UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering"

Transkript

1 UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

2 Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation af dagens program v/ konsulent Anette Frandsen 12:05 Baggrund og visioner for UDEVA v/ uddannelseschef Maja Winther Bengtsson 12:15 UDEVA udvikling af koncept og første samlede afrapportering v/ evalueringskonsulent og projektleder Max Møllgaard Miiller 12:45 UDEVA fra en studerendes synspunkt v/ sygeplejestuderende Niklas Kline Lange 13:00 Hvordan har vi arbejdet med konceptet i klinikken v/ uddannelseskonsulent Jytte Bjerrum og koordinerende klinisk vejleder Connie Christensen 13:15 Hvordan har vi arbejdet med konceptet ledelsesmæssigt v/ uddannelseskonsulent Kirsten Lund, afdelingssygeplejerske Betine Hansen og uddannelsesansvarlig sygeplejerske Marie-Charlotte Moltke 13:35 Kaffepause 13:55 Hvorfor evaluere/ hvorfor brugerinddragelse v/ Forskningsleder Torben Pilegaard Jensen 14:45 Afrunding og perspektiver v/ enhedschef Anne Bondesen

3 UDEVA Baggrund og visioner Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering vedr. UDEVA

4 Hvorfor overhovedet UDEVA Region Hovedstaden har en vision om et sundhedsvæsen i verdensklasse Et sundhedsvæsen i verdensklasse kræver et uddannelsessystem i verdensklasse Tidligere tendens til, at uddannelse og vejledning var en slags bibeskæftigelse til behandling af patienterne Uddannelse er en del af kerneydelse Region Hovedstaden er en af landets aller største uddannelsessteder

5 Professionalisering af uddannelsesopgaven Nødvendigt på grund af: Ændring i demografi og sygdomsbillede Stigende krav fra patienter og pårørende Stigende krav om mere specialisering, højere behandlingskvalitet og øget patientsikkerhed Politiske krav om flere i uddannelse, mere fleksible uddannelser, opgaveforskydning og udvikling m.m.

6 Fra antagelser til viden Vi har en helt klar fornemmelse af, at der lokalt foregår klinisk undervisning og vejledning af høj kvalitet Ved at indsamle systematisk viden om: Hvad det er vi allerede kan Hvor vi gør det særlig godt Eller hvor det er det halter kan vi arbejde ensartet og målrettet på at forbedre den kliniske uddannelse/praktikforløbene

7 UDEVA i alle lag Region Hovedstaden får et redskab til det strategiske uddannelsesarbejde Lederne får et redskab til strategisk uddannelsesarbejde Den enkelte kliniske vejleder bliver bedre rustet til den pædagogiske opgave i dagligdagen Skolerne får redskab til at forberede de studerende/eleverne bedre til klinikken De studerende og eleverne får mulighed for at påvirke deres fremtidige uddannelse

8 Visioner for UDEVA UDEVA skal udvikles som koncept Fra 2013 er planen at inddrage alle professionsbacheloruddannelserne På sigt erhvervsuddannelser m.m. Vi kan sammenligne og lære på tværs af: Afsnit, Afdelinger og hospitaler Måske regioner og sektorer?

9 UDEVA Udvikling, metode og første samlede afrapportering Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

10 Udvikling af evalueringskonceptet Enheden for Brugerundersøgelser: Er ansvarlig for udvikling af konceptet Gennemfører evalueringerne Faglig arbejdsgruppe: Uddannelsesansvarlige på virksomhedsniveau incl. Psykiatrien (6) Repræsentanter fra hver af social- og sundhedsassistentskolerne (4) Repræsentant fra hver af Professionshøjskolerne (4) Konsulent fra Enhed for Uddannelse (1) Elever/studerende (2)

11 Arbejdsgruppens opgave Bidrage til beslutningsgrundlag i forhold til: Spørgeskemaindhold Dataindsamlingskoncept Afrapporteringskoncept Afklaring og bistand vedr. praktiske forhold Eventuelle opfølgende processer Navn (Sidehoved/fod)

12 Spørgeskemaet Udarbejdet på baggrund af: Relevant litteratur/andre undersøgelser Brugerpanel med studerende Fokusgruppeinterview med undervisere/kliniske vejledere Input fra arbejdsgruppe Indholdsvalidering blandt studerende

13 Eksempel fra spørgeskemaet

14 Dataindsamling i korte træk Vi modtager data fra skolerne efter modul-/periodestart 14 dage før modul-/periodeafslutning udsendes elektronisk spørgeskema (eller brev med link) Studerende/elever modtager påmindelse ved modulafslutning (svarprocent pct.) Ambition - Offentliggørelse af rapporter på hjemmeside umiddelbart efter modulafslutning Navn (Sidehoved/fod)

15 Afrapportering Rapporter udarbejdes på: Afsnits- eller afdelingsniveau Virksomhedsniveau Afrapporteringsorganisation (SKS) valideret af uddannelseskoordinatorer Årlig rapport til regionsrådet, regionens uddannelsesråd for korteerhvervsakademi- og professionsbacholoruddannelser (K-MVUrådet) og øvrige relevante parter

16

17

18 Opfølgning Årlig workshop/seminar Præsentation og diskussion af resultater Sparring i forhold til det videre arbejde ude i organisationerne Oplæg fra Best practics afdelinger Evaluering af spørgeskemaer og afrapporteringskoncept

19 Årsrapport - resultater Svar fra: 1460 sygeplejestuderende 460 social- og sundhedsassistentelever Interview med: 5 sygeplejestuderende 7 social- og sundhedsassistentelever Input fra åbne spørgsmål 150 sider

20

21

22

23 Tværgående pointer Mindre vs. Større hospitaler og så Rigshospitalet? Psykiatrien er anderledes!

24 Kvalitative resultater Introduktion Vigtig indledende samtale om forventninger og mål Psykiatrien (forståelse for område og tryghed) Tilrettelæggelse Synlig sammenhæng ml. forløb og læringsmål Stedfortræder for vejleder skal kommunikeres/udpeges Udveksling ml. afdelinger en positiv erfaring Vejleder Igangsætte refleksion Skal holde stud./elev fast i læringsmål

25 Kvalitative resultater (fortsat) Læringsmiljø Der skal være enighed om, hvad stud./elev er der for De vil gerne indgå i personalegruppen Trivsel arbejdsmiljø Vil gerne inkluderes i personalegruppen Den generelle trivsel påvirker (svært at handle på dårligt miljø) Overskud medfører tryghed Overordnet Engagement, veloplagt, velforberedt og opsøgende ift. opgaver Afsluttende samtale er godt afsæt for videre fokus Stud.: Afveksling ml. rutine, og udfordring Elev: Arbejdsmiljø

26 Hent rapporten på:

27 UDEVA fra en studerendes synspunkt Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering vedr. UDEVA

28 Niklas, sygeplejestuderende.

29 Hvis uddannelse var smerte

30 Min oplevelse.

31 UDEVA set fra klinikken Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering vedr. UDEVA

32 Kvalitetsudvikling af introduktion til den kliniske undervisning Fælles skabelon for Velkomstbrev Fælles skabelon for præsentation af afdelingen som undervisningssted Kvalificering af introduktionsprogram modul 4 Kvalificering af introduktionsprogram modul 11 Guide for forberedelse af 1. studiesamtale Guide for udarbejdelse af individuel studieplan

33 Xxxx xxxxx

34

35

36

37

38

39

40

41

42 UDEVA fra et ledelsesmæssigt synspunkt Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering vedr. UDEVA

43 Gentofte Hospital Kirsten Lund kl. udd. ansv sgpl på hosp. niveau Fra medicinsk afdeling F: Marie-Charlotte Moltke kl. udd. ansv. sgpl. Bettina Hansen afdelingssygeplejerske på afd F 825

44 Arbejdsgang i forhold til Evalueringerne Resultaterne bliver sendt til undertegnede Undertegnede gennemgår disse og ser hvordan de ser ud i forhold til sidste gang Undertegnede gennemgår sammen med Vicedirektøren og Udd. chefen og første drøftelse af den fremtidige strategi påbegyndes Undertegnede og de kl. udd. ansv. sgpl. drøfter evalueringerne og der arbejdes videre med den fremtidige strategi Sideløbende med dette drøftes evalueringerne med oversgpl. -på hospitalsniveau

45 Arbejdsgange fortsat Den endelige strategi planlægges

46 Strategi for foråret 2012 alle studerende/elever får tid til at besvare eva.skemaet i tiden på Gentofte hospital Ved den sidste studiesamtale aftales det inden denne at der skal drøftes 3-5 spørgsmål fra evalueringsskemaet På forhånd var spørgsmålene: valgt ud Disse spørgsmål vil der være specielt fokus på ved næste evaluering

47 Konkret eksempel på hvordan vicedirektøren har anvendt svarene på evaskemaet Vi har lige fået ny vicedirektør, der i sin præsentationsrunde i de enkelte afdelinger har drøftet svarene i de enkelte afdelinger med afd. ledelsen Når man ser på LUP- svarene og svarene på evaskemaet passer disse rigtig godt sammen. De punkter som patienterne evaluerede som pos./neg. genfindes i de studerendes/elevernes svar

48 Læring i klinisk praksis - Hvad vil det sige? Afsnitsledelsen Medicinsk afdeling F Gentofte Hospital Afd. sygeplejerske Bettina Hansen og Klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske Marie-Charlotte Moltke Krav og disciplin Forventninger - Læringsstile - "Kontrakter" Retorikken - Feedback - Refleksion

49 UDEVA afrunding og perspektiver Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering vedr. UDEVA

50 Fremtidigt perspektiv HR & Uddannelse - platform for optimering af uddannelsesopgaven i Region Hovedstaden UDEVA et af de konkrete redskaber vi har

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Side 1 af 40 Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Uddannelsesteamet, HOC, Rigshospitalet, September 2014 1 Side 2 af 40 Indhold Introduktion:... 3 Metode:... 4 Tidsplan:... 5 Antal studerende

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015 Feedbackmøder April 2015 Region Hovedstaden Feedbackmøder En metode til at høre patienters oplevelser direkte Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Feedbackmøder En metode til at høre

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Modul 4 studerendes oplevelse af vejledning og læring i klinikforløbet i HOC

Modul 4 studerendes oplevelse af vejledning og læring i klinikforløbet i HOC Modul 4 studerendes oplevelse af vejledning og læring i klinikforløbet i HOC 1 Indholdsfortegnelse Modul 4 studerendes oplevelse af vejledning og læring i klinikforløbet i HOC... 1 Indledning:... 3 Baggrund:...

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer:

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: 1: MUS-skema fra Anders Frølund: Side 2 2: MUS-skema fra Ingelise Hosszu: Side 9 3: MUS-skema fra Flemming Larsen: Side 16 4: MUS-skema fra Loise Kjærsgaard: Side

Læs mere

Evaluering af modelprojekt om

Evaluering af modelprojekt om Evaluering af modelprojekt om kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet 2009 Evaluering af modelprojekt om kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet Udarbejdet af ALS Research ApS for Sundhedsstyrelsen, september

Læs mere

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser N O T A T Uddannelsespolitisk oplæg Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Regionerne vil udvikle sundhedsvæsenet med kvalitet som omdrejningspunkt. Derfor har regionerne sat sig i spidsen for en bred

Læs mere

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Årsrapport 2011 Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Rapportering fra

Læs mere

KONSULENT OG VEJLEDER

KONSULENT OG VEJLEDER LÆREREN SOM Social- og Sundhedssskolen, Århus KONSULENT OG VEJLEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU VÆRKTØJSKASSE TUP-PROJEKT 4-20/106718 1 LÆREREN SOM KONSULENT OG VEJ- LEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU Social- og Sundhedsskolen,

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse Lederudviklingsteorien og værktøjerne bag Leadership Pipeline bliver stadigt mere udbredt blandt organisationer. Begrebet gør op

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Sårbare unge på efterskole

Sårbare unge på efterskole Sårbare unge på efterskole Rapport udarbejdet af Annette Vilhelmsen og Ulla Højmark Jensen på grundlag af undersøgelse foretaget af Elisabeth Berg, Sønder Nærå Fri- og Efterskole 1 2 Indhold Forord...

Læs mere

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig Birgit Refsgaard, Afdeling B Uddannelsesansvarlig

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere