Brugermanual til Byggeweb projekt 7.04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual til Byggeweb projekt 7.04"

Transkript

1 Brugermanual til Byggeweb projekt 7.04

2

3 Indholdsfortegnelse Velkommen til Byggeweb manualen Indledning Byggewebs historie Projektweb som princip Projektering Byggeweb Projekt gør samarbejdet nemmere Udførelse Filversionering Meta data Aflevering Opbygning af Byggeweb Projekt Indledning Arbejdsområdet Udgivelsesområdet Fordelingsområdet Byggeweb Roller Indledning Udveksler Udgiver Godkender Frigiver Distributør Modtager Administrator Projektadministrator Administrator af udgivelsesområdet Administrator af fordelingsområdet

4 Projektinformation Projektnavn og -beskrivelse Rediger projektnavn og beskrivelse Tidsplan Opret hovedaktivitet, aktivitet eller milepæl Rediger indstillinger Importér fil Udskriv tidsplan Ansvarsområder Opret gruppe Rediger gruppe Slet gruppe Opret ansvarsområde Rediger ansvarsområde Slet ansvarsområde Udskriv Gruppe Arbejdsområdet Indledning Dokumenttyper Xrefs Arbejdsområdets opbygning ) Venstre værktøjslinie ) Højre værktøjslinie ) Hovedmenuen ) Hovedvindue ) Modulvælgeren ) Filinformation Venstre værktøjslinie Opret mappe Omdøb mappe Slet mappe Mappeovervågning Mapperettigheder Højre værktøjslinie

5 Upload filer Download filer Udgiv nye filversioner Slet filer Kopier filer Flyt filer Rediger filinformation Udskriv mappeindhold Send filer til print Skrift visning Søg i mappe DWF Converter Hovedmenu Opbygning af Mappestruktur Papirkurv Overvågede mapper Siden sidst Hovedvindue Filter Menu Modulvælgeren Modulvalg Filinformation Se fil Filinformation Filstatus Filhistorik WebDAV WebDAV Særlige forhold ved brug af WebDAV Udgivelsesområdet Indledning Dokumentlister Rettighedssætning Godkendelsesprocedure

6 Udgivelsesområdets opbygning ) Venstre værktøjslinie ) Højre værktøjslinie ) Hovedmenuen ) Hovedvindue ) Modulvælgeren ) Filinformation Venstre værktøjslinie Opret dokumentliste Rediger dokumentliste Slet dokumentliste Opret mappe Omdøb mappe Slet mappe Arkiver dokumentliste Tilknyt fordelingslister Højre værktøjslinie Download filer Udgiv nye filversioner Fordel filer Kontroller filfordeling Slet filer Lad filer udgå Download fil liste i Excel Flyt filer Rediger filinformation Send filer til print Søg i mappe Hovedmenu Afventer godkendelse Afviste filversioner Ikke-udgivne filversioner Senest godkendte filversioner Senest udgivne filversioner Senest frigivne filversioner Hovedvindue Filter Menu

7 Modulvælgeren Modulvalg Filinformation Se fil Filhistorik Filinformation Filstatus Fordelingsområdet Indledning Fordelingslister Fordelingsområdets opbygning ) Venstre værktøjslinie ) Højre værktøjslinie ) Hovedmenuen ) Hovedvindue ) Modulvælgeren ) Filinformation Venstre værktøjslinie Opret fordelingsliste Rediger fordelingsliste Slet fordelingsliste Tilknyt dokumentlister Højre værktøjslinie Download filer Fjern filfordeling Fordel filer Rediger printfordeling Download fil liste i Excel Hovedmenu Modtagere Ikke-udgivne filversioner Printfordeling, undtagelser Hovedvindue

8 Filter Menu Modulvælgeren Modulvalg Filinformation Se fil Filinformation Filgodkendelse Filfrigivelse Filhistorik Kommunikation Beslutningslog Opret beslutningsforum Rediger beslutningsforum Opret forespørgsel Projekt Ny meddelelse Slet meddelelse Gem kopier af meddelelser Adresseliste Opret adresse Download adresseliste i Excel Printbestilling Rediger anbefaling af printleverandører Projektadministration Systeminformation Projektdata Administratorer Mapperettigheder pr. gruppe Brugernes gruppemedlemskaber Versionsoptimering Projektstatistik

9 Godkendelsesprocedure Godkendelsesprocedure Rediger godkendelsesprocedure Projekthjemmeside Opret mappe Omdøb mappe Slet mappe Upload filer Download filer Slet filer Kopier filer Flyt filer Grupper Opret gruppe Omdøb gruppe Slet gruppe Rediger gruppe Brugere Ændre betalingsbetingelser Tilføj bruger (Har allerede firma relation til projekt) Tilføj bruger (Har ikke firma relation til projektet) Rediger brugerens rettigheder Brugeropsætning Generelt Stamdata Adgang Admin Roller Grupper Udgivelse Fordeling Opsætning af print for bruger Notifikation Synkronisering Fjern bruger Historik Indledning

10 Predefinerede logfiltre Projekt-logfiltre Opret logfilter Rediger logfilter Slet logfilter Bruger-logfiltre Download logfil i Excel Personlige oversigter Personlige oversigter Projektindstillinger Projektindstillinger Registrerede personoplysninger Registrerede firmaadresse Abonnement og betaling Notifikationer, individuel opsætning Printbestillinger Printbestillinger Brugerhistorik Brugerhistorik Backup-bestillinger Backup-bestillinger

11 Kapitel 1 Velkommen til Byggeweb manualen I denne sektion Indledning Byggewebs historie Projektweb som princip Indledning Velkommen til Byggeweb manualen. I det følgende materiale vil vi klarlægge brugen og funktionerne i Byggeweb samt de services som hører til. Vi vil også give eksempler på hvordan man optimerer sine arbejdsgange så man får mest muligt ud af Byggeweb. 11

12 Byggewebs historie Byggeweb A/S er virksomheden bag det førende projektweb i Danmark Byggeweb blev lanceret i 1997 og er i dag markedets mest udbredte og gennemtestede projektweb med over projektwebbrugere. På baggrund af det store antal gennemførte projekter i både Danmark og resten af norden, har Byggeweb opnået en særlig ekspertise indenfor digitalt projektsamarbejde. Drivkraften bag Byggewebs projektweb-løsninger er viden der er skabt via tæt samarbejde med aktørerne bag Det Digitale Byggeri, samt et stærkt netværk af samarbejdsparter på tværs af faggrænser i den danske byggebranche. Byggeweb A/S bidrager igennem deltagelse i forskellige konsortier aktivt med input, udvikling og best practice løsninger til byggebranchen. Det betyder at erfaringer fra tidligere projekter indgår i udviklingen og skabelsen af nye og at Byggeweb er i stand til at løfte opgaven til et højere niveau og specifik tilpasse den enkelte opgaves behov til gavn for alle deltagende parter. Byggeweb A/S er i stand til at håndtere projekter i alle størrelser og på alle niveauer og specifik tilpasse den enkelte løsning til opgavens behov. Byggewebs specialviden og ekspertise er forankret i hver enkelt medarbejders kompetencer og alle ansatte i Byggeweb arbejder målrettet for at opretholde det ubetinget helhedsorienterede kvalitetsniveau som vi tilbyder vores kunder. Byggeweb A/S er det førende udviklingsselskab inden for projektweb i Skandinavien. Projektweb som princip Byggeweb Projekt er en projektweb-løsning som samler byggesagens dokumenter på ét sted og som via Internettet gør det muligt at styre og koordinere udvekslingen af den samlede mængde tegninger og øvrige dokumenter i en byggesag. Byggeweb Projekt kan tilpasses ethvert byggeprojekt uafhængig af størrelse, faseopdeling og kompleksitet. Byggeweb Projekt understøtter byggeprocessen fra program til produktion ved digitalt at strukturere og dokumenterer dokument- og tegningsudveksling på alle niveauer. Ved at samle byggesagens tegninger og øvrige dokumenter på ét sted og gøre dem tilgængelige for byggesagens forskellige parter på tværs af virksomhedsgrænser, geografi og softwareformater, sikres både ledelse og projektteams et langt bedre grundlag for et mere effektivt samarbejde. Byggeweb sikrer en kontrolleret og effektiv dokumentudveksling mellem byggeledelse, rådgivere og entreprenører, samt en central styret dokumentfordeling og printdistribution - helt ud på byggepladsen. Byggeweb Projekt sætter fokus på opgaven ved kun at gøre materiale tilgængeligt, der har relevans for den enkelte projektdeltager. 12

13 Projektering I projekteringsfasen har rådgiverne som oftest behov for at kunne samarbejde med de øvrige rådgivere på projektet og løbende udveksle foreløbige arbejdstegninger og dokumenter. Ved en traditionel udveksling af dokumenter løber rådgiverne den risiko, at der arbejdes på forældede eller ufærdige dokumenter. Kommunikation og udveksling foregår normalt via telefon, post og , hvilket udover de nævnte risici også bevirker en langsommelig arbejdsproces, idet distributionstiden let kan strække sig over længere tid. Byggeweb Projekt gør samarbejdet nemmere Ved at håndtere og udveksle arbejdsfilerne digitalt i arbejdsområdet, sikrer Byggewebs versionsstyring, at der altid arbejdes ud fra de seneste og gældende dokumenter. Samtidig opsamles dokumentation undervejs, så eventuelle tvivlspørgsmål kan afklares vha. filhistorikken. Hvem har eksempelvis afleveret hvilke tegninger, og har de andre set dem enten digitalt eller på print? Gældende materiale kan overføres til Byggewebs udgivelsesområde. Ved at holde de foreløbige og de gældende documenter adskilt minimeres risikoen for fejl og misforståelser, idet der ikke er tvivl om hvilke filversioner der er godkendte og gældende. Byggeweb holder via og sms brugerne orienteret om alle nye og reviderede filversioner. Udførelse Under byggeriets udførelse er der primært behov for løbende at kunne servicere projektets entreprenører med tegningsmateriale. Byggeweb Projekt letter opgaven, ved kun at gøre materiale tilgængeligt, der har relevans for den enkelte projektdeltager. Eksempelvis ved i fordelingsområdet at fordele projektmaterialet blandt de respektive parter, og sørge for at de til enhver tid har adgang til deres egen liste med relevante tegninger og dokumenter. Alle får direkte besked via eller sms, når nyt og gældende materiale frigives. Overblikket bevares og risikoen for fejl og misforståelser reduceres. Digital frigivelse af dokumenter giver også mulighed for direkte besparelser i forbindelse med print og distribution. Ikke mindst arbejdet med håndtering af rettelser lettes betydeligt. Filversionering Et af de grundlæggende og bærende principper i Byggeweb Projekt er filversioneringen. At filer versioneres, betyder, at nye udgaver af en fil, fx en tegningsrevision, ligger sig oven på de tidligere udgaver af samme fil. De tidligere udgaver vil således stadig være tilgængelige, men den umiddelbart tilgængelige filversion, vil altid være den seneste uploade filversion. Dette betyder at der altid er adgang til samtlige versioner af en fil intet slettes. Vær opmærksom på, at slettes en fil, er det samtlige filversioner der slettes. Eneste krav til at filversioneringen fungerer er, at forskellige udgaver af samme fil, har det samme filnavn. Dvs. angivelses af udgave, dato og andet i selve filnavnet er ikke tilladt. I stedet bruges metadata til at angive dette. Se Metadata. 13

14 Meta data Metadata er beskrivende data om de enkelte filversion. Metadata gemmes separat for hver enkelt filversion, men kan kun redigeres for seneste filversion. Uploades en ny filversion, huskes metadata fra tidligere filversion og kan redigeres for den nye filversion. Metadata vises på fillister i Byggeweb Projekt og kommer også med i notifikations s, i printfordelingslister og dokumentlister der trækkes ud fra Byggeweb Projekt. Byggeweb Projekt indeholder flere metadataskabeloner, som kan anvendes på projekterne. Der er i standardskabelonerne en række elementer som kan udfyldes for hver filversion, men intet krav om at enkelte elementer skal udfyldes. Det er således op til projektets parter at definere hvilke metadataelementer der ønskes benyttet på det givne projekt. Normalt vil man som minimum angive emne, revisionsbetegnelse og revisionsdato for de enkelte filversioner. Der kan efterfølgende foretages søgninger i Byggeweb Projekt via metadata, så de har både til formål at lette genfindende af filversioner og oplyse brugerne om filversionernes indhold, status, revision mm. Aflevering Efter byggeriets opførelse ligger hele byggesagen samlet og i digital form. Struktureret og med historik over alle handlinger. Byggeweb Projekt sparer den tidskrævende indsamling og sammenstilling af data ved overdragelse af byggeriet. 14

15 Kapitel 2 Opbygning af Byggeweb Projekt I denne sektion Indledning Indledning Byggeweb er opbygget af en række moduler, med hver deres specifikke funktion. I dette kapitel vil vi forsøge at forklare lidt nærmere om brugen af de tre områder hvor projektets filer bliver behandlet og distribueret til de deltagere der tilknyttet projektet. Arbejdsområdet I arbejdsområdet udveksles foreløbige arbejdsfiler mellem sagens parter. Normalt foretages udvekslingen mellem de projekterende parter, men andre parter, fx bygherre, der har behov for at følge projekteringen, kan også med fordel tildeles adgang til arbejdsområdet. Ligeledes vil leverandører, der selv skal foretage en del af projekteringen, kunne tildeles adgang til arbejdsområdet, og kan derved selv downloade det grundlag, som de skal projektere på baggrund af. Udgivelsesområdet I udgivelsesområdet opsamles alle gældende dokumenter, så udgivelsesområdet altid indeholder et opdateret sæt af det gældende materiale. Filerne kan både udgives ved direkte upload fra egen PC eller ved overførelse af filer fra arbejdsområdet. Det er oftest enkelte fra hver af de projektvirksomheder samt projektledelsen der har rettighed til at udgive. Disse brugere tildeles rollen "udgiver". Udgivelsen kan betinges af andre brugeres godkendelse af filerne. En godkendelsesprocedure kan placeres både internt i en virksomhed eller på projektet. Internt i en virksomhed kan det være den sagsansvarlige og på projektet totalrådgiveren eller totalentreprenøren der ønsker at godkende materialet. 15

16 Fordelingsområdet I fordelingsområdet fordeles de gældende dokumenter til de relevante parter. Normalt har hver part en fordelingsliste. Fordelingsområdet indeholder ingen filer, men derimod henvisninger til de gældende filer i udgivelsesområdet. Når en fil er udgivet og fordelt første gang huskes oplysningerne, så eventuelle nye filversioner der udgives, automatisk frigives til de valgte fordelingslister og dermed rette modtager. Normalt er det en eller flere af de projekterende samt byggeledelsen, der har adgang til at frigive og dermed fordele filer. Disse brugere tildeles rollen "frigiver". Når filerne er frigivet på en fordelingsliste, er dokumenterne digitalt tilgængelige for fordelingslistens medlemmer. Fra Byggeweb Projekt kan der yderligere udsendes print til en eller flere brugere. Brugere som udsender print tildeles rollen "distributør". Brugere der har adgang til materialet digitalt, og eventuelt får print kaldes "modtagere". 16

17 Kapitel 3 Byggeweb Roller I denne sektion Indledning Administrator Indledning Alle deltagere i et Byggeweb Projekt tildeles en eller flere Byggeweb-Roller. Udveksler Rollen Udveksler tildeles projektdeltagere, der har behov at udveksle arbejdsfiler. Som udveksler arbejder du i arbejdsområdet hvor du udveksler filer med sagens øvrige udvekslere. Når du tildeles rollen udveksler er det dit ansvar at holde dine arbejdsfiler på Byggeweb opdateret. Du har ligeledes ansvaret for at holde dig orienteret om eventuelle nye filversioner fra andre udvekslere. Udgiver Rollen Udgiver tildeles projektdeltagere, der skal levere gældende materiale til projektet. Som udgiver arbejder du i arbejds- og udgivelsesområdet, hvor du udgiver gældende filer fra arbejdsområdet eller egen pc til dokumentlister i udgivelsesområdet. Når du tildeles rollen "udgiver" er det dit ansvar at udgive og beskrive nye filversioner Godkender Rollen Godkender tildeles projektdeltagere, der skal godkende filversioner fra andre projektdeltagere inden filversionerne endelig kan betragtes som gældende. Rollen optræder kun i de projekter hvor der forefindes en godkendelsesprocedure på en eller flere dokumentlister. Som godkender arbejder du i udgivelsesområdet, hvor du har ansvaret for at godkende eller afvise dokumenterne efter udgivelse. Det er dit eget ansvar at sørge for, at filerne ikke afventer godkendelse så længe, at der skabes flaskehalsproblemer i projektet 17

18 Frigiver Rollen Frigiver tildeles projektdeltagere, som skal frigive filer fra udgivelsesområdet til fordelingsområdet. Som frigiver arbejder du i udgivelsesområdet, hvor du fordeler filer til fordelingsområdet. Det er dit ansvar at frigive, og dermed fordele, de gældende filer på de rigtige fordelingslister, så de rette modtagere har adgang til dokumenterne. Du er ansvarlig for, at filerne ikke afventer frigivelse så længe, at det giver flaskehalsproblemer i projektet Distributør Rollen Distributør er kun relevant i de sager, hvor projektdeltagerne ikke selv skal sørge for egne print. I de sager vil det normalt være total- eller hovedentreprenør der servicere sine underentreprenører med print. Som distributør har du ansvaret for at bestille og dermed udsende print til de relevante parter. Det er dit eget ansvar, at holde dig orienteret om nye dokumenter der bør udsendes Modtager Alle projektdeltagere tildeles rollen Modtager. Som modtager arbejder du i fordelingsområdet, hvor du har adgang til det projektmateriale, der er fordelt til dig. Når du tildeles rollen modtager er det dit eget ansvar at holde dig orienteret om nye filversioner. I mange sager vil du yderligere selv have ansvaret for at printe eller printbestille det materiale du har behov for at have et print af. Administrator Rollen som administrator for et projekt kan ligge samlet hos én person eller deles op på flere. Der vil altid være mindst én Projektadministrator på et projekt. Projektadministrator Projektadministrator er ansvarlig for brugerne på projektet, herunder at tilknytte dem projektet, tildele rettigheder, overvågning og printantal. Projektadministrator administrerer endvidere arbejdsområdet, og har derfor mulighed for at ændre på mappestruktur og mapperettighederne i arbejdsområdet. 18

19 Administrator af udgivelsesområdet Administrator af udgivelsesområdet er ansvarlig for at oprette og vedligeholde strukturen for dokumentlisterne og lave tilknytninger til fordelingslister. Desuden har Administrator af udgivelsesområdet ret til at tildele brugere med adgang til udgivelsesområdet, rettigheder til dokumentlisterne. Administrator af fordelingsområdet Administrator af fordelingsområdet er ansvarlig for at oprette og vedligeholde strukturen af fordelingslister, lave tilknytninger til dokumentlister og definere evt. printfordeling. Desuden har Administrator af fordelingsområdet ret til at tildele brugere med adgang til fordelingsområdet, rettigheder til fordelingslisterne 19

20

21 Kapitel 4 Projektinformation I denne sektion Projektnavn og -beskrivelse Tidsplan Ansvarsområder Projektnavn og -beskrivelse Rediger projektnavn og beskrivelse 1) Tryk på Projektinformation under Modulvælger 2) Tryk på Projektnavn og -beskrivelse under hovedmenuen 3) Tryk på ikonet Rediger projektnavn og - beskrivelse i højre værktøjslinie 4) Rediger 5) Tryk OK Tidsplan Opret hovedaktivitet, aktivitet eller milepæl 1) Tryk på Projektinformation under Modulvælger 2) Tryk på Tidsplan i hovedmenuen 3) Tryk på ikonet Opret hovedaktivitet, aktivitet eller milepæl i højre værktøjslinie 4) Vælg område. (Hovedaktivitet, aktivitet eller milepæl) 5) Udfyld skemaet 6) Tryk OK 21

22 Rediger indstillinger 1) Tryk på Projektinformation under Modulvælger 2) Tryk på Tidsplan i hovedmenuen 3) Tryk på ikonet Rediger indstillinger i højre værktøjslinie 4) Tilføj/slet tjekliste punkter 5) Tryk OK Importér fil 1) Tryk på Projektinformation under Modulvælger. 2) Tryk på Tidsplan i hovedmenuen. 3) Tryk på ikonet Importér fil i højre værktøjslinie 4) Vælg importfil (Tryk gennemse) 5) Find fil 6) Tryk Åbn 7) Vælg overskrivnings type 8) Vælg aktivitetsgrupperingen 9) Tryk OK Udskriv tidsplan 1) Tryk på Projektinformation under Modulvælger 2) Tryk på Tidsplan i hovedmenuen 3) Tryk på ikonet Udskriv tidsplan i højre værktøjslinie 22

23 Ansvarsområder Opret gruppe 1) Tryk på Projektinformation under Modulvælger 2) Tryk på Ansvarsområder i hovedmenuen 3) Tryk på ikonet Opret gruppe i venstre værktøjslinie 4) Angiv gruppens navn 5) Tryk OK Rediger gruppe 1) Tryk på Projektinformation under Modulvælger 2) Tryk på Ansvarsområder i hovedmenuen 3) Vælg gruppe 4) Tryk på ikonet Rediger gruppe i venstre værktøjslinie 5) Rediger gruppens navn 6) Tryk OK Slet gruppe 1) Tryk på Projektinformation under Modulvælger 2) Tryk på Ansvarsområder i hovedmenuen 3) Vælg gruppe 4) Tryk på ikonet Slet gruppe i venstre værktøjslinie 5) Tryk OK 23

24 Opret ansvarsområde 1) Tryk på Projektinformation under Modulvælger 2) Tryk på Ansvarsområder i hovedmenuen 3) Vælg gruppe 4) Tryk på ikonet Opret ansvarsområde i højre værktøjslinie 5) Udfyld navn og beskrivelse 6) Vælg ansvarlig tryk på knappen Vælg 7) Vælg kontakt person eller firma 8) Tryk OK 9) Hvis bruger eller firma ikke findes tryk Opret ny 10) Udfyld skema 11) Tryk OK 12) Tryk OK Rediger ansvarsområde 1) Tryk på Projektinformation under Modulvælger 2) Tryk på Ansvarsområder i hovedmenuen 3) Vælg gruppe 4) Tryk på Ansvarsområdet i Hovedvinduet 5) Tryk Rediger 6) Rediger ansvarsområdet 7) Tryk OK 24

25 Slet ansvarsområde 1) Tryk på Projektinformation under Modulvælger 2) Tryk på Ansvarsområder i hovedmenuen 3) Vælg gruppe 4) Tryk på Ansvarsområdet i Hovedvinduet 5) Tryk Rediger 6) Tryk Slet 7) Bekræft sletningen 8) Tryk OK Udskriv Gruppe 1) Tryk på Projektinformation under Modulvælger 2) Tryk på Ansvarsområder i hovedmenuen 3) Vælg gruppe 4) Tryk på ikonet Print i Filtermenuen 25

26

27 Kapitel 5 Arbejdsområdet I denne sektion Indledning Arbejdsområdets opbygning Venstre værktøjslinie Højre værktøjslinie Hovedmenu Hovedvindue Modulvælgeren Filinformation WebDAV Indledning I arbejdsområdet udveksles foreløbige arbejdsfiler mellem sagens parter. Normalt foretages udvekslingen mellem de projekterende parter, men andre parter, fx bygherre, der har behov for at følge projekteringen, kan også med fordel tildeles adgang til arbejdsområdet. Ligeledes vil leverandører, der selv skal foretage en del af projekteringen, kunne tildeles adgang til arbejdsområdet, og kan derved selv downloade det grundlag, som de skal projektere på baggrund af. Dokumenttyper De udvekslede dokumenttyper vil typisk være dokumenttyper som undergår en forandringsproces, dvs. ikke kan betegnes som færdige/gældende første gang de uploades. Eksempelvis vil en fagmodel gennem projekteringen blive ændret, og udveksles derfor løbende mellem parterne. Typisk vil arbejdsområdet indeholde en form for sagsbasis, tegninger, beskrivelser og beregninger. Se Appendix Standard mappestruktur. Xrefs Arbejdsområdet understøtter Xref, og vil derfor opretholde de referencer som de projekterende opbygger mellem fagmodeller indbyrdes og mellem fagmodeller og tegningsfiler. Byggeweb Projekt ser bort fra de absolutte eller relative stier som referencerne er opbyget med i CAD-systemet. Dette betyder, at den interne struktur hos de projekterende og den struktur, der anvendes på Byggeweb Projekt, ikke behøves at være identisk. Understøttelsen af Xrefs betyder, at de projekterende kan udveksle på modelfils niveau og ikke behøves at binde CAD-filer før de udveksles. 27

28 Arbejdsområdets opbygning 1) Venstre værktøjslinie Opret mappe Omdøb mappe Slet mappe Overvåg mappe Sæt mapperettigheder 28

29 2) Højre værktøjslinie Upload filer Download filer Udgiv nye fil versioner Slet filer Kopier filer Flyt filer Rediger filinformation Notificer brugere og kontaktpersoner Udskriv mappeindhold Fjern fra liste Send filer til print Skift visning Søg i mappe Konvertér koordinater til DWF 29

30 3) Hovedmenuen Hovedmappe Projekt mapper Papirkurv Overvågede mapper Siden sidst Søgeresultat 4) Hovedvindue Filter menuen Filer 30

31 5) Modulvælgeren Nyheder Modul valg Projektinformation Arbejdsområdet Udgivelsesområdet Fordelingsområdet Kommunikation Projektadmininstration Historik Personlige oversigter 31

32 6) Filinformation Se fil Preview Byggeweb Vieweren PDF Vieweren DWF Vieweren Åben X-Refs Compare Filinformation Filstatus Filhistorik Log Versionsoptimering 32

33 Venstre værktøjslinie Opret mappe 1) Tryk på Arbejdsområdet under modulvælgeren 2) Tryk på den pågældende Hovedmappe i hovedmenuen 3) Tryk på ikonet Opret mappe i venstre værktøjslinie 4) Angiv mappens navn og eventuelt kommentar 5) Tryk OK Omdøb mappe 1) Tryk på Arbejdsområdet under modulvælgeren 2) Tryk på den pågældende Mappe i hovedmenuen 3) Tryk på ikonet Omdøb mappe i venstre værktøjslinie 4) Angiv mappens nye navn eller nye kommentar 5) Tryk OK 6) Tryk OK Slet mappe 1) Tryk på Arbejdsområdet under modulvælgeren 2) Tryk på den pågældende Mappe i hovedmenuen 3) Tryk på ikonet Slet mappe i venstre værktøjslinie 4) Tryk OK 33

34 Mappeovervågning Mappeovervågning kan bruges af alle der har adgang til Arbejdsområdet og bruges til at få notifikationer når der bliver uploadet nye filer til en specifik mappe. De individuelle overvågninger bliver sendt ud inden for 3 timer. Se notifikation (Side 107) 1) Tryk på Arbejdsområdet under modulvælgeren 2) Tryk på den pågældende Mappe i hovedmenuen 3) Tryk på ikonet Overvåg mappen i venstre værktøjslinie 4) Angiv om undermapper også skal overvåges 5) Tryk OK 34

35 Mapperettigheder Mapperettigheder benyttes til at styre brugernes adgang til mapper i arbejdsområdet. Til hver mappe kan der defineres rettigheder i forhold til a) Download filer b) Upload filer c) Slet filer d) Opret, omdøb og slet mappe For ikke at skulle definere mapperettigheder for hver enkelt bruger, laves der indledningsvis nogle rettighedsgrupper, hvortil rettighederne sættes. Efterfølgende gøres brugerne medlem af en eller flere rettighedsgrupper og får derved de givne rettigheder til arbejdsområdet tildelt. Rettighedsgrupper laves i projektadministrationsmodulet. Se Grupper. Der er hensigtsmæssigt, at hver part har et mappeområde, hvor kun de kan uploade filversioner. Andre parter kan så hente filversioner herfra, men ikke uploade til andre parters mappeområder. Normalt vil alle brugere med adgang til arbejdsområdet, have rettigheder til at downloade alle dokumenter. Når der defineres mapperettigheder for grupperne, skal funktionen "Nedarv rettighederne på underliggende mapper" benyttes med omtanke, da man hermed overskriver rettighederne for underliggende mapper. Ved nedarvning slettes alle tidligere rettigheder og erstattes med de nye. Handlingen er permanent og kan ikke fortrydes. En bruger kan godt være medlem af flere grupper. Det er således summen af gruppernes rettigheder, der afgør brugerens rettigheder. 1) Tryk på Arbejdsområdet under modulvælgeren 2) Tryk på den pågældende Mappe i hovedmenuen 3) Tryk på ikonet Sæt mapperettigheder i venstre værktøjslinie 4) Angiv hvilke rettigheder grupperne skal have 5) Angiv om rettighederne skal nedarves til undermapper 6) Tryk OK 35

36 Højre værktøjslinie Upload filer 1) Tryk på Arbejdsområdet under modulvælgeren 2) Tryk på den pågældende Mappe som filerne skal ligge i, i hovedmenuen 3) Tryk på ikonet Upload filer i højre værktøjslinie 4) Vælg hvilken type Upload der ønskes (Individuelt) Byggeweb husker hvilken upload metode du har brugt sidst, og vil starte med denne metode som standard. Ønsker man at benytte en anden metode, vælges dette på fanebladet øverst i vinduet. Standard upload Standard upload kan bruges på alle typer PC og i alle typer browser. Java upload Anbefales til Firefox browser. Java upload kræver installation af programmet JAVA. Første gang du bruger denne upload metode vil programmet forsøge at installere sig selv. Følg vejledning på skærmen indtil programmet er installeret. ActiveX Upload Anbefales til Internet Explorer. ActiveX Upload kræver installation af ActiveX modul. Første gang du bruger denne upload metode vil programmet forsøge at installere sig selv. Følg vejledningen på skærmen indtil programmet er installeret. Overførsel Egne mapper a) Vælg filer eller åben en mappe b) Tryk OK Fællesmapper a) Vælg filer eller åben en mappe b) Tryk OK 36

37 Byggeweb-projekter a) Vælg Projekt b) Vælg Arbejdsområdet eller udgivelsesområdet c) Vælg filer d) Tryk OK Byggeweb-arkiver a) Vælg Arkiv b) Vælg Arbejdsområdet eller udgivelsesområdet c) Vælg filer d) Tryk OK Byggeweb-Udbud a) Vælg Udbud b) Vælg filer c) Tryk OK 37

38 Download filer 1) Tryk på Arbejdsområdet under modulvælgeren 2) Tryk på den pågældende Mappe som filerne skal downloades fra, i hovedmenuen 3) Vælg fil(filer) 4) Tryk på ikonet Download filer i højre værktøjslinie 5) Vælg hvilken type download der ønskes (Individuelt) Byggeweb husker hvilken Download metode du har brugt sidst, og vil starte med denne metode som standard. Ønsker man at benytte en anden metode, vælges dette på fanebladet øverst i vinduet. Standard download Standard upload kan bruges på alle typer PC og i alle typer browser. Pakker alle markerede filer som én ZIP fil. a) Vælg om ekstra filinformation skal tilknyttes b) Tryk Næste c) Tryk på Linket d) Tryk Åbn for at se filen eller Gem e) Vælg destination f) Tryk OK Java download Java upload kræver installation af programmet JAVA. Første gang du bruger denne upload metode vil programmet forsøge at installere sig selv. Følg vejledning på skærmen indtil programmet er installeret. a) Vælg om ekstra filinformation skal tilknyttes b) Tryk Næste c) Vælg hvordan filen eller filerne skal gemmes d) Tryk OK 38

Brugermanual. Byggeweb Projekt

Brugermanual. Byggeweb Projekt Brugermanual Byggeweb Projekt 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til RIB manualen... 11 Indledning... 11 RIB's historie... 11 Projektweb som princip... 12 Projektering... 12 Byggeweb Projekt gør samarbejdet

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Projekt 7.38

Brugermanual. Byggeweb Projekt 7.38 Brugermanual Byggeweb Projekt 7.38 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til RIB manualen... 11 Indledning... 11 RIB's historie... 11 Projektweb som princip... 12 Projektering... 12 Byggeweb Projekt gør samarbejdet

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Projekt 7.39

Brugermanual. Byggeweb Projekt 7.39 Brugermanual Byggeweb Projekt 7.39 Indholdsfortegnelse Velkommen til RIB manualen... 11 Indledning... 11 RIB's historie... 11 Projektweb som princip... 12 Projektering... 12 Byggeweb Projekt gør samarbejdet

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Brugermanual Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Indholdsfortegnelse Udbud Materiale ansvarlig... 5 Indledning... 5 Indledning materialeansvarlig... 5 Udbudsmateriale... 6 Opret mappe... 6 Omdøb mappe...

Læs mere

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Undervisning B6 Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Generelt Hvem er Byggeweb? - Absolut største udbyder af projektweb i Danmark. - Fokuseret på byggebranchen. - Kvalificeret rådgivning

Læs mere

Brugermanual. Version 3.1

Brugermanual. Version 3.1 Brugermanual Brugermanual Version 3.1 4 Indhold 1.1 Systemkrav - Hardware/software......... side 7 - Indstillinger............... side 7 2.1 Login - Firma..................... side 9 - Brugernavn................

Læs mere

Administratormanual Version 3.1

Administratormanual Version 3.1 Administratormanual Administratormanual Version 3.1 4 Indhold Systemopbygning 1.1 Systemkrav - Hardware/software.............................. side 7 - Indstillinger....................................

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 6 Principper... 7 Opbygning... 8 Projektinfo - Entreprenør... 8 Opsummering

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Udbud Tilbudsgiver 7.39

Brugermanual. Byggeweb Udbud Tilbudsgiver 7.39 Brugermanual Byggeweb Udbud Tilbudsgiver 7.39 Indholdsfortegnelse Udbud Tilbudsgiver... 5 Indledning... 5 Tilmelding og adgang... 6 Introduktion... 7 Udbudsbeskrivelse... 8 Frister og indstillinger...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Byggeweb Udbud - Administrator

Byggeweb Udbud - Administrator Brugermanual Byggeweb Udbud - Administrator Indholdsfortegnelse Udbud Administrator... 5 Indledning... 5 Udbudsprocessen... 6 Roller... 8 Udbudsformer... 9 Åbning og licitation... 10 Opret Udbud... 12

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19

Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19 Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19 Indholdsfortegnelse Udbud Administrator... 5 Indledning... 5 Udbudsprocessen... 6 Roller... 8 Udbudsformer... 9 Åbning og licitation... 10 Opret Udbud...

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Tilbudsgiver

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Tilbudsgiver Brugermanual Byggeweb Udbud - Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse Udbud Tilbudsgiver... 5 Indledning... 5 Tilmelding og adgang... 6 Udbudoplysninger... 7 Udbudsmateriale... 8 Download fra filliste... 8 Hent

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Administrator 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Administrator 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Administrator 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 8 Projektinfo - Entreprenør... 9 Rediger

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til udbyder Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook Kære TeamShare bruger, I min løbende orientering om alle de nye ting der kommer i TeamShare 3.0, vil jeg her give en beskrivelse af de forbedringer vi laver

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Opgavestyring, op og download af mange filer

Opgavestyring, op og download af mange filer 1 Opgavestyring, op og download af mange filer Det er muligt at downloade alle besvarelser i en arbejdsgang til din PC, hvorefter der kan rettes og kommenteres på besvarelserne, til sidst kan alle de kommenterede

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

Vejledning til administratorer. Rev.: 2016-01-13 / LH. Side 1

Vejledning til administratorer. Rev.: 2016-01-13 / LH. Side 1 Vejledning til administratorer Rev.: 2016-01-13 / LH Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Brugermanual til Assignment hand in

Brugermanual til Assignment hand in Brugermanual til Assignment hand in Indhold: Undervisere:...2 Hvor finder jeg Assignment hand in?...2 Opret en opgave...4 Slet en opgave...5 Rediger en opgave...5 Hvor finder jeg de afleverede filer?...5

Læs mere

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Nfoo Concept Digital Skiltning INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG...

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Vejledning til administratorer. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til administratorer. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til administratorer Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Projektorganisation... 3 3. Dokumentstyring... 3 3.1 Struktur

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

Brugervejledning MT Højgaards Projektweb

Brugervejledning MT Højgaards Projektweb Brugervejledning MT Højgaards Projektweb Indhold Generelt om Projektweb 3 Oprette og få adgang til en projektwebplads 3 Finde rundt på projektwebpladsen 4 Tilføje filer til projektwebpladsen 5 Arbejde

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: / LH. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: / LH. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2016-01-14 / LH Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7 ECdox som favorit Indledning 1 Internet Explorer 2 Chrome 4 Safari 5 Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7 ECdox på mobile enheder 7 Indledning Dette dokument beskriver hvordan man opretter og arbejder

Læs mere

Velkommen til Electro Energy s Prisprogram

Velkommen til Electro Energy s Prisprogram Velkommen til Electro Energy s Prisprogram Denne guide hjælper dig igennem installationen fra download via vores hjemmeside til du kan køre programmet og søge i vores varenumre. Programmet er designet

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 BIM Shark's mission... 2 2 Kom godt i gang... 2 2.1 Oprettelse af bruger... 2 2.2 Oprettelse af virksomhed... 3 2.3 Inviter medlemmer/accepter invitation/sende invitationer... 3 2.3.1

Læs mere

Hvad er WebFlex... 1. Login på WebFlex... 2. Velkommen til WebFlex... 2. Mappestruktur... 3. Download af filer... 4-5. Upload af filer...

Hvad er WebFlex... 1. Login på WebFlex... 2. Velkommen til WebFlex... 2. Mappestruktur... 3. Download af filer... 4-5. Upload af filer... QUICK GUIDE Indhold Quick Guide WebFlex Hvad er WebFlex... 1 Login på WebFlex... 2 Velkommen til WebFlex... 2 Mappestruktur... 3 Download af filer... 4-5 Upload af filer... 6 Upload til WebFlex med Uploader-program...

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Implementering af bips A104 hos DTU

Implementering af bips A104 hos DTU Implementering af bips A104 hos DTU Baseret på bips A104 dokumenthåndtering, udgivet juli 2012 Anita Dalgaard BIM koordinator DTU Campus Service anida@dtu.dk bips konference 16. september 2013 Implementering

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledning gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Du finder også information om, hvordan du kan få yderligere hjælp, hvis

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: / LH. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: / LH. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2016-01-14 / LH Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Udbud Administrator 7.39

Brugermanual. Byggeweb Udbud Administrator 7.39 Brugermanual Byggeweb Udbud Administrator 7.39 Indholdsfortegnelse Udbud Administrator... 5 Indledning... 5 Udbudsprocessen... 6 Roller... 8 Udbudsformer... 9 Entrepriseformer... 10 Åbning og licitation...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har.

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. FaktaNet live! Hjælp Knap menu. Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. Klik her for at åbne FaktaNet live! Søgemodul.

Læs mere