Brugermanual til Byggeweb projekt 7.04

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual til Byggeweb projekt 7.04"

Transkript

1 Brugermanual til Byggeweb projekt 7.04

2

3 Indholdsfortegnelse Velkommen til Byggeweb manualen Indledning Byggewebs historie Projektweb som princip Projektering Byggeweb Projekt gør samarbejdet nemmere Udførelse Filversionering Meta data Aflevering Opbygning af Byggeweb Projekt Indledning Arbejdsområdet Udgivelsesområdet Fordelingsområdet Byggeweb Roller Indledning Udveksler Udgiver Godkender Frigiver Distributør Modtager Administrator Projektadministrator Administrator af udgivelsesområdet Administrator af fordelingsområdet

4 Projektinformation Projektnavn og -beskrivelse Rediger projektnavn og beskrivelse Tidsplan Opret hovedaktivitet, aktivitet eller milepæl Rediger indstillinger Importér fil Udskriv tidsplan Ansvarsområder Opret gruppe Rediger gruppe Slet gruppe Opret ansvarsområde Rediger ansvarsområde Slet ansvarsområde Udskriv Gruppe Arbejdsområdet Indledning Dokumenttyper Xrefs Arbejdsområdets opbygning ) Venstre værktøjslinie ) Højre værktøjslinie ) Hovedmenuen ) Hovedvindue ) Modulvælgeren ) Filinformation Venstre værktøjslinie Opret mappe Omdøb mappe Slet mappe Mappeovervågning Mapperettigheder Højre værktøjslinie

5 Upload filer Download filer Udgiv nye filversioner Slet filer Kopier filer Flyt filer Rediger filinformation Udskriv mappeindhold Send filer til print Skrift visning Søg i mappe DWF Converter Hovedmenu Opbygning af Mappestruktur Papirkurv Overvågede mapper Siden sidst Hovedvindue Filter Menu Modulvælgeren Modulvalg Filinformation Se fil Filinformation Filstatus Filhistorik WebDAV WebDAV Særlige forhold ved brug af WebDAV Udgivelsesområdet Indledning Dokumentlister Rettighedssætning Godkendelsesprocedure

6 Udgivelsesområdets opbygning ) Venstre værktøjslinie ) Højre værktøjslinie ) Hovedmenuen ) Hovedvindue ) Modulvælgeren ) Filinformation Venstre værktøjslinie Opret dokumentliste Rediger dokumentliste Slet dokumentliste Opret mappe Omdøb mappe Slet mappe Arkiver dokumentliste Tilknyt fordelingslister Højre værktøjslinie Download filer Udgiv nye filversioner Fordel filer Kontroller filfordeling Slet filer Lad filer udgå Download fil liste i Excel Flyt filer Rediger filinformation Send filer til print Søg i mappe Hovedmenu Afventer godkendelse Afviste filversioner Ikke-udgivne filversioner Senest godkendte filversioner Senest udgivne filversioner Senest frigivne filversioner Hovedvindue Filter Menu

7 Modulvælgeren Modulvalg Filinformation Se fil Filhistorik Filinformation Filstatus Fordelingsområdet Indledning Fordelingslister Fordelingsområdets opbygning ) Venstre værktøjslinie ) Højre værktøjslinie ) Hovedmenuen ) Hovedvindue ) Modulvælgeren ) Filinformation Venstre værktøjslinie Opret fordelingsliste Rediger fordelingsliste Slet fordelingsliste Tilknyt dokumentlister Højre værktøjslinie Download filer Fjern filfordeling Fordel filer Rediger printfordeling Download fil liste i Excel Hovedmenu Modtagere Ikke-udgivne filversioner Printfordeling, undtagelser Hovedvindue

8 Filter Menu Modulvælgeren Modulvalg Filinformation Se fil Filinformation Filgodkendelse Filfrigivelse Filhistorik Kommunikation Beslutningslog Opret beslutningsforum Rediger beslutningsforum Opret forespørgsel Projekt Ny meddelelse Slet meddelelse Gem kopier af meddelelser Adresseliste Opret adresse Download adresseliste i Excel Printbestilling Rediger anbefaling af printleverandører Projektadministration Systeminformation Projektdata Administratorer Mapperettigheder pr. gruppe Brugernes gruppemedlemskaber Versionsoptimering Projektstatistik

9 Godkendelsesprocedure Godkendelsesprocedure Rediger godkendelsesprocedure Projekthjemmeside Opret mappe Omdøb mappe Slet mappe Upload filer Download filer Slet filer Kopier filer Flyt filer Grupper Opret gruppe Omdøb gruppe Slet gruppe Rediger gruppe Brugere Ændre betalingsbetingelser Tilføj bruger (Har allerede firma relation til projekt) Tilføj bruger (Har ikke firma relation til projektet) Rediger brugerens rettigheder Brugeropsætning Generelt Stamdata Adgang Admin Roller Grupper Udgivelse Fordeling Opsætning af print for bruger Notifikation Synkronisering Fjern bruger Historik Indledning

10 Predefinerede logfiltre Projekt-logfiltre Opret logfilter Rediger logfilter Slet logfilter Bruger-logfiltre Download logfil i Excel Personlige oversigter Personlige oversigter Projektindstillinger Projektindstillinger Registrerede personoplysninger Registrerede firmaadresse Abonnement og betaling Notifikationer, individuel opsætning Printbestillinger Printbestillinger Brugerhistorik Brugerhistorik Backup-bestillinger Backup-bestillinger

11 Kapitel 1 Velkommen til Byggeweb manualen I denne sektion Indledning Byggewebs historie Projektweb som princip Indledning Velkommen til Byggeweb manualen. I det følgende materiale vil vi klarlægge brugen og funktionerne i Byggeweb samt de services som hører til. Vi vil også give eksempler på hvordan man optimerer sine arbejdsgange så man får mest muligt ud af Byggeweb. 11

12 Byggewebs historie Byggeweb A/S er virksomheden bag det førende projektweb i Danmark Byggeweb blev lanceret i 1997 og er i dag markedets mest udbredte og gennemtestede projektweb med over projektwebbrugere. På baggrund af det store antal gennemførte projekter i både Danmark og resten af norden, har Byggeweb opnået en særlig ekspertise indenfor digitalt projektsamarbejde. Drivkraften bag Byggewebs projektweb-løsninger er viden der er skabt via tæt samarbejde med aktørerne bag Det Digitale Byggeri, samt et stærkt netværk af samarbejdsparter på tværs af faggrænser i den danske byggebranche. Byggeweb A/S bidrager igennem deltagelse i forskellige konsortier aktivt med input, udvikling og best practice løsninger til byggebranchen. Det betyder at erfaringer fra tidligere projekter indgår i udviklingen og skabelsen af nye og at Byggeweb er i stand til at løfte opgaven til et højere niveau og specifik tilpasse den enkelte opgaves behov til gavn for alle deltagende parter. Byggeweb A/S er i stand til at håndtere projekter i alle størrelser og på alle niveauer og specifik tilpasse den enkelte løsning til opgavens behov. Byggewebs specialviden og ekspertise er forankret i hver enkelt medarbejders kompetencer og alle ansatte i Byggeweb arbejder målrettet for at opretholde det ubetinget helhedsorienterede kvalitetsniveau som vi tilbyder vores kunder. Byggeweb A/S er det førende udviklingsselskab inden for projektweb i Skandinavien. Projektweb som princip Byggeweb Projekt er en projektweb-løsning som samler byggesagens dokumenter på ét sted og som via Internettet gør det muligt at styre og koordinere udvekslingen af den samlede mængde tegninger og øvrige dokumenter i en byggesag. Byggeweb Projekt kan tilpasses ethvert byggeprojekt uafhængig af størrelse, faseopdeling og kompleksitet. Byggeweb Projekt understøtter byggeprocessen fra program til produktion ved digitalt at strukturere og dokumenterer dokument- og tegningsudveksling på alle niveauer. Ved at samle byggesagens tegninger og øvrige dokumenter på ét sted og gøre dem tilgængelige for byggesagens forskellige parter på tværs af virksomhedsgrænser, geografi og softwareformater, sikres både ledelse og projektteams et langt bedre grundlag for et mere effektivt samarbejde. Byggeweb sikrer en kontrolleret og effektiv dokumentudveksling mellem byggeledelse, rådgivere og entreprenører, samt en central styret dokumentfordeling og printdistribution - helt ud på byggepladsen. Byggeweb Projekt sætter fokus på opgaven ved kun at gøre materiale tilgængeligt, der har relevans for den enkelte projektdeltager. 12

13 Projektering I projekteringsfasen har rådgiverne som oftest behov for at kunne samarbejde med de øvrige rådgivere på projektet og løbende udveksle foreløbige arbejdstegninger og dokumenter. Ved en traditionel udveksling af dokumenter løber rådgiverne den risiko, at der arbejdes på forældede eller ufærdige dokumenter. Kommunikation og udveksling foregår normalt via telefon, post og , hvilket udover de nævnte risici også bevirker en langsommelig arbejdsproces, idet distributionstiden let kan strække sig over længere tid. Byggeweb Projekt gør samarbejdet nemmere Ved at håndtere og udveksle arbejdsfilerne digitalt i arbejdsområdet, sikrer Byggewebs versionsstyring, at der altid arbejdes ud fra de seneste og gældende dokumenter. Samtidig opsamles dokumentation undervejs, så eventuelle tvivlspørgsmål kan afklares vha. filhistorikken. Hvem har eksempelvis afleveret hvilke tegninger, og har de andre set dem enten digitalt eller på print? Gældende materiale kan overføres til Byggewebs udgivelsesområde. Ved at holde de foreløbige og de gældende documenter adskilt minimeres risikoen for fejl og misforståelser, idet der ikke er tvivl om hvilke filversioner der er godkendte og gældende. Byggeweb holder via og sms brugerne orienteret om alle nye og reviderede filversioner. Udførelse Under byggeriets udførelse er der primært behov for løbende at kunne servicere projektets entreprenører med tegningsmateriale. Byggeweb Projekt letter opgaven, ved kun at gøre materiale tilgængeligt, der har relevans for den enkelte projektdeltager. Eksempelvis ved i fordelingsområdet at fordele projektmaterialet blandt de respektive parter, og sørge for at de til enhver tid har adgang til deres egen liste med relevante tegninger og dokumenter. Alle får direkte besked via eller sms, når nyt og gældende materiale frigives. Overblikket bevares og risikoen for fejl og misforståelser reduceres. Digital frigivelse af dokumenter giver også mulighed for direkte besparelser i forbindelse med print og distribution. Ikke mindst arbejdet med håndtering af rettelser lettes betydeligt. Filversionering Et af de grundlæggende og bærende principper i Byggeweb Projekt er filversioneringen. At filer versioneres, betyder, at nye udgaver af en fil, fx en tegningsrevision, ligger sig oven på de tidligere udgaver af samme fil. De tidligere udgaver vil således stadig være tilgængelige, men den umiddelbart tilgængelige filversion, vil altid være den seneste uploade filversion. Dette betyder at der altid er adgang til samtlige versioner af en fil intet slettes. Vær opmærksom på, at slettes en fil, er det samtlige filversioner der slettes. Eneste krav til at filversioneringen fungerer er, at forskellige udgaver af samme fil, har det samme filnavn. Dvs. angivelses af udgave, dato og andet i selve filnavnet er ikke tilladt. I stedet bruges metadata til at angive dette. Se Metadata. 13

14 Meta data Metadata er beskrivende data om de enkelte filversion. Metadata gemmes separat for hver enkelt filversion, men kan kun redigeres for seneste filversion. Uploades en ny filversion, huskes metadata fra tidligere filversion og kan redigeres for den nye filversion. Metadata vises på fillister i Byggeweb Projekt og kommer også med i notifikations s, i printfordelingslister og dokumentlister der trækkes ud fra Byggeweb Projekt. Byggeweb Projekt indeholder flere metadataskabeloner, som kan anvendes på projekterne. Der er i standardskabelonerne en række elementer som kan udfyldes for hver filversion, men intet krav om at enkelte elementer skal udfyldes. Det er således op til projektets parter at definere hvilke metadataelementer der ønskes benyttet på det givne projekt. Normalt vil man som minimum angive emne, revisionsbetegnelse og revisionsdato for de enkelte filversioner. Der kan efterfølgende foretages søgninger i Byggeweb Projekt via metadata, så de har både til formål at lette genfindende af filversioner og oplyse brugerne om filversionernes indhold, status, revision mm. Aflevering Efter byggeriets opførelse ligger hele byggesagen samlet og i digital form. Struktureret og med historik over alle handlinger. Byggeweb Projekt sparer den tidskrævende indsamling og sammenstilling af data ved overdragelse af byggeriet. 14

15 Kapitel 2 Opbygning af Byggeweb Projekt I denne sektion Indledning Indledning Byggeweb er opbygget af en række moduler, med hver deres specifikke funktion. I dette kapitel vil vi forsøge at forklare lidt nærmere om brugen af de tre områder hvor projektets filer bliver behandlet og distribueret til de deltagere der tilknyttet projektet. Arbejdsområdet I arbejdsområdet udveksles foreløbige arbejdsfiler mellem sagens parter. Normalt foretages udvekslingen mellem de projekterende parter, men andre parter, fx bygherre, der har behov for at følge projekteringen, kan også med fordel tildeles adgang til arbejdsområdet. Ligeledes vil leverandører, der selv skal foretage en del af projekteringen, kunne tildeles adgang til arbejdsområdet, og kan derved selv downloade det grundlag, som de skal projektere på baggrund af. Udgivelsesområdet I udgivelsesområdet opsamles alle gældende dokumenter, så udgivelsesområdet altid indeholder et opdateret sæt af det gældende materiale. Filerne kan både udgives ved direkte upload fra egen PC eller ved overførelse af filer fra arbejdsområdet. Det er oftest enkelte fra hver af de projektvirksomheder samt projektledelsen der har rettighed til at udgive. Disse brugere tildeles rollen "udgiver". Udgivelsen kan betinges af andre brugeres godkendelse af filerne. En godkendelsesprocedure kan placeres både internt i en virksomhed eller på projektet. Internt i en virksomhed kan det være den sagsansvarlige og på projektet totalrådgiveren eller totalentreprenøren der ønsker at godkende materialet. 15

16 Fordelingsområdet I fordelingsområdet fordeles de gældende dokumenter til de relevante parter. Normalt har hver part en fordelingsliste. Fordelingsområdet indeholder ingen filer, men derimod henvisninger til de gældende filer i udgivelsesområdet. Når en fil er udgivet og fordelt første gang huskes oplysningerne, så eventuelle nye filversioner der udgives, automatisk frigives til de valgte fordelingslister og dermed rette modtager. Normalt er det en eller flere af de projekterende samt byggeledelsen, der har adgang til at frigive og dermed fordele filer. Disse brugere tildeles rollen "frigiver". Når filerne er frigivet på en fordelingsliste, er dokumenterne digitalt tilgængelige for fordelingslistens medlemmer. Fra Byggeweb Projekt kan der yderligere udsendes print til en eller flere brugere. Brugere som udsender print tildeles rollen "distributør". Brugere der har adgang til materialet digitalt, og eventuelt får print kaldes "modtagere". 16

17 Kapitel 3 Byggeweb Roller I denne sektion Indledning Administrator Indledning Alle deltagere i et Byggeweb Projekt tildeles en eller flere Byggeweb-Roller. Udveksler Rollen Udveksler tildeles projektdeltagere, der har behov at udveksle arbejdsfiler. Som udveksler arbejder du i arbejdsområdet hvor du udveksler filer med sagens øvrige udvekslere. Når du tildeles rollen udveksler er det dit ansvar at holde dine arbejdsfiler på Byggeweb opdateret. Du har ligeledes ansvaret for at holde dig orienteret om eventuelle nye filversioner fra andre udvekslere. Udgiver Rollen Udgiver tildeles projektdeltagere, der skal levere gældende materiale til projektet. Som udgiver arbejder du i arbejds- og udgivelsesområdet, hvor du udgiver gældende filer fra arbejdsområdet eller egen pc til dokumentlister i udgivelsesområdet. Når du tildeles rollen "udgiver" er det dit ansvar at udgive og beskrive nye filversioner Godkender Rollen Godkender tildeles projektdeltagere, der skal godkende filversioner fra andre projektdeltagere inden filversionerne endelig kan betragtes som gældende. Rollen optræder kun i de projekter hvor der forefindes en godkendelsesprocedure på en eller flere dokumentlister. Som godkender arbejder du i udgivelsesområdet, hvor du har ansvaret for at godkende eller afvise dokumenterne efter udgivelse. Det er dit eget ansvar at sørge for, at filerne ikke afventer godkendelse så længe, at der skabes flaskehalsproblemer i projektet 17

18 Frigiver Rollen Frigiver tildeles projektdeltagere, som skal frigive filer fra udgivelsesområdet til fordelingsområdet. Som frigiver arbejder du i udgivelsesområdet, hvor du fordeler filer til fordelingsområdet. Det er dit ansvar at frigive, og dermed fordele, de gældende filer på de rigtige fordelingslister, så de rette modtagere har adgang til dokumenterne. Du er ansvarlig for, at filerne ikke afventer frigivelse så længe, at det giver flaskehalsproblemer i projektet Distributør Rollen Distributør er kun relevant i de sager, hvor projektdeltagerne ikke selv skal sørge for egne print. I de sager vil det normalt være total- eller hovedentreprenør der servicere sine underentreprenører med print. Som distributør har du ansvaret for at bestille og dermed udsende print til de relevante parter. Det er dit eget ansvar, at holde dig orienteret om nye dokumenter der bør udsendes Modtager Alle projektdeltagere tildeles rollen Modtager. Som modtager arbejder du i fordelingsområdet, hvor du har adgang til det projektmateriale, der er fordelt til dig. Når du tildeles rollen modtager er det dit eget ansvar at holde dig orienteret om nye filversioner. I mange sager vil du yderligere selv have ansvaret for at printe eller printbestille det materiale du har behov for at have et print af. Administrator Rollen som administrator for et projekt kan ligge samlet hos én person eller deles op på flere. Der vil altid være mindst én Projektadministrator på et projekt. Projektadministrator Projektadministrator er ansvarlig for brugerne på projektet, herunder at tilknytte dem projektet, tildele rettigheder, overvågning og printantal. Projektadministrator administrerer endvidere arbejdsområdet, og har derfor mulighed for at ændre på mappestruktur og mapperettighederne i arbejdsområdet. 18

19 Administrator af udgivelsesområdet Administrator af udgivelsesområdet er ansvarlig for at oprette og vedligeholde strukturen for dokumentlisterne og lave tilknytninger til fordelingslister. Desuden har Administrator af udgivelsesområdet ret til at tildele brugere med adgang til udgivelsesområdet, rettigheder til dokumentlisterne. Administrator af fordelingsområdet Administrator af fordelingsområdet er ansvarlig for at oprette og vedligeholde strukturen af fordelingslister, lave tilknytninger til dokumentlister og definere evt. printfordeling. Desuden har Administrator af fordelingsområdet ret til at tildele brugere med adgang til fordelingsområdet, rettigheder til fordelingslisterne 19

20

21 Kapitel 4 Projektinformation I denne sektion Projektnavn og -beskrivelse Tidsplan Ansvarsområder Projektnavn og -beskrivelse Rediger projektnavn og beskrivelse 1) Tryk på Projektinformation under Modulvælger 2) Tryk på Projektnavn og -beskrivelse under hovedmenuen 3) Tryk på ikonet Rediger projektnavn og - beskrivelse i højre værktøjslinie 4) Rediger 5) Tryk OK Tidsplan Opret hovedaktivitet, aktivitet eller milepæl 1) Tryk på Projektinformation under Modulvælger 2) Tryk på Tidsplan i hovedmenuen 3) Tryk på ikonet Opret hovedaktivitet, aktivitet eller milepæl i højre værktøjslinie 4) Vælg område. (Hovedaktivitet, aktivitet eller milepæl) 5) Udfyld skemaet 6) Tryk OK 21

22 Rediger indstillinger 1) Tryk på Projektinformation under Modulvælger 2) Tryk på Tidsplan i hovedmenuen 3) Tryk på ikonet Rediger indstillinger i højre værktøjslinie 4) Tilføj/slet tjekliste punkter 5) Tryk OK Importér fil 1) Tryk på Projektinformation under Modulvælger. 2) Tryk på Tidsplan i hovedmenuen. 3) Tryk på ikonet Importér fil i højre værktøjslinie 4) Vælg importfil (Tryk gennemse) 5) Find fil 6) Tryk Åbn 7) Vælg overskrivnings type 8) Vælg aktivitetsgrupperingen 9) Tryk OK Udskriv tidsplan 1) Tryk på Projektinformation under Modulvælger 2) Tryk på Tidsplan i hovedmenuen 3) Tryk på ikonet Udskriv tidsplan i højre værktøjslinie 22

23 Ansvarsområder Opret gruppe 1) Tryk på Projektinformation under Modulvælger 2) Tryk på Ansvarsområder i hovedmenuen 3) Tryk på ikonet Opret gruppe i venstre værktøjslinie 4) Angiv gruppens navn 5) Tryk OK Rediger gruppe 1) Tryk på Projektinformation under Modulvælger 2) Tryk på Ansvarsområder i hovedmenuen 3) Vælg gruppe 4) Tryk på ikonet Rediger gruppe i venstre værktøjslinie 5) Rediger gruppens navn 6) Tryk OK Slet gruppe 1) Tryk på Projektinformation under Modulvælger 2) Tryk på Ansvarsområder i hovedmenuen 3) Vælg gruppe 4) Tryk på ikonet Slet gruppe i venstre værktøjslinie 5) Tryk OK 23

24 Opret ansvarsområde 1) Tryk på Projektinformation under Modulvælger 2) Tryk på Ansvarsområder i hovedmenuen 3) Vælg gruppe 4) Tryk på ikonet Opret ansvarsområde i højre værktøjslinie 5) Udfyld navn og beskrivelse 6) Vælg ansvarlig tryk på knappen Vælg 7) Vælg kontakt person eller firma 8) Tryk OK 9) Hvis bruger eller firma ikke findes tryk Opret ny 10) Udfyld skema 11) Tryk OK 12) Tryk OK Rediger ansvarsområde 1) Tryk på Projektinformation under Modulvælger 2) Tryk på Ansvarsområder i hovedmenuen 3) Vælg gruppe 4) Tryk på Ansvarsområdet i Hovedvinduet 5) Tryk Rediger 6) Rediger ansvarsområdet 7) Tryk OK 24

25 Slet ansvarsområde 1) Tryk på Projektinformation under Modulvælger 2) Tryk på Ansvarsområder i hovedmenuen 3) Vælg gruppe 4) Tryk på Ansvarsområdet i Hovedvinduet 5) Tryk Rediger 6) Tryk Slet 7) Bekræft sletningen 8) Tryk OK Udskriv Gruppe 1) Tryk på Projektinformation under Modulvælger 2) Tryk på Ansvarsområder i hovedmenuen 3) Vælg gruppe 4) Tryk på ikonet Print i Filtermenuen 25

26

27 Kapitel 5 Arbejdsområdet I denne sektion Indledning Arbejdsområdets opbygning Venstre værktøjslinie Højre værktøjslinie Hovedmenu Hovedvindue Modulvælgeren Filinformation WebDAV Indledning I arbejdsområdet udveksles foreløbige arbejdsfiler mellem sagens parter. Normalt foretages udvekslingen mellem de projekterende parter, men andre parter, fx bygherre, der har behov for at følge projekteringen, kan også med fordel tildeles adgang til arbejdsområdet. Ligeledes vil leverandører, der selv skal foretage en del af projekteringen, kunne tildeles adgang til arbejdsområdet, og kan derved selv downloade det grundlag, som de skal projektere på baggrund af. Dokumenttyper De udvekslede dokumenttyper vil typisk være dokumenttyper som undergår en forandringsproces, dvs. ikke kan betegnes som færdige/gældende første gang de uploades. Eksempelvis vil en fagmodel gennem projekteringen blive ændret, og udveksles derfor løbende mellem parterne. Typisk vil arbejdsområdet indeholde en form for sagsbasis, tegninger, beskrivelser og beregninger. Se Appendix Standard mappestruktur. Xrefs Arbejdsområdet understøtter Xref, og vil derfor opretholde de referencer som de projekterende opbygger mellem fagmodeller indbyrdes og mellem fagmodeller og tegningsfiler. Byggeweb Projekt ser bort fra de absolutte eller relative stier som referencerne er opbyget med i CAD-systemet. Dette betyder, at den interne struktur hos de projekterende og den struktur, der anvendes på Byggeweb Projekt, ikke behøves at være identisk. Understøttelsen af Xrefs betyder, at de projekterende kan udveksle på modelfils niveau og ikke behøves at binde CAD-filer før de udveksles. 27

28 Arbejdsområdets opbygning 1) Venstre værktøjslinie Opret mappe Omdøb mappe Slet mappe Overvåg mappe Sæt mapperettigheder 28

29 2) Højre værktøjslinie Upload filer Download filer Udgiv nye fil versioner Slet filer Kopier filer Flyt filer Rediger filinformation Notificer brugere og kontaktpersoner Udskriv mappeindhold Fjern fra liste Send filer til print Skift visning Søg i mappe Konvertér koordinater til DWF 29

30 3) Hovedmenuen Hovedmappe Projekt mapper Papirkurv Overvågede mapper Siden sidst Søgeresultat 4) Hovedvindue Filter menuen Filer 30

31 5) Modulvælgeren Nyheder Modul valg Projektinformation Arbejdsområdet Udgivelsesområdet Fordelingsområdet Kommunikation Projektadmininstration Historik Personlige oversigter 31

32 6) Filinformation Se fil Preview Byggeweb Vieweren PDF Vieweren DWF Vieweren Åben X-Refs Compare Filinformation Filstatus Filhistorik Log Versionsoptimering 32

33 Venstre værktøjslinie Opret mappe 1) Tryk på Arbejdsområdet under modulvælgeren 2) Tryk på den pågældende Hovedmappe i hovedmenuen 3) Tryk på ikonet Opret mappe i venstre værktøjslinie 4) Angiv mappens navn og eventuelt kommentar 5) Tryk OK Omdøb mappe 1) Tryk på Arbejdsområdet under modulvælgeren 2) Tryk på den pågældende Mappe i hovedmenuen 3) Tryk på ikonet Omdøb mappe i venstre værktøjslinie 4) Angiv mappens nye navn eller nye kommentar 5) Tryk OK 6) Tryk OK Slet mappe 1) Tryk på Arbejdsområdet under modulvælgeren 2) Tryk på den pågældende Mappe i hovedmenuen 3) Tryk på ikonet Slet mappe i venstre værktøjslinie 4) Tryk OK 33

34 Mappeovervågning Mappeovervågning kan bruges af alle der har adgang til Arbejdsområdet og bruges til at få notifikationer når der bliver uploadet nye filer til en specifik mappe. De individuelle overvågninger bliver sendt ud inden for 3 timer. Se notifikation (Side 107) 1) Tryk på Arbejdsområdet under modulvælgeren 2) Tryk på den pågældende Mappe i hovedmenuen 3) Tryk på ikonet Overvåg mappen i venstre værktøjslinie 4) Angiv om undermapper også skal overvåges 5) Tryk OK 34

35 Mapperettigheder Mapperettigheder benyttes til at styre brugernes adgang til mapper i arbejdsområdet. Til hver mappe kan der defineres rettigheder i forhold til a) Download filer b) Upload filer c) Slet filer d) Opret, omdøb og slet mappe For ikke at skulle definere mapperettigheder for hver enkelt bruger, laves der indledningsvis nogle rettighedsgrupper, hvortil rettighederne sættes. Efterfølgende gøres brugerne medlem af en eller flere rettighedsgrupper og får derved de givne rettigheder til arbejdsområdet tildelt. Rettighedsgrupper laves i projektadministrationsmodulet. Se Grupper. Der er hensigtsmæssigt, at hver part har et mappeområde, hvor kun de kan uploade filversioner. Andre parter kan så hente filversioner herfra, men ikke uploade til andre parters mappeområder. Normalt vil alle brugere med adgang til arbejdsområdet, have rettigheder til at downloade alle dokumenter. Når der defineres mapperettigheder for grupperne, skal funktionen "Nedarv rettighederne på underliggende mapper" benyttes med omtanke, da man hermed overskriver rettighederne for underliggende mapper. Ved nedarvning slettes alle tidligere rettigheder og erstattes med de nye. Handlingen er permanent og kan ikke fortrydes. En bruger kan godt være medlem af flere grupper. Det er således summen af gruppernes rettigheder, der afgør brugerens rettigheder. 1) Tryk på Arbejdsområdet under modulvælgeren 2) Tryk på den pågældende Mappe i hovedmenuen 3) Tryk på ikonet Sæt mapperettigheder i venstre værktøjslinie 4) Angiv hvilke rettigheder grupperne skal have 5) Angiv om rettighederne skal nedarves til undermapper 6) Tryk OK 35

36 Højre værktøjslinie Upload filer 1) Tryk på Arbejdsområdet under modulvælgeren 2) Tryk på den pågældende Mappe som filerne skal ligge i, i hovedmenuen 3) Tryk på ikonet Upload filer i højre værktøjslinie 4) Vælg hvilken type Upload der ønskes (Individuelt) Byggeweb husker hvilken upload metode du har brugt sidst, og vil starte med denne metode som standard. Ønsker man at benytte en anden metode, vælges dette på fanebladet øverst i vinduet. Standard upload Standard upload kan bruges på alle typer PC og i alle typer browser. Java upload Anbefales til Firefox browser. Java upload kræver installation af programmet JAVA. Første gang du bruger denne upload metode vil programmet forsøge at installere sig selv. Følg vejledning på skærmen indtil programmet er installeret. ActiveX Upload Anbefales til Internet Explorer. ActiveX Upload kræver installation af ActiveX modul. Første gang du bruger denne upload metode vil programmet forsøge at installere sig selv. Følg vejledningen på skærmen indtil programmet er installeret. Overførsel Egne mapper a) Vælg filer eller åben en mappe b) Tryk OK Fællesmapper a) Vælg filer eller åben en mappe b) Tryk OK 36

37 Byggeweb-projekter a) Vælg Projekt b) Vælg Arbejdsområdet eller udgivelsesområdet c) Vælg filer d) Tryk OK Byggeweb-arkiver a) Vælg Arkiv b) Vælg Arbejdsområdet eller udgivelsesområdet c) Vælg filer d) Tryk OK Byggeweb-Udbud a) Vælg Udbud b) Vælg filer c) Tryk OK 37

38 Download filer 1) Tryk på Arbejdsområdet under modulvælgeren 2) Tryk på den pågældende Mappe som filerne skal downloades fra, i hovedmenuen 3) Vælg fil(filer) 4) Tryk på ikonet Download filer i højre værktøjslinie 5) Vælg hvilken type download der ønskes (Individuelt) Byggeweb husker hvilken Download metode du har brugt sidst, og vil starte med denne metode som standard. Ønsker man at benytte en anden metode, vælges dette på fanebladet øverst i vinduet. Standard download Standard upload kan bruges på alle typer PC og i alle typer browser. Pakker alle markerede filer som én ZIP fil. a) Vælg om ekstra filinformation skal tilknyttes b) Tryk Næste c) Tryk på Linket d) Tryk Åbn for at se filen eller Gem e) Vælg destination f) Tryk OK Java download Java upload kræver installation af programmet JAVA. Første gang du bruger denne upload metode vil programmet forsøge at installere sig selv. Følg vejledning på skærmen indtil programmet er installeret. a) Vælg om ekstra filinformation skal tilknyttes b) Tryk Næste c) Vælg hvordan filen eller filerne skal gemmes d) Tryk OK 38

Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19

Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19 Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19 Indholdsfortegnelse Udbud Administrator... 5 Indledning... 5 Udbudsprocessen... 6 Roller... 8 Udbudsformer... 9 Åbning og licitation... 10 Opret Udbud...

Læs mere

Projektweb manual for 4Projects. 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet

Projektweb manual for 4Projects. 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet Projektweb manual for 4Projects 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet IKT:knowhow www.iktknowhow.dk Mynstersvej 3, 3. tv. info@iktknowhow.dk DK-1827 Frederiksberg T: (+45) 31

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk Brugermanual 1.1 Netpub Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Netpub... 6 1.1. Om brugermanualen... 7 1.2. Sådan arbejder Netpub.... 7 1.3. Kom godt i gang

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Forfatter: Kent Tranberg Pedersen Version: 1.00 Dato: 31. august 2015 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

Manual for indholdsredaktører til Plone 3

Manual for indholdsredaktører til Plone 3 Manual for indholdsredaktører til Plone 3 Ophavsretten til denne manual tilhører Headnet ApS. Manualen er udgivet under Creative Commons Attribution-Sharealike -licens. En beskrivelse af den gældende licens

Læs mere

VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING

VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING Oktober 2013 2 af 67 Indhold VELKOMMEN TIL VEJMAN.DK/BELÆGNINGSOPTIMERING... 4 Læsevejledning... 4 SUPPORT... 5 1. KOM GODT I GANG MED VEJMAN.DK/BELÆGNINGSOPTIMERING...

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Introduktion Mamut Online Backup

Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup Version 4 MOB.BKL.INTRO.DK.040.01 Mamut Online Backtup Mamut Online Backup Indhold Mamut Online Backup... 3 Nyheder i version 4... 4 Introduktion...

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse OM DENNE DOKUMENTATION 6 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL HJÆLPESYSTEMET I EPISERVER 6 FORVENTET VIDEN 6 REFERENCER 6 ONLINE FÆLLESSKAB PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELELSE

Læs mere

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT Dok-ID: DEF-HM-00-01 Version: 1.0 Dato: 14/04-2000 Status: Endelig Ansvarlige: Mikkel Verner Nielsen, Christian Yndigegn, Kaj Grønbæk Tilgængelighed:

Læs mere

Mamut Active Services. Introduktion Mamut Online Backup

Mamut Active Services. Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup 1 Indhold Mamut Online Backup... 3 Ny version... 5 Introduktion... 6 Mamut Online Backup: Sikkerhedskopiering af data... 6 Send: Sikker elektronisk

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS.

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS. Copyright Denne håndbog er beskyttet af ophavsretlige love. Ændringer af indholdet eller delvis kopiering af indhold må ikke finde sted uden tilladelse fra ophavsretshaveren.. Håndbogen kan distribueres

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser Indhold I Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 1 1 Om dokumentationen... til NetOp Instruct 1 Typografiske konventioner... 1 Opdateringer til... dokumentationen 2 2 Operativsystemer... 2 3 Kommunikationsenheder...

Læs mere

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007 JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual Version 10 Juni 2007 JAR Brugermanual Version 10 Juni 2007 Dokument nr 1 Revision nr 10 Udgivelsesdato 07-06-2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC 2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 7 FORSKELLIGE VERSIONER AF PROGRAMMET... 8 ARTIKEL OM PROGRAMMET...11 HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL...17

Læs mere