KX-TG1102NE KX-TG1103NE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KX-TG1102NE KX-TG1103NE"

Transkript

1 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 1 Monday, June 23, :43 PM Instruktionsbog KX-TG1100 Oplad batterierne i ca. 7 timer før telefonen tages i brug første gang. DECT-telefon Model nr. KX-TG1100NE KX-TG1102NE KX-TG1103NE Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forberedelser... 5 Foretag/besvar opkald Telefonbog Nyttige telefonindstillinger Nummervisningstjeneste Betjening af multienhed Nyttig information For at bruge denne funktion skal du abonnere på en nummervisningstjeneste. Nummervisning Læs venligst denne instruktionsbog grundigt inden enheden tages i brug. Gem instruktionsbogen til fremtidigt brug.

2 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 2 Monday, June 23, :43 PM Indledning Indledning Tak fordi du har anskaffet dig den nye Panasonic digitale trådløse telefon. Til fremtidig brug Påsæt eller gem den originale kvittering til brug ved eventuel reparation under garantien. Serienummer (findes på bunden af enheden) Købsdato Forhandlerens navn og adresse L Dette apparat er beregnet til brug på det analoge telefonnet i Danmark, Finland, Norge og Sverige. L Hvis der opstår nogen problemer, skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt apparatet. Overensstemmelseserklæring: L Vi, Panasonic Communications Co., Ltd., erklærer, at dette udstyr stemmer overens med gældende krav og andre relevante bestemmelser i Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) Direktivet 1999/5/EC. Overensstemmelseserklæringer vedrørende de relevante Panasonic produkter beskrevet i denne vejledning kan downloades på: Kontakt till autoriseret Panasonic repraesentant: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Germany Din telefon KX-TG1100 KX-TG1102 KX-TG1103 L Håndsættene er registreret på forhånd, så de kan benyttes sammen med deres baseenhed. Hvis de ikke skulle være registreret, se side 18. 2

3 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 3 Monday, June 23, :43 PM Indledning Medfølgende tilbehør Nr. Tilbehør 1 Lysnetadapter til baseenhed Del nr. PQLV19CE 2 Telefonledning (til Danmark, Sverige og Finland) (Farve: Grå) Antal *1 Håndsættets beskyttelseshylster leveres fastgjort til håndsættet. *2 Lysnetadapteren til ladeapparatet leveres tilsluttet til ladeapparatet. KX-TG1100 KX-TG1102 KX-TG Telefonledning (til Norge) (Farve: Sort) Telefonstik (Danmark) Telefonstik (Finland) Telefonstik (Sverige) Genopladelige batterier AAA (R03) Del nr. HHR-55AAAB eller HHR-4EPT Beskyttelseshylster til håndsæt * Oplader Del nr. PQLV30018 j Lysnetadapter til oplader *2 Del nr. PQLV200CE j 3

4 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 4 Monday, June 23, :43 PM Indledning L Anvend ved udskiftning af batterier kun 2 genopladelige batterier type AAA (R03) nikkel-metalhydrid (Ni-MH). Vi anbefaler, at du anvender Panasonic genopladelige batterier (modelnr. P03P eller HHR-4MRE). L Vi er ikke ansvarlige for nogen form for beskadigelse af enheden eller forringelse af præstationen, der måtte skyldes anvendelse af andre genopladelige batterier end Panasonic s. 4

5 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 5 Monday, June 23, :43 PM Forberedelser Forberedelser Vigtig information Generelt L Anvend kun den lysnetadapter, der følger med produktet, angivet på side 3. L Tilslut ikke lysnetadapteren til andre stikkontakter end standardstikkontakter med V vekselstrøm. L I følgende tilfælde kan der ikke foretages opkald med denne telefon: Når det bærbare håndsæts batteri(-er) skal oplades eller ikke virker. Under strømafbrydelse. Når tastaturlåsen er slået til. Når funktionen Opkald forbudt er slået til (der kan kun kaldes op til nødopkaldsnumre, der er lagret i enheden). L Åbn ikke baseenheden eller håndsættet for andet end for at skifte batteri(-er). L Dette apparat må ikke bruges tæt ved nødhjælps/intensiv medicinsk behandlingsudstyr og må ikke bruges af personer med pacemaker. L Sørg for, at der ikke falder ting ned på enheden, og at der ikke spildes væske på den. Udsæt ikke denne enhed for stærk røg, støv, mekaniske vibrationer eller stød. L Du kan kun bruge det medfølgende håndsæt med baseenheden. Der kan ikke registreres eller bruges andre håndsæt. Omgivelser L Anvend ikke dette produkt tæt ved vand. L Enheden skal holdes væk fra varmekilder som f.eks. varmeapparater, komfurer mm. Desuden bør den ikke anbringes i rum, hvor temperaturen kan blive lavere end 5 C eller højere end 40 C. L Lysnetadapteren bruges som hovedafbryder. Sørg for, at lysnetstikket er placeret tæt ved enheden, så det er let at komme til. Advarsel: L For at forhindre risiko for elektriske stød må dette produkt aldrig udsættes for regn eller nogen form for fugt. L Tag stikket til denne enhed ud af stikkontakten, hvis den udsender røg, en unormal lugt eller en usædvanlig lyd. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Kontrollér, at røgen er standset, og kontakt et autoriseret servicecenter. Forholdsregler vedr. batterierne L Det anbefales at bruge det(de) batteri(-er), der er angivet på side 3. Brug kun genopladelige batterier. L Bland ikke gamle og nye batterier. L Bortkast ikke batteriet(-erne) i ild, da de kan eksplodere. Find ud af, hvor batterierne kan bortskaffes i dit område. L Åbn eller ødelæg ikke batteriet(-erne). Elektrolyt, der kan komme ud af batteriet(- erne), er ætsende og kan forårsage forbrænding eller skade på øjne og hud. Elektrolyt kan være giftig ved indtagelse. L Udvis forsigtighed ved håndtering af batteriet(- erne). Lad ikke strømførende materialer som f.eks. ringe, armbånd eller nøgler komme i kontakt med batteriet(-erne), da kortslutning ellers kan medføre overophedning af batteriet(-erne) og/eller terminalerne og derved forårsage brand. L Oplad det(de) medfølgende batteri(-er) i overensstemmelse med oplysningerne i denne betjeningsvejledning. L Anvend kun den medfølgende baseenhed (eller ladeapparat) til at oplade batteriet(-erne). Undlad at ændre på baseenheden (eller ladeapparatet). Hvis disse instruktioner ikke følges, kan batteriet(-erne) svulme op eller eksplodere. 5

6 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 6 Monday, June 23, :43 PM Forberedelser Tilslutninger Baseenhed Kroge Lader (kun KX-TG1102 og KX-TG1103) LINE Til telefonnet ( V, 50 Hz) Brug kun den medfølgende lysnetadapter og telefonledning. Kroge Placering Maksimal rækkevidde og støjfri drift opnås bedst, når baseenheden placeres som følger: Så langt som muligt fra elektrisk apparatur som f.eks. tv, radio, computere og andre telefoner. En central placering i passende højde. Isætning af batterier Vigtigt: L Ved isætning af batterierne: Aftør batteriernes poler (S og T) med en tør klud. Undgå at røre ved batteriets poler (S, T) eller kontakterne i enheden. Kontroller korrekt polaritet (S, T). Indsæt batteriernes minuspol (T) først. Luk håndsættets batteridæksel. ( V, 50 Hz) L Anvend kun de medfølgende genopladelige batterier (side 3, 5). Anvend kun den medfølgende lysnetadapter. L Når telefonledningen skal tilsluttes telefonnettet, skal du bruge den medfølgende telefonledning eller det telefonstik, der passer til dit land, se side 3. L Installer aldrig telefonkabler under tordenvejr. L Lysnetadapteren skal være tilsluttet en vertikalt placeret eller gulvmonteret vekselstrømskontakt. Undgå at tilslutte lysnetadapteren til en stikkontakt, som er monteret på et loft eller under et bord med forsiden nedad, da vægten af adapteren kan forårsage, at den falder ud. 6

7 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 7 Monday, June 23, :43 PM Forberedelser Tænd/sluk telefonen Tænd Tryk på {ih} i ca. 1 sekund. Sluk Tryk på {ih} i ca. 2 sekunder. Opladning af batterier Placer håndsættet i baseenheden eller ladeapparatet i ca. 7 timer, inden telefonen bruges første gang. Batteristyrke Batteriikon Batteristyrke 054 Fuldt opladet. 5 Høj 6 Medium 7 Lav 074 Skal oplades. Panasonic Ni-MH batteriydelse Betjening Ved konstant brug Ved konstant standby L Det er normalt, hvis batterierne ikke opnår fuld ydelse ved den første opladning. Den maksimale batteriydelse opnås efter nogle få fuldstændige opladninger/afladninger (brug). L Den aktuelle batteriydelse afhænger af en kombination af, hvor ofte håndsættet bruges, og hvor ofte det ikke bruges (standby). L Også når håndsættet er helt opladet, kan det efterlades i baseenheden eller ladeapparatet, uden at dette vil have nogen negativ virkning på batterierne. L Det er muligt, at batteristyrken ikke bliver vist korrekt, efter at du har udskiftet batterierne. I dette tilfælde skal håndsættet placeres i baseenheden eller opladeren i mindst 7 timer. Betjeningsknapper Håndsæt Driftstid Maks. 10 timer Maks. 120 timer A B C D E F G H I R INT A Højttaler B Display C {k} (Telefonbog) D {C} (Samtale) E Navigeringstast ({e}/{v}/{>}/{<}) F {R} (Genopkald/Pause) C 3 9 N J K L M H 7

8 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 8 Monday, June 23, :43 PM Forberedelser G {R} (Genopkald) H Opladningskontakter I Mikrofon J {j/ok} (Menu/OK) K {ih} (Tænd/Sluk) L {C} (Slet) M {INT} (Intercom) N Ringning Ikoner Betydning 5 Batteristyrke Opkald forbudt er slået til (side 12). Direkte opkald er slået til (side 12). Tastaturlås er slået til (side 10). Baseenhed A Ringestyrke slået fra (side 12). Vises, når du trykker på {#}. A Opladningskontakter B {x} (Side) LINE Lader (kun KX-TG1102 og KX-TG1103) A B Hvis BS NO er valgt for visning i standby (side 12), og det aktuelle nummer for baseenheden er 1, vises -1-. Hvis HS NO er valgt for visning i standby (side 12), og det aktuelle nummer for håndsættet er 2, vises [2]. A Opladningskontakter Displays Ikoner w 0w4 x k C l + Betydning Inden for baseenhedens rækkevide Uden for rækkevidde, ingen registrering eller ingen strøm på baseenhed Personsøgning, intercom eller søger adgang til baseenhed Foretager eller modtager opkald Telefonbog Indstillingsfunktion Til voice mail tjeneste (side 15) (kun for brugere i Danmark) 4 nye opkald Når der er modtaget nye opkald, viser displayet antallet af nye opkald. Symboler, der anvendes i denne instruktionsbog Symbol Betydning {j/ok} Tryk på {j/ok}. i Gå videre til den næste funktion. Vælg ordene i citationstegn, der vises på displayet (f.eks., SETTING HS ), ved at trykke på {e} eller {v}. 8

9 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 9 Monday, June 23, :43 PM Forberedelser Displaysprog 1 {j/ok} 2 Tryk på {e} eller {v} for at vælge SETTING HS. i {>} 3 Tryk på {e} eller {v} for at vælge DISPLAY OPT. i {>} 4 Tryk på {e} eller {v} for at vælge LANGUAGE. i {>} 5 Tryk på {e} eller {v} for at vælge det ønskede sprog. i {>} i {ih} L Hvis du vælger et sprog, du ikke kan læse, tryk på {ih}, {j/ok}, tryk på {v}, tryk på {>}, tryk på {v} 3 gange, tryk på {>}, tryk på {v} 2 gange, tryk på {>}, vælg det ønskede sprog, og tryk derefter på {>}. Tryk på {ih}. Dato og klokkeslæt 1 {j/ok} 2 Tryk på {e} eller {v} for at vælge SETTING BS. i {>} i {*} 3 Indtast den aktuelle time og minutter (24- timers display). L Ved forkert indtastning trykkes på {C}. Cifrene slettes fra højre. 4 {>} 2 gange i {*} 2 gange 5 Indtast den aktuelle dato, måned og år. L Ved forkert indtastning trykkes på {C}. Cifrene slettes fra højre. 6 {>} i {ih} 9

10 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 10 Monday, June 23, :43 PM Foretag/besvar opkald Foretag/besvar opkald Foretage opkald 1 Indtast telefonnummeret. i {C} 2 Tryk efter samtalen på {ih} eller placer håndsættet i baseenheden eller opladeren. Besvare opkald 1 Tryk på {C} for at besvare opkaldet. L Du kan også besvare et opkald ved at trykke på en vilkårlig ciffertast fra {0} til {9}, {*}, {#} eller {INT}. (Funktionen Besvar via vilkårlig tast) 2 Tryk efter samtalen på {ih} eller placer håndsættet i baseenheden eller opladeren. Håndsæt finder 1 Tryk på {x} på baseenheden. 2 For at stoppe søgningen trykkes på {x} på baseenheden eller på {C} på håndsættet. Justering af højttalerstyrken Tryk på {e} eller {v} under en samtale. Pauseknap (for brugere af PBX/ fjerntjeneste) Det er nogle gange nødvendigt med en pause, når der foretages opkald via en PBX eller fjerntjeneste. 1 tryk på {R} danner 1 pause. Tryk gentagne gange på {R} for at danne længere pauser. Genopkaldsfunktioner (Genopkald/ Lagring/Redigering inden opkald/ Sletning) 1 {R} i Tryk på {e} eller {v} for at vælge det ønskede nummer. 2 Genopkald: {C} Lagring: {>} i SAVE TEL NO i {>} i {j/ok} i Indtast navnet (maks. 9 tegn.; side 11). i {j/ok} Redigering inden opkald: {>} i EDIT CALL NO i {>} i Rediger telefonnummeret. i {C} Sletning: {>} i CLEAR / ALL CLEAR i {>} i YES i {>} i {ih} Tastaturlås Tasterne på håndsættet kan låses, så der ikke kan foretages opkald eller indstillinger. Indkommende opkald kan besvares, men alle andre funktioner er deaktiverede, når tastaturlåsen er slået til. For at slå tastaturlåsen til skal du trykke på {j/ok} i ca. 2 sekunder. For at slå tastaturlåsen fra skal du trykke på {j/ok} i ca. 2 sekunder. R-knap (til brug af genopkaldsfunktionen) {R} bruges til at få adgang til de valgfrie telefontjenester. Kontakt din teleudbyder/dit telefonselskab for yderligere oplysninger. L Hvis din telefon er tilsluttet en PBX (private branch exchange), skal du kontakte din PBXforhandler for at få yderligere information. 10

11 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 11 Monday, June 23, :43 PM Telefonbog Telefonbog Indlæsning af numre i telefonbogen Med telefonbogen kan du foretage opkald uden at skulle indtaste nummeret manuelt. Du kan lagre 50 navne og telefonnumre i telefonbogen. 1 {j/ok} 2 gange 2 Indtast det ønskede telefonnummer (maks. 24 cifre). i {j/ok} 3 Indtast det ønskede navn (maks. 9 tegn). i {j/ok} i {ih} L Når nummervisningsinformationen er modtaget, og den passer til et telefonnummer, som er lagret i enhedens telefonbog, vises det lagrede navn. Tegntabel Tast Tegn {1} # [ ] *, / 1 {2} A B C 2 {3} D E F 3 {4} G H I 4 {5} J K L 5 {6} M N O 6 {7} P Q R S 7 {8} T U V 8 {9} W X Y Z 9 {0} (Mellemrum) 0 {>} i EDIT i {>} i Rediger telefonnummeret. i {j/ok} i Rediger navnet. i {j/ok} Sletning: {>} i CLEAR i {>} i YES i {>} i {ih} Genvejstast (hurtigopkald) Tildeling af et telefonnummer i telefonbogen til en genvejstast Tasterne {1} til {9} kan alle bruges som genvejstast, hvorved du kan kalde op til et nummer i telefonbogen blot ved at trykke på en tast. 1 {k} i Tryk på {e} eller {v} for at få vist den ønskede registrering. i {j/ok} 2 HOT KEY REG i {>} 3 Vælg den ønskede tast. i {>} L Hvis tasten allerede er tildelt som genvejstast, vil det viste nummer blinke. 4 YES i {>} i {ih} Foretage opkald/sletning 1 Tryk på den ønskede hurtigtast ({1} til {9}), og hold den nede. 2 Foretage opkald: {C} Sletning: {>} 2 gange i YES i {>} i {ih} Rediger/korriger en fejlindtastning 1 Tryk på {<} eller {>} for at flytte markøren til højre for, hvor du ønsker at korrigere nummeret/tegnet. 2 {C} i Indtast det korrekte nummer/tegn. Foretage opkald/redigering/sletning 1 {k} i Tryk på {e} eller {v} for at få vist den ønskede registrering. 2 Foretage opkald: {C} Redigering: 11

12 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 12 Monday, June 23, :43 PM Nyttige telefonindstillinger Nyttige telefonindstillinger Vejledning i indstillinger for håndsæt Tilpasning af håndsættet: 1 {j/ok} 2 Tryk på {e} eller {v} for at vælge SETTING HS. i {>} 3 Tryk på {e} eller {v} for at vælge det ønskede punkt på håndsættets indstillingsmenu. i {>} 4 Tryk på {e} eller {v} for at vælge det ønskede punkt i undermenuen. i {>} 5 Tryk på {e} eller {v} for at vælge den ønskede indstilling eller følg instruktionerne i kolonnen Funktion i skemaet. L For at forlade funktionen skal du trykke på {ih}. Håndsætindstillings Undermenu Funktion (standardindstilling) menu TIME ALARM SET TIME Indstil tidsalarm. L Indstil dato og klokkeslæt på forhånd (side 9). Indtast den ønskede time og minutter (24- timers display). i {>} Vælg den ønskede indstilling. i {>} SET ALARM Skift alarmfrekvens ( OFF ). RINGER OPT RINGER VOL Håndsættets ringestyrke (niveau 6) EXT RINGER Ringetone for eksterne opkald ( RING TYPE 1 ) INT RINGER Ringetone for interne opkald ( RING TYPE 1 ) PAGING Ringetone for søgning ( RING TYPE 1 ) ALARM Ringetone for alarm ( RING TYPE 1 ) TONE OPT KEY TONE Tasttoner til/fra ( ON ) CALL WAITING Banke-på tone til/fra ( ON ) RANGE ALARM Rækkeviddealarm til/fra ( OFF ) BATTERY LOW Alarm for svage batterier til/fra ( ON ) DISPLAY OPT STANDBY MODE Standby-display ( CLOCK ) TALK MODE Samtale-display ( TALK TIME ) LANGUAGE Displaysprog ( ENGLISH ): side 9 CALL OPT CALL BAR Opkald forbudt til/fra ( OFF ) *1 Indtast håndsættets PIN-kode (standard: 0000 ). *2 Vælg den ønskede indstilling. i {>} DIRECT NO Gem et direkte opkaldsnummer. *3 Indtast et telefonnummer (maks. 24 cifre). {j/ok} 2 gange i ON i {>} SET DIRECT Direkte opkald til/fra ( OFF ) 12

13 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 13 Monday, June 23, :43 PM Håndsætindstillings menu Undermenu Nyttige telefonindstillinger OTHER OPT HSPIN CHANGE Skift håndsæt-pin-kode ( 0000 ). *4 Indtast den aktuelle 4-cifrede PIN-kode til håndsættet. *2 Indtast den nye 4-cifrede PIN-kode til håndsættet. Indtast den nye 4-cifrede PIN-kode til håndsættet igen. AUTO TALK Automatisk samtale til/fra ( OFF ) *5 RESET HS Tilbagestil håndsættet til standardindstillingen. Følg trin1, 2 og 3. Indtast håndsættets PIN-kode (standard: 0000 ). *2 {v} i {>} *1 Opkald forbudt-funktion forhindrer udgående opkald. Når Opkald forbudt er aktiveret, kan der kun foretages nødopkald. For at lagre nødopkaldsnumre, se side 14. *2 Hvis du har glemt din PIN-kode, se side 20. *3 Direkte opkald gør det muligt at kalde op til et forindstillet nummer blot ved at trykke på {C}. Det er ikke nødvendigt at indtaste nummeret. *4 Hvis du ændrer PIN-koden, skal du skrive den nye kode ned, da du ikke kan får denne oplysning fra telefonen. *5 Med Automatisk samtale-funktionen kan du besvare opkald blot ved at løfte håndsættet fra baseenheden eller opladeren. Det er ikke nødvendigt at trykke på {C}. Vejledning i indstilling af baseenheden Funktion (standardindstilling) Tilpasning af baseenheden: 1 {j/ok} 2 Tryk på {e} eller {v} for at vælge SETTING BS. i {>} L INPUT CODE vises. 3 Indtast det ønskede kodenummer. Følg vejledningen i kolonnen Funktion i skemaet. L For at forlade funktionen skal du trykke på {ih}. Kodenr. Funktion (standardindstilling) {0} Tilbagestil baseenheden til standardindstillingen. *1 Indtast baseenhedens PIN-kode (standard: 0000 ). *2 i {>} {3} DTMF-indstilling (Fra): side 15 {5} Skift baseenhedens PIN-kode ( 0000 ). *3 Indtast den aktuelle 4-cifrede PIN-kode til baseenheden. *2 Indtast den nye 4-cifrede PIN-kode til baseenheden. Indtast den nye 4-cifrede PIN-kode til baseenheden igen. 13

14 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 14 Monday, June 23, :43 PM Nyttige telefonindstillinger Kodenr. Funktion (standardindstilling) {6} Opkaldsbegrænsning *4 Indstilling af opkaldsbegrænsning Indtast baseenhedens PIN-kode (standard: 0000 ). *2 itryk på de ønskede håndsætnumre. i {>} Indtast det telefonnummer, der skal begrænses (maks. 8 cifre). L For at vælge en anden hukommelsesplacering skal du trykke på {>} og indtaste et nummer. {>} Slå opkaldsbegrænsning til/fra Indtast baseenhedens PIN-kode (standard: 0000 ). *2 L Håndsætnummeret vises. Et blinkende nummer angiver, at opkaldsbegrænsningen er slået til, et ikke blinkende nummer indikerer, at opkaldsbegrænsningen er slået fra. Tryk på de ønskede håndsætnumre for at slå funktionen til/fra. i {>} 2 gange Nødkaldsnummer ( 112, 110, 10022, 113 ) *5 Indtast baseenhedens PIN-kode (standard: 0000 ). *2 i {*} Lagring: Indtast nødopkaldsnummeret (maks. 8 cifre). L For at vælge en anden hukommelsesplacering skal du trykke på {>} og indtaste et nummer. {>} Redigering: Tryk på {>} for at få vist det ønskede nummer. i {C} i Indtast det nye nødopkaldsnummer. i {>} {*} Dato og klokkeslæt: side 9 *1 Kun indstillingen af nødopkaldsnummeret bliver ikke tilbagestillet. *2 Hvis du har glemt din PIN-kode, se side 20. *3 Hvis du ændrer PIN-koden, skal du skrive den nye kode ned, da du ikke kan får denne oplysning fra telefonen. *4 Funktionen Opkaldsbegrænsning forhindrer håndsættet i at kalde op til bestemte telefonnumre. Du kan indstille opkaldsbegrænsning for op til 10 telefonnumre (hukommelsesplacering 0 9). *5 Funktionen Nødopkaldsnummer bestemmer, hvilke telefonnumre der kan kaldes op til, mens funktionen Opkald forbudt er slået til. Der kan i alt lagres 4 nødopkaldsnumre (hukommelsesplacering 1 4). 14

15 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 15 Monday, June 23, :43 PM Nummervisningstjeneste Nummervisningstjeneste Brug af nummervisningstjeneste Vigtigt: L Denne telefon har nummervisningsfunktion. For at bruge nummervisningsfunktionerne (visning af den opkaldende persons telefonnummer) skal du abonnere på en nummervisningstjeneste. Kontakt din teleudbyder/telefonselskab for yderligere oplysninger. Nummervisningsfunktioner Displayindikationer L Når der er modtaget nye opkald, viser displayet antallet af nye opkald. Eksempel: Der er modtaget 4 nye opkald. L Telefonnumrene for de sidste 50 forskellige indkommende opkald bliver gemt i nummervisningslisten. Eksempel: *1 Vises når dette opkald allerede er blevet vist eller besvaret. Tryk på {C} for at kalde tilbage. L OUT OF AREA : Når der modtages et opkald fra et område, som ikke tilbyder nummervisningsfunktion. L PRIVATE : Hvis den opkaldende person har anmodet om ikke at sende nummervisningsinformation. Indstilling af DTMF-måde (kun Finland) Nogle teleudbydere/telefonselskaber sender nummervisningsinformation mellem første og anden ringetone. Hvis displayet ikke viser opkaldsinformation efter nogle få ringetoner, skal du følge disse instruktioner for at indstille DTMFindstillingen. *1 1 {j/ok} 2 SETTING BS i {>} i {3} 3 Indtast baseenhedens PIN-kode (standard: 0000 ). L Hvis du har glemt din PIN-kode, se side {4} 5 Vælg DTMF-indstilling ved at trykke på {2}. 6 {>} i {ih} L For at annullere DTMF-indstilling, tryk på {1} i trin 5. Banke-på-tjeneste (kun Sverige) Dette er en tjeneste fra din tjenesteudbyder/ telefonselskabet, som kun fungerer, hvis du abonnerer på den. Når du hører en banke-på tone under en samtale, viser displayet den nye opkaldende persons information. Du kan besvare det andet opkald og have det første opkald på Hold. Kontakt din tjenesteudbyder/ telefonselskabet for yderligere oplysninger om denne tjeneste. Lagring/Redigering/Sletning 1 Tryk på {e} eller {v} for at få vist den ønskede registrering. i {>} 2 Lagring: SAVE TEL NO i {>} i {j/ok} i Indtast det ønskede navn (maks 9 tegn; side 11). i {j/ok} i {ih} Redigering: EDIT CALL NO i {>} i Tryk på {<} eller {>} for at flytte markøren til højre for, hvor du ønsker at redigere nummeret. i Rediger telefonnummeret. i {C} Sletning: CLEAR / ALL CLEAR i {>} i YES i {>} i {ih} Voice mail tjeneste Voice mail er en automatisk telefonsvartjeneste, som tilbydes af tjenesteudbyderen/ telefonselskabet. Hvis du abonnerer på denne tjeneste, vil din tjenesteudbyders/ telefonselskabets voice mail system besvare opkald til dig, når du ikke selv kan tage telefonen, eller når din telefon er optaget. Meddelelser bliver 15

16 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 16 Monday, June 23, :43 PM Nummervisningstjeneste optaget af din tjenesteudbyder/telefonselskabet, ikke af din telefon. Kontakt venligst din tjenesteudbyder/telefonselskabet for yderligere oplysninger om denne tjeneste. For brugere i Danmark Når der er nye beskeder, vises + på håndsættet. Tryk for at aflytte nye meddelelser på {*} {9} {#}. Hvis telefonen er forbundet til en ISDN a/b adapter eller NTab, skal du trykke på Når du har aflyttet beskeden, forsvinder +. Kontakt din tjenesteudbyder/telefonselskabet for yderligere oplysninger om denne tjeneste. L Hvis + stadig vises på displayet, efter at du har lyttet til nye beskeder, kan du slukke den ved at trykke på {<} i 2 sekunder. 2 Tryk på {2} for at besvare det indkommende opkald. L Gentag trin 1 og 2 for at skifte mellem de to opkald. Vis nummer plus tjeneste (kun for Danmark) Vis nummer plus er en tjeneste fra din tjenesteudbyder/telefonselskabet, som ved at afgive en kort tone indikerer, at nogen forsøger at kalde dig op, mens du allerede har en telefonsamtale. For at bruge denne tjeneste skal du abonnere på Vis nummer plus. Kontakt din tjenesteudbyder/telefonselskabet for yderligere oplysninger om denne tjeneste. Indikering af den opkaldende persons nummer: Tryk på {R} og {9}. L Din igangværende samtale vil blive afbrudt et kort øjeblik, og nummeret vises. Afvisning af det indkommende opkald: 1 Tryk på {R} og vent på tonen. 2 Tryk på {0}. Afbrydelse af den igangværende samtale og besvarelse af nyt opkald: 1 Tryk på {R} og vent på tonen. 2 Tryk på {1} for at besvare det indkommende opkald. Sætte den igangværende samtale på Hold og besvare det indkommende opkald: 1 Tryk på {R} og vent på tonen. 16

17 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 17 Monday, June 23, :43 PM Betjening af multienhed Betjening af multienhed Intercom forbindelse mellem håndsæt (kun KX-TG1102 og KX-TG1103) Intercom opkald kan foretages mellem håndsæt i den samme radiocelle. Eksempel: Når håndsæt 1 kalder op til håndsæt 2 1 Håndsæt 1: {INT} itryk på {2} (ønsket håndsætnummer). 2 Håndsæt 2: Tryk på {C} for at besvare opkaldet. 3 Når samtalen er færdig, trykkes på {ih}. Viderestilling af et opkald uden at tale med den anden håndsætbruger 1 Tryk under et eksternt opkald på {INT}. i Tryk på det ønskede håndsætnummer. L k blinker for at indikere, at det indkommende opkald er på Hold. 2 {ih} L Det indkommende opkald ringer på det andet håndsæt. L Hvis det andet håndsæt ikke besvarer opkaldet indenfor 30 sekunder, ringer opkaldet på dit håndsæt igen. Viderestilling af opkald mellem håndsæt, konferenceopkald (kun KX- TG1102 og KX-TG1103) Eksterne opkald kan viderestilles mellem 2 personer i den samme radiocelle. 2 personer i den samme radiocelle kan foretage et konferenceopkald med en ekstern part. Eksempel: Når håndsæt 1 viderestiller et opkald til håndsæt 2 1 Håndsæt 1: Tryk under en ekstern samtale på {INT} i Tryk på {2} (ønsket håndsætnummer). L Det eksterne opkald bliver sat på Hold. L Hvis der ikke svares, trykkes på {INT} for at vende tilbage til det eksterne opkald. 2 Håndsæt 2: Tryk på {C} for at besvare søgningen. L Håndsæt 2 kan tale med håndsæt 1. 3 Håndsæt 1: Afslut viderestilling af samtalen ved at trykke på {ih}. For at oprette et konferenceopkald skal du trykke på {3}. 17

18 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 18 Monday, June 23, :43 PM Nyttig information Nyttig information Fejlfinding Hvis du stadig har problemer efter at have fulgt instruktionerne i dette afsnit, skal du afbryde lysnetadapteren og slukke for håndsættet og derefter tilslutte lysnetadapteren og tænde for håndsættet igen. Problem w blinker. Årsag og løsning L Håndsættet er for langt fra baseenheden. Gå tættere på. L Lysnetadapteren er ikke tilsluttet. Kontrollér tilslutningerne. L Du bruger håndsættet eller baseenheden i et område med kraftige elektriske forstyrrelser. Placer håndsættet og baseenheden væk fra forstyrrende kilder, som f.eks. antenner og mobiltelefoner. L Håndsættets registrering er annulleret. Registrer håndsættet på en baseenhed på følgende måde. 1 {j/ok} 2 SETTING HS i {>} 3 REGISTRATION i {>} 4 REGISTER HS i {>} 5 Tryk på {x} på baseenheden og hold den nede i cirka 5 sekunder. L Hvis alle registrerede håndsæt begynder at ringe, skal du trykke på {x} for at stoppe dette, og derefter begynde igen fra trin 1. L Resten af proceduren skal gennemføres inden for 1 minut. 6 Tryk på {e} eller {v} for at vælge nummeret på en baseenhed. i {>} 7 Vent, indtil BS PIN vises. i Indtast baseenhedens PIN-kode (standard: 0000 ). i {>} L Hvis du har glemt din PIN-kode, se side 20. L Der høres en bekræftelsestone, og w holder op med at blinke. L Hvis w stadig blinker, skal du begynde igen fra trin 1. 18

19 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 19 Monday, June 23, :43 PM Problem Jeg kan ikke foretage eller modtage opkald. Nyttig information Årsag og løsning L Lysnetadapteren eller telefonledningen er ikke tilsluttet. Kontrollér tilslutningerne. L Funktionen Opkald forbudt er slået til. Slå den fra (side 12). L Du har kaldt op til et opkaldsbegrænset nummer (side 14). L Når tastaturlåsen er slået til. Slå den fra (side 10). Apparatet ringer ikke. L Ringestyrken er slukket. Juster ringestyrken (side 12). Håndsættets display er tomt. L Håndsættet er ikke tændt. Slå strømmen til (side 7). Håndsættet vil ikke tænde. L Kontrollér, at batterierne er isat korrekt (side 6). L Oplad batterierne helt (side 7). Der lyder en optaget-tone, når der trykkes på {C}. Statisk forstyrrelse, lyden uregelmæssig eller forsvinder. Forstyrrelser fra andre elektriske apparater. Der høres støj under et opkald. Tryk på {R} viser ikke/kalder ikke op til sidste kaldte nummer. Jeg har opladet batterierne helt, men 074 blinker stadig. Jeg har opladet batterierne helt, men driftstiden synes at være kortere. Nummervisning vises ikke. L Håndsættet er for langt fra baseenheden. Gå tættere på og prøv igen. L Placer håndsættet og baseenheden væk fra andre elektriske apparater. L Gå tættere på baseenheden. L Din enhed er sluttet til en telefonledning med DSLtjeneste. Vi anbefaler, at der tilsluttes et filter (kontakt din DSL-udbyder) på telefonledningen mellem baseenheden og telefonstikket (kun for Norge og Sverige). L Du bruger håndsættet eller baseenheden i et område med kraftige elektriske forstyrrelser. Placer håndsættet og baseenheden væk fra forstyrrende kilder, som f.eks. antenner og mobiltelefoner. L Det genkaldte nummer var mere end 24 cifre langt. Kald op til nummeret manuelt. L Rengør opladningskontakterne og oplad igen (side 7). L Batterierne skal udskiftes (side 6). L Rengør batteriernes poler (S, T) og ladekontakterne med en tør klud, og oplad igen. L Du skal abonnere på en nummervisningstjeneste. L Din enhed er sluttet til en telefonledning med DSLtjeneste. Vi anbefaler, at der tilsluttes et filter (kontakt din DSL-udbyder) på telefonledningen mellem baseenheden og telefonstikket (kun for Norge og Sverige). 19

20 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 20 Monday, June 23, :43 PM Nyttig information Problem Jeg kan ikke huske min PIN-kode. Årsag og løsning L Ændr PIN-koden ved hjælp af følgende metode. PIN-kode for håndsæt: 1 {j/ok} 2 SETTING HS i {>} 3 OTHER OPT i {>} 4 HSPIN CHANGE i {>} 5 Tryk på {*}{7}{0}{0}{0}. 6 Indtast den nye 4-cifrede PIN-kode til håndsættet. 7 Indtast den nye 4-cifrede PIN-kode til håndsættet igen. 8 {ih} PIN-kode for baseenhed: 1 {j/ok} 2 SETTING BS i {>} 3 Tryk på {5}. 4 Tryk på {*}{7}{0}{0}{0}. 5 Indtast den nye 4-cifrede PIN-kode til baseenheden. 6 Indtast den nye 4-cifrede PIN-kode til baseenheden igen. 7 {ih} 20

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

D380-D380A BRUGSVEJLEDNING

D380-D380A BRUGSVEJLEDNING BRUGSVEJLEDNING Kære kunde, Du har lige anskaffet en telefon af den nye Sagemcom generation, og vi takker for tilliden, du derved viser os. Dette produkt er blevet fremstillet med stor omhu. Hvis du alligevel

Læs mere

Brugervejledning. Hybrid IP-PBX. Modellnr. KX-NS700

Brugervejledning. Hybrid IP-PBX. Modellnr. KX-NS700 Brugervejledning Hybrid IP-PBX Modellnr. KX-NS700 Tak fordi du købte dette Panasonic-produkt. Vejledningen skal læses omhyggeligt før brug af produktet og gemmes til fremtidig brug. Sørg især for at læse

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr.

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr. Guide til appen Smartphone Connect Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect Model nr. KX-PRW110 KX-PRW120 Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Dette dokument forklarer, hvordan

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1 Spirit 500 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion 06/05wh V.1 1 Kort brugervejledning håndsæt Håndsæt slukkes Håndsæt tændes Eksternt opkald Intern opkald

Læs mere

Velkommen. Se alt det nye!

Velkommen. Se alt det nye! Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V620 GSM-telefon. Velkommen - 1 Se

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING Ink Jet Fax Fax-Lab 100120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100S120 BRUGERVEJLEDNING UDGIVET AF: Olivetti I- Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Redaktionel realisering: Olivetti Tecnost, S.p.A. Via

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Velkommen. I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport.

Velkommen. I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport. Be inspired U15 Velkommen I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport Højre valgtast Udfør de funktioner, der vises i prompten Højttaler

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

Doro PhoneEasy 615. Dansk

Doro PhoneEasy 615. Dansk Doro PhoneEasy 615 Dansk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4.

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Brugervejledning Nokia 130

Brugervejledning Nokia 130 Brugervejledning Nokia 130 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 130 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM- og hukommelseskortet og batteriet 4

Læs mere

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster på håndsættet 1 Display i standbytilstand

Læs mere