Bliv certificeret i entrepriseret!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv certificeret i entrepriseret!"

Transkript

1 Bliv certificeret i entrepriseret! Velkommen til Nohr-Con's Entrepriseretlige Certificeringsprogram, for ENTREPRENØRER OG UNDERLEVERANDØRER Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram er udviklet i samarbejde med Bech-Bruun Advokatfirma med det formål at skabe et målrettet uddannelsesforløb, der højner kompetencen i byggeriet og klæder parterne på til proaktivt og konstruktivt at kunne gennemføre det gode byggeri, hvor parterne kender deres rettigheder og forpligtelser og i højere grad kan arbejde bevidst på at undgå unødige, dyre og relationsskadende tvister. Certificeringsprogrammet er orienteret imod praktikere. Du får overblik over de ofte meget komplekse udfordringer, retsområdet indeholder. Kompliceret jura bliver levende og tilgængelig for dig via vores fagligt og pædagogisk stærke eksperter gennem mange, spændende og aktuelle eksempler fra hverdagen og erfaringsudvekslingen mellem deltagerne og underviserne. Formålet med Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram er at sikre byggeriets parter en entrepriseretlig efteruddannelsesstandard, der kan medvirke til at: Lette kontraktforløbet for alle involverede parter Minimere antallet og omfanget af tvister Styrke relationer Spare parterne penge, tid og ressourcer Som deltager får du bl.a. viden om: De grundlæggende juridiske regelsæt og principper inden for entrepriseretten AB92 Kontrakter imellem bygherre, entreprenører og rådgivere Ekstraarbejder og ekstraomkostninger hvordan de skal håndteres Ændringer hvordan de skal håndteres Håndtering af forsinkelser, herunder dagbøder Korrekt aflevering af byggeriet Håndtering af fejl og mangler ved byggeriet, herunder reklamationer Forsikringer, garantier og sikkerhedsstillelser Du får også et stærkt forum til viden- og erfaringsudveksling mellem deltagere hele vejen rundt om bordet i et entrepriseforløb. Hvem kan deltage? Certificeringsprogrammet er opdelt i tre spor, der retter sig mod tre grupper af professionelle aktører inden for byggeri, henholdsvis: Bygherrer Entreprenører, underleverandører i byggeentrepriser Rådgivere Denne beskrivelse vedrører forløbet for entreprenører og underleverandører

2 Hvorfor certificering? Certificering er en fordel for både ansat og arbejdsgiver. Som ansat får du dokumentation for dine faglige kompetencer, og som arbejdsgiver har du med certificeringen en målestok for medarbejdernes faglige kvalifikationer og kan dokumentere overfor kunder og samarbejdspartnere, at det faglige niveau er i top. Certificeringen kan desuden bruges til definere de kvalifikationer, jobansøgere skal besidde. Sådan er programmet bygget op: Tre moduler med hvert sit overordnede tema: Certificeringsprogrammet er opdelt i 3 spor til henholdsvis bygherrer, entreprenører og rådgivere. Hvert spor består af 3 spændende moduler med hvert sit overordnede tema hvortil hører en række underliggende kurser, der kan være fælles for deltagere på flere spor. Den indsigt du opnår på hvert modul udnytter og er sammenkædet med den viden og de værktøjer, der er gennemgået på de tidligere moduler. På den måde får du høj værdi ved at tage uddannelsesforløbet som et samlet hele. Hvert kursus styrker dig umiddelbart i din hverdag til at håndtere dine konkrete, entrepriseretlige udfordringer. Modul I: Det entrepriseretlige fundament På dette grundlæggende modul får du et solidt overblik over de love, regler og kontraktforhold som er væsentlige for en byggeentreprise og eksempler på, hvordan juraen fortolkes og anvendes i praksis. Modul II: Typiske tvistområder, juraen i praksis På modul II bygger du videre på din juridiske forståelse ved at knytte juraen til dér, hvor problemerne opstår i praksis. Formålet med modul II er at træne dine røde lamper i at blinke! Du kommer gennem en tour de force i typiske entrepriseretlige tvistområder og får en dybere fornemmelse for juraen i de ofte komplekse udfordringer, der kan opstå i praksis. Modul III: Undgå tvisterne Nu har du en et solidt juridisk navigationsgrundlag og på modul III får du værktøjer, så du kan bruge din indsigt proaktivt til, gennem klare aftaler og juridisk byggeledelse, at undgå unødige tvister.

3 Datoer og kursusbeskrivelser: Kursustitel Modul Varighed Dato 2014 Aarhus Dato 2014 Kbh AB92 for ikke-jurister I 1 dag 1/10 10/3 Mangelhåndtering i byggeriet II ½ dag 2/10 formiddag Tid, forsinkelse og dagbøder II ½ dag 22/10 formiddag Ekstraarbejder i byggeriet II ½ dag 22/10 eftermiddag 11/3 formiddag 16/4 formiddag 16/4 eftermiddag Entreprisekontrakter i praksis Contract management i byggeriet I Contract management i byggeriet II Certificeringstest kan løses i perioden I alt antal dage III 1 dag 27/11 21/5 III 1 dag 10/12 16/6 2 timer 11/12-18/6 17/6-24/6 4 hele og 1 halv kursusdag Certificeringstest: Certificeringsprogrammet afsluttes med en online certificeringstest, som du får tilsendt link til umiddelbart efter det sidste kursus og skal bestå. Din investering: Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram for entreprenører og underleverandører gennemføres over 4 hele og en halv kursusdag, fordelt over 3 måneder og afsluttes med certificeringstesten. Din investering for hele certificeringsprogrammet er kr ,- pr. person ekskl. moms. Beløbet forfalder i 1 rate. Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi en bekræftelse og en faktura. Hvis du foretrækker at opdele beløbet til betaling over 2 rater, f.eks. hen over et årsskifte, er du velkommen til at skrive dette ved tilmeldingen. Du kan også vælge at tilmelde dig pr. modul: Hvis du f.eks. ikke har mulighed for afsætte alle kursusdagene på et halvår og ønsker at gennemføre noget af uddannelsen det ene år og resten, det næste.

4 Pris pr. modul, test indregnet: Modul I: kr ,- pr. person ekskl. moms Modul II: kr ,- pr. person ekskl. moms Modul III: kr ,- pr. person ekskl. moms Early bird rabat for efterårsforløbet 2014: Tilmeld 3, betal for 2! Gælder kun for samlede tilmeldinger, modtaget senest den 1/ Early bird rabat for forårsforløbet 2015: Tilmeld 3, betal for 2! Gælder kun for samlede tilmeldinger, modtaget senest den 1/ Har du allerede deltaget på kurser, der indgår i programmet? Hvis du har deltaget på nogle af kurserne i programmet, skal du ikke deltage igen. Anfør det i kommentarfeltet ved tilmeldingen, og vi fratrækker kursets værdi ved faktureringen. Tilmelding: Du tilmelder dig Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram, for entreprenører og underleverandører på i arrangementsoversigten. På tilmeldingssiden kan du vælge, om du vil gå på det forløb, der afholdes i København eller i Aarhus. Deltagelse på kurser uden certificering: Du kan udvælge og tilmelde dig enkeltstående kurser fra programmet. Find det specifikke kursus i Nohr-Con's arrangementsoversigt på Hvis du bliver forhindret i at deltage på et kursus i programmet: Kurserne i programmet er tilrettelagt som et forløb. Vi kan ikke garantere dig, at der udbydes et tilsvarende kursus, så det passer ind i dit forløb op til den afsluttende certificeringstest. Hvis du er forhindret i at deltage, gælder vores almindelige afbestillingsvilkår - læs mere om disse på Nohr-Con s hjemmeside under FAQ. Følgende gør sig gældende i forhold til gennemførelse af programmet: 1) Ved under 25 % fravær har du har mulighed for at læse op selv og deltage i certificeringstesten. Testen tages samtidig med de øvrige deltagere afslutter. 2) Du har mulighed for at deltage på et erstatningskursus, jfr. vores almindelige afbestillingsbetingelser.

5 Underviserteamet fra Bech-Bruun Advokatfirma En af følgende eksperter vil undervise: Anne Bergholt Sommer varetager opgaver med rådgivning og behandling af sager indenfor alle typer udbudsretlige problemstillinger. Hun har stor erfaring med behandling af udbudsretlige problemstillinger for både ordregivende myndigheder og tilbudsgivere. I den forbindelse bistår hun offentlige og private klienter med varetagelse af udbud samt løbende rådgivning og bistand i konkrete tvistsager. Anne repræsenterer klienter i sager ved domstolene og for Klagenævnet for Udbud og Konkurrencestyrelsen. Endelig er Anne ansat som ekstern lektor i Udbudsret ved Aalborg Universitet og holder løbende foredrag om Pedram Moghaddam er specialisteret inden for entrepriseret, og har stor erfaring med at rådgive danske og internationale entreprenører, bygherrer, arkitekter, ingeniører og garantistiller om dansk og international entrepriseforhold. Pedram holder ofte foredrag og kurser om entrepriseret, og er endvidere uddannet som voldgiftsdommer. Rådgivningen omfatter særligt indgåelse af entreprise- og tekniske rådgivningskontrakter, syn og skøn, tilrettelæggelse og gennemførelse af afleveringsforretning og 1. og 5. års eftersyn, håndtering af krav om tillægsbetaling for ekstraarbejder og forsinkelse, udbetaling af sikkerhed og udbetalingskrav i henhold til AB Endvidere yder Pedram bistand ved entrepriseretlige tvister og fører voldgifts- og retssager ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed og domstolene. Pedram har tidligere været ansat ved en større entreprenørvirksomhed samt været udstationeret hos Københavns Kommune - center for anlæg og har i den forbindelse opnået en særlig indsigt i byggebranchen. Lasse Grimstrup beskæftiger sig med entrepriseret og rådgiver både entreprenører og bygherrer. Blandt andet udarbejder og gennemgår han kontrakter og rådgiver i forbindelse med entrepriseretlige tvister. Lasse fører desuden voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed og retssager ved de almindelige domstole.

6 Anna Hygum Clausen beskæftiger sig primært med entrepriseretlige forhold og har i den forbindelse været rådgiver for bygherrer og entreprenører i større sagskomplekser. Hendes erfaring omfatter forberedelsen og gennemførelsen af retssager samt sager for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, herunder håndteringen af procedurer omkring syn og skøn, stadeopgørelser samt 46-sager. Anna yder endvidere rådgivning i forbindelse med indgåelse af entreprise- og tekniske rådgivningskontrakter. Herudover beskæftiger Anna sig med andre aspekter af fast ejendom, herunder køb og salg af erhvervsejendomme. Gæsteundervisere: René Franz Henschel, Indehaver, Henschel Contract Management, René Franz Henschel (cand.jur., ph.d.) forsker i kontraktsret, proaktiv jura og Contract Management og underviser heri på bl.a. cand.jur., cand.merc.jur. og MBA-uddannelserne. René var med til at starte Danish Contract Management Association (DCMA), og han var den første formand for foreningen. Han er siden 2006 tilknyttet International Association for Contract and Commercial Management (IACCM), der har over Contract Managers som medlemmer. Han sidder bl.a. i redaktionen for medlemsbladet "Contracting Excellence". Gennem sit medforfatterskab til IACCM s nye bog, "Contract and Commercial Management The Operational Guide" (2011), har han været med til at definere, hvad best practice Contract Management er. Kim Christiansen, Arkitekt MAA, Arkitektfirmaet Kim Christiansen Kim Christiansen har gennem 15 års virke i arkitektfirmaet 3XN A/S som partner og administrerende direktør haft ansvaret for bl.a. drift og økonomi, projektering, aftaleforhold og kvalitetssikring, såvel nationalt som internationalt. Dette kombineret med den nuværende bygherrerådgivningsvirksomhed giver mere end 20 års erfaring i den tekniske og administrative del af byggebranchen. Rådgivningserfaringen kombineret med 15 års virke som teknisk voldgiftsdommer, syn- og skønsmand, undervisning samt bestyrelsesarbejde for rådgivende virksomheder har givet en bred forståelse for byggebranchens mange problemstillinger og forslag til løsning af disse.

7 Kurserne i certificeringsprogrammet Nedenfor finder du en beskrivelse af kurserne i den rækkefølge, de indgår i programmet. Modul I: AB92 for ikke-jurister intensiv entrepriseret Varighed: 1 dag AB92 indgår som et ud af en række standarddokumenter, såkaldte agreed documents, som bruges til at indgå aftaler om entrepriser. Det antages, at størsteparten af større entrepriseaftaler bliver indgået på baggrund af AB92. Kurset giver dig kendskab til de regler og kontraktforhold, som er væsentlige i en byggesag med særlig vægt på indholdet og fortolkningen af AB92. 3 gode grunde til at deltage: Du får styr på, hvilke grundprincipper og regelsæt, der gælder i forskellige entrepriseretlige aftaleforhold Du får indsigt i, hvad der gælder i forbindelse med ændringer i arbejdet, uklarheder i udbudsmaterialet, tidsfristforlængelser, forsinkelser, aflevering, betaling, sikkerhedsstillelse m.m. Du får skærpet opmærksomhed, i forhold til hvor det ofte går galt i praksis og hvad du kan gøre for at undgå det PROGRAM AB92 for ikke-jurister, formiddag Registrering og forfriskninger Velkomst v/ Nohr-Con Aftaleindgåelse og aftalegrundlaget Hvad er og hvornår anvendes AB92, ABR89 og ABT93 Hvornår er der indgået en gyldig bindende aftale Mundtlige versus skriftlige aftaler Dokumenter, der typisk indgår i aftalegrundlaget Sikkerhedsstillelse, sagkyndig beslutning Arbejds- og betalingsgarantien Nedskrivning og frigivelse af garantier Retsvirkningen af ophævelse ift. garantier Forældelse af garantier Udbetaling på sikkerhedsstillelsen Risiko og forsikring Risikoen for hændelige skader Risikoens overgang Skader på hinandens arbejder De sædvanlige forsikringstyper og deres dækning

8 Bygherrens betalingsforpligtelse Hvordan foregår betaling af entreprisesummen Betalingsfrist og renter Misligholdelse med betalingen Slutopgørelse Bygherrens tilbagehold i betalinger Frokost. Der vil være en pause ca. hver time. Ekstraarbejder Ændringer i arbejdet Hvordan stiftes et betalingskrav ift. ekstraarbejder Prissætningen Arbejdets aflevering Færdigmelding og afleveringsforretning Bygherrens afvisning med at modtage byggeriet Afleveringsprotokol Retsvirkningerne af en aflevering Mangler ved arbejdet, reklamation, 5 års ansvarsperiode, Mangelbegrebet Mangler konstateret ved aflevering Mangler konstateret efter aflevering Dokumentation af mangler Bygherrens misligholdelsesbeføjelser afhjælpning mv. offergrænse Mangelansvarets ophør 1. og 5. års eftersyn Ophævelse af entreprisekontrakten Bygherrens hæveret Entreprenørens hæveret Konkurs m.v. Dødsfald Fælles regler om ophævelse Tvister Syn og skøn Voldgift Sagkyndig beslutning Evt. andre måder at løse tvister på? Opsamling/spørgsmål Afslutning Ret til ændringer forbeholdes

9 Modul II: Mangelhåndtering i byggeriet Varighed: ½ dag Omfanget af mangler ved byggeri er efterhånden så overvældende, at det ofte kommer til at dominere byggesagerne. Derfor vil en større juridisk indsigt og mere systematisk indsats kunne medvirke til, at betydelige tab undgås. Det får du ud af at deltage: Afklaring af, hvad der anses for mangler i forhold til de forskellige aktører. Tip til, hvordan du skal optræde, når du er mødt med et mangelkrav, og hvordan du som kravshaver bør sikre dig kravet. Redegørelse for de typiske sanktioner, som mangler kan lede til. Indsigt i krav til form, indhold og undersøgelsespligt i forhold til reklamationsfrister. Overblik over reklamationsfristerne. Indføring i grundlæggende træk ved forældelsesreglerne, samt en redegørelse for forskellen mellem reklamationsreglerne og forældelsesreglerne. Svar på, hvornår og hvordan en forældelsesfrist kan afbrydes. Råd til, hvordan du kan varetage forholdet til flere aktører som medskyldnere. Tip til, hvordan du kan minimere omfanget af mangler. PROGRAM Mangelhåndtering i byggeriet Registrering og forfriskninger Velkomst v/ Nohr-Con Introduktion til mangelbegrebet og hvad der anses som mangler Udviklingsskader Bygherrens mangelbeføjelser Afhjælpning Erstatning Afslag i entreprisesum Ophævelse Entreprenørens afhjælpningsret Syn og skøn ved uenighed om mangler Mulighederne for at gøre mangelkrav gældende over for underentreprenører Tilsynsansvaret 1 års og 5 års eftersyn Mangelansvarets ophør Mangelhåndtering i kontraktgrundlaget Frokost Ret til ændringer forbeholdes

10 Modul II: Tid, forsinkelser og dagbøder i byggeriet Varighed: ½ dag På kurset får du en grundig gennemgang af reglerne for fristforlængelse og dagbod med udgangspunkt i AB92 og belyst ud fra praktiske eksempler. Endvidere indgår hvilke overvejelser, man bør gøre sig omkring dagbod og erstatning i forbindelse med kontraktindgåelsen, hvordan man varsler dagbod o.l. 3 gode grunde til at deltage Du får en god forståelse for reglerne for fristforlængelse og dagbod Du lærer, hvornår og hvordan man varsler dagbod Du får styr på de overvejelser, du bør gøre dig omkring forsinkelse, fristforlængelse og dagbod allerede ved kontraktforhandlingen. PROGRAM Tid, forsinkelser og dagbøder i byggeriet Registrering og forfriskninger Velkomst v/ Nohr-Con Tid og Forsinkelse Tidsfrister og deres betydning for forsinkelse og dagbod i byggeriet Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse Ændringer i arbejdets art og omfang Bygherrens forhold Force majeure vejrlig Offentlige påbud eller forbud Myndighedsgodkendelse Kan andre tilfælde berettige til tidsfristforlængelse Entreprenørens reklamationspligt for tidsfristforlængelse AB 92 Skærpede krav i kontraktgrundlaget Bygherrens hæftelse ved forsinkelse Erstatning eller godtgørelse De typiske tabsposter Entreprenørens reklamationspligt Bygherrens ret til tidsfristforlængelse Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Dagbod eller erstatning Størrelsen af dagbod Bygherres varsling af dagbodskrav Tabsbegrænsningspligt og forcering af arbejderne Frokost Ret til ændringer forbeholdes

11 Modul II: Ekstraarbejder i byggeriet Varighed: ½ dag På dette halvdagskursus får du praktiske anvisninger til, hvordan du fører tilsyn med, opgør og registrerer ekstraarbejder. Kurset sætter dig i stand til at udpege de vigtigste udgangspunkter for ekstraarbejder, i relation til AB92 14, argumentere for og gennemskue, om et udført arbejde er et ekstraarbejde eller et kontraktarbejde. Dyrebar viden, der medvirker til at undgå mange konflikter i dit daglige arbejde. Du får en fortolkning af praksis og jura med udgangspunkt i AB92 14 aftalegrundlaget for ekstraarbejder. Desuden præsenteres du for økonomiske og juridiske synsvinkler, utallige eksempler fra voldgiftsager og praktiske problemstillinger fra byggepladser. Det får du ud af at deltage: Afklaring på, hvad der anses for ekstraarbejder i forhold til forskellige aktører. Indsigt i de typiske problemstillinger, som ekstraarbejder kan lede til. Viden om krav til form, indhold og undersøgelsespligt. Overblik over fristerne i forhold til ekstraarbejder og betaling herfor. Styr på forældelsesreglerne for krav på ekstraarbejder. Tips til når flere aktører skal udføre ekstraarbejder samtidig. PROGRAM Ekstraarbejder i byggeriet Registrering, forfriskninger og let frokost Entreprenørens ret og pligt til at udføre ekstraarbejde Skriftlighed som krav for bestilling af ekstraarbejde Kontrakt- eller ekstraarbejde Betalingskrav for ekstraarbejde Opgørelse af ekstrakrav vedr. Ekstraarbejder Vurdering af pris som regningsarbejde via syn og skøn Ekstraarbejder og afleveringsfrister/overskridelse heraf Afslutning Ret til ændringer forbeholdes

12 Modul III: Entreprisekontrakter i praksis Contract Management i byggeriet I Varighed: 1 dag Med udgangspunkt i AB92 gennemgås konkrete eksempler på vilkår i entreprisekontrakter og overvejelser, der ligger bag. Målet med kurset er, at du bagefter er i stand til at lave klare aftaler, fordi du har taget de rigtige hensyn og stillet de rigtige spørgsmål ved forhandling af kontrakter og efterfølgende bruger kontrakterne konstruktivt til at gennemføre byggeriet. 3 gode grunde til at deltage: Med udgangspunkt i konkret aftaleindgåelse og fortolkning får du tips til hvordan du skal optræde ved aftaleindgåelsen og den efterfølgende håndhævelse af aftalen Vi har særligt fokus på kontraktstyring, både i forhold til tid og økonomi Få bedre kendskab til konflikthåndtering og alternative konfliktløsningsmodeller PROGRAM Entreprisekontrakter i praksis Contract Management i byggeriet I Registrering og forfriskninger Velkomst v/ Nohr-Con Kontraktindgåelsen, hvor er faldgruberne? Den indledende planlægning Fortolkning og udfyldning AB92: Anvendelse og fravigelser Kontrakter skal overholdes eller ikke? Kontrakters opfyldelse Ophævelse af kontrakten Anfægtelse af kontrakten Misligholdelse af kontrakten Styring af kontrakter Tid og økonomi Fastholdelse af krav om opfyldelse Bod som følge af kontraktbrud Erstatning som følge af kontraktbrud Andre konsekvenser af kontraktbrud Frokost. Der vil være en pause ca. hver time. Workshop: Vi arbejder med emnet i praksis Udenretlige tiltag til håndhævelse af krav Retsmægling Mediation Garantistillelse

13 16.30 Afslutning Ret til ændringer forbeholdes Retlig håndhævelse af kontraktmæssige krav Domstolssager Voldgiftssager Modul III: Contract Management i byggeriet II Varighed: 1 dag Kursusbeskrivelse på vej! Gæsteunderviser: René Franz Henschel, Indehaver, Henschel Contract Management,

Bliv certificeret i entrepriseret!

Bliv certificeret i entrepriseret! Bliv certificeret i entrepriseret! Velkommen til Nohr-Con's Entrepriseretlige Certificeringsprogram, for ENTREPRENØRER OG UNDERLEVERANDØRER Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram er udviklet

Læs mere

NOHRCON Certificering i Entrepriseret, RÅDGIVER

NOHRCON Certificering i Entrepriseret, RÅDGIVER NOHRCON Certificering i Entrepriseret, RÅDGIVER I ALT 7 KURSUSDAGE + CERTIFICERINGSTEST NOHRCON Certificering i Entrepriseret er et målrettet uddannelsesforløb, hvor du bliver klædt på til at kunne gennemføre

Læs mere

Bliv certificeret i entrepriseret!

Bliv certificeret i entrepriseret! Bliv certificeret i entrepriseret! Velkommen til Nohr-Con's Entrepriseretlige Certificeringsprogram, for BYGHERRER Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram er udviklet med det formål at skabe

Læs mere

Bliv certificeret i entrepriseret!

Bliv certificeret i entrepriseret! Bliv certificeret i entrepriseret! Velkommen til Nohr-Con's Entrepriseretlige Certificeringsprogram, for BYGHERRER Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram er udviklet med det formål at skabe

Læs mere

AB92 FOR IKKE-JURISTER

AB92 FOR IKKE-JURISTER Kursus i AB92 for ikke-jurister AB92 - Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder - indgår som et ud af en række standarddokumenter, såkaldte agreed documents, som

Læs mere

Bliv certificeret i entrepriseret!

Bliv certificeret i entrepriseret! Bliv certificeret i entrepriseret! Velkommen til Nohr-Con's Entrepriseretlige Certificeringsprogram, for BYGHERRER Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram er udviklet med det formål at skabe

Læs mere

Bliv certificeret i entrepriseret!

Bliv certificeret i entrepriseret! Bliv certificeret i entrepriseret! Velkommen til Nohr-Con's Entrepriseretlige Certificeringsprogram, for ENTREPRENØRER OG UNDERLEVERANDØRER Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram er udviklet

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

Bliv certificeret i entrepriseret!

Bliv certificeret i entrepriseret! Bliv certificeret i entrepriseret! Velkommen til Nohr-Con's Entrepriseretlige Certificeringsprogram, for BYGHERRER Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram er udviklet med det formål at skabe

Læs mere

Styr på de grundlæggende EU-retlige regler og principper, der gælder for forsyningssektoren

Styr på de grundlæggende EU-retlige regler og principper, der gælder for forsyningssektoren Nohr-Con s Certificeringsprogram: Udbudsret for Forsyningssektor Bliv certificeret i udbud! Velkommen til Nohr-Con s Certificeringsprogram Udbudsret for forsyningssektor - et gennemført certificeringsprogram

Læs mere

Styr på de grundlæggende EU-retlige regler og principper, der gælder for forsyningssektoren

Styr på de grundlæggende EU-retlige regler og principper, der gælder for forsyningssektoren Nohr-Con s Certificeringsprogram: Udbudsret for Forsyningssektor Bliv certificeret i udbud! Velkommen til Nohr-Con s Certificeringsprogram Udbudsret for forsyningssektor - et gennemført certificeringsprogram

Læs mere

Håndtering af forsinkelse i byggesager

Håndtering af forsinkelse i byggesager Håndtering af forsinkelse i byggesager Ved Partner, Tina Braad 2 Udfordringer Projektfejl, der først opdages i udførelsesfasen, kan koste tid og konflikter og eskalere forsinkelser Problemer med projektkvaliteten

Læs mere

Entrepriseret - udvalgte entrepriseretlige emner. Udvalgte emner. Sorø, 16. november Aftaler. Forældelse. Bygherrens ændringsret

Entrepriseret - udvalgte entrepriseretlige emner. Udvalgte emner. Sorø, 16. november Aftaler. Forældelse. Bygherrens ændringsret Entrepriseret - udvalgte entrepriseretlige emner Juridisk afdeling Sorø, 16. november 2016 Udvalgte emner Aftaler Hvad er en aftale? Aftalefrihed? Standardvilkår AB92/AB-Forbruger Forældelse Forskel på

Læs mere

Sagkyndige beslutninger, jf. AB Ingeniørforeningen, 26. oktober 2016

Sagkyndige beslutninger, jf. AB Ingeniørforeningen, 26. oktober 2016 Sagkyndige beslutninger, jf. AB92 46 Ingeniørforeningen, 26. oktober 2016 1 Parterne GARANTIMODTAGER Bygherre, jf. AB 92 6 Entreprenør, jf. AB92 7 Garantiløfte Entrepriseaftale GARANTISTILLER Entreprenør,

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Cx-aftalen Christian Molt Wengel advokat, partner

Cx-aftalen Christian Molt Wengel advokat, partner Cx-aftalen Christian Molt Wengel advokat, partner Præsentation 2 Fordele? De berømte centre http://ing.dk/artikel/commissioning-giver-energibesparelser-pengene-175643 Kilde: www.energiforumdanmark.dk Certificering

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Sagkyndige beslutninger, jf. AB92 46. Ingeniørforeningen, 14. juni 2016

Sagkyndige beslutninger, jf. AB92 46. Ingeniørforeningen, 14. juni 2016 Sagkyndige beslutninger, jf. AB92 46 Ingeniørforeningen, 14. juni 2016 1 Parterne GARANTIMODTAGER Bygherre, jf. AB 92 6 Entreprenør, jf. AB92 7 Garantiløfte Entrepriseaftale GARANTISTILLER GARANTEN Entreprenør,

Læs mere

AB-Forbruger. 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«

AB-Forbruger. 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere« AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«finder

Læs mere

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør.

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør. Advokatpartnerselskab Kalvebod Brygge 39-41 DK - 1560 København V Telefon: +45 33 300 200 Fax: +45 33 300 299 www.lundelmersandager.dk CVR nr. 32 28 39 34 SENDT PR. E-MAIL: nir@ringsted.dk Ringsted Kommune

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92)

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) - motivering af Kuben Managements ændringer og tilføjelser (AB92 ver. 25.02.2015) I det følgende anføres samt gives

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

Commissioning Commissioning-aftalen Implementering i andre aftaler

Commissioning Commissioning-aftalen Implementering i andre aftaler Commissioning Commissioning-aftalen Implementering i andre aftaler Christian Molt Wengel, Advokat, partner Hvem? 2 Hvad? AFTALERNE CX-aftalen Andre rådgiveraftaler Entreprisekontrakter UDBUD Udbud af CX-ydelsen

Læs mere

UDBUDSLOVEN FOR IKKE-JURISTER

UDBUDSLOVEN FOR IKKE-JURISTER Udbudsloven for ikke-jurister En grundig introduktion til udbudsloven! Har du brug for at få helt styr på udbudsreglerne? Og har du brug for et overblik over, hvordan du skal bruge dem i praksis? På dette

Læs mere

Foredrag om konfliktløsning

Foredrag om konfliktløsning Foredrag om konfliktløsning Mandag den 15. april 2013 Kl. 13.00 16.00 Advokat Trine Bøgelund-Kjær WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Kontraktforhandling der lykkes!

Kontraktforhandling der lykkes! Kontraktforhandling der lykkes! Målrettet uddannelse i jura og forhandlingsteknik for alle, der forhandler kontrakter Få det maksimale udbytte af dine kontraktforhandlinger Kontraktforhandleruddannelsen.

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

AB-forbruger finder anvendelse uanset entreprisesummens størrelse.

AB-forbruger finder anvendelse uanset entreprisesummens størrelse. A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«finder anvendelse på aftaler om byggearbejder for forbrugere, der overstiger 3.000 kr.,

Læs mere

Bygherreforeningens formuleringer til AB92

Bygherreforeningens formuleringer til AB92 15. september 2008 Bygherreforeningens formuleringer til AB92 En samling forslag til formuleringer til AB92, herunder præciseringer, udfyldninger og egentlige fravigelser, som Bygherreforeningen anbefaler

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt AB92 Entreprisekontrakt Mellem Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft (herefter: bygherren) og [Entreprenør] [adr] Cvr. [cvr] (herefter: entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt vedrørende:

Læs mere

Strategisk konflikthåndtering 19. marts 2015

Strategisk konflikthåndtering 19. marts 2015 Strategisk konflikthåndtering 19. marts 2015 Eksisterende muligheder og begrænsninger for alternativ konflikthåndtering i dansk entrepriseret anno 2015 1. Tese: Der er et behov for at gå andre veje og

Læs mere

SYNOPSIS BYGGECENTRUM BYGHERREKOMPETENCER. 1. ABR og Ydelsesbeskrivelserne. Modul 2 bygherrens aftalegrundlag - ABR AB 92/ABT 93

SYNOPSIS BYGGECENTRUM BYGHERREKOMPETENCER. 1. ABR og Ydelsesbeskrivelserne. Modul 2 bygherrens aftalegrundlag - ABR AB 92/ABT 93 1. ABR og Ydelsesbeskrivelserne ADVOKATAKTIESELSKAB GOTHERSGADE 109 Opgavens økonomiske rammer ABR 89, pkt. 2.12 SYNOPSIS 1123 KØBENHAVN K TLF: 33 14 93 00 WEB: WWW.VILTOFT.DK ADVOKAT HANS LYKKE HANSEN

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

Styring af bygge- og anlægsprojekter. Ved Claus Berg

Styring af bygge- og anlægsprojekter. Ved Claus Berg Styring af bygge- og anlægsprojekter Ved Claus Berg 2 Styring af bygge- og anlægsprojekter Tidsplaner som styringsværktøj Sanktioner over for entreprenøren Administration af dagbøder Entreprenørens forsinkelseskrav

Læs mere

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt banken, om at udstede følgende garanti Garantirekvisition Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti Arbejdsgaranti AB 92 ABT 93 Entreprenørgaranti med 5 års mangelsansvar,

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT (AB92)

ENTREPRISEKONTRAKT (AB92) ENTREPRISEKONTRAKT (AB92) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset Frederiksberg Ejendomme Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/direktør Nicoline Holmblad og projektleder Ib Hørning, som er

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Undervisning i udbudsloven

Undervisning i udbudsloven Undervisning i udbudsloven Målrettet og specialiseret undervisning i den kommende udbudslov EU s nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar 2014, vil i 2015 blive implementeret i dansk ret via en

Læs mere

Det gode udbud men hvad med samarbejdet bagefter? Foto og arkitekter for projektet for Cykelslangen: DISSING+WEITLING architecture

Det gode udbud men hvad med samarbejdet bagefter? Foto og arkitekter for projektet for Cykelslangen: DISSING+WEITLING architecture Det gode udbud men hvad med samarbejdet bagefter? Foto og arkitekter for projektet for Cykelslangen: DISSING+WEITLING architecture 1 Hvem er vi? > Lene Ahlmann-Ohlsen Direktør > Jan Aagaard Ythat? Rådgivende

Læs mere

Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016

Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Tidsplanlægning... 3 3. Forsinkelser... 4 4. Ekstraarbejder... 5 5. Entreprenørens

Læs mere

SÅDAN LAVER DU UDBUDSMATERIALET

SÅDAN LAVER DU UDBUDSMATERIALET Sådan laver du udbudsmaterialet På dette todages kursus arbejder du intenst med, hvordan du opbygger og formulerer dit udbudsmateriale det vil sige udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser, kravspecifikation

Læs mere

Ekstraarbejder i lyset af den nye udbudslov

Ekstraarbejder i lyset af den nye udbudslov 13 Ekstraarbejder i lyset af den nye udbudslov Tina Braad, partner 14 Ekstraarbejde eller kontraktarbejde Det beror på en fortolkning, hvorvidt en ydelse fra entreprenørens side er kontraktarbejde eller

Læs mere

Oversigt. Indhold. Byggesag. Entreprenør. Bygherre

Oversigt. Indhold. Byggesag. Entreprenør. Bygherre Oversigt Byggesag Entreprenør Bygherre Indhold Indkaldelse til projektgennemgang Fund af fortidsminder Byggemødereferat Varsel om standsning Entreprenørens og dennes underentreprenørers anmodning om medtagelse

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

BYGGERIETS PROJEKTLEDERUDDANNELSE. I alt 6 kursusdage + Nohrcon-diplom med sigte på IPMA Certificering

BYGGERIETS PROJEKTLEDERUDDANNELSE. I alt 6 kursusdage + Nohrcon-diplom med sigte på IPMA Certificering BYGGERIETS PROJEKTLEDERUDDANNELSE I alt 6 kursusdage + Nohrcon-diplom med sigte på IPMA Certificering Vi er glade for at kunne præsentere denne nye projektlederuddannelse, som dækker væsentlige dele af

Læs mere

H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33

H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33 H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33 Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Anders Vestergaard Buch, Kromann Reumert Arkitekt Kim Christiansen

Anders Vestergaard Buch, Kromann Reumert Arkitekt Kim Christiansen Anders Vestergaard Buch, Kromann Reumert Arkitekt Kim Christiansen Højt profileret domicilbyggeri for tøjkoncern Butiksareal i stueetage. Kontor på 1. og 2. sal. Åbning af butik 11-11-11 (Julehandel!)

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Temamøde om sagkyndig beslutning. Aarhus Den 26. oktober 2016 Voldgiftsnævnet og IDA Syn og Skøn

Temamøde om sagkyndig beslutning. Aarhus Den 26. oktober 2016 Voldgiftsnævnet og IDA Syn og Skøn Temamøde om sagkyndig beslutning Aarhus Den 26. oktober 2016 Voldgiftsnævnet og IDA Syn og Skøn Voldgiftsnævnets opgaver Voldgiftssager Antal sager 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Indgåede 671

Læs mere

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr.

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr. Disponering Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse : 2. Projektering: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Projektering : 3. Udførelse: (Håndværkerudgifter,

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Alternativer i Voldgiftsnævnet og samspillet til voldgift. Konference om strategisk konflikthåndtering den 19. marts 2015

Alternativer i Voldgiftsnævnet og samspillet til voldgift. Konference om strategisk konflikthåndtering den 19. marts 2015 Alternativer i Voldgiftsnævnet og samspillet til voldgift Konference om strategisk konflikthåndtering den 19. marts 2015 AB Tvistehåndtering Syn og skøn - 45 Sagkyndig beslutning - 46 Voldgift 47 Syn og

Læs mere

IPD i dansk kontekst

IPD i dansk kontekst IPD i dansk kontekst Udarbejdet som del af projektet: Pejlemærker for fremtidens digitale samarbejde gode råd til at skabe mere værdi Hent publikationen her: Pejlemærker-for-fremtidens-digitale-samarbejde

Læs mere

Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold

Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold Deltag på et intensivt seminar om Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold n Den kommercielle kontrakts opbygning få overblik over kommercielle kontrakters væsentligste delelementer

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

IT Contract Manager Grønland Forår 2010. Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter

IT Contract Manager Grønland Forår 2010. Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter IT Contract Manager Grønland Forår 2010 Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter Hvad er IT Contract Manager-uddannelsen IT Contract Manager er en uddannelse for personer, der arbejder

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Kommercielle kontrakter

Kommercielle kontrakter K u r s u s København 20. og 21. april 2010 5. og 6. oktober 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/komk Kommercielle kontrakter PRAKTISK håndtering af aftale- og kontraktindgåelse Optimér kontrakt-

Læs mere

Dagsprogram for IT Contract Manager Grundmodul Torsdag den 2. februar 2012

Dagsprogram for IT Contract Manager Grundmodul Torsdag den 2. februar 2012 Dagsprogram for IT Contract Manager Grundmodul Torsdag den 2. februar 2012 Modul 1 dag 1 Hovedpunkter Tidspunkt Indregistrering Kaffe og morgenbrød kl. 9 30 10 00 Velkomst Præsentation af kursusforløbet

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

MOLT WENGEL TIDLIG INDDRAGELSE

MOLT WENGEL TIDLIG INDDRAGELSE TIDLIG INDDRAGELSE DE GODE GAMLE DAGE bygger 2 DE GODE GAMLE DAGE Arkitekten tegner Ingeniøren regner Entreprenøren bygger 3 DE KNAP SÅ GAMLE (MEN GODE!) DAGE Arkitekten tegner Ingeniøren regner Spærleverandøren

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

AB92, ABT93 og ABR89 i forandring. Jens Hjortskov, partner Thomas Stampe, partner

AB92, ABT93 og ABR89 i forandring. Jens Hjortskov, partner Thomas Stampe, partner AB92, ABT93 og ABR89 i forandring Jens Hjortskov, partner Thomas Stampe, partner Disposition 1. Indledning 2. AB-systemet 3. Hvad er byggeriets parters holdning? 4. Generelle betragtninger om AB-systemet

Læs mere

Styring af bygge- og anlægsprojekter. Ved Tina Braad

Styring af bygge- og anlægsprojekter. Ved Tina Braad Styring af bygge- og anlægsprojekter Ved Tina Braad 2 Styring af bygge- og anlægsprojekter Tidsplaner som styringsværktøj Sanktioner over for entreprenøren Administration af dagbøder Entreprenørens forsinkelseskrav

Læs mere