LG IP 8830 og LG IP 8840

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LG IP 8830 og LG IP 8840"

Transkript

1 TDC A/S, København, CVR Communication/SP, 8830/ LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade København C Version

2 Indholdsfortegnelse Indledning Besvarelse af opkald Afvis opkald Afslut opkald Genkald Skjul nummer pr. opkald Vis nummer pr. opkald Skift mellem håndsæt, højttaler headset Afbryd mikrofonen under en samtale Sæt et opkald på hold Parkering af opkald Omstilling af opkald Omstilling med konsultation Omstilling direkte (omstilling før svar) Viderestilling af opkald Direkte viderestilling Viderestilling ved optaget Viderestilling ved manglende svar Direkte viderestilling til Beskedsvar Viderestilling ved optaget til Beskedsvar Viderestilling ved manglende svar til Beskedsvar Notering Gruppeindtrækning Individuel indtrækning Individuel indtrækning med indbrydning Banke På Vil ikke forstyrres Beskedsvar Tre-Parts konference Kortnummer Indkodning af kortnumre Kald op via kortnummer Betjening via funktionskoder Indledning Denne brugervejledning er til den daglige brug af bordtelefonen. Der er to forskellige metoder at aktivere funktioner som eksempelvis Viderestilling af dit lokalnummer til andet nummer på. Du kan enten aktivere funktionen via en tast på telefonen, du kan aktivere funktionen via TDC Scale webstedet. For at funktionen skal virke ordentligt, skal den aktiveres via TDC Scale-webstedet, så den bliver registeret og styret herfra, s fungerer den ikke optimalt. I denne brugervejledning er de enkelte funktioners aktivering og deaktivering beskrevet med servicekoder, også kaldet *- og #-koder, som TDC har forudprogrammeret systemet med. Ved at benytte stjerne-koder aktiverer du funktionerne korrekt, så de virker via TDC Scale SystemWeb og ikke kun lokalt på din telefon. Den telefoniansvarlige i din virksomhed kan have valgt nogle andre servicekoder. Hvis dette er tilfældet, bør den telefoniansvarlige i din virksomhed give dig en liste over de servicekoder, som i stedet er gældende og så bør du benytte dem og ikke de koder, der er beskrevet her. TDC har valgt ikke at beskrive de funktioner, der lokalt findes i din telefon, da det ikke er hensigtsmæssigt at benytte dem sammen med TDC Scale-løsningen. Gør du alligevel brug af disse, skal du være opmærksom på følgende uhensigtsmæssigheder: Opsætning af Viderestillinger og Forstyr Ikke på telefonen vil ikke kunne ses på TDC Scale SystemWeb. Opsætning af Viderestillinger og Forstyr Ikke, som du foretager på TDC Scale SystemWeb, har højere prioritet end opsætning af de samme funktioner på din telefon. Hvis du eksempelvis benytter Forstyr ikke-knappen på telefonen, ringer din telefon ikke, men et udefrakommende opkald bliver stadig sendt til din telefon. Bruger du Forstyr ikke-funktionen på TDC Scale-webstedet via en stjerne-kode, er du registeret som fraværende i TDC Scale løsningen, og opkaldet bliver ikke videresendt til din telefon. Hvis du opsætter Viderestillinger Forstyr Ikke på telefonen, vil du beslaglægge talekanaler, når der kommer et opkald. Hvis du gør det via TDC Scale-SystemWeb undgår du at bruge talekanaler mod en telefon, som er viderestillet ikke vil forstyrres. 2 3

3 Besvarelse af opkald Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og displayet viser eventuelt navn nummer på den person, der ringer op. Displayet viser følgende: Ved lokalkald Ved indgående bykald IP8830 IP8840 Nummer Funktion 1 Navigationshjul. Navigationshjulet benytter du til at navigere i telefonens menu punkter. Du kan finde mere information i installationsvejledningen. 2 Softtaster. Softtasterne er interaktive, hvilket betyder, at de skifter funktion, alt efter hvilken situation telefonen er i. 3 Beskedindikator. Indikation på, at der ligger en indtalt besked til dig. 4 Menu-tast. Giver dig adgang til telefonens opsætning. Du kan finde mere information i installationsvejledningen. 5 Vil ikke forstyrres-tast. Tasten aktiverer/deaktiverer Vil ikke Forstyrres-funktionen, men som en lokal funktion i telefonen. TDC anbefaler, at du benytter den funktion, der er beskrevet under punktet Vil ikke Forstyrres. 6 Headset-tast. Når der er monteret et headset på telefonen, vil denne tast aktivere/deaktivere headsettet. 7 Lydstyrke-taster. Med disse to taster kan du regulere lydstyrken i håndsæt, headset, højttaler og ringningen. De to taster regulerer lydniveauet op ned på den enhed, der er aktiv er telefonen i højttalerfunktion, vil lyden på højttaleren blive reguleret. Regulering af lydniveauet på ringningen sker, når telefonen ikke er i samtale. Lydniveau for de fire forskellige funktioner er individuelt reguleret. 8 Egenlinie-tast. Denne tast er forudprogrammeret og repræsenterer altid din egen linje. 9 Programmerbar- taster. Disse taster kan programmeres med funktionskoder, numre for hurtigopkald, også repræsenterer de andre lokalnumre, som overvåges. Tasterne skal programmeres via Selvbetjening Erhverv. 10 Besked-tast. Denne tast giver adgang til Beskedsvar. Se afsnittet Beskedsvar i denne vejledning. 11 Hold-tast. Tasten benyttes til at sætte en samtale på hold. Se afsnittet Hold i denne vejledning. 12 Omstillingstast. Tasten benyttes til omstilling af en samtale. Se afsnittet Omstilling af samtale i denne vejledning. 13 Mikrofontast. Aktivering af tasten slår mikrofonen fra (Mute). Funktionen gælder både for mikrofon i håndsæt og headset, og hvis du benytter telefonen håndfrit. 14 Højttalertast. Sætter telefonen i håndfri funktion. 15 Ciffertaster. Benyttes til indtastning af numre. Du kan besvare opkaldet på flere forskellige måder: Løft håndsættet, tryk på højttalertasten for håndfri besvarelse,. tryk på headsettasten. Funktionen kan kun benyttes, hvis du har tilsluttet et headset til din telefon, tryk på den linjetast, som blinker. Afvis opkald Når du modtager et opkald, kan du vælge at afvise det. Den, der ringer dig op, vil modtage en optaget-tone, når du afviser opkaldet. Hvis du har et TDC Scale Beskedsvar tilknyttet din telefon og du her har valgt, at opkald skal viderestilles ved manglende svar til dit Beskedsvar, vil opkald, som du afviser, blive viderestillet til din svarboks. For at afvise et opkald skal du trykke på softtasten. 4 5

4 Foretag opkald Skjul nummer pr. opkald Du kan foretage et opkald fra din telefon på flere forskellige måder: Tast det ønskede nummer lokalnummer eksternt nummer. Hvis din telefon i TDC Scale-løsningen er sat op til at præsentere dit personlige 8-cifrede telefonnummer for modparten ved et eksternt opkald, kan du spærre for dette for hvert opkald. Løft håndsættet, tryk på højttalertasten tryk på headsettasten for håndfrit opkald,, hvis du har et headset tilsluttet til din telefon. Tast *67. Du modtager nu en ny klartone. Du kan løfte håndsættet og taste det ønskede nummer efter klartonen. Dette anbefaler vi dog ikke, da opkaldstiden bliver forlænget med ca. 5 sekunder. Afslut opkald Når du vil afslutte et opkald, kan du gøre det på følgende måder. Læg håndsættet på, tryk på højttalertasten tryk på headsettasten Genkald, hvis lampen i tasten lyser,, hvis lampen i tasten lyser. Din telefon gemmer automatisk det sidst kaldte nummer, hvad enten dette er et internt nummer et eksternt nummer. For at benytte genkaldsfunktionen i telefonen skal du trykke på softtasten Tast det eksterne nummer, og afslut med #. Opkaldet stilles nu igennem. Vis nummer pr. opkald Hvis din telefon i TDC Scale-løsningen er sat op til ikke at præsentere dit personlige 8-cifrede telefonnummer for modparten ved et eksternt opkald, kan du tillade dette for hvert opkald. Tast *65. Du modtager nu en ny klartone. Tast det eksterne nummer, og afslut med #. Opkaldet stilles nu igennem. Skift mellem håndsæt, højttaler headset Du kan under en samtale skifte mellem, om samtalen skal fortsætte på håndsættet, håndfrit via højttaleren på headset. Har du for eksempel samtalen på dit håndsæt og ønsker samtalen over den indbyggede højttaler, aktiverer du blot højttalertasten og lægger håndsættet på. 6 7

5 Afbryd mikrofonen under en samtale Du kan under en samtale afbryde mikrofonen, hvad enten du bruger håndsæt, headset telefon i håndfri funktion. Har du to samtaler på hold, kan du selv bestemme, hvilken af de to samtaler du vil trække tilbage. Ved at trykke på egen linje-tasten kan du skifte mellem, hvilken af de to samtaler du vil trække tilbage fra Hold dette kan du se på det nummer, der vises i displayet. Tryk på mikrofontasten, lampen i mikrofontasten lyser rødt som indikation på, at mikrofonen er slået fra. For igen at slå mikrofonen til skal du trykke på mikrofontasten, og den røde lampe slukker. Sæt et opkald på hold Du kan sætte en samtale på hold. Den person, der er sat på hold, kan ikke høre dig, og du kan ikke høre personen. Du kan besvare andre opkald selv foretage et nyt opkald, mens et opkald er sat på hold. For at sætte et opkald på hold skal du trykke på Hold-tasten. Egen linje-tasten blinker rødt på IP8830 og grønt på IP8840, når en samtale er sat på hold. Displayet viser følgende: Hvis du har en samtale på hold og har en igangværende samtale, vil du, når du afslutter denne samtale, høre en adviseringstone som indikation på, at du har en anden samtale på hold. Parkering af opkald Du kan parkere et opkald på dit eget lokalnummer på andet lokalnummer i din virksomhed. Til forskel fra Hold funktionen, som findes i selve din telefon, sker Parkering i selve TDC Scale-løsningen. Med parkeringsfunktionen kan du flytte et opkald på din telefon til en anden lokaltelefon i eksempelvis et mødelokale. Hvis det parkerede opkald ikke er hentet tilbage fra parkering inden 45 sekunder, vil der ske genopkald til den telefon, der har indledt parkeringen. For at vende tilbage til samtalen skal du trykke på Hold-tasten softtasten. Når du har en samtale på hold, kan du foretage et nyt opkald på samme måde som beskrevet i afsnittet Foretag opkald. Hold-funktionen er en funktion, som primært ligger i selve telefonen. Med LG IP 8830 og LG IP 8840 kan maksimalt to samtaler sættes på hold samtidig. Når du har to samtaler på hold, kan du ikke længere foretage opkald. Parkering af opkald på egen telefon Sæt den eksisterende samtale på Hold ved at aktivere Holdtasten. Tast *68. Tast #. Parkering af opkald på andet lokalnummer Sæt den eksisterende samtale på Hold ved at aktivere Holdtasten. Tast *68. Tast lokalnummer + #. 8 9

6 Hent parkeret opkald på egen telefon Tast *88. Tast #. OBS! Hvis du ikke har tålmodighed til at vente de ca. 5 sekunder, før opkaldet bliver stillet igennem, kan du aktivere softtasten. Hent parkeret opkald på anden telefon Tast *88. Tast lokalnummer + #. Hvis du ikke ønsker at omstille opkaldet, trykker du på softtasten, og displayet viser følgende: Omstilling af opkald Du kan omstille et opkald til en anden bruger med konsultation hvilket vil sige, at du fortæller, hvem det er, du omstiller, og hvorfor - direkte, hvor du ikke først taler med den, du omstiller til. Du kan omstille et opkald til en anden lokaltelefon i din virksomhed til et vilkårligt eksternt nummer uden for din virksomhed. Du kan nu kalde en ny part op, som du måske vil omstille opkaldet til, ved at trykke på softtasten. Når du modtager et opkald, som en person i din virksomhed har omstillet til dig, kan du ikke se, hvem den oprindelige part er det, du ser i displayet, er lokalnummeret på den, der har omstillet opkaldet til dig. Omstilling med konsultation Hvis du har en samtale, som du ønsker at omstille, skal du gøre følgende: Du kan også vende tilbage til den parkerede samtale ved at trykke på softtasten. Omstilling direkte (omstilling før svar) Hvis du vil omstille et opkald uden at være i samtale med den, du omstiller til, skal du gøre følgende: Tryk på omstillingstasten. Den oprindelige samtale er nu sat på hold. Tryk på omstillingstasten. Den oprindelige samtale er nu sat på hold. Du modtager en klartone og taster nu det nummer, som du vil omstille til. Du modtager en klartone og taster nu det nummer, som du vil omstille til. Opkaldet vil efter ca. 5 sekunder blive stillet igennem til det kaldte lokalnummer. Når opkaldet bliver besvaret, er du i samtale med den, du vil stille om til. Når du vil omstille opkaldet, skal du trykke på omstillingstasten blot lægge på. Opkaldet vil efter ca. 5 sekunder blive stillet igennem til den kaldte part. Du kan også trykke på soft-tasten for straks at stille opkaldet igennem. Når du hører en ringetone, afslutter du opkaldet ved at lægge på, og samtalen er nu omstillet. Hvis den part, du har omstillet opkaldet til, ikke besvarer opkaldet inden for ca. 90 sekunder, vil opkaldet blive afsluttet, og personen, du har omstillet, vil høre en optagettone

7 Viderestilling af opkald Du kan viderestille opkald til din telefon til en anden telefon. Dette kan være et andet lokalnummer i din virksomhed en ekstern telefon. Selv om du har viderestillet din telefon, kan du foretage opkald fra telefonen på normal vis. Den direkte viderestilling har højere prioritet end de andre typer af viderestilling, men TDC Scale-systemet husker, hvis du har aktiveret andre typer af viderestilling, så disse automatisk er aktive, når du deaktiverer den direkte viderestilling. De tre viderestillingstyper til valgfrit nummer har højere prioritet end de tre viderestillingstyper til Beskedsvar. Hvis eksempelvis Viderestilling ved optaget til Beskedsvar er aktiveret, og der samtidig aktiveres en Viderestilling ved optaget til et andet lokalnummer, vil et opkald blive viderestillet til dette valgte lokalnummer og ikke til Beskedsvar. Viderestilling kan ske ud fra flere forskellige kriterier, og du kan viderestille til forskellige numre på de forskellige viderestillingstyper: Direkte viderestilling Ved direkte viderestilling, også kaldet fast viderestilling af alle opkald, vil alle opkald til din telefon blive viderestillet til det nummer, som du har valgt, hvad enten din telefon er ledig optaget. For at aktivere og deaktivere en direkte viderestilling skal du gøre følgende: Aktivér viderestilling Tast *72. Du bliver nu bedt om at indtaste det telefonnummer, der skal viderestilles til. Nu skal du taste enten et lokalnummer i din egen virksomhed et eksternt telefonnummer. Din viderestilling er nu aktiveret. Deaktiver viderestilling Tast *73. Du får nu at vide, at din viderestilling er deaktiveret. Viderestilling ved optaget Når du aktiverer viderestilling ved optaget, vil opkald til din telefon, når du er optaget af en anden telefonsamtale, blive dirigeret til det lokalnummer eksterne nummer, som du har valgt. For at aktivere og deaktivere viderestilling ved optaget skal du gøre følgende: Aktivér viderestilling ved optaget Tast *90. Du får nu at vide, at din viderestilling ved optaget er aktiveret. Deaktiver viderestilling ved optaget Tast *91. Du får nu at vide, at din viderestilling ved optaget er deaktiveret. Viderestilling ved manglende svar Når du har aktiveret viderestilling ved manglende svar, vil opkald til din telefon efter en forudbestemt tid blive dirigeret videre til det lokalnummer eksterne nummer, du har valgt. Viderestillingstiden kan du definere på din personlige profil på TDC Scale SystemWeb. For at aktivere og deaktivere viderestilling ved manglende svar skal du gøre følgende: Aktivér viderestilling ved manglende svar Tast *92. Du får nu at vide, at din viderestilling ved manglende svar er aktiveret. Deaktiver viderestilling ved manglende svar Tast *93. Du får nu at vide, at din viderestilling ved manglende svar er deaktiveret

8 Direkte viderestilling til Beskedsvar Ved direkte viderestilling til dit Beskedsvar vil alle opkald til din telefon blive viderestillet til Beskedsvar, hvad enten din telefon er ledig optaget. For at aktivere og deaktivere en direkte viderestilling til Beskedsvar skal du gøre følgende: Aktivér viderestilling Tast *21. Du får nu at vide, at din viderestilling til dit Beskedsvar af alle opkald er aktiveret. Deaktiver viderestilling Tast #21. Du får nu at vide, at din viderestilling til dit Beskedsvar af alle opkald er deaktiveret. Viderestilling ved optaget til Beskedsvar Når du aktiverer viderestilling ved optaget til dit Beskedsvar, vil opkald til din telefon, når du er optaget af en anden telefonsamtale, blive dirigeret til dit Beskedsvar. For at aktivere og deaktivere denne viderestilling ved optaget skal du gøre følgende: Aktivér viderestilling ved optaget til Beskedsvar Tast *40. Du får nu at vide, at din viderestilling til dit Beskedsvar ved optaget er aktiveret. til andet nummer. For at aktivere og deaktivere viderestilling ved manglende svar til Beskedsvar skal du gøre følgende: Aktivér viderestilling ved manglende svar til Beskedsvar Tast *41. Du får nu at vide, at din viderestilling til dit Beskedsvar ved manglende svar er aktiveret. Deaktiver viderestilling ved manglende svar til Beskedsvar Tast #41. Du får nu at vide, at din viderestilling til dit Beskedsvar ved manglende svar er deaktiveret. Notering Når du ringer til et andet lokalnummer i din virksomhed, som er optaget, kan du foretage notering mod dette. Du vil automatisk blive ringet op, når den noterede part bliver ledig. Du vil høre en speciel ringetone tre korte ringetoner og i displayet vil du se det fulde nummer på det lokalnummer, som du havde sat notering på. Deaktiver viderestilling ved optaget til Beskedsvar Tast #40. Du får nu at vide, at din viderestilling til dit Beskedsvar ved optaget er deaktiveret. Du skal besvare noteringsopkaldet som et hvilken som helt andet opkald. Hvis du ikke besvarer noteringsopkaldet, vil du blive ringet op med ca. 5 minutters mellemrum. Din notering vil dog automatisk blive annulleret efter 30 minutter. Viderestilling ved manglende svar til Beskedsvar Når du har aktiveret viderestilling ved manglende svar til dit Beskedsvar, vil opkald til din telefon efter en forudbestemt tid blive dirigeret til dit Beskedsvar. Viderestillingstiden kan du definere på din personlige profil på TDC Scale SystemWeb. Viderestillingstiden for denne viderestilling er den samme som viderestilling ved manglende svar 14 15

9 Aktivér notering For at aktivere en notering mod et optaget nummer skal du, når du får talebeskeden taste 1. For at kunne benytte denne funktion skal din telefon være tildelt Individuel indtrækning med indbrydning, og den telefon, som du vil bryde ind på, skal samtidig være åben for indbrydning. Deaktiver notering Tast #8. Du får nu at vide, at alle dine noteringer er annulleret. Gruppeindtrækning Hvis din telefon er med i en indtrækningsgruppe (gruppesvar), kan du besvare opkald til andre medlemmer i indtrækningsgruppen, når du hører en af telefonerne ringe. Ringer flere telefoner i gruppen samtidig, er det den telefon, der har ringet længst, som du indtrækker. Tast *98. Du har nu opkaldet på din telefon. Individuel indtrækning Med individuel indtrækning kan du besvare opkald til andre telefoner i din TDC Scale-løsning, når en af disse ringer. Tast *97+ <lokalnummer på den telefon, der ringer>. Du har nu opkaldet på din telefon. Individuel indtrækning med indbrydning Når du hører en telefon, der ringer, skal du gøre følgende: Tast *33+ <lokalnummer på den telefon, der ringer>. Du har nu opkaldet på din telefon. Har den bruger, hvis telefon ringer, samtidig selv besvaret opkaldet, er der etableret en 3-partskonference. Ønsker du at bryde ind på en igangværende samtale, er fremgangsmåden den samme: Tast *33 + <lokalnummer på den telefon, som du vil bryde ind på>. Du har nu brudt ind i samtalen, og der er etableret en 3-partskonference. Banke På Når Banke På er aktiveret for din telefon, vil du modtage information om, at der er et nyt opkald til dig. Hvis du vil besvare dette, kan du sætte den igangværende samtale på hold og tage det ventende opkald. Du kan i afsnittet Hold se, hvordan du gør dette. Hvis du skal føre en samtale, hvor du ikke ønsker at blive forstyrret af Banke På-funktionen, kan du slå Banke På-funktionen fra. Tast *70. Du modtager nu en ny klartone. Tast nummeret, og afslut med #. Opkald til din telefon vil nu blive dirigeret ud fra din optagetprofil. Denne funktion giver dig mulighed for at trække et opkald til en telefon, også selv om opkaldet bliver besvaret på den telefon, der ringer. Funktionen kan også benyttes som en ren indbrydningsfunktion, hvilket vil sige, at du kan bryde ind på en eksisterende samtale

10 Vil ikke forstyrres Når du har aktiveret Vil ikke forstyrres, vil opkald til din telefon blive behandlet på samme måde, som hvis du var optaget af en samtale. Når du har aktiveret Vil ikke forstyrres, vil der ske følgende: - Hvis du har aktiveret Viderestilling ved optaget til en anden telefon vil opkald blive viderestillet til denne. - Hvis du har aktiveret Viderestilling til dit Beskedsvar ved optaget, vil opkald blive viderestillet til dit Beskedsvar. - Hvis du ikke har aktiveret en af disse viderestillinger ved optaget, vil den, der ringer til dig, modtage en optagettone. Aktivér Vil ikke forstyrres Tast *78. For at kunne benytte Softtasten skal du have aktiveret Viderestilling ved optaget til dit Be-skedsvar, og du må ikke have aktiveret Viderestilling ved optaget til andet nummer, da det så er dette, du vil kalde op, når du trykker på. Du kan altid aflytte dine beskeder, ved at taste nummeret på brugerstyringsportalen. Nummeret på bru-gerstyringsportalen skal du have udleveret af den telefoniansvarlige i din virksomhed. OBS! Din telefon kan i displayet vise antallet af gamle beskeder. Denne funktion understøttes dog ikke på nuværende tidspunkt af Scale. Tre-Parts konference Funktionen 3-partskonference gør det muligt at etablere en telefonkonference mellem tre parter. For at etablere en konference skal du først have etableret en normal samtale, hvor du enten har kaldt et nummer op, du selv er blevet kaldt op. Deaktiver Vil ikke forstyrres Tast *79. For at etablere konferencen skal du gøre følgende: Aktivér højre tast på navigationshjulet følgende valgmuligheder vil nu blive vist i displayet: Beskedsvar Hvis du har en Beskedsvar-boks tilknyttet din telefon, vil beskedlampen blinke, når der ligger en flere beskeder til dig. For at se, hvor mange beskeder der ligger i din Beskedsvar-boks, skal du trykke på Besked-tasten: Tryk på Softtasten, og kald det nummer op, som skal deltage i konferencen. Når det kaldte nummer svarer, viser displayet følgende: I displayet vises nu, hvor mange nye beskeder du har i din Beskedsvar-boks. Du aktiverer konferencen ved at trykke på Softtasten. For at aflytte dine beskeder skal du trykke på Softtasten bliver guidet af Beskedsvar-systemet., hvorefter du OBS! Hvis den part, du kalder op, ikke besvarer opkaldet ikke ønsker at deltage i konferencen, vender du tilbage til den oprindelige samtale ved at trykke på Softtasten

11 Kortnummer Du kan have op til 100 personlige kortnumre liggende i TDC Scale-systemet. Den nemmeste måde at indkode kortnumre på er via TDC Scale SystemWeb. Du kan også indkode kortnumre i systemet fra din telefon. *0 Kortnumre. Tast *0 efterfulgt af det kortnummer, du ønsker at ringe til. Husk, at kortnumre altid er tocifrede *66 Genopkald af seneste nummer Indkodning af kortnumre Når du skal indkode et kortnummer, skal du gøre følgende: Tast *75 efterfulgt af kortnummerpladsen (00-99). Indtast herefter telefonnummeret. Kortnummeret er nu lagt ind i TDC Scale-systemet. Kald op via kortnummer Når du skal foretage et opkald via et kortnummer, skal du gøre følgende: Tast # efterfulgt af kortnummerpladsen (00-99). *72 Aktivering af fast viderestilling *73 Deaktivering af fast viderestilling *90 Aktivering af viderestilling ved optaget *91 Deaktivering af viderestilling ved optaget *92 Aktivering af viderestilling ved manglende svar *93 Deaktivering af viderestilling ved manglende svar *62 Direkte adgang til BeskedSvar gennem Brugerstyringsportalen *211 Aktivering af fast viderestilling til BeskedSvar *210 Deaktivering af fast viderestilling til BeskedSvar *401 Aktivering af viderestilling til BeskedSvar ved optaget *400 Deaktivering af viderestilling til BeskedSvar ved optaget *411 Aktivering af viderestilling til BeskedSvar ved manglende svar *410 Deaktivering af viderestilling til BeskedSvar ved manglende svar *610 Indstil antallet af ringetoner, der skal gå, før opopkaldet bliver viderestillet til BeskedSvar Der ringes nu op til det valgte nummer. Betjening via funktionskoder *431 Fast aktivering af Banke på *430 Deaktivering af Banke på *70 Deaktivering af Banke på, når du har sat Banke på til hos en kollega Funktionskoder er koder, du trykker på tastaturet på din telefon for at aktivere deaktivere en bestemt funktion. Du kan ikke bruge funktionskoder, når du er i udlandet. *68 Parkér opkald *88 Hent parkeret opkald TDC har som udgangspunkt sat funktionskoderne op på følgende måde: *67 Skjul nummer pr. opkald *321 Skjul nummer, aktivering af fast Skjul nummer *320 Deaktivering af fast Skjul nummer, så du får Vis nummer *78 Aktivering af Vil ikke forstyrres på den telefon, du ikke ønsker skal ringe *79 Deaktivering af Vil ikke forstyrres *12 Aktiver din ip-telefon, dvs. du kan modtage og foretage opkald fra den *13 Deaktiver din ip-telefon, dvs. du kan ikke modtage og foretage opkald fra den *11 Skift mellem ip-telefon og/ mobiltelefon Din virksomheds administrator kan ændre funktionskoderne. Hvis en funktionskode ikke virker, kan det skyldes, at administratoren har ændret den, at du ikke har adgang til den pågældende funktion

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

UNIVERSE. Indledning. Indhold

UNIVERSE. Indledning. Indhold Indhold Indledning... 1 telefon... 2 telefon... 2 IP telefon funktioner... 3 Opkald... 3 Genopkald... 3 Omstille kald... 3 Trække kald tilbage under præsenteret omstilling... 4 Indtrækning... 4 Holdestilling...

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LDK-24 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale... 5 Omstilling...

Læs mere

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Dette bilag: Udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter tidligere bilag: Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail hørende til Standardaftale

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4186 High BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN Brugerkort til Business Communications Manager CAPN 2001 Nortel Networks P0911606 version 01 CAPN (Central Answering Position) Hvad bruges CAPN til? Hvad er et CAPN-modul? Business Communications Manager

Læs mere

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1 z D N! Brugervejledning. For 832 afdeling 8 Telefonen Porttelefonen Telefonsvarer oole lxjense Side 1 AD N, II Indholdsfortegnelse Generelle forhold...... no... 3 Vejledning...... 3 Viderestilling......

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D Brugervejledning IP apparat LIP-7024D til LG-NORTEL ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Systemapparatets opbygning... 3 Daglige funktioner... 4 Foretage opkald... 4 Besvare opkald...

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

Telefonadministration

Telefonadministration Telefonadministration Styring af telefonfunktioner gennem Tast-selv system Brugervejledning Version 1.2 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan ændre indstillingerne for

Læs mere

TDC Scale - hold på kunderne

TDC Scale - hold på kunderne TDC Scale - hold på kunderne Saml mobil-, fastnetog ip-telefoner i én fleksibel løsning Tilpas efter behov Betal efter forbrug Gør livet lettere for kunder og medarbejdere Spar tid og penge - og få en

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Connection Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Indhold Bordtelefoner 3 IP8830E og IP8802 3 Generelle indstillinger 3 Nummerplan 3 Opkald 4 Internt nummer 4 Eksternt nummer 4 Omstille kald 4 Uden præsentation

Læs mere

Brugervejledning til. Nortel Networks IP Phone 2001

Brugervejledning til. Nortel Networks IP Phone 2001 Artikel-nr. P0609363 02 5. marts 2004 Business Communications Manager Brugervejledning til Nortel Networks IP Phone 2001 Introduktion 3 Nortel Networks IP Phone 2001 bringer tale og data ind på skrivebordet.

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD 8/30/30LD-apparater Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typer digitaltelefoner... 5 Beskrivelse af de forskellige taster..............................

Læs mere

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Artikel-nr. P0995221 01 Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Introduktion 3 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone bringer tale og data ind på skrivebordet.

Læs mere

Android App Manual. Adgang. for at komme ind i app en.

Android App Manual. Adgang. for at komme ind i app en. Android App Manual Adgang for at komme ind i app en. Er det første gang du logger ind skal du indtaste telefonnummer og adgangskode. Har du ingen adgangskode i forvejen, eller har du glemt din adgangskode,

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Hvordan bruger du din IP Office 5402 og 5602 telefon

Hvordan bruger du din IP Office 5402 og 5602 telefon Hvordan bruger du din IP Office 5402 og 5602 telefon Håndtering af samtaler Funktionstaster System funktioner Håndtering af samtaler Din nye 5402/5602 telefon har indbygget højttaler, som giver mulighed

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

INDLEDNING. Korrekt brug

INDLEDNING. Korrekt brug INDLEDNING Korrekt brug Digitale systemtelefoner tilsluttes et systemlokalnummer på telesystemerne Samsung DCS-408, DCS 408i, DCS 816, idcs 100 eller OfficeServ 100 og OfficeServ 500. Telefonerne må ikke

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Varenr. P0987197 Version 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Sådan kommer du i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone føjer tale og data til

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD 8/30/30LD-apparater Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typer digitaltelefoner...................... 5 Beskrivelse af de forskellige taster..............................

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Birte Lassen Brandelev #98 CLJ Vers 1.9 08-07-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

TDC Scale Mobilpakker. Kvikguide. Voic

TDC Scale Mobilpakker. Kvikguide. Voic TDC Scale Mobilpakker Kvikguide Voicemail Kom godt i gang med din voicemail fra TDC Erhverv Kvikguide til voicemail for TDC Scale Mobilpakker, TDC Scale, TDC One og Omstillingspakker. Du har tilknyttet

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

Brugevejledning. Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100

Brugevejledning. Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100 Brugevejledning Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100 Indholdsfortegnelse Funktioner................................................................ 5 Foretage opkald............................................................

Læs mere

TDC IP Scale - beskrivelse Hosted IP-telefoni leveret af DANSUPPORT A/S

TDC IP Scale - beskrivelse Hosted IP-telefoni leveret af DANSUPPORT A/S TDC IP Scale - beskrivelse Hosted IP-telefoni leveret af DANSUPPORT A/S Side 1 af 10 Hvad er TDC IP Telefoni Scale? TDC IP Telefoni Scale er en telefoni løsning, hvor du får leveret samme funktionalitet

Læs mere

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 63.304 11 9 13 12 10 9 8

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Håndfri og medhør - display - 30 nummerhukommelser - genkald Bemærk, at denne vejledning kun gælder for modellen TDQ. Andre modeller, f. eks. T, TD og TDA har andre

Læs mere

TDC Scale Mobilpakker. Kvikguide. Voic

TDC Scale Mobilpakker. Kvikguide. Voic TDC Scale Mobilpakker Kvikguide Voicemail Kom godt i gang med din voicemail fra TDC Erhverv Kvikguide til voicemail for TDC Scale Mobilpakker, TDC Scale, TDC One og TDC Omstillingspakker. Du har tilknyttet

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kvikguide. TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Kvikguide. TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang med din TDC Scale Mobilpakke fra TDC Erhverv Med din TDC Scale Mobilpakke får du en række funktioner som omstilling og viderestillinger. Desuden

Læs mere

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Side 1 af 70 Indholdsfortegnelse Opret ny bruger (telefonprofil)...3 Køb ekstra licenser...9 Import og eksport af profiler (flere rettelser på en gang)...

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

Kvik guide AMC Klient iphone

Kvik guide AMC Klient iphone 1 Kvik guide AMC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Jørgen Dyrmose #74 CLJ Vers 1.9 08-05-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald på hold

Læs mere

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0 Vision 24 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design,

Læs mere

Kvik guide AMC Klient Android

Kvik guide AMC Klient Android 1 Kvik guide AMC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Lad din telefon arbejde for dig

Lad din telefon arbejde for dig Telia Fastnet XtraServices Brugervejledning Mulighederne er mange på www.telia.dk/minesider På www.telia.dk/minesider kan du se, hvilke XtraServices du er tilmeldt eller bestille andre Xtraservices. Desuden

Læs mere

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg Brugevejledning Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Telefonens opbygning...2 Headset...2 Batterilader...2 Batterier...2 Håndsæt...2 Display...3 Taster...5

Læs mere

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Brugervejledning ISDN NTab-boks Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Indhold 1. Introduktion 4. Indkodning af telefonnumre 5.1 Aktivering af ab-port 7. Mulige tilslutninger af telefoner

Læs mere

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Denne vejledning er et koncentrat af den originale engelske Operator s Manual for the User, der medfølger

Læs mere

IP0027/WIP0020 Supplerende

IP0027/WIP0020 Supplerende Ved anv. af ny firmware Side 1 af 7 Brugervejledning til IP telefoni, IP PBX omstillingsanlæg og telefoner. IPshop ApS December 2009 Ved anv. af ny firmware Side 2 af 7 0. Indhold 1. Betjening af telefoner

Læs mere

COMMUNICATOR MANUAL. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle Telekommunikation i ét vindue på din pc. 1 Vers

COMMUNICATOR MANUAL. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle Telekommunikation i ét vindue på din pc. 1 Vers Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle Telekommunikation i ét vindue på din pc 1 Vers. 270217 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Intuitiv og effektiv... 4 Om manualen... 4 For at komme i

Læs mere

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion FONET Viderestilling 151030/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc.

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Version 190216a Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI Kom godt i gang Kom godt igang med ComX Telefoni 2 3 4 5 6 9 7 8 0 * TELEFONI INTERNET 1 TV Com X Telefoni - indstilling af tjenester via trykknaptelefon 1. Telefonsvarer Sådan ændrer du din adgangskode:

Læs mere

TDC Scale Mobilpakker. Kvikguide. Voic

TDC Scale Mobilpakker. Kvikguide. Voic TDC Scale Mobilpakker Kvikguide Voicemail Kom godt i gang med din voicemail fra TDC Erhverv Kvikguide til voicemail for TDC Scale Mobilpakker, TDC Scale, TDC One og Omstillingspakker. Du har tilknyttet

Læs mere