KX-TG1102NE KX-TG1103NE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KX-TG1102NE KX-TG1103NE"

Transkript

1 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 1 Monday, June 23, :43 PM Instruktionsbog KX-TG1100 Oplad batterierne i ca. 7 timer før telefonen tages i brug første gang. DECT-telefon Model nr. KX-TG1100NE KX-TG1102NE KX-TG1103NE Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forberedelser... 5 Foretag/besvar opkald Telefonbog Nyttige telefonindstillinger Nummervisningstjeneste Betjening af multienhed Nyttig information For at bruge denne funktion skal du abonnere på en nummervisningstjeneste. Nummervisning Læs venligst denne instruktionsbog grundigt inden enheden tages i brug. Gem instruktionsbogen til fremtidigt brug.

2 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 2 Monday, June 23, :43 PM Indledning Indledning Tak fordi du har anskaffet dig den nye Panasonic digitale trådløse telefon. Til fremtidig brug Påsæt eller gem den originale kvittering til brug ved eventuel reparation under garantien. Serienummer (findes på bunden af enheden) Købsdato Forhandlerens navn og adresse L Dette apparat er beregnet til brug på det analoge telefonnet i Danmark, Finland, Norge og Sverige. L Hvis der opstår nogen problemer, skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt apparatet. Overensstemmelseserklæring: L Vi, Panasonic Communications Co., Ltd., erklærer, at dette udstyr stemmer overens med gældende krav og andre relevante bestemmelser i Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) Direktivet 1999/5/EC. Overensstemmelseserklæringer vedrørende de relevante Panasonic produkter beskrevet i denne vejledning kan downloades på: Kontakt till autoriseret Panasonic repraesentant: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Germany Din telefon KX-TG1100 KX-TG1102 KX-TG1103 L Håndsættene er registreret på forhånd, så de kan benyttes sammen med deres baseenhed. Hvis de ikke skulle være registreret, se side 18. 2

3 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 3 Monday, June 23, :43 PM Indledning Medfølgende tilbehør Nr. Tilbehør 1 Lysnetadapter til baseenhed Del nr. PQLV19CE 2 Telefonledning (til Danmark, Sverige og Finland) (Farve: Grå) Antal *1 Håndsættets beskyttelseshylster leveres fastgjort til håndsættet. *2 Lysnetadapteren til ladeapparatet leveres tilsluttet til ladeapparatet. KX-TG1100 KX-TG1102 KX-TG Telefonledning (til Norge) (Farve: Sort) Telefonstik (Danmark) Telefonstik (Finland) Telefonstik (Sverige) Genopladelige batterier AAA (R03) Del nr. HHR-55AAAB eller HHR-4EPT Beskyttelseshylster til håndsæt * Oplader Del nr. PQLV30018 j Lysnetadapter til oplader *2 Del nr. PQLV200CE j 3

4 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 4 Monday, June 23, :43 PM Indledning L Anvend ved udskiftning af batterier kun 2 genopladelige batterier type AAA (R03) nikkel-metalhydrid (Ni-MH). Vi anbefaler, at du anvender Panasonic genopladelige batterier (modelnr. P03P eller HHR-4MRE). L Vi er ikke ansvarlige for nogen form for beskadigelse af enheden eller forringelse af præstationen, der måtte skyldes anvendelse af andre genopladelige batterier end Panasonic s. 4

5 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 5 Monday, June 23, :43 PM Forberedelser Forberedelser Vigtig information Generelt L Anvend kun den lysnetadapter, der følger med produktet, angivet på side 3. L Tilslut ikke lysnetadapteren til andre stikkontakter end standardstikkontakter med V vekselstrøm. L I følgende tilfælde kan der ikke foretages opkald med denne telefon: Når det bærbare håndsæts batteri(-er) skal oplades eller ikke virker. Under strømafbrydelse. Når tastaturlåsen er slået til. Når funktionen Opkald forbudt er slået til (der kan kun kaldes op til nødopkaldsnumre, der er lagret i enheden). L Åbn ikke baseenheden eller håndsættet for andet end for at skifte batteri(-er). L Dette apparat må ikke bruges tæt ved nødhjælps/intensiv medicinsk behandlingsudstyr og må ikke bruges af personer med pacemaker. L Sørg for, at der ikke falder ting ned på enheden, og at der ikke spildes væske på den. Udsæt ikke denne enhed for stærk røg, støv, mekaniske vibrationer eller stød. L Du kan kun bruge det medfølgende håndsæt med baseenheden. Der kan ikke registreres eller bruges andre håndsæt. Omgivelser L Anvend ikke dette produkt tæt ved vand. L Enheden skal holdes væk fra varmekilder som f.eks. varmeapparater, komfurer mm. Desuden bør den ikke anbringes i rum, hvor temperaturen kan blive lavere end 5 C eller højere end 40 C. L Lysnetadapteren bruges som hovedafbryder. Sørg for, at lysnetstikket er placeret tæt ved enheden, så det er let at komme til. Advarsel: L For at forhindre risiko for elektriske stød må dette produkt aldrig udsættes for regn eller nogen form for fugt. L Tag stikket til denne enhed ud af stikkontakten, hvis den udsender røg, en unormal lugt eller en usædvanlig lyd. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Kontrollér, at røgen er standset, og kontakt et autoriseret servicecenter. Forholdsregler vedr. batterierne L Det anbefales at bruge det(de) batteri(-er), der er angivet på side 3. Brug kun genopladelige batterier. L Bland ikke gamle og nye batterier. L Bortkast ikke batteriet(-erne) i ild, da de kan eksplodere. Find ud af, hvor batterierne kan bortskaffes i dit område. L Åbn eller ødelæg ikke batteriet(-erne). Elektrolyt, der kan komme ud af batteriet(- erne), er ætsende og kan forårsage forbrænding eller skade på øjne og hud. Elektrolyt kan være giftig ved indtagelse. L Udvis forsigtighed ved håndtering af batteriet(- erne). Lad ikke strømførende materialer som f.eks. ringe, armbånd eller nøgler komme i kontakt med batteriet(-erne), da kortslutning ellers kan medføre overophedning af batteriet(-erne) og/eller terminalerne og derved forårsage brand. L Oplad det(de) medfølgende batteri(-er) i overensstemmelse med oplysningerne i denne betjeningsvejledning. L Anvend kun den medfølgende baseenhed (eller ladeapparat) til at oplade batteriet(-erne). Undlad at ændre på baseenheden (eller ladeapparatet). Hvis disse instruktioner ikke følges, kan batteriet(-erne) svulme op eller eksplodere. 5

6 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 6 Monday, June 23, :43 PM Forberedelser Tilslutninger Baseenhed Kroge Lader (kun KX-TG1102 og KX-TG1103) LINE Til telefonnet ( V, 50 Hz) Brug kun den medfølgende lysnetadapter og telefonledning. Kroge Placering Maksimal rækkevidde og støjfri drift opnås bedst, når baseenheden placeres som følger: Så langt som muligt fra elektrisk apparatur som f.eks. tv, radio, computere og andre telefoner. En central placering i passende højde. Isætning af batterier Vigtigt: L Ved isætning af batterierne: Aftør batteriernes poler (S og T) med en tør klud. Undgå at røre ved batteriets poler (S, T) eller kontakterne i enheden. Kontroller korrekt polaritet (S, T). Indsæt batteriernes minuspol (T) først. Luk håndsættets batteridæksel. ( V, 50 Hz) L Anvend kun de medfølgende genopladelige batterier (side 3, 5). Anvend kun den medfølgende lysnetadapter. L Når telefonledningen skal tilsluttes telefonnettet, skal du bruge den medfølgende telefonledning eller det telefonstik, der passer til dit land, se side 3. L Installer aldrig telefonkabler under tordenvejr. L Lysnetadapteren skal være tilsluttet en vertikalt placeret eller gulvmonteret vekselstrømskontakt. Undgå at tilslutte lysnetadapteren til en stikkontakt, som er monteret på et loft eller under et bord med forsiden nedad, da vægten af adapteren kan forårsage, at den falder ud. 6

7 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 7 Monday, June 23, :43 PM Forberedelser Tænd/sluk telefonen Tænd Tryk på {ih} i ca. 1 sekund. Sluk Tryk på {ih} i ca. 2 sekunder. Opladning af batterier Placer håndsættet i baseenheden eller ladeapparatet i ca. 7 timer, inden telefonen bruges første gang. Batteristyrke Batteriikon Batteristyrke 054 Fuldt opladet. 5 Høj 6 Medium 7 Lav 074 Skal oplades. Panasonic Ni-MH batteriydelse Betjening Ved konstant brug Ved konstant standby L Det er normalt, hvis batterierne ikke opnår fuld ydelse ved den første opladning. Den maksimale batteriydelse opnås efter nogle få fuldstændige opladninger/afladninger (brug). L Den aktuelle batteriydelse afhænger af en kombination af, hvor ofte håndsættet bruges, og hvor ofte det ikke bruges (standby). L Også når håndsættet er helt opladet, kan det efterlades i baseenheden eller ladeapparatet, uden at dette vil have nogen negativ virkning på batterierne. L Det er muligt, at batteristyrken ikke bliver vist korrekt, efter at du har udskiftet batterierne. I dette tilfælde skal håndsættet placeres i baseenheden eller opladeren i mindst 7 timer. Betjeningsknapper Håndsæt Driftstid Maks. 10 timer Maks. 120 timer A B C D E F G H I R INT A Højttaler B Display C {k} (Telefonbog) D {C} (Samtale) E Navigeringstast ({e}/{v}/{>}/{<}) F {R} (Genopkald/Pause) C 3 9 N J K L M H 7

8 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 8 Monday, June 23, :43 PM Forberedelser G {R} (Genopkald) H Opladningskontakter I Mikrofon J {j/ok} (Menu/OK) K {ih} (Tænd/Sluk) L {C} (Slet) M {INT} (Intercom) N Ringning Ikoner Betydning 5 Batteristyrke Opkald forbudt er slået til (side 12). Direkte opkald er slået til (side 12). Tastaturlås er slået til (side 10). Baseenhed A Ringestyrke slået fra (side 12). Vises, når du trykker på {#}. A Opladningskontakter B {x} (Side) LINE Lader (kun KX-TG1102 og KX-TG1103) A B Hvis BS NO er valgt for visning i standby (side 12), og det aktuelle nummer for baseenheden er 1, vises -1-. Hvis HS NO er valgt for visning i standby (side 12), og det aktuelle nummer for håndsættet er 2, vises [2]. A Opladningskontakter Displays Ikoner w 0w4 x k C l + Betydning Inden for baseenhedens rækkevide Uden for rækkevidde, ingen registrering eller ingen strøm på baseenhed Personsøgning, intercom eller søger adgang til baseenhed Foretager eller modtager opkald Telefonbog Indstillingsfunktion Til voice mail tjeneste (side 15) (kun for brugere i Danmark) 4 nye opkald Når der er modtaget nye opkald, viser displayet antallet af nye opkald. Symboler, der anvendes i denne instruktionsbog Symbol Betydning {j/ok} Tryk på {j/ok}. i Gå videre til den næste funktion. Vælg ordene i citationstegn, der vises på displayet (f.eks., SETTING HS ), ved at trykke på {e} eller {v}. 8

9 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 9 Monday, June 23, :43 PM Forberedelser Displaysprog 1 {j/ok} 2 Tryk på {e} eller {v} for at vælge SETTING HS. i {>} 3 Tryk på {e} eller {v} for at vælge DISPLAY OPT. i {>} 4 Tryk på {e} eller {v} for at vælge LANGUAGE. i {>} 5 Tryk på {e} eller {v} for at vælge det ønskede sprog. i {>} i {ih} L Hvis du vælger et sprog, du ikke kan læse, tryk på {ih}, {j/ok}, tryk på {v}, tryk på {>}, tryk på {v} 3 gange, tryk på {>}, tryk på {v} 2 gange, tryk på {>}, vælg det ønskede sprog, og tryk derefter på {>}. Tryk på {ih}. Dato og klokkeslæt 1 {j/ok} 2 Tryk på {e} eller {v} for at vælge SETTING BS. i {>} i {*} 3 Indtast den aktuelle time og minutter (24- timers display). L Ved forkert indtastning trykkes på {C}. Cifrene slettes fra højre. 4 {>} 2 gange i {*} 2 gange 5 Indtast den aktuelle dato, måned og år. L Ved forkert indtastning trykkes på {C}. Cifrene slettes fra højre. 6 {>} i {ih} 9

10 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 10 Monday, June 23, :43 PM Foretag/besvar opkald Foretag/besvar opkald Foretage opkald 1 Indtast telefonnummeret. i {C} 2 Tryk efter samtalen på {ih} eller placer håndsættet i baseenheden eller opladeren. Besvare opkald 1 Tryk på {C} for at besvare opkaldet. L Du kan også besvare et opkald ved at trykke på en vilkårlig ciffertast fra {0} til {9}, {*}, {#} eller {INT}. (Funktionen Besvar via vilkårlig tast) 2 Tryk efter samtalen på {ih} eller placer håndsættet i baseenheden eller opladeren. Håndsæt finder 1 Tryk på {x} på baseenheden. 2 For at stoppe søgningen trykkes på {x} på baseenheden eller på {C} på håndsættet. Justering af højttalerstyrken Tryk på {e} eller {v} under en samtale. Pauseknap (for brugere af PBX/ fjerntjeneste) Det er nogle gange nødvendigt med en pause, når der foretages opkald via en PBX eller fjerntjeneste. 1 tryk på {R} danner 1 pause. Tryk gentagne gange på {R} for at danne længere pauser. Genopkaldsfunktioner (Genopkald/ Lagring/Redigering inden opkald/ Sletning) 1 {R} i Tryk på {e} eller {v} for at vælge det ønskede nummer. 2 Genopkald: {C} Lagring: {>} i SAVE TEL NO i {>} i {j/ok} i Indtast navnet (maks. 9 tegn.; side 11). i {j/ok} Redigering inden opkald: {>} i EDIT CALL NO i {>} i Rediger telefonnummeret. i {C} Sletning: {>} i CLEAR / ALL CLEAR i {>} i YES i {>} i {ih} Tastaturlås Tasterne på håndsættet kan låses, så der ikke kan foretages opkald eller indstillinger. Indkommende opkald kan besvares, men alle andre funktioner er deaktiverede, når tastaturlåsen er slået til. For at slå tastaturlåsen til skal du trykke på {j/ok} i ca. 2 sekunder. For at slå tastaturlåsen fra skal du trykke på {j/ok} i ca. 2 sekunder. R-knap (til brug af genopkaldsfunktionen) {R} bruges til at få adgang til de valgfrie telefontjenester. Kontakt din teleudbyder/dit telefonselskab for yderligere oplysninger. L Hvis din telefon er tilsluttet en PBX (private branch exchange), skal du kontakte din PBXforhandler for at få yderligere information. 10

11 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 11 Monday, June 23, :43 PM Telefonbog Telefonbog Indlæsning af numre i telefonbogen Med telefonbogen kan du foretage opkald uden at skulle indtaste nummeret manuelt. Du kan lagre 50 navne og telefonnumre i telefonbogen. 1 {j/ok} 2 gange 2 Indtast det ønskede telefonnummer (maks. 24 cifre). i {j/ok} 3 Indtast det ønskede navn (maks. 9 tegn). i {j/ok} i {ih} L Når nummervisningsinformationen er modtaget, og den passer til et telefonnummer, som er lagret i enhedens telefonbog, vises det lagrede navn. Tegntabel Tast Tegn {1} # [ ] *, / 1 {2} A B C 2 {3} D E F 3 {4} G H I 4 {5} J K L 5 {6} M N O 6 {7} P Q R S 7 {8} T U V 8 {9} W X Y Z 9 {0} (Mellemrum) 0 {>} i EDIT i {>} i Rediger telefonnummeret. i {j/ok} i Rediger navnet. i {j/ok} Sletning: {>} i CLEAR i {>} i YES i {>} i {ih} Genvejstast (hurtigopkald) Tildeling af et telefonnummer i telefonbogen til en genvejstast Tasterne {1} til {9} kan alle bruges som genvejstast, hvorved du kan kalde op til et nummer i telefonbogen blot ved at trykke på en tast. 1 {k} i Tryk på {e} eller {v} for at få vist den ønskede registrering. i {j/ok} 2 HOT KEY REG i {>} 3 Vælg den ønskede tast. i {>} L Hvis tasten allerede er tildelt som genvejstast, vil det viste nummer blinke. 4 YES i {>} i {ih} Foretage opkald/sletning 1 Tryk på den ønskede hurtigtast ({1} til {9}), og hold den nede. 2 Foretage opkald: {C} Sletning: {>} 2 gange i YES i {>} i {ih} Rediger/korriger en fejlindtastning 1 Tryk på {<} eller {>} for at flytte markøren til højre for, hvor du ønsker at korrigere nummeret/tegnet. 2 {C} i Indtast det korrekte nummer/tegn. Foretage opkald/redigering/sletning 1 {k} i Tryk på {e} eller {v} for at få vist den ønskede registrering. 2 Foretage opkald: {C} Redigering: 11

12 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 12 Monday, June 23, :43 PM Nyttige telefonindstillinger Nyttige telefonindstillinger Vejledning i indstillinger for håndsæt Tilpasning af håndsættet: 1 {j/ok} 2 Tryk på {e} eller {v} for at vælge SETTING HS. i {>} 3 Tryk på {e} eller {v} for at vælge det ønskede punkt på håndsættets indstillingsmenu. i {>} 4 Tryk på {e} eller {v} for at vælge det ønskede punkt i undermenuen. i {>} 5 Tryk på {e} eller {v} for at vælge den ønskede indstilling eller følg instruktionerne i kolonnen Funktion i skemaet. L For at forlade funktionen skal du trykke på {ih}. Håndsætindstillings Undermenu Funktion (standardindstilling) menu TIME ALARM SET TIME Indstil tidsalarm. L Indstil dato og klokkeslæt på forhånd (side 9). Indtast den ønskede time og minutter (24- timers display). i {>} Vælg den ønskede indstilling. i {>} SET ALARM Skift alarmfrekvens ( OFF ). RINGER OPT RINGER VOL Håndsættets ringestyrke (niveau 6) EXT RINGER Ringetone for eksterne opkald ( RING TYPE 1 ) INT RINGER Ringetone for interne opkald ( RING TYPE 1 ) PAGING Ringetone for søgning ( RING TYPE 1 ) ALARM Ringetone for alarm ( RING TYPE 1 ) TONE OPT KEY TONE Tasttoner til/fra ( ON ) CALL WAITING Banke-på tone til/fra ( ON ) RANGE ALARM Rækkeviddealarm til/fra ( OFF ) BATTERY LOW Alarm for svage batterier til/fra ( ON ) DISPLAY OPT STANDBY MODE Standby-display ( CLOCK ) TALK MODE Samtale-display ( TALK TIME ) LANGUAGE Displaysprog ( ENGLISH ): side 9 CALL OPT CALL BAR Opkald forbudt til/fra ( OFF ) *1 Indtast håndsættets PIN-kode (standard: 0000 ). *2 Vælg den ønskede indstilling. i {>} DIRECT NO Gem et direkte opkaldsnummer. *3 Indtast et telefonnummer (maks. 24 cifre). {j/ok} 2 gange i ON i {>} SET DIRECT Direkte opkald til/fra ( OFF ) 12

13 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 13 Monday, June 23, :43 PM Håndsætindstillings menu Undermenu Nyttige telefonindstillinger OTHER OPT HSPIN CHANGE Skift håndsæt-pin-kode ( 0000 ). *4 Indtast den aktuelle 4-cifrede PIN-kode til håndsættet. *2 Indtast den nye 4-cifrede PIN-kode til håndsættet. Indtast den nye 4-cifrede PIN-kode til håndsættet igen. AUTO TALK Automatisk samtale til/fra ( OFF ) *5 RESET HS Tilbagestil håndsættet til standardindstillingen. Følg trin1, 2 og 3. Indtast håndsættets PIN-kode (standard: 0000 ). *2 {v} i {>} *1 Opkald forbudt-funktion forhindrer udgående opkald. Når Opkald forbudt er aktiveret, kan der kun foretages nødopkald. For at lagre nødopkaldsnumre, se side 14. *2 Hvis du har glemt din PIN-kode, se side 20. *3 Direkte opkald gør det muligt at kalde op til et forindstillet nummer blot ved at trykke på {C}. Det er ikke nødvendigt at indtaste nummeret. *4 Hvis du ændrer PIN-koden, skal du skrive den nye kode ned, da du ikke kan får denne oplysning fra telefonen. *5 Med Automatisk samtale-funktionen kan du besvare opkald blot ved at løfte håndsættet fra baseenheden eller opladeren. Det er ikke nødvendigt at trykke på {C}. Vejledning i indstilling af baseenheden Funktion (standardindstilling) Tilpasning af baseenheden: 1 {j/ok} 2 Tryk på {e} eller {v} for at vælge SETTING BS. i {>} L INPUT CODE vises. 3 Indtast det ønskede kodenummer. Følg vejledningen i kolonnen Funktion i skemaet. L For at forlade funktionen skal du trykke på {ih}. Kodenr. Funktion (standardindstilling) {0} Tilbagestil baseenheden til standardindstillingen. *1 Indtast baseenhedens PIN-kode (standard: 0000 ). *2 i {>} {3} DTMF-indstilling (Fra): side 15 {5} Skift baseenhedens PIN-kode ( 0000 ). *3 Indtast den aktuelle 4-cifrede PIN-kode til baseenheden. *2 Indtast den nye 4-cifrede PIN-kode til baseenheden. Indtast den nye 4-cifrede PIN-kode til baseenheden igen. 13

14 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 14 Monday, June 23, :43 PM Nyttige telefonindstillinger Kodenr. Funktion (standardindstilling) {6} Opkaldsbegrænsning *4 Indstilling af opkaldsbegrænsning Indtast baseenhedens PIN-kode (standard: 0000 ). *2 itryk på de ønskede håndsætnumre. i {>} Indtast det telefonnummer, der skal begrænses (maks. 8 cifre). L For at vælge en anden hukommelsesplacering skal du trykke på {>} og indtaste et nummer. {>} Slå opkaldsbegrænsning til/fra Indtast baseenhedens PIN-kode (standard: 0000 ). *2 L Håndsætnummeret vises. Et blinkende nummer angiver, at opkaldsbegrænsningen er slået til, et ikke blinkende nummer indikerer, at opkaldsbegrænsningen er slået fra. Tryk på de ønskede håndsætnumre for at slå funktionen til/fra. i {>} 2 gange Nødkaldsnummer ( 112, 110, 10022, 113 ) *5 Indtast baseenhedens PIN-kode (standard: 0000 ). *2 i {*} Lagring: Indtast nødopkaldsnummeret (maks. 8 cifre). L For at vælge en anden hukommelsesplacering skal du trykke på {>} og indtaste et nummer. {>} Redigering: Tryk på {>} for at få vist det ønskede nummer. i {C} i Indtast det nye nødopkaldsnummer. i {>} {*} Dato og klokkeslæt: side 9 *1 Kun indstillingen af nødopkaldsnummeret bliver ikke tilbagestillet. *2 Hvis du har glemt din PIN-kode, se side 20. *3 Hvis du ændrer PIN-koden, skal du skrive den nye kode ned, da du ikke kan får denne oplysning fra telefonen. *4 Funktionen Opkaldsbegrænsning forhindrer håndsættet i at kalde op til bestemte telefonnumre. Du kan indstille opkaldsbegrænsning for op til 10 telefonnumre (hukommelsesplacering 0 9). *5 Funktionen Nødopkaldsnummer bestemmer, hvilke telefonnumre der kan kaldes op til, mens funktionen Opkald forbudt er slået til. Der kan i alt lagres 4 nødopkaldsnumre (hukommelsesplacering 1 4). 14

15 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 15 Monday, June 23, :43 PM Nummervisningstjeneste Nummervisningstjeneste Brug af nummervisningstjeneste Vigtigt: L Denne telefon har nummervisningsfunktion. For at bruge nummervisningsfunktionerne (visning af den opkaldende persons telefonnummer) skal du abonnere på en nummervisningstjeneste. Kontakt din teleudbyder/telefonselskab for yderligere oplysninger. Nummervisningsfunktioner Displayindikationer L Når der er modtaget nye opkald, viser displayet antallet af nye opkald. Eksempel: Der er modtaget 4 nye opkald. L Telefonnumrene for de sidste 50 forskellige indkommende opkald bliver gemt i nummervisningslisten. Eksempel: *1 Vises når dette opkald allerede er blevet vist eller besvaret. Tryk på {C} for at kalde tilbage. L OUT OF AREA : Når der modtages et opkald fra et område, som ikke tilbyder nummervisningsfunktion. L PRIVATE : Hvis den opkaldende person har anmodet om ikke at sende nummervisningsinformation. Indstilling af DTMF-måde (kun Finland) Nogle teleudbydere/telefonselskaber sender nummervisningsinformation mellem første og anden ringetone. Hvis displayet ikke viser opkaldsinformation efter nogle få ringetoner, skal du følge disse instruktioner for at indstille DTMFindstillingen. *1 1 {j/ok} 2 SETTING BS i {>} i {3} 3 Indtast baseenhedens PIN-kode (standard: 0000 ). L Hvis du har glemt din PIN-kode, se side {4} 5 Vælg DTMF-indstilling ved at trykke på {2}. 6 {>} i {ih} L For at annullere DTMF-indstilling, tryk på {1} i trin 5. Banke-på-tjeneste (kun Sverige) Dette er en tjeneste fra din tjenesteudbyder/ telefonselskabet, som kun fungerer, hvis du abonnerer på den. Når du hører en banke-på tone under en samtale, viser displayet den nye opkaldende persons information. Du kan besvare det andet opkald og have det første opkald på Hold. Kontakt din tjenesteudbyder/ telefonselskabet for yderligere oplysninger om denne tjeneste. Lagring/Redigering/Sletning 1 Tryk på {e} eller {v} for at få vist den ønskede registrering. i {>} 2 Lagring: SAVE TEL NO i {>} i {j/ok} i Indtast det ønskede navn (maks 9 tegn; side 11). i {j/ok} i {ih} Redigering: EDIT CALL NO i {>} i Tryk på {<} eller {>} for at flytte markøren til højre for, hvor du ønsker at redigere nummeret. i Rediger telefonnummeret. i {C} Sletning: CLEAR / ALL CLEAR i {>} i YES i {>} i {ih} Voice mail tjeneste Voice mail er en automatisk telefonsvartjeneste, som tilbydes af tjenesteudbyderen/ telefonselskabet. Hvis du abonnerer på denne tjeneste, vil din tjenesteudbyders/ telefonselskabets voice mail system besvare opkald til dig, når du ikke selv kan tage telefonen, eller når din telefon er optaget. Meddelelser bliver 15

16 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 16 Monday, June 23, :43 PM Nummervisningstjeneste optaget af din tjenesteudbyder/telefonselskabet, ikke af din telefon. Kontakt venligst din tjenesteudbyder/telefonselskabet for yderligere oplysninger om denne tjeneste. For brugere i Danmark Når der er nye beskeder, vises + på håndsættet. Tryk for at aflytte nye meddelelser på {*} {9} {#}. Hvis telefonen er forbundet til en ISDN a/b adapter eller NTab, skal du trykke på Når du har aflyttet beskeden, forsvinder +. Kontakt din tjenesteudbyder/telefonselskabet for yderligere oplysninger om denne tjeneste. L Hvis + stadig vises på displayet, efter at du har lyttet til nye beskeder, kan du slukke den ved at trykke på {<} i 2 sekunder. 2 Tryk på {2} for at besvare det indkommende opkald. L Gentag trin 1 og 2 for at skifte mellem de to opkald. Vis nummer plus tjeneste (kun for Danmark) Vis nummer plus er en tjeneste fra din tjenesteudbyder/telefonselskabet, som ved at afgive en kort tone indikerer, at nogen forsøger at kalde dig op, mens du allerede har en telefonsamtale. For at bruge denne tjeneste skal du abonnere på Vis nummer plus. Kontakt din tjenesteudbyder/telefonselskabet for yderligere oplysninger om denne tjeneste. Indikering af den opkaldende persons nummer: Tryk på {R} og {9}. L Din igangværende samtale vil blive afbrudt et kort øjeblik, og nummeret vises. Afvisning af det indkommende opkald: 1 Tryk på {R} og vent på tonen. 2 Tryk på {0}. Afbrydelse af den igangværende samtale og besvarelse af nyt opkald: 1 Tryk på {R} og vent på tonen. 2 Tryk på {1} for at besvare det indkommende opkald. Sætte den igangværende samtale på Hold og besvare det indkommende opkald: 1 Tryk på {R} og vent på tonen. 16

17 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 17 Monday, June 23, :43 PM Betjening af multienhed Betjening af multienhed Intercom forbindelse mellem håndsæt (kun KX-TG1102 og KX-TG1103) Intercom opkald kan foretages mellem håndsæt i den samme radiocelle. Eksempel: Når håndsæt 1 kalder op til håndsæt 2 1 Håndsæt 1: {INT} itryk på {2} (ønsket håndsætnummer). 2 Håndsæt 2: Tryk på {C} for at besvare opkaldet. 3 Når samtalen er færdig, trykkes på {ih}. Viderestilling af et opkald uden at tale med den anden håndsætbruger 1 Tryk under et eksternt opkald på {INT}. i Tryk på det ønskede håndsætnummer. L k blinker for at indikere, at det indkommende opkald er på Hold. 2 {ih} L Det indkommende opkald ringer på det andet håndsæt. L Hvis det andet håndsæt ikke besvarer opkaldet indenfor 30 sekunder, ringer opkaldet på dit håndsæt igen. Viderestilling af opkald mellem håndsæt, konferenceopkald (kun KX- TG1102 og KX-TG1103) Eksterne opkald kan viderestilles mellem 2 personer i den samme radiocelle. 2 personer i den samme radiocelle kan foretage et konferenceopkald med en ekstern part. Eksempel: Når håndsæt 1 viderestiller et opkald til håndsæt 2 1 Håndsæt 1: Tryk under en ekstern samtale på {INT} i Tryk på {2} (ønsket håndsætnummer). L Det eksterne opkald bliver sat på Hold. L Hvis der ikke svares, trykkes på {INT} for at vende tilbage til det eksterne opkald. 2 Håndsæt 2: Tryk på {C} for at besvare søgningen. L Håndsæt 2 kan tale med håndsæt 1. 3 Håndsæt 1: Afslut viderestilling af samtalen ved at trykke på {ih}. For at oprette et konferenceopkald skal du trykke på {3}. 17

18 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 18 Monday, June 23, :43 PM Nyttig information Nyttig information Fejlfinding Hvis du stadig har problemer efter at have fulgt instruktionerne i dette afsnit, skal du afbryde lysnetadapteren og slukke for håndsættet og derefter tilslutte lysnetadapteren og tænde for håndsættet igen. Problem w blinker. Årsag og løsning L Håndsættet er for langt fra baseenheden. Gå tættere på. L Lysnetadapteren er ikke tilsluttet. Kontrollér tilslutningerne. L Du bruger håndsættet eller baseenheden i et område med kraftige elektriske forstyrrelser. Placer håndsættet og baseenheden væk fra forstyrrende kilder, som f.eks. antenner og mobiltelefoner. L Håndsættets registrering er annulleret. Registrer håndsættet på en baseenhed på følgende måde. 1 {j/ok} 2 SETTING HS i {>} 3 REGISTRATION i {>} 4 REGISTER HS i {>} 5 Tryk på {x} på baseenheden og hold den nede i cirka 5 sekunder. L Hvis alle registrerede håndsæt begynder at ringe, skal du trykke på {x} for at stoppe dette, og derefter begynde igen fra trin 1. L Resten af proceduren skal gennemføres inden for 1 minut. 6 Tryk på {e} eller {v} for at vælge nummeret på en baseenhed. i {>} 7 Vent, indtil BS PIN vises. i Indtast baseenhedens PIN-kode (standard: 0000 ). i {>} L Hvis du har glemt din PIN-kode, se side 20. L Der høres en bekræftelsestone, og w holder op med at blinke. L Hvis w stadig blinker, skal du begynde igen fra trin 1. 18

19 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 19 Monday, June 23, :43 PM Problem Jeg kan ikke foretage eller modtage opkald. Nyttig information Årsag og løsning L Lysnetadapteren eller telefonledningen er ikke tilsluttet. Kontrollér tilslutningerne. L Funktionen Opkald forbudt er slået til. Slå den fra (side 12). L Du har kaldt op til et opkaldsbegrænset nummer (side 14). L Når tastaturlåsen er slået til. Slå den fra (side 10). Apparatet ringer ikke. L Ringestyrken er slukket. Juster ringestyrken (side 12). Håndsættets display er tomt. L Håndsættet er ikke tændt. Slå strømmen til (side 7). Håndsættet vil ikke tænde. L Kontrollér, at batterierne er isat korrekt (side 6). L Oplad batterierne helt (side 7). Der lyder en optaget-tone, når der trykkes på {C}. Statisk forstyrrelse, lyden uregelmæssig eller forsvinder. Forstyrrelser fra andre elektriske apparater. Der høres støj under et opkald. Tryk på {R} viser ikke/kalder ikke op til sidste kaldte nummer. Jeg har opladet batterierne helt, men 074 blinker stadig. Jeg har opladet batterierne helt, men driftstiden synes at være kortere. Nummervisning vises ikke. L Håndsættet er for langt fra baseenheden. Gå tættere på og prøv igen. L Placer håndsættet og baseenheden væk fra andre elektriske apparater. L Gå tættere på baseenheden. L Din enhed er sluttet til en telefonledning med DSLtjeneste. Vi anbefaler, at der tilsluttes et filter (kontakt din DSL-udbyder) på telefonledningen mellem baseenheden og telefonstikket (kun for Norge og Sverige). L Du bruger håndsættet eller baseenheden i et område med kraftige elektriske forstyrrelser. Placer håndsættet og baseenheden væk fra forstyrrende kilder, som f.eks. antenner og mobiltelefoner. L Det genkaldte nummer var mere end 24 cifre langt. Kald op til nummeret manuelt. L Rengør opladningskontakterne og oplad igen (side 7). L Batterierne skal udskiftes (side 6). L Rengør batteriernes poler (S, T) og ladekontakterne med en tør klud, og oplad igen. L Du skal abonnere på en nummervisningstjeneste. L Din enhed er sluttet til en telefonledning med DSLtjeneste. Vi anbefaler, at der tilsluttes et filter (kontakt din DSL-udbyder) på telefonledningen mellem baseenheden og telefonstikket (kun for Norge og Sverige). 19

20 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 20 Monday, June 23, :43 PM Nyttig information Problem Jeg kan ikke huske min PIN-kode. Årsag og løsning L Ændr PIN-koden ved hjælp af følgende metode. PIN-kode for håndsæt: 1 {j/ok} 2 SETTING HS i {>} 3 OTHER OPT i {>} 4 HSPIN CHANGE i {>} 5 Tryk på {*}{7}{0}{0}{0}. 6 Indtast den nye 4-cifrede PIN-kode til håndsættet. 7 Indtast den nye 4-cifrede PIN-kode til håndsættet igen. 8 {ih} PIN-kode for baseenhed: 1 {j/ok} 2 SETTING BS i {>} 3 Tryk på {5}. 4 Tryk på {*}{7}{0}{0}{0}. 5 Indtast den nye 4-cifrede PIN-kode til baseenheden. 6 Indtast den nye 4-cifrede PIN-kode til baseenheden igen. 7 {ih} 20

Din brugermanual PANASONIC KX-TG1103NE http://da.yourpdfguides.com/dref/766445

Din brugermanual PANASONIC KX-TG1103NE http://da.yourpdfguides.com/dref/766445 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KX-TG7103NE. Instruktionsbog. DECT-telefon

KX-TG7103NE. Instruktionsbog. DECT-telefon TG7100-7102-7103NE(da-da).book Page 1 Friday, April 21, 2006 12:39 PM Instruktionsbog DECT-telefon Model nr. KX-TG7100NE/KX-TG7102NE KX-TG7103NE KX-TG7100 Denne telefon har nummervisningsfunktion. For

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC KXTG6512NE http://da.yourpdfguides.com/dref/2730440

Din brugermanual PANASONIC KXTG6512NE http://da.yourpdfguides.com/dref/2730440 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC KXTG2511NE http://da.yourpdfguides.com/dref/2734584

Din brugermanual PANASONIC KXTG2511NE http://da.yourpdfguides.com/dref/2734584 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING Bør læses før brugen og gemmes Før brug Nærmere oplysninger findes i afsnittet om opsætning. Vigtigt - alarmopkald

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DPP-700 INDHOLDSFORTEGNELSE

DPP-700 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE DPP-700 i ET HURTIGT OVERBLIK en kort gennemgang af knapper og kontroller på håndsættet og baseenheden samt meddelelserne på håndsættets display Håndsættet 1 Håndsættets display 2 Baseenheden

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Kvikvejledning. Panasonic IP-telefon KX-NT551/KX-NT553 KX-NT556. Modelnr.

Kvikvejledning. Panasonic IP-telefon KX-NT551/KX-NT553 KX-NT556. Modelnr. Modelnr. Kvikvejledning Panasonic IP-telefon KX-NT551/KX-NT553 KX-NT556 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Vejledningen skal læses omhyggeligt og gemmes til fremtidig brug. Se PBX-dokumentationen

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Business Mobility Trådløs DECT-telefon C124 BRUGERVEJLED

Business Mobility Trådløs DECT-telefon C124 BRUGERVEJLED Business Mobility Trådløs DECT-telefon C124 BRUGERVEJLED Udgivet af: NEC UNIFIED SOLUTIONS HILVERSUM, HOLLAND Order number: 9600 017 69000 Brugervejledning C124 Dato: April 2010 Der er gjort meget for,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse PRÆSENTATION Base Kontrollampe elnet/linie Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til indtastning af nummer SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast interkommunikation/ venteposition

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC KX-TG6461EX2

Din brugermanual PANASONIC KX-TG6461EX2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Brugerhåndbog Plug and play - installation på et minut KÆRE KUNDE Tak fordi du valgte vores Wireless Phone Jack og/eller en ekstra

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

KX-TG7302NE KX-TG7303NE

KX-TG7302NE KX-TG7303NE TG7301-7321NE(da-da).book Page 1 Thursday, April 17, 2008 10:15 AM Instruktionsbog DECT-telefon Model nr. KX-TG7301NE KX-TG7302NE KX-TG7303NE Digital trådløs telefonsvarer Model nr. KX-TG7322NE Model vist

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning 1. Oversigt 1) NEW, blinker ved ubesvaret kald 2) IN USE, lyser når telefonen er i brug 3) LCD, skærm 4) OUT/X, udgående kald, vælge melodi på musik på hold 5) DEL,

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet.

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet. Stand-by R TELEFONBOG (NUMMERFORTEGNELSEN) Registrering af et nummer Strygning af et nummer 6 SETUP RINGETYPER (RINGERS) Apparat Base Automatisk pause Overføringsmåde for nummer Type netværk Type flash

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen.

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen. Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye BeoCom 2100 fra Bang & Olufsen og anbefaler at du læser vejledningen før du tager telefonen i brug. BeoCom 2100 er en fleksibel telefon med Direkte-taster

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November :13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November :13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November 2005 12:13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger............. 2 Forberedelse................... 5 Pakkens indhold.......................

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere