KX-TG1102NE KX-TG1103NE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KX-TG1102NE KX-TG1103NE"

Transkript

1 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 1 Monday, June 23, :43 PM Instruktionsbog KX-TG1100 Oplad batterierne i ca. 7 timer før telefonen tages i brug første gang. DECT-telefon Model nr. KX-TG1100NE KX-TG1102NE KX-TG1103NE Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forberedelser... 5 Foretag/besvar opkald Telefonbog Nyttige telefonindstillinger Nummervisningstjeneste Betjening af multienhed Nyttig information For at bruge denne funktion skal du abonnere på en nummervisningstjeneste. Nummervisning Læs venligst denne instruktionsbog grundigt inden enheden tages i brug. Gem instruktionsbogen til fremtidigt brug.

2 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 2 Monday, June 23, :43 PM Indledning Indledning Tak fordi du har anskaffet dig den nye Panasonic digitale trådløse telefon. Til fremtidig brug Påsæt eller gem den originale kvittering til brug ved eventuel reparation under garantien. Serienummer (findes på bunden af enheden) Købsdato Forhandlerens navn og adresse L Dette apparat er beregnet til brug på det analoge telefonnet i Danmark, Finland, Norge og Sverige. L Hvis der opstår nogen problemer, skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt apparatet. Overensstemmelseserklæring: L Vi, Panasonic Communications Co., Ltd., erklærer, at dette udstyr stemmer overens med gældende krav og andre relevante bestemmelser i Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) Direktivet 1999/5/EC. Overensstemmelseserklæringer vedrørende de relevante Panasonic produkter beskrevet i denne vejledning kan downloades på: Kontakt till autoriseret Panasonic repraesentant: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Germany Din telefon KX-TG1100 KX-TG1102 KX-TG1103 L Håndsættene er registreret på forhånd, så de kan benyttes sammen med deres baseenhed. Hvis de ikke skulle være registreret, se side 18. 2

3 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 3 Monday, June 23, :43 PM Indledning Medfølgende tilbehør Nr. Tilbehør 1 Lysnetadapter til baseenhed Del nr. PQLV19CE 2 Telefonledning (til Danmark, Sverige og Finland) (Farve: Grå) Antal *1 Håndsættets beskyttelseshylster leveres fastgjort til håndsættet. *2 Lysnetadapteren til ladeapparatet leveres tilsluttet til ladeapparatet. KX-TG1100 KX-TG1102 KX-TG Telefonledning (til Norge) (Farve: Sort) Telefonstik (Danmark) Telefonstik (Finland) Telefonstik (Sverige) Genopladelige batterier AAA (R03) Del nr. HHR-55AAAB eller HHR-4EPT Beskyttelseshylster til håndsæt * Oplader Del nr. PQLV30018 j Lysnetadapter til oplader *2 Del nr. PQLV200CE j 3

4 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 4 Monday, June 23, :43 PM Indledning L Anvend ved udskiftning af batterier kun 2 genopladelige batterier type AAA (R03) nikkel-metalhydrid (Ni-MH). Vi anbefaler, at du anvender Panasonic genopladelige batterier (modelnr. P03P eller HHR-4MRE). L Vi er ikke ansvarlige for nogen form for beskadigelse af enheden eller forringelse af præstationen, der måtte skyldes anvendelse af andre genopladelige batterier end Panasonic s. 4

5 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 5 Monday, June 23, :43 PM Forberedelser Forberedelser Vigtig information Generelt L Anvend kun den lysnetadapter, der følger med produktet, angivet på side 3. L Tilslut ikke lysnetadapteren til andre stikkontakter end standardstikkontakter med V vekselstrøm. L I følgende tilfælde kan der ikke foretages opkald med denne telefon: Når det bærbare håndsæts batteri(-er) skal oplades eller ikke virker. Under strømafbrydelse. Når tastaturlåsen er slået til. Når funktionen Opkald forbudt er slået til (der kan kun kaldes op til nødopkaldsnumre, der er lagret i enheden). L Åbn ikke baseenheden eller håndsættet for andet end for at skifte batteri(-er). L Dette apparat må ikke bruges tæt ved nødhjælps/intensiv medicinsk behandlingsudstyr og må ikke bruges af personer med pacemaker. L Sørg for, at der ikke falder ting ned på enheden, og at der ikke spildes væske på den. Udsæt ikke denne enhed for stærk røg, støv, mekaniske vibrationer eller stød. L Du kan kun bruge det medfølgende håndsæt med baseenheden. Der kan ikke registreres eller bruges andre håndsæt. Omgivelser L Anvend ikke dette produkt tæt ved vand. L Enheden skal holdes væk fra varmekilder som f.eks. varmeapparater, komfurer mm. Desuden bør den ikke anbringes i rum, hvor temperaturen kan blive lavere end 5 C eller højere end 40 C. L Lysnetadapteren bruges som hovedafbryder. Sørg for, at lysnetstikket er placeret tæt ved enheden, så det er let at komme til. Advarsel: L For at forhindre risiko for elektriske stød må dette produkt aldrig udsættes for regn eller nogen form for fugt. L Tag stikket til denne enhed ud af stikkontakten, hvis den udsender røg, en unormal lugt eller en usædvanlig lyd. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Kontrollér, at røgen er standset, og kontakt et autoriseret servicecenter. Forholdsregler vedr. batterierne L Det anbefales at bruge det(de) batteri(-er), der er angivet på side 3. Brug kun genopladelige batterier. L Bland ikke gamle og nye batterier. L Bortkast ikke batteriet(-erne) i ild, da de kan eksplodere. Find ud af, hvor batterierne kan bortskaffes i dit område. L Åbn eller ødelæg ikke batteriet(-erne). Elektrolyt, der kan komme ud af batteriet(- erne), er ætsende og kan forårsage forbrænding eller skade på øjne og hud. Elektrolyt kan være giftig ved indtagelse. L Udvis forsigtighed ved håndtering af batteriet(- erne). Lad ikke strømførende materialer som f.eks. ringe, armbånd eller nøgler komme i kontakt med batteriet(-erne), da kortslutning ellers kan medføre overophedning af batteriet(-erne) og/eller terminalerne og derved forårsage brand. L Oplad det(de) medfølgende batteri(-er) i overensstemmelse med oplysningerne i denne betjeningsvejledning. L Anvend kun den medfølgende baseenhed (eller ladeapparat) til at oplade batteriet(-erne). Undlad at ændre på baseenheden (eller ladeapparatet). Hvis disse instruktioner ikke følges, kan batteriet(-erne) svulme op eller eksplodere. 5

6 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 6 Monday, June 23, :43 PM Forberedelser Tilslutninger Baseenhed Kroge Lader (kun KX-TG1102 og KX-TG1103) LINE Til telefonnet ( V, 50 Hz) Brug kun den medfølgende lysnetadapter og telefonledning. Kroge Placering Maksimal rækkevidde og støjfri drift opnås bedst, når baseenheden placeres som følger: Så langt som muligt fra elektrisk apparatur som f.eks. tv, radio, computere og andre telefoner. En central placering i passende højde. Isætning af batterier Vigtigt: L Ved isætning af batterierne: Aftør batteriernes poler (S og T) med en tør klud. Undgå at røre ved batteriets poler (S, T) eller kontakterne i enheden. Kontroller korrekt polaritet (S, T). Indsæt batteriernes minuspol (T) først. Luk håndsættets batteridæksel. ( V, 50 Hz) L Anvend kun de medfølgende genopladelige batterier (side 3, 5). Anvend kun den medfølgende lysnetadapter. L Når telefonledningen skal tilsluttes telefonnettet, skal du bruge den medfølgende telefonledning eller det telefonstik, der passer til dit land, se side 3. L Installer aldrig telefonkabler under tordenvejr. L Lysnetadapteren skal være tilsluttet en vertikalt placeret eller gulvmonteret vekselstrømskontakt. Undgå at tilslutte lysnetadapteren til en stikkontakt, som er monteret på et loft eller under et bord med forsiden nedad, da vægten af adapteren kan forårsage, at den falder ud. 6

7 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 7 Monday, June 23, :43 PM Forberedelser Tænd/sluk telefonen Tænd Tryk på {ih} i ca. 1 sekund. Sluk Tryk på {ih} i ca. 2 sekunder. Opladning af batterier Placer håndsættet i baseenheden eller ladeapparatet i ca. 7 timer, inden telefonen bruges første gang. Batteristyrke Batteriikon Batteristyrke 054 Fuldt opladet. 5 Høj 6 Medium 7 Lav 074 Skal oplades. Panasonic Ni-MH batteriydelse Betjening Ved konstant brug Ved konstant standby L Det er normalt, hvis batterierne ikke opnår fuld ydelse ved den første opladning. Den maksimale batteriydelse opnås efter nogle få fuldstændige opladninger/afladninger (brug). L Den aktuelle batteriydelse afhænger af en kombination af, hvor ofte håndsættet bruges, og hvor ofte det ikke bruges (standby). L Også når håndsættet er helt opladet, kan det efterlades i baseenheden eller ladeapparatet, uden at dette vil have nogen negativ virkning på batterierne. L Det er muligt, at batteristyrken ikke bliver vist korrekt, efter at du har udskiftet batterierne. I dette tilfælde skal håndsættet placeres i baseenheden eller opladeren i mindst 7 timer. Betjeningsknapper Håndsæt Driftstid Maks. 10 timer Maks. 120 timer A B C D E F G H I R INT A Højttaler B Display C {k} (Telefonbog) D {C} (Samtale) E Navigeringstast ({e}/{v}/{>}/{<}) F {R} (Genopkald/Pause) C 3 9 N J K L M H 7

8 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 8 Monday, June 23, :43 PM Forberedelser G {R} (Genopkald) H Opladningskontakter I Mikrofon J {j/ok} (Menu/OK) K {ih} (Tænd/Sluk) L {C} (Slet) M {INT} (Intercom) N Ringning Ikoner Betydning 5 Batteristyrke Opkald forbudt er slået til (side 12). Direkte opkald er slået til (side 12). Tastaturlås er slået til (side 10). Baseenhed A Ringestyrke slået fra (side 12). Vises, når du trykker på {#}. A Opladningskontakter B {x} (Side) LINE Lader (kun KX-TG1102 og KX-TG1103) A B Hvis BS NO er valgt for visning i standby (side 12), og det aktuelle nummer for baseenheden er 1, vises -1-. Hvis HS NO er valgt for visning i standby (side 12), og det aktuelle nummer for håndsættet er 2, vises [2]. A Opladningskontakter Displays Ikoner w 0w4 x k C l + Betydning Inden for baseenhedens rækkevide Uden for rækkevidde, ingen registrering eller ingen strøm på baseenhed Personsøgning, intercom eller søger adgang til baseenhed Foretager eller modtager opkald Telefonbog Indstillingsfunktion Til voice mail tjeneste (side 15) (kun for brugere i Danmark) 4 nye opkald Når der er modtaget nye opkald, viser displayet antallet af nye opkald. Symboler, der anvendes i denne instruktionsbog Symbol Betydning {j/ok} Tryk på {j/ok}. i Gå videre til den næste funktion. Vælg ordene i citationstegn, der vises på displayet (f.eks., SETTING HS ), ved at trykke på {e} eller {v}. 8

9 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 9 Monday, June 23, :43 PM Forberedelser Displaysprog 1 {j/ok} 2 Tryk på {e} eller {v} for at vælge SETTING HS. i {>} 3 Tryk på {e} eller {v} for at vælge DISPLAY OPT. i {>} 4 Tryk på {e} eller {v} for at vælge LANGUAGE. i {>} 5 Tryk på {e} eller {v} for at vælge det ønskede sprog. i {>} i {ih} L Hvis du vælger et sprog, du ikke kan læse, tryk på {ih}, {j/ok}, tryk på {v}, tryk på {>}, tryk på {v} 3 gange, tryk på {>}, tryk på {v} 2 gange, tryk på {>}, vælg det ønskede sprog, og tryk derefter på {>}. Tryk på {ih}. Dato og klokkeslæt 1 {j/ok} 2 Tryk på {e} eller {v} for at vælge SETTING BS. i {>} i {*} 3 Indtast den aktuelle time og minutter (24- timers display). L Ved forkert indtastning trykkes på {C}. Cifrene slettes fra højre. 4 {>} 2 gange i {*} 2 gange 5 Indtast den aktuelle dato, måned og år. L Ved forkert indtastning trykkes på {C}. Cifrene slettes fra højre. 6 {>} i {ih} 9

10 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 10 Monday, June 23, :43 PM Foretag/besvar opkald Foretag/besvar opkald Foretage opkald 1 Indtast telefonnummeret. i {C} 2 Tryk efter samtalen på {ih} eller placer håndsættet i baseenheden eller opladeren. Besvare opkald 1 Tryk på {C} for at besvare opkaldet. L Du kan også besvare et opkald ved at trykke på en vilkårlig ciffertast fra {0} til {9}, {*}, {#} eller {INT}. (Funktionen Besvar via vilkårlig tast) 2 Tryk efter samtalen på {ih} eller placer håndsættet i baseenheden eller opladeren. Håndsæt finder 1 Tryk på {x} på baseenheden. 2 For at stoppe søgningen trykkes på {x} på baseenheden eller på {C} på håndsættet. Justering af højttalerstyrken Tryk på {e} eller {v} under en samtale. Pauseknap (for brugere af PBX/ fjerntjeneste) Det er nogle gange nødvendigt med en pause, når der foretages opkald via en PBX eller fjerntjeneste. 1 tryk på {R} danner 1 pause. Tryk gentagne gange på {R} for at danne længere pauser. Genopkaldsfunktioner (Genopkald/ Lagring/Redigering inden opkald/ Sletning) 1 {R} i Tryk på {e} eller {v} for at vælge det ønskede nummer. 2 Genopkald: {C} Lagring: {>} i SAVE TEL NO i {>} i {j/ok} i Indtast navnet (maks. 9 tegn.; side 11). i {j/ok} Redigering inden opkald: {>} i EDIT CALL NO i {>} i Rediger telefonnummeret. i {C} Sletning: {>} i CLEAR / ALL CLEAR i {>} i YES i {>} i {ih} Tastaturlås Tasterne på håndsættet kan låses, så der ikke kan foretages opkald eller indstillinger. Indkommende opkald kan besvares, men alle andre funktioner er deaktiverede, når tastaturlåsen er slået til. For at slå tastaturlåsen til skal du trykke på {j/ok} i ca. 2 sekunder. For at slå tastaturlåsen fra skal du trykke på {j/ok} i ca. 2 sekunder. R-knap (til brug af genopkaldsfunktionen) {R} bruges til at få adgang til de valgfrie telefontjenester. Kontakt din teleudbyder/dit telefonselskab for yderligere oplysninger. L Hvis din telefon er tilsluttet en PBX (private branch exchange), skal du kontakte din PBXforhandler for at få yderligere information. 10

11 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 11 Monday, June 23, :43 PM Telefonbog Telefonbog Indlæsning af numre i telefonbogen Med telefonbogen kan du foretage opkald uden at skulle indtaste nummeret manuelt. Du kan lagre 50 navne og telefonnumre i telefonbogen. 1 {j/ok} 2 gange 2 Indtast det ønskede telefonnummer (maks. 24 cifre). i {j/ok} 3 Indtast det ønskede navn (maks. 9 tegn). i {j/ok} i {ih} L Når nummervisningsinformationen er modtaget, og den passer til et telefonnummer, som er lagret i enhedens telefonbog, vises det lagrede navn. Tegntabel Tast Tegn {1} # [ ] *, / 1 {2} A B C 2 {3} D E F 3 {4} G H I 4 {5} J K L 5 {6} M N O 6 {7} P Q R S 7 {8} T U V 8 {9} W X Y Z 9 {0} (Mellemrum) 0 {>} i EDIT i {>} i Rediger telefonnummeret. i {j/ok} i Rediger navnet. i {j/ok} Sletning: {>} i CLEAR i {>} i YES i {>} i {ih} Genvejstast (hurtigopkald) Tildeling af et telefonnummer i telefonbogen til en genvejstast Tasterne {1} til {9} kan alle bruges som genvejstast, hvorved du kan kalde op til et nummer i telefonbogen blot ved at trykke på en tast. 1 {k} i Tryk på {e} eller {v} for at få vist den ønskede registrering. i {j/ok} 2 HOT KEY REG i {>} 3 Vælg den ønskede tast. i {>} L Hvis tasten allerede er tildelt som genvejstast, vil det viste nummer blinke. 4 YES i {>} i {ih} Foretage opkald/sletning 1 Tryk på den ønskede hurtigtast ({1} til {9}), og hold den nede. 2 Foretage opkald: {C} Sletning: {>} 2 gange i YES i {>} i {ih} Rediger/korriger en fejlindtastning 1 Tryk på {<} eller {>} for at flytte markøren til højre for, hvor du ønsker at korrigere nummeret/tegnet. 2 {C} i Indtast det korrekte nummer/tegn. Foretage opkald/redigering/sletning 1 {k} i Tryk på {e} eller {v} for at få vist den ønskede registrering. 2 Foretage opkald: {C} Redigering: 11

12 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 12 Monday, June 23, :43 PM Nyttige telefonindstillinger Nyttige telefonindstillinger Vejledning i indstillinger for håndsæt Tilpasning af håndsættet: 1 {j/ok} 2 Tryk på {e} eller {v} for at vælge SETTING HS. i {>} 3 Tryk på {e} eller {v} for at vælge det ønskede punkt på håndsættets indstillingsmenu. i {>} 4 Tryk på {e} eller {v} for at vælge det ønskede punkt i undermenuen. i {>} 5 Tryk på {e} eller {v} for at vælge den ønskede indstilling eller følg instruktionerne i kolonnen Funktion i skemaet. L For at forlade funktionen skal du trykke på {ih}. Håndsætindstillings Undermenu Funktion (standardindstilling) menu TIME ALARM SET TIME Indstil tidsalarm. L Indstil dato og klokkeslæt på forhånd (side 9). Indtast den ønskede time og minutter (24- timers display). i {>} Vælg den ønskede indstilling. i {>} SET ALARM Skift alarmfrekvens ( OFF ). RINGER OPT RINGER VOL Håndsættets ringestyrke (niveau 6) EXT RINGER Ringetone for eksterne opkald ( RING TYPE 1 ) INT RINGER Ringetone for interne opkald ( RING TYPE 1 ) PAGING Ringetone for søgning ( RING TYPE 1 ) ALARM Ringetone for alarm ( RING TYPE 1 ) TONE OPT KEY TONE Tasttoner til/fra ( ON ) CALL WAITING Banke-på tone til/fra ( ON ) RANGE ALARM Rækkeviddealarm til/fra ( OFF ) BATTERY LOW Alarm for svage batterier til/fra ( ON ) DISPLAY OPT STANDBY MODE Standby-display ( CLOCK ) TALK MODE Samtale-display ( TALK TIME ) LANGUAGE Displaysprog ( ENGLISH ): side 9 CALL OPT CALL BAR Opkald forbudt til/fra ( OFF ) *1 Indtast håndsættets PIN-kode (standard: 0000 ). *2 Vælg den ønskede indstilling. i {>} DIRECT NO Gem et direkte opkaldsnummer. *3 Indtast et telefonnummer (maks. 24 cifre). {j/ok} 2 gange i ON i {>} SET DIRECT Direkte opkald til/fra ( OFF ) 12

13 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 13 Monday, June 23, :43 PM Håndsætindstillings menu Undermenu Nyttige telefonindstillinger OTHER OPT HSPIN CHANGE Skift håndsæt-pin-kode ( 0000 ). *4 Indtast den aktuelle 4-cifrede PIN-kode til håndsættet. *2 Indtast den nye 4-cifrede PIN-kode til håndsættet. Indtast den nye 4-cifrede PIN-kode til håndsættet igen. AUTO TALK Automatisk samtale til/fra ( OFF ) *5 RESET HS Tilbagestil håndsættet til standardindstillingen. Følg trin1, 2 og 3. Indtast håndsættets PIN-kode (standard: 0000 ). *2 {v} i {>} *1 Opkald forbudt-funktion forhindrer udgående opkald. Når Opkald forbudt er aktiveret, kan der kun foretages nødopkald. For at lagre nødopkaldsnumre, se side 14. *2 Hvis du har glemt din PIN-kode, se side 20. *3 Direkte opkald gør det muligt at kalde op til et forindstillet nummer blot ved at trykke på {C}. Det er ikke nødvendigt at indtaste nummeret. *4 Hvis du ændrer PIN-koden, skal du skrive den nye kode ned, da du ikke kan får denne oplysning fra telefonen. *5 Med Automatisk samtale-funktionen kan du besvare opkald blot ved at løfte håndsættet fra baseenheden eller opladeren. Det er ikke nødvendigt at trykke på {C}. Vejledning i indstilling af baseenheden Funktion (standardindstilling) Tilpasning af baseenheden: 1 {j/ok} 2 Tryk på {e} eller {v} for at vælge SETTING BS. i {>} L INPUT CODE vises. 3 Indtast det ønskede kodenummer. Følg vejledningen i kolonnen Funktion i skemaet. L For at forlade funktionen skal du trykke på {ih}. Kodenr. Funktion (standardindstilling) {0} Tilbagestil baseenheden til standardindstillingen. *1 Indtast baseenhedens PIN-kode (standard: 0000 ). *2 i {>} {3} DTMF-indstilling (Fra): side 15 {5} Skift baseenhedens PIN-kode ( 0000 ). *3 Indtast den aktuelle 4-cifrede PIN-kode til baseenheden. *2 Indtast den nye 4-cifrede PIN-kode til baseenheden. Indtast den nye 4-cifrede PIN-kode til baseenheden igen. 13

14 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 14 Monday, June 23, :43 PM Nyttige telefonindstillinger Kodenr. Funktion (standardindstilling) {6} Opkaldsbegrænsning *4 Indstilling af opkaldsbegrænsning Indtast baseenhedens PIN-kode (standard: 0000 ). *2 itryk på de ønskede håndsætnumre. i {>} Indtast det telefonnummer, der skal begrænses (maks. 8 cifre). L For at vælge en anden hukommelsesplacering skal du trykke på {>} og indtaste et nummer. {>} Slå opkaldsbegrænsning til/fra Indtast baseenhedens PIN-kode (standard: 0000 ). *2 L Håndsætnummeret vises. Et blinkende nummer angiver, at opkaldsbegrænsningen er slået til, et ikke blinkende nummer indikerer, at opkaldsbegrænsningen er slået fra. Tryk på de ønskede håndsætnumre for at slå funktionen til/fra. i {>} 2 gange Nødkaldsnummer ( 112, 110, 10022, 113 ) *5 Indtast baseenhedens PIN-kode (standard: 0000 ). *2 i {*} Lagring: Indtast nødopkaldsnummeret (maks. 8 cifre). L For at vælge en anden hukommelsesplacering skal du trykke på {>} og indtaste et nummer. {>} Redigering: Tryk på {>} for at få vist det ønskede nummer. i {C} i Indtast det nye nødopkaldsnummer. i {>} {*} Dato og klokkeslæt: side 9 *1 Kun indstillingen af nødopkaldsnummeret bliver ikke tilbagestillet. *2 Hvis du har glemt din PIN-kode, se side 20. *3 Hvis du ændrer PIN-koden, skal du skrive den nye kode ned, da du ikke kan får denne oplysning fra telefonen. *4 Funktionen Opkaldsbegrænsning forhindrer håndsættet i at kalde op til bestemte telefonnumre. Du kan indstille opkaldsbegrænsning for op til 10 telefonnumre (hukommelsesplacering 0 9). *5 Funktionen Nødopkaldsnummer bestemmer, hvilke telefonnumre der kan kaldes op til, mens funktionen Opkald forbudt er slået til. Der kan i alt lagres 4 nødopkaldsnumre (hukommelsesplacering 1 4). 14

15 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 15 Monday, June 23, :43 PM Nummervisningstjeneste Nummervisningstjeneste Brug af nummervisningstjeneste Vigtigt: L Denne telefon har nummervisningsfunktion. For at bruge nummervisningsfunktionerne (visning af den opkaldende persons telefonnummer) skal du abonnere på en nummervisningstjeneste. Kontakt din teleudbyder/telefonselskab for yderligere oplysninger. Nummervisningsfunktioner Displayindikationer L Når der er modtaget nye opkald, viser displayet antallet af nye opkald. Eksempel: Der er modtaget 4 nye opkald. L Telefonnumrene for de sidste 50 forskellige indkommende opkald bliver gemt i nummervisningslisten. Eksempel: *1 Vises når dette opkald allerede er blevet vist eller besvaret. Tryk på {C} for at kalde tilbage. L OUT OF AREA : Når der modtages et opkald fra et område, som ikke tilbyder nummervisningsfunktion. L PRIVATE : Hvis den opkaldende person har anmodet om ikke at sende nummervisningsinformation. Indstilling af DTMF-måde (kun Finland) Nogle teleudbydere/telefonselskaber sender nummervisningsinformation mellem første og anden ringetone. Hvis displayet ikke viser opkaldsinformation efter nogle få ringetoner, skal du følge disse instruktioner for at indstille DTMFindstillingen. *1 1 {j/ok} 2 SETTING BS i {>} i {3} 3 Indtast baseenhedens PIN-kode (standard: 0000 ). L Hvis du har glemt din PIN-kode, se side {4} 5 Vælg DTMF-indstilling ved at trykke på {2}. 6 {>} i {ih} L For at annullere DTMF-indstilling, tryk på {1} i trin 5. Banke-på-tjeneste (kun Sverige) Dette er en tjeneste fra din tjenesteudbyder/ telefonselskabet, som kun fungerer, hvis du abonnerer på den. Når du hører en banke-på tone under en samtale, viser displayet den nye opkaldende persons information. Du kan besvare det andet opkald og have det første opkald på Hold. Kontakt din tjenesteudbyder/ telefonselskabet for yderligere oplysninger om denne tjeneste. Lagring/Redigering/Sletning 1 Tryk på {e} eller {v} for at få vist den ønskede registrering. i {>} 2 Lagring: SAVE TEL NO i {>} i {j/ok} i Indtast det ønskede navn (maks 9 tegn; side 11). i {j/ok} i {ih} Redigering: EDIT CALL NO i {>} i Tryk på {<} eller {>} for at flytte markøren til højre for, hvor du ønsker at redigere nummeret. i Rediger telefonnummeret. i {C} Sletning: CLEAR / ALL CLEAR i {>} i YES i {>} i {ih} Voice mail tjeneste Voice mail er en automatisk telefonsvartjeneste, som tilbydes af tjenesteudbyderen/ telefonselskabet. Hvis du abonnerer på denne tjeneste, vil din tjenesteudbyders/ telefonselskabets voice mail system besvare opkald til dig, når du ikke selv kan tage telefonen, eller når din telefon er optaget. Meddelelser bliver 15

16 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 16 Monday, June 23, :43 PM Nummervisningstjeneste optaget af din tjenesteudbyder/telefonselskabet, ikke af din telefon. Kontakt venligst din tjenesteudbyder/telefonselskabet for yderligere oplysninger om denne tjeneste. For brugere i Danmark Når der er nye beskeder, vises + på håndsættet. Tryk for at aflytte nye meddelelser på {*} {9} {#}. Hvis telefonen er forbundet til en ISDN a/b adapter eller NTab, skal du trykke på Når du har aflyttet beskeden, forsvinder +. Kontakt din tjenesteudbyder/telefonselskabet for yderligere oplysninger om denne tjeneste. L Hvis + stadig vises på displayet, efter at du har lyttet til nye beskeder, kan du slukke den ved at trykke på {<} i 2 sekunder. 2 Tryk på {2} for at besvare det indkommende opkald. L Gentag trin 1 og 2 for at skifte mellem de to opkald. Vis nummer plus tjeneste (kun for Danmark) Vis nummer plus er en tjeneste fra din tjenesteudbyder/telefonselskabet, som ved at afgive en kort tone indikerer, at nogen forsøger at kalde dig op, mens du allerede har en telefonsamtale. For at bruge denne tjeneste skal du abonnere på Vis nummer plus. Kontakt din tjenesteudbyder/telefonselskabet for yderligere oplysninger om denne tjeneste. Indikering af den opkaldende persons nummer: Tryk på {R} og {9}. L Din igangværende samtale vil blive afbrudt et kort øjeblik, og nummeret vises. Afvisning af det indkommende opkald: 1 Tryk på {R} og vent på tonen. 2 Tryk på {0}. Afbrydelse af den igangværende samtale og besvarelse af nyt opkald: 1 Tryk på {R} og vent på tonen. 2 Tryk på {1} for at besvare det indkommende opkald. Sætte den igangværende samtale på Hold og besvare det indkommende opkald: 1 Tryk på {R} og vent på tonen. 16

17 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 17 Monday, June 23, :43 PM Betjening af multienhed Betjening af multienhed Intercom forbindelse mellem håndsæt (kun KX-TG1102 og KX-TG1103) Intercom opkald kan foretages mellem håndsæt i den samme radiocelle. Eksempel: Når håndsæt 1 kalder op til håndsæt 2 1 Håndsæt 1: {INT} itryk på {2} (ønsket håndsætnummer). 2 Håndsæt 2: Tryk på {C} for at besvare opkaldet. 3 Når samtalen er færdig, trykkes på {ih}. Viderestilling af et opkald uden at tale med den anden håndsætbruger 1 Tryk under et eksternt opkald på {INT}. i Tryk på det ønskede håndsætnummer. L k blinker for at indikere, at det indkommende opkald er på Hold. 2 {ih} L Det indkommende opkald ringer på det andet håndsæt. L Hvis det andet håndsæt ikke besvarer opkaldet indenfor 30 sekunder, ringer opkaldet på dit håndsæt igen. Viderestilling af opkald mellem håndsæt, konferenceopkald (kun KX- TG1102 og KX-TG1103) Eksterne opkald kan viderestilles mellem 2 personer i den samme radiocelle. 2 personer i den samme radiocelle kan foretage et konferenceopkald med en ekstern part. Eksempel: Når håndsæt 1 viderestiller et opkald til håndsæt 2 1 Håndsæt 1: Tryk under en ekstern samtale på {INT} i Tryk på {2} (ønsket håndsætnummer). L Det eksterne opkald bliver sat på Hold. L Hvis der ikke svares, trykkes på {INT} for at vende tilbage til det eksterne opkald. 2 Håndsæt 2: Tryk på {C} for at besvare søgningen. L Håndsæt 2 kan tale med håndsæt 1. 3 Håndsæt 1: Afslut viderestilling af samtalen ved at trykke på {ih}. For at oprette et konferenceopkald skal du trykke på {3}. 17

18 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 18 Monday, June 23, :43 PM Nyttig information Nyttig information Fejlfinding Hvis du stadig har problemer efter at have fulgt instruktionerne i dette afsnit, skal du afbryde lysnetadapteren og slukke for håndsættet og derefter tilslutte lysnetadapteren og tænde for håndsættet igen. Problem w blinker. Årsag og løsning L Håndsættet er for langt fra baseenheden. Gå tættere på. L Lysnetadapteren er ikke tilsluttet. Kontrollér tilslutningerne. L Du bruger håndsættet eller baseenheden i et område med kraftige elektriske forstyrrelser. Placer håndsættet og baseenheden væk fra forstyrrende kilder, som f.eks. antenner og mobiltelefoner. L Håndsættets registrering er annulleret. Registrer håndsættet på en baseenhed på følgende måde. 1 {j/ok} 2 SETTING HS i {>} 3 REGISTRATION i {>} 4 REGISTER HS i {>} 5 Tryk på {x} på baseenheden og hold den nede i cirka 5 sekunder. L Hvis alle registrerede håndsæt begynder at ringe, skal du trykke på {x} for at stoppe dette, og derefter begynde igen fra trin 1. L Resten af proceduren skal gennemføres inden for 1 minut. 6 Tryk på {e} eller {v} for at vælge nummeret på en baseenhed. i {>} 7 Vent, indtil BS PIN vises. i Indtast baseenhedens PIN-kode (standard: 0000 ). i {>} L Hvis du har glemt din PIN-kode, se side 20. L Der høres en bekræftelsestone, og w holder op med at blinke. L Hvis w stadig blinker, skal du begynde igen fra trin 1. 18

19 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 19 Monday, June 23, :43 PM Problem Jeg kan ikke foretage eller modtage opkald. Nyttig information Årsag og løsning L Lysnetadapteren eller telefonledningen er ikke tilsluttet. Kontrollér tilslutningerne. L Funktionen Opkald forbudt er slået til. Slå den fra (side 12). L Du har kaldt op til et opkaldsbegrænset nummer (side 14). L Når tastaturlåsen er slået til. Slå den fra (side 10). Apparatet ringer ikke. L Ringestyrken er slukket. Juster ringestyrken (side 12). Håndsættets display er tomt. L Håndsættet er ikke tændt. Slå strømmen til (side 7). Håndsættet vil ikke tænde. L Kontrollér, at batterierne er isat korrekt (side 6). L Oplad batterierne helt (side 7). Der lyder en optaget-tone, når der trykkes på {C}. Statisk forstyrrelse, lyden uregelmæssig eller forsvinder. Forstyrrelser fra andre elektriske apparater. Der høres støj under et opkald. Tryk på {R} viser ikke/kalder ikke op til sidste kaldte nummer. Jeg har opladet batterierne helt, men 074 blinker stadig. Jeg har opladet batterierne helt, men driftstiden synes at være kortere. Nummervisning vises ikke. L Håndsættet er for langt fra baseenheden. Gå tættere på og prøv igen. L Placer håndsættet og baseenheden væk fra andre elektriske apparater. L Gå tættere på baseenheden. L Din enhed er sluttet til en telefonledning med DSLtjeneste. Vi anbefaler, at der tilsluttes et filter (kontakt din DSL-udbyder) på telefonledningen mellem baseenheden og telefonstikket (kun for Norge og Sverige). L Du bruger håndsættet eller baseenheden i et område med kraftige elektriske forstyrrelser. Placer håndsættet og baseenheden væk fra forstyrrende kilder, som f.eks. antenner og mobiltelefoner. L Det genkaldte nummer var mere end 24 cifre langt. Kald op til nummeret manuelt. L Rengør opladningskontakterne og oplad igen (side 7). L Batterierne skal udskiftes (side 6). L Rengør batteriernes poler (S, T) og ladekontakterne med en tør klud, og oplad igen. L Du skal abonnere på en nummervisningstjeneste. L Din enhed er sluttet til en telefonledning med DSLtjeneste. Vi anbefaler, at der tilsluttes et filter (kontakt din DSL-udbyder) på telefonledningen mellem baseenheden og telefonstikket (kun for Norge og Sverige). 19

20 TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 20 Monday, June 23, :43 PM Nyttig information Problem Jeg kan ikke huske min PIN-kode. Årsag og løsning L Ændr PIN-koden ved hjælp af følgende metode. PIN-kode for håndsæt: 1 {j/ok} 2 SETTING HS i {>} 3 OTHER OPT i {>} 4 HSPIN CHANGE i {>} 5 Tryk på {*}{7}{0}{0}{0}. 6 Indtast den nye 4-cifrede PIN-kode til håndsættet. 7 Indtast den nye 4-cifrede PIN-kode til håndsættet igen. 8 {ih} PIN-kode for baseenhed: 1 {j/ok} 2 SETTING BS i {>} 3 Tryk på {5}. 4 Tryk på {*}{7}{0}{0}{0}. 5 Indtast den nye 4-cifrede PIN-kode til baseenheden. 6 Indtast den nye 4-cifrede PIN-kode til baseenheden igen. 7 {ih} 20

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr.

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr. Guide til appen Smartphone Connect Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect Model nr. KX-PRW110 KX-PRW120 Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Dette dokument forklarer, hvordan

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 1 D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer Der tages forbehold for trykfejl. Billeder er kun vejledende. Ret til ændringer forbeholdes CE-DEKLARATION

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

PowerTel 60 Plus (PT60)

PowerTel 60 Plus (PT60) Brugervejledning PowerTel 60 Plus (PT60) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Indhold. www.vitaris.dk. Hvad er der i kassen? 3. Funktionsforklaring 12. Din Caresse Alert tryghedstelefon 4. Inaktiv 12

Indhold. www.vitaris.dk. Hvad er der i kassen? 3. Funktionsforklaring 12. Din Caresse Alert tryghedstelefon 4. Inaktiv 12 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 2 www.vitaris.dk Indhold Hvad er der i kassen? 3 Din Caresse Alert tryghedstelefon 4 Installationsråd - for din sikkerhed 5 Hurtig startsguide 6 Tilslutning af

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Baby Unit Parent Unit Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell FD- D3. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen.

Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen. DK Betjeningsvejledning Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen. Indholdsfortegnelse DK 3 Indholdsfortegnelse 4 Vigtige informationer 6 Hvad finder du i boksen 7 Din VOIP 321 9 Symboler på håndsættets

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere