Bliv certificeret i entrepriseret!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv certificeret i entrepriseret!"

Transkript

1 Bliv certificeret i entrepriseret! Velkommen til Nohr-Con's Entrepriseretlige Certificeringsprogram, for ENTREPRENØRER OG UNDERLEVERANDØRER Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram er udviklet i samarbejde med Bech-Bruun Advokatfirma med det formål at skabe et målrettet uddannelsesforløb, der højner kompetencen i byggeriet og klæder parterne på til proaktivt og konstruktivt at kunne gennemføre det gode byggeri, hvor parterne kender deres rettigheder og forpligtelser og i højere grad kan arbejde bevidst på at undgå unødige, dyre og relationsskadende tvister. Certificeringsprogrammet er orienteret imod praktikere. Du får overblik over de ofte meget komplekse udfordringer, retsområdet indeholder. Kompliceret jura bliver levende og tilgængelig for dig via vores fagligt og pædagogisk stærke eksperter gennem mange, spændende og aktuelle eksempler fra hverdagen og erfaringsudvekslingen mellem deltagerne og underviserne. Formålet med Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram er at sikre byggeriets parter en entrepriseretlig efteruddannelsesstandard, der kan medvirke til at: Lette kontraktforløbet for alle involverede parter Minimere antallet og omfanget af tvister Styrke relationer Spare parterne penge, tid og ressourcer Som deltager får du bl.a. viden om: De grundlæggende juridiske regelsæt og principper inden for entrepriseretten AB92 Kontrakter imellem bygherre, entreprenører og rådgivere Ekstraarbejder og ekstraomkostninger hvordan de skal håndteres Ændringer hvordan de skal håndteres Håndtering af forsinkelser, herunder dagbøder Korrekt aflevering af byggeriet Håndtering af fejl og mangler ved byggeriet, herunder reklamationer Forsikringer, garantier og sikkerhedsstillelser Du får også et stærkt forum til viden- og erfaringsudveksling mellem deltagere hele vejen rundt om bordet i et entrepriseforløb. Hvem kan deltage? Certificeringsprogrammet er opdelt i tre spor, der retter sig mod tre grupper af professionelle aktører inden for byggeri, henholdsvis: Bygherrer Entreprenører, underleverandører i byggeentrepriser Rådgivere Denne beskrivelse vedrører forløbet for entreprenører og underleverandører

2 Hvorfor certificering? Certificering er en fordel for både ansat og arbejdsgiver. Som ansat får du dokumentation for dine faglige kompetencer, og som arbejdsgiver har du med certificeringen en målestok for medarbejdernes faglige kvalifikationer og kan dokumentere overfor kunder og samarbejdspartnere, at det faglige niveau er i top. Certificeringen kan desuden bruges til definere de kvalifikationer, jobansøgere skal besidde. Sådan er programmet bygget op: Tre moduler med hvert sit overordnede tema: Certificeringsprogrammet er opdelt i 3 spor til henholdsvis bygherrer, entreprenører og rådgivere. Hvert spor består af 3 spændende moduler med hvert sit overordnede tema hvortil hører en række underliggende kurser, der kan være fælles for deltagere på flere spor. Den indsigt du opnår på hvert modul udnytter og er sammenkædet med den viden og de værktøjer, der er gennemgået på de tidligere moduler. På den måde får du høj værdi ved at tage uddannelsesforløbet som et samlet hele. Hvert kursus styrker dig umiddelbart i din hverdag til at håndtere dine konkrete, entrepriseretlige udfordringer. Modul I: Det entrepriseretlige fundament På dette grundlæggende modul får du et solidt overblik over de love, regler og kontraktforhold som er væsentlige for en byggeentreprise og eksempler på, hvordan juraen fortolkes og anvendes i praksis. Modul II: Typiske tvistområder, juraen i praksis På modul II bygger du videre på din juridiske forståelse ved at knytte juraen til dér, hvor problemerne opstår i praksis. Formålet med modul II er at træne dine røde lamper i at blinke! Du kommer gennem en tour de force i typiske entrepriseretlige tvistområder og får en dybere fornemmelse for juraen i de ofte komplekse udfordringer, der kan opstå i praksis. Modul III: Undgå tvisterne Nu har du en et solidt juridisk navigationsgrundlag og på modul III får du værktøjer, så du kan bruge din indsigt proaktivt til, gennem klare aftaler og juridisk byggeledelse, at undgå unødige tvister.

3 Datoer og kursusbeskrivelser: Kursustitel Modul Varighed Dato 2014 Aarhus Dato 2014 Kbh AB92 for ikke-jurister I 1 dag 1/10 10/3 Mangelhåndtering i byggeriet II ½ dag 2/10 formiddag Tid, forsinkelse og dagbøder II ½ dag 22/10 formiddag Ekstraarbejder i byggeriet II ½ dag 22/10 eftermiddag 11/3 formiddag 16/4 formiddag 16/4 eftermiddag Entreprisekontrakter i praksis Contract management i byggeriet I Contract management i byggeriet II Certificeringstest kan løses i perioden I alt antal dage III 1 dag 27/11 21/5 III 1 dag 10/12 16/6 2 timer 11/12-18/6 17/6-24/6 4 hele og 1 halv kursusdag Certificeringstest: Certificeringsprogrammet afsluttes med en online certificeringstest, som du får tilsendt link til umiddelbart efter det sidste kursus og skal bestå. Din investering: Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram for entreprenører og underleverandører gennemføres over 4 hele og en halv kursusdag, fordelt over 3 måneder og afsluttes med certificeringstesten. Din investering for hele certificeringsprogrammet er kr ,- pr. person ekskl. moms. Beløbet forfalder i 1 rate. Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi en bekræftelse og en faktura. Hvis du foretrækker at opdele beløbet til betaling over 2 rater, f.eks. hen over et årsskifte, er du velkommen til at skrive dette ved tilmeldingen. Du kan også vælge at tilmelde dig pr. modul: Hvis du f.eks. ikke har mulighed for afsætte alle kursusdagene på et halvår og ønsker at gennemføre noget af uddannelsen det ene år og resten, det næste.

4 Pris pr. modul, test indregnet: Modul I: kr ,- pr. person ekskl. moms Modul II: kr ,- pr. person ekskl. moms Modul III: kr ,- pr. person ekskl. moms Early bird rabat for efterårsforløbet 2014: Tilmeld 3, betal for 2! Gælder kun for samlede tilmeldinger, modtaget senest den 1/ Early bird rabat for forårsforløbet 2015: Tilmeld 3, betal for 2! Gælder kun for samlede tilmeldinger, modtaget senest den 1/ Har du allerede deltaget på kurser, der indgår i programmet? Hvis du har deltaget på nogle af kurserne i programmet, skal du ikke deltage igen. Anfør det i kommentarfeltet ved tilmeldingen, og vi fratrækker kursets værdi ved faktureringen. Tilmelding: Du tilmelder dig Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram, for entreprenører og underleverandører på i arrangementsoversigten. På tilmeldingssiden kan du vælge, om du vil gå på det forløb, der afholdes i København eller i Aarhus. Deltagelse på kurser uden certificering: Du kan udvælge og tilmelde dig enkeltstående kurser fra programmet. Find det specifikke kursus i Nohr-Con's arrangementsoversigt på Hvis du bliver forhindret i at deltage på et kursus i programmet: Kurserne i programmet er tilrettelagt som et forløb. Vi kan ikke garantere dig, at der udbydes et tilsvarende kursus, så det passer ind i dit forløb op til den afsluttende certificeringstest. Hvis du er forhindret i at deltage, gælder vores almindelige afbestillingsvilkår - læs mere om disse på Nohr-Con s hjemmeside under FAQ. Følgende gør sig gældende i forhold til gennemførelse af programmet: 1) Ved under 25 % fravær har du har mulighed for at læse op selv og deltage i certificeringstesten. Testen tages samtidig med de øvrige deltagere afslutter. 2) Du har mulighed for at deltage på et erstatningskursus, jfr. vores almindelige afbestillingsbetingelser.

5 Underviserteamet fra Bech-Bruun Advokatfirma En af følgende eksperter vil undervise: Anne Bergholt Sommer varetager opgaver med rådgivning og behandling af sager indenfor alle typer udbudsretlige problemstillinger. Hun har stor erfaring med behandling af udbudsretlige problemstillinger for både ordregivende myndigheder og tilbudsgivere. I den forbindelse bistår hun offentlige og private klienter med varetagelse af udbud samt løbende rådgivning og bistand i konkrete tvistsager. Anne repræsenterer klienter i sager ved domstolene og for Klagenævnet for Udbud og Konkurrencestyrelsen. Endelig er Anne ansat som ekstern lektor i Udbudsret ved Aalborg Universitet og holder løbende foredrag om Pedram Moghaddam er specialisteret inden for entrepriseret, og har stor erfaring med at rådgive danske og internationale entreprenører, bygherrer, arkitekter, ingeniører og garantistiller om dansk og international entrepriseforhold. Pedram holder ofte foredrag og kurser om entrepriseret, og er endvidere uddannet som voldgiftsdommer. Rådgivningen omfatter særligt indgåelse af entreprise- og tekniske rådgivningskontrakter, syn og skøn, tilrettelæggelse og gennemførelse af afleveringsforretning og 1. og 5. års eftersyn, håndtering af krav om tillægsbetaling for ekstraarbejder og forsinkelse, udbetaling af sikkerhed og udbetalingskrav i henhold til AB Endvidere yder Pedram bistand ved entrepriseretlige tvister og fører voldgifts- og retssager ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed og domstolene. Pedram har tidligere været ansat ved en større entreprenørvirksomhed samt været udstationeret hos Københavns Kommune - center for anlæg og har i den forbindelse opnået en særlig indsigt i byggebranchen. Lasse Grimstrup beskæftiger sig med entrepriseret og rådgiver både entreprenører og bygherrer. Blandt andet udarbejder og gennemgår han kontrakter og rådgiver i forbindelse med entrepriseretlige tvister. Lasse fører desuden voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed og retssager ved de almindelige domstole.

6 Anna Hygum Clausen beskæftiger sig primært med entrepriseretlige forhold og har i den forbindelse været rådgiver for bygherrer og entreprenører i større sagskomplekser. Hendes erfaring omfatter forberedelsen og gennemførelsen af retssager samt sager for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, herunder håndteringen af procedurer omkring syn og skøn, stadeopgørelser samt 46-sager. Anna yder endvidere rådgivning i forbindelse med indgåelse af entreprise- og tekniske rådgivningskontrakter. Herudover beskæftiger Anna sig med andre aspekter af fast ejendom, herunder køb og salg af erhvervsejendomme. Gæsteundervisere: René Franz Henschel, Indehaver, Henschel Contract Management, René Franz Henschel (cand.jur., ph.d.) forsker i kontraktsret, proaktiv jura og Contract Management og underviser heri på bl.a. cand.jur., cand.merc.jur. og MBA-uddannelserne. René var med til at starte Danish Contract Management Association (DCMA), og han var den første formand for foreningen. Han er siden 2006 tilknyttet International Association for Contract and Commercial Management (IACCM), der har over Contract Managers som medlemmer. Han sidder bl.a. i redaktionen for medlemsbladet "Contracting Excellence". Gennem sit medforfatterskab til IACCM s nye bog, "Contract and Commercial Management The Operational Guide" (2011), har han været med til at definere, hvad best practice Contract Management er. Kim Christiansen, Arkitekt MAA, Arkitektfirmaet Kim Christiansen Kim Christiansen har gennem 15 års virke i arkitektfirmaet 3XN A/S som partner og administrerende direktør haft ansvaret for bl.a. drift og økonomi, projektering, aftaleforhold og kvalitetssikring, såvel nationalt som internationalt. Dette kombineret med den nuværende bygherrerådgivningsvirksomhed giver mere end 20 års erfaring i den tekniske og administrative del af byggebranchen. Rådgivningserfaringen kombineret med 15 års virke som teknisk voldgiftsdommer, syn- og skønsmand, undervisning samt bestyrelsesarbejde for rådgivende virksomheder har givet en bred forståelse for byggebranchens mange problemstillinger og forslag til løsning af disse.

7 Kurserne i certificeringsprogrammet Nedenfor finder du en beskrivelse af kurserne i den rækkefølge, de indgår i programmet. Modul I: AB92 for ikke-jurister intensiv entrepriseret Varighed: 1 dag AB92 indgår som et ud af en række standarddokumenter, såkaldte agreed documents, som bruges til at indgå aftaler om entrepriser. Det antages, at størsteparten af større entrepriseaftaler bliver indgået på baggrund af AB92. Kurset giver dig kendskab til de regler og kontraktforhold, som er væsentlige i en byggesag med særlig vægt på indholdet og fortolkningen af AB92. 3 gode grunde til at deltage: Du får styr på, hvilke grundprincipper og regelsæt, der gælder i forskellige entrepriseretlige aftaleforhold Du får indsigt i, hvad der gælder i forbindelse med ændringer i arbejdet, uklarheder i udbudsmaterialet, tidsfristforlængelser, forsinkelser, aflevering, betaling, sikkerhedsstillelse m.m. Du får skærpet opmærksomhed, i forhold til hvor det ofte går galt i praksis og hvad du kan gøre for at undgå det PROGRAM AB92 for ikke-jurister, formiddag Registrering og forfriskninger Velkomst v/ Nohr-Con Aftaleindgåelse og aftalegrundlaget Hvad er og hvornår anvendes AB92, ABR89 og ABT93 Hvornår er der indgået en gyldig bindende aftale Mundtlige versus skriftlige aftaler Dokumenter, der typisk indgår i aftalegrundlaget Sikkerhedsstillelse, sagkyndig beslutning Arbejds- og betalingsgarantien Nedskrivning og frigivelse af garantier Retsvirkningen af ophævelse ift. garantier Forældelse af garantier Udbetaling på sikkerhedsstillelsen Risiko og forsikring Risikoen for hændelige skader Risikoens overgang Skader på hinandens arbejder De sædvanlige forsikringstyper og deres dækning

8 Bygherrens betalingsforpligtelse Hvordan foregår betaling af entreprisesummen Betalingsfrist og renter Misligholdelse med betalingen Slutopgørelse Bygherrens tilbagehold i betalinger Frokost. Der vil være en pause ca. hver time. Ekstraarbejder Ændringer i arbejdet Hvordan stiftes et betalingskrav ift. ekstraarbejder Prissætningen Arbejdets aflevering Færdigmelding og afleveringsforretning Bygherrens afvisning med at modtage byggeriet Afleveringsprotokol Retsvirkningerne af en aflevering Mangler ved arbejdet, reklamation, 5 års ansvarsperiode, Mangelbegrebet Mangler konstateret ved aflevering Mangler konstateret efter aflevering Dokumentation af mangler Bygherrens misligholdelsesbeføjelser afhjælpning mv. offergrænse Mangelansvarets ophør 1. og 5. års eftersyn Ophævelse af entreprisekontrakten Bygherrens hæveret Entreprenørens hæveret Konkurs m.v. Dødsfald Fælles regler om ophævelse Tvister Syn og skøn Voldgift Sagkyndig beslutning Evt. andre måder at løse tvister på? Opsamling/spørgsmål Afslutning Ret til ændringer forbeholdes

9 Modul II: Mangelhåndtering i byggeriet Varighed: ½ dag Omfanget af mangler ved byggeri er efterhånden så overvældende, at det ofte kommer til at dominere byggesagerne. Derfor vil en større juridisk indsigt og mere systematisk indsats kunne medvirke til, at betydelige tab undgås. Det får du ud af at deltage: Afklaring af, hvad der anses for mangler i forhold til de forskellige aktører. Tip til, hvordan du skal optræde, når du er mødt med et mangelkrav, og hvordan du som kravshaver bør sikre dig kravet. Redegørelse for de typiske sanktioner, som mangler kan lede til. Indsigt i krav til form, indhold og undersøgelsespligt i forhold til reklamationsfrister. Overblik over reklamationsfristerne. Indføring i grundlæggende træk ved forældelsesreglerne, samt en redegørelse for forskellen mellem reklamationsreglerne og forældelsesreglerne. Svar på, hvornår og hvordan en forældelsesfrist kan afbrydes. Råd til, hvordan du kan varetage forholdet til flere aktører som medskyldnere. Tip til, hvordan du kan minimere omfanget af mangler. PROGRAM Mangelhåndtering i byggeriet Registrering og forfriskninger Velkomst v/ Nohr-Con Introduktion til mangelbegrebet og hvad der anses som mangler Udviklingsskader Bygherrens mangelbeføjelser Afhjælpning Erstatning Afslag i entreprisesum Ophævelse Entreprenørens afhjælpningsret Syn og skøn ved uenighed om mangler Mulighederne for at gøre mangelkrav gældende over for underentreprenører Tilsynsansvaret 1 års og 5 års eftersyn Mangelansvarets ophør Mangelhåndtering i kontraktgrundlaget Frokost Ret til ændringer forbeholdes

10 Modul II: Tid, forsinkelser og dagbøder i byggeriet Varighed: ½ dag På kurset får du en grundig gennemgang af reglerne for fristforlængelse og dagbod med udgangspunkt i AB92 og belyst ud fra praktiske eksempler. Endvidere indgår hvilke overvejelser, man bør gøre sig omkring dagbod og erstatning i forbindelse med kontraktindgåelsen, hvordan man varsler dagbod o.l. 3 gode grunde til at deltage Du får en god forståelse for reglerne for fristforlængelse og dagbod Du lærer, hvornår og hvordan man varsler dagbod Du får styr på de overvejelser, du bør gøre dig omkring forsinkelse, fristforlængelse og dagbod allerede ved kontraktforhandlingen. PROGRAM Tid, forsinkelser og dagbøder i byggeriet Registrering og forfriskninger Velkomst v/ Nohr-Con Tid og Forsinkelse Tidsfrister og deres betydning for forsinkelse og dagbod i byggeriet Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse Ændringer i arbejdets art og omfang Bygherrens forhold Force majeure vejrlig Offentlige påbud eller forbud Myndighedsgodkendelse Kan andre tilfælde berettige til tidsfristforlængelse Entreprenørens reklamationspligt for tidsfristforlængelse AB 92 Skærpede krav i kontraktgrundlaget Bygherrens hæftelse ved forsinkelse Erstatning eller godtgørelse De typiske tabsposter Entreprenørens reklamationspligt Bygherrens ret til tidsfristforlængelse Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Dagbod eller erstatning Størrelsen af dagbod Bygherres varsling af dagbodskrav Tabsbegrænsningspligt og forcering af arbejderne Frokost Ret til ændringer forbeholdes

11 Modul II: Ekstraarbejder i byggeriet Varighed: ½ dag På dette halvdagskursus får du praktiske anvisninger til, hvordan du fører tilsyn med, opgør og registrerer ekstraarbejder. Kurset sætter dig i stand til at udpege de vigtigste udgangspunkter for ekstraarbejder, i relation til AB92 14, argumentere for og gennemskue, om et udført arbejde er et ekstraarbejde eller et kontraktarbejde. Dyrebar viden, der medvirker til at undgå mange konflikter i dit daglige arbejde. Du får en fortolkning af praksis og jura med udgangspunkt i AB92 14 aftalegrundlaget for ekstraarbejder. Desuden præsenteres du for økonomiske og juridiske synsvinkler, utallige eksempler fra voldgiftsager og praktiske problemstillinger fra byggepladser. Det får du ud af at deltage: Afklaring på, hvad der anses for ekstraarbejder i forhold til forskellige aktører. Indsigt i de typiske problemstillinger, som ekstraarbejder kan lede til. Viden om krav til form, indhold og undersøgelsespligt. Overblik over fristerne i forhold til ekstraarbejder og betaling herfor. Styr på forældelsesreglerne for krav på ekstraarbejder. Tips til når flere aktører skal udføre ekstraarbejder samtidig. PROGRAM Ekstraarbejder i byggeriet Registrering, forfriskninger og let frokost Entreprenørens ret og pligt til at udføre ekstraarbejde Skriftlighed som krav for bestilling af ekstraarbejde Kontrakt- eller ekstraarbejde Betalingskrav for ekstraarbejde Opgørelse af ekstrakrav vedr. Ekstraarbejder Vurdering af pris som regningsarbejde via syn og skøn Ekstraarbejder og afleveringsfrister/overskridelse heraf Afslutning Ret til ændringer forbeholdes

12 Modul III: Entreprisekontrakter i praksis Contract Management i byggeriet I Varighed: 1 dag Med udgangspunkt i AB92 gennemgås konkrete eksempler på vilkår i entreprisekontrakter og overvejelser, der ligger bag. Målet med kurset er, at du bagefter er i stand til at lave klare aftaler, fordi du har taget de rigtige hensyn og stillet de rigtige spørgsmål ved forhandling af kontrakter og efterfølgende bruger kontrakterne konstruktivt til at gennemføre byggeriet. 3 gode grunde til at deltage: Med udgangspunkt i konkret aftaleindgåelse og fortolkning får du tips til hvordan du skal optræde ved aftaleindgåelsen og den efterfølgende håndhævelse af aftalen Vi har særligt fokus på kontraktstyring, både i forhold til tid og økonomi Få bedre kendskab til konflikthåndtering og alternative konfliktløsningsmodeller PROGRAM Entreprisekontrakter i praksis Contract Management i byggeriet I Registrering og forfriskninger Velkomst v/ Nohr-Con Kontraktindgåelsen, hvor er faldgruberne? Den indledende planlægning Fortolkning og udfyldning AB92: Anvendelse og fravigelser Kontrakter skal overholdes eller ikke? Kontrakters opfyldelse Ophævelse af kontrakten Anfægtelse af kontrakten Misligholdelse af kontrakten Styring af kontrakter Tid og økonomi Fastholdelse af krav om opfyldelse Bod som følge af kontraktbrud Erstatning som følge af kontraktbrud Andre konsekvenser af kontraktbrud Frokost. Der vil være en pause ca. hver time. Workshop: Vi arbejder med emnet i praksis Udenretlige tiltag til håndhævelse af krav Retsmægling Mediation Garantistillelse

13 16.30 Afslutning Ret til ændringer forbeholdes Retlig håndhævelse af kontraktmæssige krav Domstolssager Voldgiftssager Modul III: Contract Management i byggeriet II Varighed: 1 dag Kursusbeskrivelse på vej! Gæsteunderviser: René Franz Henschel, Indehaver, Henschel Contract Management,

Bliv certificeret i entrepriseret!

Bliv certificeret i entrepriseret! Bliv certificeret i entrepriseret! Velkommen til Nohr-Con's Entrepriseretlige Certificeringsprogram, for ENTREPRENØRER OG UNDERLEVERANDØRER Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram er udviklet

Læs mere

Efteruddannelse for byggeriet 2015

Efteruddannelse for byggeriet 2015 Efteruddannelse for byggeriet 2015 2015 byder på flere nye Nohr-Con uddannelser for eksempel: f Byggeriets projektlederuddannelse med certificering f BIM Workflow Certificering f Nohr-Con Mini-MBA... og

Læs mere

Efteruddannelse for byggeriet

Efteruddannelse for byggeriet Efteruddannelse for byggeriet - efterår 2015 DELTAG PÅ NOHR-CON S SPÆNDENDE ARRANGEMENTER: f Byggeriets projektlederuddannelse f BIM Manager - Ny uddannelse! f Konferencer om fremtidens byggeri f Certificering

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 74 Vejledning om AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed af 10.12.1992 Bygge- og Boligstyrelsen, januar 1994 VEJ nr 22 af 31/01/1994 (Gældende) LOV

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Via University College. Kasper Ask Nielsen [AB92 FORDELE OG ULEMPER FOR HOVEDENTREPRENØREN]

Via University College. Kasper Ask Nielsen [AB92 FORDELE OG ULEMPER FOR HOVEDENTREPRENØREN] 2014 Via University College Kasper Ask Nielsen [AB92 FORDELE OG ULEMPER FOR HOVEDENTREPRENØREN] TITELBLAD: RAPPORT TITEL: for hovedentreprenøren VEJLEDER: Navn: Sigurður Ólafsson (SIOL) E-mail: SIOL@via.dk

Læs mere

Betænkning. fra. Udvalget til revision af»almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1972 (AB72)«

Betænkning. fra. Udvalget til revision af»almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1972 (AB72)« Betænkning fra Udvalget til revision af»almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1972 (AB72)«indeholdende AB 92 (revideret udgave af AB 72) Betænkning nr. 1246

Læs mere

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer VIND 3 FLASKER VIN> 2. halvår 2009 Kurser og konferencer KONKURRENCE VIND 3 FLASKER VIN Deltag i vores konkurrence og vær med i lodtrækningen om 3 x 3 flasker god rødvin! Svar på nedenstående 3 spørgsmål

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri

Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri Kandidatafhandling Forfattere: Anders Lauvring Hansen Juridisk Institut Jeppe Bruhn Pedersen Cand.Merc.Jur Vejleder: Hans Henrik Edlund Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri - herunder retsstillingen

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER 1. halvår 2010 Kurser og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER Deltag i vores konkurrence! Vær med i lodtrækningen om et gavekort til Apollorejser til en værdi af kr. 3.500*

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2012-2013. kursusprogram

2012-2013. kursusprogram 2012-2013 kursusprogram 13 To nye kurser Blandt medlemmerne har der været et stort ønske om at få et kursus, der sætter fokus på foreningens forsikringsbehov, som kan være svært at overskue. at have nye

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Konference 21. & 22. januar 2014 www.ibceuroforum.dk/bj JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Entreprenørkonkurser opgaver overdrages uden udbud? Det nye udbudsdirektiv Voldgift & alternativ konfliktløsning

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger...................................

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere