Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad"

Transkript

1 Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad Mathias Strand Klaus G. Grunert MAPP Institut for Marketing og Statistik Handelshøjskolen, Århus Universitet Februar 2010

2

3 Indhold Introduktion og formål 1 Teoretisk tilgang 5 Materiale og metode 6 3.a. Metode 6 3.b. Udvælgelse af informanter og gennemførelse af interviews 8 Interviewresultater 15 4.a. Detailbranchen 15 4.b. Mindre producenter 22 4.c. Store producenter 30 4.d Restaurationsbranchen 36 4.e Turistbranchen 43 Konklusion 49 Appendiks A: Liste over informanter 55 Appendiks B: Interviewguide (dansk og engelsk version) 71 Interview guide for the assessment of the economic potential in Nordic food 76 Appendiks C: Det nordiske køkkenmanifest 81

4

5 Summary Since 2007 the Nordic Council of Ministers project New Nordic Food (NNF) has launched a number of initiatives to promote Nordic cuisine. Particularly within culinary art and regional production, this project has found support. With a view to future economic plans and strategies, the Nordic Council of Ministers wants a bearing on the economic potential for NNF and for food products produced according to the values and competences usually connected with NNF. An assessment of this potential was the objective of this project which was carried through in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. The results of the study offer the following picture by sector: Among the small producers, particularly in Denmark, Sweden and Norway, the economic future of NFF is indeed very bright. A more elaborate and closer Nordic cooperation is called for in order to address logistics and production costs. The restaurant sector is more ambivalent. Overall the haute cuisine and trendy restaurants have great faith in the future, but outside these particularly as regards family and tourist restaurants faith is not quite as pronounced. No national differences can be detected. The tourist trade in the cities have great faith in the future of NNF, and so do the rural areas where it is a sub-target of local development. In general the theme and amusement parks

6 believe that such a conversion is unrealistic due to their traditional and family-oriented customer segments. The retail trade is not unequivocally positive. Among the retail chains that stake on niche products, the outlook on the future is bright, whereas the overall attitude of the large chains spans from rejection to wait and see. Here there is no detectable national difference although the support is most pronounced in Denmark (customs barriers in Iceland and Norway muddy the picture). The large producers believe that such a production is costly and wrought with problems. Only a few of them vent distinct optimism whereas others clearly reject the project. Mainly optimism is observed in Denmark and Sweden, and less so in Norway, which may be a result of the fact that the small producers are more successful in these countries. For the future development of NNF in the Nordic countries, we see the following three scenarios: Baseline development: NNF will remain speciality products that appeal to the gourmet segments of the Nordic market (plus to a certain extent to bon-vivant tourists that come to the Nordic countries). Based on the informants opinions as well as on the general development of speciality products on the food market, a smooth, however not dramatic, growth for these products can be anticipated. This development could be supported through improved actor cooperation, increased professionalization of distribution and marketing and by ensuring that NNF will be the object of continued public attention. However, joint Nordic marketing will not be so important as the

7 message to be conveyed to the interested clientele is the regional aspects and the resulting diversity. Export: The Nordic countries could aim at attracting a larger share of the growing international market for niche products with a regional story. Whereas it is fairly easy to shift the actual product, getting the story to follow the product poses quite an obstacle. However, as the story is a significant element of the value creation, cracking this problem is essential to enable these products become a success on the export markets. Also it demands a thorough understanding of the export market in question and the establishment of an export channel with a capacity for telling the story. This will require a sizeable workload that will be beyond many small producers scope, so here Nordic cooperation will be useful. Problem: efficient export cooperation means adherence to common quality control rules and norms, delivery guarantee, packaging and communication while still maintaining the regional and seasonal differences. This, however, is not impossible particularly if launching an export campaign in combining the food area with a tourist aspect. In the event of a success, NNF will see a growth that is larger than in scenario 1. Mainstream: This is not imminent, but not impossible in the long term. It will, however, require that the barriers that the large actors see are overcome. Certain compromises will have to be made in the areas of regionality, traditional manufacturing, seasonality, climate and geography, raising the question of how crucial these factors are for living up to the Nordic values, which will perhaps require a reformulation of some the present NNF principles. Achieving all this would change the food market in the Nordic countries drastically including the export situation. The work that this process requires is

8 not yet on an operational level; it is more about promoting the dialogue between the large actors and the present NNF ambassadors with a view to negotiating a common charter which will also be relevant for high-volume producers and the mass market.

9 Introduktion og formål Nordisk Ministerråds projekt Ny Nordisk Mad (NNM) har siden 2007 iværksat en række initiativer til styrkelse af det nordiske køkken. Især inden for gastronomi og regional produktion har projektet fundet opbakning i de nordiske lande, og i disse to brancher er der observeret interesse for det nye nordiske køkken. Med henblik på fremtidige økonomiske dispositioner og strategier ønsker Nordisk Ministerråd at få en pejling af det økonomiske potentiale for NNM og for fødevarer produceret i forhold til de værdier og kompetencer, der almindeligvis forbindes med NNM. At give et bud på dette potentiale har været formålet med denne undersøgelse, der er blevet foretaget i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Da denne rapport skal gøre rede for den økonomiske betydning af NNM, er det hensigtsmæssigt at give en kort introduktion til NNMprojektet og Nordisk Ministerråds rolle i dette. Indledningsvis skal det slås fast, at projektet NNM er igangsat af Nordisk Ministerråd, men at selve genstanden for projektet den nye nordiske mad ikke er initieret af ministerrådet. Den nye nordiske mad er en bevægelse opstået og vokset frem hos forskellige aktører i madverdenen. Det er vanskeligt at fastslå tidspunktet for denne bevægelses opståen og dens ophav. Det skyldes, at bevægelsen ikke selv kalder sig NNM, og i langt de fleste tilfælde heller ikke opfatter sig som en del af nogen bevægelse. Hvad der binder denne gruppe af ofte uafhængige aktører sammen, er omverdenens opfattelse herunder Nordisk Ministerråds og en række fællespræg. I løbet af 1

10 1990 erne kom der flere og flere aktører på banen i de nordiske lande, der ønskede at styrke det traditionelle nordiske køkken ved at anvende flere nordiske råvarer på en ny måde og ved at genopdage gamle og ofte ukendte råvarer og retter. Denne gruppe af uafhængige aktører voksede i løbet af årtiet primært i Danmark og Sverige, men også i Norge. Inden for gastronomien var et eksempel Restaurant NoMa i København, der åbnede i NoMa (Nordisk Mad) anvendte nordiske råvarer i en grad, der fik meget stor mediebevågenhed og erklærede at ville skabe et nordisk køkken, som adskilte sig fra det i gastronomien fremherskende franske. Folkene bag NoMa var ikke de eneste i kokkeverdenen, der satsede på det nordiske, men de trækkes frem i denne sammenhæng, fordi de foranledigede Nordisk Ministerråd til at gå ind på dette område. I 2004 tog folkene bag NoMa initiativet til at samle en række repræsentanter for den nordiske gastronomi til et symposion med nordiske politikere, forskere og virksomhedsledere for at genrejse det nordiske køkken. Umiddelbart før dette møde havde en række af de nordiske kokke, med blandt andre Claus Meyer som procesleder, udformet et såkaldt Nordisk Køkkenmanifest, der opstillede kravene og forhåbningerne til et fremtidigt nyt nordisk køkken. Det var det køkkenmanifest, der blandt andet blev anvendt som grundlag for det møde, Nordisk Ministerråd afholdt i sommeren 2005, og som mundede ud i den såkaldte Århus-deklaration. Nordisk Ministerråd var interesseret i at styrke nordisk mad, og erklæringen lød: 2

11 Ministerrådet beslutter, at igangsætte et fremadrettet arbejde om ny nordisk mad, der skal fremme den nordiske bevidsthed om nordisk mad og øge den fælles identitet og livskvalitet samt markere Norden internationalt. 1 Siden da har Nordisk Ministerråd iværksat en række initiativer i forbindelse med det, der altså blev NNM-projektet, alle med det formål at styrke nordiske fødevarer og madtraditioner. Nordisk Ministerråd har med deres satsning og gennem Århus-deklarationen defineret råderummet og grænserne for det nye nordiske køkken, og forhåbningen er at styrke mulighederne for det nordiske køkken. Den bevægelse, der oprindelig igangsatte genrejsningen af det nordiske køkken, er stadig eksisterende og i vækst, og det ville være fejlagtigt at sætte lighedstegn mellem disse uafhængige aktører og NNM. Der findes overlap og nogle aktører opfatter sig som medlemmer af NNM, ligesom Nordisk Ministerråd ønsker at repræsentere bevægelsen. Det vigtige i denne sammenhæng er, at bevægelsen og NNM ikke er en og samme ting og heller ikke opfattes sådan. Det skal endvidere bemærkes, at der for nogle aktører i madverdenen er tale om en betydelig forskel. Nogle af de interviewede personer, hvis udsagn denne rapport bygger på, vil kunne betegnes som en del af bevægelsen uden måske selv at definere sig som sådan, andre er en del af NNM, og atter andre har intet forhold til hverken bevægelsen eller NNM. Denne undersøgelse vil vurdere det økonomiske potentiale for de nordiske fødevarer, der lever op til definitionerne angivet nedenfor. Denne økonomiske vurdering er et forprojekt, finansieret af Nordisk Ministerråd og gennemført af MAPP ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. I den forbindelse vil vi gerne takke alle, der har taget sig 1 Århus-deklarationen,

12 tid til at deltage i interviews og dermed bidraget til, at undersøgelsen overhovedet lod sig gennemføre. Forprojektet blev gennemført i tre trin: Gennem desk research, samt 90 ekspertinterviews blev der foretaget en foreløbig vurdering af det økonomiske potentiale for NNM. De interviewede eksperter besidder for størstedelens vedkommende lederstillinger i en fødevarerelateret virksomhed eller afdeling. For udvælgelsen af disse, se nedenfor. Rapporten her, som giver et billede af det økonomiske potentiale for NNM, er udarbejdet på baggrund af interviewene. Rapportens konklusion blev præsenteret 3. juli 2009 på Nordisk Ministerrådsmøde i Reykjavik. Rapporten skal præsenteres og diskuteres i foråret 2010 ved et møde med deltagelse af de interviewede, styregruppen samt andre interesserede. Rapporten er opbygget på følgende måde: Efter ovenstående introduktion følger et afsnit om den valgte teoretiske tilgang, efterfulgt af et metodisk afsnit, hvor interviewform og udvælgelsesform kort præsenteres. I dette afsnit vil aktørgrupper og problemstillinger i forhold til interviews blive behandlet. Dernæst følger hovedafsnittet, hvor undersøgelsens resultater bliver analyseret. Sidste afsnit vil rumme de sammenfattende konklusioner, en samlet vurdering samt implikationer for aktørerne og det politiske felt. 4

13 Teoretisk tilgang Vi tager i nærværende projekt udgangspunkt i teorier om konkurrencemæssige fordele, især i det såkaldte SPP-paradigme og i den ressourcebaserede tilgang. Grundtanken i SPP-paradigmet er, at en konkurrencemæssig fordel (som kan udmøntes i højere profitabilitet, højere markedsandel eller andre succesmål) grundlæggende kun kan skyldes to forhold: at man producerer til lavere omkostninger end ens konkurrenter, og/eller at man er i stand til at skabe mere værdi i kundernes øjne. Den ressourcebaserede tilgang tilføjer indsigt om, hvordan en konkurrencemæssig fordel kan blive varig: hvis en nuværende konkurrencemæssig fordel ikke skal bortkonkurreres hurtigt gennem konkurrenternes imitation, skal den være baseret på ressourcer og kompetencer, som ikke kun er værdiskabende og knappe, men som derudover også er komplekse og dermed svært imiterbare. Vi tolker NNM-bevægelsen som en bevægelse, der fremhæver bestemte faktorer og kompetencer til fremstilling af mad. Kompetencer, som især fremhæves, er dem, som tillader virksomhederne at leve op til værdierne enkelhed, friskhed, renhed og etik. Som bagvedliggende faktorer nævnes især regional forankring, traditionel fremstilling, årstid og klimatiske og geografiske forhold. Der er ingen tvivl om, at disse faktorer og kompetencer er komplekse og svært imiterbare. Spørgsmålet er, i hvilken grad og hos hvem de kan skabe værdi for kunderne. Tilgangen er illustreret i figur 1. 5

14 Figur 1: Teoretisk tilgang Materiale og metode 3.a. Metode Idet der er tale om forskellige produkter og serviceydelser samt forskellige markeder, som tilmed ikke er nøjagtigt afgrænsede, men i dynamisk udvikling, er det ikke muligt at komme med kvantitative estimater for, hvordan en forbedret udnyttelse af de særlige nordiske værdier og kompetencer vil kunne øge opfattet værdi hos kunderne, og hvordan dette igen vil påvirke resultatmålet. Projektet vil derfor kun kunne bidrage til kvalificerede gæt om det økonomiske potentiale. Metodisk anvendes en key informant-tilgang. Der gennemføres interviews med aktører inden for de relevante aktørgrupper i de nordiske lande, hvorved vi trækker på aktørernes ekspertviden. Ydermere suppleres med stimuli, der viser vellykkede eksempler på forbedret konkurrenceevne ved at trække på NNM-bevægelsen. Der blev gennemført semistrukturerede ekspertinterviews med 90 informanter, der enten besad en ledelsesmæssig placering i deres virksomhed eller havde det overordnede ansvar for den del af virksomheden, der arbejder med fødevareproduktion. Selvom 90 ekspertinterviews er et betragteligt antal, er det i denne sammenhæng blot et begrænset udsnit af hele fødevarebranchen i Norden. Rapporten bygger altså ikke på et repræsentativt udsnit, men i kraft af informanternes ekspertrolle har dette udvalg af fødevarebranchen kunnet bidrage 6

15 med relevante oplysninger på vegne af hele branchen. Interviewene blev foretaget ved hjælp af en semistruktureret metode. En sådan metode betegner et interview, der gennemføres som en åben samtale, men som struktureres af en spørgeguide, der udgør skelettet i interviewet. Ideelt set skal et semistruktureret interview foregå som en hverdagssamtale, men med et bestemt formål og styret af intervieweren. Spørgeguiden 2 blev udviklet i samarbejde med NNM-styregruppen og havde seks dele. Efter en gennemgang af virksomhedens hovedaktiviteter, produkter og kundegrupper blev informanten bedt om at forholde sig til de nordiske værdier i fødevareproduktion, deres relevans for virksomheden og virksomhedens kundegrupper. Informanten blev også bedt om på en skala fra (100 højest)at vurdere i hvilken grad, virksomheden lever op til disse værdier. Informanten skulle så forholde sig til relevansen af de bagvedliggende faktorer og igen vurdere sin egen virksomhed på en skala fra Informanten skulle tage stilling til betydningen af disse værdier i forhold til de kunder, de betjener, og i forhold til resultatmålet. Endelig blev informanten også bedt om at give sit syn på en fælles nordisk platform og NNM. De nordiske værdier blev i spørgeskemaet defineret som renhed, friskhed, enkelhed og etik. De faktorer, der knytter sig til de nordiske værdier, blev defineret som værende lokal forankring, traditionel fremstilling og hensyntagen til den nordiske geografi og det nordiske klima. Ud fra besvarelsen kunne det vurderes om informanterne mente, at de besad eller i fremtiden forventedes at kunne tilegne sig de nødvendige kompetencer for at kunne leve op til de nordiske vær- 2 Se appendiks B. 7

16 dier. Definitionen af de nordiske værdier er hentet fra det ovenfor nævnte Nordiske Køkkenmanifest. Den nordiske platform defineres som et samlet nordisk samarbejde og etableringen af fælles nordisk markedsføring, eventuelt i form af et nordisk brand. For at imødegå nogle informanters manglende viden om NNM en viden, der var nødvendig for at informanterne kunne bedømme det økonomiske potentiale for deres virksomhed blev der i samarbejde med NNM-styregruppen udarbejdet et stimulusmateriale. Dette bestod ud over en kort beskrivelse af NNM af beskrivelser af virksomheder, der karakteriserer NNM ved enten direkte at bekende sig til Manifestet eller på anden måde at vise at leve op til det. Stimulusmaterialet blev forud for interviewet sendt til informanten pr. mail. Det skal bemærkes, at mange informanter ikke læste stimulusmaterialet før interviewet, deriblandt mange, der intet kendskab havde til NNM. I de tilfælde blev informanten informeret om stimulusmaterialets indhold i forbindelse med interviewet. 3.b. Udvælgelse af informanter og gennemførelse af interviews Informanterne blev valgt ud fra en ligelig repræsentation af alle de fem nordiske lande uden hensyntagen til størrelsen på landenes fødevaresektor. For at få et så præcist billede som muligt skulle repræsentanter fra hele den nordiske fødevaresektor interviewes, dvs. restaurationsbranchen, fødevareproducenter (opdelt i større og mindre), detailbranchen og turistsektoren. Sidstnævnte er ikke decideret en del af fødevarebranchen, men det vurderes, at denne sektor både nu og i fremtiden vil finde det interessant også at satse på et madmæssigt aspekt. Yderligere vurderedes denne sektor i kraft af andelen af uden- 8

17 landske gæster at kunne blive et marked for NNM gennem en promovering af nordisk madkultur. Dermed var de fem aktørgrupper udvalgt. Det blev planlagt at gennemføre fire interviews i hver af aktørgrupperne i hvert land, så at målet var at gennemføre 4x5x5=100 interviews. Efter således at have fastsat de fem aktørgrupper skulle de forskellige aktører udvælges. Da kun fire aktører fra hver gruppe skulle interviewes i hvert land, betød det, at en række ellers oplagte og informationstunge firmaer allerede ved udvælgelsen blev siet fra. Et væsentligt kriterium var ikke kun at interviewe aktører, der allerede var en del af NNM, eller vurderedes i udgangspunktet at være positivt stemt over for projektet. Derimod skulle en del af informanterne eksplicit vælges ud fra det forhold, at de ikke vurderedes at have de ressourcer og kompetencer, som kræves for NNM. Dog skulle det være sandsynligt, at de kunne udvikle dem. Som eksempler kan nævnes Gröna Lund i Sverige og Jensens Bøfhus i Danmark. Udvælgelsen blev gennemført ved hjælp af omfattende desk research ved inddragelse af faglitteratur, virksomhedernes hjemmesider og ekspertrådgivning. Efter at have udvalgt informanten, blev tidspunktet for interviewet telefonisk aftalt, og informanten fik tilsendt stimulusmateriale samt spørgeguide. Gennemgående var der en interesse for projektet, hvilket gjorde det relativt problemfrit at arrangere interviewene. Mange ønskede at deltage. Hvad der derimod voldte ret store problemer, var den hyppighed, hvormed interviewene blev aflyst, nogle gange endda uden forudgående information. Et nyt møde skulle efterfølgende arrangeres. Et andet væsentligt problem var tidspunktet for projektet. I 9

18 månederne maj og juni er der i Norden mange kristne og nationale helligdage samt midsommerfester og sommerferie, hvilket er ensbetydende med fridage. De to faktorer var en væsentlig udfordring og betød i sidste ende, at det planlagte antal af informanter ikke kunne nås i forhold til projektets berammede tid. De 90 interviews, der blev foretaget, vurderes dog at være fyldestgørende i forhold til projektets formål. Problemet med at finde (nok) informanter var størst i Finland, hvor mange finske virksomheder enten ikke ønskede at deltage eller ikke havde tid. Interviewene blev foretaget i perioden 28. april 2. juli Ud af de 90 interviews blev 19 udført face-to-face og 71 pr. telefon. Mathias Strand foretog 79 interviews og Mette Bisgaard Olesen de resterende 11. Alle interviews blev optaget via diktafon. Tabel 1: Gennemførte interviews Detailbranchen Produktion Produktion Restaurations- Turisme (lille) (stor) branchen Danmark Finland Island Norge Sverige På grund af tidspres blev interviewene ikke transskriberet, men bearbejdet i et referat, hvor spørgeguiden fungerede som ramme for svarene. Da der var forskelle i udvælgelsen de forskellige brancher imellem, behandles de individuelt nedenfor. 10

19 Detailbranchen Denne gruppe var den informantgruppe, der viste mindst interesse for projektet og havde mindst tid og lyst til at deltage. Dertil kom, at mange af supermarkederne i Norden indgår i store supermarkedskæder, hvilket i nogle tilfælde indsnævrede antallet af potentielle informanter. Især i Finland og Island viste det sig at være et problem, da antallet af grupper af supermarkedskæder er meget begrænset. Dertil kom, at den finske detailbranche generelt set ikke var interesseret i projektet. Derfor blev der her kun gennemført et interview. Mindre producenter Antallet af mindre producenter, der ville være af interesse for projektet, var stort. I denne gruppe var det en barriere, at nogle af de helt små producenter ikke var kendt udenfor deres lokalsamfund og end ikke havde en hjemmeside. Da størrelsen på de mindre producenter havde en stor spændvidde, blev informanter udvalgt sådan, at både synspunkter fra den lidt større producent (Bioferme) og den helt lille niche-producent (Skärvangens Bymejeri) kom frem i undersøgelsen. I denne kategori benyttede vi i høj grad fagblade, fagfolks anbefalinger (Hanne Risgaard fra Skærtoft Mølle, Eldrimneri Sverige, Organic Food i Finland, Hanen i Norge) og detailbranchens anbefalinger. Ved på den måde at opnå større viden via fagfolk blev udvælgelsen af informanter til ekspertinterviewene gjort nemmere. Det skal bemærkes, at bookning og afholdelse af møder gav problemer, da en del møder blev aflyst eller udskudt. Derfor var det relativt svært at få indsamlet det fornødne materiale, til trods for at denne 11

20 gruppe viste meget stor interesse for projektet og lyst til at deltage i interviewet. Men disse virksomheders størrelse betyder ofte også få medarbejdere og dermed mindre tid til administration. Store producenter For at give et billede af det økonomiske perspektiv for NNM er synspunkter fra nogle af de største fødevarevirksomheder i Norden interessante. Det ville have været interessant at interviewe Wasa i Sverige, Valio i Finland og Arla i Danmark. En række større producenter ønskede ikke at medvirke, enten grundet tidspres op til sommerferien, eller fordi projektet ikke interesserede dem. Så meget desto ærgerligere var det, fordi projektet forudsatte, at en person med indflydelse på firmaets dispositioner blev interviewet, da der var tale om en vurdering af den økonomiske betydning i fremtiden. De potentielt mest værdifulde informanter havde oftest kun begrænset tid til rådighed og andre ansatte i firmaet mente oftest ikke at være i stand til at besvare spørgsmålene fyldestgørende. Det var altså en vanskelig opgave at få arrangeret aftaler, og for Finlands vedkommende måtte antallet begrænses til to. I det hele taget viste større fødevareproducenter ikke høj grad af interesse for projektet, og i forhold til den oprindelige gruppe af potentielle informanter skete der her en stor udskiftning. Den mindste interesse observeredes i Finland, hvorimod større islandske producenter var betydeligt mere positivt indstillede. Restaurationsbranchen For denne aktørgruppe gjorde det unikke forhold sig gældende, at en række af restauranterne ikke blot bekendte sig til NNM, men havde været med til at sætte hele bevægelsen i gang. Disse stjernekokke 12

21 udgjorde faktisk bevægelsens rygrad og var samtidig for en stor dels vedkommende de fremmeste repræsentanter for Nordens haute cuisine. Ved udvælgelsen i denne branche blev der derfor lagt vægt på at undgå kun at vælge sådanne restauranter. Formålet var naturligvis at få et indtryk af holdningen hos en bredere kreds af spisesteder. Derfor var forhåbningen også, at store kæder såsom finske Rosso, norske Egon eller Jensens Bøfhus ønskede at deltage. Det ville ingen af dem dog. Derimod ønskede en lang række andre restauranter med samme kundesegment at deltage. Derudover valgte vi også restauranter, der havde en omfattende viden om indholdet af NNM, og hvoraf nogle af informanterne endog var initiativtagere eller på anden måde støttede NNM, f.eks. svenske Mathias Dahlgren. Dette skete fordi vi vurderede, at synspunkterne fra folk i fødevarebranchen med nogen viden om NNM ville være til nytte for projektets samlede vurdering. Blandt disse var der en stor entusiasme for projektet og lyst til at deltage. For restaurationsgruppen generelt gælder, at det i udgangspunktet ikke var svært at arrangere aftaler, men at disse ikke altid lod sig føre ud i livet, da informanten ganske simpelt ikke var til stede på det aftalte tidspunkt. Den normale procedure var da enten at aftale nyt møde eller at finde en anden informant. Men grundet tidspres var det nødvendigt at acceptere kun at interviewe tre repræsentanter i Sverige. Informanten var i langt de fleste tilfælde chefkokken eller ejeren (hvilket oftest var den samme person). 13

22 Turistbranchen Et væsentligt problem i denne kategori var, at perioden for gennemførelsen af interviewene faldt sammen med turistsæsonen, hvilket betød, at aftaler i nogle tilfælde var svære at træffe. Generelt var der dog en stor interesse for projektet, og problemet var ikke uoverstigeligt. I udgangspunktet var det formålet at høre synspunkter fra de dele af turistbranchen, der endnu ikke driver et spisested for derigennem at få et bud på den økonomiske gevinst ved at indføre nordiske fødevarer. Et andet formål var at interviewe turistindustrien i udkantsområderne for at få deres syn på fordelene for lokalsamfundet ved at forsøge at sælge lokalt producerede fødevarer til turisterne. Den del af turistbranchen, der ikke allerede havde en restaurantafdeling, viste sig dog i en del tilfælde ikke at være interesserede i at deltage, da det alligevel ikke blev vurderet som realistisk for dem i fremtiden. Og turistbranchen i visse udkantsområder vurderede ikke at kunne komme med relevante oplysninger. Denne kategori kan groft sagt opdeles i to: En restaurantdel der på mange måder minder om restaurationsbranchen og en lokal turistafdeling med egnsretter som et delelement. For den første gruppe gjorde det sig gældende, at det oftest var et problem at få interviewet gennemført, da informanten udeblev, så der skulle arrangeres et nyt interview. For den anden gruppe var der derimod en stor interesse at spore, og det var problemfrit at få et interview i hus. Her havde vi typisk at gøre med folk, der ikke var deciderede eksperter i fødevarebranchen, men mere havde madelementet som en del af et mere bredt lokalturisme-aspekt. 14

23 Interviewresultater I det følgende præsenteres undersøgelsens resultater. Resultaterne er grupperet og analyseret i forhold til de fem ovennævnte aktørgrupper; de nationale kendetegn og forskelle, undersøgelsen har observeret, vil blive inddraget og diskuteret, hvor det vurderes relevant. Hvert afsnit består af fem underafsnit, der tilsammen dækker den information interviewene genererede. Efter hver aktørgruppe-analyse følger en mindre delkonklusion. Den sammenfattende konklusion følger i et særskilt afsnit, hvorunder en samlet vurdering af det økonomiske potentiale for NNM endvidere vil blive fremsat. 4.a. Detailbranchen Der blev interviewet 14 repræsentanter for detailbranchen i Norden (DK -4, F 1, I 3, N 4, S 2). 4.a.1. Nordiske værdier og kompetencer i forhold til virksomheden og branchen Overordnet set er gruppen positivt indstillet over for værdierne og opfatter dem som både relevante for deres detailkæde og branchen som helhed. Men ni informanter nævner, at værdierne er alt for brede og alt for positive, til at man kan gøre andet end at støtte op om dem ( alle vil jo købe rene og friske varer, det er common sense, Hagkaup). Dette ses endvidere af, at alle placerer sig selv højt på skalaen (100 højest). Af de 11, der ville anføre en værdi, lå 10 mellem og 1 på

24 Det fremgår ikke klart af informanternes respons, hvorvidt værdierne dækker nordisk mad. Holdningen spænder fra det positive over det skeptiske og enkelte steder negative. Fire informanter mener, at værdierne indrammer det nordiske og fire anfører, at nordisk mad mangler en samlende definition, og at værdierne her kan give en meget god ramme. Tre informanter er kritiske i varierende grad. Coop Norge advarer om, at det er en definition, der hurtigt kan gå i retningen af nichemad. Stærkest er kritikken fra Irma og Føtex, der tvivler på, at værdierne er mere betegnende for de nordiske lande end andre lande. Generelt er der forbeholden tilslutning til værdierne i detailbranchen, hvorimod der kan registreres en generel skepsis over for deres forbindelse til det nordiske. Der observeres ikke en markant national forskel, om end de to klart mest skeptiske informanter begge er danske. For de tre mindre og mere nicheprægede informanters vedkommende (Ostabudin, Aarstiderne og Helgø Matsenter) er tilslutningen mest udtalt. De faktorer, der er forbundet med de nordiske værdier, spiller en stor rolle for deres detailkæde, er informanterne enige om. Således placerer alle sig over 50 og langt de fleste over 70, hvad angår lokal forankring, traditionel fremstilling, årstid og hensyntagen til nordiske klimatiske og geografiske forhold. Generelt udtrykkes den holdning, at disse faktorer vil være med til at hjælpe den lokale og regionale produktion. Den lokale og regionale produktion opfattes udelukkende som en positiv størrelse, og hjælp til den mindre produktion i ens land ses generelt som positivt. Det lokale og regionale vurderes over hele linjen at være vigtigt i forhold til positioneringen af detailkæden. Dette gælder også for butikker som Rema 1000 og Axfood, der i sortimentet har mange varer, der ikke er lokalt producerede. Som en del af 16

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5

1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5 1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5 Danmarks ambassade, Stockholm Side 2 af 6 Fødevarebranchen er Sveriges fjerdestørste industri

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

KAN MAN FORVENTE, AT DET DANSKE MARKED VIL SIKRE MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD?

KAN MAN FORVENTE, AT DET DANSKE MARKED VIL SIKRE MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD? KAN MAN FORVENTE, AT DET DANSKE MARKED VIL SIKRE MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD? MAPP Centre for Research on Customer Relations in the Food Sector Institut for Marketing og Organisation Aarhus Universitet SLIDE

Læs mere

Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm. Centre for Regional and Tourism Research Bornholm Karin Topsø Larsen

Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm. Centre for Regional and Tourism Research Bornholm Karin Topsø Larsen Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm Centre for Regional and Tourism Research Bornholm 21.9.2011 Karin Topsø Larsen Standard definition Generally the creative community

Læs mere

Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller

Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller Dansk Byplanlaboratorium ÅBEN LAND KONFERENCE Når man skal leve af landskabet 26. - 27. maj i Rønne Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller Jesper

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Markedsafgrænsning i praksis

Markedsafgrænsning i praksis Markedsafgrænsning i praksis Young Competition Law Professionals, 24. august 2017 Louise Kastfelt, Souschef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Agenda 1. Rammen for markedsafgrænsningen 2. Markedsundersøgelser

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt, MAPP 11/10 2001 Curriculum Vitae Hvornår 1989-92 1992-94 1994-95 1995-96

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

30. NOVEMBER Tilpas dit navn og titel ved at tilgå Diasmaster under Vis i topmenuen

30. NOVEMBER Tilpas dit navn og titel ved at tilgå Diasmaster under Vis i topmenuen 1 HVAD AFGØR OM FORBRUGERE I IND- OG UDLAND VIL KØBE DANSK ØKOLOGI? Øget værditilvækst kræver, at produkter har noget ekstra at tilbyde forbrugerne sammenlignet med tilsvarende standardvarer Økologisk

Læs mere

NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER

NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER SUSANNE KOLLE, TRINE MØRK OG KLAUS G. GRUNERT DCA RAPPORT NR. 049 NOVEMBER 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NY NORDISK

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

MADKVALITET I DANSK TURISME

MADKVALITET I DANSK TURISME MADKVALITET I DANSK TURISME AGENDA Data Egne observationer og analyse Erfaringer fra udlandet FOODs egne projekter plus et par bonus-events Bud på fremadrettet indsats Data fra Danmark TURISMEERHVERVET

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse - vejen til attraktive eksportmarkeder og øget vækst Direktør Morten Basse Jensen, Offshoreenergy.dk - Renewables Underleverandørnetværk og konsortiedannelse,

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt INTERNT Copenhagen GWA Capacity SEMINAR Presentation to Agents 24. August 2009 09 September 2009 Wonderful Copenhagen Copenhagen anno 2009 Goodwill

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Februar 2008 2 1. Baggrund Operate A/S har via en webbaseret spørgeskemaundersøgelse samt telefoniske opfølgning undersøgt, hvordan de små

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Ny forskning: Business Regions i Danmark

Ny forskning: Business Regions i Danmark Ny forskning: Business Regions i Danmark Af Peter Kvistgaard, Ph.D., og John Hird, M.A., Aalborg Universitet Dansk Erhverv Konference om Greater Copenhagen, 9. november 2015 Seneste skud på stammen Et

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

MARKEDSANALYSE NATIONALPARK- FØDEVARER

MARKEDSANALYSE NATIONALPARK- FØDEVARER MARKEDSANALYSE NATIONALPARK- FØDEVARER HOVEDRAPPORT DANMARKS NATIONALPARKER SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL OG METODE SAMMENFATNING POTENTIALET FOR NATIONALPARKFØDEVARER BRANDING AF NATIONALPARKFØDEVARER

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

Rapport fra Workshop - Nordjysk FødevareErhverv

Rapport fra Workshop - Nordjysk FødevareErhverv Dato Sted Facilitator 9. marts 2015 Auditoriet, NOVI Science Park Tomas Vedsmand & Søren Kielgast, GEMBA Innovation A/S Indholdsfortegnelse Rapport fra Innovations Workshop Deltagerliste... 3 Brainstorm

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken En varm velkomst til Poul Melbye Analysechef, Politiken Fra fiasko til succes Poul Melbye, Analysechef, Politiken Politiken Første udgave: 1. oktober 1884 3 ansatte Oplag på 2000 STØT FALDENDE OPLAG 150.000

Læs mere

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015 Tiny Maerschalk Head of International Community v/erhverv Aarhus Flyttet til Danmark i August 1997 Uddannelse: Cand.ling.merc (Belgien) Socialrådgiver (Danmark) Erfaring: Event Coordinator ved International

Læs mere

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER NATIONALPARK VADEHAVET LOKALOMRÅDET SEPTEMBER 2017 FORMÅL OG METODE Formål Danmarks Nationalparker overvejer at udvikle lokale nationalparkfødevarer

Læs mere

Carbon Footprint en strategisk faktor for danske virksomheder, men hvordan?

Carbon Footprint en strategisk faktor for danske virksomheder, men hvordan? >>> KONFERENCE - 8. OKTOBER - Pyramiden, DI H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 Kbh. V. KL. 09:30-15:30 - DEADLINE tilmelding 1. oktober PROGRAM >>> TILMELDING >>> DEADLINE >>> Undgå at spilde kostbare ressourcer

Læs mere

Pressehåndtering i fødevarebranchen

Pressehåndtering i fødevarebranchen Pressehåndtering i fødevarebranchen Rapport udarbejdet af PR- og kommunikationsbureauet ApS ApS er et aarhusiansk PR- og kommunikationsbureau, 1. INDLEDNING... 2 2. TENDENSER... 3 3. ANBEFALINGER... 4

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere