedicin, sundheds-it, medicoteknik, logistik og robotteknologi. Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) har marts 2014 offentliggjort en kortlægning af OPI i den offentlig sektor, som viser, at regionerne er involveret i ca. 60 procent af alle OPI-projekter på fem centrale velfærdsområder (sundhed, ældrepleje, dagtilbud, undervisning og socialområdet). Regionale OPI-projekter fordelt på områder Alle projekter i oversigten er enten kørende projekter eller projekter, som er afsluttet i Antal OPI-projekter Procentvisfordeling Medico 34 22,2% Sundheds-it 34 22,2% Telemedicin 22 14,4% Logistik 10 6,5% Robotteknologi/automatisering 10 6,5% Miljø/klima 15 9,8% Indretning 10 6,5% Forskning 7 4,6% Andet 11 7,2% I alt ,0% Kilde: Danske Regioner NYE LØSNINGER 3

4 Modernisering af sygehusstrukturen i Danmark I disse år bygger regionerne nye sygehuse, med en målsætning om bedre og mere sammenhængende patientforløb, øget patientsikkerhed, effektivisering og højere kvalitet i sundhedsvæsenet. Staten har givet tilskud til 16 af sygehusbyggeriprojekterne også kaldet kvalitetsfondsbyggerierne, der består i nybyggeri, udbygning og renovering af de eksisterende somatiske og psykiatriske sygehuse. Kvalitetsfondsbyggerierne skal bygges inden for en totalramme, hvoraf % af totalrammen skal anvendes til it og apparatur. Totalrammeprincippet indebærer at regionerne skal bygge inden for den afsatte ramme, og at regionerne ikke må tilføre eventuelle egne midler til projekterne. Unik robot til KOL-behandling O2matic sparer en halv sygeplejetime om dagen, og én ud af tre patienter kan spare en dags indlæggelse.»besparelserne i tid er meget synlige, fordi vi bruger mange ressourcer på det nu,«fastslår Ejvind Frausing Hansen. Høj produktivitet på sygehusene Regionernes sygehuse har i perioden leveret en gennemsnitlig produktivitetsstigning på 4,1 procent pr. år. Parallelt med dette er den gennemsnitlige indlæggelsestid faldet fra 4,4 dage i 2008 til 3,7 i Sygehusenes sundhedsforskning Der forskes årligt for ca. 3 mia. kr. på landets sygehuse. Midlerne kommer fra regioner, virksomheder og fonde samt forskningsmidler fra staten og EU. Sygehusene indgår årligt over 700 forskningsaftaler med virksomheder. Nye sygehusbyggerier skaber nye arbejdspladser Frem mod 2022 bygger regionerne sygehuse for godt 50 milliarder kroner, hvoraf regionerne selv finansierer lidt over halvdelen. Dermed er regionerne med til at sætte gang i Danmarks vækst og beskæftigelse. Med de nye sygehusbyggerier sikres ifølge beregninger fra Dansk Byggeri beskæftigelse til medarbejdere inden for en lang række brancher. 4 NYE LØSNINGER Robotten kan sikre patienterne langt højere kvalitet i behandlingen, og den er den første af sin slags i verden. Et offentligt-privat innovationsprojekt (OPI) har udviklet den, og potentialet er særdeles stort på verdensplan, hvor mere end 200 mio. mennesker lider af KOL I dag regulerer sygeplejerskerne iltbehandlingen manuelt mange gange om dagen hos KOL-patienter, men takket være robotten, O2Matic, kan en stor del af monitoreringen og behandlingen i fremtiden foregå automatisk.»det interessante er, at den forbedrer kvaliteten i KOL-behandlingen ift. manuel regulering og dermed giver øget patientsikkerhed,«siger Ejvind Frausing Hansen, specialeansvarlig overlæge i lungemedicin på Hvidovre Hospital og projektleder på OPI-projektet. Hvidovre, Gentofte og Herlev Hospitaler deltager i OPI-projektet, DTU leverer robotten, mens konsulent- og it-firmaet Pactor A/S er softwareudvikler. Region Hovedstadens særlige pulje til OPI-projekter har støttet projektet med kr. til udvikling, og sammen har de tre parter skabt innovativ teknologi med eksportpotentiale til gavn for både hospitaler, patienter og det private erhvervsliv.»o2matic skal ikke overtage behandlingen alene. Der skal stadig mennesker til. Men den kan justere ilttilførslen meget nøjagtigt, og den kan alarmere, hvis der sker alvorlige ændringer. Det kan hjælpe os meget i hverdagen og sikre den rette dosering. Det sparer tid og ressourcer og giver bedre kvalitet i behandlingen,«pointerer Ejvind Frausing Hansen. EN HALV TIME OM DAGEN danskere lider af KOL, og heraf har sygdommen i svær grad. Forværring af sygdommen medfører hvert år omkring indlæggelser á gennemsnitligt fem dage. Ilt er hjørnestenen i behandlingen af KOL, og det er afgørende for kvaliteten af behandlingen, at iltmætningen i blodet holdes inden for et bestemt snævert interval. Der skal hverken gives for meget eller for lidt.»med O2Matic kan vi så godt som 100 procent af tiden holde iltbehandlingen inden for rammerne.«o2matic sparer en halv sygeplejetime om dagen, og én ud af tre patienter kan spare en dags indlæggelse.»besparelserne i tid er meget synlige, fordi vi bruger mange ressourcer på det nu,«fastslår Ejvind Frausing Hansen. Projektet skal nu skaffe finansiering til at lave 20 prototyper, og det har ansøgninger inde hos Markedsmodningsfonden og Trygfonden, og desuden vil man forsøge at skaffe privat kapital. FÆLLES UDVIKLING Farzad Saber er partner i Pactor A/S, og virksomheden har fået meget ud af OPI-samarbejdet:»Vi arbejder på et produkt ja, men det mest spændende er selve samarbejdet. Vi har udviklet O2matic sammen, og vi er kommet virkelig langt på grund af det.«for Pactor er det positive, at vi her har lavet noget, der kan gøre livet bedre for mange mennesker.»det her er baseret på vore kompetencer, og vi har udviklet et referenceprodukt. Samarbejdet har været fantastisk, og vi håber, at produktet på et tidspunkt skaber forretning for os. Det er et godt eksempel på offentligt/ privat samarbejde, fordi alle forberedte sig godt og vidste, hvem der lavede hvad. Vi har fået et godt produkt ud af det og en masse gode relationer. Det giver flere arbejdspladser, og folk med KOL får et bedre liv,«understreger Farzad Saber. DET BEDSTE FREM I HINANDEN I det fremadrettede samarbejde med det offentlige handler det om fortsat at udvikle innovative produkter og få det bedste frem i hinanden.»klinikerne fra hospitalerne synes, det er sjovt at være med til at udvikle noget. De får ejerskab til det, og de føler, at de er en del af det. Og er der udfordringer, er de også med til at løse dem.«næste skridt for Farzad Saber O2matic er i 2014 at færdigudvikle prototypen og gøre det klar til forretningsudvikling. Produktet skal igennem kliniske tests i 2015 og CE-mærkes, således at salget kan påbegyndes i 2016 og fortsætte til andre regioner og udlandet.»det er vigtigt, at vi rykker hurtigt. At være first mover er essentielt i denne branche,«mener Farzad Saber. O2matic skal også udbredes til andre områder:»4.000 patienter har ilt i hjemmet, og Danmarks Lungeforening ser store muligheder i udbredelsen af O2matic. Ud over ilt i hjemmet er der stor interesse for at bruge O2matic til kuvøsebørn - begge steder er der et stort potentiale, og ja, så er der jo et kæmpestort internationalt marked,«fastslår Ejvind Frausing Hansen.»Klinikerne fra hospitalerne synes, det er sjovt at være med til at udvikle noget. De får ejerskab til det, og de føler, at de er en del af det.«mener Farzad Saber.

5 Hvem og hvad er hvor og hvornår? Det koster mange ressourcer i dag at lokalisere mennesker, ting og sager, men på Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) skal projektet It-understøttelse af sporbarhed og emneidentifikation holde styr på det i et stærkt offentligt/privat samarbejde Hallo, har I en seng ledig? Jeg står og mangler en. Hvor er den, siger du? Er du sikker? Sådan har det lydt i tusinder af telefonsamtaler i mange år på de danske hospitaler. Man ringer rundt for at finde f.eks. en ren seng, og mange mennesker er involveret i kortere eller længere tid. Med det nye it-system på DNU er det slut. Når hospitalet står færdigt kan man fra sin skærm på få sekunder se, hvor den nærmeste rene seng findes. Med en chip på alle senge gøres de sporbare og nemme at lokalisere. Det sparer både tid og ressourcer. Undersøgelser viser, at hver enkelt ansat på hospitalerne bruger op til 12 minutter dagligt på at finde kolleger og udstyr. DNU s størrelse sætter krav til effektivisering, og der er et stort potentiale i at understøtte flow og processer hensigtsmæssigt. Med it-systemet kan man holde styr på de utallige logistiske processer, der er på et hospital, ligesom man kan se, hvilke opgaver der er sat i gang, hvor langt man er nået, og hvor lang tid det tager, før en opgave er løst. I et samarbejde mellem Region Midtjylland og Systematic og underleverandører, f.eks. Lyngsoe Systems har der været afholdt en workshop for de øvrige regioners it-repræsentanter om, hvordan emneidentifikation og lokalisering kan bidrage til en mere effektiv og fremtidssikret hospitalsdrift.»hvis dette projekt skal opnå sit fulde potentiale, så er det væsentligt, at vi videndeler på tværs af de enkelte regioner,«siger it-projektchef Lars Ganzhorn Knudsen, DNU. Det handler bl.a. om optimering af sengelogistik, håndtering af transporterne mellem regionernes hospitaler, bedre udnyttelse af mobilt udstyr. Systemet vil bruge forskellige teknologier - eksempelvis RFID - til lokalisering og emneidentifikation. Lars Ganzhorn Knudsen IT TÆNKES IND FRA STARTEN At Lars Ganzhorn Knudsen som it-chef er med i byggeprocessen fra starten er nyt.»det er meget spændende og udfordrende, og det er ikke prøvet i Danmark før. Fordelene er klare: jeg kan præge det lige fra de tidlige planlægningsfaser. Det giver kontinuitet.«han kender Aarhus Universitetshospital i Skejby og ledelserne på afdelingerne der. Det er en klar fordel.»det gør det nemmere at få ro på gennem tæt dialog og tydelig behovsafklaring. Først på konceptniveau, dernæst ned i de enkelte arbejdsgange,«pointerer Lars Ganzhorn Knudsen. Målet er overordnet at levere den bedste behandling til patienten, og det handler om at udnytte ressourcer og skabe gode rammer for det. Da de private virksomheder skulle findes til projektet, lavede DNU en projektkonkurrence, hvor de kun beskrev det overordnede. Virksomheder kunne så give deres bud på det. Derfra gik de ind i afklaring, design og brugerfasen, så leverandørerne kunne lave løsningerne færdige.» Kan I ikke bare fortælle os, hvad I gerne vil have, sagde mange virksomheder til os. Nej, kom med jeres ideer, sagde vi til dem. På den måde har vi fået det, vi gerne vil have. Måske endda mere til.«ikke SAT I SYSTEM I dag afleverer personalet opgaver på telefon, ringer ind, bruger telefonkoder, så opgaverne er inden i hovedet på folk. Det er manuelt og ikke sat i system. Fra maj prøver de allerede det nye system af med prototyper på to afdelinger. Det handler om, hvor ting og sager, folk og fæ befinder sig. F.eks. med stregkodelæsere, hvor alt registreres. Det kan være en lastvogn, der læsser mad af det registreres, og det skal køres ind. Servicepersonalet får automatisk besked på, at det skal hentes.»det er ikke revolutionerende, men vi har adopteret teknologier fra industrien og bragt dem ind i hospitalsverdenen.«dette projekt er også et af regionernes pejlemærker.»det er rigtig godt, at vi bruger hinandens erfaringer i regionerne og går sammen om dette. Det er god videndeling, og på en række væsentlige områder er regionerne rykket sammen. Det er godt for patienterne, for hospitalerne, for regionerne og for Danmark og virksomhederne, der får vækst og udvikling i disse projekter,«understreger Lars Ganzhorn Knudsen. ÅBEN TILGANG TIL SAMARBEJDE»Samarbejdet har fungeret rigtig godt, og vi er enige om, at essensen er at holde transparens, synlighed og åbenhed. Vi arbejder med logistik i mange andre sammenhænge, og det geniale ved denne løsning og dette samarbejde er at vi kan genbruge denne erfaring og enkelte løsninger på de logistik problemer vi løser på hospitalet«siger Flemming Thomsen, Senior Vice President i Systematic. Han er meget positiv over innovationen i samarbejdet med det offentlige. Systematic har en mere end 10 årig lang erfaring med sundhedsområdet f.eks. med EPJ men også med logistik.»vore forventninger til dette er, at vi får nogle produkter, vi kan sælge til andre regioner, samt et stort internationalt potentiale. Der findes ikke nogen lignende og det er samtidigt åbent for andre partnere, virksomheder og nye løsninger.«den åbne tilgang Flemming Thomsen i projektet til en platform, alle kan udvikle på og til, er en anden gevinst.»det skal vi gøre i Danmark, hvor vi som konkurrenter, kunder og partnere udvikler løsninger sammen, der virker. Det er ligegyldigt hvem der har lavet det. Vi skal arbejde sammen og tænke som et øko-system,«siger Flemming Thomsen. Mange virksomheder har meldt tilbage, at det bare er godt.»vi kan tilbyde dem adgang til en platform. Det kan løfte dem, og vi kan dele problemstillinger og løsninger for regionerne med andre virksomheder. Det giver bedre løsninger for alle parter,«mener Flemming Thomsen. Både han og Lars Ganzhorn Knudsen ser et kæmpe potentiale:»der sker meget i hospitalssektoren i hele verden med større enheder og stigende behov for bedre logistik. Vi er de første i verden, hvor vi ser på processer og arbejdsgange, så vi ser store muligheder i at eksportere dette.«nye LØSNINGER 5

6 Private virksomheder og det offentlige går nu meget mere sammen for at skabe innovative velfærdsløsninger. Initiativet hedder Én indgang, og konsulenter i hver af regionerne tilbyder industrien hjælp til at finde potentielle samarbejdspartnere omkring kliniske forsøg. Koordinatorerne skaber kontakt og finder forslag til afdelinger og klinikker, der kan og vil samarbejde. Vi kan løse meget mere sammen Alle regioner har etableret en enkel og effektiv indgang, hvor virksomheder kan indgå aftaler om kliniske forsøg. Der er ansat en regional koordinator for industrisamarbejde i de fem regioner, og koordinatorerne arbejder tæt sammen som et nationalt netværk. Virksomhederne er begejstrede»der skulle gøres noget ved procedurerne i regionerne. Der er meget lovgivning på området og komplekse administrative arbejdsgange. Vi bruger megen tid på det i vores virksomhed, og det kan altså gøres smartere. Med dette initiativ er vi godt på vej til at løse meget mere sammen, og vi har et fælles ønske om at fastholde vækst og velfærd i Danmark samt løse samfundets problemstillinger,«siger Anne-Marie Levy, direktør for Corporate Affairs & Public Vaccines i GlaxoSmithKline A/S. Hun ser masser af potentiale i, at private virksomheder og det offentlige går meget mere sammen for at skabe innovative velfærdsløsninger sammen. Initiativet hedder Én indgang, og de fem konsulenter i regionerne tilbyder industrien hjælp til at finde potentielle samarbejdspartnere omkring kliniske forsøg. Et firma skal kun kontakte en af de fem koordinatorer, der herefter finder forslag til afdelinger og klinikker, der kan og vil samarbejde. Et konkret resultat af Én indgang er, at landets lungemedicinere har etableret et lungemedicinsk netværk som kontaktpunkt for industrien omkring lungemedicinske kliniske forsøg.»en af de store samfundsmæssige udfordringer er KOL og andre lungesygdomme. Der er ikke én rigtig løsning, derfor er vi nødt til gennem samarbejde at stå sammen og prøve at finde løsninger. Komplekse problemstillinger kræver flere vinkler for at løse det,«mener Anne-Marie Levy. TUNG STRUKTUR Problemet med det manglende samarbejde mellem industrien og sundhedssektoren har bl.a. været regionernes og sundhedsvæsenets struktur.»industrien har sagt klart og tydeligt, at strukturen er tung og uoverskuelig, uforudsigelig med for meget papirarbejde, og alt for lang arbejdstid med at finde patienterne. Helene Nørrelund Derfor er det essentielt, at vi arbejder på tværs af regioner sammen med virksomheder og i hele landet. Danmark er en enhed, og vi skal tænke større, fordi vi er oppe mod store spillere i et globalt marked,«siger Helene Nørrelund, overlæge, dr. med, PhD, MBA og regional koordinator i Region Midtjylland. Hun håber, at de får skabt en struktur, så de som konsulenter på sigt bliver overflødiggjort.»én indgang tiltrækker virksomheder og forskning, og i den sidste ende kan vi tilbyde patienterne den bedste behandling,«siger Anne-Marie Levy og fortsætter:»regionerne er gode medspillere, og investeringer i Danmark kommer ikke automatisk, fordi andre lande vil det samme. Her kan vi løse meget mere sammen, og det kan skabe resultater, der vil tiltrække store virksomheder, der gerne vil investere i det i Danmark.«HVER FOR SIG DUER IKKE GlaxoSmithKline A/S. er en af de fem største lægemiddelvirksomheder i verden, og de bruger ca. 30 mia. kr. hvert år på forskning. De vil gerne placere megen forskning i Danmark, fordi vi er kendt for kvalitet. Samarbejdet med det offentlige er derfor essentielt.»flere øjne giver flere og bedre løsninger. Vi skal derfor sætte os sammen og kombinere vore styrker - hver for sig duer det ikke. Det kræver, Anne-Marie Levy at det offentlige tør satse, og der er stor ros til Danske Regioner for god ledelse og fordi, de har rykket sig meget. Det er en win/win situation for alle parter med en enklere adgang,«pointerer Anne-Marie Levy. Det er en gensidig proces med forventninger begge veje.»vi bringer også klinikernes forslag videre, og vi er nu i direkte dialog med virksomhederne og deres organisationer. Vi skaber den direkte kontakt til de rette, og det her samarbejde gavner ikke kun industriforskningen, men også den øvrige kliniske forskning. Personalet bliver dygtigere - de genererer ny viden og er hurtigere til at implementere den, og i den sidste ende kommer det patienterne, virksomhederne og samfundet til gode,«fastslår Helene Nørrelund. 6 NYE LØSNINGER

7 Sundhedsforskning prioriteres højt Regionernes brug af private leverandører Danmark er det land i verden der prioriterer sundhedsforskning højest. Danmark bruger 34 procent af de offentlige forskningsmidler til sundhedsvidenskab. Hermed er Danmark det land i hele OECD, der bruger den største andel af deres offentlige forskningsmidler på dette hovedområde. Ud af et samlet budget på ca. 104 milliarder kroner i år 2012 havde regionerne udgifter der gik til private leverandører for knapt 57 milliarder kr. De største udgiftsposter fordeler sig på områderne indkøb af varer og tjenesteydelser, udgifter til de praktiserende læger og speciallæger, medicintilskud og sygehusmedicin. Regionale udgifter der går til private leverandører Værdi mio. kr. Tilskud til kollektiv trafik Tilskud til kulturelle institutioner 57 Tjenesteydelser u. moms Entreprenør- og håndværksydelser Øvrige tjenesteydelser mv Praktiserende læger Speciallæger Tandlæger Medicintilskud Øvrige praksisområder Sygehusmedicin Lægelige artikler Implantater Øvrigt indkøb Øvrige tjenesteydelser u. moms I alt Kilde: Danmarks statistik på baggrund af regionernes regnskaber. NYE LØSNINGER 7

8 Invitation til innovation Region Sjælland åbner sit innovationsarbejde op og inviterer virksomheder og videninstitutioner ind for at udvikle ideer i fællesskab. Gennem en OPI-platform skal nye sundhedsløsninger fremmes og munde ud i konkrete cases. De første har set dagens lys Træning af svage patienter er en stor udfordring for sygehusene. I dag ligger flere svage patienter passivt i 1-2 uger på sygehuset med en række komplikationer til følge. OPI-platformen i Region Sjælland har udvalgt træning af svage patienter som en af tre cases, der skal arbejdes videre med i samarbejde med private virksomheder, og der er allerede indgået en aftale med to virksomheder. Sygehusene i regionen har identificeret de konkrete problemstillinger, der er behov for at finde nye løsninger på. Ud af 12 cases, er der foreløbig udvalgt tre med et stort potentiale. De to andre cases handler henholdsvis om en teleløsning til skizofrene og udviklingen af en ny løsning for ældre med nedsat synkefunktion. Op mod 70 procent af beboerne på plejecentre har det. Region Sjælland deltager med behovsidentifikation i samarbejde med sygehusene, innovationsviden, workshopsfacilitering samt udbudsretlige problemstillinger i et OPI. Regionen har ansvaret for at prioritere mellem de mange cases, som meldes ind til OPI-platformen. Prioriteringen skal sikre, at regionen efterfølgende har interesse for et egentligt indkøb. Platformen er et af Region Sjællands initiativer til at styrke samarbejdet med de private virksomheder med fokus på nye aftalemodeller til OPI. OPI-platformen skal i en 3-årig projektperiode realisere minimum fire konkrete projekter og etablere en metode til at arbejde OPI. NY SUNDHEDSINNOVATION Per Bennetsen er koncerndirektør i Region Sjælland og formand for styregruppen, der har ansvar for OPI-platformen. For ham er det nye, at regionen får identificeret konkrete problemer og finder helt nye løsninger sammen med private virksomheder.»det er sundhedsinnovation, fordi vi sammen arbejder systematisk med problemstillinger og løsninger. Vores sundhedsvæsen skal omstilles, og her skaber vi konkrete løsninger med kvalitet. Det giver vækst i virksomhederne, samtidig med at vi får nye produkter, bedre kvalitet for patienterne, og vi opbygger en ny innovationskultur på sygehusene.«i casen med træning af svage patienter, handler det om, at de normalt er indlagt på sygehuset i 1-2 uger, hvor de ligger i sengen med kun begrænset mobilisering. Svage patienter er generelt ikke særlig motiverede for at træne selv, fordi de mangler overskud og hjælp til at gøre det. Den manglende træning medfører øget risiko for komplikationer, der kan give store gener, længere indlæggelser samt større plejeomkostninger Per Bennetsen på sygehuse og i kommuner.»træning af svage patienter er et godt eksempel på en god case, fordi mere træning før, under og efter indlæggelse giver bedre behandling, og borgerne kommer hurtigere hjem. Vi vil engagere dem og stille vores viden til rådighed, og sammen med virksomhederne skaber vi bedre kvalitet for borgerne,«siger Per Bennetsen. UNIK SPARRING Jakob Mandøe Nielsen er administrerende direktør i Icura, der gennem OPIplatformen har udviklet et træningsredskab, som består af bevægelsessensorer, mobilsoftware samt website til behandlere, der muliggør fjernmonitoreret træning af de svage patienter. Træningsredskabet Icura's bevægelsessensorer sender træningsdata til en mobiltelefon, som vejleder patienten i træningen, sender resultater til en terapeut, som med en hjemmeside kan se resultater i form af kvantitet og kvalitet.»vi arbejder med genoptræning og rehabilitering, og her kan behandlerne med det samme se data, og f.eks. gå ind og ændre træningsprogrammet.«opi-platformen giver Icura en unik sparring med de sundhedsfaglige og det offentlige.»det er sundt for os, fordi vi er afhængige af dialog med eksterne for at være tættere på patienterne og dermed vores kunder. OPI er en pudsig Træningsredskabet Icura's bevægelsessensorer sender træningsdata til en mobiltelefon, som vejleder patienten i træningen, sender resultater til en terapeut, som med en hjemmeside kan se resultater i form af kvantitet og kvalitet. størrelse, der ikke helt har fundet sin form. Der er organisationsmøder på kryds og tværs, hvor mennesker og visioner mødes, og vi trækker i samme retning. Med dette projekt ser jeg et stort potentiale, og Jakob Mandøe Nielsen vi samarbejder også med andre virksomheder, hvor vi bruger hinandens viden i projektet,«fortæller Jakob Mandøe Nielsen. Det bedste er, at de offentlige aktører har stor forståelse for de private virksomheders virkelighed.»de er entreprenante, og der sker virkelig noget. Der er et kæmpe potentiale i OPI, fordi det regionerne har, er volumen. Hvis du vil give dit produkt et syrebad, så gå til det offentlige. Det gør vores produkt bedre,«understreger Jakob Mandøe Nielsen. SELVHJULPNE PATIENTER Bente Rugaard Thorsen er innovation manager i Capnova og projektleder i Region Sjællands OPI-platform. I casen med træning af svage patienter går løsningsudviklingen mellem den offentlige projektgruppe og virksomheder i gang nu. Den handler om at finde en bred træningsløsning, så så mange patienter som muligt kan bruge det. Til efteråret testes løsningen på udvalgte regionale sygehuse, og efter testen skal det vurderes, om løsningen indkøbes.»vi forventer, at vi får en god løsning, så svage patienter bliver motiveret til at træne mere selv. I dag træner de ikke nok, og fysioterapeuter bruger meget tid på at overtale patienterne. Vores forventning er, at motivationen til at træne styrkes, hvis folk kan se, at 8 NYE LØSNINGER

9 »Samarbejdet med det offentlige og partnerskabet er super godt. Når man sælger til det offentlige er der mange flere involverede, repræsentanter fra mange afdelinger, mere dialog og mange holdninger. Målet er at finde de bedste løsninger ved at knytte folk sammen til en enhed. Det er sket på bedste vis i udviklingen af Gibosort,«understreger Henrik Anker. Regionalt partnerskab gør ideer til virkelighed træningen tjener et formål,«siger hun. OPI-projektet er også et læringsprojekt, hvor der opbygges nye måder at samarbejde internt i regionen Bente Rugaard samt eksternt med Thorsen virksomheder og videninstitutioner.»det gør det stærkt. I OPI-platformen er vi meget målrettede, og der er gevinster ved at finde løsninger for både regionen og virksomhederne. På den ene side forebygger træningen en række følgesygdomme, der forlænger indlæggelsen, og patienterne undgår at miste kraft, mod og appetit. Og på den anden side opbygger virksomhederne en unik viden de kan designe deres løsninger efter,«mener Bente Rugaard Thorsen. Robotter kan i nærmeste fremtid overtage sorteringen af blodprøver på sygehusene. Det kan reducere fejl og nedbringe smitterisici. Med støtte fra Syeg hus partnerskabet har et dansk firma udviklet sorteringsrobotten Robotten hedder Gibosort, og i fremtiden vil den kunne klare meget af det manuelle arbejde, som hver dag går til sortering af blodprøver på danske hospitaler. Regionerne bygger de næste 10 år nye sygehuse til over 40 mia. kr. Målet er at skabe rammer for bedre og mere sammenhængende patientforløb, øget patientsikkerhed, højere kvalitet og effektiv sygehusdrift. Ifm de nye sygehusbyggerier efterspørges der samtidig nye løsninger, der er innovative, sundheds- eller effektiviseringsfremmende. Regionerne og staten står derfor bag Partnerskabet for Sundheds- og Sygehusinnovation. Det blev etableret i 2012 og skal bl.a. hjælpe danske virksomheder med at udvikle nye løsninger efterspurgt af regionerne. Virksomheden Gibotech A/S i Odense har modtaget 9,7 mio. kr. til at udvikle Gibosort. Det sker i samarbejde med Odense Universitetshospital, Aalborg Sygehus, Hillerød Hospital, Syddansk Universitet samt Syddansk Sundhedsinnovation. STOR OMSTILLINGSPARATHED»Prøverne kommer til analyse i vores robot, der håndterer glasset, læser stregkoden, klassificerer og ser, om der er den rigtige mængde blod. I dag foregår det manuelt og lidt tilfældigt med rækkefølgen. Her vil vi gøre det rigtige i den rigtige rækkefølge med meget stor nøjagtighed og flytte processen. Det eliminerer fejl og involverer færre mennesker,«siger Henrik Anker, der er administrerende direktør i Gibotech. Gibotech står også bag teknologien i verdens første fuldautomatiske sterilcentral på Gentofte Hospital. Før dette havde Gibotech udelukkende fokuseret på maskinbyggeri og automationsløsninger til industrien.»vi fik udbuddet på Gentofte sygehus og gik i gang med at bygge, lærte branchen at kende. Vi så et potentiale til at bringe traditionelt robotudstyr ind i sundhedssektoren. Som helt ny bliver man set an, og det kan være svært at komme ind. Når man har fået foden inden for, åbner en helt masse sig, og sundhedssektoren og regionerne er meget omstillingsparate og villige til at kigge på teknologi,«mener Henrik Anker. REGIONALT SAMARBEJDE De kommende sygehusbyggerier har affødt mange nye ideer og samarbejdsflader mellem regioner og virksomheder. Samarbejdet mellem regionerne er med dette projekt for alvor kommet op i omdrejninger.»det sker på tværs af hele landet, hvor vi bringer samarbejdet op i skala og laver større projekter sammen. Det kunne vi ikke lave alene som én region. I dette projekt, som er et af Fakta om sygehuspartnerskabet 14 igangværende udviklingsprojekter, foregår der et meget flot samarbejde, også fagligt både mellem regionerne og med Lars Vildbrad de involverede virksomheder, siger Lars Vildbrad, der udviklingsdirektør i Region Midtjylland og medlem af Sygehuspartnerskabets advisory board. For Gibotech har det været en øjenåbner. Virksomheden ser i dag lyst på fremtiden med en satsning på direkte samarbejde med internationale koncerner, fordi sundhed bliver et vigtigt marked.»samarbejdet med det offentlige og partnerskabet er super godt. Når man sælger til det offentlige er der mange flere involverede, repræsentanter fra mange afdelinger, mere dialog og mange holdninger. Målet er at finde de bedste løsninger ved at knytte folk sammen til en enhed. Det er sket på bedste vis i udviklingen af Gibosort,«understreger Henrik Anker. For Lars Vildbrad er det meget udviklende at se virksomheder skabe fælles løsninger sammen med regioner og sygehuse.»det er spændende at følge projekter og unikke løsninger til dørs, så de kan bruges tværregionalt, og måske i den sidste ende blive til eksport af løsninger til andre lande.«sygehuspartnerskabet skal bl.a. hjælpe danske virksomheder med at kunne byde ind med nye løsninger, og dermed åbne op for nye forretningsmuligheder for dansk erhvervsliv, herunder på eksportmarkederne. Sygehuspartnerskabet har støttet innovationsprojekter og markedsmodnings-projekter indenfor fokusområderne: Hospitalserhvervede infektioner/hygiejne, Logistik og sporbarhed samt Udlæggelse (i eget hjem) og selvhjulpenhed. Sygehuspartnerskabet råder over 100 mio. kr. i Markedsmodningsfonden og regionerne bidrager hver med 50 mio. kr. NYE LØSNINGER 9

10 Gennem brugerinddragelse har Syddansk Sundhedsinnovation udarbejdet et visionskatalog, der samler erfaringer fra brugere, medarbejdere, pårørende og eksterne og sætter retning for, hvordan den psykiatriske afdeling skal indrettes, så brugerne og medarbejderne får en god oplevelse. OPP fremskynder ny psykiatrisk afdeling med tre år Danmarks første psykiatriske sygehus bygget som offentlig-privat partnerskab (OPP) bygges i Vejle. Brugerne er inddraget for at fremtidssikre byggeriet, og det står færdigt minimum tre år tidligere, end hvis regionen selv skulle have finansieret byggeriet»en af de store fordele ved at bygge det som OPP er den procesmæssige intensive dialog med de prækvalificerede parter. Det giver afklaring omkring udbudsmaterialet for begge parter, og det har bl.a. den fordel, at vi lægger en del af risici over på bygherren, den private part. Det er normalt noget, vi selv bærer.«det siger Gert Frost fra Psykiatriens Anlægssekretariat, der også er projektleder på OPP. Regionsrådet i Gert Frost Region Syddanmark udpeger den 25. marts vinderen af udbuddet, der skal stå for byggeriet og i en årrække stå for den ikke-kliniske drift af bygningen. Målet er en moderne psykiatrisk afdeling med innovation og brugerinvolvering i højsædet. Nybyggeriet på omkring kvm. kommer til at koste omkring 450 mio. kr. og det kommer til at rumme en voksenpsykiatrisk afdeling med i alt 99 sengepladser samt et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium. STOR BRUGERINDDRAGELSE I dette OPP står den private virksomhed for anlæg af et nybyggeri og drift i et aftalt omfang. Den offentlige partner betaler et fast årligt beløb i kontraktperioden, som typisk er på år. Gennem brugerinddragelse har Syddansk Sundhedsinnovation udarbejdet et visionskatalog, der samler erfaringer fra brugere, medarbejdere, pårørende og eksterne og sætter retning for, hvordan den psykiatriske afdeling skal indrettes, så brugerne og medarbejderne får en god oplevelse. Involveringen af brugerne i dialogfasen har medvirket til at kvalitetssikre det endelige udbud. En af de overraskende input fra patienterne var, at de klart sagde, at det nye hospital skal signalere håb, at de selv skal kunne gå en tur, få meningsfulde aktiviteter og integrere bevægelse, liv og frihed. Det er alt sammen integreret i det nye byggeri efter de input.»sammen med virksomhederne udvikler vi ideer til dette, og vi får mulighed for at se løsninger fra virksomhedens side, vi ikke havde tænkt på. Det er innovation,«mener Dorte Dalkjær. Hun er konsulent i Syddansk Sundhedsinnovation, hvor hun er teamkoordinator for det team, som understøtter psykiatrien i dens innovationsprocesser. En stor del af arbejdet er netop etablering af samarbejde på tværs af det offentlige og private. DERES ØJNE OG ØRER»OPP og det at vi i det offentlige afgiver ansvar til det private gør, at vi skal være endnu mere skarpe ift. udbudsmaterialet og til at inddrage brugerne, så vi er klar på, hvad det nye sygehus skal kunne. Vi har været ude på psykiatriske afdelinger og sågar været indlagt for at se, hvad patienternes behov er. De er normalt ikke med i planlægningen, men her er vi deres øjne og ører, og vi skal så tolke det,«siger hun. Syddansk Sundhedsinnovation har en testhal, hvor arkitektens tegninger omsættes til fuldskala-rum så indretningen testes sammen med medarbejderne. Det Dorte Dalkjær giver en mulighed for at minimere fejl og sammen skabe smartere løsninger.»disse input er unikt for den private part, fordi de kan optimere deres byggeri. Vi idegenererer med brugerne og overdrager det til virksomheder. Og gennem testforløbene kommer en masse af organisationens tavse viden frem.«siger Dorte Dalkjær. De har begge fået en større indsigt i OPP gennem dialogen med de private aktører.»det har været en positiv dialog, og vi har ændret en del af materialet gennem dialogen ligesom vi også har holdt fast i nogle af punkter hvor vi er blevet udfordret også for at få den rette fordeling af risici mellem os og den private. Og så er det sjovt det her. Vi har været genstand for stor bevågenhed, fordi det er nyt og uudforsket område. Hvis OPP skal batte noget, skal det være et samarbejde mellem parterne. Vi skal også tro på hinanden, og tro på at tingene kan løses. Det har vi gjort, og det gør det helt sikkert også i forhold til det fremtidige samarbejde,«siger Gert Frost. 10 NYE LØSNINGER

11 Vi bryder vanetænkningen Vi vil være med til at vise nye veje i det offentlige. Vi bryder vanetænkningen, udfordrer os selv og giver de private aktører muligheden for at bevise det, de påstår: at de kan bygge og drive et sygehus mere effektivt, end vi selv kan Så klart udtrykker Carl Holst sig. Han er regionsrådsformand i Region Syddanmark, og han fremhæver, at regionen har valgt OPP til psykiatrisygehuset i Vejle, fordi de kan have et færdigt sygehus mindst tre år tidligere, end hvis regionen selv skulle have finansieret byggeriet.»vi står med et top-moderne sygehus allerede i begyndelsen af Det vil give et markant løft af den behandling, vi kan tilbyde vores psykiatriske patienter.«som offentligt part skal man være parat til at slippe lidt af kontrollen med alle detaljer i byggeprojektet. Samtidig skal man kunne se på sagen totaløkonomisk og kunne acceptere dyrere anlæg mod lavere forventede driftsudgifter, fordi den private part skal være villig til at tage risici uden altid at lægge det oveni prisen.»de skal være trygge ved, at den 25-årige aftalehorisont giver mulighed for at håndtere udsving, og de skal væk fra at se det som en ejendomsinvestering men mere som en sikker langsigtet obligationsinvestering,«mener Carl Holst. Regionerne er godt i gang med OPP Alle regioner er i godt gang med OPP-projekter og har fået tilsagn om deponeringsfritagelse for ialt 705,5 millioner kroner fra de tre OPP-puljer ( ). Regionernes projekter spænder fra etablering afrensnings- samt køle-nødstrømsanlæg, udvidet stråleterapi, nye psykiatriske afdeling, parkeringshuse, til hospicepladser mv. Region/projekt millioner kroner HOVEDSTADEN Rensningsanlæg mv., Glostrup Hospital 51 Køle- og nødstrømsanlæg, Glostrup Hospital 59 SJÆLLAND Udvidet stråleterapi, Næstved Sygehus 110 SYDDANMARK Ny psykiatrisk afdeling, Vejle Sygehus 233 MIDTJYLLAND Parkeringshus, Randers Sygehus 5,5 Psykiatri, DNU Aarhus 158,3 Parkeringshus, Horsens Sygehus 13,7 Etablering af hospicepladser, Gudenå Hospice 25 NORDJYLLAND Neurobehandlingscenter, Brønderslev 50 I alt 705,5 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Udmøntning af OPP-tilsagn KÆMPE POTENTIALE Han ser masser af potentiale i OPP i en tid, hvor pengene er knappe i vores fælles skattefinansierede kasser.»vi bliver nødt til at gå nye veje og finde villige penge andre steder. Jeg er overbevist om, at vi kan bringe OPP i spil i forbindelse med andre offentlige opgaver. OPP er en god ide i mange situationer, men er ikke løsningen på alle udfordringer. Men man skal turde udfordre sig selv, og samtidigt være kritisk overfor sine samarbejdspartnere,«pointerer Carl Holst. For ham er det bedste, at de har sikkerhed for de årlige udgifter, og at de overtager et godt vedligeholdt sygehus om 25 år.»vi gør det, alle andre blot snakker om og prøver OPP af i fuld skala. Det er den eneste måde, vi bliver klogere på styrker og svagheder ved OPP i en dansk sundhedskontekst.«han håber, at patienterne om både 10 og 20 år oplever et moderne sygehus, hvor den private samarbejdspartner sørger for opdaterede fysiske rammer og effektiv service - uden at regionen har skullet spæde yderligere økonomi til.»jeg tror desuden på, at både vi og vores partnere kan lære noget af hinanden, som bidrager til inspiration og læring i andre projekter,«siger Carl Holst. NYE LØSNINGER 11

12 UDGIVES AF DANSKE REGIONER Kontakt: Martin Thor Hansen, Chefrådgiver Tlf: Mobil: Mail: Web: C MEDIA DANMARK A/S producerer redaktionelle indstik, tillæg og digitale publikationer samt årsrapporter og kundemagasiner i Danmark, Sverige og Norge. PROJEKTLEDER: Peter Lundegaard REDAKTØR OG TEKST: Per Vinther/Periskop ART DIRECTOR: Daniel Jernberg/DjESIGN FOTO: Lars Kruse/Aarhus Universitet, Lene Pedersen/Aalborg Universitetshospital, Thomas Wittrup/Hvidovre Hospital, Niels Åge Skovbo, Gibotech, Lasse Hyldager TRYK: Dansk AvisTryk A/S Information om publikationen fås hos: Peter Lundegaard,

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv

IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv Dorte Stigaard, direktør Sundheds- og velfærdsteknologi.. hvad handler det om? at reformere sundhedssektoren at gøre det bedre

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin HIT HjerteinsufficiensTelemedicin Et Offentligt Privat Innovationsprojekt Marianne B. Lauritsen Region Hovedstaden Baggrund Innovationsprocessen Samarbejdet med borgere og virksomheder De gode historier

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

Udfordringer og muligheder i sundhedsvæsenet

Udfordringer og muligheder i sundhedsvæsenet Udfordringer og muligheder i sundhedsvæsenet Leif Vestergaard Pedersen www.regionmidtjylland.dk Sygehusvæsnets økonomiske forhold og mulighed for eventuelt at formindske udgiften Årsager: Befolkningens

Læs mere

Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6.

Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6. Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6. oktober 2011 Hvem er Welfare Tech Region? Welfare Tech Region er erhvervslivets

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

TeleCare Nord Erfaringer med telemedicin i stor skala. Tina Archard Heide Projektchef TeleCare Nord

TeleCare Nord Erfaringer med telemedicin i stor skala. Tina Archard Heide Projektchef TeleCare Nord TeleCare Nord Erfaringer med telemedicin i stor skala Tina Archard Heide Projektchef TeleCare Nord TeleCare Nord storskala Alle nordjyske KOL-patienter, der er meget besværet af KOL, og som kan have gavn

Læs mere

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Nina Husfeldt Clasen Kontorchef, Kontor for digital velfærd Digitaliseringsstyrelsen 10. oktober 2013 Baggrund for strategisk arbejde

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI): en tværsektoriel samarbejdsform,

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

O2MATIC Bedre monitorering og iltregulering af KOL-patienter

O2MATIC Bedre monitorering og iltregulering af KOL-patienter Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling O2MATIC Bedre monitorering og iltregulering af KOL-patienter Erfaringer med offentlig-private innovationssamarbejder i Region Hovedstaden O2MATIC Bedre

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Horsens en vækstkommune kendt for koncerter og FÆNGSLET 87.000 borgere - vokser med 800 pr. år en procentvækst på niveau med Storkøbenhavn og Aarhus Er

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at N O T A T Regionernes brug af private leverandører En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at - 50 procent af regionernes driftsudgifter går til private svarende til 56,2 mia.

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Hovedmål I et tværsektorielt samarbejde om og med patienten at realisere hjemmemonitorering af KOL patienter i stor skala At anvende og bidrage til en national

Læs mere

Sygehus Lillebælt. SAS Forum Oslo 17. september. v/ CIO Kenneth Seerup Jørgensen

Sygehus Lillebælt. SAS Forum Oslo 17. september. v/ CIO Kenneth Seerup Jørgensen Sygehus Lillebælt SAS Forum Oslo 17. september v/ CIO Kenneth Seerup Jørgensen Kenneth Seerup Jørgensen 2010 - Chef for Facility og IKT-strategisk Afdeling, Sygehus Lillebælt 2008-10 Administrationschef,

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet Sikring af fremtidens velfærd Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk udvikling medfører øget efterspørgsel

Læs mere

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER En styrket arkitektbranche Perspektiver i et strategisk samarbejde med Dansk Erhverv DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER FORSLAG TIL FÆLLES LØSNINGER PÅ 4 INDSATSOMRÅDER INDHOLD Indholdsfortegnelse

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi HVAD ER DET OG HVAD ER MENINGEN? Hvad er Velfærdsteknologi egentlig? BEGREBET ER FØRSTE GANG ANVENDT FORÅRET 2007 AF SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN.

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Projekt Lys i Psykiatrien

Projekt Lys i Psykiatrien Område: Psykiatri- og Socialstaben Afdeling: Psykiatriens Anlægssekretariat Journal nr.: 12/27220 Dato: 2. januar 2013 Udarbejdet af: Anne Sigh E-mail: Anne.Sigh@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631712 Notat

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere

Udbudsfri OPI. Om udbudsfri OPI. Hvorfor udbudsfri OPI. Modellen. Case. Kontakter

Udbudsfri OPI. Om udbudsfri OPI. Hvorfor udbudsfri OPI. Modellen. Case. Kontakter Udbudsfri OPI Om udbudsfri OPI Hvorfor udbudsfri OPI Modellen Case Kontakter OPI (offentlig-privat innovation) projekter er med til at skabe udvikling og innovation i byggeriet, men udbudsreglerne betragtes

Læs mere

TeleCare Nord Resultater og erfaringer

TeleCare Nord Resultater og erfaringer TeleCare Nord Resultater og erfaringer Hvorfor Global udfordring med øget antal kronikere Pilot og forskningsprojekter viste potentiale Kronisk sygdom udgør en stor og stigende del af sundhedsbudgettet

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Apparatur DERFOR SKAL INVESTERINGER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET PRIORITERES

Apparatur DERFOR SKAL INVESTERINGER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET PRIORITERES DERFOR SKAL INVESTERINGER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET PRIORITERES Apparatur Investeringer i nyt apparatur er en forudsætning for, at regionerne fortsat kan sikre bedre diagnostik, behandling og overlevelse på kræftområdet.

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Hvordan kan vi konkurrere med resten af verden med vores viden om velfærdsteknologi i plejesektoren? Direktør Henrik Kagenow, 20.

Hvordan kan vi konkurrere med resten af verden med vores viden om velfærdsteknologi i plejesektoren? Direktør Henrik Kagenow, 20. Hvordan kan vi konkurrere med resten af verden med vores viden om velfærdsteknologi i plejesektoren? Direktør Henrik Kagenow, 20. september 2011 Kunne du tænke dig denne gevinst? 5 % mere tid til direkte

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 HERNING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

OVERVÅGNING? Læger og sygeplejersker skal spores med chip Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. februar 2016, 05:00

OVERVÅGNING? Læger og sygeplejersker skal spores med chip Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. februar 2016, 05:00 OVERVÅGNING? Læger og sygeplejersker skal spores med chip Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. februar 2016, 05:00 Del: De nye supersygehuse skal være effektive. Derfor vil man indføre elektroniske systemer,

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd?

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER UDKOMMER HVER 14. DAG NR 4 20. MARTS 2013 SUNDHEDS-IT Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? Regeringen, Danske Regioner og KL vil senere på året præsentere en samlet strategi

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Center for Sundhedsinnovation, onsdag den 1. februar 2012 Healthcare Innovation Lab og Fremtidens Ambulatorium Koncern projektdirektør Kasper Jacoby

Læs mere

Innovative Indkøb. Netværksdage om. sygehusbyggeri sep. 2015

Innovative Indkøb. Netværksdage om. sygehusbyggeri sep. 2015 Innovative Indkøb Netværksdage om sygehusbyggeri sep. 2015 2 Innovative indkøb i Region Syddanmark Hvad? Et gensidigt ønske mellem Indkøb og Innovation om et ambitiøst, konkret og operationelt samarbejde

Læs mere

PATIENTINFORMATION TELECARE NORD ET PROJEKT DER UNDERSØGER OM TELEMEDICIN KAN GØRE EN FORSKEL FOR DIG MED HJERTESVIGT

PATIENTINFORMATION TELECARE NORD ET PROJEKT DER UNDERSØGER OM TELEMEDICIN KAN GØRE EN FORSKEL FOR DIG MED HJERTESVIGT PATIENTINFORMATION TELECARE NORD ET PROJEKT DER UNDERSØGER OM TELEMEDICIN KAN GØRE EN FORSKEL FOR DIG MED HJERTESVIGT LÆS OM PROJEKTET OG DINE MULIGHEDER FOR DELTAGELSE PATIENTINFORMATION TELECARE NORD

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen

Et sammenhængende sundhedsvæsen Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling. Et sammenhængende sundhedsvæsen Civilsamfund Sygehuse Arbejdsmarked Privatklinik Borger/ patient Kommuner Praksissektoren Sundhedshuse De store udfordringer på sundhedsområdet

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 6 på pressemøde den 17. februar 2014 Dagsorden Hvad er offentlig-privat

Læs mere

Caretech Innovation Hemolab@Home

Caretech Innovation Hemolab@Home 1 Projektevaluering Caretech Innovation Hemolab@Home Deltagere/partnere: Caretech Innovation, v. Alexandra Instituttet A/S Unisensor A/S Århus Sygehus, Hæmatologisk afdeling R Dato: d. 26.1 2012 Version:

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Vikærgården det papirløse omsorgshotel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Alice Jensen E-mail: alije@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Et udgangspunkt for udarbejdelse af den erhvervsstrategiske handlingsplan Region Midtjyllands megasatsning på erhverv-sundhed Arenaer for erhvervsmæssig

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt Invitation / Seminar Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni 2016 Fra 0-100 på 5 år - Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Kravene

Læs mere

E-sundhedsbegivenheder 2009

E-sundhedsbegivenheder 2009 De ti vigtigste E-sundhedsbegivenheder 2009 Søren Vingtoft Enhed for Klinisk Kvalitet, Region Hovedstaden E-sundhed hvad er det (1)? E-sundhed omfatter samspillet mellem patienter og udbydere af sundhedstjenester,

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG. Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG. Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025 København gearer op for velfærdsteknologien Velfærdsteknologi er midlet til to overordnede mål 1) Mere og bedre sundhed og

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 3 April 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 3 April 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 3 April 2014 TEMA: Patientinddragelse Telehomecare i fuld skala Terapi i akutte forløb Dæmper på sygehusaktiviteten TeleCare Nord telehomecare i fuld skala

Læs mere

Region Sjælland og sygehusbyggerier - status

Region Sjælland og sygehusbyggerier - status Region Sjælland og sygehusbyggerier - status v/jens Andersen, administrerende direktør DI konference Nyt sygehusbyggeri få overblikket d. 16. juni 2011 Større sygehusbyggerier i Region Sjælland Kvalitetsfondsprojekter

Læs mere